Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.36 2019-12
Indeks Giełdowy 3163 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.75 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-09
Inflacja 0.4 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-10
Stopa Procentowa 1.63 2019-11
Bilans Handlowy 3784 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 22017 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-09
Przemysłowy PMI 49.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-09
PKB 364 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 117422 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 454013 2018-12
Środki Trwałe Brutto 29905 2019-09
Pkb Per Capita 58248 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 90091 2018-12
Budownictwo w PKB 4402 2019-09
Przemysł w PKB 23238 2019-09
Usługi w PKB 16227 2019-09
Transport w PKB 8099 2019-09
Media w PKB 1481 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-09
Pracujący 3716 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2018-12
Koszty Pracy 99.5 2019-09
Wydajność 99.5 2019-09
Wolne Etaty 48500 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5183 2019-09
Populacja 5.64 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 26.7 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-10
Inflacja Bazowa 0.6 2019-10
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.8 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 97.91 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.42 2019-10
Inflacja Żywności 1.7 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.2 2019-10
Cpi Transport 98 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.8 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.63 2019-11
Stopa Międzybankowa 1.77 2019-12
Podaż Pieniądza M0 47916 2019-10
Podaż Pieniądza M1 193296 2019-10
Podaż Pieniądza M2 627569 2019-10
Podaż Pieniądza M3 641509 2019-10
Bilans Banków 1362974 2019-10
Rezerwy Walutowe 377427 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 689415 2019-10
Stopa Depozytowa 0.2 2019-09
Bilans Banku Centralnego 389058 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3784 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 22017 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Eksport 43915 2019-10
Import 40131 2019-10
Dług Zagraniczny 2080867 2019-06
Terms of Trade 99.48 2019-10
Rachunek kapitałowy 17688 2019-09
Przyjazdy Turystów 1461527 2019-09
Rezerwy Złota 127 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 39895 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Bilans Budżetu 2067 2019-09
Wydatki Rządowe 12317 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 6662 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 4596 2019-09
Rating Kredytowy 100 2019-12
Dług Publiczny 612971 2019-09
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-09
Przemysłowy PMI 49.8 2019-11
Produkcja Przemysłowa 4 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.4 2019-10
Zmiany Zapasów 2049 2019-09
Bankructwa 144 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 7977 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 109 2019-09
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.4 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług 1 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.2 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 45262 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 614143 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2019-11
Cena Benzyny 1.67 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.6 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 1270 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.