Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.22 2021-01
Indeks Giełdowy 22042 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.69 2021-01
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.25 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 15.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5 2020-09
Stopa Bezrobocia 8.9 2020-11
Inflacja -0.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy 6766 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 7110 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 95.9 2020-12
Przemysłowy PMI 52.8 2020-12
PMI dla Usług 39.7 2020-12
Optymizm Konsumentów 102 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.9 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Przypadki koronawirusa 2428221 2021-01
Śmierć koronawirusa 84202 2021-01
Odzyskany koronawirus 1827451 2021-01
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 15.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5 2020-09
PKB 2001 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 411642 2020-09
Środki Trwałe Brutto 79545 2020-09
Pkb Per Capita 35614 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42413 2019-12
Rolnictwo w PKB 7855 2020-09
Budownictwo w PKB 17757 2020-09
Przemysł w PKB 71921 2020-09
Usługi w PKB 271377 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.9 2020-11
Pracujący 22964 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 2236 2020-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 142892 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 34902 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 58.2 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.2 2020-11
Bezrobocie Długoterminowe 5.1 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 29.5 2020-11
Koszty Pracy 110 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2502 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 2020-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2020-11
Populacja 60.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.5 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-12
Inflacja Bazowa 0.6 2020-12
Deflator Pkb 104 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 113 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-10
Inflacja Żywności 0.8 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-12
Cpi Transport 102 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Stopa Międzybankowa -0.54 2020-12
Podaż Pieniądza M1 1394949 2020-11
Podaż Pieniądza M2 1772739 2020-11
Podaż Pieniądza M3 1781871 2020-11
Bilans Banków 3892943 2020-11
Rezerwy Walutowe 171962 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 682285 2020-11
Bilans Banku Centralnego 1361382 2020-12
Prywatna długu do PKB 166 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6766 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 7110 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2019-12
Eksport 40928 2020-11
Import 34162 2020-11
Dług Zagraniczny 2295928 2020-09
Terms of Trade 112 2020-10
Rachunek kapitałowy 16279 2020-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 159 2020-06
Rezerwy Złota 2452 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 77 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1288 2020-11
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Dochody z Turystyki 1338 2020-10
Bronie Sprzedaży 611 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 135 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -44.75 2020-11
Wydatki Rządowe 79462 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 47.31 2020-11
Dług Publiczny 2586481 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 92.06 2020-11
Wnioski o Azyl 1055 2020-09
Rating Kredytowy 61 2021-01
Wydatki Wojskowe 26082 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 95.9 2020-12
Przemysłowy PMI 52.8 2020-12
PMI dla Usług 39.7 2020-12
Produkcja Przemysłowa -4.2 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 72.9 2020-09
Zamówienia W Przemyśle -1.3 2020-11
Nowe Zamówienia 110 2020-11
Zmiany Zapasów -4206 2020-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 40.1 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 119454 2020-12
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 3115 2019-12
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 43 2020-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2019-12
Ranking Korupcji 51 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23243 2019-12
Zakłady Produkcyjne -2 2020-11
Produkcja w Górnictwie -5.8 2020-11
Produkcja Stali 2049 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.9 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.1 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 243218 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 295932 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.6 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 2020-11
Kredyt Konsumencki 110261 2020-11
Cena Benzyny 1.9 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.6 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.56 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.2 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.8 2020-09
PMI dla Budownictwa 50.5 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2428221 2021-01
Śmierć koronawirusa 84202 2021-01
Odzyskany koronawirus 1827451 2021-01
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12
Łóżka OIOM 275 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.