Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.38 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.7 2018-10
Inflacja 0.31 2018-11
Stopa Procentowa 1.38 2018-11
Bilans Handlowy 4652 2018-11
Dług Publiczny do PKB 31.2 2016-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.82 2018-12
Indeks Giełdowy 9707 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.9 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.38 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.27 % 2018-09
PKB 579 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4208151 Twd Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 4462754 Twd Million 2018-09
Środki Trwałe Brutto 989303 Twd Million 2018-09
Rolnictwo w PKB 48390 Twd Million 2018-09
Budownictwo w PKB 102288 Twd Million 2018-09
Przemysł w PKB 1389813 Twd Million 2018-09
Górnictwo w PKB 3287 Twd Million 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 273442 Twd Million 2018-09
Usługi w PKB 2670883 Twd Million 2018-09
Transport w PKB 123873 Twd Million 2018-09
Media w PKB 34340 Twd Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 % 2018-10
Pracujący 11457 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 440 Tysiąc 2018-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.04 % 2018-10
Koszty Pracy 101 Punkty Indeksowe 2018-08
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Płaca Minimalna 22000 Twd / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 46687 Twd / Miesiąc 2018-09
Populacja 23.57 Milion 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47577 Twd / Miesiąc 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.29 % 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.31 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 0.7 % 2018-11
Deflator Pkb 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 101 Punkty Indeksowe 2018-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Żywności -0.45 % 2018-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Cpi Transport 104 Punkty Indeksowe 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.39 % 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.25 % 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 0.66 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 1899330 Twd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 6809900 Twd Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 43821000 Twd Million 2018-10
Bilans Banków 43245071 Twd Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 4614 Usd - Sto - Milion 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 11163223 Twd Million 2018-10
Bilans Banku Centralnego 16819116 Twd Million 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 4.8 % 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4652 W Mln Usd 2018-11
Eksport 27809 W Mln Usd 2018-11
Import 23157 W Mln Usd 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących 14040 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 14.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 202611 W Mln Usd 2018-09
Terms of Trade 92.9 Punkty Indeksowe 2018-11
Rachunek kapitałowy 11195 W Mln Usd 2018-09
Przyjazdy Turystów 960 Tysiąc 2018-10
Rezerwy Złota 424 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 775 W Mln Usd 2018-10
Indeks Terroryzmu 0.5 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 31.2 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -244 Twd - Miliard 2016-12
Wydatki Rządowe 589219 Twd Million 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 2731 Twd - Miliard 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2958 Twd - Miliard 2018-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 9875 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.4 2018-11
Produkcja Przemysłowa 8.25 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.05 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.24 % 2018-10
Nowe Zamówienia 48986 W Mln Usd 2018-10
Zmiany Zapasów 22522 Twd Million 2018-09
Bankructwa 2902 Firmy 2018-10
Produkcja Samochodów 19373 Jednostki 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 21846 Tysiąc 2018-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 111 Punkty Indeksowe 2018-10
Szybkość Internetu 16869 KBps 2017-03
Adresy IP 7115844 IP 2017-03
Produkcja Cementu 797 Tysiące Ton 2018-09
Zgodny-Wskaźnik 111 Punkty Indeksowe 2018-10
Index Konkurencyjności 79.25 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 13 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 29 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2018-12
Produkcja w Górnictwie 1 % 2018-10
Produkcja Stali 1965 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.13 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.6 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.92 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 2315541 Twd Million 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8721300 Twd Million 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1774100 Twd Million 2017-12
Kredyt Konsumencki 8211972 Twd Million 2018-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 % 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 284 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Budowlana -15.27 % 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 27.97 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.