Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 3.77 3.86 3.89 3.92 3.94 4
Indeks Giełdowy 59738.56 57198 56497 55802 55113 53768
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.39 2.68 2.72 2.76 2.79 2.87
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 0.9 1.2 1.1 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 4.3 3.8 4.4 4 3
Stopa Bezrobocia 5.60 5.4 5.2 5.4 5.5 5.9
Inflacja 2.40 2.4 1.9 1.6 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Bilans Handlowy 279.00 500 -480 600 400 300
Saldo Obrotów Bieżących 718.00 -480 250 150 -320 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 48.90 48 48 48 47 47
Budżet Państwa do PKB -0.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 6.20 4.5 3.6 3.8 4 2.5
Przemysłowy PMI 48.80 50.5 51.2 51 52.5 53
Optymizm Konsumentów 8.30 3.2 3 2.5 2 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 0.9 1.2 1.1 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 4.3 3.8 4.4 4 3
PKB 524.51 564 564 564 575 575
Pkb W Cenach Stałych 512503.60 508161 522777 613530 611179 631935
Środki Trwałe Brutto 68308.70 82845 93131 151607 151026 156155
Pkb Per Capita 15751.23 16700 16700 16700 17200 17200
Pkb Per Capita Ppp 27216.44 27500 27500 27500 28300 28300
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.60 5.4 5.2 5.4 5.5 5.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.60 10.6 10.6 10.6 10.7 10.9
Koszty Pracy 103.50 118 118 118 118 122
Przeciętne Wynagrodzenia 5014.94 4752 4773 5274 5254 5432
Wynagrodzenia w Przemyśle 4956.85 4867 4798 5027 4856 5178
Wzrost Wynagrodzeń 7.70 5.1 4.2 4 3.6 3
Płaca Minimalna 523.09 523 523 523 575 575
Populacja 37.98 37.99 37.99 37.99 38 38
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zmiana Zatrudnienia 2.70 2.8 2.7 2.5 2.4 2
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.40 2.4 1.9 1.6 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 178.60 179 178 178 179 182
Inflacja Bazowa 1.70 1.4 1.4 1.6 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.20 108 108 107 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.60 2.3 2.2 2 2.1 2.2
Inflacja Żywności 3.30 2.2 2 2.4 2.3 2.3
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 1.62 1.62 1.62 1.62 1.87 1.87
Rezerwy Walutowe 118619.20 115000 116000 117000 117000 121000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
Prywatna długu do PKB 121.70 115 115 115 111 111
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 279.00 500 -480 600 400 300
Saldo Obrotów Bieżących 718.00 -480 250 150 -320 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
Import 19161.00 17600 18650 15900 19000 16900
Eksport 19440.00 18100 18170 16500 19400 17200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053.00 215700 215700 215700 221300 221300
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 48.90 48 48 48 47 47
Budżet Państwa do PKB -0.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 92340.70 91772 91910 118522 118068 122077
Wydatków Rządowych W Pkb 41.50 42.5 42.5 42.5 42.2 42.2
Dług Publiczny 978996.90 1029000 1046000 1077000 1095000 1152000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 6.20 4.5 3.6 3.8 4 2.5
Przemysłowy PMI 48.80 50.5 51.2 51 52.5 53
Produkcja Przemysłowa 9.20 4.4 4.2 4.2 4 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.10 0.5 -0.6 0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.60 3.7 3.4 3.2 3 2.5
Produkcja Samochodów 43.40 66 45 34 65 40
Rejestracje nowych samochodów 46379.00 40500 41500 49900 52900 53900
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 8.30 3.2 3 2.5 2 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.60 4 3.6 3.2 2.9 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 321817.50 300511 310106 306906 305731 316114
Kredyt Konsumencki 735779.89 714820 722844 755279 762809 777937
Cena Benzyny 1.37 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 14.90 5.8 5.1 4.5 4 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116.11 113 112 112 113 115
Pozwolenia Na Budowę 30592.00 51500 77100 105400 24800 112200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.