Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 0.71 0.71 0.7 0.7 0.69 0.68
Indeks Giełdowy 6259.80 6177 6122 6067 6013 5907
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.92 1.82 1.84 1.87 1.91 1.97
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
Stopa Bezrobocia 5.00 5.1 4.9 4.9 4.9 4.8
Inflacja 1.80 1.9 2 2 2.1 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.25 1 1 1
Bilans Handlowy 4801.00 3100 3100 900 1600 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Dług Publiczny do PKB 41.90 41 41 41 38 38
Budżet Państwa do PKB -1.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Koniunktura w przemyśle 0.00 5.5 6 7 8 6
Przemysłowy PMI 51.00 52 54.37 53.2 53.6 52
PMI dla Usług 44.80 53.87 53.87 51.2 51.6 52.2
Optymizm Konsumentów 100.70 100 102 100 103 104
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.7 0.8 0.8 0.3 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.5 2.3 2.3 2.4 2.4
PKB 1323.42 1580 1580 1580 1720 1720
Pkb W Cenach Stałych 461547.00 465260 466027 472163 472624 483494
Produkt Narodowy Brutto 453201.00 452398 453486 463625 464078 474752
Środki Trwałe Brutto 110681.00 112503 113081 113227 113337 115944
Pkb Per Capita 55925.93 56890 56890 56890 57160 57160
Pkb Per Capita Ppp 44648.71 45500 45500 45500 46000 46000
Rolnictwo w PKB 10698.00 11538 11184 10944 10955 11207
Budownictwo w PKB 34105.00 36184 35176 34889 34924 35727
Przemysł w PKB 25824.00 26668 26440 26418 26444 27052
Górnictwo w PKB 36287.00 36463 36276 37122 37158 38013
Administracja Publiczna w PKB 24447.00 23845 24149 25009 25034 25610
Media w PKB 11122.00 11395 11417 11378 11389 11651
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.00 5.1 4.9 4.9 4.9 4.8
Pracujący 12791.51 12900 12910 13120 13120 13500
Bezrobotni Zarejestrowani 679.97 642 637 633 633 628
Zatrudnienie na Pół Etatu -22609.00 15000 20000 22000 26000 23000
Zatrudnienie na Pełny Etat 48264.00 14500 14300 -6800 12000 14184
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 65.7 65.58 65.7 65.6 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.70 11.5 11.7 11.5 11.3 11.1
Wydajność 100.30 102 102 102 102 102
Wolne Etaty 244.90 241 239 238 238 237
Przeciętne Wynagrodzenia 1225.30 1236 1235 1265 1265 1306
Wynagrodzenia w Przemyśle 1340.30 1335 1334 1383 1383 1429
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.35 2.27 3.2 3.2 3.3
Płaca Minimalna 719.20 740 740 740 760 760
Populacja 24.70 25.5 25.32 25.27 25.84 25.84
Koszty Utrzymania Rodziny 2790.00 2989 2986 2879 2879 2974
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710.00 2733 2731 2797 2797 2889
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120.00 6397 6392 6316 6316 6524
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.80 1.9 2 2 2.1 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.10 115 116 116 116 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.03 116 117 117 117 120
Inflacja Bazowa 1.80 1.8 1.9 2 2.1 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.80 111 113 113 112 115
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 1.8 2.12 1.6 1.5 1.9
Inflacja Żywności 1.50 1.5 1.3 1.7 1.8 2
Oczekiwania inflacyjne 3.90 4 3.79 4 3.8 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.60 123 124 124 124 127
Cpi Transport 105.60 108 108 108 108 110
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.25 1 1 1
Stopa Międzybankowa 2.02 2.06 1.81 1.56 1.56 1.56
Bilans Banków 4340.82 4060 4391 4080 4080 4100
Stopa Depozytowa 1.85 1.85 1.6 1.35 1.35 1.35
Prywatna długu do PKB 205.50 196 196 196 191 191
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 4801.00 3100 3100 900 1600 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Terms of Trade 92.70 87.9 87.82 88.45 88.45 90.91
Przyjazdy Turystów 927200.00 780800 706900 1050200 802100 1080400
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 41 41 41 38 38
Budżet Państwa do PKB -1.90 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Bilans Budżetu 10724.00 -1555 -3287 -782 -782 -295
Wydatki Rządowe 89290.00 87779 88702 91344 91433 93536
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 0.00 5.5 6 7 8 6
Przemysłowy PMI 51.00 52 54.37 53.2 53.6 52
PMI dla Usług 44.80 53.87 53.87 51.2 51.6 52.2
Rejestracje nowych samochodów 14078.61 14260 14260 14260 14350 14350
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.20 -0.2 0 0 -0.1 0.1
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.20 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.60 53.8 52.7 54 54.5 56.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 100.70 100 102 100 103 104
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 3.1 3.2 2.9 2.7 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 261905.00 263282 263819 267929 268191 274359
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.66 8.66 8.41 8.16 8.16 8.16
Cena Benzyny 1.02 0.95 0.92 0.9 0.88 0.88
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Sprzedaż Nowych Domów 4583.00 5371 5490 5490 5500 5550
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -2.40 -0.57 -0.54 0.5 1 2.1
Produkcja Budowlana -3.10 0.45 1.33 1 1.1 0.2
PMI dla Budownictwa 45.60 45 47 51 53 50
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 63.5 64.38 63.5 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.