Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.04 2019-06
Indeks Giełdowy 10653 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.69 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.58 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.71 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.75 2019-05
Inflacja 0.94 2019-05
Stopa Procentowa 1.38 2019-05
Bilans Handlowy 4490 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 17089 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Przemysłowy PMI 48.4 2019-05
Optymizm Konsumentów 79.48 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.24 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.58 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.71 2019-03
PKB 573 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4249944 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 4399769 2019-03
Środki Trwałe Brutto 937787 2019-03
Rolnictwo w PKB 53909 2019-03
Budownictwo w PKB 101390 2019-03
Przemysł w PKB 1175034 2019-03
Górnictwo w PKB 3334 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 271673 2019-03
Usługi w PKB 2699935 2019-03
Transport w PKB 128061 2019-03
Media w PKB 30405 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.75 2019-05
Pracujący 11496 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 448 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.17 2019-05
Koszty Pracy 89.8 2019-04
Wydajność 103 2019-04
Płaca Minimalna 23100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 44677 2019-04
Populacja 23.58 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47868 2019-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.71 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.94 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-05
Inflacja Bazowa 0.6 2019-05
Deflator Pkb 109 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 99.55 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 2019-05
Inflacja Żywności 1.33 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-05
Cpi Transport 104 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.23 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 2019-05
Stopa Międzybankowa 0.67 2019-06
Podaż Pieniądza M0 2038877 2019-04
Podaż Pieniądza M1 7072600 2019-05
Podaż Pieniądza M2 45227641 2019-05
Bilans Banków 44408181 2019-04
Rezerwy Walutowe 4644 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 11149411 2019-04
Bilans Banku Centralnego 17104998 2019-05
Tempo Wzrostu Kredytów 4.34 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4490 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 17089 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 27717 2019-05
Import 23224 2019-05
Dług Zagraniczny 195030 2019-03
Terms of Trade 91.3 2019-05
Rachunek kapitałowy 17380 2019-03
Przyjazdy Turystów 1101 2019-04
Rezerwy Złota 424 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1060 2019-05
Indeks Terroryzmu 0.94 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Wydatki Rządowe 591761 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 2802 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2978 2019-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa -3.05 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.65 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.01 2019-05
Nowe Zamówienia 38719 2019-05
Zmiany Zapasów 3514 2019-03
Bankructwa 2717 2019-04
Produkcja Samochodów 20851 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 21940 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112 2019-04
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 1105 2019-03
Zgodny-Wskaźnik 107 2019-04
Index Konkurencyjności 79.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 13 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2018-12
Produkcja w Górnictwie -3.83 2019-05
Produkcja Stali 1930 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 79.48 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.24 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.97 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 2330750 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8721300 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1774100 2017-12
Kredyt Konsumencki 8421286 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2019-05
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 289 2019-03
Produkcja Budowlana -15.27 2018-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.