Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77
Indeks Giełdowy 6777.80 6656 6536 6419 6303 6071
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.68 1.69 1.76 1.84 1.91 2.07

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.30 1.7 0.6 0.8 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.80 -0.5 7.3 5 3.8 3
Stopa Bezrobocia 6.40 7.5 7.6 7.2 6.5 5.9
Inflacja 0.90 1 3 2 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 0.2 0.7 0.7 0.6
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Bilans Handlowy 6785.00 4400 4700 5000 -500 5000
Saldo Obrotów Bieżących 10024.00 5300 4000 3000 2500 -1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
Dług Publiczny do PKB 45.10 69 69 69 69 72
Budżet Państwa do PKB -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
Koniunktura w Przemyśle 10.00 12 8 4 5 8
Przemysłowy PMI 55.30 53 52.5 52.3 52.5 53
PMI dla Usług 54.30 52 50 50 50.5 50.5
Optymizm Konsumentów 109.10 108 102 102 103 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
Pozwolenia Na Budowę 10.90 1.7 2 2.2 2.5 3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.30 1.7 0.6 0.8 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.80 -0.5 7.3 5 3.8 3
PKB 1392.70 1370 1370 1370 1370 1480
Pkb W Cenach Stałych 476043.00 477044 493055 494342 495098 495172
Produkt Narodowy Brutto 474063.00 465401 482386 489102 486146 483087
Środki Trwałe Brutto 105954.00 108000 111000 114000 118727 112000
Pkb Per Capita 57071.20 56100 56100 56100 56100 57300
Pkb Per Capita Ppp 49756.30 49000 49000 49000 49000 49600
Rolnictwo w PKB 8816.00 8940 8996 9514 11476 9280
Budownictwo w PKB 32897.00 33568 34630 34523 36584 34844
Przemysł w PKB 26660.00 26499 28044 27502 27701 27506
Górnictwo w PKB 49672.00 48614 50223 54238 38925 50462
Administracja Publiczna w PKB 28014.00 25681 27231 29619 26224 26657
Media w PKB 11694.00 11481 11685 12429 11930 11917

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.40 7.5 7.6 7.2 6.5 5.9
Pracujący 12939.90 12600 12700 12800 12500 12900
Bezrobotni Zarejestrowani 877.64 850 820 800 780 740
Zatrudnienie na Pół Etatu 14300.00 4000 6000 4000 12000 10500
Zatrudnienie na Pełny Etat 59000.00 20000 30000 23000 15000 18000
Zmiana Zatrudnienia 29100.00 24000 26000 27000 27000 28500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.10 66 66 66.1 66.1 66.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.90 14.5 14.3 14.1 14 13
Koszty Pracy 92.60 105 102 105 114 110
Wydajność 102.90 102 102 102 102 102
Wolne Etaty 254.40 210 214 218 226 226
Ogłoszenia Ofert Pracy 161582.00 108000 107000 105000 103000 105000
Przeciętne Wynagrodzenia 1304.70 1312 1318 1318 1349 1349
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381.30 1400 1400 1413 1425 1425
Płaca Minimalna 753.80 770 770 770 770 790
Wzrost Wynagrodzeń 1.40 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
Populacja 25.68 26.6 26.6 26.6 26.62 27.1
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wskaźnik Zatrudnienia 61.80 60 60.2 60.3 60.5 60.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.90 1 3 2 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 0.2 0.7 0.7 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.20 117 118 118 122 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117.99 118 119 118 122 119
Inflacja Bazowa 1.20 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.30 114 113 113 117 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.10 1.1 1.3 1.5 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Importowych 109.10 112 112 112 111 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 105.90 112 113 114 112 111
Inflacja Żywności 2.30 2.8 2.5 2.1 2.1 2.3
Oczekiwania inflacyjne 3.40 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120.80 123 124 125 130 125
Cpi Transport 103.60 109 108 102 113 112

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Podaż Pieniądza M1 1376.39 1275 1275 1275 1300 1300
Bilans Banku Centralnego 348739.00 320000 310000 305000 310000 330000
Bilans Banków 5283.40 5150 5200 5200 5000 5000
Rezerwy Walutowe 54829.00 65000 68000 70000 72000 78000
Stopa Depozytowa 0.15 0.25 0.25 0.25 1.85 0.25
Prywatna długu do PKB 200.00 202 202 202 202 202

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 6785.00 4400 4700 5000 -500 5000
Saldo Obrotów Bieżących 10024.00 5300 4000 3000 2500 -1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.5
Import 30483.00 34500 35000 35500 36000 36500
Eksport 37268.00 39200 40000 40500 41000 42000
Dług Zagraniczny 2187215.00 2479000 2500000 2550000 2600000 2700000
Terms of Trade 103.00 90.91 99.11 99.56 90.76 90.76
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011.00 48000 48000 48000 48000 55000
Rachunek kapitałowy -9296.00 1300 4000 6000 9000 9000
Przyjazdy Turystów 8820.00 9000 15000 30000 40000 85000
Rezerwy Złota 79.85 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 45.10 69 69 69 69 72
Budżet Państwa do PKB -4.30 -11 -11 -5.5 -5.5 -4.2
Bilans Budżetu -7904.00 -12500 -11600 -8000 -229 -6000
Wydatki Rządowe 103794.00 93575 98873 109817 95781 97131
Dochody Budżetu Państwa 44160.00 35600 37000 38000 38000 38000
Wydatki Budżetu Państwa 52064.00 47200 45000 43300 44000 47000
Dług Publiczny 611100.00 615000 621000 629000 635000 615000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 10.00 12 8 4 5 8
Przemysłowy PMI 55.30 53 52.5 52.3 52.5 53
PMI dla Usług 54.30 52 50 50 50.5 50.5
Produkcja Przemysłowa -2.00 -1.3 4.5 3.5 2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.3 0.6 0.5 0.5 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.80 -1.5 6.5 5 2.1 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 80.96 75 75.5 76 76.5 78.5
Bankructwa 462.00 500 530 560 590 630
Zyski Korporacji 117394.00 98000 97300 96900 97500 95700
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 79666.00 85000 85000 87000 87000 87000
Rejestracje nowych samochodów 14504.15 12850 12850 12850 12850 14000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 17.52 -3 -1 1 1 2
Produkcja w Górnictwie -2.20 3.5 7 5 4.5 4.5
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 56.60 55.3 55 55.1 55.3 54.5
Nastroje w Sektorze Usług 54.10 54.5 54.2 54.3 54.5 53.5
Inwestycje prywatne -3.00 1.1 -0.5 -0.3 0.9 1.1
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.50 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.40 54.3 54.1 54 54.3 53.7

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 109.10 108 102 102 103 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 1 1.5 1.9 2.5 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 253648.00 261323 267353 252296 280944 271253
Rozporządzalny Dochód Osobisty 349346.00 356314 356314 362515 368590 371372
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.90 15 13 10 10 6
Kredyt Konsumencki 2996.91 2822 2981 3206 3006 2929
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.30 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 121.40 125 125 125 125 126
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.51 6.51 6.51 6.51 8.66 6.51
Cena Benzyny 1.03 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Pozwolenia Na Budowę 10.90 1.7 2 2.2 2.5 3
Sprzedaż Nowych Domów 4143.00 6000 6100 5950 5700 5500
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.80 1.8 2 2.3 2.3 2.1
Kredyty Mieszkaniowe 19936.30 12900 13100 13350 13500 14000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 64 64 64 64 64
Produkcja Budowlana -0.90 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
PMI dla Budownictwa 57.60 48 42 42 43 47


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.