Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 48.73 2021-02
Indeks Giełdowy 6795 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.65 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.3 2020-12
Stopa Bezrobocia 8.7 2020-12
Inflacja 4.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-01
Stopa Procentowa 2 2021-02
Bilans Handlowy -2180960 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1652 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 10.6 2020-12
Optymizm Konsumentów -47.9 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 568680 2021-02
Śmierć koronawirusa 12201 2021-02
Odzyskany koronawirus 524582 2021-02

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.3 2020-12
PKB 377 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4825185 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 4782916 2020-12
Środki Trwałe Brutto 1029629 2020-12
Pkb Per Capita 3338 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8908 2019-12
Rolnictwo w PKB 519641 2020-12
Budownictwo w PKB 326571 2020-12
Przemysł w PKB 974013 2020-12
Górnictwo w PKB 30929 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 249426 2020-12
Usługi w PKB 2830158 2020-12
Transport w PKB 135648 2020-12
Media w PKB 143873 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.7 2020-12
Pracujący 39836 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3813 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.74 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2020-09
Populacja 109 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 91.27 2020-12
Płaca Minimalna 537 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 128 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 126 2021-01
Inflacja Bazowa 3.4 2021-01
Deflator Pkb 107 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.4 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2021-01
Cpi Transport 116 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 103 2020-12
Inflacja Żywności 6.2 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.65 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2021-02
Podaż Pieniądza M0 1734011 2020-12
Podaż Pieniądza M1 5447778 2020-12
Podaż Pieniądza M2 13550358 2020-12
Podaż Pieniądza M3 14207557 2020-12
Bilans Banków 3078 2020-08
Rezerwy Walutowe 108799 2021-01
Stopa Depozytowa 1.5 2021-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2021-01
Bilans Banku Centralnego 7340 2020-11
Stopa Pożyczkowa 2.5 2021-02
Kredyty Dla Banków 296376 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 8041309 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2180960 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1652 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 5737730 2020-12
Import 7918690 2020-12
Dług Zagraniczny 83618 2019-12
Rachunek kapitałowy 3.97 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2890413 2020-12
Przyjazdy Turystów 19793 2020-12
Rezerwy Złota 188 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 537 2020-11
Indeks Terroryzmu 7.1 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Bilans Budżetu -302590 2020-12
Wydatki Rządowe 633066 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 238548 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 541138 2020-12
Rating Kredytowy 61 2021-02
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 10.6 2020-12
Produkcja Przemysłowa -5.1 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 72.83 2020-12
Zmiany Zapasów -35683 2020-12
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2020-12
Ranking Korupcji 115 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 52.5 2021-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 7295 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -47.9 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.1 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 3651786 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5713880 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 2019-12
Kredyt Konsumencki 406 2020-09
Cena Benzyny 1.08 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10531 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 28696 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 568680 2021-02
Śmierć koronawirusa 12201 2021-02
Odzyskany koronawirus 524582 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.