Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-01
Indeks Giełdowy 1361 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.3 2020-11
Inflacja 0.6 2020-12
Stopa Procentowa 0 2020-12
Bilans Handlowy -0.53 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 210 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-12
Optymizm Konsumentów -11.5 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2020-12
Przypadki koronawirusa 48622 2021-01
Śmierć koronawirusa 549 2021-01
Odzyskany koronawirus 7140 2021-01
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2020-09
PKB 71.1 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13163 2020-09
Środki Trwałe Brutto 2535 2020-09
Pkb Per Capita 111062 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 114482 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2020-11
Pracujący 480582 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 18159 2020-11
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.5 2020-11
Koszty Pracy 101 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 5383 2018-12
Płaca Minimalna 2142 2020-09
Populacja 0.61 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.6 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.9 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 233 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 53.2 2020-09
Wydajność 100 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 100 2020-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-11
Inflacja Bazowa 0.9 2020-11
Deflator Pkb 123 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.39 2020-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-12
Cpi Transport 103 2020-12
Inflacja Żywności 2.83 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.21 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-12
Podaż Pieniądza M0 4.1 2020-11
Podaż Pieniądza M1 305 2020-11
Podaż Pieniądza M2 334 2020-11
Podaż Pieniądza M3 421 2020-11
Bilans Banków 1262696 2020-09
Rezerwy Walutowe 971 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 28278 2020-11
Bilans Banku Centralnego 261881 2020-10
Prywatna długu do PKB 485 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.53 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 210 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Eksport 1.1 2020-10
Import 1.63 2020-10
Dług Zagraniczny 3315098 2020-09
Rachunek kapitałowy 122 2020-09
Rezerwy Złota 2.24 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -78746 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Bilans Budżetu 1600 2018-12
Wydatki Rządowe 2382 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 26788 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 25188 2018-12
Wnioski o Azyl 110 2020-08
Rating Kredytowy 100 2021-01
Wydatki Wojskowe 393 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.44 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.99 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-12
Produkcja Przemysłowa -3.2 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.8 2020-10
Stopa Utylizacji Surowców 75.3 2020-12
Zmiany Zapasów 0.36 2019-12
Bankructwa 1262 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 3355 2020-12
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 185 2020-10
Produkcja w Górnictwie 1 2020-10
Produkcja Stali 175 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.5 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.3 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 3836 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1798 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.49 2020-11
Cena Benzyny 1.4 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.8 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6.6 2020-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 193 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 48622 2021-01
Śmierć koronawirusa 549 2021-01
Odzyskany koronawirus 7140 2021-01
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12
Łóżka OIOM 411 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.