Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.34 2019-08
Indeks Giełdowy 10530 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.66 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-07
Inflacja 0.4 2019-07
Stopa Procentowa 1.38 2019-07
Bilans Handlowy 3570 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 17560 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Przemysłowy PMI 48.1 2019-07
Optymizm Konsumentów 81.48 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.54 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-06
PKB 589 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4287330 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 4410263 2019-06
Środki Trwałe Brutto 960718 2019-06
Rolnictwo w PKB 55600 2019-06
Budownictwo w PKB 101708 2019-06
Przemysł w PKB 1292463 2019-06
Górnictwo w PKB 3405 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 274064 2019-06
Usługi w PKB 2699936 2019-06
Transport w PKB 121664 2019-06
Media w PKB 29232 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-07
Pracujący 11506 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 445 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.19 2019-07
Koszty Pracy 91.47 2019-06
Wydajność 111 2019-06
Płaca Minimalna 23100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 46900 2019-06
Populacja 23.58 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 48286 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.2 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Inflacja Bazowa 0.34 2019-07
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 97.32 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2019-07
Inflacja Żywności 1.71 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-07
Cpi Transport 104 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.01 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.42 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 2019-07
Stopa Międzybankowa 0.67 2019-08
Podaż Pieniądza M0 2041536 2019-06
Podaż Pieniądza M1 7157200 2019-06
Podaż Pieniądza M2 45038184 2019-06
Bilans Banków 44506231 2019-06
Rezerwy Walutowe 4672 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 11464181 2019-06
Bilans Banku Centralnego 16720482 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów 4.15 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3570 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 17560 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 28203 2019-07
Import 24636 2019-07
Dług Zagraniczny 195030 2019-03
Terms of Trade 88.1 2019-07
Rachunek kapitałowy 17380 2019-03
Przyjazdy Turystów 933 2019-06
Rezerwy Złota 424 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 458 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.94 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Wydatki Rządowe 604209 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 2802 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2978 2019-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.1 2019-07
Produkcja Przemysłowa -0.39 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.76 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.61 2019-06
Nowe Zamówienia 40530 2019-07
Zmiany Zapasów -4731 2019-06
Bankructwa 2960 2019-06
Produkcja Samochodów 25891 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 21988 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 2019-06
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 930 2019-05
Zgodny-Wskaźnik 108 2019-06
Index Konkurencyjności 79.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 13 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2018-12
Produkcja w Górnictwie 3.05 2019-06
Produkcja Stali 1960 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 81.48 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.54 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.46 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 2346085 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1944200 2018-12
Kredyt Konsumencki 8469073 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 294 2019-06
Produkcja Budowlana -15.27 2018-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.