Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 42.1 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.6 2020-06
Stopa Bezrobocia 10.9 2020-11
Inflacja 9.41 2020-12
Stopa Procentowa 11.9 2020-11
Bilans Handlowy -31673 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -0.7 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 61.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2020-12
Przypadki koronawirusa 33446 2021-01
Śmierć koronawirusa 336 2021-01
Odzyskany koronawirus 26118 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.6 2020-06
PKB 56.05 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 402985 2020-09
Środki Trwałe Brutto 64624 2020-09
Pkb Per Capita 14597 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 21561 2019-12
Rolnictwo w PKB 8980558 2020-06
Budownictwo w PKB 16568 2020-09
Przemysł w PKB 45016 2020-09
Usługi w PKB 50870 2020-09
Transport w PKB 40772 2020-09
Media w PKB 12630 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.9 2020-11
Wskaźnik Zatrudnienia 55 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 34874 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 350 2020-11
Populacja 3.52 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2020-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.41 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 222 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 213 2020-12
Cpi Transport 206 2020-12
Inflacja Żywności 9.48 2020-12
Deflator Pkb 135 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 232 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.57 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.9 2020-11
Stopa Międzybankowa 0.26 2020-12
Podaż Pieniądza M0 64296 2020-11
Podaż Pieniądza M1 178680 2020-11
Podaż Pieniądza M2 373848 2020-11
Rezerwy Walutowe 16520 2020-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1209 2020-11
Stopa Depozytowa 5.07 2019-12
Bilans Banku Centralnego 117974 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -31673 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -0.7 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.6 2019-12
Eksport 607571 2020-11
Import 639244 2020-11
Dług Zagraniczny 47284 2020-09
Rachunek kapitałowy 400 2020-06
Dochody z Turystyki 674928 2020-03
Rezerwy Złota 0 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -635 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.09 2019-12
Przyjazdy Turystów 1000908 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Bilans Budżetu -8361 2020-11
Wydatki Rządowe 64437 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 39183 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 61059 2020-11
Rating Kredytowy 55 2021-01
Wydatki Wojskowe 1164 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.13 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -10.7 2020-11
Zmiany Zapasów 7134243 2019-12
Szybkość Internetu 9506 2017-03
Adresy IP 959629 2017-03
Index Konkurencyjności 63.47 2019-12
Ranking Konkurencyjności 54 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2019-12
Ranking Korupcji 21 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 101 2019-12
Produkcja Stali 5 2020-11

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 264830 2020-09
Cena Benzyny 1.3 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 33446 2021-01
Śmierć koronawirusa 336 2021-01
Odzyskany koronawirus 26118 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Urugwaj - Wskaźniki ekonomiczne.