Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 3.74 3.75 3.77 3.78 3.8 3.84
Indeks Giełdowy 56999.79 56078 54881 53706 52554 50250
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.23 1.27 1.32 1.36 1.41 1.51

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.90 1.5 2 1.6 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 -1.2 7.9 4.1 3.7 2.5
Stopa Bezrobocia 6.10 7 7.1 6.8 6.6 6.1
Inflacja 2.40 2.2 2 1.8 1.6 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Bilans Handlowy 1756.00 300 -800 600 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 1725.00 360 -220 540 280 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5
Dług Publiczny do PKB 46.00 57 57 57 57 54.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8
Koniunktura w Przemyśle -14.80 -7.4 -6.2 -4.3 -7 -3
Przemysłowy PMI 51.70 52 54 53.4 52.5 53
Optymizm Konsumentów -25.10 -10 -7 -9 -8 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.4 0.5 -1 0.5 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.90 1.5 2 1.6 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 -1.2 7.9 4.1 3.7 2.5
PKB 592.16 550 550 550 550 625
Pkb W Cenach Stałych 555686.80 531924 544969 578470 576247 590653
Środki Trwałe Brutto 91196.00 69870 88711 94935 94570 96935
Pkb Per Capita 17386.90 15900 15900 15900 15900 16800
Pkb Per Capita Ppp 33086.40 32400 32400 32400 32400 33600

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.10 7 7.1 6.8 6.6 6.1
Bezrobocie Długoterminowe 0.60 1.8 2 1.7 1.6 1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.50 13 13.8 13.9 11.8 13.4
Koszty Pracy 126.80 126 131 129 129 131
Przeciętne Wynagrodzenia 5168.93 5497 5125 5246 5241 5336
Wynagrodzenia w Przemyśle 5335.28 5376 5124 5291 5410 5507
Wzrost Wynagrodzeń 6.60 3.1 2 1.5 1.4 1.8
Płaca Minimalna 610.79 630 630 630 630 675
Populacja 37.97 38.01 38.01 38.01 38.01 38.02
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.50 54.5 55.9 55.5 55.4 55.9
Zmiana Zatrudnienia -1.00 0.5 2.5 2.4 3.8 2.4
Wskaźnik Zatrudnienia 69.00 65.6 66 66.5 67 67.7

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.40 2.2 2 1.8 1.6 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 185.30 188 189 188 188 192
Inflacja Bazowa 3.70 2.7 1.8 1.9 2.1 2
Deflator Pkb 112.03 111 113 114 114 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.00 106 106 106 112 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.00 0.2 0.8 1.3 1.2 1.8
Inflacja Żywności 0.80 1.4 1.5 1.6 1.9 2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.80 110 111 111 111 113

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Stopa Międzybankowa 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Rezerwy Walutowe 154246.20 136000 129000 132000 136000 142000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0 0
Prywatna długu do PKB 120.60 126 126 126 126 118
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 1756.00 300 -800 600 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 1725.00 360 -220 540 280 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5
Import 21209.00 17000 17900 18900 16500 20100
Eksport 22965.00 16200 18500 19100 17500 19800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209504.80 196900 196900 196900 196900 201500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 46.00 57 57 57 57 54.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -1.8
Bilans Budżetu -13204.80 -11600 -90600 -8600 -7600 -7600
Wydatki Rządowe 107995.20 99219 112298 112423 111991 114791
Wydatków Rządowych W Pkb 42.00 44 44 44 44 44
Dochody Budżetu Państwa 382487.50 102000 177500 218200 369000 369000
Dług Publiczny 1090187.90 1212000 1245000 1222000 1191000 1191000
Wydatki Budżetu Państwa 395692.30 110600 205500 324400 450600 440200

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 36.12 35.85 35.85 36.12 36.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.41 22.14 22.14 22.41 22.41
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -14.80 -7.4 -6.2 -4.3 -7 -3
Przemysłowy PMI 51.70 52 54 53.4 52.5 53
Produkcja Przemysłowa 11.20 4.3 8.5 3.6 4.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 -1 0.8 -1.2 0.5 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.20 7 9.6 3.8 5 5
Produkcja Samochodów 30.10 25 29 38 32 32
Rejestracje nowych samochodów 51507.00 44900 36400 45100 52400 59400
Zyski Korporacji 91344.10 51200 84200 125900 146000 175000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -25.10 -10 -7 -9 -8 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.4 0.5 -1 0.5 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.80 6.5 7.8 2.3 4.2 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 393270.10 325613 303152 409394 407821 418017
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.19 -2 7.2 6.2 14.2 14
Kredyt Konsumencki 786035.43 774847 841262 818513 815119 835497
Cena Benzyny 1.24 1.15 1.06 1 1.09 1.09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 57.67 65 65 65 65 61

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana -6.90 1 12.6 5.9 4.5 2.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137.06 119 122 124 125 125
Pozwolenia Na Budowę 101591.00 36200 38700 73200 94200 106200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.