Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.65 2019-05
Indeks Giełdowy 10216 2019-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.83 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-03
Inflacja 1.5 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Stopa Procentowa 1.5 2019-05
Bilans Handlowy 922 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3260 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle -37.5 2019-04
Przemysłowy PMI 53 2019-04
Optymizm Konsumentów 104 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 3064 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-12
PKB 206 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 62259 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 65236 2018-12
Środki Trwałe Brutto 15414 2018-12
Pkb Per Capita 37853 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 36086 2017-12
Rolnictwo w PKB 3360 2018-12
Budownictwo w PKB 3777 2018-12
Przemysł w PKB 6017 2018-12
Górnictwo w PKB 728 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 2723 2018-12
Usługi w PKB 41994 2018-12
Transport w PKB 2947 2018-12
Media w PKB 1681 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-03
Pracujący 2658 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 116 2019-03
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2019-03
Koszty Pracy 1185 2019-03
Wydajność 123 2018-12
Wolne Etaty 198 2019-02
Ogłoszenia Ofert Pracy 44342 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 32.04 2019-03
Płaca Minimalna 17.7 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 30.64 2019-03
Populacja 4.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.5 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2130 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 527 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.2 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1026 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1026 2019-03
Inflacja Bazowa 1.4 2019-03
Deflator Pkb 1189 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1148 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 1204 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 858 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1053 2019-03
Cpi Transport 1017 2019-03
Inflacja Żywności 1 2019-04
Oczekiwania inflacyjne 2.01 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-05
Stopa Międzybankowa 1.9 2019-04
Podaż Pieniądza M0 6701 2019-03
Podaż Pieniądza M1 71001 2019-03
Podaż Pieniądza M3 312159 2019-03
Bilans Banków 555763 2019-03
Rezerwy Walutowe 27192 2019-04
Stopa Depozytowa 3.2 2016-12
Bilans Banku Centralnego 25669 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 115457 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 922 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3260 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2017-12
Eksport 5696 2019-03
Import 4773 2019-03
Dług Zagraniczny 278355 2018-12
Terms of Trade 1403 2018-12
Rachunek kapitałowy 1382 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2246 2018-12
Przyjazdy Turystów 378270 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 22 2019-01
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 4 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Bilans Budżetu 5534 2018-12
Wydatki Rządowe 11428 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 109973 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 104014 2018-12
Wnioski o Azyl 32 2018-10
Rating Kredytowy 89.64
Dług Publiczny 57495 2018-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -37.5 2019-04
Przemysłowy PMI 53 2019-04
Produkcja Przemysłowa 0.3 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 92.8 2019-03
Zmiany Zapasów 105 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 5855 2019-03
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Index Konkurencyjności 77.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 18 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.3 2019-04
Indeks Percepcji Korupcji 87 2018-12
Ranking Korupcji 2 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2018-12
PMI dla Usług 51.8 2019-04
Produkcja Stali 49.92 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 38997 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 458965 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.45 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 93.3 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3064 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.8 2019-02
Produkcja Budowlana 8.2 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.