Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 67.41 67.85 68.29 68.74 69.2 70.12
Indeks Giełdowy 2801.45 2784 2757 2731 2705 2653
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.15 6.2 6.25 6.29 6.34 6.44

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.9 1 1.2 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2.3 1.8 1.7 2 2.5
Stopa Bezrobocia 4.70 4.8 4.8 5.1 5.1 5
Inflacja 2.40 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
Stopa Procentowa 6.00 5.75 5.25 5.25 5.25 5
Bilans Handlowy 15466.00 17500 14400 13700 19900 18600
Saldo Obrotów Bieżących 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Dług Publiczny do PKB 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 1 1 1 1 0.8
Koniunktura w Przemyśle -2.00 -4 -1 1 2 1
Przemysłowy PMI 47.90 52 53.4 53.2 53.5 54
PMI dla Usług 54.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
Optymizm Konsumentów -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.8 0.9 1 1.2 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2.3 1.8 1.7 2 2.5
PKB 1657.60 1780 1780 1780 1780 1910
Pkb W Cenach Stałych 23495.70 20356 21967 23629 23966 24565
Środki Trwałe Brutto 4995.80 3291 4631 5024 5096 5223
Pkb Per Capita 11729.10 12500 12500 12500 12500 12900
Pkb Per Capita Ppp 27147.30 25900 25900 25900 25900 25900
Rolnictwo w PKB 1420.00 419 603 1428 1448 1485
Budownictwo w PKB 1274.80 734 1108 1282 1300 1333
Przemysł w PKB 2795.20 2340 2697 2811 2851 2922
Górnictwo w PKB 1982.40 2017 2040 1994 2022 2073
Administracja Publiczna w PKB 1654.20 1633 1642 1664 1687 1729
Transport w PKB 1505.20 1436 1482 1514 1535 1574
Media w PKB 465.00 647 506 468 474 486

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 4.70 4.8 4.8 5.1 5.1 5
Pracujący 71.40 72.7 72.7 72.7 72.9 73
Bezrobotni Zarejestrowani 3.48 3.92 3.92 3.92 3.96 3.96
Wskaźnik Zatrudnienia 59.10 60 60 60 60.4 60.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.70 62.5 62.5 62.5 62.7 63
Wydajność 2.30 2 2 2 2 2
Przeciętne Wynagrodzenia 62239.00 47436 50582 46862 47945 49144
Wzrost Wynagrodzeń 6.90 2.4 2.5 2.9 3 2.5
Wynagrodzenia w Przemyśle 43243.00 44505 44651 43832 45498 46636
Płaca Minimalna 12130.00 12130 12130 12130 12130 12900
Populacja 146.90 147 147 147 147 147
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56 56 56 56 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61 61 61 61 61.5
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300.00 49459 49508 49701 49749 50993
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900.00 20378 20398 20477 20497 21009
Koszty Utrzymania Rodziny 23700.00 24269 24293 24387 24411 25021
Koszty Utrzymania 14500.00 14848 14863 14921 14935 15308

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 2.40 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 594.70 599 608 609 616 643
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.20 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 2.70 2.6 3.2 3.5 3.8 4
Deflator Pkb 119.17 124 124 124 124 129
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 665.80 696 713 686 742 757
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.70 1 2.8 2.6 2.5 2
Inflacja Żywności 4.00 3.3 3.8 4.2 4.5 5.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 6.00 5.75 5.25 5.25 5.25 5
Stopa Międzybankowa 6.35 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
Podaż Pieniądza M2 50622.90 48200 48500 48900 49200 49800
Rezerwy Walutowe 562306.00 540000 545000 550000 544300 565000
Kredyty dla Sektora prywatnego 29765417.00 28515463 28893709 29508234 30360725 31119743
Stopa Depozytowa 4.74 5.85 5.11 5.11 5.85 5.85
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 15466.00 17500 14400 13700 19900 18600
Saldo Obrotów Bieżących 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Import 24130.00 23600 22800 22500 24200 27500
Eksport 39596.00 38100 34500 36200 41000 43500
Rachunek kapitałowy 8601.95 12000 12000 14200 14200 14200
Rezerwy Złota 2241.86 2315 2355 2415 2465 2680
Wydobycie Ropy Naftowej 10836.00 10600 10900 10850 10800 10400
Bronie Sprzedaży 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8977.00 9100 5000 -1600 9800 9800

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 1 1 1 1 0.8
Bilans Budżetu -159.86 920 920 920 -800 -850
Wydatki Rządowe 4046.20 4067 4068 4069 4127 4230
Dochody Budżetu Państwa 39110300.80 9500000 9500000 9500000 34600000 35800000
Wydatki Budżetu Państwa 36995282.60 8500000 8500000 8500000 35400000 36700000
Wydatki Wojskowe 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle -2.00 -4 -1 1 2 1
Przemysłowy PMI 47.90 52 53.4 53.2 53.5 54
PMI dla Usług 54.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
Produkcja Przemysłowa 1.10 -1.6 2.5 2.3 2.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -17.30 12.9 -0.8 1.6 4.2 3.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.90 -2 2.6 2.7 2.9 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 62.00 65 65 65 66 66
Zmiany Zapasów 1441.30 190 190 190 -520 -440
Produkcja Samochodów 116.30 129 145 152 158 165
Rejestracje nowych samochodów 102102.00 169200 172000 171200 178000 185000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.60 1.6 1.8 1.5 2 2.3
Produkcja w Górnictwie -0.40 -4 3 3 4.2 3.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.60 54 54.5 54.2 54.5 55
Bankructwa 2971.00 3380 3380 3380 3090 3120
Zyski Korporacji 14267.40 3200 3200 3200 17700 17700

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 1.7 1.8 1.6 1.9 2.4
Wydatki Konsumpcyjne 12755.60 11402 11975 12828 13011 13336
Kredyt Konsumencki 17384938.00 15549099 16331002 17107860 17732637 18175953
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.80 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17
Cena Benzyny 0.71 0.53 0.55 0.56 0.58 0.58

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.30 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Produkcja Budowlana 1.00 1.2 1.4 1.5 1.7 2.1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84
Rozpoczęte Budowy Domów 4.80 5.9 6.2 6.2 20.1 22.4


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.