Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.7 2021-09
Indeks Giełdowy 13289 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.86 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.4 2021-06
Stopa Bezrobocia 4 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 99.11 2021-09
Inflacja 3.3 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4817214 2021-09
Stopa Procentowa 0.25 2021-08
Bilans Handlowy -402 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1396 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 27 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.5 2020-12
Przemysłowy PMI 40.1 2021-08
Optymizm Konsumentów 103 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 4207 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 28 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2021-12
Przypadki koronawirusa 3763 2021-09
Śmierć koronawirusa 27 2021-09
Odzyskany koronawirus 2685 2021-09
Łóżka szpitalne 2.57 2019-12
Szpitale 32.5 2019-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.07 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.4 2021-06
PKB 212 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 69724 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 74252 2021-06
Środki Trwałe Brutto 16766 2021-06
Pkb Per Capita 37922 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 42404 2020-12
Rolnictwo w PKB 3477 2021-06
Budownictwo w PKB 4463 2021-06
Przemysł w PKB 6397 2021-06
Górnictwo w PKB 656 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 3079 2021-06
Usługi w PKB 45429 2021-06
Transport w PKB 2584 2021-06
Media w PKB 1705 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2021-06
Pracujący 2778 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 117 2021-06
Zmiana Zatrudnienia 1 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.5 2021-06
Koszty Pracy 1244 2021-06
Wydajność 132 2021-06
Wolne Etaty 256 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 34.8 2021-06
Płaca Minimalna 20 2021-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 32.58 2021-06
Populacja 5.11 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.1 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2216 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 564 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.92 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 99.11 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4817214 2021-09
Przypadki koronawirusa 3763 2021-09
Śmierć koronawirusa 27 2021-09
Odzyskany koronawirus 2685 2021-09
Łóżka szpitalne 2.57 2019-12
Szpitale 32.5 2019-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.07 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1082 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1083 2021-06
Inflacja Bazowa 3.3 2021-06
Deflator Pkb 1269 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1222 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 1274 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 835 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1137 2021-06
Cpi Transport 1072 2021-06
Inflacja Żywności 2.4 2021-08
Oczekiwania inflacyjne 2.27 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-08
Podaż Pieniądza M0 8322 2021-08
Podaż Pieniądza M1 127301 2021-07
Podaż Pieniądza M3 373053 2021-07
Bilans Banków 638463 2021-05
Rezerwy Walutowe 22622 2021-08
Stopa Depozytowa 0.09 2021-09
Bilans Banku Centralnego 88816 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 117121 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -402 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1396 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2020-12
Eksport 5754 2021-07
Import 6156 2021-07
Dług Zagraniczny 291976 2021-06
Terms of Trade 1526 2021-06
Rachunek kapitałowy -277 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1717 2021-06
Przyjazdy Turystów 30209 2021-07
Wydobycie Ropy Naftowej 9 2021-05
Indeks cen handlu światowym mlekiem 1 2021-09
Indeks Terroryzmu 4.34 2019-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.5 2020-12
Bilans Budżetu -23057 2020-12
Wydatki Rządowe 13811 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 116003 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 138916 2020-12
Rating Kredytowy 93 2021-09
Dług Publiczny 83375 2020-12
Wydatki Wojskowe 3008 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2021-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 40.1 2021-08
Produkcja Przemysłowa 18.8 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 94.9 2021-06
Zmiany Zapasów 224 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 2519 2021-08
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Bankructwa 42 2021-04
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 60.8 2021-07
Indeks Percepcji Korupcji 88 2020-12
Ranking Korupcji 1 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 35.6 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 33.3 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 43552 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 514388 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.41 2021-08
Wydatki na karty kredytowe 5101 2021-08
Cena Benzyny 1.67 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 97.6 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 166 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 4207 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 850000 2021-08
Produkcja Budowlana 12.9 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.