Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Indeks Giełdowy 5827.31 5718 5513 5315 5124 4763
Waluta 1.02 1.03 1.02 1.01 1 0.97
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.80 1.97 2.17 2.39 2.63 3.18

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 1.5 1.3 1.9 1.8 1.9
Stopa Bezrobocia 7.30 7.5 7.3 7.4 7.3 7.4
Inflacja 5.80 6.9 7.3 5.2 4.5 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Bilans Handlowy -12156.10 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
Saldo Obrotów Bieżących -3368.00 -2890 -1640 -750 -1000 -1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.2 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9
Dług Publiczny do PKB 112.90 112 112 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -6.50 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3 -3.3
PMI dla Usług 53.90 54.4 54.8 54.6 54.5 54.3
Koniunktura w Przemyśle 108.00 107 105 106 107 107
Przemysłowy PMI 51.40 54.6 55 54.8 54.6 54.5
Optymizm Konsumentów 82.00 89 98 103 105 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -1 0.5 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 1.5 1.3 1.9 1.8 1.9
PKB 2630.32 2820 2820 2820 2820 2990
Pkb W Cenach Stałych 584961.00 588060 592358 593811 596075 605094
Środki Trwałe Brutto 141270.00 146127 142998 142222 143954 144924
PKB Per Capita 35765.38 43400 43400 43400 43400 44100
PKB Per Capita PPP 42025.62 46340 46340 46340 46340 47040
Rolnictwo w PKB 7469.00 7812 7636 7598 7611 7742
Budownictwo w PKB 28241.00 29346 28661 28557 28778 29100
Przemysł w PKB 55009.00 56813 55253 54929 56054 55973
Usługi w PKB 303512.00 299219 305798 308200 309279 314056
Transport w PKB 22401.00 21379 22029 22520 22827 22948
Media w PKB 11561.00 12608 12425 12303 11781 12537

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 7.30 7.5 7.3 7.4 7.3 7.4
Pracujący 29141.90 28700 28690 28690 28690 28750
Bezrobotni Zarejestrowani 2932.90 3210 3180 3180 3180 3140
Wskaźnik Zatrudnienia 68.00 66.8 66.9 66.9 66.9 67
Bezrobocie Długoterminowe 2.20 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.90 16.1 15.9 16 15.9 15.9
Koszty Pracy 109.80 106 106 107 110 108
Przeciętne Wynagrodzenia 3183.00 3196 3199 3193 3202 3221
Wynagrodzenia w Przemyśle 109.10 107 107 108 110 109
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
Płaca Minimalna 1603.12 1610 1610 1610 1610 1690
Populacja 67.29 67.75 67.75 67.75 67.75 68.15
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -21.70 -34 -30 -30 -30 -30
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.40 72.6 72.5 72.5 72.5 72.9
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 26525.20 25650 25690 25690 25690 25700
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 20126.30 19840 19880 19880 19880 19900
Zmiana Zatrudnienia 0.60 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 5.80 6.9 7.3 5.2 4.5 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.52 113 114 116 116 119
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114.57 114 116 117 118 120
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.96 106 106 107 108 109
Inflacja Bazowa 3.70 1.5 1.4 1.4 1.4 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134.80 116 124 137 138 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.30 3.5 2.2 2.2 2.2 2
Inflacja Żywności 4.30 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118.78 114 118 121 124 124
Cpi Transport 121.21 121 122 123 123 124

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Stopa Międzybankowa 0.29 1.04 1.54 1.79 2.04 2.04
Bilans Banków 11760942.00 11580000 11570000 11590000 11600000 11870000
Kredyty dla Sektora prywatnego 3007689.00 2980841 2961000 3058262 3114436 3168360
Tempo Wzrostu Kredytów 5.73 4.1 4.4 4.4 4.4 3.6
Prywatny dług do PKB 296.50 268 268 268 268 264
Bilans Banku Centralnego 2064389.00 2051000 2110000 2110000 2110000 2190000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -12156.10 -2620 -3000 -3330 -4420 -3740
Saldo Obrotów Bieżących -3368.00 -2890 -1640 -750 -1000 -1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.00 -1.2 -1.2 -0.9 -0.9 -0.9
Import 58895.80 48500 49100 50150 51100 54000
Eksport 46739.80 45500 45770 45730 45750 50260
Dług Zagraniczny 6402736.00 6445000 6461000 6461000 6461000 6511000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5282.00 3200 2520 2520 2520 2990
Dochody z Turystyki 4399.00 4450 3470 3470 3470 3990
Przyjazdy Turystów 1239.00 2650 2000 2000 2000 2280

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 112.90 112 112 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -6.50 -4.7 -4.7 -3.3 -3.3 -3.3
Bilans Budżetu -82.30 -135 -116 -116 -116 -110
Wydatki Rządowe 142764.00 147000 147000 147000 145477 151000
Wydatków Rządowych W Pkb 62.10 56 56 56 56 55
Dochody Budżetu Państwa 135.58 191 324 324 324 332
Dług Publiczny 2813.00 2750 2790 2790 2790 2850
Wydatki Budżetu Państwa 198.50 326 440 440 440 442

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 68.00 59.2 68 68 68 68
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.00 14.2 23 23 23 23

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
PMI dla Usług 53.90 54.4 54.8 54.6 54.5 54.3
Koniunktura w Przemyśle 108.00 107 105 106 107 107
Przemysłowy PMI 51.40 54.6 55 54.8 54.6 54.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.50 54.4 54.6 54.6 54.6 54.6
Produkcja Przemysłowa -0.45 3.2 2.9 2.9 2.9 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.17 3.8 3.2 3.2 3.2 3.2
Rejestracje nowych samochodów 171089.00 184900 205200 205200 205200 215200
Produkcja w Górnictwie -5.92 4 3.6 3.6 3.6 3.6
Wskaźnik Klimatu Biznesu 104.00 110 107 107 107 105

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 82.00 89 98 103 105 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 -1 0.5 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.30 4 3.6 2.3 2.3 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 314597.00 312508 322722 323316 320574 329459
Rozporządzalny Dochód Osobisty 395396.00 399770 394743 400652 402909 408264
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.73 14 13.6 13.6 13.6 13.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.30 65 65 65 65 62
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 102.18 98 98 98 98 97
Wydatki Osobiste 0.70 -1 0.7 0.7 0.7 0.7
Cena Benzyny 2.27 2.35 2.44 2.53 2.62 2.62
Kredyt Konsumencki 1655997.00 1648987 1635647 1654947 1679654 1686391
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.52 2.27 2.77 3.02 3.27 3.27

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Budowlana 5.20 3.3 3.2 3.3 3.1 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127.57 127 130 130 130 136
Rozpoczęte Budowy Domów 30800.00 37200 41400 420000 420000 44400
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62
Sprzedaż Nowych Domów 29364.00 29700 38200 38200 38200 43900
PMI dla Budownictwa 50.90 54.5 54.7 54.7 54.7 54.7
Pozwolenia Na Budowę 40800.00 36500 42100 42100 42100 45600


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.