Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 48.5 2020-09
Indeks Giełdowy 5909 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.81 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -15.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.5 2020-06
Stopa Bezrobocia 10 2020-09
Inflacja 2.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-08
Stopa Procentowa 2.25 2020-09
Bilans Handlowy -1827000 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -252 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 22.3 2020-03
Optymizm Konsumentów 1.26 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 276289 2020-09
Śmierć koronawirusa 4663 2020-09
Odzyskany koronawirus 208096 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -15.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.5 2020-06
PKB 377 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4154830 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 4380420 2020-06
Środki Trwałe Brutto 806777 2020-06
Pkb Per Capita 3338 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8908 2019-12
Rolnictwo w PKB 185007 2019-12
Budownictwo w PKB 554684 2020-06
Przemysł w PKB 716454 2020-06
Górnictwo w PKB 42917 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 257972 2020-06
Usługi w PKB 1515057 2019-12
Transport w PKB 68311 2019-12
Media w PKB 143311 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10 2020-09
Pracujący 41306 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 4571 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.94 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 99.94 2020-03
Populacja 109 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 90.04 2020-09
Płaca Minimalna 537 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 123 2020-08
Inflacja Bazowa 3.1 2020-08
Deflator Pkb 99.9 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.3 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-08
Cpi Transport 113 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 89.18 2020-06
Inflacja Żywności 1.8 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 92 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2020-09
Podaż Pieniądza M0 1530210 2020-07
Podaż Pieniądza M1 5006091 2020-07
Podaż Pieniądza M2 12754546 2020-07
Podaż Pieniądza M3 13609103 2020-07
Bilans Banków 2976 2020-05
Rezerwy Walutowe 99000 2020-08
Stopa Depozytowa 1.75 2020-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2020-06
Bilans Banku Centralnego 5949 2020-05
Stopa Pożyczkowa 2.75 2020-08
Kredyty Dla Banków 345293 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 7981521 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1827000 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -252 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 5653530 2020-07
Import 7480870 2020-07
Dług Zagraniczny 83618 2019-12
Rachunek kapitałowy 17 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2783000 2020-07
Przyjazdy Turystów 776798 2019-12
Rezerwy Złota 198 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 481 2020-06
Indeks Terroryzmu 7.14 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Bilans Budżetu -140208 2020-07
Wydatki Rządowe 854692 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 234468 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 374676 2020-07
Rating Kredytowy 61 2020-09
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 22.3 2020-03
Produkcja Przemysłowa -14.8 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 75.37 2020-07
Zmiany Zapasów -204948 2020-06
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 47.3 2020-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 6157 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.26 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 2913246 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5274124 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 2019-12
Kredyt Konsumencki 446 2020-03
Cena Benzyny 1.01 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 11878 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 30838 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 276289 2020-09
Śmierć koronawirusa 4663 2020-09
Odzyskany koronawirus 208096 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.