Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 20.17 2021-10
Indeks Giełdowy 52412 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.48 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.6 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.3 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 86.13 2021-10
Inflacja 6 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.62 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 112198441 2021-10
Stopa Procentowa 4.75 2021-09
Bilans Handlowy -3902 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 6286 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 52.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 51.2 2021-09
Przemysłowy PMI 48.6 2021-09
Optymizm Konsumentów 43.4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 3758469 2021-10
Śmierć koronawirusa 284477 2021-10
Odzyskany koronawirus 1997381 2021-10
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.6 2021-06
PKB 1076 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 17965150 2021-06
Środki Trwałe Brutto 3187980 2021-06
Pkb Per Capita 9322 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 17888 2020-12
Rolnictwo w PKB 623710 2021-06
Budownictwo w PKB 1071228 2021-06
Przemysł w PKB 2873778 2021-06
Górnictwo w PKB 854146 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 750215 2021-06
Usługi w PKB 11516552 2021-06
Transport w PKB 1126007 2021-06
Media w PKB 271057 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.3 2021-08
Pracujący 55242748 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2425506 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 2021-07
Koszty Pracy 102 2021-07
Wydajność 90.8 2021-07
Przeciętne Wynagrodzenia 432 2021-09
Płaca Minimalna 142 2021-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.8 2021-07
Populacja 126 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.67 2021-08

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 86.13 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 112198441 2021-10
Przypadki koronawirusa 3758469 2021-10
Śmierć koronawirusa 284477 2021-10
Odzyskany koronawirus 1997381 2021-10
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.62 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 2021-09
Inflacja Bazowa 4.92 2021-09
Deflator Pkb 144 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2021-09
Wskaźnik Cen Importowych 121 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 262 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2021-09
Cpi Transport 111 2021-08
Inflacja Żywności 8.8 2021-09
Oczekiwania inflacyjne 3.72 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.02 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2021-09
Stopa Międzybankowa 4.75 2021-09
Podaż Pieniądza M0 2198931 2021-09
Podaż Pieniądza M1 5854424721 2021-08
Podaż Pieniądza M2 10737912864 2021-08
Podaż Pieniądza M3 12803247860 2021-08
Bilans Banków 9030794 2021-07
Rezerwy Walutowe 211671 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2657292926 2021-08
Stopa Depozytowa 0.59 2021-07
Bilans Banku Centralnego 4836609982 2021-09
Prywatna długu do PKB 118 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3902 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 6286 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Eksport 40313 2021-08
Import 44216 2021-08
Dług Zagraniczny 459893 2021-06
Terms of Trade 46.13 2021-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5956 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13003 2021-06
Dochody z Turystyki 1591723 2021-05
Przyjazdy Turystów 1436 2021-08
Rezerwy Złota 120 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1751 2021-06
Automatyczny eksport 195 2021-09
Rachunek kapitałowy -10.1 2021-06
Eksport poza ropą naftową 37742 2021-08
Eksport ropy naftowej 2572 2021-08
Indeks Terroryzmu 4.32 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2020-12
Bilans Budżetu -19760 2021-08
Wydatki Rządowe 2329059 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 477786 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 496264 2021-07
Rating Kredytowy 60 2021-10
Wydatki Wojskowe 6607 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 51.2 2021-09
Przemysłowy PMI 48.6 2021-09
Produkcja Przemysłowa 5.5 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.6 2021-08
Stopa Utylizacji Surowców 77.8 2021-07
Zmiany Zapasów 93366 2021-06
Produkcja Samochodów 208 2021-09
Rejestracje nowych samochodów 38569 2021-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 38569 2021-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.1 2021-07
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Platformy wiertnicze 43 2021-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 7036 2021-07
Produkcja w Górnictwie 1.88 2021-08
Inwestycje prywatne 15.7 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.9 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 11964791 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.6 2020-12
Kredyt Konsumencki 1280571 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4823728681 2021-08
Cena Benzyny 0.98 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.6 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 8.72 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.