Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.05 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.9 2019-02
Indeks Giełdowy 54628 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-09
Stopa Bezrobocia 27.1 2018-12
Inflacja 4.5 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2018-12
Stopa Procentowa 6.75 2019-01
Bilans Handlowy 17167 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -176577 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 53.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2017-12
Koniunktura w przemyśle 31 2018-12
Przemysłowy PMI 49.9 2019-01
Optymizm Konsumentów 7 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-09
PKB 349 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3152768 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 3099991 2018-09
Środki Trwałe Brutto 607742 2018-09
Pkb Per Capita 7525 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 12295 2017-12
Rolnictwo w PKB 70644 2018-09
Budownictwo w PKB 107970 2018-09
Przemysł w PKB 390370 2018-09
Górnictwo w PKB 228080 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 482324 2018-09
Usługi w PKB 647524 2018-09
Transport w PKB 271525 2018-09
Media w PKB 65472 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 27.1 2018-12
Pracujący 9733000 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 6100 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.4 2018-12
Koszty Pracy 151 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 20860 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 18344 2018-09
Populacja 57.73 2018-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 43.1 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 54.7 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.5 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2018-12
Inflacja Bazowa 4.4 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.2 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 157 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 149 2018-09
Inflacja Żywności 3 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2018-12
Cpi Transport 113 2018-12
Oczekiwania inflacyjne 5.44 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.75 2019-01
Stopa Międzybankowa 7.15 2019-02
Podaż Pieniądza M0 258182 2019-01
Podaż Pieniądza M1 1776426 2018-12
Podaż Pieniądza M2 2893833 2018-12
Podaż Pieniądza M3 3540330 2018-12
Bilans Banków 5517218 2018-12
Rezerwy Walutowe 50832 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 3645618 2018-12
Stopa Depozytowa 7.25 2017-12
Bilans Banku Centralnego 769513 2019-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17167 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -176577 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2017-12
Eksport 102750 2018-12
Import 85582 2018-12
Dług Zagraniczny 168147 2018-09
Przyjazdy Turystów 1341316 2018-11
Rezerwy Złota 125 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1885 2018-09
Terms of Trade 105 2018-09
Indeks Terroryzmu 4.26 2017-12
Bronie Sprzedaży 74 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 53.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2017-12
Bilans Budżetu 17725 2018-12
Wydatki Rządowe 643704 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 160596 2018-12
Dług Publiczny 67998 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 142871 2018-12
Rating Kredytowy 48.59
Wydatki Wojskowe 3110 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 31 2018-12
Przemysłowy PMI 49.9 2019-01
Produkcja Przemysłowa 0.1 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 2018-09
Zmiany Zapasów 12744 2018-09
Bankructwa 141 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 29040 2019-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 42374 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.3 2018-11
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Zgodny-Wskaźnik 95.1 2019-01
Index Konkurencyjności 60.76 2018-12
Ranking Konkurencyjności 67 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.6 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20386 2018-12
Produkcja w Górnictwie -4.8 2018-12
Produkcja Stali 423 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 7 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.8 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.4 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 1935614 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2965713 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.2 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.1 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.25 2019-01
Cena Benzyny 1.03 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.