Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 13630.00 13977 14028 14080 14132 14237
Indeks Giełdowy 6291.66 6264 6205 6147 6089 5975
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.83 7.13 7.19 7.25 7.31 7.43
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.06 -0.8 3.6 2.8 -1.8 -1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.02 5 5.1 5.2 5.1 5.2
Stopa Bezrobocia 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
Inflacja 2.72 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.34 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -28.20 -800 700 300 300 300
Saldo Obrotów Bieżących -7665.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Koniunktura w Przemyśle 105.33 106 106 105 108 108
Przemysłowy PMI 49.50 51 51.2 51.5 51.5 51.5
Optymizm Konsumentów 126.40 125 124 123 128 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.06 -0.8 3.6 2.8 -1.8 -1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.02 5 5.1 5.2 5.1 5.2
PKB 1042.17 1150 1150 1150 1150 1210
Pkb W Cenach Stałych 2818875.20 2690679 2804939 2892166 2962638 3116695
Środki Trwałe Brutto 917892.88 883380 892078 941758 964705 1014870
Pkb Per Capita 4284.70 4600 4600 4600 4600 4750
Pkb Per Capita Ppp 11605.90 12037 12037 12037 12037 12037
Rolnictwo w PKB 78603.00 82059 90956 80647 82612 86908
Budownictwo w PKB 280645.20 272564 274738 287942 294958 310296
Przemysł w PKB 582944.50 569170 579389 598101 612675 644534
Górnictwo w PKB 204595.50 204886 203729 209915 215030 226211
Usługi w PKB 52525.00 50919 52460 53891 55204 58074
Media w PKB 38412.80 37428 37896 39412 40372 42471
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
Pracujący 127067835.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.20 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Płaca Minimalna 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 2703980.52 2850000 2850000 2850000 3100000 3100000
Populacja 264.20 270 270 270 270 273
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3230000 3200000
Koszty Utrzymania 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1890000 1890000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3330000 3330000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5310000 5310000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.72 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.34 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139.07 140 143 143 144 150
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130.34 132 133 134 135 140
Inflacja Bazowa 3.02 3.2 3.2 3.1 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 167.65 172 174 173 176 184
Inflacja Żywności 4.28 4.2 3.9 4.1 4 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.44 3.5 4 3.5 5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133.33 136 137 137 138 143
Cpi Transport 134.01 151 152 138 139 144
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5
Stopa Międzybankowa 5.47 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
Podaż Pieniądza M2 6072672.20 6240000 6260000 6290000 6310000 6470000
Rezerwy Walutowe 129183.28 129200 131100 134100 135100 147200
Kredyty dla Sektora prywatnego 4859133.00 4768523 4888162 4964359 5091273 5356019
Stopa Depozytowa 4.25 5.25 5.25 5.25 5.25 6
Stopa Pożyczkowa 5.75 6.75 5.75 5.75 6.75 7.5
Tempo Wzrostu Kredytów 6.08 7.5 8 9.5 10 11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -28.20 -800 700 300 300 300
Saldo Obrotów Bieżących -7665.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Import 14501.30 13700 11200 13500 16700 17500
Eksport 14473.10 14000 11900 13800 16500 17700
Dług Zagraniczny 395634.41 410000 410000 396855 420000 420000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 110 100 105 98.8 98.8
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2898.41 2560 2500 2800 2610 2610
Przyjazdy Turystów 1291117.00 1350000 1450000 1390000 1580000 1480000
Rezerwy Złota 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Wydobycie Ropy Naftowej 700.00 680 700 700 805 805
Bronie Sprzedaży 15.00 95 95 95 95 95
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
Budżet Państwa do PKB -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Bilans Budżetu -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
Wydatki Rządowe 207796.35 157494 214734 213199 218394 229750
Dochody Budżetu Państwa 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
Wydatki Budżetu Państwa 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
Wydatki Wojskowe 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 105.33 106 106 105 108 108
Przemysłowy PMI 49.50 51 51.2 51.5 51.5 51.5
Produkcja Przemysłowa 4.50 4.5 5 5.5 6.6 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.90 3.5 3 2.5 1.8 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 74.41 79 78 78 79.8 79.8
Rejestracje nowych samochodów 86616.00 92000 55000 90000 89000 91000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 126.40 125 124 123 128 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.30 4 6 5 5.1 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1512644.20 1478615 1504965 1551973 1589789 1672458
Kredyt Konsumencki 2525754.00 2461351 2512714 2569396 2644232 2781732
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.00 16.9 16.9 17 17 17
Cena Benzyny 0.46 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 211.28 212 212 213 216 218


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.