Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 24.48 2020-04
Indeks Giełdowy 33591 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.19 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.6 2020-02
Inflacja 3.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 2020-02
Stopa Procentowa 6.5 2020-03
Bilans Handlowy 2911 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 2486 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 44.4 2020-03
Przemysłowy PMI 46.9 2020-03
Optymizm Konsumentów 43.9 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 1378 2020-04
Śmierć koronawirusa 37 2020-04
Odzyskany koronawirus 35 2020-04
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.5 2019-12
PKB 1200 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18506693 2019-12
Środki Trwałe Brutto 3466612 2019-12
Pkb Per Capita 10385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18102 2018-12
Rolnictwo w PKB 710163 2019-12
Budownictwo w PKB 1196316 2019-12
Przemysł w PKB 2888465 2019-12
Górnictwo w PKB 849409 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 722438 2019-12
Usługi w PKB 12149866 2019-12
Transport w PKB 1212983 2019-12
Media w PKB 295892 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2020-02
Pracujący 55683450 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1942071 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.7 2020-01
Koszty Pracy 101 2020-01
Wydajność 91.7 2020-01
Przeciętne Wynagrodzenia 396 2020-01
Płaca Minimalna 123 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.7 2019-11
Populacja 127 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.43 2020-02
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-02
Inflacja Bazowa 3.66 2020-02
Deflator Pkb 130 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 115 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 230 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-02
Cpi Transport 105 2020-02
Inflacja Żywności 5.92 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 3.45 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2020-03
Stopa Międzybankowa 7.39 2020-02
Podaż Pieniądza M0 1670343 2020-02
Podaż Pieniądza M1 4582542258 2020-01
Podaż Pieniądza M2 9258541872 2020-01
Podaż Pieniądza M3 10756098566 2020-01
Bilans Banków 8266379 2019-12
Rezerwy Walutowe 189158 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 2703246686 2020-01
Stopa Depozytowa 2.98 2020-01
Bilans Banku Centralnego 3820215079 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2911 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 2486 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.2 2019-12
Eksport 36634 2020-02
Import 33724 2020-02
Dług Zagraniczny 449496 2019-09
Terms of Trade 49.98 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4756 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9107 2019-12
Dochody z Turystyki 2281554 2020-01
Przyjazdy Turystów 2054 2020-01
Rezerwy Złota 120 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1734 2019-12
Automatyczny eksport 513 2020-02
Rachunek kapitałowy -10.4 2019-12
Indeks Terroryzmu 4.08 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -30160 2020-02
Wydatki Rządowe 2200040 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 473438 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 477711 2019-11
Rating Kredytowy 63 2020-03
Wydatki Wojskowe 6375 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 44.4 2020-03
Przemysłowy PMI 46.9 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.6 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.9 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 81.6 2020-01
Zmiany Zapasów 112385 2019-12
Produkcja Samochodów 326 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 62513 2020-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 62513 2020-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.8 2020-01
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.95 2019-12
Ranking Konkurencyjności 48 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2019-12
Ranking Korupcji 130 2019-12
Platformy wiertnicze 49 2020-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2019-12
Produkcja złota 7284 2019-12
Produkcja w Górnictwie 5.8 2020-01
Inwestycje prywatne -3 2019-12
Produkcja Stali 1340 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.9 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 12936646 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 2018-12
Kredyt Konsumencki 1393319 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4863622389 2020-01
Cena Benzyny 0.58 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.5 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -8.6 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1378 2020-04
Śmierć koronawirusa 37 2020-04
Odzyskany koronawirus 35 2020-04
Łóżka szpitalne 1.38 2017-12
Szpitale 37.51 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.