Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2020-09
Indeks Giełdowy 18698 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.89 2020-09
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.24 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 9.7 2020-07
Inflacja -0.5 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 9694 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 9308 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 92.1 2020-09
Przemysłowy PMI 53.1 2020-08
PMI dla Usług 47.1 2020-08
Optymizm Konsumentów 103 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Przypadki koronawirusa 308104 2020-09
Śmierć koronawirusa 35818 2020-09
Odzyskany koronawirus 222716 2020-09
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -17.7 2020-06
PKB 2001 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 354679 2020-06
Środki Trwałe Brutto 61746 2020-06
Pkb Per Capita 35614 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42413 2019-12
Rolnictwo w PKB 7801 2020-06
Budownictwo w PKB 12554 2020-06
Przemysł w PKB 55170 2020-06
Usługi w PKB 242718 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2020-07
Pracujący 22811 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 2454 2020-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 141029 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 34551 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 57.8 2020-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.2 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.2 2020-07
Koszty Pracy 121 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2502 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2020-08
Populacja 60.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.5 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.5 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-08
Inflacja Bazowa 0.3 2020-08
Deflator Pkb 105 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.2 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.2 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 111 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-07
Inflacja Żywności 1.1 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.4 2020-08
Cpi Transport 105 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.48 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1331494 2020-07
Podaż Pieniądza M2 1711778 2020-07
Podaż Pieniądza M3 1722043 2020-07
Bilans Banków 3858663 2020-07
Rezerwy Walutowe 179394 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 669625 2020-07
Bilans Banku Centralnego 1280238 2020-08
Prywatna długu do PKB 166 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 9694 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 9308 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Eksport 42177 2020-07
Import 32484 2020-07
Dług Zagraniczny 2240148 2020-03
Terms of Trade 109 2020-07
Rachunek kapitałowy 2319 2020-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 103 2020-03
Rezerwy Złota 2452 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 69 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50 2020-07
Indeks Terroryzmu 3.11 2018-12
Dochody z Turystyki 2381 2020-07
Bronie Sprzedaży 611 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -20.32 2020-07
Wydatki Rządowe 77751 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 51.86 2020-07
Dług Publiczny 2560474 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 72.18 2020-07
Wnioski o Azyl 890 2020-05
Rating Kredytowy 61 2020-09
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 92.1 2020-09
Przemysłowy PMI 53.1 2020-08
PMI dla Usług 47.1 2020-08
Produkcja Przemysłowa -8 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.4 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.7 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 63.8 2020-06
Zamówienia W Przemyśle 3.7 2020-07
Nowe Zamówienia 110 2020-07
Zmiany Zapasów -1522 2020-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 52.4 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 88801 2020-08
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 3115 2019-12
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.5 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23243 2019-12
Zakłady Produkcyjne 8.1 2020-07
Produkcja w Górnictwie 1.5 2020-06
Produkcja Stali 939 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.2 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 216838 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 293805 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.5 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.71 2020-07
Kredyt Konsumencki 109070 2020-07
Cena Benzyny 1.83 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.6 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.1 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.4 2020-03
PMI dla Budownictwa 50.6 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 308104 2020-09
Śmierć koronawirusa 35818 2020-09
Odzyskany koronawirus 222716 2020-09
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12
Łóżka OIOM 275 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.