INDONEZJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.21 2018-06
Stopa Bezrobocia 5.13 2018-03
Inflacja 2.88 2018-09
Stopa Procentowa 5.75 2018-09
Bilans Handlowy 227 2018-09
Dług Publiczny do PKB 28.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15185 2018-10
Indeks Giełdowy 5837 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.64 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.21 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.27 % 2018-06
PKB 1016 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2603700 Idr Billion 2018-06
Środki Trwałe Brutto 828544 Idr Billion 2018-06
Pkb Per Capita 4131 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11189 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 84110 Idr Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 253444 Idr Billion 2018-06
Przemysł w PKB 546091 Idr Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 199228 Idr Billion 2018-06
Usługi w PKB 46531 Idr Billion 2018-06
Media w PKB 35639 Idr Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.13 % 2018-03
Pracujący 127067835 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 % 2018-12
Płaca Minimalna 3.6 IDR - milion / miesiąc 2018-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2478868 Idr / Miesiąc 2018-03
Populacja 262 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2869600 Idr / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1678100 Idr / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4951000 Idr / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3080800 Idr / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.88 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 126 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 2.82 % 2018-09
Deflator Pkb 141 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 166 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 167 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 149 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 3.75 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 131 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.39 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.75 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 7.54 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 587788 Idr Billion 2018-08
Podaż Pieniądza M1 1384216 Idr Billion 2018-08
Podaż Pieniądza M2 5528976 Idr Billion 2018-08
Rezerwy Walutowe 114800 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4431504 Idr Billion 2018-08
Stopa Depozytowa 5 % 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.5 % 2018-08
Stopa Pożyczkowa 6.5 % 2018-09
Tempo Wzrostu Kredytów 12.12 % 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 227 W Mln Usd 2018-09
Eksport 14829 W Mln Usd 2018-09
Import 14602 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -8028 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 352247 W Mln Usd 2017-12
Terms of Trade 112 Punkty Indeksowe 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 95.7 IDR - bilion 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2809 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 1510764 2018-08
Rezerwy Złota 80.6 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 788 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 4.55 2016-12
Bronie Sprzedaży 102 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -347357 Idr Billion 2017-12
Wydatki Rządowe 193616 Idr Billion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 1656891 Idr Billion 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 2004247 Idr Billion 2017-12
Rating Kredytowy 46.31
Wydatki Wojskowe 7911 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 113 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 50.7 2018-09
Produkcja Przemysłowa 9 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 12.92 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 75.33 % 2018-09
Zmiany Zapasów 81439 Idr Billion 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 93133 2018-09
Szybkość Internetu 7203 KBps 2017-03
Adresy IP 2826875 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 64.94 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 45 2018-12
Produkcja Miedzi 218520 Ton 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2017-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 122 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.2 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.1 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 1394664 Idr Billion 2018-06
Kredyt Konsumencki 2271920 Idr Billion 2018-08
Cena Benzyny 0.43 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 207 Punkty Indeksowe 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 298 mm 2015-12
Temperatura 26.41 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.