Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.84 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.94 2021-07
Indeks Giełdowy 67972 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2021-03
Stopa Bezrobocia 32.6 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 10.26 2021-07
Inflacja 4.9 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 6085108 2021-07
Stopa Procentowa 3.5 2021-07
Bilans Handlowy 54598 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 267348 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -12.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 50 2021-06
Przemysłowy PMI 57.4 2021-06
Optymizm Konsumentów -13 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 28 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 2342330 2021-07
Śmierć koronawirusa 68625 2021-07
Odzyskany koronawirus 1739976 2021-07
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2021-03
PKB 302 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 3037236 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 3200393 2021-03
Środki Trwałe Brutto 491021 2021-03
Pkb Per Capita 6748 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 11466 2020-12
Rolnictwo w PKB 81018 2021-03
Budownictwo w PKB 82220 2021-03
Przemysł w PKB 370246 2021-03
Górnictwo w PKB 223908 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 492194 2021-03
Usługi w PKB 631529 2021-03
Transport w PKB 235740 2021-03
Media w PKB 62937 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 32.6 2021-03
Pracujący 14995 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 7242 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.4 2021-03
Koszty Pracy 166 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 23122 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 19552 2021-03
Populacja 59.3 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 38.01 2021-03
Płaca Minimalna 21.69 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 63.3 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 10.26 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 6085108 2021-07
Przypadki koronawirusa 2342330 2021-07
Śmierć koronawirusa 68625 2021-07
Odzyskany koronawirus 1739976 2021-07
Łóżka szpitalne 2.32 2010-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119 2021-06
Inflacja Bazowa 3.2 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2021-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.4 2021-05
Wskaźnik Cen Importowych 203 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 160 2021-03
Inflacja Żywności 6.7 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2021-06
Cpi Transport 123 2021-06
Oczekiwania inflacyjne 4.21 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2021-07
Stopa Międzybankowa 3.68 2021-07
Podaż Pieniądza M0 294734 2021-06
Podaż Pieniądza M1 2231698 2021-05
Podaż Pieniądza M2 3447483 2021-05
Podaż Pieniądza M3 4151838 2021-05
Bilans Banków 6490707 2021-05
Rezerwy Walutowe 54473 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 3986898 2021-05
Stopa Depozytowa 3.77 2021-04
Bilans Banku Centralnego 886166 2021-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 54598 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 267348 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2020-12
Eksport 163509 2021-05
Import 108911 2021-05
Dług Zagraniczny 164726 2021-03
Przyjazdy Turystów 248314 2021-04
Rezerwy Złota 125 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6138 2021-03
Terms of Trade 127 2021-03
Indeks Terroryzmu 4.36 2019-12
Bronie Sprzedaży 37 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -12.3 2020-12
Bilans Budżetu -17928 2021-05
Wydatki Rządowe 657183 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 96174 2021-05
Dług Publiczny 76176 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 114102 2021-05
Rating Kredytowy 45 2021-07
Wydatki Wojskowe 3475 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50 2021-06
Przemysłowy PMI 57.4 2021-06
Produkcja Przemysłowa 35.3 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.6 2021-05
Stopa Utylizacji Surowców 74.6 2021-03
Zmiany Zapasów -53246 2021-03
Bankructwa 191 2021-05
Rejestracje nowych samochodów 24482 2021-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 38030 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.3 2021-05
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 97 2021-05
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51 2021-06
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 84 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21502 2021-05
Produkcja złota 44.5 2021-05
Produkcja w Górnictwie 21.9 2021-05
Produkcja Stali 292 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 15.8 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 1940020 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3182389 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.7 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego -0.42 2021-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2021-07
Cena Benzyny 1.2 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.1 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 77.1 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 9402776 2021-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.