Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 20.86 2021-02
Indeks Giełdowy 44520 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.25 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.7 2021-01
Inflacja 3.54 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.86 2021-01
Stopa Procentowa 4 2021-02
Bilans Handlowy -1236 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 17409 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 43.1 2021-01
Przemysłowy PMI 43 2021-01
Optymizm Konsumentów 38.4 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 2069370 2021-02
Śmierć koronawirusa 183692 2021-02
Odzyskany koronawirus 1620008 2021-02
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-12
PKB 1269 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 17537100 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2886232 2020-09
Pkb Per Capita 10276 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19746 2019-12
Rolnictwo w PKB 727020 2020-12
Budownictwo w PKB 1071735 2020-12
Przemysł w PKB 2861697 2020-12
Górnictwo w PKB 839119 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 722039 2020-12
Usługi w PKB 11517896 2020-12
Transport w PKB 1029823 2020-12
Media w PKB 269816 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2021-01
Pracujący 53331429 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2549487 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.1 2021-01
Koszty Pracy 128 2020-12
Wydajność 94.9 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 429 2021-01
Płaca Minimalna 142 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.8 2020-11
Populacja 127 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.27 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.54 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.86 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-01
Inflacja Bazowa 3.8 2020-12
Deflator Pkb 138 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 116 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 238 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2021-01
Cpi Transport 106 2021-01
Inflacja Żywności 6.36 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 3.54 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2021-02
Stopa Międzybankowa 4.36 2021-02
Podaż Pieniądza M0 2101714 2021-01
Podaż Pieniądza M1 5588974444 2021-01
Podaż Pieniądza M2 10444485200 2021-01
Podaż Pieniądza M3 12253336166 2021-01
Bilans Banków 9024693 2020-09
Rezerwy Walutowe 203186 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 2669881120 2021-01
Stopa Depozytowa 0.53 2020-11
Bilans Banku Centralnego 4680753513 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1236 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 17409 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Eksport 32704 2021-01
Import 33941 2021-01
Dług Zagraniczny 451350 2020-09
Terms of Trade 48.7 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2531 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10641 2020-12
Dochody z Turystyki 611572 2020-09
Przyjazdy Turystów 1482 2020-12
Rezerwy Złota 120 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1689 2020-11
Automatyczny eksport 224 2021-01
Rachunek kapitałowy -7.8 2020-12
Eksport poza ropą naftową 30941 2021-01
Eksport ropy naftowej 1978 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.32 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -274820 2020-12
Wydatki Rządowe 2159844 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 380863 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 427809 2020-09
Rating Kredytowy 60 2021-02
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 43.1 2021-01
Przemysłowy PMI 43 2021-01
Produkcja Przemysłowa -2.1 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 78.6 2020-12
Zmiany Zapasów 96488 2020-09
Produkcja Samochodów 279 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 43092 2021-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 43092 2021-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.7 2020-12
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Platformy wiertnicze 47 2021-01
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 6800 2020-12
Produkcja w Górnictwie -2.5 2020-12
Inwestycje prywatne -12.1 2020-11
Produkcja Stali 1550 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 38.4 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.4 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.9 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 11024435 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2019-12
Kredyt Konsumencki 1287666 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4790162195 2021-01
Cena Benzyny 0.95 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.1 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -11.56 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2069370 2021-02
Śmierć koronawirusa 183692 2021-02
Odzyskany koronawirus 1620008 2021-02
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.