Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.65 2021-09
Indeks Giełdowy 1416 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 16.43 2021-09
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 16.97 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 12 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Inflacja 19.25 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.12 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 104593216 2021-09
Stopa Procentowa 19 2021-08
Bilans Handlowy -4278 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -683 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 39.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-08
Przemysłowy PMI 54.1 2021-08
Optymizm Konsumentów 78.2 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Przypadki koronawirusa 6767008 2021-09
Śmierć koronawirusa 61326 2021-09
Odzyskany koronawirus 3600788 2021-09
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.7 2021-06
PKB 720 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 468630944 2021-06
Środki Trwałe Brutto 122255832 2021-06
Pkb Per Capita 15226 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 28385 2020-12
Rolnictwo w PKB 19261448 2021-06
Budownictwo w PKB 28974417 2021-06
Przemysł w PKB 82263328 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 49589248 2021-06
Usługi w PKB 109370904 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12 2021-07
Pracujący 28730 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 3902 2021-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.2 2021-07
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.1 2021-07
Koszty Pracy 268 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3960 2018-12
Płaca Minimalna 3578 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 297 2021-06
Populacja 83.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 45.1 2021-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 23012 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 3297 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 104593216 2021-09
Przypadki koronawirusa 6767008 2021-09
Śmierć koronawirusa 61326 2021-09
Odzyskany koronawirus 3600788 2021-09
Łóżka szpitalne 2.81 2017-12
Szpitale 18.9 2017-12
Lekarze 1.87 2017-12
Pielęgniarki 2.07 2017-12
Łóżka OIOM 259 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 19.25 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.12 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 564 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 467 2021-08
Inflacja Bazowa 16.76 2021-08
Deflator Pkb 186 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 730 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 45.52 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 108 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2021-07
Inflacja Żywności 29 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 608 2021-08
Cpi Transport 562 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 216 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 19 2021-08
Stopa Międzybankowa 19.43 2021-09
Podaż Pieniądza M1 1408637302 2021-08
Podaż Pieniądza M2 3836079771 2021-08
Podaż Pieniądza M3 3950835911 2021-08
Bilans Banków 6683002756 2021-07
Rezerwy Walutowe 79660 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1840915200 2021-07
Stopa Depozytowa 17.5 2021-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2021-08
Bilans Banku Centralnego 1646846713 2021-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 22048 2021-08
Stopa Pożyczkowa 20.5 2021-08
Prywatna długu do PKB 166 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4278 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -683 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2020-12
Eksport 16415 2021-07
Import 20693 2021-07
Dług Zagraniczny 448393 2021-03
Terms of Trade 91.58 2021-07
Rachunek kapitałowy -4903 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1036 2021-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11 2021-07
Dochody z Turystyki 3004 2021-06
Przyjazdy Turystów 4360952 2021-07
Rezerwy Złota 408 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 66 2021-05
Indeks Terroryzmu 6.11 2019-12
Bronie Sprzedaży 141 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 39.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Bilans Budżetu 40.84 2021-08
Wydatki Rządowe 63792600 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 147 2021-08
Dług Publiczny 2032300 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 106 2021-08
Rating Kredytowy 35 2021-09
Wydatki Wojskowe 19567 2020-12
Saldo Pieniądza Skarbowego 64259 2021-08

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-08
Przemysłowy PMI 54.1 2021-08
Produkcja Przemysłowa 8.7 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.2 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.9 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.1 2021-08
Zmiany Zapasów 52279242 2021-06
Bankructwa 1442 2021-08
Produkcja Samochodów 106748 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 116988 2021-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58454 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.35 2021-07
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 61 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2020-12
Ranking Korupcji 86 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 33 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25674 2021-06
Produkcja w Górnictwie 15.2 2021-07
Produkcja Stali 3200 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 78.2 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.3 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 281912682 2021-06
Kredyt Konsumencki 928796161 2021-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3016788204 2021-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 101 2021-08
Cena Benzyny 0.94 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.5 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 185 2021-07
Pozwolenia Na Budowę 56721 2021-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 98761 2021-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.8 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 10317 2021-06
Sprzedaż Nowych Domów 42639 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.