Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38
Indeks Giełdowy 2497.52 2458 2419 2381 2343 2267
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.85 0.89 0.9 0.92 0.93 0.97

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -42.90 -2.5 1.7 5 5 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.20 -3 1 3.5 5.5 4.5
Stopa Bezrobocia 2.80 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
Inflacja -0.40 -0.2 1.5 1.5 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.16 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Bilans Handlowy 5832.08 3400 6800 3300 3300 7300
Saldo Obrotów Bieżących 17966.00 23000 18000 18000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
Dług Publiczny do PKB 126.30 120 120 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -22 -16 -12 -12 -10
Przemysłowy PMI 50.10 50 50.5 51 51 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 27.40 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -42.90 -2.5 1.7 5 5 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.20 -3 1 3.5 5.5 4.5
PKB 372.06 340 340 390 390 390
Pkb W Cenach Stałych 102838.30 117861 120423 121915 124271 125842
Produkt Narodowy Brutto 460724.70 449473 465332 476850 486065 486272
Środki Trwałe Brutto 21615.40 29451 28990 30943 31541 30294
Pkb Per Capita 58829.60 58500 58500 59500 59500 59500
Pkb Per Capita Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 1915.10 4693 4850 4673 4764 5068
Przemysł w PKB 22848.40 23053 23162 25691 26188 24205
Usługi w PKB 15354.30 16511 16819 16395 16712 17576
Transport w PKB 4932.60 7980 8182 7672 7821 8550
Media w PKB 1356.20 1451 1484 1540 1570 1551

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 2.80 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
Pracujący 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 110.80 113 113 113 113 113
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.70 44 44 45 45 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.00 67.8 68 68 68 68
Koszty Pracy 79.70 120 122 122 122 122
Wydajność 79.70 96 110 110 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 5276.00 5400 6100 6400 6400 6250
Populacja 5.71 5.74 5.74 5.78 5.78 5.78
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia -121.80 3 12.2 12.2 12.2 12.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.40 -0.2 1.5 1.5 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.20 99.95 102 101 101 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.15 99.69 102 101 101 104
Inflacja Bazowa -0.40 -0.3 1.5 1.5 1.5 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.51 94.14 97.1 91.13 88.16 99.53
Wskaźnik Cen Importowych 92.40 90 88 88 88 88
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.10 98.8 107 107 107 107
Inflacja Żywności 2.20 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.50 -3.5 2 2 2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.30 100 102 102 102 104
Cpi Transport 98.00 99.65 103 100 98.54 105

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.16 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Stopa Międzybankowa 0.41 0.37 0.37 0.37 0.47 0.47
Podaż Pieniądza M2 695963.90 614000 625000 625000 625000 625000
Rezerwy Walutowe 445322.10 440000 455432 470814 486196 516960
Bilans Banków 1526037.60 1566357 1616951 1667544 1718137 1819324
Kredyty dla Sektora prywatnego 678665.60 677633 715000 716631 717778 730794
Stopa Depozytowa 0.18 0.16 0.16 0.16 0.26 0.26
Bilans Banku Centralnego 449261.60 453464 469127 484791 500454 531781

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 5832.08 3400 6800 3300 3300 7300
Saldo Obrotów Bieżących 17966.00 23000 18000 18000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
Import 37339.55 41500 42000 42000 42000 41500
Eksport 43171.64 44900 45300 45300 45300 44900
Dług Zagraniczny 2360156.70 2550000 2735000 2735000 2735000 2735000
Rachunek kapitałowy -26495.30 21500 21500 21500 21500 21500
Przyjazdy Turystów 6842.00 40000 150000 1110000 1570000 1620000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24617.50 26000 27700 27700 27700 27700

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 126.30 120 120 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
Bilans Budżetu -10922.00 1500 1800 1800 1800 1800
Wydatki Rządowe 14803.70 12109 12660 13510 13771 13229
Dochody Budżetu Państwa 2755.70 6300 4500 4500 4500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 13677.70 9500 7700 6900 6300 7500
Wydatki Wojskowe 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Dług Publiczny 684763.90 595000 605000 605000 605000 616000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -7.00 -22 -16 -12 -12 -10
Przemysłowy PMI 50.10 50 50.5 51 51 50.4
Produkcja Przemysłowa -8.40 0.8 4 4 4 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 0.2 1.6 1.6 1.6 1.6
Zmiany Zapasów 1646.60 2090 1920 1920 1920 1920
Bankructwa 109.00 155 180 180 180 180
Rejestracje nowych samochodów 6785.00 7500 8000 9000 9500 11500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 100.60 104 109 109 109 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 43.60 48 50 52 52 53.1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 27.40 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.50 2.5 3 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 32250.50 45142 46045 45604 46485 48118
Kredyt dla Sectora Prywatnego 615949.90 620942 625696 629585 634410 636931
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.19 5.19 5.19 5.29 5.29
Cena Benzyny 1.43 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.80 53 55 55 57 59

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152.60 158 159 160 160 166
Sprzedaż Nowych Domów 998.00 650 560 560 560 560
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91 91.7 91.7 91.7 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.