Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.46 2019-12
Indeks Giełdowy 11628 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.7 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.99 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-10
Inflacja 0.59 2019-11
Stopa Procentowa 1.38 2019-10
Bilans Handlowy 4278 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 12481 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Przemysłowy PMI 49.8 2019-11
Optymizm Konsumentów 80.37 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.99 2019-09
PKB 589 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4789789 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 4698206 2019-09
Środki Trwałe Brutto 1086951 2019-09
Rolnictwo w PKB 78889 2019-09
Budownictwo w PKB 109763 2019-09
Przemysł w PKB 1675247 2019-09
Górnictwo w PKB 2885 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 275190 2019-09
Usługi w PKB 2899516 2019-09
Transport w PKB 146982 2019-09
Media w PKB 83460 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-10
Pracujący 11516 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 446 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.21 2019-10
Koszty Pracy 93.02 2019-09
Wydajność 111 2019-09
Płaca Minimalna 23100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 49325 2019-09
Populacja 23.58 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 48984 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.86 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.59 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-11
Inflacja Bazowa 0.55 2019-11
Deflator Pkb 98.02 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.77 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 94.52 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-11
Inflacja Żywności 1.86 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-11
Cpi Transport 101 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.09 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.04 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 2019-10
Stopa Międzybankowa 0.67 2019-12
Podaż Pieniądza M0 2063681 2019-10
Podaż Pieniądza M1 7242664 2019-10
Podaż Pieniądza M2 45483450 2019-10
Bilans Banków 45115139 2019-10
Rezerwy Walutowe 4741 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 11791469 2019-10
Bilans Banku Centralnego 16597658 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 5.46 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4278 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 12481 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 28583 2019-11
Import 24304 2019-11
Dług Zagraniczny 191864 2019-09
Terms of Trade 92 2019-11
Rachunek kapitałowy 13407 2019-09
Przyjazdy Turystów 939 2019-10
Rezerwy Złota 424 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1930 2019-10
Indeks Terroryzmu 1.01 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Wydatki Rządowe 651172 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 2802 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2978 2019-12
Rating Kredytowy 83 2019-12
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 49.8 2019-11
Produkcja Przemysłowa -2.92 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.27 2019-10
Nowe Zamówienia 47279 2019-10
Zmiany Zapasów -24853 2019-09
Bankructwa 3029 2019-10
Produkcja Samochodów 23088 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 22053 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 113 2019-10
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 864 2019-09
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2019-10
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie -13.15 2019-10
Produkcja Stali 1825 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.37 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 2432640 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1944200 2018-12
Kredyt Konsumencki 8588761 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 293 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 2325 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.