Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.62 2021-06
Indeks Giełdowy 1416 2021-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 17.07 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7 2021-03
Stopa Bezrobocia 13.9 2021-04
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 52.27 2021-06
Inflacja 16.59 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.89 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 44080123 2021-06
Stopa Procentowa 19 2021-06
Bilans Handlowy -3058 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -1712 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 39.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 110 2021-05
Przemysłowy PMI 49.3 2021-05
Optymizm Konsumentów 81.7 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.3 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Przypadki koronawirusa 5375593 2021-06
Śmierć koronawirusa 49293 2021-06
Odzyskany koronawirus 3556639 2021-06
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7 2021-03
PKB 754 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 434359404 2021-03
Środki Trwałe Brutto 112751272 2021-03
Pkb Per Capita 14999 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28167 2019-12
Rolnictwo w PKB 11976981 2021-03
Budownictwo w PKB 24993584 2021-03
Przemysł w PKB 79009207 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 50183551 2021-03
Usługi w PKB 98509559 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.9 2021-04
Pracujący 28056 2021-04
Bezrobotni Zarejestrowani 4511 2021-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.3 2021-04
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.6 2021-04
Koszty Pracy 256 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3960 2018-12
Płaca Minimalna 3578 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 275 2021-03
Populacja 83.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 44.2 2021-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 23012 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 3297 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 52.27 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 44080123 2021-06
Przypadki koronawirusa 5375593 2021-06
Śmierć koronawirusa 49293 2021-06
Odzyskany koronawirus 3556639 2021-06
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12
Łóżka OIOM 259 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 16.59 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.89 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 537 2021-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 451 2021-05
Inflacja Bazowa 16.99 2021-05
Deflator Pkb 173 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 667 2021-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 38.33 2021-05
Wskaźnik Cen Importowych 101 2021-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2021-04
Inflacja Żywności 17.04 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 567 2021-05
Cpi Transport 546 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 206 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 19 2021-06
Stopa Międzybankowa 19.47 2021-06
Podaż Pieniądza M1 1327644870 2021-05
Podaż Pieniądza M2 3666685302 2021-05
Podaż Pieniądza M3 3772612730 2021-05
Bilans Banków 6459106199 2021-03
Rezerwy Walutowe 51713 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1825066497 2021-04
Stopa Depozytowa 17.5 2021-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 19 2021-04
Bilans Banku Centralnego 1407082726 2021-05
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 21983 2021-06
Stopa Pożyczkowa 20.5 2021-05
Prywatna długu do PKB 166 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3058 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -1712 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2020-12
Eksport 18786 2021-04
Import 21844 2021-04
Dług Zagraniczny 450048 2020-12
Terms of Trade 91.25 2021-04
Rachunek kapitałowy -1516 2021-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 183 2021-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15 2021-04
Dochody z Turystyki 2452 2021-03
Przyjazdy Turystów 790687 2021-04
Rezerwy Złota 513 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 64 2021-01
Indeks Terroryzmu 6.11 2019-12
Bronie Sprzedaży 141 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 39.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Bilans Budżetu -13.37 2021-05
Wydatki Rządowe 61363117 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 105 2021-05
Dług Publiczny 2001434 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 118 2021-05
Rating Kredytowy 35 2021-06
Wydatki Wojskowe 19567 2020-12
Saldo Pieniądza Skarbowego -29010 2021-05

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 110 2021-05
Przemysłowy PMI 49.3 2021-05
Produkcja Przemysłowa 66 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 2021-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.3 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 75.3 2021-05
Zmiany Zapasów 71609889 2021-03
Bankructwa 563 2021-05
Produkcja Samochodów 82860 2021-05
Rejestracje nowych samochodów 102461 2021-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 54734 2021-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 12.09 2021-05
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2020-12
Ranking Korupcji 86 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 26720 2021-03
Produkcja w Górnictwie 15.9 2021-02
Produkcja Stali 3300 2021-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 81.7 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.3 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 41.7 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 259540636 2021-03
Kredyt Konsumencki 864465060 2021-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2952910968 2021-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 92.6 2021-05
Cena Benzyny 0.91 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.5 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 169 2021-04
Pozwolenia Na Budowę 81245 2021-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 56485 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.8 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 13145 2021-03
Sprzedaż Nowych Domów 24737 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.