Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 14590.00 14648 14696 14745 14794 14893
Indeks Giełdowy 5948.57 5840 5727 5617 5508 5292
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.51 6.57 6.62 6.67 6.73 6.84

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.42 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.07 5.5 4.3 3.5 4.5 5
Stopa Bezrobocia 7.07 7 6.5 6.5 6 6
Inflacja 1.37 1.6 1.9 2.1 1.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Bilans Handlowy 2010.00 2400 2600 300 2600 2700
Saldo Obrotów Bieżących 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 38.50 42 42 42 43 43
Budżet Państwa do PKB -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 102.90 110 108 105 107 105
Przemysłowy PMI 53.20 55 53 51 52 51
Optymizm Konsumentów 93.40 95 100 100 105 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 22 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.42 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.07 5.5 4.3 3.5 4.5 5
PKB 1119.19 1150 1150 1150 1270 1270
Pkb W Cenach Stałych 2708997.10 2754376 2732091 3075257 2803812 2944003
Środki Trwałe Brutto 894086.10 892966 834720 1065498 925379 971648
Pkb Per Capita 4450.70 4450 4450 4450 4700 4700
Pkb Per Capita Ppp 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
Rolnictwo w PKB 50413.10 73216 102159 53808 52178 54786
Budownictwo w PKB 277292.80 278823 267399 323820 286998 301348
Przemysł w PKB 555528.10 577520 559138 644722 574972 603720
Górnictwo w PKB 199834.40 204599 203891 233511 206829 217170
Usługi w PKB 49817.40 53350 47443 56512 51561 54139
Media w PKB 38400.50 38812 37611 44146 39745 41732

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 7.07 7 6.5 6.5 6 6
Pracujący 128454184.00 129165517 129165517 129165517 132166325 132166325
Bezrobotni Zarejestrowani 9767754.00 9572398 9572398 9572398 9154473 9154473
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.77 68 68 68 69 69
Wynagrodzenia w Przemyśle 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Płaca Minimalna 4.42 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Populacja 270.20 273 272 273 275 275
Wiek Emerytalny Kobiet 57.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.37 1.6 1.9 2.1 1.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.15 106 107 152 108 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.19 106 107 140 108 110
Inflacja Bazowa 1.21 1.7 1.5 1.5 1.1 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.53 106 107 194 107 112
Inflacja Żywności 2.22 3.5 3.7 3.5 2.1 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.04 3.5 2.5 2.5 2.1 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.95 104 104 147 105 108
Cpi Transport 102.75 104 105 164 105 108

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Stopa Międzybankowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Podaż Pieniądza M2 6810500.00 6736481 6753165 7060815 7082350 7524264
Rezerwy Walutowe 137095.00 141297 143680 146064 148447 155597
Kredyty dla Sektora prywatnego 4766229.00 5081834 5098724 5053092 5007669 5258053
Stopa Depozytowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Stopa Pożyczkowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Tempo Wzrostu Kredytów -2.15 5.5 7.5 11 3.5 11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 4 4 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 2010.00 2400 2600 300 2600 2700
Saldo Obrotów Bieżących 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Import 13264.10 13100 13300 13500 13700 14000
Eksport 15265.10 15500 15900 16100 15700 16700
Dług Zagraniczny 417527.80 440634 453620 446435 455366 469640
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 111.10 120 110 100 150 100
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2257.00 3190 2950 3353 3250 3670
Przyjazdy Turystów 117000.00 300000 500000 700000 800000 1000000
Rezerwy Złota 78.57 80 80 80 81 81
Wydobycie Ropy Naftowej 697.00 750 750 750 800 800
Bronie Sprzedaży 9.00 15 15 15 25 25

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 38.50 42 42 42 43 43
Budżet Państwa do PKB -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Bilans Budżetu -348653.70 -350000 -350000 -350000 -310000 -310000
Wydatki Rządowe 289963.74 162445 205734 330268 300112 315118
Dochody Budżetu Państwa 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Wydatki Budżetu Państwa 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
Wydatki Wojskowe 7380.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 25 22 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 102.90 110 108 105 107 105
Przemysłowy PMI 53.20 55 53 51 52 51
Produkcja Przemysłowa 2.00 7.5 5.5 6.6 3.5 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.60 2 1.5 1.5 1.5 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 71.96 79 73 79 75 79
Rejestracje nowych samochodów 49202.00 65000 76000 79000 80000 81000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 93.40 95 100 100 105 112
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -18.10 11 8.5 5.1 4.5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1458766.50 1511513 1462787 1680230 1509823 1585314
Kredyt Konsumencki 2545948.00 2608484 2641645 2757417 2645506 2777781
Cena Benzyny 0.53 0.51 0.49 0.38 0.44 0.42
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.50 18 18 18 18 17

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 213.99 216 217 218 218 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.