21/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
EA
Spotkanie Liderów Strefy Euro
22/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW JAN -20.9 -21.0
23/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
03:00 PM
EA
Optymizm Konsumentów (wstępny) JAN -7.9 -8.3 ®
24/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 51.1
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 51.4
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 51.2
12:45 PM
EA
Stopa Depozytowa -0.4%
12:45 PM
EA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0%
12:45 PM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
01:30 PM
EA
Konferencji Prasowa EBC
28/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
EA
Wzrost Kredytów r/r DEC 3.3%
09:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r DEC 3.7%
30/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
EA
Koniunktura w przemyśle JAN 0.82
10:00 AM
EA
Usługi Sentiment JAN 12.0
10:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów JAN -8.3
10:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów JAN 18.6
10:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny JAN 107.3
10:00 AM
EA
Sentment Koniunktóry Przemysłowej JAN 1.1
31/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 0.2%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 1.6%
10:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia DEC 7.9%
01/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit JAN 51.4
10:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) JAN 1%
10:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) JAN 1.6%
04/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
EA
Inflacja Producentów m/m DEC -0.3%
10:00 AM
EA
Ppi (Roczne) DEC 4%
05/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JAN 51.1
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit JAN 51.2
10:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC 0.6%
10:00 AM
EA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 1.1%
06/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
EA
Spotkanie Członków ECB
13/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa r/r DEC -3.3%
10:00 AM
EA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) DEC -1.7%
14/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
EA
Employment Change YoY Prel Q4 1.3%
10:00 AM
EA
Employment Change QoQ Prel Q4 0.2%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (2 szacunek) Q4 0.2%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (2 szacunek) Q4 1.6%
15/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
EA
Bilans Handlowy DEC €19B


STREFA EURO - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.