Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 16.22 16.52 16.69 16.87 17.04 17.4
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.27 9.37 9.48 9.59 9.69 9.91
Indeks Giełdowy 54796.42 54167 53015 51886 50779 48566

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -51.00 7 -3 1.3 2 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.10 -8.2 -3.5 2 3.5 3.9
Stopa Bezrobocia 23.30 25.8 26 26.3 26.5 26
Inflacja 3.10 3.3 3.4 4.6 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.2 -0.2 0.4 0.3
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
Bilans Handlowy 38869.00 -1258 -1258 29000 6000 -1542
Saldo Obrotów Bieżących -103587.00 -45000 100000 -150000 -174000 -135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Dług Publiczny do PKB 62.20 81.8 83 83 83 83
Budżet Państwa do PKB -6.30 -14.6 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7
Koniunktura w Przemyśle 24.00 28 30 32 34 34
Przemysłowy PMI 58.30 52 49.7 48.6 51.8 51.4
Optymizm Konsumentów -23.00 -20 -13 2 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.00 -8 1 5 2.3 4
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -51.00 7 -3 1.3 2 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.10 -8.2 -3.5 2 3.5 3.9
PKB 351.43 295 320 320 320 320
Pkb W Cenach Stałych 2597611.30 3257271 2885101 3016524 2649564 3315902
Produkt Narodowy Brutto 2663362.00 3193424 2897146 3072631 3247755 3257293
Środki Trwałe Brutto 451384.00 623605 548220 547349 460412 636077
Pkb Per Capita 7346.00 7180 7080 7080 7080 7080
Pkb Per Capita Ppp 12481.80 11200 11800 11800 11800 11800
Rolnictwo w PKB 74360.51 76064 61895 69281 75848 77585
Budownictwo w PKB 70039.94 110751 93527 97142 71441 112966
Przemysł w PKB 263733.45 406260 349579 359430 269008 414385
Górnictwo w PKB 154191.69 234391 208754 206526 157276 239078
Administracja Publiczna w PKB 489362.23 494305 448600 472975 499149 504191
Usługi w PKB 612770.83 666103 607089 644037 625026 679425
Transport w PKB 200788.92 287325 244592 257458 204805 293072
Media w PKB 56192.43 68110 58616 60727 57316 69472

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 23.30 25.8 26 26.3 26.5 26
Pracujący 9548000.00 10200000 10200000 10180000 10210000 10210000
Bezrobotni Zarejestrowani 4294.85 7850 7940 8000 8200 8200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.30 45 48 52 53.5 51
Przeciętne Wynagrodzenia 21455.00 21600 21600 21600 21600 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 17006.00 19000 19000 19000 19000 19000
Populacja 58.80 59.83 60.88 60.88 60.88 60.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 20.76 20.76 21.5 21.5 21.5 21.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 52.30 54.7 55 56 54.6 54
Wskaźnik Zatrudnienia 42.14 42.4 42.6 42.4 42.6 43

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 3.10 3.3 3.4 4.6 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.2 -0.2 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116.60 121 118 120 120 126
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.00 120 117 119 119 125
Inflacja Bazowa 3.30 3.4 3.5 3.8 3.7 3.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.80 123 118 119 116 129
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.40 2.7 3.2 1.6 2.7 3.1
Inflacja Żywności 3.90 3.8 4.1 4.2 4 4
Oczekiwania inflacyjne 4.22 4.2 4.4 4.6 4.6 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117.70 121 119 120 121 127
Cpi Transport 115.10 124 120 119 114 130

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
Stopa Międzybankowa 3.33 7.4 3.36 3.36 3.36 6.9
Podaż Pieniądza M0 302934.00 273000 273000 273000 273000 284333
Podaż Pieniądza M1 2142654.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
Podaż Pieniądza M2 3446316.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
Podaż Pieniądza M3 4154403.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
Bilans Banków 6534938.00 6550000 6650000 6480000 6520000 6500000
Rezerwy Walutowe 54420.00 55000 53300 54000 54600 54300
Stopa Depozytowa 4.22 5.4 4.51 4.51 4.51 4.51
Bilans Banku Centralnego 1015089.00 1055000 1060000 1065000 1070000 1070000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 38869.00 -1258 -1258 29000 6000 -1542
Saldo Obrotów Bieżących -103587.00 -45000 100000 -150000 -174000 -135000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Import 91348.01 92000 95000 112000 110000 110000
Eksport 130217.45 110000 124000 118000 130000 125000
Dług Zagraniczny 156341.00 175600 180000 175000 180000 180000
Przyjazdy Turystów 68914.00 450000 750000 800000 825000 830000
Bronie Sprzedaży 145.00 100 125 125 125 125
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17363.00 -3400 13000 18000 22000 18000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 62.20 81.8 83 83 83 83
Budżet Państwa do PKB -6.30 -14.6 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7
Bilans Budżetu -100083.00 1391262 -93000 -35000 -49000 1391262
Wydatki Rządowe 654497.00 663542 599514 632956 667587 676813
Dochody Budżetu Państwa 103081.00 75000 125000 115000 120000 120000
Dług Publiczny 57650.00 84500 86000 82000 84000 86000
Wydatki Budżetu Państwa 203164.00 168000 160000 164000 166000 165000
Wydatki Wojskowe 3449.00 3000 2800 2800 2800 2800

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 24.00 28 30 32 34 34
Przemysłowy PMI 58.30 52 49.7 48.6 51.8 51.4
Produkcja Przemysłowa -10.80 -25 -2 6 -1.8 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.60 -28 0.8 8 7.5 -3
Stopa Utylizacji Surowców 61.20 75 78 80.3 81 81
Bankructwa 228.00 350 275 250 225 220
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 37400.00 38000 40000 38700 39400 40000
Rejestracje nowych samochodów 22798.00 24000 25200 27400 28300 27000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.70 -3.8 -0.5 2.5 0.5 1.6
Produkcja w Górnictwie -3.30 -10 -10 -6 3.8 1.2
Produkcja Stali 330.00 370 385 420 440 420
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 85.70 89.7 90.7 89.5 91.3 91
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.40 47.7 48.1 48.5 49 49
Produkcja Energii Elektrycznej 20978.00 20000 20200 20650 20800 21300
Produkcja złota -14.80 -12 7 -10 3.2 3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -23.00 -20 -13 2 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.00 -8 1 5 2.3 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.20 0.6 1.2 2.5 1.7 2
Wydatki Konsumpcyjne 1656067.00 2011277 1805129 1898373 1689188 2051502
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2656414.00 3071053 2850118 3017981 2709542 3132474
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3.87 7 6.3 6.5 5.8 6.3
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.00 10.5 7 7 7 10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.50 35.7 35.3 35.6 35.7 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.80 74 73 73 73 73
Cena Benzyny 0.90 0.91 0.7 0.67 0.64 0.86

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Pozwolenia Na Budowę 6437078.00 5300000 6400000 4800000 8000000 7000000


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.