Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14830 2020-10
Indeks Giełdowy 4907 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.93 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.19 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.32 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.99 2020-03
Inflacja 1.32 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 2020-08
Stopa Procentowa 4 2020-09
Bilans Handlowy 2327 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -2896 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 103 2020-03
Przemysłowy PMI 47.2 2020-09
Optymizm Konsumentów 86.9 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 282724 2020-09
Śmierć koronawirusa 10601 2020-09
Odzyskany koronawirus 214947 2020-09
Łóżka szpitalne 1.04 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.19 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.32 2020-06
PKB 1119 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2589647 2020-06
Środki Trwałe Brutto 791200 2020-06
Pkb Per Capita 4451 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11812 2019-12
Rolnictwo w PKB 96833 2020-06
Budownictwo w PKB 253459 2020-06
Przemysł w PKB 529989 2020-06
Górnictwo w PKB 193262 2020-06
Usługi w PKB 44969 2020-06
Media w PKB 35650 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.99 2020-03
Pracujący 129366192 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6816840 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.32 2019-12
Płaca Minimalna 4.28 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2817234 2020-03
Populacja 266 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.32 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-08
Inflacja Bazowa 2.03 2020-08
Deflator Pkb 142 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 152 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 150 2020-07
Inflacja Żywności 0.79 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-08
Cpi Transport 103 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.75 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2020-09
Stopa Międzybankowa 4.3 2020-09
Podaż Pieniądza M0 668108 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1683194 2020-07
Podaż Pieniądza M2 6726100 2020-08
Rezerwy Walutowe 137041 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 4828824 2020-07
Stopa Depozytowa 3.25 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-06
Stopa Pożyczkowa 4.75 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 1.04 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2327 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -2896 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Eksport 13069 2020-08
Import 10742 2020-08
Dług Zagraniczny 408593 2020-06
Terms of Trade 102 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 97.6 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2575 2020-03
Przyjazdy Turystów 159760 2020-07
Rezerwy Złota 78.6 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 680 2020-05
Rachunek kapitałowy 10524 2020-06
Indeks Terroryzmu 5.07 2018-12
Dochody z Turystyki 88.43 2020-06
Bronie Sprzedaży 8 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Bilans Budżetu -269443 2018-12
Wydatki Rządowe 195005 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 1943675 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2213118 2018-12
Rating Kredytowy 60 2020-09
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 103 2020-03
Przemysłowy PMI 47.2 2020-09
Produkcja Przemysłowa 2 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.6 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 69.28 2020-06
Zmiany Zapasów 66005 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 37278 2020-08
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 1045666 2019-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 86.9 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.3 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 1386684 2020-06
Kredyt Konsumencki 2505354 2020-07
Cena Benzyny 0.43 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 213 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 282724 2020-09
Śmierć koronawirusa 10601 2020-09
Odzyskany koronawirus 214947 2020-09
Łóżka szpitalne 1.04 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.