Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.64 2019-11
Indeks Giełdowy 10899 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.46 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-09
Inflacja 1.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-09
Stopa Procentowa 1 2019-11
Bilans Handlowy -1242 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1106 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -42.4 2019-10
Przemysłowy PMI 48.4 2019-09
Optymizm Konsumentów 103 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 3318 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
PKB 205 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 63427 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 66286 2019-06
Środki Trwałe Brutto 15651 2019-06
Pkb Per Capita 38001 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36355 2018-12
Rolnictwo w PKB 3379 2019-06
Budownictwo w PKB 3886 2019-06
Przemysł w PKB 6056 2019-06
Górnictwo w PKB 774 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 2786 2019-06
Usługi w PKB 42434 2019-06
Transport w PKB 3032 2019-06
Media w PKB 1753 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-09
Pracujący 2641 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 115 2019-09
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2019-09
Koszty Pracy 1202 2019-09
Wydajność 127 2019-06
Wolne Etaty 193 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 32.71 2019-09
Płaca Minimalna 17.7 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.02 2019-09
Populacja 4.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.5 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2120 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 520 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.6 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1039 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1039 2019-09
Inflacja Bazowa 1.5 2019-09
Deflator Pkb 1211 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1151 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 1212 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 843 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1073 2019-09
Cpi Transport 1028 2019-09
Inflacja Żywności 2.5 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 1.8 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-11
Stopa Międzybankowa 1.53 2019-09
Podaż Pieniądza M0 6851 2019-09
Podaż Pieniądza M1 75370 2019-09
Podaż Pieniądza M3 320212 2019-09
Bilans Banków 584096 2019-09
Rezerwy Walutowe 27414 2019-10
Stopa Depozytowa 1.17 2019-11
Bilans Banku Centralnego 26962 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 118208 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1242 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1106 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 4469 2019-09
Import 5710 2019-09
Dług Zagraniczny 284710 2019-06
Terms of Trade 1437 2019-06
Rachunek kapitałowy -14 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4994 2019-06
Przyjazdy Turystów 261770 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 23 2019-07
Indeks cen handlu światowym mlekiem 2 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Bilans Budżetu 5534 2018-12
Wydatki Rządowe 11638 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 119293 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 111439 2019-12
Wnioski o Azyl 32 2018-10
Rating Kredytowy 89.64
Dług Publiczny 57495 2018-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -42.4 2019-10
Przemysłowy PMI 48.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 92.4 2019-09
Zmiany Zapasów 42 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 5105 2019-09
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 87 2018-12
Ranking Korupcji 2 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 54.4 2019-09
Produkcja Stali 48.78 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 39273 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 474132 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9 2019-10
Wydatki na karty kredytowe 5701 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.4 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3318 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.4 2019-09
Produkcja Budowlana 11.8 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.