11/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW AUG 59.6
12/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r JUN -20.9%
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JUN 12.4%
14/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (2 szacunek) Q2 -3.6%
09:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (2 szacunek) Q2 -3.1%
09:00 AM
EA
Bilans Handlowy JUN €9.4B
09:00 AM
EA
Employment Change YoY Prel Q2 0.4%
09:00 AM
EA
Employment Change QoQ Prel Q2 -0.2%
19/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Saldo Obrotów Bieżących JUN €-10.5B
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa m/m JUL 0.8%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r JUL 0.3%
09:00 AM
EA
Stopa inflacji (miesięczna) JUL 0.3%
20/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r JUN -11.9%
21/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) AUG 51.8
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) AUG 54.7
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) AUG 54.9
02:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) AUG -15
27/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Loans to Households YoY JUL 3%
08:00 AM
EA
Loans to Companies YoY JUL 7.1%
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r JUL 9.2%
28/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów AUG -15
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny AUG 82.3
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym AUG
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług AUG
09:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów AUG
01/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit AUG 51.8
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) AUG
09:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) AUG
09:00 AM
EA
Inflacja (miesięcznie) Flash AUG
09:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia JUL 7.8%
02/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m JUL 0.7%
09:00 AM
EA
Ppi (Roczne) JUL -3.7%
03/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit AUG 54.7
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit AUG 54.9
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUL 5.7%
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUL
04/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
EA
PMI dla Budownictwa AUG 48.9


STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.