Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
Indeks Giełdowy 10824.69 10392 10311 10231 10151 9994
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.60 1.65 1.68 1.72 1.75 1.82
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.5 2.6 2.8 3 3.1
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3
Inflacja 1.70 1.9 1.8 2 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3
Stopa Procentowa 1.50 1.25 1 1 1 1.25
Bilans Handlowy 264.00 -1575 -400 300 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących 680.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
Dług Publiczny do PKB 19.90 20 20 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 1.90 1.6 1.6 1 1 1
Koniunktura w przemyśle -38.10 -32 -30 -25 -20 10
Przemysłowy PMI 51.30 53 53 53.5 53 54
Optymizm Konsumentów 103.50 102 104 105 107 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.9 1 1.2 1.3
Pozwolenia Na Budowę 3173.00 2800 2750 2800 2860 2900
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 2.5 2.6 2.8 3 3.1
PKB 205.02 215 215 219 219 219
Pkb W Cenach Stałych 62800.00 62699 63940 64002 64558 65602
Produkt Narodowy Brutto 65340.00 65986 66997 67063 67170 68739
Środki Trwałe Brutto 15758.00 15384 15830 15846 16199 16242
Pkb Per Capita 38000.70 38500 38500 38900 38900 38900
Pkb Per Capita Ppp 36354.79 37100 37100 37700 37700 37700
Rolnictwo w PKB 3331.00 3424 3451 3454 3424 3540
Budownictwo w PKB 3930.00 3754 3879 3883 4040 3980
Przemysł w PKB 6116.00 6118 6179 6185 6287 6340
Górnictwo w PKB 816.00 750 748 748 839 767
Administracja Publiczna w PKB 2744.00 2709 2797 2799 2821 2869
Usługi w PKB 42107.00 42129 43128 43170 43286 44249
Transport w PKB 2979.00 2890 3027 3030 3062 3105
Media w PKB 1689.00 1721 1726 1728 1736 1771
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3
Bezrobotni Zarejestrowani 116.00 125 124 124 126 122
Zmiana Zatrudnienia -0.20 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.40 70.9 70.9 70.8 71 71.2
Przeciętne Wynagrodzenia 32.04 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Wynagrodzenia w Przemyśle 30.64 30.12 32 32 32 34
Płaca Minimalna 17.70 17.7 17.7 19.8 19.8 19.8
Populacja 4.93 5.1 4.93 5.02 5.02 5.02
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.20 11.5 11.2 11 11 11
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.70 1.9 1.8 2 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1032.00 1043 1043 1047 1045 1065
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1032.00 1043 1047 1046 1047 1068
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1148.00 1170 1172 1078 1180 1180
Inflacja Żywności 0.50 1.8 2 1.8 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1060.00 1062 1066 1074 1073 1088
Cpi Transport 1023.00 1064 1075 1037 1036 1098
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.25 1 1 1 1.25
Stopa Międzybankowa 1.65 1.7 1.7 1.95 1.2 1.95
Stopa Depozytowa 1.71 2.95 2.95 3.2 1.15 3.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 264.00 -1575 -400 300 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących 680.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
Import 5541.00 5450 5300 4500 4900 5400
Eksport 5805.00 3900 4900 4800 5100 5100
Przyjazdy Turystów 219331.00 270000 525000 360000 275000 530000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 19.90 20 20 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 1.90 1.6 1.6 1 1 1
Wydatki Rządowe 11491.00 11485 11737 11748 11813 12042
Dług Publiczny 57495.00 58000 58000 57000 57000 57000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -38.10 -32 -30 -25 -20 10
Przemysłowy PMI 51.30 53 53 53.5 53 54
Produkcja Przemysłowa 2.20 1.3 2.1 2.3 2.5 2.5
Zmiany Zapasów -201.00 -400 340 340 340 380
Rejestracje nowych samochodów 6061.00 5757 5762 5764 5764 5764
PMI dla Usług 52.70 56 56 57 55 58
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.80 53 53.5 53.7 54 53.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 103.50 102 104 105 107 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.9 1 1.2 1.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.30 3.1 3.5 4 3.8 3.7
Wydatki Konsumpcyjne 39047.00 38981 40050 40089 40140 41091
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.35 9.17 9.17 9.42 8.88 9.42
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Pozwolenia Na Budowę 3173.00 2800 2750 2800 2860 2900
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.30 0.7 -0.3 0.1 0.3 0.8
Produkcja Budowlana 15.70 3.6 4.3 4.9 4.5 4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.