Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 14840.00 14899 14948 14997 15048 15148
Indeks Giełdowy 4870.04 4773 4681 4590 4502 4325
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.93 6.99 7.05 7.11 7.17 7.28

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.19 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.32 -1.2 3.3 5.2 8.5 8
Stopa Bezrobocia 4.99 8.5 9 8.5 7.5 6.5
Inflacja 1.32 1.7 2.1 3.3 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy 2327.40 -1700 -1200 -1200 -100 1200
Saldo Obrotów Bieżących -2896.20 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 102.90 97 101 103 105 105
Przemysłowy PMI 47.20 50.5 52 55 53 51
Optymizm Konsumentów 86.90 91 95 97 98 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.00 -5.5 3.5 4 4 5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.19 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.32 -1.2 3.3 5.2 8.5 8
PKB 1119.19 970 970 1150 1150 1150
Pkb W Cenach Stałych 2589647.30 2801974 2861316 2843624 2809767 3090221
Środki Trwałe Brutto 791199.66 912048 982791 921884 858452 1061414
Pkb Per Capita 4450.70 4200 4200 4450 4450 4450
Pkb Per Capita Ppp 11812.20 9980 9980 10840 10840 10840
Rolnictwo w PKB 96832.80 78244 47164 75587 105064 50937
Budownictwo w PKB 253459.00 278961 303658 287853 275003 327951
Przemysł w PKB 529988.80 579447 592392 596224 575038 639784
Górnictwo w PKB 193261.50 204156 208938 211190 209689 225653
Usługi w PKB 44969.30 52210 55346 55078 48792 59774
Media w PKB 35649.90 38182 41417 40068 38680 44731

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.99 8.5 9 8.5 7.5 6.5
Pracujący 129366192.00 129896120 129896120 132165517 132165517 132165517
Bezrobotni Zarejestrowani 6816840.00 7123846 7123846 7049693 7049693 7049693
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.32 67 67 68 68 68
Wynagrodzenia w Przemyśle 2817234.31 2850000 3100000 3100000 3100000 3100000
Płaca Minimalna 4.28 4 4 4.4 4.4 4.4
Populacja 266.10 270 270 273 273 273
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.32 1.7 2.1 3.3 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.90 105 106 108 109 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.66 106 106 108 109 110
Inflacja Bazowa 2.03 1.8 2.1 3.2 3.3 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.38 103 104 106 107 110
Inflacja Żywności 0.79 4.1 4.5 4.5 3.5 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.75 1.2 1.5 3 3.5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.82 135 105 106 107 108
Cpi Transport 102.71 136 106 106 107 110

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 4.30 4.31 4.31 4.31 4.31 4.31
Podaż Pieniądza M2 6726100.00 6581504 6597366 6713228 6736481 7060815
Rezerwy Walutowe 137041.00 131107 132428 133749 135069 137711
Kredyty dla Sektora prywatnego 4828824.00 4809526 5091523 5246407 5243712 5498845
Stopa Depozytowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Stopa Pożyczkowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Tempo Wzrostu Kredytów 1.04 2.5 5.5 9.5 11 11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 4

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 2327.40 -1700 -1200 -1200 -100 1200
Saldo Obrotów Bieżących -2896.20 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
Import 10741.80 13500 14700 15700 15600 15500
Eksport 13069.20 11800 13500 14500 15500 16700
Dług Zagraniczny 408592.91 423230 429031 434833 440634 446435
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 97.60 95 98 100 101 105
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2575.00 2958 3037 3116 3190 3353
Przyjazdy Turystów 159760.00 200000 780000 1100000 1250000 1480000
Rezerwy Złota 78.60 80 80 80 80 81
Wydobycie Ropy Naftowej 680.00 750 850 950 950 950
Bronie Sprzedaży 8.00 5 5 15 15 35

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -269442.90 -410000 -410000 -350000 -350000 -350000
Wydatki Rządowe 195004.77 206513 294126 167687 211580 317656
Dochody Budżetu Państwa 1943674.90 1420000 1420000 1530000 1530000 1530000
Wydatki Budżetu Państwa 2213117.80 2930000 2930000 2530000 2530000 2530000
Wydatki Wojskowe 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 102.90 97 101 103 105 105
Przemysłowy PMI 47.20 50.5 52 55 53 51
Produkcja Przemysłowa 2.00 -6.5 3.5 3.5 19 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.60 -3.5 6.5 2 2 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 69.28 70 73 75 79 79
Rejestracje nowych samochodów 37278.00 55000 69000 73000 75000 79000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 86.90 91 95 97 98 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.00 -5.5 3.5 4 4 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.30 -4.2 5 6.5 13.5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1386684.00 1503719 1563390 1560740 1504552 1688461
Kredyt Konsumencki 2505354.00 2489259 2592384 2692959 2716763 2799774
Cena Benzyny 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.00 17 17 19 19 19

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 212.62 213 216 216 216 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.