Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 0.62 0.61 0.61 0.61 0.6 0.6
Indeks Giełdowy 5252.30 5162 5069 4978 4888 4708
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.96 0.98 1.03 1.07 1.12 1.21

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -8 -0.6 0.6 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -7 -6 -5 1.1 1.5
Stopa Bezrobocia 5.10 9 10.5 9.5 9 8
Inflacja 1.80 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy 4361.00 3500 3200 -500 1500 -500
Saldo Obrotów Bieżących 955.00 -5000 -3000 -3900 -2800 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 40.70 44 44 44 43 43
Budżet Państwa do PKB -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle -4.00 -27 -20 -16 -12 -5
Przemysłowy PMI 53.70 33 40 42 44 49
PMI dla Usług 38.70 34 38 45 47 50.5
Optymizm Konsumentów 91.90 63 70 77 80 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -1.5 0.2 0.4 0.3 0.5
Pozwolenia Na Budowę 19.90 -8 -3.5 1 1.7 2.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -8 -0.6 0.6 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -7 -6 -5 1.1 1.5
PKB 1450.00 1480 1480 1480 1520 1520
Pkb W Cenach Stałych 480379.00 458609 463527 456360 485663 463205
Produkt Narodowy Brutto 472070.00 454130 460816 448467 477263 455193
Środki Trwałe Brutto 109651.00 106000 107000 104000 111000 106000
Pkb Per Capita 56919.40 57990 57990 57990 58450 58450
Pkb Per Capita Ppp 45439.30 46400 46400 46400 45380 46800
Rolnictwo w PKB 9826.00 9809 9496 9335 9934 9475
Budownictwo w PKB 33085.00 32448 32844 31431 33449 31902
Przemysł w PKB 26442.00 25103 25075 25120 26733 25497
Górnictwo w PKB 42615.00 39952 40703 40484 43084 41092
Administracja Publiczna w PKB 25533.00 24076 24522 24256 25814 24620
Media w PKB 11532.00 11151 11172 10955 11659 11120

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.10 9 10.5 9.5 9 8
Pracujący 13015.12 12000 11600 11800 11900 12500
Bezrobotni Zarejestrowani 699.05 910 1200 990 910 880
Zatrudnienie na Pół Etatu 20000.00 -25000 -15000 3400 4000 21000
Zatrudnienie na Pełny Etat 6700.00 -45000 -60000 -30000 20000 5000
Zmiana Zatrudnienia 26700.00 -65000 -75000 -26600 24000 26000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.00 66.1 65.9 66 66 66.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.20 16.5 18.5 17.5 17 15
Koszty Pracy 104.70 106 107 107 107 110
Wydajność 100.20 101 101 101 101 101
Wolne Etaty 226.50 237 235 235 235 237
Ogłoszenia Ofert Pracy 136235.06 150000 156000 155000 154500 151000
Przeciętne Wynagrodzenia 1257.00 1266 1267 1287 1286 1317
Wynagrodzenia w Przemyśle 1350.60 1369 1370 1383 1382 1415
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3
Płaca Minimalna 740.80 760 760 760 760 780
Populacja 25.60 25.9 26.1 26.14 26.6 26.62
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 66 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 2790.00 2854 2856 2857 2854 2923
Koszty Utrzymania 1770.00 1811 1812 1812 1811 1854
Wskaźnik Zatrudnienia 62.60 58 56.5 57.5 58 60.5
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710.00 2772 2774 2775 2772 2839
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120.00 6261 6264 6267 6261 6411

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.80 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116.20 117 118 118 118 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.66 118 118 119 119 121
Inflacja Bazowa 1.60 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.40 114 114 115 115 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.40 1.8 2 2.1 2.1 2.3
Wskaźnik Cen Importowych 108.80 108 110 113 113 111
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.30 116 114 114 114 110
Inflacja Żywności 2.60 1.9 1.9 2 2.1 2.1
Oczekiwania inflacyjne 4.00 3.6 3.3 3.9 4 4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.90 124 124 124 124 127
Cpi Transport 108.60 109 109 111 111 113

