Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15
Indeks Giełdowy 19374.21 18941 18465 18003 17550 16645
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.72 0.71 0.75 0.8 0.84 0.93
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.32 0.03 0.07 0.12 0.16 0.25

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.00 4.4 2.9 1.9 0.8 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.00 -4 1 16.2 9.5 2.9
Stopa Bezrobocia 9.70 12.5 12.1 11.6 11.4 11.1
Inflacja -0.60 -0.4 -0.1 0.6 0.8 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.70 0.5 -0.3 0.3 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 3928.00 5400 5400 4160 4200 3900
Saldo Obrotów Bieżących 9308.00 2210 1900 2400 1980 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 134.80 157 152 152 152 152
Budżet Państwa do PKB -1.60 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Koniunktura w Przemyśle 92.10 82 85 84 86 89
Przemysłowy PMI 53.20 49 51 53 52.4 54
PMI dla Usług 48.80 44 50 52.9 52.5 52.9
Optymizm Konsumentów 103.40 99 99 100 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.20 -0.8 1.1 0.9 -1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.00 4.4 2.9 1.9 0.8 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.00 -4 1 16.2 9.5 2.9
PKB 2001.24 1800 1920 1920 1920 1920
Pkb W Cenach Stałych 354245.50 406857 412982 410771 412137 412553
Środki Trwałe Brutto 61006.10 74946 75353 73296 71749 75996
Pkb Per Capita 35613.80 33800 34600 34600 34600 34600
Pkb Per Capita Ppp 42412.70 39400 40600 40600 40600 40600
Rolnictwo w PKB 7790.80 7066 7923 8183 9065 7165
Budownictwo w PKB 12168.40 16551 16424 16260 14588 16782
Przemysł w PKB 54929.60 70926 72263 69475 64108 71919
Usługi w PKB 242676.50 274204 274578 275406 282038 278043

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 9.70 12.5 12.1 11.6 11.4 11.1
Pracujący 22929.40 20500 20800 21200 21500 21700
Bezrobotni Zarejestrowani 2467.16 3200 3100 3000 2940 2890
Wskaźnik Zatrudnienia 58.10 55.1 55.4 55.9 56.1 56.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.20 60.2 60 60.4 60.6 60.9
Bezrobocie Długoterminowe 5.00 4.5 5.6 5.2 4.7 4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.20 27 31.8 31.4 30.9 25.1
Koszty Pracy 120.80 113 109 114 121 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2502.00 2525 2452 2482 2507 2580
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.30 118 101 102 104 121
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 -2 -0.8 0.2 0.7 1
Populacja 60.36 60.26 60.15 60.15 60.15 60.15
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67.25 67.25 67.25 67.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67.25 67.25 67.25 67.25
Zmiana Zatrudnienia -2.50 -0.6 0.3 0.4 0.3 0.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.60 -0.4 -0.1 0.6 0.8 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.70 0.5 -0.3 0.3 0.4 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.70 107 107 107 107 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 106 102 103 104 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.90 104 102 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.10 0.2 0.4 0.7 1 1.2
Deflator Pkb 105.33 115 104 104 106 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.00 102 101 99.59 101 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.00 -1.2 0.2 0.6 0.9 1.2
Inflacja Żywności 1.20 1.3 1.1 1.5 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.30 109 103 103 99.39 111
Cpi Transport 102.10 108 105 104 104 110

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.49 -0.06 -0.48 -0.48 -0.48 0.44
Podaż Pieniądza M2 1721114.00 1820000 1820000 1870000 1910000 1920000
Bilans Banków 3778120.25 4120000 4180000 4250000 4230000 4220000
Kredyty dla Sektora prywatnego 671164.00 677000 685000 682000 679000 685000
Prywatna długu do PKB 166.20 179 177 177 177 177
Bilans Banku Centralnego 1317842.30 1271000 1321000 1364000 1361000 1341000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 3928.00 5400 5400 4160 4200 3900
Saldo Obrotów Bieżących 9308.00 2210 1900 2400 1980 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2
Import 23789.00 25500 26040 27200 37400 33600
Eksport 27718.00 30900 30200 31400 40500 34400
Dług Zagraniczny 2276159.00 2370000 2360000 2380000 2400000 2410000
Rachunek kapitałowy 2319.00 -3600 1980 2420 2500 2980
Rezerwy Złota 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 2381.00 1200 1510 2720 3200 1900
Wydobycie Ropy Naftowej 73.00 70 70 70 70 70
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50.00 -2470 -2470 1500 3650 980

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 134.80 157 152 152 152 152
Budżet Państwa do PKB -1.60 -10.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Bilans Budżetu 18.59 -4.9 -21 -61 -4 -5.9
Wydatki Rządowe 78918.20 89500 89400 89200 88700 89000
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 59 52 52 52 52
Dochody Budżetu Państwa 45.91 84 27 36 27 89
Dług Publiczny 2578856.20 2594000 2624000 2621000 2628000 2634000
Wydatki Budżetu Państwa 27.32 105 88 40 41 104

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 25 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 92.10 82 85 84 86 89
Przemysłowy PMI 53.20 49 51 53 52.4 54
PMI dla Usług 48.80 44 50 52.9 52.5 52.9
Produkcja Przemysłowa -0.30 -6 15.1 25 11 4.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.70 1 0.5 0.6 -1.2 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.70 -8 16 27 12 5
Stopa Utylizacji Surowców 63.80 67 65 69 70 72
Nowe Zamówienia 71.30 84 89 91 92 98
Zamówienia W Przemyśle 15.10 -0.8 1 0.9 -0.6 0.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 38.90 2 1 12 8 10
Rejestracje nowych samochodów 156132.00 105000 99000 101000 99000 132000
Produkcja w Górnictwie 1.50 -4.8 16 20 10 4.5
Bankructwa 3115.00 4000 3800 3700 3200 3600
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.40 45 50.4 53.4 52.8 53.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 103.40 99 99 100 102 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.20 -0.8 1.1 0.9 -1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 -2.8 4.5 10.5 3 5.6
Wydatki Konsumpcyjne 216689.60 245061 251506 247499 251966 248492
Rozporządzalny Dochód Osobisty 274377.00 298660 287402 296743 341401 302841
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.60 14 13 12.5 12.2 11.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.60 51 49 49 49 49
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 67 65 65 65 65
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.70 2.23 1.71 1.71 1.71 2.73
Kredyt Konsumencki 108650.00 103545 106601 111580 126174 104994
Cena Benzyny 1.79 1.68 1.65 1.57 1.49 1.59

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -1.10 -6 20.2 37.6 10.5 5.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 102.50 95 97 99 100 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71 70 70 70 70
PMI dla Budownictwa 51.20 49 51 54 53.2 52


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.