Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.41 2021-01
Indeks Giełdowy 1532 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.97 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 15.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2020-09
Stopa Bezrobocia 12.7 2020-10
Inflacja 14.6 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 2020-12
Stopa Procentowa 17 2021-01
Bilans Handlowy -5033 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -4063 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 107 2020-12
Przemysłowy PMI 50.8 2020-12
Optymizm Konsumentów 83.3 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 1591878 2021-01
Śmierć koronawirusa 24640 2021-01
Odzyskany koronawirus 592803 2021-01
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 15.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2020-09
PKB 754 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 501884935 2020-09
Środki Trwałe Brutto 132908657 2020-09
Pkb Per Capita 14999 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28167 2019-12
Rolnictwo w PKB 61527943 2020-09
Budownictwo w PKB 32895124 2020-09
Przemysł w PKB 76575811 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 47668534 2020-09
Usługi w PKB 109963466 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2020-10
Pracujący 27447 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 4005 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.6 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.3 2020-09
Koszty Pracy 222 2020-09
Płaca Minimalna 3578 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 225 2020-09
Populacja 83.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 43.2 2020-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 22139 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 2994 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 14.6 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 505 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 426 2020-12
Inflacja Bazowa 14.31 2020-12
Deflator Pkb 200 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 568 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 25.15 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 91.34 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 86.83 2020-11
Inflacja Żywności 20.61 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 534 2020-12
Cpi Transport 515 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 193 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 17 2021-01
Stopa Międzybankowa 17.53 2021-01
Podaż Pieniądza M1 1237645782 2020-12
Podaż Pieniądza M2 3374829629 2020-12
Podaż Pieniądza M3 3469681378 2020-12
Bilans Banków 6177739178 2020-10
Rezerwy Walutowe 47902 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1792204368 2020-11
Stopa Depozytowa 15.5 2020-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 19 2020-12
Bilans Banku Centralnego 1155062058 2020-11
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 30745 2021-01
Stopa Pożyczkowa 18.5 2020-12
Prywatna długu do PKB 164 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5033 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -4063 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Eksport 16094 2020-11
Import 21127 2020-11
Dług Zagraniczny 435121 2020-09
Terms of Trade 105 2020-11
Rachunek kapitałowy 1330 2020-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 87 2020-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 20 2020-11
Dochody z Turystyki 4044 2020-09
Przyjazdy Turystów 833991 2020-11
Rezerwy Złota 561 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 64 2020-09
Indeks Terroryzmu 6.11 2019-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Bilans Budżetu -40.69 2020-12
Wydatki Rządowe 62371480 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 97.56 2020-12
Dług Publiczny 1812111 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 138 2020-12
Rating Kredytowy 36 2021-01
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego -46699 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 107 2020-12
Przemysłowy PMI 50.8 2020-12
Produkcja Przemysłowa 11 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.6 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 75.6 2020-12
Zmiany Zapasów 90877002 2020-09
Bankructwa 986 2020-11
Produkcja Samochodów 149614 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 102636 2020-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 104293 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.07 2020-11
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24344 2020-10
Produkcja w Górnictwie 4.6 2020-11
Produkcja Stali 3220 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83.3 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.9 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 299349211 2020-09
Kredyt Konsumencki 834437061 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2848089270 2020-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 86.4 2020-12
Cena Benzyny 0.97 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.7 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 2020-10
Pozwolenia Na Budowę 45568 2020-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 69083 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 7947 2020-09
Sprzedaż Nowych Domów 36898 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1591878 2021-01
Śmierć koronawirusa 24640 2021-01
Odzyskany koronawirus 592803 2021-01
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12
Łóżka OIOM 259 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.