Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 27.83 2021-03
Indeks Giełdowy 15947 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.29 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.43 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.09 2020-12
Stopa Bezrobocia 3.75 2021-01
Inflacja -0.16 2021-01
Stopa Procentowa 1.13 2020-12
Bilans Handlowy 6193 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 27334 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Przemysłowy PMI 60.4 2021-02
Optymizm Konsumentów 71.98 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 955 2021-02
Śmierć koronawirusa 9 2021-02
Odzyskany koronawirus 919 2021-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.43 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.09 2020-12
PKB 611 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5097245 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 5496971 2020-12
Środki Trwałe Brutto 1207434 2020-12
Rolnictwo w PKB 103278 2020-12
Budownictwo w PKB 107886 2020-12
Przemysł w PKB 1782089 2020-12
Górnictwo w PKB 3660 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 263953 2020-12
Usługi w PKB 3262889 2020-12
Transport w PKB 177384 2020-12
Media w PKB 82797 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.75 2021-01
Pracujący 11527 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 438 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.14 2021-01
Koszty Pracy 81.85 2020-12
Wydajność 116 2020-12
Płaca Minimalna 24000 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 50800 2020-12
Populacja 23.55 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 53252 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.96 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.16 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-01
Inflacja Bazowa 0.69 2020-12
Deflator Pkb 99.86 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.05 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 89.55 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.04 2021-01
Inflacja Żywności 1.22 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2021-01
Cpi Transport 102 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.51 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.86 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.13 2020-12
Stopa Międzybankowa 0.48 2021-03
Podaż Pieniądza M0 2411254 2021-01
Podaż Pieniądza M1 9083549 2021-01
Podaż Pieniądza M2 50346758 2021-01
Bilans Banków 50607145 2021-01
Rezerwy Walutowe 5415 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 12785128 2021-01
Bilans Banku Centralnego 18305420 2021-01
Tempo Wzrostu Kredytów 6.94 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6193 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 27334 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.5 2020-12
Eksport 34274 2021-01
Import 28081 2021-01
Dług Zagraniczny 189873 2020-12
Terms of Trade 92.3 2021-01
Rachunek kapitałowy 30052 2020-12
Przyjazdy Turystów 14.79 2021-01
Rezerwy Złota 424 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 508 2021-01
Indeks Terroryzmu 0.61 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Wydatki Rządowe 675450 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 2942 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 3076 2020-12
Rating Kredytowy 85 2021-03
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 60.4 2021-02
Produkcja Przemysłowa 18.81 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 19.67 2021-01
Nowe Zamówienia 52716 2021-01
Zmiany Zapasów -50900 2020-12
Bankructwa 2227 2021-01
Produkcja Samochodów 27070 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 22297 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 126 2020-12
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 1146 2020-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 123 2020-12
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2020-12
Ranking Korupcji 28 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie 17.68 2021-01
Produkcja Stali 1700 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 71.98 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.56 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 2420993 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9256300 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2013600 2019-12
Kredyt Konsumencki 9624013 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2021-01

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 296 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 2590 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 955 2021-02
Śmierć koronawirusa 9 2021-02
Odzyskany koronawirus 919 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.