Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37
Indeks Giełdowy 3173.91 3107 3041 2977 2914 2792
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.67 1.72 1.78 1.83 1.89 2.01

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 3 3 1 3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 4.5 3.5 2.5 3 2.1
Stopa Bezrobocia 2.70 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5
Inflacja 2.40 1.8 1.1 1.5 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.07 0.4 0.5 0.6 0.65 0.7
Bilans Handlowy 6253.02 7300 5400 7500 10000 8400
Saldo Obrotów Bieżących 25642.00 17500 16000 16000 16000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14.5 14 14 14 14
Dług Publiczny do PKB 131.00 140 142 142 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 20.00 10 8 15 12 4
Przemysłowy PMI 50.80 50.4 51 50.4 51 50.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 1.5 2 1.8 1 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 3 3 1 3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 4.5 3.5 2.5 3 2.1
PKB 340.00 390 390 390 390 425
Pkb W Cenach Stałych 119031.00 122684 125316 122007 122602 125260
Produkt Narodowy Brutto 411756.60 430286 426168 422051 424109 439322
Środki Trwałe Brutto 27871.50 28670 28916 28568 28708 29272
Pkb Per Capita 56349.03 59500 59500 59500 59500 61000
Pkb Per Capita Ppp 93397.05 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 3469.20 3760 3911 3556 3573 3839
Przemysł w PKB 27381.00 26324 28891 28066 28202 26877
Usługi w PKB 17015.60 17563 17526 17441 17526 17932
Transport w PKB 6114.30 6146 6436 6267 6298 6276
Media w PKB 1464.50 1537 1529 1501 1508 1569

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 2.70 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5
Pracujący 3597.70 3700 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 139.90 125 115 115 115 115
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.00 45 45 45 45 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.10 68 68 68 68 68
Wydajność 94.20 104 104 92 96 108
Koszty Pracy 94.20 107 106 90 95 117
Przeciętne Wynagrodzenia 5474.00 6100 6190 6190 6200 6320
Populacja 5.70 5.78 5.82 5.82 5.82 5.82
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia -19.30 20 15 15 15 12.2

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.40 1.8 1.1 1.5 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.20 102 102 103 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.80 101 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 1.10 1.2 0.8 0.7 1 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.03 96.6 99.83 105 103 99.02
Wskaźnik Cen Importowych 104.50 104 100 98 96 90
Wskaźnik Cen Eksportowych 103.90 110 106 105 102 100
Inflacja Żywności 1.50 1.5 1.6 1.6 1.4 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.00 9.5 5.5 3.5 3 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.00 102 102 103 103 104
Cpi Transport 107.20 108 108 108 108 109

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.07 0.4 0.5 0.6 0.65 0.7
Stopa Międzybankowa 0.43 0.77 0.87 0.97 1.02 1.07
Podaż Pieniądza M2 717310.60 710000 710000 720000 725000 720000
Rezerwy Walutowe 565804.20 583966 609520 599520 580000 600000
Bilans Banków 3019463.40 3070000 3100000 3080000 3050000 3010000
Kredyty dla Sektora prywatnego 790124.40 709266 715420 721521 813828 724161
Stopa Depozytowa 0.12 0.2 0.3 0.4 0.5 0.55
Bilans Banku Centralnego 578760.00 594248 600870 612870 610000 620733

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 6253.02 7300 5400 7500 10000 8400
Saldo Obrotów Bieżących 25642.00 17500 16000 16000 16000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14.5 14 14 14 14
Import 44679.66 44500 43500 43000 41000 41500
Eksport 50932.68 49900 51000 53000 52000 49900
Dług Zagraniczny 2245570.70 2220000 2120000 2020000 2020000 2000000
Rachunek kapitałowy 5086.10 14000 13000 13000 13000 21500
Przyjazdy Turystów 18994.00 40000 100000 150000 160000 20000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 41342.00 40700 42000 38000 36000 37700
Exports of Non-oil Domestic Exports Of -3.60 6.5 7.8 5 4 3.5
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 2.70 2.8 1.8 3.8 5 7.79

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 131.00 140 142 142 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Rządowe 14540.10 13300 12400 12000 12000 13000
Dochody Budżetu Państwa 9466.20 7000 7200 8000 6300 7500
Wydatki Budżetu Państwa 7241.40 7500 25000 25000 5800 7500
Dług Publiczny 744302.00 760000 775000 780000 785000 800000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 20.00 10 8 15 12 4
Przemysłowy PMI 50.80 50.4 51 50.4 51 50.7
Produkcja Przemysłowa 11.20 -2 -2 5 6 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.70 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Zmiany Zapasów 834.50 800 1000 1500 2000 1920
Bankructwa 119.00 90 80 70 70 80
Rejestracje nowych samochodów 5821.00 5800 6000 8000 8000 9500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 111.90 110 106 106 110 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.80 53 55 53 50 53

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 1.5 2 1.8 1 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.80 3.5 2 -5 5 3
Wydatki Konsumpcyjne 39167.60 41531 41810 40147 40343 42404
Kredyt dla Sectora Prywatnego 594619.70 600931 619000 619000 630000 638166
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.37 5.43 5.53 5.63 5.68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.00 59 59 59 59 59
Cena Benzyny 1.82 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 165.00 166 168 168 170 172
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
Sprzedaż Nowych Domów 1262.00 600 900 12000 12000 1000


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.