Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 14.92 15.26 15.44 15.62 15.8 16.16
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.46 8.57 8.64 8.71 8.77 8.91
Indeks Giełdowy 56338.33 55742 55065 54399 53745 52450
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 0.5 0.8 0.6 1 1.2
Stopa Bezrobocia 29.10 28.3 27.5 27.7 28.3 28
Inflacja 4.10 4.2 5.3 4.9 5.2 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Bilans Handlowy 5160.00 16500 6500 6500 0 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 55.80 63 66 66 66 66
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Koniunktura w Przemyśle 21.00 16 10 10 12 11
Przemysłowy PMI 48.10 48 46.4 47.4 45 47
Optymizm Konsumentów -7.00 3 -3 -5 4 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -2 0.4 1 0.7 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 1.3 -2 1.4 1.3 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 0.5 0.8 0.6 1 1.2
PKB 366.30 405 420 420 420 420
Pkb W Cenach Stałych 3156566.50 3176354 3158364 3175506 3188132 3214470
Produkt Narodowy Brutto 3141802.00 3112186 3134581 3160653 3173220 3149532
Środki Trwałe Brutto 607257.10 607740 603147 610901 613330 615033
Pkb Per Capita 7432.90 7490 7550 7550 7550 7550
Pkb Per Capita Ppp 12143.47 12350 12395 12395 12395 12395
Rolnictwo w PKB 69690.51 74129 71007 70109 70387 75018
Budownictwo w PKB 106423.38 107933 107705 107062 107488 109229
Przemysł w PKB 386951.40 395924 388071 389273 390821 400676
Górnictwo w PKB 228480.61 228428 222675 229851 230765 231169
Administracja Publiczna w PKB 486277.80 481730 486085 489195 491141 487510
Usługi w PKB 654270.43 649158 652850 658196 660813 656948
Transport w PKB 275280.76 280016 277709 276932 278034 283376
Media w PKB 65317.74 66377 65316 65710 65971 67174
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 29.10 28.3 27.5 27.7 28.3 28
Bezrobotni Zarejestrowani 6733.71 6200 6120 6300 6340 6400
Przeciętne Wynagrodzenia 21432.00 21000 21000 21000 21000 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 18798.00 18500 18500 18500 18500 19000
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00 22100 22100 22100 22100 23200
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
Koszty Utrzymania 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 42.40 43.5 43.6 43 43 45.12
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 4.10 4.2 5.3 4.9 5.2 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.40 114 117 118 119 120
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.50 114 116 116 117 120
Inflacja Bazowa 4.00 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.30 117 117 120 120 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.10 5.4 5.6 5.3 5.1 5
Inflacja Żywności 3.90 4 4.2 4.3 4.7 5.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.70 115 116 117 121 120
Cpi Transport 115.10 118 118 122 121 124
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Stopa Międzybankowa 6.80 6.78 6.78 6.53 6.53 6.53
Stopa Depozytowa 6.98 6.98 6.98 6.73 6.73 6.73
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 5160.00 16500 6500 6500 0 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 55.80 63 66 66 66 66
Budżet Państwa do PKB -4.40 -5.9 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Bilans Budżetu -4965.00 31309 31309 31309 31309 1391262
Wydatki Rządowe 651189.00 646662 651850 655096 657701 654422
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 1 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 21.00 16 10 10 12 11
Przemysłowy PMI 48.10 48 46.4 47.4 45 47
Produkcja Przemysłowa -2.40 1.2 -1.4 1.6 2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.40 2 0.7 2.2 -1.8 0.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 51978.00 39200 45500 42300 47000 46000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.10 0.2 -0.5 0.4 0.6 0.7
Produkcja w Górnictwie -3.20 -3 -1.4 1.3 1.3 1.2
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 91.70 93.4 92.3 93.5 93.1 94
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.40 48.5 48.7 50 49.5 49.6
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -7.00 3 -3 -5 4 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -2 0.4 1 0.7 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.20 1.6 1.2 2.3 0.9 0.6
Wydatki Konsumpcyjne 1960885.00 1960111 1963108 1972650 1980494 1983632
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.19 5.5 5.7 5.4 5.6 5.7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.00 10 10 9.75 9.75 9.75
Cena Benzyny 1.07 0.95 0.92 0.89 0.87 0.82


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.