Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 1677 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.87 2021-03
Stopa Bezrobocia 5.6 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Inflacja 2.5 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 779620 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -0.57 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 352 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 24.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 123 2021-08
Optymizm Konsumentów -0.2 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2021-12
Przypadki koronawirusa 77098 2021-09
Śmierć koronawirusa 834 2021-09
Odzyskany koronawirus 7140 2021-09
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.87 2021-03
PKB 73.26 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 13529 2021-03
Środki Trwałe Brutto 2250 2021-03
Pkb Per Capita 107458 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 110261 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2021-07
Pracujący 484567 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 16807 2021-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.8 2021-07
Koszty Pracy 109 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5466 2020-12
Płaca Minimalna 2202 2021-09
Populacja 0.63 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.3 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 239 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 57.4 2021-03
Wydajność 108 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 107 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 779620 2021-09
Przypadki koronawirusa 77098 2021-09
Śmierć koronawirusa 834 2021-09
Odzyskany koronawirus 7140 2021-09
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12
Łóżka OIOM 411 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-07
Inflacja Bazowa 1.2 2021-07
Deflator Pkb 126 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2021-08
Cpi Transport 109 2021-08
Inflacja Żywności 1.23 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.97 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.6 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Podaż Pieniądza M0 4.5 2021-07
Podaż Pieniądza M1 346 2021-07
Podaż Pieniądza M2 378 2021-07
Podaż Pieniądza M3 473 2021-07
Bilans Banków 1320156 2021-07
Rezerwy Walutowe 2490 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 28501 2021-07
Bilans Banku Centralnego 348134 2021-07
Prywatna długu do PKB 466 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.57 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących 352 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2020-12
Eksport 1.22 2021-06
Import 1.79 2021-06
Dług Zagraniczny 3381919 2021-03
Rachunek kapitałowy 219 2021-03
Rezerwy Złota 2.24 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -5898 2021-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2020-12
Bilans Budżetu -2620 2020-12
Wydatki Rządowe 2487 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 47.8 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 28034 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 30654 2020-12
Wnioski o Azyl 75 2021-02
Rating Kredytowy 100 2021-09
Wydatki Wojskowe 479 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.62 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 123 2021-08
Produkcja Przemysłowa 21.3 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.7 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 82.1 2021-09
Zmiany Zapasów 0.06 2020-12
Bankructwa 1198 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 2792 2021-08
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2020-12
Ranking Korupcji 9 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 193 2021-06
Produkcja w Górnictwie -23.8 2021-06
Produkcja Stali 113 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.2 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.2 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.7 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 3691 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1761 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.39 2021-07
Cena Benzyny 1.59 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 70.8 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.9 2021-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 267 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.