Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.19 2020-07
Indeks Giełdowy 1712 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.11 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 9 2020-05
Inflacja 0 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy 2400 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 80.6 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 68.6 2020-06
Przemysłowy PMI 47.3 2020-06
PMI dla Usług 49.2 2020-06
Optymizm Konsumentów 84 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 74898 2020-07
Śmierć koronawirusa 5526 2020-07
Odzyskany koronawirus 10163 2020-07
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-03
PKB 531 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1259853 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 1279738 2020-03
Środki Trwałe Brutto 306157 2020-03
Pkb Per Capita 57975 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53205 2019-12
Rolnictwo w PKB 17470 2020-03
Budownictwo w PKB 75893 2020-03
Przemysł w PKB 164117 2020-03
Górnictwo w PKB 8413 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 225529 2020-03
Usługi w PKB 582269 2020-03
Transport w PKB 44468 2020-03
Media w PKB 31428 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2020-05
Pracujący 5023 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 497 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.9 2020-05
Koszty Pracy 133 2020-04
Wolne Etaty 626 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 178 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 188 2020-04
Populacja 10.23 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 66.4 2020-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 3736 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.4 2020-04
Zatrudnienie na Pół Etatu 1110 2020-03
Wydajność 103 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.5 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 335 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 219 2020-05
Inflacja Bazowa 0 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.8 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 112 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 2020-05
Inflacja Żywności 3.9 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 411 2020-05
Cpi Transport 450 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 3.5 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Stopa Międzybankowa 0.01 2020-07
Podaż Pieniądza M0 61756 2020-05
Podaż Pieniądza M3 4085095 2020-05
Bilans Banków 11155398 2020-05
Rezerwy Walutowe 525160 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1533206 2020-05
Stopa Depozytowa -0.1 2020-05
Bilans Banku Centralnego 1219429 2020-06
Stopa Pożyczkowa 0.2 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 5.1 2020-05
Podaż Pieniądza M1 3488812 2020-05
Podaż Pieniądza M2 3963829 2020-05
Prywatna długu do PKB 280 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2400 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 80.6 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 101500 2020-05
Import 99100 2020-05
Dług Zagraniczny 8668 2020-03
Terms of Trade 103 2020-05
Rachunek kapitałowy 85.6 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 49 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 31.9 2019-12
Rezerwy Złota 126 2020-03
Indeks Terroryzmu 3.45 2018-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu 10159 2020-05
Wydatki Rządowe 325528 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 49.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 102125 2020-05
Dług Publiczny 1157728 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 91966 2020-05
Wnioski o Azyl 850 2020-04
Rating Kredytowy 100 2020-07
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 68.6 2020-06
Przemysłowy PMI 47.3 2020-06
PMI dla Usług 49.2 2020-06
Produkcja Przemysłowa -16.5 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -16.9 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 89.2 2020-03
Nowe Zamówienia 92 2020-05
Zmiany Zapasów 10137 2020-03
Bankructwa 745 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 26058 2020-06
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 5242 2020-03
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 15914 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.6 2020-05
Produkcja Stali 370 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 562816 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 596414 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.25 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.3 2020-02
Cena Benzyny 1.43 2020-06
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.2 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.5 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.6 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 245 2020-05
Pozwolenia Na Budowę 11154 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11.86 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 74898 2020-07
Śmierć koronawirusa 5526 2020-07
Odzyskany koronawirus 10163 2020-07
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12
Łóżka OIOM 234 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.