Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 55.15 55.49 55.74 55.99 56.24 56.75
Indeks Giełdowy 4906.90 4608 4573 4538 4503 4434
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 2.2 2.8 2.6 2.4 2.4
Stopa Bezrobocia 17.10 16.6 16.4 16.2 15.7 12.9
Inflacja 0.40 1 1.5 1.9 2.2 2.2
Stopa Procentowa 2.25 1.75 1.75 1.75 1.5 2
Bilans Handlowy -202768.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Dług Publiczny do PKB 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 2.2 2.8 2.6 2.4 2.4
PKB 12.67 14 14 14 14 16
Pkb W Cenach Stałych 174897.00 158075 168292 177171 179095 183393
Środki Trwałe Brutto 130242.22 131675 132066 131935 133368 136569
Pkb Per Capita 5394.30 5700 5700 5700 5700 6000
Pkb Per Capita Ppp 13483.42 14500 14500 14500 14500 15000
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 17.10 16.6 16.4 16.2 15.7 12.9
Przeciętne Wynagrodzenia 38227.00 37789 38601 39033 39540 41118
Populacja 2.08 2.09 2.09 2.09 2.1 2.11
Płaca Minimalna 12165.00 14900 14900 14900 14900 16100
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.40 1 1.5 1.9 2.2 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.32 114 115 115 116 118
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.30 108 107 109 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.70 3.8 2.9 2.2 1.6 2
Inflacja Żywności 0.90 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Inflacja Bazowa 0.80 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.25 1.75 1.75 1.75 1.5 2
Stopa Depozytowa 0.15 -0.35 -0.35 -0.35 -0.6 -0.6
Stopa Pożyczkowa 2.75 2.25 2.25 2.25 2 2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -202768.00 -274000 -185000 -185000 -221000 -222000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Import 830170.00 811000 768000 768000 785000 785000
Eksport 627402.00 537000 583000 583000 564000 579000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 40.70 43.1 43.1 43.1 43.1 45
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Bilans Budżetu -2096.00 -493 -493 -493 -496 -496
Wydatki Rządowe 25093.00 25418 26641 25419 25695 26312
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -2.10 4.5 4.2 3.6 3.3 3.3
Koniunktura w Przemyśle 33.90 28 25 20 17 17
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 114811.00 100366 116156 116304 117566 120388
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.60 9.5 2.8 2.8 1 1
Cena Benzyny 1.25 1.37 1.41 1.44 1.48 1.48
Kredyt Konsumencki 169321.00 160294 166258 169706 173385 177546


Macedonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.