Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 50.68 2021-09
Indeks Giełdowy 6952 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.55 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.8 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2021-09
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 38.8 2021-09
Inflacja 4.9 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 43088582 2021-09
Stopa Procentowa 2 2021-09
Bilans Handlowy -3290852 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -455 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 53.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -5.6 2021-09
Optymizm Konsumentów -19.32 2021-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 2434753 2021-09
Śmierć koronawirusa 37405 2021-09
Odzyskany koronawirus 1339248 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.8 2021-06
PKB 361 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 4628075 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 4730870 2021-06
Środki Trwałe Brutto 1154391 2021-06
Pkb Per Capita 2980 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 7954 2020-12
Rolnictwo w PKB 415945 2021-06
Budownictwo w PKB 341500 2021-06
Przemysł w PKB 882946 2021-06
Górnictwo w PKB 44888 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 265413 2021-06
Usługi w PKB 2786333 2021-06
Transport w PKB 108311 2021-06
Media w PKB 156464 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2021-09
Pracujący 41667 2021-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3073 2021-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.81 2021-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2020-12
Populacja 110 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.13 2021-09
Płaca Minimalna 537 2021-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 38.8 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 43088582 2021-09
Przypadki koronawirusa 2434753 2021-09
Śmierć koronawirusa 37405 2021-09
Odzyskany koronawirus 1339248 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127 2021-08
Inflacja Bazowa 3.3 2021-08
Deflator Pkb 103 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 90.58 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.5 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2021-08
Cpi Transport 121 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 90.51 2021-06
Inflacja Żywności 6.5 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2021-09
Podaż Pieniądza M0 1654321 2021-07
Podaż Pieniądza M1 5616697 2021-07
Podaż Pieniądza M2 13720813 2021-07
Podaż Pieniądza M3 14374090 2021-07
Bilans Banków 33022 2021-05
Rezerwy Walutowe 108050 2021-08
Stopa Depozytowa 1.5 2021-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2021-04
Bilans Banku Centralnego 7634 2021-05
Stopa Pożyczkowa 2 2021-09
Kredyty Dla Banków 350480 2021-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 8045492 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3290852 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -455 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Eksport 6421141 2021-07
Import 9711993 2021-07
Dług Zagraniczny 98488 2020-12
Rachunek kapitałowy 6.53 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2637942 2021-06
Przyjazdy Turystów 11855 2021-06
Rezerwy Złota 156 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 833 2021-06
Indeks Terroryzmu 7.1 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 53.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.5 2020-12
Bilans Budżetu -120936 2021-08
Wydatki Rządowe 807844 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 259252 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 380188 2021-08
Rating Kredytowy 61 2021-09
Wydatki Wojskowe 3495 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5.6 2021-09
Produkcja Przemysłowa 528 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 66.66 2021-07
Zmiany Zapasów -49755 2021-06
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2020-12
Ranking Korupcji 115 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 46.4 2021-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 4894 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -19.32 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 3129504 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5955767 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 2019-12
Kredyt Konsumencki 402 2021-06
Cena Benzyny 1.13 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10409 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 38389 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.