Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 14.35 14.62 14.78 14.93 15.09 15.4
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.11 9.28 9.39 9.5 9.61 9.82
Indeks Giełdowy 67346.19 64764 63388 62038 60715 58068

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.30 0.8 1.4 2 -1.3 2.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 15 5.1 3.2 2.6 2
Stopa Bezrobocia 32.50 27 27.4 27.1 26.8 26.2
Inflacja 3.20 4.9 4.5 4.7 4.6 4.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.2 0.4 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 3.50 3.75 3.75 4 4 4
Bilans Handlowy 52768.64 16500 10000 -1542 -1542 20000
Saldo Obrotów Bieżących 197818.00 -80000 -160000 -120000 -150000 -100000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1.3 1.3 1.3 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 83.00 90 90 90 92 92
Budżet Państwa do PKB -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -12 -12
Koniunktura w Przemyśle 35.00 30 32 35 31 38
Przemysłowy PMI 56.20 52 54 52.2 51.6 51.7
Optymizm Konsumentów -9.00 -12 -10 -3 5 8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.90 -0.7 2.3 -2.4 0.7 1.3
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.30 0.8 1.4 2 -1.3 2.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.10 15 5.1 3.2 2.6 2
PKB 351.43 320 320 320 320 345
Pkb W Cenach Stałych 3006813.40 2989470 3110972 3103031 3084991 3165092
Produkt Narodowy Brutto 3083515.00 3062866 3205938 3182187 3163686 3245831
Środki Trwałe Brutto 494223.30 520456 504807 510038 507073 520239
Pkb Per Capita 7346.00 7080 7080 7080 7080 7200
Pkb Per Capita Ppp 12481.80 11800 11800 11800 11800 12500
Rolnictwo w PKB 81674.70 87550 83478 84288 83798 85974
Budownictwo w PKB 82047.74 80051 83974 84673 84181 86367
Przemysł w PKB 368775.37 303983 369507 380576 378364 388188
Górnictwo w PKB 217191.96 180587 229084 224142 222839 228625
Administracja Publiczna w PKB 491141.74 562500 515299 506858 503911 516995
Usługi w PKB 620297.86 686328 652323 640147 636426 652950
Transport w PKB 232980.56 228191 240933 240436 239038 245245
Media w PKB 63350.26 64621 66214 65377 64997 66685

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 32.50 27 27.4 27.1 26.8 26.2
Pracujący 15023.55 14700 16000 16300 16280 16500
Bezrobotni Zarejestrowani 7233.00 6650 6725 6400 3200 6320
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.60 56 58 58.4 58.8 59.1
Przeciętne Wynagrodzenia 23133.00 21600 21600 21600 21600 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 19788.00 19000 19000 19000 19000 19000
Populacja 58.80 60.88 60.88 60.88 60.88 61.93
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wskaźnik Zatrudnienia 38.20 37.6 39 42 43 43
Płaca Minimalna 20.76 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 61.30 62 63 63 61.8 62

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.20 4.9 4.5 4.7 4.6 4.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.2 0.4 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.30 119 121 126 123 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118.00 119 120 121 122 126
Inflacja Bazowa 2.50 3.3 3.3 3.6 3.9 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.80 101 104 129 106 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.20 4.4 4.4 4.6 4.3 4
Wskaźnik Cen Importowych 195.90 200 205 210 210 215
Wskaźnik Cen Eksportowych 163.70 165 167 168 168 170
Inflacja Żywności 5.70 4.7 4.5 4 4.2 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.10 119 121 127 124 129
Cpi Transport 119.90 119 115 130 120 125
Oczekiwania inflacyjne 4.21 4 3.8 3.6 3.4 3.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.50 3.75 3.75 4 4 4
Stopa Międzybankowa 3.68 3.68 3.93 6.9 4.18 4.18
Podaż Pieniądza M0 294316.00 278000 300000 280000 283000 283000
Podaż Pieniądza M1 2249170.00 2300000 2100000 2055000 1840000 1820000
Podaż Pieniądza M2 3468716.00 3491000 3470000 3300000 3200000 3180000
Podaż Pieniądza M3 4111730.00 4200000 4170000 4150000 4100000 4050000
Bilans Banków 6460027.00 6530000 6480000 6100000 5900000 5750000
Rezerwy Walutowe 52995.00 54200 53800 54500 54100 53700
Stopa Depozytowa 3.75 3.8 4.05 4.05 4.3 4.3
Bilans Banku Centralnego 884466.00 940000 870000 855000 830000 840000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 52768.64 16500 10000 -1542 -1542 20000
Saldo Obrotów Bieżących 197818.00 -80000 -160000 -120000 -150000 -100000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1.3 1.3 1.3 -0.8 -0.8
Import 115517.17 108000 112000 95000 97000 100000
Eksport 168285.81 118000 125000 107000 110000 120000
Dług Zagraniczny 170836.00 180000 183000 180000 178000 185000
Przyjazdy Turystów 136510.00 115000 118500 160000 250000 400000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16010.00 16000 25000 -6000 18000 -2500
Bronie Sprzedaży 37.00 125 125 125 125 95
Terms of Trade 119.70 106 104 106 106 108

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 83.00 90 90 90 92 92
Budżet Państwa do PKB -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -12 -12
Bilans Budżetu 21257.00 -80000 -60000 1391262 -28000 -50000
Wydatki Rządowe 655551.00 750423 687119 676529 672595 690059
Dochody Budżetu Państwa 146977.00 100000 120000 140000 95000 110000
Dług Publiczny 78295.00 78000 81000 83000 78000 81000
Wydatki Budżetu Państwa 125719.00 160000 155000 168000 135000 160000
Wydatki Wojskowe 3617.00 3400 3400 3400 3270 3270

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 35.00 30 32 35 31 38
Przemysłowy PMI 56.20 52 54 52.2 51.6 51.7
Produkcja Przemysłowa -2.10 -5 -2 -1.7 1.4 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.20 -0.7 1.3 2 1 0.9
Stopa Utylizacji Surowców 78.10 67 80 81 81.5 82
Bankructwa 216.00 145 170 220 155 180
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 35779.00 38500 39400 41000 39100 41700
Rejestracje nowych samochodów 27330.00 24400 26000 28000 24000 26300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.00 2.5 0.5 1.6 1.3 1
Produkcja Energii Elektrycznej 18566.00 19650 20800 19800 20300 21000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94.00 89.5 91.3 91.6 89.7 92
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.70 49.8 50 50.5 49.7 51
Produkcja złota -8.70 -3 0.7 1.6 2.7 3.4
Produkcja w Górnictwie 0.80 -10 -3 5 2.5 2
Produkcja Stali 292.30 420 440 420 420 530

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -9.00 -12 -10 -3 5 8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.90 -0.7 2.3 -2.4 0.7 1.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 -5 -3 -1.2 3 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 1917965.00 1882658 1979783 1979340 1967832 2018927
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3145736.00 3012557 3205722 3246400 3227525 3311328
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.50 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego -1.52 6.5 5.8 6.3 6.3 6.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.00 7 7.25 10 7.5 7.5
Cena Benzyny 1.20 0.93 0.88 0.86 0.8 0.76
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.80 35.6 35.7 35.8 36 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 77.10 73 73 73 75 75

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Pozwolenia Na Budowę 10550184.00 4800000 8000000 7000000 6700000 7200000


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.