Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 54.38 2019-08
Indeks Giełdowy 3974 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-03
Stopa Bezrobocia 17.8 2019-03
Inflacja 0.8 2019-07
Stopa Procentowa 2.25 2019-08
Bilans Handlowy -93041 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -44.5 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-03
PKB 12.67 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 156355 2019-03
Środki Trwałe Brutto 135318 2017-12
Pkb Per Capita 5394 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13483 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.8 2019-03
Pracujący 789414 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 171329 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 37440 2019-06
Populacja 2.08 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.9 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 749 2019-03
Wolne Etaty 9100 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.1 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 13.3 2019-03
Płaca Minimalna 12165 2018-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 29 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 5.1 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-06
Deflator Pkb 104 2017-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 2019-07
Inflacja Bazowa 1.3 2019-07
Inflacja Żywności 1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-08
Bilans Banków 609155 2019-05
Stopa Depozytowa 0.15 2019-07
Bilans Banku Centralnego 213835 2019-05
Stopa Pożyczkowa 2.75 2019-07
Podaż Pieniądza M0 32212 2019-05
Podaż Pieniądza M1 150383 2019-05
Podaż Pieniądza M2 316573 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -93041 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -44.5 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 601452 2019-06
Import 694493 2019-06
Rachunek kapitałowy -37.5 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -31.08 2018-09
Rezerwy Złota 6.9 2019-06
Dług Zagraniczny 8400 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.65 2017-12
Przyjazdy Turystów 1193 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Bilans Budżetu -2039 2019-06
Wydatki Rządowe 25141 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 15595 2019-06
Dług Publiczny 4344 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 17634 2019-06
Rating Kredytowy 47.5
Wydatki Wojskowe 109 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.7 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.7 2019-06
Zmiany Zapasów 67659 2017-12
Szybkość Internetu 7708 2017-03
Adresy IP 377561 2017-03
Koniunktura w przemyśle 32.1 2019-07
Index Konkurencyjności 56.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 84 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2018-12
Produkcja Stali 24.6 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 99274 2019-03
Kredyt Konsumencki 163963 2019-06
Cena Benzyny 1.26 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -22.3 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 94.45 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 202 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 88.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macedonia - Wskaźniki ekonomiczne.