Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-01
Indeks Giełdowy 5495 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.3 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 18.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-09
Stopa Bezrobocia 9 2020-09
Inflacja 0 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy -3559 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -1413 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 98 2021-01
Przemysłowy PMI 51.5 2021-01
PMI dla Usług 46.5 2021-01
Optymizm Konsumentów 92 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -18 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 3079943 2021-01
Śmierć koronawirusa 74106 2021-01
Odzyskany koronawirus 219152 2021-01
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 18.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-09
PKB 2716 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 559361 2020-09
Środki Trwałe Brutto 131716 2020-09
Pkb Per Capita 44317 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46184 2019-12
Rolnictwo w PKB 8024 2020-09
Budownictwo w PKB 27242 2020-09
Przemysł w PKB 52834 2020-09
Usługi w PKB 283842 2020-09
Transport w PKB 20169 2020-09
Media w PKB 11335 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9 2020-09
Pracujący 28034 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3586 2020-11
Wskaźnik Zatrudnienia 65.1 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.1 2020-11
Koszty Pracy 104 2020-09
Wydajność 101 2020-09
Wolne Etaty 173 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 3084 2017-12
Płaca Minimalna 1539 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.3 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2020-09
Populacja 66.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.6 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 22089 2020-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5824 2020-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 36.6 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.6 2020-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2746 2020-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25254 2020-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19431 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 4467 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-12
Inflacja Bazowa 0.2 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.8 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 125 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2020-11
Inflacja Żywności 1 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-12
Cpi Transport 106 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Stopa Międzybankowa -0.5 2020-12
Podaż Pieniądza M1 1694990 2020-11
Podaż Pieniądza M2 2653476 2020-11
Podaż Pieniądza M3 3097122 2020-11
Bilans Banków 10833522 2020-11
Rezerwy Walutowe 190 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 2820150 2020-11
Bilans Banku Centralnego 1686149 2020-11
Tempo Wzrostu Kredytów 8.95 2020-11
Prywatna długu do PKB 266 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3559 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -1413 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Eksport 39290 2020-11
Import 42849 2020-11
Dług Zagraniczny 6082635 2020-09
Terms of Trade 117 2020-11
Rachunek kapitałowy -17384 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3587 2020-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 73 2020-11
Rezerwy Złota 2436 2020-09
Indeks Terroryzmu 4.61 2019-12
Dochody z Turystyki 1185 2020-11
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 3368 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Bilans Budżetu -177 2020-11
Wydatki Rządowe 139279 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 55.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 239 2020-11
Dług Publiczny 2674 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 410 2020-11
Wnioski o Azyl 8345 2020-09
Rating Kredytowy 92 2021-01
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 68 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 98 2021-01
Przemysłowy PMI 51.5 2021-01
PMI dla Usług 46.5 2021-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47 2021-01
Produkcja Przemysłowa -4.6 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.3 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 72.69 2020-12
Nowe Zamówienia -24.8 2021-01
Bankructwa 254 2020-08
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 53.5 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 186323 2020-12
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 92 2021-01
Produkcja Samochodów 2202460 2019-12
Zmiany Zapasów 4183 2020-09
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 45857 2020-11
Produkcja w Górnictwie -2.2 2020-11
Produkcja Stali 1149 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -18 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -15.7 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 309748 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 372815 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.53 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2020-11
Kredyt Konsumencki 1541995 2020-11
Cena Benzyny 1.79 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.8 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.12 2019-12
Wydatki Osobiste -18.9 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -5.7 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 35800 2020-11
PMI dla Budownictwa 40.5 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 38100 2020-11
Sprzedaż Nowych Domów 24308 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3079943 2021-01
Śmierć koronawirusa 74106 2021-01
Odzyskany koronawirus 219152 2021-01
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12
Łóżka OIOM 428 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.