Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 1.16 1.15 1.15 1.14 1.14 1.13
Indeks Giełdowy 1702.50 1569 1516 1464 1414 1319

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.80 3.3 2.3 4 3.5 2.5
Stopa Bezrobocia 5.50 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2
Inflacja 2.70 2.5 2.1 2.1 2.1 1.9
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -0.52 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 636.40 1150 1150 1150 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 5 5.2 5.2 5.2 5.2
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 117.90 103 103 103 103 105
Optymizm Konsumentów -1.80 1.5 2 2.2 1.9 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.50 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.80 3.3 2.3 4 3.5 2.5
PKB 73.26 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 15732.70 13778 13840 16362 16283 14122
Środki Trwałe Brutto 2872.80 2332 2302 2988 2973 2390
Pkb Per Capita 107457.98 110000 110000 110000 110000 111500
Pkb Per Capita Ppp 110261.16 110000 110000 110000 110000 111200

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 5.50 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2
Przeciętne Wynagrodzenia 5465.70 5200 5200 5200 5200 5200
Płaca Minimalna 2201.93 2202 2270 2270 2270 2270
Populacja 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.70 2.5 2.1 2.1 2.1 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.40 111 111 111 111 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.47 109 110 111 112 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.58 109 109 110 110 110
Inflacja Bazowa 1.40 1.5 1.4 1.8 1.7 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.92 120 121 123 123 123
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.80 20.9 13.4 9.2 4 2.7
Cpi Transport 108.66 109 110 111 112 113
Inflacja Żywności 0.79 1.8 1.6 1.6 1.6 2.2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -0.52 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 636.40 1150 1150 1150 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 5 5.2 5.2 5.2 5.2
Import 1.70 2 2 2 2 2
Eksport 1.18 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Bilans Budżetu -2620.20 950 950 950 950 950
Wydatki Rządowe 2728.10 2476 2544 2837 2824 2538
Wydatków Rządowych W Pkb 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 117.90 103 103 103 103 105

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -1.80 1.5 2 2.2 1.9 1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.70 2 2 2 2 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 4325.30 3893 3776 4498 4477 3990
Kredyt Konsumencki 1747.00 1930 1772 1667 1808 1978
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
Cena Benzyny 1.63 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.