Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.58 2021-09
Indeks Giełdowy 1252 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.48 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2021-06
Stopa Bezrobocia 5.1 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 141 2021-09
Inflacja 3.4 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7693893 2021-09
Stopa Procentowa 0.25 2021-09
Bilans Handlowy 42576 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 93244 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 46 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 11.3 2021-06
Przemysłowy PMI 62.2 2021-08
Optymizm Konsumentów 10.9 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.1 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 22 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2021-12
Przypadki koronawirusa 185327 2021-09
Śmierć koronawirusa 850 2021-09
Odzyskany koronawirus 9348 2021-09
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2021-06
PKB 362 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 905355 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 948764 2021-06
Środki Trwałe Brutto 213794 2021-06
Pkb Per Capita 90885 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 63586 2020-12
Rolnictwo w PKB 5892 2021-06
Budownictwo w PKB 50927 2021-06
Przemysł w PKB 55645 2021-06
Górnictwo w PKB 999 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 55983 2021-06
Media w PKB 5670 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2021-06
Pracujący 2772 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 93914 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.7 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.7 2021-06
Koszty Pracy 146 2021-06
Wydajność 111 2021-06
Wolne Etaty 74600 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.39 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 2021-06
Populacja 5.37 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 69 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1984 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 669 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 50750 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 141 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7693893 2021-09
Przypadki koronawirusa 185327 2021-09
Śmierć koronawirusa 850 2021-09
Odzyskany koronawirus 9348 2021-09
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12
Łóżka OIOM 343 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 117 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 2021-08
Inflacja Bazowa 1 2021-08
Deflator Pkb 106 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 141 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 50.1 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 136 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 160 2021-06
Inflacja Żywności -2.9 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 123 2021-08
Cpi Transport 116 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.52 2021-09
Podaż Pieniądza M0 120719 2021-07
Podaż Pieniądza M1 2722373 2021-07
Podaż Pieniądza M2 2905544 2021-07
Rezerwy Walutowe 761737 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1972988 2021-07
Stopa Depozytowa -1 2021-08
Bilans Banku Centralnego 12883164 2021-08
Stopa Pożyczkowa 1 2021-08
Tempo Wzrostu Kredytów 5.3 2021-07
Prywatna długu do PKB 316 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 42576 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 93244 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2 2020-12
Eksport 115726 2021-08
Import 73152 2021-08
Dług Zagraniczny 6116277 2021-06
Terms of Trade 84.86 2021-06
Rachunek kapitałowy 11235 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1675 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2217 2021-03
Eksport ropy naftowej 31959 2021-08
Indeks Terroryzmu 1.3 2019-12
Bronie Sprzedaży 72 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2020-12
Bilans Budżetu -68164 2021-06
Wydatki Rządowe 220854 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 58.4 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 324179 2021-06
Dług Publiczny 628081 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 392343 2021-06
Wnioski o Azyl 70 2021-05
Rating Kredytowy 100 2021-09
Wydatki Wojskowe 7514 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 11.3 2021-06
Przemysłowy PMI 62.2 2021-08
Produkcja Przemysłowa 1.3 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.5 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 79.8 2021-06
Zmiany Zapasów 17822 2021-06
Bankructwa 156 2021-07
Rejestracje nowych samochodów 17586 2021-08
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2020-12
Ranking Korupcji 7 2020-12
Platformy wiertnicze 17 2021-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 10399 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.4 2021-06
Produkcja w Górnictwie -18.1 2021-06
Produkcja Stali 41.2 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 10.9 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.1 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.1 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 365860 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 361682 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.9 2021-03
Kredyt Konsumencki 3917838 2021-07
Cena Benzyny 1.92 2021-07
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.2 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 115 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 208 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 310 2021-08
Pozwolenia Na Budowę 1528 2021-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 80.3 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1554 2021-07
Sprzedaż Nowych Domów 9465 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.