Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 51.29 52.05 52.28 52.51 52.74 53.2
Indeks Giełdowy 7885.23 7677 7577 7477 7379 7187
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.57 4.78 4.86 4.94 5.02 5.2
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.4 1.2 0.8 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4
Stopa Bezrobocia 5.40 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
Inflacja 0.90 3 3.9 4.2 4 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Bilans Handlowy -2408791.47 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 566.76 367 -150 -200 -500 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 38 38 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 37.30 45 46 42 45 50
Optymizm Konsumentów 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.4 1.2 0.8 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4
PKB 330.91 356 390 390 390 390
Pkb W Cenach Stałych 2483615.37 2658088 2648142 2403713 2647534 2833522
Produkt Narodowy Brutto 2872412.32 2983149 2971987 3015592 3061992 3180037
Środki Trwałe Brutto 650874.92 803641 800634 753292 693833 856681
Pkb Per Capita 3022.00 3063 3170 3170 3170 3170
Pkb Per Capita Ppp 7942.50 7900 8400 8400 8400 8400
Rolnictwo w PKB 147497.00 195626 194894 168933 157232 208537
Budownictwo w PKB 264202.00 291315 290225 217308 281639 310542
Przemysł w PKB 547022.00 639658 637264 590904 583125 681875
Górnictwo w PKB 32944.00 20925 20846 23839 35118 22306
Administracja Publiczna w PKB 119397.00 111452 111035 97966 127277 118808
Usługi w PKB 1479208.00 1494379 1488787 1383527 1576836 1593008
Transport w PKB 84765.58 189565 188855 81529 90360 202076
Media w PKB 80208.00 76101 75816 71502 85502 81124
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.40 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2432.00 2300 2260 2260 2200 2200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.06 63.7 63.7 63.7 63.7 64
Przeciętne Wynagrodzenia 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.10 112 105 117 129 119
Populacja 107.00 108 108 108 108 108
Płaca Minimalna 537.00 557 557 557 579 579
Wskaźnik Zatrudnienia 94.64 94.5 94.6 94.6 94.6 94.3
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.90 3 3.9 4.2 4 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.60 122 124 125 125 127
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119.80 120 122 123 124 125
Inflacja Bazowa 2.70 2.7 3.5 3 3.2 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136.10 133 140 142 139 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 0.5 1.6 2.5 2 2.3
Inflacja Żywności -0.90 1.2 3.2 3.8 3.8 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.80 115 118 118 118 119
Cpi Transport 106.20 108 110 111 110 112
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Podaż Pieniądza M2 11198689.25 11350000 11350000 11350000 11350000 11880000
Rezerwy Walutowe 86160.00 86500 87300 87900 88000 88500
Bilans Banków 2264.70 1290 1320 1340 1330 1360
Stopa Depozytowa 3.75 4.25 4.25 3.75 3.75 4.25
Stopa Pożyczkowa 4.75 5.25 5.25 4.75 4.75 5.25
Kredyty Dla Banków 302542.34 275000 265000 265000 255000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7579963.13 8150000 7876285 7681353 7945682 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18.00 17 17 17 17 19
Bilans Banku Centralnego 5159.88 5358 5300 5250 5200 5400
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -2408791.47 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 566.76 367 -150 -200 -500 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Import 8659699.29 8820000 9080000 8500000 990000 8940000
Eksport 6250907.82 4750000 6090000 6150000 615000 4750000
Dług Zagraniczny 78959.57 73000 73500 73500 84092 73500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2589236.30 2930000 2630000 2320000 268000 3000000
Przyjazdy Turystów 702843.00 697000 730000 670000 550000 700000
Rezerwy Złota 197.93 197 197 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 543.00 950 800 840 550 1050
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 38 38 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -2488.00 -42000 -42000 -42000 -65000 -54000
Wydatki Rządowe 327068.78 252869 251923 268777 348655 269559
Dochody Budżetu Państwa 279745.00 241000 232000 242000 220000 254000
Wydatki Budżetu Państwa 282233.00 321000 326000 307000 307000 336000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 37.30 45 46 42 45 50
Produkcja Przemysłowa -7.90 3.2 4.2 4.5 4.2 5.3
Zmiany Zapasów -27208.58 15700 15700 15700 15700 19300
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9721.00 9600 9000 9300 9700 8900
Przemysłowy PMI 51.80 53.6 53.4 52.5 53 54.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Wydatki Konsumpcyjne 1646009.73 1915460 1908292 1670633 1754646 2041880
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.11 7.27 7.27 7.21 7.21 7.27
Kredyt Konsumencki 396.23 384 382 398 398 409
Cena Benzyny 1.05 0.91 0.89 0.88 0.85 0.89
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12232.00 11100 11500 11800 10000 14000
Pozwolenia Na Budowę 43394.00 42250 41000 43500 44000 42000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.