Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 0.71 0.71 0.7 0.7 0.7 0.69
Indeks Giełdowy 13086.46 12889 12694 12503 12314 11937
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.11 1.15 1.19 1.23 1.27 1.35

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 14.00 0.5 1.2 0.9 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 3 16.5 2 4 4
Stopa Bezrobocia 5.30 6.5 6.2 5.7 5.4 4.7
Inflacja 1.40 0.6 1 0.9 0.9 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0 -0.25 -0.25 -0.25
Bilans Handlowy 17.00 -1000 210 250 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących -3521.00 500 -700 -3250 -2790 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2 -2 -2 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 19.00 41 41 41 41 47
Budżet Państwa do PKB 2.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Koniunktura w Przemyśle 9.40 5 10 12 6.3 7
Przemysłowy PMI 48.70 53.5 53.3 53 53 52.5
Optymizm Konsumentów 106.00 110 112 102 103 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28.00 1 1.3 1.5 1.5 1.7
Pozwolenia Na Budowę 3881.00 3200 3300 3350 3400 3800
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 14.00 0.5 1.2 0.9 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 3 16.5 2 4 4
PKB 206.93 196 205 205 205 212
Pkb W Cenach Stałych 68502.00 64800 65684 67027 67439 67392
Produkt Narodowy Brutto 70256.00 68450 69115 68398 70664 71188
Środki Trwałe Brutto 16315.00 16189 16077 14409 16697 16837
Pkb Per Capita 38993.00 38000 38000 38000 38000 38800
Pkb Per Capita Ppp 42887.52 41730 41730 41630 41730 42400
Rolnictwo w PKB 3197.00 3413 3437 3804 3640 3550
Budownictwo w PKB 4576.00 4103 4039 3391 4091 4267
Przemysł w PKB 6242.00 6105 6131 6031 6518 6349
Górnictwo w PKB 622.00 789 917 581 789 821
Administracja Publiczna w PKB 3018.00 2933 3012 3310 2950 3050
Usługi w PKB 43084.00 42870 43584 43921 45488 44585
Transport w PKB 1854.00 2817 2741 1901 3192 2930
Media w PKB 1714.00 1743 1762 1873 1821 1813

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.30 6.5 6.2 5.7 5.4 4.7
Pracujący 2709.00 2620 2640 2660 2720 2720
Bezrobotni Zarejestrowani 151.00 120 118 119 120 117
Zmiana Zatrudnienia -0.80 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.10 70.3 70.3 70.4 70.8 70.8
Koszty Pracy 1225.00 1219 1221 1219 1219 1221
Wydajność 133.00 128 128 129 129 131
Wolne Etaty 125.80 125 130 132 150 180
Przeciętne Wynagrodzenia 33.86 34.18 34.35 34.7 35 36.72
Wynagrodzenia w Przemyśle 32.09 33.3 33.3 34.5 35 36
Płaca Minimalna 18.90 20.1 20.1 20.1 20.1 21.3
Populacja 4.95 5.05 5.11 5.11 5.2 5.29
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 544.00 536 530 535 540 540
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.60 12.6 12.1 13 12.6 12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.40 66.3 66.5 66.6 66.7 66.7
Zatrudnienie na Pełny Etat 2164.00 2142 2148 2125 2150 2150

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.40 0.6 1 0.9 0.9 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1059.00 1055 1058 1057 1087 1065
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1060.00 1068 1059 1065 1091 1091
Inflacja Bazowa 1.40 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1161.00 1166 1169 1170 1173 1180
Wskaźnik Cen Importowych 1267.00 1325 1320 1323 1325 1320
Wskaźnik Cen Eksportowych 834.00 852 855 857 859 863
Oczekiwania inflacyjne 1.60 1.3 1.2 1.4 1.6 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1106.00 1090 1095 1105 1110 1100
Cpi Transport 1010.00 1061 1037 990 1120 1070
Inflacja Żywności 2.90 3.8 3.5 3.3 3.1 2.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0 -0.25 -0.25 -0.25
Rezerwy Walutowe 19021.00 26300 26900 27500 28400 30800
Bilans Banków 621339.00 595000 593000 590000 590000 583000
Stopa Depozytowa 0.24 -0.05 -0.05 -0.3 4.45 -0.55
Bilans Banku Centralnego 72758.00 69100 68800 67100 66500 51500

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 17.00 -1000 210 250 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących -3521.00 500 -700 -3250 -2790 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2 -2 -2 -2 -2
Import 5332.00 5090 5150 5210 5300 5300
Eksport 5349.00 5300 5400 5200 5400 5600
Dług Zagraniczny 289958.00 305000 305100 305600 306000 305000
Terms of Trade 1454.00 1450 1448 1448 1430 1400
Rachunek kapitałowy 4249.00 1200 1000 1300 1300 1802
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1883.00 950 1080 1190 1000 800
Przyjazdy Turystów 5116.00 20000 55000 90000 155000 295000
Bronie Sprzedaży 6.00 3 3 3 3 2

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 19.00 41 41 41 41 47
Budżet Państwa do PKB 2.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Bilans Budżetu 7508.00 -5300 -5300 -5300 -5300 -4100
Wydatki Rządowe 13037.00 12478 12901 14837 12379 12977
Dochody Budżetu Państwa 116003.00 110000 110000 110000 110000 119000
Wydatki Budżetu Państwa 138916.00 122000 122000 122000 122000 123000
Wydatki Wojskowe 2307.00 2250 2250 2250 2250 2380
Dług Publiczny 57736.00 125000 125000 125000 125000 160000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 9.40 5 10 12 6.3 7
Przemysłowy PMI 48.70 53.5 53.3 53 53 52.5
Produkcja Przemysłowa 3.10 1.6 8.3 5.5 5.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 95.10 93.5 93.5 93.8 93.8 93.6
Zmiany Zapasów -60.00 150 230 310 310 410
Rejestracje nowych samochodów 4543.00 4850 4900 5050 5100 5400
PMI dla Usług 49.20 51 51.5 52 52.5 53
Bankructwa 95.00 97 95 91 87 83
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.80 51 51.5 52 52.5 53.3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 106.00 110 112 102 103 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28.00 1 1.3 1.5 1.5 1.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.30 1.3 13.2 4.5 2.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 41335.00 40318 41241 41005 42242 41930
Kredyt dla Sectora Prywatnego 493186.00 492000 493000 494200 494200 496315
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.37 8.34 8.34 8.09 10.67 7.84
Wydatki na karty kredytowe 7460.00 5850 5930 5990 6070 6190
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 96.90 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163.80 164 164 164 163 162

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Pozwolenia Na Budowę 3881.00 3200 3300 3350 3400 3800
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3.10 2 2.7 1.8 1 1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
Produkcja Budowlana -24.20 0.5 15 7 4.5 7.6


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.