Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.97 2020-12
Indeks Giełdowy 43675 2020-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.53 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.6 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-10
Inflacja 4.09 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.61 2020-10
Stopa Procentowa 4.25 2020-11
Bilans Handlowy 6224 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 17498 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 42.4 2020-11
Przemysłowy PMI 43.7 2020-11
Optymizm Konsumentów 37.6 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 1133613 2020-12
Śmierć koronawirusa 107565 2020-12
Odzyskany koronawirus 829817 2020-12
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.6 2020-09
PKB 1200 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 16927083 2020-09
Środki Trwałe Brutto 2367887 2020-06
Pkb Per Capita 10276 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19746 2019-12
Rolnictwo w PKB 532190 2020-09
Budownictwo w PKB 985766 2020-09
Przemysł w PKB 2786639 2020-09
Górnictwo w PKB 837782 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 707213 2020-09
Usługi w PKB 10675988 2020-09
Transport w PKB 912009 2020-09
Media w PKB 290355 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-10
Pracujący 51011033 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2769491 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.4 2020-10
Koszty Pracy 88 2020-09
Wydajność 94.5 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 402 2020-10
Płaca Minimalna 123 2020-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.5 2020-09
Populacja 127 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.3 2020-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.09 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.61 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-10
Inflacja Bazowa 4 2020-10
Deflator Pkb 137 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 108 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 231 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-10
Cpi Transport 104 2020-10
Inflacja Żywności 8.09 2020-10
Oczekiwania inflacyjne 3.54 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.9 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-11
Stopa Międzybankowa 4.5 2020-11
Podaż Pieniądza M0 1920444 2020-10
Podaż Pieniądza M1 5223544543 2020-09
Podaż Pieniądza M2 10117988538 2020-09
Podaż Pieniądza M3 11791823645 2020-09
Bilans Banków 9024693 2020-09
Rezerwy Walutowe 199816 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2838180357 2020-09
Stopa Depozytowa 0.82 2020-08
Bilans Banku Centralnego 4724909655 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6224 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 17498 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Eksport 41945 2020-10
Import 35721 2020-10
Dług Zagraniczny 446898 2020-06
Terms of Trade 46.87 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2437 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10675 2020-09
Dochody z Turystyki 611572 2020-09
Przyjazdy Turystów 606 2020-09
Rezerwy Złota 120 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1690 2020-08
Automatyczny eksport 280 2020-10
Rachunek kapitałowy -7.1 2020-09
Eksport poza ropą naftową 37070 2020-09
Eksport ropy naftowej 1477 2020-09
Indeks Terroryzmu 4.08 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2019-12
Bilans Budżetu -18940 2020-10
Wydatki Rządowe 2244473 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 380863 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 427809 2020-09
Rating Kredytowy 60 2020-12
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 42.4 2020-11
Przemysłowy PMI 43.7 2020-11
Produkcja Przemysłowa -6.2 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.11 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 75.5 2020-09
Zmiany Zapasów 81308 2020-06
Produkcja Samochodów 348 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 45630 2020-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 45630 2020-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.5 2020-09
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2019-12
Ranking Korupcji 130 2019-12
Platformy wiertnicze 36 2020-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 6036 2020-08
Produkcja w Górnictwie -2.82 2020-09
Inwestycje prywatne -17.4 2020-08
Produkcja Stali 1470 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.6 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.1 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 9790598 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2019-12
Kredyt Konsumencki 1313719 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4947009317 2020-09
Cena Benzyny 0.88 2020-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.4 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -16.12 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1133613 2020-12
Śmierć koronawirusa 107565 2020-12
Odzyskany koronawirus 829817 2020-12
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.