Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 0.71 0.7 0.7 0.7 0.69 0.69
Indeks Giełdowy 6191.80 6080 5971 5864 5758 5546
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.80 0.84 0.87 0.91 0.95 1.02

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.00 2 1.7 0.6 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.30 -5 -2.5 5.3 4 2.3
Stopa Bezrobocia 6.90 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
Inflacja -0.30 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.90 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Bilans Handlowy 2643.00 -500 4400 4700 5000 -500
Saldo Obrotów Bieżących 17738.00 7500 5300 4000 3000 2500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 45.10 50 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle -4.00 -4 -5 -3 1 5
Przemysłowy PMI 46.70 49 51.5 51.8 52.3 52.5
PMI dla Usług 36.20 40 42 44 46 50.5
Optymizm Konsumentów 105.00 91 90 92 93 94
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.00 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
Pozwolenia Na Budowę -1.60 1 1.7 2 2.2 2.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.00 2 1.7 0.6 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.30 -5 -2.5 5.3 4 2.3
PKB 1392.70 1320 1370 1370 1370 1370
Pkb W Cenach Stałych 445799.00 483494 456569 467356 469426 495098
Produkt Narodowy Brutto 447165.00 474752 450123 464967 470865 486146
Środki Trwałe Brutto 104432.00 115944 105000 107000 110000 118727
Pkb Per Capita 57071.20 54200 56100 56100 56100 56100
Pkb Per Capita Ppp 49756.30 48300 49000 49000 49000 49000
Rolnictwo w PKB 9151.00 11207 9027 9093 9636 11476
Budownictwo w PKB 30249.00 35727 31480 32124 31852 36584
Przemysł w PKB 24409.00 27052 25074 26330 25703 27701
Górnictwo w PKB 41872.00 38013 39918 40736 44091 38925
Administracja Publiczna w PKB 26229.00 25610 24192 25345 27619 26224
Media w PKB 11156.00 11651 10969 11044 11747 11930

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.90 7.5 7.3 6.9 6.6 6.3
Pracujący 12571.91 12000 12200 12300 12400 12500
Bezrobotni Zarejestrowani 937.45 990 950 920 900 880
Zatrudnienie na Pół Etatu -9400.00 55000 4000 6000 4000 12000
Zatrudnienie na Pełny Etat -20100.00 -30000 20000 30000 23000 15000
Zmiana Zatrudnienia -29500.00 25000 24000 26000 27000 27000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.80 65 66 66 66.1 66.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.50 15.7 15.5 15.3 15.1 15
Koszty Pracy 94.00 110 107 107 96.16 114
Wydajność 100.20 103 102 102 102 102
Wolne Etaty 226.50 210 210 214 218 226
Ogłoszenia Ofert Pracy 118424.35 110000 108000 107000 105000 103000
Przeciętne Wynagrodzenia 1304.70 1306 1283 1285 1335 1349
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381.30 1429 1379 1380 1413 1476
Płaca Minimalna 753.80 754 770 770 770 770
Wzrost Wynagrodzeń 1.80 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3
Populacja 25.60 26.14 26.6 26.6 26.6 26.62
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66.5 66.5 66.5 66.5
Wskaźnik Zatrudnienia 60.30 59.8 60 60.2 60.3 60.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.30 0.4 0.5 0.4 2.3 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.90 0.7 0.4 0.2 0.7 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.40 117 117 115 117 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117.07 120 118 119 119 122
Inflacja Bazowa 1.20 1 1.2 1.2 1.4 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.20 115 113 114 113 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 0.8 1.1 1.3 1.5 1.9
Wskaźnik Cen Importowych 109.00 111 112 112 112 111
Wskaźnik Cen Eksportowych 110.90 112 112 113 114 112
Inflacja Żywności 4.10 3.2 2.8 2.5 2.1 2.1
Oczekiwania inflacyjne 3.40 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.50 122 123 122 124 125
Cpi Transport 99.30 109 107 99.7 102 111

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Podaż Pieniądza M1 1282.57 1300 1275 1275 1275 1300
Bilans Banku Centralnego 299323.00 300000 320000 310000 305000 310000
Bilans Banków 5410.35 5600 5650 5500 5000 4500
Rezerwy Walutowe 61558.00 62000 65000 68000 70000 72000
Stopa Depozytowa 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.7
Prywatna długu do PKB 200.00 204 202 202 202 202

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 2643.00 -500 4400 4700 5000 -500
Saldo Obrotów Bieżących 17738.00 7500 5300 4000 3000 2500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Import 29996.00 34100 34500 35000 35500 36000
Eksport 32638.00 38500 39200 40000 40500 41000
Dług Zagraniczny 2176567.00 2379000 2479000 2500000 2550000 2600000
Terms of Trade 98.30 90.91 99.11 99.56 100 90.76
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011.00 40000 48000 48000 48000 48000
Rachunek kapitałowy -18636.00 -5000 1300 4000 6000 9000
Przyjazdy Turystów 3030.00 6000 9000 15000 30000 40000
Rezerwy Złota 60.70 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 45.10 50 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -0.20 -10 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -27742.00 -295 -38500 -29600 -28000 -229
Wydatki Rządowe 99676.00 93536 89747 93722 104959 95781
Dochody Budżetu Państwa 38680.00 30600 30600 37000 38000 39055
Wydatki Budżetu Państwa 66421.00 69100 67200 65000 63300 60000
Dług Publiczny 463654.00 475000 478000 480000 482000 483000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -4.00 -4 -5 -3 1 5
Przemysłowy PMI 46.70 49 51.5 51.8 52.3 52.5
PMI dla Usług 36.20 40 42 44 46 50.5
Produkcja Przemysłowa 2.50 -3.3 -1.3 4.5 3.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 -2 0.3 0.6 0.5 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.70 -3.5 -1.5 6.5 5 2.1
Stopa Utylizacji Surowców 76.89 75 75 75.5 76 76.5
Bankructwa 275.00 450 500 530 560 590
Zyski Korporacji 109606.00 98700 98000 97300 96900 97500
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 68985.00 82000 85000 85000 87000 87000
Rejestracje nowych samochodów 14504.15 10650 12850 12850 12850 12850
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.22 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -9.68 -5 -3 -1 1 1
Produkcja w Górnictwie 4.30 2.5 3.5 7 5 4.5
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 55.40 54 53 53.5 53 53
Nastroje w Sektorze Usług 50.80 51 51.2 51.4 51.5 52
Inwestycje prywatne -5.90 1.5 1.1 -0.5 -0.3 0.9
Zapasy Niesprzedanych Towarów -3.00 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.10 51 51.2 51.4 51.7 52

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 105.00 91 90 92 93 94
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.00 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 -1.1 1 1.5 1.9 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 233518.00 274359 255560 259098 245894 280944
Rozporządzalny Dochód Osobisty 331505.00 320888 303200 315334 349075 328590
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.80 17 15 13 10 10
Kredyt Konsumencki 2975.55 2936 2792 2921 3146 3006
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.00 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119.40 124 125 125 125 126
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.66
Cena Benzyny 0.82 0.88 0.74 0.7 0.67 0.83

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Pozwolenia Na Budowę -1.60 1 1.7 2 2.2 2.5
Sprzedaż Nowych Domów 6204.00 5800 6000 6100 5950 5700
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -1.80 1.6 1.8 2 2.3 2.1
Kredyty Mieszkaniowe 16275.90 13650 12900 13100 13350 13500
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 64 64 64 64 64
Produkcja Budowlana -0.70 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5
PMI dla Budownictwa 45.20 43 42 42 42 43


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.