Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 49.63 49.96 50.17 50.39 50.61 51.04
Indeks Giełdowy 6364.08 6222 6070 5922 5778 5488
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.80 2.86 2.9 2.94 2.99 3.08

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 2.5 1.5 1 -0.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 2 3.5 4.9 7.5 6.2
Stopa Bezrobocia 17.70 9.5 6 6.1 6.5 5.5
Inflacja 2.10 2 1.7 2.5 4 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
Bilans Handlowy -499000.00 3320000 4008000 4140000 4295000 -4060000
Saldo Obrotów Bieżących -252.00 -500 -250 560 720 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 41.50 55 55 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 22.30 -20 -12 -6 1 1
Optymizm Konsumentów 1.26 -18 -16 -16 -5 -7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 2.5 1.5 1 -0.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 2 3.5 4.9 7.5 6.2
PKB 355.50 345 345 390 390 390
Pkb W Cenach Stałych 4450941.41 2377844 2747350 4669038 4784762 2917685
Produkt Narodowy Brutto 5166622.67 2956123 3080094 5419787 5554119 3271060
Środki Trwałe Brutto 1072932.66 730574 788976 1125506 1153403 837893
Pkb Per Capita 3022.00 3400 3400 3700 3700 3700
Pkb Per Capita Ppp 7942.50 8000 8000 8300 8300 8300
Rolnictwo w PKB 185007.00 141317 191482 194072 198883 203354
Budownictwo w PKB 625980.07 274512 313374 656653 672929 332803
Przemysł w PKB 877543.97 506125 643784 920544 943360 683699
Górnictwo w PKB 35248.70 16149 20425 36976 37892 21691
Administracja Publiczna w PKB 190728.67 103515 129795 200074 205033 137843
Usługi w PKB 1515057.00 1418088 1568084 1589295 1628686 1665305
Transport w PKB 68310.82 68483 70702 71658 73434 75085
Media w PKB 136407.28 89606 79055 143091 146638 83957

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 17.70 9.5 6 6.1 6.5 5.5
Pracujący 33764.00 40000 41500 42100 42400 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 7254.00 3300 3300 2900 2700 2700
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.64 60 60 61 62 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 122.31 100 110 120 120 125
Populacja 108.80 110 110 112 112 112
Płaca Minimalna 537.00 537 537 557 557 557
Wskaźnik Zatrudnienia 82.32 88 90 90 92 92

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.10 2 1.7 2.5 4 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.30 123 124 125 127 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 122.10 124 125 126 127 130
Inflacja Bazowa 2.90 3.2 3.5 3.5 3.8 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131.70 138 136 135 135 140
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.10 2 2.3 2.3 2.5 3.3
Inflacja Żywności 2.90 3 3 2.5 1.5 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.80 115 116 117 118 119
Cpi Transport 101.90 108 109 107 106 112

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.75 3
Podaż Pieniądza M2 12775438.56 14232940 15107701 15982462 16857223 18606745
Rezerwy Walutowe 93290.00 90400 91519 92652 93785 96052
Bilans Banków 2326.00 2890 3050 3209 3368 3686
Stopa Depozytowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25 2.25
Stopa Pożyczkowa 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25 3.25
Kredyty Dla Banków 303154.59 271421 267453 263485 259517 251581
Kredyty dla Sektora prywatnego 8239837.69 7756064 8358213 8586730 8857826 8876423
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 4996.74 5216 5282 5347 5413 5545

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -499000.00 3320000 4008000 4140000 4295000 -4060000
Saldo Obrotów Bieżących -252.00 -500 -250 560 720 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 3282710.00 630000 742000 790000 855000 9020000
Eksport 2783510.00 3950000 4750000 4930000 5150000 4960000
Dług Zagraniczny 83617.93 83964 83964 84265 84265 84265
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2396623.70 2452052 2457800 2463549 2469298 2480795
Przyjazdy Turystów 776798.00 250000 450000 550000 550000 605000
Rezerwy Złota 197.90 200 200 200 200 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 500.00 550 1050 1050 1200 1200

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 41.50 55 55 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.50 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -202136.00 -131500 -151000 -102000 -114500 -90000
Wydatki Rządowe 563543.97 274861 290391 591158 605810 308396
Dochody Budżetu Państwa 151493.00 175500 185000 213000 200500 234000
Wydatki Budżetu Państwa 353629.00 307000 336000 315000 315000 324000
Wydatki Wojskowe 3753.00 3000 3000 3500 3500 3500

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 22.30 -20 -12 -6 1 1
Produkcja Przemysłowa -61.40 4.2 5.3 5.3 9.5 6
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1389.00 5500 7500 8500 9000 9000
Przemysłowy PMI 49.70 49 51 52 53 53.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 1.26 -18 -16 -16 -5 -7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 2 3.5 3.5 9.5 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 3314513.21 1585255 1954823 3476924 3563102 2076022
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.54 6.54 7.04 7.04
Cena Benzyny 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73
Kredyt Konsumencki 456.61 419 473 479 491 502

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 11878.00 10000 14000 14000 14000 14000
Pozwolenia Na Budowę 37256.00 20500 35500 35500 43000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.