Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 54.19 2019-06
Indeks Giełdowy 3783 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-03
Stopa Bezrobocia 17.8 2019-03
Inflacja 1.4 2019-05
Stopa Procentowa 2.25 2019-05
Bilans Handlowy -258765 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -44.5 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-03
PKB 11.34 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 156355 2019-03
Środki Trwałe Brutto 135318 2017-12
Pkb Per Capita 5245 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 13111 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.8 2019-03
Pracujący 789414 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 171329 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 36476 2019-03
Populacja 2.08 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.9 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 726 2018-09
Wolne Etaty 8459 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.1 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 15.9 2018-09
Płaca Minimalna 12165 2018-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 24.5 2018-09
Wzrost Wynagrodzeń 2.1 2019-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 2019-03
Deflator Pkb 104 2017-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2019-05
Inflacja Bazowa 0.9 2019-05
Inflacja Żywności 2.3 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.7 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-05
Bilans Banków 578989 2019-01
Stopa Depozytowa 0.15 2019-05
Bilans Banku Centralnego 213234 2019-01
Stopa Pożyczkowa 2.75 2019-05
Podaż Pieniądza M0 30826 2019-01
Podaż Pieniądza M1 143808 2019-01
Podaż Pieniądza M2 309351 2019-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -258765 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -44.5 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 594323 2019-04
Import 853087 2019-04
Rachunek kapitałowy -37.5 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -31.08 2018-09
Rezerwy Złota 6.9 2019-06
Dług Zagraniczny 8400 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.65 2017-12
Przyjazdy Turystów 850 2019-04
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Bilans Budżetu -971 2019-04
Wydatki Rządowe 25141 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 17850 2019-04
Dług Publiczny 4344 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 18821 2019-04
Rating Kredytowy 47.5
Wydatki Wojskowe 109 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 10 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.5 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.8 2019-03
Zmiany Zapasów 67659 2017-12
Szybkość Internetu 7708 2017-03
Adresy IP 377561 2017-03
Koniunktura w przemyśle 32.1 2019-05
Index Konkurencyjności 56.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 84 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 10 2018-12
Produkcja Stali 22.2 2019-04
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 99274 2019-03
Kredyt Konsumencki 159413 2019-04
Cena Benzyny 1.31 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -17.8 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 94.45 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 240 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 88.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Macedonia - Wskaźniki ekonomiczne.