Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.33 2021-01
Indeks Giełdowy 2983 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.01 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2020-12
Stopa Bezrobocia 3.6 2020-09
Inflacja -0.1 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-11
Stopa Procentowa 0.18 2020-11
Bilans Handlowy 6202 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 22912 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 126 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -3 2020-09
Przemysłowy PMI 50.5 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.3 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Przypadki koronawirusa 59197 2021-01
Śmierć koronawirusa 29 2021-01
Odzyskany koronawirus 58959 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2020-12
PKB 372 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 112141 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 460725 2019-12
Środki Trwałe Brutto 24192 2020-09
Pkb Per Capita 58830 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 97342 2019-12
Budownictwo w PKB 2534 2020-09
Przemysł w PKB 25593 2020-09
Usługi w PKB 15957 2020-09
Transport w PKB 5674 2020-09
Media w PKB 1406 2020-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 8.7 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2020-09
Pracujący 3778 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 111 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.7 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 2019-12
Koszty Pracy 88.4 2020-09
Wydajność 88.4 2020-09
Wolne Etaty 53300 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 5214 2020-09
Populacja 5.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -32.1 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.9 2020-11
Inflacja Bazowa -0.1 2020-11
Deflator Pkb 102 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 87.36 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 89.7 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.7 2020-11
Inflacja Żywności 1.8 2020-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-11
Cpi Transport 100 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.4 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.18 2020-11
Stopa Międzybankowa 0.41 2021-01
Podaż Pieniądza M0 53494 2020-11
Podaż Pieniądza M1 261149 2020-11
Podaż Pieniądza M2 712725 2020-11
Podaż Pieniądza M3 725900 2020-11
Bilans Banków 1511224 2020-11
Rezerwy Walutowe 478800 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 676669 2020-11
Stopa Depozytowa 0.13 2020-10
Bilans Banku Centralnego 458570 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6202 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 22912 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.9 2019-12
Eksport 44344 2020-12
Import 38142 2020-12
Dług Zagraniczny 2197838 2020-09
Terms of Trade 97.86 2020-11
Rachunek kapitałowy 9472 2020-09
Przyjazdy Turystów 14676 2020-11
Rezerwy Złota 127 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 25682 2020-06
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 126 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu 437 2020-11
Wydatki Rządowe 14236 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 12595 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 12158 2020-11
Rating Kredytowy 100 2021-01
Dług Publiczny 690149 2020-09
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -3 2020-09
Przemysłowy PMI 50.5 2020-12
Produkcja Przemysłowa 17.9 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.2 2020-11
Zmiany Zapasów 1755 2020-09
Bankructwa 60 2020-11
Rejestracje nowych samochodów 6152 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 107 2020-09
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.5 2020-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług -5 2020-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.3 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.9 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 39335 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 619009 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2020-12
Cena Benzyny 1.51 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.8 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 157 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 1217 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 59197 2021-01
Śmierć koronawirusa 29 2021-01
Odzyskany koronawirus 58959 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.