NORWEGIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-05
Inflacja 3 2018-07
Stopa Procentowa 0.5 2018-08
Bilans Handlowy 25348 2018-07
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.46 2018-08
Indeks Giełdowy 1007 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.71 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 % 2018-03
PKB 399 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 812179 Nok Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 848278 Nok Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 185182 Nok Million 2018-03
Pkb Per Capita 91219 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 64800 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 5389 Nok Million 2018-03
Budownictwo w PKB 48589 Nok Million 2018-03
Przemysł w PKB 51869 Nok Million 2018-03
Górnictwo w PKB 1346 Nok Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 47518 Nok Million 2018-03
Media w PKB 4973 Nok Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 % 2018-05
Pracujący 2686 Tysiąc 2018-05
Bezrobotni Zarejestrowani 83931 2018-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 % 2018-05
Koszty Pracy 121 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 123 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 68400 2018-03
Wzrost Wynagrodzeń 4.68 % 2018-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 159 Punkty Indeksowe 2018-03
Populacja 5.3 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1889 Tysiąc 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 663 Tysiąc 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 44310 NOK / miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.4 % 2018-07
Deflator Pkb 105 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 263 Punkty Indeksowe 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 22.6 % 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 155 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 143 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 1.3 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 111 Punkty Indeksowe 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 1.02 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 98786 Nok Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 2124499 Nok Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 2278427 Nok Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 537622 Nok Million 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1771778 Nok Million 2018-06
Stopa Depozytowa -0.5 % 2018-08
Bilans Banku Centralnego 8924154 NOK - miliony 2018-06
Stopa Pożyczkowa 1.5 % 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów 5.8 % 2018-06
Prywatna długu do PKB 287 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 25348 Nok Million 2018-07
Eksport 79286 Nok Million 2018-07
Import 53938 Nok Million 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 60999 Nok Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 5204408 Nok Million 2018-03
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 131480 Nok Million 2018-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1544 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -72893 Nok Million 2018-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.2 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -10110 Nok Million 2018-03
Wydatki Rządowe 192856 Nok Million 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 50.3 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 335796 Nok Million 2018-03
Dług Publiczny 633565 Nok Million 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 345906 Nok Million 2018-03
Wnioski o Azyl 145 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6330 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 9.2 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 49.3 2018-06
Produkcja Przemysłowa 2.9 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.7 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 78.9 % 2018-06
Zmiany Zapasów 54179 Nok Million 2018-03
Bankructwa 474 firm i osób prywatnych 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 13140 2018-07
Szybkość Internetu 23539 KBps 2017-03
Adresy IP 2663340 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.4 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 11 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10258 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie -0.3 % 2018-06
Produkcja Stali 52.67 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 19.6 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.9 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 357037 Nok Million 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 269803 Nok Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.3 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 3364200 Nok Million 2018-06
Cena Benzyny 1.92 Usd / Litr 2018-06
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.8 % 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 198 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 2396 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2027 Jednostki 2018-06
Sprzedaż Nowych Domów 26326 2018-05
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 163 mm 2015-12
Temperatura -2.91 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.