Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.7
Indeks Giełdowy 7390.72 7238 7089 6944 6800 6523
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.33 1.39 1.45 1.52 1.59 1.73
20 Year bond Yield 2.02 1.95 2.01 2.07 2.14 2.28
Dochód z 3-letnich biletów skarbowych 0.26 0.29 0.32 0.35 0.39 0.47
30 Year bond-Yield 2.21 2.14 2.2 2.27 2.33 2.47
Dochód z 52-tygodniowych weksli skarbowych 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 1.00 1.04 1.1 1.16 1.22 1.35

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -2.3 3 1.8 2 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.60 3.5 3.3 3.4 3.8 3
Stopa Bezrobocia 4.50 5.2 5 4.8 4.8 4.5
Inflacja 3.80 2.8 2.4 2.3 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Bilans Handlowy 12117.00 13000 9000 6000 6000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 20461.00 15000 10500 2000 -2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -11 -5 10 11 10
Przemysłowy PMI 51.60 55 60 58 55 53
PMI dla Usług 45.60 52 56 54 52 51
Optymizm Konsumentów 106.20 102 105 110 100 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 -0.6 0.5 0.5 0.2 0.4
Pozwolenia Na Budowę -8.60 -5 2.5 2.5 2.5 3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -2.3 3 1.8 2 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.60 3.5 3.3 3.4 3.8 3
PKB 1330.90 1370 1370 1450 1450 1450
Pkb W Cenach Stałych 505134.00 493670 508710 518849 524329 523971
Produkt Narodowy Brutto 521999.00 491396 512961 528217 541835 528350
Środki Trwałe Brutto 120588.00 111000 114000 121000 125000 118000
Pkb Per Capita 56307.28 56100 56100 56100 56100 57300
Pkb Per Capita Ppp 48697.84 49000 49000 49000 49000 49600
Rolnictwo w PKB 13185.00 9810 12831 13454 13686 13216
Budownictwo w PKB 34908.00 34072 34284 35750 36235 35313
Przemysł w PKB 28139.00 27708 27978 28847 29208 28817
Górnictwo w PKB 48557.00 51084 50571 50850 50402 52088
Administracja Publiczna w PKB 28011.00 28877 29088 28913 29075 29961
Media w PKB 11735.00 11983 12010 11922 12181 12370

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.50 5.2 5 4.8 4.8 4.5
Pracujący 13022.60 13100 13000 13000 13000 12900
Bezrobotni Zarejestrowani 617.11 730 720 720 700 740
Zatrudnienie na Pół Etatu -78200.00 -4000 12000 12000 10000 10500
Zatrudnienie na Pełny Etat -68000.00 23000 15000 15000 18000 18000
Zmiana Zatrudnienia -146300.00 27000 27000 27000 27000 28500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.20 66 66.1 66.2 66.3 66.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.67 11.1 11 11 11 11
Koszty Pracy 104.90 105 114 114 114 110
Wydajność 102.00 102 102 102 102 102
Wolne Etaty 362.50 300 276 240 280 226
Ogłoszenia Ofert Pracy 195995.00 195000 183000 170000 175000 175000
Przeciętne Wynagrodzenia 1305.80 1318 1349 1349 1349 1349
Wynagrodzenia w Przemyśle 1432.80 1520 1520 1500 1500 1480
Wzrost Wynagrodzeń 1.70 2.3 2.3 2 2 2.3
Płaca Minimalna 772.60 772 772 790 790 790
Populacja 25.68 26.6 26.62 26.62 26.62 27.1
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wskaźnik Zatrudnienia 62.90 62.5 62.5 62.6 62.8 62.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.80 2.8 2.4 2.3 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118.80 119 122 121 121 123
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118.95 119 122 120 120 122
Inflacja Bazowa 1.60 1.4 1.4 1.4 1.2 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.60 113 117 114 115 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.20 1.5 1 1.5 1.3 1.9
Wskaźnik Cen Importowych 137.30 112 111 111 111 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 108.10 114 112 112 112 111
Inflacja Żywności 0.70 0.8 1.2 2 2 2.3
Oczekiwania inflacyjne 3.30 3.2 3.6 3.5 3.5 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.30 125 130 124 124 126
Cpi Transport 109.90 106 106 109 112 108

