Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-09
Stopa Bezrobocia 5.5 2018-10
Inflacja 2.3 2018-10
Stopa Procentowa -0.5 2018-11
Bilans Handlowy -8400 2018-10
Dług Publiczny do PKB 40.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.08 2018-12
Indeks Giełdowy 1436 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.48 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 % 2018-09
PKB 538 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1169836 Sek Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 1184338 Sek Million 2018-09
Środki Trwałe Brutto 299809 Sek Million 2018-09
Pkb Per Capita 56935 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46949 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 11669 Sek Million 2018-09
Budownictwo w PKB 65872 Sek Million 2018-09
Przemysł w PKB 159412 Sek Million 2018-09
Górnictwo w PKB 5136 Sek Million 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 205775 Sek Million 2018-09
Usługi w PKB 544867 Sek Million 2018-09
Transport w PKB 43175 Sek Million 2018-09
Media w PKB 27846 Sek Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 % 2018-10
Pracujący 5149 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 302 Tysiąc 2018-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.1 % 2018-10
Koszty Pracy 132 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 879 Sto 2018-10
Przeciętne Wynagrodzenia 172 Sek / Godzina 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 183 Sek / Godzina 2018-09
Populacja 10.12 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 68.9 % 2018-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 3788 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.9 % 2018-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 1137 Tysiąc 2018-06
Wydajność 114 Punkty Indeksowe 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 331 Punkty Indeksowe 2018-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 217 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 2.4 % 2018-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.5 % 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 126 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 127 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 2.3 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 406 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 448 Punkty Indeksowe 2018-10
Oczekiwania inflacyjne 3.3 % 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.5 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.31 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 57737 Sek Million 2018-10
Podaż Pieniądza M3 3398509 Sek Million 2018-10
Bilans Banków 10081929 Sek Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 539121 Sek Million 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1412960 Sek Million 2018-10
Stopa Depozytowa -1.25 % 2018-11
Bilans Banku Centralnego 937537 Sek Million 2018-11
Stopa Pożyczkowa 0.25 % 2018-11
Tempo Wzrostu Kredytów 5.8 % 2018-10
Podaż Pieniądza M1 2857347 Sek Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 3296521 Sek Million 2018-10
Prywatna długu do PKB 272 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -8400 Sek Million 2018-10
Eksport 135200 Sek Million 2018-10
Import 143600 Sek Million 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 38.6 Sek - Miliard 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 8815 Sek - Miliard 2018-09
Terms of Trade 99.29 Punkty Indeksowe 2018-10
Rachunek kapitałowy -88.4 Sek - Miliard 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 54.6 Sek - Miliard 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16.7 Sek - Miliard 2018-09
Rezerwy Złota 126 Ton 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.76 2016-12
Bronie Sprzedaży 83 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 3102 Sek Million 2018-10
Wydatki Rządowe 301711 Sek Million 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 81042 Sek Million 2018-10
Dług Publiczny 1210002 Sek Million 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 77940 Sek Million 2018-10
Wnioski o Azyl 1575 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5470 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 105 Punkty Indeksowe 2018-11
Przemysłowy PMI 56.7 2018-11
PMI dla Usług 62.2 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 4.6 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.8 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 91 % 2018-09
Nowe Zamówienia 116 Punkty Indeksowe 2018-10
Zmiany Zapasów 15748 Sek Million 2018-09
Bankructwa 672 Firmy 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 26357 2018-11
Szybkość Internetu 22543 KBps 2017-03
Adresy IP 5500163 IP 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -4897 Sek Million 2018-09
Index Konkurencyjności 81.66 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 6 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 9899 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie -6.7 % 2018-10
Produkcja Stali 375 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.5 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.1 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 514511 Sek Million 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 530518 Sek Million 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 31.42 % 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.7 % 2018-09
Cena Benzyny 1.52 Usd / Litr 2018-11
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.2 % 2018-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.7 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.5 % 2018-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 229 Punkty Indeksowe 2018-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9.72 Tysięcy Sztuk 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 65.16 mm 2015-12
Temperatura -3.07 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.