FILIPINY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2018-06
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-09
Inflacja 6.7 2018-09
Stopa Procentowa 4.5 2018-09
Bilans Handlowy -3513488 2018-08
Dług Publiczny do PKB 42.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 53.75 2018-10
Indeks Giełdowy 7152 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.04 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 % 2018-06
PKB 314 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2352509 Php Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 2728917 Php Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 695414 Php Million 2018-06
Pkb Per Capita 2891 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 7599 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 146315 Php Million 2018-06
Budownictwo w PKB 260401 Php Million 2018-06
Przemysł w PKB 525944 Php Million 2018-06
Górnictwo w PKB 28252 Php Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 109633 Php Million 2018-06
Usługi w PKB 1378389 Php Million 2018-06
Transport w PKB 80303 Php Million 2018-06
Media w PKB 74430 Php Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 % 2018-09
Pracujący 40659 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2323 Tysiąc 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 % 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 10113 PHP / Miesiąc 2015-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1252 Punkty Indeksowe 2018-03
Populacja 105 Milion 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.6 % 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.7 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 4.7 % 2018-09
Deflator Pkb 184 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.04 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 92.52 Indeks Cen 2018-06
Inflacja Żywności 9.7 % 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 Indeks Cen 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 1041409 Php Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 3682954 Php Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 10686793 Php Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 11154831 Php Million 2018-08
Bilans Banków 1182 Php - Miliard 2018-07
Rezerwy Walutowe 75161 W Mln Usd 2018-09
Stopa Depozytowa 4 % 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 % 2018-08
Bilans Banku Centralnego 4654 Php - Miliard 2018-07
Stopa Pożyczkowa 5 % 2018-09
Kredyty Dla Banków 219769 Php Million 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 6953852 Php Million 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3513488 Usd-Tysiąc 2018-08
Eksport 6163490 Usd-Tysiąc 2018-08
Import 9676980 Usd-Tysiąc 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -824 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 73098 W Mln Usd 2017-12
Rachunek kapitałowy 0.86 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2476000 Usd-Tysiąc 2018-08
Przyjazdy Turystów 601322 2018-07
Rezerwy Złota 198 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 15 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 914 W Mln Usd 2018-07
Indeks Terroryzmu 7.13 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 42.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -2587 Php Million 2018-08
Wydatki Rządowe 308025 Php Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 256875 Php Million 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 259462 Php Million 2018-08
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 4508 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 30.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 8.8 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 84.28 % 2018-08
Zmiany Zapasów -7153 Php Million 2018-06
Szybkość Internetu 5451 KBps 2017-03
Adresy IP 1536948 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 62.13 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 56 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 111 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 113 2017-12
Przemysłowy PMI 52 2018-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8678 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 1566498 Php Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4689906 Milion - PHP 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.2 % 2018-07
Kredyt Konsumencki 319 Php - Miliard 2018-06
Cena Benzyny 1.06 Usd / Litr 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 % 2018-07
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12682 PHP / SQ. METR 2018-03
Pozwolenia Na Budowę 40182 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 244 mm 2015-12
Temperatura 25.79 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.