Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.31 2019-02
Indeks Giełdowy 101933 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.89 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.1 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 12.3 2018-11
Inflacja 20.35 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.06 2019-01
Stopa Procentowa 24 2019-01
Bilans Handlowy -2674 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1437 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
Koniunktura w przemyśle 93 2019-01
Przemysłowy PMI 44.2 2019-01
Optymizm Konsumentów 57.8 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.1 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-09
PKB 851 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 457722367 2018-09
Środki Trwałe Brutto 125935687 2018-09
Pkb Per Capita 14933 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 25129 2017-12
Rolnictwo w PKB 54843546 2018-09
Budownictwo w PKB 34246741 2018-09
Przemysł w PKB 69137858 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 43046749 2018-09
Usługi w PKB 105143134 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.3 2018-11
Pracujący 28314 2018-11
Bezrobotni Zarejestrowani 3981 2018-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.4 2018-11
Bezrobocie Długoterminowe 2.5 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.6 2018-11
Koszty Pracy 167 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2207 2014-12
Płaca Minimalna 2558 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 166 2018-09
Populacja 80.81 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47 2018-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 25938 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2501 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 20.35 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.06 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 398 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 339 2019-01
Inflacja Bazowa 19.02 2019-01
Deflator Pkb 183 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 425 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 32.93 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 92.41 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.05 2018-12
Inflacja Żywności 30.97 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 430 2019-01
Cpi Transport 380 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 151 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 24 2019-01
Stopa Międzybankowa 23.42 2019-02
Podaż Pieniądza M1 505851577 2019-01
Podaż Pieniądza M2 1957268136 2019-01
Podaż Pieniądza M3 2008860285 2019-01
Bilans Banków 3800152261 2018-12
Rezerwy Walutowe 131074 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1214941342 2018-12
Stopa Depozytowa 22.5 2019-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2019-01
Bilans Banku Centralnego 752133976 2019-01
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 34747 2019-02
Stopa Pożyczkowa 25.5 2019-01
Prywatna długu do PKB 170 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2674 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1437 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2017-12
Eksport 13879 2018-12
Import 16553 2018-12
Dług Zagraniczny 448452 2018-09
Terms of Trade 100 2018-12
Rachunek kapitałowy -1380 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10900 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 24 2018-12
Dochody z Turystyki 1428 2018-12
Przyjazdy Turystów 1950705 2018-12
Rezerwy Złota 254 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 57 2018-08
Indeks Terroryzmu 7.04 2017-12
Bronie Sprzedaży 244 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
Bilans Budżetu -20758467 2018-12
Wydatki Rządowe 58201812 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 63425942 2018-12
Dług Publiczny 1098071 2019-01
Wydatki Budżetu Państwa 84184409 2018-12
Wnioski o Azyl 7086 2018-04
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 19580 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 93 2019-01
Przemysłowy PMI 44.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa -9.8 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.8 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 74.4 2019-01
Zmiany Zapasów -3640862 2018-09
Bankructwa 2186 2018-12
Produkcja Samochodów 109871 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 56112 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 14373 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.4 2018-12
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 61.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 61 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25747 2018-12
Produkcja w Górnictwie -2.1 2018-12
Produkcja Stali 2886 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 57.8 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 269714420 2018-09
Kredyt Konsumencki 509010058 2019-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1890474377 2018-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 78.5 2019-01
Cena Benzyny 1.18 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.4 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 276 2018-11
Pozwolenia Na Budowę 40197 2018-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 66984 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.7 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5598 2018-09
Sprzedaż Nowych Domów 69861 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.