SINGAPUR - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.7 2018-09
Stopa Bezrobocia 2.1 2018-06
Inflacja 0.7 2018-08
Stopa Procentowa 1.11 2018-09
Bilans Handlowy 3685 2018-09
Dług Publiczny do PKB 111 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.38 2018-10
Indeks Giełdowy 3072 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.61 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.7 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 % 2018-09
PKB 324 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 108395 Sgd Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 431376 Sgd Million 2017-12
Środki Trwałe Brutto 28188 Sgd Million 2018-06
Pkb Per Capita 55236 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 85535 USD 2017-12
Budownictwo w PKB 4313 Sgd Million 2018-06
Przemysł w PKB 21357 Sgd Million 2018-06
Usługi w PKB 19684 Sgd Million 2018-06
Transport w PKB 8152 Sgd Million 2018-06
Media w PKB 1360 Sgd Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 % 2018-06
Pracujący 3670 Tysiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 107 Tysiąc 2017-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 45 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 % 2017-12
Koszty Pracy 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 58300 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5119 Sgd / Miesiąc 2018-06
Populacja 5.61 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 7 Tysiące Osoba 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-08
Deflator Pkb 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 87.2 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 90.7 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 88.6 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 1.7 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 89.9 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 98.2 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.7 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.11 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 1.64 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 44299 Sgd Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 186061 Sgd Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 598030 Sgd Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 610761 Sgd Million 2018-08
Bilans Banków 1260990 Sgd Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 398061 Sgd Million 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 669944 Sgd Million 2018-08
Stopa Depozytowa 0.14 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 409160 Sgd Million 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3685 Mln - Sgd 2018-09
Eksport 47408 Mln - Sgd 2018-09
Import 43723 Mln - Sgd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 22832 Sgd Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 19.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2029399 Sgd Million 2018-06
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 14096 Sgd Million 2018-06
Przyjazdy Turystów 1681306 2018-08
Rezerwy Złota 127 Ton 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 25532 Sgd Million 2018-06
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Bronie Sprzedaży 47 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 2069 Sgd Million 2018-07
Wydatki Rządowe 10663 Sgd Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 7210 Sgd Million 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 5140 Sgd Million 2018-07
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 527981 Sgd Million 2018-06
Wydatki Wojskowe 10122 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 7 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 52.4 2018-09
Produkcja Przemysłowa 3.3 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 % 2018-08
Zmiany Zapasów 3040 Sgd Million 2018-06
Bankructwa 149 Firmy 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 8533 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 Punkty Indeksowe 2018-06
Szybkość Internetu 20346 KBps 2017-03
Adresy IP 1595352 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.71 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 3 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.6 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 84 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 6 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2017-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.5 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.4 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 37427 Sgd Million 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 593844 Sgd Million 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.33 % 2018-09
Cena Benzyny 1.7 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.4 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 Punkty Indeksowe 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.7 % 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 616 Jednostki 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 264 mm 2015-12
Temperatura 27.69 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.