Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 66.59 64.22 64.79 65.36 65.95 67.13
Indeks Giełdowy 2674.27 2672 2643 2615 2587 2532
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.30 7.38 7.45 7.53 7.61 7.77
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.4 1.2 1.6 1.8 2
Stopa Bezrobocia 4.50 5 5.1 5.2 5.1 5.4
Inflacja 4.60 4.5 4.2 4.3 4.1 4.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
Stopa Procentowa 7.25 7.25 7 6.75 6.75 6.5
Bilans Handlowy 12508.00 14800 19800 17500 14400 19900
Saldo Obrotów Bieżących 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5.5 5 5 5
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 19 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Koniunktura w przemyśle -1.00 -2 -2 -4 -1 2
Przemysłowy PMI 49.30 52.5 52.8 53 53.4 53.5
PMI dla Usług 50.40 53.6 54 54.2 53.8 54
Optymizm Konsumentów -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.30 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.4 1.2 1.6 1.8 2
PKB 1657.60 1750 1750 1820 1820 1820
Pkb W Cenach Stałych 20201.10 23438 24848 20524 20565 25345
Środki Trwałe Brutto 3266.10 4646 7685 3318 3325 7839
Pkb Per Capita 11729.10 12100 12100 12500 12500 12500
Pkb Per Capita Ppp 24790.65 25400 25400 25900 25900 25900
Rolnictwo w PKB 416.00 1474 900 423 423 918
Budownictwo w PKB 728.00 1403 2068 740 741 2110
Przemysł w PKB 2322.50 2740 2963 2360 2364 3022
Górnictwo w PKB 2001.80 1919 2110 2034 2038 2152
Administracja Publiczna w PKB 1620.30 1617 1663 1646 1649 1696
Transport w PKB 1424.70 1510 1478 1447 1450 1508
Media w PKB 641.90 467 638 652 653 651
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.50 5 5.1 5.2 5.1 5.4
Przeciętne Wynagrodzenia 49840.00 42693 57069 46080 49723 58781
Wzrost Wynagrodzeń 3.50 2.2 2.7 2.4 2.5 3
Wynagrodzenia w Przemyśle 47231.00 40158 48506 41165 41205 49961
Płaca Minimalna 11163.00 12000 12000 12500 12500 12500
Populacja 146.90 147 147 147 147 147
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 55.5 55.5 56 56 56
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 60.5 60.5 61 61 61
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300.00 38427 49604 49459 49508 51092
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900.00 13388 20437 20378 20398 21050
Koszty Utrzymania Rodziny 23700.00 24017 24340 24269 24293 25070
Koszty Utrzymania 14500.00 15126 14892 14848 14863 15338
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 4.60 4.5 4.2 4.3 4.1 4.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 590.20 591 599 610 613 624
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.20 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 4.50 5.1 4.9 4.7 4.5 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 675.10 726 724 696 703 742
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.10 4.5 3.6 3 2.7 2.5
Inflacja Żywności 6.30 6.1 6.3 5.9 5.5 4.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 7.25 7.25 7 6.75 6.75 6.5
Stopa Międzybankowa 7.99 8.32 8.32 8.07 8.07 8.07
Podaż Pieniądza M2 47348.20 46497 47900 47900 48500 49200
Rezerwy Walutowe 519797.00 494000 500000 500000 495000 510000
Kredyty dla Sektora prywatnego 28558068.00 26841327 27821120 28751189 28961627 28377542
Stopa Depozytowa 5.79 5.73 5.73 5.48 5.48 5.48
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 12508.00 14800 19800 17500 14400 19900
Saldo Obrotów Bieżących 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5.5 5 5 5
Import 19968.00 21400 25600 24600 25700 29900
Eksport 32476.00 36200 45400 42100 40100 49800
Rezerwy Złota 2119.20 2060 2080 2080 2095 2150
Wydobycie Ropy Naftowej 10835.00 10500 10450 10300 10300 10200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10206.00 -2200 7500 9100 5000 9800
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 19 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Wydatki Rządowe 4035.60 3985 4116 4100 4108 4199
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -1.00 -2 -2 -4 -1 2
Przemysłowy PMI 49.30 52.5 52.8 53 53.4 53.5
PMI dla Usług 50.40 53.6 54 54.2 53.8 54
Produkcja Przemysłowa 2.80 3.2 2.6 2.1 2.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.70 2.5 4.5 12.9 -0.8 4.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.80 2.5 2.2 2.3 2.6 2.9
Produkcja Samochodów 138.00 136 128 129 145 158
Rejestracje nowych samochodów 139968.00 155700 171000 169200 172000 178000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.70 1.6 1.5 1.6 1.8 2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.20 53.8 53.8 54 53.5 54.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.30 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.00 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 11314.80 12414 12966 11496 11518 13225
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.03 9.14 9.14 8.89 8.89 8.89
Cena Benzyny 0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.66
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.30 5.5 5.5 4.2 4.2 4.2
Produkcja Budowlana 0.20 1.1 1 1.2 1.4 1.7
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.30 85 85 84.4 84.4 84.4
Rozpoczęte Budowy Domów 5.90 5.6 18.2 5.9 6.2 20.1


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.