Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 23.55 24.11 24.29 24.46 24.63 24.98
Indeks Giełdowy 34567.78 33793 33036 32297 31574 30129
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.16 7.24 7.31 7.39 7.47 7.62

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -5.3 -1.7 0.9 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 -6 -8 -3.7 1 1.6
Stopa Bezrobocia 3.60 4.3 4.9 4.5 4.3 4.4
Inflacja 3.25 3.5 3.7 3.5 3.5 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4
Stopa Procentowa 6.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Bilans Handlowy 2911.00 -1500 -2500 2000 1500 2500
Saldo Obrotów Bieżących 2486.50 -4200 -3900 -3700 -7000 -4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 46.00 53 53 53 52 52
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 44.40 40 45 48 50 51
Przemysłowy PMI 46.90 45 47 48.8 49.2 49.5
Optymizm Konsumentów 42.60 35 38 42 43 44
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -3.3 0.5 0.7 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -5.3 -1.7 0.9 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 -6 -8 -3.7 1 1.6
PKB 1200.00 1230 1230 1230 1280 1280
Pkb W Cenach Stałych 18506693.00 18176730 18037765 17821945 18691760 18107096
Środki Trwałe Brutto 3466612.00 3522617 3422508 3338347 3501278 3391761
Pkb Per Capita 10385.30 10500 10500 10500 10600 10600
Pkb Per Capita Ppp 18101.90 18450 18450 18450 16987 17551
Rolnictwo w PKB 710163.16 603383 499492 683887 717265 694829
Budownictwo w PKB 1196316.00 1201194 1154208 1152052 1208279 1170485
Przemysł w PKB 2888465.00 2907060 2925551 2781592 2917350 2826097
Górnictwo w PKB 849409.00 819980 830537 817981 857903 831069
Administracja Publiczna w PKB 722438.28 712725 664870 695708 729663 706839
Usługi w PKB 12149865.91 11540371 11343134 11700321 12271365 11887526
Transport w PKB 1212983.00 1203037 1187136 1168103 1225113 1186792
Media w PKB 295892.00 289997 310908 284944 298851 289503

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.60 4.3 4.9 4.5 4.3 4.4
Pracujący 55683450.00 55300000 55200000 55300000 55300000 55500000
Bezrobotni Zarejestrowani 1942071.00 2220000 2250000 22800000 22800000 22800000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.70 60.5 60.2 60.2 60.3 60.4
Wydajność 91.70 94 90 91 91 94
Przeciętne Wynagrodzenia 397.62 394 392 397 408 419
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.70 2.7 2.7 3.3 2.9 3.2
Płaca Minimalna 123.22 123 123 123 143 143
Populacja 126.58 126 126 128 128 129
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 7900.00 8450 8450 8500 8500 8600
Koszty Utrzymania 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200.00 17000 17000 17800 17800 18400
Wskaźnik Zatrudnienia 96.43 96.2 96.1 96.1 96.1 96

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.25 3.5 3.7 3.5 3.5 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.84 107 108 110 111 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.84 107 108 109 110 112
Inflacja Bazowa 4.15 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.33 101 102 102 103 105
Oczekiwania inflacyjne 3.45 3.88 3.83 3.83 3.83 3.87
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.50 1.7 2.1 2.5 2.4 2.3
Cpi Transport 102.25 108 108 109 106 113
Inflacja Żywności 6.81 4 3.7 3.4 3.5 3.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 6.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Stopa Międzybankowa 7.10 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39
Rezerwy Walutowe 188405.00 185000 188000 190000 191000 194000
Bilans Banków 8266378.52 8200000 8450000 8530350 8530350 8530350
Stopa Depozytowa 2.98 2.98 2.98 2.7 2.98 2.7
Bilans Banku Centralnego 3820215079.00 3865083765 3900000000 4000000000 4000000000 4200000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 2911.00 -1500 -2500 2000 1500 2500
Saldo Obrotów Bieżących 2486.50 -4200 -3900 -3700 -7000 -4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4
Import 33724.00 30500 33000 33000 35500 35500
Eksport 36634.00 29000 30500 35000 37000 38000
Dług Zagraniczny 463654.10 461000 467000 468000 468000 468000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4755.60 7000 6500 6850 6850 6950
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9107.05 8200 8500 8400 8400 8500
Dochody z Turystyki 2281554.18 2100000 1700000 2300000 2300000 2450000
Przyjazdy Turystów 2054.45 2100 1350 2800 2380 2600
Rezerwy Złota 120.06 120 120 120 120 120
Rachunek kapitałowy -10.40 -15 -20 -30 -30 -35
Automatyczny eksport 285.08 310 290 300 330 310

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 46.00 53 53 53 52 52
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.8 -3.8 -3.8 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -30159.60 -280000 -380000 -295000 -295000 -310000
Wydatki Rządowe 2200040.00 2125046 2051577 2118639 2222040 2152537
Dochody Budżetu Państwa 473438.10 430000 412000 450000 450000 450000
Wydatki Budżetu Państwa 477710.90 560000 490000 745000 745000 735000
Wydatki Wojskowe 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 44.40 40 45 48 50 51
Przemysłowy PMI 46.90 45 47 48.8 49.2 49.5
Produkcja Przemysłowa -1.90 -5 -2 -1 1.7 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 -4 -0.5 0.2 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.00 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 62513.00 66000 64000 68000 68000 80000
Produkcja Samochodów 261.41 360 330 360 352 370
Rejestracje nowych samochodów 62513.00 84000 82000 85000 85000 86000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.80 -5 -2.5 -1.5 0.5 1.6
Inwestycje prywatne -8.80 -18 -10 -5 -2.5 0.5
Produkcja w Górnictwie 5.52 -1.5 -3 -4.5 -5 -7

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 42.60 35 38 42 43 44
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 -3.3 0.5 0.7 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 -3.8 -2 -0.8 0.3 2.4
Wydatki Konsumpcyjne 12936646.00 12067434 12302130 12457990 13066012 12657318
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.20 22 22 22 22 22
Kredyt Konsumencki 1393319.00 1393702 1396829 1341766 1407252 1363234
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.50 16.52 16.68 16.68 16.68 16.68
Cena Benzyny 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana -9.08 -3.2 -1 1.5 1.7 2.5


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.