Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
Indeks Giełdowy 4840.38 4616 4562 4510 4458 4356
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 0.67 0.7 0.73 0.77 0.83
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.5 1.8 1.8 1.7 2.2
Stopa Bezrobocia 9.10 8.5 8.1 8 7.7 7.2
Inflacja 1.60 1.7 1.5 1.6 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.5 0.3 -0.3 0.5 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy -5099.00 -3200 -2800 -2200 -2440 -1650
Saldo Obrotów Bieżących -2756.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
Dług Publiczny do PKB 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Koniunktura w przemyśle 103.00 101 105 104 102 101
Przemysłowy PMI 49.70 50.9 54 54.5 54 53.6
PMI dla Usług 49.00 52.9 56 55.7 54.2 54
Optymizm Konsumentów 87.00 91 94 95 97 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.5 1.8 1.8 1.7 2.2
PKB 2582.50 2890 2890 2890 2890 2920
Pkb W Cenach Stałych 571355.00 577181 579808 581639 581068 593852
Środki Trwałe Brutto 131776.00 131478 132981 134148 134016 136965
Pkb Per Capita 42567.74 43200 43200 43200 43200 43600
Pkb Per Capita Ppp 38605.67 39700 39700 39700 39700 40400
Rolnictwo w PKB 7813.00 7946 7965 7954 7946 8121
Budownictwo w PKB 27913.00 28312 28502 28415 28388 29012
Przemysł w PKB 58035.00 58658 58857 59080 59022 60320
Usługi w PKB 291311.00 293375 295071 296555 296263 302781
Transport w PKB 22930.00 23115 23009 23343 23320 23833
Media w PKB 12499.00 12923 12792 12724 12711 12991
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 9.10 8.5 8.1 8 7.7 7.2
Pracujący 28184.20 28450 28550 28620 28700 29100
Bezrobotni Zarejestrowani 3410.80 3369 3362 3348 3340 3290
Wskaźnik Zatrudnienia 65.90 65.7 65.8 65.9 66.1 66.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.40 3.2 3.2 3.2 3 3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.80 19 18.6 18.2 18 17.6
Koszty Pracy 108.20 109 109 110 110 112
Wydajność 118.72 121 122 123 124 127
Wolne Etaty 242.90 334 342 326 232 241
Przeciętne Wynagrodzenia 2998.00 3440 3440 3440 3440 3520
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.00 119 119 120 121 123
Płaca Minimalna 1521.22 1521 1521 1521 1521 1650
Wzrost Wynagrodzeń 0.40 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6
Populacja 67.19 67.55 67.55 67.55 67.55 68.06
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -15.10 17.9 -7.6 -46.2 -4.4 -6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.30 72.6 72.5 72.5 72.6 72.8
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2772.80 2850 2870 2880 2900 2950
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1840 1840 1840 1840 1890
Koszty Utrzymania 1080.00 1190 1190 1190 1190 1250
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25173.60 25280 25340 25400 25450 25640
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19392.30 19530 19580 19610 19650 19790
Zatrudnienie na Pół Etatu 4948.80 4880 4880 4890 4890 4930
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5781.30 5750 5750 5790 5800 5850
Zatrudnienie na Pełny Etat 21849.10 22500 22600 22650 22700 22900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1750 1750 1750 1750 1830
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3270 3270 3270 3270 3360
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.60 1.7 1.5 1.6 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.5 0.3 -0.3 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.47 104 105 105 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.10 109 105 106 116 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.92 103 103 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.70 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.30 104 104 106 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.60 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
Wskaźnik Cen Importowych 116.70 116 117 117 118 120
Wskaźnik Cen Eksportowych 102.10 103 104 105 105 107
Inflacja Żywności 2.50 2.2 2.4 2.3 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.90 105 105 106 107 109
Cpi Transport 106.36 106 108 108 108 110
