Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 1 1.1 1.3 1.5 2
Stopa Bezrobocia 27.50 27.4 27.6 27.8 28 24
Inflacja 5.10 4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
Stopa Procentowa 6.50 6.75 6.75 6.75 7 7.75
Bilans Handlowy -2950.00 472 -1578 -1307 -1408 -1700
Dług Publiczny do PKB 53.10 54 55 55 55 56
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 13.91
14.58 14.78 14.99 15.19 16.05
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.05
9.09 9.19 9.28 9.38 9.77
Indeks Giełdowy 51318.65
55104 54428 53759 53095 50531
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70
1 1.1 1.3 1.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40
1 1.2 1.3 1.5 2.1
PKB 349.42
390 405 405 405 420
Pkb W Cenach Stałych 3132981.50
3192693 3178106 3173710 3179976 3315155
Produkt Narodowy Brutto 3074870.00
3160818 3113314 3114843 3120993 3282058
Środki Trwałe Brutto 615992.50
628346 624201 624000 625232 652448
Pkb Per Capita 7524.51
7562 7640 7640 7640 7700
Pkb Per Capita Ppp 12294.88
12300 12350 12350 12350 12395
Rolnictwo w PKB 70244.51
85669 77486 71158 71298 88955
Budownictwo w PKB 108776.67
109765 109470 110191 110408 113975
Przemysł w PKB 382563.62
393412 387400 387537 388302 408502
Górnictwo w PKB 231638.37
237510 231615 234650 235113 246620
Administracja Publiczna w PKB 480320.97
483493 486726 486565 487526 502038
Usługi w PKB 643923.33
645526 648573 652294 653582 670287
Transport w PKB 267778.61
273299 274438 271260 271795 283782
Media w PKB 65588.74
65864 66035 66441 66573 68390
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 27.50
27.4 27.6 27.8 28 24
Pracujący 9748000.00
10111000 10511000 10711000 9743480 11711000
Bezrobotni Zarejestrowani 6209.39
6610 6110 6120 6197 6670
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.50
60.5 59.42 58.96 59.41 61
Koszty Pracy 150.80
155 157 159 160 175
Przeciętne Wynagrodzenia 20176.00
20500 20200 21336 21703 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 17674.00
17900 17100 18540 18799 19000
Populacja 57.73
58 59 59 59 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00
60 60 60 60 60
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00
21700 22100 20734 20815 23200
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380.00
4108 4157 3929 3838 4157
Stopa Bezrobocia Młodzieży 52.80
51.78 52.31 53.17 52.83 51.51
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00
10400 10500 10500 10500 10630
Koszty Utrzymania 6570.00
6530 6630 6630 6630 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 43.10
42.9 43 43.1 43.2 45.12
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 5.10
4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50
0.5 0.7 0.43 0.43 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.40
110 112 114 115 122
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.30
109 112 113 114 121
Inflacja Bazowa 4.20
4.4 5.2 5.3 5.4 5.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.80
112 112 115 117 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.20
6.6 6.7 6.7 6.3 5
Wskaźnik Cen Importowych 151.10
151 151 152 151 151
Wskaźnik Cen Eksportowych 141.70
142 142 142 142 142
Inflacja Żywności 3.40
3.8 4 4 3.6 5.2
Oczekiwania inflacyjne 5.59
5.58 5.65 5.66 5.63 5.63
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.40
109 112 112 116 122
Cpi Transport 115.30
112 111 117 119 124
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 6.50
6.75 6.75 6.75 7 7.75
Stopa Międzybankowa 7.03
7.02 7.02 7.02 7.27 8.02
Podaż Pieniądza M0 255731.00
256052 260150 263660 267085 297956
Podaż Pieniądza M1 1758710.00
1782076 1801514 1807649 1812185 1814686
Podaż Pieniądza M2 2866633.00
2919717 2954874 2973812 2986896 3002502
Podaż Pieniądza M3 3532734.00
3590443 3648562 3706077 3762998 4249544
Bilans Banków 5415036.00
5496247 5567071 5637530 5707593 6320762
Rezerwy Walutowe 50166.00
49544 50092 50087 50086 50645
Kredyty dla Sektora prywatnego 3609385.00
3666974 3721740 3774613 3826108 4240106
Stopa Depozytowa 7.25
7.25 7.25 7.25 7.5 8.25
Bilans Banku Centralnego 817542.00
