Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 47.87 48.04 48.25 48.46 48.66 49.07
Indeks Giełdowy 6917.49 6734 6569 6409 6253 5939
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.78 3.83 3.89 3.95 4.01 4.13

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 2 3 2 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 13 9.3 7.5 6.5 9
Stopa Bezrobocia 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Inflacja 4.50 4.8 4.6 3.9 2.3 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -2734000.00 -2600000 -2840000 -3480000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących 1009.98 700 900 550 550 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.2 -0.2 -0.2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 53.50 53 53 53 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -6.5
Koniunktura w Przemyśle 17.40 15 20 25 28 30
Optymizm Konsumentów -47.90 -30 10 7 5 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 2 3 2 2 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 13 9.3 7.5 6.5 9
PKB 376.80 373 373 373 379 379
Pkb W Cenach Stałych 4244695.00 4670486 4526757 5187074 4520600 5653911
Produkt Narodowy Brutto 4583578.37 4949874 5076976 5141634 4881511 5604382
Środki Trwałe Brutto 872020.86 911658 905835 1106852 928702 1206468
Pkb Per Capita 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
Pkb Per Capita Ppp 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
Rolnictwo w PKB 434377.00 470286 442652 558614 462612 608889
Budownictwo w PKB 217314.00 294302 26129 351064 231439 382660
Przemysł w PKB 882192.00 815146 750147 1047064 939534 1141300
Górnictwo w PKB 35552.00 49596 27102 33249 37863 36241
Administracja Publiczna w PKB 205871.00 288275 232712 268133 219253 292265
Usługi w PKB 2526208.00 2880158 2870521 3042420 2690412 3316238
Transport w PKB 136438.00 99199 130024 145822 145306 158946
Media w PKB 138453.00 160999 182862 154663 147452 168583

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Pracujący 43269.00 41900 42000 42000 42500 43000
Bezrobotni Zarejestrowani 4138.00 3900 3500 3500 3100 2900
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.23 60.8 61 61 61.5 62
Wynagrodzenia w Przemyśle 121.81 120 125 125 125 125
Populacja 108.80 112 112 112 114 114
Płaca Minimalna 537.00 537 537 537 537 537
Wskaźnik Zatrudnienia 91.27 91.5 91.7 91.7 92.1 92.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 4.50 4.8 4.6 3.9 2.3 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 127.80 129 129 131 131 134
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 126.10 127 129 130 131 134
Inflacja Bazowa 3.30 3.9 4 3.9 4.1 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 90.43 91.77 93.86 95.88 96.17 97.31
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.00 -0.5 1.8 3.5 5.5 1.5
Inflacja Żywności 4.60 7 5 5 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.00 119 119 119 118 122
Cpi Transport 118.90 114 120 120 121 123

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Podaż Pieniądza M2 13524338.42 13738070 14028966 14319861 14610757 15105789
Rezerwy Walutowe 106980.00 105164 105508 105851 106195 107227
Bilans Banków 3202.00 3368 3410 3686 3850 4325
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.75 1.75 1.75 2
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3
Kredyty Dla Banków 310439.63 301446 299241 347036 354832 375831
Kredyty dla Sektora prywatnego 7923511.11 9121635 8637938 8644407 8400655 9422404
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 7071.68 7020 6854 6888 6722 6623

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -2734000.00 -2600000 -2840000 -3480000 -3200000 -3200000
Saldo Obrotów Bieżących 1009.98 700 900 550 550 590
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 -0.2 -0.2 -0.2 -2 -2
Import 8450000.00 8150000 8190000 8320000 8500000 8500000
Eksport 5720000.00 5550000 5350000 5250000 5300000 5300000
Dług Zagraniczny 98488.01 1020000 1020000 1020000 1050000 1050000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2514296.90 2469298 2473222 2480795 2498541 2509084
Przyjazdy Turystów 19793.00 25000 55000 10000 200000 300000
Rezerwy Złota 164.05 160 165 170 180 200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 800.00 900 1150 1000 1000 1000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 53.50 53 53 53 54 54
Budżet Państwa do PKB -7.50 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -6.5
Bilans Budżetu -44426.00 -172000 -154500 -54000 -54000 -69000
Wydatki Rządowe 650335.79 965802 669087 680545 692608 741795
Dochody Budżetu Państwa 291920.00 200500 223000 234000 234000 255000
Wydatki Budżetu Państwa 336346.00 355000 349500 344000 340000 324000
Wydatki Wojskowe 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 17.40 15 20 25 28 30
Produkcja Przemysłowa 154.30 9.5 5.5 6 7.5 6
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 5570.00 7000 9000 9000 9000 9000
Przemysłowy PMI 49.90 53 51 53 55 53

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -47.90 -30 10 7 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.80 5.5 3.5 3.6 3.2 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 3153807.45 3291968 3310539 3925670 3358805 4278980
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.54 6.54 6.79 6.79 6.79 7.04
Cena Benzyny 1.09 0.97 0.92 0.84 0.83 0.79
Kredyt Konsumencki 419.86 466 443 451 447 492

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10590.00 12100 11900 12500 12100 13000
Pozwolenia Na Budowę 33627.00 30000 42500 43000 32000 43000


Filipiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.