Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 1360.78 1346 1320 1294 1269 1220
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.5 2.1 2.2 2.3 2.3
Stopa Bezrobocia 5.40 5.2 5.1 5.1 5 4.8
Inflacja 1.70 1.4 1.6 1.8 1.6 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących -271.60 250 620 -260 1400 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
Dług Publiczny do PKB 21.40 20 20 20 20 19.5
Budżet Państwa do PKB 2.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Koniunktura w Przemyśle 105.00 101 102 102 102 104
Optymizm Konsumentów -1.10 -2.2 -1.6 -1.8 -1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.5 2.1 2.2 2.3 2.3
PKB 69.49 74.5 74.5 74.5 74.5 77.5
Pkb W Cenach Stałych 13084.90 12589 13266 13229 13386 13694
Środki Trwałe Brutto 2417.50 2405 2322 2444 2473 2530
Pkb Per Capita 107243.20 109500 109500 109500 109500 110000
Pkb Per Capita Ppp 93734.28 95500 95500 95500 95500 95700
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.40 5.2 5.1 5.1 5 4.8
Przeciętne Wynagrodzenia 5382.90 5150 5150 5150 5200 5200
Płaca Minimalna 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115
Populacja 0.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.70 1.4 1.6 1.8 1.6 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.08 107 107 108 108 110
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.68 107 107 107 109 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.09 106 106 107 107 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.52 106 106 105 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.80 1.1 1.5 1.5 1.8 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.14 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
Inflacja Żywności 1.22 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2
Cpi Transport 105.18 105 106 107 106 109
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących -271.60 250 620 -260 1400 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
Import 1.73 1.8 1.8 1.8 2 2
Eksport 1.18 1.02 1.02 1.02 1.06 1.06
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 21.40 20 20 20 20 19.5
Budżet Państwa do PKB 2.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Bilans Budżetu 1600.00 903 903 903 903 950
Wydatki Rządowe 2240.00 2217 2219 2265 2292 2344
Wydatków Rządowych W Pkb 43.10 44 44 44 44 44.4
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 105.00 101 102 102 102 104
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -1.10 -2.2 -1.6 -1.8 -1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.40 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 3897.10 3920 3923 3940 3987 4078
Kredyt Konsumencki 1799.00 1789 1782 1785 1840 1883
Cena Benzyny 1.28 1.41 1.44 1.48 1.51 1.51
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.