Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.93 2019-08
Indeks Giełdowy 56119 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.04 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-06
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-07
Stopa Procentowa 1.5 2019-07
Bilans Handlowy -77 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 21 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 4.1 2019-07
Przemysłowy PMI 47.4 2019-07
Optymizm Konsumentów 9 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.8 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-06
PKB 586 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 512504 2019-03
Środki Trwałe Brutto 68309 2019-03
Pkb Per Capita 16640 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28752 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-06
Pracujący 16274 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 869 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.9 2019-06
Koszty Pracy 111 2019-03
Wydajność 123 2019-03
Wolne Etaty 83.9 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 4839 2019-06
Płaca Minimalna 523 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.4 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 4923 2019-06
Populacja 37.98 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2.7 2019-07
Wskaźnik Zatrudnienia 67.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 14915 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.9 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1012 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 179 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Inflacja Bazowa 2.2 2019-07
Deflator Pkb 112 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 105 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2019-04
Inflacja Żywności 6.8 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-07
Stopa Międzybankowa 1.62 2019-08
Podaż Pieniądza M0 260653 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1046547 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1465475 2019-06
Podaż Pieniądza M3 1478218 2019-06
Bilans Banków 2058509 2019-06
Rezerwy Walutowe 116529 2019-07
Stopa Depozytowa 0.5 2019-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-06
Bilans Banku Centralnego 462956 2019-06
Prywatna długu do PKB 121 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -77 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 21 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Eksport 18068 2019-06
Import 18145 2019-06
Dług Zagraniczny 347419 2019-03
Terms of Trade 101 2019-04
Rachunek kapitałowy 1195 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 649 2019-03
Rezerwy Złota 129 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.72 2017-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Bilans Budżetu -5040 2019-06
Wydatki Rządowe 92341 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 192177 2019-06
Dług Publiczny 976142 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 197218 2019-06
Wnioski o Azyl 205 2019-06
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 4.1 2019-07
Przemysłowy PMI 47.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa 5.8 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.1 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.4 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.8 2019-09
Nowe Zamówienia 95.2 2019-06
Zmiany Zapasów 11029 2019-03
Produkcja Samochodów 39.2 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 45050 2019-06
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1745 2019-06
Index Konkurencyjności 68.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 37 2018-12
Zyski Korporacji 43049 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12863 2019-06
Produkcja w Górnictwie -1.9 2019-06
Produkcja Stali 780 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.4 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 321818 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -8.99 2019-03
Kredyt Konsumencki 747161 2019-06
Cena Benzyny 1.35 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.2 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.45 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.8 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 48668 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.