Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35
Indeks Giełdowy 2996.93 2946 2900 2854 2808 2717
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.40 1.41 1.43 1.46 1.49 1.54

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 5 5 10 3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 1.5 11 3.8 4.5 2.1
Stopa Bezrobocia 3.20 3.2 2.8 2.8 2.4 2.3
Inflacja 0.20 0.8 1.8 2.1 1.2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5
Stopa Procentowa 0.18 0.1 0.2 0.2 0.2 0.7
Bilans Handlowy 5612.50 4100 1300 4300 7300 7300
Saldo Obrotów Bieżących 19622.60 20000 21000 23000 23500 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14.5 14.5 14.5 14.5 14
Dług Publiczny do PKB 131.00 140 140 140 140 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -13.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 32.00 5 8 8 10 4
Przemysłowy PMI 50.50 51 51 52 50.4 50.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 -0.5 -0.5 1.3 1.3 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 5 5 10 3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 1.5 11 3.8 4.5 2.1
PKB 372.06 390 390 390 390 425
Pkb W Cenach Stałych 117400.50 120067 114151 116403 117188 119649
Produkt Narodowy Brutto 411756.60 467636 511404 478232 481457 491568
Środki Trwałe Brutto 27435.60 31035 23993 25111 25280 25811
Pkb Per Capita 58829.60 59500 59500 59500 59500 61000
Pkb Per Capita Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 3597.80 4717 2126 2630 2648 2703
Przemysł w PKB 25190.30 25509 25362 26566 26745 27307
Usługi w PKB 16807.10 16114 17043 16563 16675 17025
Transport w PKB 5881.80 7557 5475 5890 5930 6054
Media w PKB 1471.00 1513 1505 1459 1469 1500

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 3.20 3.2 2.8 2.8 2.4 2.3
Pracujący 3597.70 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 139.90 125 125 125 125 125
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.70 45 45 45 45 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.10 68 68 68 68 68
Koszty Pracy 94.50 115 80.5 102 117 117
Wydajność 94.50 105 95.5 95 108 108
Przeciętne Wynagrodzenia 5214.00 6200 5200 5400 6100 6320
Populacja 5.70 5.78 5.78 5.78 5.78 5.82
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia -13.40 -20.2 15.2 10 10 12.2

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.20 0.8 1.8 2.1 1.2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.20 101 101 102 102 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.40 100 99.74 100 101 103
Inflacja Bazowa -0.20 0.5 0.7 0.5 1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 89.85 90.69 91.19 96.43 92.41 97.03
Wskaźnik Cen Importowych 91.60 88 88 88 88 88
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.90 107 107 107 107 107
Inflacja Żywności 1.50 1.8 1.8 2 2 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.70 1.5 5.5 9 5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.20 102 102 102 101 103
Cpi Transport 102.10 99.79 98.44 102 103 105

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.18 0.1 0.2 0.2 0.2 0.7
Stopa Międzybankowa 0.44 1.99 0.29 0.29 1.99 1.99
Podaż Pieniądza M2 714508.00 698000 695000 680000 680000 625000
Rezerwy Walutowe 491132.00 507000 532858 558412 583966 686181
Bilans Banków 1530073.70 1537544 1518137 1468731 1419324 1501697
Kredyty dla Sektora prywatnego 683592.40 702783 754929 703205 709266 724161
Stopa Depozytowa 0.13 0.16 0.16 0.26 0.26 0.26
Bilans Banku Centralnego 504234.60 520385 546006 571627 597248 699733

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 5612.50 4100 1300 4300 7300 7300
Saldo Obrotów Bieżących 19622.60 20000 21000 23000 23500 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14.5 14.5 14.5 14.5 14
Import 40493.16 40000 38000 38500 41500 41500
Eksport 46105.67 41300 42300 42000 44900 44900
Dług Zagraniczny 2197837.50 2535000 2435000 2235000 2220000 2220000
Rachunek kapitałowy -16248.20 8000 12500 14000 14000 21500
Przyjazdy Turystów 23148.00 100000 157000 605000 620000 870000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 30329.10 27700 27700 27700 27700 27700

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 131.00 140 140 140 140 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -13.9 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Rządowe 14068.80 13121 12432 11777 11299 11299
Dochody Budżetu Państwa 10944.60 5600 5000 6200 5500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 7835.90 6900 6300 6300 7500 7500
Wydatki Wojskowe 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Dług Publiczny 704721.40 710000 715000 705000 706000 710000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 32.00 5 8 8 10 4
Przemysłowy PMI 50.50 51 51 52 50.4 50.7
Produkcja Przemysłowa 8.60 8.5 4 6 6 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.60 2.5 1.6 0.8 1.6 1.6
Zmiany Zapasów 1203.70 2000 2120 19000 19000 1920
Bankructwa 62.00 80 65 70 60 80
Rejestracje nowych samochodów 7873.00 9000 9500 10000 11500 11500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 110.80 109 109 110 115 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.90 51 50 51 53 53

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 -0.5 -0.5 1.3 1.3 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.60 3 3 5 5 3
Wydatki Konsumpcyjne 39743.00 44371 35798 40830 41105 41968
Kredyt dla Sectora Prywatnego 629015.40 629585 634410 632177 636931 648166
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.37 5.14 5.14 5.37 5.37
Cena Benzyny 1.73 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.80 55 57 59 59 59

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 157.00 160 160 160 166 170
Sprzedaż Nowych Domów 1609.00 800 1100 800 600 1000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.