Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.52 2019-10
Indeks Giełdowy 11184 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.68 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.73 2019-08
Inflacja 0.43 2019-09
Stopa Procentowa 1.38 2019-10
Bilans Handlowy 3131 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 17555 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Przemysłowy PMI 50 2019-09
Optymizm Konsumentów 80.86 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.56 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-06
PKB 589 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4287330 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 4410263 2019-06
Środki Trwałe Brutto 960718 2019-06
Rolnictwo w PKB 55600 2019-06
Budownictwo w PKB 101708 2019-06
Przemysł w PKB 1292463 2019-06
Górnictwo w PKB 3405 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 274064 2019-06
Usługi w PKB 2699936 2019-06
Transport w PKB 121664 2019-06
Media w PKB 29232 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.73 2019-08
Pracujący 11512 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 446 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.2 2019-08
Koszty Pracy 94.18 2019-08
Wydajność 107 2019-08
Płaca Minimalna 23100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 52006 2019-08
Populacja 23.58 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 51040 2019-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.05 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.43 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Inflacja Bazowa 0.52 2019-09
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 97.14 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2019-09
Inflacja Żywności 1.97 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-09
Cpi Transport 102 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.53 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 2019-10
Stopa Międzybankowa 0.67 2019-10
Podaż Pieniądza M0 2050188 2019-08
Podaż Pieniądza M1 7311874 2019-08
Podaż Pieniądza M2 45313461 2019-08
Bilans Banków 44989364 2019-08
Rezerwy Walutowe 4695 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 11622490 2019-08
Bilans Banku Centralnego 16653620 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów 4.61 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3131 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 17555 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 28103 2019-09
Import 24972 2019-09
Dług Zagraniczny 187182 2019-06
Terms of Trade 92.1 2019-09
Rachunek kapitałowy 16151 2019-06
Przyjazdy Turystów 1031 2019-08
Rezerwy Złota 424 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2535 2019-08
Indeks Terroryzmu 0.94 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Wydatki Rządowe 604209 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 2802 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2978 2019-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50 2019-09
Produkcja Przemysłowa 2.28 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.11 2019-08
Nowe Zamówienia 45526 2019-09
Zmiany Zapasów -4731 2019-06
Bankructwa 4821 2019-08
Produkcja Samochodów 18794 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 22028 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 2019-08
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 873 2019-07
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2019-08
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2018-12
Produkcja w Górnictwie 0.34 2019-08
Produkcja Stali 1890 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.86 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.56 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.54 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 2346085 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1944200 2018-12
Kredyt Konsumencki 8548417 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.64 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 294 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 2429 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.