Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
Indeks Giełdowy 12470.34 12282 12096 11914 11735 11375
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.63 0.65 0.68 0.7 0.72 0.77

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -12.20 1.2 -1.5 1 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.40 -5 -4 16.5 2 4
Stopa Bezrobocia 4.00 7.5 7.5 7.3 7.5 7.5
Inflacja 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Bilans Handlowy -352.67 150 210 250 -10 100
Saldo Obrotów Bieżących 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 19.00 32 41 41 41 41
Budżet Państwa do PKB 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
Koniunktura w Przemyśle -28.50 -24 -22 -20 -19 -18
Przemysłowy PMI 54.00 51.7 52.3 52.6 53 53
Optymizm Konsumentów 95.10 96 98 100 102 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.60 0.6 1 1.3 1.5 1.5
Pozwolenia Na Budowę 3182.00 3300 3200 3300 3350 3400
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -12.20 1.2 -1.5 1 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.40 -5 -4 16.5 2 4
PKB 206.93 196 196 205 205 205
Pkb W Cenach Stałych 57534.00 65602 61229 61086 74130 67439
Produkt Narodowy Brutto 58711.00 68739 64428 64030 77703 70664
Środki Trwałe Brutto 12368.00 16242 15286 14979 18177 16697
Pkb Per Capita 38993.00 37300 38000 38000 38000 38000
Pkb Per Capita Ppp 42887.52 41090 41730 41730 41630 41730
Rolnictwo w PKB 3265.00 3540 3234 3207 3892 3640
Budownictwo w PKB 2911.00 3980 3887 3770 4575 4091
Przemysł w PKB 5177.00 6340 5797 5718 6939 6518
Górnictwo w PKB 499.00 767 741 781 948 789
Administracja Publiczna w PKB 2841.00 2869 2769 2793 3389 2950
Usługi w PKB 37700.00 44249 40738 40707 49399 45488
Transport w PKB 1632.00 3105 2668 2556 3101 3192
Media w PKB 1608.00 1771 1644 1650 2003 1821

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.00 7.5 7.5 7.3 7.5 7.5
Pracujący 2665.00 2600 2620 2640 2660 2720
Bezrobotni Zarejestrowani 111.00 122 120 118 119 120
Zmiana Zatrudnienia -0.40 0.2 0.5 0.7 0.6 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.70 70 70.3 70.3 70.4 70.8
Koszty Pracy 1218.00 1218 1219 1221 1219 1221
Wydajność 113.55 127 128 128 129 129
Wolne Etaty 102.84 108 115 125 132 150
Przeciętne Wynagrodzenia 33.37 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.34 34 34 34 34 34
Płaca Minimalna 18.90 18.9 20.1 20.1 20.1 20.1
Populacja 4.95 5.11 5.11 5.11 5.11 5.2
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 538.00 523 526 530 535 540
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.00 16.5 16 15.5 15.1 14.5
Wskaźnik Zatrudnienia 67.50 65.3 66.3 66.5 66.6 66.7
Zatrudnienie na Pełny Etat 2133.00 2138 2142 2148 2125 2150

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1054.00 1055 1061 1060 1059 1065
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1054.00 1068 1059 1065 1060 1091
Inflacja Bazowa 1.40 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1153.00 1162 1166 1169 1170 1173
Wskaźnik Cen Importowych 1297.00 1340 1325 1320 1323 1325
Wskaźnik Cen Eksportowych 849.00 852 852 855 857 859
Oczekiwania inflacyjne 1.43 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1101.00 1090 1098 1107 1106 1100
Cpi Transport 987.00 1061 1040 992 991 1070
Inflacja Żywności 3.10 4 3.8 3.5 3.3 3.1

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Rezerwy Walutowe 21664.00 25800 26300 26900 27500 28400
Bilans Banków 622482.00 630000 595000 593000 590000 590000
Stopa Depozytowa 0.10 3.2 0.2 0.2 -0.3 4.45
Bilans Banku Centralnego 62483.00 59500 60100 59800 59100 56500

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -352.67 150 210 250 -10 100
Saldo Obrotów Bieżących 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
Import 4764.13 4950 5090 5150 5210 5300
Eksport 4411.46 5100 5300 5400 5200 5400
Dług Zagraniczny 295601.00 304800 305000 305100 305600 306000
Terms of Trade 1528.00 1460 1450 1448 154 1430
Rachunek kapitałowy 4753.00 4900 1200 1000 1300 1802
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 945.00 890 950 1080 1190 1000
Przyjazdy Turystów 7842.00 8500 11000 55000 90000 155000
Bronie Sprzedaży 6.00 3 3 3 3 3

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 19.00 32 41 41 41 41
Budżet Państwa do PKB 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
Bilans Budżetu 7508.00 -4500 -5300 -5300 -5300 -5300
Wydatki Rządowe 12736.00 12042 11823 11947 14498 12379
Dochody Budżetu Państwa 119293.00 101000 110000 110000 110000 110000
Wydatki Budżetu Państwa 111439.00 125500 122000 122000 122000 122000
Wydatki Wojskowe 2307.00 2120 2250 2250 2250 2250
Dług Publiczny 57736.00 87000 125000 125000 125000 125000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -28.50 -24 -22 -20 -19 -18
Przemysłowy PMI 54.00 51.7 52.3 52.6 53 53
Produkcja Przemysłowa -12.10 -2.5 1.6 8.3 5.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 92.60 93.2 93.5 93.5 93.8 93.8
Zmiany Zapasów -1129.00 -80 150 230 310 380
Rejestracje nowych samochodów 4103.00 4800 4850 4900 5050 5100
PMI dla Usług 50.30 50.5 51 51.5 52 52.5
Bankructwa 95.00 100 97 95 91 87
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.40 50.4 51 51.5 52 52.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 95.10 96 98 100 102 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.60 0.6 1 1.3 1.5 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.20 -1.5 0.3 13.2 4.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 35197.00 41091 37820 38120 46260 42242
Kredyt dla Sectora Prywatnego 488193.00 491000 492000 493000 494200 496315
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.44 9.42 8.38 8.38 7.88 10.67
Wydatki na karty kredytowe 5734.00 5750 5850 5930 5990 6070
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.80 94.6 94.1 94.1 94.1 94.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163.80 164 164 164 164 163

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Pozwolenia Na Budowę 3182.00 3300 3200 3300 3350 3400
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.90 1.5 1 0.7 0.8 1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
Produkcja Budowlana -24.20 -5 0.5 15 7 4.5


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.