Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 0.71 0.71 0.7 0.7 0.7 0.69
Indeks Giełdowy 5926.10 5821 5716 5614 5512 5310
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.86 0.9 0.94 0.98 1.02 1.1

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
Stopa Bezrobocia 7.40 8.2 9.5 8.3 7.9 7.3
Inflacja -0.30 0.3 0.3 0.5 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.90 1.2 0.7 0.5 -0.9 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
Saldo Obrotów Bieżących 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 45.10 50 50 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -0.20 -10 -10 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -5 1 3 5 5
Przemysłowy PMI 53.50 54 54.5 54.8 54.5 54
PMI dla Usług 31.50 36 40 44 47 50.5
Optymizm Konsumentów 87.90 90.8 95 96 96 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Pozwolenia Na Budowę -4.90 -3.5 1 1.7 2 2.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 1.4 1.8 1.7 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 -6 -5 1.1 1.3 1.5
PKB 1392.70 1320 1320 1370 1370 1370
Pkb W Cenach Stałych 478811.00 463457 456266 484078 485036 463110
Produkt Narodowy Brutto 475348.00 460857 449378 480577 481528 456118
Środki Trwałe Brutto 108668.00 107000 104000 110000 110000 106000
Pkb Per Capita 57071.20 54200 54200 56100 56100 56100
Pkb Per Capita Ppp 49756.30 48300 48300 49000 49000 49000
Rolnictwo w PKB 9137.00 9103 8866 9238 9256 8999
Budownictwo w PKB 32882.00 32867 31381 33244 33309 31852
Przemysł w PKB 26992.00 25063 25103 27289 27343 25479
Górnictwo w PKB 41771.00 40589 40098 42230 42314 40699
Administracja Publiczna w PKB 25911.00 24527 24275 26196 26248 24639
Media w PKB 11354.00 11185 10968 11479 11502 11132

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.40 8.2 9.5 8.3 7.9 7.3
Pracujący 12328.50 11600 11800 11900 11800 12500
Bezrobotni Zarejestrowani 992.30 1200 990 910 800 880
Zatrudnienie na Pół Etatu 249000.00 50000 3400 4000 6000 21000
Zatrudnienie na Pełny Etat -38100.00 -60000 -30000 20000 30000 5000
Zmiana Zatrudnienia 210800.00 25000 50 24000 26000 26000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.00 64.5 65 66 66 66.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.40 18.5 17.5 17 17 15
Koszty Pracy 104.80 107 107 107 107 110
Wydajność 100.20 101 101 101 101 101
Wolne Etaty 226.50 215 215 235 235 237
Ogłoszenia Ofert Pracy 104916.00 64500 66000 68000 70000 90000
Przeciętne Wynagrodzenia 1257.00 1267 1287 1286 1286 1317
Wynagrodzenia w Przemyśle 1350.60 1370 1383 1382 1382 1415
Płaca Minimalna 753.80 754 754 754 754 770
Wzrost Wynagrodzeń 2.10 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
Populacja 25.60 26.1 26.14 26.6 26.6 26.62
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66.5
Wskaźnik Zatrudnienia 58.40 56.5 57.5 58 58 60.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.30 0.3 0.3 0.5 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.90 1.2 0.7 0.5 -0.9 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.40 116 117 117 116 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117.07 118 118 119 119 119
Inflacja Bazowa 1.20 1.2 1 1.2 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.20 113 115 114 115 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 0.8 1 1.6 1.8 2.3
Wskaźnik Cen Importowych 109.00 110 113 113 113 111
Wskaźnik Cen Eksportowych 110.90 114 114 114 114 110
Inflacja Żywności 4.10 3.6 3.2 2.8 2.5 2.1
Oczekiwania inflacyjne 3.20 3.6 3.9 4 4 4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121.50 122 122 123 123 125
Cpi Transport 99.30 107 109 107 101 111

