Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2021-10
Indeks Giełdowy 6713 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.22 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.7 2021-06
Stopa Bezrobocia 8 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 145 2021-10
Inflacja 2.2 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 97886077 2021-10
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -6669 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -1280 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 116 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 107 2021-10
Przemysłowy PMI 53.5 2021-10
PMI dla Usług 56.6 2021-10
Optymizm Konsumentów 102 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 7125868 2021-10
Śmierć koronawirusa 117467 2021-10
Odzyskany koronawirus 383768 2021-10
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.7 2021-06
PKB 2603 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 564170 2021-06
Środki Trwałe Brutto 140040 2021-06
Pkb Per Capita 40521 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 42026 2020-12
Rolnictwo w PKB 7861 2021-06
Budownictwo w PKB 27497 2021-06
Przemysł w PKB 56492 2021-06
Usługi w PKB 284735 2021-06
Transport w PKB 18637 2021-06
Media w PKB 12661 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2021-06
Pracujący 28455 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3309 2021-08
Wskaźnik Zatrudnienia 66.9 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.9 2021-08
Koszty Pracy 106 2021-06
Wydajność 101 2021-06
Wolne Etaty 277 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 3137 2018-12
Płaca Minimalna 1555 2021-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.3 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 107 2021-06
Populacja 67.29 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 22454 2021-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5840 2021-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -51.1 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.7 2021-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2738 2021-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25682 2021-06
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19842 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 4795 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 145 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 97886077 2021-10
Przypadki koronawirusa 7125868 2021-10
Śmierć koronawirusa 117467 2021-10
Odzyskany koronawirus 383768 2021-10
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12
Łóżka OIOM 428 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-09
Inflacja Bazowa 1.3 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 134 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2021-08
Inflacja Żywności 1 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2021-09
Cpi Transport 111 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.49 2021-09
Podaż Pieniądza M1 1834617 2021-08
Podaż Pieniądza M2 2842734 2021-08
Podaż Pieniądza M3 3288468 2021-08
Bilans Banków 11192277 2021-08
Rezerwy Walutowe 213 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2881418 2021-08
Bilans Banku Centralnego 1949337 2021-08
Tempo Wzrostu Kredytów 3.87 2021-08
Prywatna długu do PKB 296 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6669 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -1280 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Eksport 42305 2021-08
Import 48974 2021-08
Dług Zagraniczny 6320729 2021-06
Terms of Trade 113 2021-08
Rachunek kapitałowy -13227 2021-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 461 2021-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 21 2021-08
Rezerwy Złota 2436 2021-06
Indeks Terroryzmu 4.61 2019-12
Dochody z Turystyki 5558 2021-08
Przyjazdy Turystów 2209 2021-07
Bronie Sprzedaży 1995 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 116 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Bilans Budżetu -178 2021-08
Wydatki Rządowe 139174 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 62.1 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 181 2021-08
Dług Publiczny 2762 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 338 2021-08
Wnioski o Azyl 12830 2021-09
Rating Kredytowy 92 2021-10
Wydatki Wojskowe 51572 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 68 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 107 2021-10
Przemysłowy PMI 53.5 2021-10
PMI dla Usług 56.6 2021-10
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.7 2021-10
Produkcja Przemysłowa 3.9 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 2021-08
Stopa Utylizacji Surowców 79.12 2021-09
Nowe Zamówienia -7.9 2021-08
Bankructwa 3426 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 133835 2021-09
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 113 2021-10
Produkcja Samochodów 1316371 2020-12
Zmiany Zapasów 7735 2021-06
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2020-12
Ranking Korupcji 23 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 39164 2021-08
Produkcja w Górnictwie -3.5 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.1 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 297700 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 384394 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.38 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.4 2021-08
Kredyt Konsumencki 1603253 2021-08
Cena Benzyny 1.92 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.1 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.12 2019-12
Wydatki Osobiste 1 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -6 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 30700 2021-08
PMI dla Budownictwa 48.9 2021-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 16700 2021-08
Sprzedaż Nowych Domów 30162 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.