Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14139 2019-10
Indeks Giełdowy 6192 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.14 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.05 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.01 2019-03
Inflacja 3.39 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.27 2019-09
Stopa Procentowa 5.25 2019-09
Bilans Handlowy -160 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -8443 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 109 2019-06
Przemysłowy PMI 49.1 2019-09
Optymizm Konsumentów 122 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.1 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.05 2019-06
PKB 1042 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2735192 2019-06
Środki Trwałe Brutto 869896 2019-06
Pkb Per Capita 4285 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11606 2018-12
Rolnictwo w PKB 88694 2019-06
Budownictwo w PKB 267906 2019-06
Przemysł w PKB 564982 2019-06
Górnictwo w PKB 198664 2019-06
Usługi w PKB 51156 2019-06
Media w PKB 36954 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.01 2019-03
Pracujący 127067835 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-12
Płaca Minimalna 3.94 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2653268 2019-03
Populacja 264 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800 2018-12
Koszty Utrzymania 1456700 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.39 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.27 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130 2019-09
Inflacja Bazowa 3.32 2019-09
Deflator Pkb 145 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 167 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 157 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 148 2019-08
Inflacja Żywności 5.42 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2019-09
Cpi Transport 133 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.25 2019-09
Stopa Międzybankowa 5.8 2019-10
Podaż Pieniądza M0 622452 2019-08
Podaż Pieniądza M1 1475199 2019-08
Podaż Pieniądza M2 5934216 2019-08
Rezerwy Walutowe 124300 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4775245 2019-08
Stopa Depozytowa 4.5 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6 2019-07
Stopa Pożyczkowa 6 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów 9.58 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -160 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -8443 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 14098 2019-09
Import 14258 2019-09
Dług Zagraniczny 391828 2019-06
Terms of Trade 106 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2898 2019-06
Przyjazdy Turystów 1555346 2019-08
Rezerwy Złota 78.54 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 736 2019-06
Indeks Terroryzmu 4.54 2017-12
Bronie Sprzedaży 15 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Bilans Budżetu -259900 2018-12
Wydatki Rządowe 209394 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 1894700 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2202200 2018-12
Rating Kredytowy 46.31
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 109 2019-06
Przemysłowy PMI 49.1 2019-09
Produkcja Przemysłowa 14.7 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.2 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 75.42 2019-09
Zmiany Zapasów 59180 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 92938 2019-09
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 1055774 2018-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2018-12
Ranking Korupcji 89 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 122 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.1 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 1467542 2019-06
Kredyt Konsumencki 2477053 2019-08
Cena Benzyny 0.45 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.9 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 210 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.