Filipiny - Podaż pieniądza M1 - PrognozyFilipiny Pieniądz Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Stopa Międzybankowa 4.19 4.44 4.56 4.69 4.69 4.69
Podaż Pieniądza M0 1029050 1035000 1044000 1056000 1062000 1109000
Podaż Pieniądza M1 3727220 3810000 3920000 4050000 4130000 4560000
Podaż Pieniądza M2 10638540 10740000 10920000 11030000 11140000 11880000
Podaż Pieniądza M3 11103179 11150000 11210000 11250000 11360000 12100000
Rezerwy Walutowe 77830 77900 78900 79100 79300 82500
Bilans Banków 1136 1154 1167 1122 1134 1280
Stopa Depozytowa 3.5 3.75 3.88 4 4 4
Stopa Pożyczkowa 4.5 4.75 4.88 5 5 5
Kredyty Dla Banków 211367 225000 237000 228000 241000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 6862361 6910000 7100000 7370000 7550000 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 18 18 18 18 17.7
Bilans Banku Centralnego 4684 4830 4875 4900 4915 5090
[+]