Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 28.09 2021-05
Indeks Giełdowy 15827 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.39 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.09 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.16 2021-03
Stopa Bezrobocia 3.72 2021-03
Inflacja 2.09 2021-04
Stopa Procentowa 1.13 2021-03
Bilans Handlowy 6180 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących 27334 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Przemysłowy PMI 62.4 2021-04
Optymizm Konsumentów 77.28 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Przypadki koronawirusa 1682 2021-05
Śmierć koronawirusa 12 2021-05
Odzyskany koronawirus 1107 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.09 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.16 2021-03
PKB 611 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5097245 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 5496971 2020-12
Środki Trwałe Brutto 1207434 2020-12
Rolnictwo w PKB 103278 2020-12
Budownictwo w PKB 107886 2020-12
Przemysł w PKB 1782089 2020-12
Górnictwo w PKB 3660 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 263953 2020-12
Usługi w PKB 3262889 2020-12
Transport w PKB 177384 2020-12
Media w PKB 82797 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.72 2021-03
Pracujący 11529 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 445 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.2 2021-03
Koszty Pracy 72.51 2021-03
Wydajność 126 2021-03
Płaca Minimalna 24000 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 47348 2021-03
Populacja 23.55 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 48897 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.9 2021-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.09 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-04
Inflacja Bazowa 1.35 2021-04
Deflator Pkb 99.86 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 94.86 2021-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2021-04
Inflacja Żywności 0.61 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2021-04
Cpi Transport 104 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.62 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 0.82 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 194678 2021-05
Przypadki koronawirusa 1682 2021-05
Śmierć koronawirusa 12 2021-05
Odzyskany koronawirus 1107 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.13 2021-03
Stopa Międzybankowa 0.48 2021-05
Podaż Pieniądza M0 2474166 2021-03
Podaż Pieniądza M1 9120800 2021-03
Podaż Pieniądza M2 50920293 2021-03
Bilans Banków 50820462 2021-03
Rezerwy Walutowe 5411 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 12858230 2021-03
Bilans Banku Centralnego 18504720 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów 7.26 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6180 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących 27334 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.5 2020-12
Eksport 34964 2021-04
Import 28786 2021-04
Dług Zagraniczny 189873 2020-12
Terms of Trade 92.1 2021-04
Rachunek kapitałowy 30052 2020-12
Przyjazdy Turystów 18.41 2021-03
Rezerwy Złota 424 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 344 2021-03
Indeks Terroryzmu 0.61 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2020-12
Bilans Budżetu -456 2021-12
Wydatki Rządowe 675450 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 2875 2021-12
Wydatki Budżetu Państwa 3331 2021-12
Rating Kredytowy 85 2021-05
Wydatki Wojskowe 10618 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 62.4 2021-04
Produkcja Przemysłowa 16.78 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.05 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.05 2021-03
Nowe Zamówienia 53657 2021-03
Zmiany Zapasów -50900 2020-12
Bankructwa 2432 2021-03
Produkcja Samochodów 22736 2021-04
Rejestracje nowych samochodów 22380 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 130 2021-03
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 886 2021-02
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 130 2021-03
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2020-12
Ranking Korupcji 28 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie 9.45 2021-03
Produkcja Stali 1700 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.28 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.05 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 2420993 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9256300 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2013600 2019-12
Kredyt Konsumencki 9696796 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 329 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 2312 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.