Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 14.94 15.21 15.36 15.53 15.69 16.02
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.03 9.08 9.19 9.29 9.4 9.61
Indeks Giełdowy 68458.57 66098 64694 63316 61965 59264

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 66.10 1.7 2.5 1.4 2.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.00 2 14 2.7 3.3 2.4
Stopa Bezrobocia 32.50 29 27 27.4 27.1 27
Inflacja 3.20 3.2 4.5 4 4.3 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.4
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Bilans Handlowy 11828.56 -1258 20000 8000 -1542 -1542
Saldo Obrotów Bieżących 297500.00 100000 -80000 -120000 -65000 -95000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Dług Publiczny do PKB 62.20 83 83 83 83 86
Budżet Państwa do PKB -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7 -12
Koniunktura w Przemyśle 40.00 30 32 28 32 35
Przemysłowy PMI 53.00 49.7 51.6 52 51.4 51.7
Optymizm Konsumentów -12.00 23 18 10 7 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 1 -0.7 2.3 -2.4 2.2
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 66.10 1.7 2.5 1.4 2.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.00 2 14 2.7 3.3 2.4
PKB 351.43 320 320 320 320 345
Pkb W Cenach Stałych 2933978.30 3188450 2939687 3013196 3030800 3103539
Produkt Narodowy Brutto 3050369.00 3247422 3036233 3132729 3151031 3226656
Środki Trwałe Brutto 478847.70 578545 514774 491777 494650 506521
Pkb Per Capita 7346.00 7080 7080 7080 7080 7200
Pkb Per Capita Ppp 12481.80 11800 11800 11800 11800 12500
Rolnictwo w PKB 79427.08 74250 86789 81572 82048 84017
Budownictwo w PKB 80129.25 102678 79868 82293 82774 84760
Przemysł w PKB 349996.81 379916 300656 359447 361547 370224
Górnictwo w PKB 218467.67 218297 177421 224366 225677 231093
Administracja Publiczna w PKB 490072.15 499932 557367 503304 506245 518394
Usługi w PKB 624468.92 680743 685262 641330 645076 660558
Transport w PKB 229691.47 272132 226279 235893 237271 242966
Media w PKB 63001.41 64189 64059 64702 65080 66642

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 32.50 29 27 27.4 27.1 27
Pracujący 15023.55 10200000 10180000 10210000 10210000 10230000
Bezrobotni Zarejestrowani 7233.00 6500 6650 6725 6400 6320
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.60 54.1 54 54.3 54.2 55
Przeciętne Wynagrodzenia 22579.00 21600 21600 21600 21600 21600
Wynagrodzenia w Przemyśle 18857.00 19000 19000 19000 19000 19000
Populacja 58.80 60.88 60.88 60.88 60.88 61.93
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 20.76 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 61.30 55 56 54.6 54 55
Wskaźnik Zatrudnienia 38.20 40 42.4 42.6 43 44

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 3.20 3.2 4.5 4 4.3 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 -0.2 0.4 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.70 119 120 121 122 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.70 119 119 120 121 126
Inflacja Bazowa 3.30 3.1 3.4 3.4 3.7 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.80 99.46 100 103 103 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.50 1.8 3 3.5 3.1 3.5
Wskaźnik Cen Importowych 190.90 195 200 205 210 215
Wskaźnik Cen Eksportowych 161.20 165 165 167 168 170
Inflacja Żywności 5.40 4.1 4.2 4 4 3.7
Oczekiwania inflacyjne 4.17 4.4 4.6 4.6 4.5 5.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.20 119 121 123 123 129
Cpi Transport 115.60 119 114 120 120 125

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Stopa Międzybankowa 3.64 3.64 3.89 4.14 4.14 4.14
Podaż Pieniądza M0 291892.00 305000 296000 290000 284000 281000
Podaż Pieniądza M1 2189186.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608
Podaż Pieniądza M2 3477653.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486
Podaż Pieniądza M3 4173357.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648
Bilans Banków 6537933.00 6650000 6480000 6520000 6500000 6650000
Rezerwy Walutowe 54801.00 54300 54600 55000 57000 58000
Stopa Depozytowa 3.92 3.94 4.19 4.44 4.44 4.44
Bilans Banku Centralnego 915259.00 900000 885000 870000 855000 840000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 11828.56 -1258 20000 8000 -1542 -1542
Saldo Obrotów Bieżących 297500.00 100000 -80000 -120000 -65000 -95000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Import 97926.85 95000 110000 112000 95000 97500
Eksport 109755.41 115000 118000 125000 107000 110000
Dług Zagraniczny 157021.00 175000 180000 185000 188000 190000
Przyjazdy Turystów 279539.00 120000 115000 118500 160000 166000
Bronie Sprzedaży 145.00 125 125 125 125 95
Terms of Trade 118.50 110 106 104 106 108
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -16545.00 10000 20000 17000 10500 -2500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 62.20 83 83 83 83 86
Budżet Państwa do PKB -6.30 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7 -12
Bilans Budżetu -110002.00 -97000 -60000 -50000 1391262 -18000
Wydatki Rządowe 653476.00 669031 743712 671120 675041 691242
Dochody Budżetu Państwa 84285.00 95000 100000 120000 150000 160000
Dług Publiczny 64685.00 75000 82000 84000 86000 86400
Wydatki Budżetu Państwa 194286.00 155000 150000 166000 168000 164000
Wydatki Wojskowe 3449.00 2800 2800 2800 2800 2850

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 2.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.00 2 2 2 2 2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 40.00 30 32 28 32 35
Przemysłowy PMI 53.00 49.7 51.6 52 51.4 51.7
Produkcja Przemysłowa 1.80 3 15 2 4.8 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.8 0.9 2 0.5 0.6
Stopa Utylizacji Surowców 73.10 70 81.3 81.6 81.8 82
Bankructwa 122.00 275 250 265 270 240
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 37521.00 36000 38500 39400 41000 42500
Rejestracje nowych samochodów 23853.00 27000 25400 28000 27000 28500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.50 -0.5 2.5 0.5 1.6 0.7
Produkcja w Górnictwie 0.10 6 10 3.8 5 2
Produkcja Stali 292.30 385 420 440 420 530
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94.50 90 89.5 91.3 92 92.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.80 46 44 48.5 50 51
Produkcja Energii Elektrycznej 19839.00 20200 20650 20800 21300 22000
Produkcja złota -0.90 1.5 3 1 2.5 3.4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -12.00 23 18 10 7 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 1 -0.7 2.3 -2.4 2.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.30 1.2 2.5 1.7 2 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 1864428.00 2006571 1887916 1914768 1925954 1972177
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3050164.00 3189990 2986361 3132518 3150819 3226439
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.70 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3.26 6.3 6.5 5.8 6.3 6.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.00 7 7.25 7.5 7.5 7.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.10 35.3 35.6 35.7 35.8 35.8
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 72.80 73 73 73 73 75
Cena Benzyny 1.03 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Pozwolenia Na Budowę 6527407.00 6400000 4800000 8000000 7000000 7300000


Republika Południowej Afryki - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.