Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 3521.36 3435 3398 3360 3323 3250
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.58 0.94 1.02 1.1 1.19 1.39
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
Stopa Bezrobocia 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Inflacja 1.20 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy 23033.60 11800 12000 20900 20900 13000
Saldo Obrotów Bieżących 19.20 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 85.10 83 83 81 81 81
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Koniunktura w przemyśle 0.17 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Przemysłowy PMI 47.60 51.7 52.3 52 52.5 53.1
PMI dla Usług 53.60 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
Optymizm Konsumentów -7.20 -12.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
PKB 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
Pkb W Cenach Stałych 2664.10 2653 2683 2689 2701 2724
Środki Trwałe Brutto 571.94 559 568 569 580 576
Pkb Per Capita 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
Pkb Per Capita Ppp 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Bezrobocie Długoterminowe 3.50 3.3 3.3 3.2 3.2 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.70 15.5 15.1 14.7 14.5 14
Koszty Pracy 99.60 109 119 120 102 122
Wzrost Wynagrodzeń 2.50 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
Populacja 340.72 344 342 342 342 342
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.40 58.8 59 59.1 59.2 59.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.20 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.24 106 105 105 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.31 105 105 104 105 106
Inflacja Bazowa 1.10 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.00 107 107 107 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
Inflacja Żywności 1.10 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.03 105 106 106 107 108
Cpi Transport 107.31 108 106 106 107 108
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.35 -0.35 -0.1 -0.38 -0.1
Podaż Pieniądza M1 8551886.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
Podaż Pieniądza M2 12011083.00 12700000 12900000 13200000 13700000 14400000
Rezerwy Walutowe 70.73 79 82 82 84 91
Bilans Banku Centralnego 4690441.00 4820000 4950000 5050000 5110000 5510000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11261102.00 11360000 11400000 11260963 11351779 11700000
Stopa Depozytowa -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Tempo Wzrostu Kredytów 3.30 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 23033.60 11800 12000 20900 20900 13000
Saldo Obrotów Bieżących 19.20 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Import 180337.60 169000 166000 170100 176000 172000
Eksport 203371.20 180800 178000 191000 195000 185000
Dług Zagraniczny 14185222.30 14900000 15000000 15100000 14383815 15400000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 85.10 83 83 81 81 81
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Wydatki Rządowe 546.04 543 552 553 554 560
Wydatków Rządowych W Pkb 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
Dług Publiczny 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 0.17 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Przemysłowy PMI 47.60 51.7 52.3 52 52.5 53.1
PMI dla Usług 53.60 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.20 52 52.5 52.2 52.7 53.2
Produkcja Przemysłowa -0.50 0.7 1.5 1.9 1.8 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.90 -0.6 0.4 0.4 -0.6 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.60 0.2 0.8 1.1 1 1.4
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -20.30 -8 -2 1 4 -4
Rejestracje nowych samochodów 961.38 951 978 919 936 985
Produkcja w Górnictwie -6.50 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -7.20 -12.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.30 1.2 1.1 1.5 1.9 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 1433.28 1425 1441 1444 1453 1463
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1787679.00 1774637 1791007 1794547 1812707 1817872
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13622056.60 14400000 14900000 13533291 13709679 15400000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.00 1.99 1.99 2.24 2.01 2.24
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 103.30 102 102 104 105 105
Kredyt Konsumencki 700217.16 679501 694247 695193 699934 704660
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 21.90 16 15 15.5 16 17
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 3.90 2 1.7 1.5 1.8 1.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115.85 116 117 117 119 121
PMI dla Budownictwa 50.80 53.2 52.9 53.4 53 52.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.