Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.22 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.27 2019-08
Indeks Giełdowy 54188 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-03
Stopa Bezrobocia 29 2019-06
Inflacja 4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-07
Stopa Procentowa 6.5 2019-08
Bilans Handlowy 4420 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -142495 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 28 2019-06
Przemysłowy PMI 52.1 2019-07
Optymizm Konsumentów 5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-03
PKB 366 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3133614 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 3109703 2019-03
Środki Trwałe Brutto 597801 2019-03
Pkb Per Capita 7433 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12143 2018-12
Rolnictwo w PKB 71198 2019-03
Budownictwo w PKB 106790 2019-03
Przemysł w PKB 384991 2019-03
Górnictwo w PKB 220908 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 480795 2019-03
Usługi w PKB 647669 2019-03
Transport w PKB 275505 2019-03
Media w PKB 64870 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29 2019-06
Pracujący 10174000 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 6655 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.8 2019-06
Koszty Pracy 156 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 20855 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 18167 2019-03
Populacja 57.73 2018-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.44 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.4 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2019-07
Inflacja Bazowa 4.2 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.8 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 161 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 150 2019-03
Inflacja Żywności 3.4 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-07
Cpi Transport 115 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 5.04 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 6.83 2019-08
Podaż Pieniądza M0 265167 2019-07
Podaż Pieniądza M1 1791081 2019-06
Podaż Pieniądza M2 2905091 2019-06
Podaż Pieniądza M3 3729450 2019-06
Bilans Banków 5795430 2019-06
Rezerwy Walutowe 49360 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 3795490 2019-06
Stopa Depozytowa 7.03 2019-05
Bilans Banku Centralnego 778639 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4420 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -142495 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 108174 2019-06
Import 103754 2019-06
Dług Zagraniczny 176004 2019-03
Przyjazdy Turystów 1213675 2019-05
Rezerwy Złota 125 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11733 2019-03
Terms of Trade 107 2019-03
Indeks Terroryzmu 4.26 2017-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Bilans Budżetu 37586 2019-06
Wydatki Rządowe 645563 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 147177 2019-06
Dług Publiczny 68588 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 109590 2019-06
Rating Kredytowy 48.59
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 28 2019-06
Przemysłowy PMI 52.1 2019-07
Produkcja Przemysłowa -3.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.7 2019-03
Zmiany Zapasów -11587 2019-03
Bankructwa 163 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 29477 2019-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 46077 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.4 2019-06
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Zgodny-Wskaźnik 92 2019-07
Index Konkurencyjności 60.76 2018-12
Ranking Konkurencyjności 67 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.4 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21923 2019-06
Produkcja złota -16 2019-06
Produkcja w Górnictwie -4.2 2019-06
Produkcja Stali 454 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 1946237 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2994423 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.1 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.91 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10 2019-07
Cena Benzyny 1.11 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.6 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8154796 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.