Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39
Indeks Giełdowy 3194.71 3165 3137 3108 3081 3025
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.77 1.77 1.8 1.84 1.87 1.94
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 0.1 0.5 1 -2.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 0.8 1 1.3 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 2.30 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4
Inflacja 0.40 0.6 0.8 1 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 1.63 1.7 1.8 1.8 1.9 1.7
Bilans Handlowy 3783.84 3400 5000 5000 1800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 22017.00 16500 21500 22500 23000 18000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17.7 18 18 18 18
Dług Publiczny do PKB 112.20 106 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
Koniunktura w Przemyśle -5.00 2 12 5 6 7
Przemysłowy PMI 49.80 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 0.1 0.5 1 -2.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 0.8 1 1.3 1.5 1.5
PKB 364.16 382 394 394 394 394
Pkb W Cenach Stałych 117422.20 117502 118795 118338 119184 119265
Produkt Narodowy Brutto 454012.90 457645 458553 459915 460823 464510
Środki Trwałe Brutto 29904.90 30055 29991 30671 30353 30506
Pkb Per Capita 58247.90 55900 56240 56240 56240 56240
Pkb Per Capita Ppp 90091.40 87000 90000 90000 90000 90000
Budownictwo w PKB 4402.30 4365 4512 4461 4468 4431
Przemysł w PKB 23237.90 23641 23293 23114 23586 23996
Usługi w PKB 16226.60 16692 16854 16558 16591 16942
Transport w PKB 8099.20 8183 8156 8310 8326 8306
Media w PKB 1481.30 1481 1512 1494 1497 1503
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.30 2.1 2.3 2.4 2.5 2.4
Bezrobotni Zarejestrowani 100.20 111 113 113 113 113
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.70 67.9 68 67.8 67.8 68
Koszty Pracy 99.50 120 120 120 120 122
Wydajność 99.50 108 112 97 96 110
Przeciętne Wynagrodzenia 5183.00 5760 6010 5600 5400 5920
Populacja 5.64 5.68 5.72 5.72 5.72 5.72
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Zmiana Zatrudnienia 26.70 2.4 2.5 5 3 12.2
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.40 0.6 0.8 1 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.40 101 101 102 102 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.80 105 106 107 107 108
Inflacja Bazowa 0.60 1.2 1.5 2 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.80 97.27 101 97.52 99.71 99.22
Inflacja Żywności 1.70 1.6 1.5 1.3 1.3 1.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.80 1 2 1.9 2.2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 88.20 90.04 89.71 89.28 89.66 91.39
Cpi Transport 98.00 97.68 98.78 99.89 99.99 99.15
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.63 1.7 1.8 1.8 1.9 1.7
Stopa Międzybankowa 1.77 1.84 1.94 1.94 2.04 1.84
Podaż Pieniądza M2 627568.80 614000 614000 614000 614000 625000
Rezerwy Walutowe 376706.30 390000 399000 402500 404700 409000
Bilans Banków 1362973.90 1335000 1345000 1360000 1360000 1410000
Kredyty dla Sektora prywatnego 689415.30 677109 682861 696014 694745 687266
Stopa Depozytowa 0.20 0.27 0.37 0.37 0.47 0.27
Bilans Banku Centralnego 389057.50 395000 400000 410000 405000 412000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 3783.84 3400 5000 5000 1800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 22017.00 16500 21500 22500 23000 18000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 17.70 17.7 18 18 18 18
Import 40131.43 40500 39500 40800 41500 42000
Eksport 43915.27 43900 42500 42600 44900 45300
Dług Zagraniczny 2080866.80 2550000 2056222 2074553 2082728 2735000
Przyjazdy Turystów 1461527.00 1620000 1590000 1600000 1450000 1660000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 39895.40 26000 26000 28000 26000 27700
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 112.20 106 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB 0.40 -0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
Wydatki Rządowe 12317.20 12410 12547 12554 12502 12596
Dług Publiczny 612971.40 580000 590000 595000 595000 605000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.00 22 22 22 23 23
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -5.00 2 12 5 6 7
Przemysłowy PMI 49.80 49.9 50.6 50.1 50.8 50.2
Produkcja Przemysłowa 4.00 1.5 3.5 3 0.8 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.40 1.4 0.5 -0.5 0.2 1.6
Zmiany Zapasów 2048.70 2090 2090 2090 2090 1920
Rejestracje nowych samochodów 7977.00 12500 10700 11000 12000 13000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108.70 107 108 105 104 109
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.40 50 51.5 50.5 52.3 53.1
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 -1.2 2.3 1.5 2.2 -0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.20 4.1 2.4 1.5 2.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 45261.80 43997 44777 44833 44922 44657
Kredyt dla Sectora Prywatnego 614142.60 612000 612000 612000 613000 634000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.25 5.32 5.42 5.42 5.52 5.32
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.60 54.6 55.5 56.5 58 59
Cena Benzyny 1.67 1.53 1.49 1.44 1.4 1.32
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152.80 151 153 154 155 156
Sprzedaż Nowych Domów 1270.00 590 700 750 650 560
Odsetek Mieszkań Własnościowych 91.00 91.5 91.7 91 91 91.7


Singapur - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.