Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 10.07 10.14 10.19 10.25 10.31 10.43
Indeks Giełdowy 1449.20 1394 1362 1330 1299 1237
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.15 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -0.6 -3.2 -2.4 1 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 -0.7 -6.3 -5.2 -2.8 1.4
Stopa Bezrobocia 8.20 8.9 9.5 10.1 10.4 8.8
Inflacja 1.00 0.6 1.4 1.5 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 -0.2 0.19 0.21 0.21 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 13200.00 2100 4400 -200 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 38.80 21 15 34.4 30 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 3.6 3.6 3.6 3.6 4
Dług Publiczny do PKB 38.80 45 45 45 45 46
Budżet Państwa do PKB 0.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -4.1
Koniunktura w Przemyśle 91.00 89 78 79 83 91
Przemysłowy PMI 53.20 49 40 42 47 51
PMI dla Usług 56.70 47 38 44 48 51
Optymizm Konsumentów 89.60 87 72 75 78 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.8 -0.4 0.6 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -0.6 -3.2 -2.4 1 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 -0.7 -6.3 -5.2 -2.8 1.4
PKB 575.00 491 491 491 491 549
Pkb W Cenach Stałych 1229282.00 1217142 1197101 1163528 1194862 1211590
Produkt Narodowy Brutto 1350155.00 1254549 1268222 1183500 1312351 1330724
Środki Trwałe Brutto 308516.00 310340 301462 293759 299878 304076
Pkb Per Capita 57232.10 54066 54066 54066 54066 56592
Pkb Per Capita Ppp 47193.60 44582 44582 44582 44582 46666
Rolnictwo w PKB 18452.00 17324 17300 16984 17935 18186
Budownictwo w PKB 74079.00 74112 71605 68940 72005 73013
Przemysł w PKB 160486.00 162281 159082 154196 155992 158176
Górnictwo w PKB 6588.00 6229 6259 6007 6404 6493
Administracja Publiczna w PKB 218387.00 219258 214545 206891 212272 215244
Usługi w PKB 564166.00 554453 546814 534050 548369 556047
Transport w PKB 43627.00 43766 42931 41831 42405 42999
Media w PKB 33970.00 32975 33400 32483 33019 33481

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 8.20 8.9 9.5 10.1 10.4 8.8
Koszty Pracy 136.10 136 138 138 139 144
Przeciętne Wynagrodzenia 178.30 178 182 179 181 187
Wynagrodzenia w Przemyśle 190.20 189 196 191 192 199
Populacja 10.23 10.36 10.36 10.36 10.36 10.48
Wiek Emerytalny Kobiet 61.00 61 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00 61 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 2.40 2.4 2.5 2.6 2.8 3.3

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 1.00 0.6 1.4 1.5 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 -0.2 0.19 0.21 0.21 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 334.47 334 339 341 343 349
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.21 108 108 108 112 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 218.70 219 222 224 225 229
Inflacja Bazowa 1.00 0.9 1.6 1.8 1.8 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.50 117 118 117 119 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.20 2.5 2.9 2.4 2.8 3.2
Inflacja Żywności 2.50 2.2 2.3 2.1 2.4 2.8
Oczekiwania inflacyjne 3.10 3.2 2.5 2.6 2.4 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 412.61 417 416 421 423 431
Cpi Transport 460.38 448 467 464 475 483

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.30 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Stopa Depozytowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Pożyczkowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 13200.00 2100 4400 -200 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 38.80 21 15 34.4 30 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 3.6 3.6 3.6 3.6 4
Import 113800.00 127800 123400 120100 124500 129500
Eksport 127000.00 129900 127800 119900 120500 125500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 43.70 29.5 27 25.9 37.8 40.5

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 38.80 45 45 45 45 46
Budżet Państwa do PKB 0.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -4.1
Bilans Budżetu -3015.00 7687 7687 7687 7695 7695
Wydatki Rządowe 316814.00 316644 309292 300443 307943 312254
Wydatków Rządowych W Pkb 49.90 49.5 49.5 49.5 49.5 49.6

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 91.00 89 78 79 83 91
Przemysłowy PMI 53.20 49 40 42 47 51
PMI dla Usług 56.70 47 38 44 48 51
Produkcja Przemysłowa 0.10 2.7 3.2 2.9 3 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.50 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 2.8 3 2.6 3.2 3.4
Zapasy Niesprzedanych Towarów 3270.05 8900 800 -6400 -3200 -2200

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 89.60 87 72 75 78 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.8 -0.4 0.6 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.80 2.2 2.4 2.1 2.5 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 551791.00 539009 533651 519294 536341 543850
Rozporządzalny Dochód Osobisty 569752.00 543767 680090 528226 553799 561552
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.20 0.9 -0.6 0.4 0.5 0.4
Cena Benzyny 1.22 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.