Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.43 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.63 2019-04
Indeks Giełdowy 58807 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 27.1 2018-12
Inflacja 4.5 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Stopa Procentowa 6.75 2019-03
Bilans Handlowy 3990 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -110158 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 53.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2017-12
Koniunktura w przemyśle 28 2019-03
Przemysłowy PMI 45 2019-03
Optymizm Konsumentów 2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
PKB 349 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3161721 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 3096702 2018-12
Środki Trwałe Brutto 604717 2018-12
Pkb Per Capita 7525 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 12295 2017-12
Rolnictwo w PKB 73760 2018-12
Budownictwo w PKB 107396 2018-12
Przemysł w PKB 393955 2018-12
Górnictwo w PKB 227291 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 479333 2018-12
Usługi w PKB 645928 2018-12
Transport w PKB 278623 2018-12
Media w PKB 66047 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.1 2018-12
Pracujący 10151000 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6100 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.4 2018-12
Koszty Pracy 154 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 21190 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 18510 2018-12
Populacja 57.73 2018-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 43.34 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 54.7 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.5 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2019-03
Inflacja Bazowa 4.4 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.2 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 160 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 157 2018-12
Inflacja Żywności 3.1 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-03
Cpi Transport 112 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 5.17 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 7.16 2019-04
Podaż Pieniądza M0 262481 2019-03
Podaż Pieniądza M1 1722511 2019-02
Podaż Pieniądza M2 2856895 2019-02
Podaż Pieniądza M3 3576549 2019-02
Bilans Banków 5536801 2019-02
Rezerwy Walutowe 49679 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 3687826 2019-02
Stopa Depozytowa 7.25 2017-12
Bilans Banku Centralnego 793295 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3990 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -110158 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2017-12
Eksport 87610 2019-02
Import 90888 2019-02
Dług Zagraniczny 172384 2018-12
Przyjazdy Turystów 1205901 2019-02
Rezerwy Złota 125 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1854 2018-12
Terms of Trade 102 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.26 2017-12
Bronie Sprzedaży 74 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 53.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2017-12
Bilans Budżetu 20781 2019-02
Wydatki Rządowe 643445 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 135061 2019-02
Dług Publiczny 66385 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 114280 2019-02
Rating Kredytowy 48.59
Wydatki Wojskowe 3110 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 28 2019-03
Przemysłowy PMI 45 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.6 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 81.4 2018-12
Zmiany Zapasów -53932 2018-12
Bankructwa 146 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 30348 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 47718 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.8 2019-01
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Zgodny-Wskaźnik 91.8 2019-03
Index Konkurencyjności 60.76 2018-12
Ranking Konkurencyjności 67 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.8 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 19196 2019-02
Produkcja w Górnictwie -7.5 2019-02
Produkcja Stali 528 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.1 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 1950359 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2978037 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.5 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.03 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.25 2019-03
Cena Benzyny 1.01 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.