Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 5.71 5.87 6.01 6.15 6.29 6.59
Indeks Giełdowy 102653.19 94652 92857 91092 89355 85995
Obligacje Rządowe 10-letnie 15.79 16.73 17.27 17.83 18.41 19.63
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.5 0.6 0.7 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.60 -2 -1.2 1.2 1.5 2
Stopa Bezrobocia 13.00 16.1 14 15.1 14.5 13.4
Inflacja 15.72 16 15.1 12.2 11.5 8.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Stopa Procentowa 24.00 21.5 19 17.5 16.75 15
Bilans Handlowy -1837.83 1100 -400 800 800 1000
Saldo Obrotów Bieżących 151.00 1900 -1020 -1850 -2400 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3 -3 -3.4 -3.4 -3.4
Dług Publiczny do PKB 30.40 34.2 34.2 36.6 36.6 36.6
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4
Koniunktura w przemyśle 102.50 94 97 99 100 101
Przemysłowy PMI 47.90 52.5 52 52.7 53.2 53.2
Optymizm Konsumentów 56.50 57 56 59 62 68
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 -0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.5 0.6 0.7 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.60 -2 -1.2 1.2 1.5 2
PKB 766.51 758 758 765 765 765
Pkb W Cenach Stałych 385221092.90 448567920 445549982 389843746 390999409 454460981
Środki Trwałe Brutto 100644723.30 123416973 119351818 101852460 102154394 121738855
Pkb Per Capita 15026.70 15400 15400 15900 15900 15900
Pkb Per Capita Ppp 25286.60 25400 25400 26100 26100 26100
Rolnictwo w PKB 10691613.00 53746675 24490566 10819912 10851987 24980377
Budownictwo w PKB 24255743.30 33561806 30605173 24546812 24619579 31217276
Przemysł w PKB 67156607.40 67755101 72842252 67962487 68163957 74299097
Administracja Publiczna w PKB 45952228.61 42185814 44462039 46503655 46641512 45351280
Usługi w PKB 88537213.20 103040272 105486851 89599660 89865271 107596589
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 13.00 16.1 14 15.1 14.5 13.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.10 53.3 53.4 53.2 53.4 53.6
Bezrobocie Długoterminowe 2.90 2.9 2.9 3 3 3.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.20 22.6 25.1 25.5 24 24.9
Koszty Pracy 188.85 199 201 205 207 215
Płaca Minimalna 2558.40 2558 2558 3020 3020 3020
Wynagrodzenia w Przemyśle 183.07 189 195 195 201 215
Populacja 80.81 83.42 81.81 82.81 82.81 82.81
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380.00 1550 1550 1600 1600 1600
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830.00 3100 3100 3200 3200 3200
Koszty Utrzymania Rodziny 3190.00 2950 2950 3100 3100 3100
Koszty Utrzymania 1930.00 1800 1800 1850 1850 1850
Wskaźnik Zatrudnienia 45.80 46.6 46.6 46.8 46.5 47
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 15.72 16 15.1 12.2 11.5 8.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.03 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 413.63 456 453 452 452 492
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 352.59 393 389 380 380 429
Inflacja Bazowa 14.86 14 12.5 11.8 11 10.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 457.16 517 488 476 495 550
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 25.04 17.5 15.5 14.7 14 12.5
Inflacja Żywności 19.20 17.5 15.4 12.9 12.4 11.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 435.43 495 511 484 484 554
Cpi Transport 400.11 490 436 432 432 474
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 24.00 21.5 19 17.5 16.75 15
Stopa Międzybankowa 20.60 25.63 25.63 24.13 24.12 24.13
Podaż Pieniądza M1 608221024.80 645000000 659000000 659000000 685000000 816000000
Podaż Pieniądza M2 2160902946.90 2211000000 2270000000 2380000000 2450000000 2637000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1294909915.00 1335574029 1200362046 1301062334 1314333564 1224369287
Stopa Depozytowa 22.50 22.5 22.5 22.5 21 20
Prywatna długu do PKB 170.20 179 179 182 182 182
Stopa Pożyczkowa 25.50 25.5 25.5 24 24 24
Bilans Banku Centralnego 775040152.00 841000000 887000000 945000000 1050000000 1225000000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1837.83 1100 -400 800 800 1000
Saldo Obrotów Bieżących 151.00 1900 -1020 -1850 -2400 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3 -3 -3.4 -3.4 -3.4
Import 17818.93 14500 14600 17100 16900 17400
Eksport 15981.10 15600 14200 17900 16200 18400
Dług Zagraniczny 453423.00 439483 439539 458864 460224 448330
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200.00 14000 14000 15100 15100 15100
Dochody z Turystyki 1685.00 14600 10150 4950 8900 10600
Przyjazdy Turystów 4022254.00 4264000 1920000 2360000 4862000 2010000
Wydobycie Ropy Naftowej 54.00 50 50 50 50 50
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 30.40 34.2 34.2 36.6 36.6 36.6
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4
Wydatki Rządowe 57997834.60 57037776 68661125 58693809 58867802 70034347
Dług Publiczny 1219800.00 1370000 1450000 1520000 1580000 1710000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 102.50 94 97 99 100 101
Przemysłowy PMI 47.90 52.5 52 52.7 53.2 53.2
Produkcja Przemysłowa -1.30 1.5 2.9 2.7 2.8 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 -0.3 0.6 0.6 0.5 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.80 1.8 2.5 2.6 3 2.7
Bankructwa 756.00 1000 2250 1050 920 2050
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 42688.00 69930 75000 68500 46800 79000
Produkcja Samochodów 109116.00 128200 119700 145900 128100 125400
Rejestracje nowych samochodów 57757.00 75980 51000 87500 60900 59000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.73 -2 1 1.2 1.5 2
Produkcja Stali 3063.37 2800 2600 2600 2850 2730
Produkcja w Górnictwie -2.50 0.1 0.7 1.5 1.4 2
Produkcja Energii Elektrycznej 24791.00 24400 24200 24200 23000 24700
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 56.50 57 56 59 62 68
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 -0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.70 1.1 2.5 2.3 2.8 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 236727780.80 264320131 254212295 239568514 240278698 259296540
Kredyt Konsumencki 526402249.00 517926443 509429307 525351149 534298283 519617893
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1988504409.00 2013375508 1867788684 2002324972 2018331975 1905144458
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 83.40 75 79 81 84 88
Cena Benzyny 1.19 1.2 1.17 1.14 1.07 1.14
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110.30 112 115 117 119 122
Sprzedaż Nowych Domów 33765.00 65100 60000 45800 54200 61400
Pozwolenia Na Budowę 33158.00 58400 70000 45200 64200 75000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 48487.00 71400 62300 56500 59800 69500
Rozpoczęte Budowy Domów 4365.00 7300 8300 6200 7800 9600
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.70 60.5 60.5 60 60 60


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.