Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.17 2020-04
Indeks Giełdowy 43573 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.56 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.5 2020-02
Inflacja 4.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-02
Stopa Procentowa 0.5 2020-04
Bilans Handlowy 330 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 2265 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2020-03
Przemysłowy PMI 42.4 2020-03
Optymizm Konsumentów 1.3 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Przypadki koronawirusa 5000 2020-04
Śmierć koronawirusa 136 2020-04
Odzyskany koronawirus 191 2020-04
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-12
PKB 605 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 614322 2019-12
Środki Trwałe Brutto 156085 2019-12
Pkb Per Capita 16640 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28752 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2020-02
Pracujący 16467 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 921 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.8 2020-02
Koszty Pracy 108 2019-12
Wydajność 117 2019-12
Wolne Etaty 68.2 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 5198 2019-12
Płaca Minimalna 523 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 7.7 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 5063 2020-02
Populacja 37.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 1.1 2020-02
Wskaźnik Zatrudnienia 68.9 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 15291 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.7 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 935 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 184 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-02
Inflacja Bazowa 3.6 2020-02
Deflator Pkb 108 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 99.9 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-12
Inflacja Żywności 7.5 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-04
Stopa Międzybankowa 1.07 2020-04
Podaż Pieniądza M0 269981 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1152635 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1569329 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1579369 2020-02
Bilans Banków 2111368 2019-11
Rezerwy Walutowe 120894 2020-03
Stopa Depozytowa 0.5 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-11
Bilans Banku Centralnego 527336 2020-02
Prywatna długu do PKB 121 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 330 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 2265 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 19267 2020-01
Import 18937 2020-01
Dług Zagraniczny 349834 2019-12
Terms of Trade 99.5 2019-12
Rachunek kapitałowy 1182 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199790 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 630 2019-09
Rezerwy Złota 229 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.48 2018-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2018-12
Bilans Budżetu 3427 2020-01
Wydatki Rządowe 120716 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 40272 2020-01
Dług Publiczny 987605 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 36845 2020-01
Wnioski o Azyl 260 2019-11
Rating Kredytowy 71 2020-04
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.1 2020-03
Przemysłowy PMI 42.4 2020-03
Produkcja Przemysłowa 4.9 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.7 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 79.9 2020-03
Nowe Zamówienia 107 2020-02
Zmiany Zapasów 5630 2019-12
Produkcja Samochodów 41.9 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 38508 2020-02
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1145 2020-02
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 133466 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14441 2019-12
Produkcja w Górnictwie -9.2 2020-02
Produkcja Stali 600 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.3 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.6 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 307698 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.18 2019-09
Kredyt Konsumencki 775957 2020-02
Cena Benzyny 1.14 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.3 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -5.5 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 124 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 13841 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5000 2020-04
Śmierć koronawirusa 136 2020-04
Odzyskany koronawirus 191 2020-04
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12
ICU Beds 488 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.