Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 13915.00 14194 14263 14334 14403 14544
Indeks Giełdowy 6418.23 6284 6209 6136 6064 5921
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.12 7.45 7.53 7.61 7.69 7.85
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.52 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.07 5.2 5.1 5 5.1 5.3
Stopa Bezrobocia 5.01 5.4 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflacja 3.28 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.55 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Stopa Procentowa 6.00 6 6 5.75 5.75 5.75
Bilans Handlowy 196.00 500 -900 -800 -800 300
Saldo Obrotów Bieżących -6966.00 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Koniunktura w przemyśle 102.10 106 105 106 106 108
Przemysłowy PMI 50.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Optymizm Konsumentów 126.40 122 123 125 124 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.52 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.07 5.2 5.1 5 5.1 5.3
PKB 1042.17 1126 1126 1150 1150 1150
Pkb W Cenach Stałych 2625042.10 2753974 2773478 2770839 2770839 2920472
Środki Trwałe Brutto 861834.53 903696 960939 960025 960025 1011869
Pkb Per Capita 4284.70 4330 4330 4500 4500 4500
Pkb Per Capita Ppp 11605.90 11733 11733 12037 12037 12037
Rolnictwo w PKB 80035.80 84717 48528 48482 48482 51100
Budownictwo w PKB 265916.20 272547 292043 291766 291765 307522
Przemysł w PKB 555287.70 574280 581454 580901 580901 612272
Górnictwo w PKB 199882.80 205919 210596 210396 210396 221758
Usługi w PKB 49676.80 48893 50966 50918 50918 53668
Media w PKB 36514.80 37722 39814 39776 39776 41924
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.01 5.4 4.9 4.9 4.9 4.9
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264.00 6775000 6775000 6610000 6610000 6610000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.20 69.3 69.3 69.1 69.1 69.1
Płaca Minimalna 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1
Wynagrodzenia w Przemyśle 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Populacja 264.20 266 265 268 268 268
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Koszty Utrzymania 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.28 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.55 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.16 138 140 140 143 145
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 128.48 129 130 132 133 135
Inflacja Bazowa 3.25 2.7 3 3.2 3.2 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 167.32 178 176 175 172 185
Inflacja Żywności 4.91 3.8 4.2 4.2 3.9 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.93 1.5 3 3.5 4 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.34 134 135 136 137 140
Cpi Transport 134.66 146 151 151 139 156
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6 5.75 5.75 5.75
Stopa Międzybankowa 6.67 6.88 6.88 6.63 6.63 6.63
Podaż Pieniądza M2 5861305.70 5990000 6150000 6150000 6150000 6270000
Rezerwy Walutowe 123823.00 115800 116200 116200 118000 172000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4739282.00 4750000 4830000 4878263 4884829 4950000
Stopa Depozytowa 5.25 5.25 5.25 5 5 5
Stopa Pożyczkowa 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5
Tempo Wzrostu Kredytów 11.05 9.7 9.3 8.9 8.9 8.9
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 196.00 500 -900 -800 -800 300
Saldo Obrotów Bieżących -6966.00 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Import 11583.80 13200 15800 14700 13200 16700
Eksport 11779.80 13700 14900 15000 11900 16500
Dług Zagraniczny 387592.08 410000 410000 396855 406972 420000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 107.90 98 105 110 100 98.8
Przyjazdy Turystów 1256325.00 1520000 1550000 1350000 1450000 1580000
Rezerwy Złota 78.50 78.5 80.6 80.6 80.6 80.6
Wydobycie Ropy Naftowej 764.00 797 801 800 800 805
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 153652.73 211132 297858 297575 297575 313644
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 102.10 106 105 106 106 108
Przemysłowy PMI 50.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Produkcja Przemysłowa 7.90 5.7 5.1 5.3 5 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.40 0.7 4 3.5 3 1.8
Zmiany Zapasów 61523.99 25400 -26500 -26500 -26500 -29600
Rejestracje nowych samochodów 84146.00 91000 86000 89000 55000 89000
Produkcja Miedzi 197834.00 166000 171000 160000 188000 168000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 126.40 122 123 125 124 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.70 2.8 3.9 4 6 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1442320.30 1477952 1515347 1513905 1513905 1595660
Kredyt Konsumencki 2445720.00 2355754 2486828 2470728 2492677 2618630
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
Cena Benzyny 0.46 0.42 0.41 0.4 0.41 0.4
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 209.46 212 213 213 214 217


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.