Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 3118.36 3097 3030 2963 2898 2768

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.80 7.5 2.9 1.6 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.70 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
Stopa Bezrobocia 7.90 8.9 9.6 9.4 9.1 8.8
Inflacja -0.20 -0.3 0.3 0.6 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.1 0.4 0.5 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 27934.90 23300 22000 29500 16200 31000
Saldo Obrotów Bieżących 25.54 24.5 25.1 32 28 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
Dług Publiczny do PKB 84.10 102 102 98 98 98
Budżet Państwa do PKB -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle -1.33 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
Przemysłowy PMI 53.70 53.7 50.1 51 54 52
PMI dla Usług 47.60 47.6 47 50 53.6 51
Optymizm Konsumentów -13.90 -13.9 -16.5 -14 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.80 7.5 2.9 1.6 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.70 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
PKB 13335.84 11800 11800 12700 12700 12700
Pkb W Cenach Stałych 2416.14 2786 2708 2722 2721 2816
Środki Trwałe Brutto 498.91 588 604 598 562 628
Pkb Per Capita 41387.60 38300 38300 39200 39200 39200
Pkb Per Capita Ppp 47037.10 45200 45200 46200 46200 46200

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.90 8.9 9.6 9.4 9.1 8.8
Bezrobotni Zarejestrowani 12793.00 14700 15900 15100 14800 14800
Pracujący 155.60 152 149 150 154 157
Bezrobocie Długoterminowe 3.10 4.4 5 4.7 4.9 4.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.30 18 18 17.8 17.5 17.3
Wydajność 104.10 99.9 99.9 100 100 100
Koszty Pracy 115.70 101 111 104 117 113
Przeciętne Wynagrodzenia 1869.00 1835 1855 1873 1890 1883
Wzrost Wynagrodzeń 5.20 -2.6 -2 0.2 1.1 1.5
Populacja 341.90 342 342 343 343 343
Zmiana Zatrudnienia -2.90 0.5 -1.6 -0.4 0.6 0.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.60 55 55.2 55.6 56.2 56.7
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.75 64.75 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.20 -0.3 0.3 0.6 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.1 0.4 0.5 0.3 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.88 105 106 106 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.71 105 105 105 107 107
Inflacja Bazowa 0.40 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5
Deflator Pkb 107.56 105 106 107 109 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.10 102 104 103 103 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.30 -2 -0.6 0.2 2.3 2
Inflacja Żywności 1.20 1.4 1.7 1.6 1.7 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.77 105 106 106 105 107
Cpi Transport 104.45 106 107 105 105 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Podaż Pieniądza M1 9855236.00 9760000 9850000 9950000 9910000 9880000
Stopa Międzybankowa -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
Podaż Pieniądza M2 13323997.00 14000000 14400000 14800000 14600000 15200000
Podaż Pieniądza M3 14017388.00 14400000 14900000 15400000 15200000 15600000
Rezerwy Walutowe 75.29 82 85 84 86 91
Bilans Banku Centralnego 6474612.00 6750000 6810000 6790000 6740000 6950000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4863807.00 4950000 5010000 5070000 5060000 5090000
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.00 2.8 0.2 0.6 1 0.7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 27934.90 23300 22000 29500 16200 31000
Saldo Obrotów Bieżących 25.54 24.5 25.1 32 28 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
Import 157294.90 145500 147000 152500 142000 147000
Eksport 185229.80 168800 169000 182000 158200 178000
Dług Zagraniczny 15316858.56 15500000 16100000 16500000 16200000 16600000
Rachunek kapitałowy -5.01 -12 -8 22 18 15
Rezerwy Złota 504.80 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 84.10 102 102 98 98 98
Budżet Państwa do PKB -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 564.21 595 605 612 609 605
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 55 55 50 50 50
Dług Publiczny 10022826.20 11500000 11500000 12200000 12200000 12200000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Podatek od Towarów i Usług 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.33 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
Przemysłowy PMI 53.70 53.7 50.1 51 54 52
PMI dla Usług 47.60 47.6 47 50 53.6 51
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.10 50.1 48 50.6 53.7 51
Produkcja Przemysłowa -7.70 -7 -3.2 4.5 15 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.10 -1.6 -0.4 1 0.9 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.90 -9 -3.6 4.5 18 5.6
Stopa Utylizacji Surowców 72.10 72 77 75 78 80
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 73.90 51.5 2 4 19 4
Rejestracje nowych samochodów 878.39 580 690 620 610 750
Produkcja w Górnictwie -11.80 -6 -2.8 3.6 14 4.8
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -12.70 -11.6 -16 -12 -10 -14
Nastroje w Sektorze Usług -17.20 -17 -12 -8 -12 -3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -13.90 -13.9 -16.5 -14 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.40 -4.8 -3 1.9 10 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 1282.21 1500 1459 1454 1444 1517
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1830723.00 1783096 1736841 1819739 2061394 1806315
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.83 18 16.4 12.8 12.7 12.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11847061.00 12700000 13200000 13600000 13400000 12900000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 87.70 88.5 91 95 94 98
Kredyt Konsumencki 707946.54 697944 687554 709795 793020 715056
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.20 68 68 65 65 65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.75 99 99 101 101 101
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 16.90 15 16 16 18 20

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -3.80 -6.8 -3.2 2.5 16.2 5.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121.81 112 114 113 117 120
PMI dla Budownictwa 47.80 48 50.1 51 54.2 52
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.20 65.5 65.5 65 65 65


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.