Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.09 2020-04
Indeks Giełdowy 17622 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.61 2020-04
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.64 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 9.7 2020-02
Inflacja 0.1 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy 542 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -209 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 89.5 2020-03
Przemysłowy PMI 40.3 2020-03
PMI dla Usług 17.4 2020-03
Optymizm Konsumentów 101 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Przypadki koronawirusa 143626 2020-04
Śmierć koronawirusa 18279 2020-04
Odzyskany koronawirus 28470 2020-04
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2019-12
PKB 2030 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 430058 2019-12
Środki Trwałe Brutto 78543 2019-12
Pkb Per Capita 35392 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35739 2018-12
Rolnictwo w PKB 8230 2019-12
Budownictwo w PKB 17011 2019-12
Przemysł w PKB 75158 2019-12
Usługi w PKB 286113 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2020-02
Pracujący 23262 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2513 2020-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 143720 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 37249 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.9 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 2020-01
Bezrobocie Długoterminowe 5.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.6 2020-02
Koszty Pracy 112 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2467 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2020-02
Populacja 60.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-03
Inflacja Bazowa 0.7 2020-02
Deflator Pkb 104 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.6 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 114 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2020-01
Inflacja Żywności 0.3 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-03
Cpi Transport 104 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.42 2020-03
Podaż Pieniądza M1 1257326 2020-01
Podaż Pieniądza M2 1628206 2020-01
Podaż Pieniądza M3 1658393 2020-02
Bilans Banków 3750270 2020-01
Rezerwy Walutowe 166951 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 638722 2020-01
Bilans Banku Centralnego 1014504 2020-02
Prywatna długu do PKB 166 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 542 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -209 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Eksport 36553 2020-01
Import 36012 2020-01
Dług Zagraniczny 2229541 2019-12
Terms of Trade 105 2020-01
Rachunek kapitałowy 5707 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 121 2019-09
Rezerwy Złota 2452 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 72 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2963 2020-01
Indeks Terroryzmu 3.11 2018-12
Dochody z Turystyki 2314 2020-01
Bronie Sprzedaży 611 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu 9.63 2020-01
Wydatki Rządowe 79223 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 48.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 39.12 2020-01
Dług Publiczny 2443483 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 29.49 2020-01
Wnioski o Azyl 2495 2019-12
Rating Kredytowy 62 2020-04
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 89.5 2020-03
Przemysłowy PMI 40.3 2020-03
PMI dla Usług 17.4 2020-03
Produkcja Przemysłowa -2.4 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 2019-12
Zamówienia W Przemyśle 1.2 2020-01
Nowe Zamówienia 105 2020-01
Zmiany Zapasów -2554 2019-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -57.6 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 28326 2020-03
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2844 2019-06
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 20.2 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23243 2019-12
Zakłady Produkcyjne 5.3 2020-01
Produkcja w Górnictwie -10.4 2019-12
Produkcja Stali 2046 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.7 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 261986 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 299377 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.2 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.82 2020-02
Kredyt Konsumencki 111002 2020-01
Cena Benzyny 1.78 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.3 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 8.4 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.8 2019-09
PMI dla Budownictwa 15.9 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 143626 2020-04
Śmierć koronawirusa 18279 2020-04
Odzyskany koronawirus 28470 2020-04
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12
ICU Beds 275 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.