FILIPINY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2018-06
Stopa Bezrobocia 5.5 2018-06
Inflacja 5.7 2018-07
Stopa Procentowa 4 2018-08
Bilans Handlowy -3349820 2018-06
Dług Publiczny do PKB 42.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 53.33 2018-08
Indeks Giełdowy 7584 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.79 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 % 2018-06
PKB 314 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2352509 Php Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 2728917 Php Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 695414 Php Million 2018-06
Pkb Per Capita 2891 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 7599 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 146315 Php Million 2018-06
Budownictwo w PKB 260401 Php Million 2018-06
Przemysł w PKB 525944 Php Million 2018-06
Górnictwo w PKB 28252 Php Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 109633 Php Million 2018-06
Usługi w PKB 1378389 Php Million 2018-06
Transport w PKB 80303 Php Million 2018-06
Media w PKB 74430 Php Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 % 2018-06
Pracujący 40896 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2360 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.9 % 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 10113 PHP / Miesiąc 2015-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1650 Punkty Indeksowe 2017-12
Populacja 105 Milion 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.5 % 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.7 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 4.5 % 2018-07
Deflator Pkb 184 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 92.52 Indeks Cen 2018-06
Inflacja Żywności 7.1 % 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 Indeks Cen 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 1050476 Php Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 3734202 Php Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 10607742 Php Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 11058916 Php Million 2018-06
Bilans Banków 1151 Php - Miliard 2018-05
Rezerwy Walutowe 76890 W Mln Usd 2018-07
Stopa Depozytowa 3.5 % 2018-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 % 2018-05
Bilans Banku Centralnego 4684 Php - Miliard 2018-04
Stopa Pożyczkowa 4.5 % 2018-08
Kredyty Dla Banków 278633 Php Million 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 6787850 Php Million 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3349820 Usd-Tysiąc 2018-06
Eksport 5700390 Usd-Tysiąc 2018-06
Import 9050210 Usd-Tysiąc 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -204 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 73098 W Mln Usd 2017-12
Rachunek kapitałowy 6.31 W Mln Usd 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2357000 Usd-Tysiąc 2018-06
Przyjazdy Turystów 537743 2018-05
Rezerwy Złota 196 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 15 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1645 W Mln Usd 2018-05
Indeks Terroryzmu 7.13 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 42.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -54288 Php Million 2018-06
Wydatki Rządowe 308025 Php Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 224199 Php Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 278487 Php Million 2018-06
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 4508 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 39.3 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 18.9 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 84.34 % 2018-06
Zmiany Zapasów -7153 Php Million 2018-06
Szybkość Internetu 5451 KBps 2017-03
Adresy IP 1536948 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.35 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 56 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 111 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 113 2017-12
Przemysłowy PMI 50.9 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 7766 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3.8 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 1566498 Php Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4571503 Milion - PHP 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.03 % 2018-05
Kredyt Konsumencki 302 Php - Miliard 2018-03
Cena Benzyny 1.02 Usd / Litr 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 % 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12682 PHP / SQ. METR 2018-03
Pozwolenia Na Budowę 36002 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 244 mm 2015-12
Temperatura 25.79 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.