Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Indeks Giełdowy 6575.34 6460 6284 6113 5947 5628
Waluta 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 0 0 0 0 0
1 Month Bill Yield -0.66 0.03 0.06 0.1 0.13 0.15
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.67 0.02 0.03 0.05 0.07 0.07
20 Year bond Yield 0.49 0.41 0.45 0.5 0.55 0.66
30 Year bond-Yield 0.87 0.8 0.85 0.91 0.97 1.1
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.31 0.03 0.07 0.11 0.16 0.19

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 3.6 1.6 0.9 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.70 2 4.5 5 6.2 2.5
Stopa Bezrobocia 8.00 8.2 8.5 8.8 8.7 8.3
Inflacja 1.90 2.1 2.3 1.6 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -6957.00 -4650 -2650 -4480 -4300 -3330
Saldo Obrotów Bieżących -3470.00 -2480 -780 -1870 -2000 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -1.7 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 115.70 117 117 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -9.20 -11.5 -11.5 -4.7 -4.7 -4.7
Koniunktura w Przemyśle 110.00 108 107 105 106 105
Przemysłowy PMI 57.50 56.5 54.5 54 54.4 55
PMI dla Usług 56.30 55.7 55.1 53.6 54 54.8
Optymizm Konsumentów 99.00 97 101 104 105 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -1.2 0.6 0.9 0.7 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 33.3 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 3.6 1.6 0.9 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.70 2 4.5 5 6.2 2.5
PKB 2603.00 2690 2690 2820 2820 2820
Pkb W Cenach Stałych 564170.00 575158 582836 585895 599149 597407
Środki Trwałe Brutto 140040.00 135628 142443 143662 148722 146004
Pkb Per Capita 40520.65 42600 42600 43400 43400 43400
Pkb Per Capita Ppp 42025.62 45600 45600 46340 46340 46340
Rolnictwo w PKB 7861.00 8223 8352 8302 8348 8560
Budownictwo w PKB 27497.00 27086 27675 28082 29202 28367
Przemysł w PKB 56492.00 55950 58480 59571 59995 59942
Usługi w PKB 284735.00 290315 292454 293303 302389 299765
Transport w PKB 18637.00 18247 17953 18605 19792 18402
Media w PKB 12661.00 12503 13176 13104 13446 13506

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 8.00 8.2 8.5 8.8 8.7 8.3
Pracujący 28455.00 28100 28150 28200 28250 28400
Bezrobotni Zarejestrowani 3359.80 3410 3490 3520 3470 3650
Wskaźnik Zatrudnienia 66.90 66.5 66.6 66.8 66.7 66.9
Bezrobocie Długoterminowe 2.50 2.7 3 3.3 3.2 3.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.60 18.8 19.1 19.4 19.3 19.2
Koszty Pracy 105.70 105 106 106 106 106
Przeciętne Wynagrodzenia 3137.00 3146 3052 3153 3150 3172
Wynagrodzenia w Przemyśle 106.80 106 106 107 107 107
Wzrost Wynagrodzeń 0.60 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
Płaca Minimalna 1554.58 1555 1555 1610 1610 1610
Populacja 67.29 67.41 67.41 67.75 67.75 67.75
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.70 72.5 72.7 72.8 72.7 72.5
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -57.80 25 -18 -40 -40 -30
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25682.10 25690 25620 25660 25600 25690
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19842.40 19890 19840 19860 19800 19880
Zmiana Zatrudnienia -0.20 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 1.90 2.1 2.3 1.6 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.05 107 107 107 108 109
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.38 108 108 109 109 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.87 104 105 105 105 106
Inflacja Bazowa 1.50 1 1.2 1.1 1.2 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.50 105 111 110 110 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.60 5.1 3.2 3.4 2.5 2.2
Inflacja Żywności 1.30 0.5 1 1.2 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.45 107 108 109 109 110
Cpi Transport 110.92 106 109 110 111 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Bilans Banków 11217395.00 11320000 11470000 11520000 11550000 11570000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2874485.00 2903006 2932202 2954784 2980841 3061219
Tempo Wzrostu Kredytów 4.64 3.6 4 3.4 3.7 4.4
Prywatna długu do PKB 263.50 272 272 268 268 268
Bilans Banku Centralnego 1914909.00 1795000 1780000 1776000 1795000 1850000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -6957.00 -4650 -2650 -4480 -4300 -3330
Saldo Obrotów Bieżących -3470.00 -2480 -780 -1870 -2000 -640
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -1.7 -1.7 -1.2 -1.2 -1.2
Import 47613.00 47550 47800 47960 48000 49100
Eksport 40655.00 42900 43250 43480 43700 45770
Dług Zagraniczny 6284593.00 6442000 6323000 6384000 6422000 6461000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1645.00 2890 3620 3420 2870 2520
Dochody z Turystyki 5077.00 3890 2990 3020 4170 3470
Przyjazdy Turystów 363.00 2200 1980 2340 2100 2000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 115.70 117 117 115 115 115
Budżet Państwa do PKB -9.20 -11.5 -11.5 -4.7 -4.7 -4.7
Bilans Budżetu -166.64 -138 -65 -33 -83 -116
Wydatki Rządowe 139174.00 142000 145000 148000 147000 147000
Wydatków Rządowych W Pkb 62.10 61 61 56 56 56
Dochody Budżetu Państwa 156.02 184 306 79 143 324
Dług Publiczny 2739.20 2680 2650 2710 2730 2790
Wydatki Budżetu Państwa 304.52 322 446 112 226 440

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 33.3 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 68.00 68 59.2 68 68 68
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.00 23 14.2 23 23 23

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 110.00 108 107 105 106 105
Przemysłowy PMI 57.50 56.5 54.5 54 54.4 55
PMI dla Usług 56.30 55.7 55.1 53.6 54 54.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.90 55.4 53.6 54 54.2 54.6
Produkcja Przemysłowa 4.00 5.9 5.1 2.8 3.6 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 -1 0.6 0.9 0.7 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.00 6.8 5.5 4.2 4.5 3.2
Rejestracje nowych samochodów 88065.00 171200 192200 185900 248700 205200
Produkcja w Górnictwie 4.50 6.7 5.2 4.4 4.9 3.6
Wskaźnik Klimatu Biznesu 110.00 109 111 112 109 107

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 99.00 97 101 104 105 107
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -1.2 0.6 0.9 0.7 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.80 3.8 4.5 4 4.8 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 297700.00 317668 307930 309497 316157 315628
Rozporządzalny Dochód Osobisty 384394.00 382198 398894 400267 408226 408867
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.38 14.7 14.4 14 14.3 13.6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.70 68 68 65 65 65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 98.12 101 101 98 98 98
Wydatki Osobiste -2.20 -1.2 0.6 1.2 0.7 0.7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
Kredyt Konsumencki 1600948.00 1558901 1621489 1639045 1683869 1662026
Cena Benzyny 1.94 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana 3.80 6.8 6.2 2.8 3.6 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120.15 128 126 127 128 130
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.10 62.8 62.8 62.5 62.5 62.5
Rozpoczęte Budowy Domów 31500.00 32400 39400 29100 36200 41400
Sprzedaż Nowych Domów 30162.00 24500 32200 30600 33800 38200
Pozwolenia Na Budowę 46100.00 31400 39100 36800 34800 42100
PMI dla Budownictwa 44.90 52.8 52.5 53.4 54 54.7


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.