Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 76.64 76.83 77.48 78.14 78.8 80.15
Indeks Giełdowy 3328.94 3495 3396 3300 3207 3028
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.39 9.38 9.47 9.57 9.67 9.87

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 3.1 2.2 2 2.5 2.8
Stopa Bezrobocia 4.30 4.1 4.3 4.2 4.1 3.8
Inflacja 8.40 7.5 6.6 5.2 4.8 4.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.82 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
Stopa Procentowa 8.50 9 9 8.5 7.5 6.5
Bilans Handlowy 21056.00 19900 20000 20500 16700 21200
Saldo Obrotów Bieżących 41800.00 25500 11500 13000 15700 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Dług Publiczny do PKB 17.80 17.9 17.9 17.9 17.9 17.5
Budżet Państwa do PKB -3.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7
Koniunktura w Przemyśle -3.30 -2 -2 -1 -1 -1
PMI dla Usług 49.50 49.5 50.5 51 51.7 52
Przemysłowy PMI 51.60 52.5 51 50.9 50.7 51.2
Optymizm Konsumentów -23.00 -20 -12 -9 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 8.3 8 0.1 17.5 17
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.80 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 3.1 2.2 2 2.5 2.8
PKB 1483.50 1778 1778 1778 1778 1823
Pkb W Cenach Stałych 23913.50 25745 21151 22766 24392 26389
Środki Trwałe Brutto 4983.70 3292 4726 5083 5108 5251
PKB Per Capita 11786.62 11900 11900 11900 11900 11900
PKB Per Capita PPP 26456.40 26800 26800 26800 26800 26800
Rolnictwo w PKB 1407.10 981 453 645 1435 1005
Budownictwo w PKB 1256.00 1970 734 1136 1281 2019
Przemysł w PKB 3000.50 3374 2555 2849 3061 3459
Górnictwo w PKB 1791.50 1891 1854 1902 1827 1939
Administracja Publiczna w PKB 1639.50 1711 1693 1675 1672 1754
Transport w PKB 1471.30 1379 1349 1444 1501 1414
Media w PKB 478.70 652 701 518 488 668

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 4.30 4.1 4.3 4.2 4.1 3.8
Pracujący 72.20 71.9 72.4 72.5 72.2 72.4
Bezrobotni Zarejestrowani 3.20 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2
Wskaźnik Zatrudnienia 59.80 60 60 60.3 60.5 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.60 62.9 62.9 62.9 63.1 63.8
Wydajność 2.60 2 2 2 2 2.5
Przeciętne Wynagrodzenia 54649.00 56257 59899 55726 55742 57024
Wynagrodzenia w Przemyśle 51644.00 52444 53246 52363 52677 53888
Wzrost Wynagrodzeń 0.60 1.9 1.9 1.9 2 2.3
Płaca Minimalna 12792.00 14000 14000 14000 14000 15100
Populacja 146.20 145 145 145 145 145
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 8.40 7.5 6.6 5.2 4.8 4.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.82 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 673.60 682 690 688 706 740
Inflacja Bazowa 8.89 8.3 7.5 6.5 5 3.7
Deflator Pkb 141.81 134 140 148 149 141
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 254.30 254 270 282 274 275
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 29.20 22 17.8 11 8 4
Inflacja Żywności 10.62 9.5 8.9 7.5 6 3.1

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 8.50 9 9 8.5 7.5 6.5
Stopa Międzybankowa 8.68 9.18 9.18 8.68 7.68 7.68
Podaż Pieniądza M2 62312.50 61500 61800 62000 61800 63000
Rezerwy Walutowe 630627.00 619500 620500 620500 621000 628000
Bilans Banku Centralnego 54288886.00 54580000 54580000 53080000 53658000 53658000
Kredyty dla Sektora prywatnego 38997896.00 35928584 37590691 39058840 39972843 41092083
Stopa Depozytowa 4.34 4.34 4.84 4.84 4.34 3.34
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 21056.00 19900 20000 20500 16700 21200
Saldo Obrotów Bieżących 41800.00 25500 11500 13000 15700 15000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Import 27901.00 27100 26000 24500 27300 26800
Eksport 48957.00 47000 46000 45000 44000 48000
Rezerwy Złota 2298.53 2307 2315 2315 2400 2420
Wydobycie Ropy Naftowej 10312.00 10380 10500 10580 10550 10900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17070.00 3000 3000 3000 9000 9000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 17.80 17.9 17.9 17.9 17.9 17.5
Budżet Państwa do PKB -3.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7
Wydatki Rządowe 4373.40 4479 4507 4461 4483 4608
Wydatki Budżetu Państwa 35119488.90 35700000 3500000 36700000 36700000 37700000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle -3.30 -2 -2 -1 -1 -1
PMI dla Usług 49.50 49.5 50.5 51 51.7 52
Przemysłowy PMI 51.60 52.5 51 50.9 50.7 51.2
Produkcja Przemysłowa 7.00 3.8 3.2 3.2 3.4 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.50 5 6.5 3.5 3 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.50 3.3 3.2 3.2 3 3
Stopa Utylizacji Surowców 60.00 64 64 64 65 65
Produkcja Samochodów 136.20 135 137 137 140 140
Rejestracje nowych samochodów 133470.00 130000 137000 140000 150000 150000
Produkcja w Górnictwie 10.90 10 4.5 4.5 5 1.1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.20 48.4 49.6 50.6 52.1 52.1
Bankructwa 2462.00 2500 2700 2800 3000 3000
Zyski Korporacji 22443.00 5700 16200 21500 25000 29000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów -23.00 -20 -12 -9 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 8.3 8 0.1 17.5 17
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 3.7 3.5 3.5 2.7 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 13014.50 12060 12545 13275 13340 13713
Kredyt Konsumencki 24389077.00 21824423 23173283 24474960 24998804 25698770
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 8.12 8.12 8.62 8.62 8.12 7.12
Cena Benzyny 0.70 0.67 0.63 0.6 0.57 0.54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 21.80 21.5 20 19 19 19

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 15.30 6 5 5 4 4
Produkcja Budowlana 0.10 3.8 4 4 4.2 4.2
Rozpoczęte Budowy Domów 9.10 4.5 4.8 4.8 17.8 18
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 85 85 85 85 85


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.