Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.35 2021-09
Indeks Giełdowy 3065 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.44 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 2.7 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 154 2021-09
Inflacja 2.5 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 9084721 2021-09
Stopa Procentowa 0.27 2021-07
Bilans Handlowy 6253 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 25642 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 131 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 20 2021-06
Przemysłowy PMI 50.9 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2021-12
Przypadki koronawirusa 74848 2021-09
Śmierć koronawirusa 59 2021-09
Odzyskany koronawirus 62228 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.7 2021-06
PKB 340 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 119031 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 411757 2020-12
Środki Trwałe Brutto 27872 2021-06
Pkb Per Capita 56349 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 93397 2020-12
Budownictwo w PKB 3469 2021-06
Przemysł w PKB 27381 2021-06
Usługi w PKB 17016 2021-06
Transport w PKB 6114 2021-06
Media w PKB 1464 2021-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -7.7 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.7 2021-06
Pracujący 3598 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 140 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-12
Koszty Pracy 94.2 2021-06
Wydajność 94.2 2021-06
Wolne Etaty 93800 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5474 2021-06
Populacja 5.7 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -19.3 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 154 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 9084721 2021-09
Przypadki koronawirusa 74848 2021-09
Śmierć koronawirusa 59 2021-09
Odzyskany koronawirus 62228 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-08
Inflacja Bazowa 1 2021-07
Deflator Pkb 107 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 104 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2021-07
Inflacja Żywności 1.1 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-07
Cpi Transport 107 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.27 2021-07
Stopa Międzybankowa 0.43 2021-09
Podaż Pieniądza M0 55927 2021-07
Podaż Pieniądza M1 276527 2021-07
Podaż Pieniądza M2 712381 2021-07
Podaż Pieniądza M3 725338 2021-07
Bilans Banków 3015753 2021-07
Rezerwy Walutowe 562440 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 788490 2021-07
Stopa Depozytowa 0.12 2021-05
Bilans Banku Centralnego 550643 2021-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6253 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 25642 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.6 2020-12
Eksport 50933 2021-08
Import 44680 2021-08
Dług Zagraniczny 2237428 2021-03
Terms of Trade 100 2021-07
Rachunek kapitałowy 5086 2021-06
Przyjazdy Turystów 18513 2021-07
Rezerwy Złota 127 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 36212 2021-03
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 2.7 2021-08
Exports of Non-oil Domestic Exports Of -3.6 2021-08

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 131 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.9 2020-12
Bilans Budżetu -615 2021-07
Wydatki Rządowe 14540 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 7903 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 8518 2021-07
Rating Kredytowy 100 2021-09
Dług Publiczny 744302 2021-06
Wydatki Wojskowe 11020 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 20 2021-06
Przemysłowy PMI 50.9 2021-08
Produkcja Przemysłowa 16.3 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.6 2021-07
Zmiany Zapasów 834 2021-06
Bankructwa 119 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 5395 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 2021-06
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2021-08
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług 11 2021-06

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.2 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 39168 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 593132 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2021-06
Cena Benzyny 1.84 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 55.4 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 164 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.4 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 1262 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.