Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.66 2020-07
Indeks Giełdowy 11395 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-03
Inflacja 2.5 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-03
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Bilans Handlowy 1253 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 1557 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -34.4 2020-06
Przemysłowy PMI 39.7 2020-05
Optymizm Konsumentów 97.2 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 3314 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 1192 2020-07
Śmierć koronawirusa 22 2020-07
Odzyskany koronawirus 1497 2020-07
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
PKB 207 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 63631 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 66698 2020-03
Środki Trwałe Brutto 15603 2020-03
Pkb Per Capita 38993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42888 2019-12
Rolnictwo w PKB 3341 2020-03
Budownictwo w PKB 3927 2020-03
Przemysł w PKB 5956 2020-03
Górnictwo w PKB 814 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 2909 2020-03
Usługi w PKB 42403 2020-03
Transport w PKB 2662 2020-03
Media w PKB 1719 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-03
Pracujący 2661 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 116 2020-03
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2020-03
Koszty Pracy 1217 2020-03
Wydajność 126 2020-03
Wolne Etaty 172 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 33.2 2020-03
Płaca Minimalna 18.9 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.23 2020-03
Populacja 4.95 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.5 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2131 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 530 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1052 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1053 2020-03
Inflacja Bazowa 2.6 2020-03
Deflator Pkb 1244 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1165 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 1266 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 850 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1088 2020-03
Cpi Transport 1031 2020-03
Inflacja Żywności 2.9 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 1.2 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Podaż Pieniądza M0 8086 2020-05
Podaż Pieniądza M1 95289 2020-05
Podaż Pieniądza M3 343608 2020-05
Bilans Banków 630653 2020-04
Rezerwy Walutowe 31192 2020-05
Stopa Depozytowa 0.15 2020-07
Bilans Banku Centralnego 51125 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 121689 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1253 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 1557 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 5393 2020-05
Import 4140 2020-05
Dług Zagraniczny 302703 2020-03
Terms of Trade 1490 2020-03
Rachunek kapitałowy -7762 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1299 2020-03
Przyjazdy Turystów 1721 2020-04
Wydobycie Ropy Naftowej 21 2020-02
Indeks cen handlu światowym mlekiem 8.3 2020-07
Indeks Terroryzmu 0.14 2018-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Bilans Budżetu 7508 2019-12
Wydatki Rządowe 12445 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 119293 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 111439 2019-12
Wnioski o Azyl 32 2018-10
Rating Kredytowy 93 2020-07
Dług Publiczny 57736 2019-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -34.4 2020-06
Przemysłowy PMI 39.7 2020-05
Produkcja Przemysłowa -1.9 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 92.8 2020-06
Zmiany Zapasów -513 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 3745 2020-05
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Bankructwa 50 2020-04
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 38.2 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 37.2 2020-05
Produkcja Stali 58.9 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.2 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 39708 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 486331 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.35 2020-05
Wydatki na karty kredytowe 5700 2020-06
Cena Benzyny 1.3 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.4 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3314 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.7 2020-03
Produkcja Budowlana -4.2 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1192 2020-07
Śmierć koronawirusa 22 2020-07
Odzyskany koronawirus 1497 2020-07
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.