Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2020-10
Indeks Giełdowy 1067 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.8 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.3 2020-09
Inflacja 0.7 2020-09
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -0.54 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 546 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 96.9 2020-09
Optymizm Konsumentów -11.7 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2020-12
Przypadki koronawirusa 11241 2020-10
Śmierć koronawirusa 136 2020-10
Odzyskany koronawirus 7140 2020-10
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.8 2020-06
PKB 71.1 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 12738 2020-03
Środki Trwałe Brutto 2033 2020-03
Pkb Per Capita 111062 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 114482 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2020-09
Pracujący 471563 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 18525 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.2 2020-08
Koszty Pracy 113 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 5383 2018-12
Płaca Minimalna 2142 2020-09
Populacja 0.61 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.6 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.9 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 236 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 50.8 2020-06
Wydajność 100 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2020-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-09
Inflacja Bazowa 1.2 2020-09
Deflator Pkb 123 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-09
Cpi Transport 102 2020-09
Inflacja Żywności 2.96 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Podaż Pieniądza M0 3.9 2020-08
Podaż Pieniądza M1 287 2020-08
Podaż Pieniądza M2 318 2020-08
Podaż Pieniądza M3 408 2020-08
Bilans Banków 1281235 2020-05
Rezerwy Walutowe 971 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 28982 2020-08
Bilans Banku Centralnego 247340 2020-08
Prywatna długu do PKB 485 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.54 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 546 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.5 2019-12
Eksport 1.05 2020-07
Import 1.59 2020-07
Dług Zagraniczny 3553642 2020-06
Rachunek kapitałowy 481 2020-06
Rezerwy Złota 2.2 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -78746 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 22.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB 2.2 2019-12
Bilans Budżetu 1600 2018-12
Wydatki Rządowe 2262 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 42.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 26788 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 25188 2018-12
Wnioski o Azyl 110 2020-07
Rating Kredytowy 100 2020-10
Wydatki Wojskowe 393 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.44 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.99 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.9 2020-09
Produkcja Przemysłowa -16.2 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.9 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 76.3 2020-09
Zmiany Zapasów 0.36 2019-12
Bankructwa 1262 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 4073 2020-09
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 74 2019-12
Produkcja w Górnictwie 55.8 2020-07
Produkcja Stali 159 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.7 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.9 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 3725 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1864 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.57 2020-08
Cena Benzyny 1.34 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.7 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.1 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 145 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.2 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 11241 2020-10
Śmierć koronawirusa 136 2020-10
Odzyskany koronawirus 7140 2020-10
Łóżka szpitalne 4.51 2018-12
Szpitale 16.45 2018-12
Lekarze 3.31 2017-12
Pielęgniarki 11.98 2017-12
Łóżka OIOM 411 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.