Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 881 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.5 2020-02
Inflacja 0.9 2020-03
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -0.53 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 4540 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 100 2020-03
Optymizm Konsumentów -8.9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Przypadki koronawirusa 2487 2020-04
Śmierć koronawirusa 30 2020-04
Odzyskany koronawirus 80 2020-04
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-12
PKB 72.1 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13118 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2527 2019-12
Pkb Per Capita 107243 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 93734 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2020-02
Pracujący 474857 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 16652 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.7 2020-02
Koszty Pracy 165 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5383 2018-12
Płaca Minimalna 2071 2019-12
Populacja 0.61 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 235 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 49.6 2019-09
Wydajność 102 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 141 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-02
Inflacja Bazowa 1.7 2020-02
Deflator Pkb 126 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-03
Cpi Transport 102 2020-03
Inflacja Żywności 2.97 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.65 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.2 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Podaż Pieniądza M0 3.6 2020-02
Podaż Pieniądza M1 279 2020-02
Podaż Pieniądza M2 314 2020-02
Podaż Pieniądza M3 372 2020-02
Bilans Banków 1182739 2019-11
Rezerwy Walutowe 954 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 28090 2020-01
Bilans Banku Centralnego 234350 2020-02
Prywatna długu do PKB 485 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.53 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 4540 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Eksport 1.07 2020-01
Import 1.56 2020-01
Dług Zagraniczny 3578021 2019-12
Rachunek kapitałowy 4610 2019-12
Rezerwy Złota 2.24 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -239809 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Bilans Budżetu 1600 2018-12
Wydatki Rządowe 2267 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 43.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 26788 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 25188 2018-12
Wnioski o Azyl 160 2019-11
Rating Kredytowy 100 2020-03
Wydatki Wojskowe 393 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 100 2020-03
Produkcja Przemysłowa -7.4 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -13 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 83.4 2020-03
Zmiany Zapasów 0.36 2019-12
Bankructwa 1191 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 4795 2020-02
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 74 2019-12
Produkcja w Górnictwie 6.4 2019-12
Produkcja Stali 180 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 3918 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1870 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.69 2020-01
Cena Benzyny 1.28 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.6 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.3 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 302 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2487 2020-04
Śmierć koronawirusa 30 2020-04
Odzyskany koronawirus 80 2020-04
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.