Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 14385.00 14319 14393 14469 14544 14695
Indeks Giełdowy 6057.35 6373 6293 6213 6134 5979
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.93 7.89 7.99 8.08 8.18 8.37
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
Stopa Bezrobocia 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
Inflacja 2.83 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.44 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
Stopa Procentowa 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
Bilans Handlowy -2501.90 -1200 500 -900 -800 300
Saldo Obrotów Bieżących -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle 102.10 106 106 105 106 108
Przemysłowy PMI 50.40 51.2 50.9 50.2 51 51.5
Optymizm Konsumentów 128.10 122 122 123 125 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.50 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
PKB 1015.54 1126 1126 1126 1150 1150
Pkb W Cenach Stałych 2625042.10 2667540 2753974 2773478 2770839 2920472
Środki Trwałe Brutto 861834.53 848726 903696 960939 960025 1011869
Pkb Per Capita 4130.66 4332 4332 4332 4567 4567
Pkb Per Capita Ppp 11188.74 11733 11733 11733 12037 12037
Rolnictwo w PKB 80035.80 86431 84717 48528 48482 51100
Budownictwo w PKB 265916.20 259693 272547 292043 291765 307522
Przemysł w PKB 555287.70 559015 574280 581455 580901 612272
Górnictwo w PKB 199882.80 204982 205919 210596 210396 221758
Usługi w PKB 49676.80 47671 48893 50966 50918 53668
Media w PKB 36514.80 36512 37722 39814 39776 41924
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264.00 6775000 6775000 6775000 6610000 6610000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.20 69.3 69.3 69.3 69.1 69.1
Płaca Minimalna 3.94 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1
Wynagrodzenia w Przemyśle 2703980.52 2740000 2850000 2850000 2850000 3100000
Populacja 264.20 266 266 265 268 268
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Koszty Utrzymania 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.83 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.44 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136.47 138 138 140 140 145
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127.65 128 129 130 132 135
Inflacja Bazowa 3.05 3 2.7 3 3.2 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 166.14 176 178 176 175 185
Inflacja Żywności 2.29 3.5 3.8 4.2 4.2 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.08 6.8 6.5 6 5.5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.04 133 134 135 136 140
Cpi Transport 146.75 149 146 151 151 156
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
Stopa Międzybankowa 7.25 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
Podaż Pieniądza M2 5744240.90 5910000 5990000 6150000 6150000 6270000
Rezerwy Walutowe 124300.00 115400 115800 116200 116200 172000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4652218.00 4690000 4750000 4830000 4830000 4950000
Stopa Depozytowa 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Stopa Pożyczkowa 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Tempo Wzrostu Kredytów 11.05 5.9 5.7 6.3 5.9 5.9
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -2501.90 -1200 500 -900 -800 300
Saldo Obrotów Bieżących -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Import 15098.80 12200 13200 15800 14700 16700
Eksport 12596.90 11000 13700 14900 15000 16500
Dług Zagraniczny 387592.08 410000 410000 410000 410000 420000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 107.90 93.8 98 105 110 98.8
Przyjazdy Turystów 1338666.00 1470000 1520000 1550000 1550000 1580000
Rezerwy Złota 78.50 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Wydobycie Ropy Naftowej 772.00 794 797 801 800 805
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 153652.73 198218 211132 297858 297575 313644
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 102.10 106 106 105 106 108
Przemysłowy PMI 50.40 51.2 50.9 50.2 51 51.5
Produkcja Przemysłowa -4.00 6 5.7 5.1 5.3 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.20 -0.6 0.7 4 3.5 1.8
Zmiany Zapasów 61523.99 48200 25400 -26500 -26500 -29600
Rejestracje nowych samochodów 84056.00 56000 91000 86000 102000 89000
Produkcja Miedzi 218028.00 269000 266000 271000 260000 268000
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 128.10 122 122 123 125 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.50 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.10 3.6 2.8 3.9 4 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1442320.30 1429535 1477952 1515347 1513905 1595660
Kredyt Konsumencki 2401318.00 2300878 2355754 2486828 2492677 2618630
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
Cena Benzyny 0.45 0.44 0.42 0.41 0.4 0.4
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 209.46 210 212 213 213 217


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.