Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
Indeks Giełdowy 11807.14 11505 11418 11331 11244 11074
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.42 1.66 1.72 1.77 1.83 1.95
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.2 4.3 4.2 4
Inflacja 1.90 2 1.8 1.8 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5
Stopa Procentowa 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Bilans Handlowy -752.57 300 200 -1200 -300 -100
Saldo Obrotów Bieżących -6351.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Dług Publiczny do PKB 19.90 21 21 21 21 20
Budżet Państwa do PKB 1.90 1 1 1 1 0.7
Koniunktura w Przemyśle -13.20 -26 -27 -13 10 10
Przemysłowy PMI 49.30 51.5 51.2 52.6 53.4 53.4
Optymizm Konsumentów 109.90 107 107 106 107 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 1 1.2 0.8 1.3 1.5
Pozwolenia Na Budowę 2971.00 3300 3560 3730 3600 3980
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
PKB 205.02 219 219 219 219 225
Pkb W Cenach Stałych 64392.00 64360 64714 65133 66002 67718
Produkt Narodowy Brutto 68171.00 66212 67048 68955 69875 71692
Środki Trwałe Brutto 16104.00 16332 16293 16289 16507 16936
Pkb Per Capita 38000.70 38900 38900 38900 38900 39300
Pkb Per Capita Ppp 36354.79 37700 37700 37700 37700 37700
Rolnictwo w PKB 3383.00 3364 3372 3422 3468 3558
Budownictwo w PKB 4098.00 4156 4122 4145 4200 4310
Przemysł w PKB 6106.00 6194 6140 6176 6259 6421
Górnictwo w PKB 774.00 828 792 783 793 814
Administracja Publiczna w PKB 2818.00 2783 2837 2850 2888 2964
Usługi w PKB 42617.00 42532 42916 43107 43682 44818
Transport w PKB 2759.00 2827 2861 2791 2828 2902
Media w PKB 1718.00 1726 1742 1738 1761 1807
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.2 4.3 4.2 4
Pracujący 2641.00 2714 2725 2735 2800 2880
Bezrobotni Zarejestrowani 115.00 124 126 125 122 120
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.7 0.7 0.9 0.6 0.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.40 70.4 70.5 70.7 70.8 70.8
Przeciętne Wynagrodzenia 32.71 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Wynagrodzenia w Przemyśle 31.02 32 32 32 34 34
Płaca Minimalna 17.70 19.8 19.8 19.8 19.8 21.5
Populacja 4.93 5.02 5.02 5.02 5.11 5.2
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.60 11 11 11.1 11 10.8
Zatrudnienie na Pół Etatu 520.00 558 561 567 567 571
Wskaźnik Zatrudnienia 67.50 67.4 67.5 67.6 67.7 68.1
Zatrudnienie na Pełny Etat 2120.00 2156 2171 2197 2197 2236
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.90 2 1.8 1.8 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 1044.00 1047 1051 1058 1059 1080
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1045.00 1044 1051 1059 1059 1080
Inflacja Bazowa 2.00 1.8 1.8 1.9 1.9 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1164.00 1078 1180 1192 1180 1190
Oczekiwania inflacyjne 1.80 2 2 2.1 2.1 2
Inflacja Żywności 2.40 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 1078.00 1074 1079 1092 1093 1115
Cpi Transport 1049.00 1037 1041 1047 1048 1068
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Stopa Międzybankowa 1.53 1.28 1.28 1.28 1.28 1.53
Rezerwy Walutowe 26458.00 28700 29100 29200 29300 29400
Bilans Banków 584096.00 537028 545000 540000 548000 553000
Stopa Depozytowa 1.20 0.98 0.98 0.98 0.98 1.23
Bilans Banku Centralnego 24599.00 30300 31500 29500 29700 28500
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -752.57 300 200 -1200 -300 -100
Saldo Obrotów Bieżących -6351.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Import 5980.60 4500 4900 6100 5400 5400
Eksport 5228.03 4800 5100 4900 5100 5300
Dług Zagraniczny 294466.00 287088 285592 288000 294446 294446
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 909.00 622 501 470 470 516
Przyjazdy Turystów 372108.00 360000 275000 269000 530000 540000
Bronie Sprzedaży 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 19.90 21 21 21 21 20
Budżet Państwa do PKB 1.90 1 1 1 1 0.7
Bilans Budżetu 5534.00 9933 9933 9933 9933 12240
Wydatki Rządowe 12161.00 12046 12146 12301 12465 12789
Wydatki Wojskowe 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
Dług Publiczny 57495.00 57000 57000 57000 57000 56000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.00 3 3 3 3 3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -13.20 -26 -27 -13 10 10
Przemysłowy PMI 49.30 51.5 51.2 52.6 53.4 53.4
Produkcja Przemysłowa 0.20 2.3 0.2 0.6 2.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 92.00 92.8 93 93 92.8 93
Zmiany Zapasów 747.00 340 340 340 380 380
Rejestracje nowych samochodów 3888.00 5900 6300 5800 4700 4800
PMI dla Usług 51.90 53.2 52.5 52 53 57
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.50 51.8 51.6 51.8 52.2 53.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 109.90 107 107 106 107 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 1 1.2 0.8 1.3 1.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.50 4 3.8 3.5 3.7 4
Wydatki Konsumpcyjne 39684.00 39634 39811 40140 40676 41734
Kredyt dla Sectora Prywatnego 476628.00 464149 469745 480000 480000 496315
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.00 8.75 8.75 8.75 8.75 9
Wydatki na karty kredytowe 5822.00 5710 5740 5810 5850 6070
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.60 93.5 93.6 93.3 93.4 93.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 164.40 167 167 166 167 168
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 2971.00 3300 3560 3730 3600 3980
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.40 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8
Produkcja Budowlana 11.80 5.1 4.5 4.2 4 6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


Nowa Zelandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.