REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 0.5 1 1.1 1.3 2
Stopa Bezrobocia 27.20 27.4 27.4 27.2 27.1 24
Inflacja 4.90 5.1 4.8 5.7 5.9 5.4
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 7.75
Bilans Handlowy -4657.00 2226 472 757 708 -1700
Dług Publiczny do PKB 53.10 54 54 55 55 56
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 14.23
14.54 14.73 14.92 15.12 15.93
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.09
8.96 9.05 9.14 9.24 9.61
Indeks Giełdowy 57164.25
59334 58619 57916 57226 54530
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70
0.5 1 1.1 1.3 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40
0.6 1 1.2 1.3 2
PKB 349.42
390 390 405 405 420
Pkb W Cenach Stałych 3132981.50
3143072 3192693 3178106 3173710 3318421
Produkt Narodowy Brutto 3076397.00
3112861 3160818 3113314 3116390 3285291
Środki Trwałe Brutto 615992.50
612987 628346 624201 624000 653090
Pkb Per Capita 7524.51
7562 7562 7640 7640 7700
Pkb Per Capita Ppp 12294.88
12300 12300 12350 12350 12395
Rolnictwo w PKB 70244.51
78356 85669 77486 71158 89043
Budownictwo w PKB 108776.67
109392 109765 109470 110191 114087
Przemysł w PKB 382563.62
386582 393412 387400 387537 408905
Górnictwo w PKB 231638.37
238548 237510 231615 234650 246863
Administracja Publiczna w PKB 480320.97
478467 483493 486726 486565 502532
Usługi w PKB 643923.33
637050 645526 648573 652294 670947
Transport w PKB 267778.61
269535 273299 274438 271260 284061
Media w PKB 65588.74
64884 65864 66035 66441 68458
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 27.20
27.4 27.4 27.2 27.1 24
Pracujący 9838000.00
9978000 10111000 10511000 10711000 11711000
Bezrobotni Zarejestrowani 6100.00
6570 6610 6037 6059 6670
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10
59.67 60.5 59.65 59.18 61
Koszty Pracy 148.30
153 155 156 158 173
Przeciętne Wynagrodzenia 19858.00
20500 20500 20200 21612 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 17146.00
17600 17900 17100 18211 19000
Populacja 56.52
58 58 59 59 60
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00
60 60 60 60 60
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 21300.00
21700 21700 22100 20101 23200
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3950.00
4108 4108 4157 4073 4157
Stopa Bezrobocia Młodzieży 53.70
52.24 51.44 52.18 53.07 51.51
Koszty Utrzymania Rodziny 10300.00
10400 10400 10500 10500 10630
Koszty Utrzymania 6460.00
6530 6530 6630 6630 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 43.10
42.98 42.9 43 43.1 45.12
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 4.90
5.1 4.8 5.7 5.9 5.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10
0.6 0.5 0.7 0.43 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.40
109 110 112 114 122
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.70
108 109 112 113 121
Inflacja Bazowa 4.20
4.3 4.4 5.2 5.3 5.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.50
110 112 112 115 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.10
6.1 6.6 6.7 6.7 5
Wskaźnik Cen Importowych 151.10
151 151 151 152 151
Wskaźnik Cen Eksportowych 141.70
142 142 142 142 142
Inflacja Żywności 3.50
3.6 3.8 4 4 5.2
Oczekiwania inflacyjne 5.59
5.45 5.41 5.48 5.47 5.46
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.50
109 109 112 112 122
Cpi Transport 111.40
109 112 111 117 124
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 7.75
Stopa Międzybankowa 6.99
6.99 7.24 7.24 7.24 8.24
Podaż Pieniądza M0 249862.00
250521 253837 256981 260256 292498
Podaż Pieniądza M1 1700175.00
1684318 1694431 1701126 1700025 1702080
Podaż Pieniądza M2 2791347.00
2781647 2797371 2811518 2812816 2822778
Podaż Pieniądza M3 3446534.00
3472126 3515492 3557961 3599792 3985193
Bilans Banków 5242892.00
5288426 5345855 5403860 5461406 6011733
Rezerwy Walutowe 49850.00
49615 49544 49423 49418 50645
Kredyty dla Sektora prywatnego 3546828.00
3584532 3625252 3666742 3707567 4067840
Stopa Depozytowa 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 8.5
Bilans Banku Centralnego 812961.00
