Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36
Indeks Giełdowy 2861.66 2817 2772 2728 2684 2597
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.91 0.92 0.94 0.96 0.97 1.01

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 9.20 1.7 5 5 10 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
Stopa Bezrobocia 3.60 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
Inflacja -0.20 0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
Stopa Procentowa 0.08 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Bilans Handlowy 4361.92 3300 1300 4300 3500 3400
Saldo Obrotów Bieżących 22911.80 18000 17000 17000 21000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Dług Publiczny do PKB 126.30 120 118 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Koniunktura w Przemyśle -3.00 -16 -12 -12 -8 -10
Przemysłowy PMI 50.50 50.5 51 51 52 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 9.20 1.7 5 5 10 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
PKB 372.06 340 390 390 390 390
Pkb W Cenach Stałych 102838.30 118277 122551 114151 106746 123599
Produkt Narodowy Brutto 460724.70 457039 477311 511404 478232 477606
Środki Trwałe Brutto 21615.40 28473 31677 23993 22437 29754
Pkb Per Capita 58829.60 58500 59500 59500 59500 59500
Pkb Per Capita Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Budownictwo w PKB 1915.10 4764 4814 2126 1988 4978
Przemysł w PKB 22848.40 22750 26036 25362 23717 23773
Usługi w PKB 15354.30 16520 16447 17043 15938 17263
Transport w PKB 4932.60 8036 7714 5475 5120 8398
Media w PKB 1356.20 1458 1544 1505 1408 1524

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.60 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
Pracujący 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
Bezrobotni Zarejestrowani 110.80 113 125 125 125 125
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.70 44 45 45 45 45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.00 68 68 68 68 68
Koszty Pracy 79.70 112 115 80.5 102 117
Wydajność 79.70 110 110 110 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 5276.00 5900 6200 5400 5400 6100
Populacja 5.71 5.74 5.78 5.78 5.78 5.78
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia -32.10 -20.2 -20.2 15.2 10 12.2

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.20 0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.70 101 100 100 101 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.80 100 100 99.74 100 101
Inflacja Bazowa -0.20 0.1 0.5 0.7 0.5 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.47 89.01 92.03 91.19 96.43 93.46
Wskaźnik Cen Importowych 90.10 88 88 88 88 88
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.00 107 107 107 107 107
Inflacja Żywności 1.70 1.7 1.8 1.8 2 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.60 -6.5 3 5.5 9 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.50 101 101 101 101 102
Cpi Transport 100.10 101 99.3 97.28 101 102

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.08 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Stopa Międzybankowa 0.41 1.99 0.29 0.29 0.39 1.99
Podaż Pieniądza M2 694617.30 705000 698000 695000 680000 625000
Rezerwy Walutowe 461595.40 470959 492734 514509 536283 558058
Bilans Banków 1523789.90 1616951 1667544 1718137 1768731 1819324
Kredyty dla Sektora prywatnego 677461.20 686861 717323 754929 703205 717770
Stopa Depozytowa 0.14 1 0.07 0.07 0.17 0.17
Bilans Banku Centralnego 458569.70 469127 484791 500454 516117 531781

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 4361.92 3300 1300 4300 3500 3400
Saldo Obrotów Bieżących 22911.80 18000 17000 17000 21000 16800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Import 36413.20 39000 40000 38000 38500 41500
Eksport 40775.12 42300 41300 42300 42000 44900
Dług Zagraniczny 2239166.10 2735000 2735000 2735000 2735000 2735000
Rachunek kapitałowy -26495.30 15500 10000 12500 14000 21500
Przyjazdy Turystów 9500.00 10000 100000 157000 605000 620000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 25682.00 27700 27700 27700 27700 27700

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 126.30 120 118 118 118 118
Budżet Państwa do PKB -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Bilans Budżetu -900.70 1800 1800 1800 1800 1800
Wydatki Rządowe 14803.70 12434 13464 16432 15366 12994
Dochody Budżetu Państwa 6359.20 4500 4500 4500 4500 5500
Wydatki Budżetu Państwa 7259.90 7700 6900 6300 6300 7500
Wydatki Wojskowe 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Dług Publiczny 690148.70 605000 605000 605000 605000 616000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 22 22
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -3.00 -16 -12 -12 -8 -10
Przemysłowy PMI 50.50 50.5 51 51 52 50.4
Produkcja Przemysłowa -0.90 4 4 4 6 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -19.00 1.6 1.6 1.6 0.8 1.6
Zmiany Zapasów 1646.60 1700 2000 2120 19000 1920
Bankructwa 72.00 180 180 180 180 180
Rejestracje nowych samochodów 6859.00 8000 9000 9500 10000 11500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 100.60 109 109 109 110 115
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.60 50 52 52 49 53.1

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.80 3 3 3 5 3
Wydatki Konsumpcyjne 32250.50 45225 45289 35798 33476 47260
Kredyt dla Sectora Prywatnego 618495.90 625696 629585 634410 632177 636931
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.37 5.14 5.14 5.24 5.37
Cena Benzyny 1.43 1.46 1.26 1.2 1.14 1.39
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.10 55 55 57 59 59

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153.80 159 160 160 160 166
Sprzedaż Nowych Domów 1256.00 900 1000 1100 800 600
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.