Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-08
Indeks Giełdowy 1006 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 7 2020-06
Inflacja 0.8 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy -0.41 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 956 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 98.9 2020-07
Optymizm Konsumentów -12.7 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28.6 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Przypadki koronawirusa 6695 2020-08
Śmierć koronawirusa 117 2020-08
Odzyskany koronawirus 5192 2020-08
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.2 2020-03
PKB 71.1 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 12738 2020-03
Środki Trwałe Brutto 2033 2020-03
Pkb Per Capita 111062 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 114482 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7 2020-06
Pracujący 473187 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 19876 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.7 2020-06
Koszty Pracy 131 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 5383 2018-12
Płaca Minimalna 2071 2019-12
Populacja 0.61 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.7 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 233 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 52.8 2020-03
Wydajność 98.5 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 100 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-06
Inflacja Bazowa 1.2 2020-06
Deflator Pkb 123 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-06
Cpi Transport 102 2020-06
Inflacja Żywności 3.38 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.5 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Podaż Pieniądza M0 3.8 2020-06
Podaż Pieniądza M1 289 2020-06
Podaż Pieniądza M2 318 2020-06
Podaż Pieniądza M3 399 2020-06
Bilans Banków 1281235 2020-05
Rezerwy Walutowe 996 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 29540 2020-06
Bilans Banku Centralnego 252986 2020-06
Prywatna długu do PKB 485 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.41 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 956 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Eksport 0.9 2020-05
Import 1.31 2020-05
Dług Zagraniczny 3559189 2020-03
Rachunek kapitałowy 832 2020-03
Rezerwy Złota 2.2 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -78746 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Bilans Budżetu 1600 2018-12
Wydatki Rządowe 2262 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 26788 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 25188 2018-12
Wnioski o Azyl 25 2020-04
Rating Kredytowy 100 2020-08
Wydatki Wojskowe 393 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 98.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa -32.4 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -37.7 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 76.3 2020-09
Zmiany Zapasów 0.36 2019-12
Bankructwa 1262 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 4648 2020-06
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 74 2019-12
Produkcja w Górnictwie 12.6 2020-05
Produkcja Stali 150 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -12.7 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 28.6 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -33 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 3725 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1840 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.54 2020-06
Cena Benzyny 1.35 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.1 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -52.3 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 145 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 6695 2020-08
Śmierć koronawirusa 117 2020-08
Odzyskany koronawirus 5192 2020-08
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12
Łóżka OIOM 411 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.