Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-04
Indeks Giełdowy 5580 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.37 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2018-12
Stopa Bezrobocia 8.8 2018-12
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy -4002 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -778 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 97 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2017-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-03
Przemysłowy PMI 49.6 2019-04
PMI dla Usług 50.5 2019-04
Optymizm Konsumentów 96 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2018-12
PKB 2582 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 573345 2018-12
Środki Trwałe Brutto 132308 2018-12
Pkb Per Capita 42568 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 38606 2017-12
Rolnictwo w PKB 7828 2018-12
Budownictwo w PKB 27898 2018-12
Przemysł w PKB 58030 2018-12
Usługi w PKB 292497 2018-12
Transport w PKB 22971 2018-12
Media w PKB 12532 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.8 2018-12
Pracujący 28209 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3366 2019-02
Wskaźnik Zatrudnienia 66.1 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 3.4 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.1 2019-02
Koszty Pracy 108 2018-12
Wydajność 103 2018-12
Wolne Etaty 260 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 2998 2015-12
Płaca Minimalna 1521 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2018-12
Populacja 67.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 22172 2018-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5783 2018-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -48 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.3 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1790 2018-12
Koszty Utrzymania 1080 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2780 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25245 2018-12
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19462 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 4711 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 0.5 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-02
Inflacja Żywności 2.5 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-03
Cpi Transport 107 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-03
Podaż Pieniądza M1 1310782 2019-02
Podaż Pieniądza M2 2176572 2019-02
Podaż Pieniądza M3 2578634 2019-02
Bilans Banków 9363857 2019-02
Rezerwy Walutowe 157 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2492139 2019-02
Bilans Banku Centralnego 1128701 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 6.06 2019-02
Prywatna długu do PKB 257 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -4002 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -778 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.3 2018-12
Eksport 42858 2019-02
Import 46859 2019-02
Dług Zagraniczny 5157170 2018-06
Terms of Trade 114 2019-02
Rachunek kapitałowy -7227 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3837 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43 2018-11
Rezerwy Złota 2436 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.48 2017-12
Dochody z Turystyki 2810 2019-02
Przyjazdy Turystów 82600 2016-12
Bronie Sprzedaży 2162 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2017-12
Bilans Budżetu -36.9 2019-02
Wydatki Rządowe 136594 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 56.5 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 36.65 2019-02
Dług Publiczny 2322 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 64.09 2019-02
Wnioski o Azyl 9800 2018-11
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 56287 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-03
Przemysłowy PMI 49.6 2019-04
PMI dla Usług 50.5 2019-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50 2019-04
Produkcja Przemysłowa 0.6 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.8 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 85 2019-03
Nowe Zamówienia -12.6 2019-02
Bankructwa 313 2019-01
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -1.6 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 179002 2019-03
Szybkość Internetu 10757 2017-03
Adresy IP 29887339 2017-03
Produkcja Samochodów 2227000 2017-12
Zmiany Zapasów 2808 2018-12
Index Konkurencyjności 78.01 2018-12
Ranking Konkurencyjności 17 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2018-12
Ranking Korupcji 21 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 32 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 53011 2019-02
Produkcja w Górnictwie 6.5 2019-02
Produkcja Stali 1248 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 96 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 308679 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 362599 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.25 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.73 2019-02
Kredyt Konsumencki 1404757 2019-02
Cena Benzyny 1.74 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.5 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 2017-12
Wydatki Osobiste -0.4 2019-02
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.4 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 30900 2019-02
PMI dla Budownictwa 49 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.4 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 27500 2019-02
Sprzedaż Nowych Domów 31625 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.