Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.35 2020-01
Indeks Giełdowy 3240 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.66 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-09
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Stopa Procentowa 1.36 2019-12
Bilans Handlowy 4748 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 22017 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-09
Przemysłowy PMI 50.1 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2019-12
PKB 364 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 117422 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 454013 2018-12
Środki Trwałe Brutto 29905 2019-09
Pkb Per Capita 58248 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 90091 2018-12
Budownictwo w PKB 4402 2019-09
Przemysł w PKB 23238 2019-09
Usługi w PKB 16227 2019-09
Transport w PKB 8099 2019-09
Media w PKB 1481 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-09
Pracujący 3716 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2018-12
Koszty Pracy 99.5 2019-09
Wydajność 99.5 2019-09
Wolne Etaty 45000 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 5183 2019-09
Populacja 5.64 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 26.7 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-12
Inflacja Bazowa 0.7 2019-12
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.94 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 96.33 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.61 2019-11
Inflacja Żywności 1.8 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.4 2019-12
Cpi Transport 99.8 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.9 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.36 2019-12
Stopa Międzybankowa 1.73 2020-01
Podaż Pieniądza M0 48380 2019-11
Podaż Pieniądza M1 198164 2019-11
Podaż Pieniądza M2 633045 2019-11
Podaż Pieniądza M3 647086 2019-11
Bilans Banków 1371088 2019-11
Rezerwy Walutowe 375800 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 692731 2019-11
Stopa Depozytowa 0.2 2019-11
Bilans Banku Centralnego 389058 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4748 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 22017 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Eksport 45140 2019-12
Import 40392 2019-12
Dług Zagraniczny 2105725 2019-09
Terms of Trade 98.68 2019-11
Rachunek kapitałowy 17688 2019-09
Przyjazdy Turystów 1532455 2019-11
Rezerwy Złota 127 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 39895 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Bilans Budżetu 1080 2019-11
Wydatki Rządowe 12317 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 7862 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 6782 2019-11
Rating Kredytowy 100 2020-01
Dług Publiczny 612971 2019-09
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-09
Przemysłowy PMI 50.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa -0.7 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.1 2019-12
Zmiany Zapasów 2049 2019-09
Bankructwa 144 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 8046 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 109 2019-09
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług 1 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 45262 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 616108 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2019-12
Cena Benzyny 1.72 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.3 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 154 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 1270 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.