Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66
Indeks Giełdowy 6523.10 6507 6447 6387 6327 6210
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.89 1.21 1.24 1.26 1.29 1.35
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 0.8 0.3 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2 2.1 2.4 2.3 2.4
Stopa Bezrobocia 5.20 5 4.9 4.9 4.8 4.8
Inflacja 1.60 1.7 1.8 2.1 2.2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.6 0.5 0.6 1
Stopa Procentowa 1.00 1 0.75 0.5 0.5 0.5
Bilans Handlowy 8036.00 3100 900 1600 2000 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -3 -3 -2.9 -2.9 -2.9
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 41 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3
Koniunktura w przemyśle 4.00 6 5 8 6 6
Przemysłowy PMI 51.30 52 53.2 53.6 53.8 54
PMI dla Usług 43.90 42.5 51.2 51.6 52 52.2
Optymizm Konsumentów 100.00 102 100 103 102 104
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 0.8 0.3 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2 2.1 2.4 2.3 2.4
PKB 1432.20 1580 1580 1650 1650 1650
Pkb W Cenach Stałych 463907.00 470244 471735 475041 474577 483056
Produkt Narodowy Brutto 458418.00 457803 463834 469420 468962 474966
Środki Trwałe Brutto 109559.00 113081 113227 113337 112000 115944
Pkb Per Capita 56919.40 57520 57520 57990 57990 57990
Pkb Per Capita Ppp 45439.30 45900 45900 46400 46400 46400
Rolnictwo w PKB 10747.00 11487 10997 11005 10994 11261
Budownictwo w PKB 33733.00 35447 34761 34543 34509 35595
Przemysł w PKB 26118.00 26650 26487 26745 26719 27122
Górnictwo w PKB 36408.00 36577 37147 37282 37245 38039
Administracja Publiczna w PKB 24583.00 24340 24950 25173 25148 25549
Media w PKB 11270.00 11514 11371 11540 11529 11644
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 5 4.9 4.9 4.8 4.8
Pracujący 12908.17 12900 13120 13120 13200 13500
Bezrobotni Zarejestrowani 712.92 680 660 640 620 628
Zatrudnienie na Pół Etatu 6654.00 20000 22000 26000 14000 23000
Zatrudnienie na Pełny Etat 34474.00 14300 -6800 12000 10000 14184
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.10 65.7 65.7 65.6 65.7 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.90 11.7 11.5 11.3 11.2 11.1
Wydajność 99.90 101 100 101 101 101
Wolne Etaty 243.20 241 239 238 237 237
Przeciętne Wynagrodzenia 1237.90 1235 1265 1265 1265 1306
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.3 3.2 3.2 3 3.3
Płaca Minimalna 740.80 740 740 760 760 760
Wynagrodzenia w Przemyśle 1338.30 1334 1383 1383 1383 1429
Populacja 25.18 25.5 25.27 25.84 25.84 25.84
Koszty Utrzymania Rodziny 2790.00 2986 2879 2879 2879 2974
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120.00 6392 6316 6316 6316 6524
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710.00 2731 2797 2797 2797 2889
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.60 1.7 1.8 2.1 2.2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.6 0.5 0.6 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.80 115 116 116 117 118
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.91 117 117 118 118 120
Inflacja Bazowa 1.60 1.7 2 2 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.60 113 113 112 114 115
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 1.9 1.8 2 2.1 2.1
Inflacja Żywności 2.40 1.3 1.7 1.8 1.8 2
Oczekiwania inflacyjne 3.50 3.5 4 3.8 3.6 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.40 123 124 124 124 126
Cpi Transport 107.30 108 108 106 106 110
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.00 1 0.75 0.5 0.5 0.5
Stopa Międzybankowa 1.10 1.1 1.1 0.85 0.85 0.85
Bilans Banków 4483.06 4060 4080 4080 4100 4100
Stopa Depozytowa 1.65 1.65 1.65 1.4 1.4 1.4
Prywatna długu do PKB 205.30 205 205 204 204 204
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 8036.00 3100 900 1600 2000 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -3 -3 -2.9 -2.9 -2.9
Terms of Trade 100.20 87.9 87.82 88.45 88.18 90.91
Przyjazdy Turystów 660300.00 780800 1050200 802100 700500 1080400
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 41 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3
Bilans Budżetu 13326.00 -3287 -782 -782 -782 -295
Wydatki Rządowe 90142.00 89365 91271 92305 92215 93462
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 11.5 11.5 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 4.00 6 5 8 6 6
Przemysłowy PMI 51.30 52 53.2 53.6 53.8 54
PMI dla Usług 43.90 42.5 51.2 51.6 52 52.2
Rejestracje nowych samochodów 14330.43 14260 14260 14350 14350 14350
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.10 0 0 -0.1 0.1 0.1
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.70 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.50 50.8 53 54.5 55 56.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 100.00 102 100 103 102 104
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 3.2 2.9 2.7 3 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 262566.00 263819 267929 268191 269989 274359
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.03 8.03 8.03 7.78 7.78 7.78
Cena Benzyny 0.98 0.96 0.93 0.91 0.88 0.88
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Sprzedaż Nowych Domów 4568.00 4400 5000 5200 5400 5550
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -3.00 -0.8 0.5 1 1.3 2.1
Produkcja Budowlana -1.90 0.5 1 1.1 0.6 0.2
PMI dla Budownictwa 39.10 47 51 53 51.5 50
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 63.5 63.5 64 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.