12/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r JUL -2% -2.4% ®
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JUL -0.4% -1.4% ®
11:45 AM
EA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0% 0%
11:45 AM
EA
Marginal Lending Rate 0.25% 0.25%
11:45 AM
EA
Stopa Depozytowa -0.5% -0.4%
12:30 PM
EA
Konferencji Prasowa EBC
13/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Bilans Handlowy JUL €24.8B €20.3B ®
09:00 AM
EA
Wskaźnik Kosztów Pracy R Q2 2.7% 2.5% ®
09:00 AM
EA
Wzrost Wynagrodzeń r/r Q2 2.7% 2.7% ®
EA
Spotkanie Liderów Strefy Euro
16/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
06:45 AM
EA
ECB Cœuré Speech
12:00 PM
EA
ECB Lane Speech
17/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW SEP -43.6
05:10 PM
EA
ECB Cœuré Speech
18/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r JUL 1%
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa m/m AUG 0.9%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r AUG 1%
09:00 AM
EA
Stopa Inflacji (Miesięczny) AUG -0.5%
10:50 AM
EA
ECB Guindos Speech
19/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Saldo Obrotów Bieżących JUL €23.1B
10:00 AM
EA
ECB Cœuré Speech
20/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) SEP -7.1
23/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) SEP 47
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) SEP 53.5
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) SEP 51.9
25/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
EA
Spotkanie Członków ECB
26/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Wzrost Kredytów r/r AUG 3.4%
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r AUG 5.2%
EA
Posiedzenie Rady Generalnej EBC
27/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Koniunktura w przemyśle SEP 0.11
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny SEP 103.1
09:00 AM
EA
Sentment Koniunktóry Przemysłowej SEP -5.9
09:00 AM
EA
Usługi Sentiment SEP 9.3
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów SEP -7.1
09:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów SEP 20.7
30/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia AUG 7.5%
01/10/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit SEP 47
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) SEP
09:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) SEP
03/10/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit SEP 53.5
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit SEP 51.9
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m AUG -0.6%
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 2.2%
09:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m AUG 0.2%
09:00 AM
EA
Ppi (Roczne) AUG 0.2%
09/10/2019 Rzeczywisty Poprzedni
EA
Spotkanie Członków ECB


STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.