Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 9.64 9.71 9.77 9.84 9.9 10.03
Indeks Giełdowy 1751.12 1711 1690 1668 1647 1605
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 0.5 0.9 0.8 1.2 1.5
Stopa Bezrobocia 6.00 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
Inflacja 1.60 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6
Stopa Procentowa -0.25 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy 2000.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 37.00 36.6 21 15 34.4 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 3 3.6 3.6 3.6 3.6
Dług Publiczny do PKB 38.80 34 33 33 33 33
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Koniunktura w Przemyśle 94.00 98.6 99 99.5 100 101
Przemysłowy PMI 46.00 51.8 52.5 53.6 54 54.5
PMI dla Usług 49.50 55.9 56 55.4 55 54.5
Optymizm Konsumentów 92.70 99.1 102 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 22 21.4 21.4 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 0.5 0.9 0.8 1.2 1.5
PKB 551.03 575 600 600 600 600
Pkb W Cenach Stałych 1223004.00 1226470 1232350 1232788 1237680 1244867
Produkt Narodowy Brutto 1290409.00 1308029 1270734 1300732 1305894 1327649
Środki Trwałe Brutto 309440.00 315127 315445 311916 313153 319854
Pkb Per Capita 57232.10 57500 58000 58000 58000 58000
Pkb Per Capita Ppp 47193.60 47600 48400 48400 48400 48400
Rolnictwo w PKB 17212.00 16908 17252 17350 17419 17162
Budownictwo w PKB 73445.00 73943 75264 74033 74326 75052
Przemysł w PKB 162923.00 163794 164501 164226 164878 166251
Górnictwo w PKB 6471.00 6394 6372 6523 6549 6490
Administracja Publiczna w PKB 220414.00 221502 222294 222177 223059 224825
Usługi w PKB 558574.00 558135 562038 563043 565277 566507
Transport w PKB 43862.00 44234 44443 44213 44388 44898
Media w PKB 33990.00 33074 33453 34262 34398 33570
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6.7 7.5 7.2 6.2 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 172.00 180 180 178 182 185
Wynagrodzenia w Przemyśle 185.00 191 191 189 196 197
Populacja 10.12 10.16 10.2 10.2 10.2 10.2
Wiek Emerytalny Kobiet 61.00 61 61 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00 61 61 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 2.40 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.60 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 336.04 337 337 339 341 342
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 219.83 222 221 221 223 226
Inflacja Bazowa 1.50 1.7 2 2.1 2.2 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.10 115 117 117 118 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 2.2 2.5 2.9 2.4 2.8
Inflacja Żywności 2.70 2.4 2.2 2.3 2.1 2.4
Oczekiwania inflacyjne 3.30 2.6 1.9 2.1 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 414.85 416 420 416 421 422
Cpi Transport 459.86 454 452 467 464 461
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa -0.25 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa 0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 0.19
Stopa Depozytowa -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.75
Stopa Pożyczkowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 2000.00 -5100 2100 2100 4400 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 37.00 36.6 21 15 34.4 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 3 3.6 3.6 3.6 3.6
Import 125800.00 120200 127800 123400 120100 124500
Eksport 127800.00 115100 129900 127800 119900 120500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 43.70 36.2 29.5 27 25.9 37.8
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 38.80 34 33 33 33 33
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Wydatki Rządowe 317312.00 318193 320422 319850 321120 322966
Wydatków Rządowych W Pkb 49.90 49.8 49.5 49.5 49.5 49.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 22 21.4 21.4 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 61.85 61.85 57.2 57.2 61.85
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 94.00 98.6 99 99.5 100 101
Przemysłowy PMI 46.00 51.8 52.5 53.6 54 54.5
PMI dla Usług 49.50 55.9 56 55.4 55 54.5
Produkcja Przemysłowa 1.00 2.5 2.7 3.2 2.9 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.40 2.6 2.8 3 2.6 3.2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 92.70 99.1 102 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.2 0.8 -0.4 0.6 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 2 2.2 2.4 2.1 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 543790.00 542003 542642 548140 550315 550133
Cena Benzyny 1.61 1.43 1.39 1.35 1.31 1.23
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.80 0.3 0.9 -0.6 0.4 0.5


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.