Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 28.16 2020-09
Indeks Giełdowy 500 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-03
Inflacja 2.5 2020-08
Stopa Procentowa 6 2020-09
Bilans Handlowy -810 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 360 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2019-12
Optymizm Konsumentów 66.7 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.1 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Przypadki koronawirusa 170373 2020-09
Śmierć koronawirusa 3340 2020-09
Odzyskany koronawirus 73913 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.4 2020-06
PKB 154 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 536988 2020-03
Środki Trwałe Brutto 78608 2020-03
Pkb Per Capita 3225 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12810 2019-12
Rolnictwo w PKB 19112 2020-03
Budownictwo w PKB 10441 2020-03
Przemysł w PKB 67219 2020-03
Górnictwo w PKB 29063 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 29164 2020-03
Usługi w PKB 82875 2020-03
Transport w PKB 34133 2020-03
Media w PKB 1654 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 506 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 11804 2020-07
Wzrost Wynagrodzeń 7.59 2020-07
Populacja 41.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Pracujący 15781 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.7 2020-03
Płaca Minimalna 4173 2019-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.8 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-08
Inflacja Bazowa 3.2 2020-08
Cpi Transport 101 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 98 2020-06
Inflacja Żywności 2.3 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.2 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 356 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.5 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2020-09
Stopa Międzybankowa 8.44 2020-09
Podaż Pieniądza M0 470475 2020-08
Podaż Pieniądza M1 893584 2020-07
Podaż Pieniądza M2 1663283 2020-07
Podaż Pieniądza M3 1676923 2020-08
Bilans Banków 2111593 2020-05
Rezerwy Walutowe 29049 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 719578 2020-07
Stopa Depozytowa 5.11 2020-07
Bilans Banku Centralnego 1170936 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -810 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 360 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 3721 2020-07
Import 4531 2020-07
Dług Zagraniczny 120334 2020-03
Rachunek kapitałowy 2476 2020-03
Rezerwy Złota 25.2 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1451 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2910 2020-03
Terms of Trade 101 2020-06
Indeks Terroryzmu 5.55 2018-12
Bronie Sprzedaży 91 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.1 2019-12
Bilans Budżetu 51195 2020-07
Wydatki Rządowe 91991 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 747542 2020-07
Dług Publiczny 878600223 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 776334 2020-07
Rating Kredytowy 26 2020-09
Wydatki Wojskowe 4401 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -4.2 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.9 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.2 2020-06
Zmiany Zapasów -83667 2020-03
Szybkość Internetu 12799 2017-03
Adresy IP 5156332 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 90.8 2020-06
Index Konkurencyjności 56.99 2019-12
Ranking Konkurencyjności 85 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 64 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.9 2020-06
Produkcja Stali 1751 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 66.7 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.5 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 498567 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.74 2020-07
Kredyt Konsumencki 179631 2020-07
Cena Benzyny 0.8 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.7 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 170373 2020-09
Śmierć koronawirusa 3340 2020-09
Odzyskany koronawirus 73913 2020-09
Łóżka OIOM 613 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ukraina - Wskaźniki ekonomiczne.