Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36
Indeks Giełdowy 3153.59 3094 3045 2996 2948 2853
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.56 1.62 1.65 1.68 1.71 1.77

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 4 5 3 3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 6.1 5.5 4.5 3.5 2.1
Stopa Bezrobocia 2.90 2.8 2.8 2.4 2.6 2.5
Inflacja 1.30 1.7 1.9 1.5 1.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5
Stopa Procentowa 0.26 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7
Bilans Handlowy 5608.35 1300 4300 7300 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 19622.60 16000 19000 17500 16000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14.5 14.5 14.5 14 14
Dług Publiczny do PKB 131.00 140 140 140 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 38.00 18 8 10 8 4
Przemysłowy PMI 50.90 51 52 50.4 50 50.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 -0.5 1.3 1.3 2 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 4 5 3 3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 6.1 5.5 4.5 3.5 2.1
PKB 372.06 390 390 390 390 425
Pkb W Cenach Stałych 117400.50 110166 119373 122684 121510 125260
Produkt Narodowy Brutto 411756.60 488829 486065 430286 426168 439322
Środki Trwałe Brutto 27435.60 22630 24921 28670 28396 29272
Pkb Per Capita 58829.60 59500 59500 59500 59500 61000
Pkb Per Capita Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 3597.80 1784 2439 3760 3724 3839
Przemysł w PKB 25190.30 24711 26954 26324 26072 26877
Usługi w PKB 16807.10 17101 16976 17563 17395 17932
Transport w PKB 5881.80 5370 6003 6146 6088 6276
Media w PKB 1471.00 1459 1501 1537 1522 1569

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 2.90 2.8 2.8 2.4 2.6 2.5
Pracujący 3597.70 3700 3700 3700 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 139.90 125 125 125 125 125
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.00 45 45 45 45 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.10 68 68 68 68 68
Wydajność 94.50 95.5 95 108 108 108
Koszty Pracy 94.50 80.5 102 117 116 117
Przeciętne Wynagrodzenia 5877.00 5200 5400 6100 6290 6320
Populacja 5.70 5.78 5.78 5.78 5.82 5.82
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia 6.70 15.2 10 10 20 12.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.30 1.7 1.9 1.5 1.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.20 101 102 102 102 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.10 101 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 0.50 1.9 1.9 1.6 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.63 98.89 96.78 95.72 94.73 98.11
Wskaźnik Cen Importowych 96.30 91.8 92 95 94 90
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.70 107 107 107 107 107
Inflacja Żywności 1.40 1.8 2 2 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.50 102 102 102 102 103
Cpi Transport 104.60 98.34 102 103 105 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.60 9.8 9.5 8.5 3.5 2.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.26 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7
Stopa Międzybankowa 0.44 0.47 0.47 1.99 0.57 0.77
Podaż Pieniądza M2 730572.10 695000 680000 680000 680000 625000
Rezerwy Walutowe 513233.70 532858 558412 583966 609520 686181
Bilans Banków 1552341.20 1528137 1498731 1469324 1450000 1400000
Kredyty dla Sektora prywatnego 691227.10 721604 714722 709266 710765 724161
Stopa Depozytowa 0.12 0.16 0.16 0.26 0.26 0.46
Bilans Banku Centralnego 527028.40 546006 571627 597248 622870 699733

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 5608.35 1300 4300 7300 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 19622.60 16000 19000 17500 16000 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.60 14.5 14.5 14.5 14 14
Import 38103.43 38000 38500 41500 41500 41500
Eksport 46099.71 42300 42000 44900 44900 44900
Dług Zagraniczny 2210679.90 2435000 2235000 2220000 2220000 2220000
Rachunek kapitałowy -16248.20 12500 14000 14000 13000 21500
Przyjazdy Turystów 27174.00 157000 100000 120000 300000 570000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 30329.10 27700 27700 27700 27700 27700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 131.00 140 140 140 142 142
Budżet Państwa do PKB -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Rządowe 14068.80 12432 11777 11299 11299 11299
Dochody Budżetu Państwa 6462.20 5000 6200 5500 5500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 26069.40 6300 6300 7500 7500 7500
Dług Publiczny 704721.40 715000 705000 706000 706000 710000
Wydatki Wojskowe 11262.00 10570 10570 10570 10570 10570

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 38.00 18 8 10 8 4
Przemysłowy PMI 50.90 51 52 50.4 50 50.7
Produkcja Przemysłowa 7.60 8.5 6 6 6 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.70 2.5 0.8 1.6 1.6 1.6
Zmiany Zapasów 1203.70 2120 19000 19000 19000 1920
Bankructwa 50.00 95 90 120 150 80
Rejestracje nowych samochodów 7869.00 8000 9000 10500 10000 11500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 110.80 109 108 110 106 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.80 55 55 53 55 53

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 -0.5 1.3 1.3 2 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.20 13 8 5 2 3
Wydatki Konsumpcyjne 39743.00 33648 41310 41531 41134 42404
Kredyt dla Sectora Prywatnego 634092.40 634410 632177 631931 629000 648166
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.29 5.29 5.37 5.39 5.59
Cena Benzyny 1.76 1.47 1.4 1.39 1.26 1.2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.80 57 59 59 59 59

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 162.20 162 163 166 168 170
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
Sprzedaż Nowych Domów 645.00 1100 800 600 900 1000


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.