Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 19.44 19.61 19.78 19.96 20.13 20.49
Indeks Giełdowy 43559.45 42229 41625 41029 40442 39294
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.01 7.34 7.42 7.51 7.6 7.78
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.4 0.6 0.8 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 0.4 0.6 1 1.3 1.5
Stopa Bezrobocia 3.70 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
Inflacja 3.16 3 3.3 3.4 3.2 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.02 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2
Stopa Procentowa 8.00 7.75 7.5 7.5 7.5 7.25
Bilans Handlowy -1117.00 -800 500 -800 -1500 1000
Saldo Obrotów Bieżących 5142.70 2300 -1800 -8500 -4200 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 45.3 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 49.70 49.2 49.9 50.2 50.5 51
Przemysłowy PMI 49.00 49.3 49.9 51.5 50.9 48.8
Optymizm Konsumentów 43.40 43 42.6 43.1 43.6 45
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.4 0.6 0.8 0.5 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 0.4 0.6 1 1.3 1.5
PKB 1223.81 1270 1270 1320 1320 1320
Pkb W Cenach Stałych 18537324.00 18643767 18693049 18718941 18778309 18973445
Środki Trwałe Brutto 3693570.00 3748870 3690395 3730506 3741586 3745751
Pkb Per Capita 10385.30 10400 10400 10500 10500 10500
Pkb Per Capita Ppp 18101.90 18300 18300 18450 18450 18450
Rolnictwo w PKB 617592.06 493677 716552 595736 625621 727300
Budownictwo w PKB 1198286.00 1296044 1313976 1298411 1213864 1333685
Przemysł w PKB 2960421.00 2979808 2958011 2948003 2998906 3002381
Górnictwo w PKB 838614.00 897480 853201 870769 849516 865999
Administracja Publiczna w PKB 719268.33 689392 720314 693686 728619 731118
Usługi w PKB 11766399.20 11674204 12221654 11644398 11919362 12404979
Transport w PKB 1222085.00 1210422 1229642 1196169 1237972 1248086
Media w PKB 278788.00 296542 269922 255484 282412 273971
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.50 59.2 59.4 59.5 59.7 59.7
Przeciętne Wynagrodzenia 380.72 368 379 385 382 397
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.60 2.4 2.9 2.4 2.5 3
Płaca Minimalna 102.68 103 103 112 112 112
Populacja 125.33 125 125 126 126 126
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
Koszty Utrzymania Rodziny 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
Koszty Utrzymania 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Wskaźnik Zatrudnienia 96.29 96.7 96.6 97 97.2 97.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.16 3 3.3 3.4 3.2 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.02 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.67 104 106 107 107 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.01 104 105 106 107 109
Inflacja Bazowa 3.16 3.6 3.5 3.4 3.2 3.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.45 99.86 102 102 102 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.88 2.7 2.6 2.7 2.5 2.5
Cpi Transport 103.98 105 106 107 107 109
Inflacja Żywności 3.86 3.5 3.3 3.4 3.3 3.2
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 8.00 7.75 7.5 7.5 7.5 7.25
Stopa Międzybankowa 8.37 8.37 8.12 8.12 8.12 7.87
Rezerwy Walutowe 187954.00 188000 185000 180000 178500 182000
Stopa Depozytowa 3.73 3.73 3.48 3.48 3.48 3.23
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1117.00 -800 500 -800 -1500 1000
Saldo Obrotów Bieżących 5142.70 2300 -1800 -8500 -4200 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Import 40417.30 38000 38500 39400 39500 39000
Eksport 39300.50 37200 39000 38600 38000 40000
Dług Zagraniczny 456251.30 444000 444000 460814 462183 445500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5703.40 4900 6750 11000 7000 6850
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9402.60 8350 8300 7800 8200 8400
Przyjazdy Turystów 2196.94 1400 2400 2200 2100 2500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 45.3 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 2168414.00 2118855 2196372 2165390 2171821 2229317
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 49.70 49.2 49.9 50.2 50.5 51
Przemysłowy PMI 49.00 49.3 49.9 51.5 50.9 48.8
Produkcja Przemysłowa -1.70 -1.2 1.6 1.3 1.5 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.40 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.02 1.4 2 2.2 2.3 2.6
Produkcja Samochodów 337.46 335 350 358 360 360
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.90 0.6 0.6 1.2 1.5 1.6
Inwestycje prywatne -8.80 3.1 1.5 2 2.5 2.3
Produkcja w Górnictwie -7.46 -6.8 -7.2 -7 -6.3 -8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 43.40 43 42.6 43.1 43.6 45
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.00 3.7 3.6 3.4 3 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 12279080.00 12580866 13009279 13047730 12302686 13191409
Cena Benzyny 0.97 0.93 0.9 0.88 0.85 0.85
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana -8.43 -5 -2.5 0.5 1.1 2.4


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.