Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 13.91 13.43 13.61 13.8 13.99 14.38
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.79 8.67 8.75 8.83 8.91 9.08
Indeks Giełdowy 55682.39 53361 52575 51801 51043 49552
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 1.1 1.3 1.5 1.7 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7
Stopa Bezrobocia 27.10 27.6 27.8 28 27.6 28
Inflacja 4.00 4.7 4.4 4.5 4.8 5.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.7 0.43 0.43 0.5 0.4
Stopa Procentowa 6.75 6.75 7 7 7.25 7.5
Bilans Handlowy 17167.41 -4894 -3743 -3295 -18615 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8
Dług Publiczny do PKB 53.10 55.6 55.6 55.6 55.6 56.2
Budżet Państwa do PKB -4.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
Koniunktura w przemyśle 31.00 30 32 34 36 51
Przemysłowy PMI 49.90 47 49 51 52 54
Optymizm Konsumentów 7.00 14 18 18 18 16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.80 0.5 0.4 0.3 0.2 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 1.1 1.3 1.5 1.7 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7
PKB 349.42 405 405 405 405 420
Pkb W Cenach Stałych 3152768.40 3159264 3155561 3176414 3200060 3254461
Produkt Narodowy Brutto 3099991.00 3089546 3094857 3123241 3152691 3218897
Środki Trwałe Brutto 607742.50 620501 619746 612301 618074 631054
Pkb Per Capita 7524.51 7640 7640 7640 7640 7700
Pkb Per Capita Ppp 12294.88 12350 12350 12350 12350 12395
Rolnictwo w PKB 70644.48 77026 69997 71174 71845 73354
Budownictwo w PKB 107969.93 109470 110137 109589 109805 112111
Przemysł w PKB 390369.75 385103 385840 393298 397006 405343
Górnictwo w PKB 228080.48 231615 236411 231502 231958 236829
Administracja Publiczna w PKB 482324.46 486726 486720 489559 490524 500825
Usługi w PKB 647524.22 644728 648051 652381 658532 672361
Transport w PKB 271525.01 272811 269519 273561 276141 281940
Media w PKB 65471.98 65644 66042 65963 66585 67983
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 27.10 27.6 27.8 28 27.6 28
Pracujący 9733000.00 10511000 10711000 9743480 11211000 11711000
Bezrobotni Zarejestrowani 6100.00 6180 6200 6290 6150 6300
Przeciętne Wynagrodzenia 20860.00 20200 21336 21703 21000 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 18344.00 17100 18540 18799 18500 19000
Populacja 57.73 59 59 59 58.62 59.51
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00 22100 20734 20815 22100 23200
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380.00 4157 3929 3838 3746 4157
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
Koszty Utrzymania 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 43.10 43 43.1 43.2 43.5 45.12
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.00 4.7 4.4 4.5 4.8 5.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.7 0.43 0.43 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.20 112 114 115 116 122
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.00 112 113 114 114 121
Inflacja Bazowa 4.40 3.9 4 4.3 5 5.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.70 111 115 117 116 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.20 6.7 6.7 6.3 6 5
Inflacja Żywności 3.00 4 4 3.6 3.3 5.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.00 112 112 115 115 122
Cpi Transport 109.10 111 117 119 122 129
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.75 6.75 7 7 7.25 7.5
Stopa Międzybankowa 7.15 7.15 7.15 7.4 7.65 7.65
Podaż Pieniądza M3 3540330.00 3582249 3627103 3671331 3714962 3883648
Stopa Depozytowa 7.25 6.4 7.25 7.5 6.4 5.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 17167.41 -4894 -3743 -3295 -18615 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00 3 3 2 3 5
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 53.10 55.6 55.6 55.6 55.6 56.2
Budżet Państwa do PKB -4.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
Bilans Budżetu 17725.00 -18261 2522 -19695 31309 1391262
Wydatki Rządowe 643704.00 646555 648533 653360 654647 668395
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 1 1 1 1 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 31.00 30 32 34 36 51
Przemysłowy PMI 49.90 47 49 51 52 54
Produkcja Przemysłowa 0.10 1.3 1.5 1.4 1.5 1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.70 0.14 0.15 0.13 0.6 0.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 42374.00 49072 48927 48869 48916 48905
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.30 0.3 0.08 0.1 0.8 1
Produkcja w Górnictwie -4.80 -2.08 -1.82 -1.84 0.1 1.2
Zgodny-Wskaźnik 95.10 94 94.3 94.4 95 94
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.60 50.7 50.9 51.1 51.3 52
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 7.00 14 18 18 18 16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.80 0.5 0.4 0.3 0.2 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.40 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 1935614.00 1945109 1940646 1950131 1968519 2009858
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.10 5.81 5.83 5.84 4.32 3.11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.25 10 10.25 10.25 10 8.5
Cena Benzyny 1.03 1.01 0.99 0.97 0.94 0.94


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.