Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 19.18 19.39 19.54 19.69 19.85 20.16
Indeks Giełdowy 43392.36 42735 42141 41556 40975 39844
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.92 6.84 6.92 7 7.08 7.24
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.6 0.8 0.5 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 0.2 0.7 1.3 1.5 1.3
Stopa Bezrobocia 3.80 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8
Inflacja 3.02 3.3 3.4 3.2 3.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.54 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 7.50 7.25 7.25 7 7 6.75
Bilans Handlowy -116.00 500 -2200 -800 -1500 1000
Saldo Obrotów Bieżących 5142.70 -1800 -8500 -4200 -3900 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w Przemyśle 50.00 49.9 50.2 50.5 50.7 51
Przemysłowy PMI 50.40 49.9 51.5 50.9 50.3 48.8
Optymizm Konsumentów 43.90 42.6 43.1 43.6 44 45
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.8 0.4 0.2 0.5 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.6 0.8 0.5 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 0.2 0.7 1.3 1.5 1.3
PKB 1223.81 1270 1320 1320 1320 1320
Pkb W Cenach Stałych 18537324.00 18618723 18663340 18778309 18815384 18860767
Środki Trwałe Brutto 3583821.00 3676447 3698179 3630411 3637578 3724241
Pkb Per Capita 10385.30 10400 10500 10500 10500 10500
Pkb Per Capita Ppp 18101.90 18300 18450 18450 18450 18450
Rolnictwo w PKB 617592.06 713703 593967 625621 626856 722981
Budownictwo w PKB 1198286.00 1308751 1294554 1213864 1216260 1325765
Przemysł w PKB 2960421.00 2946250 2939247 2998906 3004827 2984551
Górnictwo w PKB 838614.00 849808 868183 849516 851193 860856
Administracja Publiczna w PKB 719268.33 717450 691625 728619 730057 726777
Usługi w PKB 11766399.20 12173059 11609810 11919362 11942895 12331308
Transport w PKB 1222085.00 1224753 1192616 1237972 1240416 1240674
Media w PKB 278788.00 268849 254725 282412 282970 272344
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10 59.4 59.5 59.7 59.6 59.7
Przeciętne Wynagrodzenia 374.46 379 385 382 380 397
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.60 2.9 2.4 2.5 2.5 3
Płaca Minimalna 102.68 103 112 112 112 112
Populacja 125.33 126 126 126 126 126
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
Koszty Utrzymania Rodziny 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
Koszty Utrzymania 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Wskaźnik Zatrudnienia 96.20 96.6 97 97.2 97.3 97.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.02 3.3 3.4 3.2 3.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.54 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.50 107 107 107 107 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.57 105 106 106 107 109
Inflacja Bazowa 3.68 3.5 3.4 3.2 3 3.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.70 102 102 102 102 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.16 2.6 2.7 2.5 2.4 2.5
Cpi Transport 104.44 106 106 107 107 110
Inflacja Żywności 4.26 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 7.50 7.25 7.25 7 7 6.75
Stopa Międzybankowa 8.00 7.95 7.95 7.7 7.7 7.45
Rezerwy Walutowe 182915.00 185000 180000 178500 179100 182000
Stopa Depozytowa 3.62 3.45 3.45 3.2 3.2 2.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -116.00 500 -2200 -800 -1500 1000
Saldo Obrotów Bieżących 5142.70 -1800 -8500 -4200 -3900 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Import 37338.10 38500 39400 39500 36600 39000
Eksport 37221.87 39000 38600 38000 37500 40000
Dług Zagraniczny 457279.90 444000 444000 460814 467000 445500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5703.40 6750 11000 7000 6500 6850
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9725.69 8300 7800 8200 8500 8400
Przyjazdy Turystów 1283.16 2400 2200 2100 1350 2500
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 47 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 2168414.00 2187639 2158958 2196603 2200940 2216078
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56 7.56
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 50.00 49.9 50.2 50.5 50.7 51
Przemysłowy PMI 50.40 49.9 51.5 50.9 50.3 48.8
Produkcja Przemysłowa -1.80 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.80 2 2.2 2.3 2.4 2.6
Produkcja Samochodów 311.15 350 358 360 330 360
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.90 0.6 1.2 1.5 1.7 1.6
Inwestycje prywatne -4.30 1.5 2 2.5 2.1 2.3
Produkcja w Górnictwie -2.80 -7.2 -7 -6.3 -6.8 -8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 43.90 42.6 43.1 43.6 44 45
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.8 0.4 0.2 0.5 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 3.6 3.4 3 2.8 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 12279080.00 12847919 12232301 12438708 12463266 13014941
Cena Benzyny 1.01 0.9 0.87 0.85 0.82 0.77
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana -8.30 -2.5 0.5 1.1 1.8 2.4


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.