Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.35 2019-02
Indeks Giełdowy 1581 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.33 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 6.5 2019-01
Inflacja 1.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1 2019-01
Stopa Procentowa -0.25 2019-02
Bilans Handlowy -4700 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 38.6 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 40.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 100 2019-01
Przemysłowy PMI 51.5 2019-01
PMI dla Usług 54.1 2019-01
Optymizm Konsumentów 92 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-09
PKB 538 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1169836 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 1184338 2018-09
Środki Trwałe Brutto 299809 2018-09
Pkb Per Capita 56935 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46949 2017-12
Rolnictwo w PKB 11669 2018-09
Budownictwo w PKB 65872 2018-09
Przemysł w PKB 159412 2018-09
Górnictwo w PKB 5136 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 205775 2018-09
Usługi w PKB 544867 2018-09
Transport w PKB 43175 2018-09
Media w PKB 27846 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2019-01
Pracujący 5065 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 350 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.4 2019-01
Koszty Pracy 133 2018-11
Wolne Etaty 1449 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 173 2018-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 183 2018-11
Populacja 10.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 2019-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 3895 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.3 2019-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 1093 2018-09
Wydajność 114 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 329 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 215 2019-01
Inflacja Bazowa 2 2019-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.6 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 113 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2018-12
Inflacja Żywności 1.6 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 415 2019-01
Cpi Transport 438 2019-01
Oczekiwania inflacyjne 3.4 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.25 2019-02
Stopa Międzybankowa -0.07 2019-02
Podaż Pieniądza M0 60695 2018-12
Podaż Pieniądza M3 3422669 2018-12
Bilans Banków 9272212 2018-12
Rezerwy Walutowe 538540 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1402143 2018-12
Stopa Depozytowa -1 2019-02
Bilans Banku Centralnego 943125 2019-01
Stopa Pożyczkowa 0.5 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 5.5 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2895402 2018-12
Podaż Pieniądza M2 3341036 2018-12
Prywatna długu do PKB 272 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4700 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 38.6 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2017-12
Eksport 110600 2018-12
Import 115300 2018-12
Dług Zagraniczny 8815 2018-09
Terms of Trade 101 2018-12
Rachunek kapitałowy -88.4 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 54.6 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16.7 2018-09
Rezerwy Złota 126 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.94 2017-12
Bronie Sprzedaży 83 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2017-12
Bilans Budżetu -78325 2018-12
Wydatki Rządowe 301711 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 65647 2018-12
Dług Publiczny 1204940 2019-01
Wydatki Budżetu Państwa 143972 2018-12
Wnioski o Azyl 1575 2018-07
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5470 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 100 2019-01
Przemysłowy PMI 51.5 2019-01
PMI dla Usług 54.1 2019-01
Produkcja Przemysłowa 2.6 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.7 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 90.4 2018-12
Nowe Zamówienia 111 2018-12
Zmiany Zapasów 15748 2018-09
Bankructwa 623 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 21117 2019-01
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 3659 2018-12
Index Konkurencyjności 81.66 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 15937 2018-12
Produkcja w Górnictwie -2.6 2018-12
Produkcja Stali 402 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.1 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 514511 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 530518 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.61 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.3 2018-12
Cena Benzyny 1.53 2019-01
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.8 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.4 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.5 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 226 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9.72 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.