Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 63.94 65.37 65.89 66.4 66.92 67.97
Indeks Giełdowy 2750.30 2718 2689 2660 2632 2575
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.67 7.08 7.14 7.21 7.27 7.4
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.2 1.6 1.8 1.7 2
Stopa Bezrobocia 4.30 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Inflacja 4.00 3.8 3.2 3 2.9 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Stopa Procentowa 7.00 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Bilans Handlowy 12006.00 19800 17500 14400 14400 19900
Saldo Obrotów Bieżących 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5 5 5 5
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 21 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Koniunktura w Przemyśle -2.00 -2 -4 -1 1 2
Przemysłowy PMI 46.30 52.8 53 53.4 53.2 53.5
PMI dla Usług 53.60 54 54.2 53.8 53.6 54
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.2 1.6 1.8 1.7 2
PKB 1657.60 1750 1820 1820 1820 1820
Pkb W Cenach Stałych 21835.80 23461 23484 20524 20565 23930
Środki Trwałe Brutto 4603.70 4650 4655 3318 3325 4743
Pkb Per Capita 11729.10 12100 12500 12500 12500 12500
Pkb Per Capita Ppp 24790.65 25400 25900 25900 25900 25900
Rolnictwo w PKB 599.50 1475 1477 423 423 1505
Budownictwo w PKB 1101.50 1404 1406 740 741 1432
Przemysł w PKB 2680.50 2743 2746 2360 2364 2798
Górnictwo w PKB 2028.10 1921 1923 2034 2038 1960
Administracja Publiczna w PKB 1632.70 1618 1620 1646 1649 1651
Transport w PKB 1473.30 1512 1513 1447 1450 1542
Media w PKB 502.80 468 468 652 653 477
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.30 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 45100.00 56403 43762 46080 49723 57643
Wzrost Wynagrodzeń 3.00 2.7 2.4 2.5 2.9 3
Wynagrodzenia w Przemyśle 45105.00 47939 48034 44505 44483 48994
Płaca Minimalna 11163.00 12000 12500 12500 12500 12500
Populacja 146.90 148 148 148 148 148
Wiek Emerytalny Kobiet 55.50 55.5 56 56 56 56
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.50 60.5 61 61 61 61
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300.00 49024 49121 49459 49508 50103
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900.00 20198 20238 20378 20398 20643
Koszty Utrzymania Rodziny 23700.00 24056 24103 24269 24293 24585
Koszty Utrzymania 14500.00 14718 14746 14848 14863 15041
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 4.00 3.8 3.2 3 2.9 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 587.50 604 611 604 607 628
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.20 100 100 100 100 100
Inflacja Bazowa 4.00 3.9 3.5 3.3 3.1 3.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 671.10 724 696 703 713 742
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 3.6 3 2.8 2.6 2.5
Inflacja Żywności 5.60 4.9 4.5 4.2 3.9 3.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 7.00 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
Stopa Międzybankowa 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
Podaż Pieniądza M2 47585.30 48200 48200 48500 48900 49200
Rezerwy Walutowe 530923.00 535000 540000 545000 550000 555000
Kredyty dla Sektora prywatnego 29129105.00 27786424 27821120 28751189 28961627 29421346
Stopa Depozytowa 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 12006.00 19800 17500 14400 14400 19900
Saldo Obrotów Bieżących 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 5.5 5 5 5 5
Import 21831.00 25600 24600 25700 23500 29900
Eksport 33837.00 45400 42100 40100 38200 49800
Rezerwy Złota 2219.18 2260 2315 2355 2415 2465
Wydobycie Ropy Naftowej 10756.00 10650 10700 10900 10850 10800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10206.00 7500 9100 5000 -1600 9800
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 13.50 19 21 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Wydatki Rządowe 4043.50 3989 3993 4100 4108 4069
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13.00 13 13 13 13 13
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30.00 30 30 30 30 30
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0.00 0 0 0 0 0
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -2.00 -2 -4 -1 1 2
Przemysłowy PMI 46.30 52.8 53 53.4 53.2 53.5
PMI dla Usług 53.60 54 54.2 53.8 53.6 54
Produkcja Przemysłowa 3.00 2.6 2.1 2.5 2.3 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.70 4.5 12.9 -0.8 1.6 4.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.20 2.2 2.3 2.6 2.7 2.9
Produkcja Samochodów 110.20 128 129 145 152 158
Rejestracje nowych samochodów 157129.00 171000 169200 172000 171200 178000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.60 1.5 1.6 1.8 1.5 2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.40 53.2 54 54.5 54.2 54.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 11903.70 12427 12439 11496 11518 12675
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.70 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Cena Benzyny 0.71 0.63 0.61 0.62 0.6 0.61
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.30 5.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Produkcja Budowlana 0.30 1 1.2 1.4 1.5 1.7
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.30 85 84.4 84.4 84.4 84.4
Rozpoczęte Budowy Domów 5.80 18.2 5.9 6.2 6.2 20.1


Rosja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.