Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.74 2019-06
Indeks Giełdowy 968 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-03
Inflacja 2.5 2019-05
Stopa Procentowa 1 2019-05
Bilans Handlowy 11344 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 67779 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 2017-12
Koniunktura w przemyśle 6.9 2019-03
Przemysłowy PMI 54.4 2019-05
Optymizm Konsumentów 12.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
PKB 399 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 815323 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 900014 2019-03
Środki Trwałe Brutto 211997 2019-03
Pkb Per Capita 91219 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 64800 2017-12
Rolnictwo w PKB 5357 2019-03
Budownictwo w PKB 51364 2019-03
Przemysł w PKB 53009 2019-03
Górnictwo w PKB 1290 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 49428 2019-03
Media w PKB 5076 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-03
Pracujący 2717 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 77793 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.9 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.6 2019-03
Koszty Pracy 122 2019-03
Wydajność 103 2019-03
Wolne Etaty 75700 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.35 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2019-03
Populacja 5.3 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1916 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 673 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47220 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-05
Inflacja Bazowa 2.3 2019-05
Deflator Pkb 110 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 140 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2019-03
Inflacja Żywności 1 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115 2019-05
Cpi Transport 112 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-05
Stopa Międzybankowa 1.52 2019-06
Podaż Pieniądza M0 75239 2019-04
Podaż Pieniądza M1 2107837 2019-04
Podaż Pieniądza M2 2279171 2019-04
Rezerwy Walutowe 599415 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1802993 2019-04
Stopa Depozytowa 0 2019-05
Bilans Banku Centralnego 9828466 2019-04
Stopa Pożyczkowa 2 2019-05
Tempo Wzrostu Kredytów 5.7 2019-04
Prywatna długu do PKB 285 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 11344 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 67779 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.1 2018-12
Eksport 77400 2019-05
Import 66056 2019-05
Dług Zagraniczny 5482151 2019-03
Terms of Trade 95.88 2019-03
Rachunek kapitałowy 32462 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1420 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -11977 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.15 2017-12
Bronie Sprzedaży 64 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 2017-12
Bilans Budżetu 2941 2019-03
Wydatki Rządowe 199131 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 48.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 359889 2019-03
Dług Publiczny 523869 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 356948 2019-03
Wnioski o Azyl 155 2019-04
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6824 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 6.9 2019-03
Przemysłowy PMI 54.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa -4.2 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 79.3 2019-03
Zmiany Zapasów 31468 2019-03
Bankructwa 420 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 13421 2019-05
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2018-12
Ranking Korupcji 7 2018-12
Platformy wiertnicze 17 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 11305 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2019-03
Produkcja w Górnictwie -2.9 2019-03
Produkcja Stali 51.71 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 12.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 373833 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 275606 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7 2019-03
Kredyt Konsumencki 3504230 2019-04
Cena Benzyny 1.83 2019-04
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.2 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 99.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 202 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 3094 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3092 2019-04
Sprzedaż Nowych Domów 27767 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.