Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 17.36 17.64 17.82 18.01 18.2 18.58
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.99 9.19 9.29 9.4 9.51 9.72
Indeks Giełdowy 50495.95 49525 48472 47440 46428 44404

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 -5.8 -4.7 -5 0.3 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 -4.5 -5.3 -7 -2.8 3.8
Stopa Bezrobocia 29.10 37.5 38.6 37 36.7 35
Inflacja 4.10 2.8 2.9 3.7 4 4.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.25 3 4
Bilans Handlowy 24248.01 -9300 -2000 -1258 12000 -1542
Saldo Obrotów Bieżących -68069.00 -275000 -185000 -120000 -150000 -135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -6.7 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3
Dług Publiczny do PKB 62.20 70 70 70 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.30 -10 -10 -10 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle 18.00 13 10 8 12 16
Przemysłowy PMI 46.10 40 44 47 48 49
Optymizm Konsumentów -9.00 -15 -18 -20 -13 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.6 0.4 -2.7 1.3 -2.4
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 -5.8 -4.7 -5 0.3 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 -4.5 -5.3 -7 -2.8 3.8
PKB 350.00 380 380 380 412 412
Pkb W Cenach Stałych 3142811.30 3084611 3070022 2922815 3054813 3033881
Produkt Narodowy Brutto 3155933.00 3071111 3040046 2935018 3067567 3046548
Środki Trwałe Brutto 597190.00 593202 597378 555387 580469 576491
Pkb Per Capita 7433.60 7550 7550 7550 7565 7565
Pkb Per Capita Ppp 12143.47 11791 11791 12395 11791 11974
Rolnictwo w PKB 67423.54 68122 67228 62704 65536 65087
Budownictwo w PKB 101881.74 104088 102953 94750 99029 98351
Przemysł w PKB 380805.12 378245 372965 354149 370143 367606
Górnictwo w PKB 227400.35 224773 220363 211482 221033 219519
Administracja Publiczna w PKB 488670.67 475010 475853 454464 474988 471733
Usługi w PKB 661316.99 639549 639497 615025 642800 638396
Transport w PKB 266439.80 269087 264295 247789 258979 257205
Media w PKB 63851.66 63848 62800 59382 62064 61639

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 29.10 37.5 38.6 37 36.7 35
Pracujący 10213000.00 10350000 10280000 10251000 10251000 10300000
Bezrobotni Zarejestrowani 6700.00 6300 6500 6500 6500 6430
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.80 59.4 59.1 59 59 60.4
Przeciętne Wynagrodzenia 22500.00 21000 21000 21600 21600 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 19377.00 18500 18500 19000 19000 19000
Populacja 58.80 59.83 59.83 59.83 60.88 60.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 20.76 20.76 20.76 20.76 21.5 21.5
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00 10500 10500 10630 10630 10630
Koszty Utrzymania 6570.00 6630 6630 6700 6700 6700
Stopa Bezrobocia Młodzieży 58.10 53.8 53.4 58 58 57.2
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00 22100 22100 23200 23200 23200
Wskaźnik Zatrudnienia 42.40 43 43 43.3 43.3 44.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 4.10 2.8 2.9 3.7 4 4.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.60 116 117 118 120 123
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.10 116 116 117 119 121
Inflacja Bazowa 3.70 3.5 3.3 3.5 3.7 3.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.10 119 119 119 119 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50 4.2 4.2 4 3.8 4.3
Inflacja Żywności 4.40 3.8 3.6 3.4 3.2 3.5
Oczekiwania inflacyjne 4.63 5.66 5.63 5.63 5.63 5.63
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.60 114 118 119 120 125
Cpi Transport 115.50 120 118 121 120 126

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.25 3 4
Stopa Międzybankowa 4.04 4.6 4.6 4.6 4.35 5.35
Podaż Pieniądza M0 276080.00 273000 273000 273000 273000 284333
Podaż Pieniądza M1 2047747.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
Podaż Pieniądza M2 3233262.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
Podaż Pieniądza M3 3968717.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
Bilans Banków 6579309.00 5730000 6040000 6000000 6000000 6565085
Rezerwy Walutowe 53003.00 47000 52000 52500 50300 53000
Stopa Depozytowa 6.14 6.72 6.72 6.72 6.47 7.47
Bilans Banku Centralnego 1066023.00 791000 860000 950000 950000 965000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 24248.01 -9300 -2000 -1258 12000 -1542
Saldo Obrotów Bieżących -68069.00 -275000 -185000 -120000 -150000 -135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -6.7 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3
Import 94197.40 75000 80000 82000 90000 86000
Eksport 118445.41 65700 78000 92000 102000 104000
Dług Zagraniczny 185236.00 174000 179000 175600 175600 180000
Przyjazdy Turystów 1218468.00 1180000 1320000 1315000 1315000 1400000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10528.00 15000 13200 2300 12000 6800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 62.20 70 70 70 74 74
Budżet Państwa do PKB -6.30 -10 -10 -10 -7 -7
Bilans Budżetu -2581.00 39000 -5000 20500 20500 21000
Wydatki Rządowe 653065.00 636529 635925 607350 634779 630430
Dochody Budżetu Państwa 139465.00 149000 125000 165000 165000 167000
Dług Publiczny 77987.00 83500 83000 84500 84000 86000
Wydatki Budżetu Państwa 142046.00 110000 130000 144500 144500 146000
Wydatki Wojskowe 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 18.00 13 10 8 12 16
Przemysłowy PMI 46.10 40 44 47 48 49
Produkcja Przemysłowa -2.10 1.6 2 1.5 1.5 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.30 2.2 -1.8 0.5 -1.4 0.6
Stopa Utylizacji Surowców 79.90 81 81 81.3 81.3 81.4
Bankructwa 164.00 170 183 180 180 220
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 574.00 44300 49000 43000 47400 45500
Rejestracje nowych samochodów 105.00 28400 30650 26380 26380 28600
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.70 -0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
Produkcja w Górnictwie 7.00 -3 0.4 1.1 1.1 1.4
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 77.80 91.2 92 91.4 90.7 91.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 35.10 40 45 47 48.1 49
Produkcja Energii Elektrycznej 20093.00 21940 20730 20050 20050 21670
Produkcja złota 11.50 -10 -14 -13 -13 -15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -9.00 -15 -18 -20 -13 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.6 0.4 -2.7 1.3 -2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.00 -3 0.9 0.6 1.2 2
Wydatki Konsumpcyjne 1966371.00 1915978 1909083 1828725 1911313 1898217
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3110292.00 2968897 2986980 2892572 3023204 3002489
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.20 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7.84 5.7 6 5.7 6.1 6.1
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.25 7.25 7 10.5 6.5 10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.30 33 33 36 36 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.80 69 69 69 69 70
Cena Benzyny 0.70 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Pozwolenia Na Budowę 8508676.00 7500000 6700000 5600000 6400000 6000000


South-africa Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne