Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.39 2020-07
Indeks Giełdowy 2653 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.9 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.4 2020-03
Inflacja -0.8 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-05
Stopa Procentowa 0.16 2020-06
Bilans Handlowy 4520 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 15541 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 126 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -56 2020-03
Przemysłowy PMI 48 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -21.5 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Przypadki koronawirusa 45423 2020-07
Śmierć koronawirusa 26 2020-07
Odzyskany koronawirus 41645 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2020-03
PKB 372 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 117792 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 460725 2019-12
Środki Trwałe Brutto 29897 2020-03
Pkb Per Capita 58830 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 97342 2019-12
Budownictwo w PKB 4515 2020-03
Przemysł w PKB 24823 2020-03
Usługi w PKB 15840 2020-03
Transport w PKB 7413 2020-03
Media w PKB 1488 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2020-03
Pracujący 3778 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 111 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68 2019-12
Koszty Pracy 112 2020-03
Wydajność 112 2020-03
Wolne Etaty 44400 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 6148 2020-03
Populacja 5.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -19.5 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.8 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.5 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.7 2020-05
Inflacja Bazowa -0.2 2020-05
Deflator Pkb 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 83.97 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 90 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 88 2020-05
Inflacja Żywności 2.2 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-05
Cpi Transport 96.7 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14.4 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.16 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.44 2020-07
Podaż Pieniądza M0 51178 2020-05
Podaż Pieniądza M1 233502 2020-05
Podaż Pieniądza M2 681659 2020-05
Podaż Pieniądza M3 695457 2020-05
Bilans Banków 1501057 2020-05
Rezerwy Walutowe 435959 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 685263 2020-05
Stopa Depozytowa 0.22 2020-04
Bilans Banku Centralnego 410319 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4520 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 15541 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.9 2019-12
Eksport 37515 2020-05
Import 32994 2020-05
Dług Zagraniczny 2360157 2020-03
Terms of Trade 102 2020-05
Rachunek kapitałowy 9062 2020-03
Przyjazdy Turystów 748 2020-04
Rezerwy Złota 127 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 37792 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 126 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu -4997 2020-04
Wydatki Rządowe 13053 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 1665 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 6661 2020-04
Rating Kredytowy 100 2020-07
Dług Publiczny 656258 2020-03
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -56 2020-03
Przemysłowy PMI 48 2020-06
Produkcja Przemysłowa -7.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -16.5 2020-05
Zmiany Zapasów 1414 2020-03
Bankructwa 7 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 653 2020-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 102 2020-03
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 43.2 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług -58 2020-03

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -21.5 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -52.1 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 44062 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 617198 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2020-06
Cena Benzyny 1.4 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.8 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 660 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 45423 2020-07
Śmierć koronawirusa 26 2020-07
Odzyskany koronawirus 41645 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.