Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Indeks Giełdowy 4888.14 4812 4707 4603 4502 4301
Waluta 1.18 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.22 0.02 0.04 0.06 0.09 0.14

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.80 8.9 3.2 2.5 1.9 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19.00 -6.2 -3.8 2.5 15.1 2.7
Stopa Bezrobocia 7.80 9.6 11 10.5 10 9.8
Inflacja 0.80 -0.1 -0.1 0.3 1 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.2 0.4 0.4 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -7051.10 -3700 -3350 -520 -6000 -2650
Saldo Obrotów Bieżących -8493.00 -1200 -550 -2200 -2200 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 98.10 116 116 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -3.00 -11.4 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6
Koniunktura w Przemyśle 82.00 86 92 94 93 97
Przemysłowy PMI 52.40 47 50.6 51.2 54 52.9
PMI dla Usług 57.80 46 48 50.8 53 52.5
Optymizm Konsumentów 94.00 95 92 95 97 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.60 -1.6 -0.7 1.1 0.9 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.80 8.9 3.2 2.5 1.9 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -19.00 -6.2 -3.8 2.5 15.1 2.7
PKB 2715.52 2400 2400 2510 2510 2510
Pkb W Cenach Stałych 470963.00 545987 559463 564250 633612 574568
Środki Trwałe Brutto 102321.00 129951 133351 127173 142806 136952
Pkb Per Capita 44317.40 41800 41800 42600 42600 42600
Pkb Per Capita Ppp 46183.50 44400 44400 45600 45600 45600
Rolnictwo w PKB 7737.00 7705 7921 8356 9383 8135
Budownictwo w PKB 18605.00 27069 27729 25700 28859 28477
Przemysł w PKB 42661.00 53967 54737 54826 61566 56215
Usługi w PKB 242965.00 279639 286799 290033 325686 294543
Transport w PKB 14950.00 21462 21750 21489 24131 22337
Media w PKB 10216.00 11266 11421 11771 13218 11729

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.80 9.6 11 10.5 10 9.8
Bezrobotni Zarejestrowani 3964.70 4250 4400 4370 4180 3650
Wskaźnik Zatrudnienia 66.00 63.8 63.4 64 64.2 64.7
Bezrobocie Długoterminowe 3.00 4.1 5.5 5 4.5 4.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.20 22.9 24.3 23.8 23.3 23.3
Koszty Pracy 106.20 102 103 106 107 103
Przeciętne Wynagrodzenia 3084.00 3059 3078 3087 3093 3093
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.10 103 104 104 104 104
Wzrost Wynagrodzeń 0.20 -0.8 -0.2 0.1 0.3 0.5
Płaca Minimalna 1539.42 1539 1539 1590 1590 1590
Populacja 66.98 67.67 67.67 67.91 67.91 67.91
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -202.70 30 25 -32 -16 -18
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.70 70.4 70 70.2 70.6 71
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2776.10 2810 2820 2820 2820 2850
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25041.40 22560 21640 21950 22300 22750
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19248.30 16850 15790 15990 16600 16950
Zmiana Zatrudnienia -0.20 0.3 -0.7 -0.7 0.6 0.4
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5793.10 5810 5850 5850 5850 5900

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.80 -0.1 -0.1 0.3 1 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.2 0.4 0.4 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.23 104 105 105 106 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.05 105 106 106 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.05 103 103 104 104 105
Inflacja Bazowa 0.30 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.30 99.82 108 101 99.29 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.70 -2.8 -1.4 -0.1 0.8 1.2
Inflacja Żywności 2.60 1.9 1.5 2 2.3 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.61 106 106 106 106 108
Cpi Transport 105.37 107 109 105 106 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
Bilans Banków 10422842.00 10980000 11210000 11590000 11280000 11470000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2735293.00 2851000 2892000 2942000 2951000 2944000
Tempo Wzrostu Kredytów 8.53 6.4 5.2 4.5 3.8 2.9
Prywatna długu do PKB 266.47 274 274 272 272 272
Bilans Banku Centralnego 1584916.00 1550000 1590000 1630000 1620000 1610000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -7051.10 -3700 -3350 -520 -6000 -2650
Saldo Obrotów Bieżących -8493.00 -1200 -550 -2200 -2200 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3
Import 34709.40 32990 33500 41070 42200 42500
Eksport 27658.30 30250 32150 40550 36200 37850
Dług Zagraniczny 5566480.00 6210000 6551000 6782000 6672000 6423000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1153.00 -3220 -4330 2950 3200 3620
Dochody z Turystyki 1177.00 2510 2850 3020 4220 3290
Przyjazdy Turystów 89300.00 72000 72000 78000 78000 78000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 98.10 116 116 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -3.00 -11.4 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6
Bilans Budżetu -124.88 -120 -62 -40 -100 -65
Wydatki Rządowe 123553.00 147000 151000 156000 154000 149000
Wydatków Rządowych W Pkb 55.60 63 63 58 58 58
Dochody Budżetu Państwa 129.27 175 285 75 132 306
Dług Publiczny 2380.10 2520 2590 2720 2700 2650
Wydatki Budżetu Państwa 230.55 320 450 115 232 446

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 82.00 86 92 94 93 97
Przemysłowy PMI 52.40 47 50.6 51.2 54 52.9
PMI dla Usług 57.80 46 48 50.8 53 52.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.60 47 49.5 51.1 53.5 52.9
Produkcja Przemysłowa -23.40 -6.3 -3.2 6.5 16.2 5.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 19.60 -1.3 -0.8 1 0.9 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25.20 -7.6 -3.4 7.1 17 5.5
Nowe Zamówienia -50.40 -10 -10 -10 -10 -10
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 55.90 6 1 2 14 5
Rejestracje nowych samochodów 178982.00 129100 164400 125400 149100 178200
Produkcja w Górnictwie -18.00 -7 -4 6.2 24 5.2
Zmiany Zapasów 9826.00 6800 4500 4500 4500 3800

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 94.00 95 92 95 97 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 25.60 -1.6 -0.7 1.1 0.9 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.00 -4.2 -2.3 3.6 12.3 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 263232.00 294658 303069 305009 342503 311252
Rozporządzalny Dochód Osobisty 372212.00 346249 358351 381517 428416 368026
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.57 18 16 16.2 15.2 14.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.90 70 70 68 68 68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 104 104 101 101 101
Wydatki Osobiste 9.00 -1.8 -0.9 1 0.9 0.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.62 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Cena Benzyny 1.66 1.48 1.41 1.34 1.27 1.21
Kredyt Konsumencki 1496144.00 1368371 1427162 1529414 1712950 1465695

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -23.90 -7.2 -4 25 29 6.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.77 104 101 103 106 107
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 63 63 62.8 62.8 62.8
Rozpoczęte Budowy Domów 35400.00 29900 36200 27300 32500 39400
Sprzedaż Nowych Domów 24022.00 19500 26200 28200 30450 32200
PMI dla Budownictwa 53.80 49 50.8 51 53.6 52.5
Pozwolenia Na Budowę 31100.00 28100 36100 33100 31200 39100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.