Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.83 2019-02
Indeks Giełdowy 10065 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.82 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.37 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.78 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.7 2018-12
Inflacja 0.2 2019-01
Stopa Procentowa 1.38 2019-01
Bilans Handlowy 910 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 14040 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 14.7 2017-12
Dług Publiczny do PKB 31.2 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Przemysłowy PMI 47.5 2019-01
Optymizm Konsumentów 83.63 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.37 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.78 2018-12
PKB 579 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4228121 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 4626530 2018-12
Środki Trwałe Brutto 950274 2018-12
Rolnictwo w PKB 62607 2018-12
Budownictwo w PKB 85213 2018-12
Przemysł w PKB 1355769 2018-12
Górnictwo w PKB 4138 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 256320 2018-12
Usługi w PKB 2819703 2018-12
Transport w PKB 129144 2018-12
Media w PKB 41593 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2018-12
Pracujący 11467 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 441 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.06 2018-12
Koszty Pracy 91.04 2018-10
Wydajność 111 2018-10
Płaca Minimalna 23100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 46928 2018-11
Populacja 23.57 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 46542 2018-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.29 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Inflacja Bazowa 0.53 2019-01
Deflator Pkb 105 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 98.72 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2019-01
Inflacja Żywności 0.85 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-01
Cpi Transport 102 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.14 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.75 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 2019-01
Stopa Międzybankowa 0.66 2019-02
Podaż Pieniądza M0 1942606 2018-12
Podaż Pieniądza M1 6929100 2018-12
Podaż Pieniądza M2 44031625 2018-12
Bilans Banków 43608712 2018-12
Rezerwy Walutowe 4630 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 11298957 2018-12
Bilans Banku Centralnego 16556538 2019-01
Tempo Wzrostu Kredytów 5.18 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 910 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 14040 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 14.7 2017-12
Eksport 27300 2019-01
Import 26375 2019-01
Dług Zagraniczny 202611 2018-09
Terms of Trade 92.7 2019-01
Rachunek kapitałowy 11195 2018-09
Przyjazdy Turystów 1125 2018-12
Rezerwy Złota 424 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2931 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.94 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 31.2 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2016-12
Bilans Budżetu -244 2016-12
Wydatki Rządowe 599884 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2731 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2958 2018-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 9875 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 47.5 2019-01
Produkcja Przemysłowa -1.22 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.45 2018-12
Nowe Zamówienia 43382 2018-12
Zmiany Zapasów 46707 2018-12
Bankructwa 4790 2018-12
Produkcja Samochodów 18923 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 21888 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 109 2018-12
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 1000 2018-11
Zgodny-Wskaźnik 109 2018-12
Index Konkurencyjności 79.25 2018-12
Ranking Konkurencyjności 13 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 2018-12
Ranking Korupcji 31 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2018-12
Produkcja w Górnictwie 5.24 2018-12
Produkcja Stali 2020 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83.63 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.95 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 2326126 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8721300 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1774100 2017-12
Kredyt Konsumencki 8304378 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 287 2018-12
Produkcja Budowlana -15.27 2018-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.