Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.36 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37
Indeks Giełdowy 3187.43 3208 3182 3156 3130 3079
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.58 1.79 1.82 1.86 1.89 1.96
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 1 -2.5 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 1 1.3 0.9 1 1.5
Stopa Bezrobocia 2.30 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4
Inflacja 0.80 1.2 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 1.36 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5
Bilans Handlowy 4747.63 5000 1800 3400 6800 7300
Saldo Obrotów Bieżących 22017.00 21500 22500 23000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17 17 17 17 16.5
Dług Publiczny do PKB 112.20 108 108 108 108 110
Budżet Państwa do PKB 0.40 3 3 3 3 2.5
Koniunktura w Przemyśle -5.00 5 5 6 7 7
Przemysłowy PMI 50.10 50.6 50.1 50.8 50.2 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 2.3 1.5 2.2 -0.5 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 1 -2.5 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 1 1.3 0.9 1 1.5
PKB 364.16 370 370 370 370 380
Pkb W Cenach Stałych 117422.20 118010 117325 117774 118596 120375
Produkt Narodowy Brutto 454012.90 455525 455979 455375 458553 465431
Środki Trwałe Brutto 29904.90 29793 30409 29995 30204 30657
Pkb Per Capita 58247.90 60500 60500 60500 60500 61800
Pkb Per Capita Ppp 90091.40 90000 90000 90000 90000 90000
Budownictwo w PKB 4402.30 4482 4423 4416 4446 4513
Przemysł w PKB 23237.90 23139 22916 23308 23470 23822
Usługi w PKB 16226.60 16743 16416 16275 16389 16635
Transport w PKB 8099.20 8102 8239 8123 8180 8303
Media w PKB 1481.30 1502 1481 1486 1496 1519
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.30 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4
Pracujący 3715.80 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 100.20 113 113 113 113 113
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.70 68 67.8 67.8 68 68
Koszty Pracy 99.50 120 120 120 122 122
Wydajność 99.50 112 97 96 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 5183.00 6010 5600 5400 5920 5920
Populacja 5.64 5.7 5.7 5.7 5.7 5.73
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia 26.70 2.5 5 3 12.2 12.2
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.80 1.2 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.00 102 102 102 103 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.01 106 107 107 107 110
Inflacja Bazowa 0.70 1.5 2 2 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.94 101 97.57 99.7 97.86 100
Wskaźnik Cen Importowych 96.33 92 90 90 88 88
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.61 97.5 97.5 98.8 107 107
Inflacja Żywności 1.80 1.5 1.3 1.3 1.7 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.90 2 1.9 2.2 2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.40 90.07 89.28 89.62 89.73 91.52
Cpi Transport 99.80 99.18 99.89 99.94 101 103
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.36 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5
Stopa Międzybankowa 1.73 1.95 1.95 2.05 1.85 1.85
Podaż Pieniądza M2 633044.80 614000 614000 614000 625000 625000
Rezerwy Walutowe 375800.00 399000 402500 404700 409000 412000
Bilans Banków 1371088.20 1345000 1360000 1360000 1410000 1410000
Kredyty dla Sektora prywatnego 692731.30 678351 690057 686531 678453 688629
Stopa Depozytowa 0.20 0.27 0.37 0.37 1 0.27
Bilans Banku Centralnego 389057.50 400000 410000 405000 412000 399000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 4747.63 5000 1800 3400 6800 7300
Saldo Obrotów Bieżących 22017.00 21500 22500 23000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17 17 17 17 16.5
Import 40392.33 39500 40800 41500 42000 41500
Eksport 45139.96 42500 42600 44900 45300 44900
Dług Zagraniczny 2105725.40 2550000 2056222 2074553 2735000 2735000
Rachunek kapitałowy 17687.90 20900 21500 21500 21500 21500
Przyjazdy Turystów 1532455.00 1590000 1600000 1450000 1660000 1670000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 39895.40 26000 28000 26000 27700 27700
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 112.20 108 108 108 108 110
Budżet Państwa do PKB 0.40 3 3 3 3 2.5
Bilans Budżetu 1080.00 -6200 2500 1500 1800 1800
Wydatki Rządowe 12317.20 12464 12447 12354 12440 12627
Dochody Budżetu Państwa 7861.60 7500 7400 6300 4500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 6781.60 15000 5500 56000 7700 8700
Wydatki Wojskowe 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Dług Publiczny 612971.40 590000 595000 595000 605000 616000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -5.00 5 5 6 7 7
Przemysłowy PMI 50.10 50.6 50.1 50.8 50.2 50.4
Produkcja Przemysłowa -0.70 3.5 3 0.8 4 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.10 0.5 -0.5 0.2 1.6 1.6
Zmiany Zapasów 2048.70 2090 2090 2090 1920 1920
Bankructwa 144.00 155 155 155 180 180
Rejestracje nowych samochodów 8046.00 9800 9000 9000 10000 11500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108.70 108 105 104 109 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.00 51.5 50.5 52.3 53.1 53.1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 2.3 1.5 2.2 -0.5 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.00 2.4 1.5 2.5 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 45261.80 44481 44450 45398 45714 46400
Kredyt dla Sectora Prywatnego 616107.80 612000 612000 613000 634000 634000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.42 5.42 5.52 5.32 5.32
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.30 55.5 56.5 58 59 59
Cena Benzyny 1.72 1.89 1.93 1.98 2.03 2.03
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153.60 155 156 158 159 166
Sprzedaż Nowych Domów 1270.00 700 750 650 560 560
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91.7 91 91 91.7 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.