Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 1.02 1.03 1.02 1.01 1 0.97
Indeks Giełdowy 1397.14 1382 1330 1281 1233 1143

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 2.5 2.5 2.9 2.6 2.8
Stopa Bezrobocia 4.60 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1
Inflacja 7.40 6.1 5.3 5 4.5 4.3
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Bilans Handlowy -0.72 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 439.50 350 -400 500 750 500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9
Dług Publiczny do PKB 24.40 25.5 26.2 26.2 26.2 26.2
Budżet Państwa do PKB 0.90 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1
Koniunktura w Przemyśle 100.30 96.5 105 105 105 105
Optymizm Konsumentów -22.80 1.9 1 1 1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 2.5 2.5 2.9 2.6 2.8
PKB 86.71 68.5 71.5 71.5 71.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 16345.40 16191 16340 16423 16819 16883
Środki Trwałe Brutto 2916.00 3000 2874 3156 3001 3244
PKB Per Capita 101206.75 110000 111500 111500 111500 111500
PKB Per Capita PPP 110261.16 110000 111200 111200 111200 111200

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 4.60 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 5465.70 5200 5200 5200 5200 5200
Płaca Minimalna 2256.95 2270 2270 2270 2270 2340
Populacja 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 7.40 6.1 5.3 5 4.5 4.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.87 116 117 121 121 122
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.95 111 111 111 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.41 110 111 112 113 113
Inflacja Bazowa 4.60 1.7 1.6 1.6 1.6 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145.18 125 128 136 149 130
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 1 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 32.40 4 2.7 2.7 2.7 1.5
Inflacja Żywności 5.50 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2
Cpi Transport 120.06 121 122 123 124 125

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Bilans Banków 1413916.00 1383829 1383829 1383829 1383829 1483829

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -0.72 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 439.50 350 -400 500 750 500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9
Eksport 1.37 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
Import 2.09 2 2 2 2 2

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 24.40 25.5 26.2 26.2 26.2 26.2
Budżet Państwa do PKB 0.90 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1
Bilans Budżetu -2620.20 950 950 950 950 950
Wydatki Rządowe 2837.90 2836 2834 2905 2920 2986
Wydatków Rządowych W Pkb 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 100.30 96.5 105 105 105 105

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -22.80 1.9 1 1 1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.45 2 0.8 0.8 0.8 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 4786.30 4738 4812 4784 4925 4918
Kredyt Konsumencki 1776.00 1801 1728 1807 1822 1777
Cena Benzyny 1.99 2.06 2.14 2.21 2.29 2.29
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.33 2.08 2.58 2.83 3.08 3.08


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.