Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.36 2019-02
Indeks Giełdowy 3240 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.12 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.2 2018-12
Inflacja 0.5 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2018-12
Stopa Procentowa 1.9 2019-01
Bilans Handlowy 1943 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 17796 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 19.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 111 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle -14 2018-12
Przemysłowy PMI 50.7 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2018-12
PKB 324 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 111108 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 454013 2018-12
Środki Trwałe Brutto 29999 2018-12
Pkb Per Capita 55236 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 85535 2017-12
Budownictwo w PKB 4234 2018-12
Przemysł w PKB 21376 2018-12
Usługi w PKB 20169 2018-12
Transport w PKB 8365 2018-12
Media w PKB 1359 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2018-12
Pracujący 3716 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 100 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 45 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2017-12
Koszty Pracy 117 2018-12
Wydajność 117 2018-12
Wolne Etaty 63300 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 4962 2018-09
Populacja 5.61 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 16.9 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2018-12
Inflacja Bazowa 1.9 2018-12
Deflator Pkb 112 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 80.6 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 86.7 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 83.4 2018-12
Inflacja Żywności 1.4 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 89.5 2018-12
Cpi Transport 97.1 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.9 2019-01
Stopa Międzybankowa 1.94 2019-02
Podaż Pieniądza M0 45292 2018-12
Podaż Pieniądza M1 184488 2018-12
Podaż Pieniądza M2 602433 2018-12
Podaż Pieniądza M3 614997 2018-12
Bilans Banków 1272376 2018-12
Rezerwy Walutowe 395034 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 671735 2018-12
Stopa Depozytowa 0.14 2017-12
Bilans Banku Centralnego 403843 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1943 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 17796 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 19.5 2017-12
Eksport 43792 2018-12
Import 41849 2018-12
Dług Zagraniczny 1981146 2018-09
Terms of Trade 104 2018-12
Rachunek kapitałowy 21311 2018-12
Przyjazdy Turystów 1601924 2018-12
Rezerwy Złota 127 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 32854 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Bronie Sprzedaży 47 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2017-12
Bilans Budżetu -2212 2018-12
Wydatki Rządowe 10700 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4621 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 6833 2018-12
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 535829 2018-09
Wydatki Wojskowe 10122 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -14 2018-12
Przemysłowy PMI 50.7 2019-01
Produkcja Przemysłowa 2.7 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.6 2018-12
Zmiany Zapasów 3417 2018-12
Bankructwa 119 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 11782 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 2018-12
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 83.48 2018-12
Ranking Konkurencyjności 2 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.1 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2018-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.4 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 38550 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 598744 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.33 2019-01
Cena Benzyny 1.59 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.9 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.7 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 1198 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.