Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14290 2021-03
Indeks Giełdowy 6259 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.63 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.42 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.07 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.07 2020-09
Inflacja 1.38 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-02
Stopa Procentowa 3.5 2021-02
Bilans Handlowy 1958 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 795 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 30.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 103 2020-03
Przemysłowy PMI 50.9 2021-02
Optymizm Konsumentów 84.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 1368069 2021-03
Śmierć koronawirusa 37026 2021-03
Odzyskany koronawirus 1182687 2021-03
Łóżka szpitalne 1.2 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.42 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.07 2020-12
PKB 1119 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2708997 2020-12
Środki Trwałe Brutto 894086 2020-12
Pkb Per Capita 4451 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11812 2019-12
Rolnictwo w PKB 50413 2020-12
Budownictwo w PKB 277293 2020-12
Przemysł w PKB 555528 2020-12
Górnictwo w PKB 199834 2020-12
Usługi w PKB 49817 2020-12
Media w PKB 38400 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.07 2020-09
Pracujący 128454184 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 9767754 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.77 2020-12
Płaca Minimalna 4.42 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2635446 2020-09
Populacja 270 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 57 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.38 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2021-02
Inflacja Bazowa 1.53 2021-02
Deflator Pkb 145 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 161 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 157 2021-01
Inflacja Żywności 1.92 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2021-02
Cpi Transport 103 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.82 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2021-02
Stopa Międzybankowa 3.77 2021-03
Podaż Pieniądza M0 712527 2021-01
Podaż Pieniądza M1 1762294 2021-01
Podaż Pieniądza M2 6761000 2021-01
Rezerwy Walutowe 138787 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 4766229 2021-01
Stopa Depozytowa 2.75 2021-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2021-02
Stopa Pożyczkowa 4.25 2021-02
Tempo Wzrostu Kredytów -1.9 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1958 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 795 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Eksport 15301 2021-01
Import 13342 2021-01
Dług Zagraniczny 417528 2020-12
Terms of Trade 103 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 111 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2257 2020-09
Przyjazdy Turystów 141264 2021-01
Rezerwy Złota 78.57 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 703 2020-11
Rachunek kapitałowy -907 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.63 2019-12
Dochody z Turystyki 147 2020-12
Bronie Sprzedaży 8 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Bilans Budżetu -348654 2019-12
Wydatki Rządowe 289964 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1960634 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2309287 2019-12
Rating Kredytowy 60 2021-03
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 103 2020-03
Przemysłowy PMI 50.9 2021-02
Produkcja Przemysłowa 2 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.6 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 71.96 2020-12
Zmiany Zapasów -57708 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 52910 2021-01
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 1045666 2019-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2020-12
Ranking Korupcji 102 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -19.2 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 1458766 2020-12
Kredyt Konsumencki 2545948 2021-01
Cena Benzyny 0.54 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.5 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 214 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1368069 2021-03
Śmierć koronawirusa 37026 2021-03
Odzyskany koronawirus 1182687 2021-03
Łóżka szpitalne 1.2 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.