Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 9.00 9.01 9.06 9.12 9.17 9.28
Indeks Giełdowy 931.99 915 895 875 856 818
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.59 0.62 0.64 0.66 0.68 0.72

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.50 5 2.5 1.7 1.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 -8.8 -4.6 -1.2 9.6 3.2
Stopa Bezrobocia 4.60 5.1 4.8 4.2 3.6 3.4
Inflacja 1.40 1.8 1.7 2 2.9 2.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -10200.00 8500 18900 13800 12300 17200
Saldo Obrotów Bieżących 66078.00 17200 26200 51400 34200 34100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 7.9 7.9 7.9
Dług Publiczny do PKB 40.60 49 49 48 48 48
Budżet Państwa do PKB 6.40 -3.2 -3.2 2.5 2.5 2.5
Koniunktura w Przemyśle -10.10 -16 -7 -2 -4 -4
Przemysłowy PMI 43.30 45 50 51.5 53.2 52.5
Optymizm Konsumentów -7.60 -12 -7 -2 6 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.70 0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.50 5 2.5 1.7 1.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 -8.8 -4.6 -1.2 9.6 3.2
PKB 403.34 360 360 420 420 420
Pkb W Cenach Stałych 843590.00 806931 817433 833467 924575 843591
Produkt Narodowy Brutto 901222.00 811244 887244 890407 987739 915636
Środki Trwałe Brutto 213672.00 215557 214825 211108 234185 221699
Pkb Per Capita 92556.30 89000 89000 90500 90500 90500
Pkb Per Capita Ppp 63633.10 61100 61100 62400 62400 62400
Rolnictwo w PKB 5278.00 5131 5030 5215 5785 5191
Budownictwo w PKB 51628.00 50530 50469 51008 56584 52084
Przemysł w PKB 55131.00 53388 53373 54469 60424 55081
Górnictwo w PKB 1276.00 1298 1278 1261 1398 1319
Administracja Publiczna w PKB 52586.00 49026 49158 51955 57634 50731
Media w PKB 5707.00 5443 5436 5639 6255 5610

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.60 5.1 4.8 4.2 3.6 3.4
Bezrobotni Zarejestrowani 75150.00 170000 165000 151000 136000 125250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.10 68.5 69 69.3 69.7 70
Koszty Pracy 125.10 130 130 127 128 133
Wzrost Wynagrodzeń 2.78 1.7 1.6 1.8 2 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 111.00 107 109 113 113 112
Populacja 5.33 5.38 5.38 5.42 5.42 5.42
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 48730.00 46680 47691 49607 49705 48740

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.40 1.8 1.7 2 2.9 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.10 113 113 113 115 116
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.80 114 114 114 116 117
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.10 112 112 113 114 114
Inflacja Bazowa 3.10 3 2.7 2.8 2.6 2.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.90 100 112 103 102 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -14.40 -6 -0.8 3.2 7.9 4
Inflacja Żywności 3.00 2.8 1.4 1.8 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.30 116 118 114 114 121
Cpi Transport 116.30 115 114 115 117 117

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.29 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
Stopa Depozytowa -1.00 -1 -1 -1 -1 -1
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1
Tempo Wzrostu Kredytów 4.60 4.2 4 4.2 4.4 4.3
Prywatna długu do PKB 275.30 284 284 282 282 282

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -10200.00 8500 18900 13800 12300 17200
Saldo Obrotów Bieżących 66078.00 17200 26200 51400 34200 34100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 7.9 7.9 7.9
Import 66025.00 45200 46200 54900 44600 54200
Eksport 55787.00 47700 62900 68700 56900 74400
Wydobycie Ropy Naftowej 1805.00 1500 1550 1650 1700 1800

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 40.60 49 49 48 48 48
Budżet Państwa do PKB 6.40 -3.2 -3.2 2.5 2.5 2.5
Bilans Budżetu -22430.00 -49000 -29200 -22300 -8100 3400
Wydatki Rządowe 207825.00 212500 215500 215400 214200 213800
Wydatków Rządowych W Pkb 51.80 56 56 54 54 54
Dochody Budżetu Państwa 361447.00 298000 336000 355900 357900 358600
Wydatki Budżetu Państwa 383877.00 347000 365200 378200 366000 355200

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -10.10 -16 -7 -2 -4 -4
Przemysłowy PMI 43.30 45 50 51.5 53.2 52.5
Produkcja Przemysłowa 3.00 3.2 2.5 2.9 3 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 -1.2 0.7 0.5 0.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.20 -2.7 -2 -2 4.5 4.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -8.70 4.7 0.6 0.5 0.4 0.7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -7.60 -12 -7 -2 6 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.70 0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.70 -2.1 -1.2 1.5 2 3
Wydatki Konsumpcyjne 368297.00 366749 364654 363877 403654 376323
Rozporządzalny Dochód Osobisty 395728.00 370640 377525 390979 433718 389605
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.00 11 11.1 9.8 7.5 7.4
Kredyt Konsumencki 3691493.00 3434696 3461449 3618763 4026204 3572215
Wydatki Gospodarstw Domowych 5.30 0.1 0.4 0.5 0.3 0.4
Cena Benzyny 1.54 1.38 1.31 1.24 1.18 1.12


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.