22/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Spotkanie Członków ECB
02:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) SEP -5.3
23/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Posiedzenie Rady Generalnej EBC
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) SEP 61.4
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) SEP 59
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) SEP 59
09:45 AM
EA
ECB Elderson Speech
27/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) AUG 4.2%
08:00 AM
EA
Pożyczki dla firm (roczne) AUG 1.7%
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r AUG 7.6%
29/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów SEP -5.3
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny SEP 117.5
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym SEP 13.7
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług SEP 16.8
09:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów SEP 31.1
30/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia AUG 7.6%
01/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit SEP 61.4
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) SEP 1.6%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) SEP 3%
09:00 AM
EA
Inflacja (miesięcznie) Flash SEP 0.4%
05/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit SEP 59
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit SEP 59
09:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m AUG 2.3%
09:00 AM
EA
Inflacja Producentów r/r AUG 12.1%
06/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
EA
PMI dla Budownictwa SEP 49.5
08:00 AM
EA
Spotkanie Członków ECB
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m AUG -2.3%
09:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 3.1%
12/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW OCT 31.1
13/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r AUG 7.7%
09:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) AUG 1.5%
15/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Bilans Handlowy AUG €20.7B

STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.