Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
Indeks Giełdowy 1653.32 1598 1541 1486 1434 1334

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 2.8 0.9 0.8 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 2.8 3.3 2.3 4 2.5
Stopa Bezrobocia 5.70 6.2 6.6 6.4 6.3 6.1
Inflacja 2.20 2.3 2.5 2.1 2.1 1.9
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -0.65 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 352.00 1400 1150 1150 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 5 5 5.2 5.2 5.2
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 119.10 102 103 103 103 105
Optymizm Konsumentów -3.70 -1 -3 -3 -5 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 2.8 0.9 0.8 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 2.8 3.3 2.3 4 2.5
PKB 73.26 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 13529.30 12881 13294 13778 13840 14122
Środki Trwałe Brutto 2250.40 1909 2644 2332 2302 2390
Pkb Per Capita 107562.83 110000 110000 110000 110000 111500
Pkb Per Capita Ppp 110261.16 110000 110000 110000 110000 111200

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.70 6.2 6.6 6.4 6.3 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 5486.92 5200 5200 5200 5200 5200
Płaca Minimalna 2201.93 2202 2202 2270 2270 2270
Populacja 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.20 2.3 2.5 2.1 2.1 1.9
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.35 109 111 111 111 111
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.68 109 109 110 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.92 106 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.81 109 110 112 116 113
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.90 9.8 11.2 5.5 3.5 3
Cpi Transport 106.96 105 105 108 109 107
Inflacja Żywności 0.00 1.2 1.8 1.6 1.6 2.2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -0.65 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 352.00 1400 1150 1150 1150 1150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.50 5 5 5.2 5.2 5.2
Import 1.74 2 2 2 2 2
Eksport 1.09 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6
Bilans Budżetu 1542.70 903 950 950 950 950
Wydatki Rządowe 2487.00 2541 2350 2476 2544 2538
Wydatków Rządowych W Pkb 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 119.10 102 103 103 103 105

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -3.70 -1 -3 -3 -5 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.70 1.8 2 2 2 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 3691.40 3284 4142 3893 3776 3990
Kredyt Konsumencki 1603.00 1924 1930 1772 1667 1978
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
Cena Benzyny 1.62 1.54 1.46 1.39 1.32 1.25


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.