Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.87 2020-10
Indeks Giełdowy 47910 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.26 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-08
Inflacja 3.2 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-09
Stopa Procentowa 0.1 2020-10
Bilans Handlowy 735 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 947 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -6.2 2020-09
Przemysłowy PMI 50.8 2020-09
Optymizm Konsumentów -15 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Przypadki koronawirusa 202579 2020-10
Śmierć koronawirusa 3851 2020-10
Odzyskany koronawirus 102204 2020-10
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.2 2020-06
PKB 592 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 505069 2020-06
Środki Trwałe Brutto 82216 2020-06
Pkb Per Capita 17387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 33086 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-08
Pracujący 16274 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1025 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.1 2020-08
Koszty Pracy 129 2020-06
Wydajność 112 2020-06
Wolne Etaty 73.7 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 5024 2020-06
Płaca Minimalna 611 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 5.6 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 5131 2020-08
Populacja 37.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.2 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 14928 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.5 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 959 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 185 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-09
Inflacja Bazowa 4.3 2020-09
Deflator Pkb 110 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.6 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.9 2020-06
Inflacja Żywności 2.8 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-10
Stopa Międzybankowa 0.12 2020-10
Podaż Pieniądza M0 335611 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1429109 2020-08
Podaż Pieniądza M2 1736424 2020-08
Podaż Pieniądza M3 1762176 2020-09
Bilans Banków 2412700 2020-08
Rezerwy Walutowe 139496 2020-09
Stopa Depozytowa 0 2020-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.5 2020-09
Bilans Banku Centralnego 645049 2020-08
Prywatna długu do PKB 121 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 735 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 947 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2019-12
Eksport 17730 2020-08
Import 16995 2020-08
Dług Zagraniczny 335481 2020-06
Terms of Trade 108 2020-06
Rachunek kapitałowy 2396 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209505 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 629 2020-03
Rezerwy Złota 229 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.48 2018-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Bilans Budżetu -13298 2020-08
Wydatki Rządowe 104076 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 268910 2020-08
Dług Publiczny 1094347 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 282208 2020-08
Wnioski o Azyl 85 2020-08
Rating Kredytowy 71 2020-10
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6.2 2020-09
Przemysłowy PMI 50.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa 5.9 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.2 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 73.8 2020-09
Nowe Zamówienia 94.7 2020-08
Zmiany Zapasów 1505 2020-06
Produkcja Samochodów 19.9 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 38147 2020-09
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1718 2020-08
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 91344 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14441 2019-12
Produkcja w Górnictwie -14.4 2020-09
Produkcja Stali 600 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -15 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 280956 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.19 2020-03
Kredyt Konsumencki 780607 2020-08
Cena Benzyny 1.17 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.9 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -12.1 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 65557 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 202579 2020-10
Śmierć koronawirusa 3851 2020-10
Odzyskany koronawirus 102204 2020-10
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12
Łóżka OIOM 488 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.