Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 29.64 29.9 30.1 30.31 30.52 30.94
Indeks Giełdowy 15587.49 14890 14488 14097 13716 12985
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.22 1.38 1.49 1.62 1.75 2.06

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.06 -0.4 2 1.5 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.14 3.3 3.9 3.5 2.9 3.5
Stopa Bezrobocia 3.73 3.7 3.75 3.68 3.71 3.71
Inflacja 3.39 3.5 3.1 2.7 2 1
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 2 2.5 2.5
Bilans Handlowy 2404.96 2000 2000 3000 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących 30679.00 22500 22500 21600 21600 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Dług Publiczny do PKB 28.20 34 34 34 34 33
Budżet Państwa do PKB -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
Przemysłowy PMI 50.00 53 52 52 52 51
Optymizm Konsumentów 67.81 75 74 73 72 71
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.06 -0.4 2 1.5 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.14 3.3 3.9 3.5 2.9 3.5
PKB 668.50 700 700 700 700 725
Pkb W Cenach Stałych 5442847.00 5386394 5472655 5574387 5600690 5769490
Produkt Narodowy Brutto 5346200.00 5347676 5526978 5832695 5501240 6036839
Środki Trwałe Brutto 1303788.00 1311633 1485571 1439325 1341598 1489701
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 6.57 4 4 4 3.5 3.5
Rolnictwo w PKB 87792.00 92069 80979 97469 90338 100880
Budownictwo w PKB 128412.00 130526 138365 120437 132136 124652
Przemysł w PKB 1831283.00 1886794 2092594 2074386 1884390 2146990
Górnictwo w PKB 2881.00 3143 2961 3849 2965 3984
Administracja Publiczna w PKB 283678.00 293557 294154 276712 291905 286397
Usługi w PKB 3129596.00 3059464 3096698 3405413 3220354 3524602
Transport w PKB 113035.00 112496 106399 122460 116313 126746
Media w PKB 79812.00 80909 91356 88779 82127 91886

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.73 3.7 3.75 3.68 3.71 3.71
Pracujący 11402.00 11604 11640 11680 11680 11800
Bezrobotni Zarejestrowani 441.00 435 435 435 435 435
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.15 59.27 59.33 59.38 59.38 59.38
Koszty Pracy 81.88 109 109 109 109 109
Płaca Minimalna 25250.00 24500 24500 24500 24500 24500
Wynagrodzenia w Przemyśle 52096.00 52500 52500 53200 53200 54100
Populacja 23.55 23.61 23.61 23.61 23.61 23.61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.48 12.2 12.6 12.2 12.2 12.2
Przeciętne Wynagrodzenia 51492.00 52900 52900 54000 54000 55100

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 3.39 3.5 3.1 2.7 2 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.40 108 108 108 108 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.16 107 107 107 108 109
Inflacja Bazowa 2.60 2.3 2.3 1.8 1.2 1.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.14 109 109 108 116 110
Inflacja Żywności 6.91 5.6 4.2 4.7 4.2 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.29 107 108 107 107 108
Cpi Transport 108.65 109 109 109 109 110
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.62 5.5 3.5 1.5 1.5 1.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.75 2 2.5 2.5
Stopa Międzybankowa 0.87 0.87 1.12 1.37 1.87 1.87
Podaż Pieniądza M2 55543738.00 56439855 56439855 60357172 60357172 65580261
Rezerwy Walutowe 5488.54 5801 5698 5718 5718 6213
Bilans Banków 54946284.00 54647513 55411336 56175159 56175159 56575160
Kredyty dla Sektora prywatnego 13938910.00 13621107 14161411 14111165 14183078 14605056
Bilans Banku Centralnego 18938289.00 19440630 19440630 21324740 21324740 21324740
Tempo Wzrostu Kredytów 8.17 5 5 5 5 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 2404.96 2000 2000 3000 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących 30679.00 22500 22500 21600 21600 21600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.50 10 10 10 10 10
Import 39675.06 26500 26500 26500 26500 26500
Eksport 42080.02 28500 28500 29500 29500 29500
Dług Zagraniczny 220827.00 195000 195000 195000 195000 199000
Przyjazdy Turystów 29.76 1090 1090 1110 1110 1110
Rezerwy Złota 423.63 423 423 423 423 423
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1176.26 970 970 970 970 950

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 28.20 34 34 34 34 33
Budżet Państwa do PKB -4.50 -2 -2 -2 -2 -1.5
Bilans Budżetu -455.80 -355 -355 -355 -355 -355
Wydatki Rządowe 686228.00 692175 726901 723366 706129 748683
Dochody Budżetu Państwa 2875.41 2875 2875 2875 2875 2875
Wydatki Budżetu Państwa 3331.21 3350 3350 3350 3350 3350
Wydatki Wojskowe 11597.00 10500 10500 10500 10500 10500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 17 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 15.76 14.02 14.02 15.76 15.76 15.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.61 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Przemysłowy PMI 50.00 53 52 52 52 51
Produkcja Przemysłowa 4.48 9 7.9 6.5 6 6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.71 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.50 3 3 3 3 3
Nowe Zamówienia 55434.00 4.5 53000 56000 56000 58000
Zmiany Zapasów 12747.00 -20000 -20000 22000 22000 22000
Produkcja Samochodów 15959.00 20000 20000 21000 21000 21000
Rejestracje nowych samochodów 22685.53 22300 22300 22300 22300 22300
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 138.90 115 115 115 115 115
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 141.84 113 113 115 115 115
Produkcja Stali 1700.00 1900 1900 1900 1900 1900

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 67.81 75 74 73 72 71
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 2.5 1.9 2 2.2 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 2426256.00 2387691 2378507 2507984 2496617 2595763
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9532700.00 9847279 9904475 9866345 9809148 10211667
Kredyt Konsumencki 10646808.00 10305212 10521984 10784553 10882014 11162012
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.60 2.6 2.85 3.1 3.6 3.6

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 377.44 313 313 313 313 315


Tajwan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.