Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 3.80 3.83 3.85 3.87 3.89 3.93
Indeks Giełdowy 59389.97 58164 56921 55703 54508 52119
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.55 1.63 1.69 1.75 1.82 1.94

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 2.1 3.2 1.1 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 7.9 4.1 3.7 3.2 3.6
Stopa Bezrobocia 6.50 7.1 6.8 6.6 6.4 6.1
Inflacja 3.20 4 3.8 3 2.9 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.3 0.5 0.7 0.6
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.25 0.5
Bilans Handlowy 845.00 -800 1600 300 -1000 -300
Saldo Obrotów Bieżących 3258.00 -220 540 280 750 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 46.00 57 57 57 54.5 54.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8 -1.8
Koniunktura w Przemyśle -6.60 -6.2 -4.3 -7 -6.4 -3
Przemysłowy PMI 54.30 55.1 53.4 52.5 53.6 54
Optymizm Konsumentów -23.00 -14 -9 -8 -7 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.70 0.5 -1 0.5 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 2.1 3.2 1.1 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 7.9 4.1 3.7 3.2 3.6
PKB 592.16 550 550 550 625 625
Pkb W Cenach Stałych 618643.90 531924 544969 641542 641534 664629
Środki Trwałe Brutto 143509.10 69870 88711 158529 148819 154176
Pkb Per Capita 17386.90 15900 15900 15900 16800 16800
Pkb Per Capita Ppp 33086.40 32400 32400 32400 33600 33600

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.50 7.1 6.8 6.6 6.4 6.1
Bezrobocie Długoterminowe 0.60 2 1.7 1.6 1.5 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.80 14.8 14.9 11.8 14.4 14.1
Koszty Pracy 120.20 128 133 126 123 127
Przeciętne Wynagrodzenia 5456.81 5545 5205 5617 5588 5750
Wynagrodzenia w Przemyśle 5298.11 5423 5204 5354 5697 5863
Wzrost Wynagrodzeń 4.50 3.6 2 2.4 2.5 2.9
Płaca Minimalna 614.08 614 614 614 640 640
Populacja 37.96 37.95 37.95 37.95 37.92 37.92
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.40 55.9 55.5 55.4 55.6 56
Zmiana Zatrudnienia -1.70 2.5 2.4 3.8 3.4 2.5
Wskaźnik Zatrudnienia 69.00 67.9 68 68.4 68.6 69

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.20 4 3.8 3 2.9 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.3 0.5 0.7 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 188.60 190 192 185 191 196
Inflacja Bazowa 3.70 3.6 3.2 2.5 2.6 2.3
Deflator Pkb 112.89 112 115 116 116 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.80 108 109 112 109 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 4 3.6 3.2 2.7 2.5
Inflacja Żywności 0.50 1.2 1.5 1.4 1.8 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.80 111 114 109 113 116

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa 0.11 0.11 0.11 0.11 0.26 0.26
Rezerwy Walutowe 158351.50 169000 162000 166000 168000 172000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0.15 0.15
Prywatna długu do PKB 119.70 126 126 126 118 118
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 845.00 -800 1600 300 -1000 -300
Saldo Obrotów Bieżących 3258.00 -220 540 280 750 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5
Import 18304.00 16900 18900 18500 19600 20100
Eksport 19149.00 18500 19100 17500 18600 19800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209504.80 196900 196900 196900 201500 201500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 46.00 57 57 57 54.5 54.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8 -1.8
Bilans Budżetu 876.30 -8600 -42000 -7600 -136600 -111200
Wydatki Rządowe 131004.90 99219 112298 123933 135852 140743
Wydatków Rządowych W Pkb 42.00 44 44 44 42 42
Dochody Budżetu Państwa 71097.00 177500 218200 369000 111600 379000
Dług Publiczny 1089602.68 1145000 1172000 1191000 1189000 1151000
Wydatki Budżetu Państwa 70220.70 219500 324400 505600 108500 490200

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 35.85 35.85 36.12 35.85 35.85
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.14 22.14 22.41 22.14 22.14
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -6.60 -6.2 -4.3 -7 -6.4 -3
Przemysłowy PMI 54.30 55.1 53.4 52.5 53.6 54
Produkcja Przemysłowa 2.70 8.5 3.6 4.5 4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.70 9.6 3.8 5 4.5 4
Produkcja Samochodów 24.30 29 38 32 28 37
Rejestracje nowych samochodów 37754.00 36400 45100 52400 51200 59400
Zyski Korporacji 185198.20 96200 140900 191000 59900 215000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -23.00 -14 -9 -8 -7 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.70 0.5 -1 0.5 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.70 7.8 2.3 4.2 3.6 3
Wydatki Konsumpcyjne 307464.00 325613 303152 320919 318840 330318
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.37 7.2 6.2 14.2 -1.6 14
Kredyt Konsumencki 786972.97 774847 841262 789762 818274 847732
Cena Benzyny 1.32 1.2 1.14 1.09 1.03 0.97
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 57.67 65 65 65 61 61

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -18.10 12.6 5.9 4.5 3.6 3
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138.42 151 150 155 160 168
Pozwolenia Na Budowę 17022.00 38700 73200 94200 34200 106200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.