Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62
Indeks Giełdowy 10879.62 10643 10559 10475 10393 10230
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.45 1.34 1.38 1.42 1.46 1.55
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.4 2.7 3 3.1 3.1
Stopa Bezrobocia 4.20 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5
Inflacja 1.50 1.8 2 1.9 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.6 0.5 0.3 0.3
Stopa Procentowa 1.00 1 0.75 0.5 0.25 0.25
Bilans Handlowy -1241.63 -400 300 300 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących -1106.00 -2915 400 -1600 -4800 -2882
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Dług Publiczny do PKB 19.90 20 21 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 1.90 1.6 1 1 1 1
Koniunktura w Przemyśle -42.40 -48 -35 -27 -13 10
Przemysłowy PMI 48.40 49 51.5 51.2 52.6 53.4
Optymizm Konsumentów 103.10 104 105 107 106 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.9 1 1.2 0.8 1.3
Pozwolenia Na Budowę 3318.00 2750 2800 2860 2730 2900
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.4 2.7 3 3.1 3.1
PKB 205.02 215 219 219 219 219
Pkb W Cenach Stałych 63427.00 63940 64002 64496 64684 65602
Produkt Narodowy Brutto 66286.00 66997 67063 67104 67300 68739
Środki Trwałe Brutto 15651.00 15830 15846 16183 16231 16242
Pkb Per Capita 38000.70 38500 38900 38900 38900 38900
Pkb Per Capita Ppp 36354.79 37100 37700 37700 37700 37700
Rolnictwo w PKB 3379.00 3451 3454 3421 3431 3540
Budownictwo w PKB 3886.00 3879 3883 4036 4048 3980
Przemysł w PKB 6056.00 6179 6185 6281 6299 6340
Górnictwo w PKB 774.00 748 748 838 840 767
Administracja Publiczna w PKB 2786.00 2797 2799 2818 2826 2869
Usługi w PKB 42434.00 43128 43170 43244 43370 44249
Transport w PKB 3032.00 3027 3030 3059 3068 3105
Media w PKB 1753.00 1726 1728 1735 1740 1771
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5
Bezrobotni Zarejestrowani 115.00 124 124 126 125 122
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.9 0.5 0.7 0.9 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.40 70.6 70.7 70.7 70.8 70.8
Przeciętne Wynagrodzenia 32.71 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.02 32 32 32 32 34
Płaca Minimalna 17.70 17.7 19.8 19.8 19.8 19.8
Populacja 4.93 4.97 5 5 5 5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.60 11.2 11 11 11.1 11
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.50 1.8 2 1.9 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.6 0.5 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1039.00 1043 1044 1047 1052 1065
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1039.00 1047 1046 1047 1051 1068
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1151.00 1172 1078 1180 1192 1180
Inflacja Żywności 2.50 2 1.8 1.6 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1073.00 1066 1067 1074 1080 1088
Cpi Transport 1028.00 1075 1076 1037 1042 1098
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.00 1 0.75 0.5 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 1.53 1.53 1.28 1.03 0.78 0.78
Stopa Depozytowa 1.17 1.17 0.92 0.67 0.42 0.42
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1241.63 -400 300 300 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących -1106.00 -2915 400 -1600 -4800 -2882
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Import 5710.17 5300 4500 4900 6100 5400
Eksport 4468.54 4900 4800 5100 4900 5100
Przyjazdy Turystów 261770.00 525000 360000 275000 269000 530000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 19.90 20 21 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 1.90 1.6 1 1 1 1
Wydatki Rządowe 11638.00 11737 11748 11801 11836 12042
Dług Publiczny 57495.00 58000 57000 57000 57000 57000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -42.40 -48 -35 -27 -13 10
Przemysłowy PMI 48.40 49 51.5 51.2 52.6 53.4
Produkcja Przemysłowa -0.40 1 2.3 2.5 1.6 2.5
Zmiany Zapasów 42.00 340 340 340 340 380
Rejestracje nowych samochodów 5105.00 4600 5900 6300 5800 4700
PMI dla Usług 54.40 55 57 55 56 58
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.00 53.5 53.7 54 53.6 53.8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 103.10 104 105 107 106 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.9 1 1.2 0.8 1.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 3.5 4 3.8 3.5 3.7
Wydatki Konsumpcyjne 39273.00 40050 40089 40101 40218 41091
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.00 9 8.75 8.5 8.25 8.25
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Pozwolenia Na Budowę 3318.00 2750 2800 2860 2730 2900
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.40 -0.3 0.1 0.3 0.7 0.8
Produkcja Budowlana 11.80 4.3 4.9 4.5 4.2 4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.