Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.79 2019-10
Indeks Giełdowy 1685 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.11 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-09
Inflacja 1.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Stopa Procentowa -0.25 2019-09
Bilans Handlowy -5400 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 37 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 96.2 2019-09
Przemysłowy PMI 46.3 2019-09
PMI dla Usług 49.8 2019-09
Optymizm Konsumentów 90.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
PKB 551 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1223004 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 1290409 2019-06
Środki Trwałe Brutto 309440 2019-06
Pkb Per Capita 57232 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47194 2018-12
Rolnictwo w PKB 17212 2019-06
Budownictwo w PKB 73445 2019-06
Przemysł w PKB 162923 2019-06
Górnictwo w PKB 6471 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 220414 2019-06
Usługi w PKB 558574 2019-06
Transport w PKB 43862 2019-06
Media w PKB 33990 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-09
Pracujący 5110 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 391 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.4 2019-08
Koszty Pracy 134 2019-07
Wolne Etaty 731 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 174 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 189 2019-07
Populacja 10.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 68 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 3869 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.2 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1092 2019-06
Wydajność 105 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.4 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 336 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 220 2019-09
Inflacja Bazowa 1.3 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-08
Inflacja Żywności 2.7 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 415 2019-09
Cpi Transport 457 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 3.5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.25 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.07 2019-10
Podaż Pieniądza M0 61875 2019-08
Podaż Pieniądza M3 3632501 2019-08
Bilans Banków 10388210 2019-08
Rezerwy Walutowe 563167 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1458015 2019-08
Stopa Depozytowa -1 2019-09
Bilans Banku Centralnego 951360 2019-09
Stopa Pożyczkowa 0.5 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów 4.9 2019-08
Podaż Pieniądza M1 3046523 2019-08
Podaż Pieniądza M2 3504689 2019-08
Prywatna długu do PKB 280 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5400 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 37 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2018-12
Eksport 113500 2019-08
Import 118900 2019-08
Dług Zagraniczny 8301 2019-06
Terms of Trade 101 2019-08
Rachunek kapitałowy 9.8 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 43.7 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 19.4 2019-06
Rezerwy Złota 126 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.94 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.9 2018-12
Bilans Budżetu 30073 2019-08
Wydatki Rządowe 317312 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 98380 2019-08
Dług Publiczny 1071136 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 68307 2019-08
Wnioski o Azyl 2385 2019-07
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.2 2019-09
Przemysłowy PMI 46.3 2019-09
PMI dla Usług 49.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa 3.7 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.2 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 90.8 2019-06
Nowe Zamówienia 95.1 2019-08
Zmiany Zapasów 8870 2019-06
Bankructwa 488 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 27728 2019-09
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 1763 2019-06
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 12 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12834 2019-06
Produkcja w Górnictwie 17 2019-08
Produkcja Stali 362 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 90.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 543790 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 694678 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 30.52 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4.9 2019-06
Cena Benzyny 1.56 2019-09
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.8 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.4 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.1 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 236 2019-08
Pozwolenia Na Budowę 12890 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11.21 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.