Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.96 2019-08
Indeks Giełdowy 932 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.23 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-06
Inflacja 1.9 2019-07
Stopa Procentowa 1.25 2019-08
Bilans Handlowy 6457 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 67779 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Koniunktura w przemyśle 5.6 2019-06
Przemysłowy PMI 48.4 2019-07
Optymizm Konsumentów 17.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
PKB 435 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 815323 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 900014 2019-03
Środki Trwałe Brutto 211997 2019-03
Pkb Per Capita 92121 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65441 2018-12
Rolnictwo w PKB 5357 2019-03
Budownictwo w PKB 51364 2019-03
Przemysł w PKB 53009 2019-03
Górnictwo w PKB 1290 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 49428 2019-03
Media w PKB 5076 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-06
Pracujący 2721 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 78600 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.2 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.4 2019-05
Koszty Pracy 122 2019-03
Wydajność 103 2019-03
Wolne Etaty 75700 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 110 2019-06
Populacja 5.3 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.8 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1906 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 672 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 47220 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-07
Inflacja Bazowa 2.2 2019-07
Deflator Pkb 110 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.6 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 140 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2019-06
Inflacja Żywności 1.8 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-07
Cpi Transport 115 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2019-08
Stopa Międzybankowa 1.61 2019-08
Podaż Pieniądza M0 112844 2019-06
Podaż Pieniądza M1 2183270 2019-06
Podaż Pieniądza M2 2358949 2019-06
Rezerwy Walutowe 587460 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1822177 2019-06
Stopa Depozytowa 0.25 2019-08
Bilans Banku Centralnego 10059295 2019-07
Stopa Pożyczkowa 2.25 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 5.7 2019-06
Prywatna długu do PKB 275 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6457 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 67779 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Eksport 66060 2019-07
Import 59592 2019-07
Dług Zagraniczny 5482151 2019-03
Terms of Trade 95.35 2019-06
Rachunek kapitałowy 32462 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1398 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -11977 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.15 2017-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Bilans Budżetu 2941 2019-03
Wydatki Rządowe 199131 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 359889 2019-03
Dług Publiczny 648386 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 356948 2019-03
Wnioski o Azyl 175 2019-06
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 5.6 2019-06
Przemysłowy PMI 48.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa -8.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 79.3 2019-06
Zmiany Zapasów 31468 2019-03
Bankructwa 432 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 12808 2019-07
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2018-12
Ranking Korupcji 7 2018-12
Platformy wiertnicze 19 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 9470 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2019-05
Produkcja w Górnictwie -11.1 2019-06
Produkcja Stali 57.83 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 17.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 373833 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 275606 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7 2019-03
Kredyt Konsumencki 3550331 2019-06
Cena Benzyny 1.87 2019-06
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.1 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 99.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 3059 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2752 2019-06
Sprzedaż Nowych Domów 27158 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.