Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 30.21 30.29 30.38 30.47 30.56 30.74
Indeks Giełdowy 11292.17 11180 11070 10960 10852 10635
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.89 -1.2 1.1 0.9 1.7 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.31 1.5 2.6 2.7 2.4 2.5
Stopa Bezrobocia 3.71 4 3.75 3.8 3.8 4
Inflacja 1.85 1.3 0.8 0.9 1.2 1.7
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Bilans Handlowy 3457.97 4800 4000 2600 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17016.00 20873 20396 19842 19228 23600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 10.6 10.6 10.6 10.6 9.9
Dług Publiczny do PKB 30.90 30 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.90 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2
Przemysłowy PMI 51.80 48.2 50 50.5 49.1 49.8
Optymizm Konsumentów 83.93 83.5 85 83.6 82.9 86
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 -2 -2.7 3.1 3.7 3.7
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.89 -1.2 1.1 0.9 1.7 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.31 1.5 2.6 2.7 2.4 2.5
PKB 589.91 615 615 615 615 625
Pkb W Cenach Stałych 4873576.00 4749397 4798810 4826374 4990542 5115305
Produkt Narodowy Brutto 5073754.00 4429103 4448500 4740490 5195524 5325412
Środki Trwałe Brutto 1157519.00 989238 1053572 1090330 1185299 1214932
Rolnictwo w PKB 102171.00 92277 92308 79853 104623 107239
Budownictwo w PKB 98620.00 106817 109419 110749 100987 103512
Przemysł w PKB 1642328.00 1382646 1509194 1688949 1681744 1723787
Górnictwo w PKB 3714.00 2817 2915 2899 3803 3898
Administracja Publiczna w PKB 259171.00 273001 276074 277667 265391 272026
Usługi w PKB 3079536.00 2873499 2887774 2930686 3153445 3232281
Transport w PKB 148301.00 147022 143142 148157 151860 155657
Media w PKB 79770.00 71211 73415 84207 81684 83727

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 3.71 4 3.75 3.8 3.8 4
Bezrobotni Zarejestrowani 445.00 428 421 425 424 414
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.22 59.6 59.7 59.8 59.8 60.1
Koszty Pracy 90.02 98.6 98.6 98.6 109 109
Płaca Minimalna 23800.00 23800 23800 23800 23800 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 49023.00 45100 48500 51120 52400 53600
Populacja 23.58 23.6 23.6 23.6 23.6 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.11 12.1 12.1 12.1 13.2 13.2
Przeciętne Wynagrodzenia 47998.00 47700 49900 50200 52900 53400

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 1.85 1.3 0.8 0.9 1.2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.27 103 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.54 103 104 104 104 106
Inflacja Bazowa 1.33 0.9 0.9 1.2 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.10 98.02 105 104 101 103
Inflacja Żywności 2.57 1.5 1.5 1.8 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.40 104 104 104 103 105
Cpi Transport 102.54 104 104 103 103 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.11 -4.9 1.5 1.5 1.5 2

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Stopa Międzybankowa 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Podaż Pieniądza M2 46259484.00 46246338 46641772 47037206 47432640 49014375
Rezerwy Walutowe 4791.31 4790 4810 4850 4890 4980
Bilans Banków 45595588.00 44870000 45070000 45110000 45550000 46550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11881930.00 11222306 11563575 11864864 12167096 12471274
Bilans Banku Centralnego 16350172.00 17250000 18550000 18792000 19100000 19100000
Tempo Wzrostu Kredytów 4.86 4.3 4.3 4.2 5.8 5.8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 3457.97 4800 4000 2600 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17016.00 20873 20396 19842 19228 23600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 10.6 10.6 10.6 10.6 9.9
Import 21611.47 24400 23900 22900 25500 26500
Eksport 25069.44 26500 27900 25500 27900 28900
Dług Zagraniczny 184659.00 227000 227000 199000 239000 239000
Przyjazdy Turystów 990.40 700 730 790 890 1090
Rezerwy Złota 423.63 424 424 424 424 424
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 997.63 1080 665 950 950 950

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 30.90 30 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.90 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2
Wydatki Rządowe 648083.00 633523 650653 656937 663637 680228
Dochody Budżetu Państwa 2801.78 2875 2875 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 2978.49 3230 3230 3230 3230 3230
Wydatki Wojskowe 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Przemysłowy PMI 51.80 48.2 50 50.5 49.1 49.8
Produkcja Przemysłowa -1.51 7 4.5 5.5 1.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.18 0.3 0.3 0.2 0.8 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.28 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5
Nowe Zamówienia 35305.00 42500 42500 42500 44000 44000
Zmiany Zapasów -9387.00 8500 8500 10000 16100 14100
Produkcja Samochodów 18926.00 18800 21300 16200 18800 17800
Rejestracje nowych samochodów 22114.20 22120 22150 22165 22200 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 113.50 113 113 112 114 114
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 112.68 110 111 111 113 113
Produkcja Stali 1740.00 2010 2040 1900 1880 1900

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 83.93 83.5 85 83.6 82.9 86
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 -2 -2.7 3.1 3.7 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.54 3.6 2.5 1.9 2.8 2
Wydatki Konsumpcyjne 2453705.00 2426981 2442300 2452769 2512594 2575409
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900.00 9001685 9034556 9037512 9171866 9401162
Kredyt Konsumencki 8773371.00 8376590 8542500 8666060 8983932 9208530
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 287.20 300 295 310 315 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.