Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 1809.09 1750 1694 1639 1586 1485

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.8 0.6 0.5 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 2.1 3.3 3.5 3.8 3.8
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1
Inflacja 4.10 4.2 3.7 3.1 2.3 2.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Bilans Handlowy -0.98 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 718.10 1250 3000 3000 400 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 26.2 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4
Koniunktura w Przemyśle 114.10 114 103 103 105 105
Optymizm Konsumentów -6.00 2 2.2 1.9 1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.00 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.8 0.6 0.5 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 2.1 3.3 3.5 3.8 3.8
PKB 73.26 68.5 68.5 68.5 71.5 71.5
Pkb W Cenach Stałych 16001.50 15886 16184 16381 16562 16490
Środki Trwałe Brutto 2816.90 2827 2817 3035 2915 2934
PKB Per Capita 101206.75 110000 110000 110000 111500 111500
PKB Per Capita PPP 110261.16 110000 110000 110000 111200 111200

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 5.20 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1
Przeciętne Wynagrodzenia 5465.70 5200 5200 5200 5200 5200
Płaca Minimalna 2201.93 2270 2270 2270 2270 2340
Populacja 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 4.10 4.2 3.7 3.1 2.3 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.09 113 113 113 114 116
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.11 111 111 111 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.46 109 110 111 111 112
Inflacja Bazowa 2.40 1.4 1.8 1.7 1.6 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.82 120 121 123 125 123
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.08 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 23.90 13.4 9.2 4 2.7 1.5
Inflacja Żywności 2.27 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2
Cpi Transport 110.90 112 112 113 114 115

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -0.98 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Saldo Obrotów Bieżących 718.10 1250 3000 3000 400 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9
Eksport 1.21 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
Import 2.19 2 2 2 2 2

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 24.90 25.5 25.5 25.5 26.2 26.2
Budżet Państwa do PKB -4.10 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4
Bilans Budżetu -2620.20 950 950 950 950 950
Wydatki Rządowe 2768.60 2819 2790 2869 2866 2926
Wydatków Rządowych W Pkb 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 114.10 114 103 103 105 105

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów -6.00 2 2.2 1.9 1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.00 3 0.4 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.51 2 2 2 0.8 0.8
Wydatki Konsumpcyjne 4740.80 4589 4646 4794 4907 4764
Kredyt Konsumencki 1736.00 1768 1656 1818 1802 1870
Cena Benzyny 1.63 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.34 1.34 1.34 1.34 1.44 1.44


Luksemburg - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.