Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 20473.86 20253 19972 19695 19419 18884
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.31 1.59 1.64 1.7 1.76 1.88
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
Stopa Bezrobocia 9.70 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Inflacja 0.40 0.4 1 1.1 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5728.50 400 6000 2180 2180 5400
Saldo Obrotów Bieżących 5046.60 2570 2750 2460 2460 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 132.20 133 133 133 133 133
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
Koniunktura w przemyśle 100.10 99 101 102 102 102
PMI dla Usług 51.70 51.2 51.5 52 52.4 52.9
Przemysłowy PMI 48.50 51.1 51.6 52 51.9 52.7
Optymizm Konsumentów 113.40 110 111 112 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.00 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
PKB 2073.90 2030 2030 2090 2090 2090
Pkb W Cenach Stałych 403794.70 404679 403910 405614 405614 407141
Środki Trwałe Brutto 74810.30 74163 74523 75184 75184 75119
Pkb Per Capita 35391.70 35200 35200 35800 35800 35800
Pkb Per Capita Ppp 35739.00 36000 36000 36400 36400 36400
Rolnictwo w PKB 7159.00 7159 6972 7195 7195 7028
Budownictwo w PKB 16856.00 16508 16493 16940 16940 16625
Przemysł w PKB 70681.00 70835 70466 71034 71034 71029
Usługi w PKB 271203.00 272258 272165 272559 272559 274343
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 9.70 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Bezrobotni Zarejestrowani 2525.15 2580 2570 2550 2550 2500
Wskaźnik Zatrudnienia 59.20 59.2 59.4 59.5 59.5 59.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 65.8 65.8 65.9 65.9 65.9
Bezrobocie Długoterminowe 6.00 4.9 4.8 4.7 4.7 4.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.10 28.9 28.4 28 28 27
Koszty Pracy 111.20 111 111 111 111 113
Przeciętne Wynagrodzenia 2434.00 2478 2478 2480 2480 2525
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.50 116 116 116 116 118
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
Populacja 60.48 60.21 60.37 60.26 60.26 60.26
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130.00 1354 1150 1151 1151 1172
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340.00 2545 2382 2384 2384 2427
Koszty Utrzymania Rodziny 1440.00 1486 1466 1467 1467 1494
Koszty Utrzymania 935.00 967 952 953 953 970
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.40 0.4 1 1.1 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.10 103 103 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.90 103 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.50 0.7 1 1.1 1.1 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.70 107 107 107 107 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 2.3 2.1 2.2 2 2
Inflacja Żywności 0.80 1.9 2 2.1 2.1 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.30 103 106 107 105 108
Cpi Transport 107.20 107 105 106 108 106
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.37 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Podaż Pieniądza M2 1595700.00 1830000 1850000 1850000 1850000 2010000
Bilans Banków 3766464.65 4110000 4150000 4150000 4150000 4290000
Kredyty dla Sektora prywatnego 658777.00 697053 679984 668526 669968 685424
Prywatna długu do PKB 168.90 168 168 166 166 166
Bilans Banku Centralnego 1006387.10 1201000 1261000 1261000 1261000 1341000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 5728.50 400 6000 2180 2180 5400
Saldo Obrotów Bieżących 5046.60 2570 2750 2460 2460 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Import 35054.11 38100 34400 40020 40020 37500
Eksport 40782.61 38500 40400 42200 42200 42900
Dług Zagraniczny 2134121.00 2145514 2117807 2144792 2144792 2134750
Rezerwy Złota 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 4434.32 4700 2400 2700 4650 2500
Wydobycie Ropy Naftowej 81.00 85 84 85 85 84
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2621.00 -600 1050 -1120 -1120 470
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 132.20 133 133 133 133 133
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
Bilans Budżetu 7.80 3.8 -5.8 -10.9 -10.9 -4.9
Wydatki Rządowe 78566.20 78791 78540 78959 78959 79168
Wydatków Rządowych W Pkb 48.60 49 49 49.5 49.5 49.5
Dochody Budżetu Państwa 37.34 38.2 102 40.2 40.2 105
Dług Publiczny 2386196.60 2439000 2457000 2457000 2457000 2514000
Wydatki Budżetu Państwa 29.54 34.4 108 51.1 51.1 110
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 100.10 99 101 102 102 102
PMI dla Usług 51.70 51.2 51.5 52 52.4 52.9
Przemysłowy PMI 48.50 51.1 51.6 52 51.9 52.7
Produkcja Przemysłowa -1.20 1.2 1.4 1.6 1.6 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.4 0.3 0.5 0.5 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.90 1.2 1.5 1.7 1.7 1.8
Zamówienia W Przemyśle 2.50 -2.4 -0.4 1 1 0.2
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -49.50 -11 -7 -12 -12 -4
Rejestracje nowych samochodów 152800.00 177000 125000 215000 215000 129000
Produkcja Stali 2086.00 2060 1540 1540 1540 1560
Produkcja w Górnictwie -0.80 -1.4 0.5 0.7 0.7 1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.00 50.9 51 51.5 51.5 52.7
Produkcja Energii Elektrycznej 23003.00 24300 25170 25170 25170 24500
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 113.40 110 111 112 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.30 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 242896.90 242734 243034 244111 244111 244978
Rozporządzalny Dochód Osobisty 296806.00 296585 295957 298290 298290 298324
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.40 8.7 8.7 9 9 9.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.91 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
Kredyt Konsumencki 107635.37 100650 102723 105535 107419 103545
Cena Benzyny 1.89 1.84 1.79 1.75 1.7 1.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.12 55.2 55.2 53.2 53.2 53.2
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 2.00 3.6 1.9 2 1.8 1.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 97.80 100 101 102 102 104
PMI dla Budownictwa 49.80 50.2 50.5 51 51 52.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71.5 71.5 71 71 71


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.