Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.20 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 4003.32 3889 3804 3721 3639 3476

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 1.4 3.2 1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.90 12.6 7.5 4 4.6 2.7
Stopa Bezrobocia 8.30 9.1 9.6 9.4 9 8.5
Inflacja 1.30 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 17652.20 26500 18200 14000 22000 22000
Saldo Obrotów Bieżących 13.28 28 25.1 28.9 28 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 3.6 3.6 3.6 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 98.00 105 105 105 104 104
Budżet Państwa do PKB -7.20 -4 -4 -4 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 0.30 0.5 0.3 0.4 0.5 1
Przemysłowy PMI 62.50 54 53.2 52 52.6 52
PMI dla Usług 49.60 53.6 52.5 51 54 55
Optymizm Konsumentów -8.10 -16 -11 -12 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 23.3 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.5 41.7 41.7

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 1.4 3.2 1 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.90 12.6 7.5 4 4.6 2.7
PKB 13335.84 12700 12700 12700 13400 13400
Pkb W Cenach Stałych 2701.40 2724 2924 2809 2826 2885
Środki Trwałe Brutto 581.20 568 615 604 608 621
Pkb Per Capita 41387.60 39200 39200 39200 40100 40100
Pkb Per Capita Ppp 47037.10 46200 46200 46200 47000 47000

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 8.30 9.1 9.6 9.4 9 8.5
Bezrobotni Zarejestrowani 13571.00 14500 14700 14200 13700 13200
Pracujący 157.95 151 152 154 156 159
Bezrobocie Długoterminowe 2.80 3.8 4.4 4.2 4 3.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.30 17.4 18.1 12.9 18.4 17.9
Wydajność 104.30 102 103 103 103 105
Koszty Pracy 116.50 106 118 125 118 120
Przeciętne Wynagrodzenia 1876.00 1925 1772 1942 1904 1937
Wzrost Wynagrodzeń 3.50 1.8 1.2 1.5 1.6 1.7
Populacja 342.41 343 343 343 345 345
Zmiana Zatrudnienia 0.40 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.80 56.2 56.5 56.7 56.9 57.3
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 64.75 64.75 64.75 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.30 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.53 107 106 107 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.47 107 106 106 107 108
Inflacja Bazowa 0.90 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6
Deflator Pkb 107.09 109 108 109 109 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.60 104 102 111 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.50 1 1.6 2 1.9 1.7
Inflacja Żywności 0.70 1.1 1.4 1.8 1.6 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.61 105 105 106 108 108
Cpi Transport 108.33 105 104 105 110 107

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Podaż Pieniądza M1 10457201.00 11510000 11060000 11280000 11410000 11880000
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Podaż Pieniądza M2 13914867.00 14600000 14300000 15200000 15290000 15600000
Podaż Pieniądza M3 14667564.00 15200000 14900000 15600000 15800000 16200000
Rezerwy Walutowe 69.28 77 88 91 88 92
Bilans Banku Centralnego 7514267.00 7420000 7820000 7750000 7690000 7650000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4846893.00 4980000 5070000 5090000 5060000 5120000
Stopa Depozytowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tempo Wzrostu Kredytów 3.00 2.2 1.9 2 1.7 1.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 17652.20 26500 18200 14000 22000 22000
Saldo Obrotów Bieżących 13.28 28 25.1 28.9 28 30
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 3.6 3.6 3.6 3.2 3.2
Import 160994.30 144000 164200 164000 167200 169000
Eksport 178646.50 162200 187900 186000 195000 191000
Dług Zagraniczny 14846540.52 16200000 16400000 16600000 16500000 17000000
Rachunek kapitałowy 43.57 18 15 17 14 19
Rezerwy Złota 504.77 505 505 505 505 505

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 98.00 105 105 105 104 104
Budżet Państwa do PKB -7.20 -4 -4 -4 -2 -2
Wydatki Rządowe 599.06 609 607 605 602 600
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 50 50 50 47 47
Dług Publiczny 11107741.00 12200000 12200000 12200000 12700000 12700000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.70 22.7 22.7 23.3 22.7 22.7
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.70 41.7 41.7 41.5 41.7 41.7
Podatek od Towarów i Usług 20.70 20.7 20.7 20.8 20.7 20.7

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 0.30 0.5 0.3 0.4 0.5 1
Przemysłowy PMI 62.50 54 53.2 52 52.6 52
PMI dla Usług 49.60 53.6 52.5 51 54 55
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.20 53.7 52.9 51 53.4 54.9
Produkcja Przemysłowa -1.60 15 6.5 5 4.2 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 0.9 -1.2 0.7 0.9 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.80 18 8.2 5.6 3.4 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 77.60 80 82 80 81 82
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 66.30 38 25 10 5 15
Rejestracje nowych samochodów 701.39 670 870 980 380 1050
Produkcja w Górnictwie -8.40 14 5.1 4.8 4 3.4
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 2.00 6 4.5 2 1 3.6
Nastroje w Sektorze Usług -9.30 7.5 4 9 15 25

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -8.10 -16 -11 -12 -7 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.90 10 3.8 4.5 3.6 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 1415.09 1443 1570 1472 1480 1511
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1844286.00 1996336 1982607 1918057 1929123 1969845
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.75 14 13.6 13.8 12.9 12.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11971235.00 12040857 12093901 12165682 12174746 12348167
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 101.00 102 105 104 101 107
Kredyt Konsumencki 690980.38 792886 756250 729972 722765 749681
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.50 65 65 65 63 63
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.84 101 101 101 97 97
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 18.60 18 19 20 19 23

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -5.80 16.2 5.9 5.1 3.6 3.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127.23 136 134 130 128 125
PMI dla Budownictwa 50.10 54.2 53.4 52 52.9 54
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.80 65 65 65 64.6 64.6


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.