Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 52.15 2019-02
Indeks Giełdowy 7931 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.38 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.1 2018-12
Inflacja 4.4 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Stopa Procentowa 4.75 2019-02
Bilans Handlowy -3752000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1254 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2017-12
Koniunktura w przemyśle 27.2 2018-12
Optymizm Konsumentów -22.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2018-12
PKB 314 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2486518 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 2790598 2018-12
Środki Trwałe Brutto 751769 2018-12
Pkb Per Capita 2891 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 7599 2017-12
Rolnictwo w PKB 182999 2018-12
Budownictwo w PKB 272512 2018-12
Przemysł w PKB 598370 2018-12
Górnictwo w PKB 19574 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 104258 2018-12
Usługi w PKB 1397922 2018-12
Transport w PKB 177329 2018-12
Media w PKB 71189 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2018-12
Pracujący 41329 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2202 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.56 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 10458 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1686 2018-06
Populacja 105 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.94 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.4 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118 2019-01
Inflacja Bazowa 4.4 2019-01
Deflator Pkb 199 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2019-01
Cpi Transport 104 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 108 2018-12
Inflacja Żywności 5.6 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2019-02
Podaż Pieniądza M0 1233503 2018-12
Podaż Pieniądza M1 3887379 2018-12
Podaż Pieniądza M2 11065705 2018-12
Podaż Pieniądza M3 11612149 2018-12
Bilans Banków 1230 2018-12
Rezerwy Walutowe 82130 2019-01
Stopa Depozytowa 4.25 2019-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 2019-01
Bilans Banku Centralnego 4613 2018-11
Stopa Pożyczkowa 5.25 2019-02
Kredyty Dla Banków 252760 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 7395573 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3752000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1254 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2017-12
Eksport 4720880 2018-12
Import 8473220 2018-12
Dług Zagraniczny 73098 2017-12
Rachunek kapitałowy 2.07 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2849066 2018-12
Przyjazdy Turystów 687726 2018-12
Rezerwy Złota 198 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 13 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 531 2018-11
Indeks Terroryzmu 7.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2017-12
Bilans Budżetu -81040 2018-12
Wydatki Rządowe 236548 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 259702 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 298820 2018-11
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 4508 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 27.2 2018-12
Produkcja Przemysłowa -9.3 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 84.27 2018-12
Zmiany Zapasów -6996 2018-12
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 62.13 2018-12
Ranking Konkurencyjności 56 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2018-12
Przemysłowy PMI 52.3 2019-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9301 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -22.5 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 1791824 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4665756 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.02 2018-12
Kredyt Konsumencki 329 2018-09
Cena Benzyny 0.9 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 9249 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 42111 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.