Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.38 2019-09
Indeks Giełdowy 43031 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.1 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-07
Inflacja 3.16 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.02 2019-08
Stopa Procentowa 8 2019-08
Bilans Handlowy -1117 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 5143 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-05
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 49.7 2019-08
Przemysłowy PMI 49 2019-08
Optymizm Konsumentów 43.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-06
PKB 1224 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18537324 2019-06
Środki Trwałe Brutto 3693570 2019-03
Pkb Per Capita 10385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18102 2018-12
Rolnictwo w PKB 617592 2019-06
Budownictwo w PKB 1198286 2019-06
Przemysł w PKB 2960421 2019-06
Górnictwo w PKB 838614 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 719268 2019-06
Usługi w PKB 11766399 2019-06
Transport w PKB 1222085 2019-06
Media w PKB 278788 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-07
Pracujący 54936719 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2014496 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.5 2019-06
Koszty Pracy 94.9 2019-06
Wydajność 93.6 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 381 2019-07
Płaca Minimalna 103 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.6 2019-06
Populacja 125 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.29 2019-07
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.16 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.02 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-08
Inflacja Bazowa 3.16 2019-08
Deflator Pkb 131 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 114 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 232 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-08
Cpi Transport 104 2019-08
Inflacja Żywności 3.86 2019-08
Oczekiwania inflacyjne 3.76 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.38 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8 2019-08
Stopa Międzybankowa 8.37 2019-08
Podaż Pieniądza M0 1569316 2019-08
Podaż Pieniądza M1 4344961189 2019-07
Podaż Pieniądza M2 8967387851 2019-07
Podaż Pieniądza M3 10348149338 2019-07
Bilans Banków 8070168 2019-06
Rezerwy Walutowe 187954 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 2725278122 2019-07
Stopa Depozytowa 3.73 2019-06
Bilans Banku Centralnego 3968463440 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1117 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 5143 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.8 2019-05
Eksport 39300 2019-07
Import 40417 2019-07
Dług Zagraniczny 456251 2019-03
Terms of Trade 49.11 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5703 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9403 2019-06
Dochody z Turystyki 2167570 2019-07
Przyjazdy Turystów 2197 2019-07
Rezerwy Złota 120 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1681 2019-05
Automatyczny eksport 282 2019-08
Rachunek kapitałowy -2.2 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -33152 2019-07
Wydatki Rządowe 2143950 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 428244 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 479841 2019-07
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.7 2019-08
Przemysłowy PMI 49 2019-08
Produkcja Przemysłowa -1.7 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.02 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 81.1 2019-06
Zmiany Zapasów 185467 2019-03
Produkcja Samochodów 337 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 62669 2019-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 62669 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.9 2019-06
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 46 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Platformy wiertnicze 33 2019-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2018-12
Produkcja złota 6746 2019-06
Produkcja w Górnictwie -7.46 2019-07
Inwestycje prywatne -8.8 2019-06
Produkcja Stali 1440 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 12144804 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt Konsumencki 1422145 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4816533021 2019-07
Cena Benzyny 0.97 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -8.43 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.