Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 7182.70 6993 6843 6697 6553 6276
Waluta 0.72 0.7 0.69 0.69 0.68 0.67
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.25 3.35 3.47 3.58 3.71 3.97

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 2.3 1.4 1 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4.3 7 6 5 2.8
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflacja 5.10 5 5 4.2 4 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.10 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6
Stopa Procentowa 0.35 0.5 0.75 1 1.5 2
Bilans Handlowy 9314.00 11000 10000 7500 8000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 12677.00 -2000 6000 1600 1600 1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.2 1.2 1.2 1 0.5
Dług Publiczny do PKB 24.80 40.4 40.4 42.8 42.8 43.8
Budżet Państwa do PKB -7.80 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
PMI dla Usług 57.80 58 54 51 55 51
Koniunktura w Przemyśle 10.00 16 13 10 8 10
Przemysłowy PMI 58.50 54 53 53 50 53
Optymizm Konsumentów 90.40 99.2 112 100 105 100
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.2 0.4 0.4 1 0.4
Pozwolenia Na Budowę -18.50 7 6 3 10 3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 2.3 1.4 1 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4.3 7 6 5 2.8
PKB 1330.90 1450 1450 1450 1450 1550
Pkb W Cenach Stałych 521931.00 536023 539963 553247 548028 568738
Produkt Narodowy Brutto 521833.00 554288 550754 553143 547925 568631
Środki Trwałe Brutto 120176.00 127000 131000 127000 126000 131000
PKB Per Capita 58020.45 56100 56100 57300 57300 57300
PKB Per Capita PPP 48697.84 49000 49000 49600 49600 49600
Rolnictwo w PKB 14942.00 13642 14665 15839 15689 16282
Budownictwo w PKB 36525.00 37746 38342 38717 38351 39801
Przemysł w PKB 29254.00 30320 30759 31009 30717 31877
Górnictwo w PKB 49606.00 51269 53638 52582 52086 54055
Administracja Publiczna w PKB 28448.00 28960 29947 30155 29870 30999
Media w PKB 11684.00 12316 12624 12385 12268 12732

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
Pracujący 13401.68 13500 13400 13500 13600 13900
Bezrobotni Zarejestrowani 537.07 630 640 660 660 650
Zatrudnienie na Pół Etatu -88400.00 -10000 8000 10500 3500 10500
Zatrudnienie na Pełny Etat 92400.00 18000 -10000 20000 8000 18000
Zmiana Zatrudnienia 4000.00 40000 40000 38500 -30000 38500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.30 66.3 66.2 66.3 66.3 66.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.27 9.2 8.9 8.8 9 10
Koszty Pracy 105.40 108 111 118 115 110
Wydajność 103.00 102 103 103 103 102
Wolne Etaty 423.50 380 330 300 300 226
Ogłoszenia Ofert Pracy 242536.15 205000 190000 175000 170000 175000
Przeciętne Wynagrodzenia 1328.90 1340 1370 1400 1390 1420
Wynagrodzenia w Przemyśle 1462.00 1520 1540 1580 1600 1620
Wzrost Wynagrodzeń 2.40 2.2 2 2 1.5 2
Płaca Minimalna 772.60 790 790 790 790 810
Populacja 25.68 26.62 26.62 27.1 27.1 27.1
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
Wskaźnik Zatrudnienia 63.80 64 63.8 63.5 63.4 63

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 5.10 5 5 4.2 4 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.10 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123.90 125 126 126 129 130
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 122.75 122 123 124 125 125
Inflacja Bazowa 3.70 2.8 2.6 2 1.8 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.30 118 119 119 121 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.90 3.5 3.3 2.5 2 1.9
Wskaźnik Cen Importowych 178.00 160 155 148 1140 128
Wskaźnik Cen Eksportowych 126.60 120 118 111 110 111
Inflacja Żywności 4.30 2 1.8 1.5 1.3 1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 129.00 127 130 131 134 134
Cpi Transport 121.50 122 123 124 124 125
Oczekiwania inflacyjne 5.00 6 6.1 5.5 5 2.9

