Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 50.7 2019-12
Indeks Giełdowy 7736 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.63 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-12
Inflacja 1.3 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 2019-11
Stopa Procentowa 4 2019-11
Bilans Handlowy -3250390 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 567 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 37.3 2019-09
Optymizm Konsumentów 4.6 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-09
PKB 331 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2357386 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 2926854 2019-09
Środki Trwałe Brutto 723340 2019-09
Pkb Per Capita 3022 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7942 2018-12
Rolnictwo w PKB 139356 2019-09
Budownictwo w PKB 273632 2019-09
Przemysł w PKB 500264 2019-09
Górnictwo w PKB 15706 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 102490 2019-09
Usługi w PKB 1406839 2019-09
Transport w PKB 67805 2019-09
Media w PKB 88701 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-12
Pracujący 43146 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2050 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.47 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2019-06
Populacja 107 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.46 2019-12
Płaca Minimalna 537 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 120 2019-11
Inflacja Bazowa 2.6 2019-11
Deflator Pkb 191 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-11
Cpi Transport 106 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 90.93 2019-09
Inflacja Żywności 0 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-11
Podaż Pieniądza M0 1211793 2019-10
Podaż Pieniądza M1 4135091 2019-10
Podaż Pieniądza M2 11480045 2019-10
Podaż Pieniądza M3 12126092 2019-10
Bilans Banków 2107 2019-09
Rezerwy Walutowe 86390 2019-11
Stopa Depozytowa 3.5 2019-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2019-11
Bilans Banku Centralnego 5096 2019-09
Stopa Pożyczkowa 4.5 2019-11
Kredyty Dla Banków 287383 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 7672240 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3250390 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 567 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 6137330 2019-10
Import 9567720 2019-10
Dług Zagraniczny 78960 2018-12
Rachunek kapitałowy 6.85 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2379042 2019-09
Przyjazdy Turystów 606553 2019-09
Rezerwy Złota 198 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 416 2019-08
Indeks Terroryzmu 7.14 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -49262 2019-10
Wydatki Rządowe 272140 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 261553 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 310815 2019-10
Rating Kredytowy 60 2019-12
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 37.3 2019-09
Produkcja Przemysłowa -4.3 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 84.47 2019-10
Zmiany Zapasów -26361 2019-09
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 61.87 2019-12
Ranking Konkurencyjności 64 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2019-12
Przemysłowy PMI 51.4 2019-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 10083 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.8 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 1569559 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4683570 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.99 2019-09
Kredyt Konsumencki 396 2019-06
Cena Benzyny 1.02 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12232 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 43394 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.