Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 3706.74 3570 3528 3487 3446 3366
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.14 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1 0.7 0.8 1 1.1
Stopa Bezrobocia 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
Inflacja 0.70 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 14702.40 12000 20900 20900 19000 13000
Saldo Obrotów Bieżących 25.71 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Koniunktura w Przemyśle -0.19 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Przemysłowy PMI 45.90 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
PMI dla Usług 52.20 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Optymizm Konsumentów -7.60 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1 0.7 0.8 1 1.1
PKB 13669.95 14000 14800 14800 14800 14800
Pkb W Cenach Stałych 2838.48 2844 2848 2856 2867 2875
Środki Trwałe Brutto 624.19 594 595 629 630 600
Pkb Per Capita 40978.90 41500 42300 42300 42300 42300
Pkb Per Capita Ppp 40027.90 40500 41200 41200 41200 41200
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
Bezrobocie Długoterminowe 3.30 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.90 15.9 15.8 15.8 15.7 15.7
Koszty Pracy 110.50 119 120 102 113 122
Przeciętne Wynagrodzenia 1868.00 1848 1850 1903 1902 1893
Wzrost Wynagrodzeń 2.70 2.4 2.5 2.4 2.6 2.4
Populacja 341.15 342 342 342 342 342
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.30 59 59.1 59.2 59.4 59.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.5 64.75 64.75 64.75 64.75
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.2 64.5 64.5 64.5 64.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.70 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.29 105 106 107 107 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.71 104 105 106 106 106
Inflacja Bazowa 1.10 1 1.2 1.4 1.4 1.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.10 107 107 106 105 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.20 0.2 0.7 1.4 1.4 1.5
Inflacja Żywności 1.20 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.05 106 107 106 106 107
Cpi Transport 106.39 106 107 108 108 108
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.44 -0.35 -0.1 -0.43 -0.43 -0.1
Podaż Pieniądza M1 8808619.00 8980000 9090000 9150000 9360000 9650000
Podaż Pieniądza M2 12269448.00 12900000 13200000 13700000 14000000 14400000
Podaż Pieniądza M3 12893769.00 13400000 13600000 14000000 14400000 14900000
Rezerwy Walutowe 75.16 82 82 84 85 91
Bilans Banku Centralnego 4695111.00 4850000 4950000 5050000 5110000 5190000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11398568.00 11238281 11274572 11379791 11512554 11361902
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.40 3.6 3.7 3.7 3.8 4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 14702.40 12000 20900 20900 19000 13000
Saldo Obrotów Bieżących 25.71 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Import 162648.80 166000 170100 176000 174500 172000
Eksport 177351.30 178000 191000 195000 183800 185000
Dług Zagraniczny 14695242.50 14200000 14600000 14600000 14500000 14400000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Wydatki Rządowe 577.08 578 579 582 583 585
Wydatków Rządowych W Pkb 46.80 47 46.6 46.6 46.6 46.6
Dług Publiczny 9859512.70 10500000 10900000 10900000 10900000 10900000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -0.19 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Przemysłowy PMI 45.90 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
PMI dla Usług 52.20 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.60 52.5 52.2 52.7 52.5 53.2
Produkcja Przemysłowa -2.80 -1 0.5 1.5 1.6 1.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 -0.6 0.7 -0.6 -0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.70 -1.6 -0.1 1 1.2 1.4
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -1.00 -4 -20 -6 -8 -4
Rejestracje nowych samochodów 851.37 978 919 936 957 985
Produkcja w Górnictwie -4.90 -0.6 1.1 0.9 1 2.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -7.60 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 1.1 1.5 1.9 1.8 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 1429.75 1435 1437 1441 1444 1451
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1813179.00 1801279 1810603 1827684 1831311 1821094
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13770785.00 13506818 13617855 13771160 13908493 13655393
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.89 1.99 2.24 1.96 1.96 2.24
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 100.80 102 104 105 105 105
Kredyt Konsumencki 713957.71 692990 695102 711294 721097 700613
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.60 55 53.7 53.7 53.7 53.7
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 21.50 18 19 17 18 19
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 1.20 1.7 1.5 1.8 1.9 1.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 117.82 117 117 119 120 121
PMI dla Budownictwa 50.70 50.1 52 53 52.9 52.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.20 65.9 65.5 65.5 65.5 65.5


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.