Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-06
Indeks Giełdowy 21008 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.12 2019-06
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.21 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-03
Stopa Bezrobocia 10.2 2019-04
Inflacja 0.8 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy 4625 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 4040 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 132 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-05
Przemysłowy PMI 49.7 2019-05
PMI dla Usług 50 2019-05
Optymizm Konsumentów 112 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-03
PKB 1935 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 403596 2019-03
Środki Trwałe Brutto 74810 2019-03
Pkb Per Capita 34878 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35220 2017-12
Rolnictwo w PKB 7159 2019-03
Budownictwo w PKB 16856 2019-03
Przemysł w PKB 70681 2019-03
Usługi w PKB 271203 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.2 2019-04
Pracujący 23288 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 2652 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 141172 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 36141 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 58.8 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-04
Bezrobocie Długoterminowe 6 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.4 2019-04
Koszty Pracy 111 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2434 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2019-04
Populacja 60.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 0.4 2019-05
Deflator Pkb 110 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 110 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-03
Inflacja Żywności 0.4 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-05
Cpi Transport 106 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-05
Podaż Pieniądza M1 1196010 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1566558 2019-04
Podaż Pieniądza M3 1575781 2019-04
Bilans Banków 3733459 2019-04
Rezerwy Walutowe 140206 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 668468 2019-04
Bilans Banku Centralnego 979808 2019-05
Prywatna długu do PKB 169 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4625 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 4040 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Eksport 41520 2019-03
Import 36895 2019-03
Dług Zagraniczny 2113580 2018-12
Terms of Trade 102 2019-03
Rachunek kapitałowy 4343 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 131 2019-03
Rezerwy Złota 2452 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 88 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2117 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.74 2017-12
Dochody z Turystyki 2522 2019-03
Bronie Sprzedaży 611 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 132 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Bilans Budżetu -26.03 2019-03
Wydatki Rządowe 78566 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 31.44 2019-03
Dług Publiczny 2358800 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 57.47 2019-03
Wnioski o Azyl 2600 2019-03
Rating Kredytowy 59.92
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-05
Przemysłowy PMI 49.7 2019-05
PMI dla Usług 50 2019-05
Produkcja Przemysłowa -1.5 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 2019-03
Zamówienia W Przemyśle -2.4 2019-04
Nowe Zamówienia 102 2019-04
Zmiany Zapasów -4480 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -24.3 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 197307 2019-05
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2823 2019-03
Index Konkurencyjności 70.77 2018-12
Ranking Konkurencyjności 31 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.9 2019-05
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22679 2019-02
Produkcja w Górnictwie 5.7 2019-03
Produkcja Stali 1950 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 112 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 242897 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 295366 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.6 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.98 2019-04
Kredyt Konsumencki 106049 2019-04
Cena Benzyny 1.93 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 40.3 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.12 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 8.1 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.2 2018-12
PMI dla Budownictwa 49.8 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.