Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14240 2019-08
Indeks Giełdowy 6204 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.3 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.05 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.01 2019-03
Inflacja 3.32 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 2019-07
Stopa Procentowa 5.5 2019-08
Bilans Handlowy -60 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -8443 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Koniunktura w przemyśle 109 2019-06
Przemysłowy PMI 49.6 2019-07
Optymizm Konsumentów 125 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.5 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.05 2019-06
PKB 1042 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2735192 2019-06
Środki Trwałe Brutto 869896 2019-06
Pkb Per Capita 4285 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11606 2018-12
Rolnictwo w PKB 88694 2019-06
Budownictwo w PKB 267906 2019-06
Przemysł w PKB 564982 2019-06
Górnictwo w PKB 198664 2019-06
Usługi w PKB 51156 2019-06
Media w PKB 36954 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.01 2019-03
Pracujący 127067835 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6871264 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.2 2018-12
Płaca Minimalna 3.94 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2653268 2019-03
Populacja 264 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800 2018-12
Koszty Utrzymania 1456700 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.32 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 2019-07
Inflacja Bazowa 3.18 2019-07
Deflator Pkb 145 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 168 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 159 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 150 2019-06
Inflacja Żywności 4.85 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2019-07
Cpi Transport 134 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.93 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 6.15 2019-08
Podaż Pieniądza M0 635360 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1523526 2019-06
Podaż Pieniądza M2 5918515 2019-06
Rezerwy Walutowe 125900 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 4766613 2019-06
Stopa Depozytowa 4.75 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6 2019-07
Stopa Pożyczkowa 6.25 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 9.92 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -60 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -8443 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 15451 2019-07
Import 15514 2019-07
Dług Zagraniczny 391828 2019-06
Terms of Trade 106 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2761 2019-03
Przyjazdy Turystów 1454141 2019-06
Rezerwy Złota 78.5 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 759 2019-04
Indeks Terroryzmu 4.54 2017-12
Bronie Sprzedaży 15 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.76 2018-12
Bilans Budżetu -259900 2018-12
Wydatki Rządowe 209394 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 1894700 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2202200 2018-12
Rating Kredytowy 46.31
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 109 2019-06
Przemysłowy PMI 49.6 2019-07
Produkcja Przemysłowa 3.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -15.8 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 77.18 2019-06
Zmiany Zapasów 59180 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 89096 2019-07
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Index Konkurencyjności 64.94 2018-12
Ranking Konkurencyjności 45 2018-12
Produkcja Miedzi 197834 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 38 2018-12
Ranking Korupcji 89 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2018-12
Produkcja złota 11112 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 125 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.8 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 1467542 2019-06
Kredyt Konsumencki 2445720 2019-05
Cena Benzyny 0.46 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 210 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.