Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.36 2019-04
Indeks Giełdowy 3356 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.17 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.2 2018-12
Inflacja 0.5 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-02
Stopa Procentowa 2.24 2019-03
Bilans Handlowy 3616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 17796 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 19.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 111 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle -14 2018-12
Przemysłowy PMI 50.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
PKB 324 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 111108 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 454013 2018-12
Środki Trwałe Brutto 29999 2018-12
Pkb Per Capita 55236 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 85535 2017-12
Budownictwo w PKB 4234 2018-12
Przemysł w PKB 21376 2018-12
Usługi w PKB 20169 2018-12
Transport w PKB 8365 2018-12
Media w PKB 1359 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2018-12
Pracujący 3716 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 45 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2018-12
Koszty Pracy 117 2018-12
Wydajność 117 2018-12
Wolne Etaty 57800 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5752 2018-12
Populacja 5.64 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 16.9 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-02
Inflacja Bazowa 1.5 2019-02
Deflator Pkb 112 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.34 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 98.9 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.2 2019-02
Inflacja Żywności 1.6 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 89.2 2019-02
Cpi Transport 97.8 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.24 2019-03
Stopa Międzybankowa 1.94 2019-04
Podaż Pieniądza M0 46529 2019-02
Podaż Pieniądza M1 185272 2019-02
Podaż Pieniądza M2 607819 2019-02
Podaż Pieniądza M3 620492 2019-02
Bilans Banków 1294264 2019-02
Rezerwy Walutowe 400216 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 672334 2019-02
Stopa Depozytowa 0.14 2017-12
Bilans Banku Centralnego 412387 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 17796 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 19.5 2017-12
Eksport 43906 2019-03
Import 40291 2019-03
Dług Zagraniczny 2045992 2018-12
Terms of Trade 99.7 2019-02
Rachunek kapitałowy 21311 2018-12
Przyjazdy Turystów 1492671 2019-02
Rezerwy Złota 127 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 32854 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Bronie Sprzedaży 47 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Bilans Budżetu 830 2019-02
Wydatki Rządowe 10700 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 7828 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 6998 2019-02
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 546700 2018-12
Wydatki Wojskowe 10122 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -14 2018-12
Przemysłowy PMI 50.8 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.7 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.1 2019-02
Zmiany Zapasów 3417 2018-12
Bankructwa 122 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 7284 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 2018-12
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 83.48 2018-12
Ranking Konkurencyjności 2 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.8 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2018-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 38550 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 602884 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2019-03
Cena Benzyny 1.63 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.9 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.7 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 455 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.