Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 14640.00 14649 14689 14728 14768 14848
Indeks Giełdowy 6675.27 6457 6319 6184 6051 5795
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.40 7.43 7.48 7.54 7.59 7.7

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 0.34 2.54 1.55 0.7 -1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.01 3.6 3.1 3.9 4.2 5.3
Stopa Bezrobocia 5.83 5.7 6 5.85 5.8 5.7
Inflacja 3.47 3.2 2.8 2.6 2.2 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.95 0.2 0 0.3 0.2 0.5
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Bilans Handlowy 7560.00 2000 3000 5050 4000 2700
Saldo Obrotów Bieżących 1415.00 -3500 -5000 -6000 -6000 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 38.50 43 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -4.65 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 8.71 10 6 6 6 6
Przemysłowy PMI 51.90 51 50.5 50.5 50.5 51
Optymizm Konsumentów 113.10 100 95 112 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.50 3 5 3.5 3.5 3.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 0.34 2.54 1.55 0.7 -1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.01 3.6 3.1 3.9 4.2 5.3
PKB 1058.42 1230 1230 1230 1230 1370
Pkb W Cenach Stałych 2818579.00 2872654 2903222 2956847 2936959 3113560
Środki Trwałe Brutto 910202.33 881471 917823 970526 948431 1021963
PKB Per Capita 3756.91 4700 4700 4700 4700 4700
PKB Per Capita PPP 11444.96 10840 10840 11750 11750 11750
Rolnictwo w PKB 80365.00 92081 81833 51429 83740 54155
Budownictwo w PKB 284580.70 274192 286866 299379 296533 315246
Przemysł w PKB 587265.50 585201 596090 605614 611931 637712
Górnictwo w PKB 204232.40 210677 218458 218322 212810 229893
Usługi w PKB 52092.40 51218 49738 52223 54280 54991
Media w PKB 41937.40 40013 40963 43654 43699 45968

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.83 5.7 6 5.85 5.8 5.7
Pracujący 135611895.00 132166325 132166325 132166325 132166325 132166325
Bezrobotni Zarejestrowani 8402153.00 9154473 9154473 9154473 9154473 8953875
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.06 69 69 69 69 69
Wynagrodzenia w Przemyśle 2659274.00 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Płaca Minimalna 4.42 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7
Populacja 270.20 275 275 275 275 275
Wiek Emerytalny Kobiet 57.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 3.47 3.2 2.8 2.6 2.2 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.95 0.2 0 0.3 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.98 110 110 110 111 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.10 108 108 109 110 111
Inflacja Bazowa 2.60 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.33 108 108 110 111 113
Inflacja Żywności 5.20 2 2 3.5 3.5 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.48 2 1.7 2 2 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.13 106 106 106 107 109
Cpi Transport 107.72 108 108 108 108 109

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Stopa Międzybankowa 3.75 3.75 4 4.25 4.25 4.25
Podaż Pieniądza M2 7810900.00 7192350 7180000 7184264 7184264 7174264
Rezerwy Walutowe 135659.00 130678 132000 135597 135597 139570
Kredyty dla Sektora prywatnego 5055398.00 5092755 5150867 5363309 5267725 5647564
Stopa Depozytowa 2.75 2.75 3 3.25 3.25 3.25
Stopa Pożyczkowa 4.25 4.25 4.5 4.75 4.75 4.75
Tempo Wzrostu Kredytów 6.65 3 3.2 5 5 5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.00 6 6.5 6.5 7 7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 7560.00 2000 3000 5050 4000 2700
Saldo Obrotów Bieżących 1415.00 -3500 -5000 -6000 -6000 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -2 -2
Import 21966.80 16000 15000 14000 14000 14000
Eksport 27321.70 18000 18000 18000 18000 16700
Dług Zagraniczny 415065.42 400000 410000 410640 410640 419640
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 147.20 130 140 150 150 160
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2324.01 2700 2750 2670 2670 3170
Przyjazdy Turystów 40790.00 900000 1200000 1000000 1000000 1200000
Rezerwy Złota 78.57 81 81 81 81 81
Wydobycie Ropy Naftowej 616.00 720 735 750 750 740
Sprzedaż Broni 9.00 25 25 25 25 25

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 38.50 43 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -4.65 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -1039200.00 -800000 -800000 -800000 -800000 -500000
Wydatki Rządowe 150983.69 218321 236665 317200 157325 334011
Dochody Budżetu Państwa 1699950.00 1930000 1930000 1930000 1930000 1980000
Wydatki Budżetu Państwa 2739200.00 2330000 2330000 2330000 2330000 2330000
Wydatki Wojskowe 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 8.71 10 6 6 6 6
Przemysłowy PMI 51.90 51 50.5 50.5 50.5 51
Produkcja Przemysłowa 0.75 2 2.7 -0.2 -0.2 -0.4
Stopa Utylizacji Surowców 73.08 78 78 79 79 79
Rejestracje nowych samochodów 98536.00 75000 85000 81000 81000 81000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 113.10 100 95 112 112 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.50 3 5 3.5 3.5 3.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.30 6 5 5 5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1513463.60 1521631 1511980 1569562 1577029 1652749
Kredyt Konsumencki 2730534.00 2704726 2742654 2872839 2845216 3025100
Cena Benzyny 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.61
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.20 19.1 19.1 19.5 19.5 20

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 217.56 217 218 218 218 219


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.