Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14360 2020-07
Indeks Giełdowy 5031 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.11 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.41 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.97 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.99 2020-03
Inflacja 1.96 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 2020-06
Stopa Procentowa 4.25 2020-06
Bilans Handlowy 2092 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -3924 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 105 2019-12
Przemysłowy PMI 39.1 2020-06
Optymizm Konsumentów 83.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.3 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 70736 2020-07
Śmierć koronawirusa 3417 2020-07
Odzyskany koronawirus 33259 2020-07
Łóżka szpitalne 1.04 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.41 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.97 2020-03
PKB 1119 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2703065 2020-03
Środki Trwałe Brutto 876316 2020-03
Pkb Per Capita 4451 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11812 2019-12
Rolnictwo w PKB 71851 2020-03
Budownictwo w PKB 273625 2020-03
Przemysł w PKB 566753 2020-03
Górnictwo w PKB 200751 2020-03
Usługi w PKB 52356 2020-03
Media w PKB 38088 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.99 2020-03
Pracujący 129366192 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6816840 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.32 2019-12
Płaca Minimalna 3.94 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2817234 2020-03
Populacja 266 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.96 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-06
Inflacja Bazowa 2.26 2020-06
Deflator Pkb 145 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 140 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2020-05
Inflacja Żywności 3.03 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-06
Cpi Transport 103 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.86 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-06
Stopa Międzybankowa 4.65 2020-07
Podaż Pieniądza M0 620353 2020-03
Podaż Pieniądza M1 1653611 2020-05
Podaż Pieniądza M2 6468200 2020-05
Rezerwy Walutowe 131718 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 4987079 2020-03
Stopa Depozytowa 3.5 2020-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-05
Stopa Pożyczkowa 5 2020-06
Tempo Wzrostu Kredytów 3.04 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2092 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -3924 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 10534 2020-05
Import 8442 2020-05
Dług Zagraniczny 389252 2020-03
Terms of Trade 96.37 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 98 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2870 2019-12
Przyjazdy Turystów 163646 2020-05
Rezerwy Złota 78.6 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 651 2020-03
Rachunek kapitałowy -2932 2020-03
Indeks Terroryzmu 5.07 2018-12
Dochody z Turystyki 2911 2020-03
Bronie Sprzedaży 15 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Bilans Budżetu -259900 2018-12
Wydatki Rządowe 159398 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 1894700 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2202200 2018-12
Rating Kredytowy 60 2020-07
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 105 2019-12
Przemysłowy PMI 39.1 2020-06
Produkcja Przemysłowa -0.8 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 74.09 2020-03
Zmiany Zapasów 50546 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 3551 2020-05
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 1045666 2019-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.3 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.6 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 1483593 2020-03
Kredyt Konsumencki 2559847 2020-03
Cena Benzyny 0.45 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 212 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 70736 2020-07
Śmierć koronawirusa 3417 2020-07
Odzyskany koronawirus 33259 2020-07
Łóżka szpitalne 1.04 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.