Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 5515 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 8.7 2019-03
Inflacja 0.9 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -4981 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -846 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-06
Przemysłowy PMI 52 2019-06
PMI dla Usług 53.1 2019-06
Optymizm Konsumentów 99 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
PKB 2582 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 576535 2019-03
Środki Trwałe Brutto 133186 2019-03
Pkb Per Capita 42568 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 38606 2017-12
Rolnictwo w PKB 8358 2019-03
Budownictwo w PKB 28008 2019-03
Przemysł w PKB 57379 2019-03
Usługi w PKB 294856 2019-03
Transport w PKB 22521 2019-03
Media w PKB 12148 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.7 2019-03
Pracujący 28258 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3373 2019-04
Wskaźnik Zatrudnienia 66.1 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.1 2019-04
Koszty Pracy 108 2019-03
Wydajność 104 2019-03
Wolne Etaty 294 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2988 2016-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-03
Populacja 67.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 21820 2019-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5792 2019-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -9.7 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.3 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2781 2019-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25330 2019-03
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19538 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 4755 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 0.5 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 117 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-04
Inflacja Żywności 2.3 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-05
Cpi Transport 108 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-05
Podaż Pieniądza M1 1351685 2019-04
Podaż Pieniądza M2 2228717 2019-04
Podaż Pieniądza M3 2637974 2019-04
Bilans Banków 9594382 2019-04
Rezerwy Walutowe 160 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 2535799 2019-04
Bilans Banku Centralnego 1105815 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 5.93 2019-04
Prywatna długu do PKB 257 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4981 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -846 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 42308 2019-04
Import 47288 2019-04
Dług Zagraniczny 5104284 2018-12
Terms of Trade 114 2019-04
Rachunek kapitałowy -15218 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4074 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43 2019-03
Rezerwy Złota 2436 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 16 2019-02
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Dochody z Turystyki 5235 2019-04
Przyjazdy Turystów 86900 2017-12
Bronie Sprzedaży 1768 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -67.2 2019-04
Wydatki Rządowe 136607 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 56 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 88.72 2019-04
Dług Publiczny 2315 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 135 2019-04
Wnioski o Azyl 9625 2019-02
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-06
Przemysłowy PMI 52 2019-06
PMI dla Usług 53.1 2019-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa 1.1 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.5 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 84.4 2019-06
Nowe Zamówienia -12.2 2019-06
Bankructwa 277 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -19.5 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 174776 2019-05
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Produkcja Samochodów 2269600 2018-12
Zmiany Zapasów 4160 2019-03
Index Konkurencyjności 78.01 2018-12
Ranking Konkurencyjności 17 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2018-12
Ranking Korupcji 21 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 44303 2019-04
Produkcja w Górnictwie -0.8 2019-04
Produkcja Stali 1288 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 99 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 310707 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 364984 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.33 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.73 2019-04
Kredyt Konsumencki 1420470 2019-04
Cena Benzyny 1.83 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.1 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 2017-12
Wydatki Osobiste 0.8 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6.2 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 35400 2019-04
PMI dla Budownictwa 50.3 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.4 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 30200 2019-04
Sprzedaż Nowych Domów 30863 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.