Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.09 2019-03
Indeks Giełdowy 42259 2019-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.91 2019-03
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-01
Inflacja 3.94 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.03 2019-02
Stopa Procentowa 8.25 2019-02
Bilans Handlowy -4810 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -3424 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 51.3 2019-02
Przemysłowy PMI 52.6 2019-02
Optymizm Konsumentów 120 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2018-12
PKB 1150 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18614517 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3751716 2018-09
Pkb Per Capita 9946 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17336 2017-12
Rolnictwo w PKB 711166 2018-12
Budownictwo w PKB 1304744 2018-12
Przemysł w PKB 2936747 2018-12
Górnictwo w PKB 849324 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 716018 2018-12
Usługi w PKB 12146159 2018-12
Transport w PKB 1224615 2018-12
Media w PKB 268315 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-01
Pracujący 54194608 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1828591 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 2018-12
Koszty Pracy 86.4 2019-01
Wydajność 104 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 374 2019-02
Płaca Minimalna 103 2019-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.4 2019-01
Populacja 124 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.43 2019-01
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.94 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.03 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-02
Inflacja Bazowa 3.5 2019-02
Deflator Pkb 128 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 111 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 234 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-02
Cpi Transport 103 2019-02
Inflacja Żywności 4.41 2019-02
Oczekiwania inflacyjne 4.1 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.52 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.25 2019-02
Stopa Międzybankowa 8.56 2019-02
Podaż Pieniądza M0 1579046 2019-02
Podaż Pieniądza M1 4342567377 2019-01
Podaż Pieniądza M2 8713712561 2019-01
Podaż Pieniądza M3 10091749394 2019-01
Bilans Banków 7908304 2018-11
Rezerwy Walutowe 180350 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 2608184342 2019-01
Stopa Depozytowa 2.7 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3647206937 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4810 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -3424 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 2017-12
Eksport 32453 2019-01
Import 37263 2019-01
Dług Zagraniczny 451594 2018-09
Terms of Trade 47.26 2019-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5030 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 8776 2018-12
Dochody z Turystyki 2458028 2018-12
Przyjazdy Turystów 1961 2019-01
Rezerwy Złota 120 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1865 2018-11
Rachunek kapitałowy -12.4 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Bilans Budżetu -42740 2019-01
Wydatki Rządowe 2193603 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 447959 2019-01
Wydatki Budżetu Państwa 506709 2019-01
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 5533 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 51.3 2019-02
Przemysłowy PMI 52.6 2019-02
Produkcja Przemysłowa -0.9 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.3 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 2019-01
Zmiany Zapasów 175359 2018-12
Produkcja Samochodów 312 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 68254 2019-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 68254 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0 2018-12
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 46 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2018-12
Produkcja w Górnictwie -10.45 2019-01
Inwestycje prywatne -6.8 2018-12
Produkcja Stali 1660 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 120 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.2 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 12817024 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.5 2017-12
Kredyt Konsumencki 1405034 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4629837143 2019-01
Cena Benzyny 0.99 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.1 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.7 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.