Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.22 1.21 1.21 1.21 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 1562.49 1503 1445 1390 1336 1229

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1 2.8 0.9 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 5.5 2.8 3.3 3.3 2.5
Stopa Bezrobocia 6.10 7.4 7.2 6.6 6.4 6.1
Inflacja 2.10 2.7 2.3 2.5 2.1 1.9
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -0.55 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących -175.50 1400 1400 1150 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 5 5 5 5.2 5.2
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -1.7 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 116.50 101 102 103 103 105
Optymizm Konsumentów -0.60 -8 -9 -7 -7 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 45.78 48.78 48.78 48.78

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1 2.8 0.9 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 5.5 2.8 3.3 3.3 2.5
PKB 71.10 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 13305.20 13305 12643 13294 13598 13938
Środki Trwałe Brutto 2196.10 2072 1919 2644 2619 2684
Pkb Per Capita 111062.34 110000 110000 110000 110000 111500
Pkb Per Capita Ppp 114481.50 110000 110000 110000 110000 111200

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.10 7.4 7.2 6.6 6.4 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 5486.92 5200 5200 5200 5200 5200
Płaca Minimalna 2201.93 2202 2202 2202 2270 2270
Populacja 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.10 2.7 2.3 2.5 2.1 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.56 109 109 111 111 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.19 109 109 109 110 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.62 106 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.42 109 100 101 107 102
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.05 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.60 0.8 1.3 1.8 1.8 1.8
Cpi Transport 105.97 104 105 105 108 107
Inflacja Żywności -0.53 0.8 1.2 1.8 1.6 2.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -0.55 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących -175.50 1400 1400 1150 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 5 5 5 5.2 5.2
Import 1.57 2 2 2 2 2
Eksport 1.03 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -1.7 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6
Bilans Budżetu 1542.70 903 903 950 950 950
Wydatki Rządowe 2396.80 2325 2461 2350 2460 2522
Wydatków Rządowych W Pkb 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 45.78 48.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.99 12.67 14.99 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 116.50 101 102 103 103 105

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -0.60 -8 -9 -7 -7 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 1.8 1.8 2 2 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 3755.60 3851 3248 4142 3963 4062
Kredyt Konsumencki 1732.00 1887 1941 1708 1930 1978
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.41 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
Cena Benzyny 1.55 1.35 1.28 1.1 1.16 1.1


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.