Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.37 2019-11
Indeks Giełdowy 43602 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 7 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-09
Inflacja 3.02 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.54 2019-10
Stopa Procentowa 7.5 2019-11
Bilans Handlowy -116 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 5143 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 50 2019-10
Przemysłowy PMI 50.4 2019-10
Optymizm Konsumentów 43.9 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2019-09
PKB 1224 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18537324 2019-06
Środki Trwałe Brutto 3583821 2019-06
Pkb Per Capita 10385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18102 2018-12
Rolnictwo w PKB 617592 2019-06
Budownictwo w PKB 1198286 2019-06
Przemysł w PKB 2960421 2019-06
Górnictwo w PKB 838614 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 719268 2019-06
Usługi w PKB 11766399 2019-06
Transport w PKB 1222085 2019-06
Media w PKB 278788 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-09
Pracujący 55201939 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2147638 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 2019-09
Koszty Pracy 93.3 2019-08
Wydajność 92.6 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 374 2019-09
Płaca Minimalna 103 2019-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.6 2019-08
Populacja 125 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.2 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.02 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.54 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-10
Inflacja Bazowa 3.68 2019-10
Deflator Pkb 131 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.7 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 232 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-10
Cpi Transport 104 2019-10
Inflacja Żywności 4.26 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 3.59 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.16 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-11
Stopa Międzybankowa 8 2019-10
Podaż Pieniądza M0 1562900 2019-10
Podaż Pieniądza M1 4361979000 2019-09
Podaż Pieniądza M2 9072869584 2019-09
Podaż Pieniądza M3 10569729153 2019-09
Bilans Banków 8104165 2019-09
Rezerwy Walutowe 182915 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2735878021 2019-09
Stopa Depozytowa 3.62 2019-08
Bilans Banku Centralnego 4022039008 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -116 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 5143 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2018-12
Eksport 37222 2019-09
Import 37338 2019-09
Dług Zagraniczny 457280 2019-06
Terms of Trade 48.74 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5703 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9726 2019-09
Dochody z Turystyki 1411434 2019-09
Przyjazdy Turystów 1283 2019-09
Rezerwy Złota 120 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1697 2019-07
Automatyczny eksport 252 2019-10
Rachunek kapitałowy -2.2 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -42120 2019-09
Wydatki Rządowe 2168414 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 496617 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 538049 2019-09
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50 2019-10
Przemysłowy PMI 50.4 2019-10
Produkcja Przemysłowa -1.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 80.9 2019-08
Zmiany Zapasów 125471 2019-06
Produkcja Samochodów 311 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 58027 2019-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58027 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.9 2019-08
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Platformy wiertnicze 45 2019-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 7189 2019-08
Produkcja w Górnictwie -2.8 2019-09
Inwestycje prywatne -4.3 2019-08
Produkcja Stali 1465 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.9 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 12279080 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt Konsumencki 1422145 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4851704086 2019-09
Cena Benzyny 1.01 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.3 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -8.3 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.