Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-08
Indeks Giełdowy 4939 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.24 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-03
Inflacja 0.8 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-07
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy -7051 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -8493 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 82 2020-07
Przemysłowy PMI 52.4 2020-07
PMI dla Usług 57.3 2020-07
Optymizm Konsumentów 94 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.6 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 179072 2020-08
Śmierć koronawirusa 30175 2020-08
Odzyskany koronawirus 81500 2020-08
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -13.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19 2020-06
PKB 2716 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 470963 2020-06
Środki Trwałe Brutto 102321 2020-06
Pkb Per Capita 44317 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46184 2019-12
Rolnictwo w PKB 7737 2020-06
Budownictwo w PKB 18605 2020-06
Przemysł w PKB 42661 2020-06
Usługi w PKB 242965 2020-06
Transport w PKB 14950 2020-06
Media w PKB 10216 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-03
Pracujący 28547 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3965 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.2 2020-06
Koszty Pracy 106 2020-03
Wydajność 98 2020-03
Wolne Etaty 212 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3084 2017-12
Płaca Minimalna 1539 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-12
Populacja 66.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 22085 2020-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5793 2020-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -203 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.7 2020-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2776 2020-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25041 2020-03
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19248 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 4641 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-06
Inflacja Bazowa 0.3 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.3 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.7 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 115 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.6 2020-04
Inflacja Żywności 2.6 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-06
Cpi Transport 105 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Stopa Międzybankowa -0.28 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1636073 2020-05
Podaż Pieniądza M2 2570557 2020-05
Podaż Pieniądza M3 2955639 2020-05
Bilans Banków 10422842 2020-06
Rezerwy Walutowe 197 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2735293 2020-05
Bilans Banku Centralnego 1584916 2020-06
Tempo Wzrostu Kredytów 8.53 2020-05
Prywatna długu do PKB 266 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -7051 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -8493 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Eksport 27658 2020-05
Import 34709 2020-05
Dług Zagraniczny 5566480 2019-12
Terms of Trade 121 2020-04
Rachunek kapitałowy 1714 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1153 2020-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 73 2020-05
Rezerwy Złota 2436 2020-03
Indeks Terroryzmu 5.01 2018-12
Dochody z Turystyki 1177 2020-05
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 3368 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Bilans Budżetu -125 2020-06
Wydatki Rządowe 123553 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 55.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 129 2020-06
Dług Publiczny 2380 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 231 2020-06
Wnioski o Azyl 2925 2020-05
Rating Kredytowy 92 2020-08
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 82 2020-07
Przemysłowy PMI 52.4 2020-07
PMI dla Usług 57.3 2020-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.3 2020-07
Produkcja Przemysłowa -23.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 19.6 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25.2 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 66.8 2020-06
Nowe Zamówienia -50.4 2020-07
Bankructwa 227 2020-02
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 55.9 2020-07
Rejestracje nowych samochodów 178982 2020-07
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 85 2020-07
Produkcja Samochodów 2202460 2019-12
Zmiany Zapasów 9826 2020-06
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 54156 2019-12
Produkcja w Górnictwie -18 2020-05
Produkcja Stali 836 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 94 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.6 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 263232 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 372212 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.57 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.62 2020-06
Kredyt Konsumencki 1496144 2020-05
Cena Benzyny 1.66 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 2018-12
Wydatki Osobiste 9 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -23.9 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 31100 2020-06
PMI dla Budownictwa 53.8 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 35400 2020-06
Sprzedaż Nowych Domów 24022 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 179072 2020-08
Śmierć koronawirusa 30175 2020-08
Odzyskany koronawirus 81500 2020-08
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12
Łóżka OIOM 428 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.