REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2018-03
Stopa Bezrobocia 27.2 2018-06
Inflacja 4.6 2018-06
Stopa Procentowa 6.5 2018-07
Bilans Handlowy 11999 2018-06
Dług Publiczny do PKB 53.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.71 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 9 % 2018-08
Indeks Giełdowy 56562 Punkty 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 % 2018-03
PKB 349 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3137110 Zar Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 3076397 Zar Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 617116 Zar Million 2018-03
Pkb Per Capita 7525 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 12295 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 78967 Zar Million 2018-03
Budownictwo w PKB 108162 Zar Million 2018-03
Przemysł w PKB 383150 Zar Million 2018-03
Górnictwo w PKB 229122 Zar Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 480862 Zar Million 2018-03
Usługi w PKB 640883 Zar Million 2018-03
Transport w PKB 271184 Zar Million 2018-03
Media w PKB 65133 Zar Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.2 % 2018-06
Pracujący 9838000 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 6100 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.1 % 2018-06
Koszty Pracy 148 Punkty Indeksowe 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 19858 Zar / Miesiąc 2018-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 17146 Zar / Miesiąc 2018-03
Populacja 56.52 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 43.1 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 10300 Zar / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 6460 Zar / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 21300 Zar / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3950 Zar / Miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 53.7 % 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.6 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 4.2 % 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.9 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 149 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 141 Punkty Indeksowe 2018-03
Inflacja Żywności 3.4 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Oczekiwania inflacyjne 5.42 Procent 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 7.01 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 248450 Zar Million 2018-07
Podaż Pieniądza M1 1643044 Zar Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 2703946 Zar Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 3407237 Zar Million 2018-06
Bilans Banków 5294383 Zar Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 50511 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 3550866 Zar Million 2018-06
Stopa Depozytowa 7.25 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 739906 Zar Million 2018-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 11999 Zar Million 2018-06
Eksport 110148 Zar Million 2018-06
Import 98148 Zar Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -229000 Zar Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 183239 W Mln Usd 2018-03
Przyjazdy Turystów 1196107 2018-05
Rezerwy Złota 125 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1961 ZAR - miliard 2018-03
Indeks Terroryzmu 4.09 2016-12
Bronie Sprzedaży 74 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 53.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 35505 Zar Million 2018-06
Wydatki Rządowe 638476 Zar Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 142336 Zar Million 2018-06
Dług Publiczny 81061 W Mln Usd 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 106831 Zar Million 2018-06
Rating Kredytowy 48.59
Wydatki Wojskowe 3110 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 39 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 51.5 2018-07
Produkcja Przemysłowa 0.7 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 % 2018-03
Zmiany Zapasów 11633 Zar Million 2018-03
Bankructwa 154 Firmy 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 32108 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 47881 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0 % 2018-05
Szybkość Internetu 6737 KBps 2017-03
Adresy IP 4274668 IP 2017-03
Zgodny-Wskaźnik 94.7 Punkty Indeksowe 2018-07
Index Konkurencyjności 4.32 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 61 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.3 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 43 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 71 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21915 Gigawatogodzina 2018-06
Produkcja w Górnictwie 2.8 % 2018-06
Produkcja Stali 547 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 22 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 1936072 Zar Million 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2868646 Zar Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.2 % 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.68 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10 % 2018-07
Cena Benzyny 1.21 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.1 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 544 Punkty Indeksowe 2016-11
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 19.52 mm 2015-12
Temperatura 24.17 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.