Ostatni Poprzedni
Waluta 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 24058 24095 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 6.2 Procent
Stopa Bezrobocia 8.3 8.5 Procent
Inflacja 6 6.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 1 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -83.64 -1766 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -1025 -1560 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 3.2 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 151 155 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.2 -9.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 110 110 Punkty
Przemysłowy PMI 54.5 55.8 Punkty
PMI dla Usług 55.7 52.1 Punkty
Optymizm Konsumentów 100 101 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 0.7 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 43 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 6.2 Procent
PKB 1886 2005 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 428312 428598 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 86543 82884 W Mln Eur
PKB Per Capita 29287 32044 USD
PKB Per Capita PPP 38992 42663 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 6.6 -9 Procent
Rolnictwo w PKB 7729 7733 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 20261 19224 W Mln Eur
Przemysł w PKB 76359 75304 W Mln Eur
Usługi w PKB 281264 281296 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 8.3 8.5 Procent
Pracujący 23040 22933 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 2074 2122 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 143061 142892 Setki Osoba
Zatrudnienie na Pół Etatu 35062 34902 Setki Osoba
Wskaźnik Zatrudnienia 59.6 59.3 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 65.3 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 5.5 5.2 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.5 24.2 Procent
Koszty Pracy 110 112 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 2333 2502 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 0.6 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 105 Punkty
Populacja 59.64 59.82 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 67
Zmiana Zatrudnienia 0.3 0.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 6 6.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 1 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 110 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 111 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 106 Punkty
Inflacja Bazowa 1.9 1.7 Procent
Deflator Pkb 106 106 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 142 137 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 36.9 32.8 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 139 135 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 152 149 Punkty
Inflacja Żywności 6.4 5.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.4 2.4 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 6.3 6.8 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 4 0.4 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132 132 Punkty
Cpi Transport 117 120 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 228 228 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 137430342 137394168 dawki
Zakażenia Koronawirusem 13159342 13109527 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 156357 156201 Osoby
Łóżka szpitalne 3.16 3.14 na 1000 osób
Szpitale 17.68 17.53 na jeden milion osób
Lekarze 4.32 4.15 na 1000 osób
Pielęgniarki 6.68 6.73 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.6 2.59 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.5 Procent
Podaż Pieniądza M1 1554069 1538352 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 1914818 1900973 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 1922984 1909225 W Mln Eur
Bilans Banków 4027861 4015391 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 220155 211420 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 665649 662778 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 1598123 1599790 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 180 162 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -83.64 -1766 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -1025 -1560 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 3.2 Procent Pkb
Eksport 56352 47253 W Mln Eur
Import 56436 49019 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 2443292 2409210 W Mln Eur
Terms of Trade 91.3 91.1 Punkty
Rachunek kapitałowy -6699 -2333 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 122 113 W Mln Eur
Rezerwy Złota 2452 2452 Ton
Crude Oil Imports from Russia 522 895 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 246469 271501 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 119 130 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1708 1228 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 3.04 3.11
Dochody z Turystyki 1802 1640 W Mln Eur
Sprzedaż Broni 806 321 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 151 155 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.2 -9.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu -93.97 -5.37 Mld Eur
Wydatki Rządowe 80730 81386 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 57.3 48.6 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 36.24 41.86 Mld Eur
Dług Publiczny 2755372 2736637 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 130 47.23 Mld Eur
Wnioski o Azyl 4340 4350 Osoby
Rating Kredytowy 61
Wydatki Wojskowe 28370 26381 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 43 Procent
Podatek od Towarów i Usług 22 22 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 110 110 Punkty
Przemysłowy PMI 54.5 55.8 Punkty
PMI dla Usług 55.7 52.1 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3 3.4 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 4 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.5 -3.4 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 78.6 78.6 Procent
Zmiany Zapasów 2313 -1282 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 97339 119497
Szybkość Internetu 9211 8669 KBps
Adresy IP 13315518 13117319 IP
Bankructwa 2242 1783 Firmy
Index Konkurencyjności 71.53 70.77 Punkty
Ranking Konkurencyjności 30 31
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.5 52.1 Punkty
Indeks Percepcji Korupcji 56 53 Punkty
Ranking Korupcji 42 52
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 51
Produkcja Energii Elektrycznej 21966 24931 Gigawatogodzina
Zakłady Produkcyjne 2.8 2.3 Procent
Produkcja w Górnictwie -15 -9.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 100 101 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 0.7 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 4.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 252522 251594 W Mln Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 305313 298072 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.3 11 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.65 1.69 Procent
Kredyt Konsumencki 111833 111081 W Mln Eur
Cena Benzyny 1.98 2.18 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.8 44.1 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 64.36 61.69 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 19.4 22.1 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 104 Punkty
PMI dla Budownictwa 59 62.9 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 75.1 72.4 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.