Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.53 2019-06
Indeks Giełdowy 1609 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.01 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.2 2019-04
Inflacja 2.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Stopa Procentowa -0.25 2019-05
Bilans Handlowy 1400 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 62.7 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-05
Przemysłowy PMI 53.1 2019-05
PMI dla Usług 53.3 2019-05
Optymizm Konsumentów 91 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-03
PKB 538 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1217244 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 1249945 2019-03
Środki Trwałe Brutto 307037 2019-03
Pkb Per Capita 56935 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46949 2017-12
Rolnictwo w PKB 12664 2019-03
Budownictwo w PKB 71705 2019-03
Przemysł w PKB 168464 2019-03
Górnictwo w PKB 5183 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 218108 2019-03
Usługi w PKB 557641 2019-03
Transport w PKB 44008 2019-03
Media w PKB 32595 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.2 2019-04
Pracujący 5136 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 339 2019-04
Bezrobocie Długoterminowe 1 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.9 2019-04
Koszty Pracy 133 2019-03
Wolne Etaty 1001 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 173 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 185 2019-03
Populacja 10.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.5 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 3817 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73 2019-04
Zatrudnienie na Pół Etatu 1116 2018-12
Wydajność 103 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 335 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 219 2019-05
Inflacja Bazowa 2.1 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.9 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2019-04
Inflacja Żywności 2.1 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 414 2019-05
Cpi Transport 459 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 3.6 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.25 2019-05
Stopa Międzybankowa -0.03 2019-06
Podaż Pieniądza M0 59258 2019-04
Podaż Pieniądza M3 3528488 2019-04
Bilans Banków 9960802 2019-04
Rezerwy Walutowe 543781 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1449285 2019-04
Stopa Depozytowa -1 2019-05
Bilans Banku Centralnego 917794 2019-05
Stopa Pożyczkowa 0.5 2019-05
Tempo Wzrostu Kredytów 5 2019-04
Podaż Pieniądza M1 2956653 2019-04
Podaż Pieniądza M2 3410442 2019-04
Prywatna długu do PKB 272 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1400 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 62.7 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Eksport 128000 2019-04
Import 126600 2019-04
Dług Zagraniczny 8349 2019-03
Terms of Trade 101 2019-04
Rachunek kapitałowy -80.6 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 63.7 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18.1 2019-03
Rezerwy Złota 126 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.94 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu -2580 2019-04
Wydatki Rządowe 315942 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 49.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 75645 2019-04
Dług Publiczny 1077833 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 78226 2019-04
Wnioski o Azyl 1505 2019-03
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-05
Przemysłowy PMI 53.1 2019-05
PMI dla Usług 53.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa 3.4 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 91 2019-03
Nowe Zamówienia 112 2019-04
Zmiany Zapasów 25380 2019-03
Bankructwa 687 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 33250 2019-05
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 11369 2019-03
Index Konkurencyjności 81.66 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14742 2019-02
Produkcja w Górnictwie 2.1 2019-04
Produkcja Stali 432 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 91 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 528416 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 533031 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.51 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5 2019-04
Cena Benzyny 1.69 2019-05
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.2 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.6 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.1 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 233 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12.39 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.