Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 51.68 2019-04
Indeks Giełdowy 7835 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.11 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-03
Inflacja 3.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Stopa Procentowa 4.75 2019-03
Bilans Handlowy -2788142 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -201 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w przemyśle 35.2 2019-03
Optymizm Konsumentów -0.5 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2018-12
PKB 314 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2486518 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 2790598 2018-12
Środki Trwałe Brutto 751769 2018-12
Pkb Per Capita 2891 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 7599 2017-12
Rolnictwo w PKB 182999 2018-12
Budownictwo w PKB 272512 2018-12
Przemysł w PKB 598370 2018-12
Górnictwo w PKB 19574 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 104258 2018-12
Usługi w PKB 1397922 2018-12
Transport w PKB 177329 2018-12
Media w PKB 71189 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-03
Pracujący 41368 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 2202 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.19 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 10458 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1661 2018-12
Populacja 105 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.76 2019-03
Płaca Minimalna 537 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118 2019-03
Inflacja Bazowa 3.5 2019-03
Deflator Pkb 199 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2019-03
Cpi Transport 106 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 108 2018-12
Inflacja Żywności 3.4 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2019-03
Podaż Pieniądza M0 1142900 2019-02
Podaż Pieniądza M1 3829135 2019-02
Podaż Pieniądza M2 10907469 2019-02
Podaż Pieniądza M3 11497070 2019-02
Bilans Banków 1230 2018-12
Rezerwy Walutowe 83199 2019-03
Stopa Depozytowa 4.25 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 2019-01
Bilans Banku Centralnego 4613 2018-11
Stopa Pożyczkowa 5.25 2019-03
Kredyty Dla Banków 255056 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 7251538 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2788142 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -201 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 5177448 2019-02
Import 7965590 2019-02
Dług Zagraniczny 78960 2018-12
Rachunek kapitałowy 8.12 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2300797 2019-02
Przyjazdy Turystów 687726 2018-12
Rezerwy Złota 198 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 610 2019-01
Indeks Terroryzmu 7.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -76373 2019-02
Wydatki Rządowe 236548 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 202085 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 278458 2019-02
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 4508 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 35.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa -5.5 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 84.25 2019-02
Zmiany Zapasów -6996 2018-12
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 62.13 2018-12
Ranking Konkurencyjności 56 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2018-12
Przemysłowy PMI 51.5 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8471 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.5 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.4 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 1791824 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4603832 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.68 2019-02
Kredyt Konsumencki 359 2018-12
Cena Benzyny 0.99 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 9249 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 40369 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.