Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 8.62 2019-02
Indeks Giełdowy 986 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.66 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-11
Inflacja 3.1 2019-01
Stopa Procentowa 0.75 2019-02
Bilans Handlowy 28774 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 91780 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.7 2017-12
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 2017-12
Koniunktura w przemyśle 9 2018-12
Przemysłowy PMI 58.3 2019-01
Optymizm Konsumentów 14.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
PKB 399 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 815202 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 931640 2018-12
Środki Trwałe Brutto 210357 2018-12
Pkb Per Capita 91219 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 64800 2017-12
Rolnictwo w PKB 5524 2018-12
Budownictwo w PKB 50479 2018-12
Przemysł w PKB 53045 2018-12
Górnictwo w PKB 1224 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 49190 2018-12
Media w PKB 5087 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-11
Pracujący 2710 2018-11
Bezrobotni Zarejestrowani 79682 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2018-11
Koszty Pracy 124 2018-12
Wydajność 121 2018-12
Wolne Etaty 68400 2018-09
Wzrost Wynagrodzeń 2.97 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2018-12
Populacja 5.3 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1916 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 673 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 45380 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-01
Inflacja Bazowa 2.1 2019-01
Deflator Pkb 110 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.9 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 155 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 147 2018-12
Inflacja Żywności 1.2 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117 2019-01
Cpi Transport 110 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-02
Stopa Międzybankowa 1.28 2019-02
Podaż Pieniądza M0 85015 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2096754 2018-12
Podaż Pieniądza M2 2252569 2018-12
Rezerwy Walutowe 549578 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1760937 2018-12
Stopa Depozytowa -0.25 2019-02
Bilans Banku Centralnego 9149080 2018-11
Stopa Pożyczkowa 1.75 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 5.4 2018-12
Prywatna długu do PKB 285 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 28774 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 91780 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.7 2017-12
Eksport 88851 2019-01
Import 60078 2019-01
Dług Zagraniczny 5235309 2018-09
Terms of Trade 105 2018-12
Rachunek kapitałowy 58208 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1511 2018-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9055 2018-09
Indeks Terroryzmu 0.15 2017-12
Bronie Sprzedaży 134 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.2 2017-12
Budżet Państwa do PKB 4.4 2017-12
Bilans Budżetu 29995 2018-09
Wydatki Rządowe 197790 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 50.3 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 324043 2018-09
Dług Publiczny 614750 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 294048 2018-09
Wnioski o Azyl 280 2018-08
Rating Kredytowy 98.71
Wydatki Wojskowe 6330 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 25 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.1 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 9 2018-12
Przemysłowy PMI 58.3 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1.2 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 79.6 2018-12
Zmiany Zapasów 33332 2018-12
Bankructwa 362 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 11932 2019-01
Szybkość Internetu 23539 2017-03
Adresy IP 2663340 2017-03
Index Konkurencyjności 78.16 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 84 2018-12
Ranking Korupcji 7 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 13666 2018-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.9 2018-12
Produkcja w Górnictwie -0.9 2018-12
Produkcja Stali 43.44 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 14.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 371659 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 273354 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.6 2018-09
Kredyt Konsumencki 3449894 2018-12
Cena Benzyny 1.73 2018-12
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.1 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 198 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 2465 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.6 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2701 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 27368 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Norwegia - Wskaźniki ekonomiczne.