TURCJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2018-03
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-05
Inflacja 15.85 2018-07
Stopa Procentowa 17.75 2018-07
Bilans Handlowy -5497 2018-06
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.04 2018-08
Indeks Giełdowy 88735 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 21.07 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.4 % 2018-03
PKB 851 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 396065974 TRY Tho 2018-03
Środki Trwałe Brutto 115606032 TRY Tho 2018-03
Pkb Per Capita 14933 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 25129 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 10223772 TRY Tho 2018-03
Budownictwo w PKB 26973649 TRY Tho 2018-03
Przemysł w PKB 71288896 TRY Tho 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 42061259 TRY Tho 2018-03
Usługi w PKB 91952312 TRY Tho 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 % 2018-05
Pracujący 29138 Tysiąc 2018-05
Bezrobotni Zarejestrowani 3136 Tysiąc 2018-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53 % 2018-05
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.8 % 2018-05
Koszty Pracy 148 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2207 Try / Miesiąc 2014-12
Płaca Minimalna 2030 Try / Miesiąc 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 155 Punkty Indeksowe 2018-03
Populacja 80.81 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.4 % 2018-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 24246 Tysiąc 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2870 Try / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1720 Try / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 3084 Tysiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 Try / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 Try / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 15.85 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.55 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 359 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 310 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 15.1 % 2018-07
Deflator Pkb 159 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 372 Punkty Indeksowe 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 25 % 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 97.05 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.27 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 19.4 % 2018-07
Cpi Transport 368 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 138 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 17.75 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 22.55 % 2018-08
Podaż Pieniądza M1 511866340 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1888599441 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Podaż Pieniądza M3 1948789006 Spróbuj Tysiąc 2018-08
Bilans Banków 3538464447 Spróbuj Tysiąc 2018-05
Rezerwy Walutowe 130875 W Mln Usd 2018-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1223193168 Spróbuj Tysiąc 2018-06
Stopa Depozytowa 16.25 % 2018-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 % 2018-07
Bilans Banku Centralnego 698916599 Spróbuj Tysiąc 2018-06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 29363 W Mln Usd 2018-08
Stopa Pożyczkowa 19.25 % 2018-07
Prywatna długu do PKB 171 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5497 W Mln Usd 2018-06
Eksport 12954 W Mln Usd 2018-06
Import 18451 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -2973 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 466657 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 2518 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10900 W Mln Usd 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 32 W Mln Usd 2018-06
Dochody z Turystyki 2813 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 4505594 2018-06
Rezerwy Złota 236 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 54 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 7.52 2016-12
Bronie Sprzedaży 244 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -24201886 Spróbuj Tysiąc 2018-06
Wydatki Rządowe 54059159 TRY Tho 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 49721920 Spróbuj Tysiąc 2018-06
Dług Publiczny 969811 Próba - Milion 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 73923806 Spróbuj Tysiąc 2018-06
Wnioski o Azyl 7086 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 19580 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 49 2018-07
Produkcja Przemysłowa 3.2 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.9 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 77.1 % 2018-07
Zmiany Zapasów 17396862 TRY Tho 2018-03
Bankructwa 1017 Firmy 2018-07
Produkcja Samochodów 131194 Jednostki 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 64341 2018-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 52734 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.42 % 2018-01
Szybkość Internetu 7558 KBps 2017-03
Adresy IP 8079762 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.42 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 53 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 81 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23809 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie 7.2 % 2018-06
Produkcja Stali 3043 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 68.3 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 251250625 TRY Tho 2018-03
Kredyt Konsumencki 527939447 TRY Tho 2018-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1914004158 Spróbuj Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 92.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Cena Benzyny 1.29 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.4 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 266 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 49669 2018-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 62349 Jednostki 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 60.4 % 2015-12
Rozpoczęte Budowy Domów 6822 Jednostki 2018-03
Sprzedaż Nowych Domów 57064 Jednostki 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 29.2 mm 2015-12
Temperatura 0.97 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.