Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.89 2019-10
Indeks Giełdowy 56647 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.81 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-08
Inflacja 2.6 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-09
Stopa Procentowa 1.5 2019-10
Bilans Handlowy -55 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -606 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0.2 2019-09
Przemysłowy PMI 47.8 2019-09
Optymizm Konsumentów 10.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-06
PKB 586 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 531234 2019-06
Środki Trwałe Brutto 90091 2019-06
Pkb Per Capita 16640 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28752 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-08
Pracujący 16484 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 852 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.4 2019-08
Koszty Pracy 117 2019-06
Wydajność 130 2019-06
Wolne Etaty 80.8 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 4839 2019-06
Płaca Minimalna 523 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 6.8 2019-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 4907 2019-08
Populacja 37.98 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2.6 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 68.2 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 14915 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.2 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1012 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 179 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-08
Inflacja Bazowa 2.2 2019-08
Deflator Pkb 114 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-06
Inflacja Żywności 6.3 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-10
Stopa Międzybankowa 1.61 2019-10
Podaż Pieniądza M0 260691 2019-08
Podaż Pieniądza M1 1064528 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1488482 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1500466 2019-08
Bilans Banków 2069279 2019-07
Rezerwy Walutowe 120872 2019-09
Stopa Depozytowa 0.5 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-09
Bilans Banku Centralnego 471357 2019-07
Prywatna długu do PKB 121 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -55 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -606 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Eksport 17646 2019-08
Import 17701 2019-08
Dług Zagraniczny 352333 2019-06
Terms of Trade 100 2019-06
Rachunek kapitałowy 995 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 639 2019-06
Rezerwy Złota 228 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.72 2017-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Bilans Budżetu -1981 2019-08
Wydatki Rządowe 95696 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 262844 2019-08
Dług Publiczny 973308 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 264825 2019-08
Wnioski o Azyl 210 2019-07
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0.2 2019-09
Przemysłowy PMI 47.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.3 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.8 2019-09
Nowe Zamówienia 105 2019-08
Zmiany Zapasów 11269 2019-06
Produkcja Samochodów 19.1 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 48107 2019-08
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1770 2019-08
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 43049 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13121 2019-07
Produkcja w Górnictwie -8.4 2019-08
Produkcja Stali 635 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 10.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 311010 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -8.99 2019-03
Kredyt Konsumencki 761157 2019-08
Cena Benzyny 1.25 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.1 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.45 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.2 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 66914 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.