Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.76 2019-08
Indeks Giełdowy 97276 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 16.12 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 12.8 2019-05
Inflacja 16.65 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.36 2019-07
Stopa Procentowa 19.75 2019-07
Bilans Handlowy -3177 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -548 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 98.3 2019-07
Przemysłowy PMI 46.7 2019-07
Optymizm Konsumentów 58.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2019-03
PKB 767 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 385221093 2019-03
Środki Trwałe Brutto 100644723 2019-03
Pkb Per Capita 15027 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25287 2018-12
Rolnictwo w PKB 10691613 2019-03
Budownictwo w PKB 24255743 2019-03
Przemysł w PKB 67156607 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 45952229 2019-03
Usługi w PKB 88537213 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.8 2019-05
Pracujący 28269 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 4157 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.8 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 2.9 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.3 2019-05
Koszty Pracy 189 2019-03
Płaca Minimalna 2558 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 183 2019-03
Populacja 82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.4 2019-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 23669 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2888 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 16.65 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.36 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 419 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 360 2019-07
Inflacja Bazowa 16.2 2019-07
Deflator Pkb 154 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 453 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.66 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 92.4 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 89.79 2019-06
Inflacja Żywności 18.21 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 449 2019-07
Cpi Transport 418 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 161 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 19.75 2019-07
Stopa Międzybankowa 16.66 2019-08
Podaż Pieniądza M1 602757832 2019-07
Podaż Pieniądza M2 2178802052 2019-07
Podaż Pieniądza M3 2278104976 2019-07
Bilans Banków 4180965082 2019-06
Rezerwy Walutowe 135103 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1285917846 2019-06
Stopa Depozytowa 18.25 2019-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 16 2019-07
Bilans Banku Centralnego 745587535 2019-07
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 31345 2019-08
Stopa Pożyczkowa 21.25 2019-07
Prywatna długu do PKB 170 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3177 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -548 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 11082 2019-06
Import 14259 2019-06
Dług Zagraniczny 453423 2019-03
Terms of Trade 103 2019-06
Rachunek kapitałowy 3326 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13 2019-06
Dochody z Turystyki 3338 2019-06
Przyjazdy Turystów 5318984 2019-06
Rezerwy Złota 261 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 56 2019-04
Indeks Terroryzmu 7.04 2017-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -11454947 2019-06
Wydatki Rządowe 57997835 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 53666695 2019-06
Dług Publiczny 1215765 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 65121642 2019-06
Wnioski o Azyl 16207 2018-08
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego 4076 2019-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 98.3 2019-07
Przemysłowy PMI 46.7 2019-07
Produkcja Przemysłowa -3.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.71 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.6 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 76.2 2019-07
Zmiany Zapasów -27915236 2019-03
Bankructwa 756 2019-06
Produkcja Samochodów 109116 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 41915 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17927 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.43 2019-06
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 61.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 61 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24040 2019-06
Produkcja w Górnictwie 4.8 2019-06
Produkcja Stali 2698 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 58.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 236727781 2019-03
Kredyt Konsumencki 528198574 2019-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1984463071 2019-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 80.7 2019-07
Cena Benzyny 1.26 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.8 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 111 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 9477 2019-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 63305 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.7 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1733 2019-06
Sprzedaż Nowych Domów 38931 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.