Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 74.60 75.15 75.64 76.14 76.65 77.66
Indeks Giełdowy 3346.64 3345 3281 3218 3157 3034
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.82 6.8 6.85 6.91 6.96 7.07

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.1 1.8 1.4 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.10 1.1 7.5 3.6 3 3.2
Stopa Bezrobocia 5.80 6.3 6 5.7 5.5 5.5
Inflacja 5.20 5.4 4.6 4.1 3.8 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75
Bilans Handlowy 10556.00 19900 10100 12700 18600 18600
Saldo Obrotów Bieżących 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
Dług Publiczny do PKB 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
Budżet Państwa do PKB 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -3 -2 -2 -5 -1
Przemysłowy PMI 50.90 51 53.5 52.5 51 52
PMI dla Usług 52.70 52 54 53 52.3 52.3
Optymizm Konsumentów -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -21.50 7 1.8 -0.2 18 18
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.1 1.8 1.4 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.10 1.1 7.5 3.6 3 3.2
PKB 1699.90 1580 1580 1580 1580 1710
Pkb W Cenach Stałych 22688.80 24451 20684 21582 24481 25184
Środki Trwałe Brutto 4695.80 7116 3299 4188 4853 7330
Pkb Per Capita 12011.50 11000 11000 11000 11000 12100
Pkb Per Capita Ppp 27043.90 25900 26800 26800 26800 27200
Rolnictwo w PKB 1443.90 928 429 647 1539 955
Budownictwo w PKB 1266.70 1860 716 1124 1465 1916
Przemysł w PKB 2804.30 2993 2359 2638 2862 3082
Górnictwo w PKB 1700.70 2004 1928 1828 2005 2064
Administracja Publiczna w PKB 1649.90 1568 1668 1791 1689 1615
Transport w PKB 1353.80 1399 1372 1270 1577 1441
Media w PKB 450.90 623 631 515 488 642

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.80 6.3 6 5.7 5.5 5.5
Pracujący 70.80 70.9 71.1 71.4 71.6 72.2
Bezrobotni Zarejestrowani 4.32 4.9 4.6 4.5 4.4 4.4
Wskaźnik Zatrudnienia 58.60 58.5 60 60 60.7 60.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.20 62.5 62.4 62.5 62.7 62.7
Wydajność 2.00 1.7 1.7 1.7 1.7 2
Przeciętne Wynagrodzenia 69278.00 51559 52957 50096 50259 51365
Wynagrodzenia w Przemyśle 46201.00 47089 46660 46198 46501 47524
Wzrost Wynagrodzeń 4.60 1.2 1.6 1.7 2 2.2
Płaca Minimalna 12130.00 12900 12900 12900 12900 14100
Populacja 146.80 147 147 147 147 147
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56 56 56 56.5 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61 61 61 61.5 61.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 5.20 5.4 4.6 4.1 3.8 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 625.60 632 636 634 645 667
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.50 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 4.55 3.8 3.8 3.8 4 4
Deflator Pkb 123.15 130 121 128 128 132
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 705.00 673 642 679 757 723
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.70 3 2.7 2.4 3 3
Inflacja Żywności 7.70 4.3 4.3 4.7 5.2 5.2

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75
Stopa Międzybankowa 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 5.02
Podaż Pieniądza M2 57598.40 56000 55800 55900 56000 55800
Rezerwy Walutowe 590685.00 544300 544300 544300 565000 565000
Bilans Banku Centralnego 51492441.00 51958000 52123000 52223000 52257000 55658000
Kredyty dla Sektora prywatnego 33374109.00 28909780 31182184 33943715 33879865 29777073
Stopa Depozytowa 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.92
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 10556.00 19900 10100 12700 18600 18600
Saldo Obrotów Bieżących 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
Import 24948.00 20900 19300 20500 23900 24100
Eksport 35504.00 31000 32000 35000 37000 39000
Rachunek kapitałowy 5087.03 14200 14200 14200 14200 14200
Rezerwy Złota 2298.53 2465 2465 2465 2680 2680
Wydobycie Ropy Naftowej 9622.00 11500 11500 11500 11500 11500
Bronie Sprzedaży 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6264.00 2000 5000 6000 7000 9000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
Budżet Państwa do PKB 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
Bilans Budżetu -185.13 -800 -800 -800 -850 -850
Wydatki Rządowe 4262.40 4109 4274 4571 4163 4232
Dochody Budżetu Państwa 37856707.30 34600000 34600000 34600000 35800000 35800000
Wydatki Budżetu Państwa 42150920.50 8300000 16000000 25000000 37700000 37700000
Wydatki Wojskowe 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -3 -2 -2 -5 -1
Przemysłowy PMI 50.90 51 53.5 52.5 51 52
PMI dla Usług 52.70 52 54 53 52.3 52.3
Produkcja Przemysłowa -2.50 3.5 10.5 2.5 3.8 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -21.10 6.2 2.8 0.5 3.8 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.00 1.5 3.2 3.8 4 4
Stopa Utylizacji Surowców 62.00 60 61 62 63 63
Zmiany Zapasów 1510.50 -520 -520 -520 -440 -440
Produkcja Samochodów 136.60 120 135 125 130 140
Rejestracje nowych samochodów 95213.00 178000 178000 178000 185000 185000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.40 2 2 2 2.3 2.3
Produkcja w Górnictwie -7.10 -3 2.5 2.5 3.4 2.6
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.30 51 54 52 53.2 52.9
Bankructwa 2467.00 3090 3090 3090 3120 3120
Zyski Korporacji 10283.30 2600 5800 10350 14000 15000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -21.50 7 1.8 -0.2 18 18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.10 2.5 5.8 4.5 4.2 3.7
Wydatki Konsumpcyjne 11692.20 13004 11989 10117 12967 13394
Kredyt Konsumencki 19801255.00 17076260 18404371 19664627 15664963 17588548
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.68
Cena Benzyny 0.65 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8.00 4.2 4.2 4.2 3.6 3.6
Produkcja Budowlana 0.10 1 1.5 2.8 3.5 3.5
Rozpoczęte Budowy Domów 5.70 20.1 20.1 20.1 22.4 22.4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.