Luksemburg - Wolne Etaty - PrognozyLuksemburg praca Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 5.5 5.4 5.6 5.4 5.3 5.2
Pracujący 447430 449330 452350 454974 457368 482634
Bezrobotni Zarejestrowani 14936 16004 16330 15757 15676 15866
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 1.63 1.62 1.63 1.67 1.64
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.3 13.17 12.83 12.7 12.65 12.61
Koszty Pracy 98.34 101 101 101 101 101
Przeciętne Wynagrodzenia 5301 5100 5100 5150 5499 5200
Płaca Minimalna 1999 1999 1999 2050 2050 2100
Populacja 0.6 0.6 0.6 0.61 0.61 0.62
Wiek Emerytalny Kobiet 65 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65 65 65 65 65
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 104 104 104 104 104
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.9 59.68 59.77 59.74 59.73 59.74
Wydajność 99.7 98.95 103 99.19 101 101
Zatrudnienie na Pół Etatu 50.9 53.45 53.7 53.49 54.4 58.94
Zmiana Zatrudnienia 1 0.86 0.88 0.85 0.86 0.81
Wskaźnik Zatrudnienia 67.2 67.04 66.86 67.01 66.9 66.94
Zatrudnienie na Pełny Etat 226 226 227 229 231 244
[+]