Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 55.01 2019-12
Indeks Giełdowy 4479 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 17.1 2019-09
Inflacja -0.1 2019-11
Stopa Procentowa 2.25 2019-10
Bilans Handlowy -220131 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 92.5 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2019-09
PKB 12.67 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 174897 2019-09
Środki Trwałe Brutto 130242 2018-12
Pkb Per Capita 5394 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13483 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.1 2019-09
Pracujący 799546 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 164702 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 37797 2019-09
Populacja 2.08 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.4 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 750 2019-06
Wolne Etaty 7430 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.2 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 11.9 2019-06
Płaca Minimalna 12165 2018-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 34.2 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 5.3 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 31588 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-10
Deflator Pkb 104 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2019-10
Inflacja Bazowa 0.6 2019-10
Inflacja Żywności 1.1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.6 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-10
Bilans Banków 621710 2019-09
Stopa Depozytowa 0.15 2019-10
Bilans Banku Centralnego 239017 2019-10
Stopa Pożyczkowa 2.75 2019-10
Podaż Pieniądza M0 33368 2019-09
Podaż Pieniądza M1 161898 2019-09
Podaż Pieniądza M2 329273 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -220131 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 92.5 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 626890 2019-10
Import 847021 2019-10
Rachunek kapitałowy 98.4 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -5.7 2019-06
Rezerwy Złota 6.9 2019-12
Dług Zagraniczny 8324 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.3 2018-12
Przyjazdy Turystów 973 2019-10
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu 2775 2019-10
Wydatki Rządowe 25093 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 19627 2019-10
Dług Publiczny 4344 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 16852 2019-10
Rating Kredytowy 42 2019-12
Wydatki Wojskowe 109 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.2 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.6 2019-09
Zmiany Zapasów 79359 2018-12
Szybkość Internetu 7708 2017-03
Adresy IP 377561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 32.8 2019-10
Index Konkurencyjności 57.33 2019-12
Ranking Konkurencyjności 82 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2019-12
Produkcja Stali 25 2019-10
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 114811 2019-09
Kredyt Konsumencki 167528 2019-09
Cena Benzyny 1.22 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.8 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 23.9 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 96.23 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 308 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 88.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macedonia - Wskaźniki ekonomiczne.