WŁOCHY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-08
Inflacja 1.4 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy 2564 2018-08
Dług Publiczny do PKB 132 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 19080 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.71 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 % 2018-06
PKB 1935 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 402976 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 74445 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 34878 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35220 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7057 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 16278 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 69300 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 271930 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 % 2018-08
Pracujący 23369 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2522 Tysiąc 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 141064 Setki Osoba 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 35332 Setki Osoba 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 59 % 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 % 2018-08
Bezrobocie Długoterminowe 6.7 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31 % 2018-08
Koszty Pracy 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2434 Eur / Miesiąc 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 % 2018-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 114 Punkty Indeksowe 2018-08
Populacja 60.48 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.58 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1370 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 855 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2390 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.7 % 2018-09
Deflator Pkb 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 1.5 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M1 1148184 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1517792 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 1526562 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banków 3715367 W Mln Eur 2018-08
Rezerwy Walutowe 123989 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 696404 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 964363 W Mln Eur 2018-09
Prywatna długu do PKB 169 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2564 W Mln Eur 2018-08
Eksport 30887 W Mln Eur 2018-08
Import 28324 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 4994 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2138556 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 99.6 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 6172 W Mln Eur 2018-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 142 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Złota 2452 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 93 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1848 W Mln Eur 2018-08
Indeks Terroryzmu 2.75 2016-12
Dochody z Turystyki 6038 W Mln Eur 2018-08
Bronie Sprzedaży 660 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 132 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 16.55 Mld Eur 2018-08
Wydatki Rządowe 78679 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 45.5 Mld Eur 2018-08
Dług Publiczny 2326546 W Mln Eur 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 28.94 Mld Eur 2018-08
Wnioski o Azyl 4810 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 59.92
Wydatki Wojskowe 28417 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 50 2018-09
PMI dla Usług 53.3 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa -0.8 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 78 % 2018-06
Zamówienia W Przemyśle 4.9 % 2018-08
Nowe Zamówienia 74.9 Punkty Indeksowe 2018-08
Zmiany Zapasów 158 W Mln Eur 2018-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -43.4 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 96422 2018-09
Szybkość Internetu 9211 KBps 2017-03
Adresy IP 13315518 IP 2017-03
Bankructwa 2949 Firmy 2018-06
Index Konkurencyjności 70.77 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 31 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.4 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 50 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 54 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24768 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 2.8 % 2018-07
Produkcja Stali 1162 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.2 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 242525 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 296399 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.6 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.95 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 100155 W Mln Eur 2018-08
Cena Benzyny 2.02 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.14 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.6 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.4 Punkty Indeksowe 2018-06
PMI dla Budownictwa 54.9 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 % 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 11.32 mm 2015-12
Temperatura 6.69 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.