Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
Indeks Giełdowy 7095.80 6968 6842 6720 6598 6356
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.65 1.76 1.83 1.91 1.99 2.16

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 0.7 0.8 0.9 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 7.6 5.6 3.9 2 3
Stopa Bezrobocia 5.60 5.5 5.8 6 5.8 5.5
Inflacja 1.10 1.5 3.6 2.6 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.7 0.7 0.7 0.6
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Bilans Handlowy 5574.00 5000 5000 -500 6000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 14523.00 8000 5000 3500 2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 24.80 36.1 40.4 40.4 40.4 42.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -11 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Koniunktura w Przemyśle 15.00 8 4 5 6 8
Przemysłowy PMI 61.70 56.5 55.3 55.5 54 53
PMI dla Usług 58.70 50 50 50.5 50.5 50.5
Optymizm Konsumentów 118.80 105 102 103 100 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4
Pozwolenia Na Budowę 17.40 2 2.2 2.5 2.5 3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.10 0.7 0.8 0.9 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 7.6 5.6 3.9 2 3
PKB 1392.70 1370 1370 1370 1370 1480
Pkb W Cenach Stałych 491525.00 494154 495961 495098 510694 526015
Produkt Narodowy Brutto 495434.00 483231 490850 486146 514756 530199
Środki Trwałe Brutto 110814.00 111000 115000 118727 115000 119000
Pkb Per Capita 57071.20 56100 56100 56100 56100 57300
Pkb Per Capita Ppp 49756.30 49000 49000 49000 49000 49600
Rolnictwo w PKB 11462.00 9208 9746 11476 11909 12266
Budownictwo w PKB 33123.00 34744 34650 36584 34415 35447
Przemysł w PKB 27046.00 28036 27542 27701 28101 28944
Górnictwo w PKB 48871.00 50302 54289 38925 50777 52300
Administracja Publiczna w PKB 28221.00 27288 29685 26224 29322 30201
Media w PKB 11611.00 11724 12469 11930 12064 12426

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.60 5.5 5.8 6 5.8 5.5
Pracujący 13077.59 13000 13100 13000 13000 12900
Bezrobotni Zarejestrowani 778.09 820 800 780 780 740
Zatrudnienie na Pół Etatu 91505.00 6000 4000 12000 12000 10500
Zatrudnienie na Pełny Etat -20799.00 30000 23000 15000 15000 18000
Zmiana Zatrudnienia 70706.00 26000 27000 27000 27000 28500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.30 66.5 66 66.1 66.2 66.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.80 12.3 11.1 11 11 11
Koszty Pracy 100.00 102 105 114 114 110
Wydajność 102.50 102 102 102 102 102
Wolne Etaty 288.70 214 218 226 240 226
Ogłoszenia Ofert Pracy 196611.66 178000 165000 163000 170000 175000
Przeciętne Wynagrodzenia 1280.30 1318 1318 1349 1349 1349
Wynagrodzenia w Przemyśle 1458.00 1490 1520 1520 1500 1480
Wzrost Wynagrodzeń 1.40 2 2.3 2.3 2 2.3
Płaca Minimalna 753.80 770 770 770 770 790
Populacja 25.68 26.6 26.6 26.62 26.62 27.1
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wskaźnik Zatrudnienia 62.60 62.2 62.3 62.5 62.6 62.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.10 1.5 3.6 2.6 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.7 0.7 0.7 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.90 116 120 120 120 123
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118.36 118 119 122 122 119
Inflacja Bazowa 1.10 1.2 1.4 1.4 1.4 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.80 113 113 117 114 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.20 1.3 1.5 1.9 1.5 1.9
Wskaźnik Cen Importowych 121.30 112 112 111 111 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 106.10 113 114 112 112 111
Inflacja Żywności 0.70 2.5 2.1 2.1 2 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120.90 123 126 124 123 127
Cpi Transport 106.90 101 106 106 106 109
Oczekiwania inflacyjne 3.20 4.2 4 3.6 3.5 3.6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Podaż Pieniądza M1 1437.22 1275 1275 1300 1300 1300
Rezerwy Walutowe 63220.00 58000 60000 62000 65000 68000
Bilans Banku Centralnego 417076.00 375000 370000 350000 340000 330000
Bilans Banków 5283.40 5100 5000 4800 4700 4500
Kredyty dla Sektora prywatnego 1001.61 1019 1081 1046 1044 1053
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Prywatna długu do PKB 200.00 202 202 202 202 202

