Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 1.42 1.43 1.43 1.43 1.44 1.45
Indeks Giełdowy 2528.76 2489 2449 2410 2372 2295
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 1.4 1.42 1.45 1.47 1.52

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.60 -10.6 -4 -2.5 1.7 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.20 -2.2 -6.9 -3 1 1.5
Stopa Bezrobocia 2.30 2.6 2.4 2.5 2.4 2.6
Inflacja 0.30 0.8 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 1.26 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
Bilans Handlowy 1095.47 1800 1800 3400 6800 7300
Saldo Obrotów Bieżących 19600.60 21500 22500 23000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17 17 17 17 16.5
Dług Publiczny do PKB 112.20 108 108 108 108 110
Budżet Państwa do PKB -0.30 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -8.7
Koniunktura w Przemyśle -12.00 -36 -42 -22 -16 -10
Przemysłowy PMI 48.70 45.5 44.1 47.7 50.5 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 1.5 1.5 2.2 -0.5 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb -10.60 -10.6 -4 -2.5 1.7 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.20 -2.2 -6.9 -3 1 1.5
PKB 382.00 383 383 383 383 428
Pkb W Cenach Stałych 119230.40 117322 115674 117861 120423 122229
Produkt Narodowy Brutto 460724.70 449019 443571 449473 465332 472312
Środki Trwałe Brutto 28702.60 29196 28969 29451 28990 29424
Pkb Per Capita 58247.90 57015 57015 57015 57015 62269
Pkb Per Capita Ppp 90091.40 88184 88184 88184 88184 96310
Budownictwo w PKB 4802.00 4652 4592 4693 4850 4923
Przemysł w PKB 22933.00 23001 22488 23053 23162 23510
Usługi w PKB 16652.80 16632 16347 16511 16819 17072
Transport w PKB 8101.20 7974 7936 7980 8182 8305
Media w PKB 1469.70 1471 1430 1451 1484 1507

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 2.30 2.6 2.4 2.5 2.4 2.6
Pracujący 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 110.80 113 113 113 113 113
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.70 68 67.8 67.8 68 68
Koszty Pracy 107.00 120 120 120 122 122
Wydajność 107.00 112 97 96 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 5783.00 6200 5400 5400 6100 6250
Populacja 5.71 5.74 5.74 5.74 5.74 5.78
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia 18.30 2.5 5 3 12.2 12.2

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 0.30 0.8 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.30 101 101 101 102 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.10 100 101 101 102 104
Inflacja Bazowa -0.10 0.5 1 1.5 1.5 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.21 101 97.57 99.7 97.29 99.72
Wskaźnik Cen Importowych 96.40 92 90 90 88 88
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.20 97.5 97.5 98.8 107 107
Inflacja Żywności 1.60 1.5 1.3 1.3 1.7 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.50 2 1.9 2.2 2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.70 102 101 102 102 104
Cpi Transport 100.30 99.68 101 101 103 105

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 1.26 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
Stopa Międzybankowa 1.02 0.95 1.05 1.15 1.15 1.15
Podaż Pieniądza M2 641820.30 614000 614000 614000 625000 625000
Rezerwy Walutowe 394900.00 399000 402500 404700 409000 412000
Bilans Banków 1386735.10 1345000 1360000 1360000 1410000 1410000
Kredyty dla Sektora prywatnego 691154.70 668698 671279 677633 699325 709814
Stopa Depozytowa 0.25 0.19 0.29 0.39 0.39 0.39
Bilans Banku Centralnego 392717.40 400000 410000 405000 412000 399000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 1095.47 1800 1800 3400 6800 7300
Saldo Obrotów Bieżących 19600.60 21500 22500 23000 18000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17 17 17 17 16.5
Import 40720.98 39500 40800 41500 42000 41500
Eksport 41816.45 42500 42600 44900 45300 44900
Dług Zagraniczny 2105725.40 2550000 2056222 2074553 2735000 2735000
Rachunek kapitałowy 15105.90 20900 21500 21500 21500 21500
Przyjazdy Turystów 1687344.00 1280000 1310000 1390000 1490000 1620000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 37792.20 26000 28000 26000 27700 27700

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 112.20 108 108 108 108 110
Budżet Państwa do PKB -0.30 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -8.7
Bilans Budżetu 134.10 -6200 2500 1500 1800 1800
Wydatki Rządowe 12534.30 11979 11782 12109 12660 12850
Dochody Budżetu Państwa 6917.80 7500 7400 6300 4500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 6783.70 15000 5500 56000 7700 8700
Wydatki Wojskowe 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Dług Publiczny 641094.30 590000 595000 595000 605000 616000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle -12.00 -36 -42 -22 -16 -10
Przemysłowy PMI 48.70 45.5 44.1 47.7 50.5 50.4
Produkcja Przemysłowa -1.10 1.5 3 0.8 4 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -22.30 0.5 -0.5 0.2 1.6 1.6
Zmiany Zapasów 2103.00 2090 2090 2090 1920 1920
Bankructwa 157.00 155 155 155 180 180
Rejestracje nowych samochodów 6911.00 9800 9000 9000 10000 11500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 107.70 108 105 104 109 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.00 45 41 42 50 53.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 1.5 1.5 2.2 -0.5 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.30 -0.5 1.5 2.5 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 45589.60 44259 43889 45142 46045 46736
Kredyt dla Sectora Prywatnego 614886.70 612000 612000 613000 634000 634000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.19 5.29 5.39 5.39 5.39
Cena Benzyny 1.61 -1.32 -1.25 -1.19 -1.09 -1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.50 55.5 56.5 58 59 59

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153.60 155 156 158 159 166
Sprzedaż Nowych Domów 618.00 700 750 650 560 560
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91.7 91 91 91.7 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.