Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 42.35 42.55 42.76 42.96 43.17 43.57

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -9.00 0.6 1 0.8 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.60 1 8 6 2.7 2.2
Stopa Bezrobocia 10.90 10.5 10.1 9.8 9.5 8.7
Inflacja 9.41 9 8.5 8 7.5 6.6
Stopa Procentowa 11.90 11 10.7 10.4 10 9.6
Bilans Handlowy -31673.00 -114806 113000 75000 -114811 -114811
Saldo Obrotów Bieżących -0.70 80 100 110 110 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Dług Publiczny do PKB 61.30 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -2.90 -4 -4 -4 -4 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -9.00 0.6 1 0.8 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.60 1 8 6 2.7 2.2
PKB 56.05 56.7 56.7 56.7 56.7 59
Pkb W Cenach Stałych 402985.00 177240851 175004418 167387289 202821921 182026354
Środki Trwałe Brutto 64624.09 29692814 26646706 26738907 32711237 30494520
Pkb Per Capita 14597.30 14450 14450 14450 14450 14600
Pkb Per Capita Ppp 21561.10 21400 21400 21400 21400 21600
Rolnictwo w PKB 8980558.27 10901603 9775690 9699003 11308714 11195946
Budownictwo w PKB 16568.00 8002324 6795200 7498189 9336449 8218387
Przemysł w PKB 45016.00 21621228 21323187 21264565 25342469 22205002
Usługi w PKB 50870.00 22811661 21669326 15943003 25994396 23427576
Transport w PKB 40772.00 36979371 39316852 43028630 41403405 37977814
Media w PKB 12630.00 4301442 3957214 4004986 4650048 4417581

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 10.90 10.5 10.1 9.8 9.5 8.7
Wskaźnik Zatrudnienia 55.00 52.9 53.1 53.1 55 56.3
Przeciętne Wynagrodzenia 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000
Wynagrodzenia w Przemyśle 350.33 289 289 289 289 289
Populacja 3.52 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 9.41 9 8.5 8 7.5 6.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 222.13 230 235 238 230 255
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.57 11 11 11 11 11
Inflacja Żywności 9.48 12 10 10 7 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 213.23 228 239 240 233 256
Cpi Transport 206.46 219 218 218 222 235

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 11.90 11 10.7 10.4 10 9.6
Stopa Międzybankowa 0.26 -0.15 -0.65 -0.95 2.74 -1.65
Stopa Depozytowa 5.07 4.67 4.17 3.87 3.57 3.17

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -31673.00 -114806 113000 75000 -114811 -114811
Saldo Obrotów Bieżących -0.70 80 100 110 110 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Import 639244.00 570000 600000 620000 640000 715000
Eksport 607571.00 683000 675000 679000 685000 690000
Rachunek kapitałowy 399.80 -380 -380 -380 -270 -270
Dochody z Turystyki 674928.47 210000 270000 310000 345000 405000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -634.90 180 180 180 250 250
Przyjazdy Turystów 1000908.00 580000 620000 660000 680000 790000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 61.30 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -2.90 -4 -4 -4 -4 -3.5
Bilans Budżetu -8361.23 -16860 -16860 -16860 -16735 -16735
Wydatki Rządowe 64437.35 17893030 18817429 17354400 20393928 18376142
Wydatki Wojskowe 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -10.70 1.5 1.5 6.5 5 4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 264830.13 131834692 129813372 121713450 149743162 135394229
Cena Benzyny 1.30 1.47 1.16 1.11 1.4 1.4


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.