Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 28.14 28.27 28.35 28.43 28.51 28.68
Indeks Giełdowy 17263.28 16817 16483 16155 15832 15187
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.39

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.43 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.09 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
Stopa Bezrobocia 3.73 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Inflacja 1.26 3.3 2.7 2.1 1.8 2.2
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Bilans Handlowy 3660.00 5100 4000 3400 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Dług Publiczny do PKB 28.20 35 35 35 34 34
Budżet Państwa do PKB -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Przemysłowy PMI 60.80 59 58 59 60 55
Optymizm Konsumentów 76.52 80 83 85 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.80 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 17 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.43 1.5 0.5 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.09 4.9 4.1 3.9 3.5 2.6
PKB 610.70 615 615 615 615 630
Pkb W Cenach Stałych 5097245.00 5051356 5208915 5296038 5275649 5433735
Produkt Narodowy Brutto 5496971.00 5091529 5449544 5711353 5689365 5859848
Środki Trwałe Brutto 1207434.00 1155012 1202223 1254524 1249694 1287142
Rolnictwo w PKB 103278.00 98833 84921 107306 106893 110096
Budownictwo w PKB 107886.00 123598 130032 112094 111662 115008
Przemysł w PKB 1782089.00 1638648 1841369 1851590 1844462 1899732
Górnictwo w PKB 3660.00 3118 3080 3803 3788 3902
Administracja Publiczna w PKB 263953.00 292663 290828 274247 273191 281378
Usługi w PKB 3262889.00 2973141 3115837 3390142 3377090 3478285
Transport w PKB 177384.00 135238 1536516 184302 183592 189094
Media w PKB 82797.00 77142 89738 86026 85695 88263

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 3.73 3.7 3.7 3.7 4.1 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 446.00 440 435 435 435 435
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.14 59.1 59.1 59.1 59.1 59.2
Koszty Pracy 156.17 109 109 109 109 109
Płaca Minimalna 24000.00 24000 24000 24000 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 80582.00 52000 52000 52000 52500 53200
Populacja 23.55 23.6 23.6 23.6 23.61 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.90 12.2 12.3 12.5 12.5 12
Przeciętne Wynagrodzenia 79748.00 52000 52800 53000 52900 54000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.26 3.3 2.7 2.1 1.8 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.99 106 105 105 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.77 105 104 107 105 106
Inflacja Bazowa 1.63 1.3 0.9 1 1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.49 98.15 98.55 98.94 99.51 100
Inflacja Żywności 0.40 1.8 2.3 2.3 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.34 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.36 5.9 5 4.4 1.9 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.15 107 106 105 105 107
Cpi Transport 103.34 100 101 103 105 105

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.13 1.13 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 0.48 0.49 0.49 0.67 0.61 0.61
Podaż Pieniądza M2 50862321.00 52522538 53828310 55134083 56439855 60357172
Bilans Banków 50849060.00 50422889 51181586 51940284 51940284 54975074
Rezerwy Walutowe 5390.44 5633 5780 5928 6075 6518
Kredyty dla Sektora prywatnego 12786577.00 12879212 13073858 13132325 13234107 13473766
Tempo Wzrostu Kredytów 6.87 3.5 4 5 5 5
Bilans Banku Centralnego 18426846.00 18498575 18969603 19440630 19440630 21324740

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 3660.00 5100 4000 3400 3400 3400
Saldo Obrotów Bieżących 27334.00 17921 19500 19550 22500 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Import 32225.38 24550 25500 26500 26500 26500
Eksport 35886.52 28500 28000 28500 28500 29500
Dług Zagraniczny 189873.00 193500 189000 199000 195000 199000
Przyjazdy Turystów 12.67 620 880 1090 1090 1110
Rezerwy Złota 423.63 423 423 423 423 423
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 365.51 1000 970 970 970 950

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 28.20 35 35 35 34 34
Budżet Państwa do PKB -4.50 -3 -3 -3 -2 -2
Bilans Budżetu -133.52 -355 -355 -355 -355 -355
Wydatki Rządowe 675450.00 681364 702177 701793 699091 720039
Dochody Budżetu Państwa 2942.28 2950 2875 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3075.80 3350 3350 3350 3350 3350
Wydatki Wojskowe 10618.00 10500 10500 10500 10500 10500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 17 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Przemysłowy PMI 60.80 59 58 59 60 55
Produkcja Przemysłowa 2.96 6.5 5.9 3.3 1.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.37 2.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.79 4.4 4.4 3 3 3
Nowe Zamówienia 42595.00 42750 44500 45000 45000 45000
Zmiany Zapasów -50900.00 -20000 -40000 50000 -20000 22000
Produkcja Samochodów 26465.00 18500 19700 20000 20000 21000
Rejestracje nowych samochodów 22380.41 22150 22500 22300 22300 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129.50 115 116 115 115 115
Produkcja Stali 1700.00 1850 1810 1900 1900 1900
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 129.59 111 113 113 113 115

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 76.52 80 83 85 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.80 4.5 4 4.5 4.5 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.81 6.5 8.5 4 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 2420993.00 2423678 2485725 2515412 2505728 2580812
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9256300.00 9709859 9635808 9617296 9580271 9867345
Kredyt Konsumencki 9641825.00 9520383 9669703 9932021 9979289 10190254
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.44 2.45 2.45 2.64 2.57 2.57

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 296.48 311 313 313 313 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.