18/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Bilans Handlowy JAN €1.5B €17B
01:15 PM
EA
ECB Guindos Speech
03:10 PM
EA
Przemówienie ECB Praeta
19/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:35 AM
EA
Przemówienie ECB Praeta
10:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r JAN -0.7% 2.1% ®
10:00 AM
EA
Wskaźnik Kosztów Pracy R Q4 2.3% 2.5%
10:00 AM
EA
Wzrost Wynagrodzeń r/r Q4 2.3% 2.3% ®
10:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW MAR -2.5 -16.6
20/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
EA
Spotkanie Członków ECB
21/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Biuletyn Ekonomiczny ECB
03:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) MAR -7.4
EA
Posiedzenie Rady Generalnej EBC
22/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:15 AM
EA
ECB Guindos Speech
08:30 AM
EA
EBC Angeloni Przemówienie
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) MAR 51.9
09:00 AM
EA
Saldo Obrotów Bieżących JAN €33B
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) MAR 49.3
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) MAR 52.8
10:15 AM
EA
Przemówienie Mersch
28/03/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Wzrost Kredytów r/r FEB 3.2%
09:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r FEB 3.8%
10:00 AM
EA
Koniunktura w przemyśle MAR 0.69
10:00 AM
EA
Usługi Sentiment MAR 12.1
10:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów MAR -7.4
10:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów MAR 18
10:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny MAR 106.1
10:00 AM
EA
Sentment Koniunktóry Przemysłowej MAR -0.4
01/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit MAR 49.3
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) MAR 1%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) MAR 1.5%
02/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m FEB 0.4%
09:00 AM
EA
Ppi (Roczne) FEB 3%
09:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia FEB 7.8%
03/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAR 51.9
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit MAR 52.8
05/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB 1.3%
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB 2.2%
10/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
11:45 AM
EA
Stopa Depozytowa -0.4%
11:45 AM
EA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0%
11:45 AM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
12:30 PM
EA
Konferencji Prasowa EBC
12/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r FEB -1.1%
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) FEB 1.4%
16/04/2019 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r FEB -0.7%
09:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW APR -2.5


STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.