Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.23 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.03 2019-06
Indeks Giełdowy 59025 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-03
Stopa Bezrobocia 27.6 2019-03
Inflacja 4.5 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Stopa Procentowa 6.75 2019-05
Bilans Handlowy -3427 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -142495 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 28 2019-06
Przemysłowy PMI 45.4 2019-05
Optymizm Konsumentów 5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-03
PKB 349 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3133614 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 3096702 2018-12
Środki Trwałe Brutto 597801 2019-03
Pkb Per Capita 7525 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 12295 2017-12
Rolnictwo w PKB 71198 2019-03
Budownictwo w PKB 106790 2019-03
Przemysł w PKB 384991 2019-03
Górnictwo w PKB 220908 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 480795 2019-03
Usługi w PKB 647669 2019-03
Transport w PKB 275505 2019-03
Media w PKB 64870 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.6 2019-03
Pracujący 10151000 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6200 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.8 2019-03
Koszty Pracy 154 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 21190 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 18510 2018-12
Populacja 57.73 2018-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.56 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 55.2 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.5 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2019-05
Inflacja Bazowa 4.1 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.5 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 161 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 150 2019-03
Inflacja Żywności 3.2 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-05
Cpi Transport 116 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 5.17 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 7.05 2019-06
Podaż Pieniądza M0 261648 2019-05
Podaż Pieniądza M1 1779491 2019-04
Podaż Pieniądza M2 2947020 2019-04
Podaż Pieniądza M3 3693767 2019-04
Bilans Banków 5683864 2019-04
Rezerwy Walutowe 48329 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 3773907 2019-04
Stopa Depozytowa 7.17 2019-04
Bilans Banku Centralnego 783517 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3427 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -142495 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 103750 2019-04
Import 107178 2019-04
Dług Zagraniczny 172384 2018-12
Przyjazdy Turystów 1301855 2019-03
Rezerwy Złota 125 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1854 2018-12
Terms of Trade 107 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.26 2017-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Bilans Budżetu -73147 2019-04
Wydatki Rządowe 645563 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 73561 2019-04
Dług Publiczny 66385 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 146708 2019-04
Rating Kredytowy 48.59
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 28 2019-06
Przemysłowy PMI 45.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa 4.6 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.8 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 81.4 2018-12
Zmiany Zapasów -11587 2019-03
Bankructwa 173 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 26170 2019-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 40506 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.4 2019-03
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Zgodny-Wskaźnik 93 2019-05
Index Konkurencyjności 60.76 2018-12
Ranking Konkurencyjności 67 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.3 2019-05
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20711 2019-04
Produkcja w Górnictwie -1.5 2019-04
Produkcja Stali 576 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 1946237 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2978037 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.5 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7.95 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.25 2019-05
Cena Benzyny 1.16 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.6 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.