Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2020-07
Indeks Giełdowy 20018 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.29 2020-07
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.09 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-05
Inflacja -0.2 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -1157 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -915 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 79.8 2020-06
Przemysłowy PMI 47.5 2020-06
PMI dla Usług 46.4 2020-06
Optymizm Konsumentów 101 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 24.3 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Przypadki koronawirusa 243230 2020-07
Śmierć koronawirusa 34967 2020-07
Odzyskany koronawirus 195441 2020-07
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.4 2020-03
PKB 2001 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 407308 2020-03
Środki Trwałe Brutto 71972 2020-03
Pkb Per Capita 35614 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42413 2019-12
Rolnictwo w PKB 8100 2020-03
Budownictwo w PKB 16110 2020-03
Przemysł w PKB 68823 2020-03
Usługi w PKB 273297 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-05
Pracujący 22777 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 1933 2020-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 142212 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 36117 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 57.6 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.5 2020-05
Koszty Pracy 110 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2467 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2020-05
Populacja 60.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.3 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-06
Inflacja Bazowa 0.7 2020-06
Deflator Pkb 104 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.5 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.3 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 109 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.8 2020-04
Inflacja Żywności 2.6 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.8 2020-06
Cpi Transport 103 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.38 2020-06
Podaż Pieniądza M1 1323340 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1700862 2020-05
Podaż Pieniądza M3 1711241 2020-05
Bilans Banków 3887871 2020-05
Rezerwy Walutowe 174586 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 656901 2020-05
Bilans Banku Centralnego 1237567 2020-06
Prywatna długu do PKB 166 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1157 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -915 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Eksport 22440 2020-04
Import 23597 2020-04
Dług Zagraniczny 2240148 2020-03
Terms of Trade 110 2020-04
Rachunek kapitałowy -6162 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 130 2019-12
Rezerwy Złota 2452 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 90 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -612 2020-04
Indeks Terroryzmu 3.11 2018-12
Dochody z Turystyki 332 2020-04
Bronie Sprzedaży 611 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -30.33 2020-04
Wydatki Rządowe 79038 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 34.06 2020-04
Dług Publiczny 2467064 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 64.39 2020-04
Wnioski o Azyl 850 2020-03
Rating Kredytowy 61 2020-07
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 79.8 2020-06
Przemysłowy PMI 47.5 2020-06
PMI dla Usług 46.4 2020-06
Produkcja Przemysłowa -20.3 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 42.1 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -21.7 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -32.2 2020-04
Nowe Zamówienia 52.2 2020-04
Zmiany Zapasów 1818 2020-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 51.6 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 132457 2020-06
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 3115 2019-12
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.6 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23243 2019-12
Zakłady Produkcyjne -29.4 2020-04
Produkcja w Górnictwie -16.3 2020-05
Produkcja Stali 1250 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 24.3 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.5 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 245048 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 293805 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.5 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2020-05
Kredyt Konsumencki 108157 2020-05
Cena Benzyny 1.71 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 40.5 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 60.95 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -67.8 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.4 2020-03
PMI dla Budownictwa 51.6 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 243230 2020-07
Śmierć koronawirusa 34967 2020-07
Odzyskany koronawirus 195441 2020-07
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12
Łóżka OIOM 275 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.