Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.91 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.57 2020-07
Indeks Giełdowy 55833 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 30.1 2020-03
Inflacja 3 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-04
Stopa Procentowa 3.75 2020-05
Bilans Handlowy 15939 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 69700 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2020-06
Przemysłowy PMI 53.9 2020-06
Optymizm Konsumentów -33 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 238339 2020-07
Śmierć koronawirusa 3720 2020-07
Odzyskany koronawirus 113061 2020-07
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2020-03
PKB 351 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 3124688 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 3155933 2019-12
Środki Trwałe Brutto 563852 2020-03
Pkb Per Capita 7346 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12482 2019-12
Rolnictwo w PKB 71694 2020-03
Budownictwo w PKB 100665 2020-03
Przemysł w PKB 372466 2020-03
Górnictwo w PKB 214017 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 489857 2020-03
Usługi w PKB 667396 2020-03
Transport w PKB 266796 2020-03
Media w PKB 62930 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 30.1 2020-03
Pracujący 10213000 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 7070 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2020-03
Koszty Pracy 160 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 22500 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 19377 2019-12
Populacja 58.8 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.4 2019-12
Płaca Minimalna 20.76 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 59 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115 2020-04
Inflacja Bazowa 3.2 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.2 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 176 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 2020-03
Inflacja Żywności 4.6 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2020-04
Cpi Transport 111 2020-04
Oczekiwania inflacyjne 4.63 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.75 2020-05
Stopa Międzybankowa 3.88 2020-07
Podaż Pieniądza M0 278145 2020-05
Podaż Pieniądza M1 2055075 2020-05
Podaż Pieniądza M2 3325003 2020-05
Podaż Pieniądza M3 40837319 2020-05
Bilans Banków 6543613 2020-05
Rezerwy Walutowe 52320 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 4014780 2020-05
Stopa Depozytowa 5.25 2020-04
Bilans Banku Centralnego 1037358 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 15939 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 69700 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Eksport 101845 2020-05
Import 85906 2020-05
Dług Zagraniczny 185236 2019-12
Przyjazdy Turystów 863232 2020-03
Rezerwy Złota 125 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10528 2019-12
Terms of Trade 114 2020-03
Indeks Terroryzmu 4.51 2018-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Bilans Budżetu -51703 2020-05
Wydatki Rządowe 654888 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 67970 2020-05
Dług Publiczny 77987 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 119673 2020-05
Rating Kredytowy 46 2020-07
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2020-06
Przemysłowy PMI 53.9 2020-06
Produkcja Przemysłowa -49.4 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -44.3 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 79.9 2019-12
Zmiany Zapasów -67256 2020-03
Bankructwa 195 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 19264 2020-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 31870 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.1 2020-04
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 77.8 2020-04
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 42.5 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 19177 2020-05
Produkcja złota -59.6 2020-04
Produkcja w Górnictwie -47.3 2020-04
Produkcja Stali 25 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -33 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 1969884 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3110292 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.2 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.35 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.25 2020-06
Cena Benzyny 0.78 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.3 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.8 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8508676 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 238339 2020-07
Śmierć koronawirusa 3720 2020-07
Odzyskany koronawirus 113061 2020-07
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.