Ostatni Poprzedni
Waluta 14845 14835
Indeks Giełdowy 7043 6998 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 1.06 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.01 5.02 Procent
Stopa Bezrobocia 5.83 6.49 Procent
Inflacja 3.55 3.47 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 0.95 Procent
Stopa Procentowa 3.5 3.5 Procent
Bilans Handlowy 2895 7565 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 221 1496 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 -0.44 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 38.5 30.5 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -4.65 -6.5 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 8.71 7.1 Punkty
Przemysłowy PMI 50.8 51.9 Punkty
Optymizm Konsumentów 129 113 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.5 2.6 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 22 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 30 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.96 1.06 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.01 5.02 Procent
PKB 1058 1119 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 2818579 2845859 Idr Billion
Środki Trwałe Brutto 910202 934096 Idr Billion
PKB Per Capita 3757 3877 USD
PKB Per Capita PPP 11445 11812 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 3.69 -2.07 Procent
Rolnictwo w PKB 80365 49499 Idr Billion
Budownictwo w PKB 284581 288142 Idr Billion
Przemysł w PKB 587266 582882 Idr Billion
Górnictwo w PKB 204232 210127 Idr Billion
Usługi w PKB 52092 50263 Idr Billion
Media w PKB 41937 42016 Idr Billion
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.83 6.49 Procent
Pracujący 135611895 131064305
Bezrobotni Zarejestrowani 8402153 8746008
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.06 68.08 Procent
Płaca Minimalna 4.42 4.28 IDR - milion / miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 2849199 2659274 Idr / Miesiąc
Populacja 270 266 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 57 57
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57 57
Ostatni Poprzedni
Inflacja 3.55 3.47 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 0.95 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 110 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 109 Punkty
Inflacja Bazowa 2.58 2.6 Procent
Deflator Pkb 160 158 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 110 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 199 202 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 189 188 Punkty
Inflacja Żywności 5.62 5.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 105 Punkty
Cpi Transport 108 108 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.81 2.48 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 151 150 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 417522347 415385585 dawki
Zakażenia Koronawirusem 6076894 6074825 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 156711 156706 Osoby
Łóżka szpitalne 1.2 1.04 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 3.5 3.5 Procent
Stopa Międzybankowa 3.75 3.75 Procent
Podaż Pieniądza M0 764912 831140 Idr Billion
Podaż Pieniądza M1 2114754 2071419 Idr Billion
Podaż Pieniądza M2 7911300 7810900 Idr Billion
Rezerwy Walutowe 135600 135700 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 5055398 5161991 Idr Billion
Stopa Depozytowa 2.75 2.75 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6 5 Procent
Stopa Pożyczkowa 4.25 4.25 Procent
Tempo Wzrostu Kredytów 9 9.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 2895 7565 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 221 1496 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 -0.44 Procent Pkb
Eksport 21505 27322 W Mln Usd
Import 18610 19764 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 411517 415065 W Mln Usd
Terms of Trade 105 108 Punkty
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 147 122 IDR - bilion
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2345 2324 W Mln Usd
Przyjazdy Turystów 111057 40790
Rezerwy Złota 78.57 78.57 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 670 616 BBL/D/1K
Eksport r/r 27 47.76 Procent
Import r/r 30.74 21.97 Procent
Rachunek kapitałowy -1703 -2354 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 4.63 5.07
Dochody z Turystyki 218 188 W Mln Usd
Sprzedaż Broni 9 15 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 38.5 30.5 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -4.65 -6.5 Procent Pkb
Bilans Budżetu -1039200 -348654 Idr Billion
Wydatki Rządowe 150984 305293 Idr Billion
Dochody Budżetu Państwa 1699950 1960634 Idr Billion
Wydatki Budżetu Państwa 2739200 2309287 Idr Billion
Rating Kredytowy 60
Wydatki Wojskowe 9488 9003 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 22 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 30 Procent
Podatek od Towarów i Usług 10 10 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 7.74 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 5.74 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 8.71 7.1 Punkty
Przemysłowy PMI 50.8 51.9 Punkty
Produkcja Przemysłowa 0.75 0.82 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 73.08 72.6 Procent
Zmiany Zapasów 60312 -62721 Idr Billion
Rejestracje nowych samochodów 49453 82879 Jednostki
Szybkość Internetu 7203 6748 KBps
Adresy IP 2826875 2730339 IP
Sprzedaż motocykli 248235 439472 Jednostki
Produkcja Samochodów 551400 1045666 Jednostki
Index Konkurencyjności 64.63 64.94 Punkty
Ranking Konkurencyjności 50 45
Indeks Percepcji Korupcji 38 37 Punkty
Ranking Korupcji 96 102
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 73
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 129 113 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.5 2.6 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.5 9.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 1513464 1510647 Idr Billion
Kredyt Konsumencki 2730534 2765004 Idr Billion
Cena Benzyny 0.52 0.53 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.2 17.4 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 218 217 Punkty


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.