Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 27.05 2020-07
Indeks Giełdowy 499 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-03
Inflacja 2.4 2020-06
Stopa Procentowa 6 2020-06
Bilans Handlowy 418 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 1367 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Optymizm Konsumentów 76.3 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 15 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Przypadki koronawirusa 51224 2020-07
Śmierć koronawirusa 1327 2020-07
Odzyskany koronawirus 24800 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.3 2020-03
PKB 154 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 536988 2020-03
Środki Trwałe Brutto 78608 2020-03
Pkb Per Capita 3225 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12810 2019-12
Rolnictwo w PKB 19112 2020-03
Budownictwo w PKB 10441 2020-03
Przemysł w PKB 67219 2020-03
Górnictwo w PKB 29063 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 29164 2020-03
Usługi w PKB 82875 2020-03
Transport w PKB 34133 2020-03
Media w PKB 1654 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.6 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 511 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 10542 2020-05
Wzrost Wynagrodzeń 2.96 2020-05
Populacja 41.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Pracujący 15781 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.7 2020-03
Płaca Minimalna 4173 2019-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-06
Inflacja Bazowa 3 2020-06
Cpi Transport 98 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 99.6 2020-04
Inflacja Żywności 4.2 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.5 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 354 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.6 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2020-06
Stopa Międzybankowa 8.5 2020-07
Podaż Pieniądza M0 435138 2020-05
Podaż Pieniądza M1 838015 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1575519 2020-05
Podaż Pieniądza M3 1579322 2020-05
Bilans Banków 2031565 2020-02
Rezerwy Walutowe 28516 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 701494 2020-05
Stopa Depozytowa 7.76 2020-04
Bilans Banku Centralnego 1133663 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 418 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 1367 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 3836 2020-04
Import 3418 2020-04
Dług Zagraniczny 120334 2020-03
Rachunek kapitałowy 2476 2020-03
Rezerwy Złota 25.2 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1451 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2910 2020-03
Terms of Trade 102 2020-04
Indeks Terroryzmu 5.55 2018-12
Bronie Sprzedaży 224 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu 48781 2020-05
Wydatki Rządowe 91991 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 500403 2020-05
Dług Publiczny 889846456 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 533662 2020-05
Rating Kredytowy 26 2020-07
Wydatki Wojskowe 4401 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -12.2 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.9 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.5 2020-03
Zmiany Zapasów -83667 2020-03
Szybkość Internetu 12799 2017-03
Adresy IP 5156332 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 110 2020-03
Index Konkurencyjności 56.99 2019-12
Ranking Konkurencyjności 85 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 64 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.3 2020-03
Produkcja Stali 1638 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 76.3 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 15 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.1 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 498567 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.91 2020-05
Kredyt Konsumencki 175960 2020-05
Cena Benzyny 0.78 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 7.9 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 51224 2020-07
Śmierć koronawirusa 1327 2020-07
Odzyskany koronawirus 24800 2020-07
Łóżka OIOM 613 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ukraina - Wskaźniki ekonomiczne.