Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 30.97 31.62 31.72 31.82 31.92 32.12
Indeks Giełdowy 10785.01 10370 10243 10118 9996 9753
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76 0.79
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.58 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.71 1.8 1.9 2.2 2 1.8
Stopa Bezrobocia 3.73 3.8 3.8 3.9 4 3.8
Inflacja 0.94 0.8 0.7 0.7 1 1.8
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Bilans Handlowy 4490.00 2500 1800 4800 4800 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17089.00 20800 19980 22770 24790 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
Dług Publiczny do PKB 30.90 33 33 33 34 34
Budżet Państwa do PKB -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
Przemysłowy PMI 48.40 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
Optymizm Konsumentów 79.48 77.9 76.4 79.2 83.2 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.95 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.58 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.71 1.8 1.9 2.2 2 1.8
PKB 572.59 605 605 605 622 622
Pkb W Cenach Stałych 4249944.00 4217863 4239121 4321140 4312683 4398920
Produkt Narodowy Brutto 4399769.00 4364837 4491003 4728314 4719061 4813423
Środki Trwałe Brutto 937787.00 899011 996600 971180 969279 988661
Rolnictwo w PKB 53909.00 59480 48698 63984 63859 65136
Budownictwo w PKB 101390.00 99843 102934 87088 86917 88655
Przemysł w PKB 1175034.00 1287072 1402625 1385596 1382884 1410537
Górnictwo w PKB 3334.00 3407 3333 4229 4221 4305
Administracja Publiczna w PKB 271673.00 273186 275889 261959 261446 266674
Usługi w PKB 2699935.00 2649694 2687355 2881736 2876097 2933608
Transport w PKB 128061.00 121090 126240 131985 131727 134361
Media w PKB 30405.00 29191 34496 42508 42425 43273
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.73 3.8 3.8 3.9 4 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 437.00 467 462 458 458 444
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.16 59.2 59.3 59.3 59.3 59.8
Koszty Pracy 89.80 109 103 98.6 98.6 109
Płaca Minimalna 23100.00 23100 23100 23100 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 44677.00 45100 45900 48280 43700 49400
Populacja 23.58 23.67 23.67 23.61 23.65 23.65
Przeciętne Wynagrodzenia 47868.00 48500 46500 49800 47700 50900
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.78 11.2 11.8 12.1 12.1 13.2
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.94 0.8 0.7 0.7 1 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.65 103 103 102 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.79 105 104 104 105 105
Inflacja Bazowa 0.60 2.1 1.8 1.6 1.6 1.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.32 112 114 110 110 117
Inflacja Żywności 1.33 1.2 1.7 1.5 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 0.3 -0.1 0.2 0.2 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.24 103 104 102 103 104
Cpi Transport 103.67 105 105 103 104 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.23 6.4 6.6 6.5 6.5 6.9
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Stopa Międzybankowa 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Podaż Pieniądza M2 45227641.00 44350000 44470000 45500000 45500000 47100000
Rezerwy Walutowe 4644.30 4650 4670 4620 4620 4680
Bilans Banków 44408181.00 44200000 44350000 44770000 44770000 45550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11149411.00 11281253 11492424 11547534 11389803 11755390
Bilans Banku Centralnego 17104998.00 17900000 18100000 18250000 18250000 19100000
Tempo Wzrostu Kredytów 4.99 5.1 4.5 4.3 4.3 5.8
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 4490.00 2500 1800 4800 4800 3400
Saldo Obrotów Bieżących 17089.00 20800 19980 22770 24790 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9
Import 23224.14 24300 24300 22400 24400 25500
Eksport 27717.09 26800 26100 27200 29500 30900
Dług Zagraniczny 195030.00 202634 206461 195367 198931 198883
Przyjazdy Turystów 1101.39 920 950 930 930 890
Rezerwy Złota 423.60 424 424 424 424 424
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 971.46 920 940 965 965 910
Wydobycie Ropy Naftowej 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 30.90 33 33 33 34 34
Budżet Państwa do PKB -1.40 -2.1 -2.1 -2.1 -1.2 -1.2
Wydatki Rządowe 591761.00 628386 595508 613081 611882 624117
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11.2 11.2 11.2 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.2 3.2 3.05 3.05
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Przemysłowy PMI 48.40 49.1 48.2 50.3 48.2 49.1
Produkcja Przemysłowa 1.04 -4.6 -2 1.5 2.9 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.49 0.3 0.1 0.3 0.3 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.94 3.7 2.9 3.1 3.1 3.8
Zmiany Zapasów 3514.00 11230 23300 35000 35000 16100
Produkcja Samochodów 20851.00 23900 24500 25300 25300 23800
Rejestracje nowych samochodów 21920.88 21915 21950 22090 22090 22190
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112.50 112 112 113 113 114
Zgodny-Wskaźnik 106.64 109 110 111 111 116
Produkcja Stali 1930.00 1950 1915 1885 1885 1800
Produkcja w Górnictwie -1.46 -13.4 -6.5 -3.5 -3.5 6.1
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 79.48 77.9 76.4 79.2 83.2 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.95 -1.5 -3.1 -0.5 -0.5 1.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.45 1.9 2.5 4.8 3.6 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 2330750.00 2320244 2326223 2377301 2372649 2420092
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8721300.00 8773628 8776506 8913169 8895726 9073606
Kredyt Konsumencki 8368182.00 8142437 8227264 8487074 8501613 8639842
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 289.33 295 298 304 304 315
Produkcja Budowlana -15.27 3.5 2.1 -5.9 -5.9 7.3


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.