Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.22 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.15 2020-09
Indeks Giełdowy 54711 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -51 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 30.1 2020-03
Inflacja 3.2 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2020-07
Stopa Procentowa 3.5 2020-09
Bilans Handlowy 37420 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -103587 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 24 2020-09
Przemysłowy PMI 57.3 2020-08
Optymizm Konsumentów -23 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 655572 2020-09
Śmierć koronawirusa 15772 2020-09
Odzyskany koronawirus 584195 2020-09
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -51 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.1 2020-06
PKB 351 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2597611 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 3184074 2020-03
Środki Trwałe Brutto 451384 2020-06
Pkb Per Capita 7346 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12482 2019-12
Rolnictwo w PKB 74361 2020-06
Budownictwo w PKB 70040 2020-06
Przemysł w PKB 263733 2020-06
Górnictwo w PKB 154192 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 489362 2020-06
Usługi w PKB 612771 2020-06
Transport w PKB 200789 2020-06
Media w PKB 56192 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 30.1 2020-03
Pracujący 10231000 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 7070 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2020-03
Koszty Pracy 166 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 22387 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 19114 2020-03
Populacja 58.8 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.14 2020-03
Płaca Minimalna 20.76 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 59 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116 2020-07
Inflacja Bazowa 3.2 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 180 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 2020-06
Inflacja Żywności 4.3 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-07
Cpi Transport 115 2020-07
Oczekiwania inflacyjne 4.54 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2020-09
Stopa Międzybankowa 3.36 2020-09
Podaż Pieniądza M0 307537 2020-08
Podaż Pieniądza M1 2054313 2020-07
Podaż Pieniądza M2 3344223 2020-07
Podaż Pieniądza M3 4127754 2020-07
Bilans Banków 6532621 2020-07
Rezerwy Walutowe 55748 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 4005807 2020-07
Stopa Depozytowa 4.51 2020-06
Bilans Banku Centralnego 1039555 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 37420 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -103587 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Eksport 122490 2020-07
Import 85066 2020-07
Dług Zagraniczny 155624 2020-03
Przyjazdy Turystów 62841 2020-06
Rezerwy Złota 125 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29012 2020-03
Terms of Trade 117 2020-06
Indeks Terroryzmu 4.51 2018-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Bilans Budżetu -95400 2020-07
Wydatki Rządowe 654497 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 64026 2020-07
Dług Publiczny 56634 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 159426 2020-07
Rating Kredytowy 46 2020-09
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 24 2020-09
Przemysłowy PMI 57.3 2020-08
Produkcja Przemysłowa -10.6 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.6 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 80 2020-03
Zmiany Zapasów -74041 2020-06
Bankructwa 193 2020-07
Rejestracje nowych samochodów 19545 2020-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 33515 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2020-06
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 82.8 2020-07
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.3 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21542 2020-07
Produkcja złota -10.2 2020-07
Produkcja w Górnictwie -28.2 2020-06
Produkcja Stali 328 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 1656067 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3113124 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.5 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.12 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2020-09
Cena Benzyny 0.91 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.3 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.8 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 5296534 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 655572 2020-09
Śmierć koronawirusa 15772 2020-09
Odzyskany koronawirus 584195 2020-09
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.