Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3.82 3.75 3.78 3.81 3.84 3.9
Indeks Giełdowy 60274.56 59583 58810 58043 57289 55811
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.75 2.77 2.81 2.85 2.89 2.98
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.7 3.5 3.3 3 3
Stopa Bezrobocia 5.80 6 5.8 5.5 5.4 5.7
Inflacja 0.90 0.7 1.1 1.5 1.4 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Bilans Handlowy -1340.00 300 500 -480 600 300
Saldo Obrotów Bieżących -1400.00 -200 -480 250 150 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
Dług Publiczny do PKB 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
Budżet Państwa do PKB -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
Koniunktura w przemyśle 6.40 5.1 4.5 3.6 3.8 2.5
Przemysłowy PMI 48.20 49.5 50.5 51.2 51 53
Optymizm Konsumentów 5.40 3.6 3.2 3 2.5 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.7 3.5 3.3 3 3
PKB 524.51 564 564 564 564 575
Pkb W Cenach Stałych 516236.40 488218 506829 522085 530691 547673
Środki Trwałe Brutto 91965.60 82953 81775 93008 94541 97566
Pkb Per Capita 15751.23 16700 16700 16700 16700 17200
Pkb Per Capita Ppp 27216.44 27500 27500 27500 27500 28300
Rolnictwo w PKB 9864.20 10665 9979 9976 10140 10465
Budownictwo w PKB 37888.60 23311 39215 39177 38949 40196
Przemysł w PKB 92144.40 93312 93220 93188 94724 97756
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.80 6 5.8 5.5 5.4 5.7
Pracujący 16617.00 17200 17300 17400 17500 18000
Bezrobotni Zarejestrowani 1024.00 932 925 927 936 951
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.50 8.5 7.8 6.9 6.5 6
Koszty Pracy 113.60 106 105 116 105 106
Wydajność 119.90 114 118 115 142 146
Wolne Etaty 62.70 115 130 103 80 85
Przeciętne Wynagrodzenia 5071.25 4750 4650 4650 4800 4850
Wynagrodzenia w Przemyśle 4833.98 4600 4550 4720 4700 4750
Wzrost Wynagrodzeń 7.50 4.5 4.2 4.2 4 3
Płaca Minimalna 480.20 525 525 525 525 575
Populacja 37.98 38 38 38 37.99 38
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.80 56.3 56.6 56.4 56.2 56.2
Zatrudnienie na Pół Etatu 1020.80 1190 1200 1200 1250 1320
Zmiana Zatrudnienia 2.90 3 2.8 2.7 2.5 2
Wskaźnik Zatrudnienia 68.00 66.9 66.9 67 67 67.5
Zatrudnienie na Pełny Etat 15230.90 15800 15900 16000 16200 16900
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.90 0.7 1.1 1.5 1.4 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175.70 178 179 180 180 185
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.60 101 102 102 102 102
Inflacja Bazowa 0.60 1.2 1.5 1.9 2 2.2
Deflator Pkb 111.42 112 113 114 115 120
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.20 106 108 108 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.20 2.3 2 2.2 2 2.2
Wskaźnik Cen Importowych 101.40 102 102 102 102 103
Wskaźnik Cen Eksportowych 105.10 103 102 102 102 103
Inflacja Żywności 0.90 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.10 105 105 105 106 109
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Podaż Pieniądza M0 266012.10 265000 269000 275801 279000 295000
Podaż Pieniądza M1 987020.98 1091000 1141000 1037050 1209000 1400000
Stopa Międzybankowa 1.62 1.62 1.62 1.67 1.67 1.67
Podaż Pieniądza M2 1410808.44 1810000 1870000 1458667 2020000 2260000
Podaż Pieniądza M3 1425427.65 1950000 2030000 1473743 2120000 2450000
Rezerwy Walutowe 113676.20 114000 115000 111072 117000 125000
Bilans Banków 1986164.90 2290000 2330000 2055294 2420000 2620000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Prywatna długu do PKB 121.70 115 115 115 115 111
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Banku Centralnego 466852.20 451000 462000 454126 495000 554000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1340.00 300 500 -480 600 300
Saldo Obrotów Bieżących -1400.00 -200 -480 250 150 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
Eksport 16005.00 18900 18100 18170 16500 17200
Import 17345.00 18600 17600 18650 15900 16900
Dług Zagraniczny 367245.00 381000 383000 360210 386000 397000
Terms of Trade 96.50 99.03 99.51 100 100 100
Rachunek kapitałowy 5417.00 -320 910 -120 -410 -270
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199053.00 190700 190700 190700 190700 194300
Transfery Pieniężne od Emigrantów 614.00 710 720 670 750 770
Rezerwy Złota 128.60 103 103 112 103 103
Bronie Sprzedaży 3.00 5 5 5 5 5
Wydobycie Ropy Naftowej 21.00 21 21 21.02 21 21
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
Budżet Państwa do PKB -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
Bilans Budżetu -10417.80 -1600 -2900 3000 -15800 -11600
Wydatki Rządowe 90760.50 86908 94158 93846 93302 96287
Wydatków Rządowych W Pkb 41.20 41 41 41 41 40.7
Dochody Budżetu Państwa 380077.10 87500 175100 268000 352000 367000
Dług Publiczny 954136.90 1005000 1029000 1046000 1077000 1152000
Wydatki Budżetu Państwa 390495.00 89100 178000 265000 367800 378600
Wnioski o Azyl 175.00 290 300 250 360 340
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 6.40 5.1 4.5 3.6 3.8 2.5
Przemysłowy PMI 48.20 49.5 50.5 51.2 51 53
Produkcja Przemysłowa 6.10 4.5 4.4 4.2 4.2 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.40 -0.4 0.5 -0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.30 4 3.7 3.4 3.2 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.10 82.9 83 83.4 83.2 84
Nowe Zamówienia 116.60 102 107 105 104 105
Produkcja Samochodów 27.70 62 66 45 34 40
Rejestracje nowych samochodów 45927.00 51500 40500 41500 49900 53900
Produkcja Stali 877.00 890 700 796 582 584
Produkcja w Górnictwie 0.80 2.5 2.2 1.7 1.5 1.3
Produkcja Cementu 1247.00 1510 1650 1431 1260 1360
Produkcja Energii Elektrycznej 15459.00 14600 13200 13924 15200 15400
Zyski Korporacji 88642.50 49100 99100 132400 172000 179000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 5.40 3.6 3.2 3 2.5 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.60 4.5 4 3.6 3.2 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 306226.40 290642 298573 309696 314801 324874
Oszczędności Gospodarstw Domowych -9.40 -8.1 3 1.8 15.3 15.7
Kredyt Konsumencki 723446.86 722000 727000 747432 739000 758000
Cena Benzyny 1.29 1.27 1.24 1.21 1.18 1.18
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.40 34.4 34.4 34.4 34.4 34.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.96 56.2 56.2 56.2 56.2 56
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 11.40 6.2 5.8 5.1 4.5 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.43 112 113 112 112 115
Pozwolenia Na Budowę 91485.00 27900 61500 95100 125400 132200
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.20 82.7 82.7 82.7 82.7 82.5


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.