Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 51.39 2019-06
Indeks Giełdowy 8022 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.09 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Inflacja 3.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Stopa Procentowa 4.5 2019-06
Bilans Handlowy -3499024 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -435 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 35.2 2019-03
Optymizm Konsumentów -0.5 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-03
PKB 314 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2257007 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 2831542 2019-03
Środki Trwałe Brutto 707316 2019-03
Pkb Per Capita 2891 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 7599 2017-12
Rolnictwo w PKB 157625 2019-03
Budownictwo w PKB 201456 2019-03
Przemysł w PKB 554839 2019-03
Górnictwo w PKB 22504 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 91987 2019-03
Usługi w PKB 1301961 2019-03
Transport w PKB 76553 2019-03
Media w PKB 67147 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Pracujący 42242 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2286 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.39 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 10458 2016-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1661 2018-12
Populacja 107 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.87 2019-06
Płaca Minimalna 537 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119 2019-05
Inflacja Bazowa 3.5 2019-05
Deflator Pkb 186 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.8 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-05
Cpi Transport 108 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-03
Inflacja Żywności 3.4 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-06
Podaż Pieniądza M0 1217026 2019-04
Podaż Pieniądza M1 3948629 2019-04
Podaż Pieniądza M2 11064501 2019-04
Podaż Pieniądza M3 11668580 2019-04
Bilans Banków 1215 2019-02
Rezerwy Walutowe 85020 2019-05
Stopa Depozytowa 4 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18 2019-03
Bilans Banku Centralnego 5145 2019-03
Stopa Pożyczkowa 5 2019-05
Kredyty Dla Banków 293737 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 7416523 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3499024 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -435 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 5506244 2019-04
Import 9005268 2019-04
Dług Zagraniczny 78960 2018-12
Rachunek kapitałowy 2.84 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2514000 2019-03
Przyjazdy Turystów 687726 2018-12
Rezerwy Złota 198 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 14 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 586 2019-03
Indeks Terroryzmu 7.18 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu 86872 2019-04
Wydatki Rządowe 252373 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 308676 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 221804 2019-04
Rating Kredytowy 53.12
Wydatki Wojskowe 3753 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 35.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa -10.8 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 84.28 2019-04
Zmiany Zapasów 36468 2019-03
Szybkość Internetu 5451 2017-03
Adresy IP 1536948 2017-03
Index Konkurencyjności 62.13 2018-12
Ranking Konkurencyjności 56 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2018-12
Przemysłowy PMI 51.2 2019-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9053 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.5 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 1568670 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4572967 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.42 2019-03
Kredyt Konsumencki 373 2019-03
Cena Benzyny 1.03 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10621 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 39762 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Filipiny - Wskaźniki ekonomiczne.