Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 24.75 2019-10
Indeks Giełdowy 526 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-06
Inflacja 7.5 2019-09
Stopa Procentowa 16.5 2019-09
Bilans Handlowy -891 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -512 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Optymizm Konsumentów 95.6 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2019-06
PKB 131 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 256164 2019-06
Środki Trwałe Brutto 52011 2019-06
Pkb Per Capita 3110 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7907 2017-12
Rolnictwo w PKB 13568 2019-06
Budownictwo w PKB 8746 2019-06
Przemysł w PKB 28799 2019-06
Górnictwo w PKB 11845 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 13803 2019-06
Usługi w PKB 38087 2019-06
Transport w PKB 22645 2019-06
Media w PKB 769 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 275 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 10537 2019-08
Wzrost Wynagrodzeń 17.37 2019-08
Populacja 42.22 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Pracujący 15781 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 67.2 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.2 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 6610 2018-12
Koszty Utrzymania 4690 2018-12
Płaca Minimalna 4173 2019-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5720 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3680 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-09
Inflacja Bazowa 7.2 2019-08
Cpi Transport 99.8 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-07
Inflacja Żywności 8.8 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 369 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 16.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 16.91 2019-10
Podaż Pieniądza M0 355734 2019-08
Podaż Pieniądza M1 673324 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1300078 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1303844 2019-08
Bilans Banków 1892008 2019-07
Rezerwy Walutowe 21438 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 714451 2019-08
Stopa Depozytowa 13.32 2019-08
Bilans Banku Centralnego 1040474 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -891 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -512 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 4284 2019-08
Import 5175 2019-08
Dług Zagraniczny 115511 2019-06
Rachunek kapitałowy -582 2019-06
Rezerwy Złota 24.57 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 34 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 578 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2846 2019-06
Terms of Trade 103 2019-07
Indeks Terroryzmu 6.05 2017-12
Bronie Sprzedaży 224 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu 2857 2019-07
Wydatki Rządowe 54058 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 744617 2019-07
Dług Publiczny 805237728 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 721191 2019-07
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 4401 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 18 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.7 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.1 2019-08
Zmiany Zapasów -16519 2019-06
Szybkość Internetu 12799 2017-03
Adresy IP 5156332 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 118 2019-06
Index Konkurencyjności 56.99 2019-12
Ranking Konkurencyjności 85 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2018-12
Ranking Korupcji 120 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 71 2018-12
Produkcja w Górnictwie 2.7 2019-08
Produkcja Stali 1938 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.6 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 211034 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 18.2 2019-08
Kredyt Konsumencki 168724 2019-08
Cena Benzyny 1.15 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.5 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ukraina - Wskaźniki ekonomiczne.