Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.31 2020-10
Indeks Giełdowy 930 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.63 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-07
Inflacja 1.7 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -2865 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 20482 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -10.1 2020-06
Przemysłowy PMI 46.1 2020-08
Optymizm Konsumentów -6.6 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.9 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Przypadki koronawirusa 13788 2020-09
Śmierć koronawirusa 274 2020-09
Odzyskany koronawirus 9348 2020-09
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.7 2020-06
PKB 403 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 798949 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 799964 2020-06
Środki Trwałe Brutto 206478 2020-06
Pkb Per Capita 92556 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 63633 2019-12
Rolnictwo w PKB 5298 2020-06
Budownictwo w PKB 47938 2020-06
Przemysł w PKB 51370 2020-06
Górnictwo w PKB 1224 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 51704 2020-06
Media w PKB 5606 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-07
Pracujący 2688 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 134569 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.8 2020-06
Koszty Pracy 145 2020-06
Wydajność 105 2020-03
Wolne Etaty 63900 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.09 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2020-06
Populacja 5.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.3 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.7 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1933 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 653 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 49430 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2020-08
Inflacja Bazowa 3.7 2020-08
Deflator Pkb 101 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -12.1 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 139 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 157 2020-06
Inflacja Żywności 3.7 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2020-08
Cpi Transport 115 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.29 2020-09
Podaż Pieniądza M0 174563 2020-07
Podaż Pieniądza M1 2451072 2020-07
Podaż Pieniądza M2 2626942 2020-07
Rezerwy Walutowe 664675 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1894235 2020-07
Stopa Depozytowa -1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 11293795 2020-05
Stopa Pożyczkowa 1 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 4.7 2020-08
Prywatna długu do PKB 275 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2865 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 20482 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2019-12
Eksport 57032 2020-08
Import 59896 2020-08
Dług Zagraniczny 6328877 2020-06
Terms of Trade 88.89 2020-06
Rachunek kapitałowy 12534 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1775 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -34300 2020-06
Eksport ropy naftowej 18378 2020-08
Indeks Terroryzmu 0.08 2018-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 6.4 2019-12
Bilans Budżetu -114258 2020-06
Wydatki Rządowe 200976 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 51.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 297964 2020-06
Dług Publiczny 634724 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 412222 2020-06
Wnioski o Azyl 60 2020-06
Rating Kredytowy 100 2020-09
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.2 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10.1 2020-06
Przemysłowy PMI 46.1 2020-08
Produkcja Przemysłowa 7.4 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.5 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.1 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 76 2020-06
Zmiany Zapasów 13815 2020-06
Bankructwa 225 2020-07
Rejestracje nowych samochodów 12205 2020-08
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.05 2019-12
Ranking Konkurencyjności 17 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2019-12
Ranking Korupcji 7 2019-12
Platformy wiertnicze 15 2020-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 12368 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.3 2020-06
Produkcja w Górnictwie 5.8 2020-05
Produkcja Stali 60 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.6 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.9 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.2 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 326437 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355373 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.8 2020-06
Kredyt Konsumencki 3725147 2020-07
Cena Benzyny 1.7 2020-08
Wydatki Gospodarstw Domowych -3.8 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 283 2020-08
Pozwolenia Na Budowę 2098 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.3 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2106 2020-08
Sprzedaż Nowych Domów 9964 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 13788 2020-09
Śmierć koronawirusa 274 2020-09
Odzyskany koronawirus 9348 2020-09
Łóżka szpitalne 3.6 2017-12
Lekarze 5.53 2018-12
Pielęgniarki 20.83 2018-12
Łóżka OIOM 343 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.