Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 76.01 76.22 76.72 77.23 77.75 78.78
Indeks Giełdowy 3142.68 3079 3020 2962 2906 2793
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.84 5.9 5.94 5.99 6.03 6.12

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.20 -0.7 1.1 1.8 1.4 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 -4.8 1.1 7.5 3.6 3
Stopa Bezrobocia 6.30 6.2 6.3 6 6.7 5.5
Inflacja 4.00 3.9 3.6 3.3 3.4 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4.25 4.5
Bilans Handlowy 10052.00 6900 10100 12700 14500 13100
Saldo Obrotów Bieżących 2500.00 8900 22300 14500 11400 13500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 2 1.5 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 12.20 17.2 18.5 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Koniunktura w Przemyśle -5.70 -7 -3 -2 -2 -5
Przemysłowy PMI 46.90 50.7 51 53.5 52.5 51
PMI dla Usług 46.90 56.5 55.7 54 53 52.3
Optymizm Konsumentów -22.00 -14 -9 -10 -10 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.10 15.5 7 1.8 1.8 18
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.20 -0.7 1.1 1.8 1.4 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 -4.8 1.1 7.5 3.6 3
PKB 1699.90 1250 1580 1580 1580 1580
Pkb W Cenach Stałych 20076.20 23948 20684 21582 20799 24666
Środki Trwałe Brutto 3895.90 6970 3299 4188 4036 7179
Pkb Per Capita 12011.50 10500 11000 11000 11000 11000
Pkb Per Capita Ppp 27043.90 25900 25900 26800 26800 26800
Rolnictwo w PKB 601.70 908 429 647 623 936
Budownictwo w PKB 1045.50 1822 716 1124 1083 1876
Przemysł w PKB 2454.40 2931 2359 2638 2543 3019
Górnictwo w PKB 1700.40 1963 1928 1828 1762 2022
Administracja Publiczna w PKB 1665.90 1535 1668 1791 1726 1582
Transport w PKB 1181.70 1371 1372 1270 1224 1412
Media w PKB 478.80 610 631 515 496 628

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.30 6.2 6.3 6 6.7 5.5
Pracujący 70.50 70.5 70.9 71.1 71.4 71.6
Bezrobotni Zarejestrowani 4.69 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
Wskaźnik Zatrudnienia 58.30 60.4 60.4 60.4 60.4 60.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.30 61.5 61.8 62.1 62.5 62.7
Wydajność 2.80 -4.5 1.7 1.7 1.7 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 49259.00 63173 51559 52957 48459 64436
Wynagrodzenia w Przemyśle 45426.00 51506 47089 46660 46706 52536
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 1.5 1.2 1.6 1.7 2
Płaca Minimalna 12130.00 12130 12900 12900 12900 12900
Populacja 146.80 147 147 147 147 147
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56 56 56 56 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61 61 61 61 61.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 4.00 3.9 3.6 3.3 3.4 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 612.00 615 622 628 630 637
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.50 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 3.58 3.8 3.8 3.8 3.8 4
Deflator Pkb 116.00 123 128 120 120 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 664.70 742 673 638 676 757
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.70 -2 3 2 2 3
Inflacja Żywności 4.90 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4.25 4.5
Stopa Międzybankowa 4.69 8.48 4.02 4.02 4.02 8.48
Podaż Pieniądza M2 56023.90 49200 49200 49200 49200 49800
Rezerwy Walutowe 582845.00 544300 544300 544300 544300 565000
Bilans Banku Centralnego 52199720.00 51441000 51958000 52123000 52223000 52257000
Kredyty dla Sektora prywatnego 32393618.00 28314929 31182184 33943715 33559788 29164376
Stopa Depozytowa 3.32 5.85 3.26 3.26 3.26 5.85
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 10052.00 6900 10100 12700 14500 13100
Saldo Obrotów Bieżących 2500.00 8900 22300 14500 11400 13500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 2 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 20454.00 23100 20900 19300 20500 23900
Eksport 30506.00 30000 31000 32000 35000 37000
Rachunek kapitałowy 676.49 14200 14200 14200 14200 14200
Rezerwy Złota 2298.65 2465 2465 2465 2465 2680
Wydobycie Ropy Naftowej 8967.00 11000 11500 11500 11500 11500
Bronie Sprzedaży 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1611.00 -1600 2000 5000 6000 7000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 12.20 17.2 18.5 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu -1800.37 -800 -800 -800 -800 -850
Wydatki Rządowe 4252.00 4024 4274 4571 4405 4145
Dochody Budżetu Państwa 26554209.20 34600000 34600000 34600000 34600000 35800000
Wydatki Budżetu Państwa 28414634.90 38400000 8300000 16000000 25000000 37700000
Wydatki Wojskowe 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -5.70 -7 -3 -2 -2 -5
Przemysłowy PMI 46.90 50.7 51 53.5 52.5 51
PMI dla Usług 46.90 56.5 55.7 54 53 52.3
Produkcja Przemysłowa -5.90 -2 3.5 10.5 2.5 3.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.80 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.40 2.9 2.9 2.9 2.9 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 62.00 58 60 61 62 63
Zmiany Zapasów 1113.00 -520 -520 -520 -520 -440
Produkcja Samochodów 142.20 105 120 135 125 130
Rejestracje nowych samochodów 154164.00 178000 178000 178000 178000 185000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.70 2 2 2 2 2.3
Produkcja w Górnictwie -8.80 4.2 4.2 4.2 4.2 3.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.10 56.1 55 54 52 53.2
Bankructwa 2538.00 3090 3090 3090 3090 3120
Zyski Korporacji 6972.90 7900 2600 5800 10350 14000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -22.00 -14 -9 -10 -10 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.10 15.5 7 1.8 1.8 18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.40 -1.9 2.5 5.8 4.5 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 9411.10 12736 11989 10117 9750 13118
Kredyt Konsumencki 18946544.00 16724897 18404371 19664627 19628620 17226644
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.24 8.98 6.13 6.13 6.13 8.98
Cena Benzyny 0.61 0.61 0.61 0.57 0.55 0.58

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Produkcja Budowlana -0.60 -3.8 -1 -1 2.8 3.5
Rozpoczęte Budowy Domów 7.20 20.1 20.1 20.1 20.1 22.4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 86 85.5 85.5 85.5 85.5


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.