Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 21133.78 19513 19228 18947 18671 18130
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.12 2.79 2.89 2.99 3.09 3.31
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
Stopa Bezrobocia 10.20 9.9 9.7 9.4 9.4 8.8
Inflacja 0.80 0.8 0.6 1 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
Saldo Obrotów Bieżących 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 3 3 3 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 132.20 133 133 133 133 133
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
Koniunktura w przemyśle 102.00 100 99 101 102 102
PMI dla Usług 50.00 50.5 51.2 51.5 52 52.9
Przemysłowy PMI 49.70 50.7 51.1 51.6 52 52.7
Optymizm Konsumentów 111.80 111 110 111 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
PKB 1934.80 2010 2010 2010 2050 2050
Pkb W Cenach Stałych 403596.00 404124 403677 403628 404837 406857
Środki Trwałe Brutto 74810.30 75036 74054 74352 74574 74946
Pkb Per Capita 34877.83 35600 35600 35600 36000 36000
Pkb Per Capita Ppp 35220.08 36000 36000 36000 36400 36400
Rolnictwo w PKB 7159.00 7129 7078 7010 7031 7066
Budownictwo w PKB 16856.00 16365 16465 16419 16469 16551
Przemysł w PKB 70681.00 70870 70661 70363 70574 70926
Usługi w PKB 271203.00 271934 271589 272028 272842 274204
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 10.20 9.9 9.7 9.4 9.4 8.8
Bezrobotni Zarejestrowani 2652.28 2600 2580 2570 2550 2500
Wskaźnik Zatrudnienia 58.80 59.1 59.2 59.4 59.5 59.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 65.7 65.8 65.8 65.9 65.9
Bezrobocie Długoterminowe 6.00 5 4.9 4.8 4.7 4.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.40 29.5 28.9 28.4 28 27
Koszty Pracy 111.20 109 111 111 111 113
Przeciętne Wynagrodzenia 2434.00 2475 2478 2478 2480 2525
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.20 115 116 116 116 118
Wzrost Wynagrodzeń 1.50 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Populacja 60.48 60.21 60.21 60.37 60.26 60.26
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130.00 1353 1354 1150 1151 1172
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340.00 2542 2545 2382 2384 2427
Koszty Utrzymania Rodziny 1440.00 1485 1486 1466 1467 1494
Koszty Utrzymania 935.00 966 967 952 953 970
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.80 0.8 0.6 1 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.00 103 103 103 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.40 103 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.40 0.7 0.7 1 1.1 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.90 105 107 107 107 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.10 2.5 2.3 2.1 2.2 2
Inflacja Żywności 0.40 1.8 1.9 2 2.1 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.40 101 103 106 107 108
Cpi Transport 106.20 107 107 105 106 106
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Podaż Pieniądza M2 1566558.00 1810000 1830000 1850000 1850000 2010000
Bilans Banków 3733459.13 4080000 4110000 4150000 4150000 4290000
Kredyty dla Sektora prywatnego 668468.00 795000 815000 858000 858000 901000
Prywatna długu do PKB 168.90 168 168 168 166 166
Bilans Banku Centralnego 979807.70 1152000 1201000 1261000 1261000 1341000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
Saldo Obrotów Bieżących 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 3 3 3 2.5 2.5
Import 36894.65 37400 38100 34400 40020 37500
Eksport 41520.06 38900 38500 40400 42200 42900
Dług Zagraniczny 2113580.00 2210000 2230000 2250000 2270000 2320000
Rezerwy Złota 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 2521.66 4500 4700 2400 2700 2500
Wydobycie Ropy Naftowej 88.00 85 85 84 85 84
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2117.00 2900 -600 1050 -1120 470
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 132.20 133 133 133 133 133
Budżet Państwa do PKB -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
Bilans Budżetu -26.03 4.6 3.8 -5.8 -10.9 -4.9
Wydatki Rządowe 78566.20 78245 78208 78180 78414 78806
Wydatków Rządowych W Pkb 48.60 49 49 49 49.5 49.5
Dochody Budżetu Państwa 31.44 49.8 38.2 102 40.2 105
Dług Publiczny 2358799.50 2421000 2439000 2457000 2457000 2514000
Wydatki Budżetu Państwa 57.47 45.2 34.4 108 51.1 110
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 102.00 100 99 101 102 102
PMI dla Usług 50.00 50.5 51.2 51.5 52 52.9
Przemysłowy PMI 49.70 50.7 51.1 51.6 52 52.7
Produkcja Przemysłowa -1.50 1.5 1.2 1.4 1.6 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.70 -0.3 0.4 0.3 0.5 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.30 1.6 1.2 1.5 1.7 1.8
Zamówienia W Przemyśle -2.40 -1 -2.4 -0.4 1 0.2
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -24.30 -8 -11 -7 -12 -4
Rejestracje nowych samochodów 197307.00 199000 177000 125000 215000 129000
Produkcja Stali 1950.00 2020 2060 1540 1540 1560
Produkcja w Górnictwie 5.70 -2.8 -1.4 0.5 0.7 1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.90 50.5 50.9 51 51.5 52.7
Produkcja Energii Elektrycznej 22679.00 24200 24300 25170 25170 24500
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 111.80 111 110 111 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.20 1.5 1.4 1.3 1.5 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 242896.90 242328 242512 243116 243844 245061
Rozporządzalny Dochód Osobisty 295366.00 296598 295994 295957 296843 298324
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.60 8.5 8.7 8.7 9 9.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.98 1.98 1.98 1.98 2.23 2.23
Kredyt Konsumencki 106048.79 99656 100450 102723 104269 103545
Cena Benzyny 1.93 1.81 1.76 1.72 1.68 1.68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.12 55.2 55.2 55.2 53.2 53.2
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 8.10 5.1 3.6 1.9 2 1.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.20 100 100 101 102 104
PMI dla Budownictwa 49.80 49 50.2 50.5 51 52.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71.5 71.5 71.5 71 71


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.