Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 22336.65 21798 21493 21192 20896 20315
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.04 0.87 0.91 0.96 1 1.1
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8
Stopa Bezrobocia 9.50 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
Inflacja 0.30 0.7 0.9 1 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 2585.00 6000 2180 2180 4840 5400
Saldo Obrotów Bieżących 6037.00 2750 2460 4220 2290 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 134.80 133 133 133 133 133
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 98.80 101 102 102 102 102
PMI dla Usług 51.40 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
Przemysłowy PMI 47.80 50.6 52 51.9 52.5 52.7
Optymizm Konsumentów 112.20 111 112 112 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8
PKB 2073.90 2030 2090 2090 2090 2090
Pkb W Cenach Stałych 403786.00 403628 404837 405274 405805 406857
Środki Trwałe Brutto 76093.00 74352 74574 74995 76473 74946
Pkb Per Capita 35391.70 35200 35800 35800 35800 35800
Pkb Per Capita Ppp 35739.00 36000 36400 36400 36400 36400
Rolnictwo w PKB 7111.00 7010 7031 7224 7147 7066
Budownictwo w PKB 16737.00 16419 16469 16880 16821 16551
Przemysł w PKB 70324.00 70363 70574 70887 70676 70926
Usługi w PKB 271777.00 272028 272842 272459 273136 274204
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.50 9.4 9.4 9.2 9.1 8.8
Bezrobotni Zarejestrowani 2451.63 2570 2550 2550 2540 2500
Wskaźnik Zatrudnienia 59.10 59.4 59.5 59.5 59.6 59.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.80 65.8 65.9 65.9 66 65.9
Bezrobocie Długoterminowe 6.00 4.8 4.7 5.6 5.4 4.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.90 28.4 28 28.5 28.3 27
Koszty Pracy 111.90 111 111 113 113 113
Przeciętne Wynagrodzenia 2467.00 2478 2480 2502 2502 2525
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.70 116 116 104 104 118
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
Populacja 60.48 60.8 59.84 59.84 59.84 59.84
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130.00 1150 1151 1146 1146 1172
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340.00 2382 2384 2373 2373 2427
Koszty Utrzymania Rodziny 1440.00 1466 1467 1460 1460 1494
Koszty Utrzymania 935.00 952 953 948 948 970
Zmiana Zatrudnienia 0.50 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.30 0.7 0.9 1 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90 104 105 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.80 103 103 103 104 104
Inflacja Bazowa 0.60 0.9 0.9 1 1.1 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.10 107 107 107 105 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.40 0.5 1 0.9 1.1 1.4
Inflacja Żywności 0.70 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.40 107 108 107 104 109
Cpi Transport 105.60 106 106 105 108 108
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.31 -0.06 -0.37 -0.37 -0.06
Podaż Pieniądza M2 1616435.00 1710000 1760000 1790000 1840000 1920000
Bilans Banków 3816691.59 3920000 3970000 4080000 4170000 4220000
Kredyty dla Sektora prywatnego 650157.00 858000 679984 667861 662071 901000
Prywatna długu do PKB 166.20 168 166 166 166 166
Bilans Banku Centralnego 1025467.90 1121000 1161000 1211000 1259000 1321000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 2585.00 6000 2180 2180 4840 5400
Saldo Obrotów Bieżących 6037.00 2750 2460 4220 2290 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Import 27204.00 31400 38020 37060 32100 34500
Eksport 29790.00 33400 42200 41900 37100 36900
Dług Zagraniczny 2171891.00 2250000 2270000 2290000 2300000 2320000
Rezerwy Złota 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 6419.89 2400 2700 4650 5100 2500
Wydobycie Ropy Naftowej 75.00 80 78 78 78 78
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 801.00 1050 -1120 -2870 -400 470
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 134.80 133 133 133 133 133
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Bilans Budżetu 13.26 -5.8 -10.9 -25.6 9.7 -4.9
Wydatki Rządowe 78508.00 78180 78414 78886 78901 78806
Wydatków Rządowych W Pkb 48.60 49 49.5 49.5 49.5 49.5
Dochody Budżetu Państwa 43.02 101 37.2 44.4 40.1 104
Dług Publiczny 2462572.70 2457000 2478000 2512000 2544000 2594000
Wydatki Budżetu Państwa 29.76 91.9 62.8 34.7 68.5 99
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 98.80 101 102 102 102 102
PMI dla Usług 51.40 50.4 51.1 52.4 52.8 52.9
Przemysłowy PMI 47.80 50.6 52 51.9 52.5 52.7
Produkcja Przemysłowa -1.80 -2 0.7 1.1 1.4 1.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.2 -0.4 -0.2 -0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.30 -2.6 0.5 0.9 1.2 1.1
Zamówienia W Przemyśle 1.10 -0.4 1 0.8 1.2 0.2
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -25.60 -37 -24 -24 -17 -8
Rejestracje nowych samochodów 142136.00 119000 185000 177000 105000 121000
Produkcja w Górnictwie 0.30 0.5 0.7 0.7 0.8 1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.60 50.7 50.8 50.8 51.9 52.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 112.20 111 112 112 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.5 -0.2 1 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 1.3 1.5 1.2 1.4 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 242938.00 243116 243844 243811 244153 245061
Rozporządzalny Dochód Osobisty 297321.00 296289 297176 297993 298290 298660
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.90 8.7 9 9 9.2 9.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.86 1.98 2.23 1.91 1.91 2.23
Kredyt Konsumencki 108590.35 102723 103552 105430 108174 103545
Cena Benzyny 1.85 1.72 1.68 1.6 1.56 1.68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.06 59 58 58 58 58
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 2.10 1.9 2 1.8 1.7 1.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.00 99 101 101 102 104
PMI dla Budownictwa 50.20 50.5 51.1 50.9 51.6 52.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71.5 71 71 71 71


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.