Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-07
Indeks Giełdowy 6569 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.09 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2021-03
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 101 2021-07
Inflacja 1.5 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 68058581 2021-07
Stopa Procentowa 0 2021-07
Bilans Handlowy -6801 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -2288 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 116 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 110 2021-07
Przemysłowy PMI 58.1 2021-07
PMI dla Usług 57 2021-07
Optymizm Konsumentów 102 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.9 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 5890062 2021-07
Śmierć koronawirusa 111554 2021-07
Odzyskany koronawirus 383768 2021-07
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2021-03
PKB 2603 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 555608 2021-03
Środki Trwałe Brutto 135100 2021-03
Pkb Per Capita 40560 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 42026 2020-12
Rolnictwo w PKB 7891 2021-03
Budownictwo w PKB 25910 2021-03
Przemysł w PKB 56263 2021-03
Usługi w PKB 278221 2021-03
Transport w PKB 17595 2021-03
Media w PKB 12419 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-03
Pracujący 28275 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3490 2021-05
Wskaźnik Zatrudnienia 66.5 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.5 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.2 2021-05
Koszty Pracy 106 2021-03
Wydajność 99.87 2021-03
Wolne Etaty 278 2021-05
Przeciętne Wynagrodzenia 3137 2018-12
Płaca Minimalna 1555 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.6 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2021-03
Populacja 67.29 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 22192 2020-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5813 2021-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -134 2021-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.4 2021-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2732 2021-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25324 2021-03
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19511 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 4487 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 101 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 68058581 2021-07
Przypadki koronawirusa 5890062 2021-07
Śmierć koronawirusa 111554 2021-07
Odzyskany koronawirus 383768 2021-07
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12
Łóżka OIOM 428 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-06
Inflacja Bazowa 0.9 2021-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.2 2021-05
Wskaźnik Cen Importowych 131 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2021-05
Inflacja Żywności -0.3 2021-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-06
Cpi Transport 110 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-07
Stopa Międzybankowa -0.48 2021-06
Podaż Pieniądza M1 1771030 2021-05
Podaż Pieniądza M2 2764135 2021-05
Podaż Pieniądza M3 3209202 2021-05
Bilans Banków 10948273 2021-05
Rezerwy Walutowe 186 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2861399 2021-05
Bilans Banku Centralnego 1797224 2021-05
Tempo Wzrostu Kredytów 4.97 2021-05
Prywatna długu do PKB 264 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6801 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -2288 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Eksport 39361 2021-05
Import 46162 2021-05
Dług Zagraniczny 6284593 2021-03
Terms of Trade 115 2021-05
Rachunek kapitałowy -5161 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 900 2021-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 73 2021-04
Rezerwy Złota 2436 2021-03
Indeks Terroryzmu 4.61 2019-12
Dochody z Turystyki 1710 2021-05
Przyjazdy Turystów 0 2020-12
Bronie Sprzedaży 1995 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 116 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Bilans Budżetu -119 2021-05
Wydatki Rządowe 138444 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 62.1 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 111 2021-05
Dług Publiczny 2739 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 212 2021-05
Wnioski o Azyl 6785 2021-04
Rating Kredytowy 92 2021-07
Wydatki Wojskowe 51572 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 68 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 110 2021-07
Przemysłowy PMI 58.1 2021-07
PMI dla Usług 57 2021-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.8 2021-07
Produkcja Przemysłowa 43.9 2021-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 49.3 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 80.6 2021-06
Nowe Zamówienia -2.5 2021-07
Bankructwa 2309 2021-05
Rejestracje nowych samochodów 199509 2021-06
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 113 2021-07
Produkcja Samochodów 1316371 2020-12
Zmiany Zapasów 5658 2021-03
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2020-12
Ranking Korupcji 23 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 41554 2021-05
Produkcja w Górnictwie 128 2021-04
Produkcja Stali 1155 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.9 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.3 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 294847 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 382163 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.82 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.23 2021-05
Kredyt Konsumencki 1574200 2021-05
Cena Benzyny 1.92 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.7 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.12 2019-12
Wydatki Osobiste 10.4 2021-05

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 164 2021-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 35800 2021-05
PMI dla Budownictwa 48.9 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 29500 2021-05
Sprzedaż Nowych Domów 30497 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.