Ostatni Poprzedni
Waluta 1.02 1.03
Indeks Giełdowy 5890 5795 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 4.9 Procent
Stopa Bezrobocia 7.3 7.4 Procent
Inflacja 5.8 5.2 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.7 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -12156 -12649 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -3368 -3424 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 -1.9 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 113 115 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.5 -8.9 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 108 106 Punkty
Przemysłowy PMI 51.4 54.6 Punkty
PMI dla Usług 53.9 58.3 Punkty
Optymizm Konsumentów 82 85 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 -0.6 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 28 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 4.9 Procent
PKB 2630 2729 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 584961 586191 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 141270 140397 W Mln Eur
PKB Per Capita 35765 38897 USD
PKB Per Capita PPP 42026 45834 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 7 -8 Procent
Rolnictwo w PKB 7469 7500 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 28241 28191 W Mln Eur
Przemysł w PKB 55009 54224 W Mln Eur
Usługi w PKB 303512 304245 W Mln Eur
Transport w PKB 22401 22231 W Mln Eur
Media w PKB 11561 12145 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 7.3 7.4 Procent
Pracujący 29142 29026 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 2933 2955 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 68 67.8 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2.4 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.9 16.5 Procent
Koszty Pracy 110 107 Punkty
Wydajność 102 103 Punkty
Wolne Etaty 313 331 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 3183 3137 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 1603 1555 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 0.3 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 109 108 Punkty
Populacja 67.29 67.14 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 62
Zmiana Zatrudnienia 0.6 0.7 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 22867 22796 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5926 5838 Tysiąc
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -21.7 14.6 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.4 73.3 Procent
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2783 2750 Tysiąc
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 26525 26446 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 20126 20530 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 4688 4672 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 5.8 5.2 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.7 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 112 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115 114 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 107 Punkty
Inflacja Bazowa 3.7 3.2 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135 135 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.3 27.9 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 152 152 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 142 145 Punkty
Inflacja Żywności 4.3 3.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.8 0.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 6.5 5.8 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -0.1 0 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 118 Punkty
Cpi Transport 121 120 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 217 217 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 146298462 146144674 dawki
Zakażenia Koronawirusem 23057326 23011998 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 139275 139243 Osoby
Łóżka szpitalne 5.84 5.9 na 1000 osób
Szpitale 44.73 45.33 na jeden milion osób
Lekarze 3.36 3.34 na 1000 osób
Pielęgniarki 11.07 10.77 na 1000 osób
Łóżka OIOM 3 3.04 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa 0.29 0.01 Procent
Podaż Pieniądza M1 1902839 1889171 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 2943060 2937273 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 3368935 3364108 W Mln Eur
Bilans Banków 11760942 11518365 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 238 246 Mld Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 3007689 2983176 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 2064389 2051545 W Mln Eur
Tempo Wzrostu Kredytów 5.73 4.87 Procent
Prywatny dług do PKB 296 264 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -12156 -12649 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -3368 -3424 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1 -1.9 Procent Pkb
Eksport 46740 45993 W Mln Eur
Import 58896 58642 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 6402736 6516931 W Mln Eur
Terms of Trade 107 105 Punkty
Rachunek kapitałowy -12916 9021 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5282 6746 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 21 21 W Mln Eur
Rezerwy Złota 2436 2436 Ton
Crude Oil Imports from Russia 300 401 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 178207 145299 Teradżul
Indeks Terroryzmu 4.61 5.01
Dochody z Turystyki 4399 3369 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 1239 975 Tysiąc
Sprzedaż Broni 1995 3269 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 113 115 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.5 -8.9 Procent Pkb
Bilans Budżetu -82.3 -67.32 Mld Eur
Wydatki Rządowe 142764 142528 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 62.1 55.4 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 136 104 Mld Eur
Dług Publiczny 2813 2834 Mld Eur
Wydatki Budżetu Państwa 198 155 Mld Eur
Wnioski o Azyl 9085 9985 Osoby
Rating Kredytowy 92
Wydatki Wojskowe 51572 50119 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 28 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 68 68 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 45 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23 23 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 108 106 Punkty
Przemysłowy PMI 51.4 54.6 Punkty
PMI dla Usług 53.9 58.3 Punkty
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.5 57 Punkty
Produkcja Przemysłowa -0.45 -0.57 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 -0.3 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.17 0.47 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 79.3 78.09 Procent
Nowe Zamówienia -1.3 -7.9 Punkty
Bankructwa 3444 3303 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 171089 126809
Szybkość Internetu 10757 10016 KBps
Adresy IP 29887339 27078127 IP
Wskaźnik Klimatu Biznesu 104 106 Punkty
Produkcja Samochodów 1316371 2175350 Jednostki
Zmiany Zapasów 7715 4488 W Mln Eur
Index Konkurencyjności 78.81 78.01 Punkty
Ranking Konkurencyjności 15 17
Indeks Percepcji Korupcji 71 69 Punkty
Ranking Korupcji 22 23
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 32
Produkcja Energii Elektrycznej 36742 42953 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -5.92 -2.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 82 85 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 -0.6 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 9.7 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 314597 319167 W Mln Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 395396 395510 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.73 17.36 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.52 1.46 Procent
Kredyt Konsumencki 1655997 1648336 W Mln Eur
Cena Benzyny 2.27 2.2 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.3 67.3 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 102 98.12 Procent
Wydatki Osobiste 0.7 -0.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 5.2 1 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 126 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 40800 40900
PMI dla Budownictwa 46.4 50.9 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64 64.1 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 30800 28400 Jednostki
Sprzedaż Nowych Domów 29364 28834 Jednostki
Stosunek ceny do czynszu 127 125


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.