Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 4 2018-09
Inflacja 3.5 2018-11
Stopa Procentowa 0.75 2018-11
Bilans Handlowy 34898 2018-10
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.55 2018-12
Indeks Giełdowy 933 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.83 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 % 2018-09
PKB 399 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 811190 Nok Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 867368 Nok Million 2018-09
Środki Trwałe Brutto 208126 Nok Million 2018-09
Pkb Per Capita 91219 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 64800 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4007 Nok Million 2018-09
Budownictwo w PKB 50490 Nok Million 2018-09
Przemysł w PKB 52192 Nok Million 2018-09
Górnictwo w PKB 1182 Nok Million 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 48827 Nok Million 2018-09
Media w PKB 5064 Nok Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 % 2018-09
Pracujący 2706 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 80751 2018-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.7 % 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.1 % 2018-09
Koszty Pracy 134 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 120 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 68400 2018-09
Wzrost Wynagrodzeń 2.42 % 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Populacja 5.3 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1912 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 671 Tysiąc 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 45570 NOK / miesiąc 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.5 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 Punkty Indeksowe 2018-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 2.2 % 2018-11
Deflator Pkb 112 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 270 Punkty Indeksowe 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.9 % 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 155 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 143 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 4.3 % 2018-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 Punkty Indeksowe 2018-11
Cpi Transport 110 Punkty Indeksowe 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 % 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 1.28 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 79844 Nok Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 2093253 Nok Million 2018-10
Podaż Pieniądza M2 2247611 Nok Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 535596 Nok Million 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1738920 Nok Million 2018-10
Stopa Depozytowa -0.25 % 2018-12
Bilans Banku Centralnego 8820009 Nok Million 2018-10
Stopa Pożyczkowa 1.75 % 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 5.7 % 2018-10
Prywatna długu do PKB 285 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 34898 Nok Million 2018-10
Eksport 99518 Nok Million 2018-10
Import 64619 Nok Million 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 91780 Nok Million 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 5235309 Nok Million 2018-09
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy 58208 Nok Million 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1526 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9055 Nok Million 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.2 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 29995 Nok Million 2018-09
Wydatki Rządowe 198549 Nok Million 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 50.3 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 324043 Nok Million 2018-09
Dług Publiczny 629080 Nok Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 294048 Nok Million 2018-09
Wnioski o Azyl 280 Osoby 2018-08
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6330 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 8.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 56.1 2018-11
Produkcja Przemysłowa 4.5 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 79.2 % 2018-09
Zmiany Zapasów 29903 Nok Million 2018-09
Bankructwa 457 firm i osób prywatnych 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 14095 2018-11
Szybkość Internetu 23539 KBps 2017-03
Adresy IP 2663340 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 78.16 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 11198 Gigawatogodzina 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 % 2018-09
Produkcja w Górnictwie -11.7 % 2018-09
Produkcja Stali 55 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 14.6 Punkty Indeksowe 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.6 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 369151 Nok Million 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 273354 Nok Million 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.6 % 2018-09
Kredyt Konsumencki 3433510 Nok Million 2018-10
Cena Benzyny 1.89 Usd / Litr 2018-10
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.2 % 2018-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 198 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 Punkty Indeksowe 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 3227 2018-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2822 Jednostki 2018-10
Sprzedaż Nowych Domów 26830 2018-10
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 163 mm 2015-12
Temperatura -2.91 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.