Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 7.93 7.9 7.99 8.08 8.17 8.36
Indeks Giełdowy 1202.51 1170 1130 1091 1053 978
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.43 13.29 13.64 13.99 14.36 15.09

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.00 1.5 0.9 1.4 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.90 -4.2 3.8 10.5 6.1 5.1
Stopa Bezrobocia 13.40 18 17.5 16 15.2 14.7
Inflacja 11.75 10 8.9 7.5 7.2 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.97 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4
Stopa Procentowa 10.25 12 12 10.5 10.5 10.5
Bilans Handlowy -6278.02 1000 -1700 600 2380 100
Saldo Obrotów Bieżących -4631.00 -1600 -1600 -1780 -2680 -2200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.20 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 33.10 40.5 45.6 45.6 45.6 45.6
Budżet Państwa do PKB -2.90 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Koniunktura w Przemyśle 105.30 96 80 86 91 90
Przemysłowy PMI 52.80 49.5 50.5 54 53.6 52.5
Optymizm Konsumentów 81.90 68 60 65 69 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 1.1 1.5 0.8 -1.2 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.00 1.5 0.9 1.4 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.90 -4.2 3.8 10.5 6.1 5.1
PKB 754.41 650 740 740 740 740
Pkb W Cenach Stałych 386508425.70 464580558 458290356 421222541 427091810 477124233
Środki Trwałe Brutto 101283418.30 124449639 116575887 105098926 111918177 127809779
Pkb Per Capita 14999.00 13600 14400 14400 14400 14400
Pkb Per Capita Ppp 28167.40 26700 27500 27500 27500 27500
Rolnictwo w PKB 18683446.00 25536620 24541654 11650955 20645208 26226109
Budownictwo w PKB 28947529.10 31912398 28395163 25477042 31987020 32774032
Przemysł w PKB 56957006.40 75953530 74969915 72706680 62937492 78004275
Administracja Publiczna w PKB 45602560.83 46361126 45352558 50221814 50390830 47612877
Usługi w PKB 76463061.30 109992464 109496895 96758642 84491683 112962260

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 13.40 18 17.5 16 15.2 14.7
Pracujący 27263.00 24700 25200 25800 26200 26600
Bezrobotni Zarejestrowani 4227.00 5510 5410 4980 4840 4750
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.30 48.2 49.1 50.5 51.7 52.5
Bezrobocie Długoterminowe 2.80 3.2 3.2 3.8 3.6 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.90 26.7 26.2 24.7 23.9 23.4
Koszty Pracy 256.60 200 192 198 206 208
Płaca Minimalna 2943.00 2943 3680 3680 3680 3680
Wynagrodzenia w Przemyśle 182.65 175 185 192 197 206
Populacja 83.15 84.38 83.81 83.81 83.81 85.57
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wskaźnik Zatrudnienia 42.60 43 43.7 44.2 44.7 45

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 11.75 10 8.9 7.5 7.2 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.97 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 477.21 485 491 501 507 518
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 405.25 429 409 411 427 453
Inflacja Bazowa 11.32 9.8 9.5 8.5 8 7.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 515.13 550 504 519 539 602
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.33 8.1 7.5 7 7.4 6.9
Inflacja Żywności 14.95 10 10 8 8.2 7.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 514.76 536 541 538 547 573
Cpi Transport 470.38 468 456 477 495 499
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 182.90 186 188 192 194 198

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 10.25 12 12 10.5 10.5 10.5
Stopa Międzybankowa 13.79 13.79 13.79 12.29 12.29 12.29
Podaż Pieniądza M1 1230903566.40 1414000000 1495000000 1575000000 1665000000 1815000000
Podaż Pieniądza M2 3274777899.60 3497000000 3654000000 3799000000 3846000000 3955000000
Bilans Banków 5613388052.00 5909000000 6109000000 6242000000 6385000000 6549000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1702718610.00 1678000000 1254073554 1489302495 1777890451 1318031305
Stopa Depozytowa 8.75 8.75 8.75 7.25 7.25 7.25
Stopa Pożyczkowa 11.75 11.75 11.75 10.25 10.25 10.25
Prywatna długu do PKB 163.70 165 171 171 171 171
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 17.00 17 17 17 17 17
Bilans Banku Centralnego 1129085410.00 1295000000 1542000000 1689000000 1592000000 1605000000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -6278.02 1000 -1700 600 2380 100
Saldo Obrotów Bieżących -4631.00 -1600 -1600 -1780 -2680 -2200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.20 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Import 18741.66 18400 17200 14400 14900 19100
Eksport 12463.64 16700 17800 16780 16900 17200
Dług Zagraniczny 421826.00 465000 475000 481000 487000 495000
Rachunek kapitałowy -3711.00 -1870 -1840 -780 1250 2850
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 833.00 650 720 590 650 690
Dochody z Turystyki 788.00 1600 2800 4000 4500 2500
Przyjazdy Turystów 1814701.00 1400000 1500000 2910000 3620000 1700000
Wydobycie Ropy Naftowej 60.00 60 60 60 60 60

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 33.10 40.5 45.6 45.6 45.6 45.6
Budżet Państwa do PKB -2.90 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Bilans Budżetu 27990695.00 -46000000 -46000000 -14600000 -18900000 -38000000
Wydatki Rządowe 61578543.60 77500000 62800000 68000000 66700000 65900000
Dochody Budżetu Państwa 106671579.00 68800000 46000000 68500000 58800000 76500000
Dług Publiczny 1862900.00 1910000 1960000 1990000 1970000 1940000
Wydatki Budżetu Państwa 78680884.00 125000000 98000000 101000000 94000000 119500000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 105.30 96 80 86 91 90
Przemysłowy PMI 52.80 49.5 50.5 54 53.6 52.5
Produkcja Przemysłowa 10.40 -2.8 2.5 4 2.9 5.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.40 0.9 1 0.6 -1.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.40 -3 2.8 4.4 2.5 5.5
Stopa Utylizacji Surowców 74.60 72 74 75.8 75.5 75
Bankructwa 1305.00 3200 1750 1560 2210 2520
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 90619.00 69000 48000 44800 42100 75000
Produkcja Samochodów 142129.00 125400 115400 99500 130200 136400
Rejestracje nowych samochodów 103872.00 51000 55000 38700 45700 59000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.73 -4.2 3.8 4.5 6.4 5.1
Produkcja w Górnictwie 5.20 -4 -4 2.5 5.6 4.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 81.90 68 60 65 69 75
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 1.1 1.5 0.8 -1.2 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.80 2.7 3.6 5.5 5.6 6.2
Wydatki Konsumpcyjne 230395356.80 265070350 265625798 250362171 254586869 272227250
Kredyt Konsumencki 807201439.00 531188332 563966366 663209474 760396949 545530416
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2730732997.00 2081000000 1993290339 2346936474 2819600234 2094948147
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 15.10 19 25 25 25 25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 88.50 78 81 84 87 85
Cena Benzyny 0.86 1.14 0.78 0.74 0.7 1.08

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144.40 125 129 130 134 138
Sprzedaż Nowych Domów 52123.00 94400 55400 67800 68500 105500
Rozpoczęte Budowy Domów 8207.00 6900 4900 1750 3600 9100
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.10 60 59.5 59.5 59.5 59.5
Pozwolenia Na Budowę 72032.00 65000 32000 6500 15600 85000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 118285.00 132500 84800 137900 119200 142500


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.