Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-05
Indeks Giełdowy 4737 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.07 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-03
Inflacja 0.2 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-04
Bilans Handlowy -3343 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -3348 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 70 2020-05
Przemysłowy PMI 40.3 2020-05
PMI dla Usług 29.4 2020-05
Optymizm Konsumentów 93 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -17.4 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 186238 2020-05
Śmierć koronawirusa 28662 2020-05
Odzyskany koronawirus 67191 2020-05
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5 2020-03
PKB 2890 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 546228 2020-03
Środki Trwałe Brutto 121037 2020-03
Pkb Per Capita 43664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39556 2018-12
Rolnictwo w PKB 8165 2020-03
Budownictwo w PKB 24500 2020-03
Przemysł w PKB 53223 2020-03
Usługi w PKB 280603 2020-03
Transport w PKB 20368 2020-03
Media w PKB 11510 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-03
Pracujący 28574 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 4316 2020-04
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.4 2020-03
Koszty Pracy 103 2019-12
Wydajność 103 2019-12
Wolne Etaty 248 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 3084 2017-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-12
Populacja 66.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 22167 2019-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5800 2019-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 827 2020-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.7 2020-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2787 2019-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25541 2019-12
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19288 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 4719 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-04
Inflacja Bazowa 0.3 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.4 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.7 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 117 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-01
Inflacja Żywności 3.1 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-04
Cpi Transport 104 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-04
Stopa Międzybankowa -0.11 2020-04
Podaż Pieniądza M1 1520175 2020-03
Podaż Pieniądza M2 2439829 2020-03
Podaż Pieniądza M3 2853731 2020-03
Bilans Banków 10208997 2020-03
Rezerwy Walutowe 220 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 2707619 2020-03
Bilans Banku Centralnego 1257864 2020-03
Tempo Wzrostu Kredytów 7.83 2020-03
Prywatna długu do PKB 266 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3343 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -3348 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Eksport 35194 2020-03
Import 38536 2020-03
Dług Zagraniczny 5566480 2019-12
Terms of Trade 115 2020-01
Rachunek kapitałowy -33213 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2613 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72 2020-02
Rezerwy Złota 2436 2020-03
Indeks Terroryzmu 5.01 2018-12
Dochody z Turystyki 1862 2020-03
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 1768 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Bilans Budżetu -52.5 2020-03
Wydatki Rządowe 135427 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 55.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 61.84 2020-03
Dług Publiczny 2380 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 98.95 2020-03
Wnioski o Azyl 9995 2019-11
Rating Kredytowy 92 2020-05
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 70 2020-05
Przemysłowy PMI 40.3 2020-05
PMI dla Usług 29.4 2020-05
Zbiorczy Wskaźnik PMI 30.5 2020-05
Produkcja Przemysłowa -17.3 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -16.2 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -19.3 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 66.8 2020-06
Nowe Zamówienia -54.9 2020-05
Bankructwa 227 2020-02
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 46.9 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 170332 2020-02
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 59 2020-05
Produkcja Samochodów 2202460 2019-12
Zmiany Zapasów 6800 2020-03
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 54156 2019-12
Produkcja w Górnictwie -35.4 2020-03
Produkcja Stali 800 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -17.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 294869 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 369922 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.88 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.77 2020-03
Kredyt Konsumencki 1492111 2020-03
Cena Benzyny 1.46 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 2018-12
Wydatki Osobiste -20.2 2020-04

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -41.7 2020-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 35000 2020-01
PMI dla Budownictwa 3.8 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 30700 2020-01
Sprzedaż Nowych Domów 34601 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 186238 2020-05
Śmierć koronawirusa 28662 2020-05
Odzyskany koronawirus 67191 2020-05
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12
Łóżka OIOM 428 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.