Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.62 2019-08
Indeks Giełdowy 1523 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-07
Inflacja 1.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-07
Stopa Procentowa -0.25 2019-07
Bilans Handlowy 2900 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 62.7 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle 97.4 2019-07
Przemysłowy PMI 52 2019-07
PMI dla Usług 52.3 2019-07
Optymizm Konsumentów 97.7 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
PKB 551 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1214691 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 1249945 2019-03
Środki Trwałe Brutto 302512 2019-06
Pkb Per Capita 57232 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47194 2018-12
Rolnictwo w PKB 12827 2019-06
Budownictwo w PKB 69010 2019-06
Przemysł w PKB 169474 2019-06
Górnictwo w PKB 5324 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 215316 2019-06
Usługi w PKB 558307 2019-06
Transport w PKB 44330 2019-06
Media w PKB 32670 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-07
Pracujący 5239 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 390 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.4 2019-06
Koszty Pracy 134 2019-05
Wolne Etaty 714 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 177 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 189 2019-05
Populacja 10.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 69.8 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 3777 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.9 2019-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 1117 2019-03
Wydajność 105 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 2019-04
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 336 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 220 2019-07
Inflacja Bazowa 1.5 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 117 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-06
Inflacja Żywności 3.8 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 414 2019-07
Cpi Transport 468 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 3.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.25 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.02 2019-08
Podaż Pieniądza M0 61363 2019-06
Podaż Pieniądza M3 3621232 2019-06
Bilans Banków 9795788 2019-06
Rezerwy Walutowe 535526 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1459542 2019-06
Stopa Depozytowa -1 2019-07
Bilans Banku Centralnego 908711 2019-07
Stopa Pożyczkowa 0.5 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów 4.9 2019-06
Podaż Pieniądza M1 3053249 2019-06
Podaż Pieniądza M2 3507874 2019-06
Prywatna długu do PKB 280 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2900 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 62.7 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Eksport 122500 2019-06
Import 119600 2019-06
Dług Zagraniczny 8349 2019-03
Terms of Trade 101 2019-06
Rachunek kapitałowy -80.6 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 63.7 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18.1 2019-03
Rezerwy Złota 126 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.94 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu -24825 2019-06
Wydatki Rządowe 315105 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 60631 2019-06
Dług Publiczny 1073905 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 85456 2019-06
Wnioski o Azyl 1720 2019-06
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 97.4 2019-07
Przemysłowy PMI 52 2019-07
PMI dla Usług 52.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa -0.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.2 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 91 2019-03
Nowe Zamówienia 119 2019-06
Zmiany Zapasów 4678 2019-06
Bankructwa 539 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 24951 2019-07
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 1763 2019-06
Index Konkurencyjności 81.66 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12834 2019-06
Produkcja w Górnictwie 1.3 2019-06
Produkcja Stali 362 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.7 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.8 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 532257 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 533031 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.66 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4.9 2019-06
Cena Benzyny 1.62 2019-07
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.2 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.6 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.9 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 233 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 12890 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11.21 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.