Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 14425.00 14430 14491 14552 14613 14734
Indeks Giełdowy 6105.03 5752 5509 5275 5051 4604
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.63 6.59 6.65 6.71 6.76 6.88

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.74 5.5 4.3 3.5 4.5 5
Stopa Bezrobocia 6.26 7 6.5 6.5 6 6
Inflacja 1.68 1.6 2.3 3 2.8 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 0.3 0.8 0.3 0.2 0.5
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 4
Bilans Handlowy 2370.00 2400 2600 300 2600 2700
Saldo Obrotów Bieżących -997.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 38.50 42 42 42 43 43
Budżet Państwa do PKB -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 102.90 110 108 105 107 105
Przemysłowy PMI 55.30 55 53 51 52 51
Optymizm Konsumentów 104.40 95 100 100 105 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.30 4 3.5 5 2.5 3.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 22 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.74 5.5 4.3 3.5 4.5 5
PKB 1119.19 1150 1150 1150 1270 1270
Pkb W Cenach Stałych 2683111.60 2732091 2837536 2803812 2830902 2944003
Środki Trwałe Brutto 874340.97 834720 894996 925379 934320 971648
Pkb Per Capita 4450.70 4450 4450 4450 4700 4700
Pkb Per Capita Ppp 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
Rolnictwo w PKB 79203.70 102159 87960 52178 52682 54786
Budownictwo w PKB 271471.40 267399 279481 286998 289771 301348
Przemysł w PKB 558907.50 559138 581784 574972 580527 603720
Górnictwo w PKB 196726.10 203891 205048 206829 208827 217170
Usługi w PKB 49162.90 47443 50616 51561 52059 54139
Media w PKB 38708.70 37611 40054 39745 40129 41732

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.26 7 6.5 6.5 6 6
Pracujący 128454184.00 129165517 129165517 129165517 132166325 132166325
Bezrobotni Zarejestrowani 9767754.00 9572398 9572398 9572398 9154473 9154473
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.77 68 68 68 69 69
Wynagrodzenia w Przemyśle 2876184.70 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Płaca Minimalna 4.42 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Populacja 270.20 273 272 273 275 275
Wiek Emerytalny Kobiet 57.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.68 1.6 2.3 3 2.8 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 0.3 0.8 0.3 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.53 107 107 109 109 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.60 107 107 107 108 109
Inflacja Bazowa 1.37 1.4 1.2 1.4 1.6 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.20 106 107 194 107 112
Inflacja Żywności 3.05 3.5 3.7 3.5 2.1 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.06 3.5 2.5 2.5 2.1 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.05 104 105 106 106 109
Cpi Transport 103.48 105 105 106 106 109

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 4
Stopa Międzybankowa 3.75 3.75 3.75 3.75 4 4.25
Podaż Pieniądza M2 6994900.00 6736481 6753165 7060815 7082350 7524264
Rezerwy Walutowe 136398.00 141297 143680 146064 148447 155597
Kredyty dla Sektora prywatnego 4844433.00 5098724 5053092 5007669 5002067 5258053
Stopa Depozytowa 2.75 2.75 2.75 6 3 3.25
Stopa Pożyczkowa 4.25 4.25 4.25 7.5 4.5 4.75
Tempo Wzrostu Kredytów -1.30 5.5 7.5 11 3.5 11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 4 4 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 2370.00 2400 2600 300 2600 2700
Saldo Obrotów Bieżących -997.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Import 14234.50 13100 13300 13500 13700 14000
Eksport 16595.00 15500 15900 16100 15700 16700
Dług Zagraniczny 415626.58 440634 453620 446435 455366 469640
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 111.70 120 110 100 150 100
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2259.79 3190 2950 3353 3250 3670
Przyjazdy Turystów 127512.00 300000 500000 700000 800000 1000000
Rezerwy Złota 78.57 80 80 80 81 81
Wydobycie Ropy Naftowej 751.00 750 750 750 800 800
Bronie Sprzedaży 9.00 15 15 15 25 25

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 38.50 42 42 42 43 43
Budżet Państwa do PKB -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Bilans Budżetu -1039200.00 -350000 -350000 -350000 -310000 -310000
Wydatki Rządowe 164256.60 205734 237834 300112 303012 315118
Dochody Budżetu Państwa 169900.00 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Wydatki Budżetu Państwa 2739200.00 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
Wydatki Wojskowe 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 22 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 102.90 110 108 105 107 105
Przemysłowy PMI 55.30 55 53 51 52 51
Produkcja Przemysłowa 2.00 7.5 5.5 6.6 3.5 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.60 2 1.5 1.5 1.5 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 73.38 79 73 79 75 79
Rejestracje nowych samochodów 54815.00 65000 76000 79000 80000 81000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 104.40 95 100 100 105 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.30 4 3.5 5 2.5 3.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 15.60 11 8.5 5.1 4.5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1450299.50 1462787 1514121 1509823 1524411 1585314
Kredyt Konsumencki 2578491.00 2641645 2637999 2645506 2674152 2777781
Cena Benzyny 0.53 0.51 0.49 0.38 0.44 0.42
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.80 18 18 18 18 17

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 214.79 216 217 218 218 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.