Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 22.37 2020-07
Indeks Giełdowy 37950 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.73 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-03
Inflacja 2.84 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2020-05
Stopa Procentowa 5 2020-06
Bilans Handlowy -3523 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -982 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 38.6 2020-06
Przemysłowy PMI 38.6 2020-06
Optymizm Konsumentów 42.6 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -22.4 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 245251 2020-07
Śmierć koronawirusa 29843 2020-07
Odzyskany koronawirus 149318 2020-07
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-03
PKB 1200 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18139598 2020-03
Środki Trwałe Brutto 3370935 2020-03
Pkb Per Capita 10385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18102 2018-12
Rolnictwo w PKB 582572 2020-03
Budownictwo w PKB 1184615 2020-03
Przemysł w PKB 2856046 2020-03
Górnictwo w PKB 894198 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 747560 2020-03
Usługi w PKB 11414309 2020-03
Transport w PKB 1154985 2020-03
Media w PKB 268271 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-03
Pracujący 55352304 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1976060 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.8 2020-03
Koszty Pracy 124 2020-04
Wydajność 83 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 408 2020-05
Płaca Minimalna 123 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.4 2020-02
Populacja 127 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 97.06 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.84 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-05
Inflacja Bazowa 3.6 2020-05
Deflator Pkb 135 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 98.85 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 229 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-05
Cpi Transport 98.18 2020-05
Inflacja Żywności 7.6 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 3.47 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.8 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2020-06
Stopa Międzybankowa 5.65 2020-06
Podaż Pieniądza M0 1850824 2020-05
Podaż Pieniądza M1 5155616739 2020-05
Podaż Pieniądza M2 10081816239 2020-05
Podaż Pieniądza M3 11672104115 2020-05
Bilans Banków 91871098 2020-04
Rezerwy Walutowe 197396 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 3125038279 2020-04
Stopa Depozytowa 2.6 2020-03
Bilans Banku Centralnego 4853006619 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3523 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -982 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Eksport 18070 2020-05
Import 21592 2020-05
Dług Zagraniczny 441291 2020-03
Terms of Trade 43.21 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10334 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9293 2020-03
Dochody z Turystyki 2281554 2020-01
Przyjazdy Turystów 86.35 2020-04
Rezerwy Złota 120 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1774 2020-03
Automatyczny eksport 15.09 2020-05
Rachunek kapitałowy -7.9 2020-03
Eksport poza ropą naftową 17140 2020-05
Eksport ropy naftowej 929 2020-05
Indeks Terroryzmu 4.08 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -74267 2020-05
Wydatki Rządowe 2261706 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 394936 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 433794 2020-02
Rating Kredytowy 60 2020-07
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 38.6 2020-06
Przemysłowy PMI 38.6 2020-06
Produkcja Przemysłowa -29.3 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -25.1 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -35.3 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 2020-03
Zmiany Zapasów 33488 2020-03
Produkcja Samochodów 22.12 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 22103 2020-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 22103 2020-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -19.9 2020-04
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2019-12
Ranking Korupcji 130 2019-12
Platformy wiertnicze 41 2020-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 3349 2020-04
Produkcja w Górnictwie -3.63 2020-04
Inwestycje prywatne -11 2020-03
Produkcja Stali 1450 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 42.6 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -22.4 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -23.8 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 12145433 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2019-12
Kredyt Konsumencki 1372920 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 5188793097 2020-05
Cena Benzyny 0.84 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.2 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -37.97 2020-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 245251 2020-07
Śmierć koronawirusa 29843 2020-07
Odzyskany koronawirus 149318 2020-07
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.