Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.19 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 1368.11 1315 1265 1216 1169 1076

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 9.80 0.1 1 2.8 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 2.8 5.5 2.8 3.3 2.5
Stopa Bezrobocia 6.40 6.4 6.3 6.3 5.8 6.1
Inflacja 1.90 1 1.8 1.8 1.6 1.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -0.63 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 210.33 1400 1400 1400 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4
Dług Publiczny do PKB 22.10 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB 2.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -2.4
Koniunktura w Przemyśle 105.40 100 101 102 103 105
Optymizm Konsumentów -11.10 -9 -8 -9 -7 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 45.78 45.78 48.78 48.78

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 9.80 0.1 1 2.8 0.9 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 2.8 5.5 2.8 3.3 2.5
PKB 71.10 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 13163.40 12872 13305 12643 13294 13296
Środki Trwałe Brutto 2535.10 2475 2072 1919 2644 2556
Pkb Per Capita 111062.34 110000 110000 110000 110000 111500
Pkb Per Capita Ppp 114481.50 110000 110000 110000 110000 111200

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.40 6.4 6.3 6.3 5.8 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 5486.92 5200 5200 5200 5200 5200
Płaca Minimalna 2201.93 2202 2202 2202 2202 2270
Populacja 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.90 1 1.8 1.8 1.6 1.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.33 109 109 109 111 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.38 107 108 109 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.14 106 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.64 102 109 100 100 102
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.67 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.70 -1 0.8 1.3 1.8 1.8
Cpi Transport 103.97 103 103 104 104 106
Inflacja Żywności 1.19 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -0.63 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 210.33 1400 1400 1400 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4
Import 1.59 2 2 2 2 2
Eksport 0.96 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 22.10 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB 2.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -2.4
Bilans Budżetu 1542.70 903 903 903 950 950
Wydatki Rządowe 2381.70 2223 2325 2461 2350 2297
Wydatków Rządowych W Pkb 42.60 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 45.78 45.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.99 12.67 14.99 14.99 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 105.40 100 101 102 103 105

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -11.10 -9 -8 -9 -7 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.50 1.5 1.8 1.8 2 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 3836.10 3835 3851 3248 4142 3962
Kredyt Konsumencki 1826.00 1655 1887 1941 1708 1710
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
Cena Benzyny 1.50 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.