Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 23707 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.25 2020-01
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.04 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-11
Inflacja 0.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 4872 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 4921 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 135 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 99.1 2019-12
Przemysłowy PMI 46.2 2019-12
PMI dla Usług 51.1 2019-12
Optymizm Konsumentów 111 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-09
PKB 2074 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 430459 2019-09
Środki Trwałe Brutto 79511 2019-09
Pkb Per Capita 35392 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 35739 2018-12
Rolnictwo w PKB 8001 2019-09
Budownictwo w PKB 17195 2019-09
Przemysł w PKB 76086 2019-09
Usługi w PKB 286742 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2019-11
Pracujący 23486 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 2535 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 144862 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 36965 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 59.4 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 5.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.6 2019-11
Koszty Pracy 111 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2467 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 2019-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-11
Populacja 60.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Inflacja Bazowa 0.6 2019-12
Deflator Pkb 104 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.5 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 112 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-11
Inflacja Żywności 0.8 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-12
Cpi Transport 105 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-12
Podaż Pieniądza M1 1282775 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1649898 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1661899 2019-11
Bilans Banków 3812706 2019-11
Rezerwy Walutowe 156048 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 642535 2019-11
Bilans Banku Centralnego 994213 2019-12
Prywatna długu do PKB 166 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4872 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 4921 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2018-12
Eksport 40172 2019-11
Import 35300 2019-11
Dług Zagraniczny 2258602 2019-09
Terms of Trade 105 2019-11
Rachunek kapitałowy 8466 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 121 2019-09
Rezerwy Złota 2452 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 76 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3214 2019-11
Indeks Terroryzmu 3.11 2018-12
Dochody z Turystyki 2400 2019-11
Bronie Sprzedaży 611 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 135 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2018-12
Bilans Budżetu -13.68 2019-11
Wydatki Rządowe 80209 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48.6 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 47.32 2019-11
Dług Publiczny 2444610 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 60.99 2019-11
Wnioski o Azyl 3875 2019-10
Rating Kredytowy 62 2020-01
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 99.1 2019-12
Przemysłowy PMI 46.2 2019-12
PMI dla Usług 51.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa -0.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 77.1 2019-09
Zamówienia W Przemyśle -0.3 2019-11
Nowe Zamówienia 104 2019-11
Zmiany Zapasów -1819 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -9.2 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 140075 2019-12
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2844 2019-06
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25294 2019-08
Zakłady Produkcyjne 0 2019-11
Produkcja w Górnictwie 1.9 2019-11
Produkcja Stali 1971 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 111 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 262418 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 299868 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.9 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.83 2019-11
Kredyt Konsumencki 110928 2019-11
Cena Benzyny 1.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.3 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.4 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.8 2019-09
PMI dla Budownictwa 47.7 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.