Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 17.27 17.43 17.62 17.8 17.99 18.36
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.30 9.43 9.54 9.65 9.76 9.98
Indeks Giełdowy 57170.35 55051 53881 52733 51608 49358

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 -7 -10 -3 2.6 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -6 -7.5 -2.8 1.6 2.6
Stopa Bezrobocia 30.10 33.5 33.3 33.6 34 34.3
Inflacja 2.20 2.6 3.4 4 5 4.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.3 0.2 -0.2 0.3
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.25 3 3 4
Bilans Handlowy 46629.34 7000 -1258 27500 10000 -1542
Saldo Obrotów Bieżących 69700.00 -170000 -47500 -170000 -210000 -145000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3 -4.3
Dług Publiczny do PKB 62.20 81.8 81.8 83 83 83
Budżet Państwa do PKB -6.30 -14.6 -14.6 -15.4 -15.4 -15.4
Koniunktura w Przemyśle 5.00 7 8 12 14 16
Przemysłowy PMI 51.20 48 47.5 48 48.6 49
Optymizm Konsumentów -33.00 -18 -20 -13 2 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 74.20 0.4 -2.7 1.3 2 -2.4
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.00 -7 -10 -3 2.6 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -6 -7.5 -2.8 1.6 2.6
PKB 351.43 295 295 320 320 320
Pkb W Cenach Stałych 3124688.00 3058984 2907100 3037197 3174683 2982685
Produkt Narodowy Brutto 3184074.00 3029116 2919238 3067567 3206428 2995138
Środki Trwałe Brutto 563852.50 594722 552401 548065 572874 566763
Pkb Per Capita 7346.00 7180 7180 7080 7080 7080
Pkb Per Capita Ppp 12481.80 11200 11200 11800 11800 11800
Rolnictwo w PKB 71693.75 66704 62367 69686 72841 63988
Budownictwo w PKB 100664.93 100348 94241 97846 102276 96691
Przemysł w PKB 372466.41 371100 352245 362037 378426 361403
Górnictwo w PKB 214016.51 219571 210345 208024 217441 215814
Administracja Publiczna w PKB 489857.05 474495 452020 476141 497695 463773
Usługi w PKB 667395.53 637198 611718 648708 678074 627623
Transport w PKB 266795.70 263345 246457 259325 271064 252865
Media w PKB 62930.04 62574 59063 61168 63937 60598

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 30.10 33.5 33.3 33.6 34 34.3
Pracujący 10231000.00 10100000 10200000 10200000 10180000 10230000
Bezrobotni Zarejestrowani 7069.65 7600 7580 7610 7650 7700
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.30 59.1 59 59 59.7 60.4
Przeciętne Wynagrodzenia 22387.00 21000 21600 21600 21600 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 19114.00 18500 19000 19000 19000 19000
Populacja 58.80 59.83 59.83 60.88 60.88 60.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 20.76 20.76 20.76 21.5 21.5 21.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 59.00 63 62 61.7 62.3 63
Wskaźnik Zatrudnienia 42.14 42.2 43.3 43.3 43.4 43.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.20 2.6 3.4 4 5 4.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.3 0.2 -0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.90 116 118 120 120 123
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.00 116 117 119 119 121
Inflacja Bazowa 3.00 3.3 3.5 3.7 3.9 3.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.60 119 123 120 119 129
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 4.2 4 3.8 4.1 4.3
Inflacja Żywności 4.20 4 3.8 4 4.1 4
Oczekiwania inflacyjne 4.54 4.3 4.2 4.5 4.6 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.60 118 119 120 121 124
Cpi Transport 109.40 118 120 120 112 126

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.25 3 3 4
Stopa Międzybankowa 3.63 3.85 3.85 3.6 3.6 3.6
Podaż Pieniądza M0 283765.00 273000 273000 273000 273000 284333
Podaż Pieniądza M1 2052679.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
Podaż Pieniądza M2 3314630.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
Podaż Pieniądza M3 4138932.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
Bilans Banków 6533509.00 6650000 6625000 6595000 6593000 6600000
Rezerwy Walutowe 52320.00 54000 55000 53300 54000 54500
Stopa Depozytowa 4.77 4.77 4.77 4.52 4.52 4.52
Bilans Banku Centralnego 1015028.00 1065000 1075000 1060000 1065000 1070000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 46629.34 7000 -1258 27500 10000 -1542
Saldo Obrotów Bieżących 69700.00 -170000 -47500 -170000 -210000 -145000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -6.7 -6.7 -4.3 -4.3 -4.3
Import 69682.11 103000 93000 96500 105000 106500
Eksport 116311.45 110000 100000 124000 115000 120000
Dług Zagraniczny 155624.00 174000 175600 180000 175000 180000
Przyjazdy Turystów 29341.00 400000 450000 750000 800000 830000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29012.00 13200 -3400 13000 25000 15000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 62.20 81.8 81.8 83 83 83
Budżet Państwa do PKB -6.30 -14.6 -14.6 -15.4 -15.4 -15.4
Bilans Budżetu -25826.00 -41000 -20000 -6000 -20000 -13000
Wydatki Rządowe 654888.00 633639 604085 636551 665366 619791
Dochody Budżetu Państwa 108178.00 114000 150000 142000 140000 152000
Dług Publiczny 56634.00 83000 84500 85000 85500 86000
Wydatki Budżetu Państwa 134004.00 155000 170000 148000 160000 165000
Wydatki Wojskowe 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 5.00 7 8 12 14 16
Przemysłowy PMI 51.20 48 47.5 48 48.6 49
Produkcja Przemysłowa -49.40 2 1.5 1.5 1.5 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -44.30 -1.8 1 -1.4 2 1.4
Stopa Utylizacji Surowców 80.00 80 81.3 81.3 81.5 81.4
Bankructwa 134.00 183 180 180 180 220
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 32396.00 40000 43000 45000 47000 48000
Rejestracje nowych samochodów 19264.00 30400 24000 25200 18000 27000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.70 -0.3 0.2 0.5 0.6 0.5
Produkcja w Górnictwie -29.80 0.4 0.6 0.6 -6 1.2
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 77.80 89 91.4 90.7 89.5 91.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 44.90 45 47 48.1 48.5 49
Produkcja Energii Elektrycznej 19177.00 21000 20000 20200 21000 21670
Produkcja złota -20.30 -14 -13 -13 -7.5 -8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -33.00 -18 -20 -13 2 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 74.20 0.4 -2.7 1.3 2 -2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.00 0.9 0.6 1.2 2.5 2
Wydatki Konsumpcyjne 1969884.00 1900962 1818893 1914727 2001402 1866184
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3113124.00 2976241 2877020 3023204 3160057 2951823
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.50 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.64 7.1 7 6.3 6.5 6.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.00 7 10.5 6.5 6.5 10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.30 33 36 36 36 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.80 69 69 69 69 70
Cena Benzyny 0.90 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Pozwolenia Na Budowę 1980099.00 6700000 5600000 6400000 8150000 7000000


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.