Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 14.41 14.49 14.69 14.89 15.1 15.52
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.52 8.63 8.7 8.78 8.86 9.02
Indeks Giełdowy 56183.21 57738 56960 56187 55432 53947
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.8 1 0.8 -0.2 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 0.6 0.9 1.1 0.9 1.5
Stopa Bezrobocia 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
Inflacja 4.50 4.9 4.5 4.9 5.1 5.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
Stopa Procentowa 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Bilans Handlowy 5004.63 6200 -8000 13500 6500 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
Dług Publiczny do PKB 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Koniunktura w przemyśle 28.00 25 30 32 30 40
Przemysłowy PMI 47.20 49 51 52 53 54
Optymizm Konsumentów 2.00 -5 -10 -7 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.8 1 0.8 -0.2 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 0.6 0.9 1.1 0.9 1.5
PKB 349.42 405 405 405 420 420
Pkb W Cenach Stałych 3161721.00 3144588 3165165 3196500 3190176 3244447
Produkt Narodowy Brutto 3096702.00 3084095 3113941 3130766 3124572 3177727
Środki Trwałe Brutto 604716.90 611476 611279 611369 610159 620539
Pkb Per Capita 7524.51 7640 7640 7640 7700 7700
Pkb Per Capita Ppp 12294.88 12350 12350 12350 12395 12395
Rolnictwo w PKB 73759.84 70295 72704 74571 74424 75690
Budownictwo w PKB 107396.44 108366 108059 108578 108363 110206
Przemysł w PKB 393954.72 383800 391383 398288 397500 404263
Górnictwo w PKB 227291.33 235602 230523 229792 229337 233238
Administracja Publiczna w PKB 479333.04 479231 482261 484606 483647 491875
Usługi w PKB 645928.42 645798 650438 653034 651742 662829
Transport w PKB 278622.84 269836 274716 281688 281130 285913
Media w PKB 66047.02 66087 66311 66774 66641 67775
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
Bezrobotni Zarejestrowani 6200.00 6200 6290 6150 6220 6300
Przeciętne Wynagrodzenia 21190.00 21336 21703 21000 21000 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 18510.00 18540 18799 18500 18500 19000
Populacja 57.73 59 59 58.62 59.51 59.51
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00 20734 20815 22100 22100 23200
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
Koszty Utrzymania 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 43.34 43.1 43.2 43.5 43.6 45.12
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 4.50 4.9 4.5 4.9 5.1 5.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.00 113 114 115 117 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111.00 112 113 114 117 120
Inflacja Bazowa 4.40 4.6 4.3 4.8 5 4.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.50 115 117 117 117 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.20 6.7 6.3 6 5.6 5
Inflacja Żywności 3.10 4 3.6 3.3 3.5 5.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.30 111 114 115 116 121
Cpi Transport 111.70 116 117 118 117 124
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Stopa Międzybankowa 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16
Stopa Depozytowa 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 5004.63 6200 -8000 13500 6500 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
Wydobycie Ropy Naftowej 1.00 1 1 2 2 3
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -3327.00 2522 -19695 31309 31309 1391262
Wydatki Rządowe 643445.00 643681 645321 650523 649236 660281
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 1 1 1 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 28.00 25 30 32 30 40
Przemysłowy PMI 47.20 49 51 52 53 54
Produkcja Przemysłowa 1.20 1.5 1.3 0.4 -1.2 1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.80 0.15 -0.9 0.7 0.6 0.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 36794.00 46000 48000 39500 43000 46000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.80 0.6 -0.4 0.2 -0.7 0.9
Produkcja w Górnictwie -1.10 -1.82 -1.84 0.1 -1.4 1.2
Zgodny-Wskaźnik 93.70 93.6 94 94 94.5 95
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.30 50.8 51.1 51.3 51.4 52
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 2.00 -5 -10 -7 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.20 1.7 1.8 2.1 2.4 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 1950359.00 1938190 1943775 1971813 1967912 2001390
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.10 6.2 5.7 6.4 6 5.3
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Cena Benzyny 1.13 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91


South-africa Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne