Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 5926 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.09 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 8.6 2019-09
Inflacja 1.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -5584 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 483 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 100 2020-01
Przemysłowy PMI 51 2020-01
PMI dla Usług 51.7 2020-01
Optymizm Konsumentów 102 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-09
PKB 2778 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 580160 2019-09
Środki Trwałe Brutto 136712 2019-09
Pkb Per Capita 43664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39556 2018-12
Rolnictwo w PKB 8221 2019-09
Budownictwo w PKB 28518 2019-09
Przemysł w PKB 56815 2019-09
Usługi w PKB 297682 2019-09
Transport w PKB 23135 2019-09
Media w PKB 12083 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.6 2019-09
Pracujący 28438 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3293 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 65.2 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.9 2019-11
Koszty Pracy 103 2019-09
Wydajność 104 2019-09
Wolne Etaty 213 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2988 2016-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-09
Populacja 67.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 22182 2019-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5821 2019-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -10 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.3 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2784 2019-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25444 2019-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19624 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 4556 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 1.1 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 117 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-11
Inflacja Żywności 2.1 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-12
Cpi Transport 109 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-12
Podaż Pieniądza M1 1427353 2019-11
Podaż Pieniądza M2 2310469 2019-11
Podaż Pieniądza M3 2704595 2019-11
Bilans Banków 9317598 2019-12
Rezerwy Walutowe 175 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 2596517 2019-11
Bilans Banku Centralnego 1111369 2019-11
Tempo Wzrostu Kredytów 5.42 2019-11
Prywatna długu do PKB 266 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5584 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 483 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2018-12
Eksport 42048 2019-11
Import 47632 2019-11
Dług Zagraniczny 5685844 2019-06
Terms of Trade 115 2019-11
Rachunek kapitałowy 6019 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2802 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72 2019-11
Rezerwy Złota 2436 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.01 2018-12
Dochody z Turystyki 3289 2019-11
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 1768 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -114 2019-11
Wydatki Rządowe 137994 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 56 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 256 2019-11
Dług Publiczny 2375 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 366 2019-11
Wnioski o Azyl 12155 2019-10
Rating Kredytowy 92 2020-01
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 100 2020-01
Przemysłowy PMI 51 2020-01
PMI dla Usług 51.7 2020-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 2020-01
Produkcja Przemysłowa 1.3 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 83.2 2020-03
Nowe Zamówienia -15.8 2020-01
Bankructwa 257 2019-10
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 10.6 2020-01
Rejestracje nowych samochodów 187399 2019-12
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 104 2020-01
Produkcja Samochodów 2269600 2018-12
Zmiany Zapasów 2537 2019-09
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 48632 2019-11
Produkcja w Górnictwie 6.5 2019-11
Produkcja Stali 1105 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 312820 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 367412 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.78 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.71 2019-11
Kredyt Konsumencki 1472844 2019-11
Cena Benzyny 1.74 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.6 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 2018-12
Wydatki Osobiste 0.1 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.6 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 32900 2019-11
PMI dla Budownictwa 50.9 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 39500 2019-11
Sprzedaż Nowych Domów 27886 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.