Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 51.30 51.47 51.69 51.92 52.14 52.59
Indeks Giełdowy 7293.52 7064 6841 6625 6417 6019
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.94 5.07 5.19 5.32 5.46 5.73

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 2 2.5 4 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 6.5 5.5 5 5.3 5.2
Stopa Bezrobocia 6.50 6.5 6.8 6.4 6.2 6.5
Inflacja 3.60 4.5 5.3 4.5 3.5 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3
Bilans Handlowy -4706317.83 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących -600.50 550 550 400 590 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -2 -2 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 53.50 54 54 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5 -2
Koniunktura w Przemyśle 39.70 41 38.7 35 30 38
Optymizm Konsumentów -24.00 15 25 20 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 2 2.5 4 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 6.5 5.5 5 5.3 5.2
PKB 361.49 379 379 379 379 379
Pkb W Cenach Stałych 4428969.00 4534474 4891767 4650417 4663704 4906217
Produkt Narodowy Brutto 4739372.31 4881511 4991068 4976341 4990559 5250068
Środki Trwałe Brutto 942479.18 928702 1217883 989603 992431 1044037
PKB Per Capita 3269.67 3160 3160 3160 3300 3300
PKB Per Capita PPP 7953.58 8720 8720 8720 9000 9000
Rolnictwo w PKB 398213.00 462212 439167 418124 419318 441123
Budownictwo w PKB 274240.00 236798 364325 287952 288775 303791
Przemysł w PKB 729091.00 940021 930823 765546 767733 807655
Górnictwo w PKB 25337.00 38611 46981 26604 26680 28067
Administracja Publiczna w PKB 224113.00 219253 283208 235319 235991 248263
Usługi w PKB 2829856.00 2710501 2882626 2971349 2979838 3134790
Transport w PKB 136562.00 143900 115470 143390 143800 151277
Media w PKB 172171.00 146260 164545 180780 181296 190723

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 6.50 6.5 6.8 6.4 6.2 6.5
Pracujący 43826.27 42000 42000 42100 43000 43100
Bezrobotni Zarejestrowani 3503.76 3100 3100 3400 2900 2500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.20 61.5 61.5 62 62 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 121.81 125 125 125 125 125
Populacja 109.60 114 114 114 114 114
Wskaźnik Zatrudnienia 93.50 92.1 92.1 92.1 92.5 93
Płaca Minimalna 537.00 537 537 537 537 547

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 3.60 4.5 5.3 4.5 3.5 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130.80 134 135 135 135 140
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 128.60 131 131 132 132 136
Inflacja Bazowa 3.00 4.1 3.8 3.2 3 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.69 95 95.76 93.18 95.98 96.42
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 5.5 2.5 4 1.5 1.5
Inflacja Żywności 3.10 3 5 4.5 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120.20 121 123 124 124 129
Cpi Transport 122.90 123 123 124 124 124

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.5 3
Podaż Pieniądza M2 14233127.52 14010757 13900000 13700000 1380000 14005770
Rezerwy Walutowe 108900.00 105000 106000 110000 110000 108000
Bilans Banków 1408.00 3850 3750 3700 3325 3125
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 7941.32 7998 7970 8010 7950 7900
Stopa Pożyczkowa 2.00 2 2 2.25 2.25 2.5
Kredyty Dla Banków 346055.12 344000 350000 345000 350000 397000
Kredyty dla Sektora prywatnego 8278034.01 8400655 8465029 8605727 8716770 9170042

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -4706317.83 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących -600.50 550 550 400 590 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -2 -2 -2 -2 -2
Import 10979575.63 9000000 8700000 8900000 8500000 8500000
Eksport 6273257.79 5300000 5500000 6000000 5300000 5300000
Dług Zagraniczny 98488.01 1050000 1050000 1050000 1050000 980000
Rachunek kapitałowy 4.71 5 5.5 7 4.89 6
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2502000.00 2698541 2798541 2850000 2509084 2509084
Przyjazdy Turystów 11855.00 200000 250000 300000 300000 300000
Rezerwy Złota 157.01 180 180 180 200 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 855.00 1000 1000 1200 1200 1000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 53.50 54 54 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5 -2
Bilans Budżetu -128701.00 -54000 -126000 -90000 -110000 -69000
Wydatki Rządowe 692311.26 692608 852275 726927 729004 766912
Dochody Budżetu Państwa 284014.00 214000 250000 230000 255000 255000
Wydatki Budżetu Państwa 412715.00 340000 340000 340000 340000 324000
Wydatki Wojskowe 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 39.70 41 38.7 35 30 38
Produkcja Przemysłowa 26.50 350 -10 -15 6 6
Stopa Utylizacji Surowców 67.36 71.33 76.02 75.66 75.98 79.01
Przemysłowy PMI 51.80 52 53 52.5 53 53
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8447.00 9000 9000 8800 8800 9000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów -24.00 15 25 20 7 7
Wydatki Konsumpcyjne 3246818.34 3358805 3301627 3409159 3418900 3596682
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.54 6.79 6.79 7.04
Cena Benzyny 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
Kredyt Konsumencki 404.40 426 424 425 426 448

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10409.00 12100 12100 12500 13000 13000
Pozwolenia Na Budowę 38389.00 42000 40000 42000 45000 48000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.