Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 48.01 2021-05
Indeks Giełdowy 6311 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.08 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.3 2020-12
Stopa Bezrobocia 8.7 2021-03
Inflacja 4.5 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-04
Stopa Procentowa 2 2021-03
Bilans Handlowy -2293236 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 1010 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 17.4 2021-03
Optymizm Konsumentów -47.9 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 1067892 2021-05
Śmierć koronawirusa 17622 2021-05
Odzyskany koronawirus 993042 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.3 2020-12
PKB 377 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4825185 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 4782916 2020-12
Środki Trwałe Brutto 1029629 2020-12
Pkb Per Capita 3338 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8908 2019-12
Rolnictwo w PKB 519641 2020-12
Budownictwo w PKB 326571 2020-12
Przemysł w PKB 974013 2020-12
Górnictwo w PKB 30929 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 249426 2020-12
Usługi w PKB 2830158 2020-12
Transport w PKB 135648 2020-12
Media w PKB 143873 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.7 2021-03
Pracujący 41248 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3953 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.48 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2020-12
Populacja 109 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 91.25 2021-03
Płaca Minimalna 537 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.5 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 128 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 126 2021-04
Inflacja Bazowa 3.3 2021-04
Deflator Pkb 107 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 90.92 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.1 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2021-04
Cpi Transport 119 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 103 2020-12
Inflacja Żywności 4.8 2021-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.65 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 1.82 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1999214 2021-05
Przypadki koronawirusa 1067892 2021-05
Śmierć koronawirusa 17622 2021-05
Odzyskany koronawirus 993042 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2021-03
Podaż Pieniądza M0 1617498 2021-02
Podaż Pieniądza M1 5376988 2021-02
Podaż Pieniądza M2 13316155 2021-02
Podaż Pieniądza M3 13963382 2021-02
Bilans Banków 3078 2020-08
Rezerwy Walutowe 104820 2021-03
Stopa Depozytowa 1.5 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2021-01
Bilans Banku Centralnego 7340 2020-11
Stopa Pożyczkowa 2.5 2021-04
Kredyty Dla Banków 299723 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 7827678 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2293236 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 1010 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 5308715 2021-02
Import 7601951 2021-02
Dług Zagraniczny 98488 2020-12
Rachunek kapitałowy 7.34 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2477282 2021-02
Przyjazdy Turystów 19793 2020-12
Rezerwy Złota 188 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1000 2021-01
Indeks Terroryzmu 7.1 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2019-12
Bilans Budżetu -191442 2021-03
Wydatki Rządowe 633066 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 216161 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 407603 2021-03
Rating Kredytowy 61 2021-05
Wydatki Wojskowe 3327 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 17.4 2021-03
Produkcja Przemysłowa -46.5 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 53.78 2021-02
Zmiany Zapasów -35683 2020-12
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2020-12
Ranking Korupcji 115 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 49 2021-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 6661 2021-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -47.9 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 3651786 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5752661 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 2019-12
Kredyt Konsumencki 406 2020-09
Cena Benzyny 1.05 2021-04

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10531 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 31026 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.