Aktualne wartości, dane historyczne, prognozy, statystyki, wykresy i kalendarz ekonomiczny - Polska - Ocena kredytowa.AgencyRatingOutlookDate
TE71 Positive Oct 12 2018
S&PA- Stable Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Positive Oct 12 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
S&PBBB+ Positive Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Apr 13 2018
TE71 Stable Jun 09 2017
DBRSA Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
TE71 Stable Jun 09 2017
Moody'sA2 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
TE71 Stable May 12 2017
S&PBBB+ Stable Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Dec 02 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
DBRSA Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
TE71 Negative Jun 10 2016
Moody'sA2 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative May 14 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE67 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
TE71 Negative Apr 16 2016
S&PBBB+ Negative Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE72 Positive Jan 15 2016
TE71 Positive Dec 11 2015


 S&PPerspektywyMoody'sPerspektywyFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- B1 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 25
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 26
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B- 28
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B- 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B B2 B 31
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3 25
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


POLSKA - OCENA KREDYTOWA