Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 1255.22 1217 1170 1125 1082 995

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.20 -1 1.2 0.6 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 -4 2.8 5.5 4.8 3.3
Stopa Bezrobocia 6.30 7.5 7.4 7.3 7.3 6.8
Inflacja 0.70 0.8 1 1.8 1.8 1.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -0.48 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 545.60 1400 1400 1400 1400 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 4.9 4.6 4.6 4.6 4.6
Dług Publiczny do PKB 22.10 23 25.5 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB 2.20 -2.8 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Koniunktura w Przemyśle 98.60 98 100 101 102 103
Optymizm Konsumentów -15.40 -10 -9 -8 -9 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 45.78 45.78 45.78 48.78

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.20 -1 1.2 0.6 1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 -4 2.8 5.5 4.8 3.3
PKB 71.10 67 68.5 68.5 68.5 68.5
Pkb W Cenach Stałych 12015.80 12945 12597 13095 13439 13294
Środki Trwałe Brutto 1949.00 2575 2427 2090 2145 2644
Pkb Per Capita 111062.34 109500 110000 110000 110000 110000
Pkb Per Capita Ppp 114481.50 108000 110000 110000 110000 110000

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.30 7.5 7.4 7.3 7.3 6.8
Przeciętne Wynagrodzenia 5382.90 5200 5200 5200 5200 5200
Płaca Minimalna 2141.99 2095 2095 2095 2095 2115
Populacja 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.70 0.8 1 1.8 1.8 1.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.08 109 109 109 109 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.59 107 107 108 109 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.12 106 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.99 106 105 110 102 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.03 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.80 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2
Cpi Transport 102.17 106 103 103 104 108
Inflacja Żywności 2.95 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -0.48 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 545.60 1400 1400 1400 1400 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 4.9 4.6 4.6 4.6 4.6
Import 1.58 2 2 2 2 2
Eksport 1.11 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 22.10 23 25.5 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB 2.20 -2.8 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Bilans Budżetu 1600.00 903 903 903 903 950
Wydatki Rządowe 2332.60 2288 2178 2325 2386 2350
Wydatków Rządowych W Pkb 42.60 50.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 45.78 45.78 45.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.99 12.67 14.99 14.99 14.99 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 98.60 98 100 101 102 103

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -15.40 -10 -9 -8 -9 -7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.30 1.5 1.5 1.8 1.8 2
Wydatki Konsumpcyjne 3084.20 4033 3774 3830 3930 4142
Kredyt Konsumencki 1865.00 1663 1621 1887 1941 1708
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.54 1.98 1.68 1.68 1.68 2.48
Cena Benzyny 1.34 1.16 1.16 1.1 1.04 1.1


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.