815643 813000 817805 817813 977000
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -4657.00
2226 472 757 708 -1700
Eksport 107066.00
105508 98513 103578 103532 99742
Import 111723.00
103282 98041 102821 102824 101442
Saldo Obrotów Bieżących -163760.00
-180017 -93000 -185992 -178166 -159000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50
-2.3 -2.3 -2.7 -2.7 -3.2
Dług Zagraniczny 183239.00
193318 158000 198531 200261 166000
Przyjazdy Turystów 1303293.00
1203600 1368527 1211800 1204200 1518528
Rezerwy Złota 125.30
125 125 125 125 125
Indeks Terroryzmu 4.09
4.51 4.64 4.91 5.18 5.45
Bronie Sprzedaży 74.00
51.17 59.79 62.52 65.26 67.86
Wydobycie Ropy Naftowej 2.00
3 3 3 3 5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1961.00
2022 2037 2041 2029 2028
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 53.10
54 54 55 55 56
Budżet Państwa do PKB -4.60
-4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.5
Bilans Budżetu -90538.00
21498 32327 -2118 18386 1391262
Wydatki Rządowe 639964.00
636014 642974 646555 648284 668294
Dochody Budżetu Państwa 76471.00
123123 149769 118756 135819 1512702
Dług Publiczny 81061.00
89034 51100 94674 96922 55800
Wydatki Budżetu Państwa 167009.00
101625 117442 120874 117432 121440
Wydatki Wojskowe 3110.20
3100 3081 3079 3078 3057
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 38.00
30 28 30 32 51
Przemysłowy PMI 43.40
45 46 47 49 54
Produkcja Przemysłowa 2.90
1 1.2 1.3 1.5 1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60
-0.14 0.2 0.08 0.1 0.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.10
80.9 81.6 80.96 80.96 81.5
Zmiany Zapasów -14172.00
885 3436 -2301 2867 5691
Bankructwa 147.00
155 156 155 156 156
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 47964.00
45283 46959 46521 46524 46551
Rejestracje nowych samochodów 31447.00
29372 30644 30172 30264 30257
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.10
0.4 0.7 0.3 0.12 1
Szybkość Internetu 6736.79
8355 8602 8843 9079 11179
Adresy IP 4274668.00
4272995 4228378 4262815 4243350 4256417
Produkcja w Górnictwie -5.20
-1.41 0.6 -1.53 -1.6 1.2
Produkcja Stali 535.00
534 533 533 533 533
Zgodny-Wskaźnik 90.50
92 93.5 94 94.3 94
Index Konkurencyjności 4.32
4.32 4.32 4.34 4.39 4.37
Ranking Konkurencyjności 61.00
61 61 60 60 63
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.20
49 50.5 50.7 50.9 52
Łatwość Prowadzenia Biznesu 82.00
72 71 86 87 69
Produkcja Energii Elektrycznej 22678.00
22087 21185 21274 21742 21524
Indeks Percepcji Korupcji 43.00
44 46 43 43 48
Ranking Korupcji 71.00
72 59 72 72 57
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 38.00
17 15 16 18 16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.30
0.1 0.5 0.5 0.4 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.30
1.7 1.9 1.6 1.7 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 1926959.00
1917741 1948167 1956710 1952009 2024886
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2868646.00
2965725 2800000 3035351 3075238 3140000
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.20
0.03 -1.2 0 -0.02 0.2
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.41
7.9 5.89 5.63 5.62 3.11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.00
10 10 10 9.83 8.5
Cena Benzyny 1.13
1.15 1.09 1.03 0.97 0.77
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.10
32.31 37 31.78 31.52 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.90
71.14 78 70.84 70.59 77
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 544.47
593 521 600 603 530
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00
28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00
45 45 45 45 40
Podatek od Towarów i Usług 15.00
15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00
2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00
1 1 1 1 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00
1 1 1 1 1
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 19.52
16.73 51.95 65.57 38.24 40.13
Temperatura 24.17
13.17 20.11 21.97 16.22 17.71