SZWECJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-06
Stopa Bezrobocia 6 2018-09
Inflacja 2.3 2018-09
Stopa Procentowa -0.5 2018-09
Bilans Handlowy -5300 2018-08
Dług Publiczny do PKB 40.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.98 2018-10
Indeks Giełdowy 1532 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 % 2018-06
PKB 538 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1171816 Sek Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 1215567 Sek Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 294518 Sek Million 2018-06
Pkb Per Capita 56935 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46949 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 12069 Sek Million 2018-06
Budownictwo w PKB 66546 Sek Million 2018-06
Przemysł w PKB 160748 Sek Million 2018-06
Górnictwo w PKB 5087 Sek Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 206581 Sek Million 2018-06
Usługi w PKB 542879 Sek Million 2018-06
Transport w PKB 43449 Sek Million 2018-06
Media w PKB 29349 Sek Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 % 2018-09
Pracujący 5119 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 330 Tysiąc 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17 % 2018-09
Koszty Pracy 131 Punkty Indeksowe 2018-07
Wolne Etaty 818 Sto 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 170 Sek / Godzina 2018-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 184 Sek / Godzina 2018-07
Populacja 10.12 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 69.2 % 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 3687 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.7 % 2018-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 1132 Tysiąc 2018-03
Wydajność 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 331 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 217 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 2.5 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 128 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.3 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 125 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 3.1 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 406 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 447 Punkty Indeksowe 2018-09
Oczekiwania inflacyjne 3.5 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.5 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.49 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 57414 Sek Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 3366103 Sek Million 2018-08
Bilans Banków 13630150 Sek Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 542476 Sek Million 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1412637 Sek Million 2018-08
Stopa Depozytowa -1.25 % 2018-09
Bilans Banku Centralnego 931398 Sek Million 2018-09
Stopa Pożyczkowa 0.25 % 2018-09
Tempo Wzrostu Kredytów 6.1 % 2018-08
Podaż Pieniądza M1 2820619 Sek Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 3267031 Sek Million 2018-08
Prywatna długu do PKB 272 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5300 Sek Million 2018-08
Eksport 113500 Sek Million 2018-08
Import 118800 Sek Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 10 Sek - Miliard 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 107186 Sek Million 2018-09
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy -9.5 Sek - Miliard 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10303 Sek Million 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18 Sek - Miliard 2018-06
Rezerwy Złota 126 Ton 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.76 2016-12
Bronie Sprzedaży 83 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 24852 Sek Million 2018-08
Wydatki Rządowe 301742 Sek Million 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 92893 Sek Million 2018-08
Dług Publiczny 1206450 Sek Million 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 68041 Sek Million 2018-08
Wnioski o Azyl 1575 Osoby 2018-07
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5470 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 110 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 55.2 2018-09
PMI dla Usług 56.6 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 3 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 90.9 % 2018-06
Nowe Zamówienia 95.5 Punkty Indeksowe 2018-08
Zmiany Zapasów 10173 Sek Million 2018-06
Bankructwa 524 Firmy 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 19886 2018-09
Szybkość Internetu 22543 KBps 2017-03
Adresy IP 5500163 IP 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 2934 Sek Million 2018-06
Index Konkurencyjności 81.66 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 6 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 9949 Gigawatogodzina 2018-07
Produkcja w Górnictwie 1.3 % 2018-08
Produkcja Stali 324 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 521833 Sek Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 690463 Sek Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 31.42 % 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6 % 2018-08
Cena Benzyny 1.67 Usd / Litr 2018-09
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.5 % 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.7 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.7 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 232 Punkty Indeksowe 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12.82 Tysięcy Sztuk 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 65.16 mm 2015-12
Temperatura -3.07 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.