Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 14.61 14.83 15.01 15.2 15.38 15.76
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.23 8.28 8.34 8.41 8.48 8.61
Indeks Giełdowy 56220.41 56639 55934 55234 54540 53187
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 1.7 1.3 -0.2 2 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.1 0.7 0.9 1.3 1.8
Stopa Bezrobocia 29.00 28.5 28.1 26.8 27.7 28
Inflacja 4.30 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
Bilans Handlowy -2880.82 -5000 16500 6500 0 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
Koniunktura w przemyśle 21.00 24 16 14 10 10
Przemysłowy PMI 45.70 43 48 46.4 47.4 47
Optymizm Konsumentów 5.00 3 6 3 7 8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 1.7 1.3 -0.2 2 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.1 0.7 0.9 1.3 1.8
PKB 366.30 405 405 420 420 420
Pkb W Cenach Stałych 3156566.50 3182985 3182675 3161497 3197602 3239963
Produkt Narodowy Brutto 3109703.00 3134091 3118379 3137690 3150129 3174510
Środki Trwałe Brutto 607257.10 615234 608950 603745 615151 619911
Pkb Per Capita 7432.90 7490 7490 7550 7550 7550
Pkb Per Capita Ppp 12143.47 12350 12350 12395 12395 12395
Rolnictwo w PKB 69690.51 73175 74276 71077 70596 75613
Budownictwo w PKB 106423.38 108758 108148 107812 107807 110095
Przemysł w PKB 386951.40 393915 396712 388456 391982 403853
Górnictwo w PKB 228480.61 232015 228882 222896 231451 233002
Administracja Publiczna w PKB 486277.80 485381 482688 486567 492599 491377
Usługi w PKB 654270.43 648749 650450 653498 662776 662158
Transport w PKB 275280.76 276493 280573 277985 278859 285624
Media w PKB 65317.74 66740 66509 65381 66167 67707
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 29.00 28.5 28.1 26.8 27.7 28
Bezrobotni Zarejestrowani 6655.30 6290 6150 6220 6125 6300
Przeciętne Wynagrodzenia 20855.00 21336 21000 21000 21000 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 18167.00 18540 18500 18500 18500 19000
Populacja 58.78 58.8 58.8 59.7 59.7 59.7
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00 20734 22100 22100 22100 23200
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
Koszty Utrzymania 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 42.44 43.2 43.5 43.6 43 45.12
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 4.30 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.10 114 114 116 118 120
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.20 113 114 116 117 119
Inflacja Bazowa 4.30 4.3 4.4 4.4 4.5 4.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.80 117 117 117 120 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.90 6.3 6 5.6 5.3 5
Inflacja Żywności 3.90 3.3 3.5 3.3 3.1 5.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.20 114 115 115 117 121
Cpi Transport 114.90 117 118 117 122 124
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 6.25 6.25
Stopa Międzybankowa 6.81 6.81 6.81 6.81 6.56 6.56
Stopa Depozytowa 7.15 7.15 7.15 7.15 6.9 6.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -2880.82 -5000 16500 6500 0 -1258
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.4 -3.4 -3.7 -3.7 -3.7
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 55.80 56.3 56.3 56.6 56.6 56.6
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -107881.00 -19695 31309 31309 31309 1391262
Wydatki Rządowe 651189.00 649497 647949 652497 659654 659612
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 1 1 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 21.00 24 16 14 10 10
Przemysłowy PMI 45.70 43 48 46.4 47.4 47
Produkcja Przemysłowa -1.10 1.8 0.7 -1.4 1.6 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 -2 2.8 0.7 2.2 0.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 45537.00 48000 39200 45500 42300 46000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.40 -0.6 0.2 -0.5 0.4 0.7
Produkcja w Górnictwie 2.40 -1.6 -3 -1.4 1.3 1.2
Zgodny-Wskaźnik 89.10 93.2 93.4 92.3 93.5 94
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.70 50 49.2 48.7 50 49.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 5.00 3 6 3 7 8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.3 -4.6 0.4 1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.00 1.8 -0.8 1.2 2.3 0.6
Wydatki Konsumpcyjne 1960885.00 1956353 1964012 1965056 1986377 1999364
Kredyt dla Sectora Prywatnego 7.19 6.3 5.5 5.7 5.4 5.7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.00 10 10 10 9.75 9.75
Cena Benzyny 1.04 0.99 0.97 0.94 0.91 0.91


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.