Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 8.94 9.04 9.09 9.15 9.21 9.33
Indeks Giełdowy 1007.27 991 977 964 952 927
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.35 1.41 1.45 1.5 1.54 1.64
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 1.1 1.7 2.5 1.9 2.9
Stopa Bezrobocia 3.60 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7
Inflacja 1.60 1.6 2 2.1 2 1.7
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 6674.00 19260 21700 17600 15500 18900
Saldo Obrotów Bieżących 30587.00 59800 45100 50700 57500 51200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.10 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Dług Publiczny do PKB 36.30 32 32 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Koniunktura w przemyśle 5.60 9 8.2 8 7.5 6.5
Przemysłowy PMI 53.80 53.2 54.1 53.8 54.2 53.8
Optymizm Konsumentów 17.10 17.1 15 7 9 12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 1.1 1.7 2.5 1.9 2.9
PKB 434.75 450 450 470 470 470
Pkb W Cenach Stałych 844288.00 819862 829792 835706 830814 853856
Produkt Narodowy Brutto 870240.00 871933 946042 930290 886775 973477
Środki Trwałe Brutto 217462.00 213504 220127 216781 221594 226510
Pkb Per Capita 92121.40 92200 92200 93000 93000 93000
Pkb Per Capita Ppp 65441.40 65800 65800 66300 66300 66300
Rolnictwo w PKB 5272.00 3676 5602 5467 5372 5764
Budownictwo w PKB 52709.00 51677 52188 53503 53710 53702
Przemysł w PKB 56037.00 54713 55812 56400 57102 57430
Górnictwo w PKB 1211.00 1264 1323 1361 1234 1361
Administracja Publiczna w PKB 51176.00 51019 51739 52248 52148 53239
Media w PKB 5605.00 5533 5591 5640 5711 5754
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.60 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 77148.00 75900 74750 74700 74500 74250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.70 70.6 70.6 70.7 70.5 70.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 109.90 105 107 111 113 111
Wzrost Wynagrodzeń 3.10 2.9 3.2 3 3.2 3.4
Populacja 5.30 5.34 5.34 5.38 5.38 5.38
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 47220.00 45472 46832 48637 48731 48424
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.60 1.6 2 2.1 2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.60 111 112 113 113 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.60 109 110 110 111 112
Inflacja Bazowa 2.10 2 2.3 2.2 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.90 112 114 115 110 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.40 -6.2 -2 0.5 1.4 2
Inflacja Żywności 0.90 1.2 1.6 1.8 1.9 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.70 0.6 0 0.4 0.3 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.70 116 118 118 116 120
Cpi Transport 112.50 111 112 113 116 113
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.62 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Prywatna długu do PKB 275.30 269 269 262 262 262
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Tempo Wzrostu Kredytów 5.60 5.5 5.4 5.6 5.9 6.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 6674.00 19260 21700 17600 15500 18900
Saldo Obrotów Bieżących 30587.00 59800 45100 50700 57500 51200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.10 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Import 58997.00 59950 53700 64600 62000 66200
Eksport 65672.00 79210 75400 82200 77500 85100
Wydobycie Ropy Naftowej 1296.00 1250 1300 1410 1480 1390
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 36.30 32 32 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Wydatki Rządowe 204763.00 202654 204173 207875 208653 210094
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 48.5 48.5 48.8 48.8 48.8
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 5.60 9 8.2 8 7.5 6.5
Przemysłowy PMI 53.80 53.2 54.1 53.8 54.2 53.8
Produkcja Przemysłowa -5.70 0.5 1 2.2 2.3 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.50 -0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.80 2.4 2.5 2.3 2.6 2.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 17.10 17.1 15 7 9 12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.90 1.5 1.9 2 1.9 2
Wydatki Konsumpcyjne 382040.00 381482 385129 390186 389299 396297
Cena Benzyny 1.84 1.76 1.71 1.66 1.61 1.61
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.80 -0.4 0.6 0.5 0.4 0.4


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.