Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 3350.70 3484 3447 3410 3374 3302
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.22 9.05 9.95 10.95 12.04 14.57
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
Stopa Bezrobocia 7.70 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
Inflacja 1.70 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 22532.90 20000 11800 12000 20900 13000
Saldo Obrotów Bieżących 35.10 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 85.10 83 83 83 81 81
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
Koniunktura w przemyśle 0.42 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Przemysłowy PMI 47.70 49.8 51.7 52.3 52 53.1
PMI dla Usług 52.50 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
Optymizm Konsumentów -6.50 -7.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
PKB 12589.50 14300 14300 14300 14800 14800
Pkb W Cenach Stałych 2662.19 2650 2653 2683 2699 2724
Środki Trwałe Brutto 561.04 556 559 568 569 576
Pkb Per Capita 40088.65 41500 41500 41500 42300 42300
Pkb Per Capita Ppp 39175.25 40500 40500 40500 41200 41200
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 7.70 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 12545.00 12650 12570 12500 12440 12100
Bezrobocie Długoterminowe 3.50 3.4 3.3 3.3 3.2 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.00 15.7 15.5 15.1 14.7 14
Koszty Pracy 116.60 116 109 119 120 122
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.4 2.6 2.4 2.5 2.4
Populacja 340.72 344 344 342 342 342
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.30 58.6 58.8 59 59.1 59.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.5 64.5 64.5 64.75 64.75
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.2 64.2 64.2 64.5 64.5
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.70 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.10 106 106 105 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.37 105 105 105 105 106
Inflacja Bazowa 1.30 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.40 106 107 107 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.90 2.5 1.8 1.7 1.8 1.9
Inflacja Żywności 1.10 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.02 104 105 106 107 108
Cpi Transport 107.18 107 108 106 107 108
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.1 -0.1
Podaż Pieniądza M1 8461872.00 8810000 8950000 9160000 9160000 10900000
Podaż Pieniądza M2 11888306.00 12500000 12700000 12900000 12900000 13800000
Rezerwy Walutowe 70.45 80 82 85 85 97
Bilans Banku Centralnego 4684866.00 5150000 5320000 5450000 5450000 6020000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11195048.00 11320000 11360000 11400000 11400000 11700000
Stopa Depozytowa -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
Tempo Wzrostu Kredytów 3.20 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 22532.90 20000 11800 12000 20900 13000
Saldo Obrotów Bieżących 35.10 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Import 183095.50 171000 169000 166000 170100 172000
Eksport 205628.50 191000 180800 178000 191000 185000
Dług Zagraniczny 14185222.30 14800000 14900000 15000000 15100000 15400000
Rezerwy Złota 504.80 505 505 505 505 505
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 85.10 83 83 83 81 81
Budżet Państwa do PKB -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
Wydatki Rządowe 545.63 543 543 552 553 560
Wydatków Rządowych W Pkb 46.80 47 47 47 46.6 46.6
Dług Publiczny 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10900000 10900000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 0.42 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Przemysłowy PMI 47.70 49.8 51.7 52.3 52 53.1
PMI dla Usług 52.50 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.60 51.7 52 52.5 52.2 53.2
Produkcja Przemysłowa -0.60 3.2 3 2.9 2.5 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 -0.4 -0.6 0.4 0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.30 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
Zmiany Zapasów 12.09 7.1 7.5 6.5 5.1 6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -1.60 5.1 -3 -2 1 -4
Rejestracje nowych samochodów 934.92 932 951 978 919 985
Produkcja w Górnictwie -3.40 -2 0.5 0.7 1.1 1.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -6.50 -7.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.90 0.9 1.2 1.1 1.5 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 1424.12 1423 1425 1441 1444 1463
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1787679.00 1760694 1774637 1809131 1812707 1836268
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13520393.70 14200000 14400000 14900000 14900000 15400000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.99 1.99 1.99 1.99 2.24 2.24
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 104.00 106 106 106 106 105
Kredyt Konsumencki 690270.39 673879 679499 694362 699934 704778
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.60 55 55 55 53.7 53.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 89.9 89.9 89.9 87.1 87.1
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 15.70 16.4 16 15 15.5 15.5
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 6.30 1.8 2 1.7 1.5 1.6
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114.04 115 116 117 118 121
PMI dla Budownictwa 52.10 52 53.2 52.9 53.4 52.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.10 65.9 65.9 65.9 65.5 65.5


Strefa euro - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.