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Podaż Pieniądza M1 1497.44 1447 1452 1457 1463 1473
Rezerwy Walutowe 78658.00 64000 61000 61000 60000 63000
Bilans Banku Centralnego 586602.00 590000 570000 520000 480000 370000
Bilans Banków 5169.50 5000 4800 4700 4600 4500
Kredyty dla Sektora prywatnego 1023.56 1025 1016 1036 1055 1047
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Prywatna długu do PKB 211.77 215 215 220 220 220

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 12117.00 13000 9000 6000 6000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 20461.00 15000 10500 2000 -2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4
Import 33834.00 29500 32000 36000 35000 36500
Eksport 45951.00 42500 41000 42000 41000 42000
Dług Zagraniczny 2150759.00 2180000 2200000 2200000 2200000 2300000
Terms of Trade 127.00 98.68 90.76 98.67 98.67 97.3
Rachunek kapitałowy -24448.00 -3000 -5000 9000 9000 9000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29274.00 48000 48000 48000 55000 55000
Przyjazdy Turystów 18750.00 6000 40000 80000 90000 100000
Rezerwy Złota 79.85 78 75 75 75 80

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 24.80 40.4 40.4 40.4 40.4 42.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Bilans Budżetu 6809.00 -1300 -229 5000 6000 -9000
Wydatki Rządowe 105543.00 107425 108152 107692 109554 111397
Dochody Budżetu Państwa 55260.00 45000 46000 48000 49000 38000
Wydatki Budżetu Państwa 48451.00 46300 44000 43000 43000 47000
Wydatków Rządowych W Pkb 27.70 28 28 28 28 27.2
Dług Publiczny 583023.00 609000 615000 615000 635000 615000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -11 -5 10 11 10
Przemysłowy PMI 51.60 55 60 58 55 53
PMI dla Usług 45.60 52 56 54 52 51
Produkcja Przemysłowa 0.80 1.5 2 2 2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 -0.5 0.5 0.5 0.3 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.50 2 2.1 1.5 0.8 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 80.02 82.7 83 85 86 81.7
Bankructwa 423.00 460 500 400 450 630
Zyski Korporacji 118299.00 96900 97500 95500 90000 95700
Rejestracje nowych samochodów 17339.00 21850 22850 23000 29500 24000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 81199.00 75000 87000 88000 88000 87000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.12 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 15.90 -5 5 8 8 2
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 52.00 60 58 56 55 54.5
Nastroje w Sektorze Usług 42.90 46 50 52 52 53.5
Inwestycje prywatne 4.40 -0.3 0.9 0.9 0.9 1.1
Produkcja w Górnictwie -4.10 2 2.5 4.5 4.5 4.5
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 43.30 45 50 52 53 53.7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 106.20 102 105 110 100 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 -0.6 0.5 0.5 0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.10 2.5 2.1 1.9 1.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 271490.00 262565 273779 277572 281807 281992
Rozporządzalny Dochód Osobisty 341835.00 330000 335000 330000 330000 320000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.70 10 10 10 10 6
Kredyt Konsumencki 3105.64 3085 3102 3137 3206 3195
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.70 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 123.50 124 124 125 126 126
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Cena Benzyny 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Pozwolenia Na Budowę -8.60 -5 2.5 2.5 2.5 3
Sprzedaż Nowych Domów 7446.00 5950 5700 5700 5800 5500
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.70 3 2 1 1 2
Kredyty Mieszkaniowe 22770.00 22350 20500 19000 20000 19000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 64 64 64 64 64
Produkcja Budowlana 0.80 1.4 0.5 0.5 0.5 0.7
PMI dla Budownictwa 38.40 48 53 54 52 50


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.