Ostatni Poprzedni
Waluta 9.76 9.76
Indeks Giełdowy 1381 1374 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -1 0 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 5.3 Procent
Stopa Bezrobocia 3.3 3.4 Procent
Inflacja 5.4 4.5 Procent
Stopa Procentowa 0.75 0.75 Procent
Bilans Handlowy 92600 138371 Nok Million
Saldo Obrotów Bieżących 269482 269482 Nok Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2.8 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 43.2 45.9 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 9.1 -2.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 8.8 8.6 Punkty
Przemysłowy PMI 60.6 59.7 Punkty
Optymizm Konsumentów 5.5 11 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 -1.1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 22 22 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 38.2 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -1 0 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 5.3 Procent
PKB 363 406 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 928081 937983 Nok Million
Produkt Narodowy Brutto 1268528 1246211 Nok Million
Środki Trwałe Brutto 227953 231061 Nok Million
PKB Per Capita 75059 76085 USD
PKB Per Capita PPP 63586 64453 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy -0.7 0.7 Procent
Rolnictwo w PKB 5772 5564 Nok Million
Budownictwo w PKB 54472 53124 Nok Million
Przemysł w PKB 55213 55427 Nok Million
Górnictwo w PKB 1603 1575 Nok Million
Administracja Publiczna w PKB 58443 59123 Nok Million
Media w PKB 6059 5981 Nok Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.3 3.4 Procent
Pracujący 2825 2817 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 67166 70110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.3 72.3 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 1 1.2 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.9 10.4 Procent
Koszty Pracy 129 131 Punkty
Wydajność 112 113 Punkty
Wolne Etaty 86300 92400
Wzrost Wynagrodzeń 2.92 3.51 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 112 Punkty
Populacja 5.37 5.33 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 62
Zmiana Zatrudnienia 1.3 2.2 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 69.9 69.8 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 2026 2042 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 664 652 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 50750 49920 NOK / miesiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 5.4 4.5 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 120 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 123 121 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 116 Punkty
Inflacja Bazowa 2.6 2.1 Procent
Deflator Pkb 133 125 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 197 212 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 66.4 79.4 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 183 162 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 176 170 Punkty
Inflacja Żywności 1.7 0 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.8 1.2 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 4.7 3.5 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 16.9 3.4 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130 127 Punkty
Cpi Transport 126 124 Punkty
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.2 0.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 207 207 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 11309584 11308081 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1429351 1429242 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 3061 3006 Osoby
Łóżka szpitalne 3.47 3.53 na 1000 osób
Lekarze 5.77 5.63 na 1000 osób
Pielęgniarki 21.24 21.03 na 1000 osób
Łóżka OIOM 3.1 3.13 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0.75 0.75 Procent
Stopa Międzybankowa 1.28 1.28 Procent
Podaż Pieniądza M0 71633 74878 Nok Million
Podaż Pieniądza M1 2812539 2729623 Nok Million
Podaż Pieniądza M2 3005263 2917647 Nok Million
Rezerwy Walutowe 730675 699575 Nok Million
Kredyty dla Sektora prywatnego 2040279 2017379 Nok Million
Stopa Depozytowa -0.25 -0.25 Procent
Bilans Banku Centralnego 12521164 12495848 Nok Million
Stopa Pożyczkowa 1.75 1.75 Procent
Tempo Wzrostu Kredytów 5 5 Procent
Prywatny dług do PKB 316 294 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 92600 138371 Nok Million
Saldo Obrotów Bieżących 269482 269482 Nok Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2.8 Procent Pkb
Eksport 165600 226319 Nok Million
Import 73000 87948 Nok Million
Dług Zagraniczny 6389569 6265186 Nok Million
Terms of Trade 104 95.46 Punkty
Rachunek kapitałowy 238212 106822 Nok Million
Wydobycie Ropy Naftowej 1748 1861 BBL/D/1K
Import gazu ziemnego 190 214 Teradżul
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -30582 36743 Nok Million
Eksport ropy naftowej 51622 35306 Nok Million
Indeks Terroryzmu 1.3 0.08
Sprzedaż Broni 72 31 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 43.2 45.9 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 9.1 -2.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu 89842 -7119 Nok Million
Wydatki Rządowe 228398 232545 Nok Million
Wydatków Rządowych W Pkb 58.4 51.5 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 488592 349330 Nok Million
Dług Publiczny 652533 721937 Nok Million
Wydatki Budżetu Państwa 398750 356449 Nok Million
Wnioski o Azyl 210 150 Osoby
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 7514 7520 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 22 22 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 38.2 Procent
Podatek od Towarów i Usług 25 25 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 22.3 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 14.1 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 8.2 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 8.8 8.6 Punkty
Przemysłowy PMI 60.6 59.7 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3 1.6 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.2 -0.7 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.2 -1.9 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 81.5 80.4 Procent
Zmiany Zapasów 33536 14181 Nok Million
Bankructwa 367 296 firm i osób prywatnych
Rejestracje nowych samochodów 12197 13563
Szybkość Internetu 23539 23633 KBps
Adresy IP 2663340 2550734 IP
Przetwórstwo Przemysłowe m/m 0.6 -2.1 Procent
Index Konkurencyjności 78.05 78.16 Punkty
Ranking Konkurencyjności 17 16
Indeks Percepcji Korupcji 85 84 Punkty
Ranking Korupcji 4 7
Platformy wiertnicze 16 16
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 7
Produkcja Energii Elektrycznej 12949 16042 Gigawatogodzina
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1 0.6 Procent
Produkcja w Górnictwie -19.6 -12.4 Procent
Produkcja Stali 41.2 65 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 5.5 11 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 -1.1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.9 -2.9 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 402386 410352 Nok Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 373222 360458 Nok Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.9 9.3 Procent
Kredyt Konsumencki 4024872 4013483 Nok Million
Wydatki gospodarstw domowych m/m 4.3 -1.1 Procent
Cena Benzyny 2.5 2.19 Usd / Litr
Wydatki Gospodarstw Domowych 2.1 4 Procent
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106 111 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 208 203 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 324 323 Punkty
Indeks Cen Domów m/m 0 1.2 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 6.2 6.2 Procent
Pozwolenia Na Budowę 3205 2279
Odsetek Mieszkań Własnościowych 80.8 80.3 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 2982 2614 Jednostki
Sprzedaż Nowych Domów 7707 8976 Jednostki


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.