Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.12 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 18971.09 18215 17757 17313 16877 16007
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.52 1.56 1.64 1.73 1.83 2.02
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.35 0.38 0.41 0.45 0.5 0.59

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.30 -13.2 7.5 4.4 2.9 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 -18 -10.3 -4 1 2.9
Stopa Bezrobocia 8.40 14 15 14.8 14.4 13.2
Inflacja -0.10 -0.6 -0.7 -0.4 -0.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5685.09 2840 3000 5400 4160 3900
Saldo Obrotów Bieżących 4136.00 4220 2290 2210 1900 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
Dług Publiczny do PKB 134.80 157 157 157 152 152
Budżet Państwa do PKB -1.60 -10.6 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8
Koniunktura w Przemyśle 71.20 75 76 82 85 89
Przemysłowy PMI 45.40 40 47 49 51 54
PMI dla Usług 10.80 36 43 44 50 52.9
Optymizm Konsumentów 94.30 82 83 85 88 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -20.50 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.30 -13.2 7.5 4.4 2.9 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.40 -18 -10.3 -4 1 2.9
PKB 2030.00 2050 2050 2050 2080 2080
Pkb W Cenach Stałych 407308.20 405248 416549 412856 413908 424829
Środki Trwałe Brutto 71971.60 73934 75956 75401 79328 77588
Pkb Per Capita 35391.70 35800 35800 35800 36400 36400
Pkb Per Capita Ppp 35739.00 33495 36400 36400 33495 33986
Rolnictwo w PKB 8099.80 7722 7834 7901 8312 8130
Budownictwo w PKB 16110.00 16010 16539 16331 17181 16804
Przemysł w PKB 68823.10 71681 73521 72151 75909 74244
Usługi w PKB 273297.00 269001 276514 274668 288974 282634

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 8.40 14 15 14.8 14.4 13.2
Pracujący 23234.17 25400 25400 25900 25900 26700
Bezrobotni Zarejestrowani 2132.02 2550 2540 2500 2500 2450
Zatrudnienie na Pół Etatu 37249.12 42400 42400 43000 43000 44100
Zatrudnienie na Pełny Etat 143719.68 148400 148400 149000 149000 150000
Wskaźnik Zatrudnienia 58.80 59.5 59.6 59.6 59.6 59.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.30 65.9 66 65.9 65.9 66
Bezrobocie Długoterminowe 5.50 5.2 5.2 5.2 4.8 4.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.00 28 28 28 27.6 27.6
Koszty Pracy 109.90 113 112 113 113 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2467.00 2502 2504 2509 2509 2554
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.90 104 104 105 105 106
Wzrost Wynagrodzeń 0.60 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8
Populacja 60.36 60.26 60.26 60.26 60.15 60.15
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67.25
Koszty Utrzymania Rodziny 1440.00 1460 1462 1464 1464 1491
Koszty Utrzymania 935.00 948 949 951 951 968
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130.00 1146 1147 1149 1149 1170
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340.00 2373 2375 2380 2380 2423
Zmiana Zatrudnienia -0.10 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja -0.10 -0.6 -0.7 -0.4 -0.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.90 105 105 107 107 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90 102 102 102 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.30 104 104 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.80 1 1.1 1.2 1.2 1.5
Deflator Pkb 104.38 103 103 104 104 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.60 105 104 110 103 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.10 0.9 1.1 1.4 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Importowych 111.50 112 112 112 112 114
Wskaźnik Cen Eksportowych 104.40 112 112 113 113 113
Inflacja Żywności 2.70 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.80 103 102 103 103 104
Cpi Transport 101.80 106 105 105 104 106

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.27 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Podaż Pieniądza M2 1663720.00 1790000 1840000 1920000 1920000 1920000
Bilans Banków 3809611.27 4080000 4170000 4220000 4220000 4220000
Kredyty dla Sektora prywatnego 650439.00 619250 625676 605993 641442 623567
Prywatna długu do PKB 166.20 166 166 166 166 165
Bilans Banku Centralnego 1121789.20 1211000 1259000 1321000 1321000 1371000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 5685.09 2840 3000 5400 4160 3900
Saldo Obrotów Bieżących 4136.00 4220 2290 2210 1900 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
Import 30251.85 28060 28100 29500 32040 33600
Eksport 35936.93 30900 31100 30900 36200 34400
Dług Zagraniczny 2229541.00 2290000 2300000 2320000 2320000 2380000
Terms of Trade 106.80 100 100 99.12 99.12 99.13
Rachunek kapitałowy -5776.50 1640 1640 5210 5210 5010
Transfery Pieniężne od Emigrantów 129.63 165 165 155 155 151
Rezerwy Złota 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 483.48 4650 5100 2500 2500 2700
Wydobycie Ropy Naftowej 85.00 78 78 78 78 75
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -6480.00 -2870 -400 470 470 580

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 134.80 157 157 157 152 152
Budżet Państwa do PKB -1.60 -10.6 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8
Bilans Budżetu -48.99 9.7 -28.4 5.4 5.4 2.1
Wydatki Rządowe 79038.50 74609 76589 76054 80015 78260
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 55 55 55 52 52
Dochody Budżetu Państwa 30.19 44.4 40.1 104 104 107
Dług Publiczny 2431059.30 2512000 2544000 2594000 2594000 2654000
Wydatki Budżetu Państwa 79.18 34.7 68.5 99 99 105
Wnioski o Azyl 2495.00 9400 9400 6820 6820 5920

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 71.20 75 76 82 85 89
Przemysłowy PMI 45.40 40 47 49 51 54
PMI dla Usług 10.80 36 43 44 50 52.9
Produkcja Przemysłowa -29.30 1.1 1.4 1.2 1.2 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -28.40 -0.2 -0.3 0.2 0.2 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -31.20 0.9 1.2 1.1 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 76.80 78.5 78.5 78.6 78.6 78.7
Nowe Zamówienia 87.30 123 123 119 119 120
Zamówienia W Przemyśle -26.50 0.8 1.2 0.2 0.2 0.3
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 38.70 -60 -48 -40 -36 -20
Rejestracje nowych samochodów 4279.00 177000 105000 121000 121000 126000
Produkcja w Górnictwie -21.40 0.7 0.8 1 1 0.9
Produkcja Stali 1350.00 1980 2120 1660 1660 1710
Bankructwa 2844.00 3200 3200 3400 3400 3200
Zbiorczy Wskaźnik PMI 10.90 37 44 45 50.4 53.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 94.30 82 83 85 88 91
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -20.50 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -18.40 -2.7 -1.6 -0.4 1.5 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 245048.40 245994 253528 251506 264605 258800
Rozporządzalny Dochód Osobisty 299377.00 279482 289574 287402 302371 295737
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.20 9 9.2 9.5 9.5 10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 40.50 34.3 34.3 34.3 34.3 34
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 58 58 58 58 56
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.68 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Kredyt Konsumencki 110474.95 101177 105210 106601 112946 109692
Cena Benzyny 1.64 1.69 1.61 1.53 1.45 1.38

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana -35.40 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.60 101 102 104 104 106
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71 71 71 71 70
PMI dla Budownictwa 4.80 38 46 49 51 52


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.