Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 20.34 20.16 20.31 20.45 20.6 20.88
Indeks Giełdowy 50579.10 49768 48653 47564 46500 44372
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.76 6.78 6.86 6.93 7 7.15

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.3 0.8 1.1 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 14 7 5 4.8 2.7
Stopa Bezrobocia 4.70 3.9 3.6 3.6 3.5 3.3
Inflacja 5.89 6.5 7.1 7.4 6.9 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4.25 5
Bilans Handlowy 1500.64 -2500 1300 1000 1000 2500
Saldo Obrotów Bieżących -5135.40 9000 7000 5000 3000 2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 0.7 0.7 0.7 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 45.50 58 58 58 59 59
Budżet Państwa do PKB -4.60 -3.6 -3.6 -3.6 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 50.30 50 50 49 50.4 51
Przemysłowy PMI 47.60 48 49 49.5 48.3 49
Optymizm Konsumentów 42.70 41 39 38 40 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.60 1 0.9 1 0.7 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.3 0.8 1.1 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 14 7 5 4.8 2.7
PKB 1268.87 1239 1239 1239 1276 1276
Pkb W Cenach Stałych 17635563.00 17188890 18144128 18377248 18482070 18873434
Środki Trwałe Brutto 2999418.00 2725660 3118558 3149389 3143390 3234422
Pkb Per Capita 10275.63 10180 10180 10180 10290 10290
Pkb Per Capita Ppp 19746.44 19500 19500 19500 19500 19730
Rolnictwo w PKB 577122.49 666073 545361 735554 604824 755414
Budownictwo w PKB 1111794.00 912948 1052247 1118756 1165160 1148963
Przemysł w PKB 2845670.00 2396441 2974229 3002900 2982262 3083979
Górnictwo w PKB 883207.00 914890 895375 879071 925601 902805
Administracja Publiczna w PKB 718914.07 835363 755964 758141 753422 778611
Usługi w PKB 10988545.05 11214994 11405064 12080258 11515995 12406425
Transport w PKB 999700.00 830711 981432 1079791 1047686 1108945
Media w PKB 246133.00 296584 311303 283268 257947 290916

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.70 3.9 3.6 3.6 3.5 3.3
Pracujący 52973270.00 54900000 55100000 55300000 55250000 55300000
Bezrobotni Zarejestrowani 2411863.00 2440000 2320000 24000000 2300000 2180000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10 58.4 58.8 59.1 59.5 60.6
Wydajność 99.00 93.7 94.4 94 92 93
Przeciętne Wynagrodzenia 427.66 409 411 414 416 422
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.80 2.6 2.7 3.2 2.6 3.3
Płaca Minimalna 141.70 142 142 142 157 157
Populacja 126.01 128 128 129 129 130
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 95.35 96.3 95.8 96.4 96 96.6

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 5.89 6.5 7.1 7.4 6.9 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.42 114 116 117 120 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111.64 111 112 112 114 117
Inflacja Bazowa 4.37 3.8 3.5 3.6 3.1 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.76 109 108 147 108 111
Wskaźnik Cen Importowych 118.05 116 118 115 115 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 248.75 235 233 232 232 233
Oczekiwania inflacyjne 3.22 3.6 3.4 3.3 3.2 3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.43 4 3.7 3.5 3.2 2.5
Cpi Transport 110.89 108 112 111 117 114
Inflacja Żywności 5.65 6.1 5.7 5.4 5.1 4.9

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4.25 5
Stopa Międzybankowa 4.29 4.28 4.28 4.28 4.53 5.03
Podaż Pieniądza M0 2147225.40 2300000 1997000 1994000 1990000 1850000
Podaż Pieniądza M1 5698407337.00 5869806512 6052165688 6234524865 6416884042 6963961573
Podaż Pieniądza M2 10518163146.00 10686751472 10868529767 11050308063 11232086358 11777421244
Podaż Pieniądza M3 12504356197.00 12758697128 13076984180 13395271232 13713558284 14668419441
Rezerwy Walutowe 201899.00 202000 203834 206100 208365 215163
Bilans Banków 9061607.00 9205737 9306637 9407538 9508438 9811139
Stopa Depozytowa 0.46 0.5 0.5 0.5 0.75 1.25
Bilans Banku Centralnego 4690891108.00 4000000000 4200000000 4700000000 4550000000 4600000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 1500.64 -2500 1300 1000 1000 2500
Saldo Obrotów Bieżących -5135.40 9000 7000 5000 3000 2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 0.7 0.7 0.7 -1.2 -1.2
Import 39272.15 36700 38400 35500 36450 35500
Eksport 40772.79 38000 37600 38000 36800 38000
Dług Zagraniczny 462504.40 463000 4650000 468000 470000 467250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11864.00 6720 4800 6000 15000 7800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10623.27 9400 9500 9300 9400 9300
Dochody z Turystyki 799148.80 780000 950000 1200000 1300000 1800000
Przyjazdy Turystów 1184.74 1100 1300 1700 1900 2300
Rezerwy Złota 119.87 120 120 120 120 120
Eksport poza ropą naftową 38714.71 31050 34000 36000 34800 37000
Eksport ropy naftowej 2058.08 1900 2100 1800 1800 2000
Rachunek kapitałowy -6.50 -25 -19 -20 -20 15
Automatyczny eksport 242.02 245 270 285 300 320

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 45.50 58 58 58 59 59
Budżet Państwa do PKB -4.60 -3.6 -3.6 -3.6 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu -26620.00 -168000 -173000 -180000 -90000 -170000
Wydatki Rządowe 2238664.00 2554236 2310040 2350597 2346120 2414063
Dochody Budżetu Państwa 636423.90 515000 450000 391000 420000 400000
Wydatki Budżetu Państwa 630105.00 528000 523000 512000 510000 535000
Wydatki Wojskowe 6607.00 6000 6000 5800 5800 5800

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.56 7.58 7.58 7.58 7.58
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 1.5 1.65 1.65 1.65 1.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 50.30 50 50 49 50.4 51
Przemysłowy PMI 47.60 48 49 49.5 48.3 49
Produkcja Przemysłowa 36.60 8.5 5.5 1.5 1 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 51.97 9 6 2 2.5 1.6
Stopa Utylizacji Surowców 81.80 76 78 80 81 82
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 45770.00 41700 44000 50000 52000 55000
Produkcja Samochodów 241.44 260 265 320 340 360
Rejestracje nowych samochodów 45770.00 41200 43000 46000 48000 50000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.80 6 4 2 3.5 1.6
Inwestycje prywatne 1.40 9 6 3 1 2
Produkcja w Górnictwie 5.55 3.5 2 1.5 2.5 2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 42.70 41 39 38 40 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.60 1 0.9 1 0.7 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.50 8 5 3 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 11900114.00 11153111 11791725 12495120 12471319 12832488
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.60 21 21 21 21 21
Kredyt Konsumencki 1265336.40 1497639 1373439 1352050 1349474 1388555
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.40 16.3 16.1 16.3 16.3 16.5
Cena Benzyny 1.01 0.91 0.87 0.89 0.78 0.74

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana 45.07 11 9 3.5 1.7 2


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.