Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 5.72 5.79 5.87 5.95 6.04 6.21
Indeks Giełdowy 100069.26 101380 99595 97840 96117 92763
Obligacje Rządowe 10-letnie 14.45 15.22 15.65 16.1 16.57 17.54
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.5 0.6 0.7 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 -2 -1.2 1.2 1.5 2
Stopa Bezrobocia 13.00 14.5 15.1 15.6 15.2 14.2
Inflacja 15.01 9.4 9.1 8.5 8.9 8.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.86 1.1 0.7 0.5 0.6 0.5
Stopa Procentowa 16.50 16.5 15 14.25 14.25 13.25
Bilans Handlowy -3191.93 1100 -400 800 -700 1000
Saldo Obrotów Bieżących 1158.00 1900 -1020 -1850 -2400 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3 -3 -3.4 -3.4 -3.4
Dług Publiczny do PKB 30.40 34.2 34.2 36.6 36.6 36.6
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4
Koniunktura w przemyśle 102.50 102 97 99 100 101
Przemysłowy PMI 48.00 48.9 49.5 50.7 53.2 53.2
Optymizm Konsumentów 55.80 57 56 59 62 68
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 -0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.5 0.6 0.7 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 -2 -1.2 1.2 1.5 2
PKB 766.51 758 758 765 765 765
Pkb W Cenach Stałych 426348297.20 452468351 446077020 391201762 432743522 454998560
Środki Trwałe Brutto 104251294.60 123384540 120911500 104488160 105815064 123329730
Pkb Per Capita 15026.70 15400 15400 15900 15900 15900
Pkb Per Capita Ppp 25286.60 25400 25400 26100 26100 26100
Rolnictwo w PKB 17848921.00 54211785 24490566 10782508 18116655 24980377
Budownictwo w PKB 29287888.30 33449204 30605173 24970094 29727207 31217276
Przemysł w PKB 70922402.50 67686900 72842252 67814156 71986239 74299097
Administracja Publiczna w PKB 46799195.63 42667217 44462039 46660249 47501184 45351280
Usługi w PKB 99589464.40 103372956 105486851 90234365 101083306 107596589
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 13.00 14.5 15.1 15.6 15.2 14.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.90 53.3 53.4 53.2 53.4 53.6
Bezrobocie Długoterminowe 2.90 3.3 3.9 4.4 4 3.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.80 25.2 25.8 26.3 25.9 25.2
Koszty Pracy 200.63 199 201 205 207 215
Płaca Minimalna 2558.40 2558 2558 3020 3020 3020
Wynagrodzenia w Przemyśle 194.11 189 195 195 201 215
Populacja 82.00 83.42 81.81 82.81 82.81 82.81
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380.00 1550 1550 1600 1600 1600
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830.00 3100 3100 3200 3200 3200
Koszty Utrzymania Rodziny 3190.00 2950 2950 3100 3100 3100
Koszty Utrzymania 1930.00 1800 1800 1850 1850 1850
Wskaźnik Zatrudnienia 45.60 46.6 46.6 46.8 46.5 47
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 15.01 9.4 9.1 8.5 8.9 8.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.86 1.1 0.7 0.5 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 422.84 428 430 437 450 467
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 360.22 373 372 370 380 399
Inflacja Bazowa 13.60 10.1 9.5 9.1 7.9 7.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 449.96 460 463 476 501 501
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.45 4.6 9.5 10.2 9.6 8.1
Inflacja Żywności 17.22 12.9 11.5 10.5 10.9 8.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 458.10 464 484 468 474 526
Cpi Transport 409.88 459 413 418 436 449
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 16.50 16.5 15 14.25 14.25 13.25
Stopa Międzybankowa 15.22 15.22 15.22 14.47 14.47 14.47
Podaż Pieniądza M1 641449465.40 645000000 659000000 685000000 715000000 816000000
Podaż Pieniądza M2 2266821545.10 2291000000 2380000000 2450000000 2510000000 2677000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1259281390.00 1335574029 1200362046 1301062334 1305206614 1224369287
Stopa Depozytowa 15.00 15 15 14.25 14.25 14.25
Prywatna długu do PKB 170.20 179 179 182 182 182
Stopa Pożyczkowa 18.00 18 18 17.25 17.25 17.25
Bilans Banku Centralnego 783623223.00 841000000 887000000 945000000 1050000000 1225000000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -3191.93 1100 -400 800 -700 1000
Saldo Obrotów Bieżących 1158.00 1900 -1020 -1850 -2400 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3 -3 -3.4 -3.4 -3.4
Import 18351.47 14500 14600 17100 16900 17400
Eksport 15159.54 15600 14200 17900 16200 18400
Dług Zagraniczny 453423.00 445000 439000 440000 445000 465000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200.00 14000 14000 15100 15100 15100
Dochody z Turystyki 3338.00 14600 10150 4950 8900 10600
Przyjazdy Turystów 6617380.00 4264000 1920000 2360000 4862000 2010000
Wydobycie Ropy Naftowej 58.00 60 60 60 60 60
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 30.40 34.2 34.2 36.6 36.6 36.6
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4
Wydatki Rządowe 62009834.30 56827352 72033817 59033956 62939982 73474494
Dług Publiczny 1248300.00 1370000 1450000 1520000 1580000 1710000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 102.50 102 97 99 100 101
Przemysłowy PMI 48.00 48.9 49.5 50.7 53.2 53.2
Produkcja Przemysłowa -1.20 -0.6 1.5 2.7 2.8 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.30 -0.3 0.6 0.6 0.5 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.30 -1.2 1.2 2.6 3 2.7
Bankructwa 1011.00 1000 2250 1050 920 2050
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 26246.00 21930 65000 45500 46800 69000
Produkcja Samochodów 52242.00 128200 119700 125900 108100 125400
Rejestracje nowych samochodów 67621.00 36980 45000 52500 34900 51000
Produkcja Stali 2925.04 2800 2600 2600 2850 2730
Produkcja w Górnictwie 7.80 2.5 2.7 2.2 1.4 2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 55.80 57 56 59 62 68
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 -0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.70 -2 0.5 1.5 2.8 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 251577716.40 263878254 256563007 233392067 255351382 261694267
Kredyt Konsumencki 533673372.00 517926443 509429307 525351149 534298283 519617893
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1960372690.00 2013375508 1867788684 2002324972 2014230017 1905144458
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 87.10 85.9 79 81 84 88
Cena Benzyny 1.17 1.15 1.12 1.09 1.06 1.06
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.20 112 115 117 119 122
Sprzedaż Nowych Domów 38931.00 55100 60000 45800 54200 61400
Pozwolenia Na Budowę 9477.00 36200 72000 28900 10200 75000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 63305.00 62400 62300 56500 59800 69500
Rozpoczęte Budowy Domów 1733.00 2500 7500 3800 2100 7900
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.70 60.5 60.5 60 60 60


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.