Jan/01 Nowy Rok
Jan/07 Orthodox Christmas
Apr/20 Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny
May/01 Swięto Pracy
May/25 St.Cyril and Methodius Day
Eid ul-Fitr
Aug/03 Dzień Republiki
Sep/08 Dzień Niepodległości
Oct/12 Dzień Rewolucji
Oct/23 Day of the Macedonian Revolutionary Struggle
Dec/08 St. Kliment Ohridski