Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
Indeks Giełdowy 6736.50 6639 6572 6506 6440 6310
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.05 1.05 1.08 1.11 1.15 1.22
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.8 0.3 0.5 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
Stopa Bezrobocia 5.30 5.2 5.1 5 4.9 4.9
Inflacja 1.60 1.8 2.1 2.2 2.2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.6 0.5 0.6 0.6 1
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
Bilans Handlowy 5926.00 900 1600 1600 2000 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 38 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Koniunktura w Przemyśle 0.00 5 8 6 5 6
Przemysłowy PMI 54.70 53.2 53.6 53.8 54 54
PMI dla Usług 51.50 51.2 51.6 52 52.5 52.2
Optymizm Konsumentów 92.80 100 103 102 103 104
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.8 0.3 0.5 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 2.1 2.4 2.3 2.2 2.4
PKB 1432.20 1580 1650 1650 1650 1650
Pkb W Cenach Stałych 465885.00 472163 472624 474781 476600 483494
Produkt Narodowy Brutto 464323.00 463625 464078 469805 475002 474752
Środki Trwałe Brutto 107275.00 113227 113337 112000 110000 115944
Pkb Per Capita 56919.40 57520 57990 57990 57990 57990
Pkb Per Capita Ppp 45439.30 45900 46400 46400 46400 46400
Rolnictwo w PKB 10618.00 10944 10955 11107 10862 11207
Budownictwo w PKB 33319.00 34889 34924 34592 34085 35727
Przemysł w PKB 25618.00 26418 26444 26610 26207 27052
Górnictwo w PKB 37875.00 37122 37158 37503 38746 38013
Administracja Publiczna w PKB 24676.00 25009 25034 24813 25244 25610
Media w PKB 11176.00 11378 11389 11479 11433 11651
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.30 5.2 5.1 5 4.9 4.9
Pracujący 12926.89 13120 13120 13200 13180 13500
Bezrobotni Zarejestrowani 716.78 720 730 720 710 700
Zatrudnienie na Pół Etatu 50188.00 22000 26000 14000 10000 23000
Zatrudnienie na Pełny Etat -15536.00 -6800 12000 10000 12000 14184
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.20 65.9 65.6 65.7 65.9 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.70 11.5 11.3 11.2 11.5 11.1
Wydajność 100.00 100 101 101 101 101
Wolne Etaty 236.50 241 239 237 235 237
Przeciętne Wynagrodzenia 1237.90 1265 1265 1253 1268 1306
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4
Płaca Minimalna 740.80 740 760 760 760 760
Wynagrodzenia w Przemyśle 1338.30 1383 1383 1371 1370 1429
Populacja 25.18 25.34 25.49 25.49 25.49 25.49
Koszty Utrzymania Rodziny 2790.00 2879 2879 2854 2857 2974
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120.00 6316 6316 6261 6267 6524
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710.00 2797 2797 2772 2775 2889
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.60 1.8 2.1 2.2 2.2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.6 0.5 0.6 0.6 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.80 116 116 117 117 118
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.91 117 117 118 118 120
Inflacja Bazowa 1.60 1.7 1.7 2.2 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.60 113 112 113 114 115
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 1.8 2 2.1 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Importowych 113.30 116 118 115 110 118
Wskaźnik Cen Eksportowych 113.10 117 120 116 114 114
Inflacja Żywności 2.40 1.7 1.8 1.8 1.9 2
Oczekiwania inflacyjne 3.60 4 3.8 3.6 3.3 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.40 124 124 124 124 126
Cpi Transport 107.30 108 106 110 110 110
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.5 0.5 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 1.22 1.22 0.97 0.97 0.72 0.72
Bilans Banków 4483.06 4580 4600 4550 4500 4200
Stopa Depozytowa 1.35 1.35 1.1 1.1 0.85 0.85
Prywatna długu do PKB 205.30 205 204 204 204 204
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 5926.00 900 1600 1600 2000 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -3 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Terms of Trade 100.20 88.45 88.45 98.33 99.14 90.91
Przyjazdy Turystów 790400.00 1070000 852000 700500 750000 1080400
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 40.70 41 38 38 38 38
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Bilans Budżetu -9001.00 -782 -782 -782 -700 -295
Wydatki Rządowe 91328.00 91344 91433 91098 93429 93536
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 11.5 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 0.00 5 8 6 5 6
Przemysłowy PMI 54.70 53.2 53.6 53.8 54 54
PMI dla Usług 51.50 51.2 51.6 52 52.5 52.2
Rejestracje nowych samochodów 14330.43 14260 14350 14350 14350 14350
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.10 0 -0.1 0.1 0 0.1
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.90 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.00 52.2 54.5 55 56 56.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 92.80 100 103 102 103 104
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 2.9 2.7 3 2.8 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 263544.00 267929 268191 268872 269606 274359
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.03 8.03 7.78 7.78 7.53 7.53
Cena Benzyny 1.01 0.9 0.88 0.88 0.85 0.88
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sprzedaż Nowych Domów 4548.00 4500 4450 4400 4500 4850
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -0.70 0.5 1 1.3 0.8 2.1
Produkcja Budowlana -3.80 1 1.1 0.6 0.2 0.2
PMI dla Budownictwa 42.60 44 46.5 48.5 49.3 50
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 63.5 64 64 64 64


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.