FRANCJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 9.1 2018-06
Inflacja 2.2 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy -5632 2018-08
Dług Publiczny do PKB 97 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 4968 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.78 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 % 2018-06
PKB 2582 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 569518 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 130599 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 42568 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 38606 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7799 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 27954 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 57866 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 289588 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 22624 W Mln Eur 2018-06
Media w PKB 12611 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 % 2018-06
Pracujący 28070 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3473 Tysiąc 2018-08
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.6 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.2 % 2018-08
Koszty Pracy 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 119 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 265 Tysiąc 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 2998 Eur / Miesiąc 2015-12
Płaca Minimalna 1498 Eur / Miesiąc 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 % 2018-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 67.19 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 21682 Tysiąc 2018-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5780 Tysiąc 2018-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 10.8 Tysiąc 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.2 % 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1030 Eur / Miesiąc 2017-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2778 Tysiąc 2018-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25180 Tysiąc 2018-06
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19400 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 4838 Tysiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3160 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1630 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.7 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 117 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 2.8 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M1 1271586 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 2138974 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 2543801 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banków 9014882 W Mln Eur 2018-08
Rezerwy Walutowe 144 Mld Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2436355 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 1074211 W Mln Eur 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów 6.06 % 2018-08
Prywatna długu do PKB 234 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5632 W Mln Eur 2018-08
Eksport 41324 W Mln Eur 2018-08
Import 46956 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -1609 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 5157170 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 114 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy -5512 W Mln Eur 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3013 W Mln Eur 2018-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43 W Mln Eur 2018-08
Rezerwy Złota 2436 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 15 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 5.96 2016-12
Dochody z Turystyki 7353 W Mln Eur 2018-08
Przyjazdy Turystów 82600 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 2162 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -97.3 Mld Eur 2018-08
Wydatki Rządowe 135762 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 56.5 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 198 Mld Eur 2018-08
Dług Publiczny 2300 Mld Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 264 Mld Eur 2018-08
Wnioski o Azyl 8620 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 56287 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 52.5 2018-09
PMI dla Usług 54.8 Punkty Indeksowe 2018-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 1.6 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 85 % 2018-09
Nowe Zamówienia -5.3 Punkty Indeksowe 2018-09
Bankructwa 299 Firmy 2018-07
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -11.7 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 160318 2018-09
Szybkość Internetu 10757 KBps 2017-03
Adresy IP 29887339 IP 2017-03
Zmiany Zapasów 4471 W Mln Eur 2018-06
Index Konkurencyjności 78.01 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 17 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 23 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 39273 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 8.8 % 2018-08
Produkcja Stali 944 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 94 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 307426 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355091 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.32 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.85 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 1371531 W Mln Eur 2018-08
Cena Benzyny 1.86 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.6 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 89.47 % 2016-12
Wydatki Osobiste 0.8 % 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.1 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 34600 2018-08
PMI dla Budownictwa 50.8 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.9 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 46300 Jednostki 2018-08
Sprzedaż Nowych Domów 34096 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 24.37 mm 2015-12
Temperatura 7.7 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.