Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.86 2020-07
Indeks Giełdowy 117741 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.34 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2020-03
Stopa Bezrobocia 12.8 2020-04
Inflacja 12.62 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.13 2020-06
Stopa Procentowa 8.25 2020-06
Bilans Handlowy -3420 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -3764 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 92.6 2020-06
Przemysłowy PMI 53.9 2020-06
Optymizm Konsumentów 62.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.8 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 212993 2020-07
Śmierć koronawirusa 5382 2020-07
Odzyskany koronawirus 195671 2020-07
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2020-03
PKB 754 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 404437684 2020-03
Środki Trwałe Brutto 101761744 2020-03
Pkb Per Capita 14999 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28167 2019-12
Rolnictwo w PKB 11115755 2020-03
Budownictwo w PKB 24290595 2020-03
Przemysł w PKB 71562833 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 48202168 2020-03
Usługi w PKB 92239191 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.8 2020-04
Pracujący 25614 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 3775 2020-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.5 2020-04
Bezrobocie Długoterminowe 3.6 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.4 2020-04
Koszty Pracy 221 2020-03
Płaca Minimalna 2943 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 222 2020-03
Populacja 83.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 41.1 2020-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 24516 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2780 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 12.62 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.13 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 466 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 394 2020-06
Inflacja Bazowa 11.64 2020-06
Deflator Pkb 162 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 485 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.17 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 88.35 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 78.54 2020-05
Inflacja Żywności 12.93 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 501 2020-06
Cpi Transport 444 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 174 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.25 2020-06
Stopa Międzybankowa 7.69 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1101541116 2020-06
Podaż Pieniądza M2 3012610783 2020-06
Podaż Pieniądza M3 3146290743 2020-06
Bilans Banków 4678225798 2020-02
Rezerwy Walutowe 51344 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1594107445 2020-05
Stopa Depozytowa 6.75 2020-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2020-05
Bilans Banku Centralnego 1014308814 2020-06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 24586 2020-07
Stopa Pożyczkowa 9.75 2020-06
Prywatna długu do PKB 164 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3420 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -3764 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Eksport 9967 2020-05
Import 13387 2020-05
Dług Zagraniczny 431034 2020-03
Terms of Trade 112 2020-05
Rachunek kapitałowy 2303 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 257 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12 2020-04
Dochody z Turystyki 788 2020-03
Przyjazdy Turystów 29829 2020-05
Rezerwy Złota 485 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 60 2020-03
Indeks Terroryzmu 6.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Bilans Budżetu -16104759 2020-05
Wydatki Rządowe 61895539 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 66691002 2020-05
Dług Publiczny 1633372 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 82795761 2020-05
Rating Kredytowy 36 2020-07
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego -26760 2020-06

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 92.6 2020-06
Przemysłowy PMI 53.9 2020-06
Produkcja Przemysłowa -19.9 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 17.4 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -20.6 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 66 2020-06
Zmiany Zapasów 51404473 2020-03
Bankructwa 517 2020-05
Produkcja Samochodów 63145 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 52080 2020-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 70973 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -28.61 2020-05
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25815 2019-12
Produkcja w Górnictwie -14.2 2020-05
Produkcja Stali 2272 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 62.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.8 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.7 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 241582304 2020-03
Kredyt Konsumencki 688142035 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2481623682 2020-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 73.5 2020-06
Cena Benzyny 0.92 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.7 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2020-04
Pozwolenia Na Budowę 32752 2020-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 74581 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 4510 2020-03
Sprzedaż Nowych Domów 34089 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 212993 2020-07
Śmierć koronawirusa 5382 2020-07
Odzyskany koronawirus 195671 2020-07
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12
Łóżka OIOM 259 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.