Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 27.57 27.66 27.75 27.84 27.93 28.11
Indeks Giełdowy 18403.33 17886 17384 16894 16419 15510
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.75 0.86 0.95 1.04 1.14 1.39

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.27 1.4 0.4 1.1 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2.9 4 4.9 4 3.8
Stopa Bezrobocia 3.71 3.6 3.7 3.7 3.68 3.71
Inflacja 2.62 2.9 3 3.1 1.8 1
Stopa Procentowa 1.13 1.25 1.38 1.38 1.38 1.5
Bilans Handlowy 5767.40 2000 2000 2000 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących 26100.00 22500 22500 22500 21600 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Dług Publiczny do PKB 28.20 34 34 34 34 33
Budżet Państwa do PKB -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
Przemysłowy PMI 55.50 53 53 52 52 51
Optymizm Konsumentów 73.02 85 85 85 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.27 1.4 0.4 1.1 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2.9 4 4.9 4 3.8
PKB 668.50 700 700 700 700 725
Pkb W Cenach Stałych 5234078.00 5424184 5413640 5428942 5490548 5641152
Produkt Narodowy Brutto 5319517.00 5783609 5346060 5383914 5580173 6014953
Środki Trwałe Brutto 1414947.00 1260673 1231208 1320521 1484279 1311100
Rolnictwo w PKB 78468.00 109598 91142 92693 82313 113982
Budownictwo w PKB 133172.00 114824 128982 131410 139697 119417
Przemysł w PKB 2013841.00 1900813 1755505 1899580 2112519 1976846
Górnictwo w PKB 2850.00 3882 2988 3165 2990 4037
Administracja Publiczna w PKB 283105.00 279066 289181 295546 296977 290228
Usługi w PKB 2975985.00 3393592 3171505 3080196 3121808 3529336
Transport w PKB 102657.00 132643 127179 113258 107687 137949
Media w PKB 87100.00 87771 77804 81457 91368 91282

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 3.71 3.6 3.7 3.7 3.68 3.71
Pracujący 11464.00 11544 11604 11640 11680 11800
Bezrobotni Zarejestrowani 442.00 435 435 435 435 435
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.06 59.2 59.27 59.33 59.38 59.38
Koszty Pracy 80.07 109 109 109 109 109
Płaca Minimalna 24000.00 24500 24500 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 52539.00 52500 52500 52500 53200 54100
Populacja 23.55 23.61 23.61 23.61 23.61 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.42 11.7 12.2 12.6 12.2 12.2
Przeciętne Wynagrodzenia 50106.00 52900 52900 52900 54000 55100

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 2.62 2.9 3 3.1 1.8 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.40 106 107 108 107 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.43 106 106 106 107 109
Inflacja Bazowa 1.80 1.9 1.8 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.38 109 109 109 108 110
Inflacja Żywności 4.23 2 2 2 2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.14 106 106 108 106 107
Cpi Transport 105.59 106 106 106 106 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.15 8.5 5.5 3.5 1.5 1.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 1.13 1.25 1.38 1.38 1.38 1.5
Stopa Międzybankowa 0.48 0.61 0.74 0.74 0.74 0.74
Podaż Pieniądza M2 53311701.00 56439855 56439855 56439855 60357172 65580261
Rezerwy Walutowe 5484.08 5575 5801 5698 5718 6213
Bilans Banków 52961209.00 53883689 54647513 55411336 56175159 56575160
Kredyty dla Sektora prywatnego 13600178.00 13231119 13713409 14297710 14144185 14681664
Bilans Banku Centralnego 18849359.00 19440630 19440630 19440630 21324740 21324740
Tempo Wzrostu Kredytów 7.62 5 5 5 5 5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 5767.40 2000 2000 2000 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących 26100.00 22500 22500 22500 21600 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Import 34951.02 26500 26500 26500 26500 26500
Eksport 40718.42 28500 28500 28500 29500 29500
Dług Zagraniczny 215863.00 195000 195000 195000 195000 199000
Przyjazdy Turystów 13.46 1090 1090 1090 1110 1110
Rezerwy Złota 423.63 423 423 423 423 423
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1448.02 970 970 970 970 950

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 28.20 34 34 34 34 33
Budżet Państwa do PKB -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
Bilans Budżetu -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
Wydatki Rządowe 696877.00 715795 698472 696389 731024 744426
Dochody Budżetu Państwa 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
Wydatki Wojskowe 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 15.76 14.02 14.02 15.76 15.76 15.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.61 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Przemysłowy PMI 55.50 53 53 52 52 51
Produkcja Przemysłowa 12.19 5 3 3 5 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.21 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.53 3 3 3 3 3
Nowe Zamówienia 65502.00 50000 53000 53000 56000 58000
Zmiany Zapasów 47839.00 -20000 -20000 -20000 22000 22000
Produkcja Samochodów 24449.00 20000 20000 20000 21000 21000
Rejestracje nowych samochodów 22578.92 22300 22300 22300 22300 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 136.70 115 115 115 115 115
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 136.88 113 113 113 115 115
Produkcja Stali 1700.00 1900 1900 1900 1900 1900

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 73.02 85 85 85 85 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.30 2 2 2 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 2289227.00 2548889 2490733 2403871 2401399 2650844
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9532700.00 10113241 9809148 9914008 9999802 10517771
Kredyt Konsumencki 10300126.00 9978003 10375044 10623254 10712131 11119192
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.44 2.57 2.57 2.7 2.7 2.7

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 341.62 313 313 313 313 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.