Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 54.58 54.92 55.16 55.41 55.66 56.15
Indeks Giełdowy 4125.54 4055 3987 3919 3853 3720

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 -2.8 -1.5 1.2 3.8 2.4
Stopa Bezrobocia 16.20 20.8 21.5 22.3 21 19
Inflacja -0.20 0.5 0.8 1 1.3 1.2
Stopa Procentowa 1.50 1 1 1 1 1.25
Bilans Handlowy -176466.00 -185000 -221000 -221000 -221000 -206000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -3.2 -3.2 -4 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 40.70 43.1 43.1 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -1.80 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 -2.8 -1.5 1.2 3.8 2.4
PKB 13.20 14 14 16 16 16
Pkb W Cenach Stałych 165683.00 170516 181211 167671 171979 185561
Środki Trwałe Brutto 130242.22 128419 128289 131805 135191 131368
Pkb Per Capita 5394.30 5700 5700 6000 6000 6000
Pkb Per Capita Ppp 13483.42 14500 14500 14500 13435 15000

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 16.20 20.8 21.5 22.3 21 19
Przeciętne Wynagrodzenia 38567.00 39158 41170 40727 39828 42813
Populacja 2.08 2.09 2.1 2.09 2.09 2.11
Płaca Minimalna 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.20 0.5 0.8 1 1.3 1.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.93 114 114 115 115 116
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflacja Żywności 1.50 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Inflacja Bazowa 1.80 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.50 109 105 106 106 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 2.2 1.6 1.6 1.6 2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.50 1 1 1 1 1.25
Stopa Depozytowa 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
Stopa Pożyczkowa 2.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -176466.00 -185000 -221000 -221000 -221000 -206000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -3.2 -3.2 -4 -4 -4
Import 406040.00 768000 785000 785000 785000 785000
Eksport 229574.00 583000 564000 564000 564000 579000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 40.70 43.1 43.1 45 45 45
Budżet Państwa do PKB -1.80 -4.1 -4.1 -5.2 -5.2 -5.2
Bilans Budżetu -6766.00 -493 -496 -496 -496 -496
Wydatki Rządowe 26898.00 24742 27711 27221 27920 28376

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -27.00 -9 -1.8 3.2 5.8 6.5
Koniunktura w Przemyśle 23.80 -11 -10 -7 -7 5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 104646.00 113204 116152 105902 108623 118940
Kredyt Konsumencki 176010.00 165183 169434 176730 182698 173500
Cena Benzyny 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -15.80 -7 -1.5 -1.5 4.5 5.7


Macedonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.