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Podaż Pieniądza M1 1260.34 1350 1300 1275 1275 1300
Bilans Banku Centralnego 273367.00 279000 281000 280000 278000 276000
Bilans Banków 5510.55 5700 5600 5650 5500 4500
Rezerwy Walutowe 61508.00 63000 72000 72000 72000 75000
Stopa Depozytowa 0.60 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Prywatna długu do PKB 200.00 204 204 202 202 202

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 8025.00 4200 -500 1500 5000 -500
Saldo Obrotów Bieżących 8395.00 3000 1500 -2800 -3200 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Import 27717.00 35300 35000 34500 35000 36000
Eksport 35742.00 39500 40500 36000 40000 41000
Dług Zagraniczny 2328330.00 2309000 2379000 2479000 2500000 2600000
Terms of Trade 98.30 96.49 99.12 99.56 99.56 101
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011.00 40000 40000 48000 48000 48000
Rachunek kapitałowy -11599.00 9000 9000 13100 10000 12685
Przyjazdy Turystów 3440.00 50000 150000 200000 300000 400000
Rezerwy Złota 79.90 67.34 67.34 67.34 67.34 67.34

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 45.10 50 50 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -0.20 -10 -10 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -35675.00 -17500 -18500 -11500 -11000 -295
Wydatki Rządowe 96125.00 90821 89747 97182 97375 91094
Dochody Budżetu Państwa 43870.00 30600 30600 37600 37000 39055
Wydatki Budżetu Państwa 79545.00 48100 49100 49100 48000 39350
Dług Publiczny 463654.00 441000 450000 451000 452000 455000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 11.50 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -5 1 3 5 5
Przemysłowy PMI 53.50 54 54.5 54.8 54.5 54
PMI dla Usług 31.50 36 40 44 47 50.5
Produkcja Przemysłowa 2.50 -7.5 -3.3 -1.3 4.5 0.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 -3.5 -2 0.3 0.6 0.41
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.70 -1.5 -3.5 -1.5 1.2 0.8
Stopa Utylizacji Surowców 76.66 75.95 75 75 75 81.95
Bankructwa 429.00 710 560 650 600 590
Zyski Korporacji 95029.00 94000 91500 91500 91300 90500
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 110234.00 70000 82000 90000 90000 85000
Rejestracje nowych samochodów 14504.15 10650 10650 12850 12850 12850
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.44 0 0.1 0.1 0.3 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -9.68 -1 -1 1 2.5 1
Produkcja w Górnictwie 4.30 -8 2.5 3.5 3.2 4.5
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 54.00 51.8 52.2 52.4 52.5 52.7
Nastroje w Sektorze Usług 58.50 53.5 53.7 53.7 53.5 53.7
Inwestycje prywatne -1.60 1.3 1.3 1.1 -0.5 1.13
Zapasy Niesprzedanych Towarów -1.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.90 53 53.5 53.7 53.7 53.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 87.90 90.8 95 96 96 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.90 0.2 0.4 0.3 0.8 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 -1.5 -1.1 1 1.5 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 265949.00 259715 255572 268874 269406 259405
Rozporządzalny Dochód Osobisty 323419.00 310691 303200 326977 327623 307748
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.50 1.7 2 2 2 1.6
Kredyt Konsumencki 2987.53 2825 2790 3027 3039 2831
Kredyt dla Sectora Prywatnego -0.20 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119.50 124 124 124 124 126
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57
Cena Benzyny 0.90 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Pozwolenia Na Budowę -4.90 -3.5 1 1.7 2 2.5
Sprzedaż Nowych Domów 6828.00 4300 4400 4500 4300 4900
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.60 0.8 1.6 1.8 2 2.1
Kredyty Mieszkaniowe 12313.90 7500 8800 9100 10500 12900
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 64 64 64 64 64
Produkcja Budowlana -1.00 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5
PMI dla Budownictwa 35.50 38 40 41 41 43


Australia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.