Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.72 2021-05
Indeks Giełdowy 12752 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.74 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.7 2021-03
Inflacja 1.5 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-03
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Bilans Handlowy 32.66 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -2695 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 27 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-05
Przemysłowy PMI 63.6 2021-03
Optymizm Konsumentów 105 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 4218 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2021-12
Przypadki koronawirusa 2273 2021-05
Śmierć koronawirusa 26 2021-05
Odzyskany koronawirus 2579 2021-05
Łóżka szpitalne 2.57 2019-12
Szpitale 32.5 2019-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.07 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2020-12
PKB 207 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 66927 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 70431 2020-12
Środki Trwałe Brutto 16145 2020-12
Pkb Per Capita 38993 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42888 2019-12
Rolnictwo w PKB 3208 2020-12
Budownictwo w PKB 4116 2020-12
Przemysł w PKB 6188 2020-12
Górnictwo w PKB 633 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 3044 2020-12
Usługi w PKB 43181 2020-12
Transport w PKB 2069 2020-12
Media w PKB 1752 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2021-03
Pracujący 2750 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 135 2021-03
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2021-03
Koszty Pracy 1235 2021-03
Wydajność 129 2020-12
Wolne Etaty 161 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 34.2 2020-12
Płaca Minimalna 20 2021-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 32.19 2020-12
Populacja 5.11 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.1 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 2197 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 534 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.67 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1068 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1069 2021-03
Inflacja Bazowa 1.5 2021-03
Deflator Pkb 1238 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1161 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 1185 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 804 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1116 2021-03
Cpi Transport 1049 2021-03
Inflacja Żywności 0.5 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 1.89 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 6.32 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 304900 2021-05
Przypadki koronawirusa 2273 2021-05
Śmierć koronawirusa 26 2021-05
Odzyskany koronawirus 2579 2021-05
Łóżka szpitalne 2.57 2019-12
Szpitale 32.5 2019-12
Lekarze 3.35 2018-12
Pielęgniarki 11.07 2018-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Podaż Pieniądza M0 8350 2021-03
Podaż Pieniądza M1 119403 2021-03
Podaż Pieniądza M3 365809 2021-03
Bilans Banków 627962 2021-02
Rezerwy Walutowe 18154 2021-03
Stopa Depozytowa 0.3 2021-04
Bilans Banku Centralnego 82972 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 116536 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 32.66 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -2695 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2020-12
Eksport 5680 2021-03
Import 5648 2021-03
Dług Zagraniczny 289422 2020-12
Terms of Trade 1474 2020-12
Rachunek kapitałowy 6517 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3158 2020-12
Przyjazdy Turystów 5300 2021-02
Wydobycie Ropy Naftowej 20 2020-12
Indeks cen handlu światowym mlekiem -0.7 2021-05
Indeks Terroryzmu 4.34 2019-12
Bronie Sprzedaży 6 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.5 2020-12
Bilans Budżetu -23057 2020-12
Wydatki Rządowe 13249 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 116003 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 138916 2020-12
Rating Kredytowy 93 2021-05
Dług Publiczny 83375 2020-12
Wydatki Wojskowe 3014 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-05
Przemysłowy PMI 63.6 2021-03
Produkcja Przemysłowa 2 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 93.3 2021-03
Zmiany Zapasów -185 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 5914 2021-03
Szybkość Internetu 14709 2017-03
Adresy IP 1778178 2017-03
Bankructwa 37 2021-02
Index Konkurencyjności 76.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 19 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 88 2020-12
Ranking Korupcji 1 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 1 2019-12
PMI dla Usług 52.4 2021-03
Produkcja Stali 59.47 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 41647 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 501588 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.3 2021-03
Wydatki na karty kredytowe 5884 2021-03
Cena Benzyny 1.52 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 166 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 4218 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 5.2 2021-02
Produkcja Budowlana 2.7 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nowa Zelandia - Wskaźniki ekonomiczne.