Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 3.81 3.86 3.89 3.92 3.95 4.01
Indeks Giełdowy 60910.11 58934 58212 57496 56786 55400
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.76 2.78 2.82 2.86 2.91 2.99
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.5 3.3 3 2.9 3
Stopa Bezrobocia 6.10 5.8 5.5 5.4 5.5 5.7
Inflacja 1.70 1.1 1.5 1.4 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Bilans Handlowy -1327.00 500 -480 600 400 300
Saldo Obrotów Bieżących -1386.00 -480 250 150 -320 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 50.60 47.6 47.6 47.6 45.1 45.1
Budżet Państwa do PKB -0.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 6.80 4.5 3.6 3.8 4 2.5
Przemysłowy PMI 48.70 50.5 51.2 51 52.5 53
Optymizm Konsumentów 7.20 3.2 3 2.5 2 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.5 3.3 3 2.9 3
PKB 524.51 564 564 564 575 575
Pkb W Cenach Stałych 587672.00 506829 521915 605302 604714 623461
Środki Trwałe Brutto 145217.10 82628 92977 149574 149428 154061
Pkb Per Capita 15751.23 16700 16700 16700 17200 17200
Pkb Per Capita Ppp 27216.44 27500 27500 27500 28300 28300
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 6.10 5.8 5.5 5.4 5.5 5.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.30 11.6 11.5 11.4 11.5 11.5
Koszty Pracy 103.50 118 118 118 118 122
Przeciętne Wynagrodzenia 5014.94 4752 4773 5274 5254 5432
Wynagrodzenia w Przemyśle 4687.53 4867 4798 5027 4856 5178
Wzrost Wynagrodzeń 5.70 5.1 4.2 4 3.6 3
Płaca Minimalna 523.09 523 523 523 575 575
Populacja 37.98 37.99 37.99 37.99 38 38
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zmiana Zatrudnienia 3.00 2.8 2.7 2.5 2.4 2
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.70 1.1 1.5 1.4 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176.30 177 177 178 179 181
Inflacja Bazowa 1.40 1.4 1.4 1.6 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.90 108 108 107 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.50 2.3 2.2 2 2.1 2.2
Inflacja Żywności 2.60 2.2 2 2.4 2.3 2.3
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 1.62 1.62 1.62 1.62 1.87 1.87
Rezerwy Walutowe 112943.10 115000 116000 117000 117000 121000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
Prywatna długu do PKB 121.70 115 115 115 111 111
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -1327.00 500 -480 600 400 300
Saldo Obrotów Bieżących -1386.00 -480 250 150 -320 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
Import 19651.00 17600 18650 15900 19000 16900
Eksport 18324.00 18100 18170 16500 19400 17200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053.00 215700 215700 215700 221300 221300
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 50.60 47.6 47.6 47.6 45.1 45.1
Budżet Państwa do PKB -0.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 113526.50 91531 91759 116932 116819 120440
Wydatków Rządowych W Pkb 41.20 41 41 41 40.7 40.7
Dług Publiczny 954636.60 1029000 1046000 1077000 1095000 1152000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 6.80 4.5 3.6 3.8 4 2.5
Przemysłowy PMI 48.70 50.5 51.2 51 52.5 53
Produkcja Przemysłowa 5.60 4.4 4.2 4.2 4 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.90 0.5 -0.6 0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.30 3.7 3.4 3.2 3 2.5
Produkcja Samochodów 38.50 66 45 34 65 40
Rejestracje nowych samochodów 50118.00 40500 41500 49900 52900 53900
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 7.20 3.2 3 2.5 2 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.50 4 3.6 3.2 2.9 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 293971.70 299723 309595 302791 302497 311875
Kredyt Konsumencki 728326.03 712946 721652 745150 749447 767505
Cena Benzyny 1.28 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 15.10 5.8 5.1 4.5 4 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116.11 113 112 112 113 115
Pozwolenia Na Budowę 12606.00 51500 77100 105400 24800 112200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.