Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 7.33 7.41 7.49 7.58 7.67 7.84
Indeks Giełdowy 1111.63 1076 1039 1003 969 899
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.92 14.16 14.53 14.91 15.3 16.08

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
Stopa Bezrobocia 12.90 17.4 18 17.5 16 15.7
Inflacja 11.76 9.1 8.6 7.9 7.5 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.58 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4
Stopa Procentowa 8.25 8.75 8.75 8.5 8.5 8.5
Bilans Handlowy -2845.60 -700 1000 -1400 -3620 100
Saldo Obrotów Bieżących -3764.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
Budżet Państwa do PKB -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
Koniunktura w Przemyśle 100.70 75 77 80 82 85
Przemysłowy PMI 56.90 47 49.5 50.5 54 52.5
Optymizm Konsumentów 60.90 60 58 52 54 57
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.80 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
PKB 754.41 650 650 740 740 740
Pkb W Cenach Stałych 404437684.10 434923029 458290356 419806316 422637380 481663164
Środki Trwałe Brutto 101761743.60 102405667 116575887 105628690 106341022 122521257
Pkb Per Capita 14999.00 14900 14900 15400 15400 15400
Pkb Per Capita Ppp 28167.40 26700 26700 27500 27500 27500
Rolnictwo w PKB 11115755.00 53773769 24541654 11538154 11615964 25793278
Budownictwo w PKB 24290595.40 29038469 28395163 25213638 25383672 29843316
Przemysł w PKB 71562833.00 66008895 74969915 74282221 74783160 78793381
Administracja Publiczna w PKB 48202167.70 43434431 45352558 50033850 50371265 47665538
Usługi w PKB 92239191.10 99441481 109496895 95744280 96389955 115081237

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 12.90 17.4 18 17.5 16 15.7
Pracujący 25858.00 25600 24700 25200 25800 26600
Bezrobotni Zarejestrowani 3826.00 5490 5510 5410 4980 4750
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.60 47.5 48.2 49.1 50.5 52.5
Bezrobocie Długoterminowe 3.60 4.2 4.8 4.3 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.90 25 25.6 25.1 23.6 23.6
Koszty Pracy 221.43 185 189 192 195 202
Płaca Minimalna 2943.00 2943 2943 3680 3680 3680
Wynagrodzenia w Przemyśle 221.98 189 192 196 198 206
Populacja 83.15 82.68 84.38 83.81 83.81 85.57
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wskaźnik Zatrudnienia 40.90 42.7 43 43.7 44.2 45

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 11.76 9.1 8.6 7.9 7.5 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.58 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 468.56 466 478 486 501 511
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 396.89 410 413 411 418 444
Inflacja Bazowa 10.25 12.5 10.8 9.5 8.5 7.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 490.33 489 550 504 519 602
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.33 8.5 8.1 7.5 7 6.9
Inflacja Żywności 12.73 9.8 9.1 9.1 8 7.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 505.21 510 529 536 538 565
Cpi Transport 454.80 454 462 452 477 493
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 178.54 178 183 186 192 196

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 8.25 8.75 8.75 8.5 8.5 8.5
Stopa Międzybankowa 10.43 9.2 9.2 8.95 8.95 8.95
Podaż Pieniądza M1 1101541116.40 1211000000 1414000000 1495000000 1575000000 1815000000
Podaż Pieniądza M2 3012610783.40 2750000000 2797000000 2854000000 2899000000 2955000000
Bilans Banków 5242815808.00 4982000000 4909000000 5109000000 5242000000 5549000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1608950634.00 1219577398 1254073554 1489302495 1638871219 1318031305
Stopa Depozytowa 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5
Stopa Pożyczkowa 9.75 9.75 9.75 9.5 9.5 9.5
Prywatna długu do PKB 163.70 165 165 171 171 171
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.00 15 15 15 15 15
Bilans Banku Centralnego 1014308814.00 1050000000 1125000000 1542000000 1689000000 1205000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -2845.60 -700 1000 -1400 -3620 100
Saldo Obrotów Bieżących -3764.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
Import 16307.76 15100 18400 19200 14400 19100
Eksport 13462.16 13400 16700 17800 10780 17200
Dług Zagraniczny 431034.00 451000 465000 475000 481000 495000
Rachunek kapitałowy 2303.00 -2000 -1870 -1840 -780 2850
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 257.00 290 650 720 590 690
Dochody z Turystyki 788.00 3400 2600 2800 4500 6500
Przyjazdy Turystów 214768.00 1200000 1700000 1900000 2510000 2300000
Wydobycie Ropy Naftowej 63.00 60 60 60 60 60

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
Budżet Państwa do PKB -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
Bilans Budżetu -20688771.00 -20600000 -46000000 -46000000 -14600000 -38000000
Wydatki Rządowe 61895538.80 57163537 71731065 64247569 64680838 75389349
Dochody Budżetu Państwa 64430453.00 75500000 78800000 62800000 79100000 86500000
Dług Publiczny 1641200.00 1640000 1710000 1760000 1790000 1840000
Wydatki Budżetu Państwa 85119224.00 99000000 125000000 98000000 101000000 119500000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 100.70 75 77 80 82 85
Przemysłowy PMI 56.90 47 49.5 50.5 54 52.5
Produkcja Przemysłowa -19.90 -3.2 -2.8 2.5 4 5.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 17.40 -2.2 0.9 1 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -20.60 -2.6 -3 2.8 4.4 5.5
Stopa Utylizacji Surowców 70.70 71 72 74 75.8 75
Bankructwa 1130.00 2980 3200 1750 1560 2520
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 87401.00 36200 69000 48000 44800 75000
Produkcja Samochodów 103273.00 122200 125400 115400 99500 136400
Rejestracje nowych samochodów 76058.00 38700 51000 55000 38700 59000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.76 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
Produkcja w Górnictwie -14.20 -6 -4 -4 2.5 4.4
Produkcja Stali 2799.04 2850 2730 2730 2730 2730
Produkcja Energii Elektrycznej 25815.00 23000 24700 24700 24700 24700

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 60.90 60 58 52 54 57
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.80 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.70 -6.4 2.7 3.6 5.5 6.2
Wydatki Konsumpcyjne 241582303.50 255952492 265625798 250762431 252453507 279172713
Kredyt Konsumencki 739026545.00 516098398 563966366 663209474 679196351 592728651
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2551674420.00 1916907000 1993290339 2346936474 2525137450 2094948147
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.70 19 19 19 25 25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 82.20 74 78 81 84 85
Cena Benzyny 0.92 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135.70 112 114 116 118 122
Sprzedaż Nowych Domów 58632.00 29900 61400 55400 17800 68500
Rozpoczęte Budowy Domów 4510.00 1400 6900 4900 1750 9100
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.10 60 60 59.5 59.5 59.5
Pozwolenia Na Budowę 32752.00 13400 45000 32000 6500 65000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 131380.00 75900 99500 69800 30900 111500


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.