Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 18.98 19.13 19.32 19.52 19.72 20.12
Indeks Giełdowy 43190.10 43968 43349 42738 42136 40956
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.13 8.19 8.28 8.37 8.46 8.65
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.9 1.9 1.5 1.8 1.4
Stopa Bezrobocia 3.20 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8
Inflacja 4.41 3.6 3.7 3.6 3.4 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.05 0.4 -0.1 0.3 0.5 0.3
Stopa Procentowa 8.25 8 8 8 8.25 8.25
Bilans Handlowy 1429.00 -1000 -800 500 -2200 1000
Saldo Obrotów Bieżących -3424.00 -1900 -5000 -1800 -8500 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.60 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 45.3 45.3 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 53.00 50.9 50.5 50.4 50.2 51
Przemysłowy PMI 50.10 50.8 49.5 49.9 52 48.8
Optymizm Konsumentów 113.70 118 110 108 105 104
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -0.1 1.1 0.8 0.4 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.9 1.9 1.5 1.8 1.4
PKB 1150.89 1220 1220 1220 1260 1260
Pkb W Cenach Stałych 18614517.00 18573403 18685827 18893735 18949578 19158247
Środki Trwałe Brutto 3751715.65 3802825 3775464 3807991 3819247 3861303
Pkb Per Capita 9946.16 10000 10000 10000 11500 11500
Pkb Per Capita Ppp 17336.47 18100 17581 18100 18350 18350
Rolnictwo w PKB 711166.10 612001 493713 721834 723967 731939
Budownictwo w PKB 1304744.00 1294835 1298214 1324315 1328229 1342856
Przemysł w PKB 2936747.00 2980874 2983059 2980798 2989608 3022529
Górnictwo w PKB 849324.00 916853 900646 862064 864612 874133
Administracja Publiczna w PKB 716017.67 752349 690992 726758 728906 736933
Usługi w PKB 12146159.32 11837978 11697513 12328352 12364790 12500949
Transport w PKB 1224615.00 1226147 1215517 1242984 1246658 1260386
Media w PKB 268315.00 278610 297234 272340 273145 276152
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.20 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.00 59.2 59.81 59.4 59.5 59.7
Przeciętne Wynagrodzenia 372.83 373 368 379 385 397
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.50 2.4 2.4 2.9 2.4 3
Płaca Minimalna 102.68 103 103 103 112 112
Populacja 125.33 125 125 125 126 126
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
Koszty Utrzymania Rodziny 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
Koszty Utrzymania 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Wskaźnik Zatrudnienia 96.75 96.7 96.63 96.6 97 98
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 4.41 3.6 3.7 3.6 3.4 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.05 0.4 -0.1 0.3 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.53 103 105 107 107 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.04 103 104 105 106 109
Inflacja Bazowa 3.55 3.4 3.3 3.5 3.4 3.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130.80 134 133 136 135 141
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.52 4.5 4 3.7 3.5 4
Cpi Transport 103.95 102 105 106 107 110
Inflacja Żywności 4.41 3.8 3.5 3.3 3.4 3.4
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 8.25 8 8 8 8.25 8.25
Stopa Międzybankowa 8.50 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
Rezerwy Walutowe 182071.00 178000 177000 179000 180000 185000
Stopa Depozytowa 3.69 3.44 3.44 3.44 3.69 3.69
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 1429.00 -1000 -800 500 -2200 1000
Saldo Obrotów Bieżących -3424.00 -1900 -5000 -1800 -8500 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.60 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
Import 37531.22 38500 38000 38500 38000 39000
Eksport 38960.72 37500 37200 39000 35800 40000
Dług Zagraniczny 446097.80 440000 444000 444000 444000 445500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5029.80 6700 6750 6750 6750 6850
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7699.06 8250 8350 8300 8300 8400
Przyjazdy Turystów 2359.79 2000 1400 1800 2200 2500
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 45.3 45.3 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 2193603.00 2245006 2134168 2226507 2233088 2257678
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 53.00 50.9 50.5 50.4 50.2 51
Przemysłowy PMI 50.10 50.8 49.5 49.9 52 48.8
Produkcja Przemysłowa -0.15 0.6 -1.2 1.6 1.3 1.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 0.3 0.14 0.3 0.2 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.78 1.6 1.4 2 2.2 2.6
Produkcja Samochodów 299.71 340 335 350 358 360
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.10 2 2.2 2.2 2 2.4
Inwestycje prywatne -1.90 3.1 -2.16 3.1 3.5 3.4
Produkcja w Górnictwie -6.00 -6.7 -6.8 -7.2 -7 -8
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 113.70 118 110 108 105 104
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -0.1 1.1 0.8 0.4 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.80 3.3 3.7 3.6 3.4 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 12817024.00 12392193 12580866 13009279 13047730 13191409
Cena Benzyny 1.04 0.97 0.94 0.92 0.9 0.9
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana -2.87 -1.1 -1.83 2.3 2 2.4


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.