Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61
Indeks Giełdowy 10801.05 10742 10653 10564 10476 10304
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.21 1.4 1.43 1.47 1.51 1.6
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.5 2.4 2.7 3 3.1
Stopa Bezrobocia 3.90 4.1 4.4 4.3 4.2 4.3
Inflacja 1.70 1.5 1.8 2 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.7 0.4 0.6 0.5 0.3
Stopa Procentowa 1.00 1 0.75 0.75 0.75 1
Bilans Handlowy -685.16 -975 -400 300 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących -1106.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
Dług Publiczny do PKB 19.90 20 20 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 1.90 1.6 1.6 1 1 1
Koniunktura w przemyśle -52.30 -55 -48 -35 -27 10
Przemysłowy PMI 48.40 47.8 49 51.5 51.2 53.4
Optymizm Konsumentów 103.10 102 104 105 107 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.5 0.9 1 1.2 1.3
Pozwolenia Na Budowę 3055.00 2800 2750 2800 2860 2900
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.5 2.4 2.7 3 3.1
PKB 205.02 215 215 219 219 219
Pkb W Cenach Stałych 63427.00 63413 63777 64496 64684 65754
Produkt Narodowy Brutto 65340.00 66735 66802 67104 67300 68873
Środki Trwałe Brutto 15758.00 15559 15784 16183 16231 16273
Pkb Per Capita 38000.70 38500 38500 38900 38900 38900
Pkb Per Capita Ppp 36354.79 37100 37100 37700 37700 37700
Rolnictwo w PKB 3379.00 3504 3492 3421 3431 3600
Budownictwo w PKB 3886.00 3797 3868 4036 4048 3988
Przemysł w PKB 6116.00 6187 6161 6281 6299 6352
Górnictwo w PKB 816.00 759 745 838 840 769
Administracja Publiczna w PKB 2744.00 2740 2788 2818 2826 2875
Usługi w PKB 42107.00 42608 43002 43244 43370 44335
Transport w PKB 2979.00 2922 3018 3059 3068 3111
Media w PKB 1689.00 1741 1721 1735 1740 1775
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 4.1 4.4 4.3 4.2 4.3
Bezrobotni Zarejestrowani 109.00 115 124 124 126 122
Zmiana Zatrudnienia 0.80 1.3 0.9 0.5 0.7 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.40 70.9 70.6 70.7 70.7 70.8
Przeciętne Wynagrodzenia 32.42 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Wynagrodzenia w Przemyśle 30.68 30.12 32 32 32 34
Płaca Minimalna 17.70 17.7 17.7 19.8 19.8 19.8
Populacja 4.93 5.1 4.93 5.02 5.02 5.02
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.30 10.9 11.2 11 11 11
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.70 1.5 1.8 2 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.7 0.4 0.6 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1032.00 1039 1043 1047 1052 1065
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1032.00 1039 1044 1047 1051 1066
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1151.00 1170 1172 1078 1180 1180
Inflacja Żywności 2.10 1.8 2 1.8 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1060.00 1058 1066 1074 1080 1088
Cpi Transport 1023.00 1060 1075 1037 1042 1098
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.00 1 0.75 0.75 0.75 1
Stopa Międzybankowa 1.25 1.55 1.3 1.3 1.3 1.55
Stopa Depozytowa 1.05 1.45 1.2 1.2 1.2 1.45
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -685.16 -975 -400 300 200 -300
Saldo Obrotów Bieżących -1106.00 -4300 -2915 400 -1600 -2882
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
Import 5713.22 5450 5300 4500 4900 5400
Eksport 5028.06 4800 4900 4800 5100 5100
Przyjazdy Turystów 255585.00 270000 525000 360000 275000 530000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 19.90 20 20 21 21 21
Budżet Państwa do PKB 1.90 1.6 1.6 1 1 1
Wydatki Rządowe 11491.00 11615 11702 11801 11836 12065
Dług Publiczny 57495.00 58000 58000 57000 57000 57000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -52.30 -55 -48 -35 -27 10
Przemysłowy PMI 48.40 47.8 49 51.5 51.2 53.4
Produkcja Przemysłowa -0.40 1.8 1 2.3 2.5 2.5
Zmiany Zapasów -201.00 -400 340 340 340 380
Rejestracje nowych samochodów 4936.00 5757 4600 5900 6300 4700
PMI dla Usług 54.60 54.5 55 57 55 58
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.10 53 53.5 53.7 54 53.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 103.10 102 104 105 107 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.5 0.9 1 1.2 1.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 3.1 3.5 4 3.8 3.7
Wydatki Konsumpcyjne 39047.00 39424 39933 40101 40218 41171
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.00 9.35 9.1 9.1 9.1 9.35
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Pozwolenia Na Budowę 3055.00 2800 2750 2800 2860 2900
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.30 0.7 -0.3 0.1 0.3 0.8
Produkcja Budowlana 15.70 3.6 4.3 4.9 4.5 4
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.