Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.84 2020-03
Indeks Giełdowy 1419 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.07 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 8.2 2020-02
Inflacja 1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-02
Bilans Handlowy 13200 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 38.8 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 91 2020-03
Przemysłowy PMI 53.2 2020-02
PMI dla Usług 56.7 2020-02
Optymizm Konsumentów 89.6 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 3700 2020-03
Śmierć koronawirusa 110 2020-03
Odzyskany koronawirus 16 2020-03
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2019-12
PKB 575 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1229282 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 1350155 2019-12
Środki Trwałe Brutto 308516 2019-12
Pkb Per Capita 57232 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47194 2018-12
Rolnictwo w PKB 18452 2019-12
Budownictwo w PKB 74079 2019-12
Przemysł w PKB 160486 2019-12
Górnictwo w PKB 6588 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 218387 2019-12
Usługi w PKB 564166 2019-12
Transport w PKB 43627 2019-12
Media w PKB 33970 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.2 2020-02
Pracujący 5077 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 454 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.2 2020-02
Koszty Pracy 136 2019-12
Wolne Etaty 1358 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 178 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 190 2019-12
Populacja 10.23 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.4 2020-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 3776 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.4 2020-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 1151 2019-12
Wydajność 108 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.4 2019-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 334 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 219 2020-02
Inflacja Bazowa 1 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.2 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 113 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2020-02
Inflacja Żywności 2.5 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 413 2020-02
Cpi Transport 460 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 3.1 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-02
Stopa Międzybankowa 0.31 2020-03
Podaż Pieniądza M0 58775 2020-02
Podaż Pieniądza M3 3746233 2020-02
Bilans Banków 10671089 2020-02
Rezerwy Walutowe 512655 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1463707 2020-02
Stopa Depozytowa -0.75 2020-02
Bilans Banku Centralnego 898992 2020-02
Stopa Pożyczkowa 0.75 2020-02
Tempo Wzrostu Kredytów 5.2 2020-02
Podaż Pieniądza M1 3144864 2020-02
Podaż Pieniądza M2 3600782 2020-02
Prywatna długu do PKB 280 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13200 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 38.8 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 127000 2020-02
Import 113800 2020-02
Dług Zagraniczny 8255 2019-12
Terms of Trade 99.73 2020-02
Rachunek kapitałowy 77.6 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 43.7 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16.5 2019-09
Rezerwy Złota 126 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.45 2018-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Bilans Budżetu -3015 2020-01
Wydatki Rządowe 316814 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 49.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 88265 2020-01
Dług Publiczny 1055288 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 91280 2020-01
Wnioski o Azyl 1800 2019-11
Rating Kredytowy 100 2020-03
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 91 2020-03
Przemysłowy PMI 53.2 2020-02
PMI dla Usług 56.7 2020-02
Produkcja Przemysłowa 0.1 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.5 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 89.2 2019-12
Nowe Zamówienia 105 2020-01
Zmiany Zapasów -9700 2019-12
Bankructwa 629 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 22489 2020-02
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 3270 2019-12
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 15914 2019-12
Produkcja w Górnictwie 3.5 2019-11
Produkcja Stali 399 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 89.6 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 551791 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 569752 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.85 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5 2019-11
Cena Benzyny 1.22 2020-03
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.2 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.2 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.9 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 246 2020-02
Pozwolenia Na Budowę 11149 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 14.1 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3700 2020-03
Śmierć koronawirusa 110 2020-03
Odzyskany koronawirus 16 2020-03
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.