Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57
Indeks Giełdowy 9763.82 9616 9471 9328 9188 8907
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.05 1.09 1.12 1.16 1.2 1.28

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -14 9 0.4 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -11 -5 -4.5 -4 2.4
Stopa Bezrobocia 4.00 8.5 8 7 7.1 7
Inflacja 1.90 1.8 1.8 1.7 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy 594.19 -600 -300 -300 200 100
Saldo Obrotów Bieżących -2657.00 -1600 -4800 -2882 500 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -4 -4 -4 -3.5 -2.3
Dług Publiczny do PKB 19.90 26 26 26 23 23
Budżet Państwa do PKB 1.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle -63.50 -85 -40 -35 -25 10
Przemysłowy PMI 53.20 44 48 48 49 50.5
Optymizm Konsumentów 104.20 96 85 99 102 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 -4 -1.4 0.6 1 1.5
Pozwolenia Na Budowę 3285.00 2000 2500 2900 3200 3400
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -14 9 0.4 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -11 -5 -4.5 -4 2.4
PKB 215.00 219 219 219 225 225
Pkb W Cenach Stałych 64399.00 60422 62692 61501 61823 62977
Produkt Narodowy Brutto 67845.00 63098 66279 64792 65131 66347
Środki Trwałe Brutto 16080.00 15226 15689 15356 15437 15725
Pkb Per Capita 38000.70 37591 38900 38900 39300 39300
Pkb Per Capita Ppp 36354.79 35963 37700 37700 35963 36097
Rolnictwo w PKB 3389.00 3151 3297 3236 3253 3314
Budownictwo w PKB 4105.00 3852 3997 3920 3941 4014
Przemysł w PKB 6122.00 5739 5976 5847 5877 5987
Górnictwo w PKB 774.00 734 736 739 743 757
Administracja Publiczna w PKB 2897.00 2646 2748 2767 2781 2833
Usługi w PKB 42880.00 40090 41555 40950 41165 41933
Transport w PKB 2804.00 2667 2694 2678 2692 2742
Media w PKB 1729.00 1620 1671 1651 1660 1691

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 4.00 8.5 8 7 7.1 7
Pracujący 2648.00 2680 2700 2720 2740 2800
Bezrobotni Zarejestrowani 111.00 121 125 122 120 120
Zmiana Zatrudnienia 0.00 0.7 0.9 0.6 0.6 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.10 70 69.9 70 70.3 70.8
Przeciętne Wynagrodzenia 32.83 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Wynagrodzenia w Przemyśle 30.78 32 32 34 34 34
Płaca Minimalna 17.70 19.8 19.8 19.8 19.8 21.5
Populacja 4.95 5.02 5.02 5.11 5.11 5.2
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 519.00 558 567 567 567 571
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.60 12.1 12.5 12.7 12.4 11.9
Wskaźnik Zatrudnienia 67.30 66.3 66.1 65.3 66.3 66.7
Zatrudnienie na Pełny Etat 2130.00 2156 2197 2197 2197 2236

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.90 1.8 1.8 1.7 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1044.00 1051 1058 1062 1060 1082
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1045.00 1051 1059 1065 1064 1086
Inflacja Bazowa 2.00 1.8 1.9 1.9 1.8 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1165.00 1180 1192 1180 1180 1190
Oczekiwania inflacyjne 1.90 2 2.1 2.1 2.1 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1078.00 1079 1092 1096 1094 1117
Cpi Transport 1049.00 1041 1047 1067 1065 1087
Inflacja Żywności 3.10 2.1 1.6 1.7 1.8 1.8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Rezerwy Walutowe 31106.00 29100 29200 29300 29300 29400
Bilans Banków 583610.00 587000 590000 593000 595000 598000
Stopa Depozytowa 1.25 1.98 1.98 3.2 1.98 4.45
Bilans Banku Centralnego 31302.00 31500 29500 29700 29700 28500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 594.19 -600 -300 -300 200 100
Saldo Obrotów Bieżących -2657.00 -1600 -4800 -2882 500 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -4 -4 -4 -3.5 -2.3
Import 4326.50 4900 5200 5400 5100 5300
Eksport 4920.69 4300 4900 5100 5300 5400
Dług Zagraniczny 284713.00 287088 288000 294446 294446 294446
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1753.00 622 470 470 470 516
Przyjazdy Turystów 410778.00 275000 269000 530000 370000 540000
Bronie Sprzedaży 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 19.90 26 26 26 23 23
Budżet Państwa do PKB 1.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3
Bilans Budżetu 5534.00 9933 9933 9933 9933 12240
Wydatki Rządowe 12469.00 11377 11907 11908 11970 12194
Wydatki Wojskowe 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
Dług Publiczny 57495.00 57000 57000 57000 57000 56000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -63.50 -85 -40 -35 -25 10
Przemysłowy PMI 53.20 44 48 48 49 50.5
Produkcja Przemysłowa 1.50 0.2 0.6 2.5 1.6 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 92.00 93 93 92.8 92.8 93
Zmiany Zapasów 110.00 340 340 380 380 380
Rejestracje nowych samochodów 4391.00 6300 5800 4700 4700 4800
PMI dla Usług 52.00 45 47 48 50 51
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.10 39 42 46 48 50

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 104.20 96 85 99 102 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 -4 -1.4 0.6 1 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.30 -8 -3.5 -1.5 0.3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 39814.00 37195 38701 38022 38221 38935
Kredyt dla Sectora Prywatnego 484051.00 464149 480000 480000 480000 496315
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09
Wydatki na karty kredytowe 5852.00 5740 5810 5850 5850 6070
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 93.80 93.6 93.3 93.4 93.4 93.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164.40 167 166 167 167 168

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Pozwolenia Na Budowę 3285.00 2000 2500 2900 3200 3400
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.30 1.1 0.9 0.8 0.9 1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
Produkcja Budowlana 11.60 7.9 4.2 6 8.5 6.8


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.