STREFA EURO - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.6 0.4 0.4 0.7
Stopa Bezrobocia 8.20 8.1 7.9 7.7 7.5 6.8
Inflacja 2.00 2.2 1.9 1.9 1.8 2.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy 17555.60 23400 27000 30500 29000 25000
Dług Publiczny do PKB 86.70 86 86 85.2 85.2 84.4
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Indeks Giełdowy 3420.06
3410 3377 3345 3313 3187
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.42
0.02 0.05 0.07 0.1 0.13
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40
0.5 0.6 0.4 0.4 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10
2.2 2.1 2 2.2 2.3
PKB 12589.50
13600 13600 14300 14300 14800
Pkb W Cenach Stałych 2639.32
2631 2674 2682 2697 2799
Środki Trwałe Brutto 552.38
543 556 557 565 582
Pkb Per Capita 40088.65
40900 40900 41500 41500 42300
Pkb Per Capita Ppp 39175.25
39700 39700 40500 40500 41200
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 8.20
8.1 7.9 7.7 7.5 6.8
Bezrobotni Zarejestrowani 13290.00
13400 13200 13000 12900 12100
Pracujący 157.98
158 159 159 160 164
Bezrobocie Długoterminowe 4.10
3.8 3.8 3.8 3.7 3.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.60
16.4 16.2 16 15.7 14
Wydajność 105.20
106 106 107 108 112
Koszty Pracy 113.70
105 116 102 112 120
Wzrost Wynagrodzeń 1.90
2.2 2.5 2.3 2.4 2.4
Populacja 340.72
343 343 344 344 346
Zatrudnienie na Pełny Etat 113841.70
114600 115000 115400 115900 119000
Zmiana Zatrudnienia 0.40
0.6 0.5 0.4 0.4 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.00
58 58 58.4 58.6 60
Zatrudnienie na Pół Etatu 31244.60
31600 32100 32400 32600 34200
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36
64.36 64.36 64.5 64.5 64.75
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96
63.96 63.96 64.2 64.2 64.5
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 2.00
2.2 1.9 1.9 1.8 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20
0.3 0.4 0.3 0.4 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.78
104 105 105 106 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.02
104 104 104 105 108
Inflacja Bazowa 1.00
1.2 1.5 1.5 1.5 1.9
Deflator Pkb 109.27
110 111 112 112 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.10
104 105 105 106 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.00
3.2 2.5 2.1 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.90
102 102 104 105 108
Inflacja Żywności 1.90
1.9 2 2 2.1 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.62
103 104 104 105 108
Cpi Transport 107.22
104 105 105 108 109
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0 0.75
Stopa Międzybankowa -0.35
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 0.4
Podaż Pieniądza M1 8049956.00
8240000 8480000 8660000 8810000 10900000
Podaż Pieniądza M2 11485662.00
12000000 12200000 12400000 12500000 13800000
Podaż Pieniądza M3 12129701.00
12900000 13600000 13900000 14100000 15900000
Rezerwy Walutowe 64.63
72 74 78 80 97
Bilans Banku Centralnego 4633963.00
4840000 4950000 5080000 5150000 6020000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11024845.00
11170000 11200000 11270000 11320000 11700000
Stopa Depozytowa -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.35
Stopa Pożyczkowa 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 1
Tempo Wzrostu Kredytów 3.00
3.2 3.4 3.2 3.2 2.8
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy 17555.60
23400 27000 30500 29000 25000
Eksport 194631.60
184500 186000 209000 194000 190000
Import 177076.00
161100 159000 178500 165000 165000
Saldo Obrotów Bieżących 31.93
41.4 44.1 40.2 25.6 34.4
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50
2.4 2.4 2.2 2.2 1.9
Dług Zagraniczny 13810662.00
14500000 14600000 14700000 14800000 15400000
Rachunek kapitałowy 6.13
18.9 48.9 34.2 55.1 41.2
Rezerwy Złota 504.77
505 505 505 505 505
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 86.70
86 86 85.2 85.2 84.4
Budżet Państwa do PKB -0.90
-1 -1 -0.8 -0.8 -0.6
Wydatki Rządowe 541.83
544 551 551 554 576
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10
46.8 46.8 46.5 46.5 46.8
Dług Publiczny 9685501.30
9890000 9890000 10500000 10500000 11500000
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 1.22
1.15 1.11 0.75 1.15 1
Przemysłowy PMI 53.30
53.3 55.9 57.4 55.1 53.1
PMI dla Usług 54.70
54.7 56.4 56.1 55.4 53.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.20
54.2 57.5 57 56.4 52.7
Produkcja Przemysłowa -0.10
3.4 2.8 2.6 3.2 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.80
-0.6 0.5 0.3 -0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.20
3.2 3.8 3.6 4 3.9
Stopa Utylizacji Surowców 84.10
84.1 84.5 84.1 84 84.5
Zmiany Zapasów 15.80
9.4 6.8 4.5 7.1 6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -7.20
-6.8 5.1 9.5 10.5 25
Rejestracje nowych samochodów 1169.19
942 962 917 932 992
Produkcja w Górnictwie -6.50
1.9 1.6 1.4 1.5 2.1
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów -2.90
-2.9 -2.2 -1.8 -2 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20
0.9 -0.4 0.5 0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.10
2.4 2.2 2.5 2.4 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 1418.51
1421 1438 1444 1450 1505
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1742505.00
1780000 1810000 1830000 1850000 1980000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.98
11.5 11.5 11.1 10.7 10.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13357881.10
13600000 13800000 14000000 14200000 15400000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.00
2 2 2 2 2.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 111.60
111 110 110 109 108
Kredyt Konsumencki 676751.23
692000 705000 709000 711000 732000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.00
57 57 55 55 53.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.00
92.5 92.5 89.9 89.9 87.1
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 18.20
18.7 18 17.2 16.4 15
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produkcja Budowlana 2.60
3.6 1.5 2.6 2.8 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110.14
112 113 114 115 121
PMI dla Budownictwa 51.00
52.2 54.6 54.1 53.8 52.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.40
66 66 65.9 65.9 65.5
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8