Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.39 2019-08
Indeks Giełdowy 3059 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.79 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-06
Inflacja 0.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-07
Stopa Procentowa 1.94 2019-07
Bilans Handlowy 2831 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 21498 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle -11 2019-06
Przemysłowy PMI 49.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-06
PKB 364 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 116677 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 454013 2018-12
Środki Trwałe Brutto 30337 2019-06
Pkb Per Capita 58248 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 90091 2018-12
Budownictwo w PKB 4409 2019-06
Przemysł w PKB 22870 2019-06
Usługi w PKB 16346 2019-06
Transport w PKB 8203 2019-06
Media w PKB 1474 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-06
Pracujący 3716 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2018-12
Koszty Pracy 99.5 2019-06
Wydajność 99.5 2019-06
Wolne Etaty 54700 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 6005 2019-03
Populacja 5.64 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 3.3 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-07
Inflacja Bazowa 0.8 2019-07
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 98.2 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.5 2019-06
Inflacja Żywności 1.4 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 87.1 2019-07
Cpi Transport 98.7 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.2 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.94 2019-07
Stopa Międzybankowa 1.88 2019-08
Podaż Pieniądza M0 46881 2019-06
Podaż Pieniądza M1 193035 2019-06
Podaż Pieniądza M2 620328 2019-06
Podaż Pieniądza M3 634045 2019-06
Bilans Banków 1323043 2019-06
Rezerwy Walutowe 373168 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 687082 2019-06
Stopa Depozytowa 0.2 2019-06
Bilans Banku Centralnego 412387 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2831 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 21498 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.7 2018-12
Eksport 43008 2019-07
Import 40177 2019-07
Dług Zagraniczny 2043894 2019-03
Terms of Trade 98.7 2019-06
Rachunek kapitałowy 53513 2019-06
Przyjazdy Turystów 1551025 2019-06
Rezerwy Złota 127 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 33094 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 112 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2018-12
Bilans Budżetu 3012 2019-06
Wydatki Rządowe 12497 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 7237 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 4225 2019-06
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 570683 2019-06
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -11 2019-06
Przemysłowy PMI 49.8 2019-07
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.6 2019-07
Zmiany Zapasów 2463 2019-06
Bankructwa 172 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 10553 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108 2019-06
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 83.48 2018-12
Ranking Konkurencyjności 2 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2018-12
Usługi Sentiment 2 2019-06
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.9 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 44258 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 613502 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2019-07
Cena Benzyny 1.61 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.7 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 735 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.