22/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
04:00 AM
ID
Sprzedaż Motorów r/r MAR 21%
24/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
ID
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (Roczne) Q1 -11.6%
25/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
ID
Stopa Depozytowa APR 5.25%
07:30 AM
ID
Decyzja o oprocentowaniu 6%
07:30 AM
ID
Stopa Pożyczkowa APR 6.75%
26/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:10 AM
ID
Wzrost Kredytów r/r MAR 12.13%
30/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:30 AM
ID
Podaż pieniądza M2 r/r MAR 6%
02/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 AM
ID
PMI dla Przemysłu wg Nikkei APR 51.2
02:00 AM
ID
Inflacja Bazowa r/r APR 3.03%
02:00 AM
ID
Stopa Inflacji (Roczne) APR 2.48%
02:00 AM
ID
Stopa Inflacji (Miesięczny) APR 0.11%
04:30 AM
ID
Przyjazdy turystyczne r/r MAR 6.12%
06/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
04:00 AM
ID
Wzrost PKB k/k Q1 -1.69%
04:00 AM
ID
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q1 5.18%
05:00 AM
ID
Koniunktura w przemyśle Q1 104.71
09:15 AM
ID
Optymizm Konsumentów APR 124.5
07/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:50 AM
ID
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR 9.1%
08/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:30 AM
ID
Rezerwy Walutowe APR $124.5B
09/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
ID
Indeks cen nieruchomości (roczny) Q1 2.98%
10/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:30 AM
ID
Saldo Obrotów Bieżących Q1 $-9.1B
14/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
06:50 AM
ID
Sprzedaż Motorów r/r APR
15/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
04:00 AM
ID
Bilans Handlowy APR $0.54B
04:00 AM
ID
Eksport r/r APR 10.01%
04:00 AM
ID
Import r/r APR -6.76%
16/05/2019 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
ID
Stopa Depozytowa MAY
07:30 AM
ID
Decyzja o oprocentowaniu
07:30 AM
ID
Stopa Pożyczkowa MAY


INDONEZJA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Indonezja - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.