MEKSYK - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2018-03
Stopa Bezrobocia 2.9 2018-03
Inflacja 4.55 2018-04
Stopa Procentowa 7.5 2018-05
Bilans Handlowy 1918 2018-03
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.75 2018-05
Indeks Giełdowy 45305 Punkty 2018-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.76 % 2018-05
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 % 2018-03
PKB 1047 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 18265652 Mxn Million 2017-12
Środki Trwałe Brutto 3688508 Mxn Million 2017-12
Pkb Per Capita 9707 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 16831 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 697655 Mxn Million 2017-12
Budownictwo w PKB 1331340 Mxn Million 2017-12
Przemysł w PKB 2884762 Mxn Million 2017-12
Górnictwo w PKB 902917 Mxn Million 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 728228 Mxn Million 2017-12
Usługi w PKB 11838138 Mxn Million 2017-12
Transport w PKB 1187303 Mxn Million 2017-12
Media w PKB 265810 Mxn Million 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 % 2018-03
Pracujący 52876916 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1713857 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59 % 2018-03
Koszty Pracy 85 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 109 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 349 Mxn / Dzień 2018-03
Płaca Minimalna 88.36 Mxn / Dzień 2018-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.5 Usd / Godzina 2018-03
Populacja 124 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 97.06 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 8260 Mxn / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 4470 Mxn / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 16700 Mxn / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5560 Mxn / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.55 % 2018-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.34 % 2018-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 Punkty Indeksowe 2018-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Bazowa 3.7 % 2018-04
Deflator Pkb 121 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 Punkty Indeksowe 2018-04
Wskaźnik Cen Importowych 111 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 230 Punkty Indeksowe 2018-03
Cpi Transport 104 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Żywności 5 % 2018-04
Oczekiwania inflacyjne 3.98 Procent 2018-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 % 2018-05
Stopa Międzybankowa 7.84 % 2018-04
Podaż Pieniądza M0 1495941 Mxn Million 2018-04
Podaż Pieniądza M1 4139774639 Nz - Tysiąc 2018-03
Podaż Pieniądza M2 8327326568 Nz - Tysiąc 2018-03
Podaż Pieniądza M3 9535928457 Nz - Tysiąc 2018-03
Bilans Banków 5994605 Mxn Million 2017-12
Rezerwy Walutowe 177601 W Mln Usd 2018-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2352487758 Nz - Tysiąc 2017-12
Stopa Depozytowa 1.29 % 2016-12
Bilans Banku Centralnego 3540142092 Nz - Tysiąc 2018-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1918 W Mln Usd 2018-03
Eksport 39650 W Mln Usd 2018-03
Import 37732 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących -3207 W Mln Usd 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 437367 Mxn - Miliard 2017-12
Terms of Trade 48.33 Punkty Indeksowe 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5904 W Mln Usd 2017-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7506 W Mln Usd 2017-12
Dochody z Turystyki 2362557 Usd-Tysiąc 2018-03
Przyjazdy Turystów 2376 Tysiąc 2018-03
Rezerwy Złota 120 Ton 2018-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1950 BBL/D/1K 2018-01
Rachunek kapitałowy 205 W Mln Usd 2017-12
Indeks Terroryzmu 3.29 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -24133 Mxn Million 2018-03
Wydatki Rządowe 2179556 Mxn Million 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 406634 Mxn Million 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 441840 Mxn Million 2018-03
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 5533 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50 Punkty Indeksowe 2018-04
Przemysłowy PMI 51.6 2018-04
Produkcja Przemysłowa -3.7 % 2018-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 % 2018-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.4 % 2018-03
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 % 2018-03
Zmiany Zapasów 147134 Mxn Million 2017-12
Produkcja Samochodów 291 Tysięcy Sztuk 2018-04
Rejestracje nowych samochodów 74809 2018-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 74809 2018-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.4 % 2018-02
Szybkość Internetu 7538 KBps 2017-03
Adresy IP 13309655 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.44 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 51 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2017-12
Produkcja w Górnictwie -7.5 % 2018-03
Inwestycje prywatne 4.8 % 2018-02
Produkcja Stali 1750 Tysięcy Ton 2018-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 86.45 Punkty Indeksowe 2018-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 % 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 % 2018-03
Wydatki Konsumpcyjne 12689234 Mxn Million 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.6 % 2016-12
Kredyt Konsumencki 1323623 Mxn Million 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4220835546 Nz - Tysiąc 2017-12
Cena Benzyny 0.87 Usd / Litr 2018-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.1 % of GDP 2017-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.9 % 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 27.19 mm 2015-12
Temperatura 16.74 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.