Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-09
Stopa Bezrobocia 9.1 2018-09
Inflacja 1.9 2018-11
Stopa Procentowa 0 2018-11
Bilans Handlowy -4052 2018-10
Dług Publiczny do PKB 97 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-12
Indeks Giełdowy 4780 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.75 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 % 2018-09
PKB 2582 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 571650 W Mln Eur 2018-09
Środki Trwałe Brutto 131874 W Mln Eur 2018-09
Pkb Per Capita 42568 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 38606 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7833 W Mln Eur 2018-09
Budownictwo w PKB 27897 W Mln Eur 2018-09
Przemysł w PKB 58011 W Mln Eur 2018-09
Usługi w PKB 291386 W Mln Eur 2018-09
Transport w PKB 23077 W Mln Eur 2018-09
Media w PKB 12484 W Mln Eur 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 % 2018-09
Pracujący 28184 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 3426 Tysiąc 2018-10
Wskaźnik Zatrudnienia 65.9 % 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 % 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.5 % 2018-10
Koszty Pracy 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wydajność 119 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 289 Tysiąc 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2998 Eur / Miesiąc 2015-12
Płaca Minimalna 1498 Eur / Miesiąc 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Populacja 67.19 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 21849 Tysiąc 2018-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5780 Tysiąc 2018-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -9.7 Tysiąc 2018-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.3 % 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 Eur / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 Eur / Miesiąc 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2778 Tysiąc 2018-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25174 Tysiąc 2018-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19428 Tysiąc 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 4949 Tysiąc 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 Eur / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 Eur / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 0.8 % 2018-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.9 % 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 117 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 1.9 % 2018-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 108 Punkty Indeksowe 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-11
Podaż Pieniądza M1 1253994 W Mln Eur 2018-09
Podaż Pieniądza M2 2102384 W Mln Eur 2018-09
Podaż Pieniądza M3 2493932 W Mln Eur 2018-09
Bilans Banków 9079180 W Mln Eur 2018-10
Rezerwy Walutowe 150 Mld Eur 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 2455935 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banku Centralnego 1076393 W Mln Eur 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 5.71 % 2018-10
Prywatna długu do PKB 234 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4052 W Mln Eur 2018-10
Eksport 43226 W Mln Eur 2018-10
Import 47278 W Mln Eur 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących -684 W Mln Eur 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 5157170 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 113 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy 849 W Mln Eur 2018-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17327 W Mln Eur 2018-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43 W Mln Eur 2018-10
Rezerwy Złota 2436 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 16 BBL/D/1K 2018-08
Indeks Terroryzmu 5.96 2016-12
Dochody z Turystyki 4296 W Mln Eur 2018-10
Przyjazdy Turystów 82600 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 2162 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -86.98 Mld Eur 2018-10
Wydatki Rządowe 136130 W Mln Eur 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 56.5 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 254 Mld Eur 2018-10
Dług Publiczny 2300 Mld Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 332 Mld Eur 2018-10
Wnioski o Azyl 8620 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 56287 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 105 Punkty Indeksowe 2018-11
Przemysłowy PMI 50.8 2018-11
PMI dla Usług 55.1 Punkty Indeksowe 2018-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.2 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa -0.7 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 85.2 % 2018-12
Nowe Zamówienia -12.1 Punkty Indeksowe 2018-11
Bankructwa 328 Firmy 2018-08
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -20 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 173573 2018-11
Szybkość Internetu 10757 KBps 2017-03
Adresy IP 29887339 IP 2017-03
Zmiany Zapasów 3229 W Mln Eur 2018-09
Index Konkurencyjności 78.01 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 17 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 23 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 40836 Gigawatogodzina 2018-09
Produkcja w Górnictwie 3.1 % 2018-10
Produkcja Stali 1309 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 308517 W Mln Eur 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 355091 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.32 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.67 % 2018-10
Kredyt Konsumencki 1385414 W Mln Eur 2018-10
Cena Benzyny 1.73 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.6 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 % 2017-12
Wydatki Osobiste 0.8 % 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.8 % 2018-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 42300 2018-10
PMI dla Budownictwa 54 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.9 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 35500 Jednostki 2018-10
Sprzedaż Nowych Domów 27395 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 24.37 mm 2015-12
Temperatura 7.7 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.