Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.29 2019-04
Indeks Giełdowy 1671 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.42 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-03
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-03
Stopa Procentowa -0.25 2019-03
Bilans Handlowy 5000 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 39.6 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 101 2019-03
Przemysłowy PMI 52.8 2019-03
PMI dla Usług 55.3 2019-03
Optymizm Konsumentów 94 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2018-12
PKB 538 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1183783 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 1293157 2018-12
Środki Trwałe Brutto 291211 2018-12
Pkb Per Capita 56935 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46949 2017-12
Rolnictwo w PKB 11526 2018-12
Budownictwo w PKB 67550 2018-12
Przemysł w PKB 161793 2018-12
Górnictwo w PKB 5112 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 209011 2018-12
Usługi w PKB 550473 2018-12
Transport w PKB 43124 2018-12
Media w PKB 28980 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-03
Pracujący 5093 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 391 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.8 2019-02
Koszty Pracy 133 2018-12
Wolne Etaty 1520 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 175 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 186 2018-12
Populacja 10.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 68 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 3817 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.7 2019-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 1116 2018-12
Wydajność 105 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 332 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 217 2019-03
Inflacja Bazowa 1.8 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.3 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 114 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2019-02
Inflacja Żywności 3.2 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 414 2019-03
Cpi Transport 445 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 3.1 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.25 2019-03
Stopa Międzybankowa -0.03 2019-04
Podaż Pieniądza M0 57588 2019-02
Podaż Pieniądza M3 3490938 2019-02
Bilans Banków 10052053 2019-02
Rezerwy Walutowe 573065 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 1433446 2019-02
Stopa Depozytowa -1 2019-03
Bilans Banku Centralnego 940779 2019-03
Stopa Pożyczkowa 0.5 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 5.3 2019-02
Podaż Pieniądza M1 2921893 2019-02
Podaż Pieniądza M2 3383263 2019-02
Prywatna długu do PKB 272 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5000 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 39.6 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Eksport 122700 2019-02
Import 117700 2019-02
Dług Zagraniczny 8053 2018-12
Terms of Trade 102 2019-02
Rachunek kapitałowy 108 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1.2 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16.3 2018-12
Rezerwy Złota 126 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.94 2017-12
Bronie Sprzedaży 83 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2017-12
Bilans Budżetu 41090 2019-02
Wydatki Rządowe 304304 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 131817 2019-02
Dług Publiczny 1144914 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 90728 2019-02
Wnioski o Azyl 1410 2019-02
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5470 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 2019-03
Przemysłowy PMI 52.8 2019-03
PMI dla Usług 55.3 2019-03
Produkcja Przemysłowa 2.3 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.6 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 90.4 2018-12
Nowe Zamówienia 98.4 2019-02
Zmiany Zapasów -2909 2018-12
Bankructwa 576 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 31079 2019-03
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 3659 2018-12
Index Konkurencyjności 81.66 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14742 2019-02
Produkcja w Górnictwie -6.1 2019-02
Produkcja Stali 410 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 94 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 517708 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 533137 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.51 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.2 2019-02
Cena Benzyny 1.72 2019-03
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.2 2019-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.5 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.3 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 229 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 13.41 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.