Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-03
Indeks Giełdowy 4328 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.06 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-12
Inflacja 1.4 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -5887 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -2829 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 98 2020-03
Przemysłowy PMI 42.9 2020-03
PMI dla Usług 29 2020-03
Optymizm Konsumentów 103 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 37575 2020-03
Śmierć koronawirusa 2314 2020-03
Odzyskany koronawirus 5700 2020-03
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2019-12
PKB 2890 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 579862 2019-12
Środki Trwałe Brutto 137425 2019-12
Pkb Per Capita 43664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39556 2018-12
Rolnictwo w PKB 8234 2019-12
Budownictwo w PKB 28476 2019-12
Przemysł w PKB 56129 2019-12
Usługi w PKB 298066 2019-12
Transport w PKB 22961 2019-12
Media w PKB 11771 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-12
Pracujący 28540 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3234 2020-02
Wskaźnik Zatrudnienia 65.9 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.9 2020-01
Koszty Pracy 103 2019-12
Wydajność 103 2019-12
Wolne Etaty 248 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 2988 2016-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.3 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-12
Populacja 66.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 22182 2019-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5800 2019-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -31 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.8 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2787 2019-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25541 2019-12
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19742 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4556 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-02
Inflacja Bazowa 1.3 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2020-01
Wskaźnik Cen Importowych 117 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-01
Inflacja Żywności 1.8 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-02
Cpi Transport 107 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.29 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1436717 2020-02
Podaż Pieniądza M2 2332570 2020-02
Podaż Pieniądza M3 2753333 2020-02
Bilans Banków 9967881 2020-02
Rezerwy Walutowe 188 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2631245 2020-01
Bilans Banku Centralnego 1142561 2020-02
Tempo Wzrostu Kredytów 5.75 2020-01
Prywatna długu do PKB 266 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5887 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -2829 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 40343 2020-01
Import 46231 2020-01
Dług Zagraniczny 5916444 2019-09
Terms of Trade 115 2020-01
Rachunek kapitałowy -7128 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4397 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72 2020-01
Rezerwy Złota 2436 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.01 2018-12
Dochody z Turystyki 3674 2020-01
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 1768 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Bilans Budżetu -19.97 2020-01
Wydatki Rządowe 138693 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 55.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 21.06 2020-01
Dług Publiczny 2415 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 35.21 2020-01
Wnioski o Azyl 9995 2019-11
Rating Kredytowy 92 2020-03
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 98 2020-03
Przemysłowy PMI 42.9 2020-03
PMI dla Usług 29 2020-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 30.2 2020-03
Produkcja Przemysłowa -2.8 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.2 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 83.2 2020-03
Nowe Zamówienia -10.4 2020-03
Bankructwa 268 2019-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -53.3 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 170332 2020-02
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 95 2020-03
Produkcja Samochodów 2202460 2019-12
Zmiany Zapasów 287 2019-12
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 54156 2019-12
Produkcja w Górnictwie 3.8 2020-01
Produkcja Stali 1232 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 313710 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 369922 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.88 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.71 2020-01
Kredyt Konsumencki 1492713 2020-02
Cena Benzyny 1.59 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.4 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 2018-12
Wydatki Osobiste -1.1 2020-01

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.7 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 35000 2020-01
PMI dla Budownictwa 50.2 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 30700 2020-01
Sprzedaż Nowych Domów 34601 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 37575 2020-03
Śmierć koronawirusa 2314 2020-03
Odzyskany koronawirus 5700 2020-03
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.