Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 9.13 9.21 9.27 9.34 9.41 9.54
Indeks Giełdowy 2272.98 2188 2135 2083 2033 1936
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.20 0.21 0.24 0.26 0.29 0.35

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 3.8 4 3.8 3.2 3.2
Stopa Bezrobocia 7.60 8.5 8.4 8.3 8.1 7.7
Inflacja 2.80 3 2.7 2.3 1.9 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 800.00 1200 1200 4200 1600 -2000
Saldo Obrotów Bieżących 80.30 51 62 42 54 45
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Dług Publiczny do PKB 39.90 40.8 39 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 118.40 117 109 108 110 111
Przemysłowy PMI 64.40 54 54.8 53.4 54 54.1
PMI dla Usług 68.00 57 56.4 55.7 54.9 55.1
Optymizm Konsumentów 99.70 99.1 106 108 109 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.4 0.7 0.4 -1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 3.8 4 3.8 3.2 3.2
PKB 541.06 550 570 570 570 570
Pkb W Cenach Stałych 1286979.00 1313444 1326707 1335884 1328162 1355474
Produkt Narodowy Brutto 1398215.00 1402082 1353032 1451347 1442958 1446948
Środki Trwałe Brutto 325675.00 323185 326408 338051 336097 333527
Pkb Per Capita 51620.70 58100 60590 60590 60590 60590
Pkb Per Capita Ppp 50683.32 53200 54480 54480 54480 54480
Rolnictwo w PKB 16937.00 17369 17361 17581 17479 17925
Budownictwo w PKB 74877.00 76161 76460 77722 77273 78598
Przemysł w PKB 161441.00 167621 168960 167576 166607 172985
Górnictwo w PKB 8200.00 8625 8595 8512 8462 8901
Administracja Publiczna w PKB 236098.00 239622 243559 245070 243653 247290
Usługi w PKB 599895.00 609953 618432 622691 619092 629471
Transport w PKB 43746.00 42888 44674 45408 45146 44261
Media w PKB 29540.00 30342 31246 30663 30485 31313

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 7.60 8.5 8.4 8.3 8.1 7.7
Bezrobocie Długoterminowe 1.90 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5
Koszty Pracy 140.90 146 144 146 144 148
Przeciętne Wynagrodzenia 176.80 191 187 189 181 192
Wynagrodzenia w Przemyśle 192.90 204 198 201 197 204
Populacja 10.33 10.41 10.49 10.49 10.49 10.49
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 2.90 2.7 2.8 2.5 2.3 2.4

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.80 3 2.7 2.3 1.9 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 346.44 350 349 349 352 354
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 227.24 228 227 227 231 232
Inflacja Bazowa 3.10 2.7 2 1.6 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 128.20 122 121 125 132 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.80 9.5 5 3.8 3.4 2.9
Inflacja Żywności 1.20 1 1.5 1.4 1.5 1.7
Oczekiwania inflacyjne 6.50 6.9 4.5 3 2.4 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 434.26 432 434 434 448 438
Cpi Transport 496.23 498 499 501 503 504

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
Stopa Depozytowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Pożyczkowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Tempo Wzrostu Kredytów 6.60 6.2 5.1 4.8 4.5 4.2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 800.00 1200 1200 4200 1600 -2000
Saldo Obrotów Bieżących 80.30 51 62 42 54 45
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.20 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Import 144400.00 124300 147300 124900 134600 134500
Eksport 145200.00 125500 148500 129100 136200 132500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 72.80 26 45 42 34 32.2

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 39.90 40.8 39 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Bilans Budżetu 11459.00 7695 13850 -25400 6900 -98000
Wydatki Rządowe 341045.00 347587 351857 354005 351958 358710
Wydatków Rządowych W Pkb 52.90 53 53 51 51 51
Dochody Budżetu Państwa 85237.00 65950 96350 66200 87900 68000
Wydatki Budżetu Państwa 73779.00 175000 82500 91600 81000 166000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 118.40 117 109 108 110 111
Przemysłowy PMI 64.40 54 54.8 53.4 54 54.1
PMI dla Usług 68.00 57 56.4 55.7 54.9 55.1
Produkcja Przemysłowa 3.90 4.5 5.2 4.1 3.8 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.6 0.7 0.5 -0.6 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.00 4.8 5.1 4.4 4 3.4
Zapasy Niesprzedanych Towarów -4964.20 -6200 4500 1500 -2800 -3200

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 99.70 99.1 106 108 109 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.4 0.7 0.4 -1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.20 4.2 4.6 5 4.3 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 563654.00 574607 580279 585073 581691 592994
Rozporządzalny Dochód Osobisty 692195.00 619995 631359 718498 714345 639835
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.10 0.5 0.7 0.6 -1 0.5
Cena Benzyny 2.02 1.47 1.82 1.73 1.65 1.56


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.