Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.89 2019-10
Indeks Giełdowy 94260 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 15.39 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 13.9 2019-07
Inflacja 9.26 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.99 2019-09
Stopa Procentowa 16.5 2019-09
Bilans Handlowy -2500 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 2604 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 98.8 2019-09
Przemysłowy PMI 50 2019-09
Optymizm Konsumentów 55.8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2019-06
PKB 767 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 426348297 2019-06
Środki Trwałe Brutto 104251295 2019-06
Pkb Per Capita 15027 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25287 2018-12
Rolnictwo w PKB 17848921 2019-06
Budownictwo w PKB 29287888 2019-06
Przemysł w PKB 70922402 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 46799196 2019-06
Usługi w PKB 99589464 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.9 2019-07
Pracujący 28517 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 4596 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.1 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 2.9 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.1 2019-07
Koszty Pracy 201 2019-06
Płaca Minimalna 2558 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 194 2019-06
Populacja 82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.5 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 24678 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2736 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.26 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.99 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 427 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 364 2019-09
Inflacja Bazowa 7.54 2019-09
Deflator Pkb 171 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 451 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.45 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 90.64 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 87.61 2019-08
Inflacja Żywności 9.52 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 468 2019-09
Cpi Transport 416 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 162 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 16.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 16.06 2019-10
Podaż Pieniądza M1 655467404 2019-09
Podaż Pieniądza M2 2289717355 2019-09
Podaż Pieniądza M3 2393667392 2019-09
Bilans Banków 4219301270 2019-08
Rezerwy Walutowe 139774 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1275167269 2019-08
Stopa Depozytowa 15 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 16 2019-09
Bilans Banku Centralnego 751059560 2019-09
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 31238 2019-10
Stopa Pożyczkowa 18 2019-09
Prywatna długu do PKB 170 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2500 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 2604 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 12523 2019-08
Import 15024 2019-08
Dług Zagraniczny 446860 2019-06
Terms of Trade 103 2019-08
Rachunek kapitałowy -1804 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15 2019-08
Dochody z Turystyki 3338 2019-06
Przyjazdy Turystów 6307508 2019-08
Rezerwy Złota 321 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 60 2019-06
Indeks Terroryzmu 7.04 2017-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 837007 2019-08
Wydatki Rządowe 62009834 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 92796283 2019-08
Dług Publiczny 1248300 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 91959276 2019-08
Wnioski o Azyl 16207 2018-08
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego -21650 2019-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 98.8 2019-09
Przemysłowy PMI 50 2019-09
Produkcja Przemysłowa -3.6 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.8 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.8 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 76.3 2019-09
Zmiany Zapasów -4600589 2019-06
Bankructwa 1011 2019-08
Produkcja Samochodów 52242 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 39110 2019-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 41992 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.88 2019-08
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 28532 2019-07
Produkcja w Górnictwie -6 2019-08
Produkcja Stali 2634 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 55.8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 251577716 2019-06
Kredyt Konsumencki 553160126 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1983150723 2019-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 86 2019-09
Cena Benzyny 1.23 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.3 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 2019-07
Pozwolenia Na Budowę 9477 2019-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 63305 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1733 2019-06
Sprzedaż Nowych Domów 38931 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.