Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 1271.46 1280 1257 1235 1213 1170
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.3 2.3 2.5 2.1 2.3
Stopa Bezrobocia 5.50 5 5.1 4.9 4.9 5
Inflacja 1.80 1.6 1.9 1.7 1.6 1.8
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -0.53 -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 725.20 -400 1370 1370 1370 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.80 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9
Dług Publiczny do PKB 21.40 20.5 20.5 20 20 20
Budżet Państwa do PKB 2.40 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
Koniunktura w przemyśle 102.90 105 105 106 106 102
Optymizm Konsumentów -1.00 -2.6 -3.2 -3.8 -3.8 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.3 2.3 2.5 2.1 2.3
PKB 69.49 72.1 72.1 74.5 74.5 74.5
Pkb W Cenach Stałych 12433.90 12655 12654 12679 12745 12945
Środki Trwałe Brutto 2375.50 2331 2517 2522 2435 2575
Pkb Per Capita 107243.20 109000 109000 109500 109500 109500
Pkb Per Capita Ppp 93734.28 95000 95000 95500 95500 95500
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.50 5 5.1 4.9 4.9 5
Przeciętne Wynagrodzenia 5301.25 5499 5150 5150 5150 5200
Płaca Minimalna 2071.07 2071 2071 2095 2095 2095
Populacja 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.80 1.6 1.9 1.7 1.6 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.55 106 106 107 107 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.26 105 105 104 104 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.90 111 108 112 107 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.40 0.5 0.8 1.1 1.5 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7
Inflacja Żywności 1.65 1.3 1.5 1.5 1.5 2.2
Cpi Transport 104.46 105 105 105 105 107
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -0.53 -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 725.20 -400 1370 1370 1370 1400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.80 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9
Import 1.74 1.67 1.8 1.8 1.8 2
Eksport 1.20 1.3 1.02 1.02 1.02 1.06
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 21.40 20.5 20.5 20 20 20
Budżet Państwa do PKB 2.40 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
Wydatki Rządowe 2189.70 2186 2236 2241 2244 2288
Wydatków Rządowych W Pkb 43.10 43.6 43.6 44 44 44
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 102.90 105 105 106 106 102
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -1.00 -2.6 -3.2 -3.8 -3.8 -3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.10 3 2.9 2.9 2.9 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 3871.70 3973 3942 3950 3968 4033
Cena Benzyny 1.30 1.22 1.19 1.16 1.17 1.16
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.65 1.73 1.73 1.98 1.68 1.98


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.