Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.88 2020-01
Indeks Giełdowy 57063 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.22 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-12
Inflacja 3.4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-12
Stopa Procentowa 1.5 2020-01
Bilans Handlowy 829 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 1457 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -4.9 2019-12
Przemysłowy PMI 48 2019-12
Optymizm Konsumentów 3.7 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-09
PKB 586 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 544165 2019-09
Środki Trwałe Brutto 97657 2019-09
Pkb Per Capita 16640 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28752 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-12
Pracujący 16619 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 867 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.5 2019-11
Koszty Pracy 119 2019-09
Wydajność 126 2019-09
Wolne Etaty 67.7 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 4932 2019-09
Płaca Minimalna 523 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 6.2 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5001 2019-11
Populacja 37.98 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2.6 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 68.9 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 15291 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.2 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 935 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 181 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 3.1 2019-12
Deflator Pkb 106 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 108 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.2 2019-09
Inflacja Żywności 6.9 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-01
Stopa Międzybankowa 1.61 2020-01
Podaż Pieniądza M0 303892 2019-12
Podaż Pieniądza M1 1154867 2019-12
Podaż Pieniądza M2 1552643 2019-12
Podaż Pieniądza M3 1565640 2019-12
Bilans Banków 2111368 2019-11
Rezerwy Walutowe 128405 2019-12
Stopa Depozytowa 0.5 2020-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-11
Bilans Banku Centralnego 508883 2019-12
Prywatna długu do PKB 121 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 829 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 1457 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 20238 2019-11
Import 19409 2019-11
Dług Zagraniczny 341379 2019-09
Terms of Trade 109 2019-09
Rachunek kapitałowy 2527 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199790 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 630 2019-09
Rezerwy Złota 229 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.48 2018-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2018-12
Bilans Budżetu -1882 2019-11
Wydatki Rządowe 98791 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 367108 2019-11
Dług Publiczny 962011 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 368990 2019-11
Wnioski o Azyl 260 2019-11
Rating Kredytowy 71 2020-01
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -4.9 2019-12
Przemysłowy PMI 48 2019-12
Produkcja Przemysłowa 3.8 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.2 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 2019-12
Nowe Zamówienia 99.8 2019-11
Zmiany Zapasów 6728 2019-09
Produkcja Samochodów 33.4 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 52499 2019-12
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1621 2019-11
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 133466 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13543 2019-11
Produkcja w Górnictwie 3.4 2019-11
Produkcja Stali 730 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.7 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.5 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 320505 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -8.99 2019-03
Kredyt Konsumencki 766545 2019-12
Cena Benzyny 1.32 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.1 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.3 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 124 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 96777 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.