Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3.86 3.89 3.91 3.93 3.95 3.99
Indeks Giełdowy 49411.53 48440 47406 46391 45396 43406
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.31 1.35 1.4 1.45 1.5 1.61

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.90 6.5 2 1.5 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.20 -4.6 -3 -1.6 7.9 3.7
Stopa Bezrobocia 6.10 6.2 6.5 7 7.1 6.6
Inflacja 2.90 2.7 2.1 1.6 1.7 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.2 0.3 0.3 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Bilans Handlowy 998.00 1270 -300 -800 600 1000
Saldo Obrotów Bieżących 1620.00 1120 510 360 -220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 46.00 58 58 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -0.70 -8.2 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle -6.20 -8 -12 -7.4 -6.2 -7
Przemysłowy PMI 50.60 51.5 50.8 52 54 52.5
Optymizm Konsumentów -15.00 -12 -14 -10 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 -0.8 0.4 -0.4 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.90 6.5 2 1.5 1.1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.20 -4.6 -3 -1.6 7.9 3.7
PKB 592.16 490 490 550 550 550
Pkb W Cenach Stałych 505068.60 537982 596438 529771 544969 618506
Środki Trwałe Brutto 82216.00 96160 151403 69587 88711 157005
Pkb Per Capita 17386.90 15500 15500 15900 15900 15900
Pkb Per Capita Ppp 33086.40 31200 31200 32400 32400 32400

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 6.10 6.2 6.5 7 7.1 6.6
Bezrobocie Długoterminowe 0.70 0.8 1.5 1.8 2 1.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.50 9.6 9.6 10.1 10.2 10
Koszty Pracy 128.80 123 107 122 130 108
Przeciętne Wynagrodzenia 5024.48 5099 5079 5321 5065 5150
Wynagrodzenia w Przemyśle 5131.09 5076 5028 5204 5063 5098
Wzrost Wynagrodzeń 4.10 3.4 -2.3 -0.2 0.8 1.4
Płaca Minimalna 610.79 611 611 630 630 630
Populacja 37.97 38 38 38.01 38.01 38.01
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.50 52.5 54.5 54.5 55.9 55.4
Zmiana Zatrudnienia -1.50 -1.4 -1 0.5 2.5 3.8
Wskaźnik Zatrudnienia 68.40 64.5 64.9 65.6 66 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.90 2.7 2.1 1.6 1.7 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.2 0.3 0.3 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 184.30 184 185 187 188 188
Inflacja Bazowa 4.00 3.8 3.2 2.4 1.8 2.1
Deflator Pkb 109.51 110 110 111 111 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.10 105 105 106 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.20 -1.4 -1 0.2 0.8 1.2
Inflacja Żywności 3.00 2.6 1.8 1.4 1.5 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.00 108 108 109 111 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Międzybankowa 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Rezerwy Walutowe 139111.50 134000 132000 136000 129000 136000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0 0
Prywatna długu do PKB 120.60 134 134 126 126 126
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 998.00 1270 -300 -800 600 1000
Saldo Obrotów Bieżących 1620.00 1120 510 360 -220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9
Import 18565.00 15150 15500 17000 17900 16500
Eksport 19563.00 16420 15200 16200 18500 17500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199789.70 195100 195100 196900 196900 196900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 46.00 58 58 57 57 57
Budżet Państwa do PKB -0.70 -8.2 -8.2 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -13298.50 -105100 -90600 -8600 -28000 -81600
Wydatki Rządowe 104076.20 97277 117094 98817 112298 121427
Wydatków Rządowych W Pkb 42.00 50 50 44 44 44
Dochody Budżetu Państwa 268909.80 215400 365000 102000 177500 369000
Dług Publiczny 1094346.62 1145000 1202000 1212000 1245000 1191000
Wydatki Budżetu Państwa 282208.30 320500 455600 110600 205500 450600

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85 35.85
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -6.20 -8 -12 -7.4 -6.2 -7
Przemysłowy PMI 50.60 51.5 50.8 52 54 52.5
Produkcja Przemysłowa 1.50 0.2 -3.2 -1 8.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.50 -0.7 -1 -1 0.8 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.00 0.6 -3.6 -1.2 9.6 5
Produkcja Samochodów 19.90 32 21 25 29 32
Rejestracje nowych samochodów 34707.00 39600 45900 44900 36400 52400
Zyski Korporacji 91344.10 105580 125100 51200 84200 146000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -15.00 -12 -14 -10 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 -0.8 0.4 -0.4 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.40 -1.6 -2.6 6.5 7.8 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 280956.10 315591 298467 324295 303152 309511
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.19 6.5 15.1 -2 7.2 14.2
Kredyt Konsumencki 780606.70 753635 743549 771710 841262 771060
Cena Benzyny 1.17 1.11 1.06 1 0.95 0.91
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 68 68 65 65 65

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -11.00 -6.2 -3.2 1 12.6 4.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131.66 120 115 119 122 125
Pozwolenia Na Budowę 65557.00 65100 82200 36200 38700 94200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.