Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 51.78 52.29 52.5 52.7 52.91 53.32
Indeks Giełdowy 7922.04 7854 7740 7628 7517 7301
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.23 5.76 5.95 6.14 6.35 6.77
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
Stopa Bezrobocia 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Inflacja 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4 4 4 3.75
Bilans Handlowy -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -435.05 -385 153 367 -150 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 40 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Koniunktura w przemyśle 35.20 42 43 45 46 50
Optymizm Konsumentów -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
PKB 313.60 325 325 325 330 330
Pkb W Cenach Stałych 2257007.26 2434423 2293866 2648142 2648142 2817623
Produkt Narodowy Brutto 2831541.89 2818971 2877779 2971987 2971987 3162194
Środki Trwałe Brutto 707316.26 718376 727636 800634 800634 851874
Pkb Per Capita 2891.36 3063 3063 3063 3170 3170
Pkb Per Capita Ppp 7599.19 7900 7900 7900 8400 8400
Rolnictwo w PKB 157624.77 180078 139390 194894 194894 207367
Budownictwo w PKB 201455.59 268994 240699 290225 290225 308800
Przemysł w PKB 554839.47 542614 503125 637264 637264 678049
Górnictwo w PKB 22504.43 29184 17946 20846 20846 22180
Administracja Publiczna w PKB 91987.01 113251 99711 111035 111035 118141
Usługi w PKB 1301961.00 1426452 1358891 1488787 1488787 1584069
Transport w PKB 76553.45 186161 151748 188855 188855 200942
Media w PKB 67147.30 76805 85502 75816 75816 80669
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2286.00 2260 2285 2300 2260 2200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.39 62.4 63 63.7 63.7 64
Przeciętne Wynagrodzenia 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Wynagrodzenia w Przemyśle 1660.90 1450 1600 1720 1720 1950
Populacja 107.00 106 106 106 107 107
Wskaźnik Zatrudnienia 94.87 94.6 94.7 94.5 94.6 94.3
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.80 120 123 123 124 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118.70 119 121 122 122 127
Inflacja Bazowa 3.50 3.4 3.6 3.7 3.5 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138.68 135 136 133 140 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.80 0.7 0.8 0.5 0.6 0.3
Inflacja Żywności 3.40 4.9 4.5 4.2 4.2 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.60 113 115 116 118 120
Cpi Transport 108.00 107 111 108 110 112
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4 4 4 3.75
Podaż Pieniądza M2 11064501.00 11140000 11270000 11350000 11350000 11880000
Rezerwy Walutowe 85020.00 79300 79700 80800 80800 82500
Bilans Banków 1214.60 1134 1145 1185 1185 1280
Stopa Depozytowa 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Stopa Pożyczkowa 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Kredyty Dla Banków 293737.00 241000 263000 275000 275000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7416523.00 7550000 7810000 8150000 8150000 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18.00 18 18 18 19 19
Bilans Banku Centralnego 4851.29 4915 4934 4958 4958 5090
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -435.05 -385 153 367 -150 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Import 9005267.56 9380000 9950000 8820000 8450000 8940000
Eksport 5506243.61 5850000 5970000 4650000 6090000 4750000
Dług Zagraniczny 78959.57 73000 73000 73000 73500 73500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2514000.00 2590000 2650000 2730000 2730000 2900000
Przyjazdy Turystów 687726.00 535000 523000 697000 660000 700000
Rezerwy Złota 197.90 196 197 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 586.00 790 900 950 800 1050
Wydobycie Ropy Naftowej 14.00 14 14 15 15 30
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 40 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Bilans Budżetu 86872.00 -60000 13000 -42000 -42000 -54000
Wydatki Rządowe 252372.79 318190 258555 251923 251923 268046
Dochody Budżetu Państwa 308676.00 235000 215000 241000 212000 254000
Wydatki Budżetu Państwa 221804.00 295000 308000 321000 326000 336000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 35.20 42 43 45 46 50
Produkcja Przemysłowa -10.80 7.5 7.9 8.2 8.2 5.3
Zmiany Zapasów 36468.45 19600 -6800 15700 15700 19300
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 7661.00 6900 7100 7500 7500 8900
Przemysłowy PMI 51.20 52.7 53 53.6 53.4 54.4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.60 0.9 1.2 1.5 2.5 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 1568669.77 1608345 1529409 1908292 1908292 2030423
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.42 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.6 0.8 -0.1 -0.2 0.1
Kredyt Konsumencki 373.30 329 340 382 382 407
Cena Benzyny 1.03 0.96 0.93 0.91 0.89 0.89
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10603.00 10880 10690 12100 13000 14000
Pozwolenia Na Budowę 39762.00 39400 40100 40250 40000 41000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.