28/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
09:00 AM
EA
Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) DEC 4.1% 4.2% 4.2%
09:00 AM
EA
Pożyczki dla firm (roczne) DEC 4.2% 2.9% 3.2%
09:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r DEC 6.9% 7.4% ® 6.8% 7.2%
10:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny JAN 112.7 113.8 ® 114.5 114.8
10:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym JAN 13.9 14.6 ® 15 15.1
10:00 AM
EA
Oczekiwania cen sprzedaży JAN 47.7 48 ® 45.1
10:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług JAN 9.1 10.9 ® 10.3 11
10:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów JAN -8.5 -8.4 -8.5 -8.5
10:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów JAN 38.4 36.6 34.6
31/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 2.2% 0.3% 0.2%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 3.9% 4.7% 4.2%
01/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit JAN 58 59 59
10:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia DEC 7.2% 7.1% 7.2%
02/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) JAN 5% 4.3% 4.5%
10:00 AM
EA
Inflacja (miesięcznie) Flash JAN 0.4% -0.3%
10:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) JAN 2.6% 1.9% 2.2%
03/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JAN 53.3 52.4 52.4
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit JAN 53.1 51.2 51.2
10:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m DEC 1.8% 3% 2.7%
10:00 AM
EA
Inflacja Producentów r/r DEC 23.7% 26.6% 26.3%
12:45 PM
EA
Stopa Depozytowa -0.5% -0.5% -0.5%
12:45 PM
EA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0.0% 0% 0.0%
12:45 PM
EA
Stopa Pożyczkowa marginalna 0.25% 0.25%
01:30 PM
EA
Konferencji Prasowa EBC
04/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
08:30 AM
EA
PMI dla Budownictwa JAN 52.9 53.6
10:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC 1% -0.5% -0.4%
10:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 7.8% 5.4% 5.5%
14/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r DEC -1.5% -0.6%
10:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) DEC 2.3%
15/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 AM
EA
Bilans Handlowy DEC € 32B
10:00 AM
EA
Zmiana zatrudnienia (roczna) Prel Q4 2.1%
10:00 AM
EA
Zmiana zatrudnienia QoQ Prel Q4 0.9%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (2 szacunek) Q4 2.2%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (2 szacunek) Q4 3.9%
10:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW FEB 49.4
16/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
08:00 AM
EA
Spotkanie Członków ECB
17/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r DEC 0.5%
18/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
09:00 AM
EA
Saldo Obrotów Bieżących DEC €26.0B €32B
03:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) FEB -8.5 -6
21/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) FEB
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) FEB
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) FEB
23/02/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 AM
EA
Inflacja r/r JAN 5%
10:00 AM
EA
Stopa inflacji (miesięczna) JAN 0.4%
10:00 AM
EA
Inflacja Bazowa m/m JAN 2.6%

STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.