Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.54 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.09 2020-01
Indeks Giełdowy 55748 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 29.1 2019-09
Inflacja 4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Stopa Procentowa 6.25 2020-01
Bilans Handlowy 6097 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -190312 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 26 2019-12
Przemysłowy PMI 47.1 2019-12
Optymizm Konsumentów -7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-09
PKB 366 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3153592 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 3122800 2019-09
Środki Trwałe Brutto 613640 2019-09
Pkb Per Capita 7434 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12143 2018-12
Rolnictwo w PKB 69058 2019-09
Budownictwo w PKB 105755 2019-09
Przemysł w PKB 383117 2019-09
Górnictwo w PKB 226361 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 488806 2019-09
Usługi w PKB 656905 2019-09
Transport w PKB 271490 2019-09
Media w PKB 64509 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29.1 2019-09
Pracujący 10142000 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 6734 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 2019-09
Koszty Pracy 161 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 21966 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 19122 2019-09
Populacja 58.78 2019-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.4 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 58.2 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2019-12
Inflacja Bazowa 3.8 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.3 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 170 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 156 2019-09
Inflacja Żywności 3.9 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-12
Cpi Transport 116 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 4.84 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2020-01
Stopa Międzybankowa 6.56 2020-01
Podaż Pieniądza M0 291880 2019-12
Podaż Pieniądza M1 1832143 2019-11
Podaż Pieniądza M2 3026017 2019-11
Podaż Pieniądza M3 3772010 2019-11
Bilans Banków 5884906 2019-11
Rezerwy Walutowe 55058 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 3864414 2019-11
Stopa Depozytowa 6.88 2019-11
Bilans Banku Centralnego 855671 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6097 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -190312 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2019-12
Eksport 116902 2019-11
Import 110805 2019-11
Dług Zagraniczny 177676 2019-09
Przyjazdy Turystów 1336068 2019-11
Rezerwy Złota 125 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17024 2019-09
Terms of Trade 109 2019-09
Indeks Terroryzmu 4.51 2018-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Bilans Budżetu -34039 2019-11
Wydatki Rządowe 653236 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 95928 2019-11
Dług Publiczny 70836 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 129966 2019-11
Rating Kredytowy 50 2020-01
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 26 2019-12
Przemysłowy PMI 47.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa -3.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 80.4 2019-09
Zmiany Zapasów -9526 2019-09
Bankructwa 219 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 28965 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 41698 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 2019-11
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 93.1 2019-12
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.6 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20653 2019-11
Produkcja złota 5.2 2019-11
Produkcja w Górnictwie -3.1 2019-11
Produkcja Stali 385 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1961051 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3068290 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.1 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.6 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.75 2020-01
Cena Benzyny 1.11 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7503857 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.