Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.63 2019-09
Indeks Giełdowy 10832 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.27 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-06
Inflacja 1.7 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Stopa Procentowa 1 2019-08
Bilans Handlowy -685 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1106 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle -52.3 2019-08
Przemysłowy PMI 48.4 2019-08
Optymizm Konsumentów 103 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 3055 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-03
PKB 205 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 62800 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 65340 2019-03
Środki Trwałe Brutto 15758 2019-03
Pkb Per Capita 38001 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36355 2018-12
Rolnictwo w PKB 3331 2019-03
Budownictwo w PKB 3930 2019-03
Przemysł w PKB 6116 2019-03
Górnictwo w PKB 816 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 2744 2019-03
Usługi w PKB 42107 2019-03
Transport w PKB 2979 2019-03
Media w PKB 1689 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-06
Pracujący 2680 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 109 2019-06
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2019-06
Koszty Pracy 1192 2019-06
Wydajność 124 2019-03
Wolne Etaty 200 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 32.42 2019-06
Płaca Minimalna 17.7 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 30.68 2019-06
Populacja 4.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.7 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2147 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 537 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1032 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1032 2019-06
Inflacja Bazowa 1.7 2019-06
Deflator Pkb 1195 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1151 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 1212 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 843 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1060 2019-06
Cpi Transport 1023 2019-06
Inflacja Żywności 2.1 2019-08
Oczekiwania inflacyjne 1.86 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-08
Stopa Międzybankowa 1.25 2019-08
Podaż Pieniądza M0 6780 2019-08
Podaż Pieniądza M1 74553 2019-07
Podaż Pieniądza M3 318977 2019-07
Bilans Banków 563065 2019-06
Rezerwy Walutowe 27608 2019-08
Stopa Depozytowa 1.05 2019-09
Bilans Banku Centralnego 27822 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 116857 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -685 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1106 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 5028 2019-07
Import 5713 2019-07
Dług Zagraniczny 278611 2019-03
Terms of Trade 1437 2019-06
Rachunek kapitałowy 725 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -512 2019-03
Przyjazdy Turystów 255585 2019-07
Wydobycie Ropy Naftowej 26 2019-05
Indeks cen handlu światowym mlekiem 2 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Bilans Budżetu 5534 2018-12
Wydatki Rządowe 11491 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 109973 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 104014 2018-12
Wnioski o Azyl 32 2018-10
Rating Kredytowy 89.64
Dług Publiczny 57495 2018-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -52.3 2019-08
Przemysłowy PMI 48.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 93.7 2019-06
Zmiany Zapasów -201 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 4936 2019-07
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Index Konkurencyjności 77.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 18 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 87 2018-12
Ranking Korupcji 2 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2018-12
PMI dla Usług 54.6 2019-08
Produkcja Stali 55.37 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 39047 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 468562 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9 2019-08
Wydatki na karty kredytowe 5562 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3055 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.3 2019-06
Produkcja Budowlana 15.7 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.