Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 8.43 8.49 8.54 8.59 8.64 8.74
Indeks Giełdowy 2280.50 2190 2139 2089 2040 1942
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 0.4 0.45 0.49 0.54 0.64

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.8 2.4 1.1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.20 7.5 4 3.8 3.8 2.6
Stopa Bezrobocia 9.70 9.2 9 8.8 8.4 7.9
Inflacja 1.70 1.1 1 1.2 1.5 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 7300.00 0 -2000 -4000 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 57.40 21 27 28 28 25
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3
Dług Publiczny do PKB 35.10 40 40 40 40 36
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
Koniunktura w Przemyśle 100.80 97 95 98 102 100
Przemysłowy PMI 63.70 52 53.7 54 54 52
PMI dla Usług 61.30 52 53.8 55 55 52
Optymizm Konsumentów 97.10 96 95 97.5 99 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 -1.2 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 21.4 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 61.85 57.2 61.85 61.85 61.85

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.8 2.4 1.1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.20 7.5 4 3.8 3.8 2.6
PKB 530.83 510 510 510 510 575
Pkb W Cenach Stałych 1231835.00 1254898 1251783 1241510 1268291 1301266
Produkt Narodowy Brutto 1335273.00 1270631 1357711 1356218 1274758 1307902
Środki Trwałe Brutto 304649.00 304605 317052 305412 313451 321601
Pkb Per Capita 57975.10 58100 58100 58100 58100 60590
Pkb Per Capita Ppp 53205.10 53200 53200 53200 53200 54480
Rolnictwo w PKB 17320.00 17563 19025 12088 18344 18820
Budownictwo w PKB 75693.00 76499 82714 70844 79534 81602
Przemysł w PKB 163097.00 164766 138698 169683 165350 169649
Górnictwo w PKB 7999.00 8266 8761 5361 8450 8670
Administracja Publiczna w PKB 221864.00 225192 235797 219203 231846 237874
Usługi w PKB 562496.00 577393 573191 577317 578097 593128
Transport w PKB 38088.00 44147 36416 45227 38211 39204
Media w PKB 29895.00 31637 33450 30393 31818 32645

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 9.70 9.2 9 8.8 8.4 7.9
Bezrobocie Długoterminowe 1.20 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5
Koszty Pracy 140.40 141 137 146 146 146
Przeciętne Wynagrodzenia 181.60 185 179 191 191 191
Wynagrodzenia w Przemyśle 192.30 197 191 204 204 204
Populacja 10.33 10.41 10.41 10.41 10.49 10.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 1.40 1.6 1.8 1.7 1.7 2.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.70 1.1 1 1.2 1.5 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 339.54 341 341 343 344 348
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 222.38 222 223 230 225 229
Inflacja Bazowa 1.90 1 1.3 1.5 1.5 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.00 111 113 122 117 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 1 3.6 2.2 2.2 1.7
Inflacja Żywności -0.10 0.6 1.3 1.9 1.5 2
Oczekiwania inflacyjne 3.80 2.7 2.2 2.4 2.5 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 422.75 418 422 424 432 430
Cpi Transport 477.31 468 465 475 478 482

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.02 -0.02 -0.02 0.61 -0.02 -0.02
Stopa Depozytowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Pożyczkowa 0.10 0.1 0.1 1.1 0.1 0.1
Tempo Wzrostu Kredytów 5.50 4.6 4.5 4.2 4.2 3.8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 7300.00 0 -2000 -4000 -4000 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 57.40 21 27 28 28 25
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3
Import 115600.00 117900 128900 120300 120300 126500
Eksport 122900.00 121900 127800 114500 114500 121500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20.70 38.4 25.9 26 26 32.2

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 35.10 40 40 40 40 36
Budżet Państwa do PKB 0.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
Bilans Budżetu 55054.00 7695 -149400 7695 7695 7695
Wydatki Rządowe 324389.00 328500 325400 326400 326400 330000
Wydatków Rządowych W Pkb 49.30 51 51 51 51 49
Dochody Budżetu Państwa 239766.00 52500 74200 47950 47950 65000
Wydatki Budżetu Państwa 184712.00 85900 79000 175000 175000 161000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 21.4 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 61.85 57.2 61.85 61.85 61.85
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 100.80 97 95 98 102 100
Przemysłowy PMI 63.70 52 53.7 54 54 52
PMI dla Usług 61.30 52 53.8 55 55 52
Produkcja Przemysłowa 2.40 3 3.8 3.2 3.2 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.00 0.4 -0.7 0.6 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.00 3.2 4.1 3 3 2.4
Zapasy Niesprzedanych Towarów -5026.01 -3800 -4600 -6200 -6200 -6200

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 97.10 96 95 97.5 99 102
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 -1.2 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.60 3.6 2.5 3 3 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 544422.00 554401 553182 542954 567905 582671
Rozporządzalny Dochód Osobisty 601293.00 584956 665878 559135 596363 611869
Wydatki Gospodarstw Domowych 2.00 0.6 -1.2 0.5 0.5 0.3
Cena Benzyny 1.76 1.59 1.51 1.47 1.36 1.29


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.