Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 5153 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.54 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 8.8 2018-12
Inflacja 1.2 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy -4653 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1117 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 97 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2017-12
Koniunktura w przemyśle 103 2019-01
Przemysłowy PMI 51.2 2019-01
PMI dla Usług 47.8 2019-01
Optymizm Konsumentów 91 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2018-12
PKB 2582 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 572804 2018-12
Środki Trwałe Brutto 132317 2018-12
Pkb Per Capita 42568 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 38606 2017-12
Rolnictwo w PKB 7826 2018-12
Budownictwo w PKB 27883 2018-12
Przemysł w PKB 58059 2018-12
Usługi w PKB 292309 2018-12
Transport w PKB 22873 2018-12
Media w PKB 12573 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.8 2018-12
Pracujący 28184 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3419 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.1 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.1 2018-12
Koszty Pracy 108 2018-09
Wydajność 119 2018-09
Wolne Etaty 202 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2998 2015-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2018-09
Populacja 67.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 22172 2018-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5781 2018-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 8.4 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.3 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2773 2018-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25174 2018-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19404 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4711 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2018-12
Inflacja Bazowa 0.7 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.2 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 116 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2018-12
Inflacja Żywności 2.5 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2018-12
Cpi Transport 106 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M1 1297180 2018-12
Podaż Pieniądza M2 2158923 2018-12
Podaż Pieniądza M3 2542106 2018-12
Bilans Banków 8809519 2018-12
Rezerwy Walutowe 157 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 2468806 2018-12
Bilans Banku Centralnego 1092055 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 6.54 2018-12
Prywatna długu do PKB 234 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4653 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -1117 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2017-12
Eksport 42452 2018-12
Import 47105 2018-12
Dług Zagraniczny 5157170 2018-06
Terms of Trade 115 2018-12
Rachunek kapitałowy 24896 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5192 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43 2018-11
Rezerwy Złota 2436 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 16 2018-08
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Dochody z Turystyki 3418 2018-12
Przyjazdy Turystów 82600 2016-12
Bronie Sprzedaży 2162 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2017-12
Bilans Budżetu -76.05 2018-12
Wydatki Rządowe 136541 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 56.5 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 314 2018-12
Dług Publiczny 2322 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 391 2018-12
Wnioski o Azyl 8620 2018-06
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 56287 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 103 2019-01
Przemysłowy PMI 51.2 2019-01
PMI dla Usług 47.8 2019-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa -1.4 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 85 2019-03
Nowe Zamówienia -11.6 2019-01
Bankructwa 407 2018-10
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -23.7 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 173435 2019-01
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Zmiany Zapasów 2577 2018-12
Index Konkurencyjności 78.01 2018-12
Ranking Konkurencyjności 17 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2018-12
Ranking Korupcji 21 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 56085 2018-12
Produkcja w Górnictwie -0.4 2018-12
Produkcja Stali 1132 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 91 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.8 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 308716 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 358295 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.41 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.7 2018-12
Kredyt Konsumencki 1398540 2018-12
Cena Benzyny 1.69 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.1 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 2017-12
Wydatki Osobiste -1.5 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.5 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 36900 2018-12
PMI dla Budownictwa 49.5 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.9 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 35500 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 31625 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.