Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 9.09 8.9 8.95 9.01 9.06 9.17
Indeks Giełdowy 1026.51 1033 1022 1010 999 977
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.34 1.47 1.52 1.57 1.62 1.73
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 2.5 1.9 2 2.9 2.2
Stopa Bezrobocia 4.00 3.6 3.6 3.7 3.8 3.6
Inflacja 1.40 2.1 2 2.2 1.7 1.9
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 25569.93 17600 10500 8500 18900 17200
Saldo Obrotów Bieżących 23927.00 50700 57500 47200 51200 59100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.9
Dług Publiczny do PKB 36.30 30 30 30 30 29
Budżet Państwa do PKB 7.30 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Koniunktura w Przemyśle 0.70 4 7.5 7 6.5 6.5
Przemysłowy PMI 55.50 53.8 54.2 54.5 53.8 54.2
Optymizm Konsumentów 13.40 7 9 10.5 12 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 0.4 0.5 0.2 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 2.5 1.9 2 2.9 2.2
PKB 434.75 470 470 470 470 495
Pkb W Cenach Stałych 843944.00 852326 851756 852383 868418 887524
Produkt Narodowy Brutto 848825.00 917264 878494 857313 873441 892657
Środki Trwałe Brutto 228695.00 214280 220232 230982 235327 240504
Pkb Per Capita 92121.40 93000 93000 93000 93000 94500
Pkb Per Capita Ppp 65441.40 66300 66300 66300 66300 66300
Rolnictwo w PKB 5227.00 5395 5392 5279 5379 5497
Budownictwo w PKB 52708.00 52868 53112 53235 54237 55430
Przemysł w PKB 55929.00 55717 56526 56488 57551 58817
Górnictwo w PKB 1354.00 1353 1227 1368 1393 1424
Administracja Publiczna w PKB 51265.00 51677 51676 51778 52752 53912
Media w PKB 5699.00 5570 5662 5756 5864 5993
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.00 3.6 3.6 3.7 3.8 3.6
Bezrobotni Zarejestrowani 76678.00 74700 74500 74300 74250 72250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.50 70.7 70.5 70.8 70.9 71
Koszty Pracy 127.00 127 145 131 132 136
Wynagrodzenia w Przemyśle 105.30 112 114 109 109 113
Wzrost Wynagrodzeń 3.64 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6
Populacja 5.30 5.38 5.38 5.38 5.38 5.42
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 45900.00 48967 48878 47507 47552 49264
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.40 2.1 2 2.2 1.7 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.30 113 113 114 114 116
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.00 113 114 114 114 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.10 110 111 111 112 114
Inflacja Bazowa 1.80 2.2 2.1 2.3 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.30 115 110 109 111 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.20 0.5 1.4 2 2 2.2
Inflacja Żywności -0.40 -0.2 0.5 1 1.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.4 0.3 0.5 0.2 0.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.90 118 116 117 118 120
Cpi Transport 111.90 113 116 115 114 116
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.80 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Prywatna długu do PKB 275.30 262 262 262 262 255
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Tempo Wzrostu Kredytów 5.60 5.6 5.9 6 6.2 7
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 25569.93 17600 10500 8500 18900 17200
Saldo Obrotów Bieżących 23927.00 50700 57500 47200 51200 59100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.9
Import 58831.96 64600 56000 63200 58200 66200
Eksport 84401.89 82200 66500 71700 79900 86400
Terms of Trade 94.46 109 109 109 109 109
Wydobycie Ropy Naftowej 1321.00 1410 1450 1500 1550 1800
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 36.30 30 30 30 30 29
Budżet Państwa do PKB 7.30 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Bilans Budżetu -8458.00 1245 1245 1245 -4490 -11660
Wydatki Rządowe 206207.00 205200 206371 208269 212187 216855
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 48.8 48.8 48.8 48.8 48.9
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 0.70 4 7.5 7 6.5 6.5
Przemysłowy PMI 55.50 53.8 54.2 54.5 53.8 54.2
Produkcja Przemysłowa -0.90 2.2 2.3 2.4 2.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.70 0.5 0.4 -0.1 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.00 2.3 2.6 2.2 1.9 1.9
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 13.40 7 9 10.5 12 7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 0.4 0.5 0.2 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 2 1.9 2.1 2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 383592.00 385336 385539 387428 394716 403400
Rozporządzalny Dochód Osobisty 388871.00 383355 385753 392760 400148 408952
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.50 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5
Kredyt Konsumencki 3619251.00 3532731 3584059 3628706 3714776 3796502
Cena Benzyny 1.74 1.91 1.96 2 2.05 2.05
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.10 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.