Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14170 2019-06
Indeks Giełdowy 6310 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.44 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.52 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.07 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.01 2019-03
Inflacja 3.32 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.68 2019-05
Stopa Procentowa 6 2019-06
Bilans Handlowy 208 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -6966 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-03
Przemysłowy PMI 51.6 2019-05
Optymizm Konsumentów 128 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.52 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.07 2019-03
PKB 1016 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2625042 2019-03
Środki Trwałe Brutto 861835 2019-03
Pkb Per Capita 4131 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11189 2017-12
Rolnictwo w PKB 80036 2019-03
Budownictwo w PKB 265916 2019-03
Przemysł w PKB 555288 2019-03
Górnictwo w PKB 199883 2019-03
Usługi w PKB 49677 2019-03
Media w PKB 36515 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.01 2019-03
Pracujący 127067835 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-12
Płaca Minimalna 3.94 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2653268 2019-03
Populacja 264 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800 2018-12
Koszty Utrzymania 1456700 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.32 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.68 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 128 2019-05
Inflacja Bazowa 3.12 2019-05
Deflator Pkb 144 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 167 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 164 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 152 2019-04
Inflacja Żywności 4.14 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132 2019-05
Cpi Transport 146 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.93 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-06
Stopa Międzybankowa 7.03 2019-06
Podaż Pieniądza M0 583395 2019-03
Podaż Pieniądza M1 1451646 2019-04
Podaż Pieniądza M2 5744049 2019-04
Rezerwy Walutowe 120347 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 4652218 2019-03
Stopa Depozytowa 5.25 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.5 2019-03
Stopa Pożyczkowa 6.75 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 11.05 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 208 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -6966 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 14742 2019-05
Import 14534 2019-05
Dług Zagraniczny 387592 2019-03
Terms of Trade 108 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 108 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2761 2019-03
Przyjazdy Turystów 1303808 2019-04
Rezerwy Złota 78.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 768 2019-02
Indeks Terroryzmu 4.54 2017-12
Bronie Sprzedaży 15 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Bilans Budżetu -259900 2018-12
Wydatki Rządowe 153653 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 1894700 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2202200 2018-12
Rating Kredytowy 46.31
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-03
Przemysłowy PMI 51.6 2019-05
Produkcja Przemysłowa 7.9 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.4 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.1 2019-03
Zmiany Zapasów 61524 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 84146 2019-05
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Index Konkurencyjności 64.94 2018-12
Ranking Konkurencyjności 45 2018-12
Produkcja Miedzi 197834 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 38 2018-12
Ranking Korupcji 89 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 128 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 1442320 2019-03
Kredyt Konsumencki 2401318 2019-03
Cena Benzyny 0.45 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 209 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.