18/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
UA
Wzrost PKB k/k Q2 -9.9% -0.7%
01:30 PM
UA
Tempo wzrostu PKB (roczne) końcowe Q2 -11.4% -1.3%
21/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
UA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m AUG 12.1%
01:30 PM
UA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 8.5%
23/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
UA
Produkcja Przemysłowa r/r AUG -4.2%
01:30 PM
UA
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) AUG 3.9%
24/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
UA
Stopa Bezrobocia Q2 8.6%
30/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
03:00 PM
UA
Saldo Obrotów Bieżących AUG $0.4B
07/10/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:10 PM
UA
Rezerwy Walutowe SEP $29.05B
09/10/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
UA
Stopa Inflacji (Roczne) SEP 2.5%
01:30 PM
UA
Stopa Inflacji (Miesięczny) SEP -0.2%


UKRAINA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Ukraina - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.