Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2020-08
Indeks Giełdowy 51534 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.31 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2020-03
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-06
Inflacja 3.1 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-07
Stopa Procentowa 0.1 2020-07
Bilans Handlowy 1250 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2455 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -10.5 2020-07
Przemysłowy PMI 52.8 2020-07
Optymizm Konsumentów -13.4 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.1 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Przypadki koronawirusa 46346 2020-08
Śmierć koronawirusa 1721 2020-08
Odzyskany koronawirus 33987 2020-07
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2020-03
PKB 592 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 538385 2020-03
Środki Trwałe Brutto 70718 2020-03
Pkb Per Capita 17387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 33086 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-06
Pracujący 16425 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1026 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.5 2020-06
Koszty Pracy 123 2020-03
Wydajność 120 2020-03
Wolne Etaty 66.3 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5331 2020-03
Płaca Minimalna 611 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.6 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 5023 2020-06
Populacja 37.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -3.3 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 68.4 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 15147 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 954 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 185 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-06
Inflacja Bazowa 4.1 2020-06
Deflator Pkb 110 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.8 2020-04
Inflacja Żywności 5.7 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-07
Stopa Międzybankowa 0.13 2020-08
Podaż Pieniądza M0 337178 2020-06
Podaż Pieniądza M1 1395848 2020-06
Podaż Pieniądza M2 1739330 2020-06
Podaż Pieniądza M3 1746225 2020-06
Bilans Banków 2378420 2020-06
Rezerwy Walutowe 129088 2020-06
Stopa Depozytowa 0 2020-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.5 2020-06
Bilans Banku Centralnego 637451 2020-06
Prywatna długu do PKB 121 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1250 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2455 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2019-12
Eksport 15700 2020-05
Import 14450 2020-05
Dług Zagraniczny 328634 2020-03
Terms of Trade 106 2020-04
Rachunek kapitałowy 3241 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199790 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 629 2020-03
Rezerwy Złota 229 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.48 2018-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Bilans Budżetu -17118 2020-06
Wydatki Rządowe 100424 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 197394 2020-06
Dług Publiczny 1087382 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 214512 2020-06
Wnioski o Azyl 10 2020-04
Rating Kredytowy 71 2020-08
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10.5 2020-07
Przemysłowy PMI 52.8 2020-07
Produkcja Przemysłowa 0.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.9 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.9 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 73.8 2020-09
Nowe Zamówienia 97.6 2020-06
Zmiany Zapasów 6604 2020-03
Produkcja Samochodów 18.9 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 35797 2020-06
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1721 2020-06
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 45247 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14441 2019-12
Produkcja w Górnictwie -6.5 2020-06
Produkcja Stali 615 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13.4 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.1 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.9 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 329568 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.81 2019-12
Kredyt Konsumencki 779668 2020-06
Cena Benzyny 1.16 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.8 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.8 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 46948 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 46346 2020-08
Śmierć koronawirusa 1721 2020-08
Odzyskany koronawirus 33987 2020-07
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12
Łóżka OIOM 488 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.