Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2020-10
Indeks Giełdowy 4593 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 18.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-09
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-06
Inflacja 0 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy -7708 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -4700 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 93 2020-10
Przemysłowy PMI 51 2020-10
PMI dla Usług 46.5 2020-10
Optymizm Konsumentów 94 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.2 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 1250705 2020-10
Śmierć koronawirusa 35719 2020-10
Odzyskany koronawirus 116533 2020-10
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 18.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-09
PKB 2716 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 557205 2020-09
Środki Trwałe Brutto 131423 2020-09
Pkb Per Capita 44317 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46184 2019-12
Rolnictwo w PKB 8035 2020-09
Budownictwo w PKB 27226 2020-09
Przemysł w PKB 52806 2020-09
Usługi w PKB 282639 2020-09
Transport w PKB 19113 2020-09
Media w PKB 11447 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-06
Pracujący 27800 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3606 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 64.4 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.6 2020-09
Koszty Pracy 112 2020-06
Wydajność 86.15 2020-06
Wolne Etaty 254 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3084 2017-12
Płaca Minimalna 1539 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 105 2020-06
Populacja 66.98 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.6 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 21778 2020-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5736 2020-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -15.2 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.4 2020-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2751 2020-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 24833 2020-06
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19098 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 4509 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-09
Inflacja Bazowa 0.5 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.4 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 124 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2020-08
Inflacja Żywności 1.5 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-09
Cpi Transport 104 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.42 2020-09
Podaż Pieniądza M1 1683234 2020-09
Podaż Pieniądza M2 2665078 2020-09
Podaż Pieniądza M3 3088518 2020-09
Bilans Banków 10563209 2020-08
Rezerwy Walutowe 196 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2779342 2020-08
Bilans Banku Centralnego 1641227 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 8.72 2020-08
Prywatna długu do PKB 266 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -7708 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -4700 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2019-12
Eksport 35357 2020-08
Import 43065 2020-08
Dług Zagraniczny 6061111 2020-06
Terms of Trade 117 2020-08
Rachunek kapitałowy -9449 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2500 2020-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 73 2020-08
Rezerwy Złota 2436 2020-06
Indeks Terroryzmu 5.01 2018-12
Dochody z Turystyki 4666 2020-08
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 3368 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2019-12
Bilans Budżetu -166 2020-08
Wydatki Rządowe 139147 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 55.6 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 168 2020-08
Dług Publiczny 2638 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 299 2020-08
Wnioski o Azyl 6845 2020-08
Rating Kredytowy 92 2020-10
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 28 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 68 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 93 2020-10
Przemysłowy PMI 51 2020-10
PMI dla Usług 46.5 2020-10
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.3 2020-10
Produkcja Przemysłowa -6.2 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 75.44 2020-09
Nowe Zamówienia -33 2020-09
Bankructwa 122 2020-05
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 42.3 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 168290 2020-09
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 90 2020-10
Produkcja Samochodów 2202460 2019-12
Zmiany Zapasów 2845 2020-09
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 54156 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2.1 2020-08
Produkcja Stali 963 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 94 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.2 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 308110 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 362885 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 27.41 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.13 2020-08
Kredyt Konsumencki 1517270 2020-08
Cena Benzyny 1.63 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 62.7 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.12 2019-12
Wydatki Osobiste -5.1 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 39000 2020-09
PMI dla Budownictwa 47.3 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 38600 2020-09
Sprzedaż Nowych Domów 20380 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1250705 2020-10
Śmierć koronawirusa 35719 2020-10
Odzyskany koronawirus 116533 2020-10
Łóżka szpitalne 5.98 2017-12
Szpitale 45.55 2017-12
Lekarze 3.37 2018-12
Pielęgniarki 10.8 2018-12
Łóżka OIOM 428 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.