SZWECJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-06
Stopa Bezrobocia 7.2 2018-06
Inflacja 2.1 2018-07
Stopa Procentowa -0.5 2018-07
Bilans Handlowy -500 2018-06
Dług Publiczny do PKB 40.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.17 2018-08
Indeks Giełdowy 1618 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.49 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 % 2018-06
PKB 538 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1184757 Sek Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 1171746 Sek Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 297559 Sek Million 2018-06
Pkb Per Capita 56935 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46949 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 12800 Sek Million 2018-06
Budownictwo w PKB 66560 Sek Million 2018-06
Przemysł w PKB 161773 Sek Million 2018-06
Górnictwo w PKB 5384 Sek Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 207611 Sek Million 2018-06
Usługi w PKB 551977 Sek Million 2018-06
Transport w PKB 43843 Sek Million 2018-06
Media w PKB 29644 Sek Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 % 2018-06
Pracujący 5197 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 403 Tysiąc 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.2 % 2018-06
Koszty Pracy 131 Punkty Indeksowe 2018-05
Wolne Etaty 801 Sto 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 173 Sek / Godzina 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 185 Sek / Godzina 2018-05
Populacja 10.12 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 69.7 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 3687 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.2 % 2018-05
Zatrudnienie na Pół Etatu 1132 Tysiąc 2018-03
Wydajność 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 330 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 216 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 2.2 % 2018-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 127 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 124 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 124 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 2.6 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 404 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 457 Punkty Indeksowe 2018-07
Oczekiwania inflacyjne 3.5 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.5 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.37 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 57498 Sek Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 3405637 Sek Million 2018-06
Bilans Banków 13527421 Sek Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 550514 Sek Million 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1408093 Sek Million 2018-06
Stopa Depozytowa -1.25 % 2018-07
Bilans Banku Centralnego 933626 Sek Million 2018-07
Stopa Pożyczkowa 0.25 % 2018-07
Tempo Wzrostu Kredytów 6.3 % 2018-06
Podaż Pieniądza M1 2856210 Sek Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 3298888 Sek Million 2018-06
Prywatna długu do PKB 263 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -500 Sek Million 2018-06
Eksport 124700 Sek Million 2018-06
Import 125200 Sek Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 21.9 Sek - Miliard 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 105437 Sek Million 2018-07
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -56.4 Sek - Miliard 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22807 Sek Million 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16.2 Sek - Miliard 2018-03
Rezerwy Złota 126 Ton 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.76 2016-12
Bronie Sprzedaży 83 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -17283 Sek Million 2018-06
Wydatki Rządowe 301346 Sek Million 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 49.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 61055 Sek Million 2018-06
Dług Publiczny 1195589 Sek Million 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 78339 Sek Million 2018-06
Wnioski o Azyl 1290 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 99.45
Wydatki Wojskowe 5470 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 57.4 2018-07
PMI dla Usług 59.1 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 5.4 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.8 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 90.6 % 2018-03
Nowe Zamówienia 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 7192 Sek Million 2018-06
Bankructwa 715 Firmy 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 13798 2018-07
Szybkość Internetu 22543 KBps 2017-03
Adresy IP 5500163 IP 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 2934 Sek Million 2018-06
Index Konkurencyjności 5.52 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 7 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 6 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12839 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie -1 % 2018-06
Produkcja Stali 378 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 99.8 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.2 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 519884 Sek Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 523433 Sek Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.16 % 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.3 % 2018-05
Cena Benzyny 1.73 Usd / Litr 2018-07
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.3 % 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.7 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.3 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 229 Punkty Indeksowe 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12.67 Tysięcy Sztuk 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 65.16 mm 2015-12
Temperatura -3.07 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.