Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-11
Indeks Giełdowy 1372 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-09
Inflacja 1.2 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-10
Bilans Handlowy -0.6 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 1378 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 99.4 2019-09
Optymizm Konsumentów -3.6 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-06
PKB 69.49 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 13128 2019-06
Środki Trwałe Brutto 2298 2019-06
Pkb Per Capita 107243 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 93734 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-09
Pracujący 469483 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 14692 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13 2019-09
Koszty Pracy 115 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 5301 2017-12
Płaca Minimalna 2071 2019-12
Populacja 0.6 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.3 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 237 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 50.3 2019-06
Wydajność 102 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-10
Inflacja Bazowa 1.7 2019-10
Deflator Pkb 120 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-10
Cpi Transport 105 2019-10
Inflacja Żywności 0.63 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.01 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-10
Podaż Pieniądza M0 3.7 2019-09
Podaż Pieniądza M1 271 2019-09
Podaż Pieniądza M2 309 2019-09
Podaż Pieniądza M3 359 2019-09
Bilans Banków 1174693 2019-09
Rezerwy Walutowe 959 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 27477 2019-09
Bilans Banku Centralnego 231038 2019-09
Prywatna długu do PKB 475 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.6 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 1378 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Eksport 0.98 2019-08
Import 1.58 2019-08
Dług Zagraniczny 3736980 2019-06
Rachunek kapitałowy 1291 2019-06
Rezerwy Złota 2.24 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1806 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Bilans Budżetu 839 2017-12
Wydatki Rządowe 2196 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 43.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 24571 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 23824 2017-12
Wnioski o Azyl 150 2019-07
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 393 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 99.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa -0.5 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 80.3 2019-09
Zmiany Zapasów 0.47 2018-12
Bankructwa 1191 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 3308 2019-09
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 32 2019-08
Produkcja w Górnictwie -5.2 2019-08
Produkcja Stali 183 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.6 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.6 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 3882 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.98 2017-12
Kredyt Konsumencki 1766 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.58 2019-09
Cena Benzyny 1.28 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.6 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.2 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 669 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.