Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 4173.50 4104 4014 3926 3840 3668
Waluta 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -5.4 -2.3 1 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 -8.8 -6.2 -3 1 1.2
Stopa Bezrobocia 8.10 10.5 12 12.6 12.4 10.8
Inflacja 0.60 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 -0.2 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -5887.00 -4260 -3740 -3350 -3520 -2650
Saldo Obrotów Bieżących -2829.00 -2400 -1200 -550 -2200 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 98.10 101 101 101 105 105
Budżet Państwa do PKB -3.00 -6 -6 -6 -8 -8
Koniunktura w Przemyśle 98.00 91 90 92 94 97
Przemysłowy PMI 43.20 43 47 50.6 51.2 52.9
PMI dla Usług 27.40 42 46 48 50.8 52.5
Optymizm Konsumentów 103.00 89 90 92 95 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 -5.4 -2.3 1 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 -8.8 -6.2 -3 1 1.2
PKB 2890.00 2920 2920 2920 3020 3020
Pkb W Cenach Stałych 579862.00 527907 544365 562466 585661 569216
Środki Trwałe Brutto 137425.00 123325 128524 133302 138799 134902
Pkb Per Capita 43663.60 44800 44800 44800 45400 45400
Pkb Per Capita Ppp 39555.50 40400 40400 40400 38289 38814
Rolnictwo w PKB 8234.00 7511 7707 7987 8316 8083
Budownictwo w PKB 28476.00 25889 26807 27622 28761 27953
Przemysł w PKB 56129.00 52146 53338 54445 56690 55098
Usługi w PKB 298066.00 270448 279180 289124 301047 292594
Transport w PKB 22961.00 21057 21750 22272 23191 22539
Media w PKB 11771.00 10970 11309 11418 11889 11555

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 8.10 10.5 12 12.6 12.4 10.8
Bezrobotni Zarejestrowani 3233.80 3500 3450 3400 3370 3350
Wskaźnik Zatrudnienia 65.90 66.3 66.5 66.6 66.6 66.8
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 5.2 6.7 7.3 7.1 7.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.50 21.5 23 23.6 23.4 23.4
Koszty Pracy 102.80 103 103 103 103 104
Przeciętne Wynagrodzenia 2988.00 3000 3003 3003 3003 3015
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.10 104 104 105 105 105
Wzrost Wynagrodzeń 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Płaca Minimalna 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740
Populacja 66.98 67.67 67.67 67.67 67.91 67.91
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.80 72.7 72.8 72.8 72.8 73
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -31.00 29 30 -6 -6 -10
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1797 1799 1799 1799 1806
Koszty Utrzymania 1080.00 1084 1085 1085 1085 1090
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2786.90 2800 2810 2820 2820 2850
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25541.40 25500 25560 25640 25640 25750
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19741.50 19720 19750 19790 19790 19850
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5799.90 5780 5810 5850 5850 5900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1616 1618 1618 1618 1625
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3132 3136 3136 3136 3148

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.60 1.3 1.1 1.2 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 -0.2 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.53 106 106 106 106 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.27 107 106 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.54 104 104 105 105 106
Inflacja Bazowa 1.30 1 1.2 1.4 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.30 103 104 105 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 0.6 1 1.4 1.4 1.7
Inflacja Żywności 1.80 2.1 1.9 2.5 2.3 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.19 107 107 107 107 109
Cpi Transport 107.42 109 108 110 109 112

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
Bilans Banków 9967881.00 9860000 9910000 9950000 9950000 10570000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2631245.00 2315205 2429448 2522922 2657557 2553198
Tempo Wzrostu Kredytów 5.75 3.2 3 2.7 2.7 2.7
Prywatna długu do PKB 266.47 240 240 240 240 236
Bilans Banku Centralnego 1142561.00 1380000 1420000 1460000 1460000 1590000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -5887.00 -4260 -3740 -3350 -3520 -2650
Saldo Obrotów Bieżących -2829.00 -2400 -1200 -550 -2200 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Import 46231.00 49680 49990 50500 51070 52500
Eksport 40343.00 45420 46250 47150 47550 49850
Dług Zagraniczny 5916444.00 5180000 5210000 5253000 5253000 5323000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4397.00 1980 3220 4330 4330 3620
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72.00 45 45 45 45 45
Dochody z Turystyki 3674.00 5190 4910 2750 2750 2890
Przyjazdy Turystów 89300.00 80200 80200 80200 84500 84500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 98.10 101 101 101 105 105
Budżet Państwa do PKB -3.00 -6 -6 -6 -8 -8
Bilans Budżetu -35.20 -76 -95 -62 -34 -65
Wydatki Rządowe 138693.00 125191 129442 134532 140080 136147
Wydatków Rządowych W Pkb 55.60 57 57 57 56.8 56.8
Dochody Budżetu Państwa 21.06 151 219 324 77 330
Dług Publiczny 2415.10 2450 2460 2470 2470 2510
Wydatki Budżetu Państwa 35.21 227 314 412 111 418

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 98.00 91 90 92 94 97
Przemysłowy PMI 43.20 43 47 50.6 51.2 52.9
PMI dla Usług 27.40 42 46 48 50.8 52.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 28.90 42 47 49.5 51.1 52.9
Produkcja Przemysłowa -2.80 1.1 0.9 1.4 1.4 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 -0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.20 0.8 0.9 1.1 1.1 1.5
Nowe Zamówienia -10.40 -8 -10 -10 -10 -10
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -53.30 -30 -28 -26 -22 -17
Rejestracje nowych samochodów 170332.00 178400 159100 164400 164400 168200
Produkcja w Górnictwie 3.80 1.1 1.6 1.5 1.5 1.2
Zmiany Zapasów 287.00 6200 6800 4500 4500 3800

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 103.00 89 90 92 95 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 2.6 2.5 2.2 2.2 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 313710.00 284215 293534 304299 316847 307950
Rozporządzalny Dochód Osobisty 369922.00 332568 344632 358824 373621 363130
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.88 15.5 15.9 15.4 15.4 15.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.40 59 59 59 59 57
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Wydatki Osobiste -0.10 -0.2 0.6 0.4 0.4 0.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
Cena Benzyny 1.59 1.51 1.44 1.36 1.29 1.23
Kredyt Konsumencki 1492713.00 1308064 1368371 1439030 1507640 1456298

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 0.70 2 1.5 1.7 1.7 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112.27 111 111 112 112 112
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 63 63 63 63 62.8
Rozpoczęte Budowy Domów 30700.00 32900 32900 36200 36200 38400
Sprzedaż Nowych Domów 34601.00 32200 26500 34200 34200 40200
PMI dla Budownictwa 50.20 40 49 50.8 51 52.5
Pozwolenia Na Budowę 35000.00 41900 49100 38100 38100 42100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.