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Podaż Pieniądza M1 1098.77 372 372 372 372 382
Rezerwy Walutowe 83597.00 75000 73000 72000 72000 75000
Bilans Banków 4757.86 4650 4700 4600 4650 4500
Stopa Depozytowa 0.90 1.15 1.15 1.35 1.15 1.85
Prywatna długu do PKB 205.30 204 204 204 204 202

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 4361.00 3500 3200 -500 1500 -500
Saldo Obrotów Bieżących 955.00 -5000 -3000 -3900 -2800 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
Import 33399.00 35500 36300 35000 34500 36000
Eksport 37760.00 38000 39500 40500 36000 41000
Dług Zagraniczny 2172006.00 2100466 2179000 2179000 2179000 2213174
Terms of Trade 95.20 93.1 96.49 99.12 99.56 101
Rachunek kapitałowy -1833.00 12800 13100 13100 13100 12685
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80891.00 81000 81000 81000 81000 90000
Przyjazdy Turystów 766600.00 500000 550000 680000 700000 1000000
Rezerwy Złota 68.74 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 40.70 44 44 44 43 43
Budżet Państwa do PKB -0.60 -4.5 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu 9274.00 -700 -500 -500 -500 -295
Wydatki Rządowe 94271.00 89375 90803 89557 95308 90901
Dochody Budżetu Państwa 47888.00 38700 37600 37600 37600 39055
Wydatki Budżetu Państwa 38613.00 39400 38100 38100 38100 39350
Dług Publiczny 403036.00 419000 421000 430000 433000 440000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -4.00 -27 -20 -16 -12 -5
Przemysłowy PMI 53.70 33 40 42 44 49
PMI dla Usług 38.70 34 38 45 47 50.5
Produkcja Przemysłowa 3.80 -6 -7.5 -3.3 -1.3 0.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.50 -1.4 -3.5 -2 0.3 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.10 -5 -7.5 -3.5 -1.5 0.8
Bankructwa 397.00 670 710 560 650 590
Zyski Korporacji 94066.00 1.3 94000 91500 91500 90500
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 81690.00 60000 70000 82000 90000 85000
Rejestracje nowych samochodów 14330.43 14350 14350 14350 14350 14550
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.40 0.1 0 0.1 0.1 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -3.76 -2 -1 -1 1 1
Produkcja w Górnictwie 8.00 -5 -8 2.5 3.5 4.5
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 49.70 48 48 49 50 50.5
Nastroje w Sektorze Usług 38.50 36 41 46 48 50.5
Inwestycje prywatne -2.80 1 1.3 1.3 1.1 1.13
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 39.40 39 40.5 44 47 50.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 91.90 63 70 77 80 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -1.5 0.2 0.4 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 2.1 2.8 2.6 2.7 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 268845.00 258040 259739 255403 271802 259234
Rozporządzalny Dochód Osobisty 319158.00 299905 310691 303200 322669 307748
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.60 1.9 1.7 2 2 1.6
Kredyt Konsumencki 2962.32 2731 2825 2790 2995 2831
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.40 0.3 0.4 0.2 0.4 0.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119.80 125 124 124 124 126
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92
Cena Benzyny 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78 0.74

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Pozwolenia Na Budowę 19.90 -8 -3.5 1 1.7 2.5
Sprzedaż Nowych Domów 4715.00 4100 4300 4400 4500 4900
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3.90 1.3 0.8 2.1 2.1 2.1
Kredyty Mieszkaniowe 20734.10 19200 19500 19800 20100 20900
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 64 64 64 64 64
Produkcja Budowlana -3.00 0.6 0.2 0.2 0.4 0.5
PMI dla Budownictwa 37.90 36 38 40 41 43


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.