Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.44 2020-07
Indeks Giełdowy 876 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.57 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-04
Inflacja 1.4 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -1161 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 66078 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -17.5 2020-03
Przemysłowy PMI 48.9 2020-06
Optymizm Konsumentów -7.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.8 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 8965 2020-07
Śmierć koronawirusa 252 2020-07
Odzyskany koronawirus 32 2020-07
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2020-03
PKB 403 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 843590 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 901222 2020-03
Środki Trwałe Brutto 213672 2020-03
Pkb Per Capita 92556 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 63633 2019-12
Rolnictwo w PKB 5278 2020-03
Budownictwo w PKB 51628 2020-03
Przemysł w PKB 55131 2020-03
Górnictwo w PKB 1276 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 52586 2020-03
Media w PKB 5707 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-04
Pracujący 2715 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 75150 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.2 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.4 2020-04
Koszty Pracy 125 2020-03
Wydajność 105 2020-03
Wolne Etaty 63900 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.78 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 111 2020-03
Populacja 5.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1942 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 671 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 48730 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2020-06
Inflacja Bazowa 3.1 2020-06
Deflator Pkb 105 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.9 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14.4 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 147 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 152 2020-03
Inflacja Żywności 3 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2020-06
Cpi Transport 116 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.32 2020-07
Podaż Pieniądza M0 277946 2020-05
Podaż Pieniądza M1 2376810 2020-05
Podaż Pieniądza M2 2554712 2020-05
Rezerwy Walutowe 716527 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1910337 2020-05
Stopa Depozytowa -1 2020-06
Bilans Banku Centralnego 11012690 2020-03
Stopa Pożyczkowa 1 2020-06
Tempo Wzrostu Kredytów 4.6 2020-05
Prywatna długu do PKB 275 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1161 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 66078 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2018-12
Eksport 56237 2020-05
Import 57397 2020-05
Dług Zagraniczny 6638702 2020-03
Terms of Trade 96.52 2020-03
Rachunek kapitałowy 98918 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1735 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -62104 2020-03
Eksport ropy naftowej 16234 2020-05
Indeks Terroryzmu 0.08 2018-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Bilans Budżetu -22430 2020-03
Wydatki Rządowe 207825 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 51.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 361447 2020-03
Dług Publiczny 715305 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 383877 2020-03
Wnioski o Azyl 35 2020-05
Rating Kredytowy 100 2020-07
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -17.5 2020-03
Przemysłowy PMI 48.9 2020-06
Produkcja Przemysłowa 3 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.2 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 77.3 2020-03
Zmiany Zapasów 23752 2020-03
Bankructwa 322 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 10888 2020-06
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2019-12
Ranking Korupcji 7 2019-12
Platformy wiertnicze 16 2020-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12368 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -8.7 2020-05
Produkcja w Górnictwie 5.8 2020-05
Produkcja Stali 55 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.8 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.8 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 368297 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 395728 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9 2019-12
Kredyt Konsumencki 3691493 2020-05
Cena Benzyny 1.45 2020-05
Wydatki Gospodarstw Domowych 4.5 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 105 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 2523 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2669 2020-05
Sprzedaż Nowych Domów 24996 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 8965 2020-07
Śmierć koronawirusa 252 2020-07
Odzyskany koronawirus 32 2020-07
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12
Łóżka OIOM 343 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.