Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 51.50 59.3 64.01 69.1 69.1 80.5
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.10 9.17 9.4 9.65 9.65 10.15

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 -2 -1.5 -2 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.50 -12 -10.5 -5 -3 -3
Stopa Bezrobocia 3.90 5.4 5.5 5.8 6.2 6.5
Inflacja 17.10 15 14 12 10 7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6
Stopa Procentowa 9.50 9 9 8.5 8 6
Bilans Handlowy 21173.00 31000 21500 19000 21000 3200
Saldo Obrotów Bieżących 58200.00 30000 20000 18000 10000 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.80 8 8 6 2 3
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 23 23 23
Budżet Państwa do PKB 0.80 -2 -2 -1.7 -1.7 -0.7
Koniunktura w Przemyśle -3.00 -1 -1 -1 -1 -1
PMI dla Usług 48.50 50.1 48.7 48.7 51 51
Przemysłowy PMI 50.90 47.2 49.5 48.9 49.8 50.1
Optymizm Konsumentów -31.00 -9 -8 -8 -4 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.1 10.5 5.5 3 12.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 -2 -1.5 -2 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.50 -12 -10.5 -5 -3 -3
PKB 1483.50 1778 1778 1600 1600 1600
Pkb W Cenach Stałych 21357.20 19715 21064 23652 20289 22942
Środki Trwałe Brutto 3737.10 4316 6722 3550 3625 6521
PKB Per Capita 11786.62 11900 11900 11900 11900 11000
PKB Per Capita PPP 26456.40 26800 26800 26800 26800 26800
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.70 -11 -10.5 -5 -3 -5
Rolnictwo w PKB 448.70 553 1231 896 426 869
Budownictwo w PKB 758.70 942 1064 1795 721 1741
Przemysł w PKB 2594.60 2475 2645 3096 2465 3003
Górnictwo w PKB 2003.40 1689 1638 1860 1903 1804
Administracja Publiczna w PKB 1656.90 1453 1470 1532 1574 1486
Transport w PKB 1391.00 1260 1307 1276 1321 1238
Media w PKB 664.30 443 420 604 631 586

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 3.90 5.4 5.5 5.8 6.2 6.5
Pracujący 71.90 70.5 71 71.2 71.2 71
Bezrobotni Zarejestrowani 2.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
Wskaźnik Zatrudnienia 59.80 59.3 59.6 59.3 59.3 59.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.10 62.9 63.1 63.1 63.1 63.8
Wydajność -0.40 2 2 2 2 2.5
Przeciętne Wynagrodzenia 62269.00 57606 54140 77994 66089 79242
Wynagrodzenia w Przemyśle 57851.00 51208 50873 63699 62048 64718
Wzrost Wynagrodzeń -7.20 -1 0 -1 0 1.6
Płaca Minimalna 15279.00 15279 17000 17000 17000 17000
Populacja 145.55 145 145 145 145 145
Wiek Emerytalny Kobiet 56.50 57 57 57.5 57.5 57.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.50 62 62 62.5 62.5 62.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 17.10 15 14 12 10 7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 231.70 232 236 255 255 253
Inflacja Bazowa 19.87 16.5 12 10 9 6
Deflator Pkb 162.14 164 167 182 178 179
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 279.80 299 305 311 327 340
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.30 23.8 21.1 16 12 9.5
Inflacja Żywności 20.05 17 16 14 12 9

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 9.50 9 9 8.5 8 6
Stopa Międzybankowa 15.31 14.81 14.81 14.31 13.81 13.81
Podaż Pieniądza M2 68993.40 72600 76900 75000 78500 83200
Rezerwy Walutowe 587423.00 550500 531000 502500 520000 518000
Bilans Banku Centralnego 51091398.00 62000000 64000000 64000000 68000000 69000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 39702093.00 32367718 33697822 35533373 37716988 34467372
Stopa Depozytowa 14.03 14.03 13.53 13.53 13.03 11.03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 21173.00 31000 21500 19000 21000 3200
Saldo Obrotów Bieżących 58200.00 30000 20000 18000 10000 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.80 8 8 6 2 3
Import 24754.00 20500 25000 23000 27000 26800
Eksport 45927.00 42000 44000 44000 30000 30000
Rachunek kapitałowy 58000.00 14200 14200 14200 14200 14200
Rezerwy Złota 2301.64 2315 2400 2400 2400 2420
Wydobycie Ropy Naftowej 10651.00 10000 9800 9700 9600 9000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12433.00 2000 2000 2000 1000 2000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 23 23 23
Budżet Państwa do PKB 0.80 -2 -2 -1.7 -1.7 -0.7
Bilans Budżetu 412.62 -650 -650 -450 -700 -850
Wydatki Rządowe 4294.10 3820 3911 4079 4165 3794
Dług Publiczny 15873.58 16000 16000 16000 18000 20000
Wydatki Budżetu Państwa 6206782.00 36700000 530000000 11000000 25000000 57000000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle -3.00 -1 -1 -1 -1 -1
PMI dla Usług 48.50 50.1 48.7 48.7 51 51
Przemysłowy PMI 50.90 47.2 49.5 48.9 49.8 50.1
Produkcja Przemysłowa -1.70 -2.1 -3 -2 1 1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.90 3.5 3 3 4 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.20 3.2 3 3 3 3
Stopa Utylizacji Surowców 61.00 64 65 65 65 65
Rejestracje nowych samochodów 24268.00 140000 150000 150000 80000 150000
Produkcja w Górnictwie -0.80 4.5 5 5 5 1.1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.20 50.6 50.1 51 50.5 52
Bankructwa 2831.00 2800 3000 3000 3000 3000
Zyski Korporacji 11439.00 21500 25000 25000 16000 29000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -31.00 -9 -8 -8 -4 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.1 10.5 5.5 3 12.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -10.10 -4 -3 -2 1 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 12542.70 11674 12348 11916 12166 11977
Kredyt Konsumencki 25011345.00 19953512 21115652 22385154 23760778 21713599
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 9.07 9.07 8.57 8.57 8.07 6.07
Cena Benzyny 0.88 0.91 0.94 0.98 1.01 1.01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22.00 19 19 19 18.9 18.5

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 23.33 4 -1 -2 -3 -4
Rozpoczęte Budowy Domów 6.90 4.8 17.8 17.8 17.8 18
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 85 85 85 85 85
Produkcja Budowlana 3.60 4 4.2 4.2 3 4.2


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.