Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 52.30 52.31 52.5 52.69 52.89 53.28
Indeks Giełdowy 7908.89 7884 7762 7643 7525 7295
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.34 6.71 7.04 7.38 7.74 8.51
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.5 1.7 1.6 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 6.5 6.6 6.8 6.9 6.6
Stopa Bezrobocia 5.10 5.4 5.5 5.2 5.4 5.2
Inflacja 4.40 4 3.9 3.9 3.7 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2
Stopa Procentowa 4.75 5 5 4.5 4.5 3.75
Bilans Handlowy -3752000.00 -1510000 -1445000 -1610000 -2440000 -2440000
Saldo Obrotów Bieżących -1254.49 -182 -385 153 367 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 40 40 39
Budżet Państwa do PKB -2.20 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
Koniunktura w przemyśle 27.20 38 42 43 45 50
Optymizm Konsumentów -22.50 -5.8 2.1 3.4 5.6 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.5 1.7 1.6 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 6.5 6.6 6.8 6.9 6.6
PKB 313.60 325 325 325 325 330
Pkb W Cenach Stałych 2486518.00 2209993 2434423 2296869 2374616 2531340
Produkt Narodowy Brutto 2790598.07 2782205 2818971 2879171 2976628 3173086
Środki Trwałe Brutto 751768.94 699663 718376 727988 752630 802304
Pkb Per Capita 2891.36 3063 3063 3063 3063 3170
Pkb Per Capita Ppp 7599.19 7900 7900 7900 7900 8400
Rolnictwo w PKB 182999.00 161774 180078 169366 175099 186656
Budownictwo w PKB 272511.86 208337 277587 248733 248966 265398
Przemysł w PKB 598370.00 549279 542614 444857 459915 490269
Górnictwo w PKB 19574.00 21991 30117 18377 18394 19608
Administracja Publiczna w PKB 104258.00 88504 116869 103040 103136 109943
Usługi w PKB 1397922.00 1256192 1426452 1361020 1407089 1499957
Transport w PKB 177329.00 73478 186161 151877 157018 167381
Media w PKB 71189.00 67260 76805 85544 88439 94276
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.10 5.4 5.5 5.2 5.4 5.2
Pracujący 41329.00 41650 41960 42550 43200 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 2202.00 2520 2560 2585 2600 2700
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.56 62 62.4 63 63.7 64
Przeciętne Wynagrodzenia 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Wynagrodzenia w Przemyśle 1686.41 1300 1450 1600 1720 1950
Populacja 104.90 106 106 106 106 107
Wskaźnik Zatrudnienia 94.94 94.1 94.6 94.7 94.5 94.3
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.40 4 3.9 3.9 3.7 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.10 122 122 124 124 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117.50 118 119 121 122 127
Inflacja Bazowa 4.40 3.5 3.4 3.6 3.7 4.1
Deflator Pkb 199.00 183 185 188 192 193
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132.90 135 134 134 133 134
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 1.1 0.7 0.8 0.5 0.3
Inflacja Żywności 5.60 5.5 4.9 4.5 4.2 3.9
Wskaźnik Cen Importowych 107.55 105 95.8 93.5 110 111
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.90 115 115 116 116 120
Cpi Transport 103.90 108 109 111 113 117
Wskaźnik Cen Eksportowych 119.32 117 118 122 124 128
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.75 5 5 4.5 4.5 3.75
Podaż Pieniądza M0 1233502.92 1056000 1062000 1075000 1081000 1109000
Podaż Pieniądza M1 3887379.42 4050000 4130000 4270000 4350000 4560000
Podaż Pieniądza M2 11065704.62 11030000 11140000 11270000 11350000 11880000
Podaż Pieniądza M3 11612149.07 11250000 11360000 11450000 11580000 12100000
Rezerwy Walutowe 82130.00 79100 79300 79700 80800 82500
Bilans Banków 1230.40 1122 1134 1145 1185 1280
Stopa Depozytowa 4.25 4.5 4.5 4 4 4
Stopa Pożyczkowa 5.25 5.5 5.5 5 5 5
Kredyty Dla Banków 252759.94 228000 241000 263000 275000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7395572.61 7370000 7550000 7810000 8150000 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18.00 18 18 18 17.9 17.7
Bilans Banku Centralnego 4613.29 4900 4915 4934 4958 5090
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -3752000.00 -1510000 -1445000 -1610000 -2440000 -2440000
Saldo Obrotów Bieżących -1254.49 -182 -385 153 367 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
Import 8473220.00 8870000 8780000 9150000 9210000 9580000
Eksport 4720880.00 5850000 5890000 5930000 5970000 6100000
Dług Zagraniczny 73097.87 73000 73000 73000 73000 73500
Rachunek kapitałowy 2.07 12.1 7.3 6.5 8.1 12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2849065.80 2520000 2590000 2650000 2730000 2900000
Przyjazdy Turystów 687726.00 677000 615000 643000 677000 691000
Rezerwy Złota 197.90 196 196 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 531.00 750 790 900 950 1050
Wydobycie Ropy Naftowej 13.00 12.98 12.98 12.98 15 30
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 40 40 39
Budżet Państwa do PKB -2.20 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
Bilans Budżetu -39118.00 -46000 -60000 13000 -86000 -87000
Wydatki Rządowe 236547.70 252128 328354 267186 267436 285087
Dochody Budżetu Państwa 259702.00 242000 235000 275000 269000 265000
Wydatki Budżetu Państwa 298820.00 288000 295000 262000 311000 319000
Wydatki Wojskowe 4507.80 5000 5000 5000 5000 6200
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 27.20 38 42 43 45 50
Produkcja Przemysłowa -9.30 6.6 7.5 7.9 8.2 5.3
Stopa Utylizacji Surowców 84.27 84.7 84.3 83.9 83.7 83.9
Zmiany Zapasów -6995.67 24500 19600 -6800 15700 19300
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9301.00 6600 6900 7100 7500 8900
Przemysłowy PMI 52.30 52.3 52.7 53 53.6 54.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -22.50 -5.8 2.1 3.4 5.6 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 4.2 3.9 3.5 3.2 4
Wydatki Konsumpcyjne 1791823.92 1524895 1608345 1530149 1581943 1686351
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4665755.56 4810000 4890000 4940000 5300000 5660000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.02 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.4 0.6 0.8 -0.1 0.1
Kredyt Konsumencki 329.44 345 353 362 358 375
Cena Benzyny 0.90 0.89 0.87 0.84 0.82 0.82
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 9249.00 11400 10880 10690 12100 14000
Pozwolenia Na Budowę 42111.00 38900 39400 40100 40250 41000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.