Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.3 2021-05
Indeks Giełdowy 2260 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2021-03
Stopa Bezrobocia 10 2021-03
Inflacja 1.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy 4100 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 57.4 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 39.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 112 2021-04
Przemysłowy PMI 69.1 2021-04
PMI dla Usług 65.6 2021-04
Optymizm Konsumentów 103 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.6 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 2021-12
Przypadki koronawirusa 1007792 2021-05
Śmierć koronawirusa 14173 2021-05
Odzyskany koronawirus 10163 2021-05
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2021-03
PKB 531 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1231835 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 1335273 2020-12
Środki Trwałe Brutto 304649 2020-12
Pkb Per Capita 57975 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53205 2019-12
Rolnictwo w PKB 17320 2020-12
Budownictwo w PKB 75693 2020-12
Przemysł w PKB 163097 2020-12
Górnictwo w PKB 7999 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 221864 2020-12
Usługi w PKB 562496 2020-12
Transport w PKB 38088 2020-12
Media w PKB 29895 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10 2021-03
Pracujący 4946 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 549 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.2 2021-03
Koszty Pracy 140 2021-02
Wolne Etaty 1230 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 184 2021-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 194 2021-02
Populacja 10.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 64.7 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 3768 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.3 2021-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 1086 2020-12
Wydajność 104 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.4 2020-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 340 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 222 2021-03
Inflacja Bazowa 1.9 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.8 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 113 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2021-03
Inflacja Żywności -0.1 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 423 2021-03
Cpi Transport 477 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 3.7 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 35.29 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 3563609 2021-05
Przypadki koronawirusa 1007792 2021-05
Śmierć koronawirusa 14173 2021-05
Odzyskany koronawirus 10163 2021-05
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12
Łóżka OIOM 234 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.03 2021-05
Podaż Pieniądza M0 60683 2021-03
Podaż Pieniądza M3 4477944 2021-03
Bilans Banków 11447250 2021-03
Rezerwy Walutowe 481229 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1429886 2021-03
Stopa Depozytowa -0.1 2021-04
Bilans Banku Centralnego 1320180 2021-04
Stopa Pożyczkowa 0.1 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów 5.7 2021-03
Podaż Pieniądza M1 3826621 2021-03
Podaż Pieniądza M2 4336988 2021-03
Prywatna długu do PKB 294 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4100 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 57.4 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 2020-12
Eksport 143900 2021-03
Import 139800 2021-03
Dług Zagraniczny 8523 2020-09
Terms of Trade 102 2021-03
Rachunek kapitałowy 45.8 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20.7 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 31.9 2019-12
Rezerwy Złota 126 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.89 2019-12
Bronie Sprzedaży 286 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 39.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2020-12
Bilans Budżetu 9200 2021-03
Wydatki Rządowe 324389 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 49.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 94747 2021-03
Dług Publiczny 1225905 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 85547 2021-03
Wnioski o Azyl 1200 2020-08
Rating Kredytowy 100 2021-05
Wydatki Wojskowe 6326 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 112 2021-04
Przemysłowy PMI 69.1 2021-04
PMI dla Usług 65.6 2021-04
Produkcja Przemysłowa 5.7 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 87.9 2020-12
Nowe Zamówienia 120 2021-03
Zmiany Zapasów -25671 2020-12
Bankructwa 648 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 23133 2021-04
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -5026 2020-12
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14819 2021-02
Produkcja w Górnictwie 0.7 2021-03
Produkcja Stali 410 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.6 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.1 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 544422 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 601293 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.38 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.7 2020-12
Cena Benzyny 1.79 2021-04
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.6 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 93.1 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.2 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 282 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 14135 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.6 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12.85 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.