Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 3310.36 3232 3161 3092 3024 2889

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.60 4.5 2.9 1.6 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.10 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
Stopa Bezrobocia 7.40 9.5 9.6 9.4 9.1 8.8
Inflacja 0.30 0.1 0.3 0.6 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 2875.00 23300 22000 29500 16200 31000
Saldo Obrotów Bieżących 10.20 24.5 25.1 32 28 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
Dług Publiczny do PKB 84.10 102 102 98 98 98
Budżet Państwa do PKB -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle -2.26 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
Przemysłowy PMI 47.40 52 50.1 51 54 52
PMI dla Usług 48.30 43 47 50 53.6 51
Optymizm Konsumentów -14.70 -18.4 -16.5 -14 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.80 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.60 4.5 2.9 1.6 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.10 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
PKB 13335.84 11800 11800 12700 12700 12700
Pkb W Cenach Stałych 2742.42 2786 2708 2726 3088 2816
Środki Trwałe Brutto 600.29 585 597 597 676 621
Pkb Per Capita 41387.60 38300 38300 39200 39200 39200
Pkb Per Capita Ppp 47037.10 45200 45200 46200 46200 46200

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.40 9.5 9.6 9.4 9.1 8.8
Bezrobotni Zarejestrowani 12146.00 14700 15900 15100 14800 14800
Pracujący 160.37 152 149 150 154 157
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 4.4 5 4.7 4.9 4.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.00 16 16 15.8 15.5 15.5
Wydajność 102.00 98.4 99.9 100 100 100
Koszty Pracy 103.20 101 111 103 104 113
Przeciętne Wynagrodzenia 1893.00 1836 1855 1897 1914 1883
Wzrost Wynagrodzeń 3.40 -2.6 -2 0.2 1.1 1.5
Populacja 341.90 342 342 343 343 343
Zmiana Zatrudnienia -0.20 0.5 -0.7 0.4 0.3 0.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.60 55 55.2 55.6 56.2 56.7
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.75 64.75 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.30 0.1 0.3 0.6 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.33 105 106 106 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.26 105 105 105 107 107
Inflacja Bazowa 0.80 0.5 0.6 0.9 1.2 1.5
Deflator Pkb 106.15 105 106 107 108 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.80 102 109 103 103 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.00 -2 -0.6 0.2 2.3 2
Inflacja Żywności 3.40 1.4 1.7 1.6 1.7 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.64 105 106 106 105 107
Cpi Transport 102.43 106 107 105 104 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Podaż Pieniądza M1 9629081.00 9760000 9850000 9950000 9910000 9880000
Stopa Międzybankowa -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
Podaż Pieniądza M2 13112573.00 14000000 14400000 14800000 14600000 15200000
Podaż Pieniądza M3 13790007.00 14400000 14900000 15400000 15200000 15600000
Rezerwy Walutowe 78.74 82 85 84 86 91
Bilans Banku Centralnego 5636378.00 5750000 5810000 5790000 5740000 5650000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4822886.00 4950000 5010000 5070000 5060000 5090000
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.00 0.5 0.2 0.6 1 0.7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 2875.00 23300 22000 29500 16200 31000
Saldo Obrotów Bieżących 10.20 24.5 25.1 32 28 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
Import 133735.30 145500 147000 152500 142000 147000
Eksport 136610.30 168800 169000 182000 158200 178000
Dług Zagraniczny 15316858.56 15500000 16100000 16500000 16200000 16600000
Rachunek kapitałowy -11.19 -12 -8 22 18 15
Rezerwy Złota 504.80 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 84.10 102 102 98 98 98
Budżet Państwa do PKB -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 581.48 595 605 612 609 605
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 55 55 50 50 50
Dług Publiczny 10022826.20 11500000 11500000 12200000 12200000 12200000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -2.26 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
Przemysłowy PMI 47.40 52 50.1 51 54 52
PMI dla Usług 48.30 43 47 50 53.6 51
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.50 43 48 50.6 53.7 51
Produkcja Przemysłowa -20.90 -7 -3.2 4.5 15 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 12.40 -1.6 -0.4 1 0.9 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -22.10 -9 -3.6 4.5 18 5.6
Stopa Utylizacji Surowców 69.70 72 77 75 78 80
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 59.60 16 2 4 19 4
Rejestracje nowych samochodów 484.41 580 690 620 610 750
Produkcja w Górnictwie -9.10 -6 -2.8 3.6 14 4.8
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -21.70 -19 -16 -12 -8 -14
Nastroje w Sektorze Usług -35.60 -16 -12 -8 -12 -3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -14.70 -18.4 -16.5 -14 -10 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.80 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.10 -4.8 -3 1.9 10 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 1458.97 1498 1457 1450 1643 1515
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1824413.00 1783096 1736841 1813467 2054289 1806315
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.90 13.2 13.4 12.8 12.7 12.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11805603.00 12700000 13200000 13600000 13400000 12900000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 75.70 85 91 95 94 98
Kredyt Konsumencki 697289.43 697944 687552 709854 785148 715054
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.90 68 68 65 65 65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.75 99 99 101 101 101
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 21.60 15 16 16 18 20

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -28.40 -6.8 -3.2 2.5 16.2 5.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121.81 112 114 113 117 120
PMI dla Budownictwa 48.30 48 50.1 51 54.2 52
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.20 65.5 65.5 65 65 65


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.