FRANCJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 9.1 2018-06
Inflacja 2.3 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy -6248 2018-06
Dług Publiczny do PKB 97 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 5349 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.66 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 % 2018-06
PKB 2582 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 569401 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 130581 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 42568 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 38606 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7798 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 27995 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 57768 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 289227 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 22657 W Mln Eur 2018-06
Media w PKB 12627 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 % 2018-06
Pracujący 28070 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3443 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 65.7 % 2018-03
Bezrobocie Długoterminowe 3.6 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.4 % 2018-06
Koszty Pracy 107 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 119 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 296 Tysiąc 2018-05
Przeciętne Wynagrodzenia 2998 Eur / Miesiąc 2015-12
Płaca Minimalna 1498 Eur / Miesiąc 2018-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 % 2018-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 118 Punkty Indeksowe 2018-03
Populacja 67.19 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 21682 Tysiąc 2018-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5794 Tysiąc 2018-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -1.8 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.2 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1030 Eur / Miesiąc 2017-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2779 Tysiąc 2018-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25172 Tysiąc 2018-03
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19407 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 4838 Tysiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3160 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1630 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.9 % 2018-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.4 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 115 Punkty Indeksowe 2018-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 Punkty Indeksowe 2018-05
Inflacja Żywności 1.9 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 109 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M1 1255319 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 2100062 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 2496639 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banków 8777718 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Walutowe 148 Mld Eur 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 2409207 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 1073120 W Mln Eur 2018-06
Tempo Wzrostu Kredytów 5.62 % 2018-06
Prywatna długu do PKB 234 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6248 W Mln Eur 2018-06
Eksport 40929 W Mln Eur 2018-06
Import 47177 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -2333 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 5006398 W Mln Eur 2018-03
Terms of Trade 113 Punkty Indeksowe 2018-05
Rachunek kapitałowy 21656 W Mln Eur 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2927 W Mln Eur 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Złota 2436 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 16 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 5.96 2016-12
Dochody z Turystyki 5520 W Mln Eur 2018-06
Przyjazdy Turystów 82600 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 2162 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -58.87 Mld Eur 2018-06
Wydatki Rządowe 136198 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 56.5 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 159 Mld Eur 2018-06
Dług Publiczny 2255 Mld Eur 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 200 Mld Eur 2018-06
Wnioski o Azyl 8670 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 89.53
Wydatki Wojskowe 56287 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 108 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 53.3 2018-07
PMI dla Usług 54.9 Punkty Indeksowe 2018-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.4 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 1.7 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.6 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 85 % 2018-09
Nowe Zamówienia -5.6 Punkty Indeksowe 2018-07
Bankructwa 291 Firmy 2018-04
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -8.4 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 190134 2018-07
Szybkość Internetu 10757 KBps 2017-03
Adresy IP 29887339 IP 2017-03
Zmiany Zapasów 5208 W Mln Eur 2018-06
Index Konkurencyjności 5.18 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 22 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 70 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 23 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 44850 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie 6.8 % 2018-06
Produkcja Stali 1267 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 307093 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 350671 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.62 % 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.84 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 1358126 W Mln Eur 2018-06
Cena Benzyny 1.83 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.7 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 89.47 % 2016-12
Wydatki Osobiste 0.1 % 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.3 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 Punkty Indeksowe 2018-03
Pozwolenia Na Budowę 41600 2018-06
PMI dla Budownictwa 48.2 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.9 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 35800 Jednostki 2018-06
Sprzedaż Nowych Domów 30059 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33.3 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 59.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 24.37 mm 2015-12
Temperatura 7.7 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Francja - Wskaźniki ekonomiczne.