Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.73 2021-03
Indeks Giełdowy 12359 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.77 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 14 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Inflacja 1.4 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-12
Stopa Procentowa 0.25 2021-02
Bilans Handlowy -626 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -3521 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-02
Przemysłowy PMI 57.5 2021-01
Optymizm Konsumentów 106 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 3025 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 2026 2021-03
Śmierć koronawirusa 26 2021-03
Odzyskany koronawirus 2287 2021-03
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 14 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-09
PKB 207 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 68502 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 70256 2020-09
Środki Trwałe Brutto 16315 2020-09
Pkb Per Capita 38993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42888 2019-12
Rolnictwo w PKB 3197 2020-09
Budownictwo w PKB 4576 2020-09
Przemysł w PKB 6242 2020-09
Górnictwo w PKB 622 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 3018 2020-09
Usługi w PKB 43084 2020-09
Transport w PKB 1854 2020-09
Media w PKB 1714 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Pracujący 2734 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 141 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.2 2020-12
Koszty Pracy 1236 2020-12
Wydajność 133 2020-09
Wolne Etaty 161 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 34.2 2020-12
Płaca Minimalna 18.9 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 32.19 2020-12
Populacja 5.11 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2197 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 534 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.67 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1059 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1060 2020-12
Inflacja Bazowa 1.4 2020-12
Deflator Pkb 1237 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1161 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 1185 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 804 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1106 2020-12
Cpi Transport 1010 2020-12
Inflacja Żywności 2.1 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 1.89 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-02
Podaż Pieniądza M0 8210 2021-01
Podaż Pieniądza M1 114923 2020-12
Podaż Pieniądza M3 365780 2020-12
Bilans Banków 621339 2020-10
Rezerwy Walutowe 18715 2021-01
Stopa Depozytowa 0.22 2021-02
Bilans Banku Centralnego 74824 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 116511 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -626 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -3521 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 4190 2021-01
Import 4820 2021-01
Dług Zagraniczny 289958 2020-09
Terms of Trade 1474 2020-12
Rachunek kapitałowy 4249 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1883 2020-09
Przyjazdy Turystów 5900 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 20 2020-10
Indeks cen handlu światowym mlekiem 15 2021-03
Indeks Terroryzmu 4.34 2019-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 19 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.5 2019-12
Bilans Budżetu 7508 2019-12
Wydatki Rządowe 13037 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 116003 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 138916 2020-12
Rating Kredytowy 93 2021-03
Dług Publiczny 57736 2019-12
Wydatki Wojskowe 2307 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-02
Przemysłowy PMI 57.5 2021-01
Produkcja Przemysłowa 3.1 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 95.1 2020-12
Zmiany Zapasów -60 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 4613 2021-01
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Bankructwa 28 2021-01
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.5 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 88 2020-12
Ranking Korupcji 1 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 47.9 2021-01
Produkcja Stali 59.47 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 106 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 41335 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 495805 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.37 2020-12
Wydatki na karty kredytowe 5986 2021-01
Cena Benzyny 1.45 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 96.9 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 3025 2021-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.3 2021-01
Produkcja Budowlana 2.4 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2026 2021-03
Śmierć koronawirusa 26 2021-03
Odzyskany koronawirus 2287 2021-03
Łóżka szpitalne 2.61 2018-12
Szpitale 33.92 2018-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.02 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.