16/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Bilans Handlowy FEB €17.7B €11B ®
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa m/m MAR 0.9% 1.1%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r MAR 1.3% 0.9%
09:00 AM
EA
Stopa inflacji (miesięczna) MAR 0.9% 0.2%
EA
Eurogroup Video Conference
19/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Saldo Obrotów Bieżących FEB €13.3B €5.6B ®
09:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r FEB -5.8% -2.6% ®
22/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Government Budget to GDP 2020 -0.6%
09:00 AM
EA
Dług Publiczny do PKB 2020 84%
11:45 AM
EA
Stopa Depozytowa -0.5%
11:45 AM
EA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0%
11:45 AM
EA
Stopa Pożyczkowa marginalna 0.25%
12:30 PM
EA
Konferencji Prasowa EBC
02:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) APR -10.8
23/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) APR 62.5
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) APR 49.6
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) APR 53.2
02:30 PM
EA
ECB President Lagarde Speech
29/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Loans to Households YoY MAR 3%
08:00 AM
EA
Loans to Companies YoY MAR 7.1%
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r MAR 13.3%
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów APR -10.8
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny APR 101
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym APR 2
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług APR -9.3
09:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów APR 18.6
30/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) APR 0.9%
09:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q1 -0.7%
09:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q1 -4.9%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) APR 1.3%
09:00 AM
EA
Inflacja (miesięcznie) Flash APR 0.9%
09:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia MAR 8.3%
03/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit APR 62.5
05/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit APR 49.6
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit APR 53.2
09:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m MAR 0.5%
09:00 AM
EA
Ppi (Roczne) MAR
06/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
EA
PMI dla Budownictwa APR 50.1
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAR 3%
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR -2.9%
11/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW MAY 66.3
12/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Spotkanie Członków ECB
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r MAR -1.6%
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAR -1%


STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.