Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 10.22 2020-03
Indeks Giełdowy 728 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.94 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-01
Inflacja 0.9 2020-02
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Bilans Handlowy 18286 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 19073 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0.7 2019-12
Przemysłowy PMI 52.2 2020-02
Optymizm Konsumentów 14.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 4239 2020-03
Śmierć koronawirusa 25 2020-03
Odzyskany koronawirus 7 2020-03
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
PKB 450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 857009 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 919915 2019-12
Środki Trwałe Brutto 227880 2019-12
Pkb Per Capita 92121 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65441 2018-12
Rolnictwo w PKB 5196 2019-12
Budownictwo w PKB 53006 2019-12
Przemysł w PKB 55957 2019-12
Górnictwo w PKB 1340 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 51490 2019-12
Media w PKB 5689 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-01
Pracujący 2737 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 75150 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.5 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.1 2019-12
Koszty Pracy 127 2019-12
Wydajność 106 2019-12
Wolne Etaty 65800 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.46 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2019-12
Populacja 5.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1961 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 679 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 45900 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2020-02
Inflacja Bazowa 2.1 2020-02
Deflator Pkb 104 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.4 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 145 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 2019-12
Inflacja Żywności 2 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2020-02
Cpi Transport 112 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Stopa Międzybankowa 1.05 2020-03
Podaż Pieniądza M0 118761 2020-01
Podaż Pieniądza M1 2182221 2020-01
Podaż Pieniądza M2 2364612 2020-01
Rezerwy Walutowe 635601 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1855742 2020-01
Stopa Depozytowa 0 2020-03
Bilans Banku Centralnego 10929730 2019-11
Stopa Pożyczkowa 2 2020-03
Tempo Wzrostu Kredytów 5 2020-01
Prywatna długu do PKB 275 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18286 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 19073 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2018-12
Eksport 75470 2020-02
Import 57184 2020-02
Dług Zagraniczny 5733170 2019-12
Terms of Trade 94.46 2019-12
Rachunek kapitałowy 2216 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1785 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 27945 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.08 2018-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB 7.3 2018-12
Bilans Budżetu 6390 2019-12
Wydatki Rządowe 205596 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 354820 2019-12
Dług Publiczny 510625 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 348430 2019-12
Wnioski o Azyl 160 2019-12
Rating Kredytowy 100 2020-03
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0.7 2019-12
Przemysłowy PMI 52.2 2020-02
Produkcja Przemysłowa 0.3 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.3 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 79.4 2019-12
Zmiany Zapasów 14712 2019-12
Bankructwa 418 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 12639 2020-02
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2019-12
Ranking Korupcji 7 2019-12
Platformy wiertnicze 17 2020-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12368 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 2019-12
Produkcja w Górnictwie 13.4 2019-12
Produkcja Stali 51.83 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 14.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 384563 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 388871 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.5 2019-09
Kredyt Konsumencki 3641151 2020-01
Cena Benzyny 1.66 2020-02
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.8 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 104 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 2016 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2331 2020-02
Sprzedaż Nowych Domów 26141 2019-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4239 2020-03
Śmierć koronawirusa 25 2020-03
Odzyskany koronawirus 7 2020-03
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.