POLSKA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-06
Stopa Bezrobocia 5.9 2018-06
Inflacja 2 2018-07
Stopa Procentowa 1.5 2018-07
Bilans Handlowy -413 2018-06
Dług Publiczny do PKB 50.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.78 2018-08
Indeks Giełdowy 58921 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.16 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 % 2018-06
PKB 525 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 476490 W Mln Zł 2018-03
Środki Trwałe Brutto 81915 W Mln Zł 2018-03
Pkb Per Capita 15751 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27216 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 10531 W Mln Zł 2018-03
Budownictwo w PKB 22458 W Mln Zł 2018-03
Przemysł w PKB 92144 W Mln Zł 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 % 2018-06
Pracujący 16344 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 962 Tysiąc 2018-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.8 % 2018-06
Koszty Pracy 112 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 118 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 111 Tysiąc 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 4521 Zł / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 503 Eur / Miesiąc 2018-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.5 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 4631 Zł / Miesiąc 2018-06
Populacja 37.98 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 3.7 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.6 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 14965 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56 % 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 1044 Tysiąc 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.6 % 2018-07
Deflator Pkb 110 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.7 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 98.7 Punkty Indeksowe 2018-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Żywności 2.7 % 2018-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 1.6 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 239932 W Mln Zł 2018-06
Podaż Pieniądza M1 921896 W Mln Zł 2018-06
Podaż Pieniądza M2 1339106 W Mln Zł 2018-06
Podaż Pieniądza M3 1352492 W Mln Zł 2018-06
Bilans Banków 1948745 W Mln Zł 2018-06
Rezerwy Walutowe 112146 W Mln Usd 2018-07
Stopa Depozytowa 0.5 % 2018-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 % 2018-07
Bilans Banku Centralnego 430751 W Mln Zł 2018-06
Prywatna długu do PKB 122 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -413 W Mln Eur 2018-06
Eksport 18071 W Mln Eur 2018-06
Import 18484 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -240 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 392174 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 98.1 Punkty Indeksowe 2018-04
Rachunek kapitałowy 1975 W Mln Eur 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 176005 W Mln Eur 2016-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 674 W Mln Eur 2018-03
Rezerwy Złota 103 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 22 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 0.38 2016-12
Bronie Sprzedaży 3 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 9535 W Mln Zł 2018-06
Wydatki Rządowe 83726 W Mln Zł 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.2 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 182008 W Mln Zł 2018-06
Dług Publiczny 962023 W Mln Zł 2018-05
Wydatki Budżetu Państwa 172472 W Mln Zł 2018-06
Wnioski o Azyl 175 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 9519 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 12.1 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 52.9 2018-07
Produkcja Przemysłowa 6.8 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.5 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 83.5 % 2018-09
Nowe Zamówienia 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 7111 W Mln Zł 2018-03
Produkcja Samochodów 44.2 Tysięcy Sztuk 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 46090 2018-06
Szybkość Internetu 12610 KBps 2017-03
Adresy IP 6362131 IP 2017-03
Produkcja Cementu 1927 Tysiące Ton 2018-06
Index Konkurencyjności 4.59 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 39 2018-12
Zyski Korporacji 42970 W Mln Zł 2018-03
Indeks Percepcji Korupcji 60 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 36 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13069 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie -2.2 % 2018-05
Produkcja Stali 840 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 287005 W Mln Zł 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.1 % 2017-09
Kredyt Konsumencki 704721 W Mln Zł 2018-06
Cena Benzyny 1.39 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.1 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.96 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 23.3 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 Punkty Indeksowe 2018-03
Pozwolenia Na Budowę 46503 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 83.4 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 24.66 mm 2015-12
Temperatura 4.28 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.