14/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
CPIF (roczny) AUG 2.4% 1.7%
07:30 AM
SE
Stopa Inflacji (Miesięczny) AUG 0.5% 0.3%
07:30 AM
SE
CPIF (miesięcznie) AUG 0.5% 0.3%
07:30 AM
SE
Stopa Inflacji (Roczne) AUG 2.1% 1.4%
21/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0%
07:30 AM
SE
Raport polityki pieniężnej
07:30 AM
SE
Stopa Bezrobocia AUG 8.0%
24/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Kredyty dla gospodarstw domowych r/r AUG 6.3%
07:30 AM
SE
Inflacja Producentów m/m AUG 2.7%
07:30 AM
SE
Inflacja Producentów r/r AUG 13.5%
28/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Bilans Handlowy AUG SEK7.1B
07:30 AM
SE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m AUG -1.2%
07:30 AM
SE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 5.4%
29/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:00 AM
SE
Koniunktura w Przemyśle SEP 118.7
07:00 AM
SE
Optymizm Konsumentów SEP 108.6
07:00 AM
SE
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów SEP 4.4%
30/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Protokół z Posiedzenia Banku Centralnego dot. polityki monetarnej
01/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:30 AM
SE
PMI dla Przemysłu wg Swedbank SEP 60.1
05/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:30 AM
SE
PMI dla Usług SEP 64.7
06/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Produkcja Budowlana r/r AUG 9.7%
07:30 AM
SE
Produkcja Przemysłowa r/r AUG 13.3%
07:30 AM
SE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) AUG 1.2%
07:30 AM
SE
Nowe Zamówienia r/r AUG 13.5%
08/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
SE
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) AUG


SZWECJA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Szwecja - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.