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 5574.00 5000 5000 -500 6000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 14523.00 8000 5000 3500 2000 1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.50 1.2 1.2 1.2 0.4 0.4
Import 32700.00 35000 35500 36000 36000 36500
Eksport 38274.00 40000 40500 41000 42000 42000
Dług Zagraniczny 2165261.00 2500000 2550000 2600000 2600000 2700000
Terms of Trade 114.30 90.91 99.11 90.76 90.76 90.76
Rachunek kapitałowy -9999.00 4000 6000 9000 9000 9000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011.00 48000 48000 48000 48000 55000
Przyjazdy Turystów 6260.00 15000 30000 40000 40000 85000
Rezerwy Złota 79.85 76 72 70 75 80

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 24.80 36.1 40.4 40.4 40.4 42.8
Budżet Państwa do PKB -4.30 -11 -5.6 -5.6 -5.6 -4.2
Bilans Budżetu -1126.00 -13600 -11000 -229 -6000 -9000
Wydatki Rządowe 104618.00 99109 110039 95781 108698 111959
Dochody Budżetu Państwa 47682.00 37000 38000 38000 38000 38000
Wydatki Budżetu Państwa 48808.00 48000 45300 44000 43000 47000
Wydatków Rządowych W Pkb 27.70 34.8 28 28 28 27.2
Dług Publiczny 583254.00 621000 629000 635000 635000 615000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 15.00 8 4 5 6 8
Przemysłowy PMI 61.70 56.5 55.3 55.5 54 53
PMI dla Usług 58.70 50 50 50.5 50.5 50.5
Produkcja Przemysłowa -3.00 4.5 3.5 2 2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 0.6 0.5 0.5 0.5 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.80 6.5 5 2.1 1.5 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 82.35 81.8 81.7 81.9 81.5 81.7
Bankructwa 342.00 330 460 500 400 630
Zyski Korporacji 109698.00 97300 96900 97500 97500 95700
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 100005.00 112000 75000 87000 88000 87000
Rejestracje nowych samochodów 21360.00 24850 20850 21850 23000 24000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.38 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 19.77 9 5 5 8 2
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.00 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.90 52.1 52 53.3 52 53.7
Produkcja w Górnictwie -3.80 7 5 4.5 4.5 4.5
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 59.70 55 55.1 55.3 55.3 54.5
Nastroje w Sektorze Usług 58.80 54.2 53.8 53 52 53.5
Inwestycje prywatne 3.00 -0.5 -0.3 0.9 0.9 1.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 118.80 105 102 103 100 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.10 1.5 1.9 2.5 2.5 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 264679.00 267580 253266 280944 275001 283252
Rozporządzalny Dochód Osobisty 338128.00 356314 356314 368590 368590 371372
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.00 13 10 10 10 6
Kredyt Konsumencki 3033.56 2987 3215 3006 3114 3207
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.40 0.2 0.3 0.6 0.6 0.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Cena Benzyny 1.08 0.94 0.89 0.83 0.81 0.77
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 122.60 125 125 125 125 126

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Pozwolenia Na Budowę 17.40 2 2.2 2.5 2.5 3
Sprzedaż Nowych Domów 9691.00 6100 5950 5700 5700 5500
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3.00 2 2.3 2.3 1 2.1
Produkcja Budowlana -0.90 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7
PMI dla Budownictwa 59.10 53 54 53 52 50
Kredyty Mieszkaniowe 22413.00 13000 13350 13500 14000 14000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 64 64 64 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.