Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 8.37 8.32 8.36 8.42 8.47 8.57
Indeks Giełdowy 1143.20 1136 1112 1087 1063 1016
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.42 1.47 1.52 1.57 1.62 1.72

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 2 1.3 0.9 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.60 3.4 2.8 3 3.4 3.7
Stopa Bezrobocia 5.00 5.4 5.1 4.6 4.5 4.2
Inflacja 3.10 3.4 3 2.8 2.6 1.9
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.25 0.5 0.75
Bilans Handlowy 25448.00 10200 -200 17200 17200 17200
Saldo Obrotów Bieżących 9277.00 34200 20500 34100 34100 45100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 8.6 8.6 8.6 10.2 10.2
Dług Publiczny do PKB 40.60 40 40 40 40 44
Budżet Państwa do PKB 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
Koniunktura w Przemyśle 3.10 -4 -6 -4 -4 -1
Przemysłowy PMI 60.40 54 53.6 52.5 52.5 53
Optymizm Konsumentów -5.10 6 2 5 5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.5 -1.4 0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.52 38.52 38.52

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 2 1.3 0.9 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.60 3.4 2.8 3 3.4 3.7
PKB 403.34 420 420 420 420 490
Pkb W Cenach Stałych 900102.00 885349 919457 927105 930705 961408
Produkt Narodowy Brutto 904222.00 814430 844112 931349 934966 965809
Środki Trwałe Brutto 213592.00 220767 217633 220000 220854 228140
Pkb Per Capita 92556.30 90500 90500 90500 90500 91400
Pkb Per Capita Ppp 63633.10 62400 62400 62400 62400 63200
Rolnictwo w PKB 5481.00 5636 5964 5645 5667 5854
Budownictwo w PKB 51849.00 50025 52493 53404 53612 55380
Przemysł w PKB 54683.00 53351 54401 56323 56542 58407
Górnictwo w PKB 1463.00 1339 1319 1507 1513 1563
Administracja Publiczna w PKB 55608.00 56366 56458 57276 57499 59395
Media w PKB 5759.00 5670 5795 5932 5955 6151

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.00 5.4 5.1 4.6 4.5 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 129503.00 122000 115000 112200 112200 95250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.30 70.2 70.3 70.2 70.4 70.6
Koszty Pracy 127.10 149 130 130 131 134
Wzrost Wynagrodzeń 1.21 2.5 2.3 2.6 2.8 3
Wynagrodzenia w Przemyśle 108.80 116 110 112 112 115
Populacja 5.37 5.42 5.42 5.42 5.46 5.46
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 47970.00 50666 48040 49217 49313 50694

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.10 3.4 3 2.8 2.6 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114.60 116 116 116 118 118
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115.50 117 117 117 118 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113.30 115 116 115 116 117
Inflacja Bazowa 2.70 2.6 2.5 2.3 2 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.40 113 100 124 113 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.40 7.9 4 6 6 6
Inflacja Żywności -0.30 -0.1 -0.4 0.3 1 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117.60 113 115 116 123 118
Cpi Transport 114.80 120 117 116 118 118

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.25 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.32 0.35 0.35 0.6 0.85 1.1
Stopa Depozytowa -1.00 -1 -1 -0.75 -0.5 -0.25
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1.25 1.5 1.75
Tempo Wzrostu Kredytów 5.00 2 2.1 2.4 2.4 3
Prywatna długu do PKB 287.70 282 282 282 282 278

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 25448.00 10200 -200 17200 17200 17200
Saldo Obrotów Bieżących 9277.00 34200 20500 34100 34100 45100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 8.6 8.6 8.6 10.2 10.2
Import 72686.00 67600 68700 62200 62200 62200
Eksport 98133.00 56900 62300 84400 84400 88400
Wydobycie Ropy Naftowej 1827.00 1700 1750 1800 1800 1750

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 40.60 40 40 40 40 44
Budżet Państwa do PKB 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
Bilans Budżetu -68692.00 -4490 -29200 -11660 -11660 -11660
Wydatki Rządowe 220461.00 214200 214000 213800 213800 214600
Wydatków Rządowych W Pkb 51.80 54 54 54 54 51
Dochody Budżetu Państwa 326884.00 357900 306000 358600 358600 348900
Wydatki Budżetu Państwa 395576.00 366000 342000 355200 355200 347000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.52 38.52 38.52
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 3.10 -4 -6 -4 -4 -1
Przemysłowy PMI 60.40 54 53.6 52.5 52.5 53
Produkcja Przemysłowa 1.50 3 2.2 1.5 1.5 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.20 0.3 -1 -1 -1 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.80 6.5 2.8 4.2 4.2 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.90 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -5.10 6 2 5 5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 0.5 -1.4 0.6 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.10 2 2 3 3 2.4
Wydatki Konsumpcyjne 363507.00 343992 373867 374412 375866 388265
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355373.00 367456 365323 366034 367456 379577
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.40 12 11.6 10.5 10 8.5
Kredyt Konsumencki 3827333.00 3842108 3871224 3921515 3957462 4066611
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.20 0.3 -1.2 -1.2 -1.2 0.4
Cena Benzyny 1.80 1.61 1.53 1.5 1.38 1.31

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 303.87 307 312 312 327 322


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.