Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 28.30 28.48 28.66 28.85 29.04 29.42
Indeks Giełdowy 501.02 492 482 473 463 445

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.90 1.6 1.2 1 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.40 -9 -9 9 5 7
Stopa Bezrobocia 9.90 11 11.2 10.9 10.9 10.1
Inflacja 2.30 4.3 5 4.5 4 3.5
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Bilans Handlowy -267.30 -970 -970 -1000 -1050 -830
Saldo Obrotów Bieżących 370.00 -180 -120 -1000 -1000 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.8 -3 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 50.30 62 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -2.10 -7.5 -6 -6 -6 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 16.5 13.5 -0.8 -0.8 17.6
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.90 1.6 1.2 1 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.40 -9 -9 9 5 7
PKB 153.78 115 142 142 142 142
Pkb W Cenach Stałych 551057.00 299321 635450 488659 585317 309199
Środki Trwałe Brutto 94054.00 77457 188082 71533 85683 80013
Pkb Per Capita 3224.94 2750 3100 3100 3100 3100
Pkb Per Capita Ppp 12810.30 11000 12100 12100 12100 12100
Rolnictwo w PKB 24747.00 40357 84595 17392 20832 41689
Budownictwo w PKB 18821.00 9970 24618 9501 11381 10299
Przemysł w PKB 69594.00 31369 75915 61169 73269 32404
Górnictwo w PKB 28935.00 12954 28057 26447 31679 13382
Administracja Publiczna w PKB 30630.00 14314 28224 26539 31789 14786
Usługi w PKB 89756.00 35292 82588 75416 90334 36457
Transport w PKB 32488.00 22787 40449 31061 37205 23539
Media w PKB 1820.00 767 1779 1505 1803 792

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 9.90 11 11.2 10.9 10.9 10.1
Przeciętne Wynagrodzenia 11446.00 12328 13981 13048 11890 13068
Wzrost Wynagrodzeń 8.63 14 14 14 14 12
Populacja 41.98 41.84 40.56 40.56 40.56 41.65
Wiek Emerytalny Kobiet 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 2.30 4.3 5 4.5 4 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 289.20 113 104 106 105 118
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.10 117 109 109 108 121
Inflacja Bazowa 3.10 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 361.70 533 351 365 363 629
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.50 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
Inflacja Żywności 1.30 5.2 5.5 5.5 5.5 5.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Cpi Transport 100.30 110 104 106 105 116

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Międzybankowa 8.44 18.13 8.5 8.5 8.5 18.13
Rezerwy Walutowe 26530.00 22500 22500 22500 22500 23500
Stopa Depozytowa 4.80 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -267.30 -970 -970 -1000 -1050 -830
Saldo Obrotów Bieżących 370.00 -180 -120 -1000 -1000 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.8 -3 -3 -3 -3
Import 4481.70 4900 5000 4500 4500 5100
Eksport 4214.40 3830 4000 3450 3450 4100

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 50.30 62 60 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -2.10 -7.5 -6 -6 -6 -6
Bilans Budżetu 41186.59 24884 24884 24884 24884 25006
Wydatki Rządowe 110650.00 71699 116652 83712 100270 74065

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -4.40 -2.8 7.5 12 6.5 4.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.10 1 1 1 1 1.1

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 16.5 13.5 -0.8 -0.8 17.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.60 4.8 1.5 4.9 4.9 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 439734.00 250691 554337 453696 543438 258964
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.46 16.62 12.91 12.91 12.91 16.62
Cena Benzyny 0.77 0.91 0.7 0.67 0.64 0.86
Kredyt Konsumencki 182231.29 159922 158068 165142 193486 165200


Ukraina - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.