Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 71.32 71.44 72.05 72.67 73.29 74.56
Indeks Giełdowy 4247.23 4158 4057 3959 3862 3677
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.49 7.47 7.54 7.62 7.69 7.84

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.7 0.5 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.50 3 3.1 2.2 2 2.5
Stopa Bezrobocia 4.40 4.3 4.1 4.3 4.2 4.1
Inflacja 7.40 6.6 6.1 5.2 4.5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
Stopa Procentowa 6.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
Bilans Handlowy 17113.00 29100 21900 20000 25500 21700
Saldo Obrotów Bieżących 40800.00 19500 25500 11500 13000 15700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 3.8 3.1 3.1 3.1 3.1
Dług Publiczny do PKB 17.80 18.5 17.9 17.9 17.9 17.9
Budżet Państwa do PKB -3.80 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -5 -2 -2 -1 -1
PMI dla Usług 50.50 51 56.5 52.5 54 51.7
Przemysłowy PMI 49.80 52.9 52.5 51 50.9 50.7
Optymizm Konsumentów -19.00 -11 -9 -8 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 18 8.3 8 0.1 17.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.7 0.5 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.50 3 3.1 2.2 2 2.5
PKB 1483.50 1710 1778 1778 1778 1778
Pkb W Cenach Stałych 22275.50 24481 25745 21151 22766 26389
Środki Trwałe Brutto 4624.40 7442 3292 4726 4717 7628
Pkb Per Capita 11786.60 11000 11900 11900 11900 11900
Pkb Per Capita Ppp 26456.40 26200 26800 26800 26800 26800
Rolnictwo w PKB 631.30 1539 981 453 645 1005
Budownictwo w PKB 1111.60 1465 1970 734 1136 2019
Przemysł w PKB 2787.50 2862 3374 2555 2849 3459
Górnictwo w PKB 1861.40 2005 1891 1854 1902 1939
Administracja Publiczna w PKB 1639.10 1689 1711 1693 1675 1754
Transport w PKB 1412.80 1577 1379 1349 1444 1414
Media w PKB 506.70 488 652 701 518 668

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 4.40 4.3 4.1 4.3 4.2 4.1
Pracujący 72.30 71.6 71.9 71.9 71.9 72.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3.36 4.7 4.5 4.5 4.5 4.4
Wskaźnik Zatrudnienia 59.80 60 60.3 60.3 60.3 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.20 62.7 62.9 62.9 62.9 63.1
Wydajność 2.60 1.7 2 2 2 2
Przeciętne Wynagrodzenia 55170.00 70594 56257 59899 56218 72006
Wynagrodzenia w Przemyśle 51466.00 57083 52444 52444 52444 58225
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 1.9 1.9 1.9 1.9 2
Płaca Minimalna 12792.00 12792 12900 12900 12900 12900
Populacja 146.20 146 145 145 145 145
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 7.40 6.6 6.1 5.2 4.5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 654.40 662 673 681 684 689
Inflacja Bazowa 7.61 3.2 3.3 3.5 3.5 3.5
Deflator Pkb 138.51 129 132 138 146 137
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 249.20 254 270 282 277 275
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.60 27.5 22 17.8 11 8
Inflacja Żywności 9.21 7.7 6.5 5.9 4.5 4

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 6.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
Stopa Międzybankowa 7.07 7.82 7.82 7.82 7.82 7.32
Podaż Pieniądza M2 59816.90 67000 62500 64500 64500 68000
Rezerwy Walutowe 614122.00 615500 619500 620500 620500 621000
Bilans Banku Centralnego 52232558.00 52257000 53580000 53580000 53580000 55658000
Kredyty dla Sektora prywatnego 37386584.00 34130653 35928584 37590691 38134316 34983919
Stopa Depozytowa 3.87 4.62 4.62 4.62 4.62 4.12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 17113.00 29100 21900 20000 25500 21700
Saldo Obrotów Bieżących 40800.00 19500 25500 11500 13000 15700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 3.8 3.1 3.1 3.1 3.1
Import 26043.00 28900 27100 26000 24500 27300
Eksport 43156.00 58000 49000 46000 50000 49000
Rezerwy Złota 2292.31 2305 2307 2315 2315 2400
Wydobycie Ropy Naftowej 10015.00 10900 11500 11500 11500 11500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4987.00 7000 3000 3000 3000 9000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 17.80 18.5 17.9 17.9 17.9 17.9
Budżet Państwa do PKB -3.80 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Wydatki Rządowe 4409.70 4541 4479 4507 4498 4655
Wydatki Budżetu Państwa 27664018.70 37700000 37700000 37700000 37700000 37700000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -5 -2 -2 -1 -1
PMI dla Usług 50.50 51 56.5 52.5 54 51.7
Przemysłowy PMI 49.80 52.9 52.5 51 50.9 50.7
Produkcja Przemysłowa 4.70 2.3 2.8 3.2 3.2 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 3.8 10 11.5 11.5 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.10 4 3.3 3.2 3.2 3
Stopa Utylizacji Surowców 60.00 63 64 64 64 65
Produkcja Samochodów 136.20 130 135 137 137 140
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.70 3.8 2.8 2.5 2.5 3
Produkcja w Górnictwie 6.40 1.7 4 2.5 2.5 5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.50 53.2 52.4 52.6 52.6 52.1
Bankructwa 2462.00 3120 3120 3120 3120 3120
Zyski Korporacji 14368.10 24000 5700 16200 21500 25000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -19.00 -11 -9 -8 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 18 8.3 8 0.1 17.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.30 4.2 3.7 3.5 3.5 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 12274.60 13104 12060 12545 12520 13432
Kredyt Konsumencki 23083866.00 20548060 21824423 23173283 23545543 21061762
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.96 8.71 8.71 8.71 8.71 8.21
Cena Benzyny 0.68 0.65 0.61 0.58 0.55 0.53

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 15.30 7 6 5 5 4
Produkcja Budowlana 6.20 3.5 3.8 4 4 4.2
Rozpoczęte Budowy Domów 8.40 4 3.5 3.8 3.8 3.8
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 85.5 85 85 85 85


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.