Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 43.65 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 2021-03
Stopa Bezrobocia 9.4 2021-06
Inflacja 7.33 2021-06
Stopa Procentowa 4.5 2021-06
Bilans Handlowy 106832 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących -534 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 73 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2021-12
Przypadki koronawirusa 380976 2021-07
Śmierć koronawirusa 5953 2021-07
Odzyskany koronawirus 346857 2021-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.8 2021-03
PKB 53.63 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 417004 2021-03
Środki Trwałe Brutto 66172 2021-03
Pkb Per Capita 13431 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 21608 2020-12
Rolnictwo w PKB 34468 2020-12
Budownictwo w PKB 19194 2021-03
Przemysł w PKB 42278 2021-03
Usługi w PKB 53562 2021-03
Transport w PKB 36010 2021-03
Media w PKB 11641 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.4 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 34874 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 364 2021-06
Populacja 3.53 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.2 2021-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.33 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 233 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 236 2021-06
Cpi Transport 217 2021-06
Inflacja Żywności 5.55 2021-06
Deflator Pkb 144 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.67 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 268 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.12 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2021-06
Stopa Międzybankowa 0.16 2021-06
Podaż Pieniądza M0 70596 2021-06
Podaż Pieniądza M1 193714 2021-06
Podaż Pieniądza M2 417882 2021-06
Rezerwy Walutowe 16966 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1206 2021-06
Stopa Depozytowa 4.79 2020-12
Bilans Banku Centralnego 130951 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 106832 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących -534 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2020-12
Eksport 846444 2021-06
Import 739612 2021-06
Dług Zagraniczny 46547 2021-03
Rachunek kapitałowy 400 2020-06
Dochody z Turystyki 674928 2020-03
Rezerwy Złota 0.1 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -635 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.09 2019-12
Przyjazdy Turystów 1000908 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2020-12
Bilans Budżetu -6737 2021-05
Wydatki Rządowe 74636 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 38149 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 59629 2021-05
Rating Kredytowy 55 2021-07
Wydatki Wojskowe 1260 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.1 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 22.9 2021-05
Zmiany Zapasów 7134243 2019-12
Szybkość Internetu 9506 2017-03
Adresy IP 959629 2017-03
Index Konkurencyjności 63.47 2019-12
Ranking Konkurencyjności 54 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2020-12
Ranking Korupcji 21 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 101 2019-12
Produkcja Stali 5 2020-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 268288 2021-03
Cena Benzyny 1.5 2021-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 380976 2021-07
Śmierć koronawirusa 5953 2021-07
Odzyskany koronawirus 346857 2021-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Urugwaj - Wskaźniki ekonomiczne.