Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14255 2021-09
Indeks Giełdowy 6145 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.24 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.31 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.07 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.26 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 47.12 2021-09
Inflacja 1.59 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 130228475 2021-09
Stopa Procentowa 3.5 2021-09
Bilans Handlowy 4745 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -2231 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 2020-12
Dług Publiczny do PKB 38.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 18.98 2021-06
Przemysłowy PMI 43.7 2021-08
Optymizm Konsumentów 77.3 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -12.8 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 22 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Przypadki koronawirusa 4204116 2021-09
Śmierć koronawirusa 141258 2021-09
Odzyskany koronawirus 1880413 2021-09
Łóżka szpitalne 1.2 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.31 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.07 2021-06
PKB 1058 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 2772832 2021-06
Środki Trwałe Brutto 850841 2021-06
Pkb Per Capita 4312 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 11445 2020-12
Rolnictwo w PKB 88882 2021-06
Budownictwo w PKB 264664 2021-06
Przemysł w PKB 564866 2021-06
Górnictwo w PKB 203356 2021-06
Usługi w PKB 49438 2021-06
Media w PKB 38623 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.26 2021-03
Pracujący 131064305 2021-12
Bezrobotni Zarejestrowani 8746008 2021-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.08 2021-12
Płaca Minimalna 4.42 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2876185 2021-03
Populacja 270 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 57 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 57 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 47.12 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 130228475 2021-09
Przypadki koronawirusa 4204116 2021-09
Śmierć koronawirusa 141258 2021-09
Odzyskany koronawirus 1880413 2021-09
Łóżka szpitalne 1.2 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.59 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-08
Inflacja Bazowa 1.31 2021-08
Deflator Pkb 151 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 176 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 171 2021-07
Inflacja Żywności 3.31 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2021-08
Cpi Transport 103 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.72 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2021-09
Stopa Międzybankowa 3.75 2021-09
Podaż Pieniądza M0 739105 2021-06
Podaż Pieniądza M1 1933381 2021-07
Podaż Pieniądza M2 7198900 2021-08
Rezerwy Walutowe 144800 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 4915787 2021-06
Stopa Depozytowa 2.75 2021-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2021-09
Stopa Pożyczkowa 4.25 2021-09
Tempo Wzrostu Kredytów 1.16 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4745 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -2231 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.44 2020-12
Eksport 21424 2021-08
Import 16679 2021-08
Dług Zagraniczny 415082 2021-06
Terms of Trade 103 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 117 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2277 2021-06
Przyjazdy Turystów 138967 2021-07
Rezerwy Złota 78.57 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 648 2021-05
Rachunek kapitałowy 1918 2021-06
Indeks Terroryzmu 4.63 2019-12
Dochody z Turystyki 121 2021-06
Bronie Sprzedaży 9 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.5 2020-12
Bilans Budżetu -1039200 2020-12
Wydatki Rządowe 210734 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 1699950 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 2739200 2020-12
Rating Kredytowy 60 2021-09
Wydatki Wojskowe 9488 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 7.74 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 18.98 2021-06
Przemysłowy PMI 43.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa 1.07 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 75.33 2021-06
Zmiany Zapasów 56016 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 83319 2021-08
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 551400 2020-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2020-12
Ranking Korupcji 102 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.3 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -12.8 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.9 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 1468756 2021-06
Kredyt Konsumencki 2593280 2021-04
Cena Benzyny 0.53 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.8 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 216 2021-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.