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.35 0.5 0.75 1 1.5 2
Podaż Pieniądza M1 1677.71 1663 1633 1600 1570 1493
Rezerwy Walutowe 77499.00 70000 65000 63000 64000 63000
Bilans Banku Centralnego 618946.00 630000 620000 600000 590000 550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1094.42 1084 1084 1060 1150 1070
Stopa Depozytowa 0.05 0.2 0.45 0.7 1.2 1.45
Prywatny dług do PKB 211.77 220 220 220 220 235

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 9314.00 11000 10000 7500 8000 5500
Saldo Obrotów Bieżących 12677.00 -2000 6000 1600 1600 1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.30 2.2 1.2 1.2 1 0.5
Import 40139.00 36000 35000 34500 35000 36500
Eksport 49453.00 47000 45000 42000 43000 42000
Dług Zagraniczny 2224079.00 2280000 2300000 2250000 2250000 2200000
Terms of Trade 140.60 133 131 133 1036 115
Rachunek kapitałowy -6470.00 -5000 12000 12000 12000 9000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 33394.00 38000 38000 38000 48000 48000
Przyjazdy Turystów 161720.00 100000 160000 150000 120000 200000
Rezerwy Złota 79.85 75 75 80 80 80

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 24.80 40.4 40.4 42.8 42.8 43.8
Budżet Państwa do PKB -7.80 -5 -5 -5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -1806.00 -12000 -6000 -7000 -4000 -8000
Wydatki Rządowe 114956.00 115587 122812 121853 120704 125265
Dochody Budżetu Państwa 49073.00 36000 37000 40000 42000 39000
Wydatki Budżetu Państwa 50879.00 48000 43000 47000 46000 47000
Dług Publiczny 626303.00 615000 615000 615000 615000 615000
Wydatków Rządowych W Pkb 27.70 28 28 27.2 27.2 26.9

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
PMI dla Usług 57.80 58 54 51 55 51
Koniunktura w Przemyśle 10.00 16 13 10 8 10
Przemysłowy PMI 58.50 54 53 53 50 53
Produkcja Przemysłowa 1.39 2 1.2 1.5 2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.3 0.3 0.3 -0.3 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.43 0.8 1.8 1.3 2 1.3
Stopa Utylizacji Surowców 83.90 82.5 82 82 81 85
Bankructwa 463.00 450 400 530 380 530
Zyski Korporacji 131840.00 110000 98000 95700 93000 95700
Rejestracje nowych samochodów 21999.00 25500 20000 22000 21000 28000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 81065.00 88000 90000 92000 90000 92000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.20 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 7.99 16 6 2 -5 2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.50 53 54 53.7 50 53.7
Zapasy Niesprzedanych Towarów 1.10 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3
Produkcja w Górnictwie -0.61 4.5 3 3 2 4.5
Inwestycje prywatne -0.30 0.6 1.2 1.1 1 1.1
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 55.30 55 54 54.5 53 54.5
Nastroje w Sektorze Usług 53.00 52 53 53.5 52 53.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 90.40 99.2 112 100 105 100
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.2 0.4 0.4 1 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.57 1.5 2 2.5 3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 274577.00 283096 276386 291052 288306 299201
Rozporządzalny Dochód Osobisty 359612.00 360000 365000 360000 364000 320000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.60 8.3 8.3 8 7 8
Kredyt Konsumencki 3287.10 3152 3200 3200 3350 3265
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.40 0.5 0.7 0.5 0.3 0.5
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 6.51 6.66 6.91 7.16 7.66 7.91
Cena Benzyny 1.21 1.25 1.3 1.34 1.39 1.39
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119.30 123 123 126 124 127

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Pozwolenia Na Budowę -18.50 7 6 3 10 3
Sprzedaż Nowych Domów 5310.00 5800 5800 5500 5000 5500
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 183.90 197 196 192 190 189
Produkcja Budowlana -0.90 0.5 0.7 0.2 0.6 0.7
PMI dla Budownictwa 55.90 52 55 50 54 50
Kredyty Mieszkaniowe 21570.00 22000 22000 19000 19400 20000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.20 64 64 64 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.