Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 23753.55 23276 22991 22708 22428 21881
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.39 1.41 1.49 1.57 1.65 1.83
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8
Stopa Bezrobocia 9.70 9.4 9.2 9.1 8.8 8
Inflacja 0.50 0.4 0.4 0.7 0.9 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.3 -0.4 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4872.00 4180 4840 5000 2400 1900
Saldo Obrotów Bieżących 4921.40 2460 4220 2290 2210 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9
Dług Publiczny do PKB 134.80 137 137 137 137 137
Budżet Państwa do PKB -2.20 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.9
Koniunktura w Przemyśle 99.10 102 102 102 102 104
PMI dla Usług 51.10 51.1 52.4 52.8 52.9 52.9
Przemysłowy PMI 46.20 52 51.9 52.5 52.7 53.8
Optymizm Konsumentów 110.80 112 112 112 112 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -0.2 1 0.4 0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8
PKB 2073.90 2150 2150 2150 2150 2280
Pkb W Cenach Stałych 430459.00 430376 430640 431032 431750 435204
Środki Trwałe Brutto 79511.00 79592 79739 79617 79750 80388
Pkb Per Capita 35391.70 35800 35800 35800 35800 36400
Pkb Per Capita Ppp 35739.00 36400 36400 36400 36400 36400
Rolnictwo w PKB 8001.00 8401 8173 8012 8025 8089
Budownictwo w PKB 17195.00 17385 17187 17218 17247 17385
Przemysł w PKB 76086.00 76519 76310 76187 76314 76925
Usługi w PKB 286742.00 285838 286700 287123 287602 289903
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 9.70 9.4 9.2 9.1 8.8 8
Pracujący 23486.34 25400 25400 25400 25900 26700
Bezrobotni Zarejestrowani 2534.53 2550 2550 2540 2500 2450
Zatrudnienie na Pół Etatu 36964.59 42400 42400 42400 43000 44100
Zatrudnienie na Pełny Etat 144862.02 148400 148400 148400 149000 150000
Wskaźnik Zatrudnienia 59.40 59.5 59.5 59.6 59.6 59.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.00 65.9 65.9 66 65.9 66
Bezrobocie Długoterminowe 5.20 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.60 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
Koszty Pracy 110.70 113 113 112 113 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2467.00 2502 2502 2504 2509 2554
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.80 104 104 104 105 106
Wzrost Wynagrodzeń 0.60 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8
Populacja 60.48 60.26 60.26 60.26 60.26 60.15
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67.25
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130.00 1146 1146 1147 1149 1170
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340.00 2373 2373 2375 2380 2423
Koszty Utrzymania Rodziny 1440.00 1460 1460 1462 1464 1491
Koszty Utrzymania 935.00 948 948 949 951 968
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.50 0.4 0.4 0.7 0.9 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.3 -0.4 0.5 0.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.80 105 105 105 107 109
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.80 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.20 103 104 104 103 105
Inflacja Bazowa 0.60 0.9 1 1.1 1.2 1.5
Deflator Pkb 103.59 104 104 104 105 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.10 106 105 104 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.50 1 0.9 1.1 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Importowych 112.50 112 112 112 112 114
Wskaźnik Cen Eksportowych 107.20 112 112 112 113 113
Inflacja Żywności 0.80 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.50 107 104 103 104 105
Cpi Transport 105.40 105 107 106 106 107
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Podaż Pieniądza M2 1649898.00 1760000 1790000 1840000 1920000 1920000
Bilans Banków 3812706.04 3970000 4080000 4170000 4220000 4220000
Kredyty dla Sektora prywatnego 642535.00 665865 659436 648781 645317 650480
Prywatna długu do PKB 166.20 166 166 166 166 165
Bilans Banku Centralnego 994213.40 1161000 1211000 1259000 1321000 1371000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 4872.00 4180 4840 5000 2400 1900
Saldo Obrotów Bieżących 4921.40 2460 4220 2290 2210 1910
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9
Import 35300.29 38020 37060 32100 34500 37500
Eksport 40172.23 42200 41900 37100 36900 39400
Dług Zagraniczny 2258602.00 2270000 2290000 2300000 2320000 2380000
Terms of Trade 104.90 100 100 100 99.12 99.13
Rachunek kapitałowy 8465.90 1640 1640 1640 5210 5010
Transfery Pieniężne od Emigrantów 120.66 165 165 165 155 151
Rezerwy Złota 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Dochody z Turystyki 2399.84 2700 4650 5100 2500 2700
Wydobycie Ropy Naftowej 76.00 78 78 78 78 75
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3214.00 -1120 -2870 -400 470 580
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 134.80 137 137 137 137 137
Budżet Państwa do PKB -2.20 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.9
Bilans Budżetu -13.68 -25.6 9.7 -28.4 5.4 2.1
Wydatki Rządowe 80209.00 80108 80207 80316 80450 81093
Wydatków Rządowych W Pkb 48.60 49.5 49.5 49.5 49.5 50
Dochody Budżetu Państwa 47.32 37.2 44.4 40.1 104 107
Dług Publiczny 2444610.20 2478000 2512000 2544000 2594000 2654000
Wydatki Budżetu Państwa 60.99 62.8 34.7 68.5 99 105
Wnioski o Azyl 3875.00 9400 9400 9400 6820 5920
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43.00 43 43 43 43 43
Podatek od Towarów i Usług 22.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 99.10 102 102 102 102 104
PMI dla Usług 51.10 51.1 52.4 52.8 52.9 52.9
Przemysłowy PMI 46.20 52 51.9 52.5 52.7 53.8
Produkcja Przemysłowa -0.60 0.7 1.1 1.4 1.2 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.10 -0.4 -0.2 -0.3 0.2 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.50 0.5 0.9 1.2 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 77.10 78.5 78.5 78.5 78.6 78.7
Zamówienia W Przemyśle 0.60 1 0.8 1.2 0.2 0.3
Nowe Zamówienia 112.20 123 123 123 119 120
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -9.20 -24 -24 -17 -8 -4
Rejestracje nowych samochodów 140075.00 185000 177000 105000 121000 126000
Produkcja Stali 1971.00 2050 1980 2120 1660 1710
Produkcja w Górnictwie 1.90 0.7 0.7 0.8 1 0.9
Bankructwa 2844.00 3200 3200 3200 3400 3200
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.30 50.8 50.8 51.9 52.7 53.7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 110.80 112 112 112 112 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -0.2 1 0.4 0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.90 1.5 1.2 1.4 1.5 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 262418.00 261318 261597 262767 263205 265311
Rozporządzalny Dochód Osobisty 299868.00 297103 297618 297716 298213 300599
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.90 9 9 9.2 9.5 10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Kredyt Konsumencki 110927.70 105115 107743 109095 110426 111309
Cena Benzyny 1.90 2.09 2.14 2.19 2.24 2.24
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 58 58 58 58 56
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana -3.40 2 1.8 1.7 1.6 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.80 101 101 102 104 106
PMI dla Budownictwa 47.70 51.1 50.9 51.6 52.6 53.4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.40 71 71 71 71 70


Włochy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.