Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 50.97 51.34 51.56 51.78 52 52.45
Indeks Giełdowy 7466.65 7743 7648 7554 7461 7279
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.80 4.49 4.56 4.62 4.69 4.83
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.2 0.8 1 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6 6.2 6.1 6.1 6.2
Stopa Bezrobocia 4.50 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2
Inflacja 2.50 2.5 3.2 4 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.00 4 4 3.75 3.75 3.5
Bilans Handlowy -3341861.07 -3800000 -2350000 -375000 -3480000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -81.51 -150 -200 -500 589 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Dług Publiczny do PKB 41.90 38 38 38 39 38
Budżet Państwa do PKB -3.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Koniunktura w Przemyśle 40.20 40 42 45 50 50
Optymizm Konsumentów 1.30 10 6 5.5 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.2 0.8 1 1.2 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6 6.2 6.1 6.1 6.2
PKB 330.91 375 375 375 375 390
Pkb W Cenach Stałych 2357386.00 2324717 2561318 2429286 2501187 2656260
Produkt Narodowy Brutto 2926854.11 2916488 2961457 3016123 3105392 3297927
Środki Trwałe Brutto 723340.43 733134 671992 745402 767464 815047
Pkb Per Capita 3022.00 3400 3400 3400 3400 3700
Pkb Per Capita Ppp 7942.50 8400 8400 8400 8400 8400
Rolnictwo w PKB 139356.00 163382 152920 143606 147857 157024
Budownictwo w PKB 273632.39 210166 272392 281978 290324 308324
Przemysł w PKB 500264.00 571485 563435 515522 530780 563688
Górnictwo w PKB 15706.00 23056 33852 16185 16664 17697
Administracja Publiczna w PKB 102490.00 94747 123790 105616 108742 115484
Usługi w PKB 1406839.00 1338059 1525530 1449748 1492656 1585201
Transport w PKB 67804.54 78850 87393 69873 71941 76401
Media w PKB 88701.00 69152 82928 91406 94112 99947
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.50 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2
Pracujący 43146.34 42500 42500 42000 43700 43700
Bezrobotni Zarejestrowani 2050.00 2260 2260 2200 2200 2100
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.47 63.7 63.7 63.7 64 64
Wynagrodzenia w Przemyśle 123.66 105 117 129 119 125
Populacja 107.00 110 110 110 110 112
Płaca Minimalna 537.00 557 557 579 579 590
Wskaźnik Zatrudnienia 95.46 94.6 94.6 94.6 94.3 94.3
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.50 2.5 3.2 4 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.90 122 124 125 126 131
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 120.90 122 123 124 125 131
Inflacja Bazowa 3.10 3.5 3 3.2 4.1 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133.23 142 139 138 136 141
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 1.6 2.5 2 2.3 3.3
Inflacja Żywności 1.70 3.2 3.8 3.8 3.9 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.00 116 117 117 118 122
Cpi Transport 106.90 109 110 110 111 115
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.00 4 4 3.75 3.75 3.5
Podaż Pieniądza M2 11728238.45 11350000 11350000 11350000 11880000 11880000
Rezerwy Walutowe 87860.00 87300 87900 88000 88500 89500
Bilans Banków 2106.70 1320 1340 1330 1360 1450
Stopa Depozytowa 3.50 4.25 3.5 3.75 4.25 4
Stopa Pożyczkowa 4.50 4.5 4.5 4.25 4.25 4.25
Kredyty Dla Banków 253435.09 265000 265000 255000 299000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7800083.50 7526779 7684801 7913490 8140247 8644942
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 14 14 13 13 13
Bilans Banku Centralnego 5095.96 5100 5050 4750 5100 5050
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -3341861.07 -3800000 -2350000 -375000 -3480000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -81.51 -150 -200 -500 589 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Import 8938342.63 9080000 8500000 990000 8940000 9020000
Eksport 5596481.56 6090000 6150000 615000 4750000 4960000
Dług Zagraniczny 78959.57 73500 73500 73500 73500 73500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2372398.50 2630000 2320000 268000 3000000 3080000
Przyjazdy Turystów 638549.00 730000 670000 550000 700000 705000
Rezerwy Złota 197.93 197 197 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 672.00 800 840 550 1050 1200
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 38 38 38 39 38
Budżet Państwa do PKB -3.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -2
Bilans Budżetu -60900.00 -94000 -65000 -87000 -82000 -90000
Wydatki Rządowe 272139.90 259944 338187 280440 288740 306642
Dochody Budżetu Państwa 304749.00 232000 242000 220000 254000 254000
Wydatki Budżetu Państwa 365632.00 326000 307000 307000 336000 344000
Wydatki Wojskowe 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 40.20 40 42 45 50 50
Produkcja Przemysłowa -5.80 4.2 4.5 4.2 5.3 5.3
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9246.00 9300 9600 9700 9500 9200
Przemysłowy PMI 51.70 53.4 52.5 53 54.4 54.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 1.30 10 6 5.5 7 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.00 2.5 2.6 2.6 3.6 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 1569559.18 1615730 1697036 1617431 1665302 1768551
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.77 7.11 7.11 6.86 6.86 6.86
Kredyt Konsumencki 414.76 384 409 427 440 467
Cena Benzyny 1.00 1.1 1.12 1.15 1.18 1.18
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 12232.00 11500 11800 10000 14000 14000
Pozwolenia Na Budowę 43394.00 41000 43500 44000 42000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.