Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 72.94 73.77 74.47 75.18 75.89 77.34
Indeks Giełdowy 3793.69 3676 3583 3492 3404 3234
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.97 6.96 7.04 7.11 7.19 7.34

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 2.5 0.7 0.5 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 3.6 3 3.1 2.2 2.5
Stopa Bezrobocia 4.80 5.5 5.4 5 4.9 4.6
Inflacja 6.50 5 3.8 3.7 3 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.69 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
Stopa Procentowa 6.50 7 7.5 7.5 7.5 7
Bilans Handlowy 10206.00 12500 11100 8900 6000 8900
Saldo Obrotów Bieżących 19900.00 6000 13500 23500 4600 12700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.8 3.8 3.1 3.1 3.1
Dług Publiczny do PKB 17.80 18.5 18.5 17.9 17.9 17.9
Budżet Państwa do PKB -3.80 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5
Koniunktura w Przemyśle 0.70 0.8 -5 -2 -2 -1
PMI dla Usług 56.50 53 52.3 52 52.5 51.7
Przemysłowy PMI 47.50 52.7 52.9 52.5 51 50.7
Optymizm Konsumentów -18.00 -13 -11 -9 -8 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -0.2 18 8.3 8 17.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 2.5 0.7 0.5 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 3.6 3 3.1 2.2 2.5
PKB 1483.50 1710 1710 1778 1778 1778
Pkb W Cenach Stałych 20514.80 21582 24481 25745 25770 26389
Środki Trwałe Brutto 3193.20 4409 4853 7442 7449 7628
Pkb Per Capita 11786.60 11000 11000 11900 11900 11900
Pkb Per Capita Ppp 26456.40 26200 26200 26800 26800 26800
Rolnictwo w PKB 439.50 647 1539 981 982 1005
Budownictwo w PKB 712.00 1124 1465 1970 1972 2019
Przemysł w PKB 2478.40 2638 2862 3374 3377 3459
Górnictwo w PKB 1798.20 1828 2005 1891 1893 1939
Administracja Publiczna w PKB 1641.70 1791 1689 1711 1713 1754
Transport w PKB 1308.70 1270 1577 1379 1381 1414
Media w PKB 679.90 515 488 652 653 668

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.80 5.5 5.4 5 4.9 4.6
Pracujący 71.70 71.4 71.6 71.9 71.9 72.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3.60 4.8 4.7 4.5 4.5 4.4
Wskaźnik Zatrudnienia 59.40 58.9 60 60.3 60.3 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.20 62.5 62.7 62.9 62.9 63.1
Wydajność 2.60 1.7 1.7 2 2 2
Przeciętne Wynagrodzenia 56171.00 50096 70594 56257 57238 72006
Wynagrodzenia w Przemyśle 51466.00 46198 57083 52444 52444 58225
Wzrost Wynagrodzeń 3.30 1.7 1.9 1.9 1.9 2
Płaca Minimalna 12792.00 12792 12792 12900 12900 12900
Populacja 146.20 146 146 145 145 145
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56 56.5 56.5 56.5 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61 61.5 61.5 61.5 61.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 6.50 5 3.8 3.7 3 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.69 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 647.40 640 645 658 667 671
Inflacja Bazowa 6.55 6.5 3.2 3.3 3.5 3.5
Deflator Pkb 130.50 126 129 135 134 134
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 239.20 227 220 229 248 229
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 31.10 17 10 3.5 3.8 4.5
Inflacja Żywności 7.90 6.8 4 3.8 3.5 3.3

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 6.50 7 7.5 7.5 7.5 7
Stopa Międzybankowa 6.95 7.45 7.95 7.95 7.95 7.45
Podaż Pieniądza M2 59228.50 65000 67000 62500 64500 68000
Rezerwy Walutowe 591529.00 610500 615500 619500 620500 621000
Bilans Banku Centralnego 50453617.00 52223000 52257000 53580000 53580000 55658000
Kredyty dla Sektora prywatnego 35632246.00 33879865 34130653 35928584 36416155 34983919
Stopa Depozytowa 3.33 3.83 4.33 4.33 4.33 3.83
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 10206.00 12500 11100 8900 6000 8900
Saldo Obrotów Bieżących 19900.00 6000 13500 23500 4600 12700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 3.8 3.8 3.1 3.1 3.1
Import 24610.00 29500 32900 30100 30000 32100
Eksport 34816.00 42000 44000 39000 36000 41000
Rezerwy Złota 2295.42 2302 2305 2307 2315 2400
Wydobycie Ropy Naftowej 10072.00 10900 10900 11500 11500 11500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3886.00 6000 7000 3000 3000 9000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 17.80 18.5 18.5 17.9 17.9 17.9
Budżet Państwa do PKB -3.80 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5
Wydatki Rządowe 4344.10 4694 4163 4541 4546 4655
Wydatki Budżetu Państwa 16756845.80 25000000 37700000 37700000 37700000 37700000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 0.70 0.8 -5 -2 -2 -1
PMI dla Usług 56.50 53 52.3 52 52.5 51.7
Przemysłowy PMI 47.50 52.7 52.9 52.5 51 50.7
Produkcja Przemysłowa 10.40 2.5 2.3 2.8 3.2 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 0.5 3.8 10 11.5 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.20 3.8 4 3.3 3.2 3
Stopa Utylizacji Surowców 60.00 63 63 64 64 65
Produkcja Samochodów 136.20 125 130 135 137 140
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 8.50 5.5 3.8 2.8 2.5 3
Produkcja w Górnictwie -1.80 1.5 1.7 4 2.5 5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.00 53.8 53.2 52.4 52.6 52.1
Bankructwa 2321.00 3090 3120 3120 3120 3120
Zyski Korporacji 9466.20 10350 14000 3300 7200 15000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -18.00 -13 -11 -9 -8 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -0.2 18 8.3 8 17.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.90 4.5 4.2 3.7 3.5 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 11696.90 10305 12967 13104 13117 13432
Kredyt Konsumencki 21642373.00 19995627 20548060 21824423 22118505 21061762
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.42 6.92 7.42 7.42 7.42 6.92
Cena Benzyny 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 13.55 9 7 6 5 4
Produkcja Budowlana 7.70 2.8 3.5 3.8 4 4.2
Rozpoczęte Budowy Domów 7.70 4.2 4 3.5 3.8 3.8
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 85.5 85.5 85 85 85


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.