Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.18 2020-03
Indeks Giełdowy 9699 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.56 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.89 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.31 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-02
Inflacja -0.21 2020-02
Stopa Procentowa 1.13 2020-03
Bilans Handlowy 3303 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 17016 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Przemysłowy PMI 49.9 2020-02
Optymizm Konsumentów 78.51 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -22.2 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Przypadki koronawirusa 267 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 30 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.89 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.31 2019-12
PKB 605 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4873576 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 5073754 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1157519 2019-12
Rolnictwo w PKB 102171 2019-12
Budownictwo w PKB 98620 2019-12
Przemysł w PKB 1642328 2019-12
Górnictwo w PKB 3714 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 259171 2019-12
Usługi w PKB 3079536 2019-12
Transport w PKB 148301 2019-12
Media w PKB 79770 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2020-02
Pracujący 11532 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 444 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.21 2020-02
Koszty Pracy 195 2020-01
Wydajność 121 2020-01
Płaca Minimalna 23800 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 98828 2020-01
Populacja 23.6 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 102561 2020-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.11 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.21 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Inflacja Bazowa -0.38 2020-02
Deflator Pkb 97.95 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 93.31 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2020-02
Inflacja Żywności 1.76 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2020-02
Cpi Transport 100 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.47 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.13 2020-03
Stopa Międzybankowa 0.48 2020-03
Podaż Pieniądza M0 2229179 2020-02
Podaż Pieniądza M1 7490800 2020-02
Podaż Pieniądza M2 46610991 2020-02
Bilans Banków 46507579 2020-02
Rezerwy Walutowe 4797 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 12034909 2020-02
Bilans Banku Centralnego 16358237 2020-02
Tempo Wzrostu Kredytów 5.22 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3303 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 17016 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.6 2018-12
Eksport 25381 2020-02
Import 22078 2020-02
Dług Zagraniczny 184659 2019-12
Terms of Trade 86 2020-02
Rachunek kapitałowy 17422 2019-12
Przyjazdy Turystów 813 2020-01
Rezerwy Złota 424 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 471 2020-02
Indeks Terroryzmu 1.01 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Wydatki Rządowe 648083 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2802 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 2978 2019-12
Rating Kredytowy 83 2020-03
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2018-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 49.9 2020-02
Produkcja Przemysłowa 20.34 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.16 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 21.12 2020-02
Nowe Zamówienia 28679 2020-02
Zmiany Zapasów -9387 2019-12
Bankructwa 2674 2020-02
Produkcja Samochodów 15420 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 22129 2020-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114 2020-02
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 942 2020-01
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114 2020-02
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2019-12
Ranking Korupcji 28 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie 26.68 2020-02
Produkcja Stali 1590 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 78.51 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -22.2 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.4 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 2453705 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1944200 2018-12
Kredyt Konsumencki 8812299 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2020-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 287 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 1857 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 267 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 30 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.