Republika Południowej Afryki - Obroty w Handlu Detalicznym m/m - PrognozyRepublika Południowej Afryki Konsument Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 22 15 16 18 18 16
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 1.9 1.6 1.7 1.8 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 1926959 1948167 1956710 1952009 1946507 2024886
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2911510 2800000 3034503 3074299 3106438 3140000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.4 -1.2 0.22 0.19 0.18 0.2
Kredyt dla Sectora Prywatnego 6.74 5.89 7.01 7.01 7.01 3.11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 10 10 10 9.83 9.83 8.5
Cena Benzyny 1.14 1.25 1.23 0.93 0.87 1.26
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.1 37 32.08 31.82 31.55 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 71.9 78 70.84 70.59 70.33 77
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań -22.2 -6.67 -5.84 -5.12 -5.12 -1.81
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Dochodów 6.4 6.26 4.05 5.74 5.74 4.96
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Skłonność do Zakupów -11.8 -14 -13.43 -13.98 -13.98 -13.71
[+]