TAJWAN - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.69 2018-08
Inflacja 1.72 2018-09
Stopa Procentowa 1.38 2018-09
Bilans Handlowy 4330 2018-09
Dług Publiczny do PKB 31.2 2016-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.92 2018-10
Indeks Giełdowy 9954 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.94 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 % 2018-06
PKB 579 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4158657 Twd Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 4373254 Twd Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 916804 Twd Million 2018-06
Rolnictwo w PKB 58251 Twd Million 2018-06
Budownictwo w PKB 99398 Twd Million 2018-06
Przemysł w PKB 1276214 Twd Million 2018-06
Górnictwo w PKB 3427 Twd Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 270560 Twd Million 2018-06
Usługi w PKB 2626320 Twd Million 2018-06
Transport w PKB 121171 Twd Million 2018-06
Media w PKB 29075 Twd Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.69 % 2018-08
Pracujący 11444 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 439 Tysiąc 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.01 % 2018-08
Koszty Pracy 99.49 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Płaca Minimalna 22000 Twd / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 49671 Twd / Miesiąc 2018-08
Populacja 23.57 Milion 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 49816 Twd / Miesiąc 2018-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.78 % 2018-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.72 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.2 % 2018-09
Deflator Pkb 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 2.46 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.14 % 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.55 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 0.66 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 1881348 Twd Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 6789400 Twd Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 43843785 Twd Million 2018-08
Bilans Banków 43357543 Twd Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 4604 Usd - Sto - Milion 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 11157727 Twd Million 2018-08
Bilans Banku Centralnego 16487007 Twd Million 2018-09
Tempo Wzrostu Kredytów 5.01 % 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4330 W Mln Usd 2018-09
Eksport 29620 W Mln Usd 2018-09
Import 25288 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 17820 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 14.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 199051 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 92 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy 14793 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 953 Tysiąc 2018-08
Rezerwy Złota 424 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 552 W Mln Usd 2018-08
Indeks Terroryzmu 0.5 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 31.2 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -244 Twd - Miliard 2016-12
Wydatki Rządowe 588658 Twd Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 2731 Twd - Miliard 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2958 Twd - Miliard 2018-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 9875 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.8 2018-09
Produkcja Przemysłowa 1.33 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.76 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.85 % 2018-08
Nowe Zamówienia 43676 W Mln Usd 2018-08
Zmiany Zapasów 10753 Twd Million 2018-06
Bankructwa 3126 Firmy 2018-08
Produkcja Samochodów 16317 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 21809 Tysiąc 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 111 Punkty Indeksowe 2018-08
Szybkość Internetu 16869 KBps 2017-03
Adresy IP 7115844 IP 2017-03
Produkcja Cementu 910 Tysiące Ton 2018-07
Zgodny-Wskaźnik 109 Punkty Indeksowe 2018-08
Index Konkurencyjności 5.33 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 15 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 29 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2017-12
Produkcja w Górnictwie -5.7 % 2018-08
Produkcja Stali 2040 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83.47 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.59 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 2306965 Twd Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8721300 Twd Million 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1774100 Twd Million 2017-12
Kredyt Konsumencki 8144892 Twd Million 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.64 % 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 286 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Budowlana -15.27 % 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 27.97 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.