Ostatni Poprzedni
Waluta 10.24 10.22
Indeks Giełdowy 1873 1908 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 1.1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 5.2 Procent
Stopa Bezrobocia 8.5 8.2 Procent
Inflacja 7.3 6.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 0.6 Procent
Stopa Procentowa 0.75 0.25 Procent
Bilans Handlowy -1900 -3200 Sek Million
Saldo Obrotów Bieżących 57.5 70.3 Sek - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 5.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 36.7 39.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -0.2 -2.7 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 112 115 Punkty
Przemysłowy PMI 55.2 54.9 Punkty
PMI dla Usług 68.2 68.2 Punkty
Optymizm Konsumentów 65.5 71.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 0.4 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20.6 21.4 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 32.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 1.1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 5.2 Procent
PKB 541 534 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 1377350 1329535 Sek Million
Produkt Narodowy Brutto 1414526 1491778 Sek Million
Środki Trwałe Brutto 345863 331120 Sek Million
PKB Per Capita 51621 53490 USD
PKB Per Capita PPP 50683 52531 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.8 -2.8 Procent
Rolnictwo w PKB 17390 17054 Sek Million
Budownictwo w PKB 82195 74754 Sek Million
Przemysł w PKB 173270 167743 Sek Million
Górnictwo w PKB 9810 7808 Sek Million
Administracja Publiczna w PKB 241309 236145 Sek Million
Usługi w PKB 643221 629150 Sek Million
Transport w PKB 46958 45465 Sek Million
Media w PKB 39480 30099 Sek Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 8.5 8.2 Procent
Pracujący 5175 5151 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 482 458 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2.1 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.7 21.8 Procent
Koszty Pracy 148 147 Punkty
Wolne Etaty 1887 1922 Sto
Przeciętne Wynagrodzenia 183 185 Sek / Godzina
Wynagrodzenia w Przemyśle 194 196 Sek / Godzina
Populacja 10.33 10.23 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 62
Zmiana Zatrudnienia 0.5 0.5 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 68.5 67.7 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 3877 3958 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 75.1 74.6 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 995 984 Tysiąc
Wydajność 108 108 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 2 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7.3 6.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 0.6 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 366 362 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118 117 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 240 237 Punkty
Inflacja Bazowa 7.2 6.4 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134 131 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.4 23.8 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 135 133 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 137 137 Punkty
Inflacja Żywności 8.8 6.7 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.1 0.6 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 7.5 6.6 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.8 1.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 461 456 Punkty
Cpi Transport 533 534 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 10.6 9.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 223 223 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 22674504 22631019 dawki
Zakażenia Koronawirusem 2515769 2515132 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 19093 19092 Osoby
Łóżka szpitalne 2.07 2.13 na 1000 osób
Lekarze 4.53 4.48 na 1000 osób
Pielęgniarki 11.49 11.49 na 1000 osób
Łóżka OIOM 1.9 1.96 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0.75 0.25 Procent
Stopa Międzybankowa 0.8 0.8 Procent
Podaż Pieniądza M0 64050 64259 Sek Million
Podaż Pieniądza M3 4938377 4923595 Sek Million
Bilans Banków 13517022 12577869 Sek Million
Rezerwy Walutowe 581315 568334 Sek Million
Kredyty dla Sektora prywatnego 1671105 1628256 Sek Million
Stopa Depozytowa 0.15 -0.1 Procent
Bilans Banku Centralnego 1575984 1556952 Sek Million
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.1 Procent
Tempo Wzrostu Kredytów 6.5 6.8 Procent
Podaż Pieniądza M1 4529173 4513777 Sek Million
Podaż Pieniądza M2 4861961 4838594 Sek Million
Prywatny dług do PKB 310 294 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -1900 -3200 Sek Million
Saldo Obrotów Bieżących 57.5 70.3 Sek - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.2 5.1 Procent Pkb
Eksport 169800 156100 Sek Million
Import 171700 159300 Sek Million
Dług Zagraniczny 100415 101092 Sek Million
Terms of Trade 98.47 97 Punkty
Rachunek kapitałowy 160 -194 Sek - Miliard
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 66.5 21.6 Sek - Miliard
Transfery Pieniężne od Emigrantów 17.7 17.5 Sek - Miliard
Rezerwy Złota 126 126 Ton
Crude Oil Imports from Russia 98.74 197 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 5923 5273 Teradżul
Indeks Terroryzmu 2.89 3.45
Sprzedaż Broni 286 172 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 36.7 39.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -0.2 -2.7 Procent Pkb
Bilans Budżetu 69179 -16008 Sek Million
Wydatki Rządowe 351905 343062 Sek Million
Wydatków Rządowych W Pkb 52.9 49.3 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 158771 81624 Sek Million
Dług Publiczny 1033715 1132465 Sek Million
Wydatki Budżetu Państwa 89592 97633 Sek Million
Wnioski o Azyl 1050 2900 Osoby
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 6234 5840 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20.6 21.4 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.9 32.3 Procent
Podatek od Towarów i Usług 25 25 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7 7 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 112 115 Punkty
Przemysłowy PMI 55.2 54.9 Punkty
PMI dla Usług 68.2 68.2 Punkty
Produkcja Przemysłowa 0.1 1 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 0.8 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 1.6 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 90.4 90.3 Procent
Nowe Zamówienia 127 130 Punkty
Zmiany Zapasów 30473 -5763 Sek Million
Bankructwa 610 497 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 27736 23050
Szybkość Internetu 22543 22847 KBps
Adresy IP 5500163 5448834 IP
Zapasy Niesprzedanych Towarów 4239 1341 Sek Million
Index Konkurencyjności 81.25 81.66 Punkty
Ranking Konkurencyjności 8 9
Indeks Percepcji Korupcji 85 85 Punkty
Ranking Korupcji 4 3
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 12
Produkcja Energii Elektrycznej 14354 16125 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 7 -2.5 Procent
Produkcja Stali 410 420 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 65.5 71.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 0.4 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.3 2.4 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 613999 593452 Sek Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 645530 632731 Sek Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.26 13.94 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.9 6.9 Procent
Wydatki gospodarstw domowych m/m -0.4 0.5 Procent
Cena Benzyny 2.22 2.23 Usd / Litr
Wydatki Gospodarstw Domowych 7.5 4.5 Procent
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.4 94.8 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 172 172 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 0.2 2.8 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 297 302 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 15381 18418 Jednostki
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.5 63.6 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 13.7 15.45 Tysięcy Sztuk
Stosunek ceny do czynszu 129 127


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Szwecja - Wskaźniki ekonomiczne.