Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 8.62 8.77 8.9 9.03 9.17 9.44
Indeks Giełdowy 1399.55 1365 1316 1268 1222 1136
Obligacje Rządowe 10-letnie 16.58 16.9 17.38 17.88 18.39 19.46

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 2.4 2.8 1.7 1.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.70 14 7 6.8 6.9 4.4
Stopa Bezrobocia 12.00 11 12 12.4 12 11.6
Inflacja 19.25 18.8 15.1 12 10.5 7.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.12 0.6 1.2 0.6 0.7 0.5
Stopa Procentowa 19.00 19 18 15.5 14.5 12.5
Bilans Handlowy -4277.55 -4600 -5200 -8300 -5200 -5600
Saldo Obrotów Bieżących -683.00 -2700 -2200 -2800 -3200 -2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 39.50 45.6 45.6 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.40 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle 113.90 112 109 106 107 110
Przemysłowy PMI 54.10 54.4 52.5 53.6 54.1 54
Optymizm Konsumentów 78.20 77.4 79 83 85 89
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 -1.2 0.5 0.9 1 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 23 23 23
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 2.4 2.8 1.7 1.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.70 14 7 6.8 6.9 4.4
PKB 720.10 740 740 810 810 810
Pkb W Cenach Stałych 468630943.60 570253731 548703631 464822249 500966479 572846591
Środki Trwałe Brutto 122255832.10 151548840 145332262 121051534 130691485 151726882
Pkb Per Capita 15225.61 15100 15100 15600 15600 15600
Pkb Per Capita Ppp 28384.99 27900 27900 28600 28600 28600
Rolnictwo w PKB 19261448.00 70266932 28925678 12996658 20590488 30198408
Budownictwo w PKB 28974417.10 36391202 26879169 26092139 30973652 28061853
Przemysł w PKB 82263328.30 87148294 92358916 85419405 87939498 96422708
Administracja Publiczna w PKB 49589248.43 54272630 54914657 53778417 53010907 57330902
Usługi w PKB 109370903.90 122285849 128238577 104268040 116917496 133881074

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 12.00 11 12 12.4 12 11.6
Pracujący 28730.00 28900 28750 29000 29200 29100
Bezrobotni Zarejestrowani 3902.00 4040 4150 4220 4290 4080
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.20 51.4 51.1 51.5 51.7 52
Bezrobocie Długoterminowe 3.50 3.6 3 2.9 2.9 2.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.10 22.1 23.1 23.5 23.1 22.9
Koszty Pracy 268.49 275 283 287 291 302
Przeciętne Wynagrodzenia 3960.00 4750 4750 5600 5600 5600
Wynagrodzenia w Przemyśle 297.18 312 328 342 366 384
Płaca Minimalna 3577.50 3578 3578 4250 4250 4250
Populacja 83.61 83.91 83.91 84.75 84.75 84.75
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wskaźnik Zatrudnienia 45.10 45.2 45.6 45.4 45.5 45.7

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 19.25 18.8 15.1 12 10.5 7.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.12 0.6 1.2 0.6 0.7 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 563.60 567 581 586 605 626
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 467.00 472 478 480 503 514
Inflacja Bazowa 16.76 16.5 12.2 9.5 8.8 7.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 730.28 743 750 735 795 821
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 45.52 44.2 32 19.5 14.6 9.5
Inflacja Żywności 29.00 28.5 22.8 16.5 12.2 12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 608.49 612 615 624 634 663
Cpi Transport 562.42 559 593 586 620 639
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 215.96 217 223 225 232 240

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 19.00 19 18 15.5 14.5 12.5
Stopa Międzybankowa 19.44 19.44 18.44 15.94 14.94 12.94
Podaż Pieniądza M1 1408637302.00 1665000000 1815000000 1759000000 1778000000 1915000000
Podaż Pieniądza M2 3836079770.60 3846000000 3955000000 3902000000 3937000000 4047000000
Bilans Banków 6683002756.00 6715000000 6749000000 6819000000 6862000000 6949000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1840915200.00 1976956002 1862384262 1938215631 1994824240 1944329169
Stopa Depozytowa 17.50 17.5 16.5 14 13 11
Stopa Pożyczkowa 20.50 20.5 19.5 17 16 14
Prywatna długu do PKB 173.00 177 177 175 175 175
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 23.00 23 23 23 23 21
Bilans Banku Centralnego 1646846713.00 1692000000 1705000000 1754000000 1825000000 1957000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -4277.55 -4600 -5200 -8300 -5200 -5600
Saldo Obrotów Bieżących -683.00 -2700 -2200 -2800 -3200 -2480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Import 20692.65 21500 23400 25600 24700 24400
Eksport 16415.10 16900 18200 17300 19500 18800
Dług Zagraniczny 448393.00 487000 495000 488000 494000 515000
Rachunek kapitałowy -4903.00 1250 2850 -1200 -1000 4450
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1036.00 650 690 850 710 750
Dochody z Turystyki 3004.00 5100 5200 4250 6600 5650
Przyjazdy Turystów 4360952.00 2620000 1700000 2110000 2090000 2110000
Wydobycie Ropy Naftowej 66.00 60 60 60 60 60

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 39.50 45.6 45.6 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.40 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu 40.84 -33 -42 -37 -16 -31
Wydatki Rządowe 63792599.80 71557090 82674275 64468379 68194289 86311944
Dochody Budżetu Państwa 146.54 85 78 57 79 85
Dług Publiczny 2041704.00 2050000 2070000 2090000 2110000 2140000
Wydatki Budżetu Państwa 105.70 118 120 94 95 116

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 23 23 23
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 113.90 112 109 106 107 110
Przemysłowy PMI 54.10 54.4 52.5 53.6 54.1 54
Produkcja Przemysłowa 8.70 5.6 4.9 3.8 4.4 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.20 -0.6 0.5 0.9 1.2 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.90 5.1 5.5 4.4 5.4 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 77.10 77 76.8 77.2 77.4 77.5
Bankructwa 1442.00 2210 2520 1640 1650 1400
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58454.00 92100 95000 62000 75600 102000
Produkcja Samochodów 106748.00 146200 155400 132000 115900 165500
Rejestracje nowych samochodów 116988.00 109700 69000 76000 85900 87000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.94 6.1 5.1 4.4 5.2 3.8
Produkcja w Górnictwie 15.20 9.6 5.4 3.6 4 3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 78.20 77.4 79 83 85 89
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 -1.2 0.5 0.9 1 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.30 6.9 6.2 5.2 4.6 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 281912681.60 338728568 320082142 277025679 301364657 334165756
Kredyt Konsumencki 928796161.00 920209640 892847655 916195741 961743290 932132952
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3016788204.00 3162660246 3008303634 3134944897 3235882775 3140668993
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.00 25 25 29 29 29
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 100.80 102 101 104 106 105
Cena Benzyny 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 185.30 192 199 208 216 226
Sprzedaż Nowych Domów 42639.00 38500 75500 42200 65100 109500
Rozpoczęte Budowy Domów 10317.00 9400 15100 12200 9600 17700
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.80 59.5 59.5 59 59 59
Pozwolenia Na Budowę 56721.00 51600 91000 85000 72500 98000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 98761.00 109200 122500 98900 146000 145500


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.