Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-06
Indeks Giełdowy 25285 2021-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.88 2021-06
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.32 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2021-03
Stopa Bezrobocia 10.7 2021-04
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 78.01 2021-06
Inflacja 1.3 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 47166788 2021-06
Stopa Procentowa 0 2021-06
Bilans Handlowy 5870 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących 6654 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 156 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 110 2021-05
Przemysłowy PMI 62.3 2021-05
PMI dla Usług 53.1 2021-05
Optymizm Konsumentów 111 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2021-12
Przypadki koronawirusa 4253460 2021-06
Śmierć koronawirusa 127291 2021-06
Odzyskany koronawirus 4049316 2021-06
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2021-03
PKB 2001 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 402920 2021-03
Środki Trwałe Brutto 79899 2021-03
Pkb Per Capita 35614 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42413 2019-12
Rolnictwo w PKB 7889 2021-03
Budownictwo w PKB 18230 2021-03
Przemysł w PKB 73163 2021-03
Usługi w PKB 264703 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.7 2021-04
Pracujący 22344 2021-04
Bezrobotni Zarejestrowani 2670 2021-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 143061 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 35062 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 56.6 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 5.1 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 33 2021-03
Koszty Pracy 113 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2502 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 2021-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2021-04
Populacja 59.64 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67.25 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.25 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 78.01 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 47166788 2021-06
Przypadki koronawirusa 4253460 2021-06
Śmierć koronawirusa 127291 2021-06
Odzyskany koronawirus 4049316 2021-06
Łóżka szpitalne 3.18 2017-12
Szpitale 17.56 2017-12
Lekarze 4.1 2017-12
Pielęgniarki 6.71 2017-12
Łóżka OIOM 275 2013-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2021-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-05
Inflacja Bazowa 0.2 2021-05
Deflator Pkb 106 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.5 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 117 2021-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2021-04
Inflacja Żywności -0.7 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2021-05
Cpi Transport 107 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-06
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-05
Podaż Pieniądza M1 1459260 2021-04
Podaż Pieniądza M2 1835005 2021-04
Podaż Pieniądza M3 1844077 2021-04
Bilans Banków 3921147 2021-04
Rezerwy Walutowe 173830 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 666864 2021-04
Bilans Banku Centralnego 1478606 2021-05
Prywatna długu do PKB 162 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5870 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących 6654 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2020-12
Eksport 43650 2021-04
Import 37780 2021-04
Dług Zagraniczny 2324324 2020-12
Terms of Trade 106 2021-04
Rachunek kapitałowy 6402 2021-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 129 2020-12
Rezerwy Złota 2452 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 117 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 767 2021-04
Indeks Terroryzmu 3.04 2019-12
Dochody z Turystyki 442 2021-04
Bronie Sprzedaży 806 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 156 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Bilans Budżetu -17.06 2021-04
Wydatki Rządowe 81424 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 57.3 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 44.3 2021-04
Dług Publiczny 2680469 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 61.36 2021-04
Wnioski o Azyl 2695 2021-03
Rating Kredytowy 61 2021-06
Wydatki Wojskowe 28370 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 43 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.49 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.49 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 110 2021-05
Przemysłowy PMI 62.3 2021-05
PMI dla Usług 53.1 2021-05
Produkcja Przemysłowa 79.5 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 2021-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 90.7 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 75.3 2021-03
Zmiany Zapasów 444 2021-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 59.7 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 142730 2021-05
Szybkość Internetu 9211 2017-03
Adresy IP 13315518 2017-03
Bankructwa 2902 2020-12
Index Konkurencyjności 71.53 2019-12
Ranking Konkurencyjności 30 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.7 2021-05
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 58 2019-12
Zakłady Produkcyjne 3.3 2021-04
Produkcja w Górnictwie 19.9 2021-04
Produkcja Stali 1500 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 111 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 30.4 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 232598 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 289184 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.2 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2021-04
Kredyt Konsumencki 107784 2021-04
Cena Benzyny 2.09 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.9 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 61.56 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 60.2 2021-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100 2020-12
PMI dla Budownictwa 58.3 2021-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Włochy - Wskaźniki ekonomiczne.