Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.42 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.9 2020-11
Indeks Giełdowy 57147 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -51 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 30.8 2020-09
Inflacja 3 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-09
Stopa Procentowa 3.5 2020-11
Bilans Handlowy 33515 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -103587 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 24 2020-09
Przemysłowy PMI 60.9 2020-10
Optymizm Konsumentów -23 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 765409 2020-11
Śmierć koronawirusa 20845 2020-11
Odzyskany koronawirus 707040 2020-11
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -51 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.1 2020-06
PKB 351 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2597611 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 2663362 2020-06
Środki Trwałe Brutto 451384 2020-06
Pkb Per Capita 7346 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12482 2019-12
Rolnictwo w PKB 74361 2020-06
Budownictwo w PKB 70040 2020-06
Przemysł w PKB 263733 2020-06
Górnictwo w PKB 154192 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 489362 2020-06
Usługi w PKB 612771 2020-06
Transport w PKB 200789 2020-06
Media w PKB 56192 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 30.8 2020-09
Pracujący 9548000 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 6500 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54.2 2020-09
Koszty Pracy 164 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 21455 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 17006 2020-06
Populacja 58.8 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 37.5 2020-09
Płaca Minimalna 20.76 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 52.3 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116 2020-09
Inflacja Bazowa 3.3 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 180 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 2020-06
Inflacja Żywności 3.9 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2020-09
Cpi Transport 115 2020-09
Oczekiwania inflacyjne 4.22 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2020-11
Stopa Międzybankowa 3.35 2020-11
Podaż Pieniądza M0 295221 2020-10
Podaż Pieniądza M1 2121471 2020-09
Podaż Pieniądza M2 3399239 2020-09
Podaż Pieniądza M3 4100686 2020-09
Bilans Banków 6502826 2020-09
Rezerwy Walutowe 53658 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 3953273 2020-09
Stopa Depozytowa 4.08 2020-09
Bilans Banku Centralnego 963580 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 33515 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -103587 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2019-12
Eksport 135759 2020-09
Import 102245 2020-09
Dług Zagraniczny 156341 2020-06
Przyjazdy Turystów 67051 2020-08
Rezerwy Złota 125 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17363 2020-06
Terms of Trade 117 2020-06
Indeks Terroryzmu 4.51 2018-12
Bronie Sprzedaży 145 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -6.3 2019-12
Bilans Budżetu -32516 2020-09
Wydatki Rządowe 654497 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 107689 2020-09
Dług Publiczny 57650 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 140205 2020-09
Rating Kredytowy 45 2020-11
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 24 2020-09
Przemysłowy PMI 60.9 2020-10
Produkcja Przemysłowa -2.6 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.2 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 61.2 2020-06
Zmiany Zapasów -74041 2020-06
Bankructwa 211 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 26793 2020-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 38752 2020-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.7 2020-08
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 85.7 2020-09
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51 2020-10
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20143 2020-09
Produkcja złota -0.7 2020-09
Produkcja w Górnictwie -2.8 2020-09
Produkcja Stali 312 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.7 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 1656067 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2656414 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.1 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3.12 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2020-11
Cena Benzyny 0.91 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.5 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.8 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7056533 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 765409 2020-11
Śmierć koronawirusa 20845 2020-11
Odzyskany koronawirus 707040 2020-11
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.