Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.3 1.5 1.7 1.6 1.2
Stopa Bezrobocia 5.40 5.3 5.4 5.5 5.2 5.2
Inflacja 6.70 5.3 5.2 4.2 3.9 3.3
Stopa Procentowa 4.75 5 5 5 4.5 3.75
Bilans Handlowy -3927000.00 -3120000 -3020000 -2890000 -3220000 -3480000
Dług Publiczny do PKB 42.10 41 40 40 40 39
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 52.57
54.53 54.74 54.95 55.16 56
Indeks Giełdowy 7083.34
7121 7021 6923 6826 6452
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.35
7.56 7.93 8.32 8.72 10.55
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40
1.3 1.5 1.7 1.6 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10
6.7 6.5 6.6 6.8 6.6
PKB 313.60
321 325 325 325 330
Pkb W Cenach Stałych 2221342.94
2423078 2279557 2512193 2372394 2761228
Produkt Narodowy Brutto 2784498.00
2739969 2869781 2909026 2973844 3122342
Środki Trwałe Brutto 704050.49
707470 721686 741326 751926 806200
Pkb Per Capita 2891.36
2970 3063 3063 3063 3170
Pkb Per Capita Ppp 7599.19
7627 7900 7900 7900 8400
Rolnictwo w PKB 163797.00
185849 166866 185830 174935 211784
Budownictwo w PKB 232896.53
236150 208337 277587 248733 269106
Przemysł w PKB 430229.00
598967 566568 559948 459485 682555
Górnictwo w PKB 17207.00
18387 21991 30117 18377 20953
Administracja Publiczna w PKB 96479.00
95708 88504 116869 103040 109064
Usługi w PKB 1316267.00
1359761 1295733 1472021 1405773 1549522
Transport w PKB 146883.00
65739 75791 192108 156871 74913
Media w PKB 82731.00
69036 69377 79258 88357 78671
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 5.40
5.3 5.4 5.5 5.2 5.2
Pracujący 40659.00
41300 41650 41960 42550 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 2323.00
2500 2520 2560 2585 2700
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10
61.2 62 62.4 63 64
Przeciętne Wynagrodzenia 10113.00
11500 12000 12000 12000 12500
Wynagrodzenia w Przemyśle 1686.41
1750 1300 1450 1600 1950
Populacja 104.90
106 106 106 106 107
Wskaźnik Zatrudnienia 94.60
94.2 94.1 94.6 94.7 94.3
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 6.70
5.3 5.2 4.2 3.9 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30
0.6 0.9 0.7 0.5 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.80
119 122 122 124 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117.00
116 118 119 121 126
Inflacja Bazowa 4.90
3.8 3.5 3.4 3.6 4.1
Deflator Pkb 190.10
190 183 185 188 193
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132.10
134 135 134 133 135
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.20
1.3 1.1 0.7 0.8 0.3
Inflacja Żywności 9.40
6.9 5.5 4.9 4.5 3.9
Wskaźnik Cen Importowych 91.59
110 105 95.8 93.5 111
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.30
113 115 115 116 121
Cpi Transport 108.10
106 108 109 111 113
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.15
121 117 118 122 128
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 4.75
5 5 5 4.5 3.75
Podaż Pieniądza M0 1065815.07
1044000 1056000 1062000 1075000 1109000
Podaż Pieniądza M1 3713749.39
3920000 4050000 4130000 4270000 4560000
Podaż Pieniądza M2 10695186.66
10920000 11030000 11140000 11270000 11880000
Podaż Pieniądza M3 11157031.36
11210000 11250000 11360000 11450000 12100000
Rezerwy Walutowe 74722.00
78900 79100 79300 79700 82500
Bilans Banków 1181.50
1167 1122 1134 1145 1280
Stopa Depozytowa 4.25
4.25 4.25 4.25 3.75 3
Stopa Pożyczkowa 5.00
5 5 5 4.5 3.75
Kredyty Dla Banków 278961.54
237000 228000 241000 263000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7036275.30
7100000 7370000 7550000 7810000 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18.00
18 18 18 18 17.7
Bilans Banku Centralnego 4653.90
4875 4900 4915 4934 5090
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -3927000.00
-3120000 -3020000 -2890000 -3220000 -3480000
Eksport 5827150.00
5830000 5850000 5890000 5930000 6100000
Import 9753910.00
8950000 8870000 8780000 9150000 9580000
Saldo Obrotów Bieżących -823.78
855 -182 -385 153 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80
-1.1 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
Dług Zagraniczny 73097.87
72000 73000 73000 73000 73500
Rachunek kapitałowy 0.86
9.5 12.1 7.3 6.5 12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2237000.00
2480000 2520000 2590000 2650000 2900000
Przyjazdy Turystów 512240.00
662000 677000 615000 643000 691000
Rezerwy Złota 197.90
196 196 196 197 197
Indeks Terroryzmu 7.13
7.2 7.25 7.25 7.25 7.1
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 752.00
890 750 790 900 1050
Wydobycie Ropy Naftowej 13.00
15 13.02 13.02 13.02 30
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 42.10
41 40 40 40 39
Budżet Państwa do PKB -2.20
-3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
Bilans Budżetu -96247.00
-12000 -46000 -60000 13000 -54000
Wydatki Rządowe 250174.31
218552 252128 328354 267186 249051
Dochody Budżetu Państwa 202351.00
268000 242000 235000 275000 265000
Wydatki Budżetu Państwa 298598.00
280000 288000 295000 262000 319000
Wydatki Wojskowe 4507.80
4800 5000 5000 5000 6200
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 30.10
35 38 42 43 50
Produkcja Przemysłowa 3.70
9.5 6.6 7.5 7.9 5.3
Stopa Utylizacji Surowców 84.22
84.5 84.7 84.3 83.9 83.9
Zmiany Zapasów -1813.03
4700 24500 19600 -6800 19300
Szybkość Internetu 5450.74
6900 7250 7390 7450 8900
Adresy IP 1536948.00
1560000 1574000 1579000 1567000 1600000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9444.00
6300 6600 6900 7100 8900
Przemysłowy PMI 54.00
52.5 52.3 52.7 53 54.4
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124.00
118 123 121 123 126
Indeks Percepcji Korupcji 34.00
34 34 34 34 34
Ranking Korupcji 111.00
111 111 111 111 111
Index Konkurencyjności 62.13
62.63 62.63 62.63 62.63 65.13
Ranking Konkurencyjności 56.00
56 56 56 56 56
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów -7.10
-7.5 -5.8 2.1 3.4 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.30
4.8 4.2 3.9 3.5 4
Wydatki Konsumpcyjne 1479834.36
1756526 1572894 1659725 1580463 2001657
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4677797.59
4720000 4810000 4890000 4940000 5660000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25
6.25 6.25 6.25 5.75 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90
-0.2 0.4 0.6 0.8 0.1
Kredyt Konsumencki 318.96
333 345 353 362 375
Cena Benzyny 1.06
1.04 1.02 1.01 0.99 0.91
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12682.00
11700 11400 10880 10690 14000
Pozwolenia Na Budowę 40182.00
38300 38900 39400 40100 41000
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00
30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00
35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00
12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36
11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67
7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69
3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 244.42
237 110 211 211 210
Temperatura 25.79
25.98 25.59 26.31 26.31 27.07FILIPINY - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE