Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 19.11 2019-01
Indeks Giełdowy 44242 2019-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.69 2019-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.3 2018-11
Inflacja 4.83 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2018-12
Stopa Procentowa 8.25 2018-12
Bilans Handlowy -2382 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -5082 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 49.2 2018-12
Przemysłowy PMI 49.7 2018-12
Optymizm Konsumentów 106 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2018-10
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2018-09
PKB 1150 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18610326 2018-09
Środki Trwałe Brutto 3751716 2018-09
Pkb Per Capita 9946 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17336 2017-12
Rolnictwo w PKB 491385 2018-09
Budownictwo w PKB 1288945 2018-09
Przemysł w PKB 2965041 2018-09
Górnictwo w PKB 896682 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 686639 2018-09
Usługi w PKB 11628126 2018-09
Transport w PKB 1208225 2018-09
Media w PKB 294583 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2018-11
Pracujący 54027997 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1934278 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.5 2018-09
Koszty Pracy 79.3 2018-11
Wydajność 108 2018-11
Przeciętne Wynagrodzenia 353 2018-11
Płaca Minimalna 103 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.3 2018-11
Populacja 124 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.74 2018-11
Koszty Utrzymania Rodziny 7900 2018-12
Koszty Utrzymania 4320 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.83 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2018-12
Inflacja Bazowa 3.69 2018-12
Deflator Pkb 127 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 111 2018-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 234 2018-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2018-12
Cpi Transport 103 2018-12
Inflacja Żywności 5.47 2018-12
Oczekiwania inflacyjne 3.87 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.51 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.25 2018-12
Stopa Międzybankowa 8.41 2018-12
Podaż Pieniądza M0 1674211 2018-12
Podaż Pieniądza M1 4353504428 2018-11
Podaż Pieniądza M2 8712594563 2018-11
Podaż Pieniądza M3 9929510795 2018-11
Bilans Banków 7637609 2018-09
Rezerwy Walutowe 176573 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 2631641491 2018-11
Stopa Depozytowa 2.7 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3851458369 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2382 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -5082 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 2017-12
Eksport 38544 2018-11
Import 40926 2018-11
Dług Zagraniczny 451594 2018-09
Terms of Trade 47.34 2018-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4135 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 8432 2018-09
Dochody z Turystyki 1794008 2018-11
Przyjazdy Turystów 1932 2018-11
Rezerwy Złota 120 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1849 2018-09
Rachunek kapitałowy -17.5 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.29 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Bilans Budżetu -40906 2018-11
Wydatki Rządowe 2120744 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 476876 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 467118 2018-11
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 5533 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.2 2018-12
Przemysłowy PMI 49.7 2018-12
Produkcja Przemysłowa -1.3 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.4 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 81 2018-11
Zmiany Zapasów 166654 2018-09
Produkcja Samochodów 238 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 81542 2018-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 81542 2018-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.9 2018-10
Szybkość Internetu 7538 2017-03
Adresy IP 13309655 2017-03
Index Konkurencyjności 64.6 2018-12
Ranking Konkurencyjności 46 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2018-12
Produkcja w Górnictwie -8 2018-11
Inwestycje prywatne 3.4 2018-10
Produkcja Stali 1500 2018-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 106 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 12501730 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.5 2017-12
Kredyt Konsumencki 1383864 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4646648096 2018-11
Cena Benzyny 0.97 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.1 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.3 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.