Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 50.85 51.06 51.29 51.52 51.74 52.2
Indeks Giełdowy 7779.80 7643 7549 7455 7362 7181
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.63 4.77 4.84 4.91 4.99 5.14
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.8 1.2 0.8 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6.4 6 6.2 6.1 6.1
Stopa Bezrobocia 4.50 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
Inflacja 1.30 1.8 2.5 3.2 4 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Bilans Handlowy -3119474.80 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 566.76 367 -150 -200 -500 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 38 38 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 37.30 35 40 42 45 50
Optymizm Konsumentów 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.8 1.2 0.8 1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6.4 6 6.2 6.1 6.1
PKB 330.91 356 390 390 390 390
Pkb W Cenach Stałych 2357386.00 2573842 2392428 2638332 2501187 2730847
Produkt Narodowy Brutto 2926854.11 2890855 3001434 3050502 3105392 3067197
Środki Trwałe Brutto 723340.43 768080 754487 692197 767464 814933
Pkb Per Capita 3022.00 3063 3170 3170 3170 3170
Pkb Per Capita Ppp 7942.50 7900 8400 8400 8400 8400
Rolnictwo w PKB 139356.00 188564 168140 157518 147857 200067
Budownictwo w PKB 273632.39 279411 216288 280583 290324 296455
Przemysł w PKB 500264.00 619004 588130 580377 530780 656763
Górnictwo w PKB 15706.00 19942 23727 34870 16664 21158
Administracja Publiczna w PKB 102490.00 110558 97506 127512 108742 117303
Usługi w PKB 1406839.00 1449576 1377031 1571400 1492656 1538000
Transport w PKB 67804.54 67262 81147 90021 71941 71365
Media w PKB 88701.00 73478 71166 85422 94112 77960
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.50 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2050.00 2300 2260 2260 2200 2200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.47 63.7 63.7 63.7 63.7 64
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.10 112 105 117 129 119
Populacja 107.00 108 108 108 108 108
Płaca Minimalna 537.00 557 557 557 579 579
Wskaźnik Zatrudnienia 95.46 94.5 94.6 94.6 94.6 94.3
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.30 1.8 2.5 3.2 4 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.10 121 122 124 125 125
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 120.50 121 122 123 124 126
Inflacja Bazowa 2.60 3 3.5 3 3.2 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134.20 133 142 139 138 136
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 0.5 1.6 2.5 2 2.3
Inflacja Żywności 0.00 1.2 3.2 3.8 3.8 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.50 114 116 117 117 118
Cpi Transport 106.20 107 109 110 110 110
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Podaż Pieniądza M2 11480044.99 11350000 11350000 11350000 11350000 11880000
Rezerwy Walutowe 86390.00 86500 87300 87900 88000 88500
Bilans Banków 2106.70 1290 1320 1340 1330 1360
Stopa Depozytowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.25 3.25
Stopa Pożyczkowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4.25
Kredyty Dla Banków 287382.98 275000 265000 265000 255000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7672240.44 7636929 7746006 7915867 8147707 8102782
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 15 14 14 13 13
Bilans Banku Centralnego 5095.96 5058 5100 5050 4750 5100
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -3119474.80 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących 566.76 367 -150 -200 -500 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Import 9017491.39 8820000 9080000 8500000 990000 8940000
Eksport 5898016.59 4750000 6090000 6150000 615000 4750000
Dług Zagraniczny 78959.57 73000 73500 73500 84092 73500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2379042.00 2930000 2630000 2320000 268000 3000000
Przyjazdy Turystów 606553.00 697000 730000 670000 550000 700000
Rezerwy Złota 197.93 197 197 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 416.00 950 800 840 550 1050
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 38 38 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -49262.00 -42000 -42000 -42000 -65000 -54000
Wydatki Rządowe 272139.90 244020 267515 348356 288740 258905
Dochody Budżetu Państwa 261553.00 241000 232000 242000 220000 254000
Wydatki Budżetu Państwa 310815.00 321000 326000 307000 307000 336000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 37.30 35 40 42 45 50
Produkcja Przemysłowa -4.30 -4.4 4.2 4.5 4.2 5.3
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 10083.00 9600 9300 9600 9700 9500
Przemysłowy PMI 51.40 52 53.4 52.5 53 54.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Wydatki Konsumpcyjne 1569559.18 1846334 1662790 1748062 1665302 1958961
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.99 6.99 6.99 6.99 6.74 6.74
Kredyt Konsumencki 396.23 371 396 421 420 393
Cena Benzyny 1.02 0.93 0.91 0.88 0.86 0.81
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12232.00 11100 11500 11800 10000 14000
Pozwolenia Na Budowę 43394.00 42250 41000 43500 44000 42000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.