POLSKA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-03
Stopa Bezrobocia 6.3 2018-04
Inflacja 1.7 2018-05
Stopa Procentowa 1.5 2018-06
Bilans Handlowy 314 2018-04
Dług Publiczny do PKB 50.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.73 2018-06
Indeks Giełdowy 55912 Punkty 2018-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.21 % 2018-06
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 % 2018-03
PKB 470 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 476490 W Mln Zł 2018-03
Środki Trwałe Brutto 81915 W Mln Zł 2018-03
Pkb Per Capita 15049 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 26003 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 10625 W Mln Zł 2017-12
Budownictwo w PKB 44426 W Mln Zł 2017-12
Przemysł w PKB 111187 W Mln Zł 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 % 2018-04
Pracujący 16344 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1004 Tysiąc 2018-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 % 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 % 2018-04
Koszty Pracy 102 Punkty Indeksowe 2017-12
Wydajność 118 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 114 Tysiąc 2018-04
Przeciętne Wynagrodzenia 4623 Zł / Miesiąc 2018-03
Płaca Minimalna 503 Eur / Miesiąc 2018-06
Wzrost Wynagrodzeń 7 % 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 4625 Zł / Miesiąc 2018-04
Populacja 37.97 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 3.7 % 2018-05
Wskaźnik Zatrudnienia 66.4 % 2017-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 14965 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56 % 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1044 Tysiąc 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 % 2018-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175 Punkty Indeksowe 2018-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-05
Inflacja Bazowa 0.5 % 2018-05
Deflator Pkb 110 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.8 % 2018-05
Wskaźnik Cen Importowych 100 Punkty Indeksowe 2018-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.6 Punkty Indeksowe 2018-02
Inflacja Żywności 3 % 2018-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-06
Stopa Międzybankowa 1.6 % 2018-06
Podaż Pieniądza M0 248495 W Mln Zł 2018-04
Podaż Pieniądza M1 899500 W Mln Zł 2018-04
Podaż Pieniądza M2 1313095 W Mln Zł 2018-04
Podaż Pieniądza M3 1328848 W Mln Zł 2018-04
Bilans Banków 1909576 W Mln Zł 2018-04
Rezerwy Walutowe 111762 W Mln Usd 2018-05
Stopa Depozytowa 0.5 % 2018-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 % 2018-05
Bilans Banku Centralnego 418753 W Mln Zł 2018-04
Prywatna długu do PKB 122 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 314 W Mln Eur 2018-04
Eksport 17176 W Mln Eur 2018-04
Import 16862 W Mln Eur 2018-04
Saldo Obrotów Bieżących -21 W Mln Eur 2018-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 378560 W Mln Usd 2017-12
Terms of Trade 101 Punkty Indeksowe 2018-02
Rachunek kapitałowy 765 W Mln Eur 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 176005 W Mln Eur 2016-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 684 W Mln Eur 2017-12
Rezerwy Złota 103 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 20 BBL/D/1K 2018-02
Indeks Terroryzmu 0.38 2016-12
Bronie Sprzedaży 3 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 9324 W Mln Zł 2018-04
Wydatki Rządowe 83726 W Mln Zł 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.2 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 125162 W Mln Zł 2018-04
Dług Publiczny 934689 W Mln Zł 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 115838 W Mln Zł 2018-04
Wnioski o Azyl 175 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 9519 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 15.7 Punkty Indeksowe 2018-05
Przemysłowy PMI 53.3 2018-05
Produkcja Przemysłowa 5.4 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 % 2018-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.5 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 82.8 % 2018-06
Nowe Zamówienia 108 Punkty Indeksowe 2018-04
Zmiany Zapasów 7111 W Mln Zł 2018-03
Produkcja Samochodów 43.3 Tysięcy Sztuk 2018-04
Rejestracje nowych samochodów 42354 2018-05
Szybkość Internetu 12610 KBps 2017-03
Adresy IP 6362131 IP 2017-03
Produkcja Cementu 1689 Tysiące Ton 2018-04
Index Konkurencyjności 4.59 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 39 2018-12
Zyski Korporacji 42970 W Mln Zł 2018-03
Indeks Percepcji Korupcji 60 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 36 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12667 Gigawatogodzina 2018-04
Produkcja w Górnictwie -2.2 % 2018-05
Produkcja Stali 875 Tysięcy Ton 2018-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5.9 Punkty Indeksowe 2018-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.6 % 2018-04
Wydatki Konsumpcyjne 287005 W Mln Zł 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.1 % 2017-09
Kredyt Konsumencki 688606 W Mln Zł 2018-04
Cena Benzyny 1.35 Usd / Litr 2018-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.1 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.94 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 18.8 % 2018-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 Punkty Indeksowe 2017-12
Pozwolenia Na Budowę 28870 2018-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.4 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 24.66 mm 2015-12
Temperatura 4.28 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.