Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 20.11 20.01 20.15 20.29 20.44 20.72
Indeks Giełdowy 45089.04 43683 42704 41748 40814 38946
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.32 5.38 5.43 5.49 5.55 5.66

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.10 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.60 -2 15 8 4.6 2.2
Stopa Bezrobocia 3.80 5.2 5 4.9 4.7 4.5
Inflacja 3.15 3.9 3.7 3.5 3.6 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 5.5
Bilans Handlowy 3032.50 1000 1500 1300 1000 1000
Saldo Obrotów Bieżących 17497.70 -1500 -2800 -3100 -4500 -4900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
Dług Publiczny do PKB 45.50 58 58 58 58 59
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4 -4 -4 -4 -3.7
Koniunktura w Przemyśle 43.00 43 46 48 49 51
Przemysłowy PMI 42.40 46 48 49 49.5 49
Optymizm Konsumentów 38.10 35.7 36 37 38 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.40 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 12.10 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.60 -2 15 8 4.6 2.2
PKB 1200.00 1113 1113 1113 1113 1158
Pkb W Cenach Stałych 16927083.00 17210405 17815482 17362166 19368988 18002083
Środki Trwałe Brutto 2886232.00 3242776 3328509 2743736 3903778 3391944
Pkb Per Capita 10275.63 10080 10080 10080 10080 10290
Pkb Per Capita Ppp 19746.44 19500 19500 19500 19500 19730
Rolnictwo w PKB 532190.16 648635 551851 690174 739991 678472
Budownictwo w PKB 985766.00 1111076 1167358 922620 1357627 1162186
Przemysł w PKB 2786639.00 2686628 2808488 2420454 3055777 2810213
Górnictwo w PKB 837782.00 801643 891890 924809 883748 838518
Administracja Publiczna w PKB 707212.59 681951 732441 841450 745039 713321
Usługi w PKB 10675988.32 11333844 11226804 11320374 12638459 11855201
Transport w PKB 912009.00 1120674 1122950 841136 1274250 1172225
Media w PKB 290355.00 266749 256924 299141 279190 279019

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 3.80 5.2 5 4.9 4.7 4.5
Pracujący 51011033.00 54700000 54900000 55100000 55300000 55300000
Bezrobotni Zarejestrowani 2769491.00 2260000 2240000 2220000 22000000 2160000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.40 58 58.4 58.8 59.1 60.6
Wydajność 96.00 89.9 90.1 90.5 91.5 93
Przeciętne Wynagrodzenia 408.01 404 404 407 408 411
Wynagrodzenia w Przemyśle 2.50 2.6 2.6 2.7 3.2 3.3
Płaca Minimalna 123.22 143 143 143 143 157
Populacja 126.58 128 128 128 129 130
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 96.20 96 96.3 96.6 96.9 97.1

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 3.15 3.9 3.7 3.5 3.6 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.27 111 111 112 113 117
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.24 109 110 111 112 112
Inflacja Bazowa 3.80 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.29 104 107 108 147 108
Wskaźnik Cen Importowych 111.46 112 112 114 115 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 233.32 231 231 231 232 233
Oczekiwania inflacyjne 3.54 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.40 4.3 4 3.7 3.5 2.5
Cpi Transport 103.15 106 105 108 107 111
Inflacja Żywności 5.80 6.3 6.1 5.9 5.7 4.9

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 4.25 4 4 4 4 5.5
Stopa Międzybankowa 4.49 4.5 4.25 4.25 8.52 4.25
Rezerwy Walutowe 201287.00 194000 192000 193200 194000 196000
Bilans Banków 9024693.00 9250000 9210000 9180000 9100000 8990000
Stopa Depozytowa 0.65 0.65 0.4 0.4 2.7 0.4
Bilans Banku Centralnego 4591077921.00 4450000000 4000000000 4200000000 4700000000 4300000000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 3032.50 1000 1500 1300 1000 1000
Saldo Obrotów Bieżących 17497.70 -1500 -2800 -3100 -4500 -4900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
Import 35287.67 37500 36700 38400 35500 35500
Eksport 38320.17 39000 38000 37600 38000 38000
Dług Zagraniczny 451349.70 460000 463000 4650000 468000 467250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2436.70 6870 6920 6950 6950 7800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10674.57 9100 9400 9500 9300 9300
Dochody z Turystyki 611571.87 1150000 1230000 1320000 1600000 2100000
Przyjazdy Turystów 984.90 950 1100 1300 1830 2500
Rezerwy Złota 119.94 120 120 120 120 120
Rachunek kapitałowy -7.10 -30 -25 -19 -20 15
Automatyczny eksport 275.08 290 310 320 310 320

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 45.50 58 58 58 58 59
Budżet Państwa do PKB -1.60 -4 -4 -4 -4 -3.7
Bilans Budżetu -71950.00 -160000 -168000 -173000 -180000 -170000
Wydatki Rządowe 2159844.00 2060598 2218710 2575092 2282513 2155385
Dochody Budżetu Państwa 380863.40 357000 365000 384000 391000 391000
Wydatki Budżetu Państwa 427809.40 517000 515000 513000 512000 515000
Wydatki Wojskowe 6375.00 7000 7000 7000 6900 6900

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 7.56 7.58 7.58 7.58 7.58
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.65 1.5 1.65 1.65 1.65 1.65

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 43.00 43 46 48 49 51
Przemysłowy PMI 42.40 46 48 49 49.5 49
Produkcja Przemysłowa -3.70 -1 15 2.9 2.5 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.10 1.9 15.5 2.1 2.2 2.2
Stopa Utylizacji Surowców 76.80 77 79 80 80.9 80.9
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 57242.00 58000 61000 63000 70000 70000
Produkcja Samochodów 254.25 310 330 340 360 360
Rejestracje nowych samochodów 57242.00 51500 65000 73000 82000 82000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.90 -1.5 7.5 3.5 1.6 1.6
Inwestycje prywatne -14.70 -5 -5 -1.5 0.5 1.5
Produkcja w Górnictwie -2.40 -1.5 2.5 2 1.5 -1.8

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 38.10 35.7 36 37 38 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.40 0.3 0.5 0.7 0.5 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.10 0.3 13 5 2.4 2.4
Wydatki Konsumpcyjne 11024435.00 11994626 11921630 11248672 13336515 12546379
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.20 21 21 21 21 21
Kredyt Konsumencki 1283588.20 1302753 1345461 1510777 1461981 1362680
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.10 16.5 16.3 16.1 16.3 16.5
Cena Benzyny 0.91 0.93 0.76 0.72 0.89 0.89

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana -7.82 2.1 10 6 3 1.8


Meksyk - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.