Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.66 2020-09
Indeks Giełdowy 1124 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.5 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.9 2020-06
Stopa Bezrobocia 13.4 2020-06
Inflacja 11.77 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.86 2020-08
Stopa Procentowa 10.25 2020-09
Bilans Handlowy -2697 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -1817 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-09
Przemysłowy PMI 54.3 2020-08
Optymizm Konsumentów 82 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.5 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 312966 2020-09
Śmierć koronawirusa 7858 2020-09
Odzyskany koronawirus 273282 2020-09
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.9 2020-06
PKB 754 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 386508426 2020-06
Środki Trwałe Brutto 101283418 2020-06
Pkb Per Capita 14999 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 28167 2019-12
Rolnictwo w PKB 18683446 2020-06
Budownictwo w PKB 28947529 2020-06
Przemysł w PKB 56957006 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 45602561 2020-06
Usługi w PKB 76463061 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.4 2020-06
Pracujący 26531 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 4101 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 48.6 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.1 2020-06
Koszty Pracy 257 2020-06
Płaca Minimalna 2943 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 183 2020-06
Populacja 83.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 41.6 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 22934 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 2994 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 11.77 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.86 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 473 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 400 2020-08
Inflacja Bazowa 11.03 2020-08
Deflator Pkb 154 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 502 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.53 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 90.73 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 80.76 2020-07
Inflacja Żywności 13.51 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 510 2020-08
Cpi Transport 462 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 181 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 10.25 2020-09
Stopa Międzybankowa 12.72 2020-09
Podaż Pieniądza M1 1212125110 2020-08
Podaż Pieniądza M2 3200919339 2020-08
Podaż Pieniądza M3 3308755118 2020-08
Bilans Banków 5613388052 2020-07
Rezerwy Walutowe 43159 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1653607565 2020-07
Stopa Depozytowa 8.75 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17 2020-08
Bilans Banku Centralnego 1144361908 2020-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 21098 2020-09
Stopa Pożyczkowa 11.75 2020-09
Prywatna długu do PKB 164 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2697 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -1817 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.2 2019-12
Eksport 15012 2020-07
Import 17709 2020-07
Dług Zagraniczny 431034 2020-03
Terms of Trade 112 2020-07
Rachunek kapitałowy -3711 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 833 2020-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11 2020-07
Dochody z Turystyki 788 2020-03
Przyjazdy Turystów 1814701 2020-08
Rezerwy Złota 583 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 60 2020-05
Indeks Terroryzmu 6.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 33.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2019-12
Bilans Budżetu 27990695 2020-08
Wydatki Rządowe 61578544 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 106671579 2020-08
Dług Publiczny 1810400 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 78680884 2020-08
Rating Kredytowy 36 2020-09
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego 30381 2020-08

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-09
Przemysłowy PMI 54.3 2020-08
Produkcja Przemysłowa 4.4 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.4 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.1 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 74.6 2020-09
Zmiany Zapasów 30991053 2020-06
Bankructwa 1305 2020-08
Produkcja Samochodów 75341 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 138883 2020-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 61533 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.73 2020-08
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2019-12
Ranking Korupcji 91 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25815 2019-12
Produkcja w Górnictwie -4.9 2020-07
Produkcja Stali 3238 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 82 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.5 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.9 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 230395357 2020-06
Kredyt Konsumencki 788005952 2020-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2653737137 2020-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 85.9 2020-08
Cena Benzyny 0.91 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 15.1 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141 2020-07
Pozwolenia Na Budowę 72032 2020-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 118285 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 8207 2020-06
Sprzedaż Nowych Domów 52123 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 312966 2020-09
Śmierć koronawirusa 7858 2020-09
Odzyskany koronawirus 273282 2020-09
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12
Łóżka OIOM 259 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.