Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 20262.51 19425 19123 18827 18535 17964
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.88 2.72 2.82 2.93 3.03 3.26
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
Stopa Bezrobocia 10.30 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
Inflacja 0.90 1.1 1.2 1.4 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 3658.00 2800 1500 400 6000 5400
Saldo Obrotów Bieżących 4211.00 2720 4750 2570 2750 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
Dług Publiczny do PKB 131.80 126 126 126 126 124
Budżet Państwa do PKB -2.30 -2 -2 -2 -2 -2.4
Koniunktura w przemyśle 102.10 100 98 99 101 102
PMI dla Usług 49.70 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
Przemysłowy PMI 47.80 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
Optymizm Konsumentów 114.00 112 109 110 111 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.10 0.1 0.2 0.3 0.2 0.8
PKB 1934.80 2120 2120 2120 2120 2240
Pkb W Cenach Stałych 402865.00 405499 406436 406072 409978 417357
Środki Trwałe Brutto 74584.00 73611 75757 74982 75703 77065
Pkb Per Capita 34877.83 35600 35600 35600 35600 36000
Pkb Per Capita Ppp 35220.08 36000 36000 36000 36000 36400
Rolnictwo w PKB 7182.00 7303 7103 7220 7290 7421
Budownictwo w PKB 16532.00 16548 16675 16797 16780 17082
Przemysł w PKB 70584.00 71055 71170 70960 71643 72932
Usługi w PKB 271273.00 272272 273135 272719 275342 280298
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 10.30 10.1 9.9 9.7 9.4 8.8
Pracujący 23269.46 24100 24400 24700 25100 25900
Bezrobotni Zarejestrowani 2682.42 2620 2600 2580 2570 2500
Zatrudnienie na Pół Etatu 35080.58 39400 39800 40900 42000 43000
Zatrudnienie na Pełny Etat 144859.08 146700 147200 147600 148000 149000
Wskaźnik Zatrudnienia 58.80 58.5 58.6 58.8 58.9 59
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 66.4 66.5 66.4 66.4 66.5
Bezrobocie Długoterminowe 5.60 5.2 5 4.9 4.8 4.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.90 29.8 29.5 28.9 28.4 27
Koszty Pracy 107.00 107 108 109 109 112
Przeciętne Wynagrodzenia 2434.00 2459 2459 2459 2459 2475
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.70 114 115 115 116 120
Wzrost Wynagrodzeń 1.70 1.5 1.6 1.9 1.7 1.9
Populacja 60.48 60.21 60.21 60.21 60.37 60.26
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 66 65.58 64 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.58 67 67 66.58 67 67
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130.00 1410 1410 1410 1410 1480
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340.00 2440 2440 2440 2440 2560
Koszty Utrzymania Rodziny 1440.00 1550 1550 1550 1550 1650
Koszty Utrzymania 935.00 1020 1020 1020 1020 1120
Zmiana Zatrudnienia -0.30 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.90 1.1 1.2 1.4 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.50 104 105 106 117 122
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.40 104 104 105 104 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.60 103 104 104 103 105
Inflacja Bazowa 0.50 1.1 1.4 1.4 1.6 1.8
Deflator Pkb 108.89 112 113 114 115 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.20 105 105 107 114 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.10 2.9 2.5 2.3 2.4 2.2
Wskaźnik Cen Importowych 108.80 109 110 110 111 112
Wskaźnik Cen Eksportowych 108.60 111 112 112 113 115
Inflacja Żywności 0.70 2 2.1 2.3 2.2 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.30 104 102 105 107 110
Cpi Transport 102.70 105 108 108 107 110
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Podaż Pieniądza M1 1179164.00 1320000 1340000 1360000 1370000 1510000
Podaż Pieniądza M2 1545171.00 1780000 1810000 1830000 1850000 2010000
Podaż Pieniądza M3 1553284.00 1820000 1850000 1870000 1880000 2050000
Bilans Banków 3667627.48 4050000 4080000 4110000 4150000 4290000
Kredyty dla Sektora prywatnego 678627.00 765000 795000 815000 858000 901000
Prywatna długu do PKB 168.90 168 168 168 168 166
Bilans Banku Centralnego 979457.20 1122000 1152000 1201000 1261000 1341000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 3658.00 2800 1500 400 6000 5400
Saldo Obrotów Bieżących 4211.00 2720 4750 2570 2750 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
Import 32042.01 38700 37400 38100 34400 37500
Eksport 35699.85 41500 38900 38500 40400 42900
Dług Zagraniczny 2139097.00 2230000 2260000 2290000 2320000 2370000
Terms of Trade 100.20 98.2 98.21 98.21 98.23 97.39
Rachunek kapitałowy 5765.00 1820 6510 5250 5560 5210
Transfery Pieniężne od Emigrantów 148.20 169 165 165 159 155
Rezerwy Złota 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 2312.00 2500 4500 4700 2400 2500
Wydobycie Ropy Naftowej 83.00 101 101 101 102 103
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4021.00 -1220 2900 -600 1050 470
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 131.80 126 126 126 126 124
Budżet Państwa do PKB -2.30 -2 -2 -2 -2 -2.4
Bilans Budżetu 27.41 -10 4.6 3.8 -5.8 -4.9
Wydatki Rządowe 78350.00 79239 79562 79604 79525 80957
Wydatków Rządowych W Pkb 48.90 47 47 47 47 46
Dochody Budżetu Państwa 104.65 37.6 49.8 38.2 102 105
Dług Publiczny 2316697.40 2408000 2421000 2439000 2457000 2514000
Wydatki Budżetu Państwa 77.24 47.6 45.2 34.4 108 110
Wnioski o Azyl 4810.00 10500 9950 8700 7080 6820
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 25
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 102.10 100 98 99 101 102
PMI dla Usług 49.70 50.1 50.5 51.2 51.5 52.9
Przemysłowy PMI 47.80 47.6 50.7 51.1 51.6 52.7
Produkcja Przemysłowa -5.50 3.2 3 2.6 2.1 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.80 0.4 -0.3 0.4 0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.50 3.2 3 2.8 3.2 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 78.70 79.4 79.4 79.2 79.1 78.6
Zamówienia W Przemyśle -1.80 2.5 0.9 -1 0.8 0.7
Nowe Zamówienia 107.50 125 121 112 117 119
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -35.40 -22 -8 11 15 18.1
Rejestracje nowych samochodów 164864.00 217000 199000 177000 125000 129000
Produkcja Stali 1655.00 2250 2020 2060 1540 1560
Produkcja w Górnictwie -2.80 3.6 2.9 2.2 2 2
Bankructwa 2170.00 2900 2900 2400 3600 3400
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.80 50 50.5 50.9 51 52.7
Produkcja Energii Elektrycznej 24063.00 26200 24200 24300 25170 24500
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 114.00 112 109 110 111 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -0.4 -0.3 0.6 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.60 1.9 2 1.9 2.2 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 242025.00 243202 243426 243315 245655 250077
Rozporządzalny Dochód Osobisty 295698.00 302000 304000 306000 308000 316000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.30 6.7 6.7 6.6 6.5 6.2
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.90 1.93 1.93 1.98 2.03 2.03
Kredyt Konsumencki 102518.02 115100 120200 125100 132000 145000
Cena Benzyny 1.83 1.8 1.76 1.72 1.67 1.67
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.00 36.7 36.7 36.7 36.7 34.3
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.12 55.2 55.2 55.2 55.2 53.2
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana -1.30 2.4 2.3 2.1 1.9 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.40 103 104 105 105 108
PMI dla Budownictwa 51.80 51.5 52 52.5 52.9 52.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71.5 71.5 71.5 71.5 71


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.