Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.66 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.39 2019-12
Indeks Giełdowy 55294 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 29.1 2019-09
Inflacja 3.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-10
Stopa Procentowa 6.5 2019-11
Bilans Handlowy 3093 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -190312 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 26 2019-12
Przemysłowy PMI 47.7 2019-11
Optymizm Konsumentów -7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-09
PKB 366 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3153592 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 3141802 2019-06
Środki Trwałe Brutto 613640 2019-09
Pkb Per Capita 7433 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12143 2018-12
Rolnictwo w PKB 69058 2019-09
Budownictwo w PKB 105755 2019-09
Przemysł w PKB 383117 2019-09
Górnictwo w PKB 226361 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 488806 2019-09
Usługi w PKB 656905 2019-09
Transport w PKB 271490 2019-09
Media w PKB 64509 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29.1 2019-09
Pracujący 10172000 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 6734 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 2019-09
Koszty Pracy 157 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 21432 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 18798 2019-06
Populacja 58.78 2019-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.4 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 58.2 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2019-10
Inflacja Bazowa 4 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 170 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 156 2019-09
Inflacja Żywności 3.6 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-10
Cpi Transport 116 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-11
Stopa Międzybankowa 6.8 2019-12
Podaż Pieniądza M0 279846 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1824169 2019-10
Podaż Pieniądza M2 2992285 2019-10
Podaż Pieniądza M3 3760980 2019-10
Bilans Banków 5924124 2019-10
Rezerwy Walutowe 54893 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 3874352 2019-10
Stopa Depozytowa 6.92 2019-09
Bilans Banku Centralnego 879240 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3093 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -190312 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 123353 2019-10
Import 120260 2019-10
Dług Zagraniczny 180568 2019-06
Przyjazdy Turystów 1219616 2019-09
Rezerwy Złota 125 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26301 2019-06
Terms of Trade 109 2019-09
Indeks Terroryzmu 4.51 2018-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Bilans Budżetu -42739 2019-10
Wydatki Rządowe 653236 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 84115 2019-10
Dług Publiczny 71035 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 126854 2019-10
Rating Kredytowy 50 2019-12
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 26 2019-12
Przemysłowy PMI 47.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa -2.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.4 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 81.7 2019-06
Zmiany Zapasów -9526 2019-09
Bankructwa 178 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 31444 2019-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 44738 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.6 2019-09
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 92.7 2019-11
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.6 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21571 2019-10
Produkcja złota -2.3 2019-09
Produkcja w Górnictwie 0.2 2019-09
Produkcja Stali 502 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.2 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 1961051 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3037235 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.2 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7.28 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10 2019-11
Cena Benzyny 1.09 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.8 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7688126 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.