Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 14058.00 14099 14167 14235 14303 14440
Indeks Giełdowy 6148.74 6167 6107 6047 5988 5871
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.01 7.07 7.13 7.19 7.26 7.39
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.06 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.02 5.1 5 5.1 5.2 5.3
Stopa Bezrobocia 5.28 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflacja 3.13 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -160.50 -900 -800 300 700 300
Saldo Obrotów Bieżących -7665.00 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Koniunktura w Przemyśle 105.33 105 106 106 105 108
Przemysłowy PMI 47.70 50.2 51 51.2 51.5 51.5
Optymizm Konsumentów 118.40 123 125 124 123 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.06 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.02 5.1 5 5.1 5.2 5.3
PKB 1042.17 1126 1150 1150 1150 1150
Pkb W Cenach Stałych 2818875.20 2773478 2770839 2756306 2874686 2920472
Środki Trwałe Brutto 917892.88 960939 960025 904926 914260 1011869
Pkb Per Capita 4284.70 4330 4500 4500 4500 4500
Pkb Per Capita Ppp 11605.90 11733 12037 12037 12037 12037
Rolnictwo w PKB 78603.00 48528 48482 84061 93217 51100
Budownictwo w PKB 280645.20 292043 291766 279212 281569 307522
Przemysł w PKB 582944.50 581454 580901 583052 593797 612272
Górnictwo w PKB 204595.50 210596 210396 209883 208795 221758
Usługi w PKB 52525.00 50966 50918 52161 53765 53668
Media w PKB 38412.80 39814 39776 38341 38839 41924
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.28 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264.00 6775000 6610000 6610000 6610000 6610000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.20 69.3 69.1 69.1 69.1 69.1
Płaca Minimalna 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1
Wynagrodzenia w Przemyśle 2703980.52 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Populacja 264.20 265 266 266 266 266
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58.00 58 58 58 58 58
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Koszty Utrzymania 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.13 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.40 140 140 143 143 145
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130.06 130 132 133 134 135
Inflacja Bazowa 3.20 3 3.2 3.2 3.1 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 167.21 176 175 172 174 185
Inflacja Żywności 4.84 4.2 4.2 3.9 4.1 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 3 3.5 4 3.5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133.05 135 136 137 137 140
Cpi Transport 133.34 151 151 152 138 157
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5
Stopa Międzybankowa 5.50 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78
Podaż Pieniądza M2 6002400.00 6150000 6240000 6260000 6290000 6310000
Rezerwy Walutowe 126693.84 127500 129200 131100 134100 135100
Kredyty dla Sektora prywatnego 4775245.00 4830000 4878263 4884829 5009710 4950000
Stopa Depozytowa 4.25 5.25 5.25 5.25 4.25 5.25
Stopa Pożyczkowa 5.75 6.75 6.75 5.75 5.75 6.75
Tempo Wzrostu Kredytów 7.89 8 7.5 7.9 8.2 8.9
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.00 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -160.50 -900 -800 300 700 300
Saldo Obrotów Bieżących -7665.00 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Import 14258.20 15000 13700 11200 13500 16700
Eksport 14097.70 14900 14000 11900 13800 16500
Dług Zagraniczny 391827.59 410000 410000 396855 406972 420000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105.00 6.1 110 100 105 98.8
Przyjazdy Turystów 1400369.00 1550000 1350000 1450000 1390000 1580000
Rezerwy Złota 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Wydobycie Ropy Naftowej 746.00 801 800 800 800 805
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Budżet Państwa do PKB -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Wydatki Rządowe 207796.35 297858 297575 161335 220074 313644
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 105.33 105 106 106 105 108
Przemysłowy PMI 47.70 50.2 51 51.2 51.5 51.5
Produkcja Przemysłowa 14.70 3.5 4.5 5 5.5 6.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.20 4 3.5 3 2.5 1.8
Rejestracje nowych samochodów 92938.00 86000 89000 55000 90000 89000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 118.40 123 125 124 123 128
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 3.9 4 6 5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1512644.20 1515347 1513905 1514678 1542387 1595660
Kredyt Konsumencki 2477053.00 2486828 2470728 2521384 2575195 2618630
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.90 17 16.9 16.9 17 17
Cena Benzyny 0.46 0.41 0.4 0.39 0.37 0.35
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 211.28 213 213 214 214 217


Indonezja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.