Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 48.11 2020-11
Indeks Giełdowy 6791 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.05 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 10 2020-09
Inflacja 2.5 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-10
Stopa Procentowa 2 2020-11
Bilans Handlowy -1707670 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 1041 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -5.3 2020-09
Optymizm Konsumentów -54.5 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 424297 2020-11
Śmierć koronawirusa 8242 2020-11
Odzyskany koronawirus 387616 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.5 2020-09
PKB 377 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4138012 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 4644992 2020-09
Środki Trwałe Brutto 828760 2020-09
Pkb Per Capita 3338 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8908 2019-12
Rolnictwo w PKB 404981 2020-09
Budownictwo w PKB 231440 2020-09
Przemysł w PKB 687801 2020-09
Górnictwo w PKB 24399 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 212539 2020-09
Usługi w PKB 2622036 2020-09
Transport w PKB 121294 2020-09
Media w PKB 167355 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10 2020-09
Pracujący 41306 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 4571 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.94 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2020-06
Populacja 109 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 90.04 2020-09
Płaca Minimalna 537 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 124 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 124 2020-10
Inflacja Bazowa 3 2020-10
Deflator Pkb 102 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.9 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-10
Cpi Transport 115 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 91.24 2020-09
Inflacja Żywności 2.1 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.74 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2020-11
Podaż Pieniądza M0 1528401 2020-09
Podaż Pieniądza M1 5024082 2020-09
Podaż Pieniądza M2 12841970 2020-09
Podaż Pieniądza M3 13508240 2020-09
Bilans Banków 3078 2020-08
Rezerwy Walutowe 103814 2020-10
Stopa Depozytowa 1.5 2020-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2020-09
Bilans Banku Centralnego 5951 2020-05
Stopa Pożyczkowa 2.5 2020-11
Kredyty Dla Banków 335425 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 7902962 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1707670 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 1041 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 6216330 2020-09
Import 7924000 2020-09
Dług Zagraniczny 83618 2019-12
Rachunek kapitałowy 5.03 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2601263 2020-09
Przyjazdy Turystów 776798 2019-12
Rezerwy Złota 190 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 637 2020-08
Indeks Terroryzmu 7.14 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Bilans Budżetu -61362 2020-10
Wydatki Rządowe 612157 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 228206 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 289568 2020-10
Rating Kredytowy 61 2020-11
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5.3 2020-09
Produkcja Przemysłowa -11.9 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 67.56 2020-09
Zmiany Zapasów -101300 2020-09
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 48.5 2020-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8988 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -54.5 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 3028855 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5388978 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 2019-12
Kredyt Konsumencki 413 2020-06
Cena Benzyny 0.89 2020-10

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10891 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 30838 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 424297 2020-11
Śmierć koronawirusa 8242 2020-11
Odzyskany koronawirus 387616 2020-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.