MEKSYK - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2018-03
Stopa Bezrobocia 3.2 2018-05
Inflacja 4.65 2018-06
Stopa Procentowa 7.75 2018-06
Bilans Handlowy -1587 2018-05
Dług Publiczny do PKB 46.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 18.82 2018-07
Indeks Giełdowy 48469 Punkty 2018-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.76 % 2018-07
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 % 2018-03
PKB 1150 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18500051 Mxn Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 3849960 Mxn Million 2018-03
Pkb Per Capita 9946 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17336 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 564856 Mxn Million 2018-03
Budownictwo w PKB 1294645 Mxn Million 2018-03
Przemysł w PKB 2868082 Mxn Million 2018-03
Górnictwo w PKB 914464 Mxn Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 700814 Mxn Million 2018-03
Usługi w PKB 11305021 Mxn Million 2018-03
Transport w PKB 1162121 Mxn Million 2018-03
Media w PKB 249595 Mxn Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 % 2018-05
Pracujący 52876916 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1713857 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 % 2018-05
Koszty Pracy 79.5 Punkty Indeksowe 2018-04
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2018-04
Przeciętne Wynagrodzenia 354 Mxn / Dzień 2018-05
Płaca Minimalna 88.36 Mxn / Dzień 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.3 Usd / Godzina 2018-04
Populacja 124 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 96.78 % 2018-05
Koszty Utrzymania Rodziny 8260 Mxn / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 4470 Mxn / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 16700 Mxn / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5560 Mxn / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.65 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.39 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 127 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 3.62 % 2018-06
Deflator Pkb 125 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 127 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 112 Punkty Indeksowe 2018-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 232 Punkty Indeksowe 2018-05
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 3.24 % 2018-06
Oczekiwania inflacyjne 3.83 Procent 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.75 % 2018-06
Stopa Międzybankowa 7.93 % 2018-06
Podaż Pieniądza M0 1534342 Mxn Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 4154128582 Nz - Tysiąc 2018-05
Podaż Pieniądza M2 8481294130 Nz - Tysiąc 2018-05
Podaż Pieniądza M3 9605648136 Nz - Tysiąc 2018-05
Bilans Banków 5994605 Mxn Million 2017-12
Rezerwy Walutowe 178410 W Mln Usd 2018-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 2352487758 Nz - Tysiąc 2017-12
Stopa Depozytowa 2.7 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3569633881 Nz - Tysiąc 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1587 W Mln Usd 2018-05
Eksport 39177 W Mln Usd 2018-05
Import 40764 W Mln Usd 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -6941 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 453548 Mxn - Miliard 2018-03
Terms of Trade 48.29 Punkty Indeksowe 2018-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9502 W Mln Usd 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7036 W Mln Usd 2018-03
Dochody z Turystyki 1686630 Usd-Tysiąc 2018-05
Przyjazdy Turystów 1784 Tysiąc 2018-05
Rezerwy Złota 120 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1888 BBL/D/1K 2018-03
Rachunek kapitałowy -24 W Mln Usd 2018-03
Indeks Terroryzmu 3.29 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -42702 Mxn Million 2018-05
Wydatki Rządowe 2137555 Mxn Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 377440 Mxn Million 2018-05
Wydatki Budżetu Państwa 414125 Mxn Million 2018-05
Rating Kredytowy 60.17
Wydatki Wojskowe 5533 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 48.7 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 52.1 2018-06
Produkcja Przemysłowa 0.3 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 % 2018-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.8 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 81.9 % 2018-04
Zmiany Zapasów 171681 Mxn Million 2018-03
Produkcja Samochodów 349 Tysięcy Sztuk 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 71695 2018-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 71695 2018-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.5 % 2018-04
Szybkość Internetu 7538 KBps 2017-03
Adresy IP 13309655 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.44 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 51 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2017-12
Produkcja w Górnictwie -6.6 % 2018-05
Inwestycje prywatne 10.5 % 2018-04
Produkcja Stali 1800 Tysięcy Ton 2018-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 88.01 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 % 2018-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 % 2018-04
Wydatki Konsumpcyjne 12007369 Mxn Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.6 % 2016-12
Kredyt Konsumencki 1335267 Mxn Million 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4220835546 Nz - Tysiąc 2017-12
Cena Benzyny 0.89 Usd / Litr 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.1 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.3 % 2018-05
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 27.19 mm 2015-12
Temperatura 16.74 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Meksyk - Wskaźniki ekonomiczne.