Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 29.50 29.61 29.98 30.35 30.73 31.5
Indeks Giełdowy 519.20 518 517 516 515 513

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 -50 -50 -10 -8 -8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.10 -50 -50 -10 -3 -8
Stopa Bezrobocia 10.60 10 10 10 10 10
Inflacja 18.00 20 18 16 15 12
Stopa Procentowa 25.00 25 25 22 20 15
Bilans Handlowy 66.40 -500 0 100 -300 500
Saldo Obrotów Bieżących 132.00 -420 -400 100 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 -3.5 -3.5 -3.8 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 48.90 72 72 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -3.40 -15 -15 -10 -10 -10
Optymizm Konsumentów 84.50 56.82 56.76 58 58 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -18.50 -5 -4 -2 -2 -2
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 -50 -50 -10 -8 -8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.10 -50 -50 -10 -3 -8
PKB 155.58 100 100 80 80 80
Pkb W Cenach Stałych 739426.00 292006 368786 369713 665483 340136
Środki Trwałe Brutto 172472.00 52185 59460 86236 155225 79337
PKB Per Capita 3115.86 1800 1800 1600 1600 1600
PKB Per Capita PPP 12377.02 7000 7000 6500 6500 6500
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 3.40 -30 -30 15 15 15
Rolnictwo w PKB 120569.00 11054 70904 60285 108512 55462
Budownictwo w PKB 33182.00 10357 12597 16591 29864 15264
Przemysł w PKB 84363.00 37535 36009 42182 75927 38807
Górnictwo w PKB 31374.00 15305 15848 15687 28237 14432
Administracja Publiczna w PKB 32294.00 15076 14689 16147 29065 14855
Usługi w PKB 98797.00 48553 47126 49399 88917 45447
Transport w PKB 39915.00 17191 20255 19958 35924 18361
Media w PKB 1937.00 966 1050 968 1743 891

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 10.60 10 10 10 10 10
Przeciętne Wynagrodzenia 14577.00 15744 15948 19198 15743 21118
Wzrost Wynagrodzeń 18.16 12 10 8 8 10
Populacja 44.13 35 35 33 33 33
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 6500.00 6500 7000 7200 7200 7200

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 18.00 20 18 16 15 12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 374.10 385 388 410 430 434
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113.80 123 123 123 125 138
Inflacja Bazowa 13.00 14.5 14 13 13 12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.70 2.5 1.8 1 0.9 0.8
Inflacja Żywności 23.60 24 21 20 18 15
Cpi Transport 114.30 117 119 120 122 123
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 677.80 867 918 1074 1084 1503
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 53.31 75 70 60 55 40

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 25.00 25 25 22 20 15
Stopa Międzybankowa 11.31 11.31 11.31 8.31 6.31 6.31
Rezerwy Walutowe 25100.00 25800 24500 24000 21000 20000
Stopa Depozytowa 5.02 5.02 5.02 5.02 2.02 -2.98

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 66.40 -500 0 100 -300 500
Saldo Obrotów Bieżących 132.00 -420 -400 100 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 -3.5 -3.5 -3.8 -4 -4
Import 2607.20 1500 1500 1900 1500 1500
Eksport 2673.60 1500 1600 1600 1400 2000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 48.90 72 72 60 60 60
Budżet Państwa do PKB -3.40 -15 -15 -10 -10 -10
Wydatki Rządowe 123762.00 51161 43307 61881 111386 56931

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 18.00 18 18 18 18 18
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18.00 18 18 18 18 18
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa 2.90 -40 -40 -20 -15 -10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -13.00 -10 -10 -10 -10 -10

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 84.50 56.82 56.76 58 58 58
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -18.50 -5 -4 -2 -2 -2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 18.00 -14 -14 -8 -5 -5
Wydatki Konsumpcyjne 647180.00 257488 298420 323590 582462 297703
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 13.82 13.82 13.82 10.82 8.82 8.82
Cena Benzyny 1.15 1.19 1.24 1.28 1.33 1.33
Kredyt Konsumencki 215497.52 100904 107067 199255 209033 98502


Ukraina - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.