Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14200 2021-05
Indeks Giełdowy 5947 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.4 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.74 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.26 2021-03
Inflacja 1.42 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 2021-04
Stopa Procentowa 3.5 2021-04
Bilans Handlowy 1567 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 795 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 2020-12
Dług Publiczny do PKB 38.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 103 2020-03
Przemysłowy PMI 54.6 2021-04
Optymizm Konsumentów 102 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 1713684 2021-05
Śmierć koronawirusa 47012 2021-05
Odzyskany koronawirus 1574615 2021-05
Łóżka szpitalne 1.2 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.74 2021-03
PKB 1119 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2683112 2021-03
Środki Trwałe Brutto 874341 2021-03
Pkb Per Capita 4451 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11812 2019-12
Rolnictwo w PKB 79204 2021-03
Budownictwo w PKB 271471 2021-03
Przemysł w PKB 558908 2021-03
Górnictwo w PKB 196726 2021-03
Usługi w PKB 49163 2021-03
Media w PKB 38709 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.26 2021-03
Pracujący 128454184 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 9767754 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.77 2020-12
Płaca Minimalna 4.42 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2635446 2020-09
Populacja 270 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 57 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.42 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2021-04
Inflacja Bazowa 1.18 2021-04
Deflator Pkb 148 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 171 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 164 2021-03
Inflacja Żywności 2.33 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2021-04
Cpi Transport 103 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.06 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 8.04 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21993299 2021-05
Przypadki koronawirusa 1713684 2021-05
Śmierć koronawirusa 47012 2021-05
Odzyskany koronawirus 1574615 2021-05
Łóżka szpitalne 1.2 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2021-04
Stopa Międzybankowa 3.75 2021-05
Podaż Pieniądza M0 698225 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1827373 2021-03
Podaż Pieniądza M2 6888000 2021-03
Rezerwy Walutowe 138799 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 4786667 2021-02
Stopa Depozytowa 2.75 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2021-02
Stopa Pożyczkowa 4.25 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów -4.13 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1567 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 795 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 2020-12
Eksport 18355 2021-03
Import 16787 2021-03
Dług Zagraniczny 417528 2020-12
Terms of Trade 104 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 112 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2257 2020-09
Przyjazdy Turystów 132597 2021-04
Rezerwy Złota 78.57 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 687 2021-01
Rachunek kapitałowy -907 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.63 2019-12
Dochody z Turystyki 147 2020-12
Bronie Sprzedaży 9 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.5 2020-12
Bilans Budżetu -348654 2019-12
Wydatki Rządowe 164257 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 1960634 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2309287 2019-12
Rating Kredytowy 60 2021-05
Wydatki Wojskowe 7380 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 103 2020-03
Przemysłowy PMI 54.6 2021-04
Produkcja Przemysłowa 2 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.6 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 73.38 2021-03
Zmiany Zapasów 61381 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 84910 2021-03
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 1045666 2019-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2020-12
Ranking Korupcji 102 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -18.1 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 1450300 2021-03
Kredyt Konsumencki 2558997 2021-02
Cena Benzyny 0.53 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.5 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 214 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.