Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 29.34 2020-08
Indeks Giełdowy 12802 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.43 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.28 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.73 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.97 2020-06
Inflacja -0.76 2020-06
Stopa Procentowa 1.13 2020-06
Bilans Handlowy 4840 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 18160 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Przemysłowy PMI 50.6 2020-07
Optymizm Konsumentów 69.43 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Przypadki koronawirusa 475 2020-08
Śmierć koronawirusa 7 2020-08
Odzyskany koronawirus 441 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.28 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.73 2020-06
PKB 605 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4820427 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 4698286 2020-03
Środki Trwałe Brutto 1019871 2020-03
Rolnictwo w PKB 90573 2020-03
Budownictwo w PKB 109294 2020-03
Przemysł w PKB 1465318 2020-03
Górnictwo w PKB 2915 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 278984 2020-03
Usługi w PKB 2883983 2020-03
Transport w PKB 130148 2020-03
Media w PKB 72816 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.97 2020-06
Pracujący 11491 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 474 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.14 2020-06
Koszty Pracy 92.19 2020-05
Wydajność 111 2020-05
Płaca Minimalna 23800 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 48867 2020-05
Populacja 23.6 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 49609 2020-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.01 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.76 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-06
Inflacja Bazowa 0.13 2020-06
Deflator Pkb 101 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.62 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 89.25 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.54 2020-06
Inflacja Żywności -0.04 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-06
Cpi Transport 97.12 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.39 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.36 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.13 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.48 2020-08
Podaż Pieniądza M0 2238979 2020-06
Podaż Pieniądza M1 7813800 2020-06
Podaż Pieniądza M2 47477250 2020-06
Bilans Banków 47394158 2020-06
Rezerwy Walutowe 4962 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 12277609 2020-06
Bilans Banku Centralnego 16656369 2020-06
Tempo Wzrostu Kredytów 7.09 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4840 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 18160 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 27131 2020-06
Import 22294 2020-06
Dług Zagraniczny 200377 2020-03
Terms of Trade 96.4 2020-06
Rachunek kapitałowy 21211 2020-03
Przyjazdy Turystów 7.49 2020-06
Rezerwy Złota 422 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 418 2020-06
Indeks Terroryzmu 1.01 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Wydatki Rządowe 652330 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 2942 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 3076 2020-12
Rating Kredytowy 83 2020-08
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.6 2020-07
Produkcja Przemysłowa 7.34 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.48 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.81 2020-06
Nowe Zamówienia 41000 2020-06
Zmiany Zapasów 36173 2020-03
Bankructwa 2344 2020-06
Produkcja Samochodów 19794 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 22176 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 113 2020-06
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 1007 2020-05
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 110 2020-06
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2019-12
Ranking Korupcji 28 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie 21.31 2020-06
Produkcja Stali 1700 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 69.43 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.33 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 2390658 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1944200 2018-12
Kredyt Konsumencki 9075675 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.48 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 303 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 2231 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 475 2020-08
Śmierć koronawirusa 7 2020-08
Odzyskany koronawirus 441 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.