Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 52.34 2019-08
Indeks Giełdowy 7757 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.44 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Inflacja 2.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Stopa Procentowa 4.25 2019-08
Bilans Handlowy -2473000 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -435 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 40.5 2019-06
Optymizm Konsumentów -1.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2019-06
PKB 331 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2483615 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 2872412 2019-06
Środki Trwałe Brutto 650875 2019-06
Pkb Per Capita 3022 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7942 2018-12
Rolnictwo w PKB 147497 2019-06
Budownictwo w PKB 264202 2019-06
Przemysł w PKB 547022 2019-06
Górnictwo w PKB 32944 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 119397 2019-06
Usługi w PKB 1479208 2019-06
Transport w PKB 84766 2019-06
Media w PKB 80208 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Pracujący 42242 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2286 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.39 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 10458 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1661 2018-12
Populacja 107 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.87 2019-06
Płaca Minimalna 537 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119 2019-07
Inflacja Bazowa 3.2 2019-07
Deflator Pkb 186 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-07
Cpi Transport 106 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 91.45 2019-06
Inflacja Żywności 1.9 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-08
Podaż Pieniądza M0 1182022 2019-06
Podaż Pieniądza M1 3940453 2019-06
Podaż Pieniądza M2 11152970 2019-06
Podaż Pieniądza M3 11776034 2019-06
Bilans Banków 1215 2019-02
Rezerwy Walutowe 85180 2019-07
Stopa Depozytowa 3.75 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 2019-03
Bilans Banku Centralnego 5145 2019-03
Stopa Pożyczkowa 4.75 2019-08
Kredyty Dla Banków 282483 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 7453735 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2473000 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -435 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 6008000 2019-06
Import 8480000 2019-06
Dług Zagraniczny 78960 2018-12
Rachunek kapitałowy 2.84 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2289532 2019-06
Przyjazdy Turystów 621719 2019-05
Rezerwy Złota 198 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 242 2019-05
Indeks Terroryzmu 7.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -41838 2019-06
Wydatki Rządowe 327069 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 233886 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 275724 2019-06
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 40.5 2019-06
Produkcja Przemysłowa -9.6 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 84.25 2019-06
Zmiany Zapasów -27209 2019-06
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 62.13 2018-12
Ranking Konkurencyjności 56 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2018-12
Przemysłowy PMI 52.1 2019-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9397 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 1646010 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4549060 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.21 2019-06
Kredyt Konsumencki 373 2019-03
Cena Benzyny 1.03 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10621 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 39762 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.