Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 5651 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.04 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-06
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -5019 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -2487 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 102 2019-09
Przemysłowy PMI 50.1 2019-09
PMI dla Usług 51.1 2019-09
Optymizm Konsumentów 104 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
PKB 2778 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 578492 2019-06
Środki Trwałe Brutto 134458 2019-06
Pkb Per Capita 43664 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39556 2018-12
Rolnictwo w PKB 8436 2019-06
Budownictwo w PKB 28296 2019-06
Przemysł w PKB 57182 2019-06
Usługi w PKB 295995 2019-06
Transport w PKB 23088 2019-06
Media w PKB 12176 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-06
Pracujący 28383 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3373 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.2 2019-08
Koszty Pracy 108 2019-06
Wydajność 104 2019-06
Wolne Etaty 323 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 2988 2016-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-06
Populacja 67.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 22139 2019-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5805 2019-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -20.1 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2783 2019-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25396 2019-06
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19591 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 4668 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Inflacja Bazowa 0.9 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.7 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-07
Inflacja Żywności 2.1 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-09
Cpi Transport 107 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M1 1398928 2019-07
Podaż Pieniądza M2 2279384 2019-07
Podaż Pieniądza M3 2680407 2019-07
Bilans Banków 9967149 2019-08
Rezerwy Walutowe 178 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2565106 2019-07
Bilans Banku Centralnego 1161414 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów 5.65 2019-07
Prywatna długu do PKB 257 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5019 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -2487 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 42818 2019-08
Import 47836 2019-08
Dług Zagraniczny 5685844 2019-06
Terms of Trade 115 2019-07
Rachunek kapitałowy -4787 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1819 2019-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72 2019-08
Rezerwy Złota 2436 2019-09
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Dochody z Turystyki 7382 2019-08
Przyjazdy Turystów 89300 2018-12
Bronie Sprzedaży 1768 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -123 2019-08
Wydatki Rządowe 136971 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 56 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 181 2019-08
Dług Publiczny 2375 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 273 2019-08
Wnioski o Azyl 11080 2019-07
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 59542 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 102 2019-09
Przemysłowy PMI 50.1 2019-09
PMI dla Usług 51.1 2019-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.6 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 83.4 2019-09
Nowe Zamówienia -11 2019-09
Bankructwa 272 2019-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -21.2 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 179523 2019-09
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Produkcja Samochodów 2269600 2018-12
Zmiany Zapasów 3286 2019-06
Index Konkurencyjności 78.81 2019-12
Ranking Konkurencyjności 15 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2018-12
Ranking Korupcji 21 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 39804 2019-08
Produkcja w Górnictwie -3.1 2019-08
Produkcja Stali 1050 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 311496 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 365896 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.94 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2019-08
Kredyt Konsumencki 1450457 2019-08
Cena Benzyny 1.7 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.2 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 2017-12
Wydatki Osobiste 0 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.3 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 30000 2019-08
PMI dla Budownictwa 51.1 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.4 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 16300 2019-08
Sprzedaż Nowych Domów 33922 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.