SINGAPUR - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-06
Stopa Bezrobocia 2.1 2018-06
Inflacja 0.6 2018-06
Stopa Procentowa 1.73 2018-07
Bilans Handlowy 5349 2018-06
Dług Publiczny do PKB 111 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.37 2018-08
Indeks Giełdowy 3249 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.4 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 % 2018-06
PKB 324 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 108395 Sgd Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 431376 Sgd Million 2017-12
Środki Trwałe Brutto 26139 Sgd Million 2018-03
Pkb Per Capita 55236 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 85535 USD 2017-12
Budownictwo w PKB 4507 Sgd Million 2018-03
Przemysł w PKB 21085 Sgd Million 2018-03
Usługi w PKB 19519 Sgd Million 2018-03
Transport w PKB 8214 Sgd Million 2018-03
Media w PKB 1345 Sgd Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.1 % 2018-06
Pracujący 3670 Tysiąc 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 107 Tysiąc 2017-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 45 2017-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 % 2017-12
Koszty Pracy 122 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 122 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 52100 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 5808 Sgd / Miesiąc 2018-03
Populacja 5.61 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 7 Tysiące Osoba 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 1.7 % 2018-06
Deflator Pkb 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 85.9 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 89.9 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 88.2 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 1.5 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 89.1 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 98.3 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.6 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.73 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 1.64 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 44285 Sgd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 186126 Sgd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 588564 Sgd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 601368 Sgd Million 2018-06
Bilans Banków 1285723 Sgd Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 393689 Sgd Million 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 673254 Sgd Million 2018-06
Stopa Depozytowa 0.14 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 405057 Sgd Million 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5349 Mln - Sgd 2018-06
Eksport 47293 Mln - Sgd 2018-06
Import 41945 Mln - Sgd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 22832 Sgd Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 19.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 1967083 Sgd Million 2018-03
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 14194 Sgd Million 2018-03
Przyjazdy Turystów 1468808 2018-05
Rezerwy Złota 127 Ton 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20265 Sgd Million 2018-03
Indeks Terroryzmu 0 2016-12
Bronie Sprzedaży 47 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 111 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 2788 Sgd Million 2018-06
Wydatki Rządowe 11135 Sgd Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 7348 Sgd Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 4560 Sgd Million 2018-06
Rating Kredytowy 97.96
Dług Publiczny 517092 Sgd Million 2018-03
Wydatki Wojskowe 10122 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 7 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 52.3 2018-07
Produkcja Przemysłowa 7.4 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.9 % 2018-06
Zmiany Zapasów 2192 Sgd Million 2018-03
Bankructwa 110 Firmy 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 12684 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 113 Punkty Indeksowe 2018-03
Szybkość Internetu 20346 KBps 2017-03
Adresy IP 1595352 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.71 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 3 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 84 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 6 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 2 2017-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 36218 Sgd Million 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 589579 Sgd Million 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.33 % 2018-07
Cena Benzyny 1.67 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.7 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149 Punkty Indeksowe 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.7 % 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 729 Jednostki 2018-04
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 37 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 264 mm 2015-12
Temperatura 27.69 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Singapur - Wskaźniki ekonomiczne.