27/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:00 AM
SE
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0%
07:30 AM
SE
Raport polityki pieniężnej
07:30 AM
SE
Inflacja Producentów m/m MAR 1.5%
07:30 AM
SE
Inflacja Producentów r/r MAR 1.3%
07:30 AM
SE
Stopa Bezrobocia MAR 9.7%
07:30 AM
SE
Bilans Handlowy MAR SEK7.3B
28/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAR 0.7%
07:30 AM
SE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR 4.6%
29/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:00 AM
SE
Koniunktura w Przemyśle APR 100.8
07:00 AM
SE
Optymizm Konsumentów APR 97.1
07:00 AM
SE
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów APR 3.8%
07:30 AM
SE
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q1 -0.2%
07:30 AM
SE
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q1 -2.2%
07:30 AM
SE
Kredyty dla gospodarstw domowych r/r MAR 5.5%
04/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:30 AM
SE
PMI dla Przemysłu wg Swedbank APR 63.7
05/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Produkcja Budowlana r/r MAR 5.8%
07:30 AM
SE
Produkcja Przemysłowa r/r MAR 2.4%
07:30 AM
SE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAR 1%
07:30 AM
SE
Nowe Zamówienia r/r MAR 5.3%
06/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:30 AM
SE
PMI dla Usług APR 61.3
07:30 AM
SE
Protokół z Posiedzenia Banku Centralnego dot. polityki monetarnej
07/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) MAR 2.0%
13/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Stopa Inflacji (Miesięczny) APR 0.2%
07:30 AM
SE
CPIF (roczny) APR 1.9%
07:30 AM
SE
Stopa Inflacji (Roczne) APR 1.7%
07:30 AM
SE
CPIF (miesięcznie) APR 0.2%
14/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Zapasy przemysłowe Q / Q Q1 SEK-5B


SZWECJA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Szwecja - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.