Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-06
Indeks Giełdowy 1580 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.1 2021-04
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 71.34 2021-06
Inflacja 2.5 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 446564 2021-06
Stopa Procentowa 0 2021-06
Bilans Handlowy -0.6 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -176 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 24.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 120 2021-05
Optymizm Konsumentów -1.6 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2021-04
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2021-12
Przypadki koronawirusa 70466 2021-06
Śmierć koronawirusa 818 2021-06
Odzyskany koronawirus 7140 2021-06
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2021-03
PKB 71.1 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 13529 2021-03
Środki Trwałe Brutto 2250 2021-03
Pkb Per Capita 111062 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 114482 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2021-04
Pracujący 484523 2021-04
Bezrobotni Zarejestrowani 18249 2021-04
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.7 2021-04
Koszty Pracy 103 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 5487 2019-12
Płaca Minimalna 2202 2021-03
Populacja 0.63 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 68.5 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 242 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 51.9 2020-12
Wydajność 108 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 71.34 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 446564 2021-06
Przypadki koronawirusa 70466 2021-06
Śmierć koronawirusa 818 2021-06
Odzyskany koronawirus 7140 2021-06
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12
Łóżka OIOM 411 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2021-04
Inflacja Bazowa 1.2 2021-04
Deflator Pkb 126 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-05
Cpi Transport 107 2021-05
Inflacja Żywności 0.2 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-06
Podaż Pieniądza M0 4.3 2021-04
Podaż Pieniądza M1 328 2021-04
Podaż Pieniądza M2 357 2021-04
Podaż Pieniądza M3 447 2021-04
Bilans Banków 1268712 2021-03
Rezerwy Walutowe 1003 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 28473 2021-04
Bilans Banku Centralnego 327652 2021-04
Prywatna długu do PKB 466 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.6 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -176 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Eksport 1.23 2021-03
Import 1.82 2021-03
Dług Zagraniczny 3274139 2020-12
Rachunek kapitałowy -215 2020-12
Rezerwy Złota 2.24 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -33087 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.1 2020-12
Bilans Budżetu 1543 2019-12
Wydatki Rządowe 2487 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 47.8 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 28354 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 26811 2019-12
Wnioski o Azyl 75 2021-02
Rating Kredytowy 100 2021-06
Wydatki Wojskowe 479 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.62 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 120 2021-05
Produkcja Przemysłowa -3.4 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 42.5 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 88.2 2021-06
Zmiany Zapasów 0.06 2020-12
Bankructwa 1198 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 4033 2021-05
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2020-12
Ranking Korupcji 9 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 199 2021-03
Produkcja w Górnictwie -18.4 2021-04
Produkcja Stali 113 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.6 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 3691 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1760 2021-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.37 2021-04
Cena Benzyny 1.57 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 70.8 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 53.2 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 193 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.