Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.36 2019-06
Indeks Giełdowy 3301 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.01 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-03
Inflacja 0.9 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-05
Stopa Procentowa 1.88 2019-05
Bilans Handlowy 3963 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 20296 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 1 2019-03
Przemysłowy PMI 49.9 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
PKB 324 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 117673 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 454013 2018-12
Środki Trwałe Brutto 29533 2019-03
Pkb Per Capita 55236 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 85535 2017-12
Budownictwo w PKB 4475 2019-03
Przemysł w PKB 23026 2019-03
Usługi w PKB 16800 2019-03
Transport w PKB 8083 2019-03
Media w PKB 1495 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-03
Pracujący 3716 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2018-12
Koszty Pracy 111 2019-03
Wydajność 111 2019-03
Wolne Etaty 54700 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 6005 2019-03
Populacja 5.64 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 14.7 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 1.3 2019-05
Deflator Pkb 106 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.6 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-04
Inflacja Żywności 1.4 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.5 2019-05
Cpi Transport 100 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.88 2019-05
Stopa Międzybankowa 2 2019-06
Podaż Pieniądza M0 46622 2019-04
Podaż Pieniądza M1 189178 2019-04
Podaż Pieniądza M2 622157 2019-04
Podaż Pieniądza M3 635112 2019-04
Bilans Banków 1308748 2019-04
Rezerwy Walutowe 365356 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 676262 2019-04
Stopa Depozytowa 0.2 2019-04
Bilans Banku Centralnego 412387 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3963 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 20296 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Eksport 46018 2019-05
Import 42055 2019-05
Dług Zagraniczny 2045992 2018-12
Terms of Trade 99.53 2019-04
Rachunek kapitałowy 8476 2019-03
Przyjazdy Turystów 1596487 2019-04
Rezerwy Złota 127 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 33094 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Bilans Budżetu 1698 2019-04
Wydatki Rządowe 12423 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 4973 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 3276 2019-04
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 561896 2019-03
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1 2019-03
Przemysłowy PMI 49.9 2019-05
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.4 2019-04
Zmiany Zapasów 2212 2019-03
Bankructwa 140 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 9576 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 109 2019-03
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 83.48 2018-12
Ranking Konkurencyjności 2 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2019-05
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2018-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.8 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 43858 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 605674 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2019-05
Cena Benzyny 1.65 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.7 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 735 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.