Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 52.46 51.19 51.4 51.6 51.81 52.23
Indeks Giełdowy 7889.41 7807 7700 7596 7492 7290
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.44 4.88 5.02 5.17 5.32 5.63
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
Stopa Bezrobocia 5.10 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2
Inflacja 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 3.75
Bilans Handlowy -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -435.05 153 367 -150 -200 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 38 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
Koniunktura w przemyśle 40.50 43 45 46 42 50
Optymizm Konsumentów -1.30 3.4 7.5 10 6 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
PKB 330.91 356 356 390 390 390
Pkb W Cenach Stałych 2483615.37 2293866 2658088 2648142 2648142 2833522
Produkt Narodowy Brutto 2872412.32 2877779 2983149 2971987 2971987 3180037
Środki Trwałe Brutto 650874.92 727636 803641 800634 800634 856681
Pkb Per Capita 3022.00 3063 3063 3170 3170 3170
Pkb Per Capita Ppp 7942.50 7900 7900 8400 8400 8400
Rolnictwo w PKB 147497.00 139390 195626 194894 194894 208537
Budownictwo w PKB 264202.00 240699 291315 290225 290225 310542
Przemysł w PKB 547022.00 503125 639658 637264 637264 681875
Górnictwo w PKB 32944.00 17946 20925 20846 20846 22306
Administracja Publiczna w PKB 119397.00 99711 111452 111035 111035 118808
Usługi w PKB 1479208.00 1358891 1494379 1488787 1488787 1593008
Transport w PKB 84765.58 151748 189565 188855 188855 202076
Media w PKB 80208.00 85502 76101 75816 75816 81124
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.10 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2286.00 2285 2300 2260 2260 2200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.39 63 63.7 63.7 63.7 64
Przeciętne Wynagrodzenia 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Wynagrodzenia w Przemyśle 1660.90 1600 1720 1720 1720 1950
Populacja 107.00 106 106 107 107 107
Wskaźnik Zatrudnienia 94.87 94.7 94.5 94.6 94.6 94.3
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.20 122 122 124 125 127
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119.30 121 122 122 123 127
Inflacja Bazowa 3.20 3.6 3.7 3.5 3 4.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135.30 137 133 141 139 136
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 1.8 0.5 1.6 2.5 2.3
Inflacja Żywności 1.90 3.5 3.2 3.2 3.8 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.70 114 115 118 118 119
Cpi Transport 106.10 109 108 110 111 112
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 3.75
Podaż Pieniądza M2 11152970.15 11270000 11350000 11350000 11350000 11880000
Rezerwy Walutowe 85180.00 82900 83100 81800 82000 82500
Bilans Banków 1214.60 1145 1185 1185 1185 1280
Stopa Depozytowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Stopa Pożyczkowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Kredyty Dla Banków 282483.21 263000 275000 275000 275000 299000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7453735.35 7810000 8150000 7876285 7681353 9300000
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 18.00 18 17 17 17 19
Bilans Banku Centralnego 5145.37 5334 5358 5300 5320 5400
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
Saldo Obrotów Bieżących -435.05 153 367 -150 -200 589
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
Import 8480000.00 9950000 8820000 8450000 9460000 8940000
Eksport 6008000.00 5970000 4650000 6090000 5890000 4750000
Dług Zagraniczny 78959.57 73000 73000 73500 84092 73500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2289532.10 2450000 2930000 2930000 2620000 2900000
Przyjazdy Turystów 643780.00 523000 697000 660000 550000 700000
Rezerwy Złota 197.90 197 197 197 197 197
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 242.00 900 950 800 840 1050
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 38 38 39
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -75300.00 13000 -42000 -42000 -42000 -54000
Wydatki Rządowe 327068.78 258555 252869 251923 251923 269559
Dochody Budżetu Państwa 264100.00 215000 241000 212000 242000 254000
Wydatki Budżetu Państwa 339400.00 308000 321000 326000 307000 336000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 40.50 43 45 46 42 50
Produkcja Przemysłowa -9.60 2.9 5.2 4.2 3.5 5.3
Zmiany Zapasów -27208.58 -6800 15700 15700 15700 19300
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9397.00 9100 8500 9000 7500 8900
Przemysłowy PMI 52.10 53 53.6 53.4 52.5 54.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -1.30 3.4 7.5 10 6 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.40 1.2 1.5 2.5 2.6 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 1646009.73 1529409 1915460 1908292 1908292 2041880
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 0.8 -0.1 -0.2 0.5 0.1
Kredyt Konsumencki 373.30 340 384 382 382 409
Cena Benzyny 1.03 1 0.98 0.95 0.93 0.93
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10621.00 10690 12100 11500 11800 14000
Pozwolenia Na Budowę 39762.00 43100 42250 41000 40500 42000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.