Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.42 2021-03
Indeks Giełdowy 2072 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.37 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-12
Stopa Bezrobocia 9.3 2021-01
Inflacja 1.6 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy 5200 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 67.4 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 100 2021-02
Przemysłowy PMI 61.6 2021-02
PMI dla Usług 59.3 2021-01
Optymizm Konsumentów 97.5 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 657309 2021-02
Śmierć koronawirusa 12826 2021-02
Odzyskany koronawirus 10163 2021-03
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2020-12
PKB 531 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1231835 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 1335273 2020-12
Środki Trwałe Brutto 304649 2020-12
Pkb Per Capita 57975 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53205 2019-12
Rolnictwo w PKB 17320 2020-12
Budownictwo w PKB 75693 2020-12
Przemysł w PKB 163097 2020-12
Górnictwo w PKB 7999 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 221864 2020-12
Usługi w PKB 562496 2020-12
Transport w PKB 38088 2020-12
Media w PKB 29895 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2021-01
Pracujący 4863 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 498 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.2 2021-01
Koszty Pracy 140 2020-11
Wolne Etaty 1103 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 179 2020-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 190 2020-11
Populacja 10.23 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 64.7 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 3842 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.3 2021-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 1050 2020-09
Wydajność 104 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.4 2020-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 338 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 221 2021-01
Inflacja Bazowa 1.7 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 109 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2021-01
Inflacja Żywności 1.9 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 424 2021-01
Cpi Transport 468 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 3.7 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Stopa Międzybankowa -0.03 2021-03
Podaż Pieniądza M0 60765 2021-01
Podaż Pieniądza M3 4394584 2021-01
Bilans Banków 11119958 2021-01
Rezerwy Walutowe 479324 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1431720 2021-01
Stopa Depozytowa -0.1 2020-12
Bilans Banku Centralnego 1322957 2021-01
Stopa Pożyczkowa 0.1 2020-12
Tempo Wzrostu Kredytów 5.5 2021-01
Podaż Pieniądza M1 3751620 2021-01
Podaż Pieniądza M2 4262410 2021-01
Prywatna długu do PKB 280 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5200 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 67.4 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 113400 2021-01
Import 108200 2021-01
Dług Zagraniczny 8523 2020-09
Terms of Trade 102 2021-01
Rachunek kapitałowy 87.6 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12.5 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 31.9 2019-12
Rezerwy Złota 126 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.89 2019-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu 7732 2021-01
Wydatki Rządowe 324389 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 49.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 107702 2021-01
Dług Publiczny 1270094 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 99970 2021-01
Wnioski o Azyl 1200 2020-08
Rating Kredytowy 100 2021-03
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 100 2021-02
Przemysłowy PMI 61.6 2021-02
PMI dla Usług 59.3 2021-01
Produkcja Przemysłowa 5.9 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 87.9 2020-12
Nowe Zamówienia 117 2020-12
Zmiany Zapasów -25671 2020-12
Bankructwa 549 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 21476 2021-01
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -5026 2020-12
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 15060 2020-12
Produkcja w Górnictwie -0.8 2020-12
Produkcja Stali 410 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.5 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 544422 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 601293 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.12 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.7 2020-12
Cena Benzyny 1.75 2021-02
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.4 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 91.6 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.2 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 270 2021-01
Pozwolenia Na Budowę 14135 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12.85 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 657309 2021-02
Śmierć koronawirusa 12826 2021-02
Odzyskany koronawirus 10163 2021-03
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12
Łóżka OIOM 234 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.