Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 5316.51 5533 5471 5411 5351 5232
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.29 0.39 0.41 0.44 0.46 0.52
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
Inflacja 1.30 1.5 1.6 1.7 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 -0.3 0.5 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -5324.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
Saldo Obrotów Bieżących -1263.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
Koniunktura w przemyśle 104.00 104 101 100 102 105
Przemysłowy PMI 50.60 51 51.5 52 52.5 53.6
PMI dla Usług 51.70 50.6 51.2 52 52.7 54
Optymizm Konsumentów 96.00 94 92 91 92 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
PKB 2582.50 2890 2890 2890 2920 2920
Pkb W Cenach Stałych 575180.00 576585 579491 580931 583808 590226
Środki Trwałe Brutto 132775.00 132251 133795 134028 134767 136172
Pkb Per Capita 42567.74 43200 43200 43200 43600 43600
Pkb Per Capita Ppp 38605.67 39700 39700 39700 40400 40400
Rolnictwo w PKB 7853.00 7921 7925 7930 7971 8057
Budownictwo w PKB 27871.00 28285 28258 28261 28289 28713
Przemysł w PKB 58369.00 58461 58777 58784 59245 59725
Usługi w PKB 293626.00 293201 295129 296299 298030 301040
Transport w PKB 23156.00 22838 23212 23270 23503 23642
Media w PKB 12727.00 12712 12636 12695 12918 12898
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3382.60 3362 3348 3340 3340 3290
Wskaźnik Zatrudnienia 66.10 65.8 65.9 66.1 66.1 66.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.40 3.2 3.2 3 3 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.20 18.6 18.2 18 18 17.6
Koszty Pracy 108.50 109 109 109 109 110
Przeciętne Wynagrodzenia 2988.00 3016 3010 3016 3016 3034
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.20 102 102 103 103 103
Płaca Minimalna 1521.22 1521 1521 1521 1650 1650
Wzrost Wynagrodzeń 0.40 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6
Populacja 67.19 67.55 67.55 67.43 67.67 67.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -6.10 -7.6 -46.2 -4.4 20.5 -6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.30 72.5 72.5 72.6 72.6 72.8
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2780.20 2870 2880 2900 2900 2950
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1760 1757 1801 1801 1812
Koszty Utrzymania 1080.00 1056 1054 1086 1086 1093
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25245.20 25340 25400 25450 25450 25640
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19495.50 19580 19610 19650 19650 19790
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5783.00 5750 5790 5800 5800 5850
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1589 1586 1620 1620 1629
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3481 3474 3139 3139 3158
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.30 1.5 1.6 1.7 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 -0.3 0.5 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.22 105 105 105 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.53 103 103 104 104 105
Inflacja Bazowa 0.70 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.10 104 106 106 107 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.90 1.9 2.1 2.4 2.4 2.3
Inflacja Żywności 2.50 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.11 105 106 107 107 109
Cpi Transport 108.24 108 108 108 108 110
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Podaż Pieniądza M2 2195141.00 2250000 2290000 2320000 2320000 2420000
Bilans Banków 9303091.00 9550000 9610000 9650000 9650000 9780000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2510920.00 2580000 2600000 2620000 2620000 2860000
Tempo Wzrostu Kredytów 5.66 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2
Prywatna długu do PKB 257.13 221 221 221 217 217
Bilans Banku Centralnego 1104327.00 1370000 1400000 1450000 1450000 1750000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -5324.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
Saldo Obrotów Bieżących -1263.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Import 48525.00 47400 48140 48500 49100 50500
Eksport 43201.00 42600 43240 44360 45150 47150
Dług Zagraniczny 5157170.00 5150000 5170000 5190000 5190000 5250000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4070.00 1500 3460 3720 3720 4330
Rezerwy Złota 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
Dochody z Turystyki 3477.00 4950 4790 2680 2680 2750
Przyjazdy Turystów 86900.00 85700 85700 85700 86200 86200
Wydobycie Ropy Naftowej 15.00 15 15 15 15 15
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
Bilans Budżetu -40.71 -58 -73 -65 207 -62
Wydatki Rządowe 136745.00 137463 137954 138370 138796 140584
Wydatków Rządowych W Pkb 56.00 55.7 55.7 55.7 54.4 54.4
Dochody Budżetu Państwa 65.66 170 247 322 322 327
Dług Publiczny 2322.30 2400 2410 2410 2410 2470
Wydatki Budżetu Państwa 90.85 228 320 387 115 389
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 104.00 104 101 100 102 105
Przemysłowy PMI 50.60 51 51.5 52 52.5 53.6
PMI dla Usług 51.70 50.6 51.2 52 52.7 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.30 50.8 51.5 52 52.6 53.8
Produkcja Przemysłowa -0.90 2.9 2.5 2.2 2.2 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.90 -0.2 0.2 0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.50 2.5 2.2 1.9 1.9 2.2
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -4.20 11.5 15.7 19 19 22
Rejestracje nowych samochodów 175303.00 186500 191500 195100 195100 199400
Produkcja w Górnictwie 8.00 2.7 2.6 2.5 2.5 2.2
Produkcja Stali 1382.67 1500 1400 1300 1300 1380
Zmiany Zapasów 3899.00 6000 7500 5100 4500 4500
Produkcja Energii Elektrycznej 53382.00 41500 41500 56200 56200 56800
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 96.00 94 92 91 92 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 4.2 3.8 3.6 3.6 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 309808.00 311107 312965 312692 314455 317695
Rozporządzalny Dochód Osobisty 362599.00 359980 363311 367313 368038 373190
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.50 56 56 56 56 52
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 84.6 84.6 84.6 83.5 83.5
Wydatki Osobiste -0.10 -0.3 0.5 0.7 0.7 0.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.70 1.77 1.77 1.77 2.02 2.02
Kredyt Konsumencki 1411522.00 1374424 1395843 1416721 1432695 1439389
Cena Benzyny 1.81 1.68 1.64 1.6 1.56 1.56
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 6.20 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.50 109 110 111 111 115
Rozpoczęte Budowy Domów 33000.00 37100 37400 47800 47800 50300
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.40 63.2 63.2 63.2 63 63
Sprzedaż Nowych Domów 30863.00 34800 32400 38500 38500 40200
PMI dla Budownictwa 50.80 52.5 53.4 54.2 54.2 54
Pozwolenia Na Budowę 37200.00 45400 46900 40200 45200 45100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.