Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2018-09
Stopa Bezrobocia 5.1 2018-12
Inflacja 6 2018-11
Stopa Procentowa 4.75 2018-11
Bilans Handlowy -4212000 2018-10
Dług Publiczny do PKB 42.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 52.85 2018-12
Indeks Giełdowy 7396 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.12 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 % 2018-09
PKB 314 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2221343 Php Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 2784498 Php Million 2018-09
Środki Trwałe Brutto 704050 Php Million 2018-09
Pkb Per Capita 2891 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 7599 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 163797 Php Million 2018-09
Budownictwo w PKB 232897 Php Million 2018-09
Przemysł w PKB 430229 Php Million 2018-09
Górnictwo w PKB 17207 Php Million 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 96479 Php Million 2018-09
Usługi w PKB 1316267 Php Million 2018-09
Transport w PKB 146883 Php Million 2018-09
Media w PKB 82731 Php Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 % 2018-12
Pracujący 41329 Tysiąc 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2202 Tysiąc 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.56 % 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 10113 PHP / Miesiąc 2015-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1686 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 105 Milion 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.94 % 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 5.1 % 2018-11
Deflator Pkb 190 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 Punkty Indeksowe 2018-11
Cpi Transport 109 Punkty Indeksowe 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 91.59 Indeks Cen 2018-09
Inflacja Żywności 8 % 2018-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 Indeks Cen 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 % 2018-11
Podaż Pieniądza M0 1093111 Php Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 3711701 Php Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 10663838 Php Million 2018-10
Podaż Pieniądza M3 11140425 Php Million 2018-10
Bilans Banków 1202 Php - Miliard 2018-09
Rezerwy Walutowe 75490 W Mln Usd 2018-11
Stopa Depozytowa 4.25 % 2018-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 % 2018-10
Bilans Banku Centralnego 4646 Php - Miliard 2018-09
Stopa Pożyczkowa 5.25 % 2018-11
Kredyty Dla Banków 271278 Php Million 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 7140477 Php Million 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4212000 Usd-Tysiąc 2018-10
Eksport 6108050 Usd-Tysiąc 2018-10
Import 10320000 Usd-Tysiąc 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących -824 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 73098 W Mln Usd 2017-12
Rachunek kapitałowy 0.86 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2237000 Usd-Tysiąc 2018-09
Przyjazdy Turystów 512240 2018-09
Rezerwy Złota 198 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 13 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 752 W Mln Usd 2018-08
Indeks Terroryzmu 7.13 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 42.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -59865 Php Million 2018-10
Wydatki Rządowe 250174 Php Million 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 246762 Php Million 2018-10
Wydatki Budżetu Państwa 306627 Php Million 2018-10
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 4508 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 27.2 Punkty Indeksowe 2018-12
Produkcja Przemysłowa 3.1 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 84.34 % 2018-10
Zmiany Zapasów -1813 Php Million 2018-09
Szybkość Internetu 5451 KBps 2017-03
Adresy IP 1536948 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 62.13 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 56 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 111 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2018-12
Przemysłowy PMI 54.2 2018-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9444 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -22.5 Punkty Indeksowe 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 1479834 Php Million 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4656342 Milion - PHP 2018-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 % 2018-09
Kredyt Konsumencki 329 Php - Miliard 2018-09
Cena Benzyny 1.06 Usd / Litr 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 % 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 11314 PHP / SQ. METR 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 40182 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 244 mm 2015-12
Temperatura 25.79 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.