Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 0.69 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65
Indeks Giełdowy 6745.81 6792 6728 6665 6602 6478
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.15 1.08 1.12 1.16 1.2 1.29
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
Stopa Bezrobocia 5.30 5.2 5.3 5.3 5.2 5.2
Inflacja 1.70 1.8 2.1 2 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.6 0.5 0.6 0.6 1
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
Bilans Handlowy 4502.00 900 1600 2000 3200 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -0.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 38 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Koniunktura w Przemyśle 0.00 1 5 6 5 6
Przemysłowy PMI 48.10 48.8 53.6 53.8 54 54
PMI dla Usług 53.70 54.1 51.6 52 52.5 52.2
Optymizm Konsumentów 95.10 95.8 103 102 103 104
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
PKB 1432.20 1580 1650 1650 1650 1650
Pkb W Cenach Stałych 477294.00 476442 477971 480673 482544 487877
Produkt Narodowy Brutto 474787.00 465836 470138 475973 480010 477016
Środki Trwałe Brutto 109237.00 113000 112000 111000 110000 116000
Pkb Per Capita 56919.40 57520 57990 57990 57990 57990
Pkb Per Capita Ppp 45439.30 45900 46400 46400 46400 46400
Rolnictwo w PKB 9841.00 10195 10200 10173 9949 10439
Budownictwo w PKB 33758.00 34696 34437 33990 34129 35529
Przemysł w PKB 25840.00 26740 26623 26285 26124 27382
Górnictwo w PKB 41963.00 40342 40686 42151 42425 41310
Administracja Publiczna w PKB 25206.00 24865 24741 25205 25483 25462
Media w PKB 11521.00 11706 11784 11683 11648 11987
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.30 5.2 5.3 5.3 5.2 5.2
Pracujący 12919.19 13120 13120 13200 13180 13500
Bezrobotni Zarejestrowani 726.10 720 730 720 710 700
Zatrudnienie na Pół Etatu -8714.00 24000 26000 14000 10000 23000
Zatrudnienie na Pełny Etat -10300.00 -8000 12000 10000 12000 14184
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.00 66 66 66.1 65.9 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.40 11.5 11.3 11.2 11.5 11.1
Wydajność 100.10 100 101 101 101 101
Wolne Etaty 236.50 241 239 237 235 237
Przeciętne Wynagrodzenia 1237.90 1247 1253 1266 1268 1277
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4
Płaca Minimalna 740.80 740 760 760 760 760
Wynagrodzenia w Przemyśle 1338.30 1364 1371 1369 1370 1397
Populacja 25.18 25.34 25.49 25.49 25.49 25.49
Koszty Utrzymania Rodziny 2790.00 2840 2854 2854 2857 2908
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120.00 6229 6261 6261 6267 6378
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710.00 2758 2772 2772 2775 2824
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.70 1.8 2.1 2 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.6 0.5 0.6 0.6 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.40 116 116 117 118 118
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.16 117 118 118 118 119
Inflacja Bazowa 1.60 1.7 2 1.9 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.10 113 113 114 115 115
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 1.7 2 2.1 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Importowych 114.80 116 118 115 110 118
Wskaźnik Cen Eksportowych 113.50 117 120 116 114 114
Inflacja Żywności 2.30 1.7 1.8 1.8 1.9 2
Oczekiwania inflacyjne 4.00 3.8 3.8 3.6 3.3 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.80 124 124 124 124 126
Cpi Transport 107.00 108 106 109 109 110
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 1.22 1.22 1.22 1.47 1.47 1.47
Bilans Banków 4806.76 4750 4700 4650 4700 4600
Stopa Depozytowa 1.30 1.3 1.3 1.55 1.55 1.55
Prywatna długu do PKB 205.30 205 204 204 204 204
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 4502.00 900 1600 2000 3200 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -0.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Terms of Trade 101.10 88.45 88.45 98.33 99.14 90.91
Przyjazdy Turystów 695000.00 1070000 852000 700500 750000 1080400
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 38 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Bilans Budżetu 1676.00 -782 -782 -782 -700 -295
Wydatki Rządowe 93553.00 90839 91526 93802 94582 93019
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 11.5 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 0.00 1 5 6 5 6
Przemysłowy PMI 48.10 48.8 53.6 53.8 54 54
PMI dla Usług 53.70 54.1 51.6 52 52.5 52.2
Rejestracje nowych samochodów 14330.43 14260 14350 14350 14350 14350
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.07 -0.2 -0.1 0.1 0 0.1
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.40 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.70 50.1 54.5 55 56 56.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 95.10 95.8 103 102 103 104
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 2.9 2.7 3 2.8 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 267716.00 269362 269698 270495 270661 275827
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.92 7.92 7.92 8.17 8.17 8.17
Cena Benzyny 1.04 0.95 0.93 0.9 0.87 0.82
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sprzedaż Nowych Domów 4576.00 4500 4450 4400 4500 4850
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 2.40 0.5 1 1.3 0.8 2.1
Produkcja Budowlana -0.40 1 1.1 0.6 0.2 0.2
PMI dla Budownictwa 40.00 41 46.5 48.5 49.3 50
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 63.5 64 64 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.