Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 29.92 30.04 30.12 30.21 30.3 30.48
Indeks Giełdowy 11127.93 10898 10682 10469 10260 9842
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.50 0.5 0.51 0.52 0.53 0.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.91 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.59 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
Stopa Bezrobocia 4.10 4 4.1 4.3 4.5 4.2
Inflacja -0.97 -1.6 0.9 1.2 1.2 1.7
Stopa Procentowa 1.13 1 1 1 1 1.25
Bilans Handlowy 2267.00 4000 2600 3400 2400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 18160.00 17096 19842 19228 19228 23600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
Dług Publiczny do PKB 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Przemysłowy PMI 41.90 42 46 49.1 51 49.8
Optymizm Konsumentów 64.87 75 76 76 82 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.91 -4.1 -1.9 1.7 1.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.59 -7.6 -2.7 2.4 2.1 2.5
PKB 605.00 615 615 615 625 625
Pkb W Cenach Stałych 4820427.00 4637053 4740274 4990542 4975921 5115305
Produkt Narodowy Brutto 4698286.00 4298551 4655922 5195524 5180303 5325412
Środki Trwałe Brutto 1019871.00 1018058 1070880 1185299 1181827 1214932
Rolnictwo w PKB 90573.00 89197 78429 104623 104317 107239
Budownictwo w PKB 109294.00 105730 108773 100987 100691 103512
Przemysł w PKB 1465318.00 1458323 1658819 1681744 1676817 1723787
Górnictwo w PKB 2915.00 2817 2847 3803 3792 3898
Administracja Publiczna w PKB 278984.00 266768 272713 265391 264614 272026
Usługi w PKB 2883983.00 2790433 2878404 3153445 3144206 3232281
Transport w PKB 130148.00 138317 145513 151860 151415 155657
Media w PKB 72816.00 70940 82705 81684 81445 83727

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 4.10 4 4.1 4.3 4.5 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 491.00 421 425 424 424 414
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.18 59.7 59.8 59.8 59.8 60.1
Koszty Pracy 83.51 98.6 98.6 109 109 109
Płaca Minimalna 23800.00 23800 23800 23800 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 46079.00 48500 51120 52400 46000 53600
Populacja 23.60 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.60 12.1 12.1 13.2 13.2 13.2
Przeciętne Wynagrodzenia 47750.00 49900 50200 52900 48600 53400

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja -0.97 -1.6 0.9 1.2 1.2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.51 101 104 104 103 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.01 104 104 104 104 106
Inflacja Bazowa 0.10 0.9 1.2 1.4 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.40 105 104 101 96.96 103
Inflacja Żywności 1.27 1.5 1.8 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.72 -0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.25 102 104 103 104 105
Cpi Transport 94.81 101 103 103 99.55 105

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 1.13 1 1 1 1 1.25
Stopa Międzybankowa 0.48 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Podaż Pieniądza M2 46986865.00 47373262 47537206 47932640 48128073 49014375
Bilans Banków 46663859.00 45070000 45110000 45550000 45550000 46550000
Rezerwy Walutowe 4817.80 4830 4850 4890 4890 4980
Kredyty dla Sektora prywatnego 12156910.00 11173793 11653202 12167096 12287642 12471274
Tempo Wzrostu Kredytów 5.78 4.3 4.2 5.8 5.8 5.8
Bilans Banku Centralnego 16414025.00 18550000 18792000 19100000 19100000 19100000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 2267.00 4000 2600 3400 2400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 18160.00 17096 19842 19228 19228 23600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 10.6 10.6 10.6 9.9 9.9
Import 22971.00 23900 22900 25500 25500 26500
Eksport 25238.00 27900 25500 27900 27900 28900
Dług Zagraniczny 200377.00 227000 199000 239000 239000 239000
Przyjazdy Turystów 2.56 730 790 890 910 1090
Rezerwy Złota 422.40 424 424 424 424 424
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 545.44 665 950 950 950 950

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 30.90 32.5 32.5 32.5 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Wydatki Rządowe 652330.00 628721 645217 663637 661693 680228
Dochody Budżetu Państwa 2942.28 2875 2875 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3075.80 3230 3230 3230 3230 3230
Wydatki Wojskowe 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Przemysłowy PMI 41.90 42 46 49.1 51 49.8
Produkcja Przemysłowa 3.51 4.5 5.5 1.5 1.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.3 0.2 0.8 0.8 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.15 1.5 0.8 1.5 1.5 1.5
Nowe Zamówienia 38526.00 -13 42500 44000 44000 44000
Zmiany Zapasów 36173.00 8500 10000 16100 16100 14100
Produkcja Samochodów 19751.00 21300 16200 18800 18800 17800
Rejestracje nowych samochodów 22137.03 22150 22165 22200 22200 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 108.20 113 112 114 114 114
Produkcja Stali 1650.00 2040 1900 1880 1880 1900
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111.07 111 111 113 113 113

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 64.87 75 76 76 82 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.20 -2.7 3.1 3.7 3.7 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.20 2.5 1.9 2.8 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 2390658.00 2359975 2409013 2512594 2505233 2575409
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900.00 8730022 8876288 9171866 9144995 9401162
Kredyt Konsumencki 8910131.00 8254551 8511462 8983932 8997357 9208530
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.58 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 297.06 295 310 315 315 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.