Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.08 2020-01
Indeks Giełdowy 12119 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.38 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-12
Inflacja 1.13 2019-12
Stopa Procentowa 1.38 2019-12
Bilans Handlowy 2502 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 12481 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Przemysłowy PMI 50.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 84.28 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.38 2019-12
PKB 589 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4789789 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 4698206 2019-09
Środki Trwałe Brutto 1086951 2019-09
Rolnictwo w PKB 78889 2019-09
Budownictwo w PKB 109763 2019-09
Przemysł w PKB 1675247 2019-09
Górnictwo w PKB 2885 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 275190 2019-09
Usługi w PKB 2899516 2019-09
Transport w PKB 146982 2019-09
Media w PKB 83460 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.72 2019-12
Pracujący 11521 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 445 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.21 2019-12
Koszty Pracy 90.02 2019-11
Wydajność 109 2019-11
Płaca Minimalna 23100 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 49023 2019-11
Populacja 23.58 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47998 2019-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.11 2019-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.13 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 0.57 2019-12
Deflator Pkb 98.02 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.6 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 93.8 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-12
Inflacja Żywności 3 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-12
Cpi Transport 102 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.42 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.38 2019-12
Stopa Międzybankowa 0.67 2020-01
Podaż Pieniądza M0 2074614 2019-11
Podaż Pieniądza M1 7470500 2019-12
Podaż Pieniądza M2 45847300 2019-12
Bilans Banków 45465418 2019-11
Rezerwy Walutowe 4781 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 11791469 2019-10
Bilans Banku Centralnego 16159557 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 4.94 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2502 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 12481 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 29495 2019-12
Import 26992 2019-12
Dług Zagraniczny 191864 2019-09
Terms of Trade 90.7 2019-12
Rachunek kapitałowy 13407 2019-09
Przyjazdy Turystów 990 2019-11
Rezerwy Złota 424 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 987 2019-12
Indeks Terroryzmu 1.01 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Wydatki Rządowe 651172 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 2802 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2978 2019-12
Rating Kredytowy 83 2020-01
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.8 2019-12
Produkcja Przemysłowa 5.99 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.35 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.37 2019-12
Nowe Zamówienia 43784 2019-12
Zmiany Zapasów -24853 2019-09
Bankructwa 3398 2019-11
Produkcja Samochodów 25614 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 22112 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114 2019-11
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 1112 2019-11
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2019-11
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2019-12
Ranking Korupcji 28 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie -5.14 2019-12
Produkcja Stali 1670 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84.28 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.75 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 2432640 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1944200 2018-12
Kredyt Konsumencki 8703092 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 293 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 2427 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.