TURCJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-06
Stopa Bezrobocia 10.8 2018-07
Inflacja 24.52 2018-09
Stopa Procentowa 24 2018-09
Bilans Handlowy -2422 2018-08
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.63 2018-10
Indeks Giełdowy 96898 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 17.86 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 % 2018-06
PKB 851 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 431004380 TRY Tho 2018-06
Środki Trwałe Brutto 131111320 TRY Tho 2018-06
Pkb Per Capita 14933 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 25129 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 17144988 TRY Tho 2018-06
Budownictwo w PKB 33150632 TRY Tho 2018-06
Przemysł w PKB 73484897 TRY Tho 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 45407125 TRY Tho 2018-06
Usługi w PKB 98843234 TRY Tho 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.8 % 2018-07
Pracujący 29265 Tysiąc 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 3531 Tysiąc 2018-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.2 % 2018-07
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.9 % 2018-07
Koszty Pracy 154 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2207 Try / Miesiąc 2014-12
Płaca Minimalna 2030 Try / Miesiąc 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 162 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 80.81 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.4 % 2018-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 24246 Tysiąc 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2870 Try / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1720 Try / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 3084 Tysiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 Try / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 Try / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 24.52 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 6.3 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 391 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 339 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 24.05 % 2018-09
Deflator Pkb 172 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 440 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 46.15 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 94.04 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.41 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 27.7 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 424 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 419 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 141 Punkty Indeksowe 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 24 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 28.03 % 2018-10
Podaż Pieniądza M1 559184535 Spróbuj Tysiąc 2018-09
Podaż Pieniądza M2 2031956192 Spróbuj Tysiąc 2018-09
Podaż Pieniądza M3 2080428516 Spróbuj Tysiąc 2018-09
Bilans Banków 4344106245 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Rezerwy Walutowe 128673 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1438571065 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Stopa Depozytowa 22.5 % 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 % 2018-09
Bilans Banku Centralnego 736370209 Spróbuj Tysiąc 2018-07
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 26858 W Mln Usd 2018-10
Stopa Pożyczkowa 24 % 2018-09
Prywatna długu do PKB 171 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2422 W Mln Usd 2018-08
Eksport 12383 W Mln Usd 2018-08
Import 14805 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 2592 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 456961 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy -6257 W Mln Usd 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10900 W Mln Usd 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 40 W Mln Usd 2018-08
Dochody z Turystyki 2813 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 5383332 2018-08
Rezerwy Złota 246 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 55 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 7.52 2016-12
Bronie Sprzedaży 244 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -3609472 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Wydatki Rządowe 58800570 TRY Tho 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 68701670 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Dług Publiczny 1153454 Próba - Milion 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 72311142 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Wnioski o Azyl 7086 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 19580 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 89.6 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 42.7 2018-09
Produkcja Przemysłowa 1.7 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 76.2 % 2018-09
Zmiany Zapasów -171657 TRY Tho 2018-06
Bankructwa 954 Firmy 2018-08
Produkcja Samochodów 132931 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 63752 2018-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 23028 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.35 % 2018-08
Szybkość Internetu 7558 KBps 2017-03
Adresy IP 8079762 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 61.6 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 61 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 81 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 27595 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 6.13 % 2018-08
Produkcja Stali 3000 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 59.3 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 262057700 TRY Tho 2018-06
Kredyt Konsumencki 528496370 TRY Tho 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2135603878 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 71 Punkty Indeksowe 2018-09
Cena Benzyny 1.17 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.6 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 268 Punkty Indeksowe 2018-07
Pozwolenia Na Budowę 73270 2018-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 55792 Jednostki 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.4 % 2015-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8723 Jednostki 2018-06
Sprzedaż Nowych Domów 49362 Jednostki 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 29.2 mm 2015-12
Temperatura 0.97 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.