Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Indeks Giełdowy 5649.08 5426 5360 5294 5228 5101
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.18 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 8.50 8.5 8.1 7.8 8 7.2
Inflacja 1.00 0.9 1.2 1.4 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -4607.00 -4900 -4140 -3950 -3950 -3350
Saldo Obrotów Bieżących 173.00 -1720 -590 -2600 -2400 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.6 98.2 98.2 98.2
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2
Koniunktura w przemyśle 102.00 101 100 102 104 105
Przemysłowy PMI 51.10 51.5 52 52.5 52.9 53.6
PMI dla Usług 53.40 52.9 52 52.7 53.4 54
Optymizm Konsumentów 102.00 101 95 92 94 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 33.3 33.3 33.3 31 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6
PKB 2777.54 2890 2890 2920 2920 2920
Pkb W Cenach Stałych 578492.00 580349 582371 585332 587169 591689
Środki Trwałe Brutto 134458.00 133639 134347 135270 136475 136497
Pkb Per Capita 43663.60 44200 44200 44800 44800 44800
Pkb Per Capita Ppp 39555.50 39700 39700 39700 40400 40400
Rolnictwo w PKB 8436.00 8396 8424 8494 8563 8559
Budownictwo w PKB 28296.00 28348 28391 28562 28720 28846
Przemysł w PKB 57182.00 57777 57821 58178 58040 58746
Usługi w PKB 295995.00 296286 297797 299245 300435 302561
Transport w PKB 23088.00 22644 22710 23089 23434 23074
Media w PKB 12176.00 12148 12201 12303 12359 12396
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 8.50 8.5 8.1 7.8 8 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3393.40 3363 3340 3336 3332 3290
Wskaźnik Zatrudnienia 66.00 65.9 66.1 66.2 66.3 66.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 3.2 2.8 2.5 2.7 2.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.20 19.2 18.8 18.5 18.7 18.3
Koszty Pracy 107.60 109 109 109 108 110
Przeciętne Wynagrodzenia 2988.00 3010 3016 3016 3009 3034
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.10 102 103 103 104 103
Płaca Minimalna 1521.22 1521 1521 1650 1650 1650
Wzrost Wynagrodzeń 0.80 0.4 0.6 0.7 0.4 0.5
Populacja 67.19 67.55 67.43 67.67 67.67 67.67
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 10.80 -26.2 -4.4 20.5 -8.6 -6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.00 72.5 72.6 72.6 72.7 72.8
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2782.80 2780 2780 2790 2800 2820
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1757 1801 1801 1803 1812
Koszty Utrzymania 1080.00 1054 1086 1086 1088 1093
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25395.90 25400 25450 25450 25500 25640
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19591.40 19610 19650 19690 19720 19790
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5804.60 5790 5800 5750 5780 5850
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1586 1620 1620 1621 1629
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3474 3139 3139 3142 3158
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.00 0.9 1.2 1.4 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.86 104 105 105 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.78 103 103 103 104 105
Inflacja Bazowa 0.70 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.70 106 106 107 103 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.00 0.4 0.5 0.7 0.6 1.4
Inflacja Żywności 3.10 2.3 2.2 2.2 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.73 105 106 107 107 107
Cpi Transport 108.73 108 108 108 109 109
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Bilans Banków 9925234.00 9710000 9750000 9820000 9860000 9950000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2565106.00 2475659 2500900 2548584 2562258 2540915
Tempo Wzrostu Kredytów 5.65 4.4 3.8 3.6 3.2 2.7
Prywatna długu do PKB 257.13 245 245 240 240 240
Bilans Banku Centralnego 1161414.00 1220000 1250000 1320000 1380000 1510000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -4607.00 -4900 -4140 -3950 -3950 -3350
Saldo Obrotów Bieżących 173.00 -1720 -590 -2600 -2400 -550
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Import 46849.00 48140 48500 49100 49680 50500
Eksport 42243.00 43240 44360 45150 45420 47150
Dług Zagraniczny 5484334.00 5301062 5170640 5180848 5180848 5253370
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1487.00 3460 3720 3440 1980 4330
Dochody z Turystyki 7841.00 4790 2680 4050 5190 2750
Przyjazdy Turystów 86900.00 85700 85700 86200 86200 86200
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.6 98.6 98.2 98.2 98.2
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.2 -3.2 -2.2 -2.2 -2.2
Bilans Budżetu -109.70 -64 -65 207 -27 -62
Wydatki Rządowe 136971.00 137715 138226 138531 139026 140437
Wydatków Rządowych W Pkb 56.00 55.7 55.7 54.4 54.4 54.4
Dochody Budżetu Państwa 159.24 238 318 72 171 324
Dług Publiczny 2358.90 2410 2420 2440 2450 2470
Wydatki Budżetu Państwa 243.99 302 404 99 227 402
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 33.3 33.3 33.3 31 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 102.00 101 100 102 104 105
Przemysłowy PMI 51.10 51.5 52 52.5 52.9 53.6
PMI dla Usług 53.40 52.9 52 52.7 53.4 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.90 52.5 52 52.6 53.2 53.8
Produkcja Przemysłowa -0.20 0.9 1 1.2 1.5 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.2 0.6 -0.8 -0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.30 0.5 0.4 1 1.2 1.4
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -42.30 -10 -12 -4 -2 5
Rejestracje nowych samochodów 209295.00 154500 160100 179100 187400 164400
Produkcja w Górnictwie -2.00 1.6 1.9 1.7 1.8 2.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 102.00 101 95 92 94 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 3.8 3.6 3 2.6 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 311496.00 313001 313830 315479 316168 318852
Rozporządzalny Dochód Osobisty 365896.00 361448 365910 370417 371384 371764
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.10 61 61 59 59 59
Wydatki Osobiste 0.40 0.5 0.7 -0.4 -0.2 0.4
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Kredyt Konsumencki 1447265.00 1395843 1416721 1432695 1447046 1439389
Cena Benzyny 1.72 1.67 1.63 1.58 1.54 1.54
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana -2.40 2.3 2.5 1.9 2 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.48 110 110 110 111 112
Rozpoczęte Budowy Domów 34200.00 30400 33800 36800 32900 36200
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.40 63.2 63.2 63 63 63
Sprzedaż Nowych Domów 33922.00 32400 34500 28500 36200 40200
PMI dla Budownictwa 52.60 50.5 51.2 51.9 51.8 52.5
Pozwolenia Na Budowę 41400.00 46900 40200 45200 48900 45100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.