Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 26.37 26.46 26.57 26.67 26.77 26.98
Indeks Giełdowy 526.25 521 517 512 507 498

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.70 3.6 5 4.6 3.2 2.9
Stopa Bezrobocia 9.30 9.9 10 9.3 8.7 9.4
Inflacja 11.00 8 6 5 4.9 5.1
Stopa Procentowa 8.50 8.5 8.5 8.5 9 9
Bilans Handlowy -5.30 -450 -900 -1300 -700 -1050
Saldo Obrotów Bieżących 205.00 -250 -50 -50 -100 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 60.80 58.3 54.6 54.6 54.6 54.6
Budżet Państwa do PKB -6.10 -5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 17.6 13.8 3.2 -0.3 1.8
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.70 3.6 5 4.6 3.2 2.9
PKB 155.58 165 185 185 185 185
Pkb W Cenach Stałych 584011.00 309199 718930 552949 610876 739779
Środki Trwałe Brutto 104370.00 80013 154730 74614 109171 159217
Pkb Per Capita 3115.86 3100 3250 3250 3250 3250
Pkb Per Capita Ppp 12377.02 12100 12100 12100 12100 12500
Rolnictwo w PKB 22108.00 41689 87947 19098 23125 90498
Budownictwo w PKB 20714.00 10299 31856 9732 21667 32780
Przemysł w PKB 75070.00 32404 85244 69020 78523 87716
Górnictwo w PKB 30609.00 13382 32229 29419 32017 33164
Administracja Publiczna w PKB 30152.00 14786 34188 31841 31539 35179
Usługi w PKB 97106.00 36457 103798 82555 101573 106808
Transport w PKB 34381.00 23539 40449 32705 35963 41622
Media w PKB 1931.00 792 1988 1760 2020 2046

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 9.30 9.9 10 9.3 8.7 9.4
Przeciętne Wynagrodzenia 13997.00 16164 15245 15601 15257 17425
Wzrost Wynagrodzeń 22.29 14 12 9 9 7.8
Populacja 44.13 41.65 41.65 41.65 41.65 41.46
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 6000.00 6000 7000 7000 7000 7000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 11.00 8 6 5 4.9 5.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 317.20 118 322 329 333 339
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.40 114 115 116 117 123
Inflacja Bazowa 7.20 8.8 9 8.3 8.5 8.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 524.60 559 588 615 627 646
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 45.00 43.4 31 27.6 19.5 15.6
Inflacja Żywności 13.60 7.1 5.7 5.5 5.5 5.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
Cpi Transport 100.00 100 101 101 101 102

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 8.50 8.5 8.5 8.5 9 9
Stopa Międzybankowa 9.96 9.96 9.96 9.96 10.46 10.46
Rezerwy Walutowe 28705.00 28700 29000 28800 28800 29200
Stopa Depozytowa 4.91 4.91 4.91 4.91 5.41 5.41

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -5.30 -450 -900 -1300 -700 -1050
Saldo Obrotów Bieżących 205.00 -250 -50 -50 -100 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Import 5989.40 5800 6550 7000 6450 6700
Eksport 5590.70 5350 5650 5700 5750 5650

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 60.80 58.3 54.6 54.6 54.6 54.6
Budżet Państwa do PKB -6.10 -5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Wydatki Rządowe 102321.00 74065 126653 88849 107028 130326

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 0.60 0.3 0.7 0.9 0.9 0.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.30 1.1 0.9 1.2 1.2 0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 17.6 13.8 3.2 -0.3 1.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.60 3.1 2.8 2.6 2.6 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 514975.00 258964 658279 544222 538664 677369
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.68 11.68 11.68 11.68 12.18 12.18
Cena Benzyny 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
Kredyt Konsumencki 198682.17 176865 186647 198267 205040 181994


Ukraina - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.