Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 25116.60 24726 24034 23360 22706 21453
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.72 0.79 0.84 0.9 0.96 1.1

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
Stopa Bezrobocia 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
Inflacja 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
Saldo Obrotów Bieżących 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 155.80 160 160 157 157 157
Budżet Państwa do PKB -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
Koniunktura w Przemyśle 113.40 113 109 107 105 102
Przemysłowy PMI 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
PMI dla Usług 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
Optymizm Konsumentów 116.20 115 114 108 110 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
PKB 1886.45 1920 1920 2000 2000 2000
Pkb W Cenach Stałych 414142.60 450664 420529 425921 438991 433986
Środki Trwałe Brutto 81978.00 84474 80591 84507 86897 83169
Pkb Per Capita 32901.88 34600 34600 35200 35200 35200
Pkb Per Capita Ppp 38992.15 40600 40600 41200 41200 41200
Rolnictwo w PKB 7898.30 8589 7942 8344 8372 8196
Budownictwo w PKB 18932.30 19390 18153 19373 20068 18734
Przemysł w PKB 74300.90 79677 75820 77555 78759 78246
Usługi w PKB 272471.90 299050 277683 279528 288820 286569

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
Pracujący 22908.62 22340 22370 22400 22500 22600
Bezrobotni Zarejestrowani 2339.30 2710 2690 2610 2580 2510
Wskaźnik Zatrudnienia 58.40 57.1 57.4 58 58.2 58.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.50 63.6 64 64.2 64.4 64.8
Bezrobocie Długoterminowe 5.50 5.3 5.4 5.6 5.5 5.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.70 27.5 27.6 27.8 27.7 27.9
Koszty Pracy 113.80 109 110 114 115 111
Przeciętne Wynagrodzenia 2333.00 2525 2580 2361 2359 2392
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.50 104 105 105 106 106
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 0.9 1.1 1.2 1.1 1.4
Populacja 59.64 59.4 59.4 59.1 59.1 59.1
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Zmiana Zatrudnienia -0.90 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.40 1.2 109 109 109 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.20 105 104 105 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.30 104 104 105 105 105
Inflacja Bazowa 0.60 0.7 1.1 1.2 1.1 1.4
Deflator Pkb 106.72 107 107 107 108 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.30 104 103 106 110 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.40 3.6 2.2 2.4 2.1 1.9
Inflacja Żywności 0.10 0.8 1.2 1.5 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.80 101 103 105 106 105
Cpi Transport 110.80 105 104 108 109 106

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Podaż Pieniądza M2 1874061.00 1910000 1890000 1940000 1950000 1990000
Bilans Banków 3973878.68 3970000 4030000 4080000 4110000 4150000
Kredyty dla Sektora prywatnego 662094.00 679000 685000 684000 683200 691000
Prywatna długu do PKB 161.60 177 177 175 175 175
Bilans Banku Centralnego 1557701.70 1521000 1541000 1551000 1564000 1591000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
Saldo Obrotów Bieżących 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
Import 40202.08 37400 34600 42900 36100 37100
Eksport 48964.13 44500 42400 47800 41500 46200
Dług Zagraniczny 2345211.00 2400000 2410000 2420000 2440000 2450000
Rachunek kapitałowy -904.90 2500 2980 1850 3040 3020
Rezerwy Złota 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 2827.52 3200 1900 1720 3640 2300
Wydobycie Ropy Naftowej 57.00 100 100 100 100 100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7696.00 3650 980 2420 2690 510

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 155.80 160 160 157 157 157
Budżet Państwa do PKB -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
Bilans Budżetu -9.05 -29 -41 -47 -25 -23
Wydatki Rządowe 80422.10 84700 85000 84200 83700 81900
Wydatków Rządowych W Pkb 57.30 59 59 53 53 53
Dochody Budżetu Państwa 55.47 27 89 37 34 96
Dług Publiczny 2725880.60 2728000 2734000 2745000 2755000 2774000
Wydatki Budżetu Państwa 64.52 56 130 84 59 119

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 113.40 113 109 107 105 102
Przemysłowy PMI 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
PMI dla Usług 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
Produkcja Przemysłowa 7.00 11 4.6 3.2 3.8 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.80 -1.2 0.6 0.8 0.8 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.10 12 5 3.4 4.2 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 77.70 76 76 77 76 78
Rejestracje nowych samochodów 64689.00 161000 122000 175200 156000 145000
Produkcja w Górnictwie -0.30 10 4.5 3.4 4.1 3.2
Bankructwa 2539.00 3200 3600 3200 3400 3200
Zbiorczy Wskaźnik PMI 59.10 58.6 54.5 54.1 54.6 55.1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 116.20 115 114 108 110 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.70 3 5.6 3.8 4.6 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 244547.50 266285 246052 246000 259220 253926
Rozporządzalny Dochód Osobisty 293303.00 323918 302288 309728 310901 311961
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.10 13 12.8 12.6 12.4 12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.90 49 49 47 47 47
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.69 70 70 66 66 66
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Kredyt Konsumencki 112096.14 120099 115008 116221 115396 118688
Cena Benzyny 2.10 2 1.9 1.8 1.71 1.62

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana 32.60 10.5 5.6 3.2 4.5 2.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101.10 100 102 101 103 105
PMI dla Budownictwa 65.20 54.9 52 52.7 53.2 53.8
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 70 70 67 67 67


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.