Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 20.95 21.47 21.66 21.86 22.06 22.46
Indeks Giełdowy 51056.27 49378 48189 47025 45892 43707
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.36 7.48 7.58 7.69 7.79 8.01

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 1.1 0.7 0.5 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 3 2.8 1.3 2 2.7
Stopa Bezrobocia 3.90 4.2 4.2 4 4 3.8
Inflacja 6.24 6.7 6.2 5.5 4.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.84 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 5.00 5 5.25 5.25 5.25 5.25
Bilans Handlowy -2701.00 1000 350 2000 2000 2500
Saldo Obrotów Bieżących -4070.00 1500 -7000 3000 2500 5800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Dług Publiczny do PKB 52.10 51 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -4.60 -3.6 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 52.20 52.8 52.6 52.6 52.3 51.9
Przemysłowy PMI 49.40 49.5 50 50.1 50.3 49
Optymizm Konsumentów 45.80 44 43 42 42.5 41.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 1 0.7 0.5 0.5 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 1.1 0.7 0.5 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 3 2.8 1.3 2 2.7
PKB 1076.16 1239 1276 1276 1276 1276
Pkb W Cenach Stałych 17841981.00 19368988 18199860 18198697 18198821 18521956
Środki Trwałe Brutto 3187980.00 3903778 3261397 3229424 3251740 3201731
Pkb Per Capita 8927.34 10180 10290 10290 10290 10290
Pkb Per Capita Ppp 17887.75 19500 19500 19500 19500 19730
Rolnictwo w PKB 520266.40 739991 590031 631818 530672 741025
Budownictwo w PKB 1087544.00 1357627 1142587 1085154 1109295 1127078
Przemysł w PKB 2896316.00 3055777 2925894 2911137 2954242 3025236
Górnictwo w PKB 862109.00 883748 909060 865250 879351 885609
Administracja Publiczna w PKB 694472.18 745039 738962 759967 708362 763780
Usługi w PKB 11147442.95 12638459 11300170 11666267 11370392 12170112
Transport w PKB 1103651.00 1274250 1028122 1140645 1125724 1087822
Media w PKB 289048.00 279190 253167 274581 294829 285375

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 3.90 4.2 4.2 4 4 3.8
Pracujący 55836230.00 56000000 56500000 57500000 58000000 59000000
Bezrobotni Zarejestrowani 2471216.00 24000000 2300000 2300000 2300000 2180000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.40 59.2 59.5 59.9 59.9 60.6
Wydajność 90.70 94 92 93 93 93
Przeciętne Wynagrodzenia 431.96 415 441 423 423 427
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.90 3.2 2.6 2.5 2.5 3.3
Płaca Minimalna 141.70 142 157 157 157 157
Populacja 126.01 129 129 129 129 130
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 96.05 96.4 96.4 96.5 96.5 96.6

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 6.24 6.7 6.2 5.5 4.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.84 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.56 117 119 119 119 120
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114.38 116 117 118 120 121
Inflacja Bazowa 5.19 5.8 5.5 5.2 5 4.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.93 112 114 116 115 114
Wskaźnik Cen Importowych 122.42 115 115 111 111 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 267.62 232 232 232 232 233
Inflacja Żywności 8.42 5.4 5.1 5.2 5.2 4.9
Cpi Transport 111.86 112 113 113 113 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.06 7.5 6.2 5.6 3.6 2.5
Oczekiwania inflacyjne 4.11 3.3 3.2 3 3 3

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 5.00 5 5.25 5.25 5.25 5.25
Stopa Międzybankowa 5.13 5.13 5.38 5.38 5.38 5.38
Podaż Pieniądza M0 2225574.30 2175260 2187275 2199290 2199290 2223320
Podaż Pieniądza M1 5935242757.00 6234524865 6416884042 6599243219 6599243219 6963961573
Podaż Pieniądza M2 10901751745.00 11050308063 11232086358 11413864653 11413864653 11777421244
Podaż Pieniądza M3 13069186353.00 13395271232 13713558284 14031845336 14031845336 14668419441
Rezerwy Walutowe 211590.00 206100 208365 210631 210631 215163
Bilans Banków 9226790.52 9250600 9255600 9260000 9365000 9450000
Stopa Depozytowa 0.63 0.63 0.88 0.88 0.88 0.88
Bilans Banku Centralnego 4937494983.00 50000000000 5200000000 5350000000 5500000000 5750000000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -2701.00 1000 350 2000 2000 2500
Saldo Obrotów Bieżących -4070.00 1500 -7000 3000 2500 5800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 44658.13 35500 36450 36500 36500 35500
Eksport 41957.14 38000 36800 38500 38500 38000
Dług Zagraniczny 459892.60 468000 470000 475000 475000 467250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5446.30 6000 15000 6000 6000 7800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13686.84 9300 9400 9500 9500 9300
Dochody z Turystyki 1800920.72 1200000 1300000 1500000 1500000 1800000
Przyjazdy Turystów 1251.12 1700 1900 1500 1500 2300
Rezerwy Złota 120.06 120 120 120 120 120
Rachunek kapitałowy -19.00 -5 -13 -10 -15.7 -10.9
Automatyczny eksport 240.34 230 260 240 220 260
Eksport poza ropą naftową 39185.19 36000 34800 35100 35100 37000
Eksport ropy naftowej 2771.95 1800 1800 2000 2000 2000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 52.10 51 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -4.60 -3.6 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu 10978.00 -180000 -90000 -100000 -100000 -170000
Wydatki Rządowe 2329059.00 2282513 2312952 2359337 2375640 2369201
Dochody Budżetu Państwa 483494.80 391000 420000 410000 410000 400000
Wydatki Budżetu Państwa 493147.80 512000 510000 510000 510000 535000
Wydatki Wojskowe 6607.00 5800 5800 6000 6000 5800

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 52.20 52.8 52.6 52.6 52.3 51.9
Przemysłowy PMI 49.40 49.5 50 50.1 50.3 49
Produkcja Przemysłowa 1.60 1.5 1 1 1 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.40 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.38 2 2.5 1.5 1.5 1.6
Stopa Utylizacji Surowców 76.00 78.1 79.6 79 78.2 78.9
Zmiany Zapasów 93366.00 89900 91600 93500 95400 141508
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 39362.00 50000 52000 53000 53000 55000
Produkcja Samochodów 248.96 280 280 280 290 300
Rejestracje nowych samochodów 39362.00 42000 44000 46000 47000 48000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 107.40 108 110 112 115 114
Inwestycje prywatne 9.90 3 1 1 1 2
Produkcja w Górnictwie 2.00 1.5 2.5 1.5 1.5 2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 45.80 44 43 42 42.5 41.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 1 0.7 0.5 0.5 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.90 3 2 2 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 11964791.00 13336515 11961062 12120333 12204087 12546173
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.60 21 21 21 21 21
Kredyt Konsumencki 1297925.00 1334440 1300253 1297219 1323884 1370470
Cena Benzyny 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.60 16.3 16.3 16.2 16.2 16.5

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Budowlana 8.35 5 3.5 2.5 1.5 1.5


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.