Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 1.40 1.4 1.41 1.42 1.42 1.44
Indeks Giełdowy 3095.59 2987 2927 2868 2868 2753
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.92 3.13 3.21 3.3 3.3 3.48

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1.3 1.1 1 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3 3.1 2.7 2.5 2.4
Stopa Bezrobocia 2.20 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2
Inflacja 5.60 6.4 5.5 4.8 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.1 0 -0.1 0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.64 0.65 0.7 0.7 0.7 1
Bilans Handlowy 3243.10 10000 11000 7150 8900 9300
Saldo Obrotów Bieżących 28855.00 16000 24000 24000 24000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14 14 14 14 14
Dług Publiczny do PKB 131.00 142 142 142 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.6
Koniunktura w Przemyśle 2.00 12 4 4 4 4
Przemysłowy PMI 50.40 51 50.7 50.7 50.7 51
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 1 1 1 1 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1.3 1.1 1 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3 3.1 2.7 2.5 2.4
PKB 340.00 390 425 425 425 449
Pkb W Cenach Stałych 127705.40 122007 124797 130768 131153 133906
Produkt Narodowy Brutto 469088.30 422051 424109 483630 481754 495237
Środki Trwałe Brutto 30412.90 28568 30567 31102 31234 31849
PKB Per Capita 58056.81 59500 61000 61000 61000 61000
PKB Per Capita PPP 93397.05 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 3694.60 3556 3954 3691 3794 3779
Przemysł w PKB 29524.80 28066 28209 30505 30322 31237
Usługi w PKB 17880.10 17441 17505 18274 18363 18713
Transport w PKB 7200.60 6267 6338 7204 7395 7376
Media w PKB 1549.00 1501 1534 1585 1591 1623

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 2.20 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2
Pracujący 3643.00 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 124.10 115 115 115 115 115
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.00 45 45 45 45 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.10 68 68 68 68 68
Wydajność 107.70 96 96 96 96 108
Koszty Pracy 107.70 95 95 95 95 117
Przeciętne Wynagrodzenia 6641.00 6200 6320 6320 6320 6400
Populacja 5.70 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia 41.10 15 15 15 15 12.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 5.60 6.4 5.5 4.8 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.1 0 -0.1 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.61 108 109 110 112 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.12 104 104 106 109 108
Inflacja Bazowa 3.60 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.53 114 114 132 123 121
Wskaźnik Cen Importowych 125.90 122 124 126 126 138
Wskaźnik Cen Eksportowych 126.50 120 124 126 126 131
Inflacja Żywności 4.50 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.16 108 109 109 110 114
Cpi Transport 123.93 125 125 125 125 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 31.40 8 5.5 5.5 5.5 5.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 0.64 0.65 0.7 0.7 0.7 1
Stopa Międzybankowa 1.91 1.93 1.98 1.98 1.98 1.98
Podaż Pieniądza M2 759000.80 725000 720000 720000 720000 680000
Rezerwy Walutowe 473264.00 431293 410786 411284 420420 435365
Bilans Banków 3290894.50 3050000 3010000 3010000 3010000 3040000
Kredyty dla Sektora prywatnego 839750.90 721521 827947 835856 852295 855916
Stopa Depozytowa 0.12 0.45 0.55 0.65 0.7 0.75
Bilans Banku Centralnego 608057.80 610000 620733 620733 620733 6802217

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 3243.10 10000 11000 7150 8900 9300
Saldo Obrotów Bieżących 28855.00 16000 24000 24000 24000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14 14 14 14 14
Import 59454.21 41000 41000 41000 41000 41500
Eksport 62697.31 52000 49900 49900 49900 50800
Dług Zagraniczny 2390923.10 2020000 2000000 2000000 2000000 2000000
Rachunek kapitałowy 76339.80 13000 13000 13000 13000 21500
Przyjazdy Turystów 418310.00 160000 20000 20000 20000 20000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 34913.40 36000 37700 37700 37700 37700
Exports of Non-oil Domestic Exports Of 3.20 4 3.5 3.5 3.5 4
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 12.40 5 5 5 5 7.79

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 131.00 142 142 142 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.6
Wydatki Rządowe 13988.30 12000 13000 13000 13000 13500
Dochody Budżetu Państwa 4746.10 6300 7500 7500 7500 7000
Wydatki Budżetu Państwa 4904.50 5800 7500 7500 7500 7500
Dług Publiczny 874110.60 785000 800000 800000 800000 820000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 8 8 8
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 2.00 12 4 4 4 4
Przemysłowy PMI 50.40 51 50.7 50.7 50.7 51
Produkcja Przemysłowa 13.80 9 7 6 6 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 10.90 2.4 2.4 2 2 2
Zmiany Zapasów 1184.60 2000 2000 2000 2000 1920
Bankructwa 90.00 70 80 80 80 80
Rejestracje nowych samochodów 4776.00 8000 9500 9500 9500 9500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112.30 110 110 110 110 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 59.40 50 53 53 53 53

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 1 1 1 1 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.10 5 5 5 5 3
Wydatki Konsumpcyjne 43741.30 40147 41584 42311 44922 43327
Kredyt dla Sectora Prywatnego 630837.90 630000 638166 638166 638166 638166
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.25 5.37 5.43 5.53 5.63 5.68
Cena Benzyny 2.36 2.51 2.6 2.69 2.7 2.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.20 59 59 59 59 59

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 180.40 170 1.8 1.8 1.8 180
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
Sprzedaż Nowych Domów 654.00 12000 1000 1000 1000 1000


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.