Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 48.54 48.75 48.96 49.17 49.38 49.8
Indeks Giełdowy 6545.17 6385 6230 6078 5929 5632
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.16 4.22 4.29 4.35 4.42 4.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.60 6 3 2 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.30 13 9.3 7.5 6.5 9
Stopa Bezrobocia 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Inflacja 4.50 4.3 4.6 2.9 2.3 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -2293236.18 -2600000 -2600000 -3480000 -3480000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących 1009.98 700 900 550 550 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 41.50 53 53 53 54 54
Budżet Państwa do PKB -3.50 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
Koniunktura w Przemyśle 17.40 18 20 25 28 30
Optymizm Konsumentów -47.90 15 10 7 5 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.60 6 3 2 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.30 13 9.3 7.5 6.5 9
PKB 376.80 373 373 373 379 379
Pkb W Cenach Stałych 4825185.00 4271128 4670486 3020534 5187074 5653911
Produkt Narodowy Brutto 4782915.81 4985791 4949874 3389920 5141634 5604382
Środki Trwałe Brutto 1029629.31 1035380 911658 913222 1106852 1206468
Pkb Per Capita 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
Pkb Per Capita Ppp 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
Rolnictwo w PKB 519641.00 424343 470286 222301 558614 608889
Budownictwo w PKB 326571.00 266802 294302 331038 351064 382660
Przemysł w PKB 974013.00 845147 815146 726879 1047064 1141300
Górnictwo w PKB 30929.00 34015 49596 23778 33249 36241
Administracja Publiczna w PKB 249426.00 184053 288275 126649 268133 292265
Usługi w PKB 2830158.00 2569104 2880158 1698146 3042420 3316238
Transport w PKB 135648.00 162155 99199 215413 145822 158946
Media w PKB 143873.00 131633 160999 86478 154663 168583

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Pracujący 41248.00 41900 42000 42000 42500 43000
Bezrobotni Zarejestrowani 3953.00 3700 3500 3500 3100 2900
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.48 60.8 61 61 61.5 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 121.81 120 125 125 125 125
Populacja 108.80 112 112 112 114 114
Płaca Minimalna 537.00 537 537 537 537 537
Wskaźnik Zatrudnienia 91.25 91.5 91.7 91.7 92.1 92.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 4.50 4.3 4.6 2.9 2.3 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 127.80 128 129 130 131 133
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 125.90 126 127 132 129 133
Inflacja Bazowa 3.50 3.8 3.5 3.5 3.3 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 91.16 92.43 97.31 134 96.34 100
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.30 5.5 4.5 4 5.5 4
Inflacja Żywności 5.80 7 5 5 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.60 119 119 118 118 121
Cpi Transport 118.40 113 120 119 121 122

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Podaż Pieniądza M2 13316155.00 13738070 14028966 14319861 14610757 15105789
Rezerwy Walutowe 109100.00 116140 120921 125703 131631 144830
Bilans Banków 3078.50 3368 3410 3686 3850 4325
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.75 4 1.75 2
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 2.75 5 2.75 3
Kredyty Dla Banków 296924.07 331446 339241 347036 354832 375831
Kredyty dla Sektora prywatnego 7830081.03 7899137 9121635 8637938 8644407 9422404
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 7340.26 8820 9454 10088 10722 12623

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -2293236.18 -2600000 -2600000 -3480000 -3480000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących 1009.98 700 900 550 550 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Import 7601951.20 8150000 8190000 8320000 8500000 8500000
Eksport 5308715.02 5550000 5350000 5250000 5300000 5300000
Dług Zagraniczny 98488.01 84265 84265 84265 84265 84565
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2602547.20 2469298 2473222 2480795 2498541 2509084
Przyjazdy Turystów 19793.00 350000 555000 600000 700000 715000
Rezerwy Złota 187.91 200 200 200 200 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 509.00 900 1150 1000 1000 1000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 41.50 53 53 53 54 54
Budżet Państwa do PKB -3.50 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
Bilans Budżetu -115970.00 -172000 -154500 -54000 -54000 -69000
Wydatki Rządowe 633065.57 543820 965802 287350 680545 741795
Dochody Budżetu Państwa 219562.00 200500 223000 234000 234000 255000
Wydatki Budżetu Państwa 335532.00 355000 349500 344000 340000 324000
Wydatki Wojskowe 3327.00 3500 3500 3500 3500 3500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 17.40 18 20 25 28 30
Produkcja Przemysłowa -46.50 9.5 5.5 6 7.5 6
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 7899.00 9000 9000 9000 9000 9000
Przemysłowy PMI 52.20 53 51 53 55 53

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -47.90 15 10 7 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 5.5 3.5 3.6 3.2 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 3651785.61 3198505 3291968 2176644 3925670 4278980
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.79 7.02 6.79 7.04
Cena Benzyny 1.06 0.97 0.92 0.84 0.83 0.79
Kredyt Konsumencki 405.58 431 466 436 436 475

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10531.00 12100 11900 12500 12100 13000
Pozwolenia Na Budowę 31026.00 43000 42500 43000 41000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.