Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 8.54 8.61 8.66 8.71 8.77 8.87
Indeks Giełdowy 1093.16 1057 1033 1011 989 944
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.03 1.08 1.12 1.15 1.19 1.27

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.60 1.4 2 1.3 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 -0.5 4.2 3.6 3.2 2
Stopa Bezrobocia 5.20 5.6 5.2 4.7 4.4 3.7
Inflacja 1.40 1.6 2.4 2.7 2.8 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 12111.00 10200 -200 -10700 17200 17200
Saldo Obrotów Bieżących 9906.00 51400 34200 20500 34100 45100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.10 3 3 3 3 3.4
Dług Publiczny do PKB 40.60 40 40 40 40 44
Budżet Państwa do PKB 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
Koniunktura w Przemyśle 1.70 -2 -4 -6 -4 -1
Przemysłowy PMI 51.90 51.5 54 53.6 52.5 53
Optymizm Konsumentów -11.50 -2 6 2 5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.90 0.4 0.5 -1.4 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.52 38.52

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.60 1.4 2 1.3 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 -0.5 4.2 3.6 3.2 2
PKB 403.34 420 420 420 420 490
Pkb W Cenach Stałych 893869.00 891839 890407 926048 922473 940922
Produkt Narodowy Brutto 817468.00 895300 822853 846897 843627 860500
Środki Trwałe Brutto 210153.00 215253 221418 217719 216878 221215
Pkb Per Capita 92556.30 90500 90500 90500 90500 91400
Pkb Per Capita Ppp 63633.10 62400 62400 62400 62400 63200
Rolnictwo w PKB 5823.00 5694 5691 6033 6009 6130
Budownictwo w PKB 51353.00 52168 50603 53202 52996 54056
Przemysł w PKB 52904.00 54809 53755 54809 54597 55689
Górnictwo w PKB 1283.00 1358 1350 1329 1324 1351
Administracja Publiczna w PKB 54913.00 53812 55740 56890 56670 57804
Media w PKB 5627.00 5514 5708 5830 5807 5923

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.20 5.6 5.2 4.7 4.4 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 124320.00 127000 122000 115000 112200 95250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.90 69.3 69.7 69.8 70 70.6
Koszty Pracy 127.40 132 130 128 136 136
Wzrost Wynagrodzeń 1.99 1.8 2 1.9 2.2 2.3
Wynagrodzenia w Przemyśle 107.40 111 109 113 115 115
Populacja 5.33 5.42 5.42 5.42 5.42 5.46
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 49430.00 48424 47691 49607 50071 50071

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.40 1.6 2.4 2.7 2.8 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.90 113 113 115 116 116
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113.60 113 113 116 117 117
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.40 112 113 115 114 115
Inflacja Bazowa 3.00 2.6 2.4 2.2 2.3 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.80 111 103 100 124 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.70 3.2 7.9 4 6 6
Inflacja Żywności 2.80 2.5 2 2.1 2.3 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.00 117 113 112 123 121
Cpi Transport 113.10 113 114 119 116 116

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa 0.53 0.38 0.38 0.38 1.59 0.38
Stopa Depozytowa -1.00 -1 -1 -1 0.25 -1
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 2.25 1
Tempo Wzrostu Kredytów 4.70 2.4 2 2.1 2.4 3
Prywatna długu do PKB 275.30 282 282 282 282 278

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 12111.00 10200 -200 -10700 17200 17200
Saldo Obrotów Bieżących 9906.00 51400 34200 20500 34100 45100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.10 3 3 3 3 3.4
Import 63928.00 68900 67600 68700 62200 62200
Eksport 76039.00 68700 56900 62300 84400 88400
Wydobycie Ropy Naftowej 1503.00 1650 1700 1750 1800 1750

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 40.60 40 40 40 40 44
Budżet Państwa do PKB 6.40 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5
Bilans Budżetu -58321.00 -4490 -29200 -22300 -11660 -11660
Wydatki Rządowe 214614.00 215400 214200 214000 213800 214600
Wydatków Rządowych W Pkb 51.80 54 54 54 54 51
Dochody Budżetu Państwa 302533.00 355900 357900 306000 358600 348900
Wydatki Budżetu Państwa 360854.00 378200 366000 342000 355200 347000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.52 38.52
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 1.70 -2 -4 -6 -4 -1
Przemysłowy PMI 51.90 51.5 54 53.6 52.5 53
Produkcja Przemysłowa -0.70 2.9 3 2.2 1.5 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.80 0.5 0.3 -1 -1 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.90 1.9 6.5 2.8 4.2 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.20 1.5 1.2 0.8 0.7 0.7

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -11.50 -2 6 2 5 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.90 0.4 0.5 -1.4 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.80 1.5 2 2 3 2.4
Wydatki Konsumpcyjne 363447.00 370428 345962 376531 375077 382579
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355373.00 358947 370299 368166 366745 374080
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.80 12 10.5 9.5 9.1 7
Kredyt Konsumencki 3805927.00 3644402 3871834 3901350 3927717 4006271
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.50 0.5 0.3 -1.2 -1.2 0.4
Cena Benzyny 1.53 1.58 1.53 1.46 1.5 1.5

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 285.38 272 275 279 285 291


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.