Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 10.58 10.82 11.07 11.33 11.59 12.13
Indeks Giełdowy 1275.27 1232 1190 1150 1111 1036
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.43 3.54 3.66 3.78 3.9 4.16

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.2 0.1 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 3 3.7 2.6 2.6 2.6
Stopa Bezrobocia 3.30 4.3 4.2 4.1 4.1 4
Inflacja 6.50 5.6 4.9 3.5 3 1.7
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.75 3 3.25 3.25
Bilans Handlowy 197697.00 11700 19300 18900 18900 19300
Saldo Obrotów Bieżących 276801.00 42300 45100 41300 41300 29300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.00 11.1 11.1 11 11 10.8
Dług Publiczny do PKB 43.20 41 41 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 9.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Koniunktura w Przemyśle 3.20 5 4 3.8 3.8 2
Przemysłowy PMI 52.30 51.5 54.6 54.5 54.5 53.6
Optymizm Konsumentów -26.80 -15 4.5 4.1 4.1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.10 0.7 0.8 0.5 0.5 0.8
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.2 0.1 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 3 3.7 2.6 2.6 2.6
PKB 482.44 440 440 440 440 440
Pkb W Cenach Stałych 936532.00 963971 972688 952211 960882 997978
Produkt Narodowy Brutto 1244029.00 1058403 1292321 1301510 1276374 1325921
Środki Trwałe Brutto 224431.00 233528 239610 233880 230266 245840
PKB Per Capita 77544.03 92100 92100 92100 92100 92700
PKB Per Capita PPP 65688.55 64800 64800 64800 64800 65500
Całoroczny Wzrost Gospodarczy -0.70 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7
Rolnictwo w PKB 5560.00 6064 5770 5922 5705 5920
Budownictwo w PKB 54462.00 53693 55090 55888 55878 56522
Przemysł w PKB 54833.00 57709 57478 56649 56259 58972
Górnictwo w PKB 1519.00 1181 1633 1645 1558 1676
Administracja Publiczna w PKB 58652.00 60354 61311 59963 60177 62905
Media w PKB 6116.00 6074 6202 6217 6275 6364

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 3.30 4.3 4.2 4.1 4.1 4
Bezrobotni Zarejestrowani 59323.00 59100 69100 69100 69100 65500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.10 72.5 72.5 72.5 72.5 72.3
Koszty Pracy 152.89 135 133 137 157 138
Wynagrodzenia w Przemyśle 118.60 117 116 120 122 119
Wzrost Wynagrodzeń 2.68 3 3 3 3 3.3
Populacja 5.43 5.46 5.46 5.46 5.46 5.51
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Przeciętne Wynagrodzenia 52180.00 52232 50017 51881 53745 53593

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 6.50 5.6 4.9 3.5 3 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123.90 124 125 124 126 127
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 125.70 126 126 125 128 129
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119.00 116 117 118 120 119
Inflacja Bazowa 4.70 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 250.10 164 189 223 226 199
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 77.30 7.5 5.1 5.1 5.1 5.1
Inflacja Żywności 10.30 12 9 7 5 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 131.80 134 137 131 132 140
Cpi Transport 127.90 128 129 129 130 130

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.75 3 3.25 3.25
Stopa Międzybankowa 2.85 2.85 3.35 3.6 3.85 3.85
Stopa Depozytowa 1.25 0.75 1.25 1.5 2.25 1.75
Stopa Pożyczkowa 3.25 2.75 3.25 3.5 4.25 3.75
Tempo Wzrostu Kredytów 5.20 5.2 4.5 4.5 4.5 2.8
Prywatny dług do PKB 316.00 312 312 312 312 306

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 197697.00 11700 19300 18900 18900 19300
Saldo Obrotów Bieżących 276801.00 42300 45100 41300 41300 29300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.00 11.1 11.1 11 11 10.8
Import 90152.00 73400 69100 70500 70500 73200
Eksport 287848.00 85100 88400 89400 89400 92500
Wydobycie Ropy Naftowej 1637.00 1750 1780 1780 1780 1690

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 43.20 41 41 40 40 40
Budżet Państwa do PKB 9.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Budżetu 202811.00 -9800 3900 3900 3900 38800
Wydatki Rządowe 228781.00 236207 214600 234336 234729 247419
Wydatków Rządowych W Pkb 49.20 51 51 51 51 49
Dochody Budżetu Państwa 633690.00 338400 365900 365900 365900 382800
Wydatki Budżetu Państwa 430879.00 348200 362000 362000 362000 344000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 24 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
Podatek od Towarów i Usług 25.00 25 25 25 25 25
Składki Ubezpieczeniowe 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 3.20 5 4 3.8 3.8 2
Przemysłowy PMI 52.30 51.5 54.6 54.5 54.5 53.6
Produkcja Przemysłowa 1.80 2.5 2 2 2 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.50 -0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.20 3.2 2.6 2.6 2.6 2.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 1.1 0.6 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -26.80 -15 4.5 4.1 4.1 2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.10 0.7 0.8 0.5 0.5 0.8
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.00 3.4 2.5 2.5 2.5 2
Wydatki Konsumpcyjne 415275.00 409225 425535 412848 426072 436599
Rozporządzalny Dochód Osobisty 373222.00 371272 387031 382926 382926 397094
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.90 9 8.5 8.5 8.5 8.1
Kredyt Konsumencki 4100234.00 4073153 4141638 4129519 4187477 4249321
Wydatki Gospodarstw Domowych -2.40 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
Cena Benzyny 2.51 2.61 2.71 2.81 2.92 2.92

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 327.43 321 322 322 322 330
Indeks Cen Domów m/m 0.60 0.5 0.3 1.2 1.2 0.5
Indeks Cen Domów (Roczne) 5.70 5.9 4.8 2 2 1.5


Norwegia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.