Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.02 2019-07
Indeks Giełdowy 41607 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.51 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-05
Inflacja 3.95 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-06
Stopa Procentowa 8.25 2019-07
Bilans Handlowy 1031 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -5634 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-05
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 51.2 2019-06
Przemysłowy PMI 49.2 2019-06
Optymizm Konsumentów 108 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
PKB 1224 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18552607 2019-03
Środki Trwałe Brutto 3693570 2019-03
Pkb Per Capita 10385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18102 2018-12
Rolnictwo w PKB 590490 2019-03
Budownictwo w PKB 1284077 2019-03
Przemysł w PKB 2918815 2019-03
Górnictwo w PKB 862095 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 686778 2019-03
Usługi w PKB 11536484 2019-03
Transport w PKB 1180004 2019-03
Media w PKB 250530 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-05
Pracujący 54152266 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1886205 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.2 2019-05
Koszty Pracy 85.7 2019-02
Wydajność 110 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 377 2019-05
Płaca Minimalna 103 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.7 2019-04
Populacja 125 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.49 2019-05
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.95 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-06
Inflacja Bazowa 3.77 2019-05
Deflator Pkb 132 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 115 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 233 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-06
Cpi Transport 104 2019-06
Inflacja Żywności 5.6 2019-06
Oczekiwania inflacyjne 3.97 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.18 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.25 2019-07
Stopa Międzybankowa 8.51 2019-06
Podaż Pieniądza M0 1574602 2019-06
Podaż Pieniądza M1 4357296942 2019-05
Podaż Pieniądza M2 8796264492 2019-05
Podaż Pieniądza M3 10144374390 2019-05
Bilans Banków 8206842 2019-05
Rezerwy Walutowe 185417 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 2735210377 2019-05
Stopa Depozytowa 3.7 2019-04
Bilans Banku Centralnego 3655345333 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1031 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -5634 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-05
Eksport 41825 2019-05
Import 40795 2019-05
Dług Zagraniczny 456251 2019-03
Terms of Trade 49.33 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10162 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7699 2019-03
Dochody z Turystyki 1937163 2019-05
Przyjazdy Turystów 1835 2019-05
Rezerwy Złota 120 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1714 2019-03
Rachunek kapitałowy -34.6 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -5693 2019-05
Wydatki Rządowe 2143950 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 413058 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 422623 2019-05
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 51.2 2019-06
Przemysłowy PMI 49.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa -3.35 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.1 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.68 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 81.5 2019-05
Zmiany Zapasów 185467 2019-03
Produkcja Samochodów 337 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 59524 2019-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 59524 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.4 2019-04
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 46 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Platformy wiertnicze 32 2019-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2018-12
Produkcja w Górnictwie -8.9 2019-05
Inwestycje prywatne -5.7 2019-04
Produkcja Stali 1670 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 108 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 12144804 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt Konsumencki 1399286 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4796800548 2019-05
Cena Benzyny 0.99 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -9.75 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.