PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.30 1 2.3 1.5 2 1.5
PKB 53.63 56.7 56.7 56.7 56.7 59
Pkb W Cenach Stałych 433042.00 202821921 425908 439538 441703 454246
Środki Trwałe Brutto 79445.91 32711237 64872 80638 81035 92082
Pkb Per Capita 15044.64 13600 13900 13900 13900 13900
Pkb Per Capita Ppp 21608.43 21800 22600 22600 22600 22600
Rolnictwo w PKB 31621.00 11308714 28625 32095 32253 35335
Budownictwo w PKB 20150.00 9336449 19638 20452 20553 24804
Przemysł w PKB 48255.00 25342469 42290 48979 49220 47723
Usługi w PKB 59806.00 25994396 55041 60703 61002 55450
Transport w PKB 41169.00 41403405 36634 41787 41992 42647
Media w PKB 11842.00 4650048 11114 12020 12079 10300

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 8.00 10 9.5 9.5 9.3 9
Wskaźnik Zatrudnienia 56.80 55 55 55 55 56.3
Przeciętne Wynagrodzenia 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000
Wynagrodzenia w Przemyśle 370.74 289 289 289 289 289
Populacja 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 8.07 7.5 7 6.5 6.5 6.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 240.05 239 245 248 252 255
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.8 0.7 0.7 0.65 0.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 20.31 23 16 14.5 14 14
Inflacja Żywności 7.30 7.3 6.8 6.4 6.2 6.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 239.62 229 248 251 254 244
Cpi Transport 230.83 233 234 236 237 239

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 5.25 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Międzybankowa 0.23 0.23 0.48 0.48 0.48 0.48
Stopa Depozytowa 4.80 4.8 5.05 5.05 5.05 5.05

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 32447.00 -114811 45000 45000 45000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących -169.00 -520 58 -150 -150 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Import 956329.00 640000 640000 640000 640000 715000
Eksport 988776.00 685000 685000 685000 685000 690000
Rachunek kapitałowy 399.80 -270 -270 -270 -270 -270
Dochody z Turystyki 674928.47 345000 345000 345000 345000 405000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -634.90 250 250 250 250 250
Przyjazdy Turystów 1000908.00 680000 680000 680000 680000 790000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 73.00 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -5.10 -5 -3 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -10577.66 -16735 -16735 -16735 -16735 -16735
Wydatki Rządowe 73729.92 20393928 76352 74836 75205 72468
Wydatki Wojskowe 1260.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.10 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 12.20 5 5 3 3 4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 257836.93 149743162 273440 261704 262994 279208
Cena Benzyny 1.59 1.51 1.44 1.36 1.29 1.23


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.