Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.83 2019-04
Indeks Giełdowy 10988 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.77 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.37 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.78 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-03
Inflacja 0.58 2019-03
Stopa Procentowa 1.38 2019-03
Bilans Handlowy 3120 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 18650 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 31.2 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Przemysłowy PMI 49 2019-03
Optymizm Konsumentów 84.36 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.44 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.37 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.78 2018-12
PKB 573 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4228121 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 4626530 2018-12
Środki Trwałe Brutto 950274 2018-12
Rolnictwo w PKB 62607 2018-12
Budownictwo w PKB 85213 2018-12
Przemysł w PKB 1355769 2018-12
Górnictwo w PKB 4138 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 256320 2018-12
Usługi w PKB 2819703 2018-12
Transport w PKB 129144 2018-12
Media w PKB 41593 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-03
Pracujący 11488 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 444 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.14 2019-03
Koszty Pracy 166 2019-02
Wydajność 110 2019-02
Płaca Minimalna 23100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 58523 2019-02
Populacja 23.57 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 54693 2019-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.29 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.58 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 0.47 2019-03
Deflator Pkb 105 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 98.64 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-03
Inflacja Żywności 1.44 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-03
Cpi Transport 103 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.19 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 2019-03
Stopa Międzybankowa 0.66 2019-04
Podaż Pieniądza M0 2090947 2019-02
Podaż Pieniądza M1 6945700 2019-02
Podaż Pieniądza M2 44668293 2019-02
Bilans Banków 44173652 2019-02
Rezerwy Walutowe 4641 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 11262320 2019-02
Bilans Banku Centralnego 16614458 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 5.42 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3120 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 18650 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 28679 2019-03
Import 25559 2019-03
Dług Zagraniczny 191161 2018-12
Terms of Trade 92.1 2019-03
Rachunek kapitałowy 20157 2018-12
Przyjazdy Turystów 956 2019-02
Rezerwy Złota 424 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 217 2019-02
Indeks Terroryzmu 0.94 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 31.2 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Bilans Budżetu -244 2016-12
Wydatki Rządowe 599884 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2731 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2958 2018-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 9875 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 49 2019-03
Produkcja Przemysłowa -1.8 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.24 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.75 2019-02
Nowe Zamówienia 38585 2019-03
Zmiany Zapasów 46707 2018-12
Bankructwa 2028 2019-02
Produkcja Samochodów 19429 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 21906 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 110 2019-02
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 936 2019-01
Zgodny-Wskaźnik 107 2019-02
Index Konkurencyjności 79.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 13 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2018-12
Produkcja w Górnictwie 9.7 2019-02
Produkcja Stali 1815 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84.36 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.44 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.06 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 2326126 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8721300 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1774100 2017-12
Kredyt Konsumencki 8316354 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2019-02
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 287 2018-12
Produkcja Budowlana -15.27 2018-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.