01/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit MAY 39.4 33.4
03/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit MAY 30.5 12.0
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAY 31.9 13.6
09:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia APR 7.3% 7.1% ®
09:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m APR -2% -1.5%
09:00 AM
EA
Ppi (Roczne) APR -4.5% -2.8%
04/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
EA
PMI dla Budownictwa MAY 15.1
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR -11.2%
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR -9.2%
11:45 AM
EA
Stopa Depozytowa -0.5%
11:45 AM
EA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0%
11:45 AM
EA
Stopa Pożyczkowa marginalna 0.25%
12:30 PM
EA
Konferencji Prasowa EBC
09/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k Q1 0.1%
09:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r Q1 1%
09:00 AM
EA
Employment Change YoY Final Q1 1.1%
09:00 AM
EA
Employment Change QoQ Final Q1 0.3%
11/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
EA
Spotkanie Liderów Strefy Euro
12/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r APR -12.9%
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) APR -11.3%
15/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Bilans Handlowy APR €28.2B
16/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW JUN 46
09:00 AM
EA
Wskaźnik Kosztów Pracy R Q1 2.4%
09:00 AM
EA
Wzrost Wynagrodzeń r/r Q1 2.3%
17/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r APR -15.4%
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa m/m MAY 0.9%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r MAY 0.3%
09:00 AM
EA
Stopa inflacji (miesięczna) MAY 0.3%
19/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Saldo Obrotów Bieżących APR €40.7B
22/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) JUN -18.8
23/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JUN 39.4
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JUN 30.5
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JUN 31.9
24/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
EA
Spotkanie Członków ECB
25/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
EA
Posiedzenie Rady Generalnej EBC
26/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Loans to Households YoY MAY 3%
08:00 AM
EA
Loans to Companies YoY MAY
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r MAY 8.3%
29/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Koniunktura w Przemyśle JUN -2.43
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów JUN -18.8
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny JUN 67.5
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym JUN -27.5
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług JUN
09:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów JUN


STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.