Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 50.24 50.23 50.42 50.61 50.81 51.19
Indeks Giełdowy 6915.28 6689 6468 6255 6048 5656
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.38 4.42 4.53 4.64 4.76 5

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 3 2 2 2.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.80 8.3 5.5 6.5 5 9
Stopa Bezrobocia 6.90 6.9 6.7 6.5 6.8 6.2
Inflacja 4.90 4.6 3.9 2.3 2.6 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -3290851.94 -3650000 -4150000 -3700000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących -455.04 -200 -450 550 550 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.2 -0.2 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 53.50 53 53 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -6.5
Koniunktura w Przemyśle 1.40 15 25 28 25 30
Optymizm Konsumentów -30.90 -45 7 15 25 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 3 2 2 2.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.80 8.3 5.5 6.5 5 9
PKB 361.49 373 373 379 379 379
Pkb W Cenach Stałych 4628075.00 4485341 5090570 4534474 4859479 5548721
Produkt Narodowy Brutto 4730870.30 5030526 5045976 4881511 4967414 5500114
Środki Trwałe Brutto 1154391.16 897548 1086259 928702 1212111 1184022
Pkb Per Capita 2980.02 3160 3160 3160 3160 3300
Pkb Per Capita Ppp 7953.58 8720 8720 8720 8720 9000
Rolnictwo w PKB 415945.00 438602 548221 462212 436742 597561
Budownictwo w PKB 341500.00 25890 344532 236798 358575 375540
Przemysł w PKB 882946.00 743283 1027584 940021 927093 1120066
Górnictwo w PKB 44888.00 26854 32630 38611 47132 35567
Administracja Publiczna w PKB 265413.00 230583 263144 219253 278684 286827
Usługi w PKB 2786333.00 2844258 2985817 2710501 2925650 3254540
Transport w PKB 108311.00 128835 143109 143900 113727 155988
Media w PKB 156464.00 181189 151786 146260 164287 165447

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 6.90 6.9 6.7 6.5 6.8 6.2
Pracujący 41667.06 42000 42500 42000 42500 43000
Bezrobotni Zarejestrowani 3073.23 3500 3500 3100 3100 2900
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.81 61 61 61.5 61.5 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 121.81 125 125 125 125 125
Populacja 109.60 112 112 114 114 114
Płaca Minimalna 537.00 537 537 537 537 537
Wskaźnik Zatrudnienia 93.13 92.7 91.7 92.1 92.1 92.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 4.90 4.6 3.9 2.3 2.6 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129.30 129 131 131 131 134
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127.30 128 129 131 131 133
Inflacja Bazowa 3.30 3.5 3.6 4.1 3.8 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 90.58 91.27 94.99 95.92 92.94 96.42
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.50 -1 2.5 5.5 2.5 1.5
Inflacja Żywności 6.50 6 5 3 5 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.00 119 119 118 120 122
Cpi Transport 120.80 120 120 121 123 123

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
Podaż Pieniądza M2 13720812.74 13828966 13919861 14010757 13900000 1380000
Rezerwy Walutowe 108050.00 107000 106000 105000 106000 110000
Bilans Banków 33021.80 3410 3686 3850 3750 3325
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
Kredyty Dla Banków 350480.25 335000 330000 344000 350000 350000
Kredyty dla Sektora prywatnego 8045491.63 8558908 8483581 8400655 8424910 9247103
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 7634.14 6854 6888 6722 6500 6623

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -3290851.94 -3650000 -4150000 -3700000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących -455.04 -200 -450 550 550 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.2 -0.2 -2 -2 -2
Import 9711992.68 9500000 9800000 9000000 8700000 8500000
Eksport 6421140.74 5850000 5650000 5300000 5500000 5300000
Dług Zagraniczny 98488.01 1020000 1020000 1050000 1050000 1050000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2637941.70 2673222 2780795 2698541 2798541 2509084
Przyjazdy Turystów 11855.00 12000 10000 200000 250000 300000
Rezerwy Złota 156.15 165 170 180 180 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 833.00 550 800 1000 1000 1000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 53.50 53 53 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5 -6.5
Bilans Budżetu -120936.00 -126500 -110000 -126000 -90000 -69000
Wydatki Rządowe 807843.81 662966 667884 692608 848236 727994
Dochody Budżetu Państwa 256071.00 223000 234000 214000 250000 255000
Wydatki Budżetu Państwa 377257.00 349500 344000 340000 340000 324000
Wydatki Wojskowe 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 1.40 15 25 28 25 30
Produkcja Przemysłowa 528.10 250 150 350 -10 6
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 4894.00 5500 8000 9000 9000 9000
Przemysłowy PMI 46.40 48 50 52 53 53

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -30.90 -45 7 15 25 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.80 3.5 3.6 3.2 1.8 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 3129503.91 3280250 3852634 3358805 3285979 4199371
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.54 6.79 6.79 7.04
Cena Benzyny 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87
Kredyt Konsumencki 402.24 439 443 426 422 483

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10409.00 11900 12500 12100 12100 13000
Pozwolenia Na Budowę 38389.00 32500 38000 42000 40000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.