Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 18.66 2020-01
Indeks Giełdowy 45818 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.82 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-11
Inflacja 2.83 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.56 2019-12
Stopa Procentowa 7.25 2019-12
Bilans Handlowy 790 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 2013 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 49.5 2019-12
Przemysłowy PMI 47.1 2019-12
Optymizm Konsumentów 43.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.3 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2019-09
PKB 1224 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18552130 2019-09
Środki Trwałe Brutto 3583821 2019-06
Pkb Per Capita 10385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18102 2018-12
Rolnictwo w PKB 513036 2019-09
Budownictwo w PKB 1185852 2019-09
Przemysł w PKB 3005713 2019-09
Górnictwo w PKB 853816 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 683074 2019-09
Usługi w PKB 11652795 2019-09
Transport w PKB 1219630 2019-09
Media w PKB 319650 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-11
Pracujący 55201939 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2147638 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.2 2019-11
Koszty Pracy 97.4 2019-11
Wydajność 93.6 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 378 2019-12
Płaca Minimalna 123 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.6 2019-09
Populacja 125 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.56 2019-11
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.83 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.56 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-12
Inflacja Bazowa 3.59 2019-12
Deflator Pkb 131 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.89 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 230 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-12
Cpi Transport 105 2019-12
Inflacja Żywności 2.52 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 3.45 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.25 2019-12
Stopa Międzybankowa 7.7 2019-12
Podaż Pieniądza M0 1742475 2019-12
Podaż Pieniądza M1 4513610987 2019-11
Podaż Pieniądza M2 9126230795 2019-11
Podaż Pieniądza M3 10720931973 2019-11
Bilans Banków 8289504 2019-10
Rezerwy Walutowe 185289 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 2737317504 2019-11
Stopa Depozytowa 3.22 2019-10
Bilans Banku Centralnego 3809378228 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 790 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 2013 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2018-12
Eksport 37496 2019-11
Import 36705 2019-11
Dług Zagraniczny 449496 2019-09
Terms of Trade 49.22 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7332 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9726 2019-09
Dochody z Turystyki 1897194 2019-11
Przyjazdy Turystów 1999 2019-11
Rezerwy Złota 120 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1733 2019-09
Automatyczny eksport 229 2019-12
Rachunek kapitałowy -8.6 2019-09
Indeks Terroryzmu 4.08 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -13121 2019-11
Wydatki Rządowe 2107792 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 473438 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 477711 2019-11
Rating Kredytowy 63 2020-01
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 49.5 2019-12
Przemysłowy PMI 47.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa -2.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 79.7 2019-11
Zmiany Zapasów 128308 2019-09
Produkcja Samochodów 208 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 70607 2019-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 70607 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.8 2019-10
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Platformy wiertnicze 49 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 6990 2019-10
Produkcja w Górnictwie 0.9 2019-11
Inwestycje prywatne -8.6 2019-10
Produkcja Stali 1420 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.3 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 12638007 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt Konsumencki 1435103 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4907033926 2019-11
Cena Benzyny 1.03 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.3 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.41 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.