Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 30.17 30.61 30.7 30.79 30.88 31.07
Indeks Giełdowy 11950.54 11378 11268 11159 11051 10837
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.78
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1.3 0.2 0.5 0.7 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.99 3 3 2.9 2.7 2.4
Stopa Bezrobocia 3.72 3.75 3.7 3.75 3.8 3.8
Inflacja 0.59 1 1 0.8 0.9 1.2
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Bilans Handlowy 4278.00 4400 4800 2100 4000 3400
Saldo Obrotów Bieżących 12481.00 22770 24790 22800 21740 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Dług Publiczny do PKB 30.90 31 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Przemysłowy PMI 49.80 49.1 48.2 50 50.5 49.1
Optymizm Konsumentów 80.37 80.5 79.2 85 83.6 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1.3 0.2 0.5 0.7 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.99 3 3 2.9 2.7 2.4
PKB 589.39 605 622 622 622 622
Pkb W Cenach Stałych 4789789.00 4835101 4861760 4899329 4919113 4951144
Produkt Narodowy Brutto 4698206.00 4792947 4539280 4538161 4529340 4907978
Środki Trwałe Brutto 1086951.00 1036980 1013845 1074807 1116299 1061868
Rolnictwo w PKB 78889.00 105039 94573 94169 81019 107560
Budownictwo w PKB 109763.00 99222 109475 111624 112727 101603
Przemysł w PKB 1675247.00 1662711 1417040 1539612 1720479 1702617
Górnictwo w PKB 2885.00 3568 2887 2974 2963 3654
Administracja Publiczna w PKB 275190.00 262596 279792 281638 282620 268899
Usługi w PKB 2899516.00 3068306 2944979 2945978 2977803 3141945
Transport w PKB 146982.00 150593 150680 146027 150951 154207
Media w PKB 83460.00 80294 72983 74895 85713 82221
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.72 3.75 3.7 3.75 3.8 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 446.00 428 428 421 425 424
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.21 59.4 59.6 59.7 59.8 59.8
Koszty Pracy 85.47 98.6 98.6 98.6 98.6 109
Płaca Minimalna 23100.00 23100 24500 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 46540.00 48280 43700 45800 46720 49400
Populacja 23.58 23.61 23.64 23.64 23.64 23.64
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.86 12.1 12.1 12.1 12.1 13.2
Przeciętne Wynagrodzenia 46666.00 49800 47700 48900 46200 50900
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.59 1 1 0.8 0.9 1.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.61 103 103 104 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.82 104 105 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.55 0.5 0.9 0.9 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.77 97.97 104 105 104 99.44
Inflacja Żywności 1.86 1.5 1.5 1.5 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.09 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.06 103 103 104 104 104
Cpi Transport 101.44 103 104 104 103 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.04 -5 1.1 1.5 1.5 1.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Stopa Międzybankowa 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
Podaż Pieniądza M2 45483450.00 45800000 45900000 46100000 463000000 46500000
Rezerwy Walutowe 4740.51 4745 4790 4810 4850 4890
Bilans Banków 45115139.00 44770000 44870000 45070000 45110000 45550000
Kredyty dla Sektora prywatnego 11791469.00 11637926 11501468 11796642 12076527 11917236
Bilans Banku Centralnego 16557950.00 17250000 17250000 18550000 18792000 19100000
Tempo Wzrostu Kredytów 5.46 4.3 4.3 4.3 4.2 5.8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 4278.00 4400 4800 2100 4000 3400
Saldo Obrotów Bieżących 12481.00 22770 24790 22800 21740 21140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 11.60 11.2 10.6 10.6 10.6 10.6
Import 24304.40 22400 24400 23900 22900 25500
Eksport 28582.82 27200 26500 27900 25500 27900
Dług Zagraniczny 191864.00 227000 227000 200686 199000 239000
Przyjazdy Turystów 939.13 930 930 900 790 890
Rezerwy Złota 423.63 424 424 424 424 424
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1930.19 965 1080 665 950 950
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 30.90 31 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Wydatki Rządowe 651172.00 654504 649872 663959 668754 670212
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 17.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.87 11.2 12.5 12.5 12.5 12.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.15 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Przemysłowy PMI 49.80 49.1 48.2 50 50.5 49.1
Produkcja Przemysłowa -2.92 1.5 2.9 3.2 1.8 1.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.27 1.8 1.5 1.5 0.8 1.5
Zmiany Zapasów -24853.00 1500 8500 8500 10000 16100
Produkcja Samochodów 24565.00 17300 18800 21300 16200 18800
Rejestracje nowych samochodów 22052.90 22090 22120 22150 22165 22200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 112.90 113 113 113 112 114
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 110.55 110 110 111 111 113
Produkcja Stali 1825.00 1885 2010 2040 1900 1880
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 80.37 80.5 79.2 85 83.6 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 4.2 -2 -2.7 3.1 3.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.20 4.8 3.6 2.5 1.9 2.8
Wydatki Konsumpcyjne 2432640.00 2465224 2480448 2489271 2498321 2524389
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8956900.00 9225607 9225607 9216650 9198736 9447022
Kredyt Konsumencki 8643048.00 8553509 8584962 8714676 8820658 8758794
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 293.35 304 300 295 310 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.