Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-09
Indeks Giełdowy 1341 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-07
Inflacja 1.7 2019-08
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -0.48 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 725 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 104 2019-08
Optymizm Konsumentów -0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-03
PKB 69.49 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 12434 2019-03
Środki Trwałe Brutto 2376 2019-03
Pkb Per Capita 107243 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 93734 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-07
Pracujący 462354 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 15668 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14 2019-07
Koszty Pracy 102 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5301 2017-12
Płaca Minimalna 2071 2019-12
Populacja 0.6 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 238 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.2 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 46.1 2019-03
Wydajność 96.9 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 107 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-08
Inflacja Bazowa 1.8 2019-08
Deflator Pkb 119 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-08
Cpi Transport 105 2019-08
Inflacja Żywności 1.62 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.17 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.8 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Podaż Pieniądza M0 3.7 2019-07
Podaż Pieniądza M1 265 2019-07
Podaż Pieniądza M2 305 2019-07
Podaż Pieniądza M3 354 2019-07
Bilans Banków 1158308 2019-07
Rezerwy Walutowe 942 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 27591 2019-07
Bilans Banku Centralnego 233338 2019-07
Prywatna długu do PKB 475 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.48 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 725 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Eksport 1.12 2019-07
Import 1.6 2019-07
Dług Zagraniczny 3726940 2019-03
Rachunek kapitałowy 617 2019-03
Rezerwy Złota 2.24 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 53897 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Bilans Budżetu 839 2017-12
Wydatki Rządowe 2190 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 43.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 24571 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 23824 2017-12
Wnioski o Azyl 135 2019-06
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 393 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 104 2019-08
Produkcja Przemysłowa -3.3 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.2 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 80.3 2019-09
Zmiany Zapasów 0.39 2017-12
Bankructwa 1191 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 3811 2019-08
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 76.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 19 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 66 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 31 2019-07
Produkcja w Górnictwie 9.8 2019-06
Produkcja Stali 200 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 3872 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.98 2017-12
Kredyt Konsumencki 1796 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.6 2019-07
Cena Benzyny 1.27 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.3 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.4 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 669 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.