Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.08 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.09 2021-03
Indeks Giełdowy 68393 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 66.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-09
Stopa Bezrobocia 32.5 2020-12
Inflacja 3.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-01
Stopa Procentowa 3.5 2021-01
Bilans Handlowy 11829 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 297500 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 40 2020-12
Przemysłowy PMI 53 2021-02
Optymizm Konsumentów -12 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 1513393 2021-03
Śmierć koronawirusa 49993 2021-03
Odzyskany koronawirus 1431336 2021-03
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 66.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-09
PKB 351 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2933978 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 3050369 2020-09
Środki Trwałe Brutto 478848 2020-09
Pkb Per Capita 7346 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12482 2019-12
Rolnictwo w PKB 79427 2020-09
Budownictwo w PKB 80129 2020-09
Przemysł w PKB 349997 2020-09
Górnictwo w PKB 218468 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 490072 2020-09
Usługi w PKB 624469 2020-09
Transport w PKB 229691 2020-09
Media w PKB 63001 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 32.5 2020-12
Pracujący 15024 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 7233 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.6 2020-12
Koszty Pracy 177 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 22579 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 18857 2020-09
Populacja 58.8 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 38.2 2020-12
Płaca Minimalna 20.76 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 61.3 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 2021-01
Inflacja Bazowa 3.3 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.5 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 191 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 161 2020-09
Inflacja Żywności 5.4 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2021-01
Cpi Transport 116 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 4.17 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2021-01
Stopa Międzybankowa 3.64 2021-03
Podaż Pieniądza M0 291892 2021-01
Podaż Pieniądza M1 2189186 2021-01
Podaż Pieniądza M2 3477653 2021-01
Podaż Pieniądza M3 4173357 2021-01
Bilans Banków 6537933 2021-01
Rezerwy Walutowe 54801 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 4005676 2021-01
Stopa Depozytowa 3.92 2020-12
Bilans Banku Centralnego 915259 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 11829 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 297500 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Eksport 109755 2021-01
Import 97927 2021-01
Dług Zagraniczny 157021 2020-09
Przyjazdy Turystów 279539 2020-12
Rezerwy Złota 125 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -16545 2020-09
Terms of Trade 118 2020-09
Indeks Terroryzmu 4.36 2019-12
Bronie Sprzedaży 145 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Bilans Budżetu -110002 2021-01
Wydatki Rządowe 653476 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 84285 2021-01
Dług Publiczny 64685 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 194286 2021-01
Rating Kredytowy 45 2021-03
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 40 2020-12
Przemysłowy PMI 53 2021-02
Produkcja Przemysłowa 1.8 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 73.1 2020-09
Zmiany Zapasów -156198 2020-09
Bankructwa 122 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 23853 2021-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 37521 2021-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 2020-12
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94.5 2021-01
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.8 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 19839 2020-12
Produkcja złota -0.9 2020-12
Produkcja w Górnictwie 0.1 2020-12
Produkcja Stali 292 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.3 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 1864428 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3050164 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.7 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3.26 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2021-02
Cena Benzyny 1.03 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.1 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.8 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 6527407 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1513393 2021-03
Śmierć koronawirusa 49993 2021-03
Odzyskany koronawirus 1431336 2021-03
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.