Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99
Indeks Giełdowy 3470.57 3275 3153 3036 3036 2814

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 0.5 0.7 0.7 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 1 1.5 2 2.5 2.4
Stopa Bezrobocia 6.60 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7
Inflacja 8.60 7.8 6 4.4 3.6 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Bilans Handlowy -32438.00 11700 7600 17400 17500 17000
Saldo Obrotów Bieżących -5.40 33 31 32 37 34
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4
Dług Publiczny do PKB 95.60 101 101 97 97 97
Budżet Państwa do PKB -5.10 -3.9 -3.9 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 1.47 1.8 1.2 1.4 1.4 0.7
Przemysłowy PMI 52.10 54.3 54 54.2 54.2 54
PMI dla Usług 52.80 54 55 54.8 54.8 54.6
Optymizm Konsumentów -23.60 -19 -17 -11 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -0.4 0.7 1 1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 0.5 0.7 0.7 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 1 1.5 2 2.5 2.4
PKB 13011.01 14200 14200 14800 14800 14800
Pkb W Cenach Stałych 2874.20 2863 2878 2899 2932 2969
Środki Trwałe Brutto 615.55 619 602 624 628 639
PKB Per Capita 34423.50 38800 38800 39600 39600 39600
PKB Per Capita PPP 43681.04 47000 47000 47700 47700 47700

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 6.60 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7
Pracujący 162.55 160 160 161 161 161
Bezrobotni Zarejestrowani 11004.00 11750 11690 11650 11650 11550
Bezrobocie Długoterminowe 3.00 3.2 3 3 2.9 3.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.10 13.4 13.3 13.3 13.2 13.2
Wydajność 103.98 105 105 105 105 107
Koszty Pracy 107.90 120 111 122 111 125
Przeciętne Wynagrodzenia 1963.00 1961 2022 2020 2014 2064
Wzrost Wynagrodzeń 2.70 3 2.9 2.6 2.6 2.2
Populacja 342.41 345 345 345 345 345
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.50 73.7 74 74.1 74.1 74.1
Zmiana Zatrudnienia 0.60 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 8.60 7.8 6 4.4 3.6 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.00 117 117 120 121 120
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.25 110 110 111 112 112
Inflacja Bazowa 3.70 3 2.5 2.2 1.8 1.5
Deflator Pkb 110.62 117 118 117 115 120
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 148.00 151 151 155 158 159
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 37.20 28 19 8 4.2 2.5
Inflacja Żywności 8.70 2.1 2 1.8 1.8 1.5
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.20 1.3 0.2 0.4 0.4 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 124.74 117 119 122 130 124
Cpi Transport 124.46 125 126 126 127 128

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Stopa Międzybankowa -0.58 0.17 0.67 0.92 1.17 1.17
Podaż Pieniądza M1 11489395.00 11690000 11880000 11920000 11920000 12210000
Podaż Pieniądza M2 14962268.00 15540000 15600000 15760000 15760000 16100000
Podaż Pieniądza M3 15732463.00 16100000 16200000 16340000 16340000 16800000
Rezerwy Walutowe 80.52 81 84 85 85 91
Bilans Banku Centralnego 8827944.00 8880000 8940000 8910000 8910000 8950000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4942957.00 5089000 5120000 5120000 4989895 5170000
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 1 1.5 1.75 1.75
Tempo Wzrostu Kredytów 4.65 3.7 3.5 3.3 2.6 2.5
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.3 0.75 1 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -32438.00 11700 7600 17400 17500 17000
Saldo Obrotów Bieżących -5.40 33 31 32 37 34
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4
Import 256365.90 209800 207600 212500 212500 215000
Eksport 223927.90 217400 225000 230000 230000 232000
Dług Zagraniczny 16025333.04 16800000 17000000 17100000 17100000 17500000
Rachunek kapitałowy -39.36 23 19 16 16 22
Rezerwy Złota 504.77 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 95.60 101 101 97 97 97
Budżet Państwa do PKB -5.10 -3.9 -3.9 -2.6 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 611.79 626 600 623 624 638
Wydatków Rządowych W Pkb 54.10 50 50 48 48 48
Dług Publiczny 11107741.00 12700000 12700000 13400000 13400000 13400000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Podatek od Towarów i Usług 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 1.47 1.8 1.2 1.4 1.4 0.7
Przemysłowy PMI 52.10 54.3 54 54.2 54.2 54
PMI dla Usług 52.80 54 55 54.8 54.8 54.6
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.90 54.6 54.9 54.4 54.4 54
Produkcja Przemysłowa -2.00 2.5 4.1 4.6 3.8 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 -0.8 0.5 0.8 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 2.6 4 3.8 3.8 3.4
Stopa Utylizacji Surowców 82.60 82.5 82.6 82.8 82.8 83.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -28.00 19 20 16 14 12
Rejestracje nowych samochodów 592.00 685 792 748 748 950
Nastroje w Sektorze Usług 14.80 16 19 15 15 12
Produkcja w Górnictwie -7.00 2.4 3.4 3.2 3.2 2.6
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 7.40 4.2 3.6 4.8 4.8 5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -23.60 -19 -17 -11 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -0.4 0.7 1 1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.90 1.2 1.8 3.6 2.8 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 1491.57 1481 1521 1524 1521 1561
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1875766.00 1929098 1908033 1903902 1913281 1949596
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.34 12.2 12.5 12.6 12.6 12.2
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12631718.00 12596910 12500000 12500000 12969337 13088894
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.90 63 63 61 61 61
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 96.79 97 97 95 95 95
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.75 1.75 2.5 3 3.25 3.25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104.00 106 107 108 108 104
Kredyt Konsumencki 699819.60 690242 692506 692506 711994 700556
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 42.60 22 23 19 19 25

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Budowlana 3.00 2.9 3.8 3.6 3.6 2.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139.41 134 132 134 134 136
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.60 65.4 65.4 65.2 65.2 65.2
PMI dla Budownictwa 49.20 51.2 53.2 54 53.4 54.2


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.