Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 48.44 48.7 48.9 49.12 49.33 49.74
Indeks Giełdowy 5861.39 5704 5564 5429 5296 5031
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.10 3.11 3.16 3.21 3.26 3.35

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -15.20 2.5 1.5 1 1 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.50 2 3.5 4.9 7.5 7.5
Stopa Bezrobocia 10.00 11 6 7.5 6.5 5.5
Inflacja 2.40 3.1 2.5 2.5 4 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
Bilans Handlowy -1827000.00 -2350000 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 1041.43 -500 -250 560 720 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 41.50 55 55 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 22.30 -20 -6 12 18 25
Optymizm Konsumentów -54.50 -11 1.4 2 5 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -15.20 2.5 1.5 1 1 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -16.50 2 3.5 4.9 7.5 7.5
PKB 376.80 360 360 373 373 373
Pkb W Cenach Stałych 4154829.62 2377844 2747350 4669038 4466442 2953401
Produkt Narodowy Brutto 4380419.75 2956123 3080094 5419787 4708951 3311101
Środki Trwałe Brutto 806777.14 730574 788976 1125506 867285 848149
Pkb Per Capita 3337.70 3000 3000 3160 3160 3160
Pkb Per Capita Ppp 8908.20 8450 8450 8720 8720 8720
Rolnictwo w PKB 185007.00 141317 191482 194072 198883 205843
Budownictwo w PKB 554684.48 274512 313374 656653 596286 336877
Przemysł w PKB 716453.93 506125 643784 920544 770188 692068
Górnictwo w PKB 42916.75 16149 20425 36976 46136 21957
Administracja Publiczna w PKB 257971.86 103515 129795 200074 277320 139530
Usługi w PKB 1515057.00 1418088 1568084 1589295 1628686 1685690
Transport w PKB 68310.82 68483 70702 71658 73434 76004
Media w PKB 143310.65 89606 79055 143091 154059 84985

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 10.00 11 6 7.5 6.5 5.5
Pracujący 41306.00 40000 41500 42100 42400 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 4571.00 3300 3300 2900 2700 2700
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.94 60 60 61 62 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.20 100 110 120 120 125
Populacja 108.80 110 110 112 112 112
Płaca Minimalna 537.00 537 537 557 557 557
Wskaźnik Zatrudnienia 90.04 88 90 90 92 92

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.40 3.1 2.5 2.5 4 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123.30 124 125 125 128 129
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 123.20 124 125 126 127 130
Inflacja Bazowa 3.10 3.2 3.5 3.5 3.8 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130.30 133 136 135 138 141
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.30 -1.5 2.3 2.3 5.5 4
Inflacja Żywności 1.80 2.2 2.5 2.5 1.5 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.40 116 117 117 118 120
Cpi Transport 112.70 109 110 107 113 113

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
Podaż Pieniądza M2 12754546.30 14232940 15107701 15982462 16857223 18606745
Rezerwy Walutowe 99000.00 100450 119139 131828 144516 169894
Bilans Banków 2975.80 2890 3050 3209 3368 3686
Stopa Depozytowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25 2.5
Stopa Pożyczkowa 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25 3.5
Kredyty Dla Banków 345293.37 311421 297453 269485 263517 251581
Kredyty dla Sektora prywatnego 7981520.98 7756064 8358213 8586730 8677661 8985079
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 5948.95 5816 5782 5647 5613 5545

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1827000.00 -2350000 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 1041.43 -500 -250 560 720 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 7480870.00 6300000 7420000 7900000 8550000 9020000
Eksport 5653530.00 3950000 4750000 4930000 5150000 4960000
Dług Zagraniczny 83617.93 83964 83964 84265 84265 84265
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2783000.00 2452052 2457800 2463549 2469298 2480795
Przyjazdy Turystów 776798.00 250000 450000 550000 550000 605000
Rezerwy Złota 197.90 200 200 200 200 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 481.00 550 1050 1050 1200 1200

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 41.50 55 55 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -40074.00 -131500 -54000 -102000 -114500 -54000
Wydatki Rządowe 854691.94 274861 290391 591158 918794 312171
Dochody Budżetu Państwa 243232.00 175500 185000 213000 200500 234000
Wydatki Budżetu Państwa 283306.00 307000 336000 315000 315000 324000
Wydatki Wojskowe 3753.00 3000 3000 3500 3500 3500

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 22.30 -20 -6 12 18 25
Produkcja Przemysłowa -14.80 -1.5 5.3 5.3 9.5 6
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 5454.00 5500 7500 8500 9000 9000
Przemysłowy PMI 47.30 49 51 52 53 53.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -54.50 -11 1.4 2 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 2 3.5 3.5 9.5 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 2913245.91 1585255 1954823 3476924 3131739 2101434
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.54 6.54 7.04 7.29
Cena Benzyny 1.01 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73
Kredyt Konsumencki 412.52 419 473 468 480 508

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 11878.00 12000 12800 13000 12500 14000
Pozwolenia Na Budowę 30838.00 20500 35500 35500 43000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.