Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.6 2018-09
Inflacja 4.9 2018-10
Stopa Procentowa 7.75 2018-10
Bilans Handlowy -194 2018-09
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 20.33 2018-11
Indeks Giełdowy 42344 Punkty 2018-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.11 % 2018-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 % 2018-09
PKB 1150 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18441674 Mxn Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 3808151 Mxn Million 2018-06
Pkb Per Capita 9946 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17336 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 610396 Mxn Million 2018-06
Budownictwo w PKB 1285128 Mxn Million 2018-06
Przemysł w PKB 2957793 Mxn Million 2018-06
Górnictwo w PKB 893411 Mxn Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 743888 Mxn Million 2018-06
Usługi w PKB 11762117 Mxn Million 2018-06
Transport w PKB 1205541 Mxn Million 2018-06
Media w PKB 276360 Mxn Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 % 2018-09
Pracujący 53785257 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1858160 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 % 2018-09
Koszty Pracy 81.1 Punkty Indeksowe 2018-08
Wydajność 107 Punkty Indeksowe 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 352 Mxn / Dzień 2018-09
Płaca Minimalna 88.36 Mxn / Dzień 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.3 Usd / Godzina 2018-08
Populacja 124 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.4 % 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 Mxn / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 Mxn / Miesiąc 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 Mxn / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 Mxn / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 3.73 % 2018-10
Deflator Pkb 126 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 115 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 234 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 3.84 % 2018-10
Oczekiwania inflacyjne 3.8 Procent 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.26 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.75 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 8.12 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 1528719 Mxn Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 4159638869 Nz - Tysiąc 2018-09
Podaż Pieniądza M2 8503843452 Nz - Tysiąc 2018-09
Podaż Pieniądza M3 9754050071 Nz - Tysiąc 2018-09
Bilans Banków 7605954 Mxn Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 177040 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2553373944 Nz - Tysiąc 2018-08
Stopa Depozytowa 2.7 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3668625207 Nz - Tysiąc 2018-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -194 W Mln Usd 2018-09
Eksport 37806 W Mln Usd 2018-09
Import 37999 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -3882 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 445610 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 49.25 Punkty Indeksowe 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6727 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9058 W Mln Usd 2018-06
Dochody z Turystyki 1945772 Usd-Tysiąc 2018-07
Przyjazdy Turystów 1695 Tysiąc 2018-08
Rezerwy Złota 120 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1865 BBL/D/1K 2018-07
Rachunek kapitałowy -10.9 W Mln Usd 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.29 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -80181 Mxn Million 2018-09
Wydatki Rządowe 2196413 Mxn Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 378529 Mxn Million 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 455197 Mxn Million 2018-09
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 5533 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.7 Punkty Indeksowe 2018-10
Przemysłowy PMI 50.7 2018-10
Produkcja Przemysłowa 1.8 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 82.5 % 2018-08
Zmiany Zapasów 109974 Mxn Million 2018-06
Produkcja Samochodów 363 Tysięcy Sztuk 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 70906 2018-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 70906 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.7 % 2018-08
Szybkość Internetu 7538 KBps 2017-03
Adresy IP 13309655 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 64.6 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 46 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2018-12
Produkcja w Górnictwie 2.87 % 2018-09
Inwestycje prywatne -2.4 % 2018-08
Produkcja Stali 1600 Tysięcy Ton 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 12318801 Mxn Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.5 % 2017-12
Kredyt Konsumencki 1360348 Mxn Million 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4493585130 Nz - Tysiąc 2018-08
Cena Benzyny 0.96 Usd / Litr 2018-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.3 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.7 % 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 27.19 mm 2015-12
Temperatura 16.74 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.