Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.68 2020-09
Indeks Giełdowy 11634 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.52 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 4 2020-06
Inflacja 1.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-06
Stopa Procentowa 0.25 2020-08
Bilans Handlowy 282 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 1828 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -41.8 2020-08
Przemysłowy PMI 50.7 2020-08
Optymizm Konsumentów 95.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.6 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 3188 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 1809 2020-09
Śmierć koronawirusa 25 2020-09
Odzyskany koronawirus 1714 2020-09
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.4 2020-06
PKB 207 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 57534 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 58711 2020-06
Środki Trwałe Brutto 12368 2020-06
Pkb Per Capita 38993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42888 2019-12
Rolnictwo w PKB 3265 2020-06
Budownictwo w PKB 2911 2020-06
Przemysł w PKB 5177 2020-06
Górnictwo w PKB 499 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 2841 2020-06
Usługi w PKB 37700 2020-06
Transport w PKB 1632 2020-06
Media w PKB 1608 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2020-06
Pracujący 2665 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 111 2020-06
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.7 2020-06
Koszty Pracy 1218 2020-06
Wydajność 114 2020-06
Wolne Etaty 103 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 33.37 2020-06
Płaca Minimalna 18.9 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.34 2020-06
Populacja 4.95 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.5 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2131 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 530 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1047 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1048 2020-06
Inflacja Bazowa 1.6 2020-06
Deflator Pkb 1238 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1153 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 1297 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 849 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1094 2020-06
Cpi Transport 980 2020-06
Inflacja Żywności 4.2 2020-08
Oczekiwania inflacyjne 1.43 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-08
Podaż Pieniądza M0 8055 2020-08
Podaż Pieniądza M1 98755 2020-07
Podaż Pieniądza M3 350385 2020-07
Bilans Banków 622482 2020-07
Rezerwy Walutowe 24403 2020-08
Stopa Depozytowa 0.2 2020-09
Bilans Banku Centralnego 58986 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 122078 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 282 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 1828 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 4912 2020-07
Import 4630 2020-07
Dług Zagraniczny 295601 2020-06
Terms of Trade 1528 2020-06
Rachunek kapitałowy 4753 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 945 2020-06
Przyjazdy Turystów 3831 2020-07
Wydobycie Ropy Naftowej 19 2020-05
Indeks cen handlu światowym mlekiem 3.6 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.14 2018-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Bilans Budżetu 7508 2019-12
Wydatki Rządowe 12736 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 119293 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 111439 2019-12
Rating Kredytowy 93 2020-09
Dług Publiczny 57736 2019-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -41.8 2020-08
Przemysłowy PMI 50.7 2020-08
Produkcja Przemysłowa -12.1 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 92.8 2020-06
Zmiany Zapasów -1129 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 4294 2020-08
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Bankructwa 95 2020-08
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.8 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 87 2019-12
Ranking Korupcji 1 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 46.9 2020-08
Produkcja Stali 55.37 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.2 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 35197 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 486178 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.38 2020-08
Wydatki na karty kredytowe 5756 2020-08
Cena Benzyny 1.4 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.8 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3188 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.9 2020-08
Produkcja Budowlana -24.2 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1809 2020-09
Śmierć koronawirusa 25 2020-09
Odzyskany koronawirus 1714 2020-09
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.