Ostatni Poprzedni
Waluta 3.99 3.99
Indeks Giełdowy 69265 70420 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 1.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 11.2 Procent
Stopa Bezrobocia 5.4 5.5 Procent
Inflacja 8.6 7.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 1 Procent
Stopa Procentowa 2.25 1.75 Procent
Bilans Handlowy -632 -822 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -1112 -856 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 0.5 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 57.5 45.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7 -0.7 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -12.2 -10.5 Punkty
Przemysłowy PMI 56.1 54.4 Punkty
Optymizm Konsumentów -27.3 -23.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.4 1.6 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 32 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 1.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 11.2 Procent
PKB 594 596 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 612817 591344 W Mln Zł
Środki Trwałe Brutto 101701 19839 W Mln Zł
PKB Per Capita 14588 14987 USD
PKB Per Capita PPP 32238 33121 USD
Rolnictwo w PKB 14336 13744 W Mln Zł
Budownictwo w PKB 40382 41418 W Mln Zł
Przemysł w PKB 98423 91108 W Mln Zł
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.4 5.5 Procent
Pracujący 16814 16597 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 899 911 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 1 0.9 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.6 11.8 Procent
Koszty Pracy 126 126 Punkty
Wydajność 120 115 Punkty
Wolne Etaty 82.5 81.4 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 5657 5505 Zł / Miesiąc
Płaca Minimalna 619 614 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 11.2 9.8 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 5788 5675 Zł / Miesiąc
Populacja 37.96 37.97 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.5 0.7 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 70 69.2 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 15575 15301 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.1 56.7 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 802 886 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 8.6 7.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 1 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 202 200 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 122 122 Punkty
Inflacja Bazowa 5.3 4.7 Procent
Deflator Pkb 115 115 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 119 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.2 13.6 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 111 117 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 118 Punkty
Inflacja Żywności 8.6 6.4 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.9 1 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 7.4 6.4 Procent
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118 116 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 133 132 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 50298537 49904088 dawki
Zakażenia Koronawirusem 4443217 4406553 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 103626 103378 Osoby
Łóżka szpitalne 6.17 6.54 na 1000 osób
Szpitale 32.56 33.6 na jeden milion osób
Lekarze 2.58 2.63 na 1000 osób
Pielęgniarki 5.14 5.19 na 1000 osób
Łóżka OIOM 4.35 4.73 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 2.25 1.75 Procent
Stopa Międzybankowa 2.73 2.73 Procent
Podaż Pieniądza M0 415500 390496 W Mln Zł
Podaż Pieniądza M1 1726455 1696549 W Mln Zł
Podaż Pieniądza M2 1963240 1930051 W Mln Zł
Podaż Pieniądza M3 1971943 1935691 W Mln Zł
Bilans Banków 2644093 2607839 W Mln Zł
Rezerwy Walutowe 166052 166726 W Mln Usd
Stopa Depozytowa 1.75 1.75 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.5 0.5 Procent
Bilans Banku Centralnego 860243 840678 W Mln Zł
Prywatny dług do PKB 123 119 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -632 -822 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -1112 -856 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 0.5 Procent Pkb
Eksport 26915 25700 W Mln Eur
Import 27547 25918 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 366390 366510 W Mln Usd
Terms of Trade 96.9 99.9 Punkty
Rachunek kapitałowy 128 837 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 203380 209505 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 656 663 W Mln Eur
Rezerwy Złota 232 232 Ton
Indeks Terroryzmu 0.24 0.48
Sprzedaż Broni 13 9 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 57.5 45.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7 -0.7 Procent Pkb
Bilans Budżetu 50381 51888 W Mln Zł
Wydatki Rządowe 113121 88548 W Mln Zł
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 41.8 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 451444 405665 W Mln Zł
Dług Publiczny 1126980 1144752 W Mln Zł
Wydatki Budżetu Państwa 401063 353777 W Mln Zł
Wnioski o Azyl 1030 430 Osoby
Rating Kredytowy 71
Wydatki Wojskowe 12815 11786 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 32 Procent
Podatek od Towarów i Usług 23 23 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 35.85 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.14 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -12.2 -10.5 Punkty
Przemysłowy PMI 56.1 54.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 16.7 14.8 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.9 1.8 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.9 12.8 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 79.7 80.2 Procent
Nowe Zamówienia 133 123 Punkty
Zmiany Zapasów 18076 36524 W Mln Zł
Produkcja Samochodów 18.9 21 Tysięcy Sztuk
Rejestracje nowych samochodów 31950 31259
Szybkość Internetu 12610 12350 KBps
Adresy IP 6362131 6321317 IP
Produkcja Cementu 1599 1857 Tysiące Ton
Index Konkurencyjności 68.89 68.16 Punkty
Ranking Konkurencyjności 37 37
Zyski Korporacji 139616 70638 W Mln Zł
Indeks Percepcji Korupcji 56 58 Punkty
Ranking Korupcji 45 41
Łatwość Prowadzenia Biznesu 40 33
Produkcja Energii Elektrycznej 14649 13931 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -0.9 3.7 Procent
Produkcja Stali 680 670 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -27.3 -23.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.4 1.6 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 21.2 14.4 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 359493 111934 W Mln Zł
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.99 -1.55 Procent
Kredyt Konsumencki 829452 825693 W Mln Zł
Cena Benzyny 1.43 1.46 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.7 34.6 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 55.9 57.67 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 12.7 6.4 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149 146 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 114913 105715
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.2 84 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.