Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 2878.18 2820 2759 2698 2639 2521

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -5 -2 1 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 -9 -6 -3 -1 0.7
Stopa Bezrobocia 7.30 9.5 10.5 11 11.2 10.4
Inflacja 0.70 1.1 1.2 1.3 1.5 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 1293.90 20000 16300 20000 23500 20000
Saldo Obrotów Bieżących 8.68 27.5 24.5 25.1 32 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.10 3 3 3 2.8 2.8
Dług Publiczny do PKB 87.90 95 95 95 101 101
Budżet Państwa do PKB -0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -6 -6
Koniunktura w Przemyśle -0.28 -2 -1.3 -1 -0.3 -0.1
Przemysłowy PMI 44.50 42 46 50.1 51 52
PMI dla Usług 26.40 41 43 47 50 51
Optymizm Konsumentów -11.60 -18 -18.4 -16.5 -14 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 -1 -0.6 0.4 1 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -5 -2 1 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 -9 -6 -3 -1 0.7
PKB 14000.00 11800 11800 11800 12000 12000
Pkb W Cenach Stałych 2845.89 2770 2800 2761 2817 2780
Środki Trwałe Brutto 623.10 607 589 604 617 609
Pkb Per Capita 40978.90 38300 38300 38300 38700 38700
Pkb Per Capita Ppp 40027.90 38200 38200 38200 38700 38700

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 7.30 9.5 10.5 11 11.2 10.4
Bezrobotni Zarejestrowani 12047.00 12440 12440 12100 12100 11900
Pracujący 160.58 162 162 163 163 163
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.50 15.5 15.5 15.5 15.7 15.7
Wydajność 102.30 101 100 99.9 100 100
Koszty Pracy 113.20 114 106 116 116 119
Przeciętne Wynagrodzenia 1887.00 1916 1936 1932 1932 1983
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.5 2.6 2.4 2.4 2.6
Populacja 341.90 342 342 342 343 343
Zatrudnienie na Pełny Etat 117277.70 118500 118500 119000 119000 120000
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.40 59.2 59.4 59.5 59.5 59.5
Zatrudnienie na Pół Etatu 31533.60 33400 33400 34200 34200 34900
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.70 1.1 1.2 1.3 1.5 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.56 107 107 107 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.31 106 106 106 105 108
Inflacja Bazowa 1.00 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5
Deflator Pkb 105.64 106 106 107 107 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.10 106 105 106 106 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 1.1 1.2 1.5 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.50 103 103 105 105 105
Inflacja Żywności 1.80 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.42 106 106 107 107 108
Cpi Transport 106.33 108 108 108 108 110

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Podaż Pieniądza M1 9059070.00 9150000 9360000 9650000 9650000 9650000
Stopa Międzybankowa -0.23 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
Podaż Pieniądza M2 12484479.00 13700000 14000000 14400000 14400000 16200000
Podaż Pieniądza M3 13147011.00 14000000 14400000 14900000 14900000 14900000
Rezerwy Walutowe 73.71 84 85 91 91 96
Bilans Banku Centralnego 4691998.00 4850000 4950000 5110000 5110000 5250000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4585619.00 4451726 4513145 4438272 4539763 4469340
Stopa Depozytowa -0.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.80 1.4 0.5 -0.4 0.2 0.7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 1293.90 20000 16300 20000 23500 20000
Saldo Obrotów Bieżących 8.68 27.5 24.5 25.1 32 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.10 3 3 3 2.8 2.8
Import 182737.70 155000 171500 159000 172500 165000
Eksport 184031.60 175000 187800 179000 196000 185000
Dług Zagraniczny 15089197.68 14600000 14500000 14400000 14400000 14600000
Rachunek kapitałowy 9.87 36 36 41.2 41.2 39
Rezerwy Złota 504.77 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 87.90 95 95 95 101 101
Budżet Państwa do PKB -0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -6 -6
Wydatki Rządowe 582.74 565 572 565 577 569
Wydatków Rządowych W Pkb 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5
Dług Publiczny 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -0.28 -2 -1.3 -1 -0.3 -0.1
Przemysłowy PMI 44.50 42 46 50.1 51 52
PMI dla Usług 26.40 41 43 47 50 51
Zbiorczy Wskaźnik PMI 29.70 41 43 48 50.6 51
Produkcja Przemysłowa -1.90 1.5 1.6 1.4 1.4 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.30 -0.6 -0.4 0.3 0.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.40 1 1.2 1.4 1.4 1.7
Stopa Utylizacji Surowców 80.90 84.2 84.2 84.5 84.5 84.9
Zmiany Zapasów 0.60 5.1 5.1 6 6 5.4
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -49.50 -40 -32 -27 -27 -6
Rejestracje nowych samochodów 879.31 936 957 985 985 985
Produkcja w Górnictwie -11.20 0.9 1 2.5 2.5 2.2
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -10.80 -27 -19 -16 -12 -14
Nastroje w Sektorze Usług -2.20 -20 -16 -12 -8 -3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -11.60 -18 -18.4 -16.5 -14 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 -1 -0.6 0.4 1 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 -2.9 -1.8 -0.7 1 1
Wydatki Konsumpcyjne 1529.45 1486 1505 1484 1514 1494
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1819486.00 1772382 1792194 1764901 1801291 1777256
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.04 12.9 12.9 13.2 13.2 13.4
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11532208.00 11036572 11223458 11108553 11416886 11186312
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.88 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 94.50 89 91 95 97 98
Kredyt Konsumencki 721659.08 691021 701505 700725 714442 705630
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 23.00 17 18 19 19 20

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 6.00 1 0.9 1.6 1.6 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119.54 119 120 121 121 123
PMI dla Budownictwa 33.50 41 48 50.1 51 52
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.