Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 4275.11 4184 4080 3978 3878 3687

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 1 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 4.2 3.5 3.2 2.2 2
Stopa Bezrobocia 7.20 7.1 7.3 7.4 7.7 7.4
Inflacja 5.00 4.8 3.2 2.8 2.2 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.3 0.4 0.6 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Bilans Handlowy -1487.60 7800 22000 23600 32000 31000
Saldo Obrotów Bieżących 25.95 32 26 23.4 30 26
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4
Dług Publiczny do PKB 98.00 101 101 101 101 97
Budżet Państwa do PKB -7.20 -4 -4 -4 -4 -2.4
Koniunktura w Przemyśle 1.84 1.5 1.7 1.8 1 0.7
Przemysłowy PMI 58.00 54 53.2 53.8 54 54
PMI dla Usług 53.10 54 54.5 54.7 55 55
Optymizm Konsumentów -8.30 -7 -6 -7 -8 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 1.2 1 -0.4 -0.4 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 1 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 4.2 3.5 3.2 2.2 2
PKB 13011.01 14200 14200 14200 14200 14800
Pkb W Cenach Stałych 2836.10 2832 2872 2927 2898 2956
Środki Trwałe Brutto 595.15 614 620 614 608 620
PKB Per Capita 34423.50 40100 40100 40100 40100 40800
PKB Per Capita PPP 43681.04 47000 47000 47000 47000 47700

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 7.20 7.1 7.3 7.4 7.7 7.4
Bezrobotni Zarejestrowani 11829.00 13200 13600 13400 13200 12500
Pracujący 160.76 160 159 160 160 162
Bezrobocie Długoterminowe 3.30 3 3.2 3.2 3 3.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.50 15.4 15.6 15.7 16 16
Wydajność 104.30 104 104 105 105 105
Koszty Pracy 107.60 122 109 120 111 125
Przeciętne Wynagrodzenia 1903.00 1981 1991 1964 1960 2039
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 4.6 3.2 3 2.9 2
Populacja 342.41 345 345 345 345 345
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 65 65 65 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.90 0.6 0.4 0.3 0.5 0.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.60 72.8 72.9 73 73.3 73.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 5.00 4.8 3.2 2.8 2.2 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.3 0.4 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.37 112 111 112 113 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.68 108 108 108 109 110
Inflacja Bazowa 2.60 2.5 1.8 1.3 1.2 1.4
Deflator Pkb 108.27 113 112 111 111 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126.70 126 128 129 133 136
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 23.70 18 15 9 5 2
Inflacja Żywności 3.50 2 1.8 2.1 2 2
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.80 1 0.5 0.3 0.2 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.81 112 111 113 117 119
Cpi Transport 114.71 115 116 116 117 117

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Podaż Pieniądza M1 11155921.00 11410000 11510000 11690000 11880000 12110000
Stopa Międzybankowa -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.48
Podaż Pieniądza M2 14584944.00 14890000 15440000 15540000 15600000 16100000
Podaż Pieniądza M3 15390560.00 15700000 15900000 16100000 16200000 16600000
Rezerwy Walutowe 77.86 74 75 74 75 77
Bilans Banku Centralnego 8573280.00 8490000 8450000 8380000 8340000 8550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4933714.00 5103360 5036879 5046304 5042256 5143101
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 0
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 4.20 3.6 2.7 2.5 2.3 2.4

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -1487.60 7800 22000 23600 32000 31000
Saldo Obrotów Bieżących 25.95 32 26 23.4 30 26
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4
Import 226572.70 201200 162200 175800 169000 175000
Eksport 225085.10 209000 184200 199400 201000 206000
Dług Zagraniczny 15733024.44 16500000 16700000 16800000 17000000 17400000
Rachunek kapitałowy 44.88 14 21 23 19 22
Rezerwy Złota 504.77 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 98.00 101 101 101 101 97
Budżet Państwa do PKB -7.20 -4 -4 -4 -4 -2.4
Wydatki Rządowe 613.24 625 629 633 627 639
Wydatków Rządowych W Pkb 54.10 50 50 50 50 48
Dług Publiczny 11107741.00 12700000 12700000 12700000 12700000 13400000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7
Podatek od Towarów i Usług 20.70 20.8 20.7 20.7 20.7 20.7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 1.84 1.5 1.7 1.8 1 0.7
Przemysłowy PMI 58.00 54 53.2 53.8 54 54
PMI dla Usług 53.10 54 54.5 54.7 55 55
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.30 54.2 54 54.6 54.9 54.9
Produkcja Przemysłowa -1.50 4.2 4.7 4.3 3.6 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.30 0.9 0.7 -0.8 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 3.4 4.3 3.7 3.2 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 82.10 82.2 82.5 82.5 82.6 84
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 49.40 5 12 19 15 9
Rejestracje nowych samochodów 650.31 750 820 910 1050 1190
Nastroje w Sektorze Usług 11.20 15 11 16 19 12
Produkcja w Górnictwie -5.10 4 4.8 4 3.4 3.4
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 14.90 5.1 4 4.2 3.6 5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów -8.30 -7 -6 -7 -8 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 1.2 1 -0.4 -0.4 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.80 5.1 5.5 4.5 3.8 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 1496.03 1445 1489 1544 1529 1560
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1870481.00 1935876 1935948 1930336 1911632 1949864
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.01 13.9 12.6 12.2 12.5 12.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12314208.00 12493010 12403668 12487046 12597435 12899773
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.71 1.71 1.71 1.71 1.81 1.81
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 115.30 111 110 106 107 102
Kredyt Konsumencki 703351.92 693364 692821 690242 692506 700556
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.20 63 63 63 63 61
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 96.19 97 97 97 97 95
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 36.60 29 25 22 23 25

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana 0.50 3.6 4 3.6 3.8 3.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132.43 136 133 134 132 129
PMI dla Budownictwa 52.90 52.9 53.4 53.2 54 54
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.80 64.6 64.6 64.6 64.6 64


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.