Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-04
Indeks Giełdowy 1559 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.3 2021-02
Inflacja 2 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy -0.5 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -176 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 106 2021-03
Optymizm Konsumentów -8.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2020-12
Przypadki koronawirusa 63880 2021-04
Śmierć koronawirusa 772 2021-04
Odzyskany koronawirus 7140 2021-04
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2020-12
PKB 71.1 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13305 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2196 2020-12
Pkb Per Capita 111062 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 114482 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2021-02
Pracujący 479796 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 19476 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.4 2021-02
Koszty Pracy 112 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 5487 2019-12
Płaca Minimalna 2202 2021-03
Populacja 0.63 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.3 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66.9 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 242 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 51.9 2020-12
Wydajność 102 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-01
Inflacja Bazowa -0.9 2021-02
Deflator Pkb 130 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-03
Cpi Transport 106 2021-03
Inflacja Żywności 1.24 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Podaż Pieniądza M0 4.3 2021-02
Podaż Pieniądza M1 323 2021-02
Podaż Pieniądza M2 351 2021-02
Podaż Pieniądza M3 442 2021-02
Bilans Banków 1249008 2020-12
Rezerwy Walutowe 1007 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 28137 2021-02
Bilans Banku Centralnego 295747 2021-02
Prywatna długu do PKB 466 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.5 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -176 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Eksport 0.97 2021-01
Import 1.47 2021-01
Dług Zagraniczny 3274139 2020-12
Rachunek kapitałowy -215 2020-12
Rezerwy Złota 2.27 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -35209 2020-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Bilans Budżetu 1543 2019-12
Wydatki Rządowe 2397 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 28354 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 26811 2019-12
Wnioski o Azyl 110 2020-08
Rating Kredytowy 100 2021-04
Wydatki Wojskowe 444 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.44 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.99 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 106 2021-03
Produkcja Przemysłowa -2.7 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.6 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 75.6 2021-03
Zmiany Zapasów 0.06 2020-12
Bankructwa 1262 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 4967 2021-03
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2020-12
Ranking Korupcji 9 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 190 2021-01
Produkcja w Górnictwie -34.6 2021-02
Produkcja Stali 113 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 3756 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1837 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.45 2021-02
Cena Benzyny 1.47 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 70 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -9 2021-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 147 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.9 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 63880 2021-04
Śmierć koronawirusa 772 2021-04
Odzyskany koronawirus 7140 2021-04
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12
Łóżka OIOM 411 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.