Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 28.02 28.09 28.17 28.25 28.34 28.5
Indeks Giełdowy 15877.37 15561 15252 14949 14650 14053
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.28 0.28 0.29 0.29 0.3 0.31

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.91 1 1.5 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.92 2.5 3 3.2 3.4 2.6
Stopa Bezrobocia 3.77 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
Inflacja 0.06 0.7 1 1.6 1.5 2.2
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
Bilans Handlowy 5763.77 5100 4000 3950 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 28651.00 18228 17921 19500 19550 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Dług Publiczny do PKB 28.20 33.5 33.5 33.5 33.5 31
Budżet Państwa do PKB -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Przemysłowy PMI 59.40 53 54 58 52 50
Optymizm Konsumentów 70.90 73 80 83 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.18 2.2 4.5 4 4.5 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.91 1 1.5 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.92 2.5 3 3.2 3.4 2.6
PKB 605.00 615 615 615 615 630
Pkb W Cenach Stałych 5003761.00 5037385 4970950 4959863 4464904 5208656
Produkt Narodowy Brutto 5234913.00 5257344 4824692 4999309 4885625 5436094
Środki Trwałe Brutto 1135879.00 1212553 1095224 1134092 1003491 1253780
Rolnictwo w PKB 81399.00 106843 91745 97042 66113 110476
Budownictwo w PKB 124906.00 105164 117182 121360 89985 108740
Przemysł w PKB 1769649.00 1692562 1509161 1608968 1431695 1750109
Górnictwo w PKB 2952.00 3755 2903 3061 4370 3883
Administracja Publiczna w PKB 279375.00 267224 285104 287362 270674 276309
Usługi w PKB 2991918.00 3216922 2974696 2919290 2977612 3326297
Transport w PKB 118774.00 153553 133344 109568 136376 158774
Media w PKB 85794.00 82490 74871 75745 43922 85295

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 3.77 3.8 3.7 3.7 3.7 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 451.00 440 440 435 435 435
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10 59 59.1 59.1 59.1 59.2
Koszty Pracy 82.90 109 109 109 109 109
Płaca Minimalna 23800.00 24500 24500 24500 24500 25100
Wynagrodzenia w Przemyśle 48832.00 51900 52000 52000 52000 53000
Populacja 23.60 23.61 23.61 23.61 23.61 23.62
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.39 13 12.5 12.3 12.5 12
Przeciętne Wynagrodzenia 48242.00 52100 52000 52800 53000 54000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.06 0.7 1 1.6 1.5 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.72 103 102 103 106 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.54 105 103 103 107 107
Inflacja Bazowa 0.69 0.8 1.2 0.6 1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.46 93.07 91.99 98.7 126 98.65
Inflacja Żywności 0.32 1.5 2.1 1.8 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.17 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.10 -6.5 6.5 7.5 6 4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.56 102 103 104 106 104
Cpi Transport 100.49 102 99.06 98.08 107 103

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 0.48 0.49 0.49 0.49 0.67 0.61
Podaż Pieniądza M2 49244895.00 49650875 50375522 51100170 51824817 54723406
Bilans Banków 49194500.00 49664191 50422889 51181586 51940284 54975074
Rezerwy Walutowe 5299.10 5113 5176 5238 5301 5551
Kredyty dla Sektora prywatnego 12624659.00 12285916 12374420 12645937 12960827 12703637
Tempo Wzrostu Kredytów 6.52 5.5 3.5 4 5 5
Bilans Banku Centralnego 18018212.00 18027548 18498575 18969603 19440630 21324740

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 5763.77 5100 4000 3950 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 28651.00 18228 17921 19500 19550 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Import 27236.83 23500 24550 25500 26500 26500
Eksport 33000.60 27500 28500 28000 28500 29500
Dług Zagraniczny 190813.00 197000 193500 189000 199000 199000
Przyjazdy Turystów 21.18 110 620 880 1090 1110
Rezerwy Złota 423.63 423 423 423 423 423
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 805.05 550 1000 970 970 950

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 28.20 33.5 33.5 33.5 33.5 31
Budżet Państwa do PKB -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 675140.00 669178 674042 669297 633479 691930
Dochody Budżetu Państwa 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3075.80 3350 3350 3350 3350 3350
Wydatki Wojskowe 10458.00 10500 10500 10500 10500 10500

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Przemysłowy PMI 59.40 53 54 58 52 50
Produkcja Przemysłowa 7.84 1.5 3.3 3.1 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.40 0.3 2.5 1.5 1.5 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.19 2.5 4.4 4.4 3 3
Nowe Zamówienia 57783.00 41900 42750 44500 45000 45000
Zmiany Zapasów -60697.00 35000 30300 27500 25500 22000
Produkcja Samochodów 29860.00 17800 18500 19700 20000 21000
Rejestracje nowych samochodów 22297.00 22150 22150 22500 22300 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 125.10 113 115 116 115 115
Produkcja Stali 1565.00 1780 1850 1810 1900 1900
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 121.30 111 111 113 113 115

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 70.90 73 80 83 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.18 2.2 4.5 4 4.5 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.48 3.3 4.6 3 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 2383002.00 2537084 2446137 2386570 2456394 2623345
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9256300.00 9571014 9487708 9533989 9209710 9896429
Kredyt Konsumencki 9449602.00 9071666 9083184 9347945 8769439 9380102
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2.45 2.45 2.45 2.64 2.57

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 311.23 310 311 313 313 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.