Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.20 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 24398.41 23636 23042 22465 21900 20770
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.76 0.79 0.83 0.88 0.92 1.02
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.36 0.03 0.07 0.11 0.16 0.25

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.90 1.5 2.3 1.2 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.60 14.2 3.5 2.9 3.6 3.8
Stopa Bezrobocia 10.20 12 11.4 11.1 10.5 9.9
Inflacja 0.80 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4753.87 4160 4200 3900 9800 9100
Saldo Obrotów Bieżących 3737.40 2400 1980 1910 1680 1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 2.8 2.8
Dług Publiczny do PKB 155.80 158 158 158 155 155
Budżet Państwa do PKB -9.50 -12 -12 -12 -6 -6
Koniunktura w Przemyśle 101.20 105 108 104 102 102
Przemysłowy PMI 59.80 53 52.4 54 54.5 55
PMI dla Usług 48.60 52.9 52.5 52.9 53.6 55
Optymizm Konsumentów 100.90 108 107 105 106 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.60 0.9 -1 0.6 0.9 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.90 1.5 2.3 1.2 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.60 14.2 3.5 2.9 3.6 3.8
PKB 2001.24 1920 1920 1920 2000 2000
Pkb W Cenach Stałych 401777.00 403756 424019 413429 416241 429139
Środki Trwałe Brutto 76892.00 67901 79454 79122 79660 82128
Pkb Per Capita 35613.80 34600 34600 34600 35200 35200
Pkb Per Capita Ppp 42412.70 40600 40600 40600 41200 41200
Rolnictwo w PKB 7564.00 8779 8054 7783 7836 8079
Budownictwo w PKB 17220.00 14167 18281 17719 17840 18393
Przemysł w PKB 72128.00 63836 74847 74220 74725 77040
Usługi w PKB 265662.00 276331 281491 273366 275226 283754

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 10.20 12 11.4 11.1 10.5 9.9
Pracujący 22197.01 22200 21500 21700 22100 22700
Bezrobotni Zarejestrowani 2517.94 2700 2750 2690 2610 2510
Wskaźnik Zatrudnienia 56.50 56.9 57.1 57.4 58 58.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.00 63.2 63.6 64 64.2 64.8
Bezrobocie Długoterminowe 5.10 6.9 6.3 6 5.4 5.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.60 33.4 32.8 32.5 31.9 31.9
Koszty Pracy 108.70 115 120 115 110 111
Przeciętne Wynagrodzenia 2502.00 2522 2520 2580 2530 2565
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.80 104 104 121 105 106
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4
Populacja 59.64 59.4 59.4 59.4 59.1 59.1
Wiek Emerytalny Kobiet 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.80 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.20 1.2 107 109 109 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.70 104 103 104 105 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.40 103 104 105 104 105
Inflacja Bazowa 0.80 0.7 1 1.1 1.2 1.4
Deflator Pkb 105.70 106 105 107 107 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.00 99.79 101 102 104 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.70 0.8 0.9 1.2 1.4 1.6
Inflacja Żywności 0.20 0.8 1.4 1.2 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.10 99.39 99.09 103 104 104
Cpi Transport 106.80 104 103 104 108 105

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Podaż Pieniądza M2 1817397.00 1850000 1910000 1890000 1940000 1990000
Bilans Banków 3854770.93 3980000 3970000 4030000 4080000 4150000
Kredyty dla Sektora prywatnego 668289.00 678000 679000 685000 684000 691000
Prywatna długu do PKB 161.60 177 177 177 175 175
Bilans Banku Centralnego 1456235.30 1364000 1421000 1441000 1451000 1481000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 4753.87 4160 4200 3900 9800 9100
Saldo Obrotów Bieżących 3737.40 2400 1980 1910 1680 1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 2.8 2.8
Import 33687.13 27200 34400 32600 30900 37100
Eksport 38440.99 31400 40500 42400 34800 46200
Dług Zagraniczny 2324324.00 2380000 2400000 2410000 2420000 2450000
Rachunek kapitałowy 7324.70 2420 2500 2980 1850 3020
Rezerwy Złota 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 413.03 2720 3200 1900 1720 2300
Wydobycie Ropy Naftowej 111.00 70 70 70 70 70
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2810.00 1500 3650 980 2420 510

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 155.80 158 158 158 155 155
Budżet Państwa do PKB -9.50 -12 -12 -12 -6 -6
Bilans Budżetu -38.03 -61 -34 -5.9 -41 -23
Wydatki Rządowe 81502.00 89200 88700 89000 84200 81900
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 52 52 52 48 48
Dochody Budżetu Państwa 31.55 28 27 89 37 96
Dług Publiczny 2643799.30 2621000 2628000 2634000 2645000 2674000
Wydatki Budżetu Państwa 69.58 62 56 130 84 119

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 25 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 101.20 105 108 104 102 102
Przemysłowy PMI 59.80 53 52.4 54 54.5 55
PMI dla Usług 48.60 52.9 52.5 52.9 53.6 55
Produkcja Przemysłowa -0.60 25 11 4.6 3.2 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 0.6 -1.2 0.6 0.8 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.00 27 12 5 3.4 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 74.90 69 70 72 74 75
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 59.70 38 15 20 12 11
Rejestracje nowych samochodów 169684.00 125000 151000 122000 75200 145000
Produkcja w Górnictwie 0.70 20 10 4.5 3.4 3.2
Bankructwa 2902.00 3700 3200 3600 3200 3200
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.90 53.4 52.8 53.4 54.1 55.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 100.90 108 107 105 106 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.60 0.9 -1 0.6 0.9 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.70 10.5 3 5.6 3.8 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 235641.00 244362 250706 242475 244124 251689
Rozporządzalny Dochód Osobisty 289184.00 313339 306290 297570 299595 308878
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.20 13.6 13 12.8 12.6 12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.40 49 49 49 47 47
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.56 70 70 70 66 66
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
Kredyt Konsumencki 109470.92 124002 113003 113247 113412 117551
Cena Benzyny 1.99 1.82 1.73 1.59 1.56 1.49

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana 3.50 37.6 10.5 5.6 3.2 2.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100.10 99 100 102 101 105
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 70 70 70 67 67
PMI dla Budownictwa 56.30 54 53.2 52 52.7 53.8


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.