Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.75 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.27 2019-10
Indeks Giełdowy 56111 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 29 2019-06
Inflacja 4.3 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-08
Stopa Procentowa 6.5 2019-09
Bilans Handlowy 6843 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -204100 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 21 2019-09
Przemysłowy PMI 41.6 2019-09
Optymizm Konsumentów 5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-06
PKB 366 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3156566 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 3141802 2019-06
Środki Trwałe Brutto 607257 2019-06
Pkb Per Capita 7433 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12143 2018-12
Rolnictwo w PKB 69691 2019-06
Budownictwo w PKB 106423 2019-06
Przemysł w PKB 386951 2019-06
Górnictwo w PKB 228481 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 486278 2019-06
Usługi w PKB 654270 2019-06
Transport w PKB 275281 2019-06
Media w PKB 65318 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29 2019-06
Pracujący 10172000 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 6655 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.8 2019-06
Koszty Pracy 157 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 21432 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 18798 2019-06
Populacja 58.78 2019-06
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.44 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 11300 2018-12
Koszty Utrzymania 6570 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 56.4 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.3 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2019-08
Inflacja Bazowa 4.3 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 166 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 156 2019-06
Inflacja Żywności 3.9 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-08
Cpi Transport 115 2019-08
Oczekiwania inflacyjne 5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 6.78 2019-10
Podaż Pieniądza M0 271914 2019-09
Podaż Pieniądza M1 1815076 2019-08
Podaż Pieniądza M2 2977362 2019-08
Podaż Pieniądza M3 3762910 2019-08
Bilans Banków 5895367 2019-08
Rezerwy Walutowe 54860 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 3852879 2019-08
Stopa Depozytowa 6.98 2019-08
Bilans Banku Centralnego 911544 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6843 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -204100 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 122020 2019-08
Import 115178 2019-08
Dług Zagraniczny 180568 2019-06
Przyjazdy Turystów 1238165 2019-07
Rezerwy Złota 125 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26301 2019-06
Terms of Trade 107 2019-06
Indeks Terroryzmu 4.26 2017-12
Bronie Sprzedaży 149 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Bilans Budżetu -42808 2019-08
Wydatki Rządowe 651189 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 118284 2019-08
Dług Publiczny 71035 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 161091 2019-08
Rating Kredytowy 48.59
Wydatki Wojskowe 3449 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 2 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 21 2019-09
Przemysłowy PMI 41.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.8 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.7 2019-06
Zmiany Zapasów 25999 2019-06
Bankructwa 176 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 33139 2019-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 49191 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2019-07
Szybkość Internetu 6737 2017-03
Adresy IP 4274668 2017-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 92.4 2019-09
Index Konkurencyjności 62.44 2019-12
Ranking Konkurencyjności 60 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.2 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 21481 2019-08
Produkcja złota -5.4 2019-08
Produkcja w Górnictwie -3.2 2019-08
Produkcja Stali 434 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 1960885 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3037235 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.2 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.86 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10 2019-09
Cena Benzyny 1.06 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.8 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 10202315 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Południowej Afryki - Wskaźniki ekonomiczne.