Kurs Zmiana Rok
SHANGHAI 3106 -1.05 -0.03% -13.92%
CSI 300 3980 -3.02 -0.08% -25.44%
SHANGHAI 50 2743 0 0% -25.14%
CH50 13197 46.20 0.35% -27.78%