Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 5893.82 5669 5600 5532 5465 5332
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
Stopa Bezrobocia 8.50 8.1 7.8 8 7.6 7.2
Inflacja 0.70 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -5551.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Saldo Obrotów Bieżących -2749.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.5 98.5 98.5 98.5
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Koniunktura w Przemyśle 99.00 100 102 104 105 105
Przemysłowy PMI 50.70 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
PMI dla Usług 52.90 52 52.7 53.4 53.2 54
Optymizm Konsumentów 104.00 95 92 94 97 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
PKB 2777.54 2890 2920 2920 2920 2920
Pkb W Cenach Stałych 580008.00 582371 583602 584855 586968 589359
Środki Trwałe Brutto 136376.00 134347 134870 135937 138013 135959
Pkb Per Capita 43663.60 44200 44800 44800 44800 44800
Pkb Per Capita Ppp 39555.50 39700 40400 40400 40400 40400
Rolnictwo w PKB 8371.00 8424 8468 8529 8471 8525
Budownictwo w PKB 28484.00 28391 28478 28607 28826 28732
Przemysł w PKB 56895.00 57821 58006 57811 57578 58515
Usługi w PKB 297849.00 297797 298361 299251 301423 301370
Transport w PKB 23113.00 22710 23021 23342 23390 22983
Media w PKB 12011.00 12201 12266 12310 12155 12347
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 8.50 8.1 7.8 8 7.6 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3326.70 3340 3336 3332 3310 3290
Wskaźnik Zatrudnienia 66.00 66.1 66.2 66.3 66.5 66.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 3 2.8 3.1 2.7 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.30 18 18.8 18.5 18.7 17.6
Koszty Pracy 107.60 109 109 108 108 110
Przeciętne Wynagrodzenia 2988.00 3016 3016 3009 3000 3034
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.60 103 103 104 104 103
Płaca Minimalna 1521.22 1521 1650 1650 1650 1650
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5
Populacja 67.19 67.33 67.46 67.46 67.46 67.46
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -46.60 -4.4 20.5 -8.6 -30 -6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.00 72.6 72.6 72.7 72.8 72.8
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2782.80 2780 2790 2800 2810 2820
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1801 1801 1803 1797 1812
Koszty Utrzymania 1080.00 1086 1086 1088 1084 1093
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25395.90 25450 25450 25500 25560 25640
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19647.50 19650 19690 19720 19750 19790
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5804.60 5800 5750 5780 5810 5850
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1620 1620 1621 1616 1629
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3139 3139 3142 3132 3158
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.70 1.2 1.4 1.3 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 0.4 0.3 -0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.44 105 105 106 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.87 104 104 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.90 0.9 0.9 1 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.60 106 107 105 103 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.00 0.5 0.7 0.6 1 1.4
Inflacja Żywności 2.10 2.2 2.2 2.1 1.9 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.74 106 107 107 107 107
Cpi Transport 106.82 108 108 109 108 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
Bilans Banków 9789485.00 9750000 9820000 9860000 9910000 9950000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2590030.00 2500900 2541051 2566527 2595887 2530911
Tempo Wzrostu Kredytów 6.27 3.8 3.6 3.2 3 2.7
Prywatna długu do PKB 256.75 245 240 240 240 240
Bilans Banku Centralnego 1123603.00 1250000 1320000 1380000 1420000 1460000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -5551.00 -4140 -3950 -3950 -4260 -3350
Saldo Obrotów Bieżących -2749.00 -590 -2600 -2400 -1240 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Import 47281.00 48500 49100 49680 49990 50500
Eksport 41730.00 44360 45150 45420 46250 47150
Dług Zagraniczny 5685844.00 5170000 5180000 5180000 5210000 5253000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5076.00 3720 3440 1980 3220 4330
Dochody z Turystyki 5992.00 2680 4050 5190 4910 2750
Przyjazdy Turystów 89300.00 85700 86200 86200 86200 86200
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.5 98.5 98.5 98.5
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Bilans Budżetu -109.00 -65 207 -27 -56 -62
Wydatki Rządowe 137592.00 138226 138122 138478 139243 139885
Wydatków Rządowych W Pkb 56.00 55.7 54.4 54.4 54.4 54.4
Dług Publiczny 2375.40 2420 2440 2450 2460 2470
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 33.3 33.3 31 31 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 99.00 100 102 104 105 105
Przemysłowy PMI 50.70 50.5 52.5 52.9 52.7 53.6
PMI dla Usług 52.90 52 52.7 53.4 53.2 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.60 52 52.6 53.2 53 53.8
Produkcja Przemysłowa 0.10 -0.2 0.6 1.1 0.9 1.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.6 -0.8 -0.4 0.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.40 -0.6 0.4 0.8 0.9 1.1
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -21.20 -12 -17 -14 -10 -6
Rejestracje nowych samochodów 178202.00 160100 179100 178400 159100 164400
Produkcja w Górnictwie -2.70 -2 0.5 1.1 1.6 1.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 104.00 95 92 94 97 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.5 0.4 -0.4 0.6 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.10 3.6 3 2.6 2.5 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 312628.00 313830 314547 314922 316380 317596
Rozporządzalny Dochód Osobisty 365896.00 365910 369322 369921 370287 370301
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.20 61 59 59 59 59
Wydatki Osobiste -0.40 0.7 -0.4 -0.2 0.6 0.4
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.68 1.77 2.02 1.75 1.75 2.02
Kredyt Konsumencki 1458818.00 1416721 1428460 1450058 1476324 1433722
Cena Benzyny 1.73 1.54 1.49 1.45 1.4 1.32
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana -0.30 1.1 1.9 2 1.5 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109.73 110 110 111 111 112
Rozpoczęte Budowy Domów 35100.00 33800 36800 32900 32900 36200
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.40 63.2 63 63 63 63
Sprzedaż Nowych Domów 33922.00 30500 28500 32200 26500 34200
PMI dla Budownictwa 50.50 51.2 51.9 51.8 52 52.5
Pozwolenia Na Budowę 39400.00 34200 38200 41900 49100 38100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.