Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3.84 3.93 3.96 3.98 4 4.04
Indeks Giełdowy 56729.11 56852 56208 55576 54949 53713
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.86 1.93 2.04 2.16 2.28 2.56
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 1.1 0.8 0.7 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 4.4 3.7 3.4 3.2 3
Stopa Bezrobocia 5.00 5.2 5.5 5.7 5.4 5.9
Inflacja 2.60 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 468.00 600 400 600 600 300
Saldo Obrotów Bieżących 171.00 150 -320 -520 320 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Dług Publiczny do PKB 48.90 47 45 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -0.20 -1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle -3.30 3.8 4 4.5 4.1 2.5
Przemysłowy PMI 46.70 48.1 50.1 52.2 52.9 53
Optymizm Konsumentów 6.70 9.1 7.2 5.1 5.6 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 1.1 0.8 0.7 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 4.4 3.7 3.4 3.2 3
PKB 585.78 605 645 645 645 645
Pkb W Cenach Stałych 544165.00 613530 531466 549296 548234 631935
Środki Trwałe Brutto 97656.70 151607 70836 93154 92974 156155
Pkb Per Capita 16639.70 16700 17200 17200 17200 17200
Pkb Per Capita Ppp 28751.60 29500 30300 30300 30300 30300
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.00 5.2 5.5 5.7 5.4 5.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.00 10.2 10.5 10.7 10.4 10.9
Koszty Pracy 116.70 110 117 122 121 114
Przeciętne Wynagrodzenia 4931.59 5112 5246 5042 5114 5275
Wynagrodzenia w Przemyśle 4990.17 5081 5182 5129 5091 5243
Wzrost Wynagrodzeń 5.90 5.1 4.6 4.2 3.7 3.2
Płaca Minimalna 523.09 523 575 575 575 575
Populacja 37.98 38.02 38.06 38.06 38.06 38.06
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zmiana Zatrudnienia 2.50 2.5 2.4 2.2 2.3 2
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.60 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 179.70 180 179 182 182 183
Inflacja Bazowa 2.40 2 1.8 1.9 2.1 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.30 107 108 107 107 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.10 1.1 1.5 1.4 1.7 2.2
Inflacja Żywności 6.50 5.1 3.6 2.1 2.2 2.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.60 1.62 1.87 1.62 1.62 1.87
Rezerwy Walutowe 119829.40 117000 117000 118000 119000 121000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75
Prywatna długu do PKB 120.60 115 111 111 111 111
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 468.00 600 400 600 600 300
Saldo Obrotów Bieżących 171.00 150 -320 -520 320 220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Import 18811.00 15900 19000 18100 19150 16900
Eksport 19279.00 16500 19400 18700 18420 17200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199789.70 215700 221300 221300 221300 221300
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 48.90 47 45 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -0.20 -1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Wydatki Rządowe 98791.10 118522 95757 98949 98758 122077
Wydatków Rządowych W Pkb 41.50 42.5 42.2 42.2 42.2 42.2
Dług Publiczny 978560.98 1007000 1015000 1095000 1105000 1112000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 36.12 36.12 44.69 44.69 36.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 22.41 22.41 21.98 21.98 22.41
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 13.71 13.71 22.71 22.71 13.71
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -3.30 3.8 4 4.5 4.1 2.5
Przemysłowy PMI 46.70 48.1 50.1 52.2 52.9 53
Produkcja Przemysłowa 3.50 0.2 1.4 1.1 1.6 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 0.6 0.6 0.4 -0.7 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.50 -0.3 1.2 0.9 1.5 2
Produkcja Samochodów 36.10 29 46 42 40 32
Rejestracje nowych samochodów 46895.00 49900 52900 41500 36600 53900
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 6.70 9.1 7.2 5.1 5.6 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.40 3.2 3.6 3 3.4 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 320504.80 305445 333725 321584 320962 314609
Kredyt Konsumencki 763837.15 755279 760609 772565 789860 777937
Cena Benzyny 1.26 1.15 1.12 1.09 1.06 1
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 5.20 4.5 4 4.2 3.8 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121.10 118 119 120 122 124
Pozwolenia Na Budowę 83487.00 99400 24800 55600 85100 105200


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.