Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2020-12
Indeks Giełdowy 12629 2020-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.93 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-09
Inflacja 1.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-09
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Bilans Handlowy -501 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 1828 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -6.9 2020-11
Przemysłowy PMI 51.7 2020-10
Optymizm Konsumentów 95.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 3659 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 1704 2020-12
Śmierć koronawirusa 25 2020-12
Odzyskany koronawirus 1963 2020-12
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.4 2020-06
PKB 207 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 57534 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 58711 2020-06
Środki Trwałe Brutto 12368 2020-06
Pkb Per Capita 38993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42888 2019-12
Rolnictwo w PKB 3265 2020-06
Budownictwo w PKB 2911 2020-06
Przemysł w PKB 5177 2020-06
Górnictwo w PKB 499 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 2841 2020-06
Usługi w PKB 37700 2020-06
Transport w PKB 1632 2020-06
Media w PKB 1608 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-09
Pracujący 2709 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 151 2020-09
Zmiana Zatrudnienia -0.8 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2020-09
Koszty Pracy 1225 2020-09
Wydajność 114 2020-06
Wolne Etaty 126 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 33.86 2020-09
Płaca Minimalna 18.9 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 32.09 2020-09
Populacja 4.95 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.4 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2164 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 544 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.6 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1054 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1054 2020-09
Inflacja Bazowa 1.4 2020-09
Deflator Pkb 1238 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1161 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 1267 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 834 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1101 2020-09
Cpi Transport 987 2020-09
Inflacja Żywności 2.7 2020-10
Oczekiwania inflacyjne 1.6 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Podaż Pieniądza M0 8114 2020-10
Podaż Pieniądza M1 104360 2020-09
Podaż Pieniądza M3 355780 2020-09
Bilans Banków 621339 2020-10
Rezerwy Walutowe 20097 2020-10
Stopa Depozytowa 0.17 2020-11
Bilans Banku Centralnego 66590 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 116511 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -501 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 1828 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 4784 2020-10
Import 5285 2020-10
Dług Zagraniczny 295601 2020-06
Terms of Trade 1528 2020-06
Rachunek kapitałowy 4753 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 945 2020-06
Przyjazdy Turystów 8550 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 18 2020-07
Indeks cen handlu światowym mlekiem 4.3 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.14 2018-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Bilans Budżetu 7508 2019-12
Wydatki Rządowe 12736 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 116003 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 138916 2020-12
Rating Kredytowy 93 2020-12
Dług Publiczny 57736 2019-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6.9 2020-11
Przemysłowy PMI 51.7 2020-10
Produkcja Przemysłowa -12.1 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 92.6 2020-09
Zmiany Zapasów -1129 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 4364 2020-10
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Bankructwa 95 2020-08
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.4 2020-09
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 51.4 2020-10
Produkcja Stali 59.28 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.3 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 35197 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 486474 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.37 2020-10
Wydatki na karty kredytowe 6241 2020-10
Cena Benzyny 1.33 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.8 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3659 2020-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.9 2020-08
Produkcja Budowlana -24.2 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1704 2020-12
Śmierć koronawirusa 25 2020-12
Odzyskany koronawirus 1963 2020-12
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.