Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 27.74 2021-09
Indeks Giełdowy 17260 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.44 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.07 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.43 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.08 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 58.09 2021-09
Inflacja 2.36 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 13856466 2021-09
Stopa Procentowa 1.13 2021-08
Bilans Handlowy 3476 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 28044 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Przemysłowy PMI 58.5 2021-08
Optymizm Konsumentów 75.43 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.44 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Przypadki koronawirusa 16168 2021-09
Śmierć koronawirusa 841 2021-09
Odzyskany koronawirus 11554 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.07 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.43 2021-06
PKB 611 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5204753 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 5126121 2021-06
Środki Trwałe Brutto 1231929 2021-06
Rolnictwo w PKB 90859 2021-06
Budownictwo w PKB 127800 2021-06
Przemysł w PKB 1817941 2021-06
Górnictwo w PKB 3118 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 282287 2021-06
Usługi w PKB 2944848 2021-06
Transport w PKB 107991 2021-06
Media w PKB 77683 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.08 2021-08
Pracujący 11385 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 484 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.84 2021-08
Koszty Pracy 102 2021-07
Wydajność 123 2021-07
Płaca Minimalna 24000 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 64834 2021-07
Populacja 23.55 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 55757 2021-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.87 2021-07

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 58.09 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 13856466 2021-09
Przypadki koronawirusa 16168 2021-09
Śmierć koronawirusa 841 2021-09
Odzyskany koronawirus 11554 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.36 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-08
Inflacja Bazowa 1.29 2021-07
Deflator Pkb 102 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 97.01 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-08
Inflacja Żywności 3.84 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2021-08
Cpi Transport 105 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.88 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.13 2021-08
Stopa Międzybankowa 0.48 2021-09
Podaż Pieniądza M0 2522192 2021-07
Podaż Pieniądza M1 9495713 2021-07
Podaż Pieniądza M2 52425303 2021-08
Bilans Banków 51926224 2021-07
Rezerwy Walutowe 5436 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 13256143 2021-07
Bilans Banku Centralnego 18653613 2021-08
Tempo Wzrostu Kredytów 7.55 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3476 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 28044 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.5 2020-12
Eksport 39552 2021-08
Import 36076 2021-08
Dług Zagraniczny 209524 2021-06
Terms of Trade 91.3 2021-08
Rachunek kapitałowy 28688 2021-06
Przyjazdy Turystów 5.48 2021-07
Rezerwy Złota 424 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 871 2021-07
Indeks Terroryzmu 0.61 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Bilans Budżetu -456 2021-12
Wydatki Rządowe 674453 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 2875 2021-12
Wydatki Budżetu Państwa 3331 2021-12
Rating Kredytowy 86 2021-09
Wydatki Wojskowe 11597 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.76 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.61 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 58.5 2021-08
Produkcja Przemysłowa 13.93 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.65 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 15.05 2021-07
Nowe Zamówienia 53505 2021-08
Zmiany Zapasów 20088 2021-06
Bankructwa 2974 2021-07
Produkcja Samochodów 14439 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 22477 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128 2021-07
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 1069 2021-06
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 130 2021-07
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2020-12
Ranking Korupcji 28 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie -0.45 2021-07
Produkcja Stali 1700 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 75.43 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.44 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.3 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 2328266 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9532700 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2335800 2020-12
Kredyt Konsumencki 10028772 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 334 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 2205 2021-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.