Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 30.58 31.12 31.23 31.33 31.43 31.64
Indeks Giełdowy 11186.88 10701 10573 10447 10323 10078
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.70 0.73 0.75 0.76 0.78 0.81
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
Stopa Bezrobocia 3.73 3.9 4 4 4.1 3.8
Inflacja 0.43 0.7 1 0.8 0.9 1.2
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Bilans Handlowy 3131.45 4800 4800 2100 4000 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Dług Publiczny do PKB 30.90 31 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Przemysłowy PMI 50.00 50.3 48.2 50 50.5 49.1
Optymizm Konsumentów 80.86 79.2 79.2 85 83.6 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.56 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.7 2.9 2.6 2.5 2.4
PKB 589.39 605 622 622 622 622
Pkb W Cenach Stałych 4287330.00 4321140 4312683 4382165 4398801 4398920
Produkt Narodowy Brutto 4410263.00 4728314 4719061 4534873 4524930 4813423
Środki Trwałe Brutto 960718.00 971180 969279 969617 985697 988661
Rolnictwo w PKB 55600.00 63984 63859 54584 57046 65136
Budownictwo w PKB 101708.00 87088 86917 103295 104352 88655
Przemysł w PKB 1292463.00 1385596 1382884 1208437 1326067 1410537
Górnictwo w PKB 3405.00 4229 4221 3400 3494 4305
Administracja Publiczna w PKB 274064.00 261959 261446 279552 281190 266674
Usługi w PKB 2699936.00 2881736 2876097 2783324 2770134 2933608
Transport w PKB 121664.00 131985 131727 131904 124827 134361
Media w PKB 29232.00 42508 42425 31298 29992 43273
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.73 3.9 4 4 4.1 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 446.00 428 428 421 425 424
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.20 59.4 59.6 59.7 59.8 59.8
Koszty Pracy 110.56 98.6 98.6 98.6 98.6 109
Płaca Minimalna 23100.00 23100 24500 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 59186.00 48280 43700 45800 46720 49400
Populacja 23.58 23.61 23.64 23.64 23.64 23.64
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.05 12.1 12.1 12.1 12.1 13.2
Przeciętne Wynagrodzenia 53017.00 49800 47700 48900 46200 50900
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.43 0.7 1 0.8 0.9 1.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.01 102 103 104 104 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.61 104 105 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.52 0.5 0.9 0.9 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.48 110 109 104 105 117
Inflacja Żywności 1.97 1.5 1.5 1.5 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.21 102 103 104 104 104
Cpi Transport 101.75 103 104 104 103 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.53 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Stopa Międzybankowa 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Podaż Pieniądza M2 45313461.00 45800000 45900000 46100000 463000000 46500000
Rezerwy Walutowe 4694.89 4720 4790 4810 4850 4890
Bilans Banków 44989364.00 44770000 44870000 45070000 45110000 45550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11622490.00 12950000 11604029 11490302 11762250 13500000
Bilans Banku Centralnego 16850047.00 17250000 17250000 18550000 18792000 19100000
Tempo Wzrostu Kredytów 4.61 4.3 4.3 4.3 4.2 5.8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 3131.45 4800 4800 2100 4000 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17555.00 22770 24790 22800 21740 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Import 24972.00 22400 24400 23900 22900 25500
Eksport 28103.45 27200 26500 27900 25500 27900
Dług Zagraniczny 187182.00 227000 227000 200686 199000 239000
Przyjazdy Turystów 1030.94 930 930 900 790 890
Rezerwy Złota 423.63 424 424 424 424 424
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2535.29 965 1080 665 950 950
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 30.90 31 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Wydatki Rządowe 604209.00 613081 611882 609164 619918 624117
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11.2 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Przemysłowy PMI 50.00 50.3 48.2 50 50.5 49.1
Produkcja Przemysłowa 2.28 1.5 2.9 3.2 1.8 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.11 1.8 1.5 1.5 0.8 1.5
Zmiany Zapasów -4731.00 1500 8500 8500 10000 16100
Produkcja Samochodów 18794.00 17300 18800 21300 16200 18800
Rejestracje nowych samochodów 21998.36 22090 22120 22150 22165 22200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112.30 113 113 113 112 114
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 110.67 110 110 111 111 113
Produkcja Stali 1890.00 1885 2010 2040 1900 1880
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 80.86 79.2 79.2 85 83.6 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.56 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.54 4.8 3.6 2.5 1.9 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 2346085.00 2377301 2372649 2399984 2407083 2420092
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900.00 8913169 8895726 8974218 8948054 9073606
Kredyt Konsumencki 8548417.00 8487074 8482681 8576628 8689269 8639842
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 294.46 304 300 295 310 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.