Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 54.76 55.38 55.88 56.38 56.89 57.92
Indeks Giełdowy 6238.82 6010 5809 5615 5427 5071
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.09 7.16 7.33 7.49 7.67 8.02

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 2.1 1.8 1.8 1.6 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.30 7 7.5 8 7 6.8
Stopa Bezrobocia 5.70 6.8 6.7 6.4 6.4 6.2
Inflacja 5.40 5 4.5 4.2 3.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0 0.5 0.3 0.4 0.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 3 3.25 3.25 3.75
Bilans Handlowy -4773150.00 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących -2441.56 -980 -450 -1890 -997 -4966
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
Dług Publiczny do PKB 53.50 54 54 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -7.6 -7.6 -7.6 -6.1 -6.1
Koniunktura w Przemyśle 32.90 31 35 30 30 38
Optymizm Konsumentów -15.10 -18 20 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 2.1 1.8 1.8 1.6 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.30 7 7.5 8 7 6.8
PKB 361.49 379 379 379 379 379
Pkb W Cenach Stałych 4618133.00 4961318 4750131 5617621 4941402 5999619
Produkt Narodowy Brutto 5117892.20 4992665 5094825 5421140 5476145 5789777
Środki Trwałe Brutto 993917.09 1256782 1008993 1193023 1063491 1274149
PKB Per Capita 3269.67 3160 3160 3300 3300 3300
PKB Per Capita PPP 7953.58 8720 8720 9000 9000 9000
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.60 8 8 8 6.5 6.5
Rolnictwo w PKB 434737.00 445411 428159 569282 465169 607993
Budownictwo w PKB 253598.00 834579 586514 417264 271350 445638
Przemysł w PKB 974740.00 944057 783772 1136271 1042972 1213538
Górnictwo w PKB 42851.00 47650 27302 37266 45851 39801
Administracja Publiczna w PKB 207445.00 287235 241501 285104 221966 304491
Usługi w PKB 2766870.00 2987811 3027730 3296002 2960551 3520130
Transport w PKB 170879.00 117112 147527 178471 182841 190607
Media w PKB 145338.00 166884 185084 161752 155512 172751

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.70 6.8 6.7 6.4 6.4 6.2
Pracujący 45631.23 42000 42100 43000 43000 43100
Bezrobotni Zarejestrowani 2762.16 3100 3400 2900 2900 2500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.80 61.5 62 62 62 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 121.81 125 125 125 125 125
Populacja 109.60 114 114 114 114 114
Wskaźnik Zatrudnienia 93.60 92.1 92.1 92.5 92.5 93
Płaca Minimalna 537.00 537 537 537 537 547

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 5.40 5 4.5 4.2 3.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0 0.5 0.3 0.4 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.90 113 114 115 116 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 128.60 131 132 132 132 136
Inflacja Bazowa 3.00 3.8 3.2 3 3 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.92 93.18 95.99 94.41 96.79 95.82
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.10 2.5 4 1.5 1.5 1.5
Inflacja Żywności 4.90 5 4.5 3 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.50 110 112 113 115 116
Cpi Transport 127.30 127 128 128 129 129

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 2.50 2.5 3 3.25 3.25 3.75
Podaż Pieniądza M2 14657098.50 13900000 13700000 1380000 1380000 14005770
Rezerwy Walutowe 103530.00 106000 110000 110000 110000 108000
Bilans Banków 1459.10 3750 3700 3325 3325 3125
Stopa Depozytowa 2.00 2 2.5 2.63 2.75 3
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 7576.42 7970 8010 7950 7950 7900
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 3 3.13 3.25 3.5
Kredyty Dla Banków 332525.79 350000 345000 350000 350000 397000
Kredyty dla Sektora prywatnego 8741865.36 8585385 8810625 9205202 9236590 9831156

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -4773150.00 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących -2441.56 -980 -450 -1890 -997 -4966
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
Import 10901725.57 8700000 8900000 8500000 8500000 8500000
Eksport 6128575.95 5500000 6000000 5300000 5300000 5300000
Dług Zagraniczny 106428.26 1050000 1050000 1050000 1050000 980000
Rachunek kapitałowy -33.36 5.5 7 4.89 4.89 6
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2395492.70 2798541 2850000 2509084 2509084 2509084
Przyjazdy Turystów 11855.00 250000 300000 300000 300000 300000
Rezerwy Złota 156.29 180 180 200 200 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 727.00 1000 1200 1200 1200 1000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 53.50 54 54 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -7.6 -7.6 -7.6 -6.1 -6.1
Bilans Budżetu -146785.00 -90000 -110000 -87000 -85000 -69000
Wydatki Rządowe 673241.00 870755 745397 735280 720368 785279
Dochody Budżetu Państwa 347949.00 250000 230000 255000 255000 255000
Wydatki Budżetu Państwa 343013.00 340000 340000 340000 340000 324000
Wydatki Wojskowe 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 32.90 31 35 30 30 38
Produkcja Przemysłowa 9.70 -10 -15 6 6 6
Stopa Utylizacji Surowców 69.18 76.02 75.66 75.98 75.98 79.01
Przemysłowy PMI 54.10 53 52.5 53 53 53
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 6964.00 9000 8800 8800 8800 9000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -15.10 -18 20 7 7 7
Wydatki Konsumpcyjne 3476449.94 3350088 3488016 4237853 3719801 4526027
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 6.54 6.54 7.04 7.17 7.29 7.54
Cena Benzyny 1.55 1.61 1.66 1.72 1.79 1.79
Kredyt Konsumencki 446.07 430 435 476 477 508

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10898.00 12100 12500 13000 13000 13000
Pozwolenia Na Budowę 33981.00 40000 42000 45000 45000 48000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.