Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.7 2020-04
Indeks Giełdowy 96048 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.28 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-12
Stopa Bezrobocia 13.8 2020-01
Inflacja 11.86 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 2020-03
Stopa Procentowa 9.75 2020-03
Bilans Handlowy -2981 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1804 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 99.7 2020-03
Przemysłowy PMI 48.1 2020-03
Optymizm Konsumentów 58.2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 42282 2020-04
Śmierć koronawirusa 908 2020-04
Odzyskany koronawirus 2142 2020-04
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-12
PKB 740 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 478382418 2019-12
Środki Trwałe Brutto 121686729 2019-12
Pkb Per Capita 15027 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25287 2018-12
Rolnictwo w PKB 25617593 2019-12
Budownictwo w PKB 29640045 2019-12
Przemysł w PKB 78256697 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 47340874 2019-12
Usługi w PKB 114297386 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.8 2020-01
Pracujący 27266 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 4362 2020-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.8 2020-01
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.5 2020-01
Koszty Pracy 198 2019-12
Płaca Minimalna 2943 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 206 2019-12
Populacja 83.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.3 2020-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 25244 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2408 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.86 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 451 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 372 2020-02
Inflacja Bazowa 11.65 2020-03
Deflator Pkb 192 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 469 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.5 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 92.01 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 86.64 2020-01
Inflacja Żywności 10.05 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 497 2020-03
Cpi Transport 419 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 172 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.75 2020-03
Stopa Międzybankowa 9.23 2020-04
Podaż Pieniądza M1 787412960 2020-02
Podaż Pieniądza M2 2551412776 2020-02
Podaż Pieniądza M3 2668539727 2020-02
Bilans Banków 4498755015 2020-01
Rezerwy Walutowe 141662 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1358220645 2020-02
Stopa Depozytowa 8.25 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 11 2020-03
Bilans Banku Centralnego 924742468 2020-02
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 22290 2020-03
Stopa Pożyczkowa 11.25 2020-03
Prywatna długu do PKB 170 2017-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2981 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1804 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 14653 2020-02
Import 17634 2020-02
Dług Zagraniczny 436921 2019-12
Terms of Trade 106 2020-01
Rachunek kapitałowy 1688 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 567 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15 2020-01
Dochody z Turystyki 1646 2019-12
Przyjazdy Turystów 1733112 2020-02
Rezerwy Złota 385 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 59 2019-11
Indeks Terroryzmu 6.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -12751019 2020-02
Wydatki Rządowe 74875851 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 81114649 2020-02
Dług Publiczny 1409519 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 93865668 2020-02
Rating Kredytowy 36 2020-04
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego -40445 2020-03

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 99.7 2020-03
Przemysłowy PMI 48.1 2020-03
Produkcja Przemysłowa 7.9 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.2 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 75.3 2020-03
Zmiany Zapasów -20588198 2019-12
Bankructwa 865 2020-02
Produkcja Samochodów 127882 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 53135 2020-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 50008 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.94 2020-02
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25815 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.5 2020-01
Produkcja Stali 2851 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 58.2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.6 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 277271187 2019-12
Kredyt Konsumencki 638930129 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2169240342 2020-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 91.8 2020-03
Cena Benzyny 0.82 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.2 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2020-01
Pozwolenia Na Budowę 68916 2019-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 126594 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9195 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 75480 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 42282 2020-04
Śmierć koronawirusa 908 2020-04
Odzyskany koronawirus 2142 2020-04
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12
ICU Beds 259 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.