Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 6267.28 6075 5942 5811 5684 5429
Waluta 1.20 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.02

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1.1 4.5 1.1 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.90 15.1 2.5 2.7 3.4 3.6
Stopa Bezrobocia 8.00 11 10.8 10.2 9.8 9
Inflacja 1.10 1 1.2 1.4 1.5 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -5248.70 -2520 -5000 -2650 -3650 -3330
Saldo Obrotów Bieżących -2622.00 -2200 -2480 -780 -1870 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 115.70 117 117 117 115 115
Budżet Państwa do PKB -9.20 -4.6 -4.6 -4.6 -3.4 -3.4
Koniunktura w Przemyśle 104.00 106 105 101 102 107
Przemysłowy PMI 59.30 54 53.4 52.9 54 55
PMI dla Usług 48.20 53 52.5 52.5 53.6 54.8
Optymizm Konsumentów 94.00 97 102 101 104 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.9 -1.2 0.6 0.9 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 33.3 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 1.1 4.5 1.1 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.90 15.1 2.5 2.7 3.4 3.6
PKB 2715.52 2510 2510 2510 2650 2650
Pkb W Cenach Stałych 552258.00 522827 544479 601303 567169 587587
Środki Trwałe Brutto 132224.00 118565 121300 138760 135794 140683
Pkb Per Capita 44317.40 42600 42600 42600 43400 43400
Pkb Per Capita Ppp 46183.50 45600 45600 45600 46340 46340
Rolnictwo w PKB 8067.00 7694 9203 8210 8285 8583
Budownictwo w PKB 26439.00 23677 22672 29258 27153 28130
Przemysł w PKB 53987.00 51087 49132 60860 55445 57441
Usługi w PKB 277920.00 268928 280614 306760 285424 295699
Transport w PKB 18920.00 19674 18104 24091 19431 20130
Media w PKB 11650.00 10858 11607 13143 11965 12395

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 8.00 11 10.8 10.2 9.8 9
Pracujący 28217.60 27700 27200 27500 27700 28000
Bezrobotni Zarejestrowani 3576.60 3880 3950 3840 3770 3650
Wskaźnik Zatrudnienia 65.60 64.2 64.5 64.7 65 65.6
Bezrobocie Długoterminowe 3.10 3.7 6.1 5.9 5.3 4.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.20 19 21.4 21.2 20.6 19.8
Koszty Pracy 105.90 107 112 110 106 107
Przeciętne Wynagrodzenia 3084.00 3087 3093 3052 3099 3118
Wynagrodzenia w Przemyśle 105.70 104 106 104 106 107
Wzrost Wynagrodzeń 0.30 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6
Płaca Minimalna 1554.58 1555 1555 1555 1610 1610
Populacja 67.29 67.41 67.41 67.41 67.75 67.75
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 22.90 50 25 -18 -40 -30
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.40 70.6 70.8 71 71.3 71.5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25249.60 24200 24500 24750 24900 25250
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19432.60 18400 18200 18450 18640 19050
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.10 1 1.2 1.4 1.5 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.75 106 106 106 107 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.80 107 107 107 108 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.90 104 104 107 105 106
Inflacja Bazowa 0.90 0.8 1 1.2 1.1 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.00 101 102 105 107 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.80 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8
Inflacja Żywności 0.90 1.4 1.3 1.5 1.6 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.72 106 106 107 109 109
Cpi Transport 108.23 106 105 108 110 109

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
Bilans Banków 10754717.00 11280000 11320000 11470000 11520000 11570000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2830882.00 2951000 2936000 2944000 2932202 2961000
Tempo Wzrostu Kredytów 7.75 4.8 3.6 4 3.4 4.4
Prywatna długu do PKB 264.80 272 272 272 268 268
Bilans Banku Centralnego 1732703.00 1820000 1795000 1780000 1776000 1850000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -5248.70 -2520 -5000 -2650 -3650 -3330
Saldo Obrotów Bieżących -2622.00 -2200 -2480 -780 -1870 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4
Import 43912.40 41200 42250 44500 45860 49100
Eksport 38663.70 36200 38200 40850 41980 45770
Dług Zagraniczny 6082635.00 6372000 6442000 6323000 6384000 6461000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2584.00 3200 2890 3620 3420 2520
Dochody z Turystyki 1183.00 3600 3890 2990 3020 3470
Przyjazdy Turystów 89300.00 64000 64000 64000 79100 79100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 115.70 117 117 117 115 115
Budżet Państwa do PKB -9.20 -4.6 -4.6 -4.6 -3.4 -3.4
Bilans Budżetu -47.47 -40 -100 -65 -140 -116
Wydatki Rządowe 139126.00 151000 152000 149000 148000 147000
Wydatków Rządowych W Pkb 62.10 58 58 58 55 55
Dochody Budżetu Państwa 39.93 132 184 306 79 324
Dług Publiczny 2650.10 2700 2680 2650 2710 2790
Wydatki Budżetu Państwa 75.41 232 322 446 112 440

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 28 28 33.3 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 68.00 68 68 59.2 68 68
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.00 23 23 14.2 23 23

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 104.00 106 105 101 102 107
Przemysłowy PMI 59.30 54 53.4 52.9 54 55
PMI dla Usług 48.20 53 52.5 52.5 53.6 54.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.00 53.5 52.8 52.9 53.8 54.6
Produkcja Przemysłowa -6.60 16.2 5.9 5.1 2.8 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.70 0.9 -1 0.6 0.9 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.10 17 6.8 5.5 4.2 3.2
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 66.70 36 12 15 14 8
Rejestracje nowych samochodów 182624.00 199100 161200 178200 75900 195200
Produkcja w Górnictwie 3.60 24 6.7 5.2 4.4 3.6
Wskaźnik Klimatu Biznesu 95.00 106 102 105 106 104

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 94.00 97 102 101 104 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.9 -1.2 0.6 0.9 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.60 12.3 3.8 4.5 4 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 293091.00 284037 301114 323731 301004 311841
Rozporządzalny Dochód Osobisty 380079.00 353829 415396 380280 390341 404393
Oszczędności Gospodarstw Domowych 22.18 15.2 14.7 14.4 14 13.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.30 68 68 68 65 65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.12 101 101 101 98 98
Wydatki Osobiste 0.00 0.9 -1.2 0.6 1.2 0.7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
Cena Benzyny 1.84 1.7 1.62 1.48 1.46 1.39
Kredyt Konsumencki 1556122.00 1426458 1733869 1466737 1593559 1650927

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -4.70 14.5 6.8 6.2 2.8 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119.49 125 128 126 127 130
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.10 62.8 62.8 62.8 62.5 62.5
Rozpoczęte Budowy Domów 27700.00 32500 32400 39400 29100 41400
Sprzedaż Nowych Domów 26605.00 30450 24500 32200 30600 38200
PMI dla Budownictwa 49.70 53.6 52.8 52.5 53.4 54.7
Pozwolenia Na Budowę 31300.00 31200 31400 39100 36800 42100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.