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Podaż Pieniądza M1 1278057.00 1360000 1390000 1420000 1440000 1590000
Podaż Pieniądza M2 2135809.00 2220000 2250000 2290000 2320000 2420000
Podaż Pieniądza M3 2519941.00 2620000 2660000 2690000 2740000 2850000
Bilans Banków 9099783.00 9450000 9550000 9610000 9650000 9780000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2467815.00 2540000 2580000 2600000 2620000 2860000
Tempo Wzrostu Kredytów 6.29 4 3.6 3.4 3.2 3.2
Prywatna długu do PKB 233.97 221 221 221 221 217
Bilans Banku Centralnego 1093242.00 1320000 1370000 1400000 1450000 1750000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -5099.00 -3200 -2800 -2200 -2440 -1650
Saldo Obrotów Bieżących -2756.00 -2200 -2100 -1720 -590 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 46272.00 44800 45400 46640 47800 49500
Eksport 41173.00 41600 42600 44440 45360 47850
Dług Zagraniczny 5157170.00 5110000 5150000 5170000 5190000 5250000
Terms of Trade 114.30 113 112 111 112 112
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5387.00 4950 1500 3460 3720 4330
Rachunek kapitałowy -13176.00 -18700 2500 -2200 19100 15100
Transfery Pieniężne od Emigrantów 43.00 45 45 45 45 45
Rezerwy Złota 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
Dochody z Turystyki 3157.00 2620 4950 4790 2680 2750
Przyjazdy Turystów 82600.00 85700 85700 85700 85700 86200
Wydobycie Ropy Naftowej 16.00 15 15 15 15 15
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 97.00 98.6 98.6 98.6 98.6 98
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Bilans Budżetu -95.64 -26.8 -58 -73 -64.9 -61.8
Wydatki Rządowe 136072.00 137474 138229 138521 138385 141430
Wydatków Rządowych W Pkb 56.50 55.5 54.5 53.5 52.5 51.5
Dochody Budżetu Państwa 272.21 85 170 247 322 327
Dług Publiczny 2322.30 2380 2400 2410 2410 2470
Wydatki Budżetu Państwa 361.10 112 228 320 387 389
Wnioski o Azyl 8620.00 7150 5900 6250 7400 5100
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 103.00 101 105 104 102 101
Przemysłowy PMI 49.70 50.9 54 54.5 54 53.6
PMI dla Usług 49.00 52.9 56 55.7 54.2 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.70 52.5 55.1 55.4 55.1 54
Produkcja Przemysłowa -2.10 2.5 2.9 2.5 2.2 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 0.5 -0.2 0.2 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.20 2.4 2.5 2.2 1.9 2.2
Stopa Utylizacji Surowców 85.20 85.7 85.7 85.9 85.9 86
Nowe Zamówienia -10.80 -6 -4 -7 -8 -10
Bankructwa 407.00 312 310 295 330 340
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -28.30 4.4 11.5 15.7 19 22
Rejestracje nowych samochodów 162340.00 192000 186500 191500 195100 199400
Produkcja w Górnictwie -2.80 3 2.7 2.6 2.5 2.2
Produkcja Stali 1352.20 1450 1500 1400 1300 1380
Zmiany Zapasów 2589.00 6900 6000 7500 5100 4500
Produkcja Energii Elektrycznej 48906.00 52700 41500 41500 56200 56800
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 87.00 91 94 95 97 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.5 -0.3 0.7 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.00 4.6 4.2 3.8 3.6 2.7
Wydatki Konsumpcyjne 308701.00 312295 312895 314258 313949 320856
Rozporządzalny Dochód Osobisty 358295.00 366000 368000 371000 375000 389000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.41 14.7 14.7 14.8 14.8 15.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.10 56 56 56 56 52
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.29 84.6 84.6 84.6 84.6 83.5
Wydatki Osobiste -0.30 -0.4 -0.3 0.5 0.7 0.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.72 1.67 1.67 1.72 1.77 1.77
Kredyt Konsumencki 1390766.00 1490000 1520000 1550000 1590000 1780000
Cena Benzyny 1.69 1.59 1.55 1.52 1.48 1.48
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 0.50 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.68 108 109 110 111 115
Rozpoczęte Budowy Domów 33700.00 39100 37100 37400 47800 50300
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.90 63.2 63.2 63.2 63.2 63
Sprzedaż Nowych Domów 27395.00 32900 34800 32400 38500 40200
PMI dla Budownictwa 53.00 49.4 52.5 53.4 54.2 54
Pozwolenia Na Budowę 34900.00 47500 46400 49900 50200 55100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.