Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-09
Indeks Giełdowy 25993 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.7 2021-09
1 Month Bill Yield -0.54 2021-09
20 Year bond Yield 1.42 2021-09
Dochódz 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.54 2021-09
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.48 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 9.3 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 135 2021-09
Inflacja 2 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 81636330 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy 8762 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 3500 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 156 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 113 2021-08
Przemysłowy PMI 60.9 2021-08
PMI dla Usług 58 2021-08
Optymizm Konsumentów 116 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2021-12
Przypadki koronawirusa 4618040 2021-09
Śmierć koronawirusa 130100 2021-09
Odzyskany koronawirus 4081902 2021-09
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.3 2021-06
PKB 1886 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 414143 2021-06
Środki Trwałe Brutto 81978 2021-06
Pkb Per Capita 32902 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 38992 2020-12
Rolnictwo w PKB 7898 2021-06
Budownictwo w PKB 18932 2021-06
Przemysł w PKB 74301 2021-06
Usługi w PKB 272472 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2021-07
Pracujący 22909 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 2339 2021-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 143061 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 35062 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.4 2021-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.5 2021-07
Bezrobocie Długoterminowe 5.5 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.7 2021-07
Koszty Pracy 114 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2333 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2021-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2021-07
Populacja 59.64 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.9 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 135 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 81636330 2021-09
Przypadki koronawirusa 4618040 2021-09
Śmierć koronawirusa 130100 2021-09
Odzyskany koronawirus 4081902 2021-09
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12
Łóżka OIOM 275 2013-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-08
Inflacja Bazowa 0.6 2021-07
Deflator Pkb 107 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.4 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 120 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2021-06
Inflacja Żywności 0.1 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-08
Cpi Transport 111 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-08
Podaż Pieniądza M1 1505878 2021-07
Podaż Pieniądza M2 1874061 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1881944 2021-07
Bilans Banków 3973879 2021-07
Rezerwy Walutowe 191743 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 662094 2021-07
Bilans Banku Centralnego 1557702 2021-08
Prywatna długu do PKB 162 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8762 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 3500 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Eksport 48964 2021-07
Import 40202 2021-07
Dług Zagraniczny 2345211 2021-03
Terms of Trade 106 2021-06
Rachunek kapitałowy 4221 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 110 2021-03
Rezerwy Złota 2452 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 57 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4966 2021-06
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Dochody z Turystyki 1426 2021-06
Bronie Sprzedaży 806 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 156 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Bilans Budżetu 8.14 2021-06
Wydatki Rządowe 80422 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 57.3 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 37.77 2021-06
Dług Publiczny 2696208 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 29.63 2021-06
Wnioski o Azyl 2870 2021-06
Rating Kredytowy 61 2021-09
Wydatki Wojskowe 28370 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 113 2021-08
Przemysłowy PMI 60.9 2021-08
PMI dla Usług 58 2021-08
Produkcja Przemysłowa 7 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.1 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.7 2021-06
Zmiany Zapasów -3342 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 64689 2021-08
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2539 2021-03
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 59.1 2021-08
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25930 2021-07
Zakłady Produkcyjne 3.1 2021-06
Produkcja w Górnictwie -0.3 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 116 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 244548 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 293303 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.1 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.77 2021-07
Kredyt Konsumencki 112096 2021-07
Cena Benzyny 2.1 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.9 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.69 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 32.6 2021-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101 2021-03
PMI dla Budownictwa 65.2 2021-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.