Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 20474 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.3 2019-08
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.09 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-06
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-06
Inflacja 0.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 5728 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 5047 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 132 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 100 2019-07
Przemysłowy PMI 48.5 2019-07
PMI dla Usług 51.7 2019-07
Optymizm Konsumentów 113 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2019-06
PKB 2074 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 403795 2019-06
Środki Trwałe Brutto 74810 2019-03
Pkb Per Capita 35392 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35739 2018-12
Rolnictwo w PKB 7159 2019-03
Budownictwo w PKB 16856 2019-03
Przemysł w PKB 70681 2019-03
Usługi w PKB 271203 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-06
Pracujący 23400 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2525 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 141172 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 36141 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 59.2 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 6 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.1 2019-06
Koszty Pracy 111 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2434 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2019-06
Populacja 60.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Inflacja Bazowa 0.5 2019-07
Deflator Pkb 110 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 112 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-06
Inflacja Żywności 0.8 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-07
Cpi Transport 107 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.37 2019-07
Podaż Pieniądza M1 1226080 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1595700 2019-06
Podaż Pieniądza M3 1604801 2019-06
Bilans Banków 3766465 2019-06
Rezerwy Walutowe 150180 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 658777 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1006387 2019-07
Prywatna długu do PKB 169 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5728 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 5047 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Eksport 40783 2019-06
Import 35054 2019-06
Dług Zagraniczny 2134121 2019-03
Terms of Trade 104 2019-06
Rachunek kapitałowy 7180 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 117 2019-03
Rezerwy Złota 2452 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 81 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2621 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.74 2017-12
Dochody z Turystyki 4434 2019-06
Bronie Sprzedaży 611 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 132 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Bilans Budżetu 7.8 2019-06
Wydatki Rządowe 78566 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 37.34 2019-06
Dług Publiczny 2386197 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 29.54 2019-06
Wnioski o Azyl 2545 2019-04
Rating Kredytowy 59.92
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 100 2019-07
Przemysłowy PMI 48.5 2019-07
PMI dla Usług 51.7 2019-07
Produkcja Przemysłowa -1.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.9 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2019-06
Zamówienia W Przemyśle 2.5 2019-05
Nowe Zamówienia 116 2019-05
Zmiany Zapasów -4480 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -49.5 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 152800 2019-07
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2823 2019-03
Index Konkurencyjności 70.77 2018-12
Ranking Konkurencyjności 31 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23003 2019-05
Zakłady Produkcyjne 1.6 2019-05
Produkcja w Górnictwie -0.8 2019-05
Produkcja Stali 2086 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 113 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 242897 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 296806 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.4 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.91 2019-06
Kredyt Konsumencki 107635 2019-06
Cena Benzyny 1.89 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 40.3 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.12 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 97.8 2019-03
PMI dla Budownictwa 49.8 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.