Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.79 2021-04
Indeks Giełdowy 58761 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.57 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-02
Inflacja 3.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2021-03
Stopa Procentowa 0.1 2021-04
Bilans Handlowy 883 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 1619 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -6.6 2021-03
Przemysłowy PMI 54.3 2021-03
Optymizm Konsumentów -23 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Przypadki koronawirusa 2731256 2021-04
Śmierć koronawirusa 64168 2021-04
Odzyskany koronawirus 2380787 2021-04
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 2020-12
PKB 592 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 618644 2020-12
Środki Trwałe Brutto 143509 2020-12
Pkb Per Capita 17387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 33086 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-02
Pracujący 16555 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1100 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.8 2021-02
Koszty Pracy 120 2020-12
Wydajność 118 2020-12
Wolne Etaty 61.4 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 5457 2020-12
Płaca Minimalna 614 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 8 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 5298 2021-02
Populacja 37.96 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -1.3 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 69 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 15247 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.4 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 902 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 190 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Inflacja Bazowa 3.9 2021-03
Deflator Pkb 113 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.9 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-12
Inflacja Żywności 0.5 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 25.09 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 9495317 2021-04
Przypadki koronawirusa 2731256 2021-04
Śmierć koronawirusa 64168 2021-04
Odzyskany koronawirus 2380787 2021-04
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12
Łóżka OIOM 488 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.11 2021-04
Podaż Pieniądza M0 395755 2021-03
Podaż Pieniądza M1 1603206 2021-03
Podaż Pieniądza M2 1856226 2021-03
Podaż Pieniądza M3 1862488 2021-03
Bilans Banków 2454910 2020-12
Rezerwy Walutowe 158352 2021-03
Stopa Depozytowa 0 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.5 2021-03
Bilans Banku Centralnego 747514 2021-02
Prywatna długu do PKB 120 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 883 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 1619 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Eksport 21322 2021-02
Import 20439 2021-02
Dług Zagraniczny 372028 2020-12
Terms of Trade 98.9 2020-12
Rachunek kapitałowy 2290 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209505 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 592 2020-09
Rezerwy Złota 229 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.24 2019-12
Bronie Sprzedaży 13 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7 2020-12
Bilans Budżetu 876 2021-02
Wydatki Rządowe 131005 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 71097 2021-02
Dług Publiczny 1089603 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 70221 2021-02
Wnioski o Azyl 165 2020-09
Rating Kredytowy 71 2021-04
Wydatki Wojskowe 12343 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6.6 2021-03
Przemysłowy PMI 54.3 2021-03
Produkcja Przemysłowa 18.9 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.9 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.6 2021-03
Nowe Zamówienia 104 2021-02
Zmiany Zapasów 2552 2020-12
Produkcja Samochodów 24.3 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 47849 2021-03
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 653 2021-02
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 185198 2020-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2020-12
Ranking Korupcji 45 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14326 2021-01
Produkcja w Górnictwie -0.6 2021-03
Produkcja Stali 680 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 17.1 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 307464 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.37 2020-09
Kredyt Konsumencki 786973 2021-02
Cena Benzyny 1.32 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 57.67 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -18.1 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 17022 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.2 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.