Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 22.11 21.96 22.12 22.27 22.43 22.74
Indeks Giełdowy 35714.57 35050 34265 33498 32749 31250
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.66 5.72 5.78 5.84 5.9 6.03

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -17.10 8 0.9 1.5 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.70 -10 -6.5 -2 10 4.6
Stopa Bezrobocia 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
Inflacja 4.05 3.9 4.1 3.9 3.7 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.39 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4.25 4.75
Bilans Handlowy 5799.00 5900 3700 1500 1300 2500
Saldo Obrotów Bieżących 4.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 45.50 57 57 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 38.10 38 41 43 46 49
Przemysłowy PMI 41.30 41 45 47 48 49.5
Optymizm Konsumentów 34.60 35 34 35.1 36 38
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.50 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -17.10 8 0.9 1.5 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.70 -10 -6.5 -2 10 4.6
PKB 1200.00 1075 1075 1113 1113 1113
Pkb W Cenach Stałych 15055411.00 17855940 17170707 17787709 16560952 17960560
Środki Trwałe Brutto 3370935.00 3387565 3221189 3303516 3708029 3369364
Pkb Per Capita 10275.63 9800 9800 10080 10080 10080
Pkb Per Capita Ppp 19746.44 18900 18900 19500 19500 19500
Rolnictwo w PKB 603495.86 477615 656635 568208 663845 686840
Budownictwo w PKB 802342.00 1159411 1118462 1160901 882576 1169911
Przemysł w PKB 2098039.00 2901976 2684586 2807906 2307843 2808077
Górnictwo w PKB 797368.00 826249 794767 881087 877105 831326
Administracja Publiczna w PKB 731861.62 659925 677459 732553 805048 708623
Usługi w PKB 9816653.99 11248720 11287323 11180938 10798319 11806540
Transport w PKB 741005.00 1183597 1131951 1133390 815106 1184021
Media w PKB 266301.00 308284 276307 262643 292931 289018

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
Pracujący 55352304.00 55200000 55300000 55300000 55300000 55500000
Bezrobotni Zarejestrowani 1976060.00 2250000 2280000 2260000 2240000 22000000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.80 59.8 60 60.1 60.2 60.4
Wydajność 89.40 90 91 91 91 94
Przeciętne Wynagrodzenia 404.13 392 397 408 408 419
Wynagrodzenia w Przemyśle 3.00 2.7 3.3 2.9 2.9 3.2
Płaca Minimalna 123.22 123 123 143 143 143
Populacja 126.58 126 128 128 128 129
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 97.06 96.2 96.1 96.3 96.4 96.7

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 4.05 3.9 4.1 3.9 3.7 3.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.39 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.87 108 110 111 111 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.13 108 109 110 111 112
Inflacja Bazowa 3.90 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.85 104 104 106 107 107
Wskaźnik Cen Importowych 104.96 105 110 112 114 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 229.86 230 230 231 231 232
Oczekiwania inflacyjne 3.54 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50 4.1 3.9 3.6 3.4 3.1
Cpi Transport 104.24 108 110 106 105 114
Inflacja Żywności 7.45 7 6.5 6.3 6.1 5.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.50 4 4 4 4.25 4.75
Stopa Międzybankowa 4.97 4.72 4.72 4.72 4.97 5.22
Rezerwy Walutowe 197893.00 196000 190000 191000 192000 194000
Bilans Banków 9094756.00 9100000 9190000 9250000 9210000 9100000
Stopa Depozytowa 1.29 1.33 1.33 1.33 1.58 1.83
Bilans Banku Centralnego 4827755811.00 5020000000 5060000000 5040000000 5000000000 4700000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 5799.00 5900 3700 1500 1300 2500
Saldo Obrotów Bieżących 4.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
Import 29864.00 30100 33800 37500 36700 35500
Eksport 35662.00 36000 37500 39000 38000 38000
Dług Zagraniczny 441290.80 455000 458000 460000 463000 468000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6595.80 6500 6850 6870 6920 6950
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9891.95 8500 8400 8400 8400 8500
Dochody z Turystyki 231470.92 450000 830000 1150000 1230000 1600000
Przyjazdy Turystów 530.96 750 900 1200 1500 1830
Rezerwy Złota 120.00 120 120 120 120 120
Rachunek kapitałowy -5.50 -20 -30 -30 -25 -20
Automatyczny eksport 257.61 259 275 290 310 310

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 45.50 57 57 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Bilans Budżetu -121390.00 -130000 -155000 -160000 -168000 -180000
Wydatki Rządowe 2261706.00 2034633 2063202 2216472 2487877 2158109
Dochody Budżetu Państwa 395152.90 380000 360000 357000 365000 391000
Wydatki Budżetu Państwa 516468.50 518000 520000 517000 515000 512000
Wydatki Wojskowe 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 38.10 38 41 43 46 49
Przemysłowy PMI 41.30 41 45 47 48 49.5
Produkcja Przemysłowa -11.30 -2 -1 1.7 3.7 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.90 -0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.95 -2.7 -1.7 1.9 2.1 2.2
Stopa Utylizacji Surowców 72.90 70 75 77 79 80.9
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 44422.00 64000 68000 68000 68000 80000
Produkcja Samochodów 293.46 295 300 310 330 360
Rejestracje nowych samochodów 44422.00 46000 65000 70000 75000 82000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -13.20 -2.5 -1.5 0.5 7.5 1.6
Inwestycje prywatne -24.10 -10 -5 -2.5 -2.5 0.5
Produkcja w Górnictwie -3.12 -3 -4.5 -5 -5 -7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 34.60 35 34 35.1 36 38
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.50 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.50 -2 -0.8 0.3 13 2.4
Wydatki Konsumpcyjne 9790598.00 12168109 11977386 11903263 10769658 12528346
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.20 22 22 22 22 22
Kredyt Konsumencki 1313718.80 1387271 1302753 1345461 1445091 1362680
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.40 16.5 16.7 16.5 16.3 16.3
Cena Benzyny 0.86 0.8 0.76 0.72 0.68 0.65

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -23.51 -17 -11 -8 -6.5 -1.5


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.