Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 48.06 48.26 48.47 48.68 48.89 49.3
Indeks Giełdowy 7045.83 6854 6687 6524 6364 6046
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.91 2.95 3 3.04 3.09 3.18

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.00 2 4 3 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.50 5.5 13 9.3 7.5 9
Stopa Bezrobocia 8.70 8 7.5 7 6.5 5.5
Inflacja 3.50 4.5 5.5 6.5 3.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -1730360.00 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 1651.85 560 720 -350 590 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2
Dług Publiczny do PKB 41.50 53 53 53 53 54
Budżet Państwa do PKB -3.50 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -7.3
Koniunktura w Przemyśle 10.60 12 18 20 25 30
Optymizm Konsumentów -47.90 2 5 6 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.00 2 4 3 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.50 5.5 13 9.3 7.5 9
PKB 376.80 373 373 373 373 379
Pkb W Cenach Stałych 4138012.03 4970915 4669472 4670486 3020534 5343734
Produkt Narodowy Brutto 4644991.71 2812260 5450787 4949874 3389920 3023179
Środki Trwałe Brutto 828760.44 720369 1131944 911658 913222 774397
Pkb Per Capita 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
Pkb Per Capita Ppp 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
Rolnictwo w PKB 404981.00 174832 463919 470286 222301 187944
Budownictwo w PKB 231440.00 2919302 291685 294302 331038 3138249
Przemysł w PKB 687801.00 587803 923969 815146 726879 631888
Górnictwo w PKB 24399.00 18649 37187 49596 23778 20047
Administracja Publiczna w PKB 212539.00 118509 201219 288275 126649 127397
Usługi w PKB 2622036.00 1431729 2808710 2880158 1698146 1539109
Transport w PKB 121294.00 64554 177278 99199 215413 69395
Media w PKB 167355.00 72181 143910 160999 86478 77595

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 8.70 8 7.5 7 6.5 5.5
Pracujący 39836.00 42100 42400 43000 43700 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 3813.00 2900 2700 2700 2700 2700
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.74 61 62 62 62 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 122.35 120 120 125 125 125
Populacja 108.80 112 112 112 112 114
Płaca Minimalna 537.00 557 557 557 557 557
Wskaźnik Zatrudnienia 91.27 92 93 93.5 93.5 94

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 3.50 4.5 5.5 6.5 3.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 126.20 128 130 131 131 135
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 124.90 125 125 127 132 130
Inflacja Bazowa 3.30 3 3.2 3.5 4 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 128.20 128 135 138 134 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.40 -3.6 5.5 4.5 4 4
Inflacja Żywności 4.80 2.5 1.5 2.3 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.60 120 120 122 119 122
Cpi Transport 115.80 109 115 122 120 123

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Podaż Pieniądza M2 13025914.48 15982462 16857223 17658212 18606745 22105789
Rezerwy Walutowe 109800.00 111358 116140 120921 125703 144830
Bilans Banków 3078.50 3209 3368 3410 3686 4325
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
Kredyty Dla Banków 294836.04 269485 263517 259311 251581 235710
Kredyty dla Sektora prywatnego 7854344.46 7631412 8635844 9121635 8637938 8203768
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 5951.07 5647 5613 5422 5545 5808

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -1730360.00 -3480000 -2970000 -3400000 -3480000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 1651.85 560 720 -350 590 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2
Import 7521760.00 7900000 8550000 8590000 9020000 9320000
Eksport 5791400.00 4930000 5150000 4950000 4960000 4960000
Dług Zagraniczny 83617.93 84265 84265 84265 84265 84565
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2379474.20 2463549 2469298 2473222 2480795 2509084
Przyjazdy Turystów 776798.00 550000 550000 535000 605000 715000
Rezerwy Złota 191.13 200 200 200 200 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 423.00 600 900 1150 1000 1000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 41.50 53 53 53 53 54
Budżet Państwa do PKB -3.50 -8.9 -8.9 -8.9 -8.9 -7.3
Bilans Budżetu -128278.00 -54000 -54000 -102000 -54000 -54000
Wydatki Rządowe 612156.61 265140 594539 965802 287350 285025
Dochody Budżetu Państwa 245772.00 213000 200500 223000 234000 255000
Wydatki Budżetu Państwa 374050.00 315000 315000 319500 324000 324000
Wydatki Wojskowe 3753.00 3500 3500 3500 3500 3500

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 10.60 12 18 20 25 30
Produkcja Przemysłowa -13.80 -10 9.5 5.5 6 6
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8781.00 8500 9000 9000 9000 9000
Przemysłowy PMI 49.20 51 53 51 53 53

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -47.90 2 5 6 7 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.30 1 9.5 5.5 3.6 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 3028855.19 1784838 3496811 3291968 2176644 1918701
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.79 6.79 6.79 7.04
Cena Benzyny 0.97 0.89 0.85 0.81 0.84 0.84
Kredyt Konsumencki 412.52 431 471 466 436 464

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10891.00 11700 12100 11900 12500 13000
Pozwolenia Na Budowę 16004.00 35500 43000 42500 43000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.