Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.34 2021-06
Indeks Giełdowy 3122 2021-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.53 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2021-03
Stopa Bezrobocia 2.9 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 85.96 2021-06
Inflacja 2.4 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5029006 2021-06
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Bilans Handlowy 5755 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 24625 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 131 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 38 2021-03
Przemysłowy PMI 50.7 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2021-12
Przypadki koronawirusa 62430 2021-06
Śmierć koronawirusa 35 2021-06
Odzyskany koronawirus 62098 2021-06

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2021-03
PKB 372 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 121079 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 411757 2020-12
Środki Trwałe Brutto 27939 2021-03
Pkb Per Capita 58830 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 97342 2019-12
Budownictwo w PKB 3779 2021-03
Przemysł w PKB 27914 2021-03
Usługi w PKB 16934 2021-03
Transport w PKB 6218 2021-03
Media w PKB 1477 2021-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 2 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2021-03
Pracujący 3598 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 140 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.1 2020-12
Koszty Pracy 104 2021-03
Wydajność 104 2021-03
Wolne Etaty 67000 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 6159 2021-03
Populacja 5.7 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 6.7 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 85.96 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5029006 2021-06
Przypadki koronawirusa 62430 2021-06
Śmierć koronawirusa 35 2021-06
Odzyskany koronawirus 62098 2021-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2021-04
Inflacja Bazowa 0.8 2021-05
Deflator Pkb 105 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.79 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 97.2 2021-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.4 2021-04
Inflacja Żywności 1 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.5 2021-04
Cpi Transport 107 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.9 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.43 2021-06
Podaż Pieniądza M0 55255 2021-04
Podaż Pieniądza M1 271602 2021-04
Podaż Pieniądza M2 733101 2021-04
Podaż Pieniądza M3 746142 2021-04
Bilans Banków 1526582 2021-04
Rezerwy Walutowe 525770 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 692174 2021-04
Stopa Depozytowa 0.12 2021-05
Bilans Banku Centralnego 527028 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5755 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 24625 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.6 2020-12
Eksport 50969 2021-05
Import 44061 2021-05
Dług Zagraniczny 2210680 2020-12
Terms of Trade 97.72 2021-04
Rachunek kapitałowy -6408 2021-03
Przyjazdy Turystów 25734 2021-04
Rezerwy Złota 127 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 30329 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 8.8 2021-05
Exports of Non-oil Domestic Exports Of -0.1 2021-05

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 131 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.9 2020-12
Bilans Budżetu 1605 2021-04
Wydatki Rządowe 14013 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 5366 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 3762 2021-04
Rating Kredytowy 100 2021-06
Dług Publiczny 728756 2021-03
Wydatki Wojskowe 11020 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 38 2021-03
Przemysłowy PMI 50.7 2021-05
Produkcja Przemysłowa 2.1 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-04
Zmiany Zapasów 865 2021-03
Bankructwa 72 2021-04
Rejestracje nowych samochodów 5453 2021-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 111 2021-03
Szybkość Internetu 20346 2017-03
Adresy IP 1595352 2017-03
Index Konkurencyjności 84.78 2019-12
Ranking Konkurencyjności 1 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.4 2021-05
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług 11 2021-03

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 54 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 40396 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 634107 2021-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 2021-05
Cena Benzyny 1.78 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 55.4 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 162 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.4 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 1262 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.