Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
Indeks Giełdowy 11769.73 11580 11405 11233 11064 10725
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.81 0.8 0.83 0.85 0.88 0.94

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 9 0.4 0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 -4 -5 1.5 2.5 4
Stopa Bezrobocia 4.00 8 7.5 7.5 7.3 7.5
Inflacja 1.50 1.4 1.2 1 0.8 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.7 -0.3 0.4 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.25
Bilans Handlowy 426.00 -300 -300 200 250 -300
Saldo Obrotów Bieżących 1557.00 -4800 -2882 500 -700 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 19.00 32 32 41 38 41
Budżet Państwa do PKB 2.50 -3.5 -3.5 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle -31.80 -25 -20 -15 -10 10
Przemysłowy PMI 56.30 45 48 49 50 50.5
Optymizm Konsumentów 97.20 100 105 109 108 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -1.4 0.6 1 1.3 1.5
Pozwolenia Na Budowę 3477.00 3400 3300 3200 3300 3400
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.60 9 0.4 0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 -4 -5 1.5 2.5 4
PKB 206.93 196 196 196 205 205
Pkb W Cenach Stałych 63631.00 63041 61229 64585 65222 63679
Produkt Narodowy Brutto 66698.00 66649 64428 67698 68365 67005
Środki Trwałe Brutto 15603.00 15796 15286 15837 15993 15897
Pkb Per Capita 38993.00 37300 37300 38000 38000 38000
Pkb Per Capita Ppp 42887.52 41090 41090 41730 41730 41730
Rolnictwo w PKB 3341.00 3345 3234 3391 3425 3363
Budownictwo w PKB 3927.00 4020 3887 3986 4025 4043
Przemysł w PKB 5956.00 6004 5797 6045 6105 6029
Górnictwo w PKB 814.00 743 741 826 834 771
Administracja Publiczna w PKB 2909.00 2781 2769 2953 2982 2880
Usługi w PKB 42403.00 41786 40738 43039 43463 42367
Transport w PKB 2662.00 2716 2668 2702 2729 2774
Media w PKB 1719.00 1675 1644 1745 1762 1710

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.00 8 7.5 7.5 7.3 7.5
Pracujący 2661.00 2610 2600 2620 2640 2720
Bezrobotni Zarejestrowani 116.00 125 122 120 118 120
Zmiana Zatrudnienia -0.40 -0.3 0.2 0.5 0.7 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.70 69.9 70 70.3 70.3 70.8
Koszty Pracy 1218.00 1215 1220 1219 1221 1221
Wydajność 125.77 127 128 128 128 130
Wolne Etaty 102.84 169 167 170 173 180
Przeciętne Wynagrodzenia 33.20 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.23 32 34 34 34 34
Płaca Minimalna 18.90 18.9 18.9 20.1 20.1 20.1
Populacja 4.95 5.02 5.11 5.11 5.11 5.2
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Zatrudnienie na Pół Etatu 530.00 520 523 526 530 540
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.00 16 16.5 16 15.5 14.5
Wskaźnik Zatrudnienia 67.50 66.1 65.3 66.3 66.5 66.7
Zatrudnienie na Pełny Etat 2131.00 2130 2138 2142 2148 2150

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.50 1.4 1.2 1 0.8 0.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.7 -0.3 0.4 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1047.00 1054 1057 1063 1060 1065
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1048.00 1056 1061 1067 1065 1074
Inflacja Bazowa 1.60 1.6 1.5 1.3 1.1 1.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1165.00 1168 1170 1171 1173 1178
Wskaźnik Cen Importowych 1266.00 1255 1269 1271 1273 1204
Wskaźnik Cen Eksportowych 850.00 844 846 852 855 859
Oczekiwania inflacyjne 1.40 1 0.8 1.5 2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1094.00 1088 1091 1099 1097 1100
Cpi Transport 980.00 1042 1062 1041 1039 1070
Inflacja Żywności 4.10 3.5 3 2.8 2.5 2.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.25
Rezerwy Walutowe 32948.00 29200 29300 29300 29400 29400
Bilans Banków 620968.00 632000 630000 595000 593000 590000
Stopa Depozytowa 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Bilans Banku Centralnego 56016.00 51500 51400 51000 49000 46500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 426.00 -300 -300 200 250 -300
Saldo Obrotów Bieżących 1557.00 -4800 -2882 500 -700 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Import 4640.00 5200 5400 5100 5150 5300
Eksport 5070.00 4900 5100 5300 5400 5400
Dług Zagraniczny 302703.00 304500 304800 305000 305100 306000
Terms of Trade 1490.00 149 150 149 149 140
Rachunek kapitałowy -7762.00 -2500 -1000 300 1000 1802
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1299.00 470 470 516 516 516
Przyjazdy Turystów 2189.00 153000 190000 210000 215000 355000
Bronie Sprzedaży 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 19.00 32 32 41 38 41
Budżet Państwa do PKB 2.50 -3.5 -3.5 -3 -3 -3
Bilans Budżetu 7508.00 3000 3000 3000 9933 9933
Wydatki Rządowe 12445.00 11976 11823 12632 12756 12296
Dochody Budżetu Państwa 119293.00 101000 101000 110000 110000 118329
Wydatki Budżetu Państwa 111439.00 99000 99000 99000 108396 108396
Wydatki Wojskowe 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
Dług Publiczny 57736.00 87000 87000 125000 125000 125000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -31.80 -25 -20 -15 -10 10
Przemysłowy PMI 56.30 45 48 49 50 50.5
Produkcja Przemysłowa -1.90 -6 -2.5 1.6 8.3 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 92.80 92.5 91 92 92.5 93
Zmiany Zapasów -513.00 340 380 380 380 380
Rejestracje nowych samochodów 5063.00 4300 4700 4800 4900 5100
PMI dla Usług 54.10 53 52.5 52 52.3 52.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.90 54 53.5 53.7 53.9 52.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 97.20 100 105 109 108 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -1.4 0.6 1 1.3 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 -3.5 -1.5 0.3 1.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 39708.00 38890 37820 40304 40701 39332
Kredyt dla Sectora Prywatnego 484896.00 490000 491000 492000 493000 496315
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.33 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35
Wydatki na karty kredytowe 6171.00 5610 5750 5750 5930 6070
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.40 94.8 94.6 94.3 94.1 93.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163.40 164 164 164 164 163

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Pozwolenia Na Budowę 3477.00 3400 3300 3200 3300 3400
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.90 -0.9 0.3 0.5 0.7 1
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
Produkcja Budowlana -4.20 -5 -3 2.5 3.5 6.8


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.