Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 19.14 19.4 19.58 19.77 19.96 20.34
Indeks Giełdowy 41147.38 42561 41970 41387 40809 39683
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.53 7.66 7.74 7.82 7.9 8.07
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.9 1.3 1.8 1.7 1.5
Stopa Bezrobocia 3.50 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
Inflacja 3.95 3.7 3.6 3.4 3.2 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 -0.1 0.3 0.5 0.3 0.2
Stopa Procentowa 8.25 8 8 8.25 8.25 8.25
Bilans Handlowy 1030.71 -800 500 -2200 -2200 1000
Saldo Obrotów Bieżących -5634.10 -5000 -1800 -8500 -4200 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 45.3 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
Koniunktura w przemyśle 51.20 50.5 50.4 50.2 50.5 51
Przemysłowy PMI 49.20 49.5 49.9 51.5 50.9 48.8
Optymizm Konsumentów 107.52 110 108 105 106 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.9 1.3 1.8 1.7 1.5
PKB 1223.81 1270 1270 1320 1320 1320
Pkb W Cenach Stałych 18552607.00 18931757 18826530 18886554 18868001 19108928
Środki Trwałe Brutto 3693570.00 3804879 3716074 3760054 3756361 3771815
Pkb Per Capita 10385.30 10400 10400 10500 10500 10500
Pkb Per Capita Ppp 18101.90 18300 18300 18450 18450 18450
Rolnictwo w PKB 590490.29 501052 721538 601119 600529 732361
Budownictwo w PKB 1284077.00 1315407 1323119 1307190 1305906 1342966
Przemysł w PKB 2918815.00 3024327 2978594 2971354 2968435 3023273
Górnictwo w PKB 862095.00 910888 859137 877613 876751 872025
Administracja Publiczna w PKB 686777.73 699692 725326 699140 698453 736206
Usługi w PKB 11536484.18 11848619 12306695 11744141 11732604 12491295
Transport w PKB 1180004.00 1228506 1238198 1201244 1200064 1256771
Media w PKB 250530.00 300973 271800 255040 254789 275877
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.20 59.2 59.4 59.5 59.7 59.7
Przeciętne Wynagrodzenia 377.49 368 379 385 382 397
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.70 2.4 2.9 2.4 2.5 3
Płaca Minimalna 102.68 103 103 112 112 112
Populacja 125.33 125 125 126 126 126
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
Koszty Utrzymania Rodziny 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
Koszty Utrzymania 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Wskaźnik Zatrudnienia 96.49 96.7 96.6 97 97.2 97.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.95 3.7 3.6 3.4 3.2 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 -0.1 0.3 0.5 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.30 105 107 107 107 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.53 104 105 106 106 109
Inflacja Bazowa 3.77 3.3 3.5 3.4 3.4 3.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131.44 133 136 135 134 141
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.18 2.7 2.6 2.7 2.5 2.5
Cpi Transport 103.87 105 106 107 107 110
Inflacja Żywności 5.60 3.5 3.3 3.4 3.3 3.2
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 8.25 8 8 8.25 8.25 8.25
Stopa Międzybankowa 8.51 8.52 8.52 8.52 8.5 8.52
Rezerwy Walutowe 185417.00 182000 179000 180000 178500 182000
Stopa Depozytowa 3.70 2.7 2.7 2.7 3.69 2.7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 1030.71 -800 500 -2200 -2200 1000
Saldo Obrotów Bieżących -5634.10 -5000 -1800 -8500 -4200 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.80 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.8
Import 40794.74 38000 38500 38600 38600 39000
Eksport 41825.44 37200 39000 39400 38000 40000
Dług Zagraniczny 456251.30 460175 451897 464464 464008 458676
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10162.00 6750 6750 11000 7000 6850
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7699.06 8350 8300 7800 8200 8400
Przyjazdy Turystów 1835.07 1400 2400 2200 2100 2500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 46.00 45.3 45.3 47 47 47
Budżet Państwa do PKB -2.00 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6
Wydatki Rządowe 2143950.00 2150511 2211655 2182541 2180397 2244829
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 51.20 50.5 50.4 50.2 50.5 51
Przemysłowy PMI 49.20 49.5 49.9 51.5 50.9 48.8
Produkcja Przemysłowa -3.35 -1.2 1.6 1.3 1.5 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.68 1.4 2 2.2 2.3 2.6
Produkcja Samochodów 337.25 335 350 358 360 360
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.40 1.8 1.6 1.8 2 1.9
Inwestycje prywatne -5.70 3.1 1.5 2 2.5 2.3
Produkcja w Górnictwie -8.90 -6.8 -7.2 -7 -6.3 -8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 107.52 110 108 105 106 106
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 1.1 0.8 0.4 0.2 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.60 3.7 3.6 3.4 3 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 12144804.00 12752271 12988964 12363410 12351266 13183798
Cena Benzyny 0.99 1.01 0.99 0.96 0.94 0.94
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana -9.75 -1.1 2.3 2 1.1 2.4


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.