Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 28.25 2020-12
Indeks Giełdowy 508 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 9.9 2020-06
Inflacja 2.6 2020-10
Stopa Procentowa 6 2020-10
Bilans Handlowy -527 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 817 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 50.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2019-12
Optymizm Konsumentów 62.4 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.3 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Przypadki koronawirusa 758264 2020-12
Śmierć koronawirusa 12717 2020-12
Odzyskany koronawirus 369054 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.5 2020-09
PKB 154 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 551057 2020-06
Środki Trwałe Brutto 94054 2020-06
Pkb Per Capita 3225 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12810 2019-12
Rolnictwo w PKB 24747 2020-06
Budownictwo w PKB 18821 2020-06
Przemysł w PKB 69594 2020-06
Górnictwo w PKB 28935 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 30630 2020-06
Usługi w PKB 89756 2020-06
Transport w PKB 32488 2020-06
Media w PKB 1820 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.9 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 400 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 12174 2020-10
Wzrost Wynagrodzeń 13.49 2020-10
Populacja 41.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Pracujący 15362 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.1 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2020-06
Płaca Minimalna 4173 2019-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 292 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-10
Inflacja Bazowa 3.2 2020-10
Cpi Transport 100 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-09
Inflacja Żywności 1.6 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 375 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.2 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2020-10
Stopa Międzybankowa 8.42 2020-12
Podaż Pieniądza M0 485906 2020-10
Podaż Pieniądza M1 956096 2020-10
Podaż Pieniądza M2 1752447 2020-10
Podaż Pieniądza M3 1757005 2020-10
Bilans Banków 2161542 2020-08
Rezerwy Walutowe 26140 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 682672 2020-09
Stopa Depozytowa 4.58 2020-09
Bilans Banku Centralnego 1295226 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -527 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 817 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Eksport 4176 2020-09
Import 4703 2020-09
Dług Zagraniczny 122796 2020-06
Rachunek kapitałowy 2476 2020-03
Rezerwy Złota 25.5 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1451 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2910 2020-03
Terms of Trade 103 2020-09
Indeks Terroryzmu 5.55 2018-12
Bronie Sprzedaży 91 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2019-12
Bilans Budżetu 81725 2020-09
Wydatki Rządowe 110650 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 976915 2020-09
Dług Publiczny 893728254 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 1032180 2020-09
Rating Kredytowy 26 2020-12
Wydatki Wojskowe 4401 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5 2020-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.8 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.8 2020-09
Zmiany Zapasów -80273 2020-06
Szybkość Internetu 12799 2017-03
Adresy IP 5156332 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 101 2020-09
Index Konkurencyjności 56.99 2019-12
Ranking Konkurencyjności 85 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 64 2019-12
Produkcja w Górnictwie -2.9 2020-09
Produkcja Stali 1653 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 62.4 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.3 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 15.2 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 439734 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10.9 2020-10
Kredyt Konsumencki 180029 2020-09
Cena Benzyny 0.82 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.7 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 758264 2020-12
Śmierć koronawirusa 12717 2020-12
Odzyskany koronawirus 369054 2020-12
Łóżka OIOM 613 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ukraina - Wskaźniki ekonomiczne.