Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 14020.00 14066 14113 14159 14206 14302
Indeks Giełdowy 6242.60 6112 5994 5878 5765 5538
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.29 6.34 6.4 6.45 6.5 6.61

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.05 1 3.5 1.5 2.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.49 2.5 6.5 6 5 5.5
Stopa Bezrobocia 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
Inflacja 1.68 1.4 1.5 1.8 2.3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.45 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
Bilans Handlowy 2101.40 2100 -1200 -100 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 964.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Dług Publiczny do PKB 30.50 40 40 40 40 42
Budżet Państwa do PKB -2.20 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4
Koniunktura w Przemyśle 102.90 103 108 105 105 105
Przemysłowy PMI 51.30 52 55 53 51 51
Optymizm Konsumentów 96.50 91 98 98 99 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 4 4 3.5 5 3.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 22 22 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.05 1 3.5 1.5 2.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.49 2.5 6.5 6 5 5.5
PKB 1119.19 1150 1150 1150 1150 1270
Pkb W Cenach Stałych 2720552.40 2800378 2770594 2757988 3075257 2940397
Środki Trwałe Brutto 858097.95 961860 898224 842632 1065498 1009953
Pkb Per Capita 4450.70 4450 4450 4450 4450 4700
Pkb Per Capita Ppp 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
Rolnictwo w PKB 84333.20 46159 73647 103127 53808 48467
Budownictwo w PKB 267958.40 297191 280465 269934 323820 312050
Przemysł w PKB 557798.60 579776 580921 564438 644722 608765
Górnictwo w PKB 196594.90 204488 205804 205823 233511 214713
Usługi w PKB 48528.80 54168 53664 47892 56512 56876
Media w PKB 38402.80 40535 39040 37967 44146 42562

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
Pracujący 128454184.00 132165517 132165517 132165517 132165517 134434782
Bezrobotni Zarejestrowani 9767754.00 7049693 7049693 7049693 7049693 6975287
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.77 68 68 68 68 69
Wynagrodzenia w Przemyśle 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Płaca Minimalna 4.28 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6
Populacja 266.10 273 273 272 273 275
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.68 1.4 1.5 1.8 2.3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.45 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.68 106 107 107 108 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.95 106 107 107 108 110
Inflacja Bazowa 1.60 1.5 1.7 1.5 1.5 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.62 185 104 106 194 194
Inflacja Żywności 3.63 4.5 3.5 3.7 3.5 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.82 3 3.5 2.5 2.5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.84 104 104 105 105 108
Cpi Transport 103.01 104 105 104 105 109

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
Stopa Międzybankowa 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.3
Podaż Pieniądza M2 6900000.00 6713228 6736481 6753165 7060815 7524264
Rezerwy Walutowe 135900.00 138045 140186 142327 144468 148993
Kredyty dla Sektora prywatnego 4821734.00 4983088 5111756 5147053 5135453 5232242
Stopa Depozytowa 3.00 3 3 3 3 3.25
Stopa Pożyczkowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
Tempo Wzrostu Kredytów -2.40 2.5 11 7.5 11 11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 4 5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 2101.40 2100 -1200 -100 300 300
Saldo Obrotów Bieżących 964.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Import 14437.90 15700 15600 15300 15500 16500
Eksport 16539.30 14500 15500 14700 16700 16700
Dług Zagraniczny 408524.80 434833 440634 453620 446435 469640
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 111.10 150 120 100 100 100
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2257.00 2900 3190 2950 3353 3670
Przyjazdy Turystów 175313.00 400000 900000 900000 1000000 1200000
Rezerwy Złota 78.57 80 80 80 81 81
Wydobycie Ropy Naftowej 685.00 950 950 950 950 1000
Bronie Sprzedaży 8.00 15 15 15 35 75

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 30.50 40 40 40 40 42
Budżet Państwa do PKB -2.20 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4
Bilans Budżetu -348653.70 -350000 -350000 -350000 -350000 -310000
Wydatki Rządowe 228029.03 287862 163402 207684 330268 302255
Dochody Budżetu Państwa 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Wydatki Budżetu Państwa 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
Wydatki Wojskowe 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 22 22 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 102.90 103 108 105 105 105
Przemysłowy PMI 51.30 52 55 53 51 51
Produkcja Przemysłowa 2.00 3.5 19 5.5 6.6 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.60 2 2 1.5 1.5 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 71.96 75 79 73 79 79
Rejestracje nowych samochodów 57131.00 73000 75000 76000 79000 81000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 96.50 91 98 98 99 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 4 4 3.5 5 3.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.30 6.5 13.5 5.5 5.1 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1451698.10 1530094 1520413 1476652 1680230 1606599
Kredyt Konsumencki 2534392.00 2537173 2623843 2666684 2757417 2664032
Cena Benzyny 0.46 0.4 0.41 0.39 0.38 0.38
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.90 19 19 19 19 18

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 213.50 216 216 217 218 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.