Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.59 2020-04
Indeks Giełdowy 9751 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.15 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 4 2019-12
Inflacja 1.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Bilans Handlowy 594 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -2657 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -63.5 2020-03
Przemysłowy PMI 53.2 2020-02
Optymizm Konsumentów 104 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 3285 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 708 2020-03
Śmierć koronawirusa 1 2020-03
Odzyskany koronawirus 83 2020-03
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
PKB 215 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 64399 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 67845 2019-12
Środki Trwałe Brutto 16080 2019-12
Pkb Per Capita 38001 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36355 2018-12
Rolnictwo w PKB 3389 2019-12
Budownictwo w PKB 4105 2019-12
Przemysł w PKB 6122 2019-12
Górnictwo w PKB 774 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 2897 2019-12
Usługi w PKB 42880 2019-12
Transport w PKB 2804 2019-12
Media w PKB 1729 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2019-12
Pracujący 2648 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 111 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.1 2019-12
Koszty Pracy 1211 2019-12
Wydajność 128 2019-12
Wolne Etaty 191 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 32.83 2019-12
Płaca Minimalna 17.7 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 30.78 2019-12
Populacja 4.95 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.3 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2130 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 519 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.6 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1044 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1045 2019-12
Inflacja Bazowa 2 2019-12
Deflator Pkb 1230 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1165 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 1268 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 846 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1078 2019-12
Cpi Transport 1049 2019-12
Inflacja Żywności 3.1 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 1.9 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Podaż Pieniądza M0 7160 2020-02
Podaż Pieniądza M1 80331 2019-12
Podaż Pieniądza M3 322987 2020-01
Bilans Banków 583610 2019-12
Rezerwy Walutowe 31106 2020-02
Stopa Depozytowa 1.5 2020-03
Bilans Banku Centralnego 31302 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 120038 2019-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 594 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -2657 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 4921 2020-02
Import 4326 2020-02
Dług Zagraniczny 284713 2019-12
Terms of Trade 1498 2019-12
Rachunek kapitałowy 1065 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1753 2019-12
Przyjazdy Turystów 410778 2020-01
Wydobycie Ropy Naftowej 22 2019-11
Indeks cen handlu światowym mlekiem -3.9 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.14 2018-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Bilans Budżetu 5534 2018-12
Wydatki Rządowe 12469 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 119293 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 111439 2019-12
Wnioski o Azyl 32 2018-10
Rating Kredytowy 93 2020-03
Dług Publiczny 57495 2018-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -63.5 2020-03
Przemysłowy PMI 53.2 2020-02
Produkcja Przemysłowa 1.5 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 92 2019-12
Zmiany Zapasów 110 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 4391 2020-02
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.1 2020-02
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 52 2020-02
Produkcja Stali 39.46 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 39814 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 477141 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.09 2020-02
Wydatki na karty kredytowe 5852 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 93.8 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2019-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3285 2020-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.3 2019-12
Produkcja Budowlana 11.6 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 708 2020-03
Śmierć koronawirusa 1 2020-03
Odzyskany koronawirus 83 2020-03
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.