Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.38 2019-12
Indeks Giełdowy 1770 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-11
Inflacja 1.8 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Stopa Procentowa -0.25 2019-11
Bilans Handlowy -4000 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 68.8 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 96.9 2019-11
Przemysłowy PMI 45.4 2019-11
PMI dla Usług 47.9 2019-11
Optymizm Konsumentów 91.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-09
PKB 551 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1225905 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 1248418 2019-09
Środki Trwałe Brutto 309588 2019-09
Pkb Per Capita 57232 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 47194 2018-12
Rolnictwo w PKB 17916 2019-09
Budownictwo w PKB 72721 2019-09
Przemysł w PKB 162654 2019-09
Górnictwo w PKB 6336 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 218239 2019-09
Usługi w PKB 563344 2019-09
Transport w PKB 44126 2019-09
Media w PKB 34265 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-11
Pracujący 5140 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 378 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.1 2019-11
Koszty Pracy 135 2019-09
Wolne Etaty 728 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 175 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 186 2019-09
Populacja 10.12 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 68.3 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 3869 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.3 2019-11
Zatrudnienie na Pół Etatu 1092 2019-06
Wydajność 114 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 2.4 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 336 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 220 2019-11
Inflacja Bazowa 1.7 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2019-10
Inflacja Żywności 3.2 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 417 2019-11
Cpi Transport 457 2019-11
Oczekiwania inflacyjne 3.4 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.25 2019-11
Stopa Międzybankowa 0.02 2019-12
Podaż Pieniądza M0 61820 2019-10
Podaż Pieniądza M3 3725549 2019-10
Bilans Banków 10297251 2019-10
Rezerwy Walutowe 541163 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1443968 2019-10
Stopa Depozytowa -1 2019-10
Bilans Banku Centralnego 930417 2019-11
Stopa Pożyczkowa 0.5 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 4.8 2019-10
Podaż Pieniądza M1 3135401 2019-10
Podaż Pieniądza M2 3593417 2019-10
Prywatna długu do PKB 280 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4000 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 68.8 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 137000 2019-10
Import 141000 2019-10
Dług Zagraniczny 8722 2019-09
Terms of Trade 101 2019-10
Rachunek kapitałowy 77.6 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 43.7 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 19.4 2019-06
Rezerwy Złota 126 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.45 2018-12
Bronie Sprzedaży 134 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.8 2018-12
Bilans Budżetu 31871 2019-10
Wydatki Rządowe 316531 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 49.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 79017 2019-10
Dług Publiczny 1050628 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 47146 2019-10
Wnioski o Azyl 2810 2019-09
Rating Kredytowy 100 2019-12
Wydatki Wojskowe 5733 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21.4 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.2 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.9 2019-11
Przemysłowy PMI 45.4 2019-11
PMI dla Usług 47.9 2019-11
Produkcja Przemysłowa -3 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.3 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.4 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 91.4 2019-09
Nowe Zamówienia 111 2019-10
Zmiany Zapasów 1179 2019-09
Bankructwa 804 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 31126 2019-11
Szybkość Internetu 22543 2017-03
Adresy IP 5500163 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -6137 2019-09
Index Konkurencyjności 81.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 8 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 11356 2019-09
Produkcja w Górnictwie -8.7 2019-09
Produkcja Stali 330 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 91.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 547040 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 557200 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 30.52 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4.9 2019-09
Cena Benzyny 1.56 2019-11
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.2 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.1 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 162 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.8 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 237 2019-10
Pozwolenia Na Budowę 11155 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8.9 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.