Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 13.94 14.26 14.45 14.64 14.84 15.24
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.07 8.16 8.23 8.3 8.37 8.51
Indeks Giełdowy 58309.59 57447 56702 55963 55235 53810
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -3.20 0.8 1.6 -0.2 2 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 0.8 1 0.9 1.3 1.8
Stopa Bezrobocia 27.60 28 27.4 26.9 27.5 28
Inflacja 4.50 5.1 4.5 4.7 4.8 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Bilans Handlowy 1737.21 -5000 16500 6500 6500 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
Koniunktura w przemyśle 28.00 26 25 27 27 28
Przemysłowy PMI 46.20 50 50.5 46.4 47.4 50.6
Optymizm Konsumentów 5.00 3 6 3 7 8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -3.20 0.8 1.6 -0.2 2 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 0.8 1 0.9 1.3 1.8
PKB 366.30 405 405 420 420 420
Pkb W Cenach Stałych 3133613.50 3173540 3192157 3161816 3174350 3249616
Produkt Narodowy Brutto 3109703.00 3124791 3127669 3137690 3150129 3183967
Środki Trwałe Brutto 597800.80 613408 610764 603181 605572 621758
Pkb Per Capita 7432.90 7490 7490 7550 7550 7550
Pkb Per Capita Ppp 12143.47 12350 12350 12395 12395 12395
Rolnictwo w PKB 71198.35 72958 74497 71839 72124 75838
Budownictwo w PKB 106790.38 108436 108470 107751 108179 110423
Przemysł w PKB 384990.99 392746 397894 388456 389996 405056
Górnictwo w PKB 220907.55 231326 229564 222896 223779 233696
Administracja Publiczna w PKB 480794.59 483941 484126 485122 487045 492841
Usługi w PKB 647668.90 646824 652388 653498 656089 664131
Transport w PKB 275505.11 275673 281409 277985 279087 286474
Media w PKB 64870.47 66542 66707 65454 65714 67908
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 27.60 28 27.4 26.9 27.5 28
Bezrobotni Zarejestrowani 6200.00 6290 6150 6220 6125 6300
Przeciętne Wynagrodzenia 20855.00 21336 21000 21000 21000 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 18167.00 18540 18500 18500 18500 19000
Populacja 57.73 59 58.62 59.51 59.51 59.51
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00 20734 22100 22100 22100 23200
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
Koszty Utrzymania 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 42.56 43.2 43.5 43.6 43 45.12
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 4.50 5.1 4.5 4.7 4.8 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.00 114 114 116 117 120
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111.30 113 114 116 117 120
Inflacja Bazowa 4.10 4.3 4.8 5 4.7 4.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.60 117 117 117 118 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.40 6.2 6 5.6 5.3 5
Inflacja Żywności 3.20 3.3 3.5 3.3 3.1 5.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.50 115 115 115 116 121
Cpi Transport 115.90 118 118 117 121 124
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Stopa Międzybankowa 6.85 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02
Stopa Depozytowa 7.03 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 1737.21 -5000 16500 6500 6500 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
Wydobycie Ropy Naftowej 1.00 1 2 2 2 3
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -15882.00 -19695 31309 31309 31309 1391262
Wydatki Rządowe 645563.00 647569 649879 651373 653955 661577
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 1 1 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 28.00 26 25 27 27 28
Przemysłowy PMI 46.20 50 50.5 46.4 47.4 50.6
Produkcja Przemysłowa 1.00 1.3 0.4 -1.2 1.5 1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.50 -0.9 0.7 0.6 0.6 0.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 45940.00 49000 39500 45500 42300 42000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.70 -0.6 0.2 -0.7 0.6 0.9
Produkcja w Górnictwie -1.50 -1.6 -3 -1.4 1.3 1.2
Zgodny-Wskaźnik 93.30 92.2 93.4 94.5 93.7 94
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.70 50.4 49.3 48.7 50 49.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 5.00 3 6 3 7 8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.20 1.8 -0.8 1.2 2.3 0.6
Wydatki Konsumpcyjne 1946237.00 1950548 1969863 1963753 1971538 2005320
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7.66 7.9 7.5 6.7 6.4 5.7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.00 10 10 10 10 10
Cena Benzyny 1.19 0.95 0.93 0.91 1.07 0.91


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.