Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 0.71 0.71 0.71 0.7 0.7 0.69
Indeks Giełdowy 12684.73 12493 12304 12119 11936 11571
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.66 1.71 1.77 1.83 1.89 2.02

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 2 0.2 0.3 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.90 16.5 2 4 2 4
Stopa Bezrobocia 4.90 5.2 5.1 5 5 4.7
Inflacja 1.40 2.4 2.3 1.9 1.6 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.6 0.6 0.1 0.5 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy 181.00 210 700 -300 100 300
Saldo Obrotów Bieżących -2695.00 -700 -3250 -2790 -1500 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 27.00 41 41 41 41 47
Budżet Państwa do PKB -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Koniunktura w Przemyśle -8.40 10 12 6.3 20 7
Przemysłowy PMI 63.60 53.3 53 53 52 52.5
Optymizm Konsumentów 105.20 112 102 103 100 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 1.3 1.5 1.5 2 1.7
Pozwolenia Na Budowę 3129.00 3300 3350 3400 2800 3800
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 33 39 39

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 2 0.2 0.3 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.90 16.5 2 4 2 4
PKB 206.93 205 205 205 205 212
Pkb W Cenach Stałych 66927.00 67385 69005 67439 69604 72388
Produkt Narodowy Brutto 70431.00 70971 70463 70664 73248 76178
Środki Trwałe Brutto 16145.00 16559 14959 16697 16791 17462
Pkb Per Capita 38993.00 38000 38000 38000 38000 38800
Pkb Per Capita Ppp 42887.52 41730 41630 41730 41730 42400
Rolnictwo w PKB 3208.00 3242 3617 3640 3336 3470
Budownictwo w PKB 4116.00 4205 3497 4091 4281 4452
Przemysł w PKB 6188.00 6183 6205 6518 6436 6693
Górnictwo w PKB 633.00 838 624 789 658 685
Administracja Publiczna w PKB 3044.00 3016 3451 2950 3166 3292
Usługi w PKB 43181.00 44272 45182 45488 44908 46705
Transport w PKB 2069.00 2698 1862 3192 2152 2238
Media w PKB 1752.00 1791 1891 1821 1822 1895

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.90 5.2 5.1 5 5 4.7
Pracujący 2734.00 2760 2760 2720 2710 2720
Bezrobotni Zarejestrowani 141.00 118 119 120 121 117
Zmiana Zatrudnienia 0.60 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.20 70.3 70.4 70.8 71 70.8
Koszty Pracy 1236.00 1226 1229 1232 1236 1245
Wydajność 128.75 128 129 129 129 131
Wolne Etaty 161.28 170 172 175 175 180
Przeciętne Wynagrodzenia 34.20 34.35 34.7 35 35 36.72
Wynagrodzenia w Przemyśle 32.19 33.3 34.5 35 35 36
Płaca Minimalna 20.00 20 20 20 20 21.3
Populacja 5.11 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 534.00 530 535 540 540 540
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.67 12.1 13 12.6 12.4 12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.80 66.5 66.6 66.7 66.8 66.7
Zatrudnienie na Pełny Etat 2197.00 2180 2190 2150 2100 2150

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.40 2.4 2.3 1.9 1.6 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.6 0.6 0.1 0.5 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1059.00 1072 1078 1079 1076 1092
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1060.00 1066 1060 1091 1074 1091
Inflacja Bazowa 1.40 1.1 1.2 1.3 1 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1161.00 1169 1170 1173 1173 1180
Wskaźnik Cen Importowych 1185.00 1320 1323 1325 1325 1320
Wskaźnik Cen Eksportowych 804.00 855 857 859 859 863
Oczekiwania inflacyjne 1.89 1.2 1.4 1.6 1.6 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1106.00 1120 1126 1127 1124 1141
Cpi Transport 1010.00 1004 1010 1029 1026 1042
Inflacja Żywności 0.50 0.8 1.8 3.1 2 2.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Rezerwy Walutowe 18154.00 18900 19500 22400 23000 30800
Bilans Banków 627962.00 593000 590000 590000 590000 583000
Stopa Depozytowa 0.20 0.26 0.26 4.45 0.26 0.51
Bilans Banku Centralnego 82972.00 76800 74100 70500 66000 63500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 181.00 210 700 -300 100 300
Saldo Obrotów Bieżących -2695.00 -700 -3250 -2790 -1500 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -3 -3
Import 4292.00 4500 5410 5300 5200 5300
Eksport 4473.00 5200 4400 5400 5400 5600
Dług Zagraniczny 289422.00 305100 305600 306000 306000 305000
Terms of Trade 1474.00 1448 1448 1430 1430 1400
Rachunek kapitałowy 6517.00 1000 1300 1300 1300 1802
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3158.00 1080 1190 1000 1000 800
Przyjazdy Turystów 5300.00 10000 30000 55000 250000 250000
Bronie Sprzedaży 6.00 3 3 3 3 2

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 27.00 41 41 41 41 47
Budżet Państwa do PKB -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Bilans Budżetu -23057.00 -5300 -5300 -5300 -5300 -4100
Wydatki Rządowe 13249.00 13208 15142 12379 13779 14330
Dochody Budżetu Państwa 116003.00 110000 110000 110000 110000 119000
Wydatki Budżetu Państwa 138916.00 122000 122000 122000 115000 115000
Wydatki Wojskowe 3014.00 2250 2250 2250 2250 2380
Dług Publiczny 83375.00 75000 75000 75000 70000 70000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 33 39 39
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -8.40 10 12 6.3 20 7
Przemysłowy PMI 63.60 53.3 53 53 52 52.5
Produkcja Przemysłowa 2.00 8.3 5.5 5.5 5.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 93.30 93.5 93.8 93.8 93.8 93.6
Zmiany Zapasów -185.00 230 310 310 310 410
Rejestracje nowych samochodów 4234.00 5100 5050 5100 4900 5400
PMI dla Usług 49.10 51.5 52 52.5 52 53
Bankructwa 37.00 95 91 87 55 83
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.60 51.5 52 52.5 52 53.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 105.20 112 102 103 100 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 1.3 1.5 1.5 2 1.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.80 13.2 4.5 2.5 3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 41647.00 42182 41941 42242 43313 45045
Kredyt dla Sectora Prywatnego 498554.00 502180 505457 508733 512010 521839
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.30 8.37 8.37 10.67 8.37 8.62
Wydatki na karty kredytowe 5884.00 5930 5990 6070 5900 6190
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.00 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 165.60 164 164 163 163 162

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Pozwolenia Na Budowę 3129.00 3300 3350 3400 2800 3800
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 5.20 2.7 1.8 1 1.5 1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Produkcja Budowlana 2.70 15 7 6 5 5


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.