Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 74.78 75.38 75.88 76.38 76.89 77.91
Indeks Giełdowy 3643.56 3509 3442 3376 3312 3183
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.08 7.12 7.18 7.23 7.29 7.4

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.8 2.5 0.7 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 7.5 3.6 3 3.1 3.2
Stopa Bezrobocia 5.40 6.4 6.6 6.3 6 5.5
Inflacja 5.79 4.6 4.1 3.8 3.7 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.66 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa 5.00 5.5 5.5 5.5 6 6
Bilans Handlowy 8315.00 10100 12700 18600 13100 14900
Saldo Obrotów Bieżących 16800.00 14500 11400 13500 23500 16000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.8 3.8 3.8 3.1 3.1
Dług Publiczny do PKB 14.60 18.5 18.5 18.5 17.9 17.9
Budżet Państwa do PKB 1.80 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5
Koniunktura w Przemyśle 0.00 -2 -2 -5 -2 -1
Przemysłowy PMI 50.40 52.4 52.7 52.9 52.5 50.7
PMI dla Usług 55.80 54 53 52.3 52 51.7
Optymizm Konsumentów -21.00 -17 -13 -11 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.20 1.8 -0.2 18 8.3 17.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.8 2.5 0.7 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 7.5 3.6 3 3.1 3.2
PKB 1699.90 1710 1710 1710 1778 1778
Pkb W Cenach Stałych 24995.50 20254 21582 24481 23369 24117
Środki Trwałe Brutto 7225.30 3231 4188 4853 4837 4991
Pkb Per Capita 12011.50 11000 11000 11000 11900 11900
Pkb Per Capita Ppp 27043.90 26200 26200 26200 26800 26800
Rolnictwo w PKB 952.10 420 647 1539 1487 1535
Budownictwo w PKB 1912.70 702 1124 1465 1305 1346
Przemysł w PKB 3275.90 2310 2638 2862 2888 2981
Górnictwo w PKB 1836.40 1888 1828 2005 1752 1808
Administracja Publiczna w PKB 1661.30 1634 1791 1689 1699 1754
Transport w PKB 1339.10 1344 1270 1577 1394 1439
Media w PKB 633.00 618 515 488 464 479

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.40 6.4 6.6 6.3 6 5.5
Pracujący 71.00 71.1 71.4 71.6 71.9 72.2
Bezrobotni Zarejestrowani 4.10 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4
Wskaźnik Zatrudnienia 58.70 58.7 58.9 60 60.3 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.10 62.4 62.5 62.7 62.9 63.1
Wydajność 2.00 1.7 1.7 1.7 2 2
Przeciętne Wynagrodzenia 51229.00 52957 50096 70594 50457 72006
Wynagrodzenia w Przemyśle 46376.00 46660 46198 47079 47257 48020
Wzrost Wynagrodzeń 2.00 1.6 1.7 1.9 1.9 2
Płaca Minimalna 12792.00 12792 12792 12792 12900 12900
Populacja 146.70 147 147 147 146 146
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56 56 56.5 56.5 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 5.79 4.6 4.1 3.8 3.7 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.66 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 634.70 636 634 645 658 671
Inflacja Bazowa 5.38 4.5 4.5 3.2 3.3 3.5
Deflator Pkb 123.89 121 128 129 128 134
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 221.50 675 696 757 755 733
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.00 8 5 3 3.5 4.5
Inflacja Żywności 7.58 5.5 4.8 4 3.8 3.3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 5.00 5.5 5.5 5.5 6 6
Stopa Międzybankowa 5.58 5.4 5.4 5.4 5.9 5.9
Podaż Pieniądza M2 58261.60 61700 65000 67000 64500 68000
Rezerwy Walutowe 573322.00 600300 610500 615500 619500 621000
Bilans Banku Centralnego 49500246.00 52123000 52223000 52257000 53580000 55658000
Kredyty dla Sektora prywatnego 34008301.00 30534483 33943715 33879865 34130653 35222834
Stopa Depozytowa 3.21 3.71 3.71 3.71 4.21 4.21
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 8315.00 10100 12700 18600 13100 14900
Saldo Obrotów Bieżących 16800.00 14500 11400 13500 23500 16000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.8 3.8 3.8 3.1 3.1
Import 20953.00 19300 20500 23900 21100 24100
Eksport 29268.00 32000 35000 37000 35000 39000
Rezerwy Złota 2298.53 2299 2305 2305 2305 2400
Wydobycie Ropy Naftowej 9766.00 10500 10900 10900 11500 11500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3886.00 5000 6000 7000 3000 9000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 14.60 18.5 18.5 18.5 17.9 17.9
Budżet Państwa do PKB 1.80 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5
Bilans Budżetu 205.02 -800 -800 -850 -850 -850
Wydatki Rządowe 4409.10 4185 4571 4163 4390 4531
Dochody Budżetu Państwa 5077663.30 34600000 34600000 35800000 35800000 35800000
Wydatki Budżetu Państwa 5757870.60 16000000 25000000 37700000 37700000 37700000
Wydatki Wojskowe 64144.00 70000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 0.00 -2 -2 -5 -2 -1
Przemysłowy PMI 50.40 52.4 52.7 52.9 52.5 50.7
PMI dla Usług 55.80 54 53 52.3 52 51.7
Produkcja Przemysłowa 1.10 3.5 2.5 2.3 2.8 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 12.20 2.8 0.5 3.8 10 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.20 3.2 3.8 4 3.3 3
Stopa Utylizacji Surowców 61.00 63 63 63 64 65
Produkcja Samochodów 146.50 135 125 130 135 140
Rejestracje nowych samochodów 148676.00 178000 178000 185000 185000 185000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.50 7 5.5 3.8 2.8 3
Zyski Korporacji 3116.10 5800 10350 14000 3300 15000
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.60 54 53.8 53.2 52.4 52.1
Bankructwa 2467.00 3090 3090 3120 3120 3120
Produkcja w Górnictwie -5.60 2.5 1.5 1.7 4 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -21.00 -17 -13 -11 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.20 1.8 -0.2 18 8.3 17.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.40 12 4.5 4.2 3.7 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 12722.30 11740 10117 12967 12043 12428
Kredyt Konsumencki 20430479.00 18022085 19664627 15664963 20548060 21205598
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.89 6.39 6.39 6.39 6.89 6.89
Cena Benzyny 0.64 0.6 0.57 0.58 0.51 0.49

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8.00 4.2 4.2 3.6 3.6 3.6
Produkcja Budowlana 0.00 1.5 2.8 3.5 3.8 4.2
Rozpoczęte Budowy Domów 6.60 5 4.2 4 3.5 3.8
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 85.5 85.5 85.5 85 85


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.