Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 13960.00 14249 14319 14390 14459 14601
Indeks Giełdowy 6334.84 6259 6191 6124 6057 5926
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.20 7.43 7.51 7.59 7.67 7.83
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
Stopa Bezrobocia 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflacja 3.49 3.9 3.3 3.2 3.4 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.12 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -60.00 500 -900 -800 -800 300
Saldo Obrotów Bieżących -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle 108.81 106 105 106 106 108
Przemysłowy PMI 49.00 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Optymizm Konsumentów 123.10 122 123 125 124 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.30 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
PKB 1042.17 1126 1126 1150 1150 1150
Pkb W Cenach Stałych 2735191.60 2823763 2773478 2756306 2874686 2920472
Środki Trwałe Brutto 869895.72 926597 960939 904926 914260 1011869
Pkb Per Capita 4284.70 4330 4330 4500 4500 4500
Pkb Per Capita Ppp 11605.90 11733 11733 12037 12037 12037
Rolnictwo w PKB 88693.90 86864 48528 84061 93217 51100
Budownictwo w PKB 267906.20 279453 292043 279212 281569 307522
Przemysł w PKB 564982.40 588833 581455 583052 593797 612272
Górnictwo w PKB 198663.50 211137 210596 209883 208795 221758
Usługi w PKB 51156.00 50132 50966 52161 53765 53668
Media w PKB 36954.00 38678 39814 38341 38839 41924
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264.00 6775000 6775000 6610000 6610000 6610000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.20 69.3 69.3 69.1 69.1 69.1
Płaca Minimalna 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1
Wynagrodzenia w Przemyśle 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Populacja 264.20 266 265 268 268 268
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Koszty Utrzymania 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.49 3.9 3.3 3.2 3.4 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.12 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.75 139 140 140 143 145
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129.46 129 130 132 133 135
Inflacja Bazowa 3.30 3 3 3.2 3.2 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 167.78 178 176 175 172 185
Inflacja Żywności 5.81 3.8 4.2 4.2 3.9 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 1.5 3 3.5 4 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.82 135 135 136 137 140
Cpi Transport 133.78 148 151 151 152 157
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 5.50 5.5 5 5 5 5
Stopa Międzybankowa 6.11 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Podaż Pieniądza M2 5937500.00 5990000 6150000 6150000 6150000 6270000
Rezerwy Walutowe 126441.00 126700 127500 129200 131100 135100
Kredyty dla Sektora prywatnego 4766613.00 4720045 4878263 4884829 5009710 5136811
Stopa Depozytowa 4.75 4.75 4.25 4.25 4.25 4.25
Stopa Pożyczkowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Tempo Wzrostu Kredytów 9.58 8.7 8 7.5 7.9 8.9
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -60.00 500 -900 -800 -800 300
Saldo Obrotów Bieżących -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Import 15514.20 13200 15800 14700 13200 16700
Eksport 15450.70 13700 14900 15000 11900 16500
Dług Zagraniczny 391827.59 410000 410000 396855 406972 420000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 104.90 98 105 110 100 98.8
Przyjazdy Turystów 1483792.00 1520000 1550000 1350000 1450000 1580000
Rezerwy Złota 78.54 78.5 80.6 80.6 80.6 80.6
Wydobycie Ropy Naftowej 756.00 797 801 800 800 805
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 209394.41 216483 297858 161335 220074 313644
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 108.81 106 105 106 106 108
Przemysłowy PMI 49.00 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Produkcja Przemysłowa 8.10 1.5 3.5 4.5 5 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 20.30 0.7 4 3.5 3 1.8
Zmiany Zapasów 59179.55 25400 -26500 -26500 -26500 -29600
Rejestracje nowych samochodów 89096.00 91000 86000 89000 55000 89000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 123.10 122 123 125 124 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.30 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.40 2.8 3.9 4 6 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1467542.40 1515405 1515347 1514678 1542387 1595660
Kredyt Konsumencki 2450233.00 2415452 2486828 2521384 2575195 2618630
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
Cena Benzyny 0.45 0.44 0.43 0.41 0.4 0.4
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 210.38 212 213 213 214 217


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.