813000 817595 820534 817891 977000
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -2950.00
472 -1578 -1307 -1408 -1700
Eksport 113694.50
98513 108054 108183 108072 99742
Import 116647.00
98041 109632 109490 109480 101442
Saldo Obrotów Bieżących -163760.00
-93000 -185992 -178166 -192919 -159000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50
-3.2 -3.4 -3.4 -3.4 -3.7
Dług Zagraniczny 170811.00
158000 167330 168186 167495 166000
Przyjazdy Turystów 1331118.00
1368527 1290400 1281800 1287500 1518528
Rezerwy Złota 125.30
125 125 125 125 125
Indeks Terroryzmu 4.09
4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
Bronie Sprzedaży 74.00
59.79 62.52 65.26 67.99 67.86
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00
3 3 3 2 5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1863.00
1821 1809 1811 1815 1816
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 53.10
54 55 55 55 56
Budżet Państwa do PKB -4.60
-4.1 -4.2 -4.2 -4.2 -4
Bilans Budżetu 15912.00
32327 -15395 6878 -15991 1391262
Wydatki Rządowe 639964.00
642974 646555 648284 649563 667637
Dochody Budżetu Państwa 111002.00
149769 107357 125851 104706 1512702
Dług Publiczny 70549.00
51100 69442 70788 70256 55800
Wydatki Budżetu Państwa 95090.00
117442 122752 118973 120697 121440
Wydatki Wojskowe 3110.20
3081 3079 3078 3076 3057
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 38.00
28 30 32 34 51
Przemysłowy PMI 42.40
46 47 49 51 54
Produkcja Przemysłowa 0.10
1.2 1.3 1.5 1.4 1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00
0.2 0.14 0.15 0.13 0.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.10
81.6 81.14 81.14 81.14 81.5
Zmiany Zapasów -14172.00
3436 -2301 2867 3708 5691
Bankructwa 159.00
156 156 156 156 156
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 51866.00
49644 50260 50017 50031 50046
Rejestracje nowych samochodów 35050.00
33331 33666 33395 33468 33464
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.50
0.7 0.3 0.09 0.1 1
Szybkość Internetu 6736.79
8602 8843 9079 9310 11179
Adresy IP 4274668.00
4228378 4262815 4243350 4262056 4256417
Produkcja w Górnictwie -1.80
0.6 -2.08 -1.82 -1.84 1.2
Produkcja Stali 572.90
549 543 542 541 541
Zgodny-Wskaźnik 95.80
93.5 94 94.3 94.4 94
Index Konkurencyjności 60.76
61.26 61.26 61.26 61.26 63.76
Ranking Konkurencyjności 67.00
67 67 67 67 67
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.90
50.5 50.7 50.9 51.1 52
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82.00
71 86 86 86 69
Produkcja Energii Elektrycznej 20844.00
20555 21327 21535 21105 21181
Indeks Percepcji Korupcji 43.00
43 43 43 43 43
Ranking Korupcji 71.00
71 71 71 71 71
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 22.00
15 16 18 18 16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60
0.5 0.5 0.4 0.3 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70
1.9 1.6 1.7 1.8 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 1926959.00
1948167 1956710 1952009 1955863 2022893
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2911510.00
2800000 3034503 3074299 3106438 3140000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.40
-1.2 0.22 0.19 0.18 0.2
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.26
5.89 6.24 6.26 6.27 3.11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.00
10 10 10 10.25 11
Cena Benzyny 1.17
1.15 1.13 1.11 1.09 1.01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.10
37 32.08 31.82 31.55 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.90
78 70.84 70.59 70.33 77
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00
28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00
45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00
15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00
2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00
1 1 1 1 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00
1 1 1 1 1
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 19.52
51.95 65.57 38.24 38.25 40.13
Temperatura 24.17
20.11 21.97 16.22 19 17.71REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE