Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 21.13 2020-09
Indeks Giełdowy 36017 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.62 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -17.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-03
Inflacja 4.05 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.39 2020-08
Stopa Procentowa 4.5 2020-08
Bilans Handlowy 5799 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 4.8 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 38.1 2020-08
Przemysłowy PMI 41.3 2020-08
Optymizm Konsumentów 34.6 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.8 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 688954 2020-09
Śmierć koronawirusa 72803 2020-09
Odzyskany koronawirus 488416 2020-09
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -17.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.7 2020-06
PKB 1200 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 15055411 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3370935 2020-03
Pkb Per Capita 10276 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19746 2019-12
Rolnictwo w PKB 603496 2020-06
Budownictwo w PKB 802342 2020-06
Przemysł w PKB 2098039 2020-06
Górnictwo w PKB 797368 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 731862 2020-06
Usługi w PKB 9816654 2020-06
Transport w PKB 741005 2020-06
Media w PKB 266301 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-03
Pracujący 55352304 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1976060 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.8 2020-03
Koszty Pracy 89.7 2020-07
Wydajność 89.4 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 404 2020-08
Płaca Minimalna 123 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 3 2020-05
Populacja 127 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 97.06 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.05 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.39 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-08
Inflacja Bazowa 3.9 2020-07
Deflator Pkb 133 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 105 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 230 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-08
Cpi Transport 104 2020-08
Inflacja Żywności 7.45 2020-08
Oczekiwania inflacyjne 3.56 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-08
Stopa Międzybankowa 4.97 2020-08
Podaż Pieniądza M0 1914938 2020-08
Podaż Pieniądza M1 5246132141 2020-07
Podaż Pieniądza M2 10169200835 2020-07
Podaż Pieniądza M3 11751926211 2020-07
Bilans Banków 91519552 2020-05
Rezerwy Walutowe 197893 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 2932341665 2020-07
Stopa Depozytowa 1.29 2020-06
Bilans Banku Centralnego 4827755811 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5799 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 4.8 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Eksport 35662 2020-07
Import 29864 2020-07
Dług Zagraniczny 441291 2020-03
Terms of Trade 45.66 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6596 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9892 2020-06
Dochody z Turystyki 231471 2020-06
Przyjazdy Turystów 531 2020-07
Rezerwy Złota 120 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1686 2020-05
Automatyczny eksport 258 2020-08
Rachunek kapitałowy -5.5 2020-06
Eksport poza ropą naftową 34258 2020-07
Eksport ropy naftowej 1404 2020-07
Indeks Terroryzmu 4.08 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -121390 2020-07
Wydatki Rządowe 2261706 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 326851 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 413849 2020-05
Rating Kredytowy 60 2020-09
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 38.1 2020-08
Przemysłowy PMI 41.3 2020-08
Produkcja Przemysłowa -11.3 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.9 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.95 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 72.9 2020-07
Zmiany Zapasów 33488 2020-03
Produkcja Samochodów 293 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 44422 2020-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 44422 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -13.2 2020-06
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2019-12
Ranking Korupcji 130 2019-12
Platformy wiertnicze 35 2020-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 5599 2020-06
Produkcja w Górnictwie -3.12 2020-07
Inwestycje prywatne -24.1 2020-06
Produkcja Stali 1150 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 34.6 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.6 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 12145433 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2019-12
Kredyt Konsumencki 1313719 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5028509583 2020-07
Cena Benzyny 0.86 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.4 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -23.51 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 688954 2020-09
Śmierć koronawirusa 72803 2020-09
Odzyskany koronawirus 488416 2020-09
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.