Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 62.79 64.81 65.26 65.72 66.18 67.1
Indeks Giełdowy 2996.63 2907 2878 2850 2822 2767
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.36 6.45 6.5 6.55 6.6 6.71
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.8 1.6 1.8 1.7 2
Stopa Bezrobocia 4.60 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Inflacja 3.50 3.8 3.2 3 2.9 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Stopa Procentowa 6.25 6.25 5.75 5.25 5.25 5.25
Bilans Handlowy 12423.00 19800 17500 14400 14400 19900
Saldo Obrotów Bieżących 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5 5 5 5
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 21 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -2 -4 -1 1 2
Przemysłowy PMI 45.60 46.9 53 53.4 53.2 53.5
PMI dla Usług 55.60 54.3 54.2 53.8 53.6 54
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 1.8 1.6 1.8 1.7 2
PKB 1657.60 1750 1820 1820 1820 1820
Pkb W Cenach Stałych 23495.70 24995 20524 22229 22207 25495
Środki Trwałe Brutto 4603.70 7731 3318 4687 4682 7885
Pkb Per Capita 11729.10 12100 12500 12500 12500 12500
Pkb Per Capita Ppp 27147.30 25400 25900 25900 25900 25900
Rolnictwo w PKB 1420.00 906 423 610 610 924
Budownictwo w PKB 1274.80 2081 740 1121 1120 2122
Przemysł w PKB 2795.20 2980 2360 2729 2726 3040
Górnictwo w PKB 1982.40 2122 2034 2065 2063 2164
Administracja Publiczna w PKB 1654.20 1673 1646 1662 1660 1706
Transport w PKB 1505.20 1487 1447 1500 1498 1517
Media w PKB 465.00 642 652 512 511 655
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.60 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 45541.00 56403 43762 46080 49723 57643
Wzrost Wynagrodzeń 3.10 2.7 2.4 2.5 2.9 3
Wynagrodzenia w Przemyśle 42597.00 47939 48034 44505 44483 48994
Płaca Minimalna 11163.00 12000 12500 12500 12500 12500
Populacja 146.90 148 148 148 148 148
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 55.5 56 56 56 56
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 60.5 61 61 61 61
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300.00 49024 49121 49459 49508 50103
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900.00 20198 20238 20378 20398 20643
Koszty Utrzymania Rodziny 23700.00 24056 24103 24269 24293 24585
Koszty Utrzymania 14500.00 14718 14746 14848 14863 15041
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.50 3.8 3.2 3 2.9 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 590.20 597 604 607 605 615
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.20 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 3.50 3.9 3.5 3.3 3.1 3.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 667.80 724 703 713 686 742
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.90 3.6 3 2.8 2.6 2.5
Inflacja Żywności 4.70 4.9 4.5 4.2 3.9 3.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 6.25 6.25 5.75 5.25 5.25 5.25
Stopa Międzybankowa 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
Podaż Pieniądza M2 48083.00 48200 48200 48500 48900 49200
Rezerwy Walutowe 542029.00 535000 540000 545000 550000 555000
Kredyty dla Sektora prywatnego 29341866.00 27986067 28751189 29238366 29624300 28545788
Stopa Depozytowa 4.99 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 12423.00 19800 17500 14400 14400 19900
Saldo Obrotów Bieżących 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5 5 5 5
Import 23678.00 25600 24600 25700 23500 29900
Eksport 36101.00 45400 42100 40100 38200 49800
Rezerwy Złota 2241.86 2260 2315 2355 2415 2465
Wydobycie Ropy Naftowej 10900.00 10650 10600 10900 10850 10800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10206.00 7500 9100 5000 -1600 9800
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 21 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Wydatki Rządowe 4043.50 4141 4100 4116 4112 4223
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -2 -4 -1 1 2
Przemysłowy PMI 45.60 46.9 53 53.4 53.2 53.5
PMI dla Usług 55.60 54.3 54.2 53.8 53.6 54
Produkcja Przemysłowa 2.60 2.6 2.1 2.5 2.3 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.50 4.5 12.9 -0.8 1.6 4.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.70 2.2 2.3 2.6 2.7 2.9
Produkcja Samochodów 139.50 128 129 145 152 158
Rejestracje nowych samochodów 156848.00 171000 169200 172000 171200 178000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.20 1.5 1.6 1.8 1.5 2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.90 53.2 54 54.5 54.2 54.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.60 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 11903.70 13042 11496 12118 12106 13303
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
Cena Benzyny 0.72 0.66 0.64 0.62 0.6 0.57
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.30 5.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Produkcja Budowlana 1.00 1 1.2 1.4 1.5 1.7
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.30 85 84.4 84.4 84.4 84.4
Rozpoczęte Budowy Domów 6.50 18.2 5.9 6.2 6.2 20.1


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.