Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 8.11 8.26 8.35 8.45 8.54 8.74
Indeks Giełdowy 1378.37 1329 1283 1239 1196 1111
Obligacje Rządowe 10-letnie 17.46 17.94 18.4 18.89 19.38 20.36

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 2.9 2 1.5 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
Stopa Bezrobocia 13.40 14.5 14 13.7 13.4 12.9
Inflacja 16.19 18 16 11 9.1 7.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.08 1.5 0.9 1.2 0.6 0.5
Stopa Procentowa 19.00 19 19 18 15.5 12.5
Bilans Handlowy -3299.37 -2400 2380 100 100 -1300
Saldo Obrotów Bieżących -2610.00 -1780 -2680 -2200 -2800 -2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 39.50 45.6 45.6 45.6 49 49
Budżet Państwa do PKB -3.40 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle 110.80 105 100 102 105 110
Przemysłowy PMI 52.60 54 53.6 52.5 53.6 54
Optymizm Konsumentów 86.70 73.6 75 79 83 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 2.9 2 1.5 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.90 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
PKB 754.41 740 740 740 810 810
Pkb W Cenach Stałych 512715333.10 421328217 432899576 477124233 538863815 559340640
Środki Trwałe Brutto 133971217.30 105020492 113351873 127809779 140803749 146154292
Pkb Per Capita 14999.00 14400 14400 14400 15100 15100
Pkb Per Capita Ppp 28167.40 27500 27500 27500 28600 28600
Rolnictwo w PKB 26744472.00 11564200 20976411 26226109 28108440 29176561
Budownictwo w PKB 25691275.70 25238113 32167737 32774032 27001531 28027589
Przemysł w PKB 84786842.20 73063295 64133587 78004275 89110971 92497188
Administracja Publiczna w PKB 51468251.67 50244588 51393936 47612877 54093133 56148672
Usługi w PKB 122923198.60 96552116 85218360 112962260 129192282 134101588

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 13.40 14.5 14 13.7 13.4 12.9
Pracujący 27477.00 26800 26200 26600 27000 27900
Bezrobotni Zarejestrowani 4236.00 4480 4840 4750 4520 4450
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.10 50.5 50.8 51.1 51.5 52
Bezrobocie Długoterminowe 3.30 3.8 3.6 3 2.9 2.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.90 25.2 27 22.5 26.2 25.7
Koszty Pracy 222.42 264 230 222 237 228
Płaca Minimalna 3577.50 3578 3578 3578 4250 4250
Wynagrodzenia w Przemyśle 243.96 195 238 228 242 234
Populacja 83.61 83.91 83.91 83.91 84.75 84.75
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wskaźnik Zatrudnienia 43.40 43.8 43.4 43.6 43.7 44.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 16.19 18 16 11 9.1 7.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.08 1.5 0.9 1.2 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 523.53 550 554 560 571 604
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 438.46 441 478 453 470 503
Inflacja Bazowa 16.88 21.5 15.6 10.4 8.8 7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 614.93 650 644 668 689 727
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 31.20 34 25 17.5 12 8.9
Inflacja Żywności 17.44 27.6 18.6 14.6 12.4 8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 557.45 591 597 593 604 639
Cpi Transport 523.13 524 546 571 571 616
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 193.48 211 212 215 211 232

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 19.00 19 19 18 15.5 12.5
Stopa Międzybankowa 19.48 19.48 19.48 20.63 18.48 15.48
Podaż Pieniądza M1 1196274465.00 1475000000 1665000000 1815000000 1759000000 1915000000
Podaż Pieniądza M2 3362342866.20 3799000000 3846000000 3955000000 3902000000 4047000000
Bilans Banków 6019110601.00 6642000000 6485000000 6549000000 6519000000 6949000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1729774867.00 1489302495 1810069463 1839956420 1829313887 1898827815
Stopa Depozytowa 17.50 17.5 17.5 16.5 16.5 13.5
Stopa Pożyczkowa 20.50 20.5 20.5 20.5 19.5 16.5
Prywatna długu do PKB 165.80 171 171 171 177 177
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 19.00 19 19 19 17 17
Bilans Banku Centralnego 1361644142.00 1689000000 1592000000 1605000000 1654000000 1857000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -3299.37 -2400 2380 100 100 -1300
Saldo Obrotów Bieżących -2610.00 -1780 -2680 -2200 -2800 -2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2 -3.2
Import 19308.00 14400 18900 19100 20600 20100
Eksport 16009.00 16780 16900 18200 17300 18800
Dług Zagraniczny 450048.00 481000 487000 495000 488000 515000
Rachunek kapitałowy -729.00 -780 1250 2850 -1200 4450
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 228.00 590 650 690 850 750
Dochody z Turystyki 3914.00 6500 5100 5200 4250 5650
Przyjazdy Turystów 537976.00 1910000 2620000 1700000 2110000 2110000
Wydobycie Ropy Naftowej 65.00 60 60 60 60 60

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 39.50 45.6 45.6 45.6 49 49
Budżet Państwa do PKB -3.40 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu 23.17 -22 -28 -34 -42 -32
Wydatki Rządowe 78810997.60 68000000 66700000 79900000 61200000 77500000
Dochody Budżetu Państwa 119.58 72 85 78 57 85
Dług Publiczny 1859644.00 1950000 1990000 1940000 1950000 1980000
Wydatki Budżetu Państwa 96.41 101 118 120 94 116

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 110.80 105 100 102 105 110
Przemysłowy PMI 52.60 54 53.6 52.5 53.6 54
Produkcja Przemysłowa 8.80 7 5.6 4.9 3.8 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.10 0.6 -1.6 0.5 0.9 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.30 4.4 2.5 5.5 4.4 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 74.70 75.8 75.5 75 75.2 76
Bankructwa 775.00 1560 2210 2520 1640 1400
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 96428.00 68800 92100 95000 62000 102000
Produkcja Samochodów 123427.00 99500 130200 136400 116000 145500
Rejestracje nowych samochodów 75902.00 78700 109700 69000 76000 87000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.61 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
Produkcja w Górnictwie 15.90 2.5 5.6 4.4 3.6 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 86.70 73.6 75 79 83 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.60 5.5 5.6 6.2 5.2 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 301125200.60 250797683 256318741 272227250 316482586 328508924
Kredyt Konsumencki 857861181.00 663209474 774159789 545530416 876993351 910319098
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2824705678.00 2346936474 2870633723 2943493440 2954885158 3067170794
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 18.00 25 25 25 29 29
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 98.90 95 92 99 101 105
Cena Benzyny 0.85 0.94 0.89 1.08 0.81 0.77

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 157.70 165 162 164 166 175
Sprzedaż Nowych Domów 24737.00 54800 38500 75500 42200 109500
Rozpoczęte Budowy Domów 13975.00 1750 3600 9100 5200 10500
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.80 59.5 59.5 59.5 59 59
Pozwolenia Na Budowę 89075.00 6500 15600 85000 41000 98000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 56485.00 133000 109200 122500 98900 145500


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.