Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 10.45 10.59 10.65 10.72 10.78 10.91
Indeks Giełdowy 792.59 771 754 737 721 689
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.71 0.65 0.68 0.7 0.72 0.77

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 -4.5 -2.7 1 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -4.7 -3.8 -2.6 1 1.8
Stopa Bezrobocia 3.80 23.2 27 26.8 22 12
Inflacja 0.90 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Bilans Handlowy 18285.80 10500 8500 21700 21700 20200
Saldo Obrotów Bieżących 19073.00 57500 47200 51200 51200 59100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 7.2 7.9 7.9
Dług Publiczny do PKB 36.30 38 38 38 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB 7.30 2 2 2 -2.3 -2.3
Koniunktura w Przemyśle 0.70 -20 -16 -12 -8 -4
Przemysłowy PMI 41.90 41 45 50 51.5 52.5
Optymizm Konsumentów 14.50 -9 -17 -12 -7 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 0.5 0.2 0.6 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 -4.5 -2.7 1 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -4.7 -3.8 -2.6 1 1.8
PKB 450.00 470 470 470 495 495
Pkb W Cenach Stałych 857009.00 823912 827909 834727 865579 849752
Produkt Narodowy Brutto 919915.00 849777 832697 895997 929114 912125
Środki Trwałe Brutto 227880.00 213519 221449 221955 230159 225950
Pkb Per Capita 92121.40 93000 93000 93000 94500 94500
Pkb Per Capita Ppp 65441.40 66300 66300 66300 63554 63206
Rolnictwo w PKB 5196.00 5215 5128 5061 5248 5152
Budownictwo w PKB 53006.00 51331 51872 51628 53536 52557
Przemysł w PKB 55957.00 54699 54807 54502 56517 55483
Górnictwo w PKB 1340.00 1195 1335 1305 1353 1329
Administracja Publiczna w PKB 51490.00 49981 50292 50151 52005 51054
Media w PKB 5689.00 5471 5581 5541 5746 5641

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.80 23.2 27 26.8 22 12
Bezrobotni Zarejestrowani 75150.00 175000 170000 165000 151000 125250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.50 70.5 70.8 70.9 70.9 71
Koszty Pracy 126.70 145 131 131 131 136
Wynagrodzenia w Przemyśle 107.50 114 109 111 111 115
Wzrost Wynagrodzeń 3.46 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6
Populacja 5.33 5.38 5.38 5.38 5.42 5.42
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 45900.00 48878 47507 47552 47552 49264

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.90 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.20 112 113 113 113 115
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.80 113 114 114 114 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.00 111 111 112 112 114
Inflacja Bazowa 2.10 1.9 2.3 2.2 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.10 102 105 116 110 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.40 -6 -2 2 2 2.2
Inflacja Żywności 2.00 0.5 1 1.4 1.8 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.30 115 116 118 114 120
Cpi Transport 112.30 115 115 114 114 116

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 1.04 1.04 1.04 1.04 1.29 1.29
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0.05 0 0.25
Stopa Pożyczkowa 2.00 2 2 2 2.25 2.25
Tempo Wzrostu Kredytów 4.80 5 5.1 6.2 6.2 7
Prywatna długu do PKB 275.30 262 262 262 262 255

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 18285.80 10500 8500 21700 21700 20200
Saldo Obrotów Bieżących 19073.00 57500 47200 51200 51200 59100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 7.2 7.9 7.9
Import 57184.12 56000 63200 58200 58200 66200
Eksport 75469.92 66500 71700 79900 79900 86400
Terms of Trade 94.46 109 109 109 109 109
Wydobycie Ropy Naftowej 1785.00 1450 1500 1550 1550 1800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 36.30 38 38 38 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB 7.30 2 2 2 -2.3 -2.3
Bilans Budżetu 6390.00 1245 1245 -4490 -4490 -11660
Wydatki Rządowe 205596.00 198620 200692 200251 207652 203855
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 48.8 48.8 48.8 48.8 48.9

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 0.70 -20 -16 -12 -8 -4
Przemysłowy PMI 41.90 41 45 50 51.5 52.5
Produkcja Przemysłowa 0.30 2.3 2.4 2.5 2.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.30 0.4 -0.1 0.4 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.20 2.6 2.2 1.9 1.9 1.9
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.20 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 14.50 -9 -17 -12 -7 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 0.5 0.2 0.6 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.00 1.9 2.1 2 2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 384563.00 373458 377194 374564 388409 381307
Rozporządzalny Dochód Osobisty 388871.00 373143 381482 378760 392760 385578
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.50 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5
Kredyt Konsumencki 3649811.00 3466898 3524515 3534016 3677563 3597628
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.80 0.4 0.1 0.4 0.4 0.4
Cena Benzyny 1.66 1.58 1.5 1.42 1.35 1.28


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.