Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
Indeks Giełdowy 21987.64 21401 20578 19786 19024 17588
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.67 3.78 4.02 4.28 4.55 5.15

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -0.1 0.2 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 2.6 0.6 0.4 1.4 2.3
Stopa Bezrobocia 8.40 8.8 8.6 8.9 8.7 8.8
Inflacja 6.80 7.8 6.2 4.2 3.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 1 -0.3 0.5 0.2 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Bilans Handlowy -3666.00 -6600 -3300 -900 -600 5900
Saldo Obrotów Bieżących -2190.00 -1860 2600 1870 2980 1510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5
Dług Publiczny do PKB 150.80 148 148 148 147 147
Budżet Państwa do PKB -7.20 -5.7 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5
Koniunktura w Przemyśle 110.00 109 105 102 102 103
Przemysłowy PMI 51.90 53.1 54.5 57 54 55
PMI dla Usług 53.70 53.1 53.4 54 55 54.8
Optymizm Konsumentów 98.30 102 107 106 105 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.7 -0.8 0.5 0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -0.1 0.2 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 2.6 0.6 0.4 1.4 2.3
PKB 1886.45 2000 2000 2000 2380 2380
Pkb W Cenach Stałych 428312.30 425000 427572 430313 434309 440210
Środki Trwałe Brutto 90338.00 83684 83382 86889 91603 88887
PKB Per Capita 29287.08 35200 35200 35200 35200 36000
PKB Per Capita PPP 38992.15 41200 41200 41200 41200 42000
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 6.60 3.1 3.1 3.1 2.4 2.4
Rolnictwo w PKB 7869.40 8100 7779 7760 7980 7939
Budownictwo w PKB 21635.70 19606 19339 20342 21939 20810
Przemysł w PKB 75595.10 76668 75756 76664 76653 78427
Usługi w PKB 281697.60 279147 282984 282389 285641 288884

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 8.40 8.8 8.6 8.9 8.7 8.8
Pracujący 23021.12 23500 23550 23600 23650 23900
Bezrobotni Zarejestrowani 2094.15 2280 2250 2210 2210 2200
Wskaźnik Zatrudnienia 59.90 58.7 58.8 58.9 58.9 59.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.40 64.8 64.9 65.1 65.3 65.4
Bezrobocie Długoterminowe 5.50 5.9 5.7 6 5.8 6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.80 24.2 24 24.3 24.1 24.3
Koszty Pracy 107.10 115 114 111 109 113
Przeciętne Wynagrodzenia 2333.00 2580 2359 2361 2359 2392
Wynagrodzenia w Przemyśle 105.60 106 106 106 107 108
Wzrost Wynagrodzeń 0.90 1.1 1.3 1.4 1.4 1.6
Populacja 59.64 59.1 59.1 59.1 59.1 58.7
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.80 7.8 6.2 4.2 3.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 1 -0.3 0.5 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.30 112 111 111 114 114
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.70 113 112 112 115 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.80 105 105 106 107 108
Inflacja Bazowa 3.30 1.1 1.3 1.4 1.4 1.7
Deflator Pkb 107.00 114 113 110 111 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142.50 137 132 138 152 142
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 35.30 26.8 16.3 11.5 6.8 2.5
Inflacja Żywności 7.50 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.20 113 115 121 137 124
Cpi Transport 118.00 119 119 119 120 120

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.39 0.36 0.86 1.11 1.11
Podaż Pieniądza M2 1942416.00 1950000 1970000 1990000 1990000 2070000
Bilans Banków 4064458.42 4110000 4130000 4150000 4150000 4150000
Kredyty dla Sektora prywatnego 660601.00 673200 676000 681000 681000 696000
Prywatny dług do PKB 180.00 175 175 175 175 171
Bilans Banku Centralnego 1593690.80 1604000 1615000 1631000 1631000 1661000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -3666.00 -6600 -3300 -900 -600 5900
Saldo Obrotów Bieżących -2190.00 -1860 2600 1870 2980 1510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 3.5 3.5
Import 53811.45 56100 54200 52100 53200 47500
Eksport 50145.10 49500 50900 51200 52600 53400
Dług Zagraniczny 2443292.00 2440000 2445000 2450000 2450000 2490000
Rachunek kapitałowy -2632.90 3040 1980 3020 3020 2840
Rezerwy Złota 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 2734.79 3640 3800 2300 2300 2700
Wydobycie Ropy Naftowej 133.00 100 88 105 105 95
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1313.00 2690 2980 510 510 750

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 150.80 148 148 148 147 147
Budżet Państwa do PKB -7.20 -5.7 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -12.84 -25 -23 -23 -23 -20
Wydatki Rządowe 80285.00 83331 81874 81053 81409 82918
Wydatków Rządowych W Pkb 57.30 53 53 53 53 51
Dochody Budżetu Państwa 51.86 34 36 96 96 101
Dług Publiczny 2758880.90 2755000 2764000 2774000 2774000 2824000
Wydatki Budżetu Państwa 64.70 59 59 119 119 121

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 110.00 109 105 102 102 103
Przemysłowy PMI 51.90 53.1 54.5 57 54 55
PMI dla Usług 53.70 53.1 53.4 54 55 54.8
Produkcja Przemysłowa 4.20 3.8 3.2 3.4 3.3 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 0.8 -1 0.5 0.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.50 2.2 2.4 3.8 3 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 78.60 78 78.2 78 78 79
Rejestracje nowych samochodów 121299.00 156000 184000 145000 145000 169000
Produkcja w Górnictwie -15.00 1.1 2.6 3.2 3.1 3
Bankructwa 2242.00 3400 3000 3200 3200 2900
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.40 51.4 54.8 55.1 55.1 55.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 98.30 102 107 106 105 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.7 -0.8 0.5 0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.40 4.6 3.8 3.2 3.4 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 250361.00 250902 253104 253532 253866 259363
Rozporządzalny Dochód Osobisty 305313.00 302244 299860 306534 309587 313585
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.30 12.4 12.2 12 12 9.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.80 47 47 47 47 45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 64.36 66 66 66 66 63
Cena Benzyny 2.14 2.22 2.3 2.38 2.47 2.47
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.71 1.71 2.46 2.96 3.21 3.21
Kredyt Konsumencki 111833.23 111694 112036 111922 113398 114496

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 16.90 11.1 7.4 3.5 5 4.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104.00 103 104 105 105 110
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.10 67 67 67 67 65
PMI dla Budownictwa 54.30 53.2 54 53.8 53.8 53.8


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.