Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 6099.02 5938 5872 5808 5744 5618
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
Stopa Bezrobocia 8.60 7.8 8 7.6 7.2 6.8
Inflacja 1.50 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.3 -0.2 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -5584.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
Saldo Obrotów Bieżących 483.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.5 98.5 98.5 98.5 98.9
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
Koniunktura w Przemyśle 102.00 102 104 105 105 107
Przemysłowy PMI 50.40 52.5 52.9 52.7 53.6 54
PMI dla Usług 52.40 52.7 53.4 53.2 54 54.5
Optymizm Konsumentów 102.00 99 95 97 99 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3
PKB 2777.54 2920 2920 2920 2920 3020
Pkb W Cenach Stałych 580160.00 583485 584933 587122 587122 594755
Środki Trwałe Brutto 136712.00 135030 136586 138353 138353 140151
Pkb Per Capita 43663.60 44800 44800 44800 44800 45400
Pkb Per Capita Ppp 39555.50 40400 40400 40400 40400 40400
Rolnictwo w PKB 8221.00 8332 8330 8320 8320 8428
Budownictwo w PKB 28518.00 28508 28689 28860 28860 29235
Przemysł w PKB 56815.00 58000 57768 57497 57497 58244
Usługi w PKB 297682.00 298489 299585 301254 301254 305170
Transport w PKB 23135.00 23004 23330 23413 23413 23717
Media w PKB 12083.00 12159 12170 12228 12228 12387
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 8.60 7.8 8 7.6 7.2 6.8
Bezrobotni Zarejestrowani 3302.90 3336 3332 3310 3290 3250
Wskaźnik Zatrudnienia 65.20 66.2 66.3 66.5 66.6 66.8
Bezrobocie Długoterminowe 3.40 2.8 3 2.6 2.2 2.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.90 18.4 18.6 18.2 17.8 17.8
Koszty Pracy 102.60 103 103 103 103 104
Przeciętne Wynagrodzenia 2988.00 3009 3000 3003 3003 3015
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.90 104 104 104 104 105
Płaca Minimalna 1521.22 1650 1650 1650 1650 1740
Wzrost Wynagrodzeń 0.50 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4
Populacja 67.19 67.67 67.67 67.67 67.67 67.91
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 62 62 62
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -27.80 20.5 -8.6 -30 -6 -10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.30 72.6 72.7 72.8 72.8 73
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 2784.20 2790 2800 2810 2820 2850
Koszty Utrzymania Rodziny 1790.00 1803 1797 1799 1799 1806
Koszty Utrzymania 1080.00 1088 1084 1085 1085 1090
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 25444.40 25450 25500 25560 25640 25750
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 19623.60 19690 19720 19750 19790 19850
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 5820.80 5750 5780 5810 5850 5900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1610.00 1621 1616 1618 1618 1625
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3120.00 3142 3132 3136 3136 3148
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.50 1.4 1.3 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.3 -0.2 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.98 105 106 106 106 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.78 106 107 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.05 103 104 104 104 106
Inflacja Bazowa 1.10 0.9 1 1.2 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.60 105 103 104 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 0.7 0.6 1 1.4 1.7
Inflacja Żywności 2.10 2.2 2.1 1.9 2.5 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.14 107 107 107 107 109
Cpi Transport 108.99 108 109 108 110 112
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Bilans Banków 9925374.00 9820000 9860000 9910000 9950000 10570000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2596517.00 2541051 2566527 2621110 2627691 2661851
Tempo Wzrostu Kredytów 5.42 3.6 3.2 3 2.7 2.7
Prywatna długu do PKB 266.47 240 240 240 240 236
Bilans Banku Centralnego 1111369.00 1320000 1380000 1420000 1460000 1590000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -5584.00 -4000 -4300 -3700 -3350 -2650
Saldo Obrotów Bieżących 483.00 -2600 -2400 -1200 -550 -780
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Import 47632.00 49100 49680 49990 50500 52500
Eksport 42048.00 45150 45420 46250 47150 49850
Dług Zagraniczny 5685844.00 5180000 5180000 5210000 5253000 5323000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2802.00 3440 1980 3220 4330 3620
Transfery Pieniężne od Emigrantów 72.00 45 45 45 45 45
Dochody z Turystyki 3289.00 4050 5190 4910 2750 2890
Przyjazdy Turystów 89300.00 86200 86200 86200 86200 87500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 98.40 98.5 98.5 98.5 98.5 98.9
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.4
Bilans Budżetu -113.90 -32 -76 -95 -62 -65
Wydatki Rządowe 137994.00 138291 138788 139650 139650 141465
Wydatków Rządowych W Pkb 56.00 54.4 54.4 54.4 54.4 51.5
Dochody Budżetu Państwa 256.39 72 151 219 324 330
Dług Publiczny 2375.40 2440 2450 2460 2470 2510
Wydatki Budżetu Państwa 366.11 104 227 314 412 418
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 102.00 102 104 105 105 107
Przemysłowy PMI 50.40 52.5 52.9 52.7 53.6 54
PMI dla Usług 52.40 52.7 53.4 53.2 54 54.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.00 52.6 53.2 53 53.8 54.2
Produkcja Przemysłowa 1.30 0.6 1.1 0.9 1.4 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 -0.8 -0.4 0.3 0.4 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.20 0.4 0.8 0.9 1.1 1.5
Nowe Zamówienia -11.50 -8 -8 -10 -10 -10
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -3.70 -17 -14 -10 -6 -2
Rejestracje nowych samochodów 187399.00 179100 178400 159100 164400 168200
Produkcja w Górnictwie 6.50 0.5 1.1 1.6 1.5 1.2
Zmiany Zapasów 2537.00 4500 6200 6800 4500 3800
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 102.00 99 95 97 99 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.4 -0.4 0.6 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 3 2.6 2.5 2.2 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 312820.00 314674 315102 316574 316574 320689
Rozporządzalny Dochód Osobisty 367412.00 368321 368669 371821 371821 376655
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.78 15.2 15.5 15.9 15.4 15.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.60 59 59 59 59 57
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 95.88 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Wydatki Osobiste 0.10 -0.4 -0.2 0.6 0.4 0.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.71 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
Kredyt Konsumencki 1472844.00 1428460 1450058 1476324 1490518 1509895
Cena Benzyny 1.77 1.94 1.99 2.04 2.09 2.09
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 1.60 1.9 2 1.5 1.7 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112.27 110 111 111 112 112
Rozpoczęte Budowy Domów 39500.00 36800 32900 32900 36200 38400
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 63 63 63 63 62.8
Sprzedaż Nowych Domów 27886.00 28500 32200 26500 34200 40200
PMI dla Budownictwa 50.90 51.9 51.8 52 52.5 52.5
Pozwolenia Na Budowę 32900.00 38200 41900 49100 38100 42100


Francja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.