Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 13565 2020-01
Indeks Giełdowy 6244 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.62 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.06 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.02 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.28 2019-09
Inflacja 2.72 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.34 2019-12
Stopa Procentowa 5 2020-01
Bilans Handlowy -28.2 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -7665 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 105 2019-09
Przemysłowy PMI 49.5 2019-12
Optymizm Konsumentów 126 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.06 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.02 2019-09
PKB 1042 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2818875 2019-09
Środki Trwałe Brutto 917893 2019-09
Pkb Per Capita 4285 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11606 2018-12
Rolnictwo w PKB 78603 2019-09
Budownictwo w PKB 280645 2019-09
Przemysł w PKB 582944 2019-09
Górnictwo w PKB 204596 2019-09
Usługi w PKB 52525 2019-09
Media w PKB 38413 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.28 2019-09
Pracujący 127067835 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-12
Płaca Minimalna 3.94 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2703981 2019-09
Populacja 264 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800 2018-12
Koszty Utrzymania 1456700 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.72 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.34 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130 2019-12
Inflacja Bazowa 3.02 2019-12
Deflator Pkb 144 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 168 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 160 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 150 2019-11
Inflacja Żywności 4.28 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2019-12
Cpi Transport 134 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.44 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2020-01
Stopa Międzybankowa 5.45 2020-01
Podaż Pieniądza M0 622384 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1553179 2019-11
Podaż Pieniądza M2 6072672 2019-11
Rezerwy Walutowe 129183 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4859133 2019-11
Stopa Depozytowa 4.25 2020-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.5 2019-11
Stopa Pożyczkowa 5.75 2020-01
Tempo Wzrostu Kredytów 6.08 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -28.2 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -7665 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 14473 2019-12
Import 14501 2019-12
Dług Zagraniczny 395634 2019-09
Terms of Trade 107 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2898 2019-06
Przyjazdy Turystów 1291117 2019-11
Rezerwy Złota 78.54 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 700 2019-09
Indeks Terroryzmu 5.07 2018-12
Bronie Sprzedaży 15 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Bilans Budżetu -259900 2018-12
Wydatki Rządowe 207796 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1894700 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2202200 2018-12
Rating Kredytowy 58 2020-01
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 105 2019-09
Przemysłowy PMI 49.5 2019-12
Produkcja Przemysłowa 4.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 74.41 2019-12
Zmiany Zapasów 35709 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 86616 2019-12
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 1055774 2018-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 126 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1512644 2019-09
Kredyt Konsumencki 2525754 2019-11
Cena Benzyny 0.46 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 211 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.