Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.36 1.39 1.39 1.39 1.4 1.4
Indeks Giełdowy 3160.67 3089 3059 3029 3000 2941
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.73 1.77 1.8 1.83 1.87 1.93
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.5 0.5 1 -2.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.5 1.5 1.9 2 1.8
Stopa Bezrobocia 2.20 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4
Inflacja 0.50 1.2 1.4 1.6 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 1.72 2.1 2 2 1.9 1.5
Bilans Handlowy 3833.90 3400 5000 5000 1800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 21497.50 16500 21500 22500 23000 18000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17.7 18 18 18 18
Dług Publiczny do PKB 112.20 106 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
Koniunktura w Przemyśle -11.00 6 12 5 6 7
Przemysłowy PMI 49.50 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.5 0.5 1 -2.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.5 1.5 1.9 2 1.8
PKB 364.16 382 394 394 394 394
Pkb W Cenach Stałych 116676.80 117152 119425 118894 119010 119261
Produkt Narodowy Brutto 454012.90 456283 460823 462639 463093 464496
Środki Trwałe Brutto 30337.30 29965 30046 30914 30944 30505
Pkb Per Capita 58247.90 55900 56240 56240 56240 56240
Pkb Per Capita Ppp 90091.40 87000 90000 90000 90000 90000
Budownictwo w PKB 4408.80 4352 4539 4493 4497 4431
Przemysł w PKB 22870.10 23571 23416 23305 23328 23995
Usługi w PKB 16345.70 16642 16938 16656 16673 16942
Transport w PKB 8203.10 8159 8197 8359 8367 8306
Media w PKB 1474.40 1476 1520 1502 1504 1503
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.20 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4
Bezrobotni Zarejestrowani 100.20 111 113 113 113 113
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.70 67.9 68 67.8 67.8 68
Koszty Pracy 99.50 120 120 120 120 122
Wydajność 99.50 108 112 97 96 110
Przeciętne Wynagrodzenia 5225.00 5760 6010 5600 5400 5920
Populacja 5.64 5.68 5.72 5.72 5.72 5.72
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia 5.50 2.4 2.5 5 3 12.2
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.50 1.2 1.4 1.6 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.70 101 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.70 106 107 106 107 109
Inflacja Bazowa 0.80 1.2 1.5 2 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.20 103 104 101 97.62 114
Inflacja Żywności 1.60 1.6 1.5 1.3 1.3 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.10 1.5 2 1.9 2.2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.70 90.57 90.45 90.25 89.81 92.11
Cpi Transport 99.30 98.27 99.17 99.37 100 99.94
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.72 2.1 2 2 1.9 1.5
Stopa Międzybankowa 1.87 2.09 1.99 2.13 2.13 1.99
Podaż Pieniądza M2 624278.20 614000 614000 614000 614000 625000
Rezerwy Walutowe 376475.60 390000 399000 402500 404700 409000
Bilans Banków 1339286.30 1335000 1345000 1360000 1360000 1410000
Kredyty dla Sektora prywatnego 684880.40 675094 686242 700136 682904 687246
Stopa Depozytowa 0.20 0.7 0.56 0.46 0.46 1
Bilans Banku Centralnego 389057.50 395000 400000 410000 405000 412000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 3833.90 3400 5000 5000 1800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 21497.50 16500 21500 22500 23000 18000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17.7 18 18 18 18
Import 40431.78 40500 39500 40800 41500 42000
Eksport 44265.67 43900 42500 42600 44900 45300
Dług Zagraniczny 2080866.80 2550000 2056222 2074553 2082728 2735000
Przyjazdy Turystów 1734903.00 1620000 1590000 1600000 1450000 1660000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 39895.40 26000 26000 28000 26000 27700
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 112.20 106 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
Wydatki Rządowe 12496.60 12373 12616 12734 12747 12596
Dług Publiczny 570683.40 580000 590000 595000 595000 605000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -11.00 6 12 5 6 7
Przemysłowy PMI 49.50 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
Produkcja Przemysłowa -8.00 1.5 3.5 3 0.8 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.50 1.4 0.5 -0.5 0.2 1.6
Zmiany Zapasów 2462.80 2090 2090 2090 2090 1920
Rejestracje nowych samochodów 8179.00 12500 10700 11000 12000 13000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108.10 107 108 105 104 109
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.30 52.2 51.5 50.5 52.3 53.1
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.10 4.1 2.4 1.5 2.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 44258.10 43866 44998 45099 45143 44655
Kredyt dla Sectora Prywatnego 608126.70 612000 612000 612000 613000 634000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.47 5.37 5.51 5.51 5.37
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.60 54.6 55.5 56.5 58 59
Cena Benzyny 1.63 1.5 1.46 1.38 1.34 1.46
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152.20 151 153 154 155 156
Sprzedaż Nowych Domów 1270.00 590 700 750 650 560
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91.5 91.7 91 91 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.