Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.44 2020-04
Indeks Giełdowy 2389 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.04 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-12
Inflacja 0.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Stopa Procentowa 1.26 2020-02
Bilans Handlowy 1095 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 19601 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -12 2019-12
Przemysłowy PMI 45.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.9 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Przypadki koronawirusa 1114 2020-04
Śmierć koronawirusa 5 2020-04
Odzyskany koronawirus 282 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-03
PKB 382 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 119230 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 460725 2019-12
Środki Trwałe Brutto 28703 2019-12
Pkb Per Capita 58248 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 90091 2018-12
Budownictwo w PKB 4802 2019-12
Przemysł w PKB 22933 2019-12
Usługi w PKB 16653 2019-12
Transport w PKB 8101 2019-12
Media w PKB 1470 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-12
Pracujący 3778 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 111 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2018-12
Koszty Pracy 107 2019-12
Wydajność 107 2019-12
Wolne Etaty 50000 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5783 2019-12
Populacja 5.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 18.3 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-02
Inflacja Bazowa -0.1 2020-02
Deflator Pkb 107 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.21 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 96.4 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.2 2020-02
Inflacja Żywności 1.6 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-02
Cpi Transport 100 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.26 2020-02
Stopa Międzybankowa 0.99 2020-04
Podaż Pieniądza M0 50729 2020-01
Podaż Pieniądza M1 199572 2020-01
Podaż Pieniądza M2 641820 2020-01
Podaż Pieniądza M3 656021 2020-01
Bilans Banków 1386735 2020-01
Rezerwy Walutowe 394900 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 692846 2020-02
Stopa Depozytowa 0.25 2020-01
Bilans Banku Centralnego 392717 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1095 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 19601 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Eksport 41816 2020-02
Import 40721 2020-02
Dług Zagraniczny 2105725 2019-09
Terms of Trade 99.1 2020-02
Rachunek kapitałowy 15106 2019-12
Przyjazdy Turystów 1687344 2020-01
Rezerwy Złota 127 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 37792 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu 134 2020-01
Wydatki Rządowe 12534 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 6918 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 6784 2020-01
Rating Kredytowy 100 2020-03
Dług Publiczny 641094 2019-12
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -12 2019-12
Przemysłowy PMI 45.4 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.1 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -22.3 2020-02
Zmiany Zapasów 2103 2019-12
Bankructwa 157 2020-01
Rejestracje nowych samochodów 6911 2020-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108 2019-12
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 33.3 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług -2 2019-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.9 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.6 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 45590 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 614887 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2020-02
Cena Benzyny 1.44 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.5 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 618 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1114 2020-04
Śmierć koronawirusa 5 2020-04
Odzyskany koronawirus 282 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.