Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.81 2019-04
Indeks Giełdowy 96886 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 17.06 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2018-12
Stopa Bezrobocia 14.7 2019-01
Inflacja 19.71 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.03 2019-03
Stopa Procentowa 24 2019-03
Bilans Handlowy -2134 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -718 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-03
Przemysłowy PMI 47.2 2019-03
Optymizm Konsumentów 59.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.4 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2018-12
PKB 851 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 450961520 2018-12
Środki Trwałe Brutto 120801436 2018-12
Pkb Per Capita 14933 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 25129 2017-12
Rolnictwo w PKB 24788022 2018-12
Budownictwo w PKB 30976895 2018-12
Przemysł w PKB 73726975 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 45002064 2018-12
Usługi w PKB 106768068 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.7 2019-01
Pracujący 27157 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 4668 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.9 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 2.5 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.7 2019-01
Koszty Pracy 163 2018-12
Płaca Minimalna 2558 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 168 2018-12
Populacja 80.81 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.9 2019-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 25938 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2501 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 19.71 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.03 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 403 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 340 2019-03
Inflacja Bazowa 17.53 2019-03
Deflator Pkb 180 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 432 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 29.64 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 92.19 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.67 2019-02
Inflacja Żywności 29.77 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 431 2019-03
Cpi Transport 385 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 153 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 24 2019-03
Stopa Międzybankowa 25.65 2019-04
Podaż Pieniądza M1 569489896 2019-03
Podaż Pieniądza M2 2068386070 2019-03
Podaż Pieniądza M3 2157053750 2019-03
Bilans Banków 3800152261 2018-12
Rezerwy Walutowe 139273 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1168557625 2019-02
Stopa Depozytowa 22.5 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2019-01
Bilans Banku Centralnego 758413514 2019-03
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 30470 2019-04
Stopa Pożyczkowa 25.5 2019-01
Prywatna długu do PKB 170 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2134 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -718 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 13593 2019-02
Import 15727 2019-02
Dług Zagraniczny 444878 2018-12
Terms of Trade 102 2019-02
Rachunek kapitałowy -680 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 22 2019-02
Dochody z Turystyki 1428 2018-12
Przyjazdy Turystów 1670238 2019-02
Rezerwy Złota 261 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 56 2018-12
Indeks Terroryzmu 7.04 2017-12
Bronie Sprzedaży 244 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
Bilans Budżetu -18675315 2019-02
Wydatki Rządowe 69495065 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 64699563 2019-02
Dług Publiczny 1126210 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 83374878 2019-02
Wnioski o Azyl 16207 2018-08
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 19580 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-03
Przemysłowy PMI 47.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa -5.1 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.5 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 74.3 2019-03
Zmiany Zapasów -40444799 2018-12
Bankructwa 665 2019-02
Produkcja Samochodów 119473 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 34025 2019-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 49221 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.12 2019-02
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 61.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 61 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23342 2019-02
Produkcja w Górnictwie -4.7 2019-02
Produkcja Stali 2635 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 59.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.9 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 257299893 2018-12
Kredyt Konsumencki 519121689 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1907527803 2019-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 81.9 2019-03
Cena Benzyny 1.27 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 15.6 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 271 2019-01
Pozwolenia Na Budowę 74867 2018-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 45802 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.7 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8334 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 32648 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.