Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.66 2020-01
Indeks Giełdowy 11800 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.57 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-09
Inflacja 1.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-09
Stopa Procentowa 1 2019-11
Bilans Handlowy -753 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -6351 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -13.2 2019-12
Przemysłowy PMI 49.3 2019-12
Optymizm Konsumentów 110 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 2971 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-09
PKB 205 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 64392 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 68171 2019-09
Środki Trwałe Brutto 16104 2019-09
Pkb Per Capita 38001 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36355 2018-12
Rolnictwo w PKB 3383 2019-09
Budownictwo w PKB 4098 2019-09
Przemysł w PKB 6106 2019-09
Górnictwo w PKB 774 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 2818 2019-09
Usługi w PKB 42617 2019-09
Transport w PKB 2759 2019-09
Media w PKB 1718 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2019-09
Pracujący 2641 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 115 2019-09
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2019-09
Koszty Pracy 1202 2019-09
Wydajność 128 2019-09
Wolne Etaty 193 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 32.71 2019-09
Płaca Minimalna 17.7 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.02 2019-09
Populacja 4.93 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.5 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2120 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 520 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.6 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1039 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1039 2019-09
Inflacja Bazowa 1.5 2019-09
Deflator Pkb 1220 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1164 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 1233 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 843 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1073 2019-09
Cpi Transport 1028 2019-09
Inflacja Żywności 2.4 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 1.8 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-11
Stopa Międzybankowa 1.53 2019-09
Podaż Pieniądza M0 7555 2019-12
Podaż Pieniądza M1 78758 2019-11
Podaż Pieniądza M3 324328 2019-11
Bilans Banków 584096 2019-09
Rezerwy Walutowe 26458 2019-12
Stopa Depozytowa 1.18 2020-01
Bilans Banku Centralnego 24599 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 120038 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -753 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -6351 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2018-12
Eksport 5228 2019-11
Import 5981 2019-11
Dług Zagraniczny 294466 2019-09
Terms of Trade 1462 2019-09
Rachunek kapitałowy 5828 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 909 2019-09
Przyjazdy Turystów 283834 2019-10
Wydobycie Ropy Naftowej 23 2019-08
Indeks cen handlu światowym mlekiem 2.8 2020-01
Indeks Terroryzmu 0.14 2018-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Bilans Budżetu 5534 2018-12
Wydatki Rządowe 12161 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 119293 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 111439 2019-12
Wnioski o Azyl 32 2018-10
Rating Kredytowy 93 2020-01
Dług Publiczny 57495 2018-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -13.2 2019-12
Przemysłowy PMI 49.3 2019-12
Produkcja Przemysłowa 0.2 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 92 2019-12
Zmiany Zapasów 747 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 5209 2019-11
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.5 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 87 2018-12
Ranking Korupcji 2 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 53.3 2019-11
Produkcja Stali 59.3 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 110 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 39684 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 476628 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9 2019-12
Wydatki na karty kredytowe 5822 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.6 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2971 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.4 2019-11
Produkcja Budowlana 11.8 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.