Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 36.59 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 9.8 2019-06
Inflacja 7.54 2019-07
Bilans Handlowy 77238 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 281 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 51.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2019-03
PKB 59.6 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 176337308 2019-03
Środki Trwałe Brutto 25818645 2019-03
Pkb Per Capita 14618 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 20916 2018-12
Rolnictwo w PKB 10292111 2019-03
Budownictwo w PKB 7159710 2019-03
Przemysł w PKB 21292122 2019-03
Usługi w PKB 21872089 2019-03
Transport w PKB 37590171 2019-03
Media w PKB 5200343 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.8 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.3 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 32092 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 317 2019-06
Populacja 3.51 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.54 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 198 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 205 2019-07
Cpi Transport 189 2019-07
Inflacja Żywności 7.2 2019-07
Deflator Pkb 266 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.76 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 211 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.67 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Międzybankowa 2.21 2019-07
Podaż Pieniądza M0 57722 2019-06
Podaż Pieniądza M1 153111 2019-06
Podaż Pieniądza M2 321545 2019-06
Rezerwy Walutowe 17780 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1197 2019-06
Stopa Depozytowa 5.12 2018-12
Bilans Banku Centralnego 105312 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 77238 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 281 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 656349 2019-06
Import 579112 2019-06
Dług Zagraniczny 42440 2019-03
Rachunek kapitałowy 643 2019-03
Dochody z Turystyki 776048 2019-03
Rezerwy Złota 0.1 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -61.2 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.34 2017-12
Przyjazdy Turystów 1092015 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 51.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -3320 2019-05
Wydatki Rządowe 18563256 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 33970 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 50220 2019-05
Rating Kredytowy 56.25
Wydatki Wojskowe 1164 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.73 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -9.9 2019-06
Zmiany Zapasów 12235885 2018-12
Szybkość Internetu 9506 2017-03
Adresy IP 959629 2017-03
Index Konkurencyjności 62.69 2018-12
Ranking Konkurencyjności 53 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 2018-12
Ranking Korupcji 23 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 95 2018-12
Produkcja Stali 4 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 126540403 2019-03
Cena Benzyny 1.61 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Urugwaj - Wskaźniki ekonomiczne.