Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 31.35 31.21 31.31 31.4 31.5 31.69
Indeks Giełdowy 10522.50 10369 10243 10119 9997 9756
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.66 0.7 0.71 0.73 0.74 0.77
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
Stopa Bezrobocia 3.74 3.8 3.9 4 4 3.8
Inflacja 0.40 0.7 0.7 1 0.8 1.2
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Bilans Handlowy 3570.00 1800 4800 4800 4800 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17560.00 19980 22770 24790 22800 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Dług Publiczny do PKB 30.90 33 33 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Przemysłowy PMI 48.10 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Optymizm Konsumentów 81.48 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.54 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.67 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.6 2.7 2.9 2.6 2.4
PKB 589.39 605 605 622 622 622
Pkb W Cenach Stałych 4287330.00 4322142 4339584 4382165 4398801 4443734
Produkt Narodowy Brutto 4410263.00 4585320 4778987 4534873 4524930 4893683
Środki Trwałe Brutto 960718.00 1016080 989852 969617 985697 1013609
Rolnictwo w PKB 55600.00 49650 64830 54584 57046 66386
Budownictwo w PKB 101708.00 104946 87222 103295 104352 89315
Przemysł w PKB 1292463.00 1430041 1397645 1208437 1326067 1431189
Górnictwo w PKB 3405.00 3398 4248 3400 3494 4350
Administracja Publiczna w PKB 274064.00 281282 263505 279552 281190 269829
Usługi w PKB 2699936.00 2739883 2897852 2783324 2770134 2967400
Transport w PKB 121664.00 128708 131728 131904 124827 134890
Media w PKB 29232.00 35170 42673 31298 29992 43697
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.74 3.8 3.9 4 4 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 447.00 462 458 458 458 444
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.18 59.3 59.3 59.3 59.3 59.8
Koszty Pracy 91.47 103 98.6 98.6 98.6 109
Płaca Minimalna 23100.00 23100 23100 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 46900.00 45900 48280 43700 45800 49400
Populacja 23.58 23.67 23.61 23.65 23.65 23.65
Przeciętne Wynagrodzenia 48286.00 46500 49800 47700 48900 50900
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.20 11.8 12.1 12.1 12.1 13.2
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.40 0.7 0.7 1 0.8 1.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.88 103 102 103 104 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.94 103 103 103 104 104
Inflacja Bazowa 0.34 0.5 0.5 0.9 0.9 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.70 107 104 104 104 105
Inflacja Żywności 1.71 1.7 1.5 1.5 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.01 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.19 104 102 103 104 104
Cpi Transport 104.04 105 103 104 104 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.42 -0.6 0.5 1.1 0.9 1.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Stopa Międzybankowa 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Podaż Pieniądza M2 45038184.00 44470000 45500000 45500000 45500000 47100000
Rezerwy Walutowe 4672.30 4670 4620 4640 4660 4680
Bilans Banków 44506231.00 44350000 44770000 44770000 44770000 45550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11464181.00 11571371 11604029 11490302 11762250 11882526
Bilans Banku Centralnego 16720482.00 18100000 18250000 18250000 18250000 19100000
Tempo Wzrostu Kredytów 4.15 4.5 4.3 4.3 4.3 5.8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 3570.00 1800 4800 4800 4800 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17560.00 19980 22770 24790 22800 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9
Import 24635.75 24300 22400 24400 24900 25500
Eksport 28203.28 26100 27200 29500 28900 30900
Dług Zagraniczny 195030.00 207879 196322 200686 200101 201034
Przyjazdy Turystów 932.70 950 930 930 930 890
Rezerwy Złota 423.60 424 424 424 424 424
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 457.70 940 965 965 965 910
Wydobycie Ropy Naftowej 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 30.90 33 33 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -1.40 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2 -1.2
Wydatki Rządowe 604209.00 606921 616810 609164 619918 631613
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11.2 11.2 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.2 3.05 3.05 3.05
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Przemysłowy PMI 48.10 48.2 50.3 48.2 50 49.1
Produkcja Przemysłowa -0.39 -2 1.5 2.9 3.2 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.76 0.1 0.3 0.3 0.3 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.61 2.9 3.1 3.1 3.1 3.8
Zmiany Zapasów -4731.00 23300 35000 35000 35000 16100
Produkcja Samochodów 25891.00 24500 25300 25300 25300 23800
Rejestracje nowych samochodów 21987.76 21950 22090 22090 22090 22190
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112.30 112 113 113 113 114
Zgodny-Wskaźnik 107.77 110 111 111 111 116
Produkcja Stali 1960.00 1915 1885 1885 1885 1800
Produkcja w Górnictwie 3.05 -6.5 -3.5 -3.5 -3.5 6.1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 81.48 76.4 79.2 79.2 85 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.54 -3.1 4.2 -2 -2.7 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.46 2.5 4.8 3.6 3.4 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 2346085.00 2369810 2384064 2399984 2407083 2441282
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900.00 8948054 8956775 8974218 8948054 9171738
Kredyt Konsumencki 8469073.00 8388076 8528596 8576628 8689269 8733283
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 294.46 298 304 304 304 315
Produkcja Budowlana -15.27 2.1 -5.9 -5.9 -5.9 7.3


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.