Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 22.60 22.85 23.01 23.17 23.34 23.66
Indeks Giełdowy 36070.07 35574 34777 33999 33238 31717
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.65 5.71 5.77 5.83 5.89 6.01

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 10 0.9 1.5 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 -10 -6.5 -2 10 5
Stopa Bezrobocia 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
Inflacja 3.33 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.55 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
Stopa Procentowa 5.00 4 3.5 3.5 3.75 4.75
Bilans Handlowy -3523.00 -2000 -1000 500 800 2500
Saldo Obrotów Bieżących -981.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 45.50 57 57 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 38.60 39 43 46 48 51
Przemysłowy PMI 38.60 43 48.8 49.2 49.3 49.5
Optymizm Konsumentów 42.60 45 45.6 46.1 46.4 48
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -22.40 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 10 0.9 1.5 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 -10 -6.5 -2 10 5
PKB 1200.00 1075 1075 1113 1113 1113
Pkb W Cenach Stałych 18139598.00 17856847 17173645 17776806 19953558 18032327
Środki Trwałe Brutto 3370935.00 3387565 3221189 3303516 3708029 3382249
Pkb Per Capita 10275.63 9800 9800 10080 10080 10080
Pkb Per Capita Ppp 19746.44 18900 18900 19500 19500 19500
Rolnictwo w PKB 582571.56 477615 656635 570920 640829 689467
Budownictwo w PKB 1184615.00 1159411 1118462 1160923 1303077 1174385
Przemysł w PKB 2856046.00 2901976 2684586 2798925 3141651 2818815
Górnictwo w PKB 894198.00 826249 794767 876314 983618 834505
Administracja Publiczna w PKB 747560.01 659925 677459 732609 822316 711332
Usługi w PKB 11414309.26 11248720 11287323 11186023 12555740 11851690
Transport w PKB 1154985.00 1183597 1131951 1131885 1270484 1188549
Media w PKB 268271.00 308284 276307 262906 295098 290123

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 2.90 5.5 6.5 6.3 6.1 5.9
Pracujący 55352304.00 55200000 55300000 55300000 55300000 55500000
Bezrobotni Zarejestrowani 1976060.00 2250000 2280000 2260000 2240000 22000000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.80 59.8 60 60.1 60.2 60.4
Wydajność 83.00 90 91 91 91 94
Przeciętne Wynagrodzenia 408.02 392 397 408 408 419
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.40 2.7 3.3 2.9 2.9 3.2
Płaca Minimalna 123.22 123 123 143 143 143
Populacja 126.58 126 128 128 128 129
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 97.06 96.2 96.1 96.3 96.4 96.7

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.33 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.55 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.74 107 109 110 109 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.37 108 109 110 111 112
Inflacja Bazowa 3.70 3.4 3.5 3.4 3.4 3.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.50 104 104 106 108 107
Wskaźnik Cen Importowych 98.85 105 110 112 114 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 228.80 230 230 231 231 232
Oczekiwania inflacyjne 3.56 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.80 4.3 4 3.5 3.3 3.1
Cpi Transport 101.62 107 108 105 101 112
Inflacja Żywności 6.87 7 6.5 6 5.5 3.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 5.00 4 3.5 3.5 3.75 4.75
Stopa Międzybankowa 5.65 5.65 5.65 5.65 5.9 5.9
Rezerwy Walutowe 197396.00 196000 190000 191000 192000 194000
Bilans Banków 91519552.00 93000000 94000000 92500000 91800000 90600000
Stopa Depozytowa 2.16 2.6 2.6 2.6 2.85 2.85
Bilans Banku Centralnego 4828516102.00 5020000000 5060000000 5040000000 5000000000 4700000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -3523.00 -2000 -1000 500 800 2500
Saldo Obrotów Bieżących -981.80 -3900 -3700 -2300 -2800 -4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.4
Import 21592.40 26000 26500 27500 32200 35500
Eksport 18069.80 24000 25500 28000 33000 38000
Dług Zagraniczny 441290.80 455000 458000 460000 463000 468000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10334.00 6500 6850 6870 6920 6950
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9293.20 8500 8400 8400 8400 8500
Dochody z Turystyki 2281554.18 1700000 2300000 2300000 2300000 2450000
Przyjazdy Turystów 145.00 1350 2800 2380 2380 2600
Rezerwy Złota 120.10 120 120 120 120 120
Rachunek kapitałowy -7.90 -20 -30 -30 -25 -20
Automatyczny eksport 196.17 230 280 300 330 310

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 45.50 57 57 58 58 58
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Bilans Budżetu -74267.10 -180000 -255000 -270000 -285000 -300000
Wydatki Rządowe 2261706.00 2034633 2063202 2216472 2487877 2166362
Dochody Budżetu Państwa 326851.40 332000 340000 357000 365000 391000
Wydatki Budżetu Państwa 413849.20 412000 428000 455000 507000 543000
Wydatki Wojskowe 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 38.60 39 43 46 48 51
Przemysłowy PMI 38.60 43 48.8 49.2 49.3 49.5
Produkcja Przemysłowa -30.70 -2 -1 1.7 3.7 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.80 -0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -37.06 -2.7 -1.7 1.9 2.1 2.2
Stopa Utylizacji Surowców 80.20 80.6 78.9 80.4 81.2 81.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 22103.00 64000 68000 68000 68000 80000
Produkcja Samochodów 238.95 260 290 310 330 360
Rejestracje nowych samochodów 22103.00 82000 85000 85000 85000 86000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -19.90 -2.5 -1.5 0.5 0.7 1.6
Inwestycje prywatne -36.90 -10 -5 -2.5 -2.5 0.5
Produkcja w Górnictwie -5.89 -3 -4.5 -5 -5 -7

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 42.60 45 45.6 46.1 46.4 48
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -22.40 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -23.80 -2 -0.8 0.3 1.2 2.4
Wydatki Konsumpcyjne 12145433.00 12168109 11977386 11902524 13359976 12576256
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.20 22 22 22 22 22
Kredyt Konsumencki 1372919.50 1387271 1302753 1345461 1510211 1367891
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.20 16.5 16.7 16.5 16.3 16.3
Cena Benzyny 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68 0.65

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -36.30 -3.5 -2.5 -1.9 -1.5 -0.5


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.