Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16400 2020-04
Indeks Giełdowy 4532 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.1 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.74 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.97 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.28 2019-09
Inflacja 2.96 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Stopa Procentowa 4.5 2020-03
Bilans Handlowy 2340 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -8122 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 105 2019-12
Przemysłowy PMI 45.3 2020-03
Optymizm Konsumentów 118 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.5 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Przypadki koronawirusa 1986 2020-04
Śmierć koronawirusa 181 2020-04
Odzyskany koronawirus 134 2020-04
Łóżka szpitalne 1.04 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.74 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.97 2019-12
PKB 1126 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2769909 2019-12
Środki Trwałe Brutto 951395 2019-12
Pkb Per Capita 4285 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11606 2018-12
Rolnictwo w PKB 45657 2019-12
Budownictwo w PKB 293957 2019-12
Przemysł w PKB 573468 2019-12
Górnictwo w PKB 202263 2019-12
Usługi w PKB 53578 2019-12
Media w PKB 40094 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.28 2019-09
Pracujący 129366192 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 6816840 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.32 2019-12
Płaca Minimalna 3.94 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2703981 2019-09
Populacja 266 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 58 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2954800 2018-12
Koszty Utrzymania 1456700 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5017000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3427900 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.96 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-03
Inflacja Bazowa 2.87 2020-03
Deflator Pkb 145 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 160 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 2020-01
Inflacja Żywności 6.15 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-03
Cpi Transport 102 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.86 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-03
Stopa Międzybankowa 4.88 2020-04
Podaż Pieniądza M0 616129 2020-01
Podaż Pieniądza M1 1484403 2020-01
Podaż Pieniądza M2 6116500 2020-02
Rezerwy Walutowe 130444 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 4842449 2020-01
Stopa Depozytowa 3.75 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.5 2019-12
Stopa Pożyczkowa 5.25 2020-03
Tempo Wzrostu Kredytów 5.93 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2340 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -8122 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2018-12
Eksport 13938 2020-02
Import 11602 2020-02
Dług Zagraniczny 404282 2019-12
Terms of Trade 104 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 105 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2870 2019-12
Przyjazdy Turystów 885067 2020-02
Rezerwy Złota 78.54 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 725 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.07 2018-12
Bronie Sprzedaży 15 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 2019-12
Bilans Budżetu -259900 2018-12
Wydatki Rządowe 284730 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1894700 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2202200 2018-12
Rating Kredytowy 58 2020-03
Wydatki Wojskowe 7661 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.74 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 105 2019-12
Przemysłowy PMI 45.3 2020-03
Produkcja Przemysłowa 3 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 74.41 2019-12
Zmiany Zapasów -26459 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 79437 2020-02
Szybkość Internetu 7203 2017-03
Adresy IP 2826875 2017-03
Produkcja Samochodów 1045666 2019-12
Index Konkurencyjności 64.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 50 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 73 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 118 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 1513446 2019-12
Kredyt Konsumencki 2534119 2020-01
Cena Benzyny 0.4 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.8 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 211 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1986 2020-04
Śmierć koronawirusa 181 2020-04
Odzyskany koronawirus 134 2020-04
Łóżka szpitalne 1.04 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indonezja - Wskaźniki ekonomiczne.