Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.87 2019-12
Indeks Giełdowy 55995 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.83 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 5 2019-10
Inflacja 2.6 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Stopa Procentowa 1.5 2019-12
Bilans Handlowy 468 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 171 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -3.3 2019-11
Przemysłowy PMI 46.7 2019-11
Optymizm Konsumentów 6.7 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-09
PKB 586 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 544165 2019-09
Środki Trwałe Brutto 97657 2019-09
Pkb Per Capita 16640 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 28752 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2019-10
Pracujący 16619 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 851 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10 2019-10
Koszty Pracy 117 2019-06
Wydajność 126 2019-09
Wolne Etaty 80.9 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 4932 2019-09
Płaca Minimalna 523 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.9 2019-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 4990 2019-10
Populacja 37.98 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2.5 2019-10
Wskaźnik Zatrudnienia 68.2 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 15102 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.2 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1021 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 180 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-10
Inflacja Bazowa 2.4 2019-10
Deflator Pkb 106 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-08
Inflacja Żywności 6.5 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-12
Stopa Międzybankowa 1.6 2019-12
Podaż Pieniądza M0 285987 2019-10
Podaż Pieniądza M1 1089792 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1511907 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1523945 2019-10
Bilans Banków 2113080 2019-09
Rezerwy Walutowe 119829 2019-11
Stopa Depozytowa 0.5 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-11
Bilans Banku Centralnego 487945 2019-10
Prywatna długu do PKB 121 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 468 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 171 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 2018-12
Eksport 19279 2019-09
Import 18811 2019-09
Dług Zagraniczny 352333 2019-06
Terms of Trade 102 2019-08
Rachunek kapitałowy 520 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199790 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 639 2019-06
Rezerwy Złota 229 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.48 2018-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2018-12
Bilans Budżetu -3192 2019-10
Wydatki Rządowe 98791 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 332892 2019-10
Dług Publiczny 978561 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 336084 2019-10
Wnioski o Azyl 260 2019-09
Rating Kredytowy 71 2019-12
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -3.3 2019-11
Przemysłowy PMI 46.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa 3.5 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.5 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 2019-12
Nowe Zamówienia 104 2019-10
Zmiany Zapasów 6728 2019-09
Produkcja Samochodów 36.1 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 46895 2019-10
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1801 2019-10
Index Konkurencyjności 68.89 2019-12
Ranking Konkurencyjności 37 2019-12
Zyski Korporacji 133466 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12829 2019-09
Produkcja w Górnictwie -6.1 2019-10
Produkcja Stali 690 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6.7 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.4 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 320505 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -8.99 2019-03
Kredyt Konsumencki 763837 2019-10
Cena Benzyny 1.26 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.1 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 58.45 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.2 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 83487 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.