Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 8.33 8.5 8.58 8.67 8.75 8.91
Indeks Giełdowy 1329.27 1275 1242 1211 1180 1121
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.73 1.72 1.78 1.85 1.92 2.06

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1.4 1.4 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 3 3.4 3.8 4 3.7
Stopa Bezrobocia 5.10 5.1 4.8 4.5 4.3 4.2
Inflacja 4.10 2.8 2.6 2.2 2 1.9
Stopa Procentowa 0.25 0.5 0.75 1 1 1.25
Bilans Handlowy 53709.00 18200 28300 27800 -8300 19300
Saldo Obrotów Bieżących 93244.00 36200 74300 67800 42300 45100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 10.4 11.1 11.1 11.1 11.1
Dług Publiczny do PKB 46.00 44 44 41 41 41
Budżet Państwa do PKB -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Koniunktura w Przemyśle 11.30 9 10 7 5 4
Przemysłowy PMI 59.20 57.5 56 56.2 55.1 54.6
Optymizm Konsumentów 10.90 12.5 14 7.5 6.9 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.80 1.2 0.4 -0.2 0.7 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1.4 1.4 0.8 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 3 3.4 3.8 4 3.7
PKB 362.01 400 440 440 440 440
Pkb W Cenach Stałych 905355.00 875301 927882 925689 939758 962213
Produkt Narodowy Brutto 948764.00 1000323 931239 969215 984817 965695
Środki Trwałe Brutto 213794.00 225865 220483 217499 221918 228641
Pkb Per Capita 90884.61 91500 92100 92100 92100 92100
Pkb Per Capita Ppp 63585.90 64200 64800 64800 64800 64800
Rolnictwo w PKB 5892.00 5931 5683 6031 6116 5893
Budownictwo w PKB 50927.00 54200 53166 53813 52862 55133
Przemysł w PKB 55645.00 56956 56317 57685 57760 58401
Górnictwo w PKB 999.00 1314 1506 1018 1037 1562
Administracja Publiczna w PKB 55983.00 52816 57286 57690 58110 59405
Media w PKB 5670.00 5462 5902 5840 5885 6120

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 5.10 5.1 4.8 4.5 4.3 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 89451.00 85100 85100 78500 72600 69100
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.70 72.4 72 72.3 72.5 72.5
Koszty Pracy 145.80 136 131 133 150 135
Wzrost Wynagrodzeń 3.39 3.2 3 2.9 3 3
Wynagrodzenia w Przemyśle 116.00 115 114 116 119 117
Populacja 5.37 5.42 5.46 5.46 5.46 5.46
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 50750.00 50071 50310 51418 52222 51819

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 4.10 2.8 2.6 2.2 2 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.50 116 118 118 120 118
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.90 117 118 119 121 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114.20 114 116 116 116 116
Inflacja Bazowa 1.20 1.5 2 1.9 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 152.40 138 137 142 164 145
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 57.80 29 16 11.5 7.5 5.1
Inflacja Żywności -3.80 0.3 1 1.5 1.4 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 127.30 116 123 121 130 118
Cpi Transport 115.50 116 116 116 117 117

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.5 0.75 1 1 1.25
Stopa Międzybankowa 0.74 0.99 1.24 1.49 1.49 1.74
Stopa Depozytowa -0.75 -0.5 -0.25 0 0 0.25
Stopa Pożyczkowa 1.25 1.5 1.75 2 2 2.25
Tempo Wzrostu Kredytów 5.30 5.8 6 5.6 5.2 4.5
Prywatna długu do PKB 316.00 318 312 312 312 312

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 53709.00 18200 28300 27800 -8300 19300
Saldo Obrotów Bieżących 93244.00 36200 74300 67800 42300 45100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.00 10.4 11.1 11.1 11.1 11.1
Import 75791.73 66200 76200 77100 73400 69100
Eksport 129500.88 84400 104500 104900 65100 88400
Wydobycie Ropy Naftowej 1681.00 1750 1750 1800 1800 1800

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 46.00 44 44 41 41 41
Budżet Państwa do PKB -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Bilans Budżetu -68164.00 -11660 -62200 -80100 -25800 3900
Wydatki Rządowe 220854.00 213800 226435 223879 229246 214600
Wydatków Rządowych W Pkb 58.40 54 51 51 51 51
Dochody Budżetu Państwa 324179.00 336000 345100 342600 338400 365900
Wydatki Budżetu Państwa 392343.00 398200 425200 368400 348200 362000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 11.30 9 10 7 5 4
Przemysłowy PMI 59.20 57.5 56 56.2 55.1 54.6
Produkcja Przemysłowa 2.70 3.6 4 2.8 2.5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.70 1.6 0.8 1.1 -0.8 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.20 4.2 4.6 3.7 3.2 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.40 1.8 1.4 1 1.1 0.6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 10.90 12.5 14 7.5 6.9 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.80 1.2 0.4 -0.2 0.7 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.90 3 4.2 3.6 3.4 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 365860.00 399059 378013 363868 379763 392000
Rozporządzalny Dochód Osobisty 368458.00 373036 376109 382459 383196 386838
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.90 12 11.5 9.6 9 8.5
Kredyt Konsumencki 3933708.00 3921515 3969863 4055364 4091056 4066611
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.80 1.4 0.5 -0.3 0.6 0.7
Cena Benzyny 1.97 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 307.12 318 327 322 321 322


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.