Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.62 2020-11
Indeks Giełdowy 1922 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.03 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-10
Inflacja 0.3 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 2600 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 63.2 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 95.7 2020-10
Przemysłowy PMI 58.2 2020-10
PMI dla Usług 55 2020-10
Optymizm Konsumentów 90 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 208295 2020-11
Śmierć koronawirusa 6406 2020-11
Odzyskany koronawirus 10163 2020-11
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
PKB 531 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1157760 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 1261063 2020-06
Środki Trwałe Brutto 292736 2020-06
Pkb Per Capita 57975 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53205 2019-12
Rolnictwo w PKB 17501 2020-06
Budownictwo w PKB 75560 2020-06
Przemysł w PKB 126528 2020-06
Górnictwo w PKB 8077 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 217623 2020-06
Usługi w PKB 535737 2020-06
Transport w PKB 33998 2020-06
Media w PKB 30441 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-10
Pracujący 5062 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 430 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.6 2020-10
Koszty Pracy 138 2020-08
Wolne Etaty 660 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 173 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 187 2020-08
Populacja 10.23 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 67.1 2020-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 3842 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.8 2020-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 1050 2020-09
Wydajność 102 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 1.1 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 337 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 220 2020-10
Inflacja Bazowa 0.3 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.2 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 108 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2020-09
Inflacja Żywności 1.5 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 415 2020-10
Cpi Transport 462 2020-10
Oczekiwania inflacyjne 3.1 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.09 2020-11
Podaż Pieniądza M0 61845 2020-09
Podaż Pieniądza M3 4194637 2020-09
Bilans Banków 10968115 2020-09
Rezerwy Walutowe 538474 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 1447100 2020-09
Stopa Depozytowa -0.1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 1356295 2020-10
Stopa Pożyczkowa 0.1 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 5.2 2020-09
Podaż Pieniądza M1 3589278 2020-09
Podaż Pieniądza M2 4084505 2020-09
Prywatna długu do PKB 280 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2600 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 63.2 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 124600 2020-09
Import 122000 2020-09
Dług Zagraniczny 8415 2020-06
Terms of Trade 102 2020-09
Rachunek kapitałowy 87.6 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12.5 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 31.9 2019-12
Rezerwy Złota 126 2020-06
Indeks Terroryzmu 3.45 2018-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -13062 2020-09
Wydatki Rządowe 318880 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 78465 2020-09
Dług Publiczny 1237548 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 91527 2020-09
Wnioski o Azyl 1200 2020-08
Rating Kredytowy 100 2020-11
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 95.7 2020-10
Przemysłowy PMI 58.2 2020-10
PMI dla Usług 55 2020-10
Produkcja Przemysłowa -2.4 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.2 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 86.8 2020-09
Nowe Zamówienia 113 2020-09
Zmiany Zapasów 7831 2020-06
Bankructwa 537 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 29037 2020-10
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -5344 2020-09
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 15914 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.9 2020-09
Produkcja Stali 389 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 90 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 516524 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 619134 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.98 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.4 2020-05
Cena Benzyny 1.5 2020-10
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.6 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 89 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -7.1 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 262 2020-10
Pozwolenia Na Budowę 12633 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 10.27 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 208295 2020-11
Śmierć koronawirusa 6406 2020-11
Odzyskany koronawirus 10163 2020-11
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12
Łóżka OIOM 234 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.