Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.69 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.56 2021-10
Indeks Giełdowy 66980 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 34.4 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 35.48 2021-10
Inflacja 5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21300098 2021-10
Stopa Procentowa 3.5 2021-09
Bilans Handlowy 42398 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 342780 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -12.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 43 2021-09
Przemysłowy PMI 56.8 2021-09
Optymizm Konsumentów -10 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.9 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 28 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 2919632 2021-10
Śmierć koronawirusa 88925 2021-10
Odzyskany koronawirus 1739976 2021-10
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.3 2021-06
PKB 302 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 4504726 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 4706263 2021-06
Środki Trwałe Brutto 631126 2021-06
Pkb Per Capita 6748 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 11466 2020-12
Rolnictwo w PKB 129762 2021-06
Budownictwo w PKB 111106 2021-06
Przemysł w PKB 532178 2021-06
Górnictwo w PKB 223192 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 367944 2021-06
Usługi w PKB 1051139 2021-06
Transport w PKB 342495 2021-06
Media w PKB 104043 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 34.4 2021-06
Pracujący 14942 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 7800 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.5 2021-06
Koszty Pracy 165 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 23526 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 20136 2021-06
Populacja 59.3 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 37.7 2021-06
Płaca Minimalna 21.69 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 64.4 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 35.48 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21300098 2021-10
Przypadki koronawirusa 2919632 2021-10
Śmierć koronawirusa 88925 2021-10
Odzyskany koronawirus 1739976 2021-10
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 120 2021-09
Inflacja Bazowa 3.2 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.2 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 170 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 129 2021-06
Inflacja Żywności 6.6 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 123 2021-09
Cpi Transport 127 2021-09
Oczekiwania inflacyjne 4.42 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2021-09
Stopa Międzybankowa 3.68 2021-10
Podaż Pieniądza M0 303745 2021-09
Podaż Pieniądza M1 2277854 2021-08
Podaż Pieniądza M2 3540188 2021-08
Podaż Pieniądza M3 4232759 2021-08
Bilans Banków 6589118 2021-08
Rezerwy Walutowe 57058 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4026311 2021-08
Stopa Depozytowa 3.78 2021-08
Bilans Banku Centralnego 987675 2021-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 42398 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 342780 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2020-12
Eksport 158924 2021-08
Import 116526 2021-08
Dług Zagraniczny 170603 2021-06
Przyjazdy Turystów 217373 2021-07
Rezerwy Złota 125 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17400 2021-06
Terms of Trade 132 2021-06
Indeks Terroryzmu 4.36 2019-12
Bronie Sprzedaży 37 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -12.3 2020-12
Bilans Budżetu -42054 2021-08
Wydatki Rządowe 895811 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 123282 2021-08
Dług Publiczny 84435 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 165336 2021-08
Rating Kredytowy 45 2021-10
Wydatki Wojskowe 3475 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 43 2021-09
Przemysłowy PMI 56.8 2021-09
Produkcja Przemysłowa 1.8 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.6 2021-08
Stopa Utylizacji Surowców 79 2021-06
Zmiany Zapasów -21674 2021-06
Bankructwa 165 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 29538 2021-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 43130 2021-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.5 2021-07
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 91 2021-09
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.7 2021-09
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21397 2021-08
Produkcja złota 17 2021-08
Produkcja w Górnictwie 2 2021-08
Produkcja Stali 292 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.9 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.3 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 2959898 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3763155 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.3 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1.12 2021-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2021-09
Cena Benzyny 1.22 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 38.2 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 77.1 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 9119373 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.