Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-04
Indeks Giełdowy 21720 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.68 2019-04
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.63 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2018-12
Stopa Bezrobocia 10.7 2019-02
Inflacja 1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy 3268 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 3253 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 132 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 101 2019-04
Przemysłowy PMI 47.4 2019-03
PMI dla Usług 53.1 2019-03
Optymizm Konsumentów 110 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2018-12
PKB 1935 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 402822 2018-12
Środki Trwałe Brutto 74203 2018-12
Pkb Per Capita 34878 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35220 2017-12
Rolnictwo w PKB 6996 2018-12
Budownictwo w PKB 16387 2018-12
Przemysł w PKB 70223 2018-12
Usługi w PKB 271485 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.7 2019-02
Pracujący 23211 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2771 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 142721 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 35939 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.6 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-02
Bezrobocie Długoterminowe 5.6 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.8 2019-02
Koszty Pracy 109 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2434 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.7 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 114 2018-12
Populacja 60.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 0.4 2019-03
Deflator Pkb 109 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 109 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 2019-02
Inflacja Żywności 1.1 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-03
Cpi Transport 104 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-03
Podaż Pieniądza M1 1166904 2019-02
Podaż Pieniądza M2 1537511 2019-02
Podaż Pieniądza M3 1546912 2019-02
Bilans Banków 3689019 2019-02
Rezerwy Walutowe 137723 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 676955 2019-02
Bilans Banku Centralnego 980618 2019-03
Prywatna długu do PKB 169 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3268 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 3253 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Eksport 37499 2019-02
Import 34231 2019-02
Dług Zagraniczny 2113580 2018-12
Terms of Trade 100 2019-02
Rachunek kapitałowy -1557 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 154 2018-12
Rezerwy Złota 2452 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 85 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3912 2019-02
Indeks Terroryzmu 2.74 2017-12
Dochody z Turystyki 1951 2019-02
Bronie Sprzedaży 660 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 132 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Bilans Budżetu -27.22 2019-02
Wydatki Rządowe 78024 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 48.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 31.22 2019-02
Dług Publiczny 2363685 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 58.44 2019-02
Wnioski o Azyl 2220 2018-12
Rating Kredytowy 59.92
Wydatki Wojskowe 28417 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 2019-04
Przemysłowy PMI 47.4 2019-03
PMI dla Usług 53.1 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.9 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.3 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 2019-03
Zamówienia W Przemyśle -2.7 2019-02
Nowe Zamówienia 110 2019-02
Zmiany Zapasów -1878 2018-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -16.8 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 193662 2019-03
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2170 2018-09
Index Konkurencyjności 70.77 2018-12
Ranking Konkurencyjności 31 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22679 2019-02
Produkcja w Górnictwie -1.5 2019-02
Produkcja Stali 2046 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 110 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.9 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 242630 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 295366 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.6 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.01 2019-02
Kredyt Konsumencki 103750 2019-02
Cena Benzyny 1.87 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 40.9 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.12 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.8 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.2 2018-12
PMI dla Budownictwa 51.2 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.