Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 70.69 71.15 71.62 72.09 72.57 73.54
Indeks Giełdowy 2800.94 2747 2695 2644 2593 2492
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.79 5.83 5.88 5.92 5.97 6.06

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -11 -7.4 1.1 8 6.3
Stopa Bezrobocia 6.10 6.5 7.3 8 7.7 7.5
Inflacja 3.20 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
Bilans Handlowy 3673.00 12600 19900 10100 12700 18600
Saldo Obrotów Bieżących 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 9.5 9.5 11 11 11
Dług Publiczny do PKB 14.60 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Koniunktura w Przemyśle -6.00 -4 -7 -3 -2 -5
PMI dla Usług 47.80 47 48.5 51.7 52 52.3
Przemysłowy PMI 49.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
Optymizm Konsumentów -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -11 -7.4 1.1 8 6.3
PKB 1699.90 1250 1250 1580 1580 1580
Pkb W Cenach Stałych 20458.70 22634 23294 20684 22095 24761
Środki Trwałe Brutto 3263.20 4813 6780 7402 7907 7207
Pkb Per Capita 12011.50 10500 10500 11000 11000 11000
Pkb Per Capita Ppp 27043.90 25900 25900 25900 26800 26800
Rolnictwo w PKB 424.50 1368 884 429 458 939
Budownictwo w PKB 708.60 1228 1772 716 765 1884
Przemysł w PKB 2332.90 2693 2851 2359 2520 3031
Górnictwo w PKB 1907.50 1910 1910 1928 2060 2030
Administracja Publiczna w PKB 1650.30 1594 1494 1668 1782 1588
Transport w PKB 1357.30 1450 1333 1372 1466 1417
Media w PKB 624.40 448 593 631 674 631

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 6.10 6.5 7.3 8 7.7 7.5
Pracujący 70.00 72.7 72.9 72.9 72.9 73
Bezrobotni Zarejestrowani 4.50 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96
Wskaźnik Zatrudnienia 58.00 60 60.4 60.4 60.4 60.7
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00 62.5 62.7 62.7 62.7 63
Wydajność 2.80 2 2 2 2 2
Przeciętne Wynagrodzenia 49306.00 46862 64106 52454 50785 65709
Wynagrodzenia w Przemyśle 43243.00 43832 44540 44540 44540 45654
Wzrost Wynagrodzeń -2.00 2.9 3 3 3 2.5
Płaca Minimalna 12130.00 12130 12130 12900 12900 12900
Populacja 146.80 147 147 147 147 147
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 56 56 56 56 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 61 61 61 61 61.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.20 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 607.70 609 616 622 627 637
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.30 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 2.90 3.5 3.8 3.8 3.8 4
Deflator Pkb 123.75 123 123 128 128 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 589.30 616 647 673 601 666
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14.10 -8 -2 3 2 3
Inflacja Żywności 3.60 4.2 4.5 4.5 4.5 5.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
Stopa Międzybankowa 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Podaż Pieniądza M2 53068.00 48900 49200 49200 49200 49800
Rezerwy Walutowe 568872.00 550000 544300 544300 544300 565000
Bilans Banku Centralnego 45914845.00 48927000 51441000 54458000 58323000 65257000
Kredyty dla Sektora prywatnego 31471767.00 28265900 27541622 31182184 33310345 29276744
Stopa Depozytowa 4.11 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 3673.00 12600 19900 10100 12700 18600
Saldo Obrotów Bieżących 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 9.5 9.5 11 11 11
Import 17225.00 20500 23700 20900 19300 23900
Eksport 20898.00 33100 35000 31000 32000 37000
Rachunek kapitałowy 21541.28 14200 14200 14200 14200 14200
Rezerwy Złota 2299.20 2415 2465 2465 2465 2680
Wydobycie Ropy Naftowej 10889.00 11000 11000 11500 11500 11500
Bronie Sprzedaży 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5885.00 -1600 9800 9800 9800 9800

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 14.60 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Budżet Państwa do PKB 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu -409.12 920 -800 -800 -800 -850
Wydatki Rządowe 4227.40 3898 3914 4273 4565 4161
Dochody Budżetu Państwa 15373974.40 9500000 34600000 34600000 34600000 35800000
Wydatki Budżetu Państwa 14986506.20 8500000 35400000 35400000 35400000 36700000
Wydatki Wojskowe 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -6.00 -4 -7 -3 -2 -5
PMI dla Usług 47.80 47 48.5 51.7 52 52.3
Przemysłowy PMI 49.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
Produkcja Przemysłowa -9.60 -3.2 -2 3.5 10.5 8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.50 1.6 4.2 4.2 4.2 3.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.20 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2
Stopa Utylizacji Surowców 59.00 65 66 66 66 66
Zmiany Zapasów 436.20 190 -520 -520 -520 -440
Produkcja Samochodów 30.60 152 158 158 158 165
Rejestracje nowych samochodów 122622.00 171200 178000 178000 178000 185000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.90 1.5 2 2 2 2.3
Produkcja w Górnictwie -13.50 -4 4.2 4.2 4.2 3.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.90 47.5 49.1 52 52 53.2
Bankructwa 2538.00 3380 3090 3090 3090 3120
Zyski Korporacji 2509.10 2000 17700 17700 17700 17700

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -19.20 -4.8 -1.9 2.5 5.8 4.2
Wydatki Konsumpcyjne 11859.00 12288 12388 13526 14449 13169
Kredyt Konsumencki 18072093.00 16387597 16268124 18404371 19660456 17293016
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62
Cena Benzyny 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Produkcja Budowlana 2.30 1.5 1.7 1.7 1.7 2.1
Rozpoczęte Budowy Domów 3.50 6.2 20.1 20.1 20.1 22.4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.