Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 5837 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 8.6 2019-09
Inflacja 1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy -4730 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -2426 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 100 2019-11
Przemysłowy PMI 51.7 2019-11
PMI dla Usług 52.2 2019-11
Optymizm Konsumentów 106 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
PKB 2778 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 580160 2019-09
Środki Trwałe Brutto 136712 2019-09
Pkb Per Capita 43664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39556 2018-12
Rolnictwo w PKB 8221 2019-09
Budownictwo w PKB 28518 2019-09
Przemysł w PKB 56815 2019-09
Usługi w PKB 297682 2019-09
Transport w PKB 23135 2019-09
Media w PKB 12083 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.6 2019-09
Pracujący 28438 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3331 2019-10
Wskaźnik Zatrudnienia 65.2 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19 2019-10
Koszty Pracy 103 2019-09
Wydajność 104 2019-09
Wolne Etaty 283 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 2988 2016-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-06
Populacja 67.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 22139 2019-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5805 2019-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 4 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.3 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2783 2019-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25444 2019-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19624 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 4668 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-10
Inflacja Bazowa 1 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-09
Inflacja Żywności 1.8 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-10
Cpi Transport 108 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1414493 2019-10
Podaż Pieniądza M2 2304038 2019-10
Podaż Pieniądza M3 2707163 2019-10
Bilans Banków 9903392 2019-10
Rezerwy Walutowe 175 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 2596533 2019-10
Bilans Banku Centralnego 1109138 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 5.97 2019-10
Prywatna długu do PKB 266 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4730 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -2426 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 43005 2019-10
Import 47735 2019-10
Dług Zagraniczny 5685844 2019-06
Terms of Trade 115 2019-09
Rachunek kapitałowy 11517 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2368 2019-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72 2019-09
Rezerwy Złota 2436 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.01 2018-12
Dochody z Turystyki 4180 2019-10
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 1768 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -108 2019-10
Wydatki Rządowe 137994 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 56 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 238 2019-10
Dług Publiczny 2375 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 341 2019-10
Wnioski o Azyl 9785 2019-08
Rating Kredytowy 92 2019-12
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 100 2019-11
Przemysłowy PMI 51.7 2019-11
PMI dla Usług 52.2 2019-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 83.2 2019-12
Nowe Zamówienia -14.3 2019-11
Bankructwa 329 2019-08
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -4.8 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 178930 2019-11
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Produkcja Samochodów 2269600 2018-12
Zmiany Zapasów 2537 2019-09
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2018-12
Ranking Korupcji 21 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 39844 2019-09
Produkcja w Górnictwie -2.7 2019-09
Produkcja Stali 1170 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 106 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.4 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 312820 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 367412 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.78 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.74 2019-10
Kredyt Konsumencki 1467870 2019-10
Cena Benzyny 1.72 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.2 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 2018-12
Wydatki Osobiste 0.2 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.8 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 45700 2019-10
PMI dla Budownictwa 50.1 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 37400 2019-10
Sprzedaż Nowych Domów 27886 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.