Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 4851.38 4726 4622 4521 4422 4224
Waluta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.28 0.03 0.06 0.1 0.14 0.22

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.80 3.2 2.5 1.9 0.7 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.90 -3.8 2.5 15.1 9.5 2.7
Stopa Bezrobocia 7.10 11 10.5 10 9.8 9.5
Inflacja 0.00 -0.1 0.3 1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -7708.00 -3350 -2350 -2520 -5000 -2650
Saldo Obrotów Bieżących -4700.00 -550 -2200 -2200 -2480 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 98.10 116 111 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -3.00 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Koniunktura w Przemyśle 93.00 92 94 93 95 97
Przemysłowy PMI 51.20 50.6 51.2 54 53.4 52.9
PMI dla Usług 47.50 48 50.8 53 52.5 52.5
Optymizm Konsumentów 95.00 92 95 97 96 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.20 -0.7 1.1 0.9 -1.2 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 33.3 28 28 28 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -13.80 3.2 2.5 1.9 0.7 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.90 -3.8 2.5 15.1 9.5 2.7
PKB 2715.52 2400 2510 2510 2510 2510
Pkb W Cenach Stałych 471276.00 590091 558833 560469 542439 601303
Środki Trwałe Brutto 106214.00 136172 133523 127971 122252 138760
Pkb Per Capita 44317.40 41800 42600 42600 42600 42600
Pkb Per Capita Ppp 46183.50 44400 45600 45600 45600 45600
Rolnictwo w PKB 7732.00 8057 7920 8351 8900 8210
Budownictwo w PKB 19607.00 28713 27735 25623 22568 29258
Przemysł w PKB 42726.00 59725 54735 54616 49178 60860
Usługi w PKB 245409.00 301040 286100 288637 282466 306760
Transport w PKB 16134.00 23642 21531 21085 18570 24091
Media w PKB 10134.00 12898 11423 11730 11664 13143

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.10 11 10.5 10 9.8 9.5
Pracujący 27800.40 25900 26200 26700 27200 27700
Bezrobotni Zarejestrowani 3621.50 4100 4070 3880 3750 3650
Wskaźnik Zatrudnienia 64.40 63.4 64 64.2 64.5 64.7
Bezrobocie Długoterminowe 2.20 3 6.1 5.6 5.1 4.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.80 17.6 23.6 23.1 22.6 22.3
Koszty Pracy 112.10 110 103 106 112 110
Przeciętne Wynagrodzenia 3084.00 3034 3078 3087 3093 3052
Wynagrodzenia w Przemyśle 105.10 103 104 104 105 104
Wzrost Wynagrodzeń 0.20 -0.2 0.1 0.3 0.4 0.5
Płaca Minimalna 1539.42 1539 1590 1590 1590 1590
Populacja 66.98 67.67 67.91 67.91 67.91 67.91
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -171.00 25 -32 -16 -46 -18
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.40 70 70.2 70.6 70.8 71
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 24832.90 21640 21950 22300 22500 22750
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19097.50 16790 16990 17400 17900 18450
Zmiana Zatrudnienia -2.60 -0.7 -0.7 0.6 0.3 0.4

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.00 -0.1 0.3 1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.55 105 105 106 106 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.30 106 106 107 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.35 105 103 104 104 107
Inflacja Bazowa 0.50 0.2 0.5 0.8 1 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.00 103 101 100 101 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.50 -1.4 -0.1 0.8 1 1.2
Inflacja Żywności 0.90 1.5 1.4 1.5 1.7 1.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.91 106 106 106 106 108
Cpi Transport 104.03 109 105 106 105 110

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.06 -0.36 -0.36 -0.36 0.44
Bilans Banków 10563209.00 11210000 11590000 11280000 11320000 11470000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2779342.00 2892000 2942000 2951000 2936000 2944000
Tempo Wzrostu Kredytów 8.72 5.2 4.5 3.8 3.2 2.9
Prywatna długu do PKB 266.47 274 272 272 272 272
Bilans Banku Centralnego 1575138.00 1590000 1630000 1620000 1615000 1610000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -7708.00 -3350 -2350 -2520 -5000 -2650
Saldo Obrotów Bieżących -4700.00 -550 -2200 -2200 -2480 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.70 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Import 43065.00 36500 39070 41200 42250 42500
Eksport 35357.00 34150 36550 36200 38200 37850
Dług Zagraniczny 6061111.00 6551000 6782000 6672000 6542000 6423000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2500.00 -4330 2950 3200 2890 3620
Dochody z Turystyki 4666.00 2250 2680 3600 3890 2990
Przyjazdy Turystów 89300.00 55000 64000 64000 64000 64000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 98.10 116 111 111 111 111
Budżet Państwa do PKB -3.00 -11.4 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Bilans Budżetu -165.69 -62 -165 -40 -100 -65
Wydatki Rządowe 120695.00 151000 156000 154000 152000 149000
Wydatków Rządowych W Pkb 55.60 63 58 58 58 58
Dochody Budżetu Państwa 168.08 285 75 132 184 306
Dług Publiczny 2638.30 2590 2720 2700 2680 2650
Wydatki Budżetu Państwa 299.32 450 115 232 322 446

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 33.3 28 28 28 33.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 68.00 59.2 68 68 68 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 23.00 14.2 23 23 23 14.2

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 93.00 92 94 93 95 97
Przemysłowy PMI 51.20 50.6 51.2 54 53.4 52.9
PMI dla Usług 47.50 48 50.8 53 52.5 52.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.50 49.5 51.1 53.5 52.8 52.9
Produkcja Przemysłowa -6.20 -3.2 6.5 16.2 5.9 5.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 -0.8 1 0.9 -1 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.00 -3.4 7.1 17 6.8 5.5
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 42.30 1 2 14 12 5
Rejestracje nowych samochodów 168290.00 164400 125400 149100 141200 178200
Produkcja w Górnictwie 2.10 -4 6.2 24 6.7 5.2
Wskaźnik Klimatu Biznesu 90.00 89 91 90 92 95

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 95.00 92 95 97 96 98
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.20 -0.7 1.1 0.9 -1.2 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 -2.3 3.6 12.3 3.8 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 261702.00 317695 303013 304013 301219 323731
Rozporządzalny Dochód Osobisty 362885.00 373190 358344 380659 417681 380280
Oszczędności Gospodarstw Domowych 27.41 16 16.2 15.2 14.7 14.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 62.70 70 68 68 68 68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 104 101 101 101 101
Wydatki Osobiste 2.30 -0.9 1 0.9 -1.2 0.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.13 2.02 0.86 0.86 0.86 2.52
Cena Benzyny 1.63 1.56 1.51 1.43 1.36 1.48
Kredyt Konsumencki 1517270.00 1439389 1427162 1529414 1733869 1466737

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana 0.00 -4 25 29 6.8 6.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115.71 104 103 106 105 107
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 63 62.8 62.8 62.8 62.8
Rozpoczęte Budowy Domów 15900.00 36200 27300 32500 32400 39400
Sprzedaż Nowych Domów 20380.00 26200 28200 30450 24500 32200
PMI dla Budownictwa 47.30 50.8 51 53.6 52.8 52.5
Pozwolenia Na Budowę 25800.00 36100 33100 31200 31400 39100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.