Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 5388 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-06
Inflacja 1.1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -5187 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -755 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 101 2019-07
Przemysłowy PMI 51 2019-08
PMI dla Usług 53.3 2019-08
Optymizm Konsumentów 102 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-06
PKB 2778 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 577905 2019-06
Środki Trwałe Brutto 134492 2019-06
Pkb Per Capita 43664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39556 2018-12
Rolnictwo w PKB 8436 2019-06
Budownictwo w PKB 28319 2019-06
Przemysł w PKB 57216 2019-06
Usługi w PKB 295790 2019-06
Transport w PKB 23004 2019-06
Media w PKB 12167 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-06
Pracujący 28288 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3383 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.1 2019-06
Koszty Pracy 108 2019-03
Wydajność 104 2019-03
Wolne Etaty 273 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2988 2016-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.8 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2019-03
Populacja 67.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 21820 2019-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5792 2019-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 6.1 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2781 2019-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25330 2019-03
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19603 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 4755 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Inflacja Bazowa 0.9 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-05
Inflacja Żywności 3 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-07
Cpi Transport 109 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.37 2019-07
Podaż Pieniądza M1 1358700 2019-05
Podaż Pieniądza M2 2231815 2019-05
Podaż Pieniądza M3 2633520 2019-05
Bilans Banków 9563462 2019-06
Rezerwy Walutowe 173 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 2524392 2019-05
Bilans Banku Centralnego 1111882 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 5.3 2019-05
Prywatna długu do PKB 257 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5187 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -755 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 41908 2019-06
Import 47095 2019-06
Dług Zagraniczny 5484334 2019-03
Terms of Trade 114 2019-05
Rachunek kapitałowy 14376 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2348 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72 2019-06
Rezerwy Złota 2436 2019-06
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Dochody z Turystyki 6134 2019-06
Przyjazdy Turystów 86900 2017-12
Bronie Sprzedaży 1768 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -77.3 2019-06
Wydatki Rządowe 136911 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 56 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 144 2019-06
Dług Publiczny 2359 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 204 2019-06
Wnioski o Azyl 10260 2019-04
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 101 2019-07
Przemysłowy PMI 51 2019-08
PMI dla Usług 53.3 2019-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.7 2019-08
Produkcja Przemysłowa 0 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.3 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 83.4 2019-09
Nowe Zamówienia -12.2 2019-06
Bankructwa 294 2019-04
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -42.3 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 175708 2019-07
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Produkcja Samochodów 2269600 2018-12
Zmiany Zapasów 3174 2019-06
Index Konkurencyjności 78.01 2018-12
Ranking Konkurencyjności 17 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2018-12
Ranking Korupcji 21 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 42424 2019-06
Produkcja w Górnictwie 2.6 2019-06
Produkcja Stali 1310 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 311327 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 364984 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.33 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.74 2019-06
Kredyt Konsumencki 1434281 2019-06
Cena Benzyny 1.75 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.1 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 2017-12
Wydatki Osobiste -0.1 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.4 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 39200 2019-06
PMI dla Budownictwa 52.4 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.4 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 35500 2019-06
Sprzedaż Nowych Domów 30863 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.