TAJWAN - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.68 2018-06
Inflacja 1.75 2018-07
Stopa Procentowa 1.38 2018-07
Bilans Handlowy 2240 2018-07
Dług Publiczny do PKB 31.2 2016-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.86 2018-08
Indeks Giełdowy 10717 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.83 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.29 % 2018-06
PKB 530 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 4158657 Twd Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 4375681 Twd Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 916804 Twd Million 2018-06
Rolnictwo w PKB 49459 Twd Million 2018-03
Budownictwo w PKB 98999 Twd Million 2018-03
Przemysł w PKB 1192870 Twd Million 2018-03
Górnictwo w PKB 3258 Twd Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 268752 Twd Million 2018-03
Usługi w PKB 2635779 Twd Million 2018-03
Transport w PKB 125304 Twd Million 2018-03
Media w PKB 29922 Twd Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.68 % 2018-06
Pracujący 11429 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 437 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.97 % 2018-06
Koszty Pracy 95.78 Punkty Indeksowe 2018-04
Wydajność 120 Punkty Indeksowe 2018-04
Płaca Minimalna 22000 Twd / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 46502 Twd / Miesiąc 2018-05
Populacja 23.57 Milion 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47969 Twd / Miesiąc 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.54 % 2018-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.75 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.5 % 2018-07
Deflator Pkb 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 0.89 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 % 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.02 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 0.66 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 1877035 Twd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 6752254 Twd Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 43579000 Twd Million 2018-06
Bilans Banków 43347764 Twd Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 4585 Usd - Sto - Milion 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 11081781 Twd Million 2018-06
Bilans Banku Centralnego 16583557 Twd Million 2018-06
Tempo Wzrostu Kredytów 5.9 % 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2240 W Mln Usd 2018-07
Eksport 28362 W Mln Usd 2018-07
Import 26120 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 20079 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 14.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 192281 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 93.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Rachunek kapitałowy 21180 W Mln Usd 2018-03
Przyjazdy Turystów 858 Tysiąc 2018-06
Rezerwy Złota 424 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 212 W Mln Usd 2018-06
Indeks Terroryzmu 0.5 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 31.2 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -244 Twd - Miliard 2016-12
Wydatki Rządowe 588658 Twd Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 2731 Twd - Miliard 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2958 Twd - Miliard 2018-12
Rating Kredytowy 81.64
Wydatki Wojskowe 9875 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 53.1 2018-07
Produkcja Przemysłowa 0.36 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.7 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.68 % 2018-06
Nowe Zamówienia 40314 W Mln Usd 2018-06
Zmiany Zapasów 10753 Twd Million 2018-06
Bankructwa 3412 Firmy 2018-06
Produkcja Samochodów 24153 Jednostki 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 21795 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Szybkość Internetu 16869 KBps 2017-03
Adresy IP 7115844 IP 2017-03
Produkcja Cementu 953 Tysiące Ton 2018-05
Zgodny-Wskaźnik 111 Punkty Indeksowe 2018-06
Index Konkurencyjności 5.33 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 15 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 29 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2017-12
Produkcja w Górnictwie -4.4 % 2018-06
Produkcja Stali 1660 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 82.38 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.19 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.88 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 2306965 Twd Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8400000 Twd Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1829500 Twd Million 2016-12
Kredyt Konsumencki 8093874 Twd Million 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 % 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 286 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Budowlana -15.27 % 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 27.97 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.