Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 14360.00 14407 14455 14502 14551 14649
Indeks Giełdowy 5031.26 4934 4839 4745 4654 4471
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.11 7.17 7.23 7.29 7.35 7.47

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.41 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.97 -1.2 3.3 5.2 8.5 7.5
Stopa Bezrobocia 4.99 8.5 9 9 8.5 8.5
Inflacja 1.96 2.5 2.9 3.3 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
Stopa Procentowa 4.25 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Bilans Handlowy 2091.70 -1700 -1200 -1200 -100 1200
Saldo Obrotów Bieżących -3924.00 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 104.82 97 101 103 105 105
Przemysłowy PMI 39.10 47.5 50.5 52 55 51
Optymizm Konsumentów 83.80 97 98 98.5 99 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.30 -5.5 3.5 4 4 5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.41 2.7 0.5 2.5 1.5 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.97 -1.2 3.3 5.2 8.5 7.5
PKB 1119.19 970 970 1150 1150 1150
Pkb W Cenach Stałych 2703065.10 2801974 2861316 2843624 2932826 3075914
Środki Trwałe Brutto 876315.84 912048 982791 921884 950803 1056500
Pkb Per Capita 4450.70 4200 4200 4450 4450 4450
Pkb Per Capita Ppp 11812.20 9980 9980 10840 10840 10840
Rolnictwo w PKB 71850.80 78244 47164 75587 77958 50701
Budownictwo w PKB 273624.60 278961 303658 287853 296883 326432
Przemysł w PKB 566753.10 579447 592392 596224 614927 636822
Górnictwo w PKB 200750.70 204156 208938 211190 217815 224608
Usługi w PKB 52355.60 52210 55346 55078 56806 59497
Media w PKB 38087.90 38182 41417 40068 41325 44524

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.99 8.5 9 9 8.5 8.5
Pracujący 129366192.00 129896120 129896120 132165517 132165517 132165517
Bezrobotni Zarejestrowani 6816840.00 7123846 7123846 7049693 7049693 7049693
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.32 67 67 68 68 68
Wynagrodzenia w Przemyśle 2817234.31 2850000 3100000 3100000 3100000 3100000
Płaca Minimalna 3.94 4 4 4.4 4.4 4.4
Populacja 266.10 270 270 273 273 273
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.96 2.5 2.9 3.3 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 0.2 0.5 0.8 0.8 0.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.06 106 107 108 109 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.18 107 108 108 109 111
Inflacja Bazowa 2.26 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.54 103 104 106 107 109
Inflacja Żywności 3.03 4.1 4.5 4.5 3.5 3.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.86 1.2 1.2 3 3.5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.81 136 105 106 107 109
Cpi Transport 103.03 137 107 106 107 111

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.25 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Stopa Międzybankowa 4.65 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
Podaż Pieniądza M2 6468200.00 6581504 6597366 6713228 6736481 7060815
Rezerwy Walutowe 131718.36 134100 135100 137100 140360 147200
Kredyty dla Sektora prywatnego 4987079.00 4809526 5091523 5246407 5410981 5473387
Stopa Depozytowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Pożyczkowa 5.00 5 5 5 5 5
Tempo Wzrostu Kredytów 3.04 6.5 7.5 9.5 11 11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 2091.70 -1700 -1200 -1200 -100 1200
Saldo Obrotów Bieżących -3924.00 -9000 -8500 -7000 -7500 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -4.5 -4.5 -2.8 -2.8 -2.8
Import 8442.10 13500 14700 15700 15600 15500
Eksport 10533.80 11800 13500 14500 15500 16700
Dług Zagraniczny 389251.56 423230 429031 434833 440634 446435
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 98.00 95 98 100 101 105
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2870.00 2958 3037 3116 3190 3353
Przyjazdy Turystów 163646.00 200000 780000 1100000 1250000 1480000
Rezerwy Złota 78.60 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Wydobycie Ropy Naftowej 651.00 750 850 950 950 950
Bronie Sprzedaży 15.00 15 15 35 35 35

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 34.5 34.5 34.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -259900.00 -410000 -410000 -350000 -350000 -350000
Wydatki Rządowe 159398.05 206513 294126 167687 172947 316185
Dochody Budżetu Państwa 1894700.00 1420000 1420000 1530000 1530000 1530000
Wydatki Budżetu Państwa 2202200.00 2930000 2930000 2530000 2530000 2530000
Wydatki Wojskowe 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2 2 2 2 2

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 104.82 97 101 103 105 105
Przemysłowy PMI 39.10 47.5 50.5 52 55 51
Produkcja Przemysłowa -0.80 -6.5 3.5 3.5 19 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.00 -3.5 6.5 2 2 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 74.09 70 73 75 79 79
Rejestracje nowych samochodów 3551.00 90000 89000 89000 90000 91000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 83.80 97 98 98.5 99 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.30 -5.5 3.5 4 4 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.60 5 5 6.5 13.5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1483593.40 1503719 1563390 1560740 1609699 1680644
Kredyt Konsumencki 2559847.00 2489259 2592384 2692959 2777434 2786813
Cena Benzyny 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.00 17 17 19 19 19

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 211.93 213 216 216 216 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.