Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 49.44 2020-07
Indeks Giełdowy 6173 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.7 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 17.7 2020-06
Inflacja 2.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-06
Stopa Procentowa 2.25 2020-06
Bilans Handlowy -1865000 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -252 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 22.3 2020-03
Optymizm Konsumentów 1.26 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 51754 2020-07
Śmierć koronawirusa 1314 2020-07
Odzyskany koronawirus 12813 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
PKB 377 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4450941 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 5166623 2020-03
Środki Trwałe Brutto 1072933 2020-03
Pkb Per Capita 3338 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8908 2019-12
Rolnictwo w PKB 185007 2019-12
Budownictwo w PKB 625980 2020-03
Przemysł w PKB 877544 2020-03
Górnictwo w PKB 35249 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 190729 2020-03
Usługi w PKB 1515057 2019-12
Transport w PKB 68311 2019-12
Media w PKB 136407 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.7 2020-06
Pracujący 33764 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 7254 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.64 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 99.94 2020-03
Populacja 109 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 82.32 2020-06
Płaca Minimalna 537 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 123 2020-06
Inflacja Bazowa 3 2020-06
Deflator Pkb 100 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.1 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-06
Cpi Transport 109 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 98.75 2020-03
Inflacja Żywności 2.7 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.42 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2020-06
Podaż Pieniądza M0 1584824 2020-04
Podaż Pieniądza M1 4992462 2020-04
Podaż Pieniądza M2 12775439 2020-04
Podaż Pieniądza M3 13554185 2020-04
Bilans Banków 2326 2020-02
Rezerwy Walutowe 93290 2020-05
Stopa Depozytowa 1.75 2020-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2020-05
Bilans Banku Centralnego 4997 2019-11
Stopa Pożyczkowa 2.75 2020-06
Kredyty Dla Banków 303155 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 8239838 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1865000 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -252 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 3989870 2020-05
Import 5854950 2020-05
Dług Zagraniczny 83618 2019-12
Rachunek kapitałowy 17 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2396624 2020-03
Przyjazdy Turystów 776798 2019-12
Rezerwy Złota 198 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 500 2020-03
Indeks Terroryzmu 7.14 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Bilans Budżetu -202136 2020-05
Wydatki Rządowe 563544 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 151493 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 353629 2020-05
Rating Kredytowy 61 2020-07
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 22.3 2020-03
Produkcja Przemysłowa -42.1 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 70 2020-04
Zmiany Zapasów -138086 2020-03
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 49.7 2020-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1389 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.26 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 3314513 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5103074 2020-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 2019-12
Kredyt Konsumencki 446 2020-03
Cena Benzyny 0.94 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 11878 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 37256 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 51754 2020-07
Śmierć koronawirusa 1314 2020-07
Odzyskany koronawirus 12813 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.