Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 9.21 9.33 9.39 9.45 9.5 9.62
Indeks Giełdowy 925.58 894 874 855 836 799
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.76 0.75 0.77 0.8 0.83 0.88

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 2.5 1.7 1.5 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.70 -4.6 -1.2 4.2 3.6 3.2
Stopa Bezrobocia 5.30 5.5 5.6 5.2 4.7 4.4
Inflacja 1.60 1.7 2.6 2.4 2.7 2.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -8041.00 18900 21700 -200 -10700 17200
Saldo Obrotów Bieżących 20482.00 26200 51400 34200 20500 34100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.10 3.6 3 3 3 3
Dług Publiczny do PKB 40.60 49 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 6.40 1 2.5 2.5 2.5 2.5
Koniunktura w Przemyśle 1.70 -7 -2 -4 -6 -4
Przemysłowy PMI 50.30 50 51.5 54 53.6 52.5
Optymizm Konsumentów -6.60 -7 -2 6 2 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.90 0.6 0.4 0.5 -1.4 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.52

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 2.5 1.7 1.5 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.70 -4.6 -1.2 4.2 3.6 3.2
PKB 403.34 360 420 420 420 420
Pkb W Cenach Stałych 798949.00 856459 817173 831936 832505 875301
Produkt Narodowy Brutto 799964.00 978789 887244 888391 833562 1000323
Środki Trwałe Brutto 206478.00 221003 214891 211231 215150 225865
Pkb Per Capita 92556.30 89000 90500 90500 90500 90500
Pkb Per Capita Ppp 63633.10 61100 62400 62400 62400 62400
Rolnictwo w PKB 5298.00 5804 5062 5283 5521 5931
Budownictwo w PKB 47938.00 53034 50460 51163 49951 54200
Przemysł w PKB 51370.00 55730 53367 54449 53528 56956
Górnictwo w PKB 1224.00 1286 1277 1263 1275 1314
Administracja Publiczna w PKB 51704.00 51679 49163 51638 53876 52816
Media w PKB 5606.00 5344 5436 5640 5841 5462

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 5.30 5.5 5.6 5.2 4.7 4.4
Bezrobotni Zarejestrowani 122633.00 121000 127000 122000 115000 112200
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.90 69 69.3 69.7 69.8 70
Koszty Pracy 145.30 132 130 128 148 136
Wzrost Wynagrodzeń 3.09 1.6 1.8 2 1.9 2.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.30 111 109 113 116 115
Populacja 5.33 5.38 5.42 5.42 5.42 5.42
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 49430.00 48424 47691 49607 50419 50071

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.60 1.7 2.6 2.4 2.7 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.90 113 114 115 116 116
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113.50 114 115 116 116 117
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.80 112 113 115 115 114
Inflacja Bazowa 3.30 2.8 2.6 2.4 2.2 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 96.60 121 109 103 100 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.60 -3.4 3.2 7.9 4 6
Inflacja Żywności 3.80 3.2 2.5 2 2.1 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.20 118 114 112 113 121
Cpi Transport 113.90 114 115 119 118 117

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.34 1.39 0.31 0.31 0.31 1.59
Stopa Depozytowa -1.00 0.05 -1 -1 -1 0.25
Stopa Pożyczkowa 1.00 2.05 1 1 1 2.25
Tempo Wzrostu Kredytów 4.70 3.2 2.4 2 2.1 2.4
Prywatna długu do PKB 275.30 284 282 282 282 282

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -8041.00 18900 21700 -200 -10700 17200
Saldo Obrotów Bieżących 20482.00 26200 51400 34200 20500 34100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.10 3.6 3 3 3 3
Import 68460.00 56200 68900 67600 68700 62200
Eksport 60419.00 77900 68700 56900 62300 84400
Wydobycie Ropy Naftowej 1560.00 1550 1650 1700 1750 1800

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 40.60 49 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB 6.40 1 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Budżetu -114258.00 -4490 -29200 -22300 -8100 -11660
Wydatki Rządowe 200976.00 215500 215400 214200 214000 213800
Wydatków Rządowych W Pkb 51.80 56 54 54 54 54
Dochody Budżetu Państwa 297964.00 336000 355900 357900 306000 358600
Wydatki Budżetu Państwa 412222.00 365200 378200 366000 342000 355200

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.52
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 1.70 -7 -2 -4 -6 -4
Przemysłowy PMI 50.30 50 51.5 54 53.6 52.5
Produkcja Przemysłowa 8.30 2.5 2.9 3 2.2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 0.7 0.5 0.3 -1 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.50 -2 1.9 6.5 2.8 4.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.30 2 1.5 1.2 0.8 0.7

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -6.60 -7 -2 6 2 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.90 0.6 0.4 0.5 -1.4 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.20 -1.2 1.5 2 2 3
Wydatki Konsumpcyjne 326437.00 390468 364654 363877 340147 399059
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355373.00 305860 344495 356422 370299 312589
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.80 15 12 10.5 9.5 9.1
Kredyt Konsumencki 3740696.00 3624490 3461449 3618763 3871834 3704228
Wydatki Gospodarstw Domowych -3.80 0.4 0.5 0.3 -1.2 0.4
Cena Benzyny 1.70 1.58 1.53 1.46 1.38 1.5

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 284.38 269 272 275 279 285


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.