Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 23156 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.33 2019-12
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.02 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-10
Inflacja 0.4 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy 2779 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 4102 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 135 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 98.9 2019-11
Przemysłowy PMI 47.6 2019-11
PMI dla Usług 50.4 2019-11
Optymizm Konsumentów 108 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-09
PKB 2074 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 430459 2019-09
Środki Trwałe Brutto 79511 2019-09
Pkb Per Capita 35392 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35739 2018-12
Rolnictwo w PKB 8001 2019-09
Budownictwo w PKB 17195 2019-09
Przemysł w PKB 76086 2019-09
Usługi w PKB 286742 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-10
Pracujący 23426 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 2514 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 144587 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 37212 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 59.2 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 5.6 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.8 2019-10
Koszty Pracy 111 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2467 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 2019-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-10
Populacja 60.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-11
Inflacja Bazowa 1 2019-11
Deflator Pkb 104 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 111 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-09
Inflacja Żywności 1.3 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-11
Cpi Transport 105 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1242355 2019-09
Podaż Pieniądza M2 1610308 2019-09
Podaż Pieniądza M3 1629945 2019-10
Bilans Banków 3839751 2019-09
Rezerwy Walutowe 153657 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 647919 2019-09
Bilans Banku Centralnego 1019014 2019-10
Prywatna długu do PKB 166 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2779 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 4102 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Eksport 39386 2019-09
Import 36607 2019-09
Dług Zagraniczny 2171891 2019-06
Terms of Trade 104 2019-09
Rachunek kapitałowy -3888 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 126 2019-06
Rezerwy Złota 2452 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 76 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2310 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.11 2018-12
Dochody z Turystyki 5150 2019-09
Bronie Sprzedaży 611 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 135 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Bilans Budżetu -2.36 2019-09
Wydatki Rządowe 80209 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 31.37 2019-09
Dług Publiczny 2439157 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 33.72 2019-09
Wnioski o Azyl 2260 2019-08
Rating Kredytowy 62 2019-12
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 98.9 2019-11
Przemysłowy PMI 47.6 2019-11
PMI dla Usług 50.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa -2.4 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.7 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 77.1 2019-09
Zamówienia W Przemyśle 1 2019-09
Nowe Zamówienia 109 2019-09
Zmiany Zapasów -1819 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -7.6 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 150587 2019-11
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2844 2019-06
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.6 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25294 2019-08
Zakłady Produkcyjne 0.2 2019-09
Produkcja w Górnictwie -11.2 2019-09
Produkcja Stali 2225 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 108 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 262418 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 297321 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.9 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.83 2019-10
Kredyt Konsumencki 108950 2019-09
Cena Benzyny 1.85 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.1 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.3 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99 2019-06
PMI dla Budownictwa 48.2 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.