Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.93 2020-01
Indeks Giełdowy 122540 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.39 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 13.4 2019-10
Inflacja 11.84 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.74 2019-12
Stopa Procentowa 11.25 2020-01
Bilans Handlowy -2234 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -518 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 104 2019-12
Przemysłowy PMI 49.5 2019-12
Optymizm Konsumentów 58.8 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-09
PKB 767 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 466070132 2019-09
Środki Trwałe Brutto 110095415 2019-09
Pkb Per Capita 15027 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25287 2018-12
Rolnictwo w PKB 57743283 2019-09
Budownictwo w PKB 31270056 2019-09
Przemysł w PKB 70808123 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 46475881 2019-09
Usługi w PKB 106301989 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.4 2019-10
Pracujący 28343 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 4396 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.9 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.3 2019-10
Koszty Pracy 204 2019-09
Płaca Minimalna 2943 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 201 2019-09
Populacja 82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.7 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 25244 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2408 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.84 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.74 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 440 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 373 2019-12
Inflacja Bazowa 9.81 2019-12
Deflator Pkb 187 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 454 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.36 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 90.64 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 86.68 2019-11
Inflacja Żywności 10.89 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 487 2019-12
Cpi Transport 425 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 169 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.25 2020-01
Stopa Międzybankowa 9.99 2020-01
Podaż Pieniądza M1 712810444 2019-12
Podaż Pieniądza M2 2457520373 2019-12
Podaż Pieniądza M3 2575172746 2019-12
Bilans Banków 4308766747 2019-11
Rezerwy Walutowe 141664 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1271016681 2019-11
Stopa Depozytowa 9.75 2020-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 16 2019-12
Bilans Banku Centralnego 779239847 2019-11
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 33848 2020-01
Stopa Pożyczkowa 12.75 2020-01
Prywatna długu do PKB 170 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2234 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -518 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 15503 2019-11
Import 17737 2019-11
Dług Zagraniczny 433889 2019-09
Terms of Trade 105 2019-11
Rachunek kapitałowy 2371 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13 2019-11
Dochody z Turystyki 4402 2019-09
Przyjazdy Turystów 2190622 2019-11
Rezerwy Złota 385 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 60 2019-08
Indeks Terroryzmu 6.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 6181359 2019-11
Wydatki Rządowe 62035476 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 80810612 2019-11
Dług Publiczny 1328752 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 74629253 2019-11
Rating Kredytowy 36 2020-01
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego -36765 2019-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 104 2019-12
Przemysłowy PMI 49.5 2019-12
Produkcja Przemysłowa 5.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.3 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 77 2019-12
Zmiany Zapasów -1236659 2019-09
Bankructwa 1103 2019-11
Produkcja Samochodów 135775 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 67126 2019-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 90500 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.63 2019-12
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25163 2019-09
Produkcja w Górnictwie 7.2 2019-11
Produkcja Stali 2885 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 58.8 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.5 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 273319795 2019-09
Kredyt Konsumencki 588691405 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2025774064 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 93.8 2019-12
Cena Benzyny 1.2 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 13.9 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 117 2019-11
Pozwolenia Na Budowę 19172 2019-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 126594 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2965 2019-09
Sprzedaż Nowych Domów 75480 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.