Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
Indeks Giełdowy 7063.99 6679 6619 6559 6500 6384
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.18 1.28 1.33 1.38 1.44 1.56
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2 2.1 2.2 2.2 2.5
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.5 5.5 5.5 5.7
Inflacja 1.70 2.1 2 2 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy 5800.00 1600 2000 3200 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących 7855.00 -1000 2000 -3000 -3900 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Dług Publiczny do PKB 40.70 42 42 42 42 41
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
Koniunktura w Przemyśle 0.00 5 6 5 6 7
Przemysłowy PMI 48.30 53.6 53.8 54 54 54
PMI dla Usług 48.70 51.6 52 52.5 52.2 53
Optymizm Konsumentów 95.10 98 100 102 102 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4
Pozwolenia Na Budowę 11.80 1 1.5 1.8 2 2.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2 2.1 2.2 2.2 2.5
PKB 1432.20 1650 1650 1650 1650 1720
Pkb W Cenach Stałych 477294.00 477026 480198 482544 487794 499989
Produkt Narodowy Brutto 474787.00 469209 475503 480010 485232 497363
Środki Trwałe Brutto 109237.00 112000 111000 110000 112000 114000
Pkb Per Capita 56919.40 57990 57990 57990 57990 58450
Pkb Per Capita Ppp 45439.30 46400 46400 46400 46400 46800
Rolnictwo w PKB 9841.00 10180 10163 9949 10058 10309
Budownictwo w PKB 33758.00 34369 33957 34129 34501 35363
Przemysł w PKB 25840.00 26570 26259 26124 26408 27069
Górnictwo w PKB 41963.00 40606 42110 42425 42886 43958
Administracja Publiczna w PKB 25206.00 24692 25180 25483 25761 26405
Media w PKB 11521.00 11760 11671 11648 11774 12069
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.5 5.5 5.5 5.7
Pracujący 12954.44 13120 13200 13180 13500 13700
Bezrobotni Zarejestrowani 708.10 730 720 710 700 680
Zatrudnienie na Pół Etatu 35698.00 26000 14000 10000 23000 21000
Zatrudnienie na Pełny Etat 4158.00 12000 10000 12000 12000 14184
Zmiana Zatrudnienia 39856.00 15200 24000 17000 15600 15600
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.00 66 66.1 65.9 66 66.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.50 11.3 11.2 11.5 11.1 12
Wydajność 100.10 101 101 101 101 101
Koszty Pracy 104.20 105 106 107 107 109
Wolne Etaty 237.10 241 237 235 235 237
Ogłoszenia Ofert Pracy 142569.00 161000 157000 156000 155000 151000
Przeciętne Wynagrodzenia 1237.90 1253 1266 1267 1268 1297
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3
Płaca Minimalna 740.80 760 760 760 760 780
Wynagrodzenia w Przemyśle 1338.30 1371 1369 1370 1370 1402
Populacja 25.18 25.84 25.9 26.1 26.14 26.62
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 66 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 2790.00 2853 2853 2855 2857 2923
Koszty Utrzymania 1770.00 1810 1810 1811 1812 1854
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120.00 6259 6259 6263 6267 6411
Wskaźnik Zatrudnienia 62.60 62.4 62.3 62.2 62.2 62.39
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710.00 2771 2771 2773 2775 2839
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.70 2.1 2 2 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.40 116 117 118 118 120
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.16 118 118 118 118 121
Inflacja Bazowa 1.60 2 1.9 1.8 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.10 113 114 115 114 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 2 2.1 2.2 2.1 2.3
Wskaźnik Cen Importowych 114.80 118 115 110 118 105
Wskaźnik Cen Eksportowych 113.50 120 116 114 114 110
Inflacja Żywności 2.30 1.8 1.8 1.9 2 2.1
Oczekiwania inflacyjne 4.00 3.8 3.6 3.3 3.9 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.80 124 124 124 124 126
Cpi Transport 107.00 106 109 109 109 111
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 1.22 1.22 1.47 1.47 1.47 1.47
Podaż Pieniądza M1 1057.77 365 372 372 372 382
Bilans Banków 4806.76 4700 4650 4700 4600 4600
Rezerwy Walutowe 83844.00 66000 75000 73000 72000 75000
Stopa Depozytowa 1.30 1.35 1.3 1.55 1.35 1.85
Prywatna długu do PKB 205.30 204 204 204 204 202
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 5800.00 1600 2000 3200 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących 7855.00 -1000 2000 -3000 -3900 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Import 35093.00 33500 36000 36300 35000 36000
Eksport 40893.00 35100 38000 39500 34500 37000
Dług Zagraniczny 2189706.00 2100466 2161303 2179000 2179000 2213174
Terms of Trade 101.10 98.33 99.14 96.49 104 95.45
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80891.00 81000 81000 81000 81000 90000
Rachunek kapitałowy -7893.00 12526 12800 13100 13100 12685
Przyjazdy Turystów 815900.00 852000 700500 750000 1080400 1100400
Rezerwy Złota 68.74 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 40.70 42 42 42 42 41
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
Bilans Budżetu 4749.00 -1555 -700 -500 -1027 -295
Wydatki Rządowe 93553.00 91345 93710 94582 95611 98001
Dochody Budżetu Państwa 44122.00 37748 38700 37600 37600 39055
Wydatki Budżetu Państwa 39373.00 39302 39400 38100 38100 39350
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 0.00 5 6 5 6 7
Przemysłowy PMI 48.30 53.6 53.8 54 54 54
PMI dla Usług 48.70 51.6 52 52.5 52.2 53
Produkcja Przemysłowa 1.90 2.6 2.8 2.7 2.8 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 0.59 0.4 0.6 0.6 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.10 1.1 1.4 1.6 1.5 1.5
Bankructwa 748.00 690 670 710 560 590
Zyski Korporacji 97460.00 93500 97000 94000 91500 90500
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 84239.00 92800 110000 89000 85000 88000
Rejestracje nowych samochodów 14330.43 14350 14350 14350 14350 14550
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.09 -0.1 0.1 0 0.1 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 1.21 4 -0.31 -1 -1 0.09
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 49.20 50.1 51.8 52.2 52 53.5
Produkcja w Górnictwie 6.50 5.1 4.8 4.6 4.8 4.8
Inwestycje prywatne -0.20 0.8 1 1.3 1.3 1.13
Nastroje w Sektorze Usług 49.80 50.6 51 51.4 51.7 52.5
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.40 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.60 51 52.7 53.5 52.5 54
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 95.10 98 100 102 102 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 2.7 3 2.8 2.6 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 267716.00 269165 270228 270661 273606 280446
Rozporządzalny Dochód Osobisty 320300.00 313047 314045 323823 327347 335530
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.80 2.1 1.9 1.7 2 1.6
Kredyt Konsumencki 2925.66 2855 2860 2945 2990 3065
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.10 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.92 7.92 8.17 8.17 8.17 8.17
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119.30 125 125 124 124 126
Cena Benzyny 1.02 1.14 1.17 1.2 1.23 1.23
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 11.80 1 1.5 1.8 2 2.5
Sprzedaż Nowych Domów 4374.00 4450 4400 4500 4850 5650
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 2.40 1 1.3 0.8 2.1 2.1
Produkcja Budowlana -0.40 1.1 0.6 0.2 0.2 0.2
PMI dla Budownictwa 38.90 46.5 48.5 49.3 50 52
Kredyty Mieszkaniowe 18593.60 46800 47100 47700 47900 49300
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 64 64 64 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.