Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 6.69 6.89 6.97 7.05 7.13 7.29
Indeks Giełdowy 108097.27 103674 100110 96663 93335 86678
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.35 11.8 12.11 12.42 12.75 13.4

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -5.2 2.8 1.5 0.9 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 -8.9 -6.7 -4.2 3.8 5.1
Stopa Bezrobocia 13.60 15.8 17.4 18 17.5 15.7
Inflacja 10.94 8.9 9.1 8.6 7.9 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 0.6 0.8 0.5 0.6 0.4
Stopa Procentowa 8.25 7.25 5.5 5.5 5.5 6
Bilans Handlowy -4563.80 -1700 -700 1000 -1400 100
Saldo Obrotów Bieżących -4923.00 -3400 -2200 -1600 -1200 -2200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.20 -3.4 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8
Dług Publiczny do PKB 33.10 40.5 40.5 40.5 45.6 45.6
Budżet Państwa do PKB -2.90 -8.5 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1
Koniunktura w Przemyśle 76.90 70 75 77 80 85
Przemysłowy PMI 40.90 42 47 49.5 50.5 52.5
Optymizm Konsumentów 59.50 54 45 48 52 57
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.10 2.4 -1.4 1.1 1.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 -5.2 2.8 1.5 0.9 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 -8.9 -6.7 -4.2 3.8 5.1
PKB 740.00 650 650 650 740 740
Pkb W Cenach Stałych 404437684.10 387988067 434923029 458290356 496560949 481663164
Środki Trwałe Brutto 101761743.60 94896593 102405667 116575887 126310825 122521257
Pkb Per Capita 15026.70 14900 14900 14900 15400 15400
Pkb Per Capita Ppp 25286.60 24700 24700 24700 25100 25100
Rolnictwo w PKB 11115755.00 16294288 53773769 24541654 26591062 25793278
Budownictwo w PKB 24290595.40 26677356 29038469 28395163 30766367 29843316
Przemysł w PKB 71562833.00 64513522 66008895 74969915 81230451 78793381
Administracja Publiczna w PKB 48202167.70 42538405 43434431 45352558 49139828 47665538
Usługi w PKB 92239191.10 91137409 99441481 109496895 118640686 115081237

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 13.60 15.8 17.4 18 17.5 15.7
Pracujący 26753.00 26800 25600 24700 25200 26600
Bezrobotni Zarejestrowani 4228.00 5190 5490 5510 5410 4750
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.70 49.8 47.5 48.2 49.1 52.5
Bezrobocie Długoterminowe 3.60 2.9 3.5 4.1 3.6 3.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.40 24 24.6 25.2 24.7 24.4
Koszty Pracy 221.43 191 185 189 192 202
Płaca Minimalna 2943.00 2943 2943 2943 3680 3680
Wynagrodzenia w Przemyśle 221.98 195 189 192 196 206
Populacja 83.15 82.68 82.68 84.38 83.81 85.57
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Koszty Utrzymania Rodziny 3190.00 2800 3100 2800 2900 2900
Koszty Utrzymania 1930.00 1750 1750 1750 1820 1820
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380.00 1200 1200 1200 1250 1250
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830.00 2750 2750 2750 2820 2820
Wskaźnik Zatrudnienia 44.30 43.5 42.7 43 43.7 45

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 10.94 8.9 9.1 8.6 7.9 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.85 0.6 0.8 0.5 0.6 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 454.43 450 466 478 486 511
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 379.10 395 410 413 408 444
Inflacja Bazowa 9.93 12 12.5 10.8 9.5 7.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 474.69 501 489 491 504 525
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.71 9.6 8.5 8.1 7.5 6.9
Inflacja Żywności 11.28 11 9.8 9.1 8.4 7.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 495.39 474 510 529 536 565
Cpi Transport 411.33 436 454 462 452 493
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 174.17 173 178 183 186 196

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 8.25 7.25 5.5 5.5 5.5 6
Stopa Międzybankowa 7.69 8.2 8.2 8.2 8.2 8.7
Podaż Pieniądza M1 1004162659.00 1115000000 1211000000 1414000000 1495000000 1815000000
Podaż Pieniądza M2 2919332512.00 2690000000 2750000000 2797000000 2854000000 2955000000
Bilans Banków 4678225798.00 4882000000 4982000000 4909000000 5109000000 5549000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1568297817.00 1228643065 1219577398 1254073554 1489302495 1318031305
Stopa Depozytowa 6.75 7.25 7.25 7.25 7.25 7.75
Stopa Pożyczkowa 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.75
Prywatna długu do PKB 163.70 165 165 165 171 171
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Banku Centralnego 1004108095.00 950000000 1050000000 1125000000 1542000000 1205000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -4563.80 -1700 -700 1000 -1400 100
Saldo Obrotów Bieżących -4923.00 -3400 -2200 -1600 -1200 -2200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.20 -3.4 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8
Import 13553.33 12500 15100 18400 19200 19100
Eksport 8989.54 9200 13400 16700 17800 17200
Dług Zagraniczny 436921.00 445000 451000 465000 475000 495000
Rachunek kapitałowy 7673.00 -1250 -2000 -1870 -1840 2850
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 418.00 510 290 650 720 690
Dochody z Turystyki 788.00 2900 5100 2600 2800 6500
Przyjazdy Turystów 24238.00 1000000 1200000 1700000 1900000 2300000
Wydobycie Ropy Naftowej 58.00 60 60 60 60 60

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 33.10 40.5 40.5 40.5 45.6 45.6
Budżet Państwa do PKB -2.90 -8.5 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1
Bilans Budżetu -37892546.00 -16700000 -20600000 -46000000 -30700000 -38000000
Wydatki Rządowe 61895538.80 56520194 57163537 71731065 77721133 75389349
Dochody Budżetu Państwa 65461154.00 71400000 75500000 78800000 62800000 86500000
Dług Publiczny 1575600.00 1580000 1640000 1710000 1760000 1840000
Wydatki Budżetu Państwa 103353700.00 85000000 99000000 125000000 98000000 119500000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 76.90 70 75 77 80 85
Przemysłowy PMI 40.90 42 47 49.5 50.5 52.5
Produkcja Przemysłowa -2.00 -12.7 -3.2 -2.8 2.5 5.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.10 1.5 -2.2 0.9 1 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.90 -13.6 -2.6 -3 2.8 5.5
Stopa Utylizacji Surowców 62.60 59 71 72 74 75
Bankructwa 427.00 2450 2980 3200 1750 2520
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 26457.00 34800 36200 69000 48000 75000
Produkcja Samochodów 11164.00 89100 122200 125400 115400 136400
Rejestracje nowych samochodów 40171.00 34900 38700 51000 55000 59000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.09 -8.9 -6.7 -4.2 3.8 5.1
Produkcja w Górnictwie -5.60 -12 -6 -4 2 4.4
Produkcja Stali 2244.61 2850 2850 2730 2730 2730
Produkcja Energii Elektrycznej 25815.00 23000 23000 24700 24700 24700

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 59.50 54 45 48 52 57
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.10 2.4 -1.4 1.1 1.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.20 -12.7 -6.4 2.7 3.6 6.2
Wydatki Konsumpcyjne 241582303.50 229212922 255952492 265625798 287807493 279172713
Kredyt Konsumencki 641157331.00 479552449 516098398 563966366 663209474 592728651
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2416399474.00 1896075086 1916907000 1993290339 2346936474 2094948147
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 14.70 19 19 19 25 25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 61.70 71 74 78 81 85
Cena Benzyny 0.88 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125.40 115 112 114 116 122
Sprzedaż Nowych Domów 34089.00 11200 29900 61400 55400 68500
Rozpoczęte Budowy Domów 4510.00 1090 1400 6900 4900 9100
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.10 60 60 60 59.5 59.5
Pozwolenia Na Budowę 32752.00 2900 13400 45000 32000 65000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 74581.00 25800 75900 99500 69800 111500


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.