Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 8.59 8.67 8.74 8.8 8.87 9
Indeks Giełdowy 2382.01 2308 2249 2190 2133 2024
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 1.5 0.9 0.6 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.00 4 4.9 4.5 3.8 2.4
Stopa Bezrobocia 10.30 9 8.8 8.4 8.5 7.7
Inflacja 1.30 1.5 1.9 1.5 1.2 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 10300.00 900 1200 1200 4200 -2000
Saldo Obrotów Bieżących 78.30 66.7 51 62 42 45
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
Dług Publiczny do PKB 39.90 40.8 40.8 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 122.90 112 109 105 108 111
Przemysłowy PMI 65.30 57.6 54 54.8 53.4 54.1
PMI dla Usług 67.40 63.4 57 57 55.7 55.1
Optymizm Konsumentów 106.50 108 107 106 108 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 1.5 0.9 0.6 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.00 4 4.9 4.5 3.8 2.4
PKB 537.61 510 510 550 550 550
Pkb W Cenach Stałych 1273618.00 1262329 1241510 1292195 1287268 1323208
Produkt Narodowy Brutto 1302981.00 1373145 1356218 1400701 1395360 1434318
Środki Trwałe Brutto 308637.00 323042 305412 319577 318358 327247
Pkb Per Capita 56068.26 58100 58100 60590 60590 60590
Pkb Per Capita Ppp 50683.32 53200 53200 54480 54480 54480
Rolnictwo w PKB 16507.00 19048 12088 18169 18099 18605
Budownictwo w PKB 72525.00 83393 70844 79402 79099 81308
Przemysł w PKB 163265.00 138777 169683 171089 170436 175195
Górnictwo w PKB 8299.00 8810 5361 8391 8359 8592
Administracja Publiczna w PKB 232789.00 236471 219203 232735 231848 238321
Usługi w PKB 595240.00 576743 577317 590058 587808 604220
Transport w PKB 43246.00 36160 45227 39954 39802 40913
Media w PKB 30161.00 33592 30393 31360 31240 32112

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 10.30 9 8.8 8.4 8.5 7.7
Bezrobocie Długoterminowe 1.90 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5
Koszty Pracy 142.00 142 144 144 145 148
Przeciętne Wynagrodzenia 184.70 180 186 186 189 191
Wynagrodzenia w Przemyśle 196.10 191 197 196 200 202
Populacja 10.33 10.41 10.41 10.49 10.49 10.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 2.5 2.7 2.4 2.2 2.4

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 1.30 1.5 1.9 1.5 1.2 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 341.32 342 346 345 345 349
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 223.69 224 226 227 227 230
Inflacja Bazowa 1.60 1.4 1.9 1.9 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.60 115 117 121 125 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.60 5.6 4.9 5 3.8 2.9
Inflacja Żywności -0.30 0.2 1 1.5 1.4 1.7
Oczekiwania inflacyjne 4.90 3.6 2.8 2.5 2.6 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 424.68 424 427 429 430 432
Cpi Transport 486.41 468 478 484 492 483

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Stopa Depozytowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Pożyczkowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Tempo Wzrostu Kredytów 6.20 5.8 5.4 5.1 4.8 4.2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 10300.00 900 1200 1200 4200 -2000
Saldo Obrotów Bieżących 78.30 66.7 51 62 42 45
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
Import 133900.00 128900 124300 147300 124900 134500
Eksport 144200.00 129800 125500 148500 129100 132500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80.70 25.9 26 45 42 32.2

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 39.90 40.8 40.8 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
Bilans Budżetu -33997.00 5200 -109050 13850 -25400 -98000
Wydatki Rządowe 334500.00 325400 326400 349589 349553 330000
Wydatków Rządowych W Pkb 52.90 53 53 53 51 51
Dochody Budżetu Państwa 66504.00 84200 65950 96350 66200 68000
Wydatki Budżetu Państwa 100501.00 79000 175000 82500 91600 166000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 122.90 112 109 105 108 111
Przemysłowy PMI 65.30 57.6 54 54.8 53.4 54.1
PMI dla Usług 67.40 63.4 57 57 55.7 55.1
Produkcja Przemysłowa 24.20 6.8 4.5 5.2 4.1 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.10 -0.7 0.6 0.7 0.5 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 24.80 6.5 4.8 5.1 4.4 3.4
Zapasy Niesprzedanych Towarów 1516.30 4600 -6200 4500 1500 -3200

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 106.50 108 107 106 108 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.50 6.5 4.2 4.6 5 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 554982.00 561658 542954 571099 568921 584805
Rozporządzalny Dochód Osobisty 594014.00 677451 559135 630756 628351 645895
Wydatki Gospodarstw Domowych 2.60 -1.2 0.5 0.7 0.6 0.5
Cena Benzyny 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52 1.44


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.