Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.40 1.4 1.4 1.4 1.41 1.41
Indeks Giełdowy 2661.42 2635 2593 2552 2511 2430
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.88 0.91 0.92 0.94 0.96 0.99

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.70 -2.5 1.7 5 5 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 -3 1 3.5 5.5 4.5
Stopa Bezrobocia 2.40 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
Inflacja -0.80 1.1 1.5 1.5 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.09 0.1 0.1 0.1 0.5 1
Bilans Handlowy 4520.16 3400 3300 3300 3300 3400
Saldo Obrotów Bieżących 15541.20 23000 18000 18000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
Dług Publiczny do PKB 126.30 120 120 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
Koniunktura w Przemyśle -56.00 -22 -16 -12 -12 -10
Przemysłowy PMI 48.00 47.7 50.5 51 51 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -21.50 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.70 -2.5 1.7 5 5 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 -3 1 3.5 5.5 4.5
PKB 372.06 340 340 390 390 390
Pkb W Cenach Stałych 117792.10 117861 120423 121915 124271 125842
Produkt Narodowy Brutto 460724.70 449473 465332 476850 486065 486272
Środki Trwałe Brutto 29897.10 29451 28990 30943 31541 30294
Pkb Per Capita 58829.60 58500 58500 59500 59500 59500
Pkb Per Capita Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 4515.30 4693 4850 4673 4764 5068
Przemysł w PKB 24822.60 23053 23162 25691 26188 24205
Usługi w PKB 15840.40 16511 16819 16395 16712 17576
Transport w PKB 7412.90 7980 8182 7672 7821 8550
Media w PKB 1488.40 1451 1484 1540 1570 1551

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 2.40 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
Pracujący 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 110.80 113 113 113 113 113
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.00 67.8 68 68 68 68
Koszty Pracy 112.10 120 122 122 122 122
Wydajność 112.10 96 110 110 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 6148.00 5400 6100 6400 6400 6250
Populacja 5.71 5.74 5.74 5.78 5.78 5.78
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia -19.50 3 12.2 12.2 12.2 12.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.80 1.1 1.5 1.5 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.50 101 102 101 101 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.70 101 102 101 101 104
Inflacja Bazowa -0.20 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 83.97 99.7 97.1 91.13 84.22 99.53
Wskaźnik Cen Importowych 90.00 90 88 88 88 88
Wskaźnik Cen Eksportowych 88.00 98.8 107 107 107 107
Inflacja Żywności 2.20 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14.40 2.2 2 2 2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.50 102 102 102 102 104
Cpi Transport 96.70 101 103 100 98.54 105

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.09 0.1 0.1 0.1 0.5 1
Stopa Międzybankowa 0.55 0.57 0.57 0.57 0.97 0.97
Podaż Pieniądza M2 681659.20 614000 625000 625000 625000 625000
Rezerwy Walutowe 435959.30 404700 409000 409000 409000 412000
Bilans Banków 1501056.70 1360000 1410000 1410000 1410000 1410000
Kredyty dla Sektora prywatnego 685262.80 677633 699325 716631 724871 730794
Stopa Depozytowa 0.22 0.23 1 0.23 0.23 0.73
Bilans Banku Centralnego 410319.00 405000 412000 412000 412000 399000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 4520.16 3400 3300 3300 3300 3400
Saldo Obrotów Bieżących 15541.20 23000 18000 18000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
Import 32994.41 41500 42000 42000 42000 41500
Eksport 37514.57 44900 45300 45300 45300 44900
Dług Zagraniczny 2360156.70 2550000 2735000 2735000 2735000 2735000
Rachunek kapitałowy 9062.10 21500 21500 21500 21500 21500
Przyjazdy Turystów 748.00 1390000 1490000 1570000 1570000 1620000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 37792.20 26000 27700 27700 27700 27700

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 126.30 120 120 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
Bilans Budżetu -4996.70 1500 1800 1800 1800 1800
Wydatki Rządowe 13053.30 12109 12660 13510 13771 13229
Dochody Budżetu Państwa 1664.60 6300 4500 4500 4500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 6661.30 56000 7700 7700 7700 8700
Wydatki Wojskowe 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Dług Publiczny 656258.00 595000 605000 605000 605000 616000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -56.00 -22 -16 -12 -12 -10
Przemysłowy PMI 48.00 47.7 50.5 51 51 50.4
Produkcja Przemysłowa -7.40 0.8 4 4 4 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -16.50 0.2 1.6 1.6 1.6 1.6
Zmiany Zapasów 1414.40 2090 1920 1920 1920 1920
Bankructwa 7.00 155 180 180 180 180
Rejestracje nowych samochodów 653.00 9000 10000 10000 10000 11500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 101.60 104 109 109 109 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 43.20 42 50 52 52 53.1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -21.50 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -52.10 2.5 3 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 44061.80 45142 46045 45604 46485 48118
Kredyt dla Sectora Prywatnego 617197.70 613000 634000 634000 634000 634000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.26 5.26 5.26 5.66 5.66
Cena Benzyny 1.40 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.80 58 59 59 59 59

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150.40 158 159 160 160 166
Sprzedaż Nowych Domów 660.00 650 560 560 560 560
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91 91.7 91.7 91.7 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.