Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 76.07 76.73 77.23 77.74 78.26 79.3
Indeks Giełdowy 2884.66 2809 2755 2703 2651 2548
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.26 6.32 6.37 6.42 6.47 6.56

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.00 -4 -2.2 1.1 7.5 3
Stopa Bezrobocia 6.40 6.5 6.2 6.3 6 5.5
Inflacja 3.60 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 4.5
Bilans Handlowy 4253.00 7400 19900 10100 12700 18600
Saldo Obrotów Bieżących 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 2 2 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -7 -7 -3 -2 -5
Przemysłowy PMI 51.10 51.7 46.2 48.7 49.2 50.5
PMI dla Usług 58.20 47 48.5 51.7 52 52.3
Optymizm Konsumentów -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.20 -0.5 15.5 7 1.8 18
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.00 -4 -2.2 1.1 7.5 3
PKB 1699.90 1250 1250 1580 1580 1580
Pkb W Cenach Stałych 20076.20 23183 24602 20684 21582 25340
Środki Trwałe Brutto 3263.20 4927 7160 3299 3508 7375
Pkb Per Capita 12011.50 10500 10500 11000 11000 11000
Pkb Per Capita Ppp 27043.90 25900 25900 25900 26800 26800
Rolnictwo w PKB 601.70 1401 933 429 647 961
Budownictwo w PKB 1045.50 1258 1872 716 1124 1928
Przemysł w PKB 2454.40 2758 3011 2359 2638 3101
Górnictwo w PKB 1700.40 1956 2017 1928 1828 2077
Administracja Publiczna w PKB 1665.90 1632 1577 1668 1791 1625
Transport w PKB 1181.70 1485 1408 1372 1270 1450
Media w PKB 478.80 459 627 631 515 646

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 6.40 6.5 6.2 6.3 6 5.5
Pracujący 70.20 70 70.5 70.9 71.1 71.6
Bezrobotni Zarejestrowani 4.81 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96
Wskaźnik Zatrudnienia 58.10 60 60.4 60.4 60.4 60.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.70 61.3 61.5 61.8 62.1 62.7
Wydajność 2.80 -4.5 -4.5 1.7 1.7 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 49844.00 45769 63173 51559 52957 64436
Wynagrodzenia w Przemyśle 45925.00 42810 51506 47089 46660 52536
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 0.5 1.5 1.2 1.6 2
Płaca Minimalna 12130.00 12130 12130 12900 12900 12900
Populacja 146.80 147 147 147 147 147
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56 56 56 56 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61 61 61 61 61.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.60 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 610.00 609 616 622 628 637
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.30 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 3.10 3.5 3.8 3.8 3.8 4
Deflator Pkb 116.00 123 123 128 120 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 658.80 616 742 673 638 757
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 -8 -2 3 2 3
Inflacja Żywności 4.80 4.2 4.5 4.5 4.5 5.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 4.5
Stopa Międzybankowa 4.27 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
Podaż Pieniądza M2 54687.40 48900 49200 49200 49200 49800
Rezerwy Walutowe 594422.00 550000 544300 544300 544300 565000
Bilans Banku Centralnego 48905414.00 48927000 51441000 51958000 52123000 52257000
Kredyty dla Sektora prywatnego 31575549.00 28950739 29088235 31182184 33729248 29960882
Stopa Depozytowa 3.51 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 4253.00 7400 19900 10100 12700 18600
Saldo Obrotów Bieżących 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 19425.00 19700 23100 20900 19300 23900
Eksport 23678.00 27100 30000 31000 32000 37000
Rachunek kapitałowy 21541.28 14200 14200 14200 14200 14200
Rezerwy Złota 2299.90 2415 2465 2465 2465 2680
Wydobycie Ropy Naftowej 8993.00 11000 11000 11500 11500 11500
Bronie Sprzedaży 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1611.00 -2500 -1600 2000 5000 7000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu -1691.69 920 -800 -800 -800 -850
Wydatki Rządowe 4227.40 4131 4134 4274 4544 4258
Dochody Budżetu Państwa 21013576.30 9500000 34600000 34600000 34600000 35800000
Wydatki Budżetu Państwa 22278897.60 27000000 38400000 8300000 16000000 37700000
Wydatki Wojskowe 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -7 -7 -3 -2 -5
Przemysłowy PMI 51.10 51.7 46.2 48.7 49.2 50.5
PMI dla Usług 58.20 47 48.5 51.7 52 52.3
Produkcja Przemysłowa -7.20 -3.2 -2 3.5 10.5 3.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.90 1.6 4.2 4.2 4.2 3.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.10 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 61.00 55 58 60 61 63
Zmiany Zapasów 436.20 190 -520 -520 -520 -440
Produkcja Samochodów 112.80 100 105 120 135 130
Rejestracje nowych samochodów 137517.00 171200 178000 178000 178000 185000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.30 1.5 2 2 2 2.3
Produkcja w Górnictwie -11.80 -4 4.2 4.2 4.2 3.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.30 47.5 49.1 52 52 53.2
Bankructwa 2538.00 3380 3090 3090 3090 3120
Zyski Korporacji 4308.90 6125 7900 2600 5800 14000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.20 -0.5 15.5 7 1.8 18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.70 -4.8 -1.9 2.5 5.8 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 11859.00 12595 13084 11989 12748 13477
Kredyt Konsumencki 18292676.00 16784643 17181669 18404371 19473127 17697119
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.38 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13
Cena Benzyny 0.63 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Produkcja Budowlana -0.60 -5.5 -3.8 -1 1.7 3.5
Rozpoczęte Budowy Domów 6.00 6.2 20.1 20.1 20.1 22.4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 86 86 85.5 85.5 85.5


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.