Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 3.97 3.89 3.91 3.93 3.95 3.99
Indeks Giełdowy 55615.02 56086 55497 54913 54340 53195
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.99 2.2 2.27 2.34 2.42 2.57

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.7 3.4 3.2 3 3.4
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
Inflacja 4.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 224.00 400 600 -730 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 990.00 -320 -520 320 220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Dług Publiczny do PKB 48.90 45 45 45 45 44
Budżet Państwa do PKB -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
Koniunktura w Przemyśle 3.20 4 4.5 4.1 2.5 1
Przemysłowy PMI 47.40 50.1 52.2 52.9 53 54
Optymizm Konsumentów 1.30 7.2 5.1 5.6 4 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.20 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.7 3.4 3.2 3 3.4
PKB 585.78 645 645 645 645 688
Pkb W Cenach Stałych 544165.00 518823 537253 549971 560490 579547
Środki Trwałe Brutto 97656.70 69151 91112 98699 100586 104006
Pkb Per Capita 16639.70 17200 17200 17200 17200 17700
Pkb Per Capita Ppp 28751.60 30300 30300 30300 30300 31200

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.20 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Koszty Pracy 119.40 116 122 124 123 127
Przeciętne Wynagrodzenia 5197.86 5243 5042 5114 5089 5262
Wynagrodzenia w Przemyśle 5146.07 5179 5129 5091 5311 5491
Wzrost Wynagrodzeń 7.10 4.6 4.2 3.7 3.2 3.4
Płaca Minimalna 523.09 575 575 575 575 615
Populacja 37.98 38 38 38 38 38.01
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.70 56.4 56.4 56.4 56.6 56.5
Zmiana Zatrudnienia 1.10 2.4 2.2 2.3 2 2.1
Wskaźnik Zatrudnienia 68.90 66.9 66.9 66.9 66.8 67

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 4.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 182.70 180 183 183 185 188
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.11 102 102 102 102 102
Inflacja Bazowa 3.10 2.3 2.4 2.2 2.4 2.4
Deflator Pkb 106.45 107 108 109 108 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.10 106 107 109 108 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 0.5 1.4 1.7 2.2 2.3
Inflacja Żywności 6.70 3.6 2.1 2.2 2.5 2.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.90 106 107 108 108 110

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
Rezerwy Walutowe 125457.10 132000 136000 134000 132000 140000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Prywatna długu do PKB 120.60 111 111 111 111 109
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 224.00 400 600 -730 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 990.00 -320 -520 320 220 280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Import 16996.00 19000 18100 19150 16900 17500
Eksport 17220.00 19400 18700 18420 17200 17800
Terms of Trade 102.10 102 100 100 101 101
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 199789.70 212300 212300 212300 212300 216900
Bronie Sprzedaży 21.00 5 5 5 5 5

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 48.90 45 45 45 45 44
Budżet Państwa do PKB -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
Bilans Budżetu -13665.60 -2100 -2100 -2100 -11600 -7600
Wydatki Rządowe 98791.10 93479 96780 99845 101755 105214
Wydatków Rządowych W Pkb 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42
Dochody Budżetu Państwa 400575.00 92400 92400 92400 367000 379000
Dług Publiczny 962010.84 1015000 1095000 1105000 1112000 1152000
Wydatki Budżetu Państwa 414240.60 94500 94500 94500 378600 386600

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 32.00 32 32 32 32 32
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 3.20 4 4.5 4.1 2.5 1
Przemysłowy PMI 47.40 50.1 52.2 52.9 53 54
Produkcja Przemysłowa 1.10 1.4 1.1 1.6 1.9 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.00 0.6 0.4 -0.7 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.90 1.2 0.9 1.5 2 2.8
Produkcja Samochodów 29.50 46 42 40 32 37
Rejestracje nowych samochodów 39471.00 52900 41500 36600 53900 56400
Zyski Korporacji 133466.20 55400 55400 55400 179000 185000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 1.30 7.2 5.1 5.6 4 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.20 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.70 3.6 3 3.4 2.5 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 320504.80 325786 314533 323925 330120 341344
Oszczędności Gospodarstw Domowych -8.99 -7 -7 -7 15.7 15.4
Kredyt Konsumencki 766545.20 742514 755626 773535 789542 816386
Cena Benzyny 1.29 1.15 1.18 1.21 1.25 1.25
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 59.65 56 56 56 56 56

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Budowlana -0.30 -2.8 0.9 1.5 3.2 3.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 123.59 119 120 122 124 128
Pozwolenia Na Budowę 6813.00 24800 55600 85100 105200 112200
Odsetek Mieszkań Własnościowych 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5


Polska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.