Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 9.73 9.83 9.93 10.04 10.14 10.35
Indeks Giełdowy 1405.34 1367 1330 1293 1258 1190
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.76 2.85 2.95 3.05 3.16 3.38

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.80 2.8 3 3.7 2.6 2.6
Stopa Bezrobocia 3.30 4.5 4.3 4.2 4.1 4
Inflacja 5.40 5.2 4.6 3.9 3 1.7
Stopa Procentowa 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2.5
Bilans Handlowy 92600.00 27800 11700 19300 18900 19300
Saldo Obrotów Bieżących 269482.00 67800 42300 45100 41300 29300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 11.1 11.1 11.1 11 10.8
Dług Publiczny do PKB 43.20 41 41 41 40 40
Budżet Państwa do PKB 9.10 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5
Koniunktura w Przemyśle 8.80 7 5 4 3.8 2
Przemysłowy PMI 60.60 56.2 55.1 54.6 54.5 53.6
Optymizm Konsumentów 5.50 3.9 6.9 4.5 4.1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.30 -0.2 0.7 0.8 0.5 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.80 2.8 3 3.7 2.6 2.6
PKB 362.52 440 440 440 440 440
Pkb W Cenach Stałych 928081.00 930705 963971 972688 952211 997978
Produkt Narodowy Brutto 1268528.00 975329 1058403 1292321 1301510 1325921
Środki Trwałe Brutto 227953.00 219780 233528 239610 233880 245840
PKB Per Capita 75059.32 92100 92100 92100 92100 92700
PKB Per Capita PPP 63585.90 64800 64800 64800 64800 65500
Całoroczny Wzrost Gospodarczy -0.70 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7
Rolnictwo w PKB 5772.00 6057 6064 5770 5922 5920
Budownictwo w PKB 54472.00 52353 53693 55090 55888 56522
Przemysł w PKB 55213.00 57203 57709 57478 56649 58972
Górnictwo w PKB 1603.00 1027 1181 1633 1645 1676
Administracja Publiczna w PKB 58443.00 57551 60354 61311 59963 62905
Media w PKB 6059.00 5829 6074 6202 6217 6364

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.30 4.5 4.3 4.2 4.1 4
Bezrobotni Zarejestrowani 67166.00 78500 72600 69100 69100 65500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.30 72.3 72.5 72.5 72.5 72.3
Koszty Pracy 132.99 150 135 133 137 138
Wzrost Wynagrodzeń 2.92 2.9 3 3 3 3.3
Wynagrodzenia w Przemyśle 116.50 119 117 116 120 119
Populacja 5.37 5.46 5.46 5.46 5.46 5.51
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 52180.00 52232 50017 51881 53745 53593

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 5.40 5.2 4.6 3.9 3 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.20 121 123 124 123 126
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 122.70 122 124 125 125 127
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116.70 116 116 117 118 119
Inflacja Bazowa 2.60 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 197.20 155 164 189 223 199
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 66.40 21.5 7.5 5.1 5.1 5.1
Inflacja Żywności 1.70 1.5 1.4 1.8 1.8 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 129.50 125 133 136 131 138
Cpi Transport 125.50 126 126 127 127 128

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2.5
Stopa Międzybankowa 1.27 1.52 1.77 2.02 2.27 2.27
Stopa Depozytowa -0.25 0 0.25 0.5 0.75 0.75
Stopa Pożyczkowa 1.75 2 2.25 2.5 2.75 2.75
Tempo Wzrostu Kredytów 5.00 5.6 5.2 4.5 4.5 2.8
Prywatny dług do PKB 316.00 312 312 312 312 306

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 92600.00 27800 11700 19300 18900 19300
Saldo Obrotów Bieżących 269482.00 67800 42300 45100 41300 29300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 11.1 11.1 11.1 11 10.8
Import 73000.00 77100 73400 69100 70500 73200
Eksport 165600.00 104900 85100 88400 89400 92500
Wydobycie Ropy Naftowej 1748.00 1800 1750 1780 1780 1690

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 43.20 41 41 41 40 40
Budżet Państwa do PKB 9.10 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5
Bilans Budżetu 94984.00 -25800 -9800 3900 3900 38800
Wydatki Rządowe 228398.00 227038 236207 241149 234336 247419
Wydatków Rządowych W Pkb 58.40 51 51 51 51 49
Dochody Budżetu Państwa 527551.00 342600 338400 365900 365900 382800
Wydatki Budżetu Państwa 432567.00 368400 348200 362000 362000 344000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 8.80 7 5 4 3.8 2
Przemysłowy PMI 60.60 56.2 55.1 54.6 54.5 53.6
Produkcja Przemysłowa 3.00 2.8 2.5 2 2 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.20 1.1 -0.8 0.6 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.20 3.7 3.2 2.6 2.6 2.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.00 1 1.1 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 5.50 3.9 6.9 4.5 4.1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.30 -0.2 0.7 0.8 0.5 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.90 3.6 3.4 2.5 2.5 2
Wydatki Konsumpcyjne 402386.00 376104 409225 425535 412848 436599
Rozporządzalny Dochód Osobisty 373222.00 375987 371272 387031 382926 397094
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.90 9.6 9 8.5 8.5 8.1
Kredyt Konsumencki 4024872.00 4016295 4073153 4141638 4129519 4249321
Wydatki Gospodarstw Domowych -2.40 -0.3 0.6 0.7 0.7 0.7
Cena Benzyny 2.50 2.59 2.68 2.77 2.87 2.87

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 323.69 322 321 322 322 330
Indeks Cen Domów m/m 0.00 0.6 0.3 0.3 1.2 0.5
Indeks Cen Domów (Roczne) 6.20 6.3 5.4 4.8 2 1.5


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.