Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.67 2019-07
Indeks Giełdowy 10829 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.58 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-03
Inflacja 1.7 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Stopa Procentowa 1.5 2019-07
Bilans Handlowy 365 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 680 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle -38.1 2019-06
Przemysłowy PMI 51.3 2019-06
Optymizm Konsumentów 104 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 3173 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
PKB 205 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 62800 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 65340 2019-03
Środki Trwałe Brutto 15758 2019-03
Pkb Per Capita 38001 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36355 2018-12
Rolnictwo w PKB 3331 2019-03
Budownictwo w PKB 3930 2019-03
Przemysł w PKB 6116 2019-03
Górnictwo w PKB 816 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 2744 2019-03
Usługi w PKB 42107 2019-03
Transport w PKB 2979 2019-03
Media w PKB 1689 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-03
Pracujący 2658 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 116 2019-03
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2019-03
Koszty Pracy 1185 2019-03
Wydajność 124 2019-03
Wolne Etaty 202 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 32.04 2019-03
Płaca Minimalna 17.7 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 30.64 2019-03
Populacja 4.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.5 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2130 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 527 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.2 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1032 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1032 2019-06
Inflacja Bazowa 1.7 2019-06
Deflator Pkb 1195 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1148 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 1173 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 829 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1060 2019-06
Cpi Transport 1023 2019-06
Inflacja Żywności 0.5 2019-06
Oczekiwania inflacyjne 2.01 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-07
Stopa Międzybankowa 1.65 2019-06
Podaż Pieniądza M0 6730 2019-06
Podaż Pieniądza M1 71541 2019-05
Podaż Pieniądza M3 312948 2019-05
Bilans Banków 564752 2019-05
Rezerwy Walutowe 29266 2019-06
Stopa Depozytowa 1.71 2019-07
Bilans Banku Centralnego 26696 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 115730 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 365 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 680 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 5010 2019-06
Import 4650 2019-06
Dług Zagraniczny 278611 2019-03
Terms of Trade 1414 2019-03
Rachunek kapitałowy 725 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -512 2019-03
Przyjazdy Turystów 219331 2019-05
Wydobycie Ropy Naftowej 27 2019-03
Indeks cen handlu światowym mlekiem 2.7 2019-07
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Bilans Budżetu 5534 2018-12
Wydatki Rządowe 11491 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 109973 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 104014 2018-12
Wnioski o Azyl 32 2018-10
Rating Kredytowy 89.64
Dług Publiczny 57495 2018-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -38.1 2019-06
Przemysłowy PMI 51.3 2019-06
Produkcja Przemysłowa 2.2 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 93.7 2019-06
Zmiany Zapasów -201 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 6061 2019-06
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Index Konkurencyjności 77.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 18 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.8 2019-05
Indeks Percepcji Korupcji 87 2018-12
Ranking Korupcji 2 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2018-12
PMI dla Usług 52.7 2019-06
Produkcja Stali 56.66 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 39047 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 463373 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.35 2019-06
Wydatki na karty kredytowe 5500 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3173 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.3 2019-06
Produkcja Budowlana 15.7 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.