Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 20.29 2021-05
Indeks Giełdowy 48400 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.85 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2021-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2021-03
Inflacja 4.67 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.83 2021-03
Stopa Procentowa 4 2021-03
Bilans Handlowy -3004 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 17409 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 48.7 2021-04
Przemysłowy PMI 48.4 2021-04
Optymizm Konsumentów 40.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 2352964 2021-05
Śmierć koronawirusa 217740 2021-05
Odzyskany koronawirus 1875211 2021-05
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2021-03
PKB 1269 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 17537100 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2999418 2020-12
Pkb Per Capita 10276 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19746 2019-12
Rolnictwo w PKB 727020 2020-12
Budownictwo w PKB 1071735 2020-12
Przemysł w PKB 2861697 2020-12
Górnictwo w PKB 839119 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 722039 2020-12
Usługi w PKB 11517896 2020-12
Transport w PKB 1029823 2020-12
Media w PKB 269816 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2021-03
Pracujący 53331429 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2549487 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.2 2021-03
Koszty Pracy 103 2021-02
Wydajność 93.4 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 427 2021-03
Płaca Minimalna 142 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.9 2021-02
Populacja 127 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.11 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.67 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.83 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2021-03
Inflacja Bazowa 4.12 2021-03
Deflator Pkb 138 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 115 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 245 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2021-03
Cpi Transport 110 2021-03
Inflacja Żywności 4.37 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 3.22 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.83 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 14.6 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 18827623 2021-05
Przypadki koronawirusa 2352964 2021-05
Śmierć koronawirusa 217740 2021-05
Odzyskany koronawirus 1875211 2021-05
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2021-03
Stopa Międzybankowa 4.28 2021-04
Podaż Pieniądza M0 2178192 2021-03
Podaż Pieniądza M1 5693160017 2021-03
Podaż Pieniądza M2 10509325648 2021-03
Podaż Pieniądza M3 12463150586 2021-03
Bilans Banków 9061607 2021-02
Rezerwy Walutowe 199302 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2664699217 2021-03
Stopa Depozytowa 0.5 2021-02
Bilans Banku Centralnego 4624937188 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3004 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 17409 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Eksport 43003 2021-03
Import 46007 2021-03
Dług Zagraniczny 462504 2020-12
Terms of Trade 47.13 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2531 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10641 2020-12
Dochody z Turystyki 799149 2021-02
Przyjazdy Turystów 698 2021-02
Rezerwy Złota 120 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1711 2021-01
Automatyczny eksport 256 2021-03
Rachunek kapitałowy -7.8 2020-12
Eksport poza ropą naftową 40875 2021-03
Eksport ropy naftowej 2128 2021-03
Indeks Terroryzmu 4.32 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu 15937 2021-03
Wydatki Rządowe 2238664 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 435232 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 534807 2021-02
Rating Kredytowy 60 2021-05
Wydatki Wojskowe 6300 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 48.7 2021-04
Przemysłowy PMI 48.4 2021-04
Produkcja Przemysłowa -4.5 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.7 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 2021-02
Zmiany Zapasów 83570 2020-12
Produkcja Samochodów 304 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 51666 2021-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 51666 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.1 2021-02
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Platformy wiertnicze 44 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 6108 2021-02
Produkcja w Górnictwie -2.5 2021-02
Inwestycje prywatne -10.6 2021-01
Produkcja Stali 1550 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 40.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.3 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 11900114 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2019-12
Kredyt Konsumencki 1287666 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4775342281 2021-03
Cena Benzyny 1.01 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.3 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -4.36 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.