Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.63 2021-09
Indeks Giełdowy 2313 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.33 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 8.5 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 134 2021-09
Inflacja 2.1 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 13607052 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy 7100 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 80.3 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 39.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 119 2021-08
Przemysłowy PMI 60.1 2021-08
PMI dla Usług 64.7 2021-08
Optymizm Konsumentów 109 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 20.6 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 2021-12
Przypadki koronawirusa 1148641 2021-09
Śmierć koronawirusa 14813 2021-09
Odzyskany koronawirus 10163 2021-09
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.7 2021-06
PKB 538 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 1286979 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 1398215 2021-06
Środki Trwałe Brutto 325675 2021-06
Pkb Per Capita 56068 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 50683 2020-12
Rolnictwo w PKB 16937 2021-06
Budownictwo w PKB 74877 2021-06
Przemysł w PKB 161441 2021-06
Górnictwo w PKB 8200 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 236098 2021-06
Usługi w PKB 599895 2021-06
Transport w PKB 43746 2021-06
Media w PKB 29540 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.5 2021-08
Pracujący 5124 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 479 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.9 2021-08
Koszty Pracy 142 2021-06
Wolne Etaty 915 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 184 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 196 2021-06
Populacja 10.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 70.1 2021-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 3853 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.5 2021-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 1008 2021-06
Wydajność 106 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.2 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 134 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 13607052 2021-09
Przypadki koronawirusa 1148641 2021-09
Śmierć koronawirusa 14813 2021-09
Odzyskany koronawirus 10163 2021-09
Łóżka szpitalne 2.22 2017-12
Szpitale 9.04 2003-12
Lekarze 4.32 2016-12
Pielęgniarki 11.49 2016-12
Łóżka OIOM 234 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 344 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 226 2021-08
Inflacja Bazowa 2.4 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.8 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 127 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2021-08
Inflacja Żywności 0.3 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 433 2021-08
Cpi Transport 493 2021-08
Oczekiwania inflacyjne 4.4 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.01 2021-09
Podaż Pieniądza M0 61801 2021-07
Podaż Pieniądza M3 4636534 2021-07
Bilans Banków 11562719 2021-07
Rezerwy Walutowe 493032 2021-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1467028 2021-07
Stopa Depozytowa -0.1 2021-08
Bilans Banku Centralnego 1399612 2021-07
Stopa Pożyczkowa 0.1 2021-08
Tempo Wzrostu Kredytów 6.3 2021-07
Podaż Pieniądza M1 4192699 2021-07
Podaż Pieniądza M2 4517677 2021-07
Prywatna długu do PKB 310 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7100 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 80.3 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 2020-12
Eksport 126500 2021-07
Import 119400 2021-07
Dług Zagraniczny 82592 2021-08
Terms of Trade 106 2021-08
Rachunek kapitałowy 172 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80.7 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16 2021-03
Rezerwy Złota 126 2021-06
Indeks Terroryzmu 2.89 2019-12
Bronie Sprzedaży 286 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 39.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2020-12
Bilans Budżetu 8124 2021-07
Wydatki Rządowe 341045 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 52.9 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 97640 2021-07
Dług Publiczny 1172541 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 89515 2021-07
Wnioski o Azyl 575 2021-04
Rating Kredytowy 100 2021-09
Wydatki Wojskowe 6234 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20.6 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 119 2021-08
Przemysłowy PMI 60.1 2021-08
PMI dla Usług 64.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa 13.3 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 15.2 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 91.3 2021-06
Nowe Zamówienia 95.7 2021-07
Zmiany Zapasów 9321 2021-06
Bankructwa 373 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 20925 2021-08
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -6165 2021-06
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 11366 2021-07
Produkcja w Górnictwie -13.1 2021-07
Produkcja Stali 410 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 109 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.4 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 563654 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 692195 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.16 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.4 2021-06
Cena Benzyny 1.88 2021-08
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.7 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.6 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 172 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 9.7 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 290 2021-08
Pozwolenia Na Budowę 18329 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.5 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 14.68 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.