Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.05 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.05 2021-05
Indeks Giełdowy 68527 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 32.5 2020-12
Inflacja 3.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-03
Stopa Procentowa 3.5 2021-03
Bilans Handlowy 52769 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 197818 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 35 2021-03
Przemysłowy PMI 56.2 2021-04
Optymizm Konsumentów -9 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.9 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 1592626 2021-05
Śmierć koronawirusa 54687 2021-05
Odzyskany koronawirus 1511905 2021-05
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.1 2020-12
PKB 351 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3006813 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 3083515 2020-12
Środki Trwałe Brutto 494223 2020-12
Pkb Per Capita 7346 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12482 2019-12
Rolnictwo w PKB 81675 2020-12
Budownictwo w PKB 82048 2020-12
Przemysł w PKB 368775 2020-12
Górnictwo w PKB 217192 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 491142 2020-12
Usługi w PKB 620298 2020-12
Transport w PKB 232981 2020-12
Media w PKB 63350 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 32.5 2020-12
Pracujący 15024 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 7233 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.6 2020-12
Koszty Pracy 162 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 23133 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 19788 2020-12
Populacja 58.8 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 38.2 2020-12
Płaca Minimalna 20.76 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 61.3 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118 2021-03
Inflacja Bazowa 2.5 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.2 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 196 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 164 2020-12
Inflacja Żywności 5.7 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2021-03
Cpi Transport 120 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 4.21 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 0.62 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 366101 2021-05
Przypadki koronawirusa 1592626 2021-05
Śmierć koronawirusa 54687 2021-05
Odzyskany koronawirus 1511905 2021-05
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2021-03
Stopa Międzybankowa 3.68 2021-05
Podaż Pieniądza M0 290539 2021-04
Podaż Pieniądza M1 2249170 2021-03
Podaż Pieniądza M2 3468716 2021-03
Podaż Pieniądza M3 4111730 2021-03
Bilans Banków 6460027 2021-03
Rezerwy Walutowe 53689 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 3935120 2021-03
Stopa Depozytowa 3.75 2021-02
Bilans Banku Centralnego 877277 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 52769 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 197818 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2020-12
Eksport 168286 2021-03
Import 115517 2021-03
Dług Zagraniczny 170836 2020-12
Przyjazdy Turystów 136510 2021-02
Rezerwy Złota 125 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16010 2020-12
Terms of Trade 120 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.36 2019-12
Bronie Sprzedaży 37 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Bilans Budżetu 21257 2021-03
Wydatki Rządowe 655551 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 146977 2021-03
Dług Publiczny 78295 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 125719 2021-03
Rating Kredytowy 45 2021-05
Wydatki Wojskowe 3617 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 35 2021-03
Przemysłowy PMI 56.2 2021-04
Produkcja Przemysłowa -2.1 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 78.1 2020-12
Zmiany Zapasów -115051 2020-12
Bankructwa 216 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 22911 2021-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 35779 2021-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2 2021-02
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94 2021-03
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.7 2021-04
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20466 2021-03
Produkcja złota -8.7 2021-02
Produkcja w Górnictwie 0.8 2021-02
Produkcja Stali 292 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.9 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 1917965 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3145736 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.5 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego -1.52 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2021-04
Cena Benzyny 1.2 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.8 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 77.1 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 10550184 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.