Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.19 2019-10
Indeks Giełdowy 988 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.27 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-07
Inflacja 1.5 2019-09
Stopa Procentowa 1.5 2019-09
Bilans Handlowy -1227 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 30587 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 5.6 2019-06
Przemysłowy PMI 50.4 2019-09
Optymizm Konsumentów 17.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2019-06
PKB 435 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 844288 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 870240 2019-06
Środki Trwałe Brutto 217462 2019-06
Pkb Per Capita 92121 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65441 2018-12
Rolnictwo w PKB 5272 2019-06
Budownictwo w PKB 52709 2019-06
Przemysł w PKB 56037 2019-06
Górnictwo w PKB 1211 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 51176 2019-06
Media w PKB 5605 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-07
Pracujący 2725 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 76541 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.7 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2019-07
Koszty Pracy 140 2019-06
Wydajność 105 2019-06
Wolne Etaty 75700 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 110 2019-06
Populacja 5.3 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 67.8 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1932 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 673 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 47220 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-09
Inflacja Bazowa 2.2 2019-09
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.7 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 140 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2019-06
Inflacja Żywności 0.8 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-09
Cpi Transport 113 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 1.79 2019-10
Podaż Pieniądza M0 169002 2019-08
Podaż Pieniądza M1 2194473 2019-08
Podaż Pieniądza M2 2374034 2019-08
Rezerwy Walutowe 618951 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1828121 2019-08
Stopa Depozytowa 0.5 2019-09
Bilans Banku Centralnego 10059295 2019-07
Stopa Pożyczkowa 2.5 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów 5.5 2019-08
Prywatna długu do PKB 275 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1227 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 30587 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Eksport 65716 2019-09
Import 66943 2019-09
Dług Zagraniczny 5526407 2019-06
Terms of Trade 95.35 2019-06
Rachunek kapitałowy 120750 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1087 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -50633 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.15 2017-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Bilans Budżetu 28419 2019-06
Wydatki Rządowe 204763 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 378600 2019-06
Dług Publiczny 496238 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 350181 2019-06
Wnioski o Azyl 230 2019-08
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5.6 2019-06
Przemysłowy PMI 50.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa -9.2 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.1 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.7 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 79.3 2019-06
Zmiany Zapasów 26908 2019-06
Bankructwa 358 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 13312 2019-09
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2018-12
Ranking Korupcji 7 2018-12
Platformy wiertnicze 17 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 9790 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.9 2019-07
Produkcja w Górnictwie 6.5 2019-08
Produkcja Stali 59.77 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 17.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 382040 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 275606 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7 2019-03
Kredyt Konsumencki 3570381 2019-08
Cena Benzyny 1.75 2019-08
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.3 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 100 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 2729 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2647 2019-08
Sprzedaż Nowych Domów 27158 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.