Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-04
Indeks Giełdowy 24428 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.73 2021-04
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.39 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.9 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 10.2 2021-02
Inflacja 0.8 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy 1587 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 710 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 156 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 101 2021-03
Przemysłowy PMI 59.8 2021-03
PMI dla Usług 48.6 2021-03
Optymizm Konsumentów 101 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.6 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Przypadki koronawirusa 3717602 2021-04
Śmierć koronawirusa 112861 2021-04
Odzyskany koronawirus 3086586 2021-04
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.9 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.6 2020-12
PKB 2001 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 401777 2020-12
Środki Trwałe Brutto 76892 2020-12
Pkb Per Capita 35614 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42413 2019-12
Rolnictwo w PKB 7564 2020-12
Budownictwo w PKB 17220 2020-12
Przemysł w PKB 72128 2020-12
Usługi w PKB 265662 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.2 2021-02
Pracujący 22197 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2518 2021-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 143061 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 35062 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 56.5 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 5.1 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.6 2021-02
Koszty Pracy 109 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2502 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2021-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2021-02
Populacja 59.64 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67.25 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.25 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.9 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2021-03
Inflacja Bazowa 0.8 2021-03
Deflator Pkb 106 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 114 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-01
Inflacja Żywności 0.3 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2021-03
Cpi Transport 107 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-03
Podaż Pieniądza M1 1434072 2021-01
Podaż Pieniądza M2 1813126 2021-01
Podaż Pieniądza M3 1826434 2021-02
Bilans Banków 3856039 2021-01
Rezerwy Walutowe 164441 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 669139 2021-01
Bilans Banku Centralnego 1366237 2021-02
Prywatna długu do PKB 162 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1587 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 710 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Eksport 33601 2021-01
Import 32014 2021-01
Dług Zagraniczny 2324324 2020-12
Terms of Trade 107 2021-01
Rachunek kapitałowy 3358 2021-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 140 2020-09
Rezerwy Złota 2452 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 80 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1166 2021-01
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Dochody z Turystyki 413 2021-01
Bronie Sprzedaży 806 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 156 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Bilans Budżetu 12.59 2021-01
Wydatki Rządowe 81502 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 38.84 2021-01
Dług Publiczny 2603128 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 26.25 2021-01
Wnioski o Azyl 1055 2020-09
Rating Kredytowy 61 2021-04
Wydatki Wojskowe 28037 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 101 2021-03
Przemysłowy PMI 59.8 2021-03
PMI dla Usług 48.6 2021-03
Produkcja Przemysłowa -2.4 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3 2021-01
Stopa Utylizacji Surowców 74.9 2020-12
Zmiany Zapasów -3463 2020-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 59.7 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 169684 2021-03
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2902 2020-12
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.9 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23243 2019-12
Zakłady Produkcyjne 2.5 2021-01
Produkcja w Górnictwie 0.7 2021-01
Produkcja Stali 1500 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.6 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.7 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 235641 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 289184 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.2 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.78 2021-02
Kredyt Konsumencki 109381 2021-01
Cena Benzyny 1.99 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.4 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.56 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.5 2021-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100 2020-12
PMI dla Budownictwa 56.3 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3717602 2021-04
Śmierć koronawirusa 112861 2021-04
Odzyskany koronawirus 3086586 2021-04
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12
Łóżka OIOM 275 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.