Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.11 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 26938.17 26048 25363 24697 24047 22799
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.36 1.45 1.55 1.65 1.77 2.01

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1 0.8 0.7 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 2.6 1 1.2 2.2 2.3
Stopa Bezrobocia 9.20 9.4 9.3 9.2 9.4 9.1
Inflacja 3.90 3.6 3.4 3.2 3.1 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.4 -0.3 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Bilans Handlowy 4163.83 4900 5400 7700 9100 8900
Saldo Obrotów Bieżących 4682.00 2230 2860 4700 2870 1510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
Dług Publiczny do PKB 155.80 157 157 157 157 151
Budżet Państwa do PKB -9.50 -6 -6 -6 -6 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 115.20 111 108 105 102 100
Przemysłowy PMI 62.00 54.5 55.1 55.5 55 55
PMI dla Usług 53.00 53.6 54 54.4 55 55
Optymizm Konsumentów 117.70 108 110 107 105 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.9 0.7 -0.8 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1 0.8 0.7 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 2.6 1 1.2 2.2 2.3
PKB 1886.45 2000 2000 2000 2000 2380
Pkb W Cenach Stałych 425022.20 414001 418373 430122 434373 444363
Środki Trwałe Brutto 82884.30 81580 82379 83879 84708 86656
PKB Per Capita 29287.08 35200 35200 35200 35200 36000
PKB Per Capita PPP 38992.15 41200 41200 41200 41200 42000
Rolnictwo w PKB 7733.00 8163 7974 7826 7903 8085
Budownictwo w PKB 19224.00 18969 19300 19455 19647 20099
Przemysł w PKB 75304.00 75635 75472 76208 76961 78731
Usługi w PKB 281296.00 271347 274794 284672 287485 294097

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 9.20 9.4 9.3 9.2 9.4 9.1
Pracujący 23058.76 23400 23500 23550 23600 23900
Bezrobotni Zarejestrowani 2338.12 2290 2280 2250 2210 2200
Wskaźnik Zatrudnienia 58.60 58.6 58.7 58.8 58.9 59.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.00 64.7 64.8 64.9 65.1 65.4
Bezrobocie Długoterminowe 5.60 5.8 5.7 5.6 5.8 5.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.00 28.2 28.1 28 28.2 28.2
Koszty Pracy 112.20 110 114 115 114 111
Przeciętne Wynagrodzenia 2333.00 2580 2359 2361 2359 2392
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.60 105 105 106 106 106
Wzrost Wynagrodzeń 0.60 1.2 1.1 1.3 1.4 1.6
Populacja 59.64 59.1 59.1 59.1 59.1 58.7
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Zmiana Zatrudnienia 1.50 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 3.90 3.6 3.4 3.2 3.1 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.4 -0.3 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.60 107 108 108 110 112
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.80 108 109 109 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.30 105 105 105 106 108
Inflacja Bazowa 1.50 1.2 1.1 1.3 1.4 1.7
Deflator Pkb 106.13 109 110 110 109 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.80 130 137 132 137 140
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 22.10 25.2 26.8 16.3 11.5 2.5
Inflacja Żywności 2.90 1.5 1.4 1.5 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.00 107 108 111 120 122
Cpi Transport 112.30 113 113 113 113 114

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.33 -0.08
Podaż Pieniądza M2 1887406.00 1940000 1950000 1970000 1990000 2070000
Bilans Banków 4003532.04 4080000 4110000 4130000 4150000 4150000
Kredyty dla Sektora prywatnego 662624.00 674000 673200 676000 681000 696000
Prywatny dług do PKB 180.00 175 175 175 175 171
Bilans Banku Centralnego 1572861.80 1591000 1604000 1615000 1631000 1661000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 4163.83 4900 5400 7700 9100 8900
Saldo Obrotów Bieżących 4682.00 2230 2860 4700 2870 1510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
Import 44130.19 42900 36100 41200 37100 40500
Eksport 48293.02 47800 41500 48900 46200 49400
Dług Zagraniczny 2409210.00 2420000 2440000 2445000 2450000 2490000
Rachunek kapitałowy 3104.00 1850 3040 1980 3020 2840
Rezerwy Złota 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 1754.00 1720 3640 3800 2300 2700
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -981.00 2420 2690 2980 510 750
Wydobycie Ropy Naftowej 102.00 110 100 88 105 95

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 155.80 157 157 157 157 151
Budżet Państwa do PKB -9.50 -6 -6 -6 -6 -2.8
Bilans Budżetu -37.97 -47 -25 -23 -23 -20
Wydatki Rządowe 81385.80 83993 82032 82362 83176 85089
Wydatków Rządowych W Pkb 57.30 53 53 53 53 51
Dochody Budżetu Państwa 32.55 37 34 36 96 101
Dług Publiczny 2694232.60 2745000 2755000 2764000 2774000 2824000
Wydatki Budżetu Państwa 70.52 84 59 59 119 121

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 115.20 111 108 105 102 100
Przemysłowy PMI 62.00 54.5 55.1 55.5 55 55
PMI dla Usług 53.00 53.6 54 54.4 55 55
Produkcja Przemysłowa 6.30 3.2 3.8 3.2 3.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.90 0.8 0.8 -1 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.60 3.4 4.2 4 3.8 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 78.00 77.8 78 78.2 78 79
Rejestracje nowych samochodów 86679.00 175200 156000 184000 145000 169000
Produkcja w Górnictwie -6.30 3.4 4.1 3.6 3.2 3.2
Bankructwa 2539.00 3200 3400 3000 3200 2900
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.70 54.1 54.6 54.8 55.1 55.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 117.70 108 110 107 105 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.9 0.7 -0.8 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.50 3.8 4.6 3.8 3.2 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 251594.50 239019 246989 254614 257130 263044
Rozporządzalny Dochód Osobisty 298072.00 301159 297531 301649 304630 311636
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.00 12.6 12.4 12.2 12 9.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.10 47 47 47 47 45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 64.36 66 66 66 66 63
Cena Benzyny 2.08 1.98 1.88 1.78 1.69 1.61
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.61 1.61 1.61 1.71 1.86 2.11
Kredyt Konsumencki 111891.68 112919 109952 112704 114353 116983

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana 13.20 11.3 11.1 7.4 3.5 4.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104.00 101 103 104 105 110
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 67 67 67 67 65
PMI dla Budownictwa 64.40 55 53.2 54 53.8 53.8


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.