Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 19.85 20.25 20.42 20.58 20.75 21.09
Indeks Giełdowy 51518.30 48390 47230 46094 44989 42856
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.67 8.95 9.06 9.16 9.27 9.49

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.1 0.6 0.9 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 0.9 1.8 1.9 2.3 2
Stopa Bezrobocia 3.00 3.8 3.5 3.4 3.1 3
Inflacja 7.68 7.6 7.03 6.4 5.3 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.54 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 7.00 7.5 8 8.25 8.25 8.25
Bilans Handlowy 198.72 199 198 197 196 192
Saldo Obrotów Bieżących 2958.40 3661 -6282 4324 -6539 5800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9
Dług Publiczny do PKB 52.10 47 47 47 49 49
Budżet Państwa do PKB -4.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 -0.5
Koniunktura w Przemyśle 52.80 52 53 53 52 51
Przemysłowy PMI 49.30 48 50 51 51 51
Optymizm Konsumentów 44.30 43 44 44 45 44
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 -0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.1 0.6 0.9 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 0.9 1.8 1.9 2.3 2
PKB 1076.16 1275 1275 1275 1275 1380
Pkb W Cenach Stałych 17786344.00 18068914 18102765 18124285 18195430 18486770
Środki Trwałe Brutto 3248819.00 3257159 3327734 3310547 3323542 3376757
PKB Per Capita 8927.34 10300 10300 10300 10300 10500
PKB Per Capita PPP 17887.75 19800 19800 19800 19800 20000
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.80 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8
Rolnictwo w PKB 734723.67 629323 529631 748683 751622 763657
Budownictwo w PKB 1077655.00 1080869 1107120 1098130 1102441 1120093
Przemysł w PKB 2912140.00 2899642 2948450 2967471 2979119 3026820
Górnictwo w PKB 852021.00 861833 877627 868209 871617 885574
Administracja Publiczna w PKB 710604.66 756967 706973 724106 726949 738588
Usługi w PKB 11569521.51 11620201 11348097 11789342 11835621 12025129
Transport w PKB 1184073.00 1136141 1123517 1206570 1211307 1230702
Media w PKB 265159.00 273497 294251 270197 271258 275601

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.00 3.8 3.5 3.4 3.1 3
Pracujący 56611211.00 56700000 57000000 575000000 575000000 59000000
Bezrobotni Zarejestrowani 2150582.00 2200900 2400900 2200900 2200900 2200500
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.80 59 59 59 60 60
Koszty Pracy 96.90 100 106 140 140 145
Wydajność 99.50 95 96 98 98 95
Przeciętne Wynagrodzenia 473.94 465 470 475 475 490
Wynagrodzenia w Przemyśle 3.00 2.7 2.9 3.1 3.5 4
Płaca Minimalna 172.87 170 170 170 170 215
Populacja 126.01 129 129 130 130 131
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 97.03 96.4 96.4 96.6 96.6 97

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.68 7.6 7.03 6.4 5.3 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.54 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.81 122 123 125 127 130
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119.07 120 121 122 124 126
Inflacja Bazowa 7.22 6.96 6.5 5.75 4.8 3.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.65 119 121 123 126 128
Wskaźnik Cen Importowych 128.73 126 128 130 130 132
Wskaźnik Cen Eksportowych 286.67 280 282 285 285 290
Śródmiesięczna Inflacja Bazowa m/m 0.44 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4
Śródmiesięczna stopa inflacji bazowej (roczna) 7.16 6.28 5.81 5.01 3.78 3.5
Śródmiesięczna Inflacja m/m 0.16 0.47 0.37 0.33 0.3 0.3
Śródmiesięczna Inflacja r/r 7.72 7.3 7 5.71 5 4
Inflacja Żywności 12.79 10 8 5.5 5 4.5
Cpi Transport 117.69 118 119 119 119 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.59 8.7 9.5 8.3 7.5 4
Oczekiwania inflacyjne 5.02 4 4 3 3 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 7.00 7.5 8 8.25 8.25 8.25
Stopa Międzybankowa 6.73 7.23 7.73 7.98 7.98 7.73
Podaż Pieniądza M0 2474416.00 2400800 2450000 2600500 2600500 2800200
Podaż Pieniądza M1 6362301376.00 6600300900 6700700700 7200000400 7200000400 7900200500
Podaż Pieniądza M2 11357718711.00 11413864653 11413864653 11777421244 11777421244 12504534425
Podaż Pieniądza M3 13550425885.00 14031845336 14031845336 14668419441 14668419441 15941567649
Rezerwy Walutowe 209576.00 213000 215548 217718 219888 225674
Bilans Banków 9370799.70 9516709 9622670 9728631 9834592 10152476
Stopa Depozytowa 1.47 1.97 2.47 2.72 2.72 2.47
Bilans Banku Centralnego 4717276796.00 5350000000 5500000000 5750000000 5750000000 65000000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 198.72 199 198 197 196 192
Saldo Obrotów Bieżących 2958.40 3661 -6282 4324 -6539 5800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9
Import 51801.68 50116 50409 50702 50995 51874
Eksport 52000.40 50315 50607 50899 51191 52066
Dług Zagraniczny 447827.90 470000 465000 460000 460000 445000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3790.50 7500 4300 6300 6300 7800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12521.39 16400 1700 17500 17500 18700
Dochody z Turystyki 1474183.06 1748789 1390102 2650505 1967313 2202872
Przyjazdy Turystów 2327.57 1873 1314 2442 1893 2443
Rezerwy Złota 120.03 120 120 120 120 120
Rachunek kapitałowy -12.90 -10 -15.7 -10.9 -10.9 -12
Eksport Samochodów 241.29 239 241 242 244 300
Eksport poza ropą naftową 48433.59 40050 40400 41300 41300 43000
Eksport ropy naftowej 3566.82 2700 2800 2900 2900 3400

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 52.10 47 47 47 49 49
Budżet Państwa do PKB -4.60 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 -0.5
Bilans Budżetu 103930.00 -118000 154081 -170000 108807 129604
Wydatki Rządowe 2184930.00 2295136 2154163 2226444 2235183 2270973
Dochody Budżetu Państwa 443372.17 446471 511752 506915 472258 527567
Wydatki Budżetu Państwa 563728.42 380621 357671 386402 363451 397963
Wydatki Wojskowe 6607.00 6000 6000 5800 5800 6100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 52.80 52 53 53 52 51
Przemysłowy PMI 49.30 48 50 51 51 51
Produkcja Przemysłowa 2.60 -0.6 1.2 1.5 2.1 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 -0.1 0.5 0.7 0.9 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.58 1.1 1.5 2 2.5 2.2
Stopa Utylizacji Surowców 85.40 80 79 79 78 80
Zmiany Zapasów 76098.00 93500 95400 97300 97300 141508
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 40522.00 39200 36800 55000 55000 55000
Produkcja Samochodów 251.55 300 315 250 310 320
Rejestracje nowych samochodów 40522.00 46000 47000 48000 48000 52000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 106.70 106 107 107 108 109
Inwestycje prywatne 1.70 1 1 2 2 2
Produkcja w Górnictwie -1.28 0.5 1.5 2 2.5 2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 44.30 43 44 44 45 44
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 -0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.40 0.5 2.1 2.8 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 12536248.00 12057663 12206084 12774437 12824582 13029925
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.80 21 21 21 21 21
Kredyt Konsumencki 1335161.60 1292096 1321288 1360530 1365870 1387740
Cena Benzyny 1.05 1.09 1.13 1.16 1.2 1.21
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.40 17.3 17.4 17.5 17.5 17.8

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 3.00 -2.5 0.5 1 1.5 1.5


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.