Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 28.04 28.06 28.15 28.23 28.32 28.5
Indeks Giełdowy 17895.25 17376 16872 16383 15907 14997
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.37 0.4 0.44 0.49 0.53 0.65

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.05 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.92 4.1 3.9 3.5 3.1 2.6
Stopa Bezrobocia 4.76 3.7 3.7 4.1 4.1 4.2
Inflacja 1.89 1.3 1.2 1.1 0.8 2
Stopa Procentowa 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Bilans Handlowy 5144.95 5100 3400 3400 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 25960.00 19500 19550 22500 22500 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Dług Publiczny do PKB 28.20 35 35 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -4.50 -3 -3 -2 -2 -2
Przemysłowy PMI 57.60 61 60 60 59 55
Optymizm Konsumentów 70.48 83 85 85 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.44 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 17 17 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.05 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.92 4.1 3.9 3.5 3.1 2.6
PKB 610.70 615 615 615 615 630
Pkb W Cenach Stałych 5268613.00 5208915 5296038 5453014 5431940 5433735
Produkt Narodowy Brutto 5179806.00 5449544 5711353 5361099 5340380 5859848
Środki Trwałe Brutto 1195878.00 1202223 1254524 1237734 1232950 1287142
Rolnictwo w PKB 88446.00 84921 107306 91542 91188 110096
Budownictwo w PKB 125341.00 130032 112094 129728 129227 115008
Przemysł w PKB 1705633.00 1841369 1851590 1765330 1758508 1899732
Górnictwo w PKB 2904.00 3080 3803 3006 2994 3902
Administracja Publiczna w PKB 281163.00 290828 274247 291004 289879 281378
Usługi w PKB 2991918.00 3115837 3390142 3096635 3084667 3478285
Transport w PKB 123144.00 1536516 184302 127454 126961 189094
Media w PKB 75372.00 89738 86026 78010 77709 88263

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.76 3.7 3.7 4.1 4.1 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 565.00 435 435 435 435 435
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.84 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
Koszty Pracy 84.81 109 109 109 109 109
Płaca Minimalna 24000.00 24000 24000 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 51107.00 52000 52000 52500 52500 53200
Populacja 23.55 23.6 23.6 23.61 23.61 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.58 12.3 12.5 12.5 12.5 12
Przeciętne Wynagrodzenia 51957.00 52800 53000 52900 52900 54000

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 1.89 1.3 1.2 1.1 0.8 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.14 104 104 104 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.39 105 107 107 105 106
Inflacja Bazowa 1.35 0.9 1 1 1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.63 100 101 101 105 102
Inflacja Żywności 2.18 2.3 2.3 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.74 6.8 6.2 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.50 105 104 104 104 106
Cpi Transport 104.51 99.62 102 104 105 104

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 0.48 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
Podaż Pieniądza M2 51857579.00 53828310 55134083 56439855 56439855 60357172
Bilans Banków 51419275.00 51181586 51940284 51940284 51940284 54975074
Rezerwy Walutowe 5432.82 5780 5928 6075 6201 6518
Kredyty dla Sektora prywatnego 13043147.00 13073858 13132325 13308268 13447485 13473766
Tempo Wzrostu Kredytów 7.57 4 5 5 5 5
Bilans Banku Centralnego 18647288.00 18969603 19440630 19440630 19440630 21324740

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 5144.95 5100 3400 3400 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 25960.00 19500 19550 22500 22500 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Import 31508.03 25500 26500 26500 26500 26500
Eksport 36652.98 28000 28500 28500 28500 29500
Dług Zagraniczny 209223.00 189000 199000 195000 195000 199000
Przyjazdy Turystów 10.72 880 1090 1090 1090 1110
Rezerwy Złota 423.63 423 423 423 423 423
Wydobycie Ropy Naftowej 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 431.22 970 970 970 970 950

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 28.20 35 35 34 34 34
Budżet Państwa do PKB -4.50 -3 -3 -2 -2 -2
Bilans Budżetu -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
Wydatki Rządowe 680361.00 702177 701793 704174 701452 720039
Dochody Budżetu Państwa 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
Wydatki Wojskowe 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 17 17 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Przemysłowy PMI 57.60 61 60 60 59 55
Produkcja Przemysłowa 18.37 5.9 3.3 1.5 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.57 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.20 4.4 3 3 3 3
Nowe Zamówienia 53733.00 44500 45000 45000 45000 45000
Zmiany Zapasów 8309.00 -40000 50000 -20000 -20000 22000
Produkcja Samochodów 20742.00 19700 20000 20000 20000 21000
Rejestracje nowych samochodów 22435.25 22500 22300 22300 22300 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129.30 116 115 115 115 115
Produkcja Stali 1700.00 1810 1900 1900 1900 1900
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 132.63 113 113 113 113 115

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 70.48 83 85 85 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.44 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -13.30 8.5 4 2 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 2441051.00 2485725 2515412 2526488 2516724 2580812
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9256300.00 9635808 9617296 9580271 9543245 9867345
Kredyt Konsumencki 9849117.00 9669703 9932021 10036184 10154440 10190254
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2.45 2.64 2.57 2.57 2.57

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 329.17 313 313 313 313 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.