Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 3.93 3.94 3.97 4 4.03 4.1
Indeks Giełdowy 69144.42 68996 66948 64957 63030 59343
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.01 2.12 2.19 2.26 2.33 2.48

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 2.7 1.4 0.8 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.10 5.2 3.6 3.8 4.9 3.7
Stopa Bezrobocia 5.80 5.7 6.3 6.1 5.8 5.5
Inflacja 5.50 5.6 3.7 3.2 2.6 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.5 1
Bilans Handlowy -714.00 800 -2000 1000 4700 -1300
Saldo Obrotów Bieżących -1827.00 540 280 750 -620 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2.8 2.8 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 57.50 57 57 55.1 55.1 55.1
Budżet Państwa do PKB -7.00 -7.4 -7.4 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w Przemyśle -0.90 2.5 4 3.2 3.6 5
Przemysłowy PMI 56.00 55.5 53.8 53.6 54.2 54
Optymizm Konsumentów -14.60 -9 -8 -7 -6 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -1 0.5 0.7 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 2.7 1.4 0.8 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.10 5.2 3.6 3.8 4.9 3.7
PKB 594.16 550 550 625 625 625
Pkb W Cenach Stałych 591344.50 584880 641937 580511 620320 665689
Środki Trwałe Brutto 19838.90 95855 139751 75653 20811 144922
Pkb Per Capita 16945.24 15900 15900 16800 16800 16800
Pkb Per Capita Ppp 32238.16 32400 32400 33600 33600 33600

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.80 5.7 6.3 6.1 5.8 5.5
Bezrobocie Długoterminowe 0.90 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.00 11.9 12.5 12.3 12 11.8
Koszty Pracy 125.50 138 126 136 131 130
Przeciętne Wynagrodzenia 5504.52 5608 5762 5909 5730 5947
Wynagrodzenia w Przemyśle 5647.64 5656 5875 5954 5871 6063
Wzrost Wynagrodzeń 9.50 8.5 5.6 4 4.1 3.2
Płaca Minimalna 619.46 614 614 640 640 640
Populacja 37.96 37.95 37.95 37.92 37.92 37.92
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.30 56 56.1 56.3 56.4 56.6
Zmiana Zatrudnienia 0.90 4 3.6 3.4 3.2 2.9
Wskaźnik Zatrudnienia 69.20 68.8 68.4 68.6 68.7 69

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.50 5.6 3.7 3.2 2.6 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 194.20 195 192 197 198 198
Inflacja Bazowa 3.90 3.4 3.2 2.6 2.8 2.4
Deflator Pkb 115.02 119 118 119 118 122
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.20 111 110 115 117 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.50 5.6 4 4.2 3.6 2.6
Inflacja Żywności 3.90 2.5 2.4 2.2 1.9 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114.50 115 114 116 117 117

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.5 1
Stopa Międzybankowa 0.14 0.14 0.14 0.14 0.54 0.79
Rezerwy Walutowe 169452.00 162000 166000 168000 169000 172000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0.4 0.65
Prywatna długu do PKB 122.70 126 126 118 118 118
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -714.00 800 -2000 1000 4700 -1300
Saldo Obrotów Bieżących -1827.00 540 280 750 -620 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2.8 2.8 2 2 2
Import 23060.00 21900 22500 25600 19100 24100
Eksport 22346.00 22700 20500 26600 23800 22800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 209504.80 196900 196900 201500 201500 201500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 57.50 57 57 55.1 55.1 55.1
Budżet Państwa do PKB -7.00 -7.4 -7.4 -2.3 -2.3 -2.3
Bilans Budżetu 35253.40 -200 -7600 10100 4700 -56200
Wydatki Rządowe 88548.40 113405 141608 109843 92887 146847
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 46 46 43 43 43
Dochody Budżetu Państwa 278083.20 312200 422000 111600 215900 434000
Dług Publiczny 1133647.46 1172000 1191000 1189000 1178000 1151000
Wydatki Budżetu Państwa 242829.80 312400 499600 101500 211200 490200

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle -0.90 2.5 4 3.2 3.6 5
Przemysłowy PMI 56.00 55.5 53.8 53.6 54.2 54
Produkcja Przemysłowa 13.20 3.6 4.5 4 4.7 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 -1.2 0.5 0.9 0.7 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.70 3.8 5 4.5 5.4 4
Produkcja Samochodów 11.60 38 32 36 37 37
Rejestracje nowych samochodów 33218.00 45100 52400 51200 41500 59400
Zyski Korporacji 70638.00 140900 191000 59900 104500 215000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -14.60 -9 -8 -7 -6 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -1 0.5 0.7 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.90 4.5 4.2 3.6 4.1 3
Wydatki Konsumpcyjne 111934.40 350313 319970 356416 117419 331809
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.32 6.2 14.2 -1.6 7 14
Kredyt Konsumencki 810337.06 827162 817485 822624 841418 847732
Cena Benzyny 1.50 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 57.67 65 65 61 61 61

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana 5.60 5.9 4.5 3.6 4.2 3
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141.16 144 147 146 148 152
Pozwolenia Na Budowę 72198.00 77200 105200 34200 55100 109800


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.