Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 27.54 2020-04
Indeks Giełdowy 510 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 8.7 2019-12
Inflacja 2.4 2020-02
Stopa Procentowa 10 2020-03
Bilans Handlowy 138 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -159 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Optymizm Konsumentów 81.9 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Przypadki koronawirusa 804 2020-04
Śmierć koronawirusa 20 2020-04
Odzyskany koronawirus 13 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-12
PKB 140 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 698297 2019-12
Środki Trwałe Brutto 206683 2019-12
Pkb Per Capita 3110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9233 2018-12
Rolnictwo w PKB 92961 2019-12
Budownictwo w PKB 27053 2019-12
Przemysł w PKB 83423 2019-12
Górnictwo w PKB 30832 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 31015 2019-12
Usługi w PKB 90756 2019-12
Transport w PKB 44449 2019-12
Media w PKB 1955 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.7 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 377 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 10847 2020-02
Wzrost Wynagrodzeń 15.04 2020-02
Populacja 41.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Pracujący 15895 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.4 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 6610 2018-12
Koszty Utrzymania 4690 2018-12
Płaca Minimalna 4173 2019-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5720 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3680 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.9 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Inflacja Bazowa 3 2020-02
Cpi Transport 98.3 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-01
Inflacja Żywności 1.8 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 349 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.8 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10 2020-03
Stopa Międzybankowa 12.17 2020-03
Podaż Pieniądza M0 374332 2020-02
Podaż Pieniądza M1 769790 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1473899 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1477769 2020-02
Bilans Banków 1902441 2019-11
Rezerwy Walutowe 26623 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 681678 2020-01
Stopa Depozytowa 9.45 2020-01
Bilans Banku Centralnego 1008834 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 138 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -159 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 4313 2020-01
Import 4019 2020-01
Dług Zagraniczny 121739 2019-12
Rachunek kapitałowy -2061 2019-12
Rezerwy Złota 24.57 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 35 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1245 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 3282 2019-12
Terms of Trade 99.4 2020-01
Indeks Terroryzmu 5.55 2018-12
Bronie Sprzedaży 224 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu 15214 2020-01
Wydatki Rządowe 128189 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 72719 2020-01
Dług Publiczny 821223359 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 75900 2020-01
Rating Kredytowy 26 2020-03
Wydatki Wojskowe 4401 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.5 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2020-01
Zmiany Zapasów -86427 2019-12
Szybkość Internetu 12799 2017-03
Adresy IP 5156332 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 112 2019-12
Index Konkurencyjności 56.99 2019-12
Ranking Konkurencyjności 85 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 64 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.1 2020-01
Produkcja Stali 1709 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 81.9 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 15.7 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 609161 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.06 2020-01
Kredyt Konsumencki 177202 2020-01
Cena Benzyny 0.88 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 7.9 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 804 2020-04
Śmierć koronawirusa 20 2020-04
Odzyskany koronawirus 13 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ukraina - Wskaźniki ekonomiczne.