Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14075 2019-04
Indeks Giełdowy 6415 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.62 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.69 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.18 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.34 2018-09
Inflacja 2.48 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 2019-03
Stopa Procentowa 6 2019-03
Bilans Handlowy 540 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -9148 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Koniunktura w przemyśle 105 2018-12
Przemysłowy PMI 51.2 2019-03
Optymizm Konsumentów 124 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.69 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.18 2018-12
PKB 1016 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2638894 2018-12
Środki Trwałe Brutto 914309 2018-12
Pkb Per Capita 4131 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 11189 2017-12
Rolnictwo w PKB 46173 2018-12
Budownictwo w PKB 277872 2018-12
Przemysł w PKB 553239 2018-12
Górnictwo w PKB 200377 2018-12
Usługi w PKB 48493 2018-12
Media w PKB 37882 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.34 2018-09
Pracujący 127067835 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-12
Płaca Minimalna 3.94 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2703981 2018-09
Populacja 264 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800 2018-12
Koszty Utrzymania 1456700 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.48 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127 2019-03
Inflacja Bazowa 3.03 2019-03
Deflator Pkb 144 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 166 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 159 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 150 2019-02
Inflacja Żywności 0.56 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132 2019-03
Cpi Transport 146 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.08 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-03
Stopa Międzybankowa 7.22 2019-04
Podaż Pieniądza M0 571120 2019-02
Podaż Pieniądza M1 1387055 2019-02
Podaż Pieniądza M2 5671215 2019-02
Rezerwy Walutowe 124539 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 4586518 2019-02
Stopa Depozytowa 5.25 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.5 2019-03
Stopa Pożyczkowa 6.75 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 12.13 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 540 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -9148 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 14026 2019-03
Import 13486 2019-03
Dług Zagraniczny 376839 2018-12
Terms of Trade 106 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 99 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2714 2018-12
Przyjazdy Turystów 1270825 2019-02
Rezerwy Złota 78.5 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 776 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.54 2017-12
Bronie Sprzedaży 102 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Bilans Budżetu -259900 2018-12
Wydatki Rządowe 283404 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1894700 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2202200 2018-12
Rating Kredytowy 46.31
Wydatki Wojskowe 7911 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 105 2018-12
Przemysłowy PMI 51.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa -4 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.2 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 76.1 2019-03
Zmiany Zapasów 1646 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 90206 2019-03
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Index Konkurencyjności 64.94 2018-12
Ranking Konkurencyjności 45 2018-12
Produkcja Miedzi 218028 2018-06
Indeks Percepcji Korupcji 38 2018-12
Ranking Korupcji 89 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 124 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.1 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 1441814 2018-12
Kredyt Konsumencki 2373978 2019-02
Cena Benzyny 0.45 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 208 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.