Ostatni Poprzedni
Waluta 1.13 1.13
Indeks Giełdowy 26752 27138 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 17 Procent
Stopa Bezrobocia 9.4 9.2 Procent
Inflacja 3.8 3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.7 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy 2454 1316 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 4681 4754 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 3.2 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 156 135 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -9.5 -1.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 116 115 Punkty
Przemysłowy PMI 62.8 61.1 Punkty
PMI dla Usług 55.9 52.4 Punkty
Optymizm Konsumentów 118 118 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 43 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 17 Procent
PKB 1886 2005 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 425022 414230 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 82884 81563 W Mln Eur
Pkb Per Capita 29287 32044 USD
Pkb Per Capita Ppp 38992 42663 USD
Rolnictwo w PKB 7733 7895 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 19224 19109 W Mln Eur
Przemysł w PKB 75304 74725 W Mln Eur
Usługi w PKB 281296 272073 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 9.4 9.2 Procent
Pracujący 22985 22950 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 2373 2321 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 143061 142892 Setki Osoba
Zatrudnienie na Pół Etatu 35062 34902 Setki Osoba
Wskaźnik Zatrudnienia 58.6 58.5 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.2 64.4 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 5.6 5.5 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.2 29.6 Procent
Koszty Pracy 112 114 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 2333 2502 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 0.7 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 105 105 Punkty
Populacja 59.64 59.82 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 67
Zmiana Zatrudnienia 1.5 -0.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 3.8 3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.7 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 106 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 107 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 104 Punkty
Inflacja Bazowa 1.4 1.1 Procent
Deflator Pkb 106 106 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 113 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 20.4 13.3 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 120 120 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 115 Punkty
Inflacja Żywności 1.7 1.1 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 7.1 1.6 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 111 Punkty
Cpi Transport 112 110 Punkty
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 165 165 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 99792722 99792722 dawki
Przypadki koronawirusa 5134318 5118576 Osoby
Śmierć koronawirusa 134386 134287 Osoby
Odzyskany koronawirus 4081902 4078767 Osoby
Łóżka szpitalne 3.16 3.14 na 1000 osób
Szpitale 17.68 17.53 na jeden milion osób
Lekarze 4.32 4.15 na 1000 osób
Pielęgniarki 6.68 6.73 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.6 2.59 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.57 -0.55 Procent
Podaż Pieniądza M1 1506883 1501391 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 1873253 1869251 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 1914963 1881395 W Mln Eur
Bilans Banków 3960248 3973879 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 193245 189658 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 657850 657896 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 1555270 1544947 W Mln Eur
Prywatna długu do PKB 180 162 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 2454 1316 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 4681 4754 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 3.2 Procent Pkb
Eksport 44801 32648 W Mln Eur
Import 42347 31330 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 2362795 2345211 W Mln Eur
Terms of Trade 103 104 Punkty
Rachunek kapitałowy -3483 5255 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 116 110 W Mln Eur
Rezerwy Złota 2452 2452 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 104 82 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 736 2177 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 3.04 3.11
Dochody z Turystyki 3925 4974 W Mln Eur
Bronie Sprzedaży 806 321 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 156 135 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -9.5 -1.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu -11.79 17.45 Mld Eur
Wydatki Rządowe 81386 81220 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 57.3 48.6 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 64.87 46.5 Mld Eur
Dług Publiczny 2706434 2734426 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 76.66 29.06 Mld Eur
Wnioski o Azyl 6260 3845 Osoby
Rating Kredytowy 61
Wydatki Wojskowe 28370 26381 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 24 24 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 43 Procent
Podatek od Towarów i Usług 22 22 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 39.49 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 9.49 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 116 115 Punkty
Przemysłowy PMI 62.8 61.1 Punkty
PMI dla Usług 55.9 52.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 4.4 -0.1 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 -0.3 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 1.6 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 78 77.7 Procent
Zmiany Zapasów -1282 -2379 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 104478 101015
Szybkość Internetu 9211 8669 KBps
Adresy IP 13315518 13117319 IP
Bankructwa 2539 2902 Firmy
Index Konkurencyjności 71.53 70.77 Punkty
Ranking Konkurencyjności 30 31
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.6 54.2 Punkty
Indeks Percepcji Korupcji 53 53 Punkty
Ranking Korupcji 52 51
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 51
Produkcja Energii Elektrycznej 22262 22918 Gigawatogodzina
Zakłady Produkcyjne 0.1 0.5 Procent
Produkcja w Górnictwie -6.3 -18.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 118 118 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 5.4 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 251594 244544 W Mln Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 294585 293527 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.9 17 Procent
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.69 1.66 Procent
Kredyt Konsumencki 111368 111200 W Mln Eur
Cena Benzyny 2.1 2.16 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 45.5 45.3 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 64.36 61.69 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 10.5 1.7 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 101 Punkty
PMI dla Budownictwa 65.5 58.6 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 72.4 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.