Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 25.71 26.29 26.44 26.59 26.74 27.03
Indeks Giełdowy 545.12 535 528 521 514 501
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3 3 3.4 3 3.2
Stopa Bezrobocia 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
Inflacja 9.00 8.9 6.3 6 5.5 5
Stopa Procentowa 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Bilans Handlowy 525.00 0 -950 -500 -630 -970
Saldo Obrotów Bieżących 249.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Budżet Państwa do PKB -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3 3 3.4 3 3.2
PKB 130.83 140 140 151 151 151
Pkb W Cenach Stałych 223423.00 306321 292305 231019 230126 301658
Środki Trwałe Brutto 42953.00 54325 75641 44413 44242 78062
Pkb Per Capita 3110.20 3300 3300 3500 3500 3500
Pkb Per Capita Ppp 7906.54 8300 8300 8700 8700 8700
Rolnictwo w PKB 7561.00 57508 39411 7818 7788 40672
Budownictwo w PKB 4809.00 8011 9737 4973 4953 10048
Przemysł w PKB 24831.00 27127 30633 25675 25576 31613
Górnictwo w PKB 11098.00 12434 12650 11475 11431 13055
Administracja Publiczna w PKB 13253.00 13677 13978 13704 13651 14425
Usługi w PKB 30970.00 35600 34465 32023 31899 35568
Transport w PKB 18975.00 22905 22253 19620 19544 22965
Media w PKB 611.00 817 749 632 629 773
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
Przeciętne Wynagrodzenia 10239.00 11255 11630 10372 10372 12328
Wiek Emerytalny Kobiet 58.50 58.5 59 59.5 59.5 59.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Koszty Utrzymania Rodziny 6610.00 7605 7271 7271 7271 7707
Płaca Minimalna 4173.00 4173 4173 4250 4250 4250
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 5720.00 5240 6292 6292 6292 6670
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3680.00 3410 4048 4048 4048 4291
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 9.00 8.9 6.3 6 5.5 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.50 111 107 107 105 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.40 119 113 112 112 117
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.5 0.4 0.4 0.7 0.4
Inflacja Żywności 8.50 7.3 7.4 6.8 6.5 6.9
Cpi Transport 100.10 112 105 105 107 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 364.10 446 452 460 428 533
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.50 12 14 15 17 18
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Stopa Międzybankowa 17.67 18.04 18.04 17.04 16.04 14.04
Rezerwy Walutowe 20638.90 17500 21000 20600 17700 20900
Stopa Depozytowa 13.00 13 13 12 11 9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 525.00 0 -950 -500 -630 -970
Saldo Obrotów Bieżących 249.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Import 5058.30 5050 5100 4700 4550 5300
Eksport 4533.30 3714 4150 4200 3920 4330
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Budżet Państwa do PKB -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Wydatki Rządowe 48848.00 48518 70018 50509 50313 72259
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 1.60 1.9 2.4 1.9 2 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.50 2.1 1.2 1.2 0.6 1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.20 6.7 6.5 7.2 6.3 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 199285.00 215477 244815 206061 205264 252649
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 16.93 16.94 16.94 15.94 14.94 12.94
Cena Benzyny 1.11 0.95 0.93 0.91 0.99 0.91


Ukraina - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.