Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.83 2019-02
Indeks Giełdowy 59814 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.69 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.8 2018-12
Inflacja 0.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Stopa Procentowa 1.5 2019-02
Bilans Handlowy -1340 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 50.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 6.4 2019-01
Przemysłowy PMI 48.2 2019-01
Optymizm Konsumentów 5.4 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 19 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2018-12
PKB 525 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 516236 2018-09
Środki Trwałe Brutto 91966 2018-09
Pkb Per Capita 15751 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27216 2017-12
Rolnictwo w PKB 9864 2018-06
Budownictwo w PKB 37889 2018-06
Przemysł w PKB 92144 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2018-12
Pracujący 16617 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1024 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.5 2018-12
Koszty Pracy 114 2018-09
Wydajność 120 2018-09
Wolne Etaty 62.7 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5071 2018-12
Płaca Minimalna 480 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 6.1 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4834 2018-12
Populacja 37.98 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 2.8 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 68 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 15231 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.8 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 1021 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2018-12
Inflacja Bazowa 0.6 2018-12
Deflator Pkb 111 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 101 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2018-10
Inflacja Żywności 0.9 2018-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-02
Stopa Międzybankowa 1.62 2019-02
Podaż Pieniądza M0 292145 2018-12
Podaż Pieniądza M1 1012354 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1428234 2018-12
Podaż Pieniądza M3 1446094 2018-12
Bilans Banków 1986165 2018-12
Rezerwy Walutowe 113676 2019-01
Stopa Depozytowa 0.5 2019-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-02
Bilans Banku Centralnego 466852 2018-12
Prywatna długu do PKB 122 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1340 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1400 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2017-12
Eksport 16005 2018-12
Import 17345 2018-12
Dług Zagraniczny 367245 2018-09
Terms of Trade 96.5 2018-10
Rachunek kapitałowy 5417 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 614 2018-09
Rezerwy Złota 129 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 21 2018-08
Indeks Terroryzmu 0.72 2017-12
Bronie Sprzedaży 3 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Bilans Budżetu -10418 2018-12
Wydatki Rządowe 90760 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.2 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 380077 2018-12
Dług Publiczny 954137 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 390495 2018-12
Wnioski o Azyl 175 2018-08
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 9519 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 6.4 2019-01
Przemysłowy PMI 48.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa 2.8 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.1 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2019-03
Nowe Zamówienia 117 2018-12
Zmiany Zapasów 11217 2018-09
Produkcja Samochodów 27.7 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 45927 2019-01
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1247 2018-12
Index Konkurencyjności 68.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 37 2018-12
Zyski Korporacji 88642 2018-06
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 15459 2018-12
Produkcja w Górnictwie -8.9 2018-12
Produkcja Stali 877 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 5.4 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.7 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 306226 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -9.4 2018-03
Kredyt Konsumencki 723447 2018-12
Cena Benzyny 1.29 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.4 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.96 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 11.4 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 91485 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.2 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.