Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3.96 3.99 4.01 4.03 4.05 4.1
Indeks Giełdowy 50538.46 49756 48694 47651 46629 44586
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.34 1.24 1.29 1.34 1.38 1.48

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 4.5 2 1.5 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 -6.2 -4.2 -1.6 7.9 4
Stopa Bezrobocia 6.00 8.8 9.5 9.4 8.9 7.6
Inflacja 3.30 1.8 1.1 1.2 1.7 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Bilans Handlowy -33.00 -1730 -300 -800 600 1000
Saldo Obrotów Bieżących 1163.00 320 510 360 -220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 46.00 58 58 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -0.70 -8.2 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle -19.90 -18 -16 -12 -14 -7
Przemysłowy PMI 47.20 52 50.8 51 51.6 52.5
Optymizm Konsumentów -19.40 -12 -14 -10 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.10 0.5 0.4 -0.4 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 4.5 2 1.5 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 -6.2 -4.2 -1.6 7.9 4
PKB 592.16 490 490 550 550 550
Pkb W Cenach Stałych 538385.00 532917 588521 529771 580917 612062
Środki Trwałe Brutto 70718.40 95638 149530 69587 76305 155511
Pkb Per Capita 17386.90 15500 15500 15900 15900 15900
Pkb Per Capita Ppp 33086.40 31200 31200 32400 32400 32400

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 6.00 8.8 9.5 9.4 8.9 7.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.10 9.4 9.4 9.3 8.8 8.8
Koszty Pracy 122.70 115 107 124 125 109
Przeciętne Wynagrodzenia 5331.47 4749 5078 5385 5411 5180
Wynagrodzenia w Przemyśle 4852.56 4728 5028 5266 4925 5128
Wzrost Wynagrodzeń 1.20 -3.7 -2.3 1 1.5 2
Płaca Minimalna 610.79 611 611 675 675 675
Populacja 37.97 38 38 38.01 38.01 38.01
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.00 52.5 54.5 54.5 55.9 55.4
Zmiana Zatrudnienia -3.20 -2.8 -2 2.6 3.2 4
Wskaźnik Zatrudnienia 68.50 64.5 64.9 65.6 66 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.30 1.8 1.1 1.2 1.7 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 183.80 182 183 187 187 190
Inflacja Bazowa 3.80 2.2 2.4 2.5 2.3 2.2
Deflator Pkb 109.51 109 109 111 111 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.90 105 105 106 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.50 -1.4 -1 0.2 0.8 1.2
Inflacja Żywności 5.80 3.2 2.5 2.2 2.6 2.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.70 107 107 109 110 111

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Międzybankowa 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
Rezerwy Walutowe 129087.80 134000 132000 136000 129000 140000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0 0
Prywatna długu do PKB 120.60 134 134 126 126 126
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -33.00 -1730 -300 -800 600 1000
Saldo Obrotów Bieżących 1163.00 320 510 360 -220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9
Import 13812.00 14150 15500 17000 17900 16500
Eksport 13779.00 12420 15200 16200 18500 17500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199789.70 195100 195100 196900 196900 196900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 46.00 58 58 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -0.70 -8.2 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -25881.60 -105100 -90600 -8600 -28000 -81600
Wydatki Rządowe 100423.80 96749 115646 98817 108357 120271
Wydatków Rządowych W Pkb 42.00 50 50 44 44 44
Dochody Budżetu Państwa 157069.70 215400 365000 102000 177500 369000
Dług Publiczny 1077179.76 1145000 1202000 1212000 1245000 1191000
Wydatki Budżetu Państwa 182951.30 320500 455600 110600 205500 450600

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -19.90 -18 -16 -12 -14 -7
Przemysłowy PMI 47.20 52 50.8 51 51.6 52.5
Produkcja Przemysłowa -17.00 -4.2 -3.2 -3.2 8.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 12.50 -0.7 -1 -1 0.8 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -18.60 -4.7 -3.6 -3.6 9.6 5
Produkcja Samochodów 3.50 32 21 25 29 32
Rejestracje nowych samochodów 21149.00 39600 45900 44900 36400 52400
Zyski Korporacji 45247.30 97580 125100 51200 84200 146000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -19.40 -12 -14 -10 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.10 0.5 0.4 -0.4 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.60 -2 -2.6 6.5 7.8 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 329567.60 313880 294775 324295 355603 306566
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.81 6.5 15.1 -2 7.2 14.2
Kredyt Konsumencki 778449.34 749548 734350 771710 839947 763724
Cena Benzyny 1.05 1 0.95 0.9 0.86 0.81
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 68 68 65 65 65

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -0.80 -6.2 -3.2 1 12.6 4.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127.06 112 115 119 122 125
Pozwolenia Na Budowę 37103.00 65100 82200 36200 38700 94200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.