Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 42.52 42.64 42.85 43.06 43.26 43.67

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 -5 -3.5 -1 8 2.7
Stopa Bezrobocia 10.60 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
Inflacja 9.79 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
Stopa Procentowa 13.80 13.1 13 13 13 14
Bilans Handlowy -72244.00 -118555 -114806 -114077 -114077 -114811
Saldo Obrotów Bieżących 10.28 70 50 80 100 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 61.30 65 65 66 66 66
Budżet Państwa do PKB -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 -5 -3.5 -1 8 2.7
PKB 56.05 54.4 54.4 56.7 56.7 56.7
Pkb W Cenach Stałych 154988231.00 173910465 178163980 171480762 167387289 182974407
Środki Trwałe Brutto 24758247.43 27784361 29847464 26119048 26738907 30653346
Pkb Per Capita 14597.30 14100 14100 14450 14450 14450
Pkb Per Capita Ppp 21561.10 20800 20800 21400 21400 21400
Rolnictwo w PKB 11355835.97 9325513 10958382 11242278 12264303 11254258
Budownictwo w PKB 6942768.00 7661395 8044003 6660642 7498189 8261191
Przemysł w PKB 19689412.00 22440471 21733839 20900945 21264565 22320653
Usługi w PKB 14762040.00 22186374 22930472 21240230 15943003 23549595
Transport w PKB 39841324.00 36381639 37171972 38538300 43028630 38175615
Media w PKB 3708320.00 4452989 4323846 3878854 4004986 4440589

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 10.60 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
Wskaźnik Zatrudnienia 53.70 52 52.5 52.9 53.1 55
Przeciętne Wynagrodzenia 34874.00 36000 36000 38000 38000 38000
Wynagrodzenia w Przemyśle 347.71 284 289 289 289 289
Populacja 3.52 3.53 3.53 3.54 3.54 3.54

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 9.79 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 219.24 219 221 229 234 236
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.69 8 11 11 11 11
Inflacja Żywności 12.88 17 14 12 10 7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 221.62 225 208 227 237 222
Cpi Transport 201.58 210 211 217 217 226

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 13.80 13.1 13 13 13 14
Stopa Międzybankowa 0.31 -0.39 -0.49 -0.49 -0.49 0.31
Stopa Depozytowa 5.07 4.37 4.27 4.27 4.27 5.07

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -72244.00 -118555 -114806 -114077 -114077 -114811
Saldo Obrotów Bieżących 10.28 70 50 80 100 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
Rachunek kapitałowy 259.50 200 -380 -380 -380 -270
Dochody z Turystyki 674928.47 100200 160000 210000 270000 345000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -48.50 420 180 180 180 250
Przyjazdy Turystów 1000908.00 400000 500000 580000 620000 680000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 61.30 65 65 66 66 66
Budżet Państwa do PKB -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Bilans Budżetu -7072.92 -17077 -16860 -16860 -16860 -16735
Wydatki Rządowe 16068888.52 17700078 17986223 18444807 17354400 18471851
Wydatki Wojskowe 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -5.30 7 3.8 2.1 2.1 5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 112697639.25 135533477 132521331 127242810 121713450 136099407
Cena Benzyny 1.29 1.23 1.16 1.11 1.05 1


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.