Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 50.83 2020-01
Indeks Giełdowy 7462 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.59 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-12
Inflacja 2.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Stopa Procentowa 4 2019-12
Bilans Handlowy -3341861 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -81.51 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 40.2 2019-12
Optymizm Konsumentów 1.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-12
PKB 331 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2654444 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 2975936 2019-12
Środki Trwałe Brutto 762296 2019-12
Pkb Per Capita 3022 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7942 2018-12
Rolnictwo w PKB 185007 2019-12
Budownictwo w PKB 302777 2019-12
Przemysł w PKB 622014 2019-12
Górnictwo w PKB 19734 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 125406 2019-12
Usługi w PKB 1515057 2019-12
Transport w PKB 68311 2019-12
Media w PKB 76382 2019-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-12
Pracujący 43146 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2050 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.47 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 124 2019-09
Populacja 107 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.46 2019-12
Płaca Minimalna 537 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 121 2019-12
Inflacja Bazowa 3.1 2019-12
Deflator Pkb 199 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-12
Cpi Transport 107 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 106 2019-12
Inflacja Żywności 1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-12
Podaż Pieniądza M0 1251305 2019-11
Podaż Pieniądza M1 4260516 2019-11
Podaż Pieniądza M2 11728238 2019-11
Podaż Pieniądza M3 12390768 2019-11
Bilans Banków 2503 2019-11
Rezerwy Walutowe 87860 2019-12
Stopa Depozytowa 3.5 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2019-11
Bilans Banku Centralnego 4997 2019-11
Stopa Pożyczkowa 4.5 2019-12
Kredyty Dla Banków 253435 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 7800084 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3341861 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -81.51 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 5596482 2019-11
Import 8938343 2019-11
Dług Zagraniczny 78960 2018-12
Rachunek kapitałowy 5.7 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2372398 2019-11
Przyjazdy Turystów 638549 2019-10
Rezerwy Złota 198 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 672 2019-10
Indeks Terroryzmu 7.14 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -60900 2019-11
Wydatki Rządowe 280571 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 304749 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 365632 2019-11
Rating Kredytowy 60 2020-01
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 40.2 2019-12
Produkcja Przemysłowa -5.8 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 84.45 2019-11
Zmiany Zapasów -13243 2019-12
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 51.7 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9246 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1888718 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4778830 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.77 2019-11
Kredyt Konsumencki 415 2019-09
Cena Benzyny 1 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12232 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 40795 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.