Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.53 2021-03
Indeks Giełdowy 1136 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.5 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 5 2020-11
Inflacja 2.5 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy 23081 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 9277 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 3.1 2020-12
Przemysłowy PMI 56.1 2021-02
Optymizm Konsumentów -5.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 72923 2021-03
Śmierć koronawirusa 632 2021-03
Odzyskany koronawirus 9348 2021-03
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2020-12
PKB 403 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 900102 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 904222 2020-12
Środki Trwałe Brutto 213592 2020-12
Pkb Per Capita 92556 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 63633 2019-12
Rolnictwo w PKB 5481 2020-12
Budownictwo w PKB 51849 2020-12
Przemysł w PKB 54683 2020-12
Górnictwo w PKB 1463 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 55608 2020-12
Media w PKB 5759 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2020-11
Pracujący 2709 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 128456 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.3 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.5 2020-11
Koszty Pracy 127 2020-12
Wydajność 113 2020-12
Wolne Etaty 63900 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.21 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 109 2020-12
Populacja 5.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1937 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 659 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47970 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2021-01
Inflacja Bazowa 2.7 2021-01
Deflator Pkb 97.17 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 130 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 2020-12
Inflacja Żywności 0.7 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2021-01
Cpi Transport 114 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.45 2021-03
Podaż Pieniądza M0 117440 2021-01
Podaż Pieniądza M1 2499917 2021-01
Podaż Pieniądza M2 2667490 2021-01
Rezerwy Walutowe 665864 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1925161 2021-01
Stopa Depozytowa -1 2020-12
Bilans Banku Centralnego 11667529 2020-11
Stopa Pożyczkowa 1 2020-12
Tempo Wzrostu Kredytów 4.9 2021-01
Prywatna długu do PKB 275 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 23081 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 9277 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2019-12
Eksport 78186 2021-01
Import 55105 2021-01
Dług Zagraniczny 6151512 2020-12
Terms of Trade 84.12 2020-12
Rachunek kapitałowy -70605 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1745 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24017 2020-12
Eksport ropy naftowej 23500 2021-01
Indeks Terroryzmu 1.3 2019-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Bilans Budżetu -58321 2020-09
Wydatki Rządowe 220461 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 51.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 302533 2020-09
Dług Publiczny 743263 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 360854 2020-09
Wnioski o Azyl 130 2020-09
Rating Kredytowy 100 2021-03
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3.1 2020-12
Przemysłowy PMI 56.1 2021-02
Produkcja Przemysłowa 2.7 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.4 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.9 2020-12
Zmiany Zapasów 25924 2020-12
Bankructwa 224 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 13561 2021-02
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2020-12
Ranking Korupcji 7 2020-12
Platformy wiertnicze 18 2021-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13359 2020-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.9 2020-12
Produkcja w Górnictwie 5 2020-11
Produkcja Stali 41.2 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.2 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 363507 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355373 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.4 2020-12
Kredyt Konsumencki 3821762 2021-01
Cena Benzyny 1.79 2021-01
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.3 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 113 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 300 2021-02
Pozwolenia Na Budowę 2392 2021-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2482 2021-01
Sprzedaż Nowych Domów 7393 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 72923 2021-03
Śmierć koronawirusa 632 2021-03
Odzyskany koronawirus 9348 2021-03
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12
Łóżka OIOM 343 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.