Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.1 2018-09
Stopa Bezrobocia 11.1 2018-08
Inflacja 21.62 2018-11
Stopa Procentowa 24 2018-11
Bilans Handlowy -456 2018-10
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.33 2018-12
Indeks Giełdowy 92227 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 16.7 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.1 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 % 2018-09
PKB 851 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 457722367 TRY Tho 2018-09
Środki Trwałe Brutto 125935687 TRY Tho 2018-09
Pkb Per Capita 14933 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 25129 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 54843546 TRY Tho 2018-09
Budownictwo w PKB 34246741 TRY Tho 2018-09
Przemysł w PKB 69137858 TRY Tho 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 43046749 TRY Tho 2018-09
Usługi w PKB 105143134 TRY Tho 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.1 % 2018-08
Pracujący 29318 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 3670 Tysiąc 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.5 % 2018-08
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.8 % 2018-08
Koszty Pracy 167 Punkty Indeksowe 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2207 Try / Miesiąc 2014-12
Płaca Minimalna 2030 Try / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 162 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 80.81 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.6 % 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 25329 Tysiąc 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 Try / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 Try / Miesiąc 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2946 Tysiąc 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 Try / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 Try / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 21.62 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.44 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 395 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 341 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 20.72 % 2018-11
Deflator Pkb 183 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 433 Punkty Indeksowe 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 38.54 % 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 93.67 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.18 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 25.66 % 2018-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 444 Punkty Indeksowe 2018-11
Cpi Transport 389 Punkty Indeksowe 2018-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 154 Punkty Indeksowe 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 24 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 24.29 % 2018-12
Podaż Pieniądza M1 522974070 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Podaż Pieniądza M2 1984450421 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Podaż Pieniądza M3 2028975586 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Bilans Banków 4098487430 Spróbuj Tysiąc 2018-09
Rezerwy Walutowe 127079 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1279439729 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Stopa Depozytowa 22.5 % 2018-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 % 2018-09
Bilans Banku Centralnego 801298893 Spróbuj Tysiąc 2018-09
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 31374 W Mln Usd 2018-11
Stopa Pożyczkowa 25.5 % 2018-11
Prywatna długu do PKB 171 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -456 W Mln Usd 2018-10
Eksport 15719 W Mln Usd 2018-10
Import 16176 W Mln Usd 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 1830 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 456961 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy -1414 W Mln Usd 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10900 W Mln Usd 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 32 W Mln Usd 2018-09
Dochody z Turystyki 3686 W Mln Usd 2018-09
Przyjazdy Turystów 3755467 2018-10
Rezerwy Złota 246 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 57 BBL/D/1K 2018-08
Indeks Terroryzmu 7.52 2016-12
Bronie Sprzedaży 244 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -8515327 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Wydatki Rządowe 58201812 TRY Tho 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 60639324 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Dług Publiczny 1083483 Próba - Milion 2018-10
Wydatki Budżetu Państwa 69154651 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Wnioski o Azyl 7086 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 19580 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 92.8 Punkty Indeksowe 2018-11
Przemysłowy PMI 44.7 2018-11
Produkcja Przemysłowa -2.7 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.2 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 74.1 % 2018-11
Zmiany Zapasów -3640862 TRY Tho 2018-09
Bankructwa 1235 Firmy 2018-10
Produkcja Samochodów 131231 Jednostki 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 38119 2018-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58204 2018-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.01 % 2018-09
Szybkość Internetu 7558 KBps 2017-03
Adresy IP 8079762 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 61.6 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 61 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 81 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25075 Gigawatogodzina 2018-09
Produkcja w Górnictwie 5 % 2018-09
Produkcja Stali 3164 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 59.6 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.6 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.4 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 269714420 TRY Tho 2018-09
Kredyt Konsumencki 517637967 TRY Tho 2018-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1961712551 Spróbuj Tysiąc 2018-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 73.7 Punkty Indeksowe 2018-11
Cena Benzyny 1.19 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.6 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 272 Punkty Indeksowe 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 40197 2018-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 67108 Jednostki 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.4 % 2015-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5598 Jednostki 2018-09
Sprzedaż Nowych Domów 60219 Jednostki 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 29.2 mm 2015-12
Temperatura 0.97 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.