Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.08 2019-05
Indeks Giełdowy 43519 2019-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.12 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-03
Inflacja 4.41 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.05 2019-04
Stopa Procentowa 8.25 2019-05
Bilans Handlowy 1429 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3424 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 53 2019-04
Przemysłowy PMI 50.1 2019-04
Optymizm Konsumentów 114 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
PKB 1151 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18614517 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3751716 2018-09
Pkb Per Capita 9946 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17336 2017-12
Rolnictwo w PKB 711166 2018-12
Budownictwo w PKB 1304744 2018-12
Przemysł w PKB 2936747 2018-12
Górnictwo w PKB 849324 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 716018 2018-12
Usługi w PKB 12146159 2018-12
Transport w PKB 1224615 2018-12
Media w PKB 268315 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-03
Pracujący 54194608 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1828591 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60 2019-03
Koszty Pracy 85.7 2019-02
Wydajność 110 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 373 2019-03
Płaca Minimalna 103 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.5 2019-02
Populacja 125 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.75 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.41 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.05 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-04
Inflacja Bazowa 3.55 2019-03
Deflator Pkb 128 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 235 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-04
Cpi Transport 104 2019-04
Inflacja Żywności 4.41 2019-04
Oczekiwania inflacyjne 3.98 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.52 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.25 2019-05
Stopa Międzybankowa 8.5 2019-04
Podaż Pieniądza M0 1571665 2019-04
Podaż Pieniądza M1 4330807931 2019-03
Podaż Pieniądza M2 8771852755 2019-03
Podaż Pieniądza M3 10095016273 2019-03
Bilans Banków 7901105 2019-02
Rezerwy Walutowe 182071 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2675205041 2019-03
Stopa Depozytowa 3.69 2019-02
Bilans Banku Centralnego 3754586116 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1429 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3424 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 2017-12
Eksport 38961 2019-03
Import 37531 2019-03
Dług Zagraniczny 446098 2018-12
Terms of Trade 48 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5030 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7699 2019-03
Dochody z Turystyki 2522955 2019-03
Przyjazdy Turystów 2360 2019-03
Rezerwy Złota 120 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1647 2019-01
Rachunek kapitałowy -12.4 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 3144 2019-03
Wydatki Rządowe 2193603 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 405985 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 385897 2019-02
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 53 2019-04
Przemysłowy PMI 50.1 2019-04
Produkcja Przemysłowa -0.15 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.3 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.78 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.8 2019-02
Zmiany Zapasów 175359 2018-12
Produkcja Samochodów 300 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 67680 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 67680 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.1 2019-02
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 46 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Platformy wiertnicze 30 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2018-12
Produkcja w Górnictwie -6 2019-03
Inwestycje prywatne -1.9 2019-02
Produkcja Stali 1780 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 12817024 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.5 2017-12
Kredyt Konsumencki 1405034 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4720950232 2019-03
Cena Benzyny 1.04 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.1 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.87 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.