Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.27 2021-05
Indeks Giełdowy 1176 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.39 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 5 2021-03
Inflacja 3 2021-04
Stopa Procentowa 0 2021-05
Bilans Handlowy 25448 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 9277 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 8.2 2021-03
Przemysłowy PMI 59.1 2021-04
Optymizm Konsumentów -5.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 115410 2021-05
Śmierć koronawirusa 767 2021-05
Odzyskany koronawirus 9348 2021-05
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.6 2020-12
PKB 403 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 900102 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 904222 2020-12
Środki Trwałe Brutto 213592 2020-12
Pkb Per Capita 92556 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 63633 2019-12
Rolnictwo w PKB 5481 2020-12
Budownictwo w PKB 51849 2020-12
Przemysł w PKB 54683 2020-12
Górnictwo w PKB 1463 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 55608 2020-12
Media w PKB 5759 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2021-03
Pracujący 2699 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 127436 2021-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.6 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.8 2021-03
Koszty Pracy 127 2020-12
Wydajność 113 2020-12
Wolne Etaty 63900 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.21 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 109 2020-12
Populacja 5.37 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.2 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1937 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 659 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47970 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 116 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 2021-04
Inflacja Bazowa 2 2021-04
Deflator Pkb 97.17 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 22.5 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 130 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 2020-12
Inflacja Żywności -2.1 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2021-04
Cpi Transport 116 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 35.4 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1919369 2021-05
Przypadki koronawirusa 115410 2021-05
Śmierć koronawirusa 767 2021-05
Odzyskany koronawirus 9348 2021-05
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12
Łóżka OIOM 343 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-05
Stopa Międzybankowa 0.27 2021-05
Podaż Pieniądza M0 73398 2021-03
Podaż Pieniądza M1 2562644 2021-03
Podaż Pieniądza M2 2731332 2021-03
Rezerwy Walutowe 666620 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1945590 2021-03
Stopa Depozytowa -1 2021-03
Bilans Banku Centralnego 11751708 2021-03
Stopa Pożyczkowa 1 2021-03
Tempo Wzrostu Kredytów 5 2021-03
Prywatna długu do PKB 288 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 25448 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 9277 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2020-12
Eksport 98133 2021-03
Import 72686 2021-03
Dług Zagraniczny 6151512 2020-12
Terms of Trade 84.12 2020-12
Rachunek kapitałowy -70605 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1816 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24017 2020-12
Eksport ropy naftowej 27693 2021-03
Indeks Terroryzmu 1.3 2019-12
Bronie Sprzedaży 72 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Bilans Budżetu -68692 2020-12
Wydatki Rządowe 220461 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 51.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 326884 2020-12
Dług Publiczny 637963 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 395576 2020-12
Wnioski o Azyl 130 2020-09
Rating Kredytowy 100 2021-05
Wydatki Wojskowe 7399 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 8.2 2021-03
Przemysłowy PMI 59.1 2021-04
Produkcja Przemysłowa 0.6 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.7 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 79 2021-03
Zmiany Zapasów 25924 2020-12
Bankructwa 326 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 15043 2021-04
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2020-12
Ranking Korupcji 7 2020-12
Platformy wiertnicze 14 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 14412 2021-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.9 2020-12
Produkcja w Górnictwie -12.1 2021-01
Produkcja Stali 41.2 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 363507 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355373 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.4 2020-12
Kredyt Konsumencki 3839326 2021-03
Cena Benzyny 1.82 2021-03
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.9 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 113 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 208 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 305 2021-04
Pozwolenia Na Budowę 2565 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 80.3 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2577 2021-03
Sprzedaż Nowych Domów 8761 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.