Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.83 2019-06
Indeks Giełdowy 94165 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 17.1 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 14.1 2019-03
Inflacja 18.71 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.95 2019-05
Stopa Procentowa 24 2019-06
Bilans Handlowy -2982 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -1334 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
Koniunktura w przemyśle 98.9 2019-05
Przemysłowy PMI 45.3 2019-05
Optymizm Konsumentów 55.3 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2019-03
PKB 851 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 385221093 2019-03
Środki Trwałe Brutto 100644723 2019-03
Pkb Per Capita 14933 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 25129 2017-12
Rolnictwo w PKB 10691613 2019-03
Budownictwo w PKB 24255743 2019-03
Przemysł w PKB 67156607 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 45952229 2019-03
Usługi w PKB 88537213 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.1 2019-03
Pracujący 27795 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 4544 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.3 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.6 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.2 2019-03
Koszty Pracy 189 2019-03
Płaca Minimalna 2558 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 183 2019-03
Populacja 80.81 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 24404 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 3190 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 3080 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 18.71 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.95 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 414 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 349 2019-05
Inflacja Bazowa 15.87 2019-05
Deflator Pkb 154 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 457 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.71 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 91.5 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.11 2019-04
Inflacja Żywności 28.44 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 434 2019-05
Cpi Transport 398 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 158 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 24 2019-06
Stopa Międzybankowa 26.03 2019-06
Podaż Pieniądza M1 612217953 2019-05
Podaż Pieniądza M2 2170543798 2019-05
Podaż Pieniądza M3 2273653618 2019-05
Bilans Banków 4227146383 2019-04
Rezerwy Walutowe 138892 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 1310650898 2019-04
Stopa Depozytowa 22.5 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13 2019-05
Bilans Banku Centralnego 780697315 2019-05
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 27307 2019-06
Stopa Pożyczkowa 25.5 2019-05
Prywatna długu do PKB 170 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2982 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -1334 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2018-12
Eksport 14480 2019-04
Import 17462 2019-04
Dług Zagraniczny 444878 2018-12
Terms of Trade 100 2019-04
Rachunek kapitałowy -2418 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15 2019-04
Dochody z Turystyki 1685 2019-03
Przyjazdy Turystów 3293176 2019-04
Rezerwy Złota 261 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 55 2019-02
Indeks Terroryzmu 7.04 2017-12
Bronie Sprzedaży 364 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2017-12
Bilans Budżetu -14309064 2019-04
Wydatki Rządowe 57997835 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 56509585 2019-04
Dług Publiczny 1210559 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 70818649 2019-04
Wnioski o Azyl 16207 2018-08
Rating Kredytowy 44.46
Wydatki Wojskowe 22088 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 98.9 2019-05
Przemysłowy PMI 45.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa -4 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 76.3 2019-05
Zmiany Zapasów -27915236 2019-03
Bankructwa 776 2019-04
Produkcja Samochodów 127913 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 54322 2019-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 33016 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.4 2019-04
Szybkość Internetu 7558 2017-03
Adresy IP 8079762 2017-03
Index Konkurencyjności 61.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 61 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 43 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24637 2019-03
Produkcja w Górnictwie -9.3 2019-04
Produkcja Stali 3044 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 55.3 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.9 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 236727781 2019-03
Kredyt Konsumencki 525862937 2019-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2004855030 2019-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 77.5 2019-05
Cena Benzyny 1.17 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.8 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 33158 2019-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 50960 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.7 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 4365 2019-03
Sprzedaż Nowych Domów 33443 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Turcja - Wskaźniki ekonomiczne.