Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 44.00 44.21 44.42 44.64 44.85 45.27

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.60 -2 -1.5 0.3 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 -3 -5 -3.5 -1 1.6
Stopa Bezrobocia 8.50 10.1 10.2 10.3 9.8 9.5
Inflacja 9.16 8.7 8.3 7 6.9 6.8
Bilans Handlowy -10132.00 -118555 -112937 -116316 -114077 -114806
Saldo Obrotów Bieżących -4.70 -200 -130 -90 140 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.7
Dług Publiczny do PKB 51.70 57 57 57 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2 -3.2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.60 -2 -1.5 0.3 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 -3 -5 -3.5 -1 1.6
PKB 58.00 60 60 60 61 61
Pkb W Cenach Stałych 184625886.00 170825137 173910465 178163980 182779627 181014604
Środki Trwałe Brutto 30930014.98 27620782 27784361 29847464 30620715 30325024
Pkb Per Capita 14617.50 15041 15400 15400 15800 15800
Pkb Per Capita Ppp 20916.20 21523 21900 21900 21523 22719
Rolnictwo w PKB 11355835.97 9213467 9325513 10958382 11242278 11133716
Budownictwo w PKB 8335754.00 7310140 7661395 8044003 8252396 8172707
Przemysł w PKB 22522113.00 21742005 22440471 21733839 22296892 22081580
Usługi w PKB 23762147.00 21186528 22186374 22930472 23524526 23297359
Transport w PKB 38520178.00 36601460 36381639 37171972 38134976 37766723
Media w PKB 4480669.00 4263078 4452989 4323846 4435862 4393027

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 8.50 10.1 10.2 10.3 9.8 9.5
Wskaźnik Zatrudnienia 57.50 55.8 56 56.2 56.2 56.2
Przeciętne Wynagrodzenia 32092.00 33000 33000 33000 33000 33500
Wynagrodzenia w Przemyśle 337.86 284 284 289 289 289
Populacja 3.52 3.53 3.53 3.53 3.54 3.54

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 9.16 8.7 8.3 7 6.9 6.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 208.54 214 217 217 223 232
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.55 0.5 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.78 8 8 11 11 11
Inflacja Żywności 13.17 8.5 7 6.5 5.5 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 208.71 222 223 205 223 218
Cpi Transport 195.55 205 208 208 209 222

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Międzybankowa 0.96 0.69 0.49 0.39 0.39 0.39
Stopa Depozytowa 5.12 4.82 4.32 4.12 3.92 3.82

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -10132.00 -118555 -112937 -116316 -114077 -114806
Saldo Obrotów Bieżących -4.70 -200 -130 -90 140 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.7
Rachunek kapitałowy -286.60 380 200 -380 -380 -270
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 195.00 300 420 180 180 250
Przyjazdy Turystów 864300.00 780000 800000 1000000 1180000 1100000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 51.70 57 57 57 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu 3858.25 -17077 -17077 -16860 -16860 -16735
Wydatki Rządowe 18638573.11 17976943 17700078 17986223 18452187 18274003
Wydatki Wojskowe 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 36.00 36 36 36 36 36
Podatek od Towarów i Usług 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa -3.00 5 7 3.8 2.1 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 137327804.53 128905219 135533477 132521331 135954526 134641673
Cena Benzyny 1.29 1.23 1.16 1.11 1.05 1


Urugwaj - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.