Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 29.98 2020-05
Indeks Giełdowy 10942 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.49 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.91 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.59 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-04
Inflacja -0.97 2020-04
Stopa Procentowa 1.13 2020-03
Bilans Handlowy 2267 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 18160 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Przemysłowy PMI 42.2 2020-04
Optymizm Konsumentów 64.87 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.2 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Przypadki koronawirusa 441 2020-05
Śmierć koronawirusa 7 2020-05
Odzyskany koronawirus 420 2020-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.91 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.59 2020-03
PKB 605 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4873576 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 5073754 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1157519 2019-12
Rolnictwo w PKB 102171 2019-12
Budownictwo w PKB 98620 2019-12
Przemysł w PKB 1642328 2019-12
Górnictwo w PKB 3714 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 259171 2019-12
Usługi w PKB 3079536 2019-12
Transport w PKB 148301 2019-12
Media w PKB 79770 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-04
Pracujący 11482 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 491 2020-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.18 2020-04
Koszty Pracy 83.51 2020-03
Wydajność 107 2020-03
Płaca Minimalna 23800 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 46079 2020-03
Populacja 23.6 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47750 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.6 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.97 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-04
Inflacja Bazowa 0.1 2020-04
Deflator Pkb 97.95 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.4 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 90.45 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 92 2020-04
Inflacja Żywności 1.27 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2020-04
Cpi Transport 94.81 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.72 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.75 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.13 2020-03
Stopa Międzybankowa 0.48 2020-05
Podaż Pieniądza M0 2205173 2020-03
Podaż Pieniądza M1 7659400 2020-03
Podaż Pieniądza M2 46986865 2020-04
Bilans Banków 46616612 2020-03
Rezerwy Walutowe 4818 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 12072605 2020-03
Bilans Banku Centralnego 16414025 2020-04
Tempo Wzrostu Kredytów 5.79 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2267 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 18160 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 25238 2020-04
Import 22971 2020-04
Dług Zagraniczny 200377 2020-03
Terms of Trade 98.3 2020-04
Rachunek kapitałowy 21211 2020-03
Przyjazdy Turystów 78.26 2020-03
Rezerwy Złota 422 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 545 2020-04
Indeks Terroryzmu 1.01 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Wydatki Rządowe 648083 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2942 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 3076 2020-12
Rating Kredytowy 83 2020-05
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 42.2 2020-04
Produkcja Przemysłowa 3.51 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.15 2020-04
Nowe Zamówienia 38526 2020-04
Zmiany Zapasów -9387 2019-12
Bankructwa 2941 2020-03
Produkcja Samochodów 19751 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 22137 2020-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 110 2020-03
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 1022 2020-02
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 113 2020-03
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2019-12
Ranking Korupcji 28 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie 21.89 2020-04
Produkcja Stali 1650 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 64.87 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.2 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.2 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 2453705 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1944200 2018-12
Kredyt Konsumencki 8861643 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 297 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 2150 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 441 2020-05
Śmierć koronawirusa 7 2020-05
Odzyskany koronawirus 420 2020-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.