Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.37 2019-10
Indeks Giełdowy 3114 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.73 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-06
Inflacja 0.5 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-08
Stopa Procentowa 1.72 2019-09
Bilans Handlowy 3834 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 21498 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -11 2019-06
Przemysłowy PMI 49.5 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-09
PKB 364 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 116677 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 454013 2018-12
Środki Trwałe Brutto 30337 2019-06
Pkb Per Capita 58248 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 90091 2018-12
Budownictwo w PKB 4409 2019-06
Przemysł w PKB 22870 2019-06
Usługi w PKB 16346 2019-06
Transport w PKB 8203 2019-06
Media w PKB 1474 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-06
Pracujący 3716 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2018-12
Koszty Pracy 99.5 2019-06
Wydajność 99.5 2019-06
Wolne Etaty 48500 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5225 2019-06
Populacja 5.64 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 5.5 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-08
Inflacja Bazowa 0.8 2019-08
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.2 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 99.8 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.1 2019-08
Inflacja Żywności 1.6 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.7 2019-08
Cpi Transport 99.3 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.72 2019-09
Stopa Międzybankowa 1.87 2019-10
Podaż Pieniądza M0 47568 2019-08
Podaż Pieniądza M1 193596 2019-08
Podaż Pieniądza M2 624278 2019-08
Podaż Pieniądza M3 638167 2019-08
Bilans Banków 1339286 2019-08
Rezerwy Walutowe 376476 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 684880 2019-08
Stopa Depozytowa 0.2 2019-08
Bilans Banku Centralnego 385336 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3834 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 21498 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Eksport 44266 2019-09
Import 40432 2019-09
Dług Zagraniczny 2080867 2019-06
Terms of Trade 101 2019-08
Rachunek kapitałowy 53513 2019-06
Przyjazdy Turystów 1734903 2019-08
Rezerwy Złota 127 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 39895 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Bilans Budżetu 4068 2019-08
Wydatki Rządowe 12497 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 10332 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 6264 2019-08
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 570683 2019-06
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11 2019-06
Przemysłowy PMI 49.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa -8 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.5 2019-08
Zmiany Zapasów 2463 2019-06
Bankructwa 127 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 8135 2019-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108 2019-06
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.3 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2018-12
Nastroje w Sektorze Usług 2 2019-06
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 44258 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 608127 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2019-09
Cena Benzyny 1.63 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.6 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 1178 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.