Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.12 2020-09
Indeks Giełdowy 1784 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.12 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 8.8 2020-08
Inflacja 0.8 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 2900 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 63.2 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 86.4 2020-08
Przemysłowy PMI 53.4 2020-08
PMI dla Usług 56.6 2020-08
Optymizm Konsumentów 84.4 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 90289 2020-09
Śmierć koronawirusa 5878 2020-09
Odzyskany koronawirus 10163 2020-09
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2020-06
PKB 531 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1157760 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 1261063 2020-06
Środki Trwałe Brutto 292736 2020-06
Pkb Per Capita 57975 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53205 2019-12
Rolnictwo w PKB 17501 2020-06
Budownictwo w PKB 75560 2020-06
Przemysł w PKB 126528 2020-06
Górnictwo w PKB 8077 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 217623 2020-06
Usługi w PKB 535737 2020-06
Transport w PKB 33998 2020-06
Media w PKB 30441 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.8 2020-08
Pracujący 5116 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 494 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.3 2020-08
Koszty Pracy 133 2020-06
Wolne Etaty 538 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 179 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 190 2020-06
Populacja 10.23 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 3736 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.4 2020-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 1110 2020-03
Wydajność 102 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 1.4 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 337 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 220 2020-08
Inflacja Bazowa 0.7 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.6 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 109 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2020-07
Inflacja Żywności 2 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 417 2020-08
Cpi Transport 463 2020-08
Oczekiwania inflacyjne 2.8 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.02 2020-09
Podaż Pieniądza M0 62635 2020-07
Podaż Pieniądza M3 4216500 2020-07
Bilans Banków 10901712 2020-07
Rezerwy Walutowe 527500 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1503646 2020-07
Stopa Depozytowa -0.1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 1270211 2020-08
Stopa Pożyczkowa 0.1 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 5.2 2020-08
Podaż Pieniądza M1 3611245 2020-07
Podaż Pieniądza M2 4104968 2020-07
Prywatna długu do PKB 280 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2900 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 63.2 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 103800 2020-07
Import 100900 2020-07
Dług Zagraniczny 8415 2020-06
Terms of Trade 101 2020-07
Rachunek kapitałowy 87.6 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12.5 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 31.9 2019-12
Rezerwy Złota 126 2020-06
Indeks Terroryzmu 3.45 2018-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.5 2019-12
Bilans Budżetu -34432 2020-07
Wydatki Rządowe 318880 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 70002 2020-07
Dług Publiczny 1180767 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 104435 2020-07
Wnioski o Azyl 785 2020-05
Rating Kredytowy 100 2020-09
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 86.4 2020-08
Przemysłowy PMI 53.4 2020-08
PMI dla Usług 56.6 2020-08
Produkcja Przemysłowa -8 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.4 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.3 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 82.8 2020-06
Nowe Zamówienia 84.4 2020-07
Zmiany Zapasów 7831 2020-06
Bankructwa 359 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 26545 2020-08
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 2075 2020-06
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2019-12
Ranking Korupcji 4 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 15914 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.6 2020-06
Produkcja Stali 159 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84.4 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 516524 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 619134 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.25 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.4 2020-05
Cena Benzyny 1.55 2020-08
Wydatki Gospodarstw Domowych 3 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 89 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -7.1 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 256 2020-08
Pozwolenia Na Budowę 12208 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12.5 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 90289 2020-09
Śmierć koronawirusa 5878 2020-09
Odzyskany koronawirus 10163 2020-09
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12
Łóżka OIOM 234 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.