Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 8.45 8.51 8.56 8.61 8.66 8.76
Indeks Giełdowy 1912.18 1874 1830 1787 1746 1662
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 4.90 -0.8 1.4 1.7 1.2 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 -2.3 -0.8 7.5 4 3.8
Stopa Bezrobocia 7.80 10.4 9.9 9.2 9 8.8
Inflacja 0.30 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4700.00 -4000 -2000 4000 -1100 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 63.20 32 26 21 27 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6
Dług Publiczny do PKB 35.10 45 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 0.50 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w Przemyśle 94.90 95.5 85 88 87 91
Przemysłowy PMI 59.10 47 50 52 53.7 54
PMI dla Usług 58.60 48 50.4 52 53.8 55
Optymizm Konsumentów 88.30 89.5 85 88 89 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 1 0.9 0.5 -1.2 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 21.4 21.4 21.4 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 61.85 57.2 57.2 57.2 61.85

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 4.90 -0.8 1.4 1.7 1.2 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.50 -2.3 -0.8 7.5 4 3.8
PKB 530.83 450 510 510 510 510
Pkb W Cenach Stałych 1221860.00 1231166 1252484 1244592 1204070 1277950
Produkt Narodowy Brutto 1228091.00 1315904 1267867 1355643 1311506 1365908
Środki Trwałe Brutto 301976.00 301803 304194 314691 304445 313272
Pkb Per Capita 57975.10 56000 58100 58100 58100 58100
Pkb Per Capita Ppp 53205.10 52400 53200 53200 53200 53200
Rolnictwo w PKB 17672.00 17778 18042 18814 18201 18454
Budownictwo w PKB 76622.00 74825 76182 81227 78582 77668
Przemysł w PKB 159297.00 159988 165246 136018 131589 166067
Górnictwo w PKB 8141.00 7988 8242 8683 8400 8291
Administracja Publiczna w PKB 223358.00 221360 225256 233945 226328 229772
Usługi w PKB 556934.00 565636 573806 575917 557166 587130
Transport w PKB 36812.00 44029 43998 36548 35358 45703
Media w PKB 30653.00 30292 31553 32724 31659 31443

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.80 10.4 9.9 9.2 9 8.8
Bezrobocie Długoterminowe 1.20 2.1 1.7 1.5 1.6 1.8
Koszty Pracy 137.90 141 137 135 135 146
Przeciętne Wynagrodzenia 172.80 185 179 178 182 191
Wynagrodzenia w Przemyśle 187.40 197 191 190 193 204
Populacja 10.23 10.36 10.48 10.48 10.48 10.48
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 1.10 0.5 1.1 1.6 1.8 1.7

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.30 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 336.97 339 337 341 341 343
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.99 112 112 112 112 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 220.38 222 220 223 223 225
Inflacja Bazowa 0.30 0.5 1 1.2 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.70 119 111 111 113 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.20 -1 0.3 1 3.6 2.2
Inflacja Żywności 1.50 1.5 1.2 1.6 1.7 1.9
Oczekiwania inflacyjne 3.90 3.6 1.8 1.7 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 414.54 418 415 418 422 423
Cpi Transport 462.08 469 458 468 465 474

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.11 0.11 -0.02 -0.02 -0.02 0.61
Stopa Depozytowa -0.10 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Pożyczkowa 0.10 0.6 0.1 0.1 0.1 1.1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 4700.00 -4000 -2000 4000 -1100 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 63.20 32 26 21 27 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6
Import 123400.00 116500 127500 117900 128900 120300
Eksport 128100.00 109500 125500 121900 127800 114500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12.50 -12 36.2 38.4 25.9 26

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 35.10 45 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 0.50 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Bilans Budżetu -35969.00 7695 -149400 -50400 -33400 7695
Wydatki Rządowe 326347.00 326200 329100 328500 325400 326400
Wydatków Rządowych W Pkb 49.30 54 51 51 51 51
Dochody Budżetu Państwa 77708.00 41600 75900 52500 74200 47950
Wydatki Budżetu Państwa 113677.00 191000 126300 85900 79000 175000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 21.4 21.4 21.4 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 61.85 57.2 57.2 57.2 61.85
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 94.90 95.5 85 88 87 91
Przemysłowy PMI 59.10 47 50 52 53.7 54
PMI dla Usług 58.60 48 50.4 52 53.8 55
Produkcja Przemysłowa -2.40 -2 2.5 3 3.8 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.40 -0.6 0.5 0.4 -0.7 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.20 -1.8 2.4 3.2 4.1 3
Zapasy Niesprzedanych Towarów -5343.96 10900 -2400 -3800 -4600 -6200

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 88.30 89.5 85 88 89 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 1 0.9 0.5 -1.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.60 -2.6 2 3.6 2.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 547115.00 562987 555256 555263 537185 584381
Rozporządzalny Dochód Osobisty 574531.00 570142 586841 665569 643899 591807
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.60 0.5 1 0.6 -1.2 0.5
Cena Benzyny 1.59 1.54 1.39 1.32 1.25 1.47


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.