Euro-area Forecasts - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.6 0.4 0.3 0.5 0.7
Stopa Bezrobocia 8.10 7.9 7.7 7.5 7.4 6.8
Inflacja 2.20 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 13141.70 27000 30500 29000 20800 25000
Dług Publiczny do PKB 86.70 86 85.2 85.2 85.2 84.4
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Indeks Giełdowy 3203.01
3379 3346 3313 3281 3154
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29
0.03 0.06 0.1 0.13 0.19
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20
0.6 0.4 0.3 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70
1.9 2 1.2 2.1 2.3
PKB 12589.50
13600 14300 14300 14300 14800
Pkb W Cenach Stałych 2646.90
2669 2682 2671 2702 2785
Środki Trwałe Brutto 552.38
555 557 559 564 579
Pkb Per Capita 40088.65
40900 41500 41500 41500 42300
Pkb Per Capita Ppp 39175.25
39700 40500 40500 40500 41200
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 8.10
7.9 7.7 7.5 7.4 6.8
Bezrobotni Zarejestrowani 13063.00
13200 13000 12900 12700 12100
Pracujący 157.97
159 159 160 161 164
Bezrobocie Długoterminowe 3.90
3.8 3.8 3.7 3.7 3.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.80
16.2 16 15.7 15.5 14
Wydajność 105.30
106 107 108 109 112
Koszty Pracy 113.70
116 102 112 106 120
Wzrost Wynagrodzeń 1.90
2.5 2.3 2.4 2.6 2.4
Populacja 340.72
343 344 344 344 346
Zatrudnienie na Pełny Etat 115128.40
115000 115400 115900 116400 119000
Zmiana Zatrudnienia 0.20
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.20
58 58.4 58.6 58.8 60
Zatrudnienie na Pół Etatu 31590.10
32100 32400 32600 32900 34200
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36
64.36 64.5 64.5 64.5 64.75
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96
63.96 64.2 64.2 64.2 64.5
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 2.20
1.9 1.9 1.8 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20
0.4 0.3 0.4 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.49
105 105 106 106 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.47
104 104 105 105 108
Inflacja Bazowa 1.10
1.5 1.5 1.5 1.6 1.9
Deflator Pkb 109.27
111 112 112 113 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.30
106 105 106 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50
3.6 2.1 2.2 2.3 2.2
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.80
102 104 105 106 108
Inflacja Żywności 1.60
2 2 2.1 2.2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.91
104 104 105 106 108
Cpi Transport 106.80
105 105 108 108 109
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.37
-0.36 -0.36 -0.36 -0.11 0.39
Podaż Pieniądza M1 8168938.00
8480000 8660000 8810000 8950000 10900000
Podaż Pieniądza M2 11577096.00
12200000 12400000 12500000 12700000 13800000
Podaż Pieniądza M3 12198222.00
13600000 13900000 14100000 14200000 15900000
Rezerwy Walutowe 66.37
74 78 80 82 97
Bilans Banku Centralnego 4645821.00
4950000 5080000 5150000 5320000 6020000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11062727.00
11200000 11270000 11320000 11360000 11700000
Stopa Depozytowa -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.15 0.35
Stopa Pożyczkowa 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
Tempo Wzrostu Kredytów 3.10
3.4 3.2 3.2 3.2 2.8
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy 13141.70
27000 30500 29000 20800 25000
Eksport 184813.00
186000 209000 194000 185800 190000
Import 171671.30
159000 178500 165000 165000 165000
Saldo Obrotów Bieżących 20.49
44.1 40.2 25.6 36.2 34.4
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50
2.8 2.6 2.6 2.6 2.5
Dług Zagraniczny 14295209.69
14600000 14700000 14800000 14900000 15400000
Rachunek kapitałowy 28.43
48.9 34.2 55.1 20.5 41.2
Rezerwy Złota 504.77
505 505 505 505 505
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 86.70
86 85.2 85.2 85.2 84.4
Budżet Państwa do PKB -0.90
-1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Wydatki Rządowe 541.83
550 551 548 553 573
Wydatków Rządowych W Pkb 47.10
46.8 46.5 46.5 46.5 46.8
Dług Publiczny 9685501.30
9890000 10500000 10500000 10500000 11500000
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 1.01
1.11 0.75 1.15 1.1 1
Przemysłowy PMI 52.00
55.9 57.4 55.1 54.5 53.1
PMI dla Usług 53.70
56.4 56.1 55.4 55.1 53.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.10
57.5 57 56.4 55.1 52.7
Produkcja Przemysłowa 0.90
2.8 2.6 3.2 3 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30
0.5 0.3 -0.4 -0.6 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.20
3.8 3.6 4 3.8 3.9
Stopa Utylizacji Surowców 83.90
84.5 84.1 84 84 84.5
Zmiany Zapasów 15.80
6.8 4.5 7.1 7.5 6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -22.00
5.1 9.5 10.5 15.4 25
Rejestracje nowych samochodów 806.26
962 917 932 951 992
Produkcja w Górnictwie -18.70
1.6 1.4 1.5 1.4 2.1
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów -2.70
-2.2 -1.8 -2 -2.6 -6.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00
-0.4 0.5 0.4 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80
2.2 2.5 2.4 2.6 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 1418.51
1436 1444 1436 1448 1498
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1758164.00
1810000 1830000 1850000 1870000 1980000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.08
11.5 11.1 10.7 10.7 10.5
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13357626.10
13800000 14000000 14200000 14400000 15400000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.01
2.02 2.02 2.02 2.27 2.77
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 109.80
110 110 109 109 108
Kredyt Konsumencki 676704.37
705000 709000 711000 715000 732000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.80
57 55 55 55 53.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94.00
92.5 89.9 89.9 89.9 87.1
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 21.60
18 17.2 16.4 16 15
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Budowlana 2.50
1.5 2.6 2.8 2.4 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 111.58
113 114 115 116 121
PMI dla Budownictwa 52.20
54.6 54.1 53.8 53.2 52.5
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.40
66 65.9 65.9 65.9 65.5
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Podatek od Towarów i Usług 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8EURO-AREA FORECASTS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE