Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 44.19 44.4 44.61 44.83 45.04 45.47

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.80 1 0.8 0.7 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 8 6 3.4 2.7 3.1
Stopa Bezrobocia 10.70 11 10.8 10.2 10 9.4
Inflacja 8.34 8.5 8 7.5 7 6.6
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4.5 4.75
Bilans Handlowy 33929.00 -114806 113000 -114811 -114811 -114811
Saldo Obrotów Bieżących -297.00 100 110 110 110 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Dług Publiczny do PKB 73.00 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.80 1 0.8 0.7 0.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 8 6 3.4 2.7 3.1
PKB 56.05 56.7 56.7 56.7 56.7 59
Pkb W Cenach Stałych 443102.00 433482 420270 202821921 458167 472371
Środki Trwałe Brutto 89822.89 57711 61650 32711237 92877 95756
Pkb Per Capita 14597.30 14450 14450 14450 14450 14600
Pkb Per Capita Ppp 21561.10 21400 21400 21400 21400 21600
Rolnictwo w PKB 23395.00 25599 32350 11308714 24190 24940
Budownictwo w PKB 33546.00 17091 17389 9336449 34687 35762
Przemysł w PKB 66434.00 43105 44979 25342469 68693 70822
Usługi w PKB 78102.00 60638 48497 25994396 80757 83261
Transport w PKB 50127.00 41099 49401 41403405 51831 53438
Media w PKB 13533.00 12899 12971 4650048 13993 14427

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 10.70 11 10.8 10.2 10 9.4
Wskaźnik Zatrudnienia 55.20 53.1 53.1 55 55 56.3
Przeciętne Wynagrodzenia 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000
Wynagrodzenia w Przemyśle 361.19 289 289 289 289 289
Populacja 3.52 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 8.34 8.5 8 7.5 7 6.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 228.95 235 238 239 243 255
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.62 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.09 11 11 11 11 11
Inflacja Żywności 8.45 10 10 7 5 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 232.10 239 240 229 248 244
Cpi Transport 210.20 218 218 222 222 237

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4.5 4.75
Stopa Międzybankowa 0.20 0.21 -0.29 2.74 -0.29 -0.04
Stopa Depozytowa 5.07 5.07 4.57 4.57 4.57 4.82

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 33929.00 -114806 113000 -114811 -114811 -114811
Saldo Obrotów Bieżących -297.00 100 110 110 110 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
Import 572454.00 600000 620000 640000 640000 715000
Eksport 606383.00 675000 679000 685000 685000 690000
Rachunek kapitałowy 399.80 -380 -380 -270 -270 -270
Dochody z Turystyki 674928.47 270000 310000 345000 345000 405000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -634.90 180 180 250 250 250
Przyjazdy Turystów 1000908.00 620000 660000 680000 680000 790000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 73.00 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
Bilans Budżetu -12945.23 -16860 -16860 -16735 -16735 -16735
Wydatki Rządowe 70690.51 70948 66386 20393928 73094 75360
Wydatki Wojskowe 1220.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -0.20 1.5 6.5 5 5 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 272357.86 282101 261793 149743162 281618 290348
Cena Benzyny 1.31 1.31 1.25 1.4 1.12 1.07


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.