Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 28.58 28.65 28.73 28.82 28.9 29.07
Indeks Giełdowy 12793.75 12539 12290 12045 11805 11324
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.35 0.29 0.29 0.3 0.3 0.31

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1.8 1 0.2 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.58 2.5 4.5 6 3.2 3.4
Stopa Bezrobocia 3.78 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
Inflacja -0.58 -0.3 0.5 1 1.6 1.5
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25
Bilans Handlowy 7136.00 3400 3400 2000 3950 3400
Saldo Obrotów Bieżących 21769.00 18228 18228 17921 19500 19550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.50 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Dług Publiczny do PKB 28.20 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Przemysłowy PMI 55.20 52.1 51 50 53 51
Optymizm Konsumentów 71.60 73 73 80 83 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.00 1.5 2.2 4.5 4 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 20 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1.8 1 0.2 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.58 2.5 4.5 6 3.2 3.4
PKB 605.00 580 615 615 615 615
Pkb W Cenach Stałych 4746831.00 4398920 4995415 5037346 5109653 4464904
Produkt Narodowy Brutto 4761394.00 4813423 5200598 4909709 4980183 4885625
Środki Trwałe Brutto 1072982.00 988661 1186457 1065765 1081063 1003491
Rolnictwo w PKB 93650.00 65136 104725 94649 96007 66113
Budownictwo w PKB 113221.00 88655 101086 114212 115852 89985
Przemysł w PKB 1548277.00 1410537 1683386 1531257 1553237 1431695
Górnictwo w PKB 3024.00 4305 3807 3046 3090 4370
Administracja Publiczna w PKB 278395.00 266674 265650 291538 295723 270674
Usługi w PKB 2815401.00 2933608 3156524 3013762 3057022 2977612
Transport w PKB 108235.00 134361 152009 136005 137957 136376
Media w PKB 72918.00 43273 81764 76093 77185 43922

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.78 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 452.00 450 440 440 435 435
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.09 59 59 59.1 59.1 59.1
Koszty Pracy 87.24 109 109 109 109 109
Płaca Minimalna 23800.00 23800 24500 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 51081.00 51500 51900 52000 52000 52000
Populacja 23.60 23.6 23.61 23.61 23.61 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.38 12.8 13 12.5 12.3 12.5
Przeciętne Wynagrodzenia 50866.00 51900 52100 52000 52800 53000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.58 -0.3 0.5 1 1.6 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.40 102 102 103 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.86 105 103 103 104 107
Inflacja Bazowa 0.25 0.5 0.8 1.2 0.6 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 93.89 117 96.06 96.84 98.64 126
Inflacja Żywności -0.73 1 1.5 2.1 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.12 -3.5 -3.5 6.5 7.5 6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.43 102 103 104 105 103
Cpi Transport 98.34 101 98.86 98.08 99.91 103

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.13 1.13 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 0.48 0.67 0.49 0.49 0.49 0.67
Podaż Pieniądza M2 48567328.00 48926228 49650875 50375522 51100170 51824817
Bilans Banków 48037632.00 48905494 49664191 50422889 51181586 51940284
Rezerwy Walutowe 4996.00 5051 5113 5176 5238 5301
Kredyty dla Sektora prywatnego 12506563.00 13500000 12178978 12615872 13014266 12593064
Tempo Wzrostu Kredytów 6.23 5.8 5.5 3.5 4 5
Bilans Banku Centralnego 17195485.00 17556520 18027548 18498575 18969603 19440630

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 7136.00 3400 3400 2000 3950 3400
Saldo Obrotów Bieżących 21769.00 18228 18228 17921 19500 19550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.50 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Import 23576.00 23500 23500 24550 25500 26500
Eksport 30712.00 27900 27500 28500 28000 28500
Dług Zagraniczny 199331.00 219000 197000 193500 189000 199000
Przyjazdy Turystów 18.54 80 110 620 880 1090
Rezerwy Złota 422.70 423 423 423 423 423
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 603.69 550 550 1000 970 950

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 28.20 32.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 644360.00 624117 664285 681685 691470 633479
Dochody Budżetu Państwa 2942.28 2950 2950 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3075.80 3100 3350 3350 3350 3350
Wydatki Wojskowe 10458.00 10000 10500 10500 10500 10500

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 20 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Przemysłowy PMI 55.20 52.1 51 50 53 51
Produkcja Przemysłowa 10.73 2.5 1.5 3.3 3.1 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.18 0.8 0.3 2.5 1.5 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.32 2.5 2.5 4.4 4.4 3
Nowe Zamówienia 50026.00 44500 41900 42750 44500 45000
Zmiany Zapasów 53030.00 45100 35000 30300 27500 25500
Produkcja Samochodów 19448.00 15800 17800 18500 19700 20000
Rejestracje nowych samochodów 22264.29 22150 22150 22150 22500 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 118.70 113 113 115 116 115
Produkcja Stali 1605.00 1780 1780 1850 1810 1900
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114.28 109 111 111 113 113

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 71.60 73 73 80 83 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.00 1.5 2.2 4.5 4 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.88 2.5 3.3 4.6 3 2
Wydatki Konsumpcyjne 2323849.00 2420092 2515048 2498238 2534097 2456394
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9256300.00 9073606 9180823 9359961 9494314 9209710
Kredyt Konsumencki 9207278.00 8639842 8992705 9260417 9620216 8769439
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2.64 2.45 2.45 2.45 2.64

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 302.61 310 310 311 313 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.