17/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MK
Koniunktura w Przemyśle APR 28
31/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MK
Saldo Obrotów Bieżących MAR
10:00 AM
MK
Saldo Obrotów Bieżących FEB
10:00 AM
MK
Saldo Obrotów Bieżących JAN $-68.8M
10:00 AM
MK
Produkcja Przemysłowa r/r APR 7.6%
10:00 AM
MK
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 3.5%
04/06/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MK
Stopa Bezrobocia Q1 16.1%
07/06/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
MK
Bilans Handlowy APR $-274M
10:00 AM
MK
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q1 -0.7%
10:00 AM
MK
Stopa Inflacji (Roczne) MAY 2.7%


MACEDONIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Macedonia - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.