Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.76 2019-06
Indeks Giełdowy 59739 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.39 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-04
Inflacja 2.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 1.5 2019-06
Bilans Handlowy 279 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 718 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 6.2 2019-05
Przemysłowy PMI 48.8 2019-05
Optymizm Konsumentów 8.3 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 19 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2019-03
PKB 525 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 512504 2019-03
Środki Trwałe Brutto 68309 2019-03
Pkb Per Capita 15751 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 27216 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-04
Pracujący 16274 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 907 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 1 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.6 2019-04
Koszty Pracy 104 2018-12
Wydajność 123 2019-03
Wolne Etaty 88.8 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 5015 2019-03
Płaca Minimalna 523 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.7 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 4957 2019-04
Populacja 37.98 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 2.7 2019-05
Wskaźnik Zatrudnienia 67.3 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 15040 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.1 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 1006 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 179 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 1.7 2019-05
Deflator Pkb 112 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-02
Inflacja Żywności 3.3 2019-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-06
Stopa Międzybankowa 1.62 2019-06
Podaż Pieniądza M0 273073 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1020812 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1453095 2019-04
Podaż Pieniądza M3 1467094 2019-04
Bilans Banków 2038293 2019-03
Rezerwy Walutowe 118619 2019-05
Stopa Depozytowa 0.5 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2019-04
Bilans Banku Centralnego 454811 2019-03
Prywatna długu do PKB 122 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 279 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 718 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2018-12
Eksport 19440 2019-04
Import 19161 2019-04
Dług Zagraniczny 358789 2018-12
Terms of Trade 94.3 2019-02
Rachunek kapitałowy 3769 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 607 2018-12
Rezerwy Złota 129 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 21 2019-02
Indeks Terroryzmu 0.72 2017-12
Bronie Sprzedaży 21 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.4 2018-12
Bilans Budżetu 75.1 2019-04
Wydatki Rządowe 92341 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 129966 2019-04
Dług Publiczny 978997 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 130041 2019-04
Wnioski o Azyl 240 2019-03
Rating Kredytowy 67.17
Wydatki Wojskowe 10749 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 6.2 2019-05
Przemysłowy PMI 48.8 2019-05
Produkcja Przemysłowa 9.2 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.6 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 81.4 2019-06
Nowe Zamówienia 116 2019-04
Zmiany Zapasów 11029 2019-03
Produkcja Samochodów 43.4 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 46379 2019-04
Szybkość Internetu 12610 2017-03
Adresy IP 6362131 2017-03
Produkcja Cementu 1830 2019-04
Index Konkurencyjności 68.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 37 2018-12
Zyski Korporacji 43049 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 60 2018-12
Ranking Korupcji 36 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14168 2019-03
Produkcja w Górnictwie 3.3 2019-04
Produkcja Stali 870 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 8.3 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.6 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 321818 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.73 2018-09
Kredyt Konsumencki 735780 2019-04
Cena Benzyny 1.37 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.2 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.96 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 14.9 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 30592 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.2 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Polska - Wskaźniki ekonomiczne.