Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 43.65 43.86 44.07 44.28 44.49 44.91

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 -5 -3.5 -1 0.7 2.7
Stopa Bezrobocia 9.70 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
Inflacja 10.36 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
Bilans Handlowy 126470.00 -118555 -112937 -114077 -114077 -114806
Saldo Obrotów Bieżących 10.28 -130 -90 -90 180 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
Dług Publiczny do PKB 61.30 65 65 66 66 66
Budżet Państwa do PKB -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 -5 -3.5 -1 0.7 2.7
PKB 56.05 54.4 54.4 56.7 56.7 56.7
Pkb W Cenach Stałych 173212891.00 173910465 178163980 171480762 174425381 182974407
Środki Trwałe Brutto 26382876.99 27784361 29847464 26119048 26567557 30653346
Pkb Per Capita 14597.30 14100 14100 14450 14450 14450
Pkb Per Capita Ppp 21561.10 20800 20800 21400 21400 21400
Rolnictwo w PKB 11355835.97 9325513 10958382 11242278 11435327 11254258
Budownictwo w PKB 6727921.00 7661395 8044003 6660642 6775016 8261191
Przemysł w PKB 21112066.00 22440471 21733839 20900945 21259850 22320653
Usługi w PKB 21454778.00 22186374 22930472 21240230 21604961 23549595
Transport w PKB 38927576.00 36381639 37171972 38538300 39200069 38175615
Media w PKB 3918034.00 4452989 4323846 3878854 3945460 4440589

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.70 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
Wskaźnik Zatrudnienia 52.10 52 52.5 52.9 53.1 55
Przeciętne Wynagrodzenia 34874.00 36000 36000 38000 38000 38000
Wynagrodzenia w Przemyśle 338.98 284 289 289 289 289
Populacja 3.52 3.53 3.53 3.54 3.54 3.54

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 10.36 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 216.80 219 221 229 234 236
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.02 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.83 8 11 11 11 11
Inflacja Żywności 16.63 17 14 12 10 7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 220.05 225 208 227 237 222
Cpi Transport 201.09 210 211 217 217 226

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Międzybankowa 0.43 -0.58 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68
Stopa Depozytowa 5.12 4.82 4.32 4.12 3.92 3.82

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 126470.00 -118555 -112937 -114077 -114077 -114806
Saldo Obrotów Bieżących 10.28 -130 -90 -90 180 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
Rachunek kapitałowy 259.50 200 -380 -380 -380 -270
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -48.50 420 180 180 180 250
Przyjazdy Turystów 864300.00 800000 1000000 1180000 1180000 1100000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 61.30 65 65 66 66 66
Budżet Państwa do PKB -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Bilans Budżetu 1041.97 -17077 -16860 -16860 -16860 -16735
Wydatki Rządowe 18631117.95 17700078 17986223 18444807 18761536 18471851
Wydatki Wojskowe 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -19.30 7 3.8 2.1 2.1 5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 128528090.70 135533477 132521331 127242810 129427787 136099407
Cena Benzyny 1.29 1.23 1.16 1.11 1.05 1


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.