Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 28.58 2020-10
Indeks Giełdowy 12546 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.34 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.42 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 2020-09
Stopa Bezrobocia 3.78 2020-09
Inflacja -0.58 2020-09
Stopa Procentowa 1.13 2020-09
Bilans Handlowy 7136 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 21769 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Przemysłowy PMI 55.2 2020-09
Optymizm Konsumentów 71.1 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Przypadki koronawirusa 554 2020-10
Śmierć koronawirusa 7 2020-10
Odzyskany koronawirus 514 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.42 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 2020-09
PKB 605 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4746831 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 4761394 2020-06
Środki Trwałe Brutto 1072982 2020-06
Rolnictwo w PKB 93650 2020-06
Budownictwo w PKB 113221 2020-06
Przemysł w PKB 1548277 2020-06
Górnictwo w PKB 3024 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 278395 2020-06
Usługi w PKB 2815401 2020-06
Transport w PKB 108235 2020-06
Media w PKB 72918 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.78 2020-09
Pracujący 11506 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 452 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.09 2020-09
Koszty Pracy 87.24 2020-08
Wydajność 118 2020-08
Płaca Minimalna 23800 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 51081 2020-08
Populacja 23.6 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 50866 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.38 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.58 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-09
Inflacja Bazowa 0.25 2020-09
Deflator Pkb 98.22 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 93.89 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 89.05 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.94 2020-09
Inflacja Żywności -0.73 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-09
Cpi Transport 98.34 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.12 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.13 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.48 2020-10
Podaż Pieniądza M0 2277450 2020-09
Podaż Pieniądza M1 8274700 2020-09
Podaż Pieniądza M2 48567328 2020-09
Bilans Banków 48303650 2020-09
Rezerwy Walutowe 4996 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 12558941 2020-09
Bilans Banku Centralnego 17195485 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 6.23 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7136 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 21769 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.5 2019-12
Eksport 30712 2020-09
Import 23576 2020-09
Dług Zagraniczny 199331 2020-06
Terms of Trade 94.8 2020-09
Rachunek kapitałowy 23495 2020-06
Przyjazdy Turystów 23.52 2020-09
Rezerwy Złota 423 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 604 2020-09
Indeks Terroryzmu 1.01 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.3 2019-12
Wydatki Rządowe 644360 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 2942 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 3076 2020-12
Rating Kredytowy 83 2020-10
Wydatki Wojskowe 10458 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 2019-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 55.2 2020-09
Produkcja Przemysłowa 10.73 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.18 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.32 2020-09
Nowe Zamówienia 50026 2020-09
Zmiany Zapasów 53030 2020-06
Bankructwa 2399 2020-09
Produkcja Samochodów 19448 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 22264 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 121 2020-09
Szybkość Internetu 16869 2017-03
Adresy IP 7115844 2017-03
Produkcja Cementu 971 2020-08
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 117 2020-09
Index Konkurencyjności 80.24 2019-12
Ranking Konkurencyjności 12 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 65 2019-12
Ranking Korupcji 28 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 15 2019-12
Produkcja w Górnictwie 21.85 2020-09
Produkcja Stali 1605 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 71.1 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.88 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 2323849 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9256300 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2013600 2019-12
Kredyt Konsumencki 9288860 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 311 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 2224 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 554 2020-10
Śmierć koronawirusa 7 2020-10
Odzyskany koronawirus 514 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajwan - Wskaźniki ekonomiczne.