Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Indeks Giełdowy 3546.42 3392 3352 3313 3274 3198
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.10 0.39 0.43 0.48 0.52 0.63
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
Stopa Bezrobocia 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Inflacja 1.00 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 24789.70 11800 12000 20900 19000 13000
Saldo Obrotów Bieżących 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 85.10 83 83 81 81 81
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Koniunktura w przemyśle 0.11 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Przemysłowy PMI 47.00 48.7 52.3 52 52.5 53.1
PMI dla Usług 53.50 53.7 52.8 52.6 53.2 53.3
Optymizm Konsumentów -7.10 -8.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
PKB 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
Pkb W Cenach Stałych 2671.26 2675 2686 2703 2709 2727
Środki Trwałe Brutto 569.90 563 572 575 578 581
Pkb Per Capita 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
Pkb Per Capita Ppp 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Bezrobocie Długoterminowe 3.50 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.60 15.5 15.5 15.4 15.4 15.4
Koszty Pracy 110.50 103 113 102 113 116
Wzrost Wynagrodzeń 2.70 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
Populacja 341.15 344 342 342 342 342
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.10 58.8 59 59.1 59.2 59.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.00 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.91 106 105 106 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.08 105 105 105 106 106
Inflacja Bazowa 0.90 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.60 106 106 107 106 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.20 0.5 1.2 1.4 1.5 1.7
Inflacja Żywności 1.70 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.00 105 106 107 106 107
Cpi Transport 107.65 108 106 107 108 108
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
Podaż Pieniądza M1 8685860.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
Podaż Pieniądza M2 12130349.00 12400000 12900000 13200000 13700000 14400000
Podaż Pieniądza M3 12768182.00 13200000 13400000 13600000 14000000 14900000
Rezerwy Walutowe 73.27 79 82 82 84 91
Bilans Banku Centralnego 4688182.00 4820000 4950000 5050000 5110000 5510000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11338768.00 11186253 11260535 11352946 11447528 11429443
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.40 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 24789.70 11800 12000 20900 19000 13000
Saldo Obrotów Bieżących 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Import 181703.50 169000 166000 170100 176000 172000
Eksport 206493.20 180800 178000 191000 195000 185000
Dług Zagraniczny 14431879.12 14500958 14222914 14633925 14633925 14436258
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 85.10 83 83 81 81 81
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Wydatki Rządowe 553.63 554 556 560 561 565
Wydatków Rządowych W Pkb 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
Dług Publiczny 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 0.11 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Przemysłowy PMI 47.00 48.7 52.3 52 52.5 53.1
PMI dla Usług 53.50 53.7 52.8 52.6 53.2 53.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.90 52.2 52.5 52.2 52.7 53.2
Produkcja Przemysłowa -2.00 -2.2 -1 0.5 1.5 1.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.40 -1 -0.6 0.7 -0.6 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 -3.4 -1.6 -0.1 1 1.4
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -43.60 -38 -38 -20 -6 -4
Rejestracje nowych samochodów 896.89 951 978 919 936 985
Produkcja w Górnictwie -8.40 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -7.10 -8.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.20 1.8 1.1 1.5 1.9 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 1429.75 1431 1438 1447 1450 1460
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1798017.00 1789237 1809131 1823189 1823189 1836268
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13710938.60 13503286 13533564 13712518 13853131 13736568
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.96 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 103.10 102 102 104 105 105
Kredyt Konsumencki 713710.69 685089 694362 699934 715527 704778
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 20.70 20 18 19 17 19
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 1.00 2 1.7 1.5 1.8 1.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115.85 116 117 117 119 121
PMI dla Budownictwa 49.10 53.2 52.9 53.4 53 52.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.