Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67
Indeks Giełdowy 6658.00 6326 6268 6210 6153 6040
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.28 1.49 1.51 1.54 1.56 1.62
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.7 0.8 0.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.9 2 2.1 2.4 2.4
Stopa Bezrobocia 5.20 5.1 5 4.9 4.9 4.8
Inflacja 1.30 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1 0.75 0.75 0.75
Bilans Handlowy 4871.00 3100 3100 900 1600 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 41 41 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Koniunktura w przemyśle 7.00 3 6 5 8 6
Przemysłowy PMI 52.70 54 54.37 53.2 53.6 54
PMI dla Usług 52.50 53 53 51.2 51.6 52.2
Optymizm Konsumentów 100.70 0.5 102 100 103 104
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.7 0.8 0.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.9 2 2.1 2.4 2.4
PKB 1323.42 1580 1580 1580 1720 1720
Pkb W Cenach Stałych 463907.00 468431 470244 471735 475041 483056
Produkt Narodowy Brutto 458418.00 455599 457803 463834 469420 474966
Środki Trwałe Brutto 109559.00 113000 114000 113000 112000 115000
Pkb Per Capita 55925.93 56890 56890 56890 57160 57160
Pkb Per Capita Ppp 44648.71 45500 45500 45500 46000 46000
Rolnictwo w PKB 10747.00 11747 11487 10997 11005 11261
Budownictwo w PKB 33733.00 36440 35447 34761 34543 35595
Przemysł w PKB 26118.00 26904 26650 26487 26745 27122
Górnictwo w PKB 36408.00 36628 36577 37147 37282 38039
Administracja Publiczna w PKB 24583.00 23965 24340 24950 25173 25549
Media w PKB 11270.00 11477 11514 11371 11540 11644
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5.1 5 4.9 4.9 4.8
Pracujący 12868.20 12900 12910 13120 13120 13500
Bezrobotni Zarejestrowani 704.70 700 680 660 640 628
Zatrudnienie na Pół Etatu 39837.00 15000 20000 22000 26000 23000
Zatrudnienie na Pełny Etat 2426.00 14500 14300 -6800 12000 14184
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.00 65.7 65.58 65.7 65.6 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.90 11.5 11.7 11.5 11.3 11.1
Wydajność 99.90 102 102 102 102 102
Wolne Etaty 244.90 241 239 238 238 237
Przeciętne Wynagrodzenia 1225.30 1235 1235 1265 1265 1306
Wynagrodzenia w Przemyśle 1340.30 1335 1334 1383 1383 1429
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.3 2.27 3.2 3.2 3.3
Płaca Minimalna 740.80 740 740 740 760 760
Populacja 24.70 25.5 25.32 25.27 25.84 25.84
Koszty Utrzymania Rodziny 2790.00 2987 2986 2879 2879 2974
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710.00 2731 2731 2797 2797 2889
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120.00 6394 6392 6316 6316 6524
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.30 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.5 0.44 0.6 0.5 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.10 115 115 116 116 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.33 116 117 117 117 120
Inflacja Bazowa 1.60 1.8 1.9 2 2.1 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.20 111 112 113 113 115
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.90 1.8 1.9 1.8 2 2.1
Inflacja Żywności 2.30 1.5 1.3 1.7 1.8 2
Oczekiwania inflacyjne 3.30 3.6 3.79 4 3.8 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.60 123 123 124 124 127
Cpi Transport 103.80 107 108 108 106 110
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1 0.75 0.75 0.75
Stopa Międzybankowa 1.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Bilans Banków 4404.79 4060 4391 4080 4080 4100
Stopa Depozytowa 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
Prywatna długu do PKB 205.30 205 205 205 204 204
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 4871.00 3100 3100 900 1600 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -3 -3 -3 -2.9 -2.9
Terms of Trade 97.40 87.9 87.82 88.45 88.45 90.91
Przyjazdy Turystów 700400.00 780800 706900 1050200 802100 1080400
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 41 41 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3
Bilans Budżetu 7020.00 -1555 -3287 -782 -782 -295
Wydatki Rządowe 90142.00 88219 89365 91271 92305 93462
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 11.5 11.5 11.5 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 7.00 3 6 5 8 6
Przemysłowy PMI 52.70 54 54.37 53.2 53.6 54
PMI dla Usług 52.50 53 53 51.2 51.6 52.2
Rejestracje nowych samochodów 14330.43 14260 14260 14260 14350 14350
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.08 -0.2 0 0 -0.1 0.1
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.70 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.10 53.1 52.7 53 54.5 56.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 100.70 0.5 102 100 103 104
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 3.1 3.2 2.9 2.7 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 262566.00 264959 266003 267385 268868 273802
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66
Cena Benzyny 1.02 0.95 0.92 0.9 0.88 0.88
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Sprzedaż Nowych Domów 4036.00 4200 4400 5000 5200 5550
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -3.00 -1.8 -0.8 0.5 1 2.1
Produkcja Budowlana -1.90 -0.7 0.5 1 1.1 0.2
PMI dla Budownictwa 40.40 41.7 47 51 53 50
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 63.5 64.38 63.5 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.