Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.07 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.45 2020-04
Indeks Giełdowy 46065 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 29.1 2019-12
Inflacja 4.6 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-02
Stopa Procentowa 5.25 2020-03
Bilans Handlowy 14152 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -68069 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 18 2020-03
Przemysłowy PMI 48.1 2020-03
Optymizm Konsumentów -9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Przypadki koronawirusa 1655 2020-04
Śmierć koronawirusa 11 2020-04
Odzyskany koronawirus 95 2020-04
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2019-12
PKB 350 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3142811 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 3155933 2019-12
Środki Trwałe Brutto 597190 2019-12
Pkb Per Capita 7434 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12143 2018-12
Rolnictwo w PKB 67424 2019-12
Budownictwo w PKB 101882 2019-12
Przemysł w PKB 380805 2019-12
Górnictwo w PKB 227400 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 488671 2019-12
Usługi w PKB 661317 2019-12
Transport w PKB 266440 2019-12
Media w PKB 63852 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29.1 2019-12
Pracujący 10213000 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6700 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.8 2019-12
Koszty Pracy 160 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 22500 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 19377 2019-12
Populacja 58.8 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.4 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płaca Minimalna 20 2020-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 58.1 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.6 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 2020-02
Inflacja Bazowa 3.8 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 172 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 156 2019-12
Inflacja Żywności 4.2 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2020-02
Cpi Transport 116 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 4.63 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.25 2020-03
Stopa Międzybankowa 5.61 2020-04
Podaż Pieniądza M0 266618 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1827995 2020-02
Podaż Pieniądza M2 3039985 2020-02
Podaż Pieniądza M3 3852871 2020-02
Bilans Banków 6070834 2020-02
Rezerwy Walutowe 54710 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 3877700 2020-02
Stopa Depozytowa 6.8 2020-01
Bilans Banku Centralnego 924595 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 14152 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -68069 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Eksport 109603 2020-02
Import 95451 2020-02
Dług Zagraniczny 185236 2019-12
Przyjazdy Turystów 1595388 2020-01
Rezerwy Złota 125 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10528 2019-12
Terms of Trade 110 2019-12
Indeks Terroryzmu 4.51 2018-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Bilans Budżetu -3633 2020-02
Wydatki Rządowe 653065 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 144778 2020-02
Dług Publiczny 77987 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 148411 2020-02
Rating Kredytowy 48 2020-04
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 18 2020-03
Przemysłowy PMI 48.1 2020-03
Produkcja Przemysłowa -2 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.5 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 79.9 2019-12
Zmiany Zapasów -40330 2019-12
Bankructwa 164 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 22200 2020-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 33550 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.3 2020-01
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 92.7 2020-02
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 44.5 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 19414 2020-02
Produkcja złota 4.9 2020-01
Produkcja w Górnictwie 7.5 2020-01
Produkcja Stali 370 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 1966371 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3110292 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.2 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.09 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.75 2020-03
Cena Benzyny 0.9 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.1 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.8 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 5719074 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1655 2020-04
Śmierć koronawirusa 11 2020-04
Odzyskany koronawirus 95 2020-04
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.