Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.6
Indeks Giełdowy 11121.45 10963 10761 10563 10369 9990
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.61 3.71 3.8 3.91 4.01 4.23

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 1 1.9 1 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 0.3 3.4 2.1 2.5 2
Stopa Bezrobocia 3.20 3 3 3 3 3.2
Inflacja 6.90 6.9 5.6 4.5 4.8 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 1.50 1.5 2 2.25 2.25 3
Bilans Handlowy -391.58 398 -94 340 340 335
Saldo Obrotów Bieżących -7260.00 -1900 -1900 -2400 -2400 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
Dług Publiczny do PKB 30.10 41 41 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -1.30 -9 -9 -8.3 -8.3 -8.3
Koniunktura w Przemyśle -42.00 8 12 7 7 7
Przemysłowy PMI 51.20 55 56 52.5 52.5 52.5
Optymizm Konsumentów 92.10 102 108 105 105 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.60 2 3 1.7 1.7 1.7
Pozwolenia Na Budowę 4580.00 4000 3900 3800 3800 3800
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 1 1.9 1 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 0.3 3.4 2.1 2.5 2
PKB 210.89 205 205 212 212 212
Pkb W Cenach Stałych 68483.00 69131 69933 68763 69921 71320
Produkt Narodowy Brutto 74753.00 76451 74475 74291 76323 77849
Środki Trwałe Brutto 17633.00 17622 16816 16448 18003 18363
PKB Per Capita 39870.20 38000 38000 38800 38800 38800
PKB Per Capita PPP 42404.39 41730 41730 42400 42400 42400
Rolnictwo w PKB 3322.00 3295 3487 3563 3392 3460
Budownictwo w PKB 4583.00 4438 4476 4359 4679 4773
Przemysł w PKB 6191.00 6417 6416 6009 6321 6447
Górnictwo w PKB 582.00 645 658 550 594 606
Administracja Publiczna w PKB 3166.00 3144 3088 3264 3232 3297
Usługi w PKB 45672.00 44680 45565 46078 46631 47564
Transport w PKB 2544.00 2039 2592 2662 2597 2649
Media w PKB 1805.00 1736 1710 1848 1843 1880

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.20 3 3 3 3 3.2
Pracujący 2826.00 2800 2790 2790 2790 2720
Bezrobotni Zarejestrowani 94.00 119 119 117 117 117
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.90 71.2 71.3 71.3 71.3 70.8
Koszty Pracy 1271.00 1260 1265 1275 1275 1295
Wydajność 127.23 128 128 131 131 131
Wolne Etaty 261.59 220 250 280 280 280
Przeciętne Wynagrodzenia 36.24 35.5 35.6 36 36 36.7
Wynagrodzenia w Przemyśle 34.17 35 35 36 36 36
Płaca Minimalna 21.20 21.2 21.2 21.2 21.2 22.1
Populacja 5.11 5.3 5.3 5.3 5.3 5.39
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 547.00 540 560 560 560 560
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.59 11 10.5 10 10 10
Wskaźnik Zatrudnienia 68.60 67.5 67.5 68 68 68
Zatrudnienie na Pełny Etat 2277.00 2150 2200 2200 2200 2250

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.90 6.9 5.6 4.5 4.8 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1142.00 1157 1168 1172 1197 1214
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1132.00 1096 1115 1133 1150 1151
Inflacja Bazowa 6.00 1.5 1.2 1.6 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1256.00 1188 1188 1205 1205 1226
Wskaźnik Cen Importowych 1367.00 1250 1230 1250 1250 1250
Wskaźnik Cen Eksportowych 902.00 870 860 863 863 863
Oczekiwania inflacyjne 3.29 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1212.00 1215 1232 1244 1270 1287
Cpi Transport 1199.00 1217 1228 1234 1240 1246
Inflacja Żywności 6.40 1.8 1.3 1.5 1.5 2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.50 1.5 2 2.25 2.25 3
Rezerwy Walutowe 18237.00 23000 22000 30800 30800 30800
Bilans Banków 666714.00 653057 650000 648699 648699 660073
Stopa Depozytowa 1.59 1.59 2.09 2.34 2.34 2.34
Bilans Banku Centralnego 89480.00 88000 84000 80500 80500 68500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -391.58 398 -94 340 340 335
Saldo Obrotów Bieżących -7260.00 -1900 -1900 -2400 -2400 -2400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
Import 7064.59 5450 5965 5555 5555 5653
Eksport 6673.01 5848 5871 5895 5895 5988
Dług Zagraniczny 304598.00 304000 304000 305000 305000 305000
Terms of Trade 1515.00 143 144 1400 145 145
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2329.00 1200 1200 800 800 800
Przyjazdy Turystów 28624.00 280000 280000 250000 250000 250000
Sprzedaż Broni 6.00 3 3 2 2 2

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 30.10 41 41 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -1.30 -9 -9 -8.3 -8.3 -8.3
Bilans Budżetu -4560.00 -5300 -5300 -4100 -4100 -4100
Wydatki Rządowe 15035.00 13912 13852 14716 15351 15658
Dochody Budżetu Państwa 129335.00 110000 110000 119000 119000 119000
Wydatki Budżetu Państwa 133722.00 115000 115000 115000 115000 115000
Dług Publiczny 102080.00 70000 70000 70000 70000 70000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle -42.00 8 12 7 7 7
Przemysłowy PMI 51.20 55 56 52.5 52.5 52.5
Produkcja Przemysłowa 16.10 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 97.10 93.5 93.7 93.6 93.6 93.6
Rejestracje nowych samochodów 11868.00 5200 5400 5400 5400 5400
PMI dla Usług 51.40 53 52 53 53 53
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.50 55 58 58 58 58
Bankructwa 42.00 90 100 80 80 80

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 92.10 102 108 105 105 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.60 2 3 1.7 1.7 1.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.40 2 3 3 3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 42608.00 44717 43683 41735 43503 44373
Kredyt dla Sectora Prywatnego 531146.00 512010 512010 521839 521839 526208
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 9.17 9.17 9.67 9.92 9.92 9.92
Wydatki Kartami Kredytowymi 6114.00 6465 6300 6568 6568 6775
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 98.10 98.3 98.3 98.3 98.3 99
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 165.60 167 167 167 167 168

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Pozwolenia Na Budowę 4580.00 4000 3900 3800 3800 3800
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 875000.00 780000 780000 800000 800000 770000
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 63.6
Produkcja Budowlana 8054.77 5 20 5 5 5


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.