Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.5 2019-04
Indeks Giełdowy 1011 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.77 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-01
Inflacja 2.9 2019-03
Stopa Procentowa 1 2019-03
Bilans Handlowy 13870 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 46795 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 2017-12
Koniunktura w przemyśle 9 2018-12
Przemysłowy PMI 56.8 2019-03
Optymizm Konsumentów 12.7 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
PKB 399 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 815202 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 931640 2018-12
Środki Trwałe Brutto 210357 2018-12
Pkb Per Capita 91219 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 64800 2017-12
Rolnictwo w PKB 5524 2018-12
Budownictwo w PKB 50479 2018-12
Przemysł w PKB 53045 2018-12
Górnictwo w PKB 1224 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 49190 2018-12
Media w PKB 5087 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-01
Pracujący 2702 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 78316 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.6 2019-01
Koszty Pracy 124 2018-12
Wydajność 121 2018-12
Wolne Etaty 68400 2018-09
Wzrost Wynagrodzeń 2.97 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2018-12
Populacja 5.3 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1916 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 673 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 45380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-03
Inflacja Bazowa 2.7 2019-03
Deflator Pkb 110 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.2 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 155 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 147 2018-12
Inflacja Żywności 2.9 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-03
Cpi Transport 111 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-03
Stopa Międzybankowa 1.45 2019-04
Podaż Pieniądza M0 81896 2019-02
Podaż Pieniądza M1 2097243 2019-02
Podaż Pieniądza M2 2261116 2019-02
Rezerwy Walutowe 583534 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 1779235 2019-02
Stopa Depozytowa 0 2019-04
Bilans Banku Centralnego 9149080 2018-11
Stopa Pożyczkowa 2 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 5.7 2019-02
Prywatna długu do PKB 285 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13870 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 46795 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Eksport 79667 2019-03
Import 65797 2019-03
Dług Zagraniczny 5425403 2018-12
Terms of Trade 105 2018-12
Rachunek kapitałowy 54753 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1535 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -40950 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.15 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 2017-12
Bilans Budżetu 9453 2018-12
Wydatki Rządowe 197790 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 50.3 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 349381 2018-12
Dług Publiczny 523869 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 339928 2018-12
Wnioski o Azyl 150 2019-02
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6330 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 9 2018-12
Przemysłowy PMI 56.8 2019-03
Produkcja Przemysłowa -5.7 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.1 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 79.6 2018-12
Zmiany Zapasów 33332 2018-12
Bankructwa 410 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 17227 2019-03
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2018-12
Ranking Korupcji 7 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 11745 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.8 2019-01
Produkcja w Górnictwie 21.2 2019-02
Produkcja Stali 55 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 12.7 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.9 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 371659 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 291126 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.4 2018-12
Kredyt Konsumencki 3471826 2019-02
Cena Benzyny 1.76 2019-02
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.1 2019-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 100 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 198 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 2355 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2713 2019-02
Sprzedaż Nowych Domów 27818 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.