Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 5.74 5.78 5.86 5.94 6.02 6.18
Indeks Giełdowy 105379.71 96706 94973 93279 91605 88353
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.10 13.04 13.42 13.8 14.2 15.04
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.6 0.7 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 3.2 4 3.6 2.9 2.5
Stopa Bezrobocia 14.00 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
Inflacja 8.55 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.00 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
Stopa Procentowa 14.00 15 14.25 14.25 13.25 13.25
Bilans Handlowy -2055.51 -400 800 800 -700 1000
Saldo Obrotów Bieżących 2477.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
Dług Publiczny do PKB 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Koniunktura w Przemyśle 100.90 97 99 100 102 101
Przemysłowy PMI 49.00 49.5 50.7 53.2 52 53.2
Optymizm Konsumentów 57.00 56 59 62 64 68
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.6 0.7 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 3.2 4 3.6 2.9 2.5
PKB 766.51 758 765 765 765 765
Pkb W Cenach Stałych 426348297.20 465942798 402025526 441696836 438712398 477591368
Środki Trwałe Brutto 104251294.60 126296223 107379137 108004341 107274582 129453628
Pkb Per Capita 15026.70 15400 15900 15900 15900 15900
Pkb Per Capita Ppp 25286.60 25400 26100 26100 26100 26100
Rolnictwo w PKB 17848921.00 25581239 11080838 18491482 18366540 26220770
Budownictwo w PKB 29287888.30 31968156 25660966 30342252 30137237 32767360
Przemysł w PKB 70922402.50 76086239 69690437 73475609 72979152 77988394
Administracja Publiczna w PKB 46799195.63 46442130 47951244 48483967 48156372 47603183
Usługi w PKB 99589464.40 110184646 92730968 103174685 102477559 112939263
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 14.00 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.10 53.4 53.2 53.4 53.5 53.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.00 3.5 4 3.6 3.3 2.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.10 25.4 25.9 25.5 25.2 24.5
Koszty Pracy 200.63 201 205 207 211 215
Płaca Minimalna 2558.40 2558 3020 3020 3020 3020
Wynagrodzenia w Przemyśle 194.11 195 195 201 208 215
Populacja 82.00 82.34 82.68 82.68 82.68 82.68
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1380.00 1550 1600 1600 1600 1600
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2830.00 3100 3200 3200 3200 3200
Koszty Utrzymania Rodziny 3190.00 2950 3100 3100 3100 3100
Koszty Utrzymania 1930.00 1800 1850 1850 1850 1850
Wskaźnik Zatrudnienia 45.50 46.6 46.8 46.5 46.7 47
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 8.55 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.00 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 435.59 439 443 450 466 477
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 370.53 365 368 378 392 388
Inflacja Bazowa 6.67 7.5 8.5 7.1 7.6 6.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 451.31 488 476 501 489 550
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.70 7 9.2 9.6 8.5 8.1
Inflacja Żywności 7.85 12.9 11.5 9.5 8.9 8.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 484.55 495 475 474 511 537
Cpi Transport 421.32 422 424 436 454 459
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 14.00 15 14.25 14.25 13.25 13.25
Stopa Międzybankowa 13.19 15.76 15.01 15.01 14.01 14.01
Podaż Pieniądza M1 666773015.60 659000000 685000000 715000000 751000000 816000000
Podaż Pieniądza M2 2337343057.20 2380000000 2450000000 2510000000 2590000000 2677000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1261888520.00 1253819465 1337060106 1332210888 1312147120 1285164952
Stopa Depozytowa 12.50 16 15.25 15.25 14.25 14.25
Prywatna długu do PKB 170.00 179 182 182 182 182
Stopa Pożyczkowa 15.50 19 18.25 18.25 17.25 17.25
Bilans Banku Centralnego 751059560.00 887000000 945000000 1050000000 1150000000 1225000000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -2055.51 -400 800 800 -700 1000
Saldo Obrotów Bieżących 2477.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
Import 16491.54 14600 17100 16900 15100 17400
Eksport 14436.04 14200 17900 16200 16400 18400
Dług Zagraniczny 446860.00 439000 440000 445000 451000 465000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13200.00 14000 15100 15100 15100 15100
Dochody z Turystyki 4402.00 10150 4950 8900 15100 10600
Przyjazdy Turystów 5426818.00 1920000 2360000 4862000 4322000 2010000
Wydobycie Ropy Naftowej 60.00 60 60 60 60 60
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Wydatki Rządowe 62009834.30 75241801 60667307 64242188 63808119 77122846
Dług Publiczny 1239194.00 1450000 1520000 1580000 1640000 1710000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 100.90 97 99 100 102 101
Przemysłowy PMI 49.00 49.5 50.7 53.2 52 53.2
Produkcja Przemysłowa 3.40 1.5 2.7 2.8 3.2 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.20 0.6 0.6 0.5 -0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.40 1.2 2.6 3 2.6 2.7
Bankructwa 1233.00 2250 1050 920 1250 2050
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 49075.00 65000 45500 46800 24200 69000
Produkcja Samochodów 132155.00 119700 125900 108100 132200 125400
Rejestracje nowych samochodów 52456.00 45000 52500 34900 38700 51000
Produkcja Stali 2732.77 2600 2600 2850 2850 2730
Produkcja w Górnictwie 5.70 2.7 2.2 1.4 2.5 2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 57.00 56 59 62 64 68
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 0.5 1.5 2.8 2.3 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 251577716.40 267988890 239849555 260634514 258873470 274688612
Kredyt Konsumencki 563665886.00 532116442 539886557 545352730 569201770 545419353
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1983410763.00 1950969557 2057725268 2055903742 2040662094 1999743796
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 89.80 79 81 84 86 88
Cena Benzyny 1.21 1.07 1.04 1.01 0.98 0.92
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.10 115 117 119 119 122
Sprzedaż Nowych Domów 51393.00 60000 45800 54200 51900 61400
Pozwolenia Na Budowę 9477.00 72000 28900 10200 32400 75000
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 95510.00 62300 56500 59800 61900 69500
Rozpoczęte Budowy Domów 1733.00 7500 3800 2100 2700 7900
Odsetek Mieszkań Własnościowych 59.10 60.5 60 60 60 60


Turcja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.