Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
Indeks Giełdowy 3126.18 3133 3102 3071 3041 2981
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.81 1.94 1.97 2 2.03 2.1
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 1.7 0.5 0.5 1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.8 0.5 1.5 1.9 1.8
Stopa Bezrobocia 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
Inflacja 0.60 1 1.2 1.4 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
Stopa Procentowa 1.94 2.3 2.1 2 2 1.5
Bilans Handlowy 2831.10 3300 3400 5000 2000 6800
Saldo Obrotów Bieżących 21497.50 26000 23500 21500 27500 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17.7 17.7 18 18 18
Dług Publiczny do PKB 112.20 106 106 108 108 108
Budżet Państwa do PKB 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
Koniunktura w przemyśle -11.00 3 6 12 5 7
Przemysłowy PMI 49.80 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 1.7 0.5 0.5 1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.8 0.5 1.5 1.9 1.8
PKB 364.16 382 382 394 394 394
Pkb W Cenach Stałych 116676.80 117752 117152 119425 118894 119261
Produkt Narodowy Brutto 454012.90 434828 456283 460823 462639 464496
Środki Trwałe Brutto 30337.30 29296 29965 30046 30914 30505
Pkb Per Capita 58247.90 55900 55900 56240 56240 56240
Pkb Per Capita Ppp 90091.40 87000 87000 90000 90000 90000
Budownictwo w PKB 4408.80 4309 4352 4539 4493 4431
Przemysł w PKB 22870.10 23847 23571 23416 23305 23995
Usługi w PKB 16345.70 16907 16642 16938 16656 16942
Transport w PKB 8203.10 8174 8159 8197 8359 8306
Media w PKB 1474.40 1474 1476 1520 1502 1503
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
Bezrobotni Zarejestrowani 100.20 111 111 113 113 113
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.70 68.2 67.9 68 67.8 68
Koszty Pracy 99.50 110 120 120 120 122
Wydajność 99.50 96.5 108 112 97 110
Przeciętne Wynagrodzenia 6005.00 5150 5760 6010 5600 5920
Populacja 5.64 5.66 5.62 5.63 5.63 5.63
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia 3.30 -1.5 2.4 2.5 5 12.2
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.60 1 1.2 1.4 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.60 101 101 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.60 106 106 107 107 108
Inflacja Bazowa 1.20 1.8 2.1 2.2 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.00 101 97.76 101 97.82 99.71
Inflacja Żywności 1.40 1.3 1.6 1.5 1.3 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.20 -4 1.5 2 1.9 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.40 90.7 90.57 90.25 89.81 92.11
Cpi Transport 98.90 98.98 98.27 99.37 100 99.94
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.94 2.3 2.1 2 2 1.5
Stopa Międzybankowa 1.88 2.62 2.42 2.32 2.32 1.92
Podaż Pieniądza M2 620328.20 612500 614000 614000 614000 625000
Rezerwy Walutowe 373167.60 399000 400000 401000 403500 410000
Bilans Banków 1323043.20 1329000 1335000 1345000 1360000 1410000
Kredyty dla Sektora prywatnego 687081.60 674870 675094 686242 700136 687246
Stopa Depozytowa 0.20 0.83 0.63 0.53 0.53 0.13
Bilans Banku Centralnego 412386.70 421000 423000 427000 430000 432000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 2831.10 3300 3400 5000 2000 6800
Saldo Obrotów Bieżących 21497.50 26000 23500 21500 27500 24000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17.7 17.7 18 18 18
Import 40177.30 44200 42500 42500 44100 44000
Eksport 43008.40 46450 43900 44500 47600 47300
Dług Zagraniczny 2043894.40 2027797 2056222 2074553 2082728 2093234
Przyjazdy Turystów 1551025.00 1490000 1620000 1590000 1600000 1660000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 33093.60 28500 26000 26000 28000 27700
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 112.20 106 106 108 108 108
Budżet Państwa do PKB 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
Wydatki Rządowe 12496.60 12228 12373 12616 12734 12596
Dług Publiczny 561896.00 572000 580000 590000 595000 605000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -11.00 3 6 12 5 7
Przemysłowy PMI 49.80 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
Produkcja Przemysłowa -6.90 2.6 1.5 3.5 3 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.25 1 1.4 0.5 -0.5 1.6
Zmiany Zapasów 2462.80 1730 2090 2090 2090 1920
Rejestracje nowych samochodów 10553.00 8900 12500 10700 11000 13000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108.10 110 107 108 105 109
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.00 51.5 52.2 51.5 50.5 53.1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.90 0.3 4.1 2.4 1.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 44258.10 43533 43866 44998 45099 44655
Kredyt dla Sectora Prywatnego 613501.70 607000 612000 612000 612000 634000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.88 5.68 5.58 5.58 5.18
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.70 59.4 59.2 59.5 59.5 60
Cena Benzyny 1.61 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150.80 150 151 153 154 156
Sprzedaż Nowych Domów 735.00 587 590 700 750 560
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91.5 91.5 91.7 91 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.