Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.98 2021-08
Indeks Giełdowy 51107 2021-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.96 2021-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 4 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 52.81 2021-08
Inflacja 5.88 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.53 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 68089659 2021-08
Stopa Procentowa 4.25 2021-06
Bilans Handlowy 762 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących -5135 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 52.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 51.8 2021-07
Przemysłowy PMI 49.6 2021-07
Optymizm Konsumentów 44.3 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 2861498 2021-08
Śmierć koronawirusa 241279 2021-08
Odzyskany koronawirus 1997381 2021-08
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 19.7 2021-06
PKB 1076 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 17635563 2021-03
Środki Trwałe Brutto 3178420 2021-03
Pkb Per Capita 9322 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 17888 2020-12
Rolnictwo w PKB 577122 2021-03
Budownictwo w PKB 1111794 2021-03
Przemysł w PKB 2845670 2021-03
Górnictwo w PKB 883207 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 718914 2021-03
Usługi w PKB 10988545 2021-03
Transport w PKB 999700 2021-03
Media w PKB 246133 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2021-06
Pracujący 52973270 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 2411863 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.5 2021-06
Koszty Pracy 102 2021-05
Wydajność 95.3 2021-05
Przeciętne Wynagrodzenia 432 2021-06
Płaca Minimalna 142 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.9 2021-05
Populacja 126 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 95.98 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 52.81 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 68089659 2021-08
Przypadki koronawirusa 2861498 2021-08
Śmierć koronawirusa 241279 2021-08
Odzyskany koronawirus 1997381 2021-08
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.88 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.53 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2021-06
Inflacja Bazowa 4.58 2021-06
Deflator Pkb 143 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 121 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 255 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2021-06
Cpi Transport 111 2021-06
Inflacja Żywności 6.76 2021-06
Oczekiwania inflacyjne 3.37 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.43 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2021-06
Stopa Międzybankowa 4.52 2021-07
Podaż Pieniądza M0 2156047 2021-06
Podaż Pieniądza M1 5758937916 2021-06
Podaż Pieniądza M2 10631903651 2021-06
Podaż Pieniądza M3 12564246157 2021-06
Bilans Banków 9057263 2021-05
Rezerwy Walutowe 199458 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2653114186 2021-06
Stopa Depozytowa 0.46 2021-04
Bilans Banku Centralnego 4469030844 2021-06
Prywatna długu do PKB 118 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 762 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących -5135 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Eksport 42671 2021-06
Import 41909 2021-06
Dług Zagraniczny 460517 2021-03
Terms of Trade 47.32 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11864 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10623 2021-03
Dochody z Turystyki 1591723 2021-05
Przyjazdy Turystów 1510 2021-05
Rezerwy Złota 120 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1754 2021-04
Automatyczny eksport 234 2021-06
Rachunek kapitałowy -6.5 2021-03
Eksport poza ropą naftową 40046 2021-06
Eksport ropy naftowej 2625 2021-06
Indeks Terroryzmu 4.32 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2020-12
Bilans Budżetu -118460 2021-06
Wydatki Rządowe 2250041 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 456402 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 452947 2021-05
Rating Kredytowy 60 2021-08
Wydatki Wojskowe 6607 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 51.8 2021-07
Przemysłowy PMI 49.6 2021-07
Produkcja Przemysłowa 36.4 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 48.03 2021-05
Stopa Utylizacji Surowców 78.3 2021-05
Zmiany Zapasów 134462 2021-03
Produkcja Samochodów 264 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 45359 2021-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 45359 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 25.1 2021-05
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Platformy wiertnicze 45 2021-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 6857 2021-05
Produkcja w Górnictwie 8.94 2021-05
Inwestycje prywatne 43.1 2021-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 44.3 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 29.7 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 11637954 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.6 2020-12
Kredyt Konsumencki 1265336 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4796198809 2021-06
Cena Benzyny 1.02 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.4 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 45.02 2021-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.