Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 50.43 50.77 50.98 51.21 51.42 51.86
Indeks Giełdowy 5650.01 5463 5330 5200 5073 4818
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.66 4.88 4.96 5.03 5.11 5.26

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 0.8 1 1.2 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 0.7 2 3.1 4.9 6.2
Stopa Bezrobocia 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
Inflacja 2.50 3.2 4 3.5 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Bilans Handlowy -3499238.92 -2350000 -375000 -4190000 -4190000 -4060000
Saldo Obrotów Bieżących 1217.66 -200 -500 589 589 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 41.90 46 46 46 44 44
Budżet Państwa do PKB -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
Koniunktura w Przemyśle 40.20 -26 -20 -12 -6 1
Optymizm Konsumentów 1.30 -21 -18 -16 -16 -7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 0.8 1 1.2 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 0.7 2 3.1 4.9 6.2
PKB 355.50 375 375 375 390 390
Pkb W Cenach Stałych 2654444.00 2493000 2377844 2736732 2784512 2906409
Produkt Narodowy Brutto 2975936.04 2882466 2956123 3068190 3121757 3258418
Środki Trwałe Brutto 762295.69 654068 730574 785927 799648 834654
Pkb Per Capita 3022.00 3400 3400 3400 3700 3700
Pkb Per Capita Ppp 7942.50 7916 8400 8400 7916 8224
Rolnictwo w PKB 185007.00 148841 141317 190742 194072 202568
Budownictwo w PKB 302777.00 265127 274512 312163 317613 331517
Przemysł w PKB 622014.00 548407 506125 641296 652493 681057
Górnictwo w PKB 19734.00 32949 16149 20346 20701 21607
Administracja Publiczna w PKB 125406.00 120488 103515 129294 131551 137310
Usługi w PKB 1515057.00 1484840 1418088 1562024 1589295 1658869
Transport w PKB 68310.82 85062 68483 70428 71658 74795
Media w PKB 76382.00 80717 89606 78750 80125 83632

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
Pracujący 42653.00 42500 42000 43700 43700 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 2390.00 2260 2200 2200 2200 2100
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.71 63.7 63.7 64 64 64
Wynagrodzenia w Przemyśle 122.31 117 129 119 119 125
Populacja 108.80 110 110 110 112 112
Płaca Minimalna 537.00 557 579 579 579 590
Wskaźnik Zatrudnienia 94.69 94.6 94.6 94.3 94.3 94.3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.50 3.2 4 3.5 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.30 124 125 126 127 131
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 121.70 123 124 126 127 131
Inflacja Bazowa 3.00 3.3 3.2 4.1 4.1 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132.20 139 138 136 135 141
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.80 2.5 2 2.3 2.3 3.3
Inflacja Żywności 2.60 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.60 117 117 118 119 122
Cpi Transport 104.00 110 110 111 110 115

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 3.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Podaż Pieniądza M2 12078764.03 11350000 11350000 11880000 11880000 11880000
Rezerwy Walutowe 87610.00 87900 88000 88500 88500 89500
Bilans Banków 2502.80 1340 1330 1360 1360 1450
Stopa Depozytowa 2.75 3.25 3.75 4.25 3.25 4
Stopa Pożyczkowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Kredyty Dla Banków 287388.24 265000 255000 299000 299000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7920155.12 7479823 7756064 8325911 8308243 8842118
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 14 13 13 13 13
Bilans Banku Centralnego 4996.74 5050 4750 5100 5100 5050

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -3499238.92 -2350000 -375000 -4190000 -4190000 -4060000
Saldo Obrotów Bieżących 1217.66 -200 -500 589 589 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Import 9288013.42 8500000 990000 8940000 8940000 9020000
Eksport 5788774.50 6150000 615000 4750000 4750000 4960000
Dług Zagraniczny 83617.93 73500 73500 73500 73500 73500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2648018.90 2320000 268000 3000000 3000000 3080000
Przyjazdy Turystów 776798.00 530000 550000 650000 675000 705000
Rezerwy Złota 197.93 197 197 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1153.00 840 550 1050 1050 1200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 41.90 46 46 46 44 44
Budżet Państwa do PKB -3.20 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
Bilans Budżetu -37595.00 -65000 -87000 -54000 -82000 -54000
Wydatki Rządowe 280571.37 329167 274861 289269 294319 307204
Dochody Budżetu Państwa 206835.00 242000 220000 254000 254000 254000
Wydatki Budżetu Państwa 244430.00 307000 307000 336000 336000 344000
Wydatki Wojskowe 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 40.20 -26 -20 -12 -6 1
Produkcja Przemysłowa -1.80 4.5 4.2 5.3 5.3 5.3
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8093.00 9600 9700 9500 9500 9200
Przemysłowy PMI 39.70 48.5 49 51 52 53.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 1.30 -21 -18 -16 -16 -7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.60 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 1888717.55 1651771 1585255 1947268 1981265 2067998
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54
Cena Benzyny 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63
Kredyt Konsumencki 456.61 398 419 471 479 500

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10130.00 11800 10000 14000 14000 14000
Pozwolenia Na Budowę 37256.00 43500 44000 42000 42000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.