Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 4.52 4.59 4.68 4.78 4.88 5.09
Indeks Giełdowy 53455.23 51291 49234 47262 45365 41799
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.59 6.75 6.97 7.19 7.42 7.91

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 0.3 0.7 1.1 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.50 2.6 1.3 1.2 2.7 4
Stopa Bezrobocia 5.10 6 6.5 6.5 6.5 6
Inflacja 15.60 12.3 10.6 8 6 6.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6
Stopa Procentowa 6.00 7.25 7.25 7.25 7.25 6.25
Bilans Handlowy -2466.00 4700 1700 -1300 -1000 -600
Saldo Obrotów Bieżących -3924.00 760 300 250 500 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 53.80 55.1 55.1 51.5 51.5 51.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.1 -4.1 -4.5 -4.5 -4.5
Koniunktura w Przemyśle -13.00 -6 -7 -5.5 -5.5 -3
Przemysłowy PMI 44.40 50.2 51.3 52.5 52.8 52.6
Optymizm Konsumentów -43.80 -16 -7 -6.8 -6.8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 -0.8 0.5 0.6 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 0.3 0.7 1.1 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.50 2.6 1.3 1.2 2.7 4
PKB 594.16 660 660 660 660 695
Pkb W Cenach Stałych 652703.80 620912 628750 704692 660536 732880
Środki Trwałe Brutto 81050.20 20831 104345 155406 82023 161622
PKB Per Capita 14588.14 18600 18600 18600 18600 19500
PKB Per Capita PPP 32238.16 34600 34600 34600 34600 35400
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.70 4 4 3.5 3.5 3.5
Rolnictwo w PKB 16081.90 14431 14708 14195 14181 14763
Budownictwo w PKB 26977.20 43489 41432 46519 46474 48380
Przemysł w PKB 113711.00 95663 100982 137652 137516 143158

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 5.10 6 6.5 6.5 6.5 6
Bezrobocie Długoterminowe 0.80 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.80 9.7 10.2 10.2 10.2 10.2
Koszty Pracy 132.64 137 136 122 137 125
Przeciętne Wynagrodzenia 6235.22 6005 6087 6247 6435 6403
Wynagrodzenia w Przemyśle 6142.72 6153 6064 6383 6514 6542
Wzrost Wynagrodzeń 13.50 7.6 4.2 4.2 3.2 2.5
Płaca Minimalna 654.79 640 640 640 640 640
Populacja 37.96 37.92 37.92 37.92 37.92 37.88
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.40 57.5 57.6 57.6 57.6 57.8
Zmiana Zatrudnienia 2.40 2.6 1.9 2.1 2.1 2
Wskaźnik Zatrudnienia 71.00 69.6 69.5 69.5 69.5 69.9

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 15.60 12.3 10.6 8 6 6.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 219.50 224 220 223 229 237
Inflacja Bazowa 8.50 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Deflator Pkb 113.00 126 125 125 122 133
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139.30 119 120 125 137 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.70 3 2.6 2.2 2.2 2
Inflacja Żywności 13.50 2 1.9 1.9 1.9 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 128.10 132 129 131 134 140

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 6.00 7.25 7.25 7.25 7.25 6.25
Podaż Pieniądza M1 1666786.60 1699332 1699332 1699332 1699332 1699332
Stopa Międzybankowa 6.95 8.2 8.2 8.2 8.2 7.7
Podaż Pieniądza M2 2005087.71 1952016 1952016 1952016 1952016 1952016
Podaż Pieniądza M3 2015134.60 1960426 1960426 1960426 1960426 2368155
Rezerwy Walutowe 156220.00 177000 185000 185000 185000 191000
Stopa Depozytowa 5.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.25
Prywatny dług do PKB 122.70 118 118 118 118 115
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -2466.00 4700 1700 -1300 -1000 -600
Saldo Obrotów Bieżących -3924.00 760 300 250 500 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 29025.00 23400 24100 24800 24800 26100
Eksport 26559.00 25100 22800 23800 23800 25500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 203380.50 201500 201500 201500 201500 212500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 53.80 55.1 55.1 51.5 51.5 51.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.1 -4.1 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu 12054.10 4700 3000 -56200 -56200 -50200
Wydatki Rządowe 114168.20 92976 116062 142938 115538 148655
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 43 43 43 43 41
Dochody Budżetu Państwa 209964.70 320200 434000 434000 434000 445000
Dług Publiczny 1153767.62 1169000 1151000 1151000 1151000 1172000
Wydatki Budżetu Państwa 197910.60 317200 490200 490200 490200 495200

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85 35.85
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14 22.14
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle -13.00 -6 -7 -5.5 -5.5 -3
Przemysłowy PMI 44.40 50.2 51.3 52.5 52.8 52.6
Produkcja Przemysłowa 15.00 4 3.4 6.3 6.3 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.40 -1 0.7 0.7 0.7 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.70 7 4 2.8 2.8 4
Produkcja Samochodów 23.60 44 37 37 37 45
Rejestracje nowych samochodów 35897.00 51200 59400 59400 59400 66400
Produkcja w Górnictwie 18.70 1.8 1.6 1.3 1.3 1.2
Zyski Korporacji 78596.30 155100 215000 215000 215000 236000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -43.80 -16 -7 -6.8 -6.8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 -0.8 0.5 0.6 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 23.60 3.6 3 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 385854.70 117531 368840 348548 390485 362489
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.23 5.8 14 14 14 12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 55.90 61 61 61 61 60
Cena Benzyny 1.76 1.82 1.89 1.96 2.03 2.03
Kredyt Konsumencki 816946.69 842220 841538 837438 833504 870935

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Budowlana 10.70 3.6 3 3 3 3
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 155.15 150 152 152 152 159
Pozwolenia Na Budowę 42100.00 85100 109800 109800 109800 115100


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.