Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 29.43 29.5 29.59 29.67 29.76 29.94
Indeks Giełdowy 12683.70 12526 12277 12033 11792 11312
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.40 0.4 0.41 0.42 0.43 0.44

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.28 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.73 1.7 2.4 2.1 3.5 3.5
Stopa Bezrobocia 3.97 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
Inflacja -0.52 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1 1 1 1.25
Bilans Handlowy 5370.00 2600 3400 2000 3950 3400
Saldo Obrotów Bieżących 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.50 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Dług Publiczny do PKB 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Przemysłowy PMI 50.60 46 49.1 51 50 49.8
Optymizm Konsumentów 69.43 76 76 79 80 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 3.5 3.5 4 4.5 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.28 -1.9 1.5 1.9 2.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.73 1.7 2.4 2.1 3.5 3.5
PKB 605.00 615 615 625 625 625
Pkb W Cenach Stałych 4820427.00 4810445 4990542 4921656 4989142 5165211
Produkt Narodowy Brutto 4698286.00 4724845 5195524 4796950 4862726 5377367
Środki Trwałe Brutto 1019871.00 1086732 1185299 1041288 1055566 1226785
Rolnictwo w PKB 90573.00 79590 104623 92475 93743 108285
Budownictwo w PKB 109294.00 110383 100987 111589 113119 104521
Przemysł w PKB 1465318.00 1683375 1681744 1496090 1516604 1740605
Górnictwo w PKB 2915.00 2889 3803 2976 3017 3936
Administracja Publiczna w PKB 278984.00 276750 265391 284843 288748 274680
Usługi w PKB 2883983.00 2921014 3153445 2944547 2984922 3263815
Transport w PKB 130148.00 147668 151860 132881 134703 157175
Media w PKB 72816.00 83929 81684 74345 75365 84543

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.97 4.2 4.3 4.5 4.4 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 474.00 425 424 424 424 414
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.14 59.8 59.8 59.8 59.8 60.1
Koszty Pracy 89.21 98.6 109 109 109 109
Płaca Minimalna 23800.00 23800 23800 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 49262.00 51120 52400 46000 46000 53600
Populacja 23.60 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.01 12.1 13.2 13.2 13.2 13.2
Przeciętne Wynagrodzenia 50581.00 50200 52900 48600 48600 53400

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.52 0.9 1.2 1.2 2.5 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.33 104 104 103 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.07 104 104 104 104 106
Inflacja Bazowa 0.14 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 93.16 104 101 96.84 94.01 103
Inflacja Żywności 0.78 1.8 2 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.17 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.15 1.5 1.5 1.5 1.5 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.36 104 103 104 106 105
Cpi Transport 98.68 103 103 99.55 99.55 105

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1 1 1 1.25
Stopa Międzybankowa 0.48 0.49 0.36 0.36 0.36 0.36
Podaż Pieniądza M2 47477250.00 48201580 48926228 49650875 50375522 51824817
Bilans Banków 47394158.00 45110000 45550000 45550000 45550000 46550000
Rezerwy Walutowe 4961.70 4850 4890 4890 4890 4980
Kredyty dla Sektora prywatnego 12277609.00 11825707 12167096 12326130 12659239 12592945
Tempo Wzrostu Kredytów 7.09 4.2 5.8 5.8 5.8 5.8
Bilans Banku Centralnego 16656369.00 18792000 19100000 19100000 19100000 19100000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 5370.00 2600 3400 2000 3950 3400
Saldo Obrotów Bieżących 18160.00 17242 18228 19228 17921 19550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.50 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5
Import 22828.00 22900 23500 25500 24550 26500
Eksport 28196.00 25500 27900 27500 28500 28500
Dług Zagraniczny 200377.00 199000 239000 239000 239000 239000
Przyjazdy Turystów 7.49 790 890 910 910 1090
Rezerwy Złota 422.40 424 424 424 424 424
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 418.23 950 950 950 950 950

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 30.90 32.5 32.5 33.5 33.5 33.5
Budżet Państwa do PKB -1.30 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 652330.00 654769 663637 666029 675162 686864
Dochody Budżetu Państwa 2942.28 2875 2875 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3075.80 3230 3230 3230 3230 3230
Wydatki Wojskowe 10458.00 10000 10000 10000 10000 10000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Przemysłowy PMI 50.60 46 49.1 51 50 49.8
Produkcja Przemysłowa 7.34 5.5 1.5 1.5 1.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.48 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.81 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Nowe Zamówienia 41000.00 38573 37618 40321 41782 41550
Zmiany Zapasów 36173.00 10000 16100 16100 16100 14100
Produkcja Samochodów 23319.00 16200 18800 18800 18800 17800
Rejestracje nowych samochodów 22175.60 22165 22200 22200 22200 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112.70 112 114 114 114 114
Produkcja Stali 1700.00 1900 1880 1880 1880 1900
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 109.95 111 113 113 113 113

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 69.43 76 76 79 80 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 3.5 3.5 4 4.5 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.33 1.9 2.8 2 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 2390658.00 2444674 2512594 2440862 2474331 2600535
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900.00 9007686 9171866 9144995 9270392 9492881
Kredyt Konsumencki 9075675.00 8637459 8983932 9047738 9316922 9298370
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.48 2.58 2.45 2.45 2.45 2.45

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 302.61 310 315 315 315 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.