Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 20209.11 19377 18890 18417 17954 17028
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.03 1.05 1.11 1.17 1.23 1.36
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.07 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -12.40 7.5 4.4 2.9 1.9 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.30 -10.3 -4 1 16.2 2.9
Stopa Bezrobocia 8.80 12 12.5 12.1 11.6 11.1
Inflacja -0.30 -0.7 -0.4 -0.1 0.6 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.4 0.5 -0.3 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 6232.00 2000 5400 4160 4200 3900
Saldo Obrotów Bieżących 2272.00 2290 2210 1900 2400 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 134.80 157 157 152 152 152
Budżet Państwa do PKB -1.60 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8
Koniunktura w Przemyśle 85.20 76 82 85 84 89
Przemysłowy PMI 51.90 47 49 51 53 54
PMI dla Usług 51.60 43 44 50 52.9 52.9
Optymizm Konsumentów 100.00 95 99 99 100 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.10 -1.4 -0.8 1.1 0.9 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -12.40 7.5 4.4 2.9 1.9 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.30 -10.3 -4 1 16.2 2.9
PKB 2001.24 1800 1800 1920 1920 1920
Pkb W Cenach Stałych 356646.80 416390 412941 411381 473292 424916
Środki Trwałe Brutto 71971.60 75956 75401 72691 83631 77588
Pkb Per Capita 35613.80 33800 33800 34600 34600 34600
Pkb Per Capita Ppp 42412.70 39400 39400 40600 40600 40600
Rolnictwo w PKB 8099.80 7845 7925 8181 9412 8155
Budownictwo w PKB 16110.00 16579 16424 16271 18720 16901
Przemysł w PKB 68823.10 73515 72297 69511 79972 74394
Usługi w PKB 273297.00 276309 274454 276030 317571 282414

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 8.80 12 12.5 12.1 11.6 11.1
Pracujący 22701.57 20900 20500 20800 21200 21700
Bezrobotni Zarejestrowani 2203.51 2620 3200 3100 3000 2890
Wskaźnik Zatrudnienia 57.50 55.5 55.1 55.4 55.9 56.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.20 60.6 60.2 60 60.4 60.9
Bezrobocie Długoterminowe 5.00 5 5 4.6 4.1 4.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.60 23.5 23.5 23.1 22.6 22.6
Koszty Pracy 109.90 109 109 109 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 2467.00 2428 2418 2447 2472 2442
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.30 101 101 102 103 102
Wzrost Wynagrodzeń 0.60 -1.6 -2 -0.8 0.2 1
Populacja 60.36 60.26 60.26 60.15 60.15 60.15
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67.25 67.25 67.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67.25 67.25 67.25
Zmiana Zatrudnienia -0.30 0.2 -0.6 0.3 0.4 0.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.30 -0.7 -0.4 -0.1 0.6 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.4 0.5 -0.3 0.3 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.20 -0.4 107 107 107 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.80 102 102 103 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.40 103 102 103 104 104
Inflacja Bazowa 0.70 0.1 0.2 0.4 0.7 1.2
Deflator Pkb 104.38 103 104 104 105 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.00 100 110 101 99.09 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.50 -3 -1.2 0.2 0.6 1.2
Inflacja Żywności 2.60 1.2 1.3 1.1 1.5 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.60 102 103 103 99.39 104
Cpi Transport 103.70 105 105 104 104 106

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.44 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Podaż Pieniądza M2 1700862.00 1770000 1850000 1850000 1910000 1920000
Bilans Banków 3887871.19 4050000 4120000 4180000 4250000 4220000
Kredyty dla Sektora prywatnego 656901.00 672000 677000 685000 682000 685000
Prywatna długu do PKB 166.20 179 179 177 177 177
Bilans Banku Centralnego 1237566.60 1229000 1271000 1271000 1364000 1341000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 6232.00 2000 5400 4160 4200 3900
Saldo Obrotów Bieżących 2272.00 2290 2210 1900 2400 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2
Import 29624.43 25100 25500 26040 27200 33600
Eksport 35856.72 27100 30900 30200 31400 34400
Dług Zagraniczny 2240148.00 2320000 2370000 2360000 2380000 2410000
Rachunek kapitałowy -6657.30 -1640 -3600 1980 2420 2980
Rezerwy Złota 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 443.58 1100 1500 1620 2120 2200
Wydobycie Ropy Naftowej 82.00 78 78 78 78 75
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 274.00 -4000 -2470 -2470 1500 980

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 134.80 157 157 152 152 152
Budżet Państwa do PKB -1.60 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8
Bilans Budżetu -14.04 -19 -21 -61 -4 -15
Wydatki Rządowe 79038.50 87200 89500 89400 89200 89000
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 59 59 52 52 52
Dochody Budżetu Państwa 26.29 23 84 27 36 89
Dług Publiczny 2507579.50 2544000 2594000 2624000 2621000 2634000
Wydatki Budżetu Państwa 40.33 42 105 88 40 104

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 85.20 76 82 85 84 89
Przemysłowy PMI 51.90 47 49 51 53 54
PMI dla Usług 51.60 43 44 50 52.9 52.9
Produkcja Przemysłowa -13.70 -12 -6 15.1 25 4.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.20 -2.3 1 0.5 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.70 -14 -8 16 27 5
Stopa Utylizacji Surowców 63.80 66 67 65 69 72
Nowe Zamówienia 76.10 85 84 89 91 98
Zamówienia W Przemyśle 42.20 -1.1 -0.8 1 0.9 0.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 48.60 6 2 1 12 10
Rejestracje nowych samochodów 136455.00 91000 105000 99000 101000 132000
Produkcja w Górnictwie 1.50 -13 -4.8 16 20 4.5
Produkcja Stali 1810.00 2120 1660 1660 1660 1710
Bankructwa 3115.00 3600 4000 3800 3700 3600
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.50 44 45 50.4 53.4 53.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 100.00 95 99 99 100 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.10 -1.4 -0.8 1.1 0.9 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.20 -3.6 -2.8 4.5 10.5 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 245048.40 253528 251506 247499 284746 258800
Rozporządzalny Dochód Osobisty 293805.00 289574 287402 296743 341401 295737
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.50 13.2 12.8 13 12.5 11.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 40.50 51 51 49 49 49
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 67 67 65 65 65
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.69 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Kredyt Konsumencki 108156.93 105210 106601 111580 125678 109692
Cena Benzyny 1.80 1.62 1.54 1.47 1.39 1.32

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -16.80 -12 -6 20.2 37.6 5.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.40 94 95 97 99 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71 71 70 70 70
PMI dla Budownictwa 51.00 46 49 51 54 52


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.