Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 14270.00 14306 14358 14409 14462 14566
Indeks Giełdowy 6113.11 5992 5842 5697 5556 5282
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.31 6.29 6.35 6.41 6.46 6.58

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.31 2.5 -1.5 -0.5 4 -1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.07 4.3 3.5 4.5 4 5
Stopa Bezrobocia 6.26 6 5.8 5.7 5.7 5.7
Inflacja 1.59 1.6 1.5 1.8 1.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 0.1 0.3 0.2 0.2 0.5
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Bilans Handlowy 4744.80 2600 300 2200 2000 2700
Saldo Obrotów Bieżących -2231.00 -5500 -6000 -5500 -5500 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 38.50 42 42 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -6.50 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5
Koniunktura w Przemyśle 18.98 -3 12 18 10 6
Przemysłowy PMI 43.70 48 51 52 51 51
Optymizm Konsumentów 77.30 90 100 105 100 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -12.80 3.5 5 2.5 3 3.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.31 2.5 -1.5 -0.5 4 -1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.07 4.3 3.5 4.5 4 5
PKB 1058.42 1150 1150 1270 1270 1270
Pkb W Cenach Stałych 2772832.00 2837536 2803812 2803852 2883745 2944003
Środki Trwałe Brutto 850840.80 894996 925379 913686 884874 971648
Pkb Per Capita 4312.35 4450 4450 4700 4700 4700
Pkb Per Capita Ppp 11444.96 10840 10840 10840 10840 11750
Rolnictwo w PKB 88881.60 87960 52178 82768 92437 54786
Budownictwo w PKB 264663.70 279481 286998 283688 275250 301348
Przemysł w PKB 564865.50 581784 574972 584058 587460 603720
Górnictwo w PKB 203356.10 205048 206829 205579 211490 217170
Usługi w PKB 49438.40 50616 51561 51375 51416 54139
Media w PKB 38622.60 40054 39745 40451 40168 41732

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 6.26 6 5.8 5.7 5.7 5.7
Pracujący 131064305.00 130165517 130165517 132166325 132166325 132166325
Bezrobotni Zarejestrowani 8746008.00 9572398 9572398 9154473 9154473 9154473
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.08 68 68 69 69 69
Wynagrodzenia w Przemyśle 2876184.70 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Płaca Minimalna 4.42 4.42 4.42 4.6 4.6 4.6
Populacja 270.20 272 273 275 275 275
Wiek Emerytalny Kobiet 57.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 1.59 1.6 1.5 1.8 1.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 0.1 0.3 0.2 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.57 107 107 108 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.04 107 107 108 108 109
Inflacja Bazowa 1.31 1.2 1.4 1.6 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.35 106 107 108 108 109
Inflacja Żywności 3.31 3 1.5 1.1 2 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.72 2.5 2.3 2.1 2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.22 105 104 105 105 107
Cpi Transport 103.06 104 105 105 105 107

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Stopa Międzybankowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
Podaż Pieniądza M2 7198900.00 7203165 7190815 7182350 7192350 7184264
Rezerwy Walutowe 144800.00 142680 138064 138447 130678 135597
Kredyty dla Sektora prywatnego 4915787.00 5053092 5007669 5056003 5112418 5258053
Stopa Depozytowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Stopa Pożyczkowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
Tempo Wzrostu Kredytów 1.16 1.5 3 4.5 3 5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 4744.80 2600 300 2200 2000 2700
Saldo Obrotów Bieżących -2231.00 -5500 -6000 -5500 -5500 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Import 16678.70 17000 16500 17500 16000 14000
Eksport 21423.50 20900 20100 19700 18000 16700
Dług Zagraniczny 415081.72 416620 417435 415366 400000 410640
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 116.80 115 120 130 150 150
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2276.98 2350 2553 2650 2700 2670
Przyjazdy Turystów 138967.00 160000 300000 800000 900000 1000000
Rezerwy Złota 78.57 80 80 81 81 81
Wydobycie Ropy Naftowej 648.00 720 750 740 720 750
Bronie Sprzedaży 9.00 15 15 25 25 25

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 38.50 42 42 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -6.50 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -1039200.00 -850000 -850000 -800000 -800000 -800000
Wydatki Rządowe 210734.48 237834 300112 171648 219164 315118
Dochody Budżetu Państwa 1699950.00 1830000 1830000 1930000 1930000 1930000
Wydatki Budżetu Państwa 2739200.00 2530000 2530000 2330000 2330000 2330000
Wydatki Wojskowe 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 18.98 -3 12 18 10 6
Przemysłowy PMI 43.70 48 51 52 51 51
Produkcja Przemysłowa 1.07 2.8 -0.5 0.4 2 -0.2
Stopa Utylizacji Surowców 75.33 75.5 76 77 78 79
Rejestracje nowych samochodów 83319.00 78000 75000 80000 75000 81000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 77.30 90 100 105 100 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -12.80 3.5 5 2.5 3 3.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.90 8.5 16.1 10.5 6 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1468755.90 1514121 1509823 1515563 1527506 1585314
Kredyt Konsumencki 2593280.00 2637999 2645506 2694523 2697011 2777781
Cena Benzyny 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.80 18.5 18.6 19 19.1 19.5

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 215.88 217 216 216 217 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.