Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.74 2021-01
Indeks Giełdowy 58873 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.21 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-11
Inflacja 2.4 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-12
Stopa Procentowa 0.1 2021-01
Bilans Handlowy 1756 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 1725 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -14.8 2020-12
Przemysłowy PMI 51.7 2020-12
Optymizm Konsumentów -24.9 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Przypadki koronawirusa 1438914 2021-01
Śmierć koronawirusa 33407 2021-01
Odzyskany koronawirus 1181326 2021-01
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-09
PKB 592 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 555687 2020-09
Środki Trwałe Brutto 91196 2020-09
Pkb Per Capita 17387 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 33086 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-11
Pracujący 16644 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1026 2020-11
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.5 2020-11
Koszty Pracy 127 2020-09
Wydajność 117 2020-09
Wolne Etaty 59.2 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 5169 2020-09
Płaca Minimalna 611 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 4.9 2020-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 5335 2020-11
Populacja 37.97 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.2 2020-11
Wskaźnik Zatrudnienia 69 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 14928 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.5 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 959 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 185 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-12
Inflacja Bazowa 3.7 2020-12
Deflator Pkb 112 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-09
Inflacja Żywności 0.8 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.11 2021-01
Podaż Pieniądza M0 351644 2020-11
Podaż Pieniądza M1 1502540 2020-11
Podaż Pieniądza M2 1783815 2020-11
Podaż Pieniądza M3 1790686 2020-11
Bilans Banków 2412700 2020-08
Rezerwy Walutowe 154246 2020-12
Stopa Depozytowa 0 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.5 2020-09
Bilans Banku Centralnego 670283 2020-11
Prywatna długu do PKB 121 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1756 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 1725 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2019-12
Eksport 22965 2020-11
Import 21209 2020-11
Dług Zagraniczny 352111 2020-09
Terms of Trade 99.3 2020-09
Rachunek kapitałowy 2217 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209505 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 629 2020-03
Rezerwy Złota 229 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.24 2019-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2019-12
Bilans Budżetu -13205 2020-11
Wydatki Rządowe 107995 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 382488 2020-11
Dług Publiczny 1103567 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 395692 2020-11
Wnioski o Azyl 165 2020-09
Rating Kredytowy 71 2021-01
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -14.8 2020-12
Przemysłowy PMI 51.7 2020-12
Produkcja Przemysłowa 5.4 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.2 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 78.3 2020-12
Nowe Zamówienia 115 2020-11
Zmiany Zapasów -5891 2020-09
Produkcja Samochodów 30.1 2020-11
Rejestracje nowych samochodów 41675 2020-11
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1581 2020-11
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 91344 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12590 2020-10
Produkcja w Górnictwie -5.2 2020-10
Produkcja Stali 670 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -24.9 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.3 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 393270 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.19 2020-03
Kredyt Konsumencki 786035 2020-11
Cena Benzyny 1.24 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 57.67 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6.9 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 92375 2020-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1438914 2021-01
Śmierć koronawirusa 33407 2021-01
Odzyskany koronawirus 1181326 2021-01
Łóżka szpitalne 6.62 2017-12
Szpitale 27.86 2017-12
Lekarze 2.58 2017-12
Pielęgniarki 5.14 2017-12
Łóżka OIOM 488 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.