Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-04
Indeks Giełdowy 6316 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 8 2020-12
Inflacja 1.1 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy -5249 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -2622 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 116 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 98 2021-03
Przemysłowy PMI 59.3 2021-03
PMI dla Usług 48.2 2021-03
Optymizm Konsumentów 94 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 5187879 2021-04
Śmierć koronawirusa 100102 2021-04
Odzyskany koronawirus 318923 2021-04
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.9 2020-12
PKB 2716 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 552258 2020-12
Środki Trwałe Brutto 132224 2020-12
Pkb Per Capita 44317 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46184 2019-12
Rolnictwo w PKB 8067 2020-12
Budownictwo w PKB 26439 2020-12
Przemysł w PKB 53987 2020-12
Usługi w PKB 277920 2020-12
Transport w PKB 18920 2020-12
Media w PKB 11650 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2020-12
Pracujący 28218 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3577 2021-02
Wskaźnik Zatrudnienia 65.6 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 3.1 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.2 2021-02
Koszty Pracy 106 2020-12
Wydajność 99.46 2020-12
Wolne Etaty 175 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3084 2017-12
Płaca Minimalna 1555 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.3 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2020-12
Populacja 67.29 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.3 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 22192 2020-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5817 2020-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 22.9 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.4 2020-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2732 2020-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25250 2020-12
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19433 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4487 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Inflacja Bazowa 0.9 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.8 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 128 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2021-02
Inflacja Żywności 0.9 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-03
Cpi Transport 108 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.49 2021-03
Podaż Pieniądza M1 1732327 2021-02
Podaż Pieniądza M2 2718071 2021-02
Podaż Pieniądza M3 3166513 2021-02
Bilans Banków 10754717 2021-02
Rezerwy Walutowe 183 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2830882 2021-02
Bilans Banku Centralnego 1732703 2021-02
Tempo Wzrostu Kredytów 7.75 2021-02
Prywatna długu do PKB 265 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5249 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -2622 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Eksport 38664 2021-02
Import 43912 2021-02
Dług Zagraniczny 6082635 2020-09
Terms of Trade 116 2021-02
Rachunek kapitałowy 8781 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2584 2021-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 73 2021-01
Rezerwy Złota 2436 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.61 2019-12
Dochody z Turystyki 1183 2021-02
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 1995 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 116 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Bilans Budżetu -47.47 2021-02
Wydatki Rządowe 139126 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 62.1 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 39.93 2021-02
Dług Publiczny 2650 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 75.41 2021-02
Wnioski o Azyl 8345 2020-09
Rating Kredytowy 92 2021-04
Wydatki Wojskowe 52229 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 68 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 98 2021-03
Przemysłowy PMI 59.3 2021-03
PMI dla Usług 48.2 2021-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50 2021-03
Produkcja Przemysłowa -6.6 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.7 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.1 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 75.58 2021-03
Nowe Zamówienia -25 2021-02
Bankructwa 136 2020-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 66.7 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 182624 2021-03
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 97 2021-03
Produkcja Samochodów 2202460 2019-12
Zmiany Zapasów 5495 2020-12
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2020-12
Ranking Korupcji 23 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 56217 2021-01
Produkcja w Górnictwie 3.6 2021-02
Produkcja Stali 1155 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 94 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 293091 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 380079 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 22.18 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.19 2021-02
Kredyt Konsumencki 1556122 2021-02
Cena Benzyny 1.84 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.3 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.12 2019-12
Wydatki Osobiste 0 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -4.7 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 31300 2021-02
PMI dla Budownictwa 49.7 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 27700 2021-02
Sprzedaż Nowych Domów 26605 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5187879 2021-04
Śmierć koronawirusa 100102 2021-04
Odzyskany koronawirus 318923 2021-04
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12
Łóżka OIOM 428 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.