WŁOCHY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 10.9 2018-06
Inflacja 1.5 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy 5071 2018-06
Dług Publiczny do PKB 132 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 21130 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.03 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 % 2018-06
PKB 1935 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 402859 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 72221 W Mln Eur 2018-03
Pkb Per Capita 34878 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35220 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7183 W Mln Eur 2018-03
Budownictwo w PKB 16235 W Mln Eur 2018-03
Przemysł w PKB 69257 W Mln Eur 2018-03
Usługi w PKB 271271 W Mln Eur 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.9 % 2018-06
Pracujący 23320 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2866 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 141064 Setki Osoba 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 35332 Setki Osoba 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 58.7 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.1 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 6.7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.6 % 2018-06
Koszty Pracy 105 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2434 Eur / Miesiąc 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 2 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 60.48 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.58 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1370 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 855 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2390 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.7 % 2018-07
Deflator Pkb 108 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 2.4 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M1 1172534 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 1548677 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 1558427 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banków 3744279 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Walutowe 124999 W Mln Eur 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 703465 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 963123 W Mln Eur 2018-07
Prywatna długu do PKB 173 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5071 W Mln Eur 2018-06
Eksport 42171 W Mln Eur 2018-06
Import 37100 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 2226 W Mln Eur 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2177794 W Mln Eur 2018-03
Terms of Trade 101 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 2286 W Mln Eur 2018-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 154 W Mln Eur 2018-03
Rezerwy Złota 2452 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 94 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2077 W Mln Eur 2018-05
Indeks Terroryzmu 2.75 2016-12
Dochody z Turystyki 3621 W Mln Eur 2018-05
Bronie Sprzedaży 660 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 132 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -19.87 Mld Eur 2018-05
Wydatki Rządowe 78641 W Mln Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 38.02 Mld Eur 2018-05
Dług Publiczny 2327368 W Mln Eur 2018-05
Wydatki Budżetu Państwa 57.9 Mld Eur 2018-05
Wnioski o Azyl 5605 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 59.92
Wydatki Wojskowe 28417 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 51.5 2018-07
PMI dla Usług 54 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 1.7 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.3 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 78 % 2018-06
Zamówienia W Przemyśle 3.6 % 2018-05
Nowe Zamówienia 120 Punkty Indeksowe 2018-05
Zmiany Zapasów 717 W Mln Eur 2018-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -37.2 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 152393 2018-07
Szybkość Internetu 9211 KBps 2017-03
Adresy IP 13315518 IP 2017-03
Bankructwa 2945 Firmy 2018-03
Index Konkurencyjności 4.54 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 43 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 50 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 54 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24277 Gigawatogodzina 2018-03
Produkcja w Górnictwie 12.5 % 2018-06
Produkcja Stali 2135 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 116 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.5 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 242159 W Mln Eur 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 292224 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.6 % 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.91 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 99589 W Mln Eur 2018-06
Cena Benzyny 2 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 40.9 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.14 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.3 % 2018-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.7 Punkty Indeksowe 2018-03
PMI dla Budownictwa 53.3 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.3 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 11.32 mm 2015-12
Temperatura 6.69 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.