Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 9.94 10.14 10.23 10.32 10.41 10.6
Indeks Giełdowy 2027.34 1950 1890 1833 1777 1670
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.85 1.93 2.12 2.33 2.57 3.1

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.9 1.5 1 1.5 1.3
Stopa Bezrobocia 8.20 8.3 8.1 7.7 7.6 7
Inflacja 6.40 4 3.5 3 2.2 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy 4700.00 4200 1600 -2000 1800 1600
Saldo Obrotów Bieżących 68.50 42 54 45 46 48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 6.5 6.5 6.5 5.8 5.8
Dług Publiczny do PKB 36.70 39 39 39 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.20 -1.6 -1.6 -1.6 -0.7 -0.7
Koniunktura w Przemyśle 114.60 108 110 111 108 106
Przemysłowy PMI 55.00 53.4 54 54.1 53.8 52.9
PMI dla Usług 68.10 55.7 54.9 55.1 55 54
Optymizm Konsumentów 74.90 88 109 110 109 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.4 -1 0.5 0.7 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.9 1.5 1 1.5 1.3
PKB 541.06 570 570 570 570 595
Pkb W Cenach Stałych 1329535.00 1329490 1334487 1342830 1349478 1360287
Produkt Narodowy Brutto 1491778.00 1438651 1362601 1506696 1514155 1526283
Środki Trwałe Brutto 331120.00 336747 336504 334431 336087 338779
PKB Per Capita 51620.70 60590 60590 60590 60590 61990
PKB Per Capita PPP 50683.32 54480 54480 54480 54480 55050
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.80 3.4 3.4 3.4 2.9 2.9
Rolnictwo w PKB 17054.00 17833 17561 17225 17310 17448
Budownictwo w PKB 74754.00 76491 75811 75502 75875 76483
Przemysł w PKB 167743.00 166035 169017 169420 170259 171623
Górnictwo w PKB 7808.00 8241 7882 7886 7925 7989
Administracja Publiczna w PKB 236145.00 243414 240007 238506 239687 241607
Usługi w PKB 629150.00 622000 627682 635442 638587 643702
Transport w PKB 45465.00 44402 45106 45920 46147 46517
Media w PKB 30099.00 30435 30768 30400 30550 30795

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 8.20 8.3 8.1 7.7 7.6 7
Bezrobocie Długoterminowe 1.90 1.6 1.5 1.5 1.5 1.1
Koszty Pracy 146.80 146 145 147 150 150
Przeciętne Wynagrodzenia 185.20 189 183 187 190 192
Wynagrodzenia w Przemyśle 196.00 201 196 199 201 203
Populacja 10.33 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 1.90 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.40 4 3.5 3 2.2 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 362.02 355 358 363 368 369
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 237.35 233 235 238 243 244
Inflacja Bazowa 6.40 4.2 3.7 3 2.8 2.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129.90 117 120 124 134 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.50 6.8 3.4 2.9 2.9 2.9
Inflacja Żywności 5.80 3.2 3.1 3 3 1.7
Oczekiwania inflacyjne 10.10 3 2.4 2.2 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 455.50 442 455 472 466 481
Cpi Transport 533.74 536 537 539 541 543

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Stopa Depozytowa 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 6.80 4.8 4.5 4.2 4.2 3.6

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 4700.00 4200 1600 -2000 1800 1600
Saldo Obrotów Bieżących 68.50 42 54 45 46 48
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 6.5 6.5 6.5 5.8 5.8
Import 178100.00 124900 134600 134500 132700 136800
Eksport 182800.00 129100 136200 132500 134500 138400
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 66.50 42 34 32.2 32.2 29

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 36.70 39 39 39 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.20 -1.6 -1.6 -1.6 -0.7 -0.7
Bilans Budżetu 23441.00 -25400 6900 -98000 -98000 -99500
Wydatki Rządowe 343062.00 353707 347332 346493 348208 350997
Wydatków Rządowych W Pkb 52.90 51 51 51 51 51
Dochody Budżetu Państwa 110859.00 66200 87900 68000 68000 72500
Wydatki Budżetu Państwa 87418.00 91600 81000 166000 166000 172000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 114.60 108 110 111 108 106
Przemysłowy PMI 55.00 53.4 54 54.1 53.8 52.9
PMI dla Usług 68.10 55.7 54.9 55.1 55 54
Produkcja Przemysłowa 0.80 4.1 3.8 3.6 3.6 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 0.5 -0.6 0.7 0.7 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.70 4.4 4 3.4 3.4 2.6
Zapasy Niesprzedanych Towarów 4239.00 1500 -2800 -3200 -3200 -2400

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 74.90 88 109 110 109 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.4 -1 0.5 0.7 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 5 4.3 3.8 3.8 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 593452.00 586382 593951 599387 602354 607179
Rozporządzalny Dochód Osobisty 632731.00 705097 613903 639058 642222 647366
Wydatki gospodarstw domowych m/m -0.10 0.6 -1 0.5 0.6 0.4
Wydatki Gospodarstw Domowych 3.10 1.6 -1 0.5 0.5 0.4
Cena Benzyny 2.02 2.09 2.16 2.24 2.32 2.32


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.