Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.36 2020-10
Indeks Giełdowy 2467 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.88 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -42.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 2.8 2020-06
Inflacja -0.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-08
Stopa Procentowa 0.21 2020-08
Bilans Handlowy 5832 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 17966 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 126 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-06
Przemysłowy PMI 50.1 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 27.4 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Przypadki koronawirusa 57742 2020-09
Śmierć koronawirusa 27 2020-09
Odzyskany koronawirus 57394 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -42.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.2 2020-06
PKB 372 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 102838 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 460725 2019-12
Środki Trwałe Brutto 21615 2020-06
Pkb Per Capita 58830 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 97342 2019-12
Budownictwo w PKB 1915 2020-06
Przemysł w PKB 22848 2020-06
Usługi w PKB 15354 2020-06
Transport w PKB 4933 2020-06
Media w PKB 1356 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2020-06
Pracujący 3778 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 111 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.7 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 2019-12
Koszty Pracy 79.7 2020-06
Wydajność 79.7 2020-06
Wolne Etaty 42800 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5276 2020-06
Populacja 5.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -122 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.81 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.45 2020-08
Inflacja Bazowa -0.3 2020-08
Deflator Pkb 99.93 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.1 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 91.6 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.2 2020-08
Inflacja Żywności 1.8 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.85 2020-08
Cpi Transport 98.97 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.4 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.21 2020-08
Stopa Międzybankowa 0.41 2020-09
Podaż Pieniądza M0 51930 2020-07
Podaż Pieniądza M1 243166 2020-07
Podaż Pieniądza M2 695964 2020-07
Podaż Pieniądza M3 709465 2020-07
Bilans Banków 1526038 2020-07
Rezerwy Walutowe 445322 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 677857 2020-08
Stopa Depozytowa 0.18 2020-07
Bilans Banku Centralnego 449262 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5832 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 17966 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.9 2019-12
Eksport 43172 2020-08
Import 37340 2020-08
Dług Zagraniczny 2360157 2020-03
Terms of Trade 100 2020-07
Rachunek kapitałowy -26495 2020-06
Przyjazdy Turystów 6842 2020-07
Rezerwy Złota 127 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24618 2020-03
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 126 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu 1076 2020-07
Wydatki Rządowe 14804 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 8499 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 7423 2020-07
Rating Kredytowy 100 2020-09
Dług Publiczny 684764 2020-06
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-06
Przemysłowy PMI 50.1 2020-08
Produkcja Przemysłowa 13.7 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 13.9 2020-08
Zmiany Zapasów 1647 2020-06
Bankructwa 101 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 7487 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 101 2020-06
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 43.6 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług -31 2020-06

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 27.4 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.5 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 32250 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 615950 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2020-08
Cena Benzyny 1.42 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.1 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 154 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 1008 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 57742 2020-09
Śmierć koronawirusa 27 2020-09
Odzyskany koronawirus 57394 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.