Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 51.67 52.88 53.08 53.29 53.5 53.91
Indeks Giełdowy 7835.15 7803 7686 7572 7459 7238
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.11 5.88 6.15 6.44 6.74 7.37
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Inflacja 3.30 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 4.75 4.5 4 4 4 3.75
Bilans Handlowy -2788141.78 -3090000 -3220000 -4140000 -3800000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -201.15 -385 153 367 -150 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 40 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Koniunktura w przemyśle 35.20 42 43 45 46 50
Optymizm Konsumentów -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
PKB 313.60 325 325 325 330 330
Pkb W Cenach Stałych 2486518.00 2434423 2293866 2648142 2648142 2817623
Produkt Narodowy Brutto 2790598.07 2818971 2877779 2971987 2971987 3162194
Środki Trwałe Brutto 751768.94 718376 727636 800634 800634 851874
Pkb Per Capita 2891.36 3063 3063 3063 3170 3170
Pkb Per Capita Ppp 7599.19 7900 7900 7900 8400 8400
Rolnictwo w PKB 182999.00 180078 139390 194894 194894 207367
Budownictwo w PKB 272511.86 268994 240699 290225 290225 308800
Przemysł w PKB 598370.00 542614 503125 637264 637264 678049
Górnictwo w PKB 19574.00 29184 17946 20846 20846 22180
Administracja Publiczna w PKB 104258.00 113251 99711 111035 111035 118141
Usługi w PKB 1397922.00 1426452 1358891 1488787 1488787 1584069
Transport w PKB 177329.00 186161 151748 188855 188855 200942
Media w PKB 71189.00 76805 85502 75816 75816 80669
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2202.26 2260 2285 2300 2260 2200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.19 62.4 63 63.7 63.7 64
Przeciętne Wynagrodzenia 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Wynagrodzenia w Przemyśle 1660.90 1450 1600 1720 1720 1950
Populacja 104.90 106 106 106 107 107
Wskaźnik Zatrudnienia 94.76 94.6 94.7 94.5 94.6 94.3
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 3.30 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.30 120 123 123 124 127
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118.10 119 121 122 122 127
Inflacja Bazowa 3.50 3.4 3.6 3.7 3.5 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139.26 135 136 133 140 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.60 0.7 0.8 0.5 0.6 0.3
Inflacja Żywności 3.40 4.9 4.5 4.2 4.2 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.30 113 115 116 117 120
Cpi Transport 105.90 107 111 108 108 112
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 4.75 4.5 4 4 4 3.75
Podaż Pieniądza M2 10907469.01 11140000 11270000 11350000 11350000 11880000
Rezerwy Walutowe 83198.90 79300 79700 80800 80800 82500
Bilans Banków 1230.40 1134 1145 1185 1185 1280
Stopa Depozytowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Stopa Pożyczkowa 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Kredyty Dla Banków 255056.49 241000 263000 275000 275000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7251537.52 7550000 7810000 8150000 8150000 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18.00 18 18 18 19 19
Bilans Banku Centralnego 4613.29 4915 4934 4958 4958 5090
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -2788141.78 -3090000 -3220000 -4140000 -3800000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -201.15 -385 153 367 -150 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Import 7965589.84 8780000 9150000 9210000 9300000 9580000
Eksport 5177448.06 5690000 5930000 5070000 5500000 6100000
Dług Zagraniczny 78959.57 73000 73000 73000 73500 73500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2300796.70 2590000 2650000 2730000 2730000 2900000
Przyjazdy Turystów 687726.00 535000 523000 697000 660000 700000
Rezerwy Złota 197.90 196 197 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 610.00 790 900 950 800 1050
Wydobycie Ropy Naftowej 14.00 14 14 15 15 30
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 40 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Bilans Budżetu -76373.00 -60000 -93000 -80000 -114000 -82000
Wydatki Rządowe 236547.70 318190 258555 251923 251923 268046
Dochody Budżetu Państwa 202085.00 235000 215000 241000 212000 254000
Wydatki Budżetu Państwa 278458.00 295000 308000 321000 326000 336000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 35.20 42 43 45 46 50
Produkcja Przemysłowa -5.50 7.5 7.9 8.2 8.2 5.3
Zmiany Zapasów -6995.67 19600 -6800 15700 15700 19300
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8471.00 6900 7100 7500 7500 8900
Przemysłowy PMI 51.50 52.7 53 53.6 53.4 54.4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 0.9 1.2 1.5 2.5 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 1791823.92 1608345 1529409 1908292 1908292 2030423
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.6 0.8 -0.1 -0.2 0.1
Kredyt Konsumencki 359.10 329 340 382 382 407
Cena Benzyny 0.99 0.96 0.93 0.91 0.89 0.89
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 9249.00 10880 10690 12100 13000 14000
Pozwolenia Na Budowę 40369.00 39400 40100 40250 40000 41000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.