Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 4159.91 4052 3945 3842 3740 3546

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 3.2 1.5 1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.30 4 4.9 6.2 4.5 2.2
Stopa Bezrobocia 7.60 7.5 7.8 8.1 7.9 7.7
Inflacja 3.00 3.1 2.4 1.5 1.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.5 0.4 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 20721.20 26700 32000 7800 22000 32000
Saldo Obrotów Bieżących 30.20 25.1 28.9 32 26 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.2 3.2 3 3 3
Dług Publiczny do PKB 98.00 102 102 101 101 101
Budżet Państwa do PKB -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 1.75 1.6 0.9 0.5 0.7 1
Przemysłowy PMI 58.70 58.7 55.6 54 53.2 54
PMI dla Usług 56.30 56.3 54.6 54 54.5 55
Optymizm Konsumentów -4.00 -4 -12 -7 -6 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.30 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 3.2 1.5 1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.30 4 4.9 6.2 4.5 2.2
PKB 12933.36 13600 13600 14200 14200 14200
Pkb W Cenach Stałych 2777.14 2845 2858 2885 2902 2921
Środki Trwałe Brutto 595.52 597 619 625 622 633
Pkb Per Capita 38543.24 39200 39200 40100 40100 40100
Pkb Per Capita Ppp 43681.04 46200 46200 47000 47000 47000

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 7.60 7.5 7.8 8.1 7.9 7.7
Bezrobotni Zarejestrowani 12334.00 12100 12200 13200 13600 13200
Pracujący 158.95 159 158 158 159 160
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 3.6 4.2 4 3.9 3.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.50 16.4 16.7 17 16.8 16.7
Wydajność 104.40 104 104 104 104 105
Koszty Pracy 115.90 110 122 109 120 125
Przeciętne Wynagrodzenia 1903.00 1969 1981 1991 1964 2039
Wzrost Wynagrodzeń -0.40 5.1 4.5 4.6 3.2 2.9
Populacja 342.41 343 343 345 345 345
Zmiana Zatrudnienia 0.70 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.60 72.7 72.8 72.8 72.9 73.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 64.75 64.75 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.00 3.1 2.4 1.5 1.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.5 0.4 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.98 108 108 108 109 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.35 107 106 107 108 108
Inflacja Bazowa 1.60 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6
Deflator Pkb 108.27 110 110 110 109 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.40 116 111 110 113 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.10 13.6 7.5 2.5 2 1.7
Inflacja Żywności 1.90 1.6 1.4 1.6 1.8 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.13 107 107 108 109 109
Cpi Transport 112.17 106 106 110 111 108

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Podaż Pieniądza M1 10948089.00 11060000 11280000 11410000 11510000 11880000
Stopa Międzybankowa -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
Podaż Pieniądza M2 14349959.00 14300000 15200000 15290000 15440000 15600000
Podaż Pieniądza M3 15105186.00 15100000 15600000 15800000 15900000 16200000
Rezerwy Walutowe 72.34 75 79 77 82 85
Bilans Banku Centralnego 8244572.00 8220000 8320000 8290000 8250000 8340000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4872130.00 5039316 5078549 5204731 5084786 5190277
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 4.20 4.3 3.4 2.6 2.2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 20721.20 26700 32000 7800 22000 32000
Saldo Obrotów Bieżących 30.20 25.1 28.9 32 26 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.2 3.2 3 3 3
Import 185287.20 169200 164000 201200 162200 169000
Eksport 206008.40 195900 196000 209000 184200 201000
Dług Zagraniczny 15416326.83 16300000 16600000 16500000 16700000 17000000
Rachunek kapitałowy 2.95 15 17 14 21 19
Rezerwy Złota 504.77 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 98.00 102 102 101 101 101
Budżet Państwa do PKB -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 607.33 623 632 637 635 646
Wydatków Rządowych W Pkb 54.10 54 54 50 50 50
Dług Publiczny 11107741.00 12200000 12200000 12700000 12700000 12700000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Podatek od Towarów i Usług 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 1.75 1.6 0.9 0.5 0.7 1
Przemysłowy PMI 58.70 58.7 55.6 54 53.2 54
PMI dla Usług 56.30 56.3 54.6 54 54.5 55
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.10 56.1 54.7 54.2 54 54.9
Produkcja Przemysłowa 7.70 6.5 5 4.2 4.7 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.50 -1.2 0.7 0.9 0.7 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.50 8.2 5.6 3.4 4.3 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 82.90 82.9 80 81 81.5 82
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 31.10 30 10 5 12 15
Rejestracje nowych samochodów 638.98 870 980 380 720 1050
Produkcja w Górnictwie 7.50 5.1 4.8 4 4.8 3.4
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 13.70 12.9 9 5.1 4 3.6
Nastroje w Sektorze Usług 16.80 15.9 10 15 11 19

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -4.00 -4 -12 -7 -6 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.30 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 3.8 4.5 5.1 5.5 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 1438.38 1520 1486 1473 1503 1519
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1857846.00 1916906 1915781 1973032 1941449 1957929
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.48 17.6 14 12.9 12.6 12.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12113253.00 12378706 12332814 12375388 12336661 12579470
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 117.50 116 110 111 110 107
Kredyt Konsumencki 698859.98 731556 736332 736648 726339 752532
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 62.80 65 65 63 63 63
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 96.19 101 101 97 97 97
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 31.10 32 25 19 20 23

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana 3.30 5.9 5.1 3.6 4 3.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.09 132 134 136 133 132
PMI dla Budownictwa 49.50 50 52 52.9 53.4 54
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.80 65 65 64.6 64.6 64.6


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.