Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 9.39 9.35 9.41 9.47 9.54 9.67
Indeks Giełdowy 1627.16 1603 1584 1565 1546 1509
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.08 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 1.6 1 1.2 1.4 2
Stopa Bezrobocia 6.80 6 6.3 6.5 6.7 6.5
Inflacja 1.80 1.7 2.3 2.2 2.4 2.6
Stopa Procentowa -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0 0.25
Bilans Handlowy 8300.00 -600 -5100 2100 2100 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 62.70 40.2 36.6 21 15 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 38.80 34 34 32 32 32
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
Koniunktura w przemyśle 100.20 95.1 98.6 99 99.5 101
Przemysłowy PMI 52.00 51 51.8 54 53.6 54.5
PMI dla Usług 49.90 54.4 55.9 56 55.4 54.5
Optymizm Konsumentów 93.80 94 99.1 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 22 22 21.4 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 1.6 1 1.2 1.4 2
PKB 551.03 575 575 600 600 600
Pkb W Cenach Stałych 1217244.00 1186684 1199172 1201540 1197988 1219558
Produkt Narodowy Brutto 1249945.00 1201183 1309968 1312554 1308675 1332238
Środki Trwałe Brutto 307037.00 300230 294997 295579 294706 300012
Pkb Per Capita 57232.10 57500 57500 58000 58000 58000
Pkb Per Capita Ppp 47193.60 47600 47600 48400 48400 48400
Rolnictwo w PKB 12664.00 11716 11676 11699 11664 11874
Budownictwo w PKB 71705.00 68124 68428 68563 68361 69591
Przemysł w PKB 168464.00 161077 163896 164220 163735 166683
Górnictwo w PKB 5183.00 5237 5178 5189 5173 5266
Administracja Publiczna w PKB 218108.00 210021 211728 212146 211519 215328
Usługi w PKB 557641.00 551097 557629 558730 557079 567109
Transport w PKB 44008.00 43613 43685 43771 43641 44427
Media w PKB 32595.00 28576 29357 29415 29328 29856
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.80 6 6.3 6.5 6.7 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 175.70 176 180 180 177 185
Wynagrodzenia w Przemyśle 187.70 188 191 191 189 197
Populacja 10.12 10.21 10.24 10.36 10.36 10.36
Wiek Emerytalny Kobiet 61.00 61 61 61 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.00 61 61 61 62 62
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.3 2.4 2.4 2.5 2.8
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.80 1.7 2.3 2.2 2.4 2.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 334.47 337 340 338 339 348
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 218.66 221 222 221 221 226
Inflacja Bazowa 1.70 1.7 2.1 2 2.1 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.50 116 115 117 117 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.50 2.4 2.2 2.5 2.9 2.8
Inflacja Żywności 3.00 1.9 2 2.2 2.3 2.4
Oczekiwania inflacyjne 3.40 2.8 2.2 1.9 2.1 2.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 410.19 413 419 424 423 430
Cpi Transport 460.33 455 458 454 455 470
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.05 0.01 0.01 0.11 -0.03 0.11
Stopa Depozytowa -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.6
Stopa Pożyczkowa 0.50 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 8300.00 -600 -5100 2100 2100 -4000
Saldo Obrotów Bieżących 62.70 40.2 36.6 21 15 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Import 128600.00 118100 120200 127800 123400 124500
Eksport 136900.00 117500 115100 129900 127800 120500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 63.70 32.4 36.2 29.5 27 37.8
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 38.80 34 34 32 32 32
Budżet Państwa do PKB 0.90 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
Wydatki Rządowe 315942.00 306734 308260 308869 307956 313500
Wydatków Rządowych W Pkb 49.90 49.8 49.8 49.5 49.5 49.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.40 22 22 22 21.4 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.00 7 7 7 7 7
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 100.20 95.1 98.6 99 99.5 101
Przemysłowy PMI 52.00 51 51.8 54 53.6 54.5
PMI dla Usług 49.90 54.4 55.9 56 55.4 54.5
Produkcja Przemysłowa 1.00 2.8 2.5 2.7 3.2 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.70 0.6 0.8 0.3 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.00 2.9 2.6 2.8 3 3.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 93.80 94 99.1 102 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 0.4 0.2 0.8 -0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.50 1.9 2 2.2 2.4 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 528416.00 521530 524438 525474 523920 533354
Cena Benzyny 1.64 1.62 1.58 1.54 1.47 1.54
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.90 0.4 0.3 0.9 -0.6 0.5


Szwecja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.