Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 16.76 16.8 17.22 17.65 18.08 18.99
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.59 10.54 10.67 10.79 10.91 11.17
Indeks Giełdowy 67695.41 63554 61512 59542 57631 53989

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 1.2 1 0.8 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 1.6 1.7 2 2 1.9
Stopa Bezrobocia 34.50 34.8 35.2 35.4 35.5 36
Inflacja 6.50 6 5.9 5.3 4.8 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa 4.75 6 6.25 6.5 6.75 7.25
Bilans Handlowy 28349.88 13800 13000 12000 8000 2000
Saldo Obrotów Bieżących 142629.00 85000 -100000 160000 210000 180000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 3 3 1.6 1.6 1.6
Dług Publiczny do PKB 69.90 74.7 74.7 76.8 76.8 76.8
Budżet Państwa do PKB -5.70 -6 -6 -4.8 -4.8 -4.8
Koniunktura w Przemyśle 42.00 37 40 42 45 45
Przemysłowy PMI 52.20 54 56 55.8 57 57
Optymizm Konsumentów -25.00 -18 -14 -10 -7 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 2.4 3 1.8 2.4 2
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 1.2 1 0.8 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 1.6 1.7 2 2 1.9
PKB 419.95 320 345 345 345 345
Pkb W Cenach Stałych 4600651.30 4590852 4521536 4592896 4692664 4680162
Produkt Narodowy Brutto 4737603.00 4672550 4679409 4832355 4832355 4768318
Środki Trwałe Brutto 658476.20 640917 635594 646145 671646 658422
PKB Per Capita 5659.21 7080 7200 7200 7200 7200
PKB Per Capita PPP 14420.17 11800 12500 12500 12500 12500
Rolnictwo w PKB 131312.09 150611 113774 132548 133938 135066
Budownictwo w PKB 107722.33 114039 113136 110311 109877 112406
Przemysł w PKB 541095.09 533125 511549 524468 551917 534433
Górnictwo w PKB 211771.72 226590 224647 217686 216007 221822
Administracja Publiczna w PKB 375226.27 375246 377403 376462 382731 383615
Usługi w PKB 1076451.80 1067182 1082749 1075949 1097981 1096392
Transport w PKB 349652.71 343915 339250 349326 356646 355963
Media w PKB 103340.70 105577 106205 103014 105408 104972

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 34.50 34.8 35.2 35.4 35.5 36
Pracujący 14914.21 14950 15200 14900 15500 15000
Bezrobotni Zarejestrowani 7900.00 7950 7800 7700 7600 7500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.90 57.5 58 58.3 58.5 59
Przeciętne Wynagrodzenia 23502.00 21600 21600 21600 21600 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 20901.00 19000 19000 19000 19000 19000
Populacja 59.30 60.88 61.93 61.93 61.93 61.93
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 23.19 23.19 23.19 24 24 24
Stopa Bezrobocia Młodzieży 63.90 67.4 67 67.3 67.3 68
Wskaźnik Zatrudnienia 37.30 38.3 38.6 38.3 38.5 39

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 6.50 6 5.9 5.3 4.8 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.10 103 105 106 107 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.10 102 103 104 106 109
Inflacja Bazowa 4.10 4 3.9 4.8 5.1 5.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.20 120 118 120 123 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.70 10 8 7 6 6
Wskaźnik Cen Importowych 169.30 165 150 145 138 135
Wskaźnik Cen Eksportowych 145.20 158 160 145 130 125
Inflacja Żywności 7.60 6.7 5.2 4.7 4.5 4
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.80 1.7 1.3 0.7 1 0.8
Oczekiwania inflacyjne 4.96 5.8 5.7 5.6 5.3 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.60 102 105 106 106 111
Cpi Transport 105.90 107 107 108 108 108

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 4.75 6 6.25 6.5 6.75 7.25
Stopa Międzybankowa 5.07 6.32 6.57 6.82 7.07 7.07
Podaż Pieniądza M0 310126.00 310000 288000 292000 294000 295000
Podaż Pieniądza M1 2378735.00 2375000 2400000 2390000 2430000 2420000
Podaż Pieniądza M2 3682997.00 3800000 3850000 3900000 3880000 3900000
Podaż Pieniądza M3 4467899.00 4370000 4450000 4380000 4350000 4400000
Rezerwy Walutowe 58923.00 59800 60200 59500 58800 59100
Bilans Banków 6908931.00 6825000 6950000 7150000 7300000 7400000
Stopa Depozytowa 4.44 4.41 5.66 5.91 6.16 6.66
Stopa Pożyczkowa 8.25 9.5 9.75 10 10.25 10.25
Bilans Banku Centralnego 1026836.00 990000 970000 950000 1080000 980000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 28349.88 13800 13000 12000 8000 2000
Saldo Obrotów Bieżących 142629.00 85000 -100000 160000 210000 180000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 3 3 1.6 1.6 1.6
Import 151112.33 138200 142000 137500 145000 150000
Eksport 179462.21 152000 155000 149500 153000 152000
Dług Zagraniczny 173837.00 175000 180000 174000 171200 172000
Przyjazdy Turystów 568484.00 435000 390000 375000 360000 360000
Terms of Trade 116.60 136 134 93.75 100 126
Sprzedaż Broni 37.00 125 95 95 95 95
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 27192.00 17200 14000 7400 12000 10500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 69.90 74.7 74.7 76.8 76.8 76.8
Budżet Państwa do PKB -5.70 -6 -6 -4.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu -22643.00 -3000 -13000 1000 -40000 -61500
Wydatki Rządowe 907315.00 902990 910372 913184 925461 930534
Dochody Budżetu Państwa 106851.00 162000 157000 157000 120000 98500
Dług Publiczny 83437.00 79200 80200 78700 80050 81000
Wydatki Budżetu Państwa 129494.00 165000 170000 156000 160000 160000
Wydatki Wojskowe 3475.00 3270 3270 3270 3270 3000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 42.00 37 40 42 45 45
Przemysłowy PMI 52.20 54 56 55.8 57 57
Produkcja Przemysłowa -7.80 2.3 1.3 -0.5 0.9 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.40 2.3 3 3 2 2.1
Stopa Utylizacji Surowców 77.70 80.5 79.8 77 80 80
Bankructwa 188.00 150 125 132 140 140
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 41019.00 41000 42000 39800 42500 43000
Rejestracje nowych samochodów 29545.00 27000 27500 28200 28700 29000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.30 -0.2 0.3 1.3 2 1.8
Produkcja w Górnictwie -14.90 -6 2.6 2.6 1.7 2.3
Produkcja Stali 292.30 420 530 530 530 530
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 89.30 90 92 89.7 91.5 92
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.50 51.3 52 51.8 52 51.8
Produkcja Energii Elektrycznej 19338.00 18700 20000 19700 20300 20050
Produkcja złota -27.80 -8.5 -4 2.5 3 3.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -25.00 -18 -14 -10 -7 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 2.4 3 1.8 2.4 2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 1.8 2.1 1.9 1.5 2
Wydatki Konsumpcyjne 3057771.00 3049030 2973937 3065770 3118926 3124020
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4085559.00 3829046 3974336 4167270 4167270 4049849
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5.34 6.2 5.8 4.5 4 3.5
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 8.25 8.25 9.5 9.75 10 10.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.80 36 36 36 36 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 67.00 75 75 77 77 77
Cena Benzyny 1.48 1.53 1.59 1.65 1.71 1.71

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Pozwolenia Na Budowę 8403158.00 9780000 10200000 8600000 10050000 9150000


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.