Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65
Indeks Giełdowy 12670.24 12423 12221 12021 11826 11444
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.40 2.57 2.67 2.76 2.87 3.08

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 2.4 3 2.2 2 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.40 4 2 2.3 2 3.5
Stopa Bezrobocia 3.40 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4
Inflacja 4.90 5 5.1 4.5 4 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.20 0.8 0.9 0.7 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75
Bilans Handlowy -1286.00 -300 329 398 -94 340
Saldo Obrotów Bieżących -1396.00 -2790 -1500 -1900 -1900 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.5 -3 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 30.10 41 41 41 41 47
Budżet Państwa do PKB -1.30 -9 -9 -9 -9 -8.3
Koniunktura w Przemyśle -16.40 3.3 10 8 12 7
Przemysłowy PMI 54.30 53 52 55 56 52.5
Optymizm Konsumentów 102.70 105 103 102 108 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.10 1.5 2 2 3 1.7
Pozwolenia Na Budowę 4197.00 3400 3800 4000 3900 3800
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 2.4 3 2.2 2 3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.40 4 2 2.3 2 3.5
PKB 210.89 205 205 205 205 212
Pkb W Cenach Stałych 69724.00 67439 69604 69131 71328 72040
Produkt Narodowy Brutto 74252.00 70664 73248 76451 75960 75812
Środki Trwałe Brutto 16766.00 16697 16791 17622 17152 17378
Pkb Per Capita 39870.20 38000 38000 38000 38000 38800
Pkb Per Capita Ppp 42404.39 41730 41730 41730 41730 42400
Rolnictwo w PKB 3477.00 3640 3336 3295 3557 3453
Budownictwo w PKB 4463.00 4091 4281 4438 4566 4430
Przemysł w PKB 6397.00 6518 6436 6417 6544 6661
Górnictwo w PKB 656.00 789 658 645 671 681
Administracja Publiczna w PKB 3079.00 2950 3166 3144 3150 3277
Usługi w PKB 45429.00 45488 44908 44680 46474 46480
Transport w PKB 2584.00 3192 2152 2039 2643 2227
Media w PKB 1705.00 1821 1822 1736 1744 1886

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 3.40 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4
Pracujący 2830.00 2780 2800 2800 2790 2720
Bezrobotni Zarejestrowani 98.00 120 121 119 119 117
Zmiana Zatrudnienia 2.00 0.6 0.5 0.5 0.3 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 70.8 71 71.2 71.3 70.8
Koszty Pracy 1254.00 1250 1255 1260 1265 1275
Wydajność 132.01 129 129 128 128 131
Wolne Etaty 247.91 145 175 220 250 280
Przeciętne Wynagrodzenia 35.30 35 35.2 35.5 35.6 36
Wynagrodzenia w Przemyśle 33.08 35 35 35 35 36
Płaca Minimalna 20.00 20 20 20 20 21.3
Populacja 5.11 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 561.00 540 540 540 560 540
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.01 11 11.4 11 10.5 10
Wskaźnik Zatrudnienia 68.80 67.5 67.9 67.5 67.5 68
Zatrudnienie na Pełny Etat 2267.00 2150 2100 2150 2200 2150

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 4.90 5 5.1 4.5 4 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.20 0.8 0.9 0.7 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1106.00 1087 1122 1131 1150 1148
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1102.00 1091 1084 1096 1115 1101
Inflacja Bazowa 4.40 2 1.5 1.5 1.2 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1242.00 1183 1183 1188 1188 1205
Wskaźnik Cen Importowych 1274.00 1225 1225 1250 1230 1250
Wskaźnik Cen Eksportowych 835.00 859 859 870 860 863
Oczekiwania inflacyjne 2.96 2.4 1.6 1.4 1.4 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1167.00 1110 1173 1188 1214 1198
Cpi Transport 1117.00 1120 1136 1144 1150 1155
Inflacja Żywności 3.70 2.3 2 1.8 1.3 1.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.75
Rezerwy Walutowe 23426.00 22400 23000 23000 22000 30800
Bilans Banków 643546.00 657416 654237 653057 650000 648699
Stopa Depozytowa 0.87 4.45 1.12 1.37 1.62 1.87
Bilans Banku Centralnego 88887.00 92500 90000 88000 84000 80500

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -1286.00 -300 329 398 -94 340
Saldo Obrotów Bieżących -1396.00 -2790 -1500 -1900 -1900 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -2.5 -3 -3 -3 -3
Import 6640.00 5458 5495 5450 5965 5555
Eksport 5350.00 5801 5824 5848 5871 5895
Dług Zagraniczny 291976.00 300000 304000 304000 304000 305000
Terms of Trade 1536.00 143 143 144 143 145
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1717.00 1000 1000 1200 1200 800
Przyjazdy Turystów 2310.00 55000 250000 280000 280000 250000
Bronie Sprzedaży 6.00 3 3 3 3 2

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 30.10 41 41 41 41 47
Budżet Państwa do PKB -1.30 -9 -9 -9 -9 -8.3
Bilans Budżetu -4560.00 -25000 -25000 -5300 -5300 -4100
Wydatki Rządowe 13811.00 12379 13779 13912 14129 14261
Dochody Budżetu Państwa 129335.00 110000 110000 110000 110000 119000
Wydatki Budżetu Państwa 133722.00 122000 115000 115000 115000 115000
Dług Publiczny 102080.00 75000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle -16.40 3.3 10 8 12 7
Przemysłowy PMI 54.30 53 52 55 56 52.5
Produkcja Przemysłowa 16.10 5.5 5.5 3.5 3.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 96.10 92.8 93.2 93.5 93.7 93.6
Rejestracje nowych samochodów 5354.00 4100 4900 5200 5400 5400
PMI dla Usług 44.60 48 53 53 52 53
Bankructwa 42.00 60 80 90 100 80
Zbiorczy Wskaźnik PMI 38.00 57 56 55 58 58

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 102.70 105 103 102 108 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.10 1.5 2 2 3 1.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.20 2.5 3 2 3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 43552.00 42242 43313 44717 44554 44829
Kredyt dla Sectora Prywatnego 517093.00 508733 512010 512010 512010 521839
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.55 10.67 8.8 9.05 9.3 9.55
Wydatki na karty kredytowe 5671.00 6062 6413 6465 6300 6568
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 99.40 98.1 98.3 98.3 98.3 98.3
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 165.60 167 167 167 167 167

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Pozwolenia Na Budowę 4197.00 3400 3800 4000 3900 3800
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 895000.00 790000 790000 780000 780000 800000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Produkcja Budowlana 49.70 6 5 5 20 5


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.