20/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
06:30 PM
EA
ECB President Lagarde Speech
EA
Spotkanie Liderów Strefy Euro
21/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW JAN 25.6 11.2
23/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:45 PM
EA
Stopa Depozytowa -0.5%
12:45 PM
EA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0%
12:45 PM
EA
Stopa Pożyczkowa marginalna 0.25%
01:30 PM
EA
Konferencji Prasowa EBC
03:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) JAN -8.1
24/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 46.3
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 52.8
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 50.9
10:30 AM
EA
ECB President Lagarde Speech
29/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
Loans to Households YoY DEC 3.5%
09:00 AM
EA
Loans to Companies YoY DEC 3.4%
09:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r DEC 5.6%
30/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Koniunktura w Przemyśle JAN -0.25
10:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów JAN -8.1
10:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny JAN 101.5
10:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia DEC 7.5%
10:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym JAN -9.3
10:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług JAN 11.4
10:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów JAN 20.5
31/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 0.2%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 1.2%
10:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) JAN 1.3%
10:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) JAN 1.3%
03/02/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit JAN 46.3
04/02/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m DEC 0.2%
10:00 AM
EA
Ppi (Roczne) DEC -1.4%
05/02/2020 Rzeczywisty Poprzedni
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit JAN 52.8
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JAN 50.9
10:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC 1%
10:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 2.2%
12/02/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r DEC -1.5%
10:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) DEC 0.2%
14/02/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (2 szacunek) Q4 0.2%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (2 szacunek) Q4 1.2%
10:00 AM
EA
Bilans Handlowy DEC €20.7B
10:00 AM
EA
Employment Change YoY Prel Q4 0.9%
10:00 AM
EA
Employment Change QoQ Prel Q4 0.1%
17/02/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r DEC 1.4%
EA
Spotkanie Liderów Strefy Euro


STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.