Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 63.35 66.06 66.67 67.28 67.9 69.16
Indeks Giełdowy 2781.03 2636 2607 2579 2551 2496
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.37 8.01 8.1 8.18 8.27 8.44
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.3 1.4 1.2 1.6 2
Stopa Bezrobocia 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
Inflacja 5.10 4.7 5.5 5 4.8 4.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7.5 7 6.75 6.5
Bilans Handlowy 13705.00 13000 14800 19800 17500 19900
Saldo Obrotów Bieżących 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 19 19 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Koniunktura w przemyśle -1.00 -4 -2 -2 -4 2
Przemysłowy PMI 49.80 50.5 52.5 52.8 53 53.5
PMI dla Usług 52.00 54.4 53.6 54 54.2 54
Optymizm Konsumentów -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.3 1.4 1.2 1.6 2
PKB 1577.52 1750 1750 1750 1820 1820
Pkb W Cenach Stałych 24553.50 21960 23469 24848 24946 25345
Środki Trwałe Brutto 7593.90 4313 4652 7685 7715 7839
Pkb Per Capita 11441.00 12100 12100 12100 12500 12500
Pkb Per Capita Ppp 24765.95 25400 25400 25400 25900 25900
Rolnictwo w PKB 889.70 681 1476 900 904 918
Budownictwo w PKB 2043.80 1134 1405 2068 2077 2110
Przemysł w PKB 2927.70 2640 2744 2963 2975 3022
Górnictwo w PKB 2084.50 1980 1922 2110 2118 2152
Administracja Publiczna w PKB 1643.00 1648 1619 1663 1669 1696
Transport w PKB 1460.80 1463 1512 1478 1484 1508
Media w PKB 630.50 505 468 638 641 651
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
Przeciętne Wynagrodzenia 47020.00 46031 42275 56403 45765 57643
Wzrost Wynagrodzeń 1.60 0.4 1.2 1.5 1.7 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 40200.00 40427 39766 47939 40883 48994
Płaca Minimalna 11163.00 12000 12000 12000 12500 12500
Populacja 146.90 147 147 147 147 147
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 55.5 55.5 55.5 56 56
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 60.5 60.5 60.5 61 61
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300.00 37750 38051 49025 49121 50103
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900.00 13152 13257 20199 20238 20643
Koszty Utrzymania Rodziny 23700.00 23594 23782 24056 24103 24585
Koszty Utrzymania 14500.00 14859 14978 14718 14747 15041
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 5.10 4.7 5.5 5 4.8 4.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 588.50 589 596 604 613 628
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.30 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 4.70 4.8 5.1 4.9 4.7 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 698.00 717 726 724 703 742
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.60 5.1 4.5 3.6 3 2.5
Inflacja Żywności 6.70 6.5 6.1 6.3 5.9 4.5
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7.5 7 6.75 6.5
Stopa Międzybankowa 8.40 8.4 8.4 8.4 8.15 7.9
Podaż Pieniądza M2 46436.50 46497 47290 47900 47900 49200
Rezerwy Walutowe 495232.00 485000 494000 500000 500000 510000
Bilans Banku Centralnego 2274.20 1881 1870 1866 1866 2040
Kredyty dla Sektora prywatnego 28298414.00 25839144 26876533 27821120 28751189 28377542
Stopa Depozytowa 5.82 5.82 5.82 5.82 5.57 5.32
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 13705.00 13000 14800 19800 17500 19900
Saldo Obrotów Bieżących 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
Import 21950.00 24900 21400 25600 24600 29900
Eksport 35655.00 37900 36200 45400 42100 49800
Rezerwy Złota 2119.20 2060 2060 2080 2080 2150
Wydobycie Ropy Naftowej 10931.00 10750 10500 10450 10300 10200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1417.00 3600 -2200 7500 9100 9800
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 19 19 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Bilans Budżetu 1149.60 1600 700 -1100 920 -800
Wydatki Rządowe 4067.40 4025 3990 4116 4132 4199
Dochody Budżetu Państwa 12594628.70 18100000 24300000 33400000 9500000 34600000
Wydatki Budżetu Państwa 10704677.60 16500000 23600000 34500000 8500000 35400000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -1.00 -4 -2 -2 -4 2
Przemysłowy PMI 49.80 50.5 52.5 52.8 53 53.5
PMI dla Usług 52.00 54.4 53.6 54 54.2 54
Produkcja Przemysłowa 0.90 1.7 3.2 2.6 2.1 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.10 -0.4 2.5 4.5 12.9 4.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.00 2.9 2.5 2.2 2.3 2.9
Zmiany Zapasów -586.50 985 1550 -580 190 -520
Produkcja Samochodów 147.50 130 136 128 129 158
Rejestracje nowych samochodów 137624.00 155000 155700 171000 169200 178000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.60 1.5 1.6 1.5 1.6 2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.50 54 53.8 53.8 54 54.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.50 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 2.2 1.5 1.6 1.7 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 12811.80 11655 12431 12966 13017 13225
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.23 9.23 9.23 9.23 8.98 8.73
Cena Benzyny 0.70 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.30 5.5 5.5 5.5 4.2 4.2
Produkcja Budowlana 0.00 1.5 1.1 1 1.2 1.7
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.30 85 85 85 84.4 84.4
Rozpoczęte Budowy Domów 4.80 5.7 5.6 18.2 5.9 20.1


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.