Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.02 2019-12
Indeks Giełdowy 1006 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.49 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-09
Inflacja 1.6 2019-11
Stopa Procentowa 1.5 2019-10
Bilans Handlowy 5875 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 23927 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 2.5 2019-09
Przemysłowy PMI 53.7 2019-11
Optymizm Konsumentów 13.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-09
PKB 435 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 843944 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 848825 2019-09
Środki Trwałe Brutto 228695 2019-09
Pkb Per Capita 92121 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65441 2018-12
Rolnictwo w PKB 5227 2019-09
Budownictwo w PKB 52708 2019-09
Przemysł w PKB 55929 2019-09
Górnictwo w PKB 1354 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 51265 2019-09
Media w PKB 5699 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-09
Pracujący 2736 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 76672 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.3 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.2 2019-09
Koszty Pracy 127 2019-09
Wydajność 104 2019-09
Wolne Etaty 65800 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.64 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 105 2019-09
Populacja 5.3 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 68.6 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1932 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 673 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 45900 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-11
Inflacja Bazowa 2 2019-11
Deflator Pkb 104 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.5 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 142 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 147 2019-09
Inflacja Żywności -0.8 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-11
Cpi Transport 112 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-10
Stopa Międzybankowa 1.85 2019-12
Podaż Pieniądza M0 101313 2019-10
Podaż Pieniądza M1 2175376 2019-10
Podaż Pieniądza M2 2357947 2019-10
Rezerwy Walutowe 622124 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1855215 2019-10
Stopa Depozytowa 0.5 2019-10
Bilans Banku Centralnego 10409189 2019-09
Stopa Pożyczkowa 2.5 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 5.6 2019-10
Prywatna długu do PKB 275 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5875 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 23927 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Eksport 71782 2019-10
Import 65907 2019-10
Dług Zagraniczny 5631357 2019-09
Terms of Trade 96.4 2019-09
Rachunek kapitałowy -23983 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1392 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 27945 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.08 2018-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Bilans Budżetu -8458 2019-09
Wydatki Rządowe 206207 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 314098 2019-09
Dług Publiczny 496238 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 322556 2019-09
Wnioski o Azyl 230 2019-09
Rating Kredytowy 100 2019-12
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2.5 2019-09
Przemysłowy PMI 53.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa -5.7 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.6 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 79.4 2019-09
Zmiany Zapasów 24330 2019-09
Bankructwa 490 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 11402 2019-11
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2018-12
Ranking Korupcji 7 2018-12
Platformy wiertnicze 18 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10949 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2019-09
Produkcja w Górnictwie -2.9 2019-10
Produkcja Stali 62.71 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 13.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 383592 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 388871 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.5 2019-09
Kredyt Konsumencki 3610084 2019-10
Cena Benzyny 1.7 2019-10
Wydatki Gospodarstw Domowych -1 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 2586 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2399 2019-10
Sprzedaż Nowych Domów 27115 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.