Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 25.08 2019-08
Indeks Giełdowy 527 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 9.2 2019-03
Inflacja 9.1 2019-07
Stopa Procentowa 17 2019-07
Bilans Handlowy -1080 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -432 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Optymizm Konsumentów 88 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2019-06
PKB 131 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 223423 2019-03
Środki Trwałe Brutto 42953 2019-03
Pkb Per Capita 3110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7907 2017-12
Rolnictwo w PKB 7561 2019-03
Budownictwo w PKB 4809 2019-03
Przemysł w PKB 24831 2019-03
Górnictwo w PKB 11098 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 13253 2019-03
Usługi w PKB 30970 2019-03
Transport w PKB 18975 2019-03
Media w PKB 611 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.2 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 281 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 10783 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 17.96 2019-06
Populacja 42.22 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Pracujący 15571 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 66.3 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.8 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 6610 2018-12
Koszty Utrzymania 4690 2018-12
Płaca Minimalna 4173 2019-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5720 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3680 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.1 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.4 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2019-07
Inflacja Bazowa 7.4 2019-07
Cpi Transport 97.9 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-06
Inflacja Żywności 9.9 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 377 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.5 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 17 2019-07
Stopa Międzybankowa 17.53 2019-08
Podaż Pieniądza M0 357941 2019-07
Podaż Pieniądza M1 681251 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1309020 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1312722 2019-07
Bilans Banków 1914363 2019-02
Rezerwy Walutowe 21840 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 730662 2019-06
Stopa Depozytowa 13.32 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1058673 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1080 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -432 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 3575 2019-06
Import 4654 2019-06
Dług Zagraniczny 114429 2019-03
Rachunek kapitałowy -37 2019-03
Rezerwy Złota 24.6 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 800 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2833 2018-12
Terms of Trade 99.9 2019-06
Indeks Terroryzmu 6.05 2017-12
Bronie Sprzedaży 224 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu 872 2019-06
Wydatki Rządowe 48848 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 642691 2019-06
Dług Publiczny 782420225 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 622309 2019-06
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 4401 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -0.2 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 2019-07
Zmiany Zapasów -27061 2019-03
Szybkość Internetu 12799 2017-03
Adresy IP 5156332 2017-03
Koniunktura w przemyśle 118 2019-06
Index Konkurencyjności 57.03 2018-12
Ranking Konkurencyjności 83 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2018-12
Ranking Korupcji 120 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 71 2018-12
Produkcja w Górnictwie 0.1 2019-07
Produkcja Stali 1659 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 88 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 199285 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 16.43 2019-06
Kredyt Konsumencki 162431 2019-06
Cena Benzyny 1.1 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.5 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ukraina - Wskaźniki ekonomiczne.