Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 4.24 4.26 4.28 4.3 4.33 4.37
Indeks Giełdowy 41532.37 40644 39776 38924 38089 36420
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.70 1.76 1.83 1.89 1.96 2.1

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -5.9 -4.3 1.5 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 -8.9 -4.2 -3 1.6 1.8
Stopa Bezrobocia 5.50 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
Inflacja 4.70 2.1 2.2 1.9 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Stopa Procentowa 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy 330.00 600 -730 300 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 2265.00 -520 320 220 220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 48.90 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
Budżet Państwa do PKB -0.20 -6.2 -6.2 -6.2 -7.3 -7.3
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -20 -18 -16 -12 -7
Przemysłowy PMI 42.40 45 47 48.5 51 52.5
Optymizm Konsumentów 1.30 -20 -18 -14 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -5.9 -4.3 1.5 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 -8.9 -4.2 -3 1.6 1.8
PKB 605.00 645 645 645 688 688
Pkb W Cenach Stałych 614322.50 515260 536547 595893 624152 606619
Środki Trwałe Brutto 156085.20 87513 96290 151403 158583 154128
Pkb Per Capita 16639.70 17200 17200 17200 17700 17700
Pkb Per Capita Ppp 28751.60 30300 30300 30300 29312 31200

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.50 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.80 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7
Koszty Pracy 107.50 122 124 111 111 115
Przeciętne Wynagrodzenia 5197.86 5042 5114 5364 5364 5547
Wynagrodzenia w Przemyśle 5063.41 5129 5091 5311 5225 5491
Wzrost Wynagrodzeń 7.70 4.2 3.7 3.2 3.2 3.4
Płaca Minimalna 523.09 575 575 575 575 615
Populacja 37.97 38 38 38 38.01 38.01
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.70 56.4 56.4 56.6 56.6 56.5
Zmiana Zatrudnienia 1.10 2.2 2.3 2 2 2.1
Wskaźnik Zatrudnienia 68.90 66.9 66.9 66.8 66.8 67

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 4.70 2.1 2.2 1.9 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 184.00 183 183 185 188 188
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.60 102 102 102 102 102
Inflacja Bazowa 3.60 2.4 2.2 2.4 2.4 2.4
Deflator Pkb 107.50 108 109 110 110 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.90 107 109 108 108 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 1.4 1.7 2.2 2.2 2.3
Inflacja Żywności 7.50 2.1 2.2 2.5 2.5 2.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.50 107 108 108 110 110

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
Rezerwy Walutowe 128200.00 136000 134000 132000 136000 140000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.75 0.5 1.25
Prywatna długu do PKB 120.60 111 111 111 111 109
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 330.00 600 -730 300 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 2265.00 -520 320 220 220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Import 18937.00 18100 19150 16900 16900 17500
Eksport 19267.00 18700 18420 17200 17200 17800
Terms of Trade 99.50 100 100 101 101 101
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199789.70 212300 212300 212300 216900 216900
Bronie Sprzedaży 21.00 5 5 5 5 5

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 48.90 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
Budżet Państwa do PKB -0.20 -6.2 -6.2 -6.2 -7.3 -7.3
Bilans Budżetu 3426.70 -2100 -2100 -11600 -11600 -7600
Wydatki Rządowe 120715.60 92872 97408 117094 122647 119202
Wydatków Rządowych W Pkb 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42
Dochody Budżetu Państwa 40271.70 92400 92400 367000 367000 379000
Dług Publiczny 987604.73 1095000 1105000 1112000 1112000 1152000
Wydatki Budżetu Państwa 36845.00 94500 94500 378600 378600 386600

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.10 -20 -18 -16 -12 -7
Przemysłowy PMI 42.40 45 47 48.5 51 52.5
Produkcja Przemysłowa 4.90 1.1 1.6 1.9 1.9 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 0.4 -0.7 0.4 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.70 0.9 1.5 2 2 2.8
Produkcja Samochodów 41.90 42 40 32 32 37
Rejestracje nowych samochodów 38508.00 41500 36600 53900 53900 56400
Zyski Korporacji 133466.20 55400 55400 179000 179000 185000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 1.30 -20 -18 -14 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.60 3 3.4 2.5 2.5 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 307698.30 300898 316018 298467 312621 303840
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.18 -7 -7 15.7 15.7 15.4
Kredyt Konsumencki 775957.24 724993 754653 743549 788373 756933
Cena Benzyny 1.14 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 56 56 56 56 56

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana -5.50 0.9 1.5 3.2 3.2 3.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 123.59 120 122 124 124 128
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5
Pozwolenia Na Budowę 13841.00 55600 85100 105200 105200 112200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.