Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 55.33 2019-10
Indeks Giełdowy 4287 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 17.5 2019-06
Inflacja 0.3 2019-09
Stopa Procentowa 2.25 2019-10
Bilans Handlowy -182883 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 70.5 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-06
PKB 12.67 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 165968 2019-06
Środki Trwałe Brutto 130242 2018-12
Pkb Per Capita 5394 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13483 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.5 2019-06
Pracujący 794283 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 168180 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 37268 2019-07
Populacja 2.08 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.13 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 749 2019-03
Wolne Etaty 7430 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.1 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 13.3 2019-03
Płaca Minimalna 12165 2018-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 29 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 31344 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2019-07
Deflator Pkb 104 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 2019-08
Inflacja Bazowa 1.1 2019-08
Inflacja Żywności 1.1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-10
Bilans Banków 619686 2019-08
Stopa Depozytowa 0.15 2019-10
Bilans Banku Centralnego 220989 2019-08
Stopa Pożyczkowa 2.75 2019-10
Podaż Pieniądza M0 34035 2019-08
Podaż Pieniądza M1 159222 2019-08
Podaż Pieniądza M2 328468 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -182883 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 70.5 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 556592 2019-08
Import 739474 2019-08
Rachunek kapitałowy 78 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -5.7 2019-06
Rezerwy Złota 6.9 2019-09
Dług Zagraniczny 8324 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.65 2017-12
Przyjazdy Turystów 1719 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Bilans Budżetu 355 2019-08
Wydatki Rządowe 26273 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 16519 2019-08
Dług Publiczny 4344 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 16164 2019-08
Rating Kredytowy 47.5
Wydatki Wojskowe 109 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 9.8 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.7 2019-06
Zmiany Zapasów 79359 2018-12
Szybkość Internetu 7708 2017-03
Adresy IP 377561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 32.2 2019-09
Index Konkurencyjności 57.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 82 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2018-12
Produkcja Stali 20 2019-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 114552 2019-06
Kredyt Konsumencki 165165 2019-07
Cena Benzyny 1.21 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.3 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.8 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 94.45 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 210 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 88.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macedonia - Wskaźniki ekonomiczne.