Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 9.70 9.72 9.78 9.84 9.91 10.04
Indeks Giełdowy 1666.89 1634 1613 1592 1572 1532
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.19 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.2 1.4 1.2 1.4 1.5
Stopa Bezrobocia 7.10 6.6 6.7 7.5 7.2 6.5
Inflacja 1.40 1.6 1.8 2.2 2.4 2.6
Stopa Procentowa -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0 0.25
Bilans Handlowy 6700.00 -600 -5100 2100 4400 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 37.00 40.2 36.6 21 15 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 38.80 34 34 32 32 32
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Koniunktura w przemyśle 96.60 95.1 98.6 99 99.5 101
Przemysłowy PMI 52.40 51 51.8 52.5 53.6 54.5
PMI dla Usług 54.10 54.4 55.9 56 55.4 54.5
Optymizm Konsumentów 94.00 94 99.1 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.2 1.4 1.2 1.4 1.5
PKB 551.03 575 575 600 600 600
Pkb W Cenach Stałych 1223004.00 1218962 1237453 1236014 1240126 1256015
Produkt Narodowy Brutto 1290409.00 1200572 1319742 1274512 1308475 1339538
Środki Trwałe Brutto 309440.00 316913 317949 316383 313772 322718
Pkb Per Capita 57232.10 57500 57500 58000 58000 58000
Pkb Per Capita Ppp 47193.60 47600 47600 48400 48400 48400
Rolnictwo w PKB 17212.00 16881 17060 17303 17453 17315
Budownictwo w PKB 73445.00 72604 74605 75488 74473 75724
Przemysł w PKB 162923.00 161973 165261 164990 165204 167740
Górnictwo w PKB 6471.00 6495 6451 6391 6562 6548
Administracja Publiczna w PKB 220414.00 221424 223486 222955 223500 226838
Usługi w PKB 558574.00 555828 563133 563709 566394 571580
Transport w PKB 43862.00 44368 44630 44576 44476 45300
Media w PKB 33990.00 32077 33370 33553 34466 33870
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.10 6.6 6.7 7.5 7.2 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 177.70 176 179 178 182 184
Wynagrodzenia w Przemyśle 191.10 187 190 189 196 196
Populacja 10.12 10.21 10.24 10.36 10.36 10.36
Wiek Emerytalny Kobiet 61.00 61 61 61 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00 61 61 61 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 2.40 2.3 2.4 2.4 2.5 2.8
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.40 1.6 1.8 2.2 2.4 2.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 334.39 336 338 339 342 347
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 218.68 220 221 221 223 225
Inflacja Bazowa 1.30 1.4 1.7 2 2.1 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.70 116 115 118 118 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 2.3 2.2 2.5 2.9 2.8
Inflacja Żywności 3.30 2.7 2.4 2.2 2.3 2.4
Oczekiwania inflacyjne 3.30 3.2 2.6 1.9 2.1 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 414.91 413 417 423 420 428
Cpi Transport 459.77 455 456 455 471 468
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 0.21 0.46
Stopa Depozytowa -1.00 -1 -1 -1 -0.75 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 6700.00 -600 -5100 2100 4400 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 37.00 40.2 36.6 21 15 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Import 116100.00 118100 120200 127800 123400 124500
Eksport 122800.00 117500 115100 129900 127800 120500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 43.70 32.4 36.2 29.5 27 37.8
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 38.80 34 34 32 32 32
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Wydatki Rządowe 317312.00 319690 321043 321375 321754 325858
Wydatków Rządowych W Pkb 49.90 49.8 49.8 49.5 49.5 49.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 96.60 95.1 98.6 99 99.5 101
Przemysłowy PMI 52.40 51 51.8 52.5 53.6 54.5
PMI dla Usług 54.10 54.4 55.9 56 55.4 54.5
Produkcja Przemysłowa 3.20 2.8 2.5 2.7 3.2 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 0.6 0.8 0.3 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.10 2.9 2.6 2.8 3 3.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 94.00 94 99.1 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.30 2.9 2 2.2 2.4 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 543790.00 545315 546856 544256 551403 555059
Cena Benzyny 1.53 1.42 1.38 1.34 1.3 1.3
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.80 0.4 0.3 0.9 -0.6 0.5


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.