Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 9.07 9.09 9.14 9.19 9.24 9.35
Indeks Giełdowy 1772.69 1754 1712 1672 1633 1555
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.12 0.01 0.02 0.04 0.05 0.08

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.30 2.4 1.5 1.4 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -7.2 -5.8 -2.2 7.5 6.2
Stopa Bezrobocia 8.80 9.5 10.4 9.9 9.2 8.8
Inflacja 0.80 0.2 0.3 0.8 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 2900.00 5800 -4000 -9000 1300 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 63.20 34 32 26 21 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6
Dług Publiczny do PKB 35.10 45 45 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 0.50 -6.5 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w Przemyśle 86.40 82.5 83 85 88 91
Przemysłowy PMI 53.40 53.2 47 50 52 54
PMI dla Usług 56.60 44 48 50.4 52 55
Optymizm Konsumentów 84.40 81.9 78 85 88 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 0.6 1 0.9 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.30 2.4 1.5 1.4 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -7.2 -5.8 -2.2 7.5 6.2
PKB 530.83 450 450 510 510 510
Pkb W Cenach Stałych 1157760.00 1228405 1185337 1232136 1354342 1258828
Produkt Narodowy Brutto 1261063.00 1224798 1266702 1251584 1375718 1345237
Środki Trwałe Brutto 292736.00 300208 290907 299422 329119 308943
Pkb Per Capita 57975.10 56000 56000 58100 58100 58100
Pkb Per Capita Ppp 53205.10 52400 52400 53200 53200 53200
Rolnictwo w PKB 17501.00 17536 17002 17086 18780 18056
Budownictwo w PKB 75560.00 73640 71886 74223 81585 76343
Przemysł w PKB 126528.00 160746 153412 160506 176426 162924
Górnictwo w PKB 8077.00 7936 7763 8228 9044 8244
Administracja Publiczna w PKB 217623.00 220835 212915 220567 242444 226115
Usługi w PKB 535737.00 566554 547541 569459 625939 581489
Transport w PKB 33998.00 44535 42496 43490 47803 45130
Media w PKB 30441.00 30370 29108 30737 33785 30912

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 8.80 9.5 10.4 9.9 9.2 8.8
Koszty Pracy 132.80 135 137 135 136 139
Przeciętne Wynagrodzenia 179.40 175 179 178 179 183
Wynagrodzenia w Przemyśle 190.00 186 191 190 191 195
Populacja 10.23 10.36 10.36 10.48 10.48 10.48
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 1.40 0.2 0.5 1.1 1.6 1.9

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.80 0.2 0.3 0.8 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 337.07 337 339 337 341 343
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.99 108 112 112 112 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 220.32 220 226 220 223 230
Inflacja Bazowa 0.70 0.2 0.6 1 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.10 111 113 111 111 115
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.90 -2.3 -1 0.3 1 1.4
Inflacja Żywności 2.00 0.9 1 1.2 1.6 1.9
Oczekiwania inflacyjne 2.80 2.4 0.5 0.8 1.1 1.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 417.28 416 418 415 418 423
Cpi Transport 463.12 458 469 458 468 474

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Stopa Depozytowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Pożyczkowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 2900.00 5800 -4000 -9000 1300 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 63.20 34 32 26 21 28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6
Import 100900.00 114100 116500 118500 114600 120300
Eksport 103800.00 119900 109500 109500 115900 114500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12.50 25.9 15.1 36.2 38.4 26

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 35.10 45 45 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 0.50 -6.5 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3
Bilans Budżetu -34432.00 62600 -168400 -1400 -23400 -127050
Wydatki Rządowe 318880.00 318731 307451 318366 349943 326513
Wydatków Rządowych W Pkb 49.30 54 54 51 51 51
Dochody Budżetu Państwa 70002.00 67400 41600 75900 62500 47950
Wydatki Budżetu Państwa 104435.00 4800 210000 77300 85900 175000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 86.40 82.5 83 85 88 91
Przemysłowy PMI 53.40 53.2 47 50 52 54
PMI dla Usług 56.60 44 48 50.4 52 55
Produkcja Przemysłowa -8.00 -2.9 -2 2.5 3 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.40 -0.8 -0.6 0.5 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.30 -2.6 -1.8 2.4 3.2 3
Zapasy Niesprzedanych Towarów 2075.12 16400 10900 -2400 -3800 -6200

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 84.40 81.9 78 85 88 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 0.6 1 0.9 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.80 -2.1 -2.6 2 3.6 3
Wydatki Konsumpcyjne 516524.00 556359 539114 550434 605027 572539
Rozporządzalny Dochód Osobisty 619134.00 549582 548814 583293 641145 582840
Wydatki Gospodarstw Domowych 3.00 0.7 0.5 1 0.6 0.5
Cena Benzyny 1.55 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.