Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-07
Indeks Giełdowy 1302 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-06
Inflacja 1.8 2019-06
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -0.53 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 725 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 103 2019-06
Optymizm Konsumentów -1 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-03
PKB 69.49 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 12434 2019-03
Środki Trwałe Brutto 2376 2019-03
Pkb Per Capita 107243 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 93734 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-06
Pracujący 465114 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 15124 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.2 2019-05
Koszty Pracy 101 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 5301 2017-12
Płaca Minimalna 2071 2019-12
Populacja 0.6 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.6 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 238 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 46.1 2019-03
Wydajność 96.9 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 105 2019-04
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 2 2019-06
Deflator Pkb 119 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-06
Cpi Transport 104 2019-06
Inflacja Żywności 1.65 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Podaż Pieniądza M0 3.6 2019-05
Podaż Pieniądza M1 261 2019-05
Podaż Pieniądza M2 299 2019-05
Podaż Pieniądza M3 350 2019-05
Bilans Banków 1128581 2019-04
Rezerwy Walutowe 863 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 27302 2019-05
Bilans Banku Centralnego 240626 2019-05
Prywatna długu do PKB 475 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.53 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 725 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Eksport 1.2 2019-04
Import 1.74 2019-04
Dług Zagraniczny 3726940 2019-03
Rachunek kapitałowy 617 2019-03
Rezerwy Złota 2.2 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -241212 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Bilans Budżetu 839 2017-12
Wydatki Rządowe 2190 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 43.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 24571 2017-12
Wydatki Budżetu Państwa 23824 2017-12
Wnioski o Azyl 200 2019-02
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 393 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 103 2019-06
Produkcja Przemysłowa -4.7 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.5 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 79.7 2019-06
Zmiany Zapasów 0.39 2017-12
Bankructwa 1191 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 5621 2019-03
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 76.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 19 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 66 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 49 2019-05
Produkcja w Górnictwie -9.6 2019-04
Produkcja Stali 205 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 3872 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.98 2017-12
Kredyt Konsumencki 1807 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.65 2019-05
Cena Benzyny 1.3 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.3 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.8 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 523 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 74.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.