Ostatni Poprzedni
Waluta 9.26 9.26
Indeks Giełdowy 2240 2224 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 10 Procent
Stopa Bezrobocia 7.5 7.6 Procent
Inflacja 3.9 3.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 0.5 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy 300 700 Sek Million
Saldo Obrotów Bieżących 63 85.7 Sek - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 5.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 39.9 35 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -3.1 0.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 116 118 Punkty
Przemysłowy PMI 62.1 63.1 Punkty
PMI dla Usług 67.3 68.7 Punkty
Optymizm Konsumentów 98.7 99.5 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 0.5 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20.6 21.4 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 32.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 10 Procent
PKB 541 534 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 1317606 1292021 Sek Million
Produkt Narodowy Brutto 1346934 1398106 Sek Million
Środki Trwałe Brutto 335773 327257 Sek Million
PKB Per Capita 51621 53490 USD
PKB Per Capita PPP 50683 52531 USD
Rolnictwo w PKB 17498 17330 Sek Million
Budownictwo w PKB 75634 74335 Sek Million
Przemysł w PKB 166812 161356 Sek Million
Górnictwo w PKB 7754 8009 Sek Million
Administracja Publiczna w PKB 236541 236554 Sek Million
Usługi w PKB 618648 604470 Sek Million
Transport w PKB 43710 43151 Sek Million
Media w PKB 30405 29577 Sek Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 7.5 7.6 Procent
Pracujący 5109 5060 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 414 418 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 1.9 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.5 24.8 Procent
Koszty Pracy 142 142 Punkty
Wolne Etaty 1428 1187 Sto
Przeciętne Wynagrodzenia 182 179 Sek / Godzina
Wynagrodzenia w Przemyśle 194 192 Sek / Godzina
Populacja 10.33 10.23 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 62
Zmiana Zatrudnienia 0.4 0.3 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 67.8 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 3958 3853 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.5 73.1 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 984 1008 Tysiąc
Wydajność 108 106 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 2.9 2.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 3.9 3.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 0.5 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 352 348 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114 112 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 231 228 Punkty
Inflacja Bazowa 4.1 3.6 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 128 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.1 16.8 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 128 128 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 126 Punkty
Inflacja Żywności 1.7 1 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.4 0.6 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 4.5 3.9 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.3 0.1 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 459 440 Punkty
Cpi Transport 497 497 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 6.2 6.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 184 183 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 18722999 18612026 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1784005 1741710 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 15674 15631 Osoby
Łóżka szpitalne 2.07 2.13 na 1000 osób
Lekarze 4.53 4.48 na 1000 osób
Pielęgniarki 11.49 11.49 na 1000 osób
Łóżka OIOM 1.9 1.96 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.02 -0.02 Procent
Podaż Pieniądza M0 60532 61008 Sek Million
Podaż Pieniądza M3 4818246 4782277 Sek Million
Bilans Banków 12567426 11849627 Sek Million
Rezerwy Walutowe 562468 541023 Sek Million
Kredyty dla Sektora prywatnego 1497840 1477943 Sek Million
Stopa Depozytowa -0.1 -0.1 Procent
Bilans Banku Centralnego 1564245 1555203 Sek Million
Stopa Pożyczkowa 0.1 0.1 Procent
Tempo Wzrostu Kredytów 6.6 6.6 Procent
Podaż Pieniądza M1 4408602 4336654 Sek Million
Podaż Pieniądza M2 4727294 4671069 Sek Million
Prywatny dług do PKB 310 294 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 300 700 Sek Million
Saldo Obrotów Bieżących 63 85.7 Sek - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 5.1 Procent Pkb
Eksport 153300 145900 Sek Million
Import 153000 145200 Sek Million
Dług Zagraniczny 95308 88691 Sek Million
Terms of Trade 102 102 Punkty
Rachunek kapitałowy 43.7 214 Sek - Miliard
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29.9 79 Sek - Miliard
Transfery Pieniężne od Emigrantów 17.1 18.3 Sek - Miliard
Rezerwy Złota 126 126 Ton
Indeks Terroryzmu 2.89 3.45
Sprzedaż Broni 286 172 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 39.9 35 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -3.1 0.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu 37550 3275 Sek Million
Wydatki Rządowe 344549 343739 Sek Million
Wydatków Rządowych W Pkb 52.9 49.3 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 121647 75960 Sek Million
Dług Publiczny 1204265 1136431 Sek Million
Wydatki Budżetu Państwa 84098 72685 Sek Million
Wnioski o Azyl 1055 995 Osoby
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 6234 5840 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20.6 21.4 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 32.3 Procent
Podatek od Towarów i Usług 25 25 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 7 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 116 118 Punkty
Przemysłowy PMI 62.1 63.1 Punkty
PMI dla Usług 67.3 68.7 Punkty
Produkcja Przemysłowa 4.2 4.4 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 1.7 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 5.2 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 90.4 91.1 Procent
Nowe Zamówienia 118 120 Punkty
Zmiany Zapasów 12785 -1186 Sek Million
Bankructwa 610 718 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 28255 22093
Szybkość Internetu 22543 22847 KBps
Adresy IP 5500163 5448834 IP
Zapasy Niesprzedanych Towarów -4964 -4912 Sek Million
Index Konkurencyjności 81.25 81.66 Punkty
Ranking Konkurencyjności 8 9
Indeks Percepcji Korupcji 85 85 Punkty
Ranking Korupcji 3 4
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 12
Produkcja Energii Elektrycznej 14812 14082 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 3.8 -14 Procent
Produkcja Stali 410 420 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 98.7 99.5 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 0.5 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6 5.2 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 583305 569856 Sek Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 604831 685225 Sek Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.94 26.63 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.6 6.5 Procent
Wydatki gospodarstw domowych m/m 1 1 Procent
Cena Benzyny 1.86 1.85 Usd / Litr
Wydatki Gospodarstw Domowych 8.3 5.6 Procent
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.8 95.6 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 172 159 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 1.1 2.6 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 291 290 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 12571 18329 Jednostki
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.5 63.6 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 11.05 14.68 Tysięcy Sztuk


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.