Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 51.09 2019-10
Indeks Giełdowy 7891 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.57 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-09
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-09
Stopa Procentowa 4 2019-09
Bilans Handlowy -2408791 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 567 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 37.3 2019-09
Optymizm Konsumentów 4.6 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2019-06
PKB 331 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2483615 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 2872412 2019-06
Środki Trwałe Brutto 650875 2019-06
Pkb Per Capita 3022 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7942 2018-12
Rolnictwo w PKB 147497 2019-06
Budownictwo w PKB 264202 2019-06
Przemysł w PKB 547022 2019-06
Górnictwo w PKB 32944 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 119397 2019-06
Usługi w PKB 1479208 2019-06
Transport w PKB 84766 2019-06
Media w PKB 80208 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-09
Pracujący 42953 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2432 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.06 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 10458 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2019-06
Populacja 107 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.64 2019-09
Płaca Minimalna 537 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 120 2019-09
Inflacja Bazowa 2.7 2019-09
Deflator Pkb 186 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2019-09
Cpi Transport 106 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 91.45 2019-06
Inflacja Żywności -0.9 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-09
Podaż Pieniądza M0 1166417 2019-08
Podaż Pieniądza M1 4018553 2019-08
Podaż Pieniądza M2 11198689 2019-08
Podaż Pieniądza M3 11857341 2019-08
Bilans Banków 2265 2019-08
Rezerwy Walutowe 86160 2019-09
Stopa Depozytowa 3.75 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 2019-09
Bilans Banku Centralnego 5160 2019-08
Stopa Pożyczkowa 4.75 2019-09
Kredyty Dla Banków 302542 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 7579963 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2408791 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 567 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 6250908 2019-08
Import 8659699 2019-08
Dług Zagraniczny 78960 2018-12
Rachunek kapitałowy 6.85 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2589236 2019-08
Przyjazdy Turystów 702843 2019-08
Rezerwy Złota 198 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 543 2019-07
Indeks Terroryzmu 7.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -2488 2019-08
Wydatki Rządowe 327069 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 279745 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 282233 2019-08
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 37.3 2019-09
Produkcja Przemysłowa -7.9 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 84.35 2019-08
Zmiany Zapasów -27209 2019-06
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2018-12
Przemysłowy PMI 51.8 2019-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9721 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.6 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 1646010 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4598144 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.11 2019-08
Kredyt Konsumencki 396 2019-06
Cena Benzyny 1.05 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12232 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 43394 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.