Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 9.70 9.58 9.64 9.69 9.75 9.86
Indeks Giełdowy 1879.10 1763 1742 1722 1703 1663
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.11 0 0.01 0.02 0.02 0.04

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 0.9 0.8 1.2 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 7.50 7.5 7.2 6.2 6.5 6.2
Inflacja 1.30 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.40 0.6 0.19 0.21 0.21 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 300.00 2100 4400 -200 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 68.80 21 15 34.4 30 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 3.6 3.6 3.6 3.6 4
Dług Publiczny do PKB 38.80 33 33 33 33 32
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Koniunktura w Przemyśle 97.40 99 99.5 100 101 102
Przemysłowy PMI 51.50 52.5 53.6 54 54.5 54.5
PMI dla Usług 52.50 56 55.4 55 54.5 55.1
Optymizm Konsumentów 92.60 95 92 96 98 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.8 -0.4 0.6 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 0.9 0.8 1.2 1.5 1.6
PKB 551.03 600 600 600 600 625
Pkb W Cenach Stałych 1225905.00 1223245 1225712 1240616 1244294 1264202
Produkt Narodowy Brutto 1248418.00 1261251 1298885 1263399 1267144 1287419
Środki Trwałe Brutto 309588.00 311630 308843 313303 314232 319260
Pkb Per Capita 57232.10 58000 58000 58000 58000 58790
Pkb Per Capita Ppp 47193.60 48400 48400 48400 48400 49000
Rolnictwo w PKB 17916.00 17416 17718 18131 18185 18476
Budownictwo w PKB 72721.00 74508 73336 73594 73812 74993
Przemysł w PKB 162654.00 163148 162928 164606 165094 167735
Górnictwo w PKB 6336.00 6263 6410 6412 6431 6534
Administracja Publiczna w PKB 218239.00 220429 219732 220858 221513 225057
Usługi w PKB 563344.00 557415 560034 570104 571794 580943
Transport w PKB 44126.00 44000 43969 44656 44788 45504
Media w PKB 34265.00 33151 34207 34676 34779 35335

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 7.50 7.5 7.2 6.2 6.5 6.2
Koszty Pracy 135.60 136 138 138 139 144
Przeciętne Wynagrodzenia 176.70 178 182 179 181 187
Wynagrodzenia w Przemyśle 187.80 189 196 191 192 199
Populacja 10.12 10.36 10.36 10.36 10.36 10.48
Wiek Emerytalny Kobiet 61.00 61 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00 61 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.4 2.5 2.6 2.8 3.3

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 1.30 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.40 0.6 0.19 0.21 0.21 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 332.82 337 339 341 343 349
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.73 108 108 108 112 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 217.68 221 223 225 226 230
Inflacja Bazowa 1.20 1.9 2.1 2.2 1.8 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.30 118 118 117 118 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 2.5 2.9 2.4 2.8 3.2
Inflacja Żywności 2.40 2.2 2.3 2.1 2.4 2.8
Oczekiwania inflacyjne 3.40 2.9 2.5 2.6 2.4 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 413.68 420 416 421 423 431
Cpi Transport 460.63 452 467 464 475 483

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Stopa Depozytowa -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Stopa Pożyczkowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 300.00 2100 4400 -200 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 68.80 21 15 34.4 30 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 3.6 3.6 3.6 3.6 4
Import 115700.00 127800 123400 120100 124500 129500
Eksport 116000.00 129900 127800 119900 120500 125500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 43.70 29.5 27 25.9 37.8 40.5

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 38.80 33 33 33 33 32
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Bilans Budżetu -3015.00 7687 7687 7687 7695 7695
Wydatki Rządowe 316531.00 317697 316852 320329 321279 326419
Wydatków Rządowych W Pkb 49.90 49.5 49.5 49.5 49.5 49.6

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 97.40 99 99.5 100 101 102
Przemysłowy PMI 51.50 52.5 53.6 54 54.5 54.5
PMI dla Usług 52.50 56 55.4 55 54.5 55.1
Produkcja Przemysłowa -2.40 2.7 3.2 2.9 3 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.60 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 2.8 3 2.6 3.2 3.4
Zapasy Niesprzedanych Towarów 3270.05 8900 800 -6400 -3200 -2200

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 92.60 95 92 96 98 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.8 -0.4 0.6 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 2.2 2.4 2.1 2.5 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 547040.00 540633 546136 553604 555246 564130
Rozporządzalny Dochód Osobisty 557200.00 546672 696533 563886 565558 574607
Cena Benzyny 1.54 1.37 1.41 1.44 1.49 1.49
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.50 0.9 -0.6 0.4 0.5 0.4


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.