Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 3.97 4 4.03 4.06 4.08 4.14
Indeks Giełdowy 71146.66 70727 68935 67194 65496 62221
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.12 4.19 4.33 4.47 4.62 4.93

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 0.9 1.4 1.2 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 5.3 5.5 4.6 5 3.5
Stopa Bezrobocia 5.40 6.1 5.8 5.7 5.5 5.4
Inflacja 8.60 8.2 8.3 7.6 6.2 3.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.7 0.4 0.3 0.6 0.6
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.5 2.75 3 3.5
Bilans Handlowy -632.00 1000 4700 1700 -1300 -600
Saldo Obrotów Bieżących -1112.00 750 -620 760 300 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2 2 2 2 1.5
Dług Publiczny do PKB 57.50 55.1 55.1 55.1 55.1 51.5
Budżet Państwa do PKB -7.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -1.4
Koniunktura w Przemyśle -12.20 -4 -3 -6 -7 -3
Przemysłowy PMI 56.10 53.6 54.2 53.8 54 53.6
Optymizm Konsumentów -27.30 -14 -12 -16 -7 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.40 0.7 0.7 -0.8 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 0.9 1.4 1.2 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 5.3 5.5 4.6 5 3.5
PKB 594.16 660 660 660 660 695
Pkb W Cenach Stałych 612817.20 649373 588899 623868 641007 681842
Środki Trwałe Brutto 101701.00 141370 76747 20930 106379 148438
PKB Per Capita 14588.14 18600 18600 18600 18600 19500
PKB Per Capita PPP 32238.16 34600 34600 34600 34600 35400
Rolnictwo w PKB 14335.60 13600 14776 14500 14995 14280
Budownictwo w PKB 40382.00 45009 24419 43696 42240 47260
Przemysł w PKB 98423.20 131420 106914 96119 102951 137991

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 5.40 6.1 5.8 5.7 5.5 5.4
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.60 12.3 12 11.9 11.7 11.7
Koszty Pracy 126.30 135 131 131 130 134
Przeciętne Wynagrodzenia 5657.30 5909 5730 5861 5838 5984
Wynagrodzenia w Przemyśle 5787.56 5954 5871 5838 5973 6122
Wzrost Wynagrodzeń 9.80 4 4.1 3.6 3.2 2.5
Płaca Minimalna 619.46 640 640 640 640 640
Populacja 37.96 37.92 37.92 37.92 37.92 37.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.10 57.3 57.4 57.5 57.6 57.8
Zmiana Zatrudnienia 0.70 3.4 3.2 3.6 2.9 2
Wskaźnik Zatrudnienia 70.00 69.6 69.7 69.6 69.5 69.9

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 8.60 8.2 8.3 7.6 6.2 3.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.7 0.4 0.3 0.6 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 201.60 206 209 210 214 221
Inflacja Bazowa 5.30 2.6 2.8 2.5 2.4 2.4
Deflator Pkb 115.02 124 125 124 122 126
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.80 120 119 120 123 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.20 9.5 5.6 3 2.6 2
Inflacja Żywności 8.60 2.2 1.9 2 1.9 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 117.60 122 123 124 125 129

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.5 2.75 3 3.5
Stopa Międzybankowa 2.69 2.69 2.94 3.19 3.44 3.44
Rezerwy Walutowe 166052.20 178000 179000 177000 185000 191000
Stopa Depozytowa 1.75 1.75 2 2.25 2.5 2.5
Prywatny dług do PKB 122.70 118 118 118 118 115
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -632.00 1000 4700 1700 -1300 -600
Saldo Obrotów Bieżących -1112.00 750 -620 760 300 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2 2 2 2 1.5
Import 27547.00 25600 19100 23400 24100 26100
Eksport 26915.00 26600 23800 25100 22800 25500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 203380.50 201500 201500 201500 201500 212500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 57.50 55.1 55.1 55.1 55.1 51.5
Budżet Państwa do PKB -7.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -1.4
Bilans Budżetu 50381.20 10100 4700 3000 -56200 -50200
Wydatki Rządowe 113121.20 143248 111430 93419 118325 150411
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 43 43 43 43 41
Dochody Budżetu Państwa 451444.30 111600 215900 320200 434000 445000
Dług Publiczny 1126980.20 1189000 1178000 1169000 1151000 1172000
Wydatki Budżetu Państwa 401063.00 101500 211200 317200 490200 495200

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85 35.85
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14 22.14
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle -12.20 -4 -3 -6 -7 -3
Przemysłowy PMI 56.10 53.6 54.2 53.8 54 53.6
Produkcja Przemysłowa 15.20 2.5 4.7 4 3.4 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.90 0.9 0.7 -1 0.7 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.00 4.5 5.4 4.6 4 4
Produkcja Samochodów 18.90 36 37 44 37 45
Rejestracje nowych samochodów 31950.00 51200 41500 51200 59400 66400
Zyski Korporacji 139616.20 59900 104500 155100 215000 236000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów -27.30 -14 -12 -16 -7 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.40 0.7 0.7 -0.8 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 21.20 3.6 4.1 3.6 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 359492.80 323677 361567 118091 376029 339860
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.99 -1.6 7 5.8 14 12
Kredyt Konsumencki 829451.99 826954 834512 846231 857943 868302
Cena Benzyny 1.43 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 55.90 61 61 61 61 60

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana 12.70 3.6 4.2 3.6 3 3
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149.28 146 148 150 152 159
Pozwolenia Na Budowę 114913.00 34200 55100 85100 109800 115100


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.