Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 14.56 14.24 14.39 14.54 14.7 15.01
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.06 8.33 8.39 8.46 8.53 8.66
Indeks Giełdowy 56101.93 56898 56295 55697 55110 53947
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.60 -2 0.6 1.3 1.4 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.8 0.6 1 1.2 1.6
Stopa Bezrobocia 29.10 27.5 29.4 28.3 28 29
Inflacja 4.00 4.8 4.4 4.6 4.7 4.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Stopa Procentowa 6.25 6 6 6 5.75 6
Bilans Handlowy 6097.33 6500 5000 -3000 -1258 -1542
Saldo Obrotów Bieżących -190312.00 -138000 -220000 -180000 -165000 -180000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7
Dług Publiczny do PKB 55.80 66 66 66 66 68
Budżet Państwa do PKB -4.40 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
Koniunktura w Przemyśle 26.00 23 24 18 20 15
Przemysłowy PMI 47.10 46.8 47.4 45 47.3 49
Optymizm Konsumentów -7.00 -6 -12 -3 -8 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.10 -0.4 1 0.7 0.8 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.60 -2 0.6 1.3 1.4 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.8 0.6 1 1.2 1.6
PKB 366.30 420 420 420 420 412
Pkb W Cenach Stałych 3153591.90 3145778 3165079 3169360 3191435 3242498
Produkt Narodowy Brutto 3122800.00 3122142 3151227 3138414 3160274 3210838
Środki Trwałe Brutto 613639.90 600754 608677 616708 621004 630940
Pkb Per Capita 7433.60 7550 7550 7550 7550 7565
Pkb Per Capita Ppp 12143.47 12395 12395 12395 12395 12395
Rolnictwo w PKB 69058.48 70725 69900 69404 69887 71005
Budownictwo w PKB 105755.19 107278 106803 106284 107024 108737
Przemysł w PKB 383117.25 386531 388112 385033 387715 393918
Górnictwo w PKB 226361.45 221791 230636 227493 229078 232743
Administracja Publiczna w PKB 488805.96 484096 487401 491250 494672 502586
Usługi w PKB 656905.07 650260 656233 660190 664788 675425
Transport w PKB 271489.94 276607 276107 272847 274748 279144
Media w PKB 64509.25 65057 65514 64832 65283 66328
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 29.10 27.5 29.4 28.3 28 29
Pracujący 10142000.00 10250000 10350000 10280000 10251000 10300000
Bezrobotni Zarejestrowani 6733.71 6120 6300 6500 6500 6430
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.90 57.9 59.4 59.1 59 60.4
Przeciętne Wynagrodzenia 21966.00 21000 21000 21000 21600 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 19122.00 18500 18500 18500 19000 19000
Populacja 58.78 59.83 59.83 59.83 59.83 60.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Nisko Wykwalifikowanych 4380.00 3929 3838 3746 4157 4200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 58.20 53 53.8 53.4 58 57.2
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 22600.00 22100 22100 22100 23200 23200
Koszty Utrzymania Rodziny 11300.00 10500 10500 10500 10630 10630
Koszty Utrzymania 6570.00 6630 6630 6630 6700 6700
Wskaźnik Zatrudnienia 42.40 43.6 43 43 43.3 44.2
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.00 4.8 4.4 4.6 4.7 4.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.80 116 117 119 119 124
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.90 116 116 117 118 123
Inflacja Bazowa 3.80 4.2 4.2 4.4 4.3 4.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.30 116 119 119 119 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.30 3.7 4.2 4.3 4.3 4.5
Inflacja Żywności 3.90 3 3.8 4 4 4.3
Oczekiwania inflacyjne 4.84 5.66 5.63 5.64 5.63 5.63
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.10 116 116 120 120 126
Cpi Transport 116.50 117 121 120 121 127
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.25 6 6 6 5.75 6
Stopa Międzybankowa 6.56 6.8 6.8 6.8 6.8 7.05
Podaż Pieniądza M0 291880.00 263660 273000 273000 273000 284333
Podaż Pieniądza M1 1832143.00 1763610 1769000 1769000 1769000 1768608
Podaż Pieniądza M2 3026017.00 2922422 2938000 2938000 2938000 2941486
Podaż Pieniądza M3 3772010.00 3627103 3715000 3715000 3715000 3883648
Rezerwy Walutowe 55058.00 50000 50100 50500 50300 50600
Bilans Banków 5884906.00 5750000 5730000 6040000 6000000 6565085
Stopa Depozytowa 6.88 6.76 6.76 6.76 6.76 7.01
Bilans Banku Centralnego 855671.00 875000 791000 860000 950000 965000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 6097.33 6500 5000 -3000 -1258 -1542
Saldo Obrotów Bieżących -190312.00 -138000 -220000 -180000 -165000 -180000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.7
Import 110804.69 103000 102000 111000 84500 84300
Eksport 116902.03 105000 107000 108000 104200 105000
Dług Zagraniczny 177676.00 174000 174000 179000 175600 180000
Przyjazdy Turystów 1336068.00 1350000 1180000 1320000 1315000 1400000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17024.00 13200 8900 18300 -5000 2000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 55.80 66 66 66 66 68
Budżet Państwa do PKB -4.40 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6
Bilans Budżetu -34039.00 -7700 39000 -5000 20500 21000
Wydatki Rządowe 653236.00 649212 653135 656502 661075 671652
Dochody Budżetu Państwa 95928.00 135400 149000 125000 165000 167000
Dług Publiczny 70836.00 84000 80500 80000 82000 85000
Wydatki Budżetu Państwa 129966.00 143100 110000 130000 144500 146000
Wydatki Wojskowe 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 26.00 23 24 18 20 15
Przemysłowy PMI 47.10 46.8 47.4 45 47.3 49
Produkcja Przemysłowa -3.60 -1.4 1.6 2 1.5 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.50 1 2.2 -1.8 0.5 0.6
Stopa Utylizacji Surowców 80.40 80 81 81 81.3 81.4
Bankructwa 219.00 200 170 183 180 220
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 41698.00 45500 44300 49000 43000 45500
Rejestracje nowych samochodów 28965.00 30600 28400 30650 26380 28600
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.50 -0.5 0.4 0.6 0.2 0.6
Produkcja w Górnictwie -3.10 -1.4 -3 0.4 1.1 1.4
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 93.10 91.7 92.4 93 92.6 93.1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.60 48.7 50 49.5 49.6 50.2
Produkcja Energii Elektrycznej 20653.00 20750 21940 20730 20050 21670
Produkcja złota 5.20 -8 -10 -14 -13 -15
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -7.00 -6 -12 -3 -8 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.10 -0.4 1 0.7 0.8 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 0.3 2.1 0.9 0.6 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1961051.00 1955318 1965960 1970856 1984584 2016337
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3068290.00 3006401 3046347 3083631 3105109 3154791
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.10 -0.3 0.6 0.6 0.4 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.60 5.7 5.4 5.6 5.7 5.4
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 10
Cena Benzyny 1.15 1.26 1.29 1.33 1.36 1.36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.00 33.2 33 33 36 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.90 69 69 69 69 70
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 7503857.00 8500000 9900000 9650000 9500000 9600000


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.