POLSKA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-06
Stopa Bezrobocia 5.7 2018-09
Inflacja 1.9 2018-09
Stopa Procentowa 1.5 2018-10
Bilans Handlowy -329 2018-08
Dług Publiczny do PKB 50.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.74 2018-10
Indeks Giełdowy 55490 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.2 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 % 2018-06
PKB 525 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 500982 W Mln Zł 2018-06
Środki Trwałe Brutto 80832 W Mln Zł 2018-06
Pkb Per Capita 15751 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27216 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 9864 W Mln Zł 2018-06
Budownictwo w PKB 37889 W Mln Zł 2018-06
Przemysł w PKB 92144 W Mln Zł 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 % 2018-09
Pracujący 16565 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 949 Tysiąc 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 % 2018-08
Koszty Pracy 113 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 123 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 108 Tysiąc 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 4521 Zł / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 480 Eur / Miesiąc 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 6.7 % 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 4612 Zł / Miesiąc 2018-08
Populacja 37.98 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 3.2 % 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 67.7 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 14965 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.5 % 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 1044 Tysiąc 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.8 % 2018-09
Deflator Pkb 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 2.3 % 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 1.62 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 255028 W Mln Zł 2018-08
Podaż Pieniądza M1 937103 W Mln Zł 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1352880 W Mln Zł 2018-08
Podaż Pieniądza M3 1376165 W Mln Zł 2018-09
Bilans Banków 1939543 W Mln Zł 2018-08
Rezerwy Walutowe 112880 W Mln Usd 2018-09
Stopa Depozytowa 0.5 % 2018-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 % 2018-09
Bilans Banku Centralnego 440767 W Mln Zł 2018-08
Prywatna długu do PKB 122 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -329 W Mln Eur 2018-08
Eksport 17195 W Mln Eur 2018-08
Import 17524 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -549 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 362827 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 96 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 181 W Mln Eur 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053 W Mln Eur 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 602 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Złota 112 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 21 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 0.38 2016-12
Bronie Sprzedaży 3 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 1052 W Mln Zł 2018-08
Wydatki Rządowe 90974 W Mln Zł 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.2 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 243460 W Mln Zł 2018-08
Dług Publiczny 946564 W Mln Zł 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 242408 W Mln Zł 2018-08
Wnioski o Azyl 175 Osoby 2018-08
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 9519 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 8.8 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 50.5 2018-09
Produkcja Przemysłowa 2.8 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 83.5 % 2018-09
Nowe Zamówienia 110 Punkty Indeksowe 2018-08
Zmiany Zapasów 12258 W Mln Zł 2018-06
Produkcja Samochodów 17 Tysięcy Sztuk 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 27312 2018-09
Szybkość Internetu 12610 KBps 2017-03
Adresy IP 6362131 IP 2017-03
Produkcja Cementu 1807 Tysiące Ton 2018-08
Index Konkurencyjności 68.16 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 37 2018-12
Zyski Korporacji 88642 W Mln Zł 2018-06
Indeks Percepcji Korupcji 60 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 36 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14078 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 8.2 % 2018-09
Produkcja Stali 810 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6.1 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 295128 W Mln Zł 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -9.4 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 712928 W Mln Zł 2018-08
Cena Benzyny 1.41 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.2 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.96 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 16.6 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 71228 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.2 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 24.66 mm 2015-12
Temperatura 4.28 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.