Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 3537.69 3459 3383 3309 3236 3092

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.50 -2.7 3.8 2 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.30 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
Stopa Bezrobocia 8.30 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
Inflacja -0.30 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 25789.30 23000 26500 18200 14000 22000
Saldo Obrotów Bieżących 26.81 32 28 25.1 28.9 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
Dług Publiczny do PKB 77.60 98 98 98 98 92
Budżet Państwa do PKB -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
Koniunktura w Przemyśle -0.41 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
Przemysłowy PMI 54.70 51 54 53.2 52 52
PMI dla Usług 45.00 50 53.6 52.5 51 51
Optymizm Konsumentów -15.50 -14 -10 -11 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.10 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.50 -2.7 3.8 2 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.30 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
PKB 13335.84 12700 12700 12700 12700 13400
Pkb W Cenach Stałych 2721.37 2710 2664 2724 2767 2818
Środki Trwałe Brutto 572.43 607 584 568 586 631
Pkb Per Capita 41387.60 39200 39200 39200 39200 40100
Pkb Per Capita Ppp 47037.10 46200 46200 46200 46200 47000

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 8.30 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
Bezrobotni Zarejestrowani 13609.00 14800 15500 14700 14800 12900
Pracujący 157.39 154 151 152 154 159
Bezrobocie Długoterminowe 2.80 4.7 4.9 4.8 4.6 4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.40 19.5 19.8 19.7 19.6 19.6
Wydajność 102.90 102 102 103 103 107
Koszty Pracy 105.00 114 103 116 125 116
Przeciętne Wynagrodzenia 1734.00 1908 1875 1753 1942 1937
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 0.2 1.1 1.2 1.5 1.7
Populacja 341.90 343 343 343 343 344
Zmiana Zatrudnienia 1.00 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.60 55.6 56.2 56.5 56.7 57.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 64.75 64.75 64.75 64.75 65

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.30 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.15 106 107 106 107 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.93 105 107 106 106 108
Inflacja Bazowa 0.20 0.6 1.2 1.4 1.5 1.6
Deflator Pkb 106.47 107 109 108 108 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.50 103 102 102 111 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.90 -0.7 1 1.9 2 2
Inflacja Żywności 0.90 1.6 1.7 1.9 2.3 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.70 106 105 105 106 108
Cpi Transport 103.91 105 105 104 105 107

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Podaż Pieniądza M1 10131347.00 9950000 9910000 9860000 9880000 9880000
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.57 -0.57 -0.57 0.4 -0.57
Podaż Pieniądza M2 13608209.00 14800000 14600000 14300000 15200000 15600000
Podaż Pieniądza M3 14334439.00 15400000 15200000 14900000 15600000 16200000
Rezerwy Walutowe 71.04 79 86 88 91 91
Bilans Banku Centralnego 6979324.00 7250000 7420000 7820000 7750000 7550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4841090.00 4950000 5010000 5070000 5090000 5080000
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.10 1.8 1 0.9 0.7 1.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 25789.30 23000 26500 18200 14000 22000
Saldo Obrotów Bieżących 26.81 32 28 25.1 28.9 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
Import 170933.50 162500 144000 164200 164000 169000
Eksport 196722.80 189000 162200 187900 186000 191000
Dług Zagraniczny 15138461.03 16500000 16200000 16400000 16600000 17000000
Rachunek kapitałowy 37.98 22 18 15 15 20
Rezerwy Złota 504.77 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 77.60 98 98 98 98 92
Budżet Państwa do PKB -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
Wydatki Rządowe 594.98 612 609 607 605 606
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 50 50 50 50 47
Dług Publiczny 10027177.00 12200000 12200000 12200000 12200000 12700000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7
Podatek od Towarów i Usług 20.70 20.7 20.7 20.7 20.8 20.7

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -0.41 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
Przemysłowy PMI 54.70 51 54 53.2 52 52
PMI dla Usług 45.00 50 53.6 52.5 51 51
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.50 50.6 53.7 52.9 51 51
Produkcja Przemysłowa -0.60 4.5 15 6.5 5 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.50 1 0.9 -1.2 0.7 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.30 4.5 18 8.2 5.6 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 76.30 75 78 77 80 82
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 58.30 4 19 14 4 6
Rejestracje nowych samochodów 912.55 340 670 870 980 1050
Produkcja w Górnictwie -3.20 3.6 14 5.1 4.8 4.8
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -5.90 -12 -10 -12 -14 -10
Nastroje w Sektorze Usług -17.80 -8 -12 -7 -3 2

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -15.50 -14 -10 -11 -12 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.10 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.90 1.9 10 3.8 4.5 2
Wydatki Konsumpcyjne 1460.66 1458 1422 1443 1486 1517
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1771923.00 1727950 1779463 1995185 1846958 1797068
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.32 12.8 12.7 13 12.5 12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11924560.00 13600000 13400000 13000000 12900000 12500000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.82 1.81 1.81 1.81 2.74 1.81
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 91.50 95 94 95 98 101
Kredyt Konsumencki 702415.33 687554 694085 793020 715935 715056
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.40 65 65 65 65 63
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.75 101 101 101 101 97
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 15.40 15.9 18 19 20 23

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana -1.30 2.5 16.2 5.9 5.1 2.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125.48 119 112 116 119 119
PMI dla Budownictwa 45.50 51 54.2 53.4 52 53.8
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.90 65 65 65 65 64.6


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.