Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 3241.25 3130 3093 3058 3022 2952
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.17 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1 1.4 1.6 1.5 1.9
Stopa Bezrobocia 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Inflacja 1.40 1.6 1.7 1.7 1.8 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 16990.70 20500 20000 11800 12000 13000
Saldo Obrotów Bieżących 23.25 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
Dług Publiczny do PKB 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Budżet Państwa do PKB -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Koniunktura w przemyśle 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
Przemysłowy PMI 50.50 50.4 51.5 51.7 52.3 53.1
PMI dla Usług 51.20 51.1 51.5 52.9 52.8 53.3
Optymizm Konsumentów -7.90 -10.8 -16.6 -12.4 -9.8 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1 1.4 1.6 1.5 1.9
PKB 12589.50 14300 14300 14300 14300 14800
Pkb W Cenach Stałych 2652.00 2644 2650 2660 2699 2761
Środki Trwałe Brutto 555.80 549 556 559 567 580
Pkb Per Capita 40088.65 41500 41500 41500 41500 42300
Pkb Per Capita Ppp 39175.25 40500 40500 40500 40500 41200
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 7.90 7.7 7.5 7.4 7.1 6.8
Bezrobotni Zarejestrowani 12829.00 13000 12900 12700 12500 12100
Pracujący 158.29 159 160 161 162 164
Bezrobocie Długoterminowe 3.50 3.8 3.7 3.7 3.6 3.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.60 16 15.7 15.5 15.1 14
Wydajność 105.20 107 108 109 110 112
Koszty Pracy 106.40 102 112 106 119 120
Wzrost Wynagrodzeń 2.40 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4
Populacja 340.72 344 344 344 342 342
Zatrudnienie na Pełny Etat 116891.60 115400 115900 116400 117000 119000
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.30 58.4 58.6 58.8 59 60
Zatrudnienie na Pół Etatu 30964.20 32400 32600 32900 33200 34200
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 64.2 64.2 64.2 64.2 64.5
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.40 1.6 1.7 1.7 1.8 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.29 105 106 106 106 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.69 104 105 105 105 107
Inflacja Bazowa 1.10 1.2 1.5 1.6 1.7 1.9
Deflator Pkb 109.78 112 112 113 114 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.10 106 106 108 109 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.00 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.70 104 105 106 106 108
Inflacja Żywności 1.20 2 2.1 2.2 1.9 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.69 104 105 106 107 109
Cpi Transport 105.09 105 108 108 108 110
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.34 -0.35 -0.35 -0.3 -0.25 -0.25
Podaż Pieniądza M1 8279860.00 8660000 8810000 8950000 9160000 10900000
Podaż Pieniądza M2 11700944.00 12400000 12500000 12700000 12900000 13800000
Podaż Pieniądza M3 12368206.00 13900000 14100000 14200000 14400000 15900000
Rezerwy Walutowe 66.07 78 80 82 85 97
Bilans Banku Centralnego 4669003.00 5080000 5150000 5320000 5450000 6020000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11126123.00 11270000 11320000 11360000 11400000 11700000
Stopa Depozytowa -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
Tempo Wzrostu Kredytów 3.30 3.2 3.2 3.2 3.2 2.8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 16990.70 20500 20000 11800 12000 13000
Saldo Obrotów Bieżących 23.25 32.2 29.6 21.5 29.5 25.1
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 2.6 2.6 2.6 2.6 1.9
Import 159511.90 174500 171000 169000 166000 172000
Eksport 176502.60 195000 191000 180800 178000 185000
Dług Zagraniczny 14450131.93 14700000 14800000 14900000 15000000 15400000
Rachunek kapitałowy 24.05 34.2 55.1 20.5 44.5 41.2
Rezerwy Złota 504.80 505 505 505 505 505
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 86.70 85.2 85.2 85.2 85.2 84.4
Budżet Państwa do PKB -0.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Wydatki Rządowe 542.69 550 548 554 554 566
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10 46.5 46.5 46.5 46.5 46.8
Dług Publiczny 9685501.30 10500000 10500000 10500000 10500000 11500000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 0.69 0.25 0.25 0.51 0.99 1
Przemysłowy PMI 50.50 50.4 51.5 51.7 52.3 53.1
PMI dla Usług 51.20 51.1 51.5 52.9 52.8 53.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.00 51.2 51.7 52 52.5 53.2
Produkcja Przemysłowa -4.20 2.6 3.2 3 2.9 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.90 0.3 -0.4 -0.6 0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.00 3.6 4 3.8 3.7 3.9
Stopa Utylizacji Surowców 83.60 84.1 84 84 84.1 84.5
Zmiany Zapasów 24.92 4.5 7.1 7.5 6.5 6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -20.90 -22 -16 -12 -14 -4
Rejestracje nowych samochodów 927.13 917 932 951 978 992
Produkcja w Górnictwie -7.40 1.4 1.5 1.4 1.7 2.1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -7.90 -10.8 -16.6 -12.4 -9.8 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 0.5 0.9 1.2 1.1 1.7
Wydatki Konsumpcyjne 1420.77 1424 1424 1428 1449 1483
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1769770.00 1830000 1850000 1870000 1890000 1980000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.30 11.1 10.7 10.7 10.5 10.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13372817.30 14000000 14200000 14400000 14900000 15400000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.97 1.99 1.99 2.04 2.09 2.09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 106.20 105 106 106 106 105
Kredyt Konsumencki 686014.58 709000 711000 715000 720000 732000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.70 55 55 55 55 53.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.00 89.9 89.9 89.9 89.9 87.1
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 15.50 17.2 16.4 16 15 15
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 0.90 2.6 2.8 2.4 1.9 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.37 114 115 116 117 121
PMI dla Budownictwa 50.60 54.1 53.8 53.2 53.7 52.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.40 65.9 65.9 65.9 65.9 65.5


Euro-area Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne