NORWEGIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-06
Stopa Bezrobocia 4 2018-07
Inflacja 3.4 2018-09
Stopa Procentowa 0.75 2018-09
Bilans Handlowy 21119 2018-09
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.26 2018-10
Indeks Giełdowy 1018 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.98 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 % 2018-06
PKB 399 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 805405 Nok Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 881187 Nok Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 204223 Nok Million 2018-06
Pkb Per Capita 91219 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 64800 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 5445 Nok Million 2018-06
Budownictwo w PKB 49785 Nok Million 2018-06
Przemysł w PKB 51335 Nok Million 2018-06
Górnictwo w PKB 1208 Nok Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 48528 Nok Million 2018-06
Media w PKB 4981 Nok Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 % 2018-07
Pracujący 2693 Tysiąc 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 81039 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.2 % 2018-07
Koszty Pracy 134 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 120 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 68400 2018-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 5.3 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1889 Tysiąc 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 663 Tysiąc 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 45570 NOK / miesiąc 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-09
Deflator Pkb 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 269 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.1 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 155 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 143 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 3.4 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 109 Punkty Indeksowe 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 1.08 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 81641 Nok Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 2088213 Nok Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 2242304 Nok Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 530664 Nok Million 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1775225 Nok Million 2018-08
Stopa Depozytowa -0.25 % 2018-10
Bilans Banku Centralnego 9319711 NOK - miliony 2018-08
Stopa Pożyczkowa 1.75 % 2018-09
Tempo Wzrostu Kredytów 5.8 % 2018-08
Prywatna długu do PKB 285 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 21119 Nok Million 2018-09
Eksport 81012 Nok Million 2018-09
Import 59893 Nok Million 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 80938 Nok Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 5222383 Nok Million 2018-06
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 139446 Nok Million 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1517 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -33665 Nok Million 2018-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.2 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 3111 Nok Million 2018-06
Wydatki Rządowe 198133 Nok Million 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 50.3 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 341375 Nok Million 2018-06
Dług Publiczny 629080 Nok Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 338264 Nok Million 2018-06
Wnioski o Azyl 280 Osoby 2018-08
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6330 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 8.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 55.7 2018-09
Produkcja Przemysłowa 2.3 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.1 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 78.9 % 2018-06
Zmiany Zapasów 35634 Nok Million 2018-06
Bankructwa 386 firm i osób prywatnych 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 14044 2018-09
Szybkość Internetu 23539 KBps 2017-03
Adresy IP 2663340 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 78.16 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10544 Gigawatogodzina 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.6 % 2018-08
Produkcja w Górnictwie -4 % 2018-08
Produkcja Stali 55.02 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 16.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.1 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 369614 Nok Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 300593 Nok Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.6 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 3393367 Nok Million 2018-08
Cena Benzyny 1.9 Usd / Litr 2018-08
Wydatki Gospodarstw Domowych 2.8 % 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 198 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 3004 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2851 Jednostki 2018-08
Sprzedaż Nowych Domów 26320 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 163 mm 2015-12
Temperatura -2.91 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.