Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37
Indeks Giełdowy 3294.86 3221 3161 3102 3045 2932
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.80 1.82 1.87 1.93 1.98 2.1

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1.9 1 3 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 3.5 2.5 3 2.1 2.1
Stopa Bezrobocia 2.60 2 2.2 2.4 2.3 2.2
Inflacja 3.80 3.8 3.5 3 2.7 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.31 0.5 0.6 0.65 0.7 1
Bilans Handlowy 4639.36 7500 10000 11000 7150 9300
Saldo Obrotów Bieżących 28121.60 16000 16000 16000 24000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14 14 14 14 14
Dług Publiczny do PKB 131.00 142 142 142 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.6
Koniunktura w Przemyśle 16.00 8 15 12 4 4
Przemysłowy PMI 50.70 51 50.4 51 50.7 51
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.50 2 1.8 1 1 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1.9 1 3 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 3.5 2.5 3 2.1 2.1
PKB 340.00 390 390 390 425 449
Pkb W Cenach Stałych 121161.80 125316 122007 124797 123706 126304
Produkt Narodowy Brutto 411756.60 426168 422051 424109 420403 429232
Środki Trwałe Brutto 29676.30 28916 28568 30567 30300 30936
PKB Per Capita 58056.81 59500 59500 59500 61000 61000
PKB Per Capita PPP 93397.05 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 3838.90 3911 3556 3954 3920 4002
Przemysł w PKB 27387.10 28891 28066 28209 27962 28549
Usługi w PKB 16995.40 17526 17441 17505 17352 17717
Transport w PKB 6153.20 6436 6267 6338 6282 6414
Media w PKB 1488.90 1529 1501 1534 1520 1552

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 2.60 2 2.2 2.4 2.3 2.2
Pracujący 3597.70 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 139.90 115 115 115 115 115
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.00 45 45 45 45 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.10 68 68 68 68 68
Wydajność 93.60 104 92 96 96 108
Koszty Pracy 93.60 106 90 95 95 117
Przeciętne Wynagrodzenia 5412.00 6190 6190 6200 6320 6400
Populacja 5.70 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia -9.40 15 15 15 15 12.2

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 3.80 3.8 3.5 3 2.7 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.96 105 105 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.02 103 104 104 106 107
Inflacja Bazowa 1.60 1.8 1.9 1.8 1.7 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.58 116 117 109 110 116
Wskaźnik Cen Importowych 109.80 115 118 122 124 138
Wskaźnik Cen Eksportowych 108.60 112 116 120 124 131
Inflacja Żywności 1.90 1.6 1.6 1.4 1.4 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 26.00 22.5 15.5 8 5.5 5.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.22 104 105 105 106 108
Cpi Transport 114.20 114 115 115 116 116

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.31 0.5 0.6 0.65 0.7 1
Stopa Międzybankowa 0.44 0.63 0.73 0.78 0.83 0.83
Podaż Pieniądza M2 729385.40 710000 720000 725000 720000 680000
Rezerwy Walutowe 563338.80 609520 599520 580000 600000 628000
Bilans Banków 3110586.60 3100000 3080000 3050000 3010000 3040000
Kredyty dla Sektora prywatnego 805853.80 715420 721521 827947 822777 840055
Stopa Depozytowa 0.12 0.45 0.55 0.65 0.7 0.75
Bilans Banku Centralnego 578760.00 600870 612870 610000 620733 6802217

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 4639.36 7500 10000 11000 7150 9300
Saldo Obrotów Bieżących 28121.60 16000 16000 16000 24000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14 14 14 14 14
Import 51458.55 43500 43000 41000 41000 41500
Eksport 56097.91 51000 53000 52000 49900 50800
Dług Zagraniczny 2297610.10 2120000 2020000 2020000 2000000 2000000
Rachunek kapitałowy -552.50 13000 13000 13000 13000 21500
Przyjazdy Turystów 92785.00 100000 150000 160000 20000 20000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 41342.00 42000 38000 36000 37700 37700
Exports of Non-oil Domestic Exports Of 3.70 7.8 5 4 3.5 4
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 18.40 1.8 3.8 5 5 7.79

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 131.00 142 142 142 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.6
Wydatki Rządowe 14631.30 12400 12000 12000 13000 13500
Dochody Budżetu Państwa 8094.60 7200 8000 6300 7500 7000
Wydatki Budżetu Państwa 6331.20 25000 25000 5800 7500 7500
Dług Publiczny 764357.90 775000 780000 785000 800000 820000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 16.00 8 15 12 4 4
Przemysłowy PMI 50.70 51 50.4 51 50.7 51
Produkcja Przemysłowa 14.60 13 9 9 7 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.30 2.1 2 2.4 2.2 2
Zmiany Zapasów 981.60 1000 1500 2000 2000 1920
Bankructwa 143.00 80 70 70 80 80
Rejestracje nowych samochodów 4955.00 6000 8000 8000 9500 9500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 111.70 106 106 110 110 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.10 55 53 50 53 53

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.50 2 1.8 1 1 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.90 2 -5 5 5 3
Wydatki Konsumpcyjne 40373.10 41810 40147 41584 41221 42087
Kredyt dla Sectora Prywatnego 610765.10 619000 619000 630000 638166 638166
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.25 5.37 5.43 5.53 5.63 5.68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.30 59 59 59 59 59
Cena Benzyny 1.88 1.79 1.7 1.61 1.53 1.45

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 173.60 168 168 170 1.8 180
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
Sprzedaż Nowych Domów 834.00 900 12000 12000 1000 1000


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.