Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 2018-09
Stopa Bezrobocia 2.1 2018-09
Inflacja 0.7 2018-10
Stopa Procentowa 1.97 2018-11
Bilans Handlowy 4521 2018-10
Dług Publiczny do PKB 111 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.37 2018-12
Indeks Giełdowy 3059 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.27 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 % 2018-09
PKB 324 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 109376 Sgd Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 431376 Sgd Million 2017-12
Środki Trwałe Brutto 25952 Sgd Million 2018-09
Pkb Per Capita 55236 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 85535 USD 2017-12
Budownictwo w PKB 4385 Sgd Million 2018-09
Przemysł w PKB 21608 Sgd Million 2018-09
Usługi w PKB 19864 Sgd Million 2018-09
Transport w PKB 8328 Sgd Million 2018-09
Media w PKB 1341 Sgd Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 % 2018-09
Pracujący 3670 Tysiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 107 Tysiąc 2017-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 45 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 % 2017-12
Koszty Pracy 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 58300 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 4962 Sgd / Miesiąc 2018-09
Populacja 5.61 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 17.7 Tysiące Osoba 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.9 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-10
Deflator Pkb 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 89.4 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 92.4 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.8 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 1.4 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.2 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 98 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.4 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.97 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 1.77 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 44635 Sgd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 185892 Sgd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 599010 Sgd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M3 611560 Sgd Million 2018-10
Bilans Banków 1268858 Sgd Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 397210 Sgd Million 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 671741 Sgd Million 2018-10
Stopa Depozytowa 0.14 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 413859 Sgd Million 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4521 Mln - Sgd 2018-10
Eksport 49635 Mln - Sgd 2018-10
Import 45114 Mln - Sgd 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 23400 Sgd Million 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 19.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2029399 Sgd Million 2018-06
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Rachunek kapitałowy 16532 Sgd Million 2018-09
Przyjazdy Turystów 1415124 2018-09
Rezerwy Złota 127 Ton 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 32854 Sgd Million 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Bronie Sprzedaży 47 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 1827 Sgd Million 2018-09
Wydatki Rządowe 10675 Sgd Million 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 6236 Sgd Million 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 4410 Sgd Million 2018-09
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 535829 Sgd Million 2018-09
Wydatki Wojskowe 10122 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 51.5 2018-11
Produkcja Przemysłowa 4.3 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2 % 2018-10
Zmiany Zapasów 4489 Sgd Million 2018-09
Bankructwa 137 Firmy 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 9876 2018-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 Punkty Indeksowe 2018-09
Szybkość Internetu 20346 KBps 2017-03
Adresy IP 1595352 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 83.48 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 2 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.8 2018-11
Indeks Percepcji Korupcji 84 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 6 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2018-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 38374 Sgd Million 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 597746 Sgd Million 2018-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.33 % 2018-11
Cena Benzyny 1.6 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.4 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 Punkty Indeksowe 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.7 % 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 616 Jednostki 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 264 mm 2015-12
Temperatura 27.69 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.