Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 3767.29 3709 3669 3629 3589 3511
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 0.41 0.45 0.49 0.54 0.65
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 0.9 1.1 1 1.1 1.2
Stopa Bezrobocia 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Inflacja 1.30 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 20720.40 19900 23000 13300 13000 14000
Saldo Obrotów Bieżących 36.59 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.10 3 3 3 3 2.8
Dług Publiczny do PKB 87.90 84.9 84.9 84.9 84.9 83.8
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Koniunktura w Przemyśle -0.25 -0.12 0.18 0.06 1 0.75
Przemysłowy PMI 46.30 49 52.5 52.7 53.1 53.4
PMI dla Usług 52.80 52.6 53.2 53 53.3 54
Optymizm Konsumentów -8.10 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6 -3.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 0.4 0.2 -0.6 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 0.9 1.1 1 1.1 1.2
PKB 13669.95 14800 14800 14800 14800 15400
Pkb W Cenach Stałych 2840.46 2835 2842 2848 2872 2906
Środki Trwałe Brutto 626.10 592 626 628 633 641
Pkb Per Capita 40978.90 42300 42300 42300 42300 43100
Pkb Per Capita Ppp 40027.90 41200 41200 41200 41200 41200
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Pracujący 160.13 162 162 162 163 163
Bezrobotni Zarejestrowani 12219.00 12440 12440 12440 12100 11900
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Wydajność 102.10 108 108 108 109 109
Koszty Pracy 103.50 102 114 106 106 109
Przeciętne Wynagrodzenia 1868.00 1905 1915 1917 1913 1963
Wzrost Wynagrodzeń 2.60 2.5 2.5 2.6 2.4 2.6
Populacja 341.15 342 342 342 342 343
Zatrudnienie na Pełny Etat 116318.80 118500 118500 118500 119000 120000
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.30 59.1 59.2 59.4 59.5 59.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
Zatrudnienie na Pół Etatu 31533.60 33400 33400 33400 34200 34900
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.30 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.43 106 107 106 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.69 105 106 106 106 108
Inflacja Bazowa 1.30 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5
Deflator Pkb 104.98 105 106 106 106 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.40 105 106 105 106 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.40 -0.1 1.1 1.2 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.50 103 103 103 105 105
Inflacja Żywności 1.70 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.38 107 106 106 107 108
Cpi Transport 107.04 107 108 108 108 109
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Podaż Pieniądza M1 8931888.00 9090000 9150000 9360000 9650000 9650000
Podaż Pieniądza M2 12374327.00 13200000 13700000 14000000 14400000 16200000
Podaż Pieniądza M3 13007563.00 13600000 14000000 14400000 14900000 14900000
Rezerwy Walutowe 73.22 82 84 85 91 96
Bilans Banku Centralnego 4691998.00 4750000 4850000 4950000 5110000 5250000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4588362.00 4521446 4566603 4593313 4638834 4694500
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.50 3.7 3.7 3.8 4 3.6
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 20720.40 19900 23000 13300 13000 14000
Saldo Obrotów Bieżących 36.59 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.10 3 3 3 3 2.8
Import 177024.80 178100 172000 174500 172000 175000
Eksport 197745.20 198000 195000 187800 179000 188000
Dług Zagraniczny 15089197.68 14600000 14600000 14500000 14400000 14600000
Rachunek kapitałowy 41.59 36 36 36 41.2 39
Rezerwy Złota 504.77 505 505 505 505 505
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 87.90 84.9 84.9 84.9 84.9 83.8
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1
Wydatki Rządowe 580.25 576 580 582 587 594
Wydatków Rządowych W Pkb 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5
Dług Publiczny 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -0.25 -0.12 0.18 0.06 1 0.75
Przemysłowy PMI 46.30 49 52.5 52.7 53.1 53.4
PMI dla Usług 52.80 52.6 53.2 53 53.3 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.90 50.9 52.7 52.5 53.2 53.7
Produkcja Przemysłowa -1.50 -1.6 1.5 1.6 1.4 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 0.7 -0.6 -0.4 0.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.60 -2 1 1.2 1.4 1.7
Stopa Utylizacji Surowców 81.20 84.2 84.2 84.2 84.5 84.9
Zmiany Zapasów -0.63 5.1 5.1 5.1 6 5.4
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 25.60 15 -6 -8 -4 -6
Rejestracje nowych samochodów 1012.92 919 936 957 985 985
Produkcja w Górnictwie -3.10 -2 0.9 1 2.5 2.2
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -9.30 -8 -7 -9 -6 -4
Nastroje w Sektorze Usług 11.40 8.5 9 10 12 11
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -8.10 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6 -3.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 0.4 0.2 -0.6 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.20 1.5 1.9 1.8 1.7 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 1527.11 1519 1524 1531 1544 1562
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1813179.00 1796668 1818165 1817712 1833124 1855121
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.04 12.9 12.9 12.9 13.2 13.4
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11438737.00 11226233 11321790 11422902 11564563 11703338
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.91 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 101.50 102 102 102 105 104
Kredyt Konsumencki 718804.94 691823 707589 715743 726712 735432
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 20.50 19 17 18 19 20
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 1.40 -0.7 1 0.9 1.6 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119.54 117 119 120 121 123
PMI dla Budownictwa 51.30 48 50.6 51.5 52.5 52
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.