Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 9.20 9.25 9.31 9.37 9.43 9.55
Indeks Giełdowy 1004.69 981 968 955 942 918
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.52 1.43 1.48 1.53 1.57 1.67
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
Stopa Bezrobocia 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
Inflacja 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy -1227.00 23700 17800 17600 15500 18900
Saldo Obrotów Bieżących 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Dług Publiczny do PKB 36.30 32 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Koniunktura w Przemyśle 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
Przemysłowy PMI 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
Optymizm Konsumentów 17.10 15 7 9 10.5 12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 24 22 22 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
PKB 434.75 450 470 470 470 470
Pkb W Cenach Stałych 843944.00 856948 862848 859771 860823 881799
Produkt Narodowy Brutto 848825.00 946042 928589 886761 865802 973477
Środki Trwałe Brutto 228695.00 219922 216926 222304 233269 226300
Pkb Per Capita 92121.40 92200 93000 93000 93000 93000
Pkb Per Capita Ppp 65441.40 65800 66300 66300 66300 66300
Rolnictwo w PKB 5227.00 5488 5461 5442 5332 5647
Budownictwo w PKB 52708.00 52385 53520 53612 53762 53904
Przemysł w PKB 55929.00 55869 56405 57058 57048 57489
Górnictwo w PKB 1354.00 1328 1369 1238 1381 1367
Administracja Publiczna w PKB 51265.00 51687 52315 52163 52290 53186
Media w PKB 5699.00 5590 5639 5716 5813 5753
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 76620.00 74750 74700 74500 74300 74250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.70 70.6 70.7 70.5 70.8 70.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 109.90 107 107 111 113 111
Wzrost Wynagrodzeń 3.10 3.2 3 3.2 3.3 3.4
Populacja 5.30 5.32 5.34 5.34 5.34 5.34
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 45900.00 46832 46741 48637 48731 48424
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.30 112 113 113 114 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.20 110 110 111 111 112
Inflacja Bazowa 2.20 2.1 2.2 2.1 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.00 119 119 115 110 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -13.80 -2 0.5 1.4 2 2
Inflacja Żywności 0.40 1.6 1.8 1.9 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.40 118 118 116 117 120
Cpi Transport 112.00 111 113 116 115 113
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.87 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Prywatna długu do PKB 275.30 269 262 262 262 262
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Tempo Wzrostu Kredytów 5.80 5.4 5.6 5.9 6 6.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1227.00 23700 17800 17600 15500 18900
Saldo Obrotów Bieżących 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Import 66943.00 53700 64600 62000 63280 66200
Eksport 65716.00 75400 82200 77500 83500 85100
Wydobycie Ropy Naftowej 1388.00 1300 1410 1450 1500 1550
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 36.30 32 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Wydatki Rządowe 206207.00 204142 207734 208313 210331 210063
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 48.5 48.8 48.8 48.8 48.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 24 22 22 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
Przemysłowy PMI 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
Produkcja Przemysłowa -8.10 1 2.2 2.3 2.4 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.50 0.5 0.5 0.4 -0.1 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.90 2.5 2.3 2.6 2.5 2.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 17.10 15 7 9 10.5 12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 1.9 2 1.9 2.1 2
Wydatki Konsumpcyjne 383592.00 385038 390093 389167 391264 396204
Cena Benzyny 1.72 1.53 1.48 1.44 1.4 1.31
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.30 0.6 0.5 0.4 0.1 0.4


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.