Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 40.05 40.37 40.58 40.8 41.03 41.47

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 3.5 4.8 1.5 1.6 2.5
Stopa Bezrobocia 7.70 7.3 7.2 7 7 7
Inflacja 9.37 9.5 7.5 6.6 6 6
Stopa Procentowa 9.25 9.25 10.25 10.75 10.5 9.25
Bilans Handlowy -142705.00 63678 138934 11429 -52095 -832
Saldo Obrotów Bieżących -442.60 -350 -350 -150 50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.9
Dług Publiczny do PKB 73.00 66 66 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -5.10 -3 -3 -3 -3 -1
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 3.5 4.8 1.5 1.6 2.5
PKB 53.63 56.7 56.7 59 59 59
Pkb W Cenach Stałych 469226.00 439871 449386 476264 476734 488171
Środki Trwałe Brutto 100085.93 82227 74729 101587 101687 104127
PKB Per Capita 15044.64 13900 13900 13900 13900 14200
PKB Per Capita PPP 21608.43 22600 22600 22600 22600 23000
Rolnictwo w PKB 32984.00 32728 25760 33479 33512 34316
Budownictwo w PKB 24981.00 20855 20049 25356 25381 25990
Przemysł w PKB 50014.00 49944 49352 50764 50814 52033
Usługi w PKB 59965.00 61899 61599 60864 60924 62386
Transport w PKB 42946.00 42610 42538 43590 43633 44680
Media w PKB 12094.00 12256 13433 12275 12288 12582

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 7.70 7.3 7.2 7 7 7
Wskaźnik Zatrudnienia 57.10 55 55 56.3 56.3 56.3
Przeciętne Wynagrodzenia 34874.00 38000 38000 39000 39000 39000
Wynagrodzenia w Przemyśle 388.37 289 289 289 289 289
Populacja 3.53 3.54 3.54 3.55 3.55 3.55

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.37 9.5 7.5 6.6 6 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 251.65 255 255 256 265 271
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 0.7 0.65 0.6 0.6 0.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 22.74 14.5 14 14 14 13
Inflacja Żywności 11.38 15 12 10 8 7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 249.19 258 256 245 262 260
Cpi Transport 242.54 244 246 247 249 250

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 9.25 9.25 10.25 10.75 10.5 9.25
Stopa Międzybankowa 1.65 1.65 2.65 3.15 2.9 1.9
Stopa Depozytowa 4.80 4.8 5.8 6.3 6.05 5.05

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -142705.00 63678 138934 11429 -52095 -832
Saldo Obrotów Bieżących -442.60 -350 -350 -150 50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.9
Import 1008012.00 918730 918730 925597 939331 959932
Eksport 865307.00 982408 1057664 937026 887236 959100
Rachunek kapitałowy -1248.00 -270 -270 -270 -270 -270
Dochody z Turystyki 105773.31 100000 120000 130000 140000 140000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1153.00 -350 -200 -100 250 250
Przyjazdy Turystów 139374.00 120000 130000 1400000 150000 150000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 73.00 66 66 67 67 67
Budżet Państwa do PKB -5.10 -3 -3 -3 -3 -1
Bilans Budżetu -73.84 -10007 -10333 -10658 -10984 -11960
Wydatki Rządowe 76735.34 76310 79320 77886 77963 79834
Wydatki Wojskowe 1260.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.73 35.73 35.73 35.73 35.73 35.73
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.10 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 5.50 1 2 3 4 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 283470.61 266861 282887 287723 288006 294916
Cena Benzyny 1.88 1.95 2.01 2.08 2.16 2.16


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.