Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 43.88 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 9.5 2021-08
Inflacja 7.41 2021-09
Stopa Procentowa 5.25 2021-10
Bilans Handlowy 170114 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -169 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 73 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2021-12
Przypadki koronawirusa 391522 2021-10
Śmierć koronawirusa 6071 2021-10
Odzyskany koronawirus 346857 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.3 2021-06
PKB 53.63 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 433042 2021-06
Środki Trwałe Brutto 79446 2021-06
Pkb Per Capita 13431 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 21608 2020-12
Rolnictwo w PKB 31621 2021-06
Budownictwo w PKB 20150 2021-06
Przemysł w PKB 48255 2021-06
Usługi w PKB 59806 2021-06
Transport w PKB 41169 2021-06
Media w PKB 11842 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.5 2021-08
Wskaźnik Zatrudnienia 55.9 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 34874 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 369 2021-08
Populacja 3.53 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2021-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.41 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 237 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 239 2021-09
Cpi Transport 224 2021-09
Inflacja Żywności 5.95 2021-09
Deflator Pkb 148 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.46 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 276 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.6 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.25 2021-10
Stopa Międzybankowa 0.15 2021-09
Podaż Pieniądza M0 69750 2021-08
Podaż Pieniądza M1 197741 2021-08
Podaż Pieniądza M2 415697 2021-08
Rezerwy Walutowe 17217 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1208 2021-08
Stopa Depozytowa 4.8 2020-12
Bilans Banku Centralnego 128129 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 170114 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -169 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2020-12
Eksport 935271 2021-08
Import 765157 2021-08
Dług Zagraniczny 48279 2021-06
Rachunek kapitałowy 400 2020-06
Dochody z Turystyki 674928 2020-03
Rezerwy Złota 0.09 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -635 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.09 2019-12
Przyjazdy Turystów 1000908 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 73 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2020-12
Bilans Budżetu -10578 2021-07
Wydatki Rządowe 73730 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 38436 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 65053 2021-07
Rating Kredytowy 55 2021-10
Wydatki Wojskowe 1260 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.1 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 14 2021-08
Zmiany Zapasów 14730 2020-12
Szybkość Internetu 9506 2017-03
Adresy IP 959629 2017-03
Index Konkurencyjności 63.47 2019-12
Ranking Konkurencyjności 54 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2020-12
Ranking Korupcji 21 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 101 2019-12
Produkcja Stali 5 2020-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 257837 2021-06
Cena Benzyny 1.64 2021-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 391522 2021-10
Śmierć koronawirusa 6071 2021-10
Odzyskany koronawirus 346857 2021-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Urugwaj - Wskaźniki ekonomiczne.