Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 16425.00 16506 16561 16615 16671 16783
Indeks Giełdowy 4531.69 4444 4359 4274 4192 4027
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.07 8.14 8.2 8.27 8.34 8.47

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.74 3.6 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.97 -3.1 -1.2 3.3 5.2 5.2
Stopa Bezrobocia 5.28 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
Inflacja 2.96 2.1 3.3 3.7 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 4.50 4 3.75 3.75 4.25 4.5
Bilans Handlowy 2340.00 700 300 -200 -200 200
Saldo Obrotów Bieżących -8122.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 104.82 95 97 101 103 105
Przemysłowy PMI 45.30 45.2 47.5 50.5 52 51
Optymizm Konsumentów 117.70 96 97 98 98.5 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.50 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.74 3.6 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.97 -3.1 -1.2 3.3 5.2 5.2
PKB 1126.00 1150 1155 1150 1210 1210
Pkb W Cenach Stałych 2769908.70 2692894 2801974 2861316 2913944 3010104
Środki Trwałe Brutto 951395.11 852355 912048 982791 1000868 1033896
Pkb Per Capita 4284.70 4600 4600 4600 4750 4750
Pkb Per Capita Ppp 11605.90 11860 12037 12037 11860 12248
Rolnictwo w PKB 45657.20 87274 78244 47164 48031 49616
Budownictwo w PKB 293957.40 263754 278961 303658 309243 319448
Przemysł w PKB 573467.90 556225 579447 592392 603288 623197
Górnictwo w PKB 202263.30 195586 204156 208938 212781 219803
Usługi w PKB 53578.40 50363 52210 55346 56364 58225
Media w PKB 40094.30 36381 38182 41417 42179 43571

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.28 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
Pracujący 129366192.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
Bezrobotni Zarejestrowani 6816840.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.32 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Płaca Minimalna 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 2703980.52 2850000 2850000 3100000 3100000 3100000
Populacja 266.10 270 270 270 273 273
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800.00 3150000 3150000 3230000 3230000 3200000
Koszty Utrzymania 1456700.00 1820000 1820000 1890000 1890000 1890000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000.00 5240000 5240000 5310000 5310000 5310000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.96 2.1 3.3 3.7 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.72 105 107 108 109 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.92 106 107 108 109 112
Inflacja Bazowa 2.87 3 3.1 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.29 103 103 104 106 109
Inflacja Żywności 6.15 3.9 4.1 4 4 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.86 0.5 1.2 1.2 3 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.72 135 137 106 107 110
Cpi Transport 102.15 151 138 108 106 112

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 4.50 4 3.75 3.75 4.25 4.5
Stopa Międzybankowa 4.88 4.88 4.88 4.88 5.38 5.38
Podaż Pieniądza M2 6116500.00 6365641 6481504 6597366 6713228 7060815
Rezerwy Walutowe 130444.00 131100 134100 135100 135100 147200
Kredyty dla Sektora prywatnego 4842449.00 4692730 4809526 5091523 5094256 5356282
Stopa Depozytowa 3.75 5.25 3.75 5.25 3.75 6
Stopa Pożyczkowa 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5.75
Tempo Wzrostu Kredytów 5.93 8 9.5 10 9.5 11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 2340.00 700 300 -200 -200 200
Saldo Obrotów Bieżących -8122.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
Import 11601.60 11200 13500 16700 16700 17500
Eksport 13937.50 11900 13800 16500 16500 17700
Dług Zagraniczny 404281.95 410000 410000 420000 420000 420000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.30 100 105 98.8 98.8 98.8
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2870.00 2878 2958 3037 3116 3353
Przyjazdy Turystów 885067.00 880000 900000 980000 1100000 1480000
Rezerwy Złota 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Wydobycie Ropy Naftowej 725.00 900 950 1000 1050 950
Bronie Sprzedaży 15.00 95 95 95 95 95

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
Wydatki Rządowe 284729.74 206205 206513 294126 299536 309420
Dochody Budżetu Państwa 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
Wydatki Budżetu Państwa 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
Wydatki Wojskowe 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 104.82 95 97 101 103 105
Przemysłowy PMI 45.30 45.2 47.5 50.5 52 51
Produkcja Przemysłowa 3.00 5 5.5 6.6 6.6 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.00 3 2.5 1.8 1.8 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 74.41 78 78 79.8 79.8 79.8
Rejestracje nowych samochodów 79437.00 55000 90000 89000 89000 91000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 117.70 96 97 98 98.5 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.50 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.30 6 5 5.1 5.1 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1513446.30 1444853 1503719 1563390 1592146 1644686
Kredyt Konsumencki 2534119.00 2412254 2489259 2592384 2665893 2727188
Cena Benzyny 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.80 16.9 17 17 17 17

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 210.97 212 213 216 216 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.