Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.85 2019-04
Indeks Giełdowy 60681 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.94 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-03
Inflacja 1.7 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Stopa Procentowa 1.5 2019-04
Bilans Handlowy -1327 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -1386 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 6.8 2019-03
Przemysłowy PMI 48.7 2019-03
Optymizm Konsumentów 7.2 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 19 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2018-12
PKB 525 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 587672 2018-12
Środki Trwałe Brutto 145217 2018-12
Pkb Per Capita 15751 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27216 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-03
Pracujący 16409 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 986 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.3 2019-02
Koszty Pracy 104 2018-12
Wydajność 146 2018-12
Wolne Etaty 90.4 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 5015 2019-03
Płaca Minimalna 523 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 5.7 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 4688 2019-02
Populacja 37.98 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 3 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 15040 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.8 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1006 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-03
Inflacja Bazowa 1.4 2019-03
Deflator Pkb 112 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 105 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2018-12
Inflacja Żywności 2.6 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-04
Stopa Międzybankowa 1.62 2019-04
Podaż Pieniądza M0 257281 2019-03
Podaż Pieniądza M1 1010349 2019-03
Podaż Pieniądza M2 1442834 2019-03
Podaż Pieniądza M3 1457187 2019-03
Bilans Banków 2015621 2019-02
Rezerwy Walutowe 112943 2019-03
Stopa Depozytowa 0.5 2019-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-04
Bilans Banku Centralnego 447380 2019-02
Prywatna długu do PKB 122 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1327 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -1386 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Eksport 18324 2019-02
Import 19651 2019-02
Dług Zagraniczny 358789 2018-12
Terms of Trade 98.8 2018-12
Rachunek kapitałowy -177 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 607 2018-12
Rezerwy Złota 129 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 21 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.72 2017-12
Bronie Sprzedaży 3 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Bilans Budżetu -794 2019-02
Wydatki Rządowe 113526 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.2 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 64776 2019-02
Dług Publiczny 954637 2019-01
Wydatki Budżetu Państwa 65570 2019-02
Wnioski o Azyl 240 2019-03
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 9519 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 6.8 2019-03
Przemysłowy PMI 48.7 2019-03
Produkcja Przemysłowa 5.6 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.9 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.3 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2019-03
Nowe Zamówienia 112 2019-02
Zmiany Zapasów 14555 2018-12
Produkcja Samochodów 38.5 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 50118 2019-03
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 955 2019-02
Index Konkurencyjności 68.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 37 2018-12
Zyski Korporacji 162745 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13631 2019-02
Produkcja w Górnictwie 4.7 2019-03
Produkcja Stali 800 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 7.2 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 293972 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.73 2018-09
Kredyt Konsumencki 728326 2019-02
Cena Benzyny 1.28 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.2 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.96 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 15.1 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 12606 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.2 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.