Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 43.57 43.79 43.94 44.08 44.23 44.52

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.80 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 4 3 2.7 3 3.1
Stopa Bezrobocia 9.40 9 10 9.5 9.5 9
Inflacja 7.33 8 7.5 7 6.5 6.6
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
Bilans Handlowy 106832.00 59000 45000 45000 45000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących -534.30 -450 -520 58 -150 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Dług Publiczny do PKB 73.00 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.80 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 4 3 2.7 3 3.1
PKB 53.63 56.7 56.7 56.7 56.7 59
Pkb W Cenach Stałych 417004.00 420270 202821921 456395 428263 470543
Środki Trwałe Brutto 66171.92 61650 32711237 92518 67959 95386
Pkb Per Capita 13430.72 14450 14450 14450 14450 14600
Pkb Per Capita Ppp 21608.43 21400 21400 21400 21400 21600
Rolnictwo w PKB 34468.00 33995 11308714 35502 35399 36603
Budownictwo w PKB 19194.00 17389 9336449 34552 19712 35624
Przemysł w PKB 42278.00 44979 25342469 68427 43420 70548
Usługi w PKB 53562.00 48497 25994396 80445 55008 82939
Transport w PKB 36010.00 49401 41403405 51631 36982 53231
Media w PKB 11641.00 12971 4650048 13939 11955 14371

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 9.40 9 10 9.5 9.5 9
Wskaźnik Zatrudnienia 55.40 53.1 55 55 55 56.3
Przeciętne Wynagrodzenia 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000
Wynagrodzenia w Przemyśle 364.35 289 289 289 289 289
Populacja 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 7.33 8 7.5 7 6.5 6.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 232.69 231 230 239 245 255
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.67 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.12 11 11 11 11 11
Inflacja Żywności 5.55 10 7 5 5 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 235.66 235 233 229 248 244
Cpi Transport 217.41 218 222 225 232 237

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
Stopa Międzybankowa 0.16 0.21 2.74 0.21 0.21 0.46
Stopa Depozytowa 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 5.04

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 106832.00 59000 45000 45000 45000 -25000
Saldo Obrotów Bieżących -534.30 -450 -520 58 -150 -150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Import 739612.00 620000 640000 640000 640000 715000
Eksport 846444.00 679000 685000 685000 685000 690000
Rachunek kapitałowy 399.80 -380 -270 -270 -270 -270
Dochody z Turystyki 674928.47 310000 345000 345000 345000 405000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -634.90 180 250 250 250 250
Przyjazdy Turystów 1000908.00 660000 680000 680000 680000 790000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 73.00 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
Bilans Budżetu -6737.18 -16860 -16735 -16735 -16735 -16735
Wydatki Rządowe 74635.52 66386 20393928 72811 76651 75068
Wydatki Wojskowe 1260.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.10 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 22.90 6.5 5 5 3 4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Konsumpcyjne 268287.78 261793 149743162 280529 275532 289225
Cena Benzyny 1.50 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.