FILIPINY - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 1.6 1.3 1.5 1.7 1.2
Stopa Bezrobocia 5.40 5.4 5.3 5.4 5.5 5.2
Inflacja 6.40 6.1 5.8 5.2 4.2 3.3
Stopa Procentowa 4.00 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Bilans Handlowy -3546064.93 -3480000 -3120000 -3020000 -2890000 -3480000
Dług Publiczny do PKB 42.10 41 41 40 40 39
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 54.00
53.66 53.87 54.08 54.29 55.14
Indeks Giełdowy 7221.23
7725 7621 7518 7417 7024
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.60
6.66 6.96 7.28 7.61 9.07
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30
1.6 1.3 1.5 1.7 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00
6.5 6.7 6.5 6.6 6.6
PKB 313.60
321 321 325 325 330
Pkb W Cenach Stałych 2352509.00
2256822 2293489 2279557 2507775 2613555
Produkt Narodowy Brutto 2728917.00
2713576 2739969 2869781 2909026 3122342
Środki Trwałe Brutto 695414.08
624010 707470 722073 741311 806200
Pkb Per Capita 2891.36
2970 2970 3063 3063 3170
Pkb Per Capita Ppp 7599.19
7627 7627 7900 7900 8400
Rolnictwo w PKB 146315.01
138275 185849 166866 155972 211784
Budownictwo w PKB 260401.00
209542 236150 208337 277587 269106
Przemysł w PKB 525944.46
486589 598967 566568 560657 682555
Górnictwo w PKB 28252.08
17968 18387 21991 30117 20953
Administracja Publiczna w PKB 109633.48
84547 95708 88504 116869 109064
Usługi w PKB 1378389.00
1271232 1359761 1295733 1469363 1549522
Transport w PKB 80303.47
59730 65739 75791 85603 74913
Media w PKB 74429.53
81371 69036 69377 79342 78671
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 5.40
5.4 5.3 5.4 5.5 5.2
Pracujący 40659.00
40659 41300 41650 41960 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 2323.00
2323 2500 2520 2560 2700
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10
60.1 61.2 62 62.4 64
Przeciętne Wynagrodzenia 10113.00
11500 11500 12000 12000 12500
Wynagrodzenia w Przemyśle 1251.70
1700 1750 1300 1450 1950
Populacja 104.90
106 106 106 106 107
Wskaźnik Zatrudnienia 94.60
94.6 94.2 94.1 94.6 94.3
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 6.40
6.1 5.8 5.2 4.2 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90
0.7 0.6 0.9 0.7 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118.50
119 120 122 122 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.10
116 116 118 119 126
Inflacja Bazowa 4.80
4.4 3.8 3.5 3.4 4.1
Deflator Pkb 183.78
186 190 183 185 193
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133.00
134 134 135 137 140
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.40
1.2 1.8 2 2.1 2
Inflacja Żywności 8.50
7.7 6.9 5.5 4.9 3.9
Wskaźnik Cen Importowych 92.52
91.8 110 105 95.8 111
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.40
114 114 115 115 122
Cpi Transport 106.20
105 106 108 109 114
Wskaźnik Cen Eksportowych 117.52
120 121 117 118 128
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 4.00
4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Podaż Pieniądza M0 1029049.56
1035000 1044000 1056000 1062000 1109000
Podaż Pieniądza M1 3727219.84
3810000 3920000 4050000 4130000 4560000
Podaż Pieniądza M2 10638540.33
10740000 10920000 11030000 11140000 11880000
Podaż Pieniądza M3 11103178.87
11150000 11210000 11250000 11360000 12100000
Rezerwy Walutowe 77830.00
77900 78900 79100 79300 82500
Bilans Banków 1136.30
1154 1167 1122 1134 1280
Stopa Depozytowa 3.50
3.75 3.88 4 4 4
Stopa Pożyczkowa 4.50
4.75 4.88 5 5 5
Kredyty Dla Banków 211367.05
225000 237000 228000 241000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 6862360.57
6910000 7100000 7370000 7550000 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18.00
18 18 18 18 17.7
Bilans Banku Centralnego 4683.50
4830 4875 4900 4915 5090
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -3546064.93
-3480000 -3120000 -3020000 -2890000 -3480000
Eksport 5851324.67
5770000 5830000 5850000 5890000 6100000
Import 9397389.59
9250000 8950000 8870000 8780000 9580000
Saldo Obrotów Bieżących -823.78
-182 855 -182 -385 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80
-1.1 -1.1 -0.8 -0.8 0.5
Dług Zagraniczny 73097.87
72000 72000 73000 73000 73500
Rachunek kapitałowy 0.86
8.8 9.5 12.1 7.3 12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2401000.00
2410000 2480000 2520000 2590000 2900000
Przyjazdy Turystów 601322.00
645100 662000 677000 615000 691000
Rezerwy Złota 196.40
196 196 196 196 197
Indeks Terroryzmu 7.13
7.2 7.2 7.25 7.25 7.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 831.00
840 890 750 790 1050
Wydobycie Ropy Naftowej 15.00
15 15 15 15 30
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 42.10
41 41 40 40 39
Budżet Państwa do PKB -2.20
-3 -3 -2.6 -2.6 -2.2
Bilans Budżetu -86400.00
22000 -12000 -46000 -60000 -54000
Wydatki Rządowe 308024.77
226070 218552 252128 328354 249051
Dochody Budżetu Państwa 241743.00
295000 268000 242000 235000 265000
Wydatki Budżetu Państwa 328126.00
273000 280000 288000 295000 319000
Wydatki Wojskowe 4507.80
4800 4800 5000 5000 6200
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 30.10
30.1 35 38 42 50
Produkcja Przemysłowa 12.20
16.7 9.5 6.6 7.5 5.3
Stopa Utylizacji Surowców 84.23
84.4 84.5 84.7 84.3 83.9
Zmiany Zapasów -7153.45
-3500 4700 24500 19600 19300
Szybkość Internetu 5450.74
6300 6900 7250 7390 8900
Adresy IP 1536948.00
1540000 1560000 1574000 1579000 1600000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 6975.00
6500 6300 6600 6900 8900
Przemysłowy PMI 51.90
52.1 52.5 52.3 52.7 54.4
Łatwość Prowadzenia Biznesu 113.00
118 118 123 123 126
Indeks Percepcji Korupcji 34.00
33 33 34 34 32
Ranking Korupcji 111.00
112 112 114 114 117
Index Konkurencyjności 4.35
4.35 4.35 4.34 4.34 4.32
Ranking Konkurencyjności 56.00
56 56 55 55 53
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów -7.10
-7.1 -7.5 -5.8 2.1 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.20
4.9 4.8 4.2 3.9 4
Wydatki Konsumpcyjne 1566498.00
1546890 1573478 1641463 1669887 1793063
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4617753.79
4690000 4720000 4810000 4890000 5660000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.90
6.15 6.28 6.4 6.4 6.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10
0.2 -0.2 0.4 0.6 0.1
Kredyt Konsumencki 318.96
327 333 345 353 375
Cena Benzyny 1.04
1.06 1 0.95 0.89 0.71
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12682.00
11100 11700 11400 10880 14000
Pozwolenia Na Budowę 40182.00
37500 38300 38900 39400 41000
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00
30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00
35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00
12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36
11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67
7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 244.42
291 237 110 211 210
Temperatura 25.79
26.95 25.98 25.59 26.31 27.07