Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.34 2021-04
Indeks Giełdowy 3185 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.6 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-12
Inflacja 0.7 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-02
Stopa Procentowa 0.26 2021-02
Bilans Handlowy 6210 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 19623 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 131 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 32 2020-12
Przemysłowy PMI 50.8 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Przypadki koronawirusa 60601 2021-04
Śmierć koronawirusa 30 2021-04
Odzyskany koronawirus 60284 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-12
PKB 372 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 117400 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 411757 2020-12
Środki Trwałe Brutto 27436 2020-12
Pkb Per Capita 58830 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 97342 2019-12
Budownictwo w PKB 3598 2020-12
Przemysł w PKB 25190 2020-12
Usługi w PKB 16807 2020-12
Transport w PKB 5882 2020-12
Media w PKB 1471 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 8.7 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2020-12
Pracujący 3598 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 140 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.7 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-12
Koszty Pracy 94.5 2020-12
Wydajność 94.5 2020-12
Wolne Etaty 55100 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5877 2020-12
Populacja 5.7 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -13.4 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2021-02
Inflacja Bazowa 0.2 2021-02
Deflator Pkb 103 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 91.53 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 94.4 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.9 2021-02
Inflacja Żywności 1.6 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-02
Cpi Transport 103 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.7 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.26 2021-02
Stopa Międzybankowa 0.44 2021-04
Podaż Pieniądza M0 55450 2021-02
Podaż Pieniądza M1 262747 2021-02
Podaż Pieniądza M2 712964 2021-02
Podaż Pieniądza M3 726140 2021-02
Bilans Banków 1524462 2021-02
Rezerwy Walutowe 382000 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 686729 2021-02
Stopa Depozytowa 0.12 2021-02
Bilans Banku Centralnego 504235 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6210 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 19623 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.6 2020-12
Eksport 49019 2021-02
Import 42809 2021-02
Dług Zagraniczny 2210680 2020-12
Terms of Trade 96.39 2021-02
Rachunek kapitałowy -16248 2020-12
Przyjazdy Turystów 27174 2021-03
Rezerwy Złota 127 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 30329 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 4.2 2021-02
Exports of Non-oil Domestic Exports Of 8.2 2021-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 131 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.9 2020-12
Bilans Budżetu 2436 2021-02
Wydatki Rządowe 14069 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 9690 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 7254 2021-02
Rating Kredytowy 100 2021-04
Dług Publiczny 704721 2020-12
Wydatki Wojskowe 11262 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 32 2020-12
Przemysłowy PMI 50.8 2021-03
Produkcja Przemysłowa 16.4 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2021-02
Zmiany Zapasów 1204 2020-12
Bankructwa 50 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 5637 2021-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 111 2020-12
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.5 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług 7 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.2 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 39743 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 630997 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2021-03
Cena Benzyny 1.73 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.8 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 162 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.4 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 645 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 60601 2021-04
Śmierć koronawirusa 30 2021-04
Odzyskany koronawirus 60284 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.