Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 20212 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.82 2019-02
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.45 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 10.3 2018-12
Inflacja 0.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy 3658 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 4806 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 132 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-01
Przemysłowy PMI 47.8 2019-01
PMI dla Usług 49.7 2019-01
Optymizm Konsumentów 114 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2018-12
PKB 1935 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 402865 2018-12
Środki Trwałe Brutto 74584 2018-09
Pkb Per Capita 34878 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35220 2017-12
Rolnictwo w PKB 7182 2018-09
Budownictwo w PKB 16532 2018-09
Przemysł w PKB 70584 2018-09
Usługi w PKB 271273 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.3 2018-12
Pracujący 23269 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2682 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 144859 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 35081 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 58.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2018-11
Bezrobocie Długoterminowe 5.6 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 31.9 2018-12
Koszty Pracy 107 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2434 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.7 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 114 2018-12
Populacja 60.48 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.58 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1440 2018-12
Koszty Utrzymania 935 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2340 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1130 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Inflacja Bazowa 0.5 2019-01
Deflator Pkb 109 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.1 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 109 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 2018-12
Inflacja Żywności 0.6 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-01
Cpi Transport 103 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M1 1179164 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1545171 2018-12
Podaż Pieniądza M3 1553284 2018-12
Bilans Banków 3667627 2018-12
Rezerwy Walutowe 135643 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 678627 2018-12
Bilans Banku Centralnego 979457 2019-01
Prywatna długu do PKB 169 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3658 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 4806 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2017-12
Eksport 35700 2018-12
Import 32042 2018-12
Dług Zagraniczny 2139097 2018-09
Terms of Trade 100 2018-12
Rachunek kapitałowy 9983 2018-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 148 2018-09
Rezerwy Złota 2452 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 83 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 846 2018-11
Indeks Terroryzmu 2.74 2017-12
Dochody z Turystyki 2234 2018-11
Bronie Sprzedaży 660 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 132 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2017-12
Bilans Budżetu 27.41 2018-12
Wydatki Rządowe 78350 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 105 2018-12
Dług Publiczny 2316697 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 77.24 2018-12
Wnioski o Azyl 4810 2018-06
Rating Kredytowy 59.92
Wydatki Wojskowe 28417 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-01
Przemysłowy PMI 47.8 2019-01
PMI dla Usług 49.7 2019-01
Produkcja Przemysłowa -5.5 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.5 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 78.7 2018-12
Zamówienia W Przemyśle -0.2 2018-11
Nowe Zamówienia 109 2018-11
Zmiany Zapasów 1089 2018-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -35.4 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 164864 2019-01
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2170 2018-09
Index Konkurencyjności 70.77 2018-12
Ranking Konkurencyjności 31 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.8 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 52 2018-12
Ranking Korupcji 53 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 51 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24063 2018-12
Produkcja w Górnictwie -2.8 2018-12
Produkcja Stali 1655 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.6 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 242025 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 295698 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.3 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.9 2018-12
Kredyt Konsumencki 102518 2018-12
Cena Benzyny 1.83 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.12 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.1 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 98.4 2018-09
PMI dla Budownictwa 51.8 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.