Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 8.60 8.59 8.64 8.7 8.76 8.87
Indeks Giełdowy 965.32 955 943 931 919 897
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.46 1.45 1.48 1.51 1.53 1.6
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.1 2.1 2.5 2.7 2.9
Stopa Bezrobocia 3.20 3.2 3.3 3.3 3.4 3.7
Inflacja 1.90 1.7 2.3 2.1 2 1.7
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 5246.00 19700 23700 17800 17600 18900
Saldo Obrotów Bieżących 67779.00 59800 45100 50700 57500 51200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.10 7.5 7.5 7 7 7
Dług Publiczny do PKB 36.20 32 32 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 4.40 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Koniunktura w przemyśle 6.90 9 8.2 8 7 6.5
Przemysłowy PMI 51.90 53.2 53.2 53.8 54.2 54
Optymizm Konsumentów 12.80 10 8 7 9 12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 24 24 22 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.1 2.1 2.5 2.7 2.9
PKB 434.75 450 450 470 470 470
Pkb W Cenach Stałych 815323.00 819915 832321 835582 835706 856459
Produkt Narodowy Brutto 900014.00 876797 951204 954931 922514 978789
Środki Trwałe Brutto 211997.00 214223 214774 215616 217297 221003
Pkb Per Capita 92121.40 92200 92200 93000 93000 93000
Pkb Per Capita Ppp 65441.40 65800 65800 66300 66300 66300
Rolnictwo w PKB 5357.00 4067 5640 5662 5491 5804
Budownictwo w PKB 51364.00 50793 51539 51741 52648 53034
Przemysł w PKB 53009.00 52780 54159 54371 54334 55730
Górnictwo w PKB 1290.00 1196 1250 1255 1322 1286
Administracja Publiczna w PKB 49428.00 49349 50223 50420 50664 51679
Media w PKB 5076.00 5111 5194 5214 5203 5344
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.20 3.2 3.3 3.3 3.4 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 77016.00 75900 74750 74700 74500 74250
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.90 70.6 70.6 70.7 70.7 70.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 108.00 105 107 107 111 111
Wzrost Wynagrodzeń 3.35 2.9 3.2 3 3.2 3.4
Populacja 5.30 5.34 5.34 5.38 5.38 5.38
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 47220.00 45472 46832 46741 48637 48424
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.90 1.7 2.3 2.1 2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.60 111 112 113 113 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.70 109 110 110 111 112
Inflacja Bazowa 2.30 2.1 2.3 2.2 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.50 112 114 115 110 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.50 -6.2 -2 0.5 1.4 2
Inflacja Żywności 1.20 1.5 2.1 2 1.9 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.6 0 0.4 0.3 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.70 116 118 118 116 120
Cpi Transport 113.40 111 112 113 116 114
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.57 1.34 1.34 1.39 1.77 1.39
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0.05 0.25 0.05
Prywatna długu do PKB 275.30 269 269 262 262 262
Stopa Pożyczkowa 2.00 2 2 2.05 2.25 2.05
Tempo Wzrostu Kredytów 5.60 5.5 5.4 5.6 5.9 6.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 5246.00 19700 23700 17800 17600 18900
Saldo Obrotów Bieżących 67779.00 59800 45100 50700 57500 51200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.10 7.5 7.5 7 7 7
Import 59898.00 61550 58700 64600 62000 66200
Eksport 65144.00 81210 82400 82200 77500 85100
Wydobycie Ropy Naftowej 1417.00 1460 1470 1490 1480 1490
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 36.20 32 32 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 4.40 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Wydatki Rządowe 199131.00 199643 201944 202735 204109 207800
Wydatków Rządowych W Pkb 48.70 48.5 48.5 48.8 48.8 48.8
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 24 24 22 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 6.90 9 8.2 8 7 6.5
Przemysłowy PMI 51.90 53.2 53.2 53.8 54.2 54
Produkcja Przemysłowa -2.50 0.5 1 2.2 2.3 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 -0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.00 2.4 2.5 2.3 2.6 2.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 12.80 10 8 7 9 12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.20 1.5 1.9 2 1.9 2
Wydatki Konsumpcyjne 373833.00 374174 379464 380950 383179 390468
Cena Benzyny 1.84 1.66 1.62 1.58 1.65 1.58
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.30 -0.4 0.6 0.5 0.4 0.4


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.