REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 27.2 2018-06
Inflacja 4.9 2018-08
Stopa Procentowa 6.5 2018-09
Bilans Handlowy 8795 2018-08
Dług Publiczny do PKB 53.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.4 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.21 % 2018-10
Indeks Giełdowy 52093 Punkty 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 % 2018-06
PKB 349 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3132982 Zar Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 3074870 Zar Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 615992 Zar Million 2018-06
Pkb Per Capita 7525 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 12295 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 70245 Zar Million 2018-06
Budownictwo w PKB 108777 Zar Million 2018-06
Przemysł w PKB 382564 Zar Million 2018-06
Górnictwo w PKB 231638 Zar Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 480321 Zar Million 2018-06
Usługi w PKB 643923 Zar Million 2018-06
Transport w PKB 267779 Zar Million 2018-06
Media w PKB 65589 Zar Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.2 % 2018-06
Pracujący 9748000 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 6100 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.1 % 2018-06
Koszty Pracy 151 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 20176 Zar / Miesiąc 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 17674 Zar / Miesiąc 2018-06
Populacja 57.73 Milion 2018-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 43.1 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 10300 Zar / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 6460 Zar / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 21300 Zar / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3950 Zar / Miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 53.7 % 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Bazowa 4.2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.3 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 151 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 142 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 3.5 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 111 Punkty Indeksowe 2018-08
Oczekiwania inflacyjne 5.59 Procent 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 7.03 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 252611 Zar Million 2018-09
Podaż Pieniądza M1 1719556 Zar Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 2834147 Zar Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 3509193 Zar Million 2018-08
Bilans Banków 5415790 Zar Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 50394 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 3607700 Zar Million 2018-08
Stopa Depozytowa 7.25 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 789151 Zar Million 2018-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8795 Zar Million 2018-08
Eksport 116883 Zar Million 2018-08
Import 108089 Zar Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -163760 Zar Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 170811 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 1303293 2018-07
Rezerwy Złota 125 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1863 ZAR - miliard 2018-06
Indeks Terroryzmu 4.09 2016-12
Bronie Sprzedaży 74 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 53.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -7476 Zar Million 2018-08
Wydatki Rządowe 639964 Zar Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 116226 Zar Million 2018-08
Dług Publiczny 70549 W Mln Usd 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 123702 Zar Million 2018-08
Rating Kredytowy 48.59
Wydatki Wojskowe 3110 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 38 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 43.2 2018-09
Produkcja Przemysłowa 1.3 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 % 2018-06
Zmiany Zapasów -14172 Zar Million 2018-06
Bankructwa 155 Firmy 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 32786 2018-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 49670 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.9 % 2018-07
Szybkość Internetu 6737 KBps 2017-03
Adresy IP 4274668 IP 2017-03
Zgodny-Wskaźnik 93.3 Punkty Indeksowe 2018-09
Index Konkurencyjności 60.76 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 67 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 43 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 71 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21990 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie -9.1 % 2018-08
Produkcja Stali 528 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 22 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 1926959 Zar Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2911510 Zar Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.4 % 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.74 % 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10 % 2018-09
Cena Benzyny 1.14 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.1 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 544 Punkty Indeksowe 2016-11
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 19.52 mm 2015-12
Temperatura 24.17 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.