MEKSYK - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.5 2018-07
Inflacja 4.9 2018-08
Stopa Procentowa 7.75 2018-08
Bilans Handlowy -2889 2018-07
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 18.8 2018-09
Indeks Giełdowy 49344 Punkty 2018-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.06 % 2018-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 % 2018-06
PKB 1150 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18441674 Mxn Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 3808151 Mxn Million 2018-06
Pkb Per Capita 9946 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17336 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 610396 Mxn Million 2018-06
Budownictwo w PKB 1285128 Mxn Million 2018-06
Przemysł w PKB 2957793 Mxn Million 2018-06
Górnictwo w PKB 893411 Mxn Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 743888 Mxn Million 2018-06
Usługi w PKB 11762117 Mxn Million 2018-06
Transport w PKB 1205541 Mxn Million 2018-06
Media w PKB 276360 Mxn Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 % 2018-07
Pracujący 53785257 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1858160 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.7 % 2018-07
Koszty Pracy 82.1 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 357 Mxn / Dzień 2018-07
Płaca Minimalna 88.36 Mxn / Dzień 2018-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.3 Usd / Godzina 2018-06
Populacja 124 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.52 % 2018-07
Koszty Utrzymania Rodziny 8260 Mxn / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 4470 Mxn / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 16700 Mxn / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5560 Mxn / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.58 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Bazowa 3.63 % 2018-08
Deflator Pkb 126 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 125 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 114 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 233 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 3.06 % 2018-07
Oczekiwania inflacyjne 3.73 Procent 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.75 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 8.11 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 1520064 Mxn Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 4173694309 Nz - Tysiąc 2018-07
Podaż Pieniądza M2 8427183655 Nz - Tysiąc 2018-07
Podaż Pieniądza M3 9638301786 Nz - Tysiąc 2018-07
Bilans Banków 5994605 Mxn Million 2017-12
Rezerwy Walutowe 176620 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 2352487758 Nz - Tysiąc 2017-12
Stopa Depozytowa 2.7 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3681397176 Nz - Tysiąc 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2889 W Mln Usd 2018-07
Eksport 36721 W Mln Usd 2018-07
Import 39610 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących -3882 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 453548 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 48.93 Punkty Indeksowe 2018-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6727 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9058 W Mln Usd 2018-06
Dochody z Turystyki 1945772 Usd-Tysiąc 2018-07
Przyjazdy Turystów 2168 Tysiąc 2018-07
Rezerwy Złota 120 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1891 BBL/D/1K 2018-05
Rachunek kapitałowy -10.9 W Mln Usd 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.29 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 7344 Mxn Million 2018-07
Wydatki Rządowe 2196413 Mxn Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 511065 Mxn Million 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 434668 Mxn Million 2018-07
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 5533 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 51.3 Punkty Indeksowe 2018-08
Przemysłowy PMI 50.7 2018-08
Produkcja Przemysłowa 1.3 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 81.9 % 2018-06
Zmiany Zapasów 109974 Mxn Million 2018-06
Produkcja Samochodów 370 Tysięcy Sztuk 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 73223 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 73223 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.2 % 2018-06
Szybkość Internetu 7538 KBps 2017-03
Adresy IP 13309655 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.44 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 51 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2017-12
Produkcja w Górnictwie -7 % 2018-07
Inwestycje prywatne 1.5 % 2018-06
Produkcja Stali 1780 Tysięcy Ton 2018-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 12318801 Mxn Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.5 % 2017-12
Kredyt Konsumencki 1360348 Mxn Million 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4220835546 Nz - Tysiąc 2017-12
Cena Benzyny 1.04 Usd / Litr 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.1 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.5 % 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 27.19 mm 2015-12
Temperatura 16.74 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.