Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-02
Indeks Giełdowy 1417 2020-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-12
Inflacja 1.9 2020-01
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -0.67 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -272 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 96.7 2020-01
Optymizm Konsumentów -4.6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
PKB 69.49 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 13085 2019-09
Środki Trwałe Brutto 2418 2019-09
Pkb Per Capita 107243 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 93734 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-12
Pracujący 466093 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 16532 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.6 2019-12
Koszty Pracy 110 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 5383 2018-12
Płaca Minimalna 2071 2019-12
Populacja 0.6 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 235 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 49.6 2019-09
Wydajność 99.7 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2019-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Inflacja Bazowa 1.8 2019-12
Deflator Pkb 121 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-01
Cpi Transport 106 2020-01
Inflacja Żywności 1.48 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.64 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.8 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Podaż Pieniądza M0 3.6 2019-12
Podaż Pieniądza M1 267 2019-12
Podaż Pieniądza M2 305 2019-12
Podaż Pieniądza M3 367 2019-12
Bilans Banków 1182739 2019-11
Rezerwy Walutowe 980 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 28099 2019-12
Bilans Banku Centralnego 207698 2019-12
Prywatna długu do PKB 485 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.67 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -272 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.8 2018-12
Eksport 1.06 2019-11
Import 1.73 2019-11
Dług Zagraniczny 3730886 2019-09
Rachunek kapitałowy -375 2019-09
Rezerwy Złota 2.24 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -42226 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 2.4 2018-12
Bilans Budżetu 1600 2018-12
Wydatki Rządowe 2240 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 43.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 26788 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 25188 2018-12
Wnioski o Azyl 220 2019-10
Rating Kredytowy 100 2020-02
Wydatki Wojskowe 393 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.7 2020-01
Produkcja Przemysłowa -7.1 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 83.4 2020-03
Zmiany Zapasów 0.47 2018-12
Bankructwa 1191 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 4319 2020-01
Szybkość Internetu 11591 2017-03
Adresy IP 178495 2017-03
Index Konkurencyjności 77.03 2019-12
Ranking Konkurencyjności 18 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 72 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 74 2019-12
Produkcja w Górnictwie 16.2 2019-11
Produkcja Stali 180 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 3897 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.41 2018-12
Kredyt Konsumencki 1841 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.59 2019-12
Cena Benzyny 1.26 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.3 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 356 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Luksemburg - Wskaźniki ekonomiczne.