Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 26.86 2021-08
Indeks Giełdowy 525 2021-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2021-03
Stopa Bezrobocia 10.5 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 13.17 2021-08
Inflacja 9.5 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5757944 2021-08
Stopa Procentowa 8 2021-07
Bilans Handlowy 261 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 295 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 60.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2020-12
Optymizm Konsumentów 72.9 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 18 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2021-12
Przypadki koronawirusa 2254361 2021-08
Śmierć koronawirusa 52981 2021-08
Odzyskany koronawirus 2166668 2021-06

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.2 2021-03
PKB 156 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 526618 2021-03
Środki Trwałe Brutto 71061 2021-03
Pkb Per Capita 3116 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 12377 2020-12
Rolnictwo w PKB 18189 2021-03
Budownictwo w PKB 9269 2021-03
Przemysł w PKB 65733 2021-03
Górnictwo w PKB 28018 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 30325 2021-03
Usługi w PKB 78624 2021-03
Transport w PKB 31148 2021-03
Media w PKB 1676 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.5 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 345 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 14313 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 23.62 2021-06
Populacja 44.13 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2021-12
Pracujący 15423 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 55 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2021-03
Płaca Minimalna 6000 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 13.17 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5757944 2021-08
Przypadki koronawirusa 2254361 2021-08
Śmierć koronawirusa 52981 2021-08
Odzyskany koronawirus 2166668 2021-06
Łóżka OIOM 613 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.5 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 318 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-06
Inflacja Bazowa 7.3 2021-06
Cpi Transport 101 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 160 2021-05
Inflacja Żywności 9.4 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 127 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 482 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 33.1 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8 2021-07
Stopa Międzybankowa 9.67 2021-08
Podaż Pieniądza M0 541178 2021-06
Podaż Pieniądza M1 1127396 2021-06
Podaż Pieniądza M2 1909802 2021-06
Podaż Pieniądza M3 1914329 2021-06
Bilans Banków 2267665 2021-05
Rezerwy Walutowe 28400 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 671600 2021-06
Stopa Depozytowa 4.41 2021-05
Bilans Banku Centralnego 1342572 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 261 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 295 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2020-12
Eksport 5548 2021-05
Import 5287 2021-05
Dług Zagraniczny 123107 2021-03
Rachunek kapitałowy -1033 2020-12
Rezerwy Złota 26.44 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 42 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -496 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3160 2020-12
Terms of Trade 126 2021-05
Indeks Terroryzmu 4.69 2019-12
Bronie Sprzedaży 115 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.3 2020-12
Bilans Budżetu -29093 2021-04
Wydatki Rządowe 84618 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 591953 2021-06
Dług Publiczny 1001150746 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 633631 2021-06
Rating Kredytowy 26 2021-08
Wydatki Wojskowe 5995 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.1 2021-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2021-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 2021-06
Zmiany Zapasów -48954 2021-03
Szybkość Internetu 12799 2017-03
Adresy IP 5156332 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 112 2021-06
Index Konkurencyjności 56.99 2019-12
Ranking Konkurencyjności 85 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2020-12
Ranking Korupcji 117 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 64 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2.5 2021-06
Produkcja Stali 1906 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 72.9 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 518307 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.08 2021-06
Kredyt Konsumencki 189548 2021-06
Cena Benzyny 1.09 2021-07

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.1 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ukraina - Wskaźniki ekonomiczne.