Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 22432 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.01 2019-10
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.15 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 9.5 2019-08
Inflacja 0.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy 7631 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 8421 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 135 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 98.8 2019-09
Przemysłowy PMI 47.8 2019-09
PMI dla Usług 51.4 2019-09
Optymizm Konsumentów 112 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-06
PKB 2074 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 403786 2019-06
Środki Trwałe Brutto 76093 2019-06
Pkb Per Capita 35392 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35739 2018-12
Rolnictwo w PKB 7111 2019-06
Budownictwo w PKB 16737 2019-06
Przemysł w PKB 70324 2019-06
Usługi w PKB 271777 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.5 2019-08
Pracujący 23400 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2452 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 144587 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 37212 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 59.1 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.8 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 6 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.9 2019-07
Koszty Pracy 112 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2467 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2019-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-08
Populacja 60.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Inflacja Bazowa 0.6 2019-09
Deflator Pkb 110 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 112 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-07
Inflacja Żywności 0.7 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-09
Cpi Transport 106 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M1 1245916 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1616435 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1627237 2019-08
Bilans Banków 3816692 2019-08
Rezerwy Walutowe 157087 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 650157 2019-08
Bilans Banku Centralnego 1025468 2019-09
Prywatna długu do PKB 166 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7631 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 8421 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2018-12
Eksport 45382 2019-07
Import 37751 2019-07
Dług Zagraniczny 2171891 2019-06
Terms of Trade 105 2019-07
Rachunek kapitałowy 11006 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 117 2019-03
Rezerwy Złota 2452 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 75 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2845 2019-07
Indeks Terroryzmu 2.74 2017-12
Dochody z Turystyki 5738 2019-07
Bronie Sprzedaży 611 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 135 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2018-12
Bilans Budżetu -28.38 2019-07
Wydatki Rządowe 78508 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53.67 2019-07
Dług Publiczny 2409910 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 82.05 2019-07
Wnioski o Azyl 2825 2019-06
Rating Kredytowy 59.92
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 98.8 2019-09
Przemysłowy PMI 47.8 2019-09
PMI dla Usług 51.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.8 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2019-06
Zamówienia W Przemyśle 1.1 2019-08
Nowe Zamówienia 67.3 2019-08
Zmiany Zapasów -5787 2019-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -22.6 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 142136 2019-09
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2844 2019-06
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.6 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23003 2019-05
Zakłady Produkcyjne -0.5 2019-07
Produkcja w Górnictwie 0.3 2019-07
Produkcja Stali 857 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 112 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 242938 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 297321 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.9 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.86 2019-08
Kredyt Konsumencki 108590 2019-08
Cena Benzyny 1.85 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.1 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.06 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.8 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99 2019-06
PMI dla Budownictwa 50.2 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.