Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.17 2021-04
Indeks Giełdowy 1393 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 17.56 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 12.2 2021-01
Inflacja 16.19 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.08 2021-03
Stopa Procentowa 19 2021-03
Bilans Handlowy -3299 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -1867 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 111 2021-03
Przemysłowy PMI 52.6 2021-03
Optymizm Konsumentów 86.7 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 3745657 2021-04
Śmierć koronawirusa 33454 2021-04
Odzyskany koronawirus 1571449 2021-04
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.9 2020-12
PKB 754 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 512715333 2020-12
Środki Trwałe Brutto 133971217 2020-12
Pkb Per Capita 14999 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28167 2019-12
Rolnictwo w PKB 26744472 2020-12
Budownictwo w PKB 25691276 2020-12
Przemysł w PKB 84786842 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 51468252 2020-12
Usługi w PKB 122923199 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2021-01
Pracujący 27706 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 3861 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.9 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.7 2021-01
Koszty Pracy 222 2020-12
Płaca Minimalna 3578 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 244 2020-12
Populacja 83.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 43.8 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 23012 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 3297 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 16.19 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.08 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 524 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 438 2021-03
Inflacja Bazowa 16.88 2021-03
Deflator Pkb 204 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 615 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 31.2 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 100 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-02
Inflacja Żywności 17.44 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 557 2021-03
Cpi Transport 523 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 193 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 19 2021-03
Stopa Międzybankowa 19.48 2021-04
Podaż Pieniądza M1 1196274465 2021-03
Podaż Pieniądza M2 3362342866 2021-03
Podaż Pieniądza M3 3464408363 2021-03
Bilans Banków 6019110601 2021-01
Rezerwy Walutowe 48090 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1729774867 2021-02
Stopa Depozytowa 17.5 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 19 2021-02
Bilans Banku Centralnego 1361644142 2021-03
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 23406 2021-04
Stopa Pożyczkowa 20.5 2021-03
Prywatna długu do PKB 166 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3299 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -1867 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Eksport 16009 2021-02
Import 19308 2021-02
Dług Zagraniczny 450048 2020-12
Terms of Trade 95.1 2021-02
Rachunek kapitałowy 1920 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 228 2021-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11 2021-01
Dochody z Turystyki 3914 2020-12
Przyjazdy Turystów 537976 2021-02
Rezerwy Złota 544 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 63 2020-11
Indeks Terroryzmu 6.11 2019-12
Bronie Sprzedaży 141 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Bilans Budżetu 23.17 2021-02
Wydatki Rządowe 78810998 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 120 2021-02
Dług Publiczny 1859644 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 96.41 2021-02
Rating Kredytowy 35 2021-04
Wydatki Wojskowe 20796 2019-12
Saldo Pieniądza Skarbowego 40984 2021-03

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 111 2021-03
Przemysłowy PMI 52.6 2021-03
Produkcja Przemysłowa 11.4 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.1 2021-01
Stopa Utylizacji Surowców 74.7 2021-03
Zmiany Zapasów 50854876 2020-12
Bankructwa 775 2021-02
Produkcja Samochodów 116088 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 75902 2021-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 96428 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.61 2021-02
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2020-12
Ranking Korupcji 86 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24344 2020-10
Produkcja w Górnictwie 15.4 2021-01
Produkcja Stali 3000 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 86.7 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 301125201 2020-12
Kredyt Konsumencki 857861181 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2824705678 2021-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 98.9 2021-03
Cena Benzyny 0.85 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 18 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 158 2021-01
Pozwolenia Na Budowę 89075 2020-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 56485 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.8 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 13975 2020-12
Sprzedaż Nowych Domów 24737 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3745657 2021-04
Śmierć koronawirusa 33454 2021-04
Odzyskany koronawirus 1571449 2021-04
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12
Łóżka OIOM 259 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.