Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.93 2021-09
Indeks Giełdowy 70891 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.02 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.1 2021-06
Stopa Bezrobocia 5.8 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 98.08 2021-09
Inflacja 5.5 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 37073097 2021-09
Stopa Procentowa 0.1 2021-09
Bilans Handlowy -714 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1827 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 57.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -0.9 2021-08
Przemysłowy PMI 56 2021-08
Optymizm Konsumentów -14.6 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2021-12
Przypadki koronawirusa 2899888 2021-09
Śmierć koronawirusa 75523 2021-09
Odzyskany koronawirus 2651787 2021-09
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.1 2021-06
PKB 594 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 591344 2021-06
Środki Trwałe Brutto 19839 2021-06
Pkb Per Capita 16945 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 32238 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2021-08
Pracujący 16597 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 961 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12 2021-07
Koszty Pracy 126 2021-06
Wydajność 115 2021-06
Wolne Etaty 88.7 2021-07
Przeciętne Wynagrodzenia 5505 2021-06
Płaca Minimalna 619 2021-09
Wzrost Wynagrodzeń 9.5 2021-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 5648 2021-07
Populacja 37.96 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.9 2021-08
Wskaźnik Zatrudnienia 69.2 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 15301 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.3 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 886 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 98.08 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 37073097 2021-09
Przypadki koronawirusa 2899888 2021-09
Śmierć koronawirusa 75523 2021-09
Odzyskany koronawirus 2651787 2021-09
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12
Łóżka OIOM 488 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.5 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 194 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-08
Inflacja Bazowa 3.9 2021-08
Deflator Pkb 115 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.5 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 109 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2021-05
Inflacja Żywności 3.9 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.14 2021-09
Podaż Pieniądza M0 412340 2021-07
Podaż Pieniądza M1 1651442 2021-07
Podaż Pieniądza M2 1887486 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1902568 2021-08
Bilans Banków 2588238 2021-07
Rezerwy Walutowe 169452 2021-08
Stopa Depozytowa 0 2021-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.5 2021-06
Bilans Banku Centralnego 792264 2021-07
Prywatna długu do PKB 123 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -714 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1827 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Eksport 22346 2021-07
Import 23060 2021-07
Dług Zagraniczny 361468 2021-03
Terms of Trade 99.4 2021-05
Rachunek kapitałowy 2751 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209505 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 584 2021-03
Rezerwy Złota 232 2021-06
Indeks Terroryzmu 0.24 2019-12
Bronie Sprzedaży 13 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7 2020-12
Bilans Budżetu 35253 2021-07
Wydatki Rządowe 88548 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 278083 2021-07
Dług Publiczny 1133647 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 242830 2021-07
Wnioski o Azyl 225 2021-05
Rating Kredytowy 71 2021-09
Wydatki Wojskowe 12815 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.9 2021-08
Przemysłowy PMI 56 2021-08
Produkcja Przemysłowa 13.2 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.7 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 2021-09
Nowe Zamówienia 126 2021-07
Zmiany Zapasów 36524 2021-06
Produkcja Samochodów 11.6 2021-07
Rejestracje nowych samochodów 33218 2021-08
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 2060 2021-07
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 70638 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 56 2020-12
Ranking Korupcji 45 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12461 2021-06
Produkcja w Górnictwie -0.1 2021-07
Produkcja Stali 680 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.6 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.7 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 111934 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.32 2021-03
Kredyt Konsumencki 810337 2021-07
Cena Benzyny 1.5 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.9 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 57.67 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.6 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 72198 2021-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.2 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.