Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 50.7 2020-04
Indeks Giełdowy 5571 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.81 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-03
Inflacja 2.6 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-02
Stopa Procentowa 3.25 2020-03
Bilans Handlowy -3499239 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 1218 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 40.2 2019-12
Optymizm Konsumentów 1.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 3414 2020-04
Śmierć koronawirusa 152 2020-04
Odzyskany koronawirus 64 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-12
PKB 356 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2654444 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 2975936 2019-12
Środki Trwałe Brutto 762296 2019-12
Pkb Per Capita 3022 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7942 2018-12
Rolnictwo w PKB 185007 2019-12
Budownictwo w PKB 302777 2019-12
Przemysł w PKB 622014 2019-12
Górnictwo w PKB 19734 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 125406 2019-12
Usługi w PKB 1515057 2019-12
Transport w PKB 68311 2019-12
Media w PKB 76382 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-03
Pracujący 42653 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 2390 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.71 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2019-12
Populacja 109 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.69 2020-03
Płaca Minimalna 537 2018-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 122 2020-02
Inflacja Bazowa 3.2 2020-02
Deflator Pkb 199 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.8 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2020-02
Cpi Transport 106 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 106 2019-12
Inflacja Żywności 2.1 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 2020-03
Podaż Pieniądza M0 1292597 2020-01
Podaż Pieniądza M1 4435552 2020-01
Podaż Pieniądza M2 12078764 2020-01
Podaż Pieniądza M3 12793346 2020-01
Bilans Banków 2503 2019-11
Rezerwy Walutowe 87610 2020-02
Stopa Depozytowa 2.75 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2020-03
Bilans Banku Centralnego 4997 2019-11
Stopa Pożyczkowa 3.75 2020-03
Kredyty Dla Banków 287388 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 7920155 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3499239 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 1218 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 5788774 2020-01
Import 9288013 2020-01
Dług Zagraniczny 83618 2019-12
Rachunek kapitałowy 6.56 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2648019 2020-01
Przyjazdy Turystów 776798 2019-12
Rezerwy Złota 198 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1153 2019-12
Indeks Terroryzmu 7.14 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -37595 2020-02
Wydatki Rządowe 280571 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 294638 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 271593 2020-01
Rating Kredytowy 61 2020-04
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 40.2 2019-12
Produkcja Przemysłowa -6.3 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 84.44 2020-01
Zmiany Zapasów -13243 2019-12
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 39.7 2020-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8093 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 1888718 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4945890 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 2019-12
Kredyt Konsumencki 457 2019-12
Cena Benzyny 0.82 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10130 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 37256 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3414 2020-04
Śmierć koronawirusa 152 2020-04
Odzyskany koronawirus 64 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.