Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.8 2019-12
Indeks Giełdowy 107922 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.25 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 14 2019-08
Inflacja 10.56 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2019-11
Stopa Procentowa 14 2019-11
Bilans Handlowy -1808 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 1549 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 102 2019-11
Przemysłowy PMI 49.5 2019-11
Optymizm Konsumentów 59.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-09
PKB 767 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 466070132 2019-09
Środki Trwałe Brutto 110095415 2019-09
Pkb Per Capita 15027 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 25287 2018-12
Rolnictwo w PKB 57743283 2019-09
Budownictwo w PKB 31270056 2019-09
Przemysł w PKB 70808123 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 46475881 2019-09
Usługi w PKB 106301989 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14 2019-08
Pracujący 28259 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 4650 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.1 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 3 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.1 2019-07
Koszty Pracy 204 2019-09
Płaca Minimalna 2558 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 201 2019-09
Populacja 82 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.6 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 24678 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 2736 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.56 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 437 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 372 2019-11
Inflacja Bazowa 9.25 2019-11
Deflator Pkb 187 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 451 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.26 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 90.47 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 87.33 2019-09
Inflacja Żywności 8.89 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 486 2019-11
Cpi Transport 423 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 167 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14 2019-11
Stopa Międzybankowa 12.65 2019-12
Podaż Pieniądza M1 666773016 2019-10
Podaż Pieniądza M2 2337343057 2019-10
Podaż Pieniądza M3 2448218565 2019-10
Bilans Banków 4226931910 2019-09
Rezerwy Walutowe 143176 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1265957020 2019-10
Stopa Depozytowa 12.5 2019-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 16 2019-10
Bilans Banku Centralnego 777553685 2019-10
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 31398 2019-11
Stopa Pożyczkowa 15.5 2019-11
Prywatna długu do PKB 170 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1808 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 1549 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 15664 2019-10
Import 17472 2019-10
Dług Zagraniczny 446860 2019-06
Terms of Trade 104 2019-09
Rachunek kapitałowy -715 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13 2019-09
Dochody z Turystyki 4402 2019-09
Przyjazdy Turystów 4291574 2019-10
Rezerwy Złota 385 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 60 2019-08
Indeks Terroryzmu 6.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -13236708 2019-10
Wydatki Rządowe 62035476 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 63759598 2019-10
Dług Publiczny 1260725 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 76996306 2019-10
Wnioski o Azyl 16207 2018-08
Rating Kredytowy 36 2019-12
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Saldo Pieniądza Skarbowego 7901 2019-11
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 102 2019-11
Przemysłowy PMI 49.5 2019-11
Produkcja Przemysłowa 3.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.2 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2019-11
Zmiany Zapasów -1236659 2019-09
Bankructwa 1272 2019-10
Produkcja Samochodów 132155 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 68069 2019-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58176 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.97 2019-10
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25163 2019-09
Produkcja w Górnictwie 5.7 2019-09
Produkcja Stali 2687 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 59.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 273319795 2019-09
Kredyt Konsumencki 583796793 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2001285393 2019-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 91.3 2019-11
Cena Benzyny 1.21 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.3 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 19172 2019-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 95510 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.1 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2965 2019-09
Sprzedaż Nowych Domów 51393 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.