Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 17.00 17.64 18.62 19.65 20.73 23.1
Indeks Giełdowy 2371.25 2330 2221 2118 2019 1835
Obligacje Rządowe 10-letnie 18.25 19.03 19.52 20.02 20.53 21.59

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30 4.5 4.4 3.6 3.6 4
Stopa Bezrobocia 11.30 11.8 11.6 11.7 11.7 11.1
Inflacja 78.62 70 65 50 42 30
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.95 0.9 0.5 0.7 0.7 0.7
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 14
Bilans Handlowy -10604.72 -4200 -4860 -2600 -2600 -3500
Saldo Obrotów Bieżących -2737.00 -2890 -2480 -2480 -2480 -3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.70 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 42.00 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.70 -5.5 -5.5 -5 -5 -5
Koniunktura w Przemyśle 106.40 108 108 109 110 106
Przemysłowy PMI 48.10 50.6 51.5 53 54.1 54.6
Optymizm Konsumentów 63.40 77 84 89 92 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.10 -0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 23 23 23 23 23
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30 4.5 4.4 3.6 3.6 4
PKB 720.10 690 690 750 750 750
Pkb W Cenach Stałych 467282918.80 486438919 561314850 584286347 484105104 607657801
Środki Trwałe Brutto 114601001.30 127119692 135528893 140656052 118726637 146282294
PKB Per Capita 12035.03 12600 12600 13400 13400 13400
PKB Per Capita PPP 28384.99 28600 28600 29200 29200 29200
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 11.00 1.5 1.5 3.4 3.4 3.4
Rolnictwo w PKB 12015505.00 19667129 60587838 29159670 12448063 30326056
Budownictwo w PKB 22651317.80 30137207 31117345 25201366 23466765 26209420
Przemysł w PKB 85834277.90 85434034 87410700 100282695 88924312 104294002
Administracja Publiczna w PKB 52926951.58 51877959 53884440 56625063 54832322 58890066
Usługi w PKB 112207821.40 113735862 135343364 146054034 116247303 151896195

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 11.30 11.8 11.6 11.7 11.7 11.1
Pracujący 30371.00 29450 29470 29550 29550 29800
Bezrobotni Zarejestrowani 3853.00 4120 4080 3970 3970 3850
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.10 51.8 52 52.2 52.2 52.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.50 2.8 2.8 2.8 3.7 2.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.00 21.5 21.3 21.1 21.2 21.2
Koszty Pracy 385.11 320 327 336 336 345
Przeciętne Wynagrodzenia 3960.00 5600 5600 6300 6300 6300
Wynagrodzenia w Przemyśle 451.09 377 384 389 389 402
Płaca Minimalna 5008.50 5008 5008 6700 6700 6700
Populacja 84.68 84.75 84.75 85.88 85.88 85.88
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wskaźnik Zatrudnienia 46.50 45.6 45.7 45.9 45.9 46.3

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 78.62 70 65 50 42 30
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.95 0.9 0.5 0.7 0.7 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 931.76 970 1133 1265 1323 1474
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 727.12 612 702 774 865 790
Inflacja Bazowa 57.26 29 25 19 19 12.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1548.01 1169 1482 1798 2105 1853
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 138.31 57.6 45 36 36 25
Inflacja Żywności 93.90 49.5 42 36 36 25
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 6.77 2.2 1.5 1.6 1.6 0.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 357.06 372 434 485 507 565
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1004.50 1059 1133 1266 1426 1473
Cpi Transport 1252.47 1264 1270 1279 1288 1297

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 14.00 14 14 14 14 14
Stopa Międzybankowa 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63
Podaż Pieniądza M1 2662061648.30 1742000000 1915000000 1915000000 1915000000 2015000000
Podaż Pieniądza M2 6672682758.20 4574000000 4547000000 4547000000 4547000000 4557000000
Bilans Banków 10140316743.00 6913000000 6949000000 6949000000 6949000000 7229000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 3079089238.00 2005374047 2505707514 2796875647 3189936451 2605935815
Stopa Depozytowa 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 25.00 27 25 23 23 19
Bilans Banku Centralnego 2958087328.00 1889000000 1957000000 1957000000 1957000000 2157000000
Prywatny dług do PKB 173.00 175 175 175 175 171
Stopa Pożyczkowa 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -10604.72 -4200 -4860 -2600 -2600 -3500
Saldo Obrotów Bieżących -2737.00 -2890 -2480 -2480 -2480 -3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.70 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5
Import 29588.24 22460 21400 21400 21400 23100
Eksport 18983.52 17600 18800 18800 18800 19600
Dług Zagraniczny 451169.00 501200 515000 515000 515000 525000
Rachunek kapitałowy -7357.00 1980 4450 4450 4450 5540
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 290.00 810 750 750 750 880
Dochody z Turystyki 5450.00 5890 5650 5650 5650 6200
Przyjazdy Turystów 3824555.00 3714397 2045655 1693790 1693790 2110000
Wydobycie Ropy Naftowej 63.00 72 75 75 75 75

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 42.00 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.70 -5.5 -5.5 -5 -5 -5
Bilans Budżetu 143.98 -16 -32 -32 -31 -21
Wydatki Rządowe 60418420.00 65687721 77500000 79157760 62593483 75100000
Dochody Budżetu Państwa 317.75 94 85 85 85 96
Dług Publiczny 3363604.00 2944400 2944400 2944400 2944400 2944400
Wydatki Budżetu Państwa 173.78 116 116 116 116 117

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 23 23 23 23 23
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 106.40 108 108 109 110 106
Przemysłowy PMI 48.10 50.6 51.5 53 54.1 54.6
Produkcja Przemysłowa 10.80 4 3.6 3.6 3.6 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 -0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.89 4.7 3.8 3.8 3.8 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 77.60 77.6 77.4 77.6 77.5 78
Bankructwa 2054.00 2400 1400 1400 1400 1150
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 65167.00 97600 102000 102000 102000 108000
Produkcja Samochodów 103984.00 112710 130574 118956 114815 124787
Rejestracje nowych samochodów 112709.00 117500 87000 87000 87000 98000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.34 4.6 3.8 3.8 3.8 3.8
Produkcja w Górnictwie 7.36 3.6 3 3 3 3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 63.40 77 84 89 92 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.10 -0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.70 2 1.8 3.1 3.1 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 309765624.30 293570723 338701395 379045137 320917187 394206942
Kredyt Konsumencki 1272663622.00 999995133 1076222781 1124472672 1318479512 1119271693
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4594502327.00 3277756941 3863363721 4294458652 4759904411 4017898270
Cena Benzyny 1.49 1.58 1.64 1.7 1.76 1.76
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 93.60 99 105 103 103 102
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 15.50 29 29 29 29 32

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 383.10 220 226 226 226 245
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 96637.00 120500 145500 145500 145500 168500
Pozwolenia Na Budowę 57901.00 55900 98000 98000 98000 111000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.90 59 59 59 59 58.6
Rozpoczęte Budowy Domów 9367.00 10500 17700 17700 17700 19500
Sprzedaż Nowych Domów 36421.00 52600 109500 109500 